KURULUŞ VE TARĐHÇE. Fakülteler: Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULUŞ VE TARĐHÇE. Fakülteler: Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi"

Transkript

1 KURULUŞ VE TARĐHÇE Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında, tarih ve 3837 Sayılı Kanunun ek 22. maddesine göre kurulmuştur. Kuruluş Kanunu 11 Temmuz 1992 tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede de yayınlanmıştır. Kuruluş kanununa göre Niğde Üniversitesi bünyesinde 4 fakülte, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu 2 enstitü, rektörlüğe bağlı 5 bölüm başkanlığı ve 2 araştırma ve uygulama merkezi, 1 devlet konservatuarı mevcuttur. Niğde Üniversitesi bünyesinde yer alan akademik birimler şunlardır: Fakülteler: Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Enstitüler Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksekokullar: Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları: Niğde Meslek Yüksekokulu Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Bor Meslek Yüksekokulu Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Ulukışla Meslek Yüksekokulu 1

2 Rektörlüğe Bağlı Akademik Birimler: Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü Türk Dili Bölümü Yabancı Diller Bölümü Enformatik Bölümü Araştırma ve Uygulama Merkezleri: Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Bilgisayar Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Türk Müziği Devlet Konservatuarı (Faal Değil) 2

3 3

4 ÜNĐVERSĐTE SENATOSU Prof.Dr. Adnan GÖRÜR Prof.Dr. Mehmet ŞENER Prof.Dr. Murat ALP Prof.Dr. Sair KAHRAMAN Prof.Dr. Zeki DOĞAN Prof.Dr. Enver Aydın KOLUKISA Prof.Dr. Musa ŞAŞMAZ Yrd.Doç.Dr. Bekir Sami TEZEKĐCĐ Yrd.Doç.Dr. Hasan BÜLBÜL Prof. Dr. Remzi KILIÇ Prof. Dr. Refik KAYALI Doç. Dr. Nurettin ACIR Doç.Dr.Selen DOĞAN Doç.Dr.Ahmet KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. Tarık SEVĐNDĐ Doç. Dr. Abitter ÖZULUCAN Doç.Dr. Bilge KARATEPE Yrd.Doç.Dr.Ethem AKYOL Prof.Dr.Mehmet ŞENER Yrd.Doç.Dr.Zübeyir TURAN Doç. Dr. Mustafa BAYRAK Ali AĞCA tarihi itibariyle: Prof.Dr. Adnan GÖRÜR tarihi itibariyle: Prof.Dr. Murat ALP tarihi itibariyle vekil olarak, tarihi itibariyle asil olarak: Prof.Dr. Sair KAHRAMAN tarihi itibariyle: Yrd.Doç.Dr. Bekir Sami TEZEKĐCĐ tarihi itibariyle: Doç.Dr. Muhittin KAPLAN tarihi itibariyle: Yrd.Doç.Dr. Hasan BÜLBÜL tarihi itibariyle vekil olarak, tarihi itibariyle asil olarak: Doç.Dr. Nurettin ACIR tarihi itibariyle: Yrd.Doç.Dr. Tarık SEVĐNDĐ Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dekanı Eğitim Fakültesi Dekanı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Üyesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Üyesi Eğitim Fakültesi Üyesi Fen Edebiyat Fakültesi Üyesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Müdürü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Niğde Meslek Yüksekokulu Müdürü Bor Meslek Yüksekokulu Müdürü Ulukışla Meslek Yüksekokulu Müdürü Bor Halil Zöhre Ataman MYO Müdürü Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Genel Sekreter Vekili-Raportör Öğrenci Konsey Başkanı Rektör Rektör Yardımcısı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Üyesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Üyesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Üyesi Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu Müdürü 4

5 tarihi itibariyle: Doç.Dr. Bilge KARATEPE tarihi itibariyle: Doç.Dr. Mustafa BAYRAK Ali AĞCA Bor Meslek Yüksekokulu Müdürü Genel Sekreter Vekili-Raportör Öğrenci Konsey Başkanı ÜNĐVERSĐTE YÖNETĐM KURULU Prof.Dr. Adnan GÖRÜR Prof.Dr. Mehmet ŞENER Prof.Dr. Sair KAHRAMAN Prof.Dr. Zeki DOĞAN Prof.Dr. Enver Aydın KOLUKISA Prof.Dr. Musa ŞAŞMAZ Prof.Dr. Refik KAYALI Prof.Dr. Mahmut Dursun MAT Prof.Dr. Mehmet ŞENER Doç.Dr. Mustafa BAYRAK Rektör Rektör Yardımcısı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dekanı Eğitim Fakültesi Dekanı Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Seçilmiş Üye Genel Sekreter Vekili-Raportör tarihi itibariyle: Prof.Dr. Adnan GÖRÜR tarihi itibariyle: Prof.Dr. Mahmut Dursun MAT Prof.Dr. Mehmet ŞENER Rektör Seçilmiş Üyeler tarihi itibariyle vekil olarak tarihi itibariyle asil olarak: Prof.Dr. Sair KAHRAMAN tarihi itibariyle: Doç.Dr. Mustafa BAYRAK Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Genel Sekreter Vekili-Raportör 5

6 GENEL SEKRETERLĐK GENEL SEKRETER : Mevlüt SEZGĐN (Ayrılış Tarihi: ) Doç.Dr. Mustafa BAYRAK (Atanma Tarihi: ) GENEL SEKRETER YARDIMCISI: Batuhan TAŞDURMAZ ( Atanma Tarihi: V.) ( Atanma Tarihi: Asaleten) 1. GENEL BĐLGĐLER Üniversite Genel Sekreterliği bir Genel Sekreter ile bir Genel Sekreter Yardımcısı ve doğrudan bağlı birimlerden oluşmaktadır. Üniversitemiz Genel Sekreterliği, Üniversite Rektörlüğündeki idari teşkilatın başıdır ve bu idari teşkilatta bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasından Üniversite Rektörüne karşı sorumludur. Genel Sekreterlik, Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek olan personel hakkında Rektöre öneride bulunur. Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu toplantılarına Raportör olarak katılır. Alınan kararların yazılmasından, korunmasından ve Üniversiteye bağlı birimlere dağıtılmasından sorumludur. Üniversite Genel Sekreterliği, Üniversite Rektörlüğü Đdari Teşkilatın başı olarak Üniversite Rektörlüğü Đdari Teşkilatında bulunan Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması dışında doğrudan Genel Sekreterliğe bağlı olan, birimler aracılığı ile de diğer faaliyetlerini yürütür. 2. GENEL SEKRETERLĐK PERSONELĐ Kadro Sayı Genel Sekreter 1 Genel Sekreter Yardımcısı 1 Araştırmacı (Özelleştirme) 2 Şef (Özelleştirme) 1 Đç Denetçi 2 Memur 6 TOPLAM 13 6

7 GENEL SEKRETERLĐĞE BAĞLI BĐRĐMLER Personel Daire Başkanlığı Öğrenci Đşleri Daire Başkanlığı Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığı Yapı Đşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi Đşlem Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla Đlişkiler Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi Döner Sermaye Đşletme Müdürlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 7

8 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI Birim Yöneticisi Emin ÖZKAN Görevi Daire Başkanı 1-GENEL BĐLGĐLER Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi; öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak amaç ve hizmetlerine yönelik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Dairenin sağlık hizmetlerinden, üniversitede çalışanlar ile emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri de yararlanmaktadır. Daire, üniversitede çalışanların, Daire Hekimliği" görevini de yapmaktadır. 2-DAĐRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DURUMU Kadro Sayı Daire Başkanı 1 Şube Müdürü 2 Đdari 10 Diyetisyen 1 Diğer(Sözleşmeli Personel) 9 Hekim 2 Diş Hekimi 1 Psikolog 1 Hemşire 3 Ebe 1 Sağlık Teknikeri - Sağlık Teknisyeni 1 Toplam 32 8

9 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI SAĞLIK HĐZMETLERĐ Üniversitemiz personel ve öğrencilerin muayene ve tedavileri Sağlık Kültür ve Spor Dairesine bağlı Mediko Sosyal Ünitesinde yapılmaktadır. Ayrıca Mediko-Sosyal Ünitemizde 1 Diş polikliniği mevcuttur. Öğrenci ve personelimizin diş ile ilgili şikayetleri de bu diş ünitemizde çözülmektedir. Herhangi bir şikâyetle sağlık merkezimize başvuran öğrencilerimiz ve personelimizin ilk tıbbi müdahaleleri bu merkezde yapılmakta, gerektiğinde Devlet Hastanesine sevk edilmektedir. Devlet Hastanesinde her türlü tetkik ve tedavileri yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitim, meslek ve iş seçimine ait problemlerinin çözümünde yardımcı olmak maksadıyla psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisimiz mevcuttur. Taşra birimlerinde öğrenim gören öğrencilerimiz ve çalışan personellerimizin sağlık ihtiyaçları ise bulundukları yöredeki sağlık ocakları ve Devlet Hastanelerince karşılanmaktadır. Halen Sağlık Merkezimizde 9 Personel görev yapmakta olup, görev dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Doktor 2 Diş Hekimi 1 Psikolog 1 Hemşire 3 Ebe 1 Sağlık Teknisyeni 1 Sağlık Memuru - Toplam Öğretim Yılı Öğrenci, Personel Ve Personel Yakınları Muayene Sayıları Hasta Müracaat 8052 Ayakta Tedavi 4872 Sevk Edilenler 3180 Diş Tedavi 747 Diş Sevk Eğitim-Öğretim yılında da ailesi veya kendisinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadığı ve 25 yaşını doldurmuş (erkek) öğrencilerin tedavi giderlerinin karşılanması için Üniversitemiz tarafından 758 adet sağlık karnesi verilmiştir. 9

10 Öğretim Yılında Üniversitemiz Tarafından Sağlık Karnesi Verilen Öğrencilere Ait Çizelge Eğitim Fakültesi 120 Fen-Edebiyat Fakültesi 208 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 83 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi 94 Niğde Meslek Yüksekokulu 86 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 37 Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu 33 Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri M.Y.O 18 Bor Meslek Yüksekokulu 34 Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu 21 Ulukışla Meslek Yüksekokulu 24 TOPLAM EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI SOSYAL HĐZMETLERĐ a) Barınma Hizmetleri: Üniversitemize ait öğrenci yurdu bulunmayıp, öğrencilerimizin barınma hizmetlerinin büyük bir bölümü Kredi Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları kanalıyla yürütülmektedir. Ayrıca Niğde ve Borda özel yurtlar da hizmet vermektedir. Öğrencilerin önemli bir kısmı da ev kiralamak suretiyle barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. b) Beslenme Hizmetleri: Kampüs alanında bulunan Merkezi Kafeterya mutfağında servise hazırlanan yemekler Niğde Merkez ve Bor Đlçesinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullarımızı içeren 7 ayrı yemekhanede akademik-idari personelimize ve öğrencilerimize sunulmaktadır. Yemek hizmetleri yapılan ihaleler sonucu müteahhit firmalarca yürütülmektedir. Yemek hizmetleri diyetisyen kontrolünde verilmekte olup, yemeğin pişirilmesinden servisine kadar geçen her aşamada her türlü hijyen kurallarına titizlikle uyulmaktadır. Halen sadece öğle yemeği verilmekte ve yemekler 4 kaptan oluşmaktadır. Yemek Ücretleri: Öğrenci için Đdari personel için Akademik personel için 1,00 TL. 1,50 TL. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı ile, Öğrenci için 1,50 TL, 2,50 TL. olarak uygulanmakta iken tarih ve 2009/70 nolu Ek göstergesiz ve 3600 e kadar ek göstergeli görevlerde bulunanlar için 2,50 TL, 3600 den daha yüksek ek göstergeli görevde bulunanlar için ise 3,00 TL olarak yeniden düzenlenmiştir. 10

11 Her okul bünyesinde bulunan ve personel ve öğrencilerimizin faydalandığı kantinlerde hamburger, tost, sandviç, ızgara türü vs. ayrıca çay, ayran ve meşrubat çeşitleri bulunmaktadır. Halen günlük yaklaşık öğrenci ve personel yemek hizmetinden faydalanmaktadır. Okullarımızın dağınık bir yapıya sahip olmaları nedeniyle karşılaşılan çeşitli güçlüklere rağmen verilen yemek hizmetlerinde kalitenin yüksek olması ve hijyenin sağlanabilmesi hususlarında sürekli olarak kontrollere devam edilmektedir. c) Yemek Yardımı: Yönetim kurulu tarafından tespit edilen başarılı ve yardıma muhtaç öğrencilerimize yemek yardımı yapılmaktadır Eğitim Öğretim yılında 191 öğrencimiz bu yardımdan faydalanmıştır. d) Kısmi Zamanlı (Part-Time) Öğrenci Çalıştırılması: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesi gereğince Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde kısmi zamanlı (part-time) olarak öğrenci çalıştırılmakta olup, halen bu statüde çalıştırılan öğrenci sayısı 113 dür. Bu öğrencilerimize Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlarda çalışmalarının karşılığında ödeme yapılmıştır EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI SPORTĐF ETKĐNLĐKLER Dairede; spor hizmetleri olarak öğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak üzere aşağıdaki hizmetler yürütülür: a) Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlenmektedir. b) Bu amaçlarla kurulmuş bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırılmakta, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmaları sağlanmaktadır. c) Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılması, elemanların planlı bir şekilde çalışmaları ve bir merkezden yönetilmeleri sağlanmaktadır. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversiteler Federasyonu Başkanlığının Eğitim-Öğretim yılı faaliyet programı gereğince düzenlenen Üniversitelerarası spor yarışmalarına Üniversitemizin katıldığı branşlar: 11

12 S.NO KATILDIĞI BRANŞ 1 Atletizm (B-E) 2 Basketbol (B-E) 3 Badminton (B-E) 4 Güreş (B-E) 5 Hentbol (B) 6 Kayak (B-E) 7 Salon Futbolu (B-E) 8 Taekwando (B-E) 9 Voleybol (B-E) 10 Plaj Hentbolu (B) 11 Halkoyunları 12 Kros (B-E) 13 Tenis (B-E) Ayrıca Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullararası 24 Nisan 17 Mayıs 2009 tarihleri arasında 12.Geleneksel Spor Şenlikleri adı altında Basketbol, Voleybol, Halı Saha Futbolu, Masa Tenisi ve Satranç branşlarında müsabakalar yapılmıştır EĞĐTĐM ÖĞRETĐM YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKĐNLĐKLER Üniversitemizce Gerçekleşen Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını da temin etmek amacıyla aşağıda gösterilen hizmetler yürütülmektedir. a) Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak, b) Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamak. Üniversitemiz öğrencilerinin boş zamanlarını olumlu yollarla değerlendirmeleri amacıyla yıl içerisinde çeşitli kültürel etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklerimiz içerisinde; Eğitim Fakültesi müzik bölümü öğrencilerimizden oluşan Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korosu bulunmaktadır. Ayrıca bütün öğrencilerimize açık folklor çalışmaları ve tiyatro çalışmaları, Üniversitemiz öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen amatör ses yarışması, defile, Şiir şöleni 12

13 ve değişik geceler düzenlenmektedir. Belirli periyotlarda Üniversitemizin Öğretim Elemanlarının veya katıldığı ve diğer üniversitelerden davet ettiğimiz konunun uzmanı kişilerce belirli günlerde veya günün önemine bağlı olarak, Üniversitemiz öğrencilerine ve Niğde halkına açık, konferans ve paneller düzenlenip, tiyatro ve konserler tertip edilmektedir. Ayrıca her yıl Üniversitemizce Bahar Şenlikleri adı altında bir seri etkinlik düzenlenmekte ve bu şenliklerin halkında katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlanması sağlanmaktadır Öğretim yılında Üniversitemizce gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinlikler tarih sırası itibariyle aşağıda belirtilmiştir. TARĐH ETKĐNLĐ KONU KATILIMCI FAALĐYET YERĐ K TÜRÜ 23 EYLÜL 2008 Tören AÇILIŞ TÖRENĐ Prof. Dr. Hamza UYGUN Ahmet Nazif ZORLU Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 10 EKĐM 2008 Dünya Ruh Sağlığı Đntihar Öğr. Gör. Nalan GÖRDELES Derbent Kültür Salonu Gamze YILDIZ (Öğrenci) 30 EKĐM 2008 Konferans Cumhuriyet ve Atatürk Doç. Dr. Mustafa EKĐNCĐKLĐ Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 05 KASIM 2008 Konferans Müzik Sunumu Derbent Kültür Salonu 10 KASIM 2008 Konferans Atatürk ü Anma Töreni Yrd. Doç. Dr. Hamdi DOĞAN (10 Kasım ve Atatürk ü Anlamak) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 13 KASIM 2008 Konferans Aile Hekimliğine Geçiş Müzeyyen ÇALIK (Eğitim Hemşiresi) 14 KASIM 2008 Seminer Đş Görüşmesi ve Mülakat Genç Girişimciler Kulübü Teknikleri 20 KASIM 2008 Panel Küreselleşen Dünyada Sosyal Araştırmalar Kulübü Ekonomik Kriz ve Türkiye 24 KASIM 2008 Konferans Öğretmenler Günü (24 Prof. Dr. Hamza ZÜLFĐKAR Kasım) ve Haftası Yeni Türk Harflerinin Türkiye Türkçesine Kazandırdıkları 15 ARALIK 2008 Konferans Kadının, Đnsan ve Sağlık Yrd. Doç. Dr. Semra Hakkı KOCAÖZ 18 ARALIK 2008 Panel Yaşlı ve Çocuk Đstismarı Yrd. Doç. Dr. Nalan Derbent Kültür Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu GÖRDELES 18 ARALIK 2008 Konferans Mevlana ya Bakış Doç. Dr. Ziya AVŞAR Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 29 ARALIK 2008 Film Gösterimi Fen-Edb. Fak. Konf. Salonu 05 MART 2009 Konferans Dünya ve Türkiye Ekonomisi (Ekonomi ve Sanat Kulübü) 06 MART 2009 Konferans Türkiye de Yerel Yönetim ve Merkezi Arasındaki Đlişkiler (Yönetim ve Strateji Kulübü) 10 MART 2009 Konferans Avrupa Birliği Yolunda Türkiye (Ekonomi ve Sanat Kulübü) 11 MART 2009 Konferans 12 Mart Đstiklal Marşı nın Kabulü Günü Mümin ĐNAN (Niğde Milletvekili) Tunay ĐNCE AB Çalışmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN (Milli Mücadele de Mehmet Akif ERSOY) 13 MART 2009 Konferans 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Avukat Lütfiye ŞAHĐN KARACA Avukat Selma KURŞUN (Kadınların Yasal Hakları ve Karşılaştıkları Sorunlar) 16 MART 2009 Konferans Öğretmen Okullarının 161. Kuruluş Yıldönümü Prof. Dr. Cahit KAVCAR (Đyi Öğretim, Đyi Öğretmen) Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 13

14 17 MART 2009 Konferans Kişisel Gelişim Yolculuğu (Đnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü) 18 MART 2009 Konferans 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nin Yıldönümü (Kitap Kulübü) 18 MART 2009 Konferans 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nin Yıldönümü 19 MART 2009 Konferans Kariyer Yönetimi (Đnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü) Doç. Dr. Selen DOĞAN 18 Mart Şehitleri Anma Programı Yrd. Doç. Dr. Đbrahim ERDOĞDU (Düvel-i Muazzama ya Karşı Türk ün Büyük Direnişi: Çanakkale Muharebeleri) Doç. Dr. Murat TÜRK 21 MART 2009 Kutlama Nevruz-Kültür Bahar Bayramı Prof. Dr. Hamza UYGUN Niğde Valisi Sebahattin ÖZTÜRK 23 MART 2009 Seminer Kariyer Planlama ve Mülakat Teknikleri (Đnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü) Đlkay RIZVAN (EDY Danışmanlık TSE ve EOQ Belgeli Auditör Sistem Yöneticisi) 24 MART 2009 Seminer 2009 Dünya Astronomi Yılı Doç. Dr. Đbrahim KÜÇÜK (Radyo Astronomi ve SETĐ: Görünmeyen Evrenin Keşfi ve Gökyüzünün Sırları 25 MART 2009 Konferans Yönetimde Yetersizlik ve Oligarşi 26 MART 2009 Panel Đş Hayatı ve Üniversite Buluşmaları: Girişimcilik (Đnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü) 31 MART 2009 Konferans Mülakatta Başarılı Olma ve CV Hazırlama Teknikleri (Đnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü) Doç. Dr. Đbrahim YALÇIN Doç. Dr. Ufuk DURNA Doç. Dr. Ufuk DURNA Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Eğitim Fakültesi Bahçesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 01 NĐSAN 2009 Konser Müzik Sunumu Grup Sezimtal Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu NĐSAN 2009 Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Seminer Temel Đletişim Kursu Prof. Dr. Olcay ÇAM (Ege Üni.) Prof. Dr. Fatma ÖZ (Hacettepe Üni.) Doç. Dr. Ahmet KARATAŞ Yrd. Doç.Dr. Nalan GÖRDELES BEŞER Arş. Gör. Figen ĐNCĐ 27 NĐSAN 2009 Konser Yan Flüt ve Piyano Resitali Nevin APAYDIN (Kültür ve Turizm Bakanlığı Çukurova Üni. Dev. Konservatuarı Tsvetelina TUNTEVA (Çukurova Üni. Devlet Konservatuarı) 30 NĐSAN 2009 Konferans Motivasyon, Đletişim ve Đmaj (Yönetim ve Strateji Kulübü) Murat ÖZDEMĐR Kişisel Gelişim Uzmanı 04 MAYIS 2009 Seminer 2009 Dünya Astronomi Yılı Dr. Kutluay YÜCE (Astronomi Çalışmaları ve Cumhuriyet Dönemi Kadın Astronomlardan Dr. Kutluay YÜCE ve Gökbilim- Astronomi) 13 MAYIS 2009 Konferans Eleştirel Düşünce ve Hemşirelik 15 HAZĐRAN TEMMUZ 2009 Doç. Dr. Sultan TAŞÇI Derbent Kültür Salonu Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Derbent Kültür Salonu Derbent Kültür Salonu MAYIS BAHAR ŞENLĐKLERĐ Tören MEZUNĐYET TÖRENĐ Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Kampus Anıt Alanı Kongre 16. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi Prof. Dr. Adnan GÖRÜR Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu 14

15 Üniversitemiz Öğrenci Kulüpleri: Üniversitemiz önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencileri tarafından Niğde Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun olarak 13 adet kulüp kurulmuş olup, bu kulüplerin faaliyet alanları ve üye sayıları aşağıda belirtilmiştir. Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Eğitim Fakültesi Kulübün Adı : Kitap Kulübü Faaliyet Konusu : Atatürk Đlke ve Đnkılaplarına, anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirilmek, yeteneklerini geliştirmek. Üye Sayısı : 110 Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi Kulübün Adı : Fotoğrafçılık Kulübü Faaliyet Konusu : Öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel etkinliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini amaçlar. Üye Sayısı : 60 Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Ulukışla Meslek Yüksekokulu Kulübün Adı : Alternatif Sporlar Kulübü Faaliyet Konusu : Alternatif sporlar ve doğa sporları faaliyetleri ile öğrencilere sosyal hayatı tanıtmak, öğrencilerin mesleki birikimlerini artırmak. Üye Sayısı : 90 Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Kulübün Adı : Sosyal Araştırmalar Kulübü Faaliyet Konusu : Ekonomik ilişkilerin insan ilişkileri ve üniversite öğrencileri üzerindeki etkilerini incelemeye yönelik araştırma, geliştirme ve bu konular çerçevesinden bakmayı ve bilimsel alternatif fikirler ortaya koymak. Üye Sayısı : 120 Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Kulübün Adı : Kültür ve Turizm Kulübü Faaliyet Konusu : Öğrencilere yönelik sosyal aktivitelerini artırmayı amaç edinmiş ve bu amaç çerçevesinde sosyal bir ortam meydana getirmek için üyelerine eğitici dersler düzenleyen ve çeşitli sosyal organizasyonlar gerçekleştirmek. Üye Sayısı : 110 Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Kulübün Adı : Ekonomi ve Sanat Kulübü Faaliyet Konusu : Üniversitenin ekonomik, sosyo-kültürel ve sanatsal yönden gelişmesini sağlamak ve üniversite içinde ekonomi, sanat ve konferans dallarında öğrencileri bilgilendirmek. Üye Sayısı :

16 Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Kulübün Adı : Đşletme ve Đletişim Kulübü Faaliyet Konusu : Öğrencilerin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bir bağlamdaki faaliyetleri için çatı oluşturmak. Üye Sayısı : Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Eğitim Fakültesi Kulübün Adı : Tarih ve Coğrafya Kulübü Faaliyet Konusu : Türk Milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin Atatürk Đlke ve Đnkılaplarına, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmak. Üye Sayısı : 60 Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi Kulübün Adı : Doğa Bilimleri Araştırma Kulübü Faaliyet Konusu : Üniversitenin doğa bilimlerine ilgi duyan öğrencilerini doğa, doğal kaynakların ve yaban hayatının korunması hususunda doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, araştırma, proje oluşturma ve uygulama faaliyetleri yoluyla doğal hayatın korunmasına katkıda bulunmak. Üye Sayısı : 40 Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Eğitim Fakültesi Kulübün Adı : Müzik Kulübü Faaliyet Konusu : Gitar, bağlama, ud, ney, yan flüt ve keman gibi çalgıları tanıtıp üyelerin sosyalleşmelerine ve öz güvenini geliştirmelerine katkı sağlamak. Atatürk ün amaçladığı çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmada katkı sağlamak. Üye Sayısı : 90 Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Eğitim Fakültesi Kulübün Adı : Atatürkçü Düşünce Kulübü Faaliyet Konusu : Atatürk Đlke ve Devrimleri doğrultusunda toplumsal, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak. Üye Sayısı : 150 Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Kulübün Adı : Genç Girişimciler Kulübü Faaliyet Konusu : Bireyin Üniversitede aldığı eğitim doğrultusunda bilgi ve becerilerini iş hayatına aktarabilmesini sağlayacak yetkinliklerin geliştirilmesi. Öğrenci-iş dünyası arasında etkileşimi ve yakınlaşmayı gerçekleştirmek. Üye Sayısı :

17 Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Niğde Meslek Yüksekokulu Kulübün Adı : Tiyatro ve Sinema Kulübü Faaliyet Konusu : Öğrencilerin ders dışında yapabilecekleri sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalar çerçevesinde tiyatro ve sinemaya ilgisi olan öğrencileri bir araya getirmek, üniversite bünyesinde yada bölgesel ve ulusal etkinlikler yaparak/katılarak öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sağlamak. Üye Sayısı : 100 Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Kulübün Adı : Yenilenebilir Enerji Kulübü Faaliyet Konusu : Yenilenebilir Enerjinin verimli kullanılmasını sağlayarak yapılmış ve yapılacak çalışmaları daha da geliştirmek. Yenilenebilir enerji ile ilgili her türlü etkinliği katılmak ve etkinlikleri artırmak. Üye Sayısı : 50 Bulunduğu Fakülte/Yüksekokul: Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Kulübün Adı : Đnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü Faaliyet Konusu : Öğrencilerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişmelerine katkı sağlamak, sosyalleşmesine yönelik sanatsal ve kültürel faaliyetleri artırmak, öğrencilerin kendilerine daha çok güvenlerini sağlayan becerilerini artırmak. Üye Sayısı : 80 17

18 STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI Birim Yöneticisi Görevi Pakize ÖZCAN Daire Başkanı (Ayrılış Tarihi: ) Ercan KÖK Daire Başkanı (Atanma Tarihi: ) 1. GENEL BĐLGĐLER Misyon: Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, malî yönetimimizin yapısını ve işleyişini, bütçemizin hazırlanmasını, uygulamasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolün yapılmasını sağlamaktır. Vizyon: Güçlü bir malî yapıya sahip üniversite olmaktır. Başkanlığımız 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere; 5436 Sayılı Kanunun 15 inci maddesi uyarınca tarihinde kurulmuştur. Başkanlığımız kurulduğu tarihten itibaren, üniversitemizin bütçe ve diğer mali süreçlerine ilişkin; üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun esas alınmasını sağlayarak hizmetlerini yürütmüştür. Yasa ile dairemize verilen konularda üst yönetici, harcama yetkilileri ve diğer görevlileri talep ettikleri konularda danışmanlık hizmeti vermektedir yılında 5018 sayılı yasanın hesap verme sorumluluğu ilkesi doğrultusunda belli dönemlerde hazırlanıp kamuoyu ve ilgili birimlere gönderilmesi gereken raporlar hazırlanmış ve adresinde yayımlanmıştır. 2.PERSONEL DURUMU Kadro Sayı Daire Başkanı 1 Şube Müdürü 2 Uzman 3 Đstatistikçi 1 Ayniyat Saymanı 1 Teknisyen 1 Veznedar 1 Memur 1 Sekreter 1 Hizmetli 1 TOPLAM 13 18

19 3-GÖREVLERĐ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Görevleri Đdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının pekiştirilmesi çalışmalarını yürütmek. Đzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. Đlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. Đdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. Đdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. Đdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. 19

20 Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. Đç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı mevzuatında belirtilen görevlerini, aşağıda sayılan fonksiyonlar çerçevesinde yerine getirmektedir: Malî hizmetler fonksiyonu o Bütçe ve performans programı o Muhasebe, kesin hesap ve raporlama o Đç kontrol ve ön mali kontrol Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu Performans ve kalite ölçütleri geliştirme fonksiyonu Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu 4-YAPILAN FAALĐYETLER Daire Başkanlığımız 2009 yılı içerisinde aşağıdaki faaliyetleri yerine getirmiştir: 2009 yılında üniversitemiz gelirlerinin tahminleri yapılarak, Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanmış, Maliye Bakanlığının vizesini müteakip ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi ile ödenekler birimlerin kullanımına sunulmuştur. Dairemiz ve üniversitemiz harcama birimlerince bütçenin hazırlanması ve uygulanması sırasında bütçe hizmetlerinde Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğünün Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe sistemi) kullanılmaktadır. Bütçe mevzuatı gereğince 2009 Mali Yılında yapılması gereken iş ve işlemlerin takibi yapılarak sonuçlandırılmıştır. Ödenek gönderme, revize, aktarma, likit ödenek kaydı, gelir karşılığı ödenek kaydı, tenkis işlemleri yapılmıştır. Bütçenin hazırlanması aşamasında birimler arası koordinasyon sağlanarak, üniversitemizin Bütçesi hazırlanmış ve son iki yıla ait bütçe gerçekleşmeleri ve izleyen iki yılın gelir gider tahminleri bütçede yer almıştır. Üniversitemizin 2010 yılı yatırım programının hazırlanması koordine edilmiştir. 20

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU...

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... 175 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 185 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ... 192 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU... İÇİNDEKİLER KURULUŞ VE TARİHÇE... 1 KURULUŞ ŞEMASI... 3 ÜNİVERSİTE SENATOSU... 4 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU... 6 GENEL SEKRETERLİK... 7 İÇ DENETİM BİRİMİ. 9 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI.... 11

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YAHŞİHAN KAMPÜSÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAHŞİHAN / KIRIKKALE 0318 357 24 38 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİ... 1 1.1. Tarihçe 1 1.2. Organizasyon Yapısı... 3 2. EĞİTİM-ÖĞRETİM.. 7 2.1. Eğitim Birimlerinin

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2010 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2011 i NİSAN 2011 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkânlarına kavuşurlar. Mustafa Kemal

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu 2013 SUNUŞ Sürekli değişen ve gelişen günümüz dünyasında üniversiteler, bilginin üretildiği ve toplumun hizmetine sunulduğu kurumların başında

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2007-2008 Eğitim-Öğretim Yılı Faaliyet Raporu BURDUR Mart 2009 2007-2008 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Akademik

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNĐVERSĐTESĐ 2011 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU

T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU T.C. KIRIKKALE ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜ 2009 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU STRATEJĐ GELĐŞTĐRME DAĐRE BAŞKANLIĞI NĐSAN 2010 0 Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş genç bir üniversitedir.

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 I) GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2014 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa YILI FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayan: GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı