BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES"

Transkript

1

2 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES SAHİBİ / PROPRIETOR: Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL (Beykent Üniversitesi adına/ On The Behalf of Beykent University) GENEL YAYIN YÖNETMENİ EDITOR -IN-CHIEF: Yrd. Doç. Dr. Sait YILMAZ YAYIN SEKRETERİ PUBLISHING SECRETARY Songül OYANIK YAYIN KURULU PUBLISHING BOARD: Prof. Dr. Erol EREN Prof. Dr. Mithat BAYDUR Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY Yrd.Doç.Dr. Sait YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ÜREKLİ E.Tümg. Armağan KULOĞLU DANIŞMA KURULU ADVISOR COMITTEE: Prof. Dr. Tuncer ÇELİK E.Org. Yaşar BÜYÜKANIT Prof. Dr. Hasan KÖNİ Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN Prof. Dr. Selahattin SARI Prof. Dr. Muhittin KARABULUT Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU Doç. Dr. Veysel KILIÇ Her hakkı saklıdır. Stratejik Araştırmalar Dergisi yılda iki kez yayımlanan, bilimsel hakem kurulu olan bir yayındır. Stratejik Araştırmalar Dergisinde yayımlanan makalelerdeki görüş ve düşünceler yazarların kişisel görüşleri olup, hiçbir şekilde Stratejik Araştırmalar Dergisinin veya Beykent Üniversitesi nin görüşlerini ifade etmez. Stratejik Araştırmalar Dergisine gönderilen makaleler iade edilmez. ISSN: Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Sıraselviler Cad. No: 65 PK:34437 Taksim/ İSTANBUL Tel: Faks:

3 ISSN: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES Sertifika No: Beykent Üniversitesi Yayınları, No.71 Cilt Volume: 2 Numara Number: 2 Yıl Year: 2009 Güz Fall

4 Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) tarafından yılda iki kez yayınlanmakta olan Stratejik Araştırmalar Dergisi 4. Sayısı ile sizlere ulaşmaktadır. BÜSAM olarak gördüğümüz ilgi ve bize ulaşan övgülerden memnunuz. Dergimiz siz akademisyenlerin katkıları ile şimdiden akademik yayın hayatımızda önemli bir yer edinmiştir. Şimdi bu sayıdaki makaleleri gözden geçirelim. E.Org.Yaşar Büyükanıt a göre ülke güvenlikleri çok boyut değiştirmiştir. Boyut değiştirmeye ek olarak, tehdit ve güvenlik boyutları geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Gelinen noktada Güvenlik her yerde ya da hiçbir yerde diyen bir tabir ortaya çıkmıştır. Günümüzde asimetrik tehditler ve karanlık savaşlar öne çıkmıştır. Prof. Asım Şen, Atatürk ün başarılı liderlik uygulamalarında kilit rol oynayan liderlik ana stratejilerini inceleyerek, insan yaşamını tehdit eden ulusal ve uluslararası birçok ortak sorunlara çözüm arayan lider ve yöneticiler için liderlik stratejileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Osman, Z. Orhan, Cemal Cehir ve Ümit Hacıoğlu, çatışma riskinin ekonomik nedenlerini Collier ve Starr ekonometrik modelleri üzerinden incelemektedir. Çatışma sonrası bölgelerde, istihdam, etkin mali disiplin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin çatışma riskini azalttığı ortaya konulmuştur. Sait Yılmaz, ülkelerin, pandemi influenza gibi salgın hastalıklar da dâhil devam eden ve muhtemel krizleri ve yeni oluşumları yakından takip etmek, bunun içinde uygun bir kriz yönetim anlayışı içinde etkin bire acil durum planlama ve yönetim sistemi geliştirmesi gerektiğini söylemektedir. İnci Sökmen, küreselleşmeyle ortaya çıkan ağ tabanlı terörist örgütlerin özelliklerini incelemekte ve küresel terörist organizasyon El Kaide yi bir devlet-altı aktör olarak örneklemektir. Osman Akagündüz e göre; Afganistan da giderek kötüleşen mevcut durum, NATO ve ABD kuvvetlerinin yeni bir strateji geliştirip 2010 yılından itibaren bunu uygulamak için hazırlıklar yapmasına neden olmuştur. Afganistan dan bir an önce çekilmeyi arzu eden ABD, bu strateji için NATO ülkelerinden daha fazla kuvvet talep etmektedir. Aygül Muran ve Ahmet Gürkan Atay, Humeyni ve Ahmedinejad dönemi İran dış politikasında yaşanan değişimi ve muhtemel sonuçlarını analiz etmektedir. ABD-İsrail karşıtı açıklamaların sürekliliği ve nükleer diplomaside gösterilen kararlılık, Ahmedinejad İran ının en belirgin özelliğidir. Erkin Özlen Türkiye, İspanya ve İngiltere nin terörizm ile mücadele stratejilerini açıklamaktadır. Bu bağlamda, güvenlik güçlerinin güncel görevleri, yasama organlarının görevleri, toplum desteğinin gücü ve uzun yıllardır sürmekte olan terörizm sorunu karşısındaki stratejilerin dönüşümü gibi konular birincil derecede önem taşıdığını söylemektedir. Yeni sayı için makaleleriniz bekliyoruz. Yrd.Doç.Dr.Sait Yılmaz Genel Yayın Yönetmeni II

5 , BU SAYININ HAKEMLERİ (REFREES OF THIS ISSUE) Prof. Dr. Selahattin SARI Beykent Üniv. IIBF (İşletme) Prof. Dr. Erol EREN...Beykent Üniv. IIBF (İşletme) Prof. Dr. Erol EREN...Beykent Üniv. IIBF (İşletme) Prof. Dr. Abdulhaluk M. ÇAY Beykent Üniv. (Tarih) Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU...Galatasaray Üniv. (Uluslararası İlişk.) Prof. Dr. Hasan KÖNİ. Bahçeşehir Üniversitesi (Hukuk) Prof. Dr. Muhittin KARABULUT...Beykent Üniv. IIBF (İşletme) Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK...Gazi Üniv. (Uluslararası İlişk.) Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ...Gazi Üniv. (Uluslararası İlişk.) Prof. Dr. Mithat BAYDUR.. Beykent Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Prof.Dr. M. Emin KARAÖRS Beykent Üniv. (Edebiyat) Prof.Dr. Adil DAĞISTAN Beykent Üniv. (Tarih) Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR...Beykent Üniv. IIBF (Ekonomi) Prof. Dr. Sudi APAK.. Beykent Üniv. İİBF (Ekonomi) Doç. Dr. Veysel KILIÇ...Beykent Üniv. (İngiliz Dili Edebiyatı) Yrd. Doç. Dr. Sait YILMAZ...Beykent Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÜREKLİ...Beykent Üniv. (Tarih) Yrd. Doç.Dr. Engin YÖRÜK.. Beykent Üniv. (Sosyal Bilimler) IV

6 İÇİNDEKİLER/ CONTENTS Sayfa No Yeni Güvenlik Anlayışları ve Orduların Dönüşümleri Yaşar BÜYÜKANIT Atatürk ün Liderlik Stratejilerinden Dersler Asım ŞEN Çatışma Riskinin Ekonomik Analizi Osman Z. ORHAN, Cemal CEHİR, Ümit HACIOĞLU Kamu Güvenliği ve Acil Durum Planlaması H1N1 (Domuz Gribi) Örneği Sait YILMAZ Ağ Tabanlı Terörist Organizasyonlar El Kaide Terörist Örgütü İnci SÖKMEN NATO ve ABD nin Afganistan Stratejisi, Yeni Stratejinin Türkiye ile İlişkileri Osman AKAGÜNDÜZ Humeyni ve Ahmedinejad Dönemi İran Dış Politikasının Karşılaştırmalı Analizi Aygül MURAN Ahmet Gürkan ATAY Comparative Experiences of Three Countries Against Separatist Terrorism: Turkey, Spain, The UK Erkin ÖZLEN V

7 KAPSAM/ SUBJECTS Uluslararası İlişkiler/International Relations Ulusal Güvenlik / National Security Uluslararası Güvenlik / International Security Güvenlik Bilimleri / Security Sciencies Terör / Terror İstihbarat / Intelligence Uluslararası Kuruluşlar / International Institutions Teknoloji / Technology Uluslararası İlişkiler Teorileri / Int. Relations Theories Orta Doğu / Middle East A.B.D. / U.S.A. AB ve Avrupa / EU and Europe Afrika / Africa Avrasya / Euroasia - Kafkasya / Caucasus - Orta Asya / Central Asia - Rusya / Russia Asya- Pasifik / Asia-Pasific Latin Amerika / Latin America Kıbrıs / Cyprus Diaspora / Diaspora Teoloji ve Sosyo-Kültürel Konular / Teology and Socio-Cultural Issues Lojistik / Logistics Ekonomi Politik/Political Economy Ekonomi Politik /Political Economy Küreselleşme / Globalization Lojistik / Logistics Enerji ve Su Konuları / Energy and Water matters Kurumlar ve Bölgesel Çalışmalar / Instutions and Regional Studies Uluslararası Hukuk/International Law Uluslararası Çatışma Konuları / Int. Conflict Issues Uluslararası Adalet / International Justice Uluslararası Sorun Çözme / Int. Dispute Settlement Uygulamalı Araştırmalar/Applied Research Strateji ve Karar Vermede Matematiksel Yaklaşım / Math Approach to Staretgy and Decision Making Uluslararası Sorunların Analizi / Analysis of International Affairs Harekat Araştırması / Operational Resarch Vak a Analizleri/Case Analysis VI

8 The Journal of Strategic Research, published by BUSRC twice in a year, is now in your hands with the fourth volume. We are very glad to have your interest and praise. Our journal has gained great poisition in academic literature with your contributions. Now let s examine the essays in that issue. According to Yaşar Büyükanıt, 25 th Chief of TGS and (R) Maj.Gen., national security has faced many dimensional changes. Additionally, scope of threat and security expanded in many ways. At that point, a new idiom; Security is at everywhere or now where. has been raised. At the present time, asymmetric threats and dark wars are at the front side. Prof. Asım Şen investigates the core strategies of Atatürk s leadership that played the key role in his successful leadership practices and aims to develop the leadership strategies for those leaders and managers who are seeking solutions for many common national and global problems that became a threat to human life. Osman, Z. Orhan, Cemal Cehir, and Ümit Hacıoğlu study the economic dimensions of the conflict have been analyzed using the econometric models of Collier and Starr. It has been also examined that employment, effective monetary discipline and sustainable growth are able to reduce the risk of conflict in post conflict areas. Sait Yılmaz advocates that the nations have to monitor closely those ongoing and potential pandemics and to develop effective emergency planning and execution system in accordance with a proper crisis management understanding. İnci Sökmen questions globalization and emerging network-based terrorist organizations to examine the characteristics and different organizational structures showing al Qaeda as global terrorist organization. Osman Akagünduz says that deteriorating situation in Afghanistan caused to develop a new strategy and preparations for the NATO and US Forces to launch in The US, willing to terminate Afghan mission immediately, demands much forces from NATO countries for that strategy. Aygül Muran and Ahmet Gürkan Atay analyze Iran's foreign policy at the Homeyni and Ahmadinejad periods detecting the changes and possible consequences. The most prominent characteristic to Ahmedinejad s Iran is the continuity on the anti-usa and anti-israeli policies and determination on the nuclear diplomacy. Erkin Özlen explains Turkey, Spain and the UK s strategies for tackling terrorism. He emphasizes that the recent role of security forces, the role of legislative power, usage of public support as an implicit power and transformation of counter strategies against these pro-longed conflicts these various understandings could be deemed as fundamental. We look forward to receiving further studies from esteemed researchers for the upcoming issues Asst. Prof. Sait Yılmaz Editor in Chief III

9 Stratejik Araştırmalar Dergisi / Journal of Strategic Studies 1 (4), 2009, 1-27 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY YENİ GÜVENLİK ANLAYIŞLARI VE ORDULARIN DÖNÜŞÜMLERİ E.Org.Yaşar Büyükanıt ÖZET Güvenlik yapılanmalarının arkasındaki mantık tehdit algılaması ile doğrudan ilişkilidir. Soğuk Savaş döneminde tehdit algılaması son derece sade idi. Bir tarafta NATO, diğer tarafta ise VARŞOVA Paktı vardı. Varşova Paktı ve Sovyetlerin dağılmasından sonra güvenlik kavramındaki değişikliğin makas aralıkları daralmaya başlamıştır. Ülke güvenlikleri çok boyut değiştirmiştir. Boyut değiştirmeye ek olarak, tehdit ve güvenlik boyutları geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Gelinen noktada Güvenlik her yerde ya da hiçbir yerde diyen bir tabir ortaya çıkmıştır. Günümüzde asimetrik tehditler ve karanlık savaşlar öne çıkmıştır. Ülkeler ulusal güvenliklerini kendi çıkarları açısından değerlendirmek zorundadır. İthal malı tehdit algılamaları ile ulusal güvenlik düzenlemeleri yapılamaz. Bugün toprak kazanmaktan önce Ulusal Çıkarlar güvenlik anlayışının da ön plana çıkmıştır. NATO nun Afganistan da sorumluluk almasından sonra ortaya çıkan kuvvet zafiyeti, NATO nun en önemli gündemini oluşturmuştur. NATO, aynı zamanda AB üyesi olan ülkelerine etkisi ile iki başlı hale gelmiştir. NATO nun Afganistan da görev alması kurulduğu günden beri NATO nun aldığı en hatalı karardır. Bölgedeki gelişmeler böyle devam ederse Pakistan da tamamen kökten dincilerin kontrolüne girebilir. Balkanlardan Ortadoğu ya, oradan Afganistan a kadar uzanan bir coğrafya Türkiye nin ve bir anlamda TSK nin ilgi alanı içerisine girmiştir. Her iki Körfez Savaşı ndan da Türkiye en fazla zarar gören ülke olarak çıkmıştır. Yunanistan ile sorunlar konusunda kamuoyunu aydınlatmalıyız. Bu coğrafyada güçlü olmanın ön şartı, caydırıcı bir silahlı kuvvetlere sahip olmanızdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yönde planlı ve organize olarak ilerliyor. Bu gerekli ve sağlıklı bir yaklaşımdır. Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Türkiye, NATO, Türk Silahlı Kuvvetleri. ABSTRACT The logic behind the security compositions are very directly related to the threat perception. It was ratherly simple at the Cold War period. There were NATO at one side, and WARSAW Pact on the other side. Stairs of various security understandings have been shrinked with the dissolution of Warsaw Pact and Soviet Union. National security has faced many dimensional changes. Additionally, scope of threat and Emekli Orgeneral, 25. Genel Kurmay Başkanı, Beykent Üniversitesi Danışmanı.

10 Yaşar Büyükanıt security expanded in many ways. At that point, a new idiom; Security is at everywhere or now where. has been rised. At the present time, asymmetric threats and dark wars are at the front side. Nations essentially have to assess their security in terms of their own interests. It is a fact that a nation can not make own security arrangements based on the imported threat perceptions. National interests have been foremost in the security approachs in stead of occupying any ground. Afterward involvement for Afghan operations, the force caveats make great agenda in NATO. NATO has also been a double-headed organization with effects of EU countries inside. Afghan mission for NATO has been the most vital error since it established. If the events in the region go on so, even Pakistan may become under the control of fundamentalists. A great geography from Balkans to Middle East and Afghanistan has been the interest of Turkey and, in a sense, Turkish Armed Forces. In recent decades, Turkey suffered many vital harms from both of the Gulf Operations. We have to better inform the public opinion about the problems between Turkey and Greece. Precondition of being powerful in that geography is to have a strong armed forces. Turkish Armed Forces is on that way as being planned and organized. This is an essential and healthy approach. Key Words: Security, Turkey, NATO, Turkish Armed Forces. GİRİŞ Mağara devrinden günümüze insan topluluklarında güvenlik konusu hep gündemde olmuştur. Şüphesiz güvenlik anlayışları ve uygulamaları her devirde; coğrafi faktörlere, toplulukların ilgi ve çıkarları ile teknolojik gelişmelere göre sürekli değişimlere uğramıştır. İlk çağlarda küresel ilklim değişiklikleri her halde insan topluluklarını hiçbir şekilde ilgilendirmiyordu. Güvenlik anlayışının geçmişine bakıldığında sıcak savaşlardan soğuk savaşlara, asimetrik tehditlerden teröre ve günümüzde giderek önem kazanan Siber savaşa kadar geniş bir yelpazede güvenlik endişeleri ülke ve ülke gruplarını yakından ilgilendirmiştir. Bu makalenin amacı; tüm bu gelişmelerin, anlayış ve yaklaşımların kırılma noktalarını analiz etmek ve geleceğe yönelik bazı öngörülerde bulunmaktır. Bu öngörülerde bulunurken geçmişe bakıp, onun sonuçlarıyla güvenliğe yönelik ön yargılara saplanmamak gereği göz ardı edilmemelidir. Tarihten ders almak doğaldır ki gereklidir. Ancak, tarih bilinci örnekleri ile bir gerçeği ortaya koymaktadır. Bu gerçek şudur; tarih hiçbir zaman kendini aynen 2 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4), 2009,1-27

11 Yeni Güvenlik Anlayışları ve Orduların Dönüşümleri tekrar etmemektedir. Tarihten ders alırken geçmişle bugünü farklı kılan hususları çok iyi analiz edilmesi yaşamsal bir önem taşımaktadır. Tarihsel bir örnek vererek asıl konumuza geri dönebiliriz. Fransa, II. Dünya Savaşı na, I. Dünya Savaşı ndan çıkardığı derslerle hazırlanarak, akıl almaz koruganlar hazırlayarak, olası bir Alman saldırısına karşı mevzi savaşı esaslarına dayanan bir savunma düzeni kurdu. Ancak, Almanların geliştirdiği zırhlı birlik konsepti, Fransa nın bu mevzilerini kısa sürede darmadağın ederek Manş a ulaştı. Bu kısa girişten sonra asıl konumuza yeni güvenlik anlayışları ve orduların dönüşümü konusuna girebiliriz. Bu konu üç bölümde incelenecektir. Birinci bölümde güvenlik anlayışındaki tarihi gelişim, ikinci bölümde Türk Silahlı Kuvvetleri nin geleceğe bakışı ve üçüncü bölümde ise, yazarın güvenlik bağlamında geleceğe bakışı ortaya konmaya çalışılacaktır. Doğaldır ki bu değerlendirmeler kapsamında bir yandan küresel anlamda güvenlik mülahazaları irdelenirken, diğer yandan bu yaklaşımların Türkiye ye etkileri de dikkate alınacaktır. II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI GÜVENLİK ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM VE TÜRKİYE II. Dünya Savaşı sonunun yakın tarihin en önemli kırılma noktası olduğu söylenebilir. II. Dünya Savaşı esnasında müttefik olarak savaşan iki ülke olan Rusya ve ABD, savaştan sonra karşı karşıya gelerek, dünya da iki kutuplu bir düzenin oluşumuna yol açtılar. Almanya nın ikiye bölünmesi ve Rusya nın, Sovyet Rusya olarak ve ortaya çıkması karşısında NATO nun örgütlenmesi, iki kutuplu bir dünyayı 1990 lı yıllar başına kadar taşıyan Soğuk Savaş döneminin başlangıcı oldu. Bu oluşum aynı zamanda çok önemli bir güvenlik anlayışının da doğumuna neden oldu. Olaya Türkiye açısından bakıldığında, Kore Savaşı ndan sonra NATO ya üye olması ile birlikte Türkiye nin güvenlik anlayışında köklü değişiklikler meydana geldi. Bu hususa tekrar değinilecektir. Çünkü ülkeler uzaydaki yıldızlar gibi tek başına var olmuyorlar, onlarda bir büyük sistemin parçalarıdır. Ülkeler küresel bağlamda bir bütünün parçalarıdır. 3 Journal of Strategic Studies 1 (4), 2009, 1-27

12 Yaşar Büyükanıt Soğuk Savaş dönemi dehşet dengesinin oluştuğu bir dönemdir. Buna değinmek gerekir. Soğuk Savaş dönemi öncesi, ABD nin gecikmeyle de olsa II. Dünya Savaşı na girmesi ve o devirde sadece ABD nin sahip olduğu nükleer silahların Japonya da Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine karşı kullanılması, II. Dünya Savaşı nın Uzakdoğu da sona ermesi sonucunu doğurdu. Nükleer silah geliştirilmesi ABD de Nazi baskısından kaçan Alman kökenli nükleer fizikçilerden oluşan ve Manhattan Projesi olarak isimlendirilen bir çalışma kapsamında geliştirildi. Bu projede yaklaşık uzman görev almıştır. Gurubun başında Atom bombasının babası olarak bilinen Robert Oppenheimer yer almıştır. Bu kapsamda üretilen ilk bomba Little Boy 6 Ağustos 1945 de Hiroşima ya, Fat Man adı verilen diğer bomba 9 Ağustos 1945 de Nagazaki ye atıldı. Bu iki bomba, Japonya nın teslim olmasını sağlamıştır. Bu bombalar nükleer çağında başlangıcını oluşturmuşlardır. Rus ların 1949 da ilk Atom bombasını başarılı bir şekilde denemesiyle Dünya yeni bir döneme girmiştir. Bu yarış sonraki yıllarda devam etmiş ve dünya dehşet dengesi olarak isimlendirilen bir güvenlik ortamına sürüklenmiştir. Bu gelişmelerle birlikte, gerek ABD, gerek Sovyetler hidrojen bombasını geliştirmişlerdir. Ancak bu ürkütücü silahlar her iki tarafta da esnek ve sınırlandırılmaya dayanan politikalarının oluşmasını sağlamıştır. Bu noktada bir hususun altının çizilmesi gerekmektedir. Ülkeler grubu şeklinde bir araya gelen NATO gibi güvenlik yapılanmalarının arkasındaki mantık tehdit algılaması ile doğrudan ilişkilidir. Soğuk Savaş döneminde tehdit algılaması son derece sade idi. Bir tarafta NATO, diğer tarafta ise VARŞOVA paktı vardı. Tehdit algılamasına göre VARŞOVA Paktı saldıracak, NATO bu saldırıya karşı koyacaktır. Bu anlayışa göre VARŞOVA Parktı saldıran, NATO ise savunan taraf olacaktır. Tüm güvenlik planlaması da bu temel esasa dayanıyordu. Unutulmaması gereken bir husus ise istihbaratın zaman zaman politik amaçlar için kullanılmasıdır. NATO da yönlendirici güç olan (başta ABD) ülkeler 4 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4), 2009,1-27

13 Yeni Güvenlik Anlayışları ve Orduların Dönüşümleri abartılı yaklaşımlarla ile tehdidi olduğundan fazlada göstermeye çalışmışlardır. Bu amaçla yazılan kitaplar olmuştur. Bu kitaplara göre VARŞOVA Paktı ve Sovyet güçlerinin saldırısının bir hafta içinde Baltık denizine ineceği işlenmiştir. Oysa 1970 lerin sonuna doğru Sovyetler Birliği nin askeri etkinliği giderek azalmaya başlamıştır. Ancak bu husus özenle NATO dokümanlarına yansıtılmamıştır. Bu yaklaşımın temel amacı NATO yu bir arada tutma yaklaşımlarının bir sonucudur da, VARŞOVA Paktı nın ve Sovyetlerin dağılması sonrası NATO büyük bir şok yaşamış, NATO nun var olmasını sağlayan tehdidin ortadan kalkmasından sonra NATO nun varlığı tartışılacak hale gelmiştir. Bu kırılma noktasından sonra -bunu yaşayanlar bilir- NATO iki yaklaşım göstermiştir. Birinci yaklaşım, NATO karargâhlarında görevli personelde %20 indirim kararı alınmış, ikinci yaklaşımda ise, Kuzey Afrika daki köklen dinci hareketler tehdit algılaması içine dahil edilmiştir. Bu yaklaşımlar güçlü ülkelerin kullandıkları tipik yaklaşımlardır. Nitekim ünlü tarihçi Toybe nin ortaya koyduğu (Challenge and Response) tezi (meydan okuma ve karşılık verme) bu düşüncenin bir ürünüdür. Bu düşünceyi Huntington da benimsemiş ve Medeniyetler Çatışması kitabına dayanak olarak kullanmıştır. Burada vurgulanmaya çalışılan husus şudur; ülkeler ulusal güvenliklerini kendi çıkarları acısından değerlendirmek zorundadır. İthal malı tehdit algılamaları ile ulusal güvenlik düzenlemeleri yapılamaz (Büyükanıt, 2003: 37). Her ülke, kendine yönelik tehdit algılamalarını kendisinin yapması gerekir. Nitekim ABD nin iki kez IRAK a müdahale etmesinin temelinde Irak ın sahip olduğu kitlesel imha silahları gerekçe gösterilmiş, ancak zamanın ABD Dışişleri Bakanının da itiraf ettiği gibi bunun gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır. Şimdi biraz kendimize dönelim. Güvenlik kavramı çok şekil değiştirdi. Eski çağlardaki gibi toprak kazanmak tarihe karıştı. Yasadığımız günlerde ABD, Irak tan ve Afganistan dan çekilme hesapları yapıyor. Gelinen nokta da, bugün toprak kazanmaktan önce Ulusal Çıkarlar güvenlik anlayışının da önüne 5 Journal of Strategic Studies 1 (4), 2009, 1-27

14 Yaşar Büyükanıt çıkmıştır. Bu husus en büyük değişimdir. Atatürk, son dönemlerinde Hatay ın ana vatana kavuşturulmasını söyle ifade ediyor: Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barışı bozma alışkanlığım yoktur. Ancak antlaşmalara dayanan hakkımın isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Ben Meclisin kürsüsünde söz verdim, Hatay ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getiremezsem O nun huzuruna çıkamam yerimde kalamam (Gökçen, 1982: 343). Burada çıkarılacak ders şudur; Sırf toprak kazanmak için savaşılmaz ancak ulusal çıkarlar söz konusu ise her şey göze alınır. SOĞUK SAVAŞ IN SONA ERMESİNDEN SONRA GÜVENLİK ANLAYIŞLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ DÜNYA DÜZENİ Soğuk Savaş ın sona ermesinden sonra ortaya çıkan en büyük değişim şüphesiz dünyanın tek kutuplu hale gelmesidir. Tek kutuplu hale gelen dünyada önde gelen ABD, güvenlik anlayışını nasıl bir eksene oturtacaktır? Bu husus küresel anlamda önem taşıyordu. Bu dönemde ABD içinde partiler üstünde komisyon oluşturuldu. Bu komisyon 12 Temmuz 2000 bir rapor yayınladı. Bu raporda ABD nin ulusal çıkarları dört kategoriye ayrılıyordu (Öymen, 2005: ): Hayati çıkarlar, çok önemli çıkarlar, önemli çıkarlar ve ikinci derecede önemli çıkarlar. Bu kapsamda, hayati ulusal çıkarlar olarak 5 hedef saptanmıştır; - ABD ye veya ABD kuvvetlerine karşı nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırıları önlemek, - Müttefik ülkelerin varlığını korumak, - ABD nin sınırlarında güçlü hasım ülkelerin veya çökmekte olan devletlerin ortaya çıkmasını engellemek, - Uluslararası siyaset, mali piyasalar ve çevresel konularda dünya çapındaki sistemlerin varlığını ve istikrarını korumak, 6 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4), 2009,1-27

15 Yeni Güvenlik Anlayışları ve Orduların Dönüşümleri - ABD nin stratejik hasmı olması muhtemel ÇİN ve RUSYA gibi ülkelerle ABD nin ulusal çıkarlarına uygun biçimde verimli işbirliği sağlamak. Bu 5 maddeye ilave olarak Çok Önemli veya Önemli çıkarlar da tespit edilmişti. Bu kategoriye kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin sağlanması, ihtilafların barışçı yollardan çözümü ve soykırımın önlenmesi giriyordu yılında hazırlanan bu raporun eleştirisinin yapılması gerekiyor. - Listeye bakıldığında, bu rapordan kısa süre sonra icra ettiği Irak harekâtının gerekçesi olarak kitle imha silahlarının yayılmasını göstermesi, ancak bu hususun (hayati çıkarları) içinde yer almaması, diğeri ABD nin enerji ihtiyacının göz ardı edilmesi, - Terör konusuna hiç değinmemesi dikkat çekmektedir. (Bu rapordan 1 yıl sonra 11 Eylül saldırısı vuku buldu.) Bu husus, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan tek kutuplu dünyanın ABD de yarattığı aşırı güvenin yanılgısını göstermektedir. Güvenlik çalışmaları aşırı güven ve kibrin her zaman yanlış değerlendirmelere yol açabileceğini geçmiş örneklerle ortaya koymuştur. Bu makalenin yazarı, Humeyni öncesi İran olayları sırasında Belçika da NATO karargâhında görevli bir subaydı. İran daki gelişmeler hakkında her sabah NATO Başkomutanı Org. Alexandre Haig e brifing veriliyordu. Her brifing sonunda İran ordusu Şah a bağlı, bir şey olmaz deniyordu. Bir gün şah kaçtı, Humeyni Irana döndü. Ertesi sabah, başkomutan bilgilendirme öncesi SACEUR 1 brifing subayına -Binbaşı sen bana bu konuda doğru değerlendirme yapmadın. dedi. Brifing subayı -Efendim, benim size verdiğim bilgiler tamamen ABD istihbaratının bize aktardığı bilgilere 1 SACEUR: NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı. (Supreme Allied Commander in Europe). 7 Journal of Strategic Studies 1 (4), 2009, 1-27

16 Yaşar Büyükanıt dayanıyordu. Bu soruyu her halde onlara sormanız gerekiyor. diye cevap verdi. Güvenlik değerlendirmelerinde ne kadar güçlü olursanız olun mutlaka zaaflarınızda vardır. Bu hususu göz ardı etmemeniz gerekir. Soğuk Savaş sonrası güvenlik bağlamında değinilmesi gereken bir husus daha vardır. Bu, Soğuk Savaş sonrası Avrupa ülkelerinde NATO ülkeleri dâhil askeri güce bakış açıları ile ilgilidir. Soğuk Savaşın sona ermesi, VARŞOVA Paktı ve Sovyetlerin dağılması, Avrupa ya tehdit ortamının ortadan kalkması sonucu, ülkeler silahlı kuvvetlerinde önemli indirimler gerçekleştirmişlerdir. İlk bakışta bu yaklaşım makul görülebilir. Ancak, önce ABD nin, daha sonra NATO nun AFGANİSTAN da sorumluluk almasından sonra ortaya çıkan kuvvet zafiyeti, NATO nun en önemli gündemini oluşturmuştur. NATO Askeri Komitesi nin üç yıldır devam eden süreçte en önemli gündem maddesini, Afganistan a daha çok kuvvet gerekliliği oluşturmuştur. Bu husus Türkiye yi yakından ilgilendirmektedir. O zaman 11 Eylül olayına ve sonrasına bakmamızın zamanı gelmiştir. 11 EYLÜL SONRASI GÜVENLİK KAVRAMI VE GELİŞMELER Bir gün geldi, 11 Eylül 2001 de ABD kendi ana kıtasında vuruldu Böyle bir şey hiç beklenmiyordu. ABD ve ordusu çok güçlüydü, yenilmezdi, böyle bir şey olamazdı. ABD güçlüydü, o zaman doğaldır ki haklıydı. Saldırılar sonrası ABD Başkanı George W.Bush mademki onlar bizi yaşadığımız yerde vurdular, bizde onları, yaşadıkları yerde vururuz dedi. Bu yaklaşım, güvenlik kavramını tümüyle değiştirdi. 11 Eylül 2001 saldırısından sonra NATO tarihte ilk defa, NATO Antlaşmasının 5. Maddesini yürürlüğe koydu. Bu maddeye göre üye ülkelerinden herhangi birisine yapılan saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılıyordu. Bu kararla ABD, Afganistan a müdahale etti. Amaç El Kaide yi tesirsiz kılmaktı. Ancak bu karar ve uygulamanın kısa sürede sonuç vermeyeceği anlaşıldı. Arkasından ABD nin NATO üzerindeki baskısı sonuç 8 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4), 2009,1-27

17 Yeni Güvenlik Anlayışları ve Orduların Dönüşümleri verdi ve NATO, Afganistan daki sorumluluğu üstlendi. Bu karar, kurulduğu günden beri NATO nun en hatalı kararlarından en başta geleniydi. Gelinen nokta bu iddianın kanıtıdır. Birçok ülke Afganistan da görev aldı. Ancak, Afganistan da görev alan ülkelerin gönderdikleri askerler ihtiyacı karşılamıyor, bu ülkeler gönderdikleri kuvvet için Caveat denilen sınırlandırmalar koyuyorlardı. Kısa sürede ortaya çıkan diğer bir husus ise gönderilen kuvvetlerle, Afganistan da ki terörün bertaraf edilemeyeceğini gerçeği ile yüz yüze gelinmesi oldu. Yapılacak şey daha fazla asker gönderilmesi haline dönüştü. Bu konuda en fazla baskı, Türk Silahlı Kuvvetleri ne döndü. Onlara göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir insan deposuydu. Ancak bir şeyi unutuyorlardı. TSK, 1984 yılından beri terörle mücadele ediyordu. Bu mücadelede 5000 nin üzerinde kayıp vermişti ve bunu tek başına yapıyordu. Türk milleti terörde şehit olanlar için Vatan Sağ olsun diyebiliyordu. Afganistan dan şehitler gelmeye başladığında bu husus halka nasıl anlatılacaktı? Bu nedenle Türkiye terörle mücadele kapsamında Afganistan a asker göndermeme kararı aldı. Umarız bu kararlılık değişmez. Öte yandan Türkiye, en başından itibaren Afganistan a en fazla yardım eden ülkelerden biriydi. Bu gelişmelere bakılmasında yarar vardır. İlk başta uluslararası güvenlik yardım kuvveti denilen bir güç oluşturulmasına karar verildi. Bu gücü İngilizce kelimelerin baş harfleri ile ISAF 2 adı verildi. Bu kuvvetin esas görevi Kabil bölgesi olarak belirlendi ve görevleri içinde konsepti gereği terörle mücadele yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri, ISAF- II ve ISAF-VII dönemlerinde bu gücün liderliğini başarıyla üslendi. Bu hususun vurgulanmasında yarar var. Türkiye bu iki dönemde liderliği hiçbir ülkeden yardım almadan üstlendi ve çok başarılı oldu. 2 ISAF: International Security Assistance Forces. 9 Journal of Strategic Studies 1 (4), 2009, 1-27

18 Yaşar Büyükanıt ISAF dışında TSK bir önemli görev daha üstlendi. Bu görev Kabil havaalanının çalıştırılması idi. Bu havaalanı, Afganistan ı Dünyaya bağlayan tek hava alanıdır. Alan konum olarak, bir tarafı Himalaya, diğer tarafı Hindikuş Dağları ile çevrili adeta bir çukur içinde idi ve tüm tesisleri tahrip edilmiş, çevresi mayınlarla çevrili bir durumda idi. Türk Hava Kuvvetleri, Kabil Havalanını ISAF-II ve ISAF-VII dönemlerinde iki kez başarı ile yönetti. Kabil ve çevresinde görev yapan ülkelerden yaya devriyeye çıkan Türk askerinden başka hiçbir ülkenin askeri yoktu. Neden? Bu hususun açıklanması gerekir. Çünkü Türkiye ile Afganistan ın tarihsel gerçeklere dayanan bir iş birliği vardı. Bu temel 1922 de daha Türkiye Cumhuriyeti resmen kurulmadan Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından atılmıştı. Savaştan çıkan, kendisi yoksulluklarda uğraşan Türkiye nin lideri yalnız günü düşünen değil, geleceği görebilen sezgi gücü ile olağanüstü bir insandı. İlk kararı iki ülkeye arasında köprü kurabilecek resmi büyükelçiler atamaktı. Bu iki ülkeden biri Azerbaycan, diğeri ise Afganistan dı. Afganistan a gönderilen büyükelçi 3 Atatürk ün en yakınlarından birisiydi. Ayrıca bu ülkelere gönderilecek iki grup oluşturuldu. Birinci grup sağlık ekibi, ikinci grup ise güvenlik ve askeri eğitim grubu idi. Bu girişimler Afgan halkında Türkiye ye karşı olağan üstü bir sıcaklık yarattı. O günkü imkânlar ile oraya gidenler hayatlarını Afgan halkına verdiler ve hayatları orada sona erdi. Bir kısmının mezarları onarılmış ve bakımlı bir şekilde Kabil de bulunmaktadır. Bir diğer çarpıcı örnek bugün yalnız Kabil in değil Afganistan ın en büyük hastanesinin ismi hala GÜLHANE dir. Bunların yazılmasının nedeni, bir gerçeği vurgulamaktır. Bu gerçek şudur; Devlet adamları üst düzey kişiler arasında dostluklar kolay kurulur. Ancak ulusal çıkarlar çakıştığı takdirde çok kolay yok olur. 3 Henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmamış idi ancak şimdi deyimiyle büyükelçi diyebiliriz. 10 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4), 2009,1-27

19 Yeni Güvenlik Anlayışları ve Orduların Dönüşümleri Dostluklar halk arasında yapıldığında kalıcı olur. Bugün, Afgan halkına, Pakistan halkına, Azerbaycan halkına ve hatta Kore halkına bakıldığı zaman bu gerçek açık olarak görülebilir. Amaç sadece geçmişi hatırlamak değil bugüne de bir bakış açısı getirmektir. Bu husus aynı zamanda güvenlik politikaları ile de yakından ilgilidir. Son bir örnekle bu değerlendirmeye son verip, Afganistan ve Irak ile devam edelim. Ancak bu örnek çok çarpıcıdır. Bir gün Ankara ya Afganistan dan zarf içinde bir rapor geldi. Hazırlayanlar Afganistan da görev yapan Türk birliğinden idi ve içinde çarpıcı resimler vardı. Zarfın özeti şu: Terörün en fazla olduğu Güney Afganistan bölgesinde terörle mücadele eden bazı ülkeler kendilerini güvende hissetmek amacı ile sol kol omuz başlarına küçük bir Türk bayrağı takıyorlardı. Herhalde bu gerçeğin başka bir yoruma ihtiyacı yoktur. IRAK VE AFGANİSTAN İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER VE TÜRKİYE Bu makalede, bir yaklaşıma özen gösterilmiştir, tarihsel süreçte, güvenlik anlayışında ki değişimler ancak bir kitap kapsamı içinde açıklanabilir, bu tür bir kitap için çok sayıda kitap ve yayınları alınır, dipnotlar konulur. Sonunda çok geniş bir referans listesi yer alır, yayınlar, konuşma kaynakları yer alır. Tabii ki, ortaya çıkan eser sayfayı bulur. Bunu bir örnekte vurgulayalım; Biri yakın dostuna bir mektup yazmış, sonunu şöyle bitirmiş; Değerli dostum, vaktim çok azdı, uzun yazmak zorunda kaldım. Beşinci bölümde iki konuya verilecek bu bölüm AFGANİSTAN TÜRKİYE ile IRAK TÜRKİYE ye ait değerlendirilmelerden oluşturulacaktır. Bölümün sonunda YUNANİSTAN TÜRKİYE ilişkilerine değinilecektir. Afganistan Türkiye İlişkileri ve Türkiye yi Güvenlik Bağlamında Etkileyecek Hususlar Ortaya çıkan gerçek şudur; Afganistan olaylarının Türkiye yi doğrudan etkileyecek bir yönü yoktur. Ancak, küresel aktörlerin politika ve stratejileri 11 Journal of Strategic Studies 1 (4), 2009, 1-27

20 Yaşar Büyükanıt uygulanırken başta NATO ve ABD nin istekleri bu aktörlerin beklentileri Türkiye nin çıkarları ile çelişebilir ve hatta çatışabilir. Önce konuya ABD penceresinden bakalım. 11 Eylül sonrası, kamuoyuna yansıyan yönü ile olaya ABD tarafından terör ve teröre karşı koyma şeklinde yaklaşılmış ve kamuoyunda büyük bir destek bulmuştur. Eski ABD Başkanı Bush un Terör bizi evimizde vuruyorsa, bizde onları yaşadıkları yerde vururuz. sözleri bunun kanıtıdır. Bu husus ilk bakışta anlamlı sözler gibi görülebilir. Körfez Savaşı nda da ABD nin müdahalesi: Kuveyt e Özgürlük sloganı ile başlamıştır. Ancak sonuçta; El Sabah a özgürlük ve ABD çıkarlarının savunulması şekline dönüşmüştür. Afganistan a ilk müdahale (Sürekli Özgürlük) sloganı ile ABD tarafından başlatılmıştır. Ancak başlangıçta ifade edilenler ile sonuçlar hiçte istedikleri gibi olmamıştır. ABD nin ikinci adımı ise NATO ya doğrudan ve tüm sorumluluğu vermek ve koalisyon ülkelerin sayısını mümkün olduğu kadar çoğaltmak olmuştur. Bu tarihten sonra NATO nun ilk görevi Afganistan olmuş ve tüm gayretini üye ülkelerin Afganistan daki asker sayısının arttırılmasına yöneltmiştir. Ancak bunda çok başarılı olamayınca, bu kez başka olanaklar bulmaya çalışmışlardır. Bu amaçla NATO Mukabele Kuvveti nin terörle mücadele kapsamında kullanılma gayreti içine girilmiştir. NATO Mukabele Kuvveti (NRF: NATO Response Force) üye ülkelerinin oluşturduğu bir kuvvet havuzudur. Üyeler güçlerine göre bu havuza kuvvet tahsis ederler. Bu kuvvetler normal zamanlarda bir yere gitmez, ülkelerinde (in Place Forces) beklerler. NATO nun bir krize müdahalesi söz konusu olduğunda, esas kuvvetler hazırlanana kadar bu kuvvetler ilk müdahaleyi yapmakla görevlidir. Esas kuvvetler gelince hemen harekat alanından çıkarlar. Tanıma göre kriz bölgesine ilk giden ve ilk çıkan kuvvetlerdir. NATO Başkomutanı nın (SACEUR) bunların kullanması ile ilgili bir yetkisi yoktur. Yetki, NATO Askeri Komitesi ve en üst karar organı NATO Konseyi dir. Bu iki organda da Türkiye eşit haklara sahip bir ülkedir ve kararları oy birliği ile verilir. 12 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4), 2009,1-27

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES SAHİBİ / PROPRIETOR: Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL (Beykent Üniversitesi adına/ On The Behalf of Beykent University)

Detaylı

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark BEYKENT ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK ARAŞTIRMALAR DERGĐSĐ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES SAHĐBĐ / PROPRIETOR: Prof. Dr.

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES SAHİBİ / PROPRIETOR: Prof. Dr. Cuma BAYAT (Beykent Üniversitesi adına/ On The Behalf of Beykent University)

Detaylı

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009)

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YENİLEVENT/İSTANBUL GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) Harp Akademileri

Detaylı

GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES

GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES 1 GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES STRATEJĐK ARAŞTIRMALAR ENSTĐTÜSÜ / STRATEGIC RESEARCH INSTITUTE GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES ULUSAL

Detaylı

PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE STRATEGY AND SECURITY STUDIES

PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE STRATEGY AND SECURITY STUDIES T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 1 NCİ ULUSLARARASI STRATEJİ VE GÜVENLİK ÇALIŞMALARI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ (İSTANBUL, 17-18 NİSAN 2008) PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE STRATEGY AND SECURITY

Detaylı

GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES

GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES STRATEJĐK ARAŞTIRMALAR ENSTĐTÜSÜ GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ ULUSAL HAKEMLĐ DERGĐ Aralık 2008 Yıl 4 Sayı 8 ISSN : 1305-4740 GENEL YAYIN

Detaylı

İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI

İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI İKİLİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK UNSURLARI VE TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİNE YANSIMALARI (Yüksek Lisans Tezi) İlknur CİHANGİR 2010 TC. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Detaylı

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE

KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE 1/15 KÜRESELLEŞME DÖNEMİNİN TEHDİTLERİYLE MÜCADELE Doç. Dr. Çağrı ERHAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Kabuk Değiştiren Uluslararası Ortam İçeriği ve kapsamı

Detaylı

THE IMPACT OF TURKEY S BALKAN POLICY ON TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS IN THE CHANGING INTERNATIONAL SYSTEM

THE IMPACT OF TURKEY S BALKAN POLICY ON TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS IN THE CHANGING INTERNATIONAL SYSTEM MARMARA AVRUPA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 21 Sayı: 2 2013 99 DEĞİŞEN ULUSLARARASI SİSTEMDE TÜRKİYE'NİN BALKAN POLİTİKASININ TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ Emirhan GÖRAL * Özet Bu makalenin

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

TEHDİT ALGILAMALARINDA TERÖRÜN KÜRESEL BOYUTU: ETA ÖRNEĞİ

TEHDİT ALGILAMALARINDA TERÖRÜN KÜRESEL BOYUTU: ETA ÖRNEĞİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TEHDİT ALGILAMALARINDA TERÖRÜN KÜRESEL BOYUTU: ETA ÖRNEĞİ NURHAYAT ERDİL DANIŞMAN PROF. DR. HASAN

Detaylı

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASINDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Ali Rıza İZGİ KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI SONRASIDA TÜRKİYE YE UYGULANAN SİLAH AMBARGOSU VE SONUÇLARI Temmuz Pamukkale -2007

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE İŞBİRLİĞİ OLANAKLARININ ANALİZİ UYGAR MUSTAFA SERTEL

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN ORTADOĞU POLİTİKASINA ETKİSİ Hazırlayan: Kaan GAYTANCIOĞLU Danışman: Prof. Dr. Hasan Berke DİLAN Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

Anahtar kelimeler: Türkiye ve güvenlik, Güvenlik Strateji Belgesi, hedef, risk, tehdit, güvenlik aktörleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Anahtar kelimeler: Türkiye ve güvenlik, Güvenlik Strateji Belgesi, hedef, risk, tehdit, güvenlik aktörleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği TÜRKİYE NİN GÜVENLİK STRATEJİ BELGESİ NASIL HAZIRLANMALIDIR? Öz Ahmet KÜÇÜKŞAHİN * E. Önder UYAR, Erçin TAHMİNCİLER, Duygu DİNÇER Bu çalışmanın amacı, Türkiye nin Ulusal Güvenlik Strateji Belgesinin nasıl

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ IRAK IN KUZEYİNDE KURULMASI MUHTEMEL KÜRT DEVLETİNİN TÜRKİYE YE ETKİLERİ Uğur ÖZMEN Ankara, 2010 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 Sayın

Detaylı

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler 145-170 Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler Çağrı Erhan Ersin Embel Öz Bu makalede, Türkiye nin belli başlı dış politika kararlarını temsil eden örnek olaylar dört yapısal

Detaylı

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale Onsekiz Mart University

T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Çanakkale Onsekiz Mart University T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart University Cilt 11 Sayı 22 2013 Volume 11 Number 22 2013 Yılda İki Kez Yayınlanır Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD) yılda iki kez yayınlanan

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA DOĞALGAZ KRİZİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ

RUSYA-UKRAYNA DOĞALGAZ KRİZİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI RUSYA-UKRAYNA DOĞALGAZ KRİZİ VE ENERJİ GÜVENLİĞİ Yüksek Lisans Tezi YAZGAN ERBİL İstanbul,

Detaylı

ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ JEOPOLİTİK TARTIŞMALAR SERİSİ OJT-6. TÜRKİYE nin IRAK ın KUZEYİ ile İLİŞKİLERİ, GELİŞMELER ve SONUÇLARI

ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ JEOPOLİTİK TARTIŞMALAR SERİSİ OJT-6. TÜRKİYE nin IRAK ın KUZEYİ ile İLİŞKİLERİ, GELİŞMELER ve SONUÇLARI KKKKKKk ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ JEOPOLİTİK TARTIŞMALAR SERİSİ OJT-6 TÜRKİYE nin IRAK ın KUZEYİ ile İLİŞKİLERİ, GELİŞMELER ve SONUÇLARI Derleyen: ARMAĞAN KULOĞLU ANKARA-2009 SUNUŞ 9 KASIM

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA YENİ DÜNYA DÜZENİ (THE NEW WORLD ORDER IN THE POST-COLD WAR ERA)

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA YENİ DÜNYA DÜZENİ (THE NEW WORLD ORDER IN THE POST-COLD WAR ERA) AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 17 TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL, 2009 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

T.C. FATİH EDİRNE 2011

T.C. FATİH EDİRNE 2011 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ ULULARARASI İLİŞKİLKERR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ULUSLARARASI TERÖRİZM İLE MÜCADELEDEDEE HUKUK İLKELERİNİNN ETKİSİ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ FATİH

Detaylı

SD STRATEJ K UBAT 2010. Irak n Dünü ve. İsrail Lieberman dan Kurtulmal d r. Kad Adaleti ve Hukukçunun Üstünlü ü. Hasan KÖN.

SD STRATEJ K UBAT 2010. Irak n Dünü ve. İsrail Lieberman dan Kurtulmal d r. Kad Adaleti ve Hukukçunun Üstünlü ü. Hasan KÖN. SD STRATEJ K DÜ ÜNCE UBAT 2010 www.sde.org.tr Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 3 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Türkiye de Nükleer Silahlar Sorunu Hasan KÖN Irak n Dünü ve Bugünü Nüzhet

Detaylı

Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği

Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 7, Sayı: 28 ss.57-88, 2011 Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği Erkan ERTOSUN Özet Bu çalışma, ABD nin ve Avrupa

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi - TÜSİAD Dış Politika Forumu Boğaziçi University - TÜSİAD Foreign Policy Forum

Boğaziçi Üniversitesi - TÜSİAD Dış Politika Forumu Boğaziçi University - TÜSİAD Foreign Policy Forum Boğaziçi University - TÜSİAD Foreign Policy Forum Özet Türk dış politikası Soğuk Savaşın sona ermekte olduğu yolunda ilk belirtilerin ortaya çıkmasıyla birlikte bir değişim sürecine girdi. Konjonktürel

Detaylı

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GENEL MESELELER VE KAVRAMLAR. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK

Ülkü Ocakları. Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GENEL MESELELER VE KAVRAMLAR. İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi EĞİTİM PROGRAMI GENEL MESELELER VE KAVRAMLAR İmtiyaz Sahibi Harun ÖZTÜRK Genel Yayın Yönetmeni Osman Ertürk ÖZEL Yazı İşleri Müdürü Onur ŞAHİN Dizgi-Mizanpaj-Kapak

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı