BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES"

Transkript

1

2 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES SAHİBİ / PROPRIETOR: Prof. Dr. Ahmet YÜKSEL (Beykent Üniversitesi adına/ On The Behalf of Beykent University) GENEL YAYIN YÖNETMENİ EDITOR -IN-CHIEF: Yrd. Doç. Dr. Sait YILMAZ YAYIN SEKRETERİ PUBLISHING SECRETARY Songül OYANIK YAYIN KURULU PUBLISHING BOARD: Prof. Dr. Erol EREN Prof. Dr. Mithat BAYDUR Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK Prof. Dr. Mümin ERTÜRK Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR Prof. Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY Yrd.Doç.Dr. Sait YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Muzaffer ÜREKLİ E.Tümg. Armağan KULOĞLU DANIŞMA KURULU ADVISOR COMITTEE: Prof. Dr. Tuncer ÇELİK E.Org. Yaşar BÜYÜKANIT Prof. Dr. Hasan KÖNİ Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN Prof. Dr. Selahattin SARI Prof. Dr. Muhittin KARABULUT Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU Doç. Dr. Veysel KILIÇ Her hakkı saklıdır. Stratejik Araştırmalar Dergisi yılda iki kez yayımlanan, bilimsel hakem kurulu olan bir yayındır. Stratejik Araştırmalar Dergisinde yayımlanan makalelerdeki görüş ve düşünceler yazarların kişisel görüşleri olup, hiçbir şekilde Stratejik Araştırmalar Dergisinin veya Beykent Üniversitesi nin görüşlerini ifade etmez. Stratejik Araştırmalar Dergisine gönderilen makaleler iade edilmez. ISSN: Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Sıraselviler Cad. No: 65 PK:34437 Taksim/ İSTANBUL Tel: Faks:

3 ISSN: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF STRATEGIC STUDIES Sertifika No: Beykent Üniversitesi Yayınları, No.71 Cilt Volume: 2 Numara Number: 2 Yıl Year: 2009 Güz Fall

4 Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) tarafından yılda iki kez yayınlanmakta olan Stratejik Araştırmalar Dergisi 4. Sayısı ile sizlere ulaşmaktadır. BÜSAM olarak gördüğümüz ilgi ve bize ulaşan övgülerden memnunuz. Dergimiz siz akademisyenlerin katkıları ile şimdiden akademik yayın hayatımızda önemli bir yer edinmiştir. Şimdi bu sayıdaki makaleleri gözden geçirelim. E.Org.Yaşar Büyükanıt a göre ülke güvenlikleri çok boyut değiştirmiştir. Boyut değiştirmeye ek olarak, tehdit ve güvenlik boyutları geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Gelinen noktada Güvenlik her yerde ya da hiçbir yerde diyen bir tabir ortaya çıkmıştır. Günümüzde asimetrik tehditler ve karanlık savaşlar öne çıkmıştır. Prof. Asım Şen, Atatürk ün başarılı liderlik uygulamalarında kilit rol oynayan liderlik ana stratejilerini inceleyerek, insan yaşamını tehdit eden ulusal ve uluslararası birçok ortak sorunlara çözüm arayan lider ve yöneticiler için liderlik stratejileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Osman, Z. Orhan, Cemal Cehir ve Ümit Hacıoğlu, çatışma riskinin ekonomik nedenlerini Collier ve Starr ekonometrik modelleri üzerinden incelemektedir. Çatışma sonrası bölgelerde, istihdam, etkin mali disiplin ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin çatışma riskini azalttığı ortaya konulmuştur. Sait Yılmaz, ülkelerin, pandemi influenza gibi salgın hastalıklar da dâhil devam eden ve muhtemel krizleri ve yeni oluşumları yakından takip etmek, bunun içinde uygun bir kriz yönetim anlayışı içinde etkin bire acil durum planlama ve yönetim sistemi geliştirmesi gerektiğini söylemektedir. İnci Sökmen, küreselleşmeyle ortaya çıkan ağ tabanlı terörist örgütlerin özelliklerini incelemekte ve küresel terörist organizasyon El Kaide yi bir devlet-altı aktör olarak örneklemektir. Osman Akagündüz e göre; Afganistan da giderek kötüleşen mevcut durum, NATO ve ABD kuvvetlerinin yeni bir strateji geliştirip 2010 yılından itibaren bunu uygulamak için hazırlıklar yapmasına neden olmuştur. Afganistan dan bir an önce çekilmeyi arzu eden ABD, bu strateji için NATO ülkelerinden daha fazla kuvvet talep etmektedir. Aygül Muran ve Ahmet Gürkan Atay, Humeyni ve Ahmedinejad dönemi İran dış politikasında yaşanan değişimi ve muhtemel sonuçlarını analiz etmektedir. ABD-İsrail karşıtı açıklamaların sürekliliği ve nükleer diplomaside gösterilen kararlılık, Ahmedinejad İran ının en belirgin özelliğidir. Erkin Özlen Türkiye, İspanya ve İngiltere nin terörizm ile mücadele stratejilerini açıklamaktadır. Bu bağlamda, güvenlik güçlerinin güncel görevleri, yasama organlarının görevleri, toplum desteğinin gücü ve uzun yıllardır sürmekte olan terörizm sorunu karşısındaki stratejilerin dönüşümü gibi konular birincil derecede önem taşıdığını söylemektedir. Yeni sayı için makaleleriniz bekliyoruz. Yrd.Doç.Dr.Sait Yılmaz Genel Yayın Yönetmeni II

5 , BU SAYININ HAKEMLERİ (REFREES OF THIS ISSUE) Prof. Dr. Selahattin SARI Beykent Üniv. IIBF (İşletme) Prof. Dr. Erol EREN...Beykent Üniv. IIBF (İşletme) Prof. Dr. Erol EREN...Beykent Üniv. IIBF (İşletme) Prof. Dr. Abdulhaluk M. ÇAY Beykent Üniv. (Tarih) Prof. Dr. Beril DEDEOĞLU...Galatasaray Üniv. (Uluslararası İlişk.) Prof. Dr. Hasan KÖNİ. Bahçeşehir Üniversitesi (Hukuk) Prof. Dr. Muhittin KARABULUT...Beykent Üniv. IIBF (İşletme) Prof. Dr. Haydar ÇAKMAK...Gazi Üniv. (Uluslararası İlişk.) Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ...Gazi Üniv. (Uluslararası İlişk.) Prof. Dr. Mithat BAYDUR.. Beykent Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Prof.Dr. M. Emin KARAÖRS Beykent Üniv. (Edebiyat) Prof.Dr. Adil DAĞISTAN Beykent Üniv. (Tarih) Prof. Dr. Ahmet Güner SAYAR...Beykent Üniv. IIBF (Ekonomi) Prof. Dr. Sudi APAK.. Beykent Üniv. İİBF (Ekonomi) Doç. Dr. Veysel KILIÇ...Beykent Üniv. (İngiliz Dili Edebiyatı) Yrd. Doç. Dr. Sait YILMAZ...Beykent Üniv. (Uluslararası İlişkiler) Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ÜREKLİ...Beykent Üniv. (Tarih) Yrd. Doç.Dr. Engin YÖRÜK.. Beykent Üniv. (Sosyal Bilimler) IV

6 İÇİNDEKİLER/ CONTENTS Sayfa No Yeni Güvenlik Anlayışları ve Orduların Dönüşümleri Yaşar BÜYÜKANIT Atatürk ün Liderlik Stratejilerinden Dersler Asım ŞEN Çatışma Riskinin Ekonomik Analizi Osman Z. ORHAN, Cemal CEHİR, Ümit HACIOĞLU Kamu Güvenliği ve Acil Durum Planlaması H1N1 (Domuz Gribi) Örneği Sait YILMAZ Ağ Tabanlı Terörist Organizasyonlar El Kaide Terörist Örgütü İnci SÖKMEN NATO ve ABD nin Afganistan Stratejisi, Yeni Stratejinin Türkiye ile İlişkileri Osman AKAGÜNDÜZ Humeyni ve Ahmedinejad Dönemi İran Dış Politikasının Karşılaştırmalı Analizi Aygül MURAN Ahmet Gürkan ATAY Comparative Experiences of Three Countries Against Separatist Terrorism: Turkey, Spain, The UK Erkin ÖZLEN V

7 KAPSAM/ SUBJECTS Uluslararası İlişkiler/International Relations Ulusal Güvenlik / National Security Uluslararası Güvenlik / International Security Güvenlik Bilimleri / Security Sciencies Terör / Terror İstihbarat / Intelligence Uluslararası Kuruluşlar / International Institutions Teknoloji / Technology Uluslararası İlişkiler Teorileri / Int. Relations Theories Orta Doğu / Middle East A.B.D. / U.S.A. AB ve Avrupa / EU and Europe Afrika / Africa Avrasya / Euroasia - Kafkasya / Caucasus - Orta Asya / Central Asia - Rusya / Russia Asya- Pasifik / Asia-Pasific Latin Amerika / Latin America Kıbrıs / Cyprus Diaspora / Diaspora Teoloji ve Sosyo-Kültürel Konular / Teology and Socio-Cultural Issues Lojistik / Logistics Ekonomi Politik/Political Economy Ekonomi Politik /Political Economy Küreselleşme / Globalization Lojistik / Logistics Enerji ve Su Konuları / Energy and Water matters Kurumlar ve Bölgesel Çalışmalar / Instutions and Regional Studies Uluslararası Hukuk/International Law Uluslararası Çatışma Konuları / Int. Conflict Issues Uluslararası Adalet / International Justice Uluslararası Sorun Çözme / Int. Dispute Settlement Uygulamalı Araştırmalar/Applied Research Strateji ve Karar Vermede Matematiksel Yaklaşım / Math Approach to Staretgy and Decision Making Uluslararası Sorunların Analizi / Analysis of International Affairs Harekat Araştırması / Operational Resarch Vak a Analizleri/Case Analysis VI

8 The Journal of Strategic Research, published by BUSRC twice in a year, is now in your hands with the fourth volume. We are very glad to have your interest and praise. Our journal has gained great poisition in academic literature with your contributions. Now let s examine the essays in that issue. According to Yaşar Büyükanıt, 25 th Chief of TGS and (R) Maj.Gen., national security has faced many dimensional changes. Additionally, scope of threat and security expanded in many ways. At that point, a new idiom; Security is at everywhere or now where. has been raised. At the present time, asymmetric threats and dark wars are at the front side. Prof. Asım Şen investigates the core strategies of Atatürk s leadership that played the key role in his successful leadership practices and aims to develop the leadership strategies for those leaders and managers who are seeking solutions for many common national and global problems that became a threat to human life. Osman, Z. Orhan, Cemal Cehir, and Ümit Hacıoğlu study the economic dimensions of the conflict have been analyzed using the econometric models of Collier and Starr. It has been also examined that employment, effective monetary discipline and sustainable growth are able to reduce the risk of conflict in post conflict areas. Sait Yılmaz advocates that the nations have to monitor closely those ongoing and potential pandemics and to develop effective emergency planning and execution system in accordance with a proper crisis management understanding. İnci Sökmen questions globalization and emerging network-based terrorist organizations to examine the characteristics and different organizational structures showing al Qaeda as global terrorist organization. Osman Akagünduz says that deteriorating situation in Afghanistan caused to develop a new strategy and preparations for the NATO and US Forces to launch in The US, willing to terminate Afghan mission immediately, demands much forces from NATO countries for that strategy. Aygül Muran and Ahmet Gürkan Atay analyze Iran's foreign policy at the Homeyni and Ahmadinejad periods detecting the changes and possible consequences. The most prominent characteristic to Ahmedinejad s Iran is the continuity on the anti-usa and anti-israeli policies and determination on the nuclear diplomacy. Erkin Özlen explains Turkey, Spain and the UK s strategies for tackling terrorism. He emphasizes that the recent role of security forces, the role of legislative power, usage of public support as an implicit power and transformation of counter strategies against these pro-longed conflicts these various understandings could be deemed as fundamental. We look forward to receiving further studies from esteemed researchers for the upcoming issues Asst. Prof. Sait Yılmaz Editor in Chief III

9 Stratejik Araştırmalar Dergisi / Journal of Strategic Studies 1 (4), 2009, 1-27 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ/ BEYKENT UNIVERSITY YENİ GÜVENLİK ANLAYIŞLARI VE ORDULARIN DÖNÜŞÜMLERİ E.Org.Yaşar Büyükanıt ÖZET Güvenlik yapılanmalarının arkasındaki mantık tehdit algılaması ile doğrudan ilişkilidir. Soğuk Savaş döneminde tehdit algılaması son derece sade idi. Bir tarafta NATO, diğer tarafta ise VARŞOVA Paktı vardı. Varşova Paktı ve Sovyetlerin dağılmasından sonra güvenlik kavramındaki değişikliğin makas aralıkları daralmaya başlamıştır. Ülke güvenlikleri çok boyut değiştirmiştir. Boyut değiştirmeye ek olarak, tehdit ve güvenlik boyutları geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Gelinen noktada Güvenlik her yerde ya da hiçbir yerde diyen bir tabir ortaya çıkmıştır. Günümüzde asimetrik tehditler ve karanlık savaşlar öne çıkmıştır. Ülkeler ulusal güvenliklerini kendi çıkarları açısından değerlendirmek zorundadır. İthal malı tehdit algılamaları ile ulusal güvenlik düzenlemeleri yapılamaz. Bugün toprak kazanmaktan önce Ulusal Çıkarlar güvenlik anlayışının da ön plana çıkmıştır. NATO nun Afganistan da sorumluluk almasından sonra ortaya çıkan kuvvet zafiyeti, NATO nun en önemli gündemini oluşturmuştur. NATO, aynı zamanda AB üyesi olan ülkelerine etkisi ile iki başlı hale gelmiştir. NATO nun Afganistan da görev alması kurulduğu günden beri NATO nun aldığı en hatalı karardır. Bölgedeki gelişmeler böyle devam ederse Pakistan da tamamen kökten dincilerin kontrolüne girebilir. Balkanlardan Ortadoğu ya, oradan Afganistan a kadar uzanan bir coğrafya Türkiye nin ve bir anlamda TSK nin ilgi alanı içerisine girmiştir. Her iki Körfez Savaşı ndan da Türkiye en fazla zarar gören ülke olarak çıkmıştır. Yunanistan ile sorunlar konusunda kamuoyunu aydınlatmalıyız. Bu coğrafyada güçlü olmanın ön şartı, caydırıcı bir silahlı kuvvetlere sahip olmanızdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu yönde planlı ve organize olarak ilerliyor. Bu gerekli ve sağlıklı bir yaklaşımdır. Anahtar Kelimeler: Güvenlik, Türkiye, NATO, Türk Silahlı Kuvvetleri. ABSTRACT The logic behind the security compositions are very directly related to the threat perception. It was ratherly simple at the Cold War period. There were NATO at one side, and WARSAW Pact on the other side. Stairs of various security understandings have been shrinked with the dissolution of Warsaw Pact and Soviet Union. National security has faced many dimensional changes. Additionally, scope of threat and Emekli Orgeneral, 25. Genel Kurmay Başkanı, Beykent Üniversitesi Danışmanı.

10 Yaşar Büyükanıt security expanded in many ways. At that point, a new idiom; Security is at everywhere or now where. has been rised. At the present time, asymmetric threats and dark wars are at the front side. Nations essentially have to assess their security in terms of their own interests. It is a fact that a nation can not make own security arrangements based on the imported threat perceptions. National interests have been foremost in the security approachs in stead of occupying any ground. Afterward involvement for Afghan operations, the force caveats make great agenda in NATO. NATO has also been a double-headed organization with effects of EU countries inside. Afghan mission for NATO has been the most vital error since it established. If the events in the region go on so, even Pakistan may become under the control of fundamentalists. A great geography from Balkans to Middle East and Afghanistan has been the interest of Turkey and, in a sense, Turkish Armed Forces. In recent decades, Turkey suffered many vital harms from both of the Gulf Operations. We have to better inform the public opinion about the problems between Turkey and Greece. Precondition of being powerful in that geography is to have a strong armed forces. Turkish Armed Forces is on that way as being planned and organized. This is an essential and healthy approach. Key Words: Security, Turkey, NATO, Turkish Armed Forces. GİRİŞ Mağara devrinden günümüze insan topluluklarında güvenlik konusu hep gündemde olmuştur. Şüphesiz güvenlik anlayışları ve uygulamaları her devirde; coğrafi faktörlere, toplulukların ilgi ve çıkarları ile teknolojik gelişmelere göre sürekli değişimlere uğramıştır. İlk çağlarda küresel ilklim değişiklikleri her halde insan topluluklarını hiçbir şekilde ilgilendirmiyordu. Güvenlik anlayışının geçmişine bakıldığında sıcak savaşlardan soğuk savaşlara, asimetrik tehditlerden teröre ve günümüzde giderek önem kazanan Siber savaşa kadar geniş bir yelpazede güvenlik endişeleri ülke ve ülke gruplarını yakından ilgilendirmiştir. Bu makalenin amacı; tüm bu gelişmelerin, anlayış ve yaklaşımların kırılma noktalarını analiz etmek ve geleceğe yönelik bazı öngörülerde bulunmaktır. Bu öngörülerde bulunurken geçmişe bakıp, onun sonuçlarıyla güvenliğe yönelik ön yargılara saplanmamak gereği göz ardı edilmemelidir. Tarihten ders almak doğaldır ki gereklidir. Ancak, tarih bilinci örnekleri ile bir gerçeği ortaya koymaktadır. Bu gerçek şudur; tarih hiçbir zaman kendini aynen 2 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4), 2009,1-27

11 Yeni Güvenlik Anlayışları ve Orduların Dönüşümleri tekrar etmemektedir. Tarihten ders alırken geçmişle bugünü farklı kılan hususları çok iyi analiz edilmesi yaşamsal bir önem taşımaktadır. Tarihsel bir örnek vererek asıl konumuza geri dönebiliriz. Fransa, II. Dünya Savaşı na, I. Dünya Savaşı ndan çıkardığı derslerle hazırlanarak, akıl almaz koruganlar hazırlayarak, olası bir Alman saldırısına karşı mevzi savaşı esaslarına dayanan bir savunma düzeni kurdu. Ancak, Almanların geliştirdiği zırhlı birlik konsepti, Fransa nın bu mevzilerini kısa sürede darmadağın ederek Manş a ulaştı. Bu kısa girişten sonra asıl konumuza yeni güvenlik anlayışları ve orduların dönüşümü konusuna girebiliriz. Bu konu üç bölümde incelenecektir. Birinci bölümde güvenlik anlayışındaki tarihi gelişim, ikinci bölümde Türk Silahlı Kuvvetleri nin geleceğe bakışı ve üçüncü bölümde ise, yazarın güvenlik bağlamında geleceğe bakışı ortaya konmaya çalışılacaktır. Doğaldır ki bu değerlendirmeler kapsamında bir yandan küresel anlamda güvenlik mülahazaları irdelenirken, diğer yandan bu yaklaşımların Türkiye ye etkileri de dikkate alınacaktır. II. DÜNYA SAVAŞI SONRASI GÜVENLİK ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM VE TÜRKİYE II. Dünya Savaşı sonunun yakın tarihin en önemli kırılma noktası olduğu söylenebilir. II. Dünya Savaşı esnasında müttefik olarak savaşan iki ülke olan Rusya ve ABD, savaştan sonra karşı karşıya gelerek, dünya da iki kutuplu bir düzenin oluşumuna yol açtılar. Almanya nın ikiye bölünmesi ve Rusya nın, Sovyet Rusya olarak ve ortaya çıkması karşısında NATO nun örgütlenmesi, iki kutuplu bir dünyayı 1990 lı yıllar başına kadar taşıyan Soğuk Savaş döneminin başlangıcı oldu. Bu oluşum aynı zamanda çok önemli bir güvenlik anlayışının da doğumuna neden oldu. Olaya Türkiye açısından bakıldığında, Kore Savaşı ndan sonra NATO ya üye olması ile birlikte Türkiye nin güvenlik anlayışında köklü değişiklikler meydana geldi. Bu hususa tekrar değinilecektir. Çünkü ülkeler uzaydaki yıldızlar gibi tek başına var olmuyorlar, onlarda bir büyük sistemin parçalarıdır. Ülkeler küresel bağlamda bir bütünün parçalarıdır. 3 Journal of Strategic Studies 1 (4), 2009, 1-27

12 Yaşar Büyükanıt Soğuk Savaş dönemi dehşet dengesinin oluştuğu bir dönemdir. Buna değinmek gerekir. Soğuk Savaş dönemi öncesi, ABD nin gecikmeyle de olsa II. Dünya Savaşı na girmesi ve o devirde sadece ABD nin sahip olduğu nükleer silahların Japonya da Hiroşima ve Nagazaki şehirlerine karşı kullanılması, II. Dünya Savaşı nın Uzakdoğu da sona ermesi sonucunu doğurdu. Nükleer silah geliştirilmesi ABD de Nazi baskısından kaçan Alman kökenli nükleer fizikçilerden oluşan ve Manhattan Projesi olarak isimlendirilen bir çalışma kapsamında geliştirildi. Bu projede yaklaşık uzman görev almıştır. Gurubun başında Atom bombasının babası olarak bilinen Robert Oppenheimer yer almıştır. Bu kapsamda üretilen ilk bomba Little Boy 6 Ağustos 1945 de Hiroşima ya, Fat Man adı verilen diğer bomba 9 Ağustos 1945 de Nagazaki ye atıldı. Bu iki bomba, Japonya nın teslim olmasını sağlamıştır. Bu bombalar nükleer çağında başlangıcını oluşturmuşlardır. Rus ların 1949 da ilk Atom bombasını başarılı bir şekilde denemesiyle Dünya yeni bir döneme girmiştir. Bu yarış sonraki yıllarda devam etmiş ve dünya dehşet dengesi olarak isimlendirilen bir güvenlik ortamına sürüklenmiştir. Bu gelişmelerle birlikte, gerek ABD, gerek Sovyetler hidrojen bombasını geliştirmişlerdir. Ancak bu ürkütücü silahlar her iki tarafta da esnek ve sınırlandırılmaya dayanan politikalarının oluşmasını sağlamıştır. Bu noktada bir hususun altının çizilmesi gerekmektedir. Ülkeler grubu şeklinde bir araya gelen NATO gibi güvenlik yapılanmalarının arkasındaki mantık tehdit algılaması ile doğrudan ilişkilidir. Soğuk Savaş döneminde tehdit algılaması son derece sade idi. Bir tarafta NATO, diğer tarafta ise VARŞOVA paktı vardı. Tehdit algılamasına göre VARŞOVA Paktı saldıracak, NATO bu saldırıya karşı koyacaktır. Bu anlayışa göre VARŞOVA Parktı saldıran, NATO ise savunan taraf olacaktır. Tüm güvenlik planlaması da bu temel esasa dayanıyordu. Unutulmaması gereken bir husus ise istihbaratın zaman zaman politik amaçlar için kullanılmasıdır. NATO da yönlendirici güç olan (başta ABD) ülkeler 4 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4), 2009,1-27

13 Yeni Güvenlik Anlayışları ve Orduların Dönüşümleri abartılı yaklaşımlarla ile tehdidi olduğundan fazlada göstermeye çalışmışlardır. Bu amaçla yazılan kitaplar olmuştur. Bu kitaplara göre VARŞOVA Paktı ve Sovyet güçlerinin saldırısının bir hafta içinde Baltık denizine ineceği işlenmiştir. Oysa 1970 lerin sonuna doğru Sovyetler Birliği nin askeri etkinliği giderek azalmaya başlamıştır. Ancak bu husus özenle NATO dokümanlarına yansıtılmamıştır. Bu yaklaşımın temel amacı NATO yu bir arada tutma yaklaşımlarının bir sonucudur da, VARŞOVA Paktı nın ve Sovyetlerin dağılması sonrası NATO büyük bir şok yaşamış, NATO nun var olmasını sağlayan tehdidin ortadan kalkmasından sonra NATO nun varlığı tartışılacak hale gelmiştir. Bu kırılma noktasından sonra -bunu yaşayanlar bilir- NATO iki yaklaşım göstermiştir. Birinci yaklaşım, NATO karargâhlarında görevli personelde %20 indirim kararı alınmış, ikinci yaklaşımda ise, Kuzey Afrika daki köklen dinci hareketler tehdit algılaması içine dahil edilmiştir. Bu yaklaşımlar güçlü ülkelerin kullandıkları tipik yaklaşımlardır. Nitekim ünlü tarihçi Toybe nin ortaya koyduğu (Challenge and Response) tezi (meydan okuma ve karşılık verme) bu düşüncenin bir ürünüdür. Bu düşünceyi Huntington da benimsemiş ve Medeniyetler Çatışması kitabına dayanak olarak kullanmıştır. Burada vurgulanmaya çalışılan husus şudur; ülkeler ulusal güvenliklerini kendi çıkarları acısından değerlendirmek zorundadır. İthal malı tehdit algılamaları ile ulusal güvenlik düzenlemeleri yapılamaz (Büyükanıt, 2003: 37). Her ülke, kendine yönelik tehdit algılamalarını kendisinin yapması gerekir. Nitekim ABD nin iki kez IRAK a müdahale etmesinin temelinde Irak ın sahip olduğu kitlesel imha silahları gerekçe gösterilmiş, ancak zamanın ABD Dışişleri Bakanının da itiraf ettiği gibi bunun gerçek olmadığı ortaya çıkmıştır. Şimdi biraz kendimize dönelim. Güvenlik kavramı çok şekil değiştirdi. Eski çağlardaki gibi toprak kazanmak tarihe karıştı. Yasadığımız günlerde ABD, Irak tan ve Afganistan dan çekilme hesapları yapıyor. Gelinen nokta da, bugün toprak kazanmaktan önce Ulusal Çıkarlar güvenlik anlayışının da önüne 5 Journal of Strategic Studies 1 (4), 2009, 1-27

14 Yaşar Büyükanıt çıkmıştır. Bu husus en büyük değişimdir. Atatürk, son dönemlerinde Hatay ın ana vatana kavuşturulmasını söyle ifade ediyor: Ben toprak büyütme meraklısı değilim. Barışı bozma alışkanlığım yoktur. Ancak antlaşmalara dayanan hakkımın isteyicisiyim. Onu almazsam edemem. Ben Meclisin kürsüsünde söz verdim, Hatay ı alacağım. Milletim benim dediğime inanır. Sözümü yerine getiremezsem O nun huzuruna çıkamam yerimde kalamam (Gökçen, 1982: 343). Burada çıkarılacak ders şudur; Sırf toprak kazanmak için savaşılmaz ancak ulusal çıkarlar söz konusu ise her şey göze alınır. SOĞUK SAVAŞ IN SONA ERMESİNDEN SONRA GÜVENLİK ANLAYIŞLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ DÜNYA DÜZENİ Soğuk Savaş ın sona ermesinden sonra ortaya çıkan en büyük değişim şüphesiz dünyanın tek kutuplu hale gelmesidir. Tek kutuplu hale gelen dünyada önde gelen ABD, güvenlik anlayışını nasıl bir eksene oturtacaktır? Bu husus küresel anlamda önem taşıyordu. Bu dönemde ABD içinde partiler üstünde komisyon oluşturuldu. Bu komisyon 12 Temmuz 2000 bir rapor yayınladı. Bu raporda ABD nin ulusal çıkarları dört kategoriye ayrılıyordu (Öymen, 2005: ): Hayati çıkarlar, çok önemli çıkarlar, önemli çıkarlar ve ikinci derecede önemli çıkarlar. Bu kapsamda, hayati ulusal çıkarlar olarak 5 hedef saptanmıştır; - ABD ye veya ABD kuvvetlerine karşı nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırıları önlemek, - Müttefik ülkelerin varlığını korumak, - ABD nin sınırlarında güçlü hasım ülkelerin veya çökmekte olan devletlerin ortaya çıkmasını engellemek, - Uluslararası siyaset, mali piyasalar ve çevresel konularda dünya çapındaki sistemlerin varlığını ve istikrarını korumak, 6 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4), 2009,1-27

15 Yeni Güvenlik Anlayışları ve Orduların Dönüşümleri - ABD nin stratejik hasmı olması muhtemel ÇİN ve RUSYA gibi ülkelerle ABD nin ulusal çıkarlarına uygun biçimde verimli işbirliği sağlamak. Bu 5 maddeye ilave olarak Çok Önemli veya Önemli çıkarlar da tespit edilmişti. Bu kategoriye kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi, uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin sağlanması, ihtilafların barışçı yollardan çözümü ve soykırımın önlenmesi giriyordu yılında hazırlanan bu raporun eleştirisinin yapılması gerekiyor. - Listeye bakıldığında, bu rapordan kısa süre sonra icra ettiği Irak harekâtının gerekçesi olarak kitle imha silahlarının yayılmasını göstermesi, ancak bu hususun (hayati çıkarları) içinde yer almaması, diğeri ABD nin enerji ihtiyacının göz ardı edilmesi, - Terör konusuna hiç değinmemesi dikkat çekmektedir. (Bu rapordan 1 yıl sonra 11 Eylül saldırısı vuku buldu.) Bu husus, Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkan tek kutuplu dünyanın ABD de yarattığı aşırı güvenin yanılgısını göstermektedir. Güvenlik çalışmaları aşırı güven ve kibrin her zaman yanlış değerlendirmelere yol açabileceğini geçmiş örneklerle ortaya koymuştur. Bu makalenin yazarı, Humeyni öncesi İran olayları sırasında Belçika da NATO karargâhında görevli bir subaydı. İran daki gelişmeler hakkında her sabah NATO Başkomutanı Org. Alexandre Haig e brifing veriliyordu. Her brifing sonunda İran ordusu Şah a bağlı, bir şey olmaz deniyordu. Bir gün şah kaçtı, Humeyni Irana döndü. Ertesi sabah, başkomutan bilgilendirme öncesi SACEUR 1 brifing subayına -Binbaşı sen bana bu konuda doğru değerlendirme yapmadın. dedi. Brifing subayı -Efendim, benim size verdiğim bilgiler tamamen ABD istihbaratının bize aktardığı bilgilere 1 SACEUR: NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı. (Supreme Allied Commander in Europe). 7 Journal of Strategic Studies 1 (4), 2009, 1-27

16 Yaşar Büyükanıt dayanıyordu. Bu soruyu her halde onlara sormanız gerekiyor. diye cevap verdi. Güvenlik değerlendirmelerinde ne kadar güçlü olursanız olun mutlaka zaaflarınızda vardır. Bu hususu göz ardı etmemeniz gerekir. Soğuk Savaş sonrası güvenlik bağlamında değinilmesi gereken bir husus daha vardır. Bu, Soğuk Savaş sonrası Avrupa ülkelerinde NATO ülkeleri dâhil askeri güce bakış açıları ile ilgilidir. Soğuk Savaşın sona ermesi, VARŞOVA Paktı ve Sovyetlerin dağılması, Avrupa ya tehdit ortamının ortadan kalkması sonucu, ülkeler silahlı kuvvetlerinde önemli indirimler gerçekleştirmişlerdir. İlk bakışta bu yaklaşım makul görülebilir. Ancak, önce ABD nin, daha sonra NATO nun AFGANİSTAN da sorumluluk almasından sonra ortaya çıkan kuvvet zafiyeti, NATO nun en önemli gündemini oluşturmuştur. NATO Askeri Komitesi nin üç yıldır devam eden süreçte en önemli gündem maddesini, Afganistan a daha çok kuvvet gerekliliği oluşturmuştur. Bu husus Türkiye yi yakından ilgilendirmektedir. O zaman 11 Eylül olayına ve sonrasına bakmamızın zamanı gelmiştir. 11 EYLÜL SONRASI GÜVENLİK KAVRAMI VE GELİŞMELER Bir gün geldi, 11 Eylül 2001 de ABD kendi ana kıtasında vuruldu Böyle bir şey hiç beklenmiyordu. ABD ve ordusu çok güçlüydü, yenilmezdi, böyle bir şey olamazdı. ABD güçlüydü, o zaman doğaldır ki haklıydı. Saldırılar sonrası ABD Başkanı George W.Bush mademki onlar bizi yaşadığımız yerde vurdular, bizde onları, yaşadıkları yerde vururuz dedi. Bu yaklaşım, güvenlik kavramını tümüyle değiştirdi. 11 Eylül 2001 saldırısından sonra NATO tarihte ilk defa, NATO Antlaşmasının 5. Maddesini yürürlüğe koydu. Bu maddeye göre üye ülkelerinden herhangi birisine yapılan saldırı tüm ülkelere yapılmış sayılıyordu. Bu kararla ABD, Afganistan a müdahale etti. Amaç El Kaide yi tesirsiz kılmaktı. Ancak bu karar ve uygulamanın kısa sürede sonuç vermeyeceği anlaşıldı. Arkasından ABD nin NATO üzerindeki baskısı sonuç 8 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4), 2009,1-27

17 Yeni Güvenlik Anlayışları ve Orduların Dönüşümleri verdi ve NATO, Afganistan daki sorumluluğu üstlendi. Bu karar, kurulduğu günden beri NATO nun en hatalı kararlarından en başta geleniydi. Gelinen nokta bu iddianın kanıtıdır. Birçok ülke Afganistan da görev aldı. Ancak, Afganistan da görev alan ülkelerin gönderdikleri askerler ihtiyacı karşılamıyor, bu ülkeler gönderdikleri kuvvet için Caveat denilen sınırlandırmalar koyuyorlardı. Kısa sürede ortaya çıkan diğer bir husus ise gönderilen kuvvetlerle, Afganistan da ki terörün bertaraf edilemeyeceğini gerçeği ile yüz yüze gelinmesi oldu. Yapılacak şey daha fazla asker gönderilmesi haline dönüştü. Bu konuda en fazla baskı, Türk Silahlı Kuvvetleri ne döndü. Onlara göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir insan deposuydu. Ancak bir şeyi unutuyorlardı. TSK, 1984 yılından beri terörle mücadele ediyordu. Bu mücadelede 5000 nin üzerinde kayıp vermişti ve bunu tek başına yapıyordu. Türk milleti terörde şehit olanlar için Vatan Sağ olsun diyebiliyordu. Afganistan dan şehitler gelmeye başladığında bu husus halka nasıl anlatılacaktı? Bu nedenle Türkiye terörle mücadele kapsamında Afganistan a asker göndermeme kararı aldı. Umarız bu kararlılık değişmez. Öte yandan Türkiye, en başından itibaren Afganistan a en fazla yardım eden ülkelerden biriydi. Bu gelişmelere bakılmasında yarar vardır. İlk başta uluslararası güvenlik yardım kuvveti denilen bir güç oluşturulmasına karar verildi. Bu gücü İngilizce kelimelerin baş harfleri ile ISAF 2 adı verildi. Bu kuvvetin esas görevi Kabil bölgesi olarak belirlendi ve görevleri içinde konsepti gereği terörle mücadele yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri, ISAF- II ve ISAF-VII dönemlerinde bu gücün liderliğini başarıyla üslendi. Bu hususun vurgulanmasında yarar var. Türkiye bu iki dönemde liderliği hiçbir ülkeden yardım almadan üstlendi ve çok başarılı oldu. 2 ISAF: International Security Assistance Forces. 9 Journal of Strategic Studies 1 (4), 2009, 1-27

18 Yaşar Büyükanıt ISAF dışında TSK bir önemli görev daha üstlendi. Bu görev Kabil havaalanının çalıştırılması idi. Bu havaalanı, Afganistan ı Dünyaya bağlayan tek hava alanıdır. Alan konum olarak, bir tarafı Himalaya, diğer tarafı Hindikuş Dağları ile çevrili adeta bir çukur içinde idi ve tüm tesisleri tahrip edilmiş, çevresi mayınlarla çevrili bir durumda idi. Türk Hava Kuvvetleri, Kabil Havalanını ISAF-II ve ISAF-VII dönemlerinde iki kez başarı ile yönetti. Kabil ve çevresinde görev yapan ülkelerden yaya devriyeye çıkan Türk askerinden başka hiçbir ülkenin askeri yoktu. Neden? Bu hususun açıklanması gerekir. Çünkü Türkiye ile Afganistan ın tarihsel gerçeklere dayanan bir iş birliği vardı. Bu temel 1922 de daha Türkiye Cumhuriyeti resmen kurulmadan Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından atılmıştı. Savaştan çıkan, kendisi yoksulluklarda uğraşan Türkiye nin lideri yalnız günü düşünen değil, geleceği görebilen sezgi gücü ile olağanüstü bir insandı. İlk kararı iki ülkeye arasında köprü kurabilecek resmi büyükelçiler atamaktı. Bu iki ülkeden biri Azerbaycan, diğeri ise Afganistan dı. Afganistan a gönderilen büyükelçi 3 Atatürk ün en yakınlarından birisiydi. Ayrıca bu ülkelere gönderilecek iki grup oluşturuldu. Birinci grup sağlık ekibi, ikinci grup ise güvenlik ve askeri eğitim grubu idi. Bu girişimler Afgan halkında Türkiye ye karşı olağan üstü bir sıcaklık yarattı. O günkü imkânlar ile oraya gidenler hayatlarını Afgan halkına verdiler ve hayatları orada sona erdi. Bir kısmının mezarları onarılmış ve bakımlı bir şekilde Kabil de bulunmaktadır. Bir diğer çarpıcı örnek bugün yalnız Kabil in değil Afganistan ın en büyük hastanesinin ismi hala GÜLHANE dir. Bunların yazılmasının nedeni, bir gerçeği vurgulamaktır. Bu gerçek şudur; Devlet adamları üst düzey kişiler arasında dostluklar kolay kurulur. Ancak ulusal çıkarlar çakıştığı takdirde çok kolay yok olur. 3 Henüz Türkiye Cumhuriyeti kurulmamış idi ancak şimdi deyimiyle büyükelçi diyebiliriz. 10 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4), 2009,1-27

19 Yeni Güvenlik Anlayışları ve Orduların Dönüşümleri Dostluklar halk arasında yapıldığında kalıcı olur. Bugün, Afgan halkına, Pakistan halkına, Azerbaycan halkına ve hatta Kore halkına bakıldığı zaman bu gerçek açık olarak görülebilir. Amaç sadece geçmişi hatırlamak değil bugüne de bir bakış açısı getirmektir. Bu husus aynı zamanda güvenlik politikaları ile de yakından ilgilidir. Son bir örnekle bu değerlendirmeye son verip, Afganistan ve Irak ile devam edelim. Ancak bu örnek çok çarpıcıdır. Bir gün Ankara ya Afganistan dan zarf içinde bir rapor geldi. Hazırlayanlar Afganistan da görev yapan Türk birliğinden idi ve içinde çarpıcı resimler vardı. Zarfın özeti şu: Terörün en fazla olduğu Güney Afganistan bölgesinde terörle mücadele eden bazı ülkeler kendilerini güvende hissetmek amacı ile sol kol omuz başlarına küçük bir Türk bayrağı takıyorlardı. Herhalde bu gerçeğin başka bir yoruma ihtiyacı yoktur. IRAK VE AFGANİSTAN İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER VE TÜRKİYE Bu makalede, bir yaklaşıma özen gösterilmiştir, tarihsel süreçte, güvenlik anlayışında ki değişimler ancak bir kitap kapsamı içinde açıklanabilir, bu tür bir kitap için çok sayıda kitap ve yayınları alınır, dipnotlar konulur. Sonunda çok geniş bir referans listesi yer alır, yayınlar, konuşma kaynakları yer alır. Tabii ki, ortaya çıkan eser sayfayı bulur. Bunu bir örnekte vurgulayalım; Biri yakın dostuna bir mektup yazmış, sonunu şöyle bitirmiş; Değerli dostum, vaktim çok azdı, uzun yazmak zorunda kaldım. Beşinci bölümde iki konuya verilecek bu bölüm AFGANİSTAN TÜRKİYE ile IRAK TÜRKİYE ye ait değerlendirilmelerden oluşturulacaktır. Bölümün sonunda YUNANİSTAN TÜRKİYE ilişkilerine değinilecektir. Afganistan Türkiye İlişkileri ve Türkiye yi Güvenlik Bağlamında Etkileyecek Hususlar Ortaya çıkan gerçek şudur; Afganistan olaylarının Türkiye yi doğrudan etkileyecek bir yönü yoktur. Ancak, küresel aktörlerin politika ve stratejileri 11 Journal of Strategic Studies 1 (4), 2009, 1-27

20 Yaşar Büyükanıt uygulanırken başta NATO ve ABD nin istekleri bu aktörlerin beklentileri Türkiye nin çıkarları ile çelişebilir ve hatta çatışabilir. Önce konuya ABD penceresinden bakalım. 11 Eylül sonrası, kamuoyuna yansıyan yönü ile olaya ABD tarafından terör ve teröre karşı koyma şeklinde yaklaşılmış ve kamuoyunda büyük bir destek bulmuştur. Eski ABD Başkanı Bush un Terör bizi evimizde vuruyorsa, bizde onları yaşadıkları yerde vururuz. sözleri bunun kanıtıdır. Bu husus ilk bakışta anlamlı sözler gibi görülebilir. Körfez Savaşı nda da ABD nin müdahalesi: Kuveyt e Özgürlük sloganı ile başlamıştır. Ancak sonuçta; El Sabah a özgürlük ve ABD çıkarlarının savunulması şekline dönüşmüştür. Afganistan a ilk müdahale (Sürekli Özgürlük) sloganı ile ABD tarafından başlatılmıştır. Ancak başlangıçta ifade edilenler ile sonuçlar hiçte istedikleri gibi olmamıştır. ABD nin ikinci adımı ise NATO ya doğrudan ve tüm sorumluluğu vermek ve koalisyon ülkelerin sayısını mümkün olduğu kadar çoğaltmak olmuştur. Bu tarihten sonra NATO nun ilk görevi Afganistan olmuş ve tüm gayretini üye ülkelerin Afganistan daki asker sayısının arttırılmasına yöneltmiştir. Ancak bunda çok başarılı olamayınca, bu kez başka olanaklar bulmaya çalışmışlardır. Bu amaçla NATO Mukabele Kuvveti nin terörle mücadele kapsamında kullanılma gayreti içine girilmiştir. NATO Mukabele Kuvveti (NRF: NATO Response Force) üye ülkelerinin oluşturduğu bir kuvvet havuzudur. Üyeler güçlerine göre bu havuza kuvvet tahsis ederler. Bu kuvvetler normal zamanlarda bir yere gitmez, ülkelerinde (in Place Forces) beklerler. NATO nun bir krize müdahalesi söz konusu olduğunda, esas kuvvetler hazırlanana kadar bu kuvvetler ilk müdahaleyi yapmakla görevlidir. Esas kuvvetler gelince hemen harekat alanından çıkarlar. Tanıma göre kriz bölgesine ilk giden ve ilk çıkan kuvvetlerdir. NATO Başkomutanı nın (SACEUR) bunların kullanması ile ilgili bir yetkisi yoktur. Yetki, NATO Askeri Komitesi ve en üst karar organı NATO Konseyi dir. Bu iki organda da Türkiye eşit haklara sahip bir ülkedir ve kararları oy birliği ile verilir. 12 Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4), 2009,1-27

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014)

ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014) 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ (Güncelleme: 12 Eylül 2014) Derece Alan Üniversite Yıl LİSANS İşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi:.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK LĐSANS Strateji-Savunma

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

İran'ın Irak'ın Kuzeyi'ndeki Oluşum ve Gelişmelere Yaklaşımı Kuzey Irak taki sözde yönetimin(!) Parlamentosu Kürtçü gruplar İran tarafından değil, ABD ve çıkar ortakları tarafından yardım görmektedirler.

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 Pentagon yetkilileri Fransa'nın talep ettiği Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) veya dronların satışına yönelik olarak Kongre'de

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ

KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI VİZYON 2035 KITASINDA ETKİN BÖLGESİNDE LİDER ÖNSÖZ Vizyon-2035 Dokümanı, Hv.K.K.lığının geleceğe yönelik hedeflerini belirlemek amacıyla; Dünya ve Türkiye de güvenlik anlayışındaki

Detaylı

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99

interview INTERVIEW Ernst WELTEKE Haziran 99 söyleþi interview söyleþi - interview SÖYLEÞÝ(*) Ernst WELTEKE INTERVIEW Ernst Welteke is currently the Guvernor of the Central Bank of Essen State of Germany. He was recently elected as the Guvernor of

Detaylı

Serbest ticaret satrancı

Serbest ticaret satrancı Serbest ticaret satrancı Türkiye nin sadece AB nin Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığı ülkelerle anlaşma yapabilmesi Türk dış ticaretini olumsuz etkiliyor. AB ile STA yapan bazı ülkeler Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMĐŞ. 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Sait YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 20.12.1961 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMĐŞ Derece Alan Üniversite Yıl LĐSANS Đşletme Kara Harp Okulu 1978-1982 YÜKSEK LĐSANS Strateji-Savunma

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

KONFERANS DEĞERLENDİRMESİ SERİSİ: 5

KONFERANS DEĞERLENDİRMESİ SERİSİ: 5 KONFERANS DEĞERLENDİRMESİ SERİSİ: 5 Delhi Policy Group Barış ve Çatışma Programı, Afganistan da Barış ve İstikrar: Komşularının Katkısı Bölgesel Konferansı Delhi Policy Group Regional Conference on Peace

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

Hazırlayan Selma KILIÇ Destek Hizmetler Müdürlüğü Ġlkyardım ve Afet Birim Sorumlusu Afet ÇalıĢmaları Koordinatörü selmakl@hacettepe.edu.

Hazırlayan Selma KILIÇ Destek Hizmetler Müdürlüğü Ġlkyardım ve Afet Birim Sorumlusu Afet ÇalıĢmaları Koordinatörü selmakl@hacettepe.edu. Hazırlayan Selma KILIÇ Destek Hizmetler Müdürlüğü Ġlkyardım ve Afet Birim Sorumlusu Afet ÇalıĢmaları Koordinatörü selmakl@hacettepe.edu.tr 0312 305 4350 Başbakanlık AFAD, KBRN yönetmelik çalışması sonucunda

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor.

Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor. Yeni Çağın Ayırt Edici Yeteneği Kıtaların Buluştuğu Merkezde Yeniden Şekilleniyor. Günümüz Hava ve Uzay Gücü İnsansız Uçak Sistemlerinin (İUS) Geleceğin Hava Harekâtındaki Rolü Teknolojideki Gelişmelerin

Detaylı

KURUMSAL Hakkımızda. Yetkinlik. Bilimsel Etik. Çok Boyutluluk. Özgünlük. Farklılık

KURUMSAL Hakkımızda. Yetkinlik. Bilimsel Etik. Çok Boyutluluk. Özgünlük. Farklılık KURUMSAL Hakkımızda Kimlik MSE ulusal, bölgesel, küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren akademik bir danışmanlık

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

Doç. Dr. Aylin GÜNEY Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Aylin GÜNEY Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doç. Dr. Aylin GÜNEY Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Raporun Anahatları Megatrends: Küresel ana eğilimler Game-Changers: Ana Eğilimlerde değişime yol açabilecek etkenler Senaryolar Ana

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Terör Olayları ve Enerji Zinciri : İstatistiksel bir İnceleme

Terör Olayları ve Enerji Zinciri : İstatistiksel bir İnceleme Terör Olayları ve Enerji Zinciri : İstatistiksel bir İnceleme Giriş Dünyadaki terör olaylarının ne kadarının enerji kaynaklarına yönelik olduğu veya bu olayların temelinde kaynak kontrol etme kaygılarının

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

Amaç MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı

Amaç MSE benimsediği ilkeler çerçevesinde kapsadığı KURUMSAL Hakkımızda Kimlik MSE ulusal, bölgesel ve küresel barış ve güvenlik ile kurumsal yapılanma, risk analizi ve strateji geliştirme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren akademik bir danışmanlık

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ S.K.S DAİRE BAŞKANLIĞI Ege Üniv. Kampüsü 35100 Bornova/İZMİR-TURKEY

EGE ÜNİVERSİTESİ S.K.S DAİRE BAŞKANLIĞI Ege Üniv. Kampüsü 35100 Bornova/İZMİR-TURKEY Sürekli Değişen Güvenlik Algılamaları ve Yenilenen Savunma Stratejileri Kongre Kapsamı Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğrenci Kongresi, uluslararası ilişkiler ve ilgili diğer bölümlerde öğrenimlerini

Detaylı

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TPQ yla gerçekleştirdiği özel söyleşide Rusya ile yaşanan gerginlikten Ukrayna nın

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ

İLK KIBRIS TÜRK PUL SERİSİ Kıbrıs Türk Filateli Derneği tarafından kurulan komisyon başarılı bir çalışma ile Kıbrıs Türk Posta Tarihi konusunda iki ciltlik son derece kapsamlı bir eser ortaya çıkardılar. Bu anlamlı çalışmayı Kıbrıs

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 6 Kitabın Adı Türkiye de Dış Politika Editör İbrahim KALIN Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-27-3 BBaskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER

Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER Yrd.Doç.Dr. BÜLENT ŞENER ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 DİYARBAKIR - MERKEZ T: 46237730003227 F: bulentsener@ktu.edu.tr

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için ÖN SÖZ Barış inşası, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Boutros Boutros-Ghali tarafından tekrar çatışmaya dönmeyi önlemek amacıyla barışı sağlamlaştırıp, sürdürülebilir hale getirebilecek çalışmalar

Detaylı

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği

Merkez Strateji Enstitüsü. Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği Merkez Strateji nstitüsü Türkiye-Rusya İlişkileri Mevcut Durumu ve Geleceği 1 Türkiye-Rusya İlişkilerinin Tarihsel Seyri: Savaş-Kriz-İşbirliği Savaş Kriz İşbirliği 16. yy 1917 1940 1990 2011 2015 2 Türkiye-Rusya

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İran ın nükleer programı üzerine dünya güçleri diye

Detaylı

Aylık Dış Ticaret Analizi

Aylık Dış Ticaret Analizi YÖNETİCİ ÖZETİ Bu çalışmada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her ayın ilk günü açıklanan ihracat rakamları temel alınarak Türkiye nin aylık dış ticaret analizi yapılmaktadır. Aşağıdaki analiz,

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

Sunum İçeriği. 1. Siber Savaş (Siber Terör) 2. Siber Savunma 3. USOM

Sunum İçeriği. 1. Siber Savaş (Siber Terör) 2. Siber Savunma 3. USOM Sunum İçeriği 1. Siber Savaş (Siber Terör) 2. Siber Savunma 3. USOM Siber Savaş Siber Savaş Siber Saldırı Casusluk Sabotaj Servis Dışı Bırakma (DDOS) Siber Savaş Estonya 2007: DDOS saldırılarıyla ülkenin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN VERIFICATION. A Ph.D. Dissertation. by HAKAN FİDAN

DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN VERIFICATION. A Ph.D. Dissertation. by HAKAN FİDAN DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: A Ph.D. Dissertation by HAKAN FİDAN The Department of International Relations Ankara DIPLOMACY IN THE INFORMATION AGE: The Institute of Economics and Social Sciences of

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU 2 İPEK YOLU

Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU 2 İPEK YOLU Avrasya için Yeni Bir Fırsat: Tarihi İpek Yolu nun Yeniden Canlandırılması Hüseyin Erdem Avrasya Ticaret ve Sanayi Odaları 2. Zirve Toplantısı 28 Mayıs 2006 Doğudan Batıya...Batıdan Doğuya...İPEK YOLU

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

SEKTÖRÜN TANIMI TÜRKİYE KOZMETİK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ SEKTÖRÜN TANIMI Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) esas alınarak oluşturulan Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (G.T.İ.P) ve ürün tanımları aşağıda

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey

RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler. Tolga YAKAR UNDP Turkey RIO+20 ışığında KOBİ ler için yenilikçi alternatifler Tolga YAKAR UNDP Turkey Billion people 10 World 8 6 4 2 Africa Asia Europe Latin America and Caribbean Northern America 2050 yılında dünya nüfusunun

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN. Halkla İlişkiler Başkanlığı ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI HAKKINDA KANUN Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 16 Prof. Dr. Atilla ERALP KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Atilla ERALP ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Kopenhag Zirvesiyle ilgili bir düşüncemi sizinle paylaşarak başlamak

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası İlişkiler Tarihi II PSIR 112 3 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Uluslararası İlişkiler Tarihi II PSIR 112 3 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Uluslararası İlişkiler Tarihi II PSIR 2 3 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri PSIR Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı