GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGÝ REFORMLARI VE TÜRKÝYE DE GELÝR ÜZERÝNDEN ALINAN VERGÝLER AÇISINDAN DEÐERLENDÝRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGÝ REFORMLARI VE TÜRKÝYE DE GELÝR ÜZERÝNDEN ALINAN VERGÝLER AÇISINDAN DEÐERLENDÝRME"

Transkript

1 Yayýn No:2011/412 GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGÝ REFORMLARI VE TÜRKÝYE DE GELÝR ÜZERÝNDEN ALINAN VERGÝLER AÇISINDAN DEÐERLENDÝRME Yrd.Doç.Dr. Yunus DEMÝRLÝ Ankara, 2011

2 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGİ REFORMLARI VE TÜRKİYE DE GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRME Yrd.Doç.Dr. Yunus DEMİRLİ Ankara, 2011

3 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No:2011/ Her hakkı Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı na aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ISBN: Adet Ankara, Temmuz 2011 Tasarım: İvme Tel: Baskı: Hermes Matbaacılık ii

4 Özverileri için Eşim Şaziye ye, Kızım Suna Cemre ye ve Oğlum Ahmet Gökalp e iii

5 iv

6 SUNUŞ Bu çalışma; Dr.DEMİRLİ nin Hacettepe Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında yürütmüş olduğu çalışmaların bir parçası olarak yazdığı ve danışmanlığı tarafımdan yapılan doktora tezine dayanmaktadır. Tez konusu, benim doktora sonrası araştırma amacıyla 2005 yılında gittiğim ABD ziyareti öncesinde, sırasında ve sonrasında üzerinde düşündüğüm, araştırmalar yaptığım ve üzerinde çalışma yapmayı planladığım bir konuydu. ABD dönüşü sonrasında bütün planlarım, vergi reformu konusunda tarafımdan bir çalışma yapılmasına dönük olsa da, ilk doktora öğrencim olan ve bir doktora tez konusu arayışı içerisinde olan Dr. DEMİRLİ ye hem konuyu, hem de elimdeki araştırma materyalini vermeyi uygun buldum. Açıkçası ilk anda konuyu verme hususunda bir yönüyle hırs ve endişe içeren, bir yönüyle de danışman olarak taşıdığım sorumlulukların getirdiği karmaşık duygular taşımadım desem yalan olur. Üzerine düşünsel ve maddi olarak yatırım yaptığınız bir konuyu başka birisine vermek konusundaki harisliğimi, ülkemizin eksik olduğunu düşündüğüm bir konuda kazanacağı akademik bir ürünü düşünerek yendim. Dr. DEMİRLİ nin konuyu israf edebileceği endişesini ise; o günlerde içimde taşımaya devam ettim. Ancak bu endişeler, Dr. DEMİRLİ nin konu üzerindeki gayretli çalışmaları ve nihai olarak ortaya çıkan tez çalışması ile tümüyle ortadan kalktı ve bu kitap vasıtasıyla geniş kitlelere ulaşabilecek nitelikte, değerli bir eser ortaya çıktı. Kendisine göstermiş olduğu bu gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum ve kendisini kutluyorum. Çalışmada ele alınan konu; özellikle dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de gündemin önemli konularından birisini oluşturan, kapsamlı vergi reformu alternatiflerini incelemeyi amaçlamaktadır. Konu özellikle henüz yapısal reformlarını tamamlayamamış ve istikrarlı bir ekonomik ortamda, gelir dağılımında adalete ve dolayısıyla toplumsal huzura ulaşmaya çalışan Türkiye açısından daha da büyük bir önem taşımaktadır. Merkez Bankası, bankacılık sistemi, sosyal güvenlik sistemi, sağlık hizmetleri, kamu mali yönetimi ve kamu harcamaları gibi birçok alanda reform çalışmaları yapılan ve önemli gelişmeler kaydedilen Türkiye de; iktisadi, mali ve toplumsal olarak gündemin ilk sırasında yer alması gereken konu, vergi reformu konusudur. Söz konusu alanlarda elde edilen kazanımların kalıcı hale gelmesi ve istikrarlı bir ekonomik ortamda, sosyal dengeler korunarak, ekonomik olarak v

7 büyüyen bir Türkiye nin inşası, vergi sisteminin etkin ve adaletli bir şekilde işletildiği düşüncesini hakim kılacak bir vergi reformunun yapılmasına bağlı olduğu söylenebilir. Çalışma, ülkemiz açısından çok önemli ve kaçınılmaz olan bu konuda, teorik ve uygulamadan hareketle bir yol haritası oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde; çalışmada vergi reformu konusu ile ilgili olarak; nedir, alternatifler nelerdir, nasıl yapılmalıdır, nasıl yapmışlar ve nasıl yapmalıyız ya da yapabiliriz, sorularının cevapları aranmıştır. Bu vesile ile kendi doktora hocam Prof.Dr. Selçuk CİNGi nin ifadesi ile akademik gömülenme akıbeti ile karşı karşıya kalan yüksek lisans ve doktora tezlerini, kitap olarak basarak bu akıbetten kurtaran ve büyük bir katkı yapan değerli Maliye Bakanlığı yetkililerine de şükranlarımı arz ederim. Saygılarımla, Doç.Dr. M. Cahit GÜRAN 24/05/ ANKARA vi

8 ÖNSÖZ Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformları ve Türkiye de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Açısından Değerlendirme başlıklı bu çalışma, 8 Haziran 2009 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Vergi sistemimizin vergi taraflarının beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu, küresel vergi rekabeti kapsamındaki değişikliklerin yakından izlenmesi gerçeği ve sistemdeki aksaklıkların giderilmesi amacıyla yapılan kısmi nitelikli değişikliklerin reform ihtiyacımızı tatmin edemediğinden hareketle oluşan bu çalışmanın amacı; yetersiz bulduğumuz bu düzenlemelerin ötesinde reform ilkeleri bağlamında bütünlüğü sağlayan kapsamlı bir reform önerisi sunmaktır. Çalışmada; reform önerilerimizin oluşturulmasında uygun sistemin tespit edilmesi için, vergi sistemimizin alternatifi olan vergi sistemleri ve son dönemde vergi reformu yapan Rusya, Slovakya, Romanya, Meksika, Brezilya gibi bazı gelişmekte olan ülkelerin vergi reformları incelenmiştir. Bu doğrultuda vergi sistemimizde; vergi yükü, vergi oranları, hasılat bileşimi, vergi tabanı, kayıt dışı ekonomi, denetim, AB ye uyum gibi temel vergilemeye ilişkin sorunlara bağlı reform ihtiyacının, reformist ülkelerin deneyimleri ve reform ilkeleri kapsamında tatmin edilmesini amaçlamış ve ülkemiz gelir vergilerinin reform ilkeleri kapsamında değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu doktora tez çalışmasının hazırlanmasında bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, tezin fikir babası olan, çok değerli öneri ve yönlendirmeleri ile çalışmanın bilimsel temellere oturmasını sağlayan danışman hocam Doç.Dr. M. Cahit GÜRAN a değerli görüş ve eleştirileri ile tezin ve akademik yaşantımın şekillenmesinde katkı sağlayan değerli hocalarım Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ, Prof.Dr. A. Burçin YERELİ, Prof.Dr. Mustafa AKKAYA, Doç.Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU, Doç.Dr. A. Tarkan ÇAVUŞOĞLU na, yetişmemde emeği geçen Hacettepe ve Marmara Üniversitelerindeki değerli hocalarıma, tezin kitap haline gelmesindeki katkılarından dolayı Maliye Bakanlığının değerli çalışanlarına çok teşekkür ederim. vii

9 Değişiklik yapmadan bilim çevresine sunduğumuz doktora tezinin; araştırmacı, uygulamacı, bilim adamı ve uzmanlara faydalı olması dileğiyle. Saygılarımla. Yrd.Doç.Dr. Yunus DEMİRLİ viii

10 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ....xix KISALTMALAR....xx GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ REFORMU, REFORM ÖNERİLERİ VE VERGİ SİSTEMİMİZİN YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1. Kavram, Kapsam ve Süreç Bakımından Vergi Reformu Kavramsal Olarak Vergi Reformu Kapsam Bakımından Reform Çeşitleri Reform Süreci ve Stratejisi Vergi Reformu ile Ulaşılmak İstenen Hedefler Basitlik Adalet Etkinlik Ulaşılmak İstenen Diğer Reform Hedefleri Tarafsızlık Saydamlık ve Öngörülebilirlik Vergi İtaati İktisadilik Verimlilik Kesinlik (Belirlilik) Uygunluk Vergi Reformu Yaklaşımları ve Bileşenleri Reform Bileşenleri Açısından Türk Vergi Sisteminin Yapısının Değerlendirilmesi ix

11 Vergi Sistemimizin Hasılat Yapısı ve Kamu Kesiminin Vergi Geliri İhtiyacı Vergi Sistemimizin Oran Yapısı ve Rekabet Gücüne Etkisi Vergi Tabanı ve Kayıt Dışılık Küreselleşme ve AB ye Uyum Yeteneği İKİNCİ BÖLÜM VERGİ REFORMU İÇİN ALTERNATİF EĞİLİMLER 2.1. Düz Oranlı Gelir Vergisi Sistemi Düz Oranlı Vergi Sisteminin İşleyişi ve Esasları Düz Oranlı Vergilemenin Avantajları Hızlı Ekonomik Büyüme ve Refah Artışı Kayıt Dışı Ekonominin Küçülmesi Basitlik Adalet Etkinlik Yabancı Sermaye Yatırımlarının Artması Vergi Tabanının Genişlemesi Politik Çıkarların Sona Ermesi Düz Oranlı Vergilemenin Dezavantajları Sistem Zenginlerin Yararına Adaletsizlik Yaratmaktadır Vergi Hasılatında Azalma Yaratır Etkinlik Problemi Yaşanacaktır İkili Gelir Vergisi Sistemi İkili Gelir Vergisi Sisteminin İşleyişi ve Esasları Yarı-İkili Gelir Vergisi Sistemi (Semi Dual Income Tax) İkili Gelir Vergisi Sisteminin Avantajları Ekonomik Büyüme ve Refah Artışı Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlerin Küçülmesi Basitlik x

12 Adalet Etkinlik Yabancı Sermaye Yatırımlarının Artması Vergi Tabanının Genişlemesi Politik Çıkarların Sona Ermesi Çifte Vergilemenin Önlenmesi İkili Gelir Vergisi Sisteminin Dezavantajları Emek Geliri Elde Edenlerin Cezalandırılması Sermaye Gelirlerinin Düşük Vergilendirilmesinin Yol Açtığı Hasılat Kaybı Vergilemede Tarafsızlığın Bozulması Kişisel Harcama Vergisi (Expenditure Tax) Kişisel Harcama Vergisinin İşleyişi ve Esasları Kişisel Harcama Vergilemesi Yöntemleri Kişisel Harcama Vergisinin Avantajları Ekonomik Büyüme ve Refah Artışı Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlerin Küçülmesi Basitlik Adalet Etkinlik Yabancı Sermaye Yatırımlarının Artması Çifte Vergilemenin Önlenmesi Kişisel Harcama Vergisinin Dezavantajları Yüksek Gelirlilerin Daha Düşük Vergi Yükü Taşıması Vergi Hasılatının Düşmesi ve Deflasyonist Etkiler Doğurması Etkinlik Problemi Yaratması Diğer Dezavantajlar xi

13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGİ REFORM VE UYGULAMALARI 3.1. Rusya Federasyonu Rusya Federasyonu Vergi Reformu Dolaysız Vergilerde Yapılan Değişiklikler Dolaylı Vergilerde Yapılan Değişiklikler Slovakya Slovakya Vergi Reformu Dolaysız Vergilerde Yapılan Değişiklikler Dolaylı Vergilerde Yapılan Değişiklikler Romanya Romanya Vergi Reformu Dolaysız Vergilerde Yapılan Değişiklikler Dolaylı Vergilerde Yapılan Değişiklikler Meksika Meksika 2008 Vergi Reformu Dolaysız Vergilerde Yapılan Değişiklikler Dolaylı Vergilerde Yapılan Değişiklikler Brezilya Brezilya Vergi Reformu Dolaysız Vergilerde Yapılan Değişiklikler Dolaylı Vergilerde Yapılan Değişiklikler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ VERGİ REFORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE İÇİN REFORM ÖNERİLERİ 4.1. Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Vergi Reformlarının Değerlendirilmesi Rusya Federasyonu Rusya Federasyonu Vergi Reformunun Değerlendirilmesi xii

14 Sonuçların Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Slovakya Slovakya Vergi Reformunun Değerlendirilmesi Sonuçların Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Romanya Vergi Reformunun Değerlendirilmesi Sonuçların Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Meksika Meksika Vergi Reformunun Değerlendirilmesi Sonuçların Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Brezilya Brezilya Vergi Sistemi ve Değişikliklerin Değerlendirilmesi Sonuçların Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Sonrası Dönemde Türk Vergi Sisteminde Yapılan Değişikliklerinin Değerlendirilmesi Türkiye İçin Vergi Reform Önerileri Türkiye de Vergi Reformunun Hedefleri ve Reform Süreci Türkiye İçin Vergi Reform Önerileri Ekonomik Etkinliğin Sağlanması Basitliğin Sağlanması Adaletin Sağlanması Saydamlık, İstikrar ve Diğer Reform İlkelerinin Sağlanması SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA Yazar Hakkında xiii

15 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: İyi ve Modern Bir Vergi Sisteminin Vizyon, Prensip ve Amaçları Tablo 2: Alternatif Vergileme Yaklaşımlarının Temel Özellikleri Tablo 3: Ülkemizde Vergi Gelirlerinin Genel Bütçe Gelirleri İçindeki Payı (%) Tablo 4: Ülkemizde Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı Tablo 5: Türkiye de Dolaylı Dolaysız Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı Tablo 6: Türkiye de Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatının Yüzde Dağılımı Tablo 7: Türkiye de Vergi Yükü Değişimi Tablo 8: Türkiye de Kamu Borç Stoku ve Bütçe Dengesi Değişimi Tablo 9: Türkiye de Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranlarındaki Değişimler45 Tablo 10: Türkiye de Brüt Ortalama Ücret Üzerindeki Vergi Makası Tablo 11: Türkiye de Ortalama Ücret Üzerindeki Yükler Tablo 12: Türkiye de Katma Değer Vergisi Oranlarının Değişimi Tablo 13: Türkiye de Benzin (95 Oktan) Üzerindeki Vergi Ağırlığı Tablo 14: Türkiye de Otomobiller Üzerindeki Dolaylı Vergi Yükü Tablo 15: Türkiye de Standart Bir Otomobil Kullanıcısının Beş Yıl Boyunca Ödeyeceği Vergi (2006 Yılı Başı İtibarıyla) Tablo 16: Türkiye de ÖTV Konusu Diğer Ürünler Üzerindeki Dolaylı Vergi Yükü Tablo 17: Türkiye de İletişim Hizmetleri Üzerindeki Vergi Yükü Tablo 18: Türkiye de Vergi İnceleme Sonuçları Tablo 19: Türkiye de Vergi Türleri İtibarıyla 2007 Yılı İnceleme Sonuçları Tablo 20: Türkiye de Denetim Elemanı ve Denetim Oranı Tablo 21: Türkiye de Vergi Çeşitleri İtibarıyla Mükellef Sayıları ( ) xiv

16 Tablo 22: Türkiye de Vergi Harcamaları ve Vergi Harcamalarının Vergi Gelirlerine Oranı Tablo 23: OECD Ülkeleri 2007 Yılı Kurumlar Vergisi İndirimleri Tablo 24: Türkiye ye Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri Tablo 25: Bazı AB Ülkelerinde KDV Oranları Tablo 26: AB de Uygulanması Zorunlu Minimum ÖTV Oranları Tablo 27: Düz Oranlı Vergi Sistemine Geçen Ülkeler ve Vergi Oranları Tablo 28: Bireysel Ücret Vergisi Beyannamesi Tablo 29: Bireysel İşletme Gelirleri Beyannamesi Tablo 30: Örnek Harcama Vergisi Beyannamesi Tablo 31: Harcama Vergisi Matrahının Hesaplanması Tablo 32: Harcama Vergilerinin Kıyaslanması Tablo 33: Bölgelere Göre Orta Üstü Gelir Düzeyindeki Ülkeler Tablo 34: Vergi Reformu Öncesi ve Sonrasında Rusya Vergi Sisteminin Yapısı Tablo 35: Rusya da Reform Öncesi ve Sonrası Şahsi Gelir Vergisi Yapısı Tablo 36: Rusya da Kurumlar Vergisi Oranı ve Hasılatının (Federal ve Bölgesel Bütçe) Paylaşımındaki Değişim Tablo 37: Rusya da Kurumlar Vergisi Matrahı ve Ödenecek Verginin Hesabı Tablo 38: Vergi Reformu Öncesi ve Sonrasında Slovak Vergi Sisteminin Yapısı Tablo 39: Slovakya da Vergi Sisteminde Reform ile Yürürlüğü Durdurulan Vergi Kolaylıkları ve Sayısı Tablo 40: Slovakya da Reform Öncesi ve Sonrası Geçim İndirimi Uygulaması Değişimi Tablo 41: Slovakya da Reform Öncesi ve Sonrası Vergi Oranlarındaki Değişim Tablo 42: Slovakya ÖTV Kapsamı ve Oranları (AB ile Karşılaştırmalı) Tablo 43: Yönetim Birimlerine Göre Romanya Vergi Sistemi Tablo 44: Romanya da Reform Sonrası Dolaysız Vergi Oranlarındaki Değişim xv

17 Tablo 45: Romanya da Reform Öncesi ve Sonrası Şahsi Gelir Vergisi Yapısı Tablo 46: Romanya da Bireysel Aylık İndirimler Tablo 47: Romanya da KDV Oranı Değişiklikleri Tablo 48: Romanya da Özel Tüketim Vergisi Oranları Tablo 49: Meksika Yönetim Birimlerinin Vergileme Yetkisi Tablo 50: Meksika da Yıllara Göre Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Oranları Tablo 51: Vergi Reformu Öncesi ve Sonrasında Meksika Vergi Sisteminin Yapısı Tablo 52: Meksika da Reform Öncesi ve Sonrası Şahsi Gelir Vergisi Yapısı Tablo 53: IETU Matrahı Tablo 54: Ödenecek IETU Hesabı Tablo 55: Meksika da ÖTV (Tütün ve Tütün Ürünleri) Oranları Tablo 56: Meksika da Petrol Ürünleri Üzerine Konulan Ek Verginin Başlangıç ve Hedef Tutarı Tablo 57: Yönetim Birimlerine Göre Brezilya Vergi Sistemi Tablo 58: Brezilya da Sosyal Güvenlik Katkı Payları ve Vergileri Tablo 59: Brezilya Yıllık Gelir Vergisi Tarifesi (2007) Tablo 60: Brezilya da Yıllara Göre Gelir Vergisi Oranları Tablo 61: Brezilya da Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Federal ve Yerel Yükümlülükleri Tablo 62: Brezilya da Yıllara Göre Sosyal Güvenlik Yükleri Tablo 63: İncelediğimiz Ülkelerdeki Vergi Reformlarının Genel Özellikleri Tablo 64: Rusya da Vergi Hasılatının Yapısı ve Vergi Yükü Değişimi Tablo 65: Rusya Federasyonu Kayıt Dışı Ekonomi GSYİH Tablo 66: Rusya Doğrudan Yabancı Sermaye (DYS) Giriş-Çıkış Verileri Tablo 67: Rusya nın Temel Makro Ekonomik Göstergeleri Tablo 68: Rusya nın Diğer Makro Ekonomik Göstergeleri xvi

18 Tablo 69: Rusya Vergi Reformu Sonuçlarının Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Tablo 70: Slovakya da Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Hasılat Değişimi GSYİH Tablo 71: Slovakya da Vergi Hasılatının Yapısı ve Vergi Yükü Değişimi Tablo 72: Slovak Otomotiv Sektörü Yatırım ve İstihdam Hacmi Tablo 73: Slovakya Doğrudan Yabancı Sermaye (DYS) Giriş-Çıkış Verileri Tablo 74: Slovakya nın Makro Ekonomik Göstergeleri Tablo 75: Slovakya da Sosyal Güvenlik Yükü Değişimi Tablo 76: Slovakya da Reform Sonuçlarının Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Tablo 77: Romanya Doğrudan Yabancı Sermaye (DYS) Girişleri Tablo 78: Romanya Vergi Gelirleri ve Vergi Yükü Tablo 79: Romanya Vergi Hasılatının Dolaylı ve Dolaysız Vergilere Göre Dağılımı Tablo 80: Romanya Kayıt Dışı Ekonomi Verileri Tablo 81: Romanya Makro Ekonomik Verileri: Büyüme, İşsizlik, Enflasyon Tablo 82: Romanya da Bütçe Dengesi ve Kamu Borçları Tablo 83: Romanya Reform Sonuçlarının Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Tablo 84: Meksika Federal Devlet Gelirleri Tablo 85: Meksika da Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri ve Reel Büyüme Tablo 86: Meksika nın Temel Makro Ekonomik Verileri Tablo 87: Meksika ve OECD Vergi Yükleri Tablo 88: Meksika da Yıllara Göre Kayıt Dışı Ekonomi Tablo 89: Meksika da Reform Sonuçlarının Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Tablo 90: Brezilya da Borç Stoku, Sosyal Güvenlik ve Vergi Yükü Değişimi xvii

19 Tablo 91: Brezilya Vergi Yükü Değişimi Tablo 92: Brezilya Vergi Sisteminin Hasılat Yapısı Tablo 93: Brezilya da Vergi Gelirlerinin Yönetimler Arası Paylaşımı Tablo 94: Brezilya ve OECD Vergi Yükleri Tablo 95: Brezilya da Kayıt Dışı Ekonomi Büyüklüğü Tablo 96: Brezilya da Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri Tablo 97: Brezilya da Reform Sonuçlarının Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Tablo 98: Ülkemizde Gelir Vergisi Tarifesinin Değişimi Tablo 99: Türkiye de Kurumlar Vergisi İndirimi ve Kurumlar Üzerindeki Vergisi Yükü Tablo 100: Vergi Sistemimizdeki Değişimin Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Tablo 101: Türkiye de Reformun Çerçevesi: Vizyon, Prensip ve Amaçlar Tablo 102: Vergi Sistemimizin Etkinlikle İlgili Sorunları, Amaçları ve Politikaları Tablo 103: Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Oranı Vergi Yükü Kıyaslaması Tablo 104: Vergi Sistemimizin Basitliği: Sorunlar, Amaçlar ve Politikalar Tablo 105: Vergi Sistemimizin Adaleti: Sorunlar, Amaçlar ve Politikalar.317 Tablo 106: Vergi Sistemimizin Saydamlık, İstikrar ve Diğer İlkeleri ile İlgili Sonuçları: Sorunlar, Amaçlar ve Politikalar xviii

20 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Vergi Reform Sürecinin Akışı Şekil 2: Temel Vergileme İlkeleri ve Bağlı Alt İlkeler Şekil 3: Laffer Eğrisi Şekil 4: Artan ve Düz Oranlı Tarife Yapıları Şekil 5: Düz Oranlı Vergileme Yöntemleri Şekil 6: Gizli Artan Oranlı Gelir Vergisi Tarifesi Şekil 7: İkili Gelir Vergisi Sistemi Şekil 8: Brezilya Devlet Yapısı Şekil 9: Kurumlar ve Gelir Vergisi Entegrasyonu xix

21 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri AICPA : American Institute of Certificated Public Accountants ATAD : Avrupa Topluluğu Adalet Divanı ATKA : Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı DV : Damga Vergisi GAO : Government Accountability Office GEP : Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü GSMH : Gayrisafi Milli Hasıla GSYİH : Gayrisafi Yurtiçi Hasıla GV : Gelir Vergisi IMF : International Monetary Fund IRS : Internal Revenue Service KDV : Katma Değer Vergisi KPMG : Peat Marwick International ve Klynveld Main Goerdeler KV : Kurumlar Vergisi MTV : Motorlu Taşıtlar Vergisi NAFTA : North American Free Trade Agreement OECD : Organisation for Economic Co-Operation and Development OGT : Ortak Gümrük Tarifesi ÖİV : Özel İletişim Vergisi ÖTV : Özel Tüketim Vergisi TİSK : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TUİK : Türkiye İstatistik Kurumu TUSİAD : Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği VİV : Veraset ve İntikal Vergisi xx

22 GİRİŞ Vergi sistemimizin kapsamlı bir vergi reformuna olan ihtiyacının varlığı öngörüsü ile başladığımız bu tez çalışmasının amacı; benzer şartları taşıdığımız gelişmekte olan ülkelerdeki tecrübelerinden ve Kapsamlı Gelir vergisi sisteminin alternatifi olarak ortaya çıkan vergileme eğilimlerinden yararlanarak Türk vergi sisteminin daha adil, etkin, basit ve rekabetçi bir sistem olabilmesi için reform önerileri sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda yaptığımız çalışmalar kapsamında aşağıdaki sorulara cevaplar aranmış ve bu sorular tezin sistematiği içinde cevaplandırılmıştır. - Türk vergi sisteminin sorunları nelerdir? - Literatürde Kapsamlı Gelir Vergisi Sisteminin alternatifi olarak ortaya çıkan vergi sistemlerinin özellikleri ve bu sistemlerin avantaj ve dezavantajları nelerdir? - Gelişmekte olan ülkeler arasından seçtiğimiz ve 2000 li yıllarda vergi reformu yapan ülkelerde reform bileşenleri açısından ne tür değişiklikler yapılmıştır? - Seçtiğimiz ülkelerde yapılan reformlar, ülkelerin kendi maliekonomik koşulları ve reform ilkeleri doğrultusunda istenilen amaçlara ulaşmış mıdır? - Vergi sistemimizin reform ihtiyacının tatmini açısından, ülkemizin kendine özel koşulları doğrultusunda, diğer ülkelerin tecrübeleri ve eğilimlerinden de dersler çıkartarak ne tür önerileriler sunulabilir? Yukarıdaki sorulara cevap aradığımız ve dört bölümden oluşan tezimizin birinci bölümünde, vergi sistemimizin sorunları verilerle ortaya konulmuştur. Bu bölümde öncelikli olarak, tezimizin sistematiği içinde ileriki bölümlere kaynaklık edecek ve üzerinde durduğumuz temel kavramlar olan vergi reformu, reform süreci ve reform ilkeleri literatürdeki akademik çalışmalardan faydalanarak özetlenmiştir. Sonrasında ise, reform bileşenleri (unsurları) bakımından vergi sistemimizin incelenmesine geçilmiştir. Vergi sistemimizin aksaklıklarını ortaya koymaya çalıştığımız bu bölümde, vergi sistemimizin hasılat yapısı ve kamu kesiminin gelir ihtiyacı, sistemin oran yapısı ve rekabet yeteneği, vergi tabanı ve kayıt dışılık, küreselleşme ve AB ye uyum yeteneği güncel verilerle hazırladığımız çok sayıda tablo ile desteklenerek açıklanmıştır. 1

23 Birinci bölümde ele aldığımız bu verilerle, Türkiye deki reform ihtiyacının kaynakları tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde, vergi sistemimiz için sunacağımız reform önerileri, birinci bölümde ortaya koyduğumuz aksaklıkların, ikinci ve üçüncü bölümlerde ele aldığımız reform yöntem ve tecrübeleriyle düzeltilmesine yönelik olacaktır. Bu kapsamda tezin temel bölümlerinden biri olan ve Vergi Reformu İçin Alternatif Eğilimler başlığını taşıyan ikinci bölüm içinde genel olarak; Kapsamlı Gelir Vergisi Sistemine alternatif olabilecek ve dünyanın değişik ülkelerinde uygulanmış ya da uygulanmakta olan vergileme eğilimleri (sistemleri) ele alınmıştır. Bu eğilimlerin başlıcaları olan Düz Oranlı Gelir Vergisi Sistemi, İkili Gelir Vergisi Sistemi ve Kişisel Harcama Vergisi Sistemleri ile bu eğilimlerin yakınında yer alan türev sistemler olarak ifade edebileceğimiz diğer alternatifler incelenmiştir. İkinci bölümün ilk başlığı altında, günümüzde Kapsamlı Gelir Vergisi Sisteminin en popüler alternatifi olan Düz Oranlı Vergi Sisteminin, ana unsurlarıyla tanıtımı, temel özelliklerinin detaylı anlatımı, vergi reform ilkeleri ve vergilemeden beklenen amaçları karşılayıp karşılamadığı, yani sistemin avantajları ve dezavantajları anlatılmıştır lı yıllarda uygulanmaya başlayan bu sistem, Doğu Avrupa ve eski Doğu Bloğu ülkelerinde özellikle de 2001 yılında Rusya nın bu sisteme geçmesi ile bölgedeki vergi rekabetinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sistemin ekonomik etkinlik, basitlik başta olmak üzere, ekonomik büyüme, verimlilik, uluslararası rekabet gibi vergilemeden beklenen amaçları gerçekleştirmede başarılı olarak görülmesi ve Kapsamlı Gelir Vergisi Sisteminin açıklarını kapatması açısından tercih edildiği söylenebilir. İkinci bölümde yer verilen bir diğer alternatif sistem ise 1990 lı yıllarda İskandinav ülkelerinin tercih ettiği İkili Gelir Vergisi Sistemi dir. Bu sistem sermaye hareketlerinin arttığı 1990 lı yıllarda ve sonrasında sermaye yatırımı çekmek ya da sermaye kaçışını vergi aracılığıyla durdurabilmek amacıyla uygulanan bir sistemdir. Sistemin yarı ikili diye ifade edebileceğimiz hali Hollanda, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde de uygulanmaktadır. Sistem, gelir tabanını emek ve sermaye gelirleri olarak ikiye bölmekte ve bu tür kazançları farklı oran ve yapıda vergilendirmektedir. Sistemin, sermaye kazançlarını düz ve düşük oranda ama istisnalara yer vermeden verilendirmesi sermaye lehine bir ayrımcılığa neden olsa da, emek gelirleri lehine yapılan bazı düzenlemelerle bu durum telafi edilebilmektedir. Bu bölümdeki ikinci başlığımız olan bu sistem içinde de Düz Oranlı Gelir 2

24 Vergisi Sistemi nde olduğu gibi, sistemin uygulamasındaki alternatif yöntemler, sağladığı avantaj ve dezavantajlar konu edilmiştir. İkinci bölümün son ana başlığı altında ise Kişisel Harcama Vergisi Sistemi konu edilmiştir. Daha önce açıkladığımız Düz Oranlı Gelir Vergisi ve İkili Gelir Vergisi Sistemleri günümüzde uygulanmakta olan sistemler olmasına rağmen, günümüzde Harcama Vergisi Sistemi ni uygulayan ülke yoktur. Ancak eski bir öneri olan harcamaların vergilendirilmesi fikri 1955 yılında Kaldor un önerisi olarak literatürde önemli bir yer bulmuş ve 1960 lı yıllarda Hindistan ve Sri Lanka da uygulanan sistem, bu ülkelere özgü koşullar nedeniyle başarı sağlayamamıştır. Ancak 1970 li yılların sonlarında tekrar mali gündeme taşınan bu vergi sisteminin uygulanabilirliği tartışılmakta ve sistem literatürdeki güçlü reform alternatiflerinden biri olarak sayılmaktadır. Harcamanın vergilendirilmesi önerisi gelir vergisindeki üretici faaliyetleri vergilendirmek yerine, tüketimin vergilendirilmesi fikrine dayanmaktadır. Bu fikrin hem bireysel düzeyde hem de işletme ve kurumlar düzeyinde uygulanabilmesi söz konusu olup, uygulamada farklı öneriler de vardır. Bu kısımda hem bireysel Harcama Vergisi Sisteminin işleyişi, esasları, avantaj ve dezavantajları hem de uygulamasına yönelik farklı alternatiflere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, Dünya Bankasının gelir düzeyi sıralamasında Türkiye ile aynı kişi başına gelir düzeyinde (orta üstü gelir-upper middle income) olan, sosyo-ekonomik koşulları ile ülkemize benzeyen ve 2000 sonrasında kapsamlı vergi reformu yapan gelişmekte olan ülkelerden Rusya, Slovakya, Romanya, Meksika ve Brezilya nın vergi reformları incelenmiştir. Bu ülkelerin yaptıkları reformlar kapsamında; ülkelerin mali ve ekonomik özellikleri, reformların amaçları, vergi reform bileşenlerinin üzerinde ne şekilde değişiklikler yaptıkları, uyguladıkları reform stratejileri, dolaylıdolaysız vergileme konularında yapılan değişiklikler güncel kaynaklardan istifade ederek ve her ülke için, ülkeler arasında karşılaştırma yapmaya olanak sağlayacak standart bir yöntemle ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise, önceki bölümde konu ettiğimiz ülkelerde yapılan vergi reformlarının sonuçları, ülkelerin kendi özel durumlarına ve reform ilkelerine göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bölümün başlangıç kısmında yaptığımız bu değerlendirmeler; bütçe gelirlerinin, vergi hasılatlarının, vergi ve sosyal güvenlik yüklerinin, yabancı sermaye verilerinin, kayıt dışı ekonomik büyüklüklerin, bütçe, borç stoku, büyüme 3

25 oranları gibi makro büyüklüklerin değişimi konuları üzerinde yoğunlaşmış ve ülkelerdeki güncel verilerle desteklenerek anlatılmıştır. Bu ülkelerin reform sonuçları, reform ile ulaşmaya çalıştıkları etkinlik, basitlik, adalet ve diğer ilkeler bakımından, amaca ne kadar yaklaşabildiklerini göstermek bakımından değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümün ikinci kısmında ise, 2000 yılı sonrasında vergi sistemimizdeki önemli değişiklikler ve vergi sistemimizin reform ilkeleri bakımından bugünkü durumu değerlendirilmiş, tezimizin amacı doğrultusunda başlangıçta ortaya konulan vergi sistemimizin sorunlarının çözümü ve etkin, basit, adil ve rekabetçi bir vergi sisteminin oluşturulabilmesi doğrultusunda önerilerimiz sunulmuştur. Ülkemiz için iyi ve modern bir vergi sisteminin vizyon, prensip ve amaçları belirlenerek, bu bütünlükten sapmadan hazırladığımız öneriler; ülkemiz sosyo-ekonomik koşulları, ikinci bölümde ortaya koyduğumuz alternatif vergileme seçenekleri, üçüncü bölümde ve dördüncü bölümde ortaya koyduğumuz gelişmekte olan ülkelerin tecrübelerinden faydalanarak analitik bir bakış açısı ile sunulmuştur. 4

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun bağlantı merkezi konumundadır. Bu bölgeler arasında yapılacak her türlü ticaret, yük ve

Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun bağlantı merkezi konumundadır. Bu bölgeler arasında yapılacak her türlü ticaret, yük ve 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Devletlerin temel fonksiyonlarını yerine getirmek, kendisini oluşturan bireylere hizmet sunmak için gelire ihtiyaç duymaları vergi toplama gerekliliğini doğurmuştur. Vergileme, zaman

Detaylı

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum.

Konuşmamın başında, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Maliye Bakanı Sümer ORAL ın 3 Aralık 2001 Tarihinde Yaptığı 2002 Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ve 2000 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu na Sunuş Konuşması GİRİŞ

Detaylı

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi H. Hakan YILMAZ * Mustafa BİÇER ** Özet Çalışmada, öncelikle temsili demokrasi çerçevesinde bütçe hakkının

Detaylı

YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA)

YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA) YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ (DEA) Dr. Nahit YÜKSEL * I. Kamu Kesiminde Düzenleyici Reform ve DEA Kamu yönetimi yazınımızda son birkaç yıldan beri yer almakta olan bazı kavram,

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) ANKARA - Nisan 2009 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 87 Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi

Detaylı

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4032-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE VE EKONOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE VE EKONOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE VE EKONOMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ VERGİ ÖDEME GÜCÜNÜN AÇIKLANMASI, VERGİ ÖDEME GÜCÜ GÖSTERGELERİNİN BELİRTİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ahmet

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GELİR İDARESİ NDE VERGİ İNCELEMESİ. Nazmi KARYAĞDI Gelir İdaresi Grup Başkanı E. Baş Hesap Uzmanı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GELİR İDARESİ NDE VERGİ İNCELEMESİ. Nazmi KARYAĞDI Gelir İdaresi Grup Başkanı E. Baş Hesap Uzmanı AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ GELİR İDARESİ NDE VERGİ İNCELEMESİ Nazmi KARYAĞDI Gelir İdaresi Grup Başkanı E. Baş Hesap Uzmanı ANKARA Kasım 2006 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI 1990 SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İHRACATIN GELİŞİMİ: ALMANYA İLE KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEKLİSANS TEZİ Hazırlayan Ayfer YAVUZ Tez

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil

Hesap lütfen! Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi. Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil Gelişmiş bir demokrasi için Kamu kurumlarının denetimi Hesap lütfen! Nisan - Haziran 2012-10 TL KDV Dahil 73 67 10 Doç. Dr. Recai Akyel KAMU HARCAMALARINDA SAYIŞTAY DENETİMİ 20 Dr. Yılmaz ARGÜDEN KAMU

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM. Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YÜKSEK DENETİM Dr. H. Ömer Köse Sayıştay Uzman Denetçisi Mayıs 2007 145. Yıl Yayınları Dünyada ve Türkiye de Yüksek Denetim Dr. H.Ömer Köse Gözden Geçirilmiş İkinci Basım Mayıs 2007

Detaylı

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4069-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KÜRESEL KRİZİN ORTA VADELİ MALİ PLAN HEDEFLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Abuzer Pınar 1 ÖZET Mali uyumsuzluk yaşayan ekonomiler için öne çıkarılan en önemli kavramlardan birisi mali disiplindir ve mali disiplini

Detaylı

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2603 - ÖİK: 614 KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2812 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini

Detaylı

ÖĞRETİM ELEMANLARININ MALİ HAKLARI

ÖĞRETİM ELEMANLARININ MALİ HAKLARI ÖĞRETİM ELEMANLARININ MALİ HAKLARI Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalar Raporu Tespitler ve Talepler Kasım 2013 Ankara ÖĞRETİM ELEMANLARININ MALİ HAKLARI Ulusal ve Uluslararası Karşılaştırmalar Raporu

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ

KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERE VERİLEN TEŞVİK VE DESTEKLER KAPSAMINDA KOSGEB KONYA ÖRNEĞİ Mahmut AR İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN, 2009

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4170-1 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı