GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGÝ REFORMLARI VE TÜRKÝYE DE GELÝR ÜZERÝNDEN ALINAN VERGÝLER AÇISINDAN DEÐERLENDÝRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGÝ REFORMLARI VE TÜRKÝYE DE GELÝR ÜZERÝNDEN ALINAN VERGÝLER AÇISINDAN DEÐERLENDÝRME"

Transkript

1 Yayýn No:2011/412 GELÝÞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGÝ REFORMLARI VE TÜRKÝYE DE GELÝR ÜZERÝNDEN ALINAN VERGÝLER AÇISINDAN DEÐERLENDÝRME Yrd.Doç.Dr. Yunus DEMÝRLÝ Ankara, 2011

2 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGİ REFORMLARI VE TÜRKİYE DE GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRME Yrd.Doç.Dr. Yunus DEMİRLİ Ankara, 2011

3 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No:2011/ Her hakkı Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı na aittir. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ISBN: Adet Ankara, Temmuz 2011 Tasarım: İvme Tel: Baskı: Hermes Matbaacılık ii

4 Özverileri için Eşim Şaziye ye, Kızım Suna Cemre ye ve Oğlum Ahmet Gökalp e iii

5 iv

6 SUNUŞ Bu çalışma; Dr.DEMİRLİ nin Hacettepe Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında yürütmüş olduğu çalışmaların bir parçası olarak yazdığı ve danışmanlığı tarafımdan yapılan doktora tezine dayanmaktadır. Tez konusu, benim doktora sonrası araştırma amacıyla 2005 yılında gittiğim ABD ziyareti öncesinde, sırasında ve sonrasında üzerinde düşündüğüm, araştırmalar yaptığım ve üzerinde çalışma yapmayı planladığım bir konuydu. ABD dönüşü sonrasında bütün planlarım, vergi reformu konusunda tarafımdan bir çalışma yapılmasına dönük olsa da, ilk doktora öğrencim olan ve bir doktora tez konusu arayışı içerisinde olan Dr. DEMİRLİ ye hem konuyu, hem de elimdeki araştırma materyalini vermeyi uygun buldum. Açıkçası ilk anda konuyu verme hususunda bir yönüyle hırs ve endişe içeren, bir yönüyle de danışman olarak taşıdığım sorumlulukların getirdiği karmaşık duygular taşımadım desem yalan olur. Üzerine düşünsel ve maddi olarak yatırım yaptığınız bir konuyu başka birisine vermek konusundaki harisliğimi, ülkemizin eksik olduğunu düşündüğüm bir konuda kazanacağı akademik bir ürünü düşünerek yendim. Dr. DEMİRLİ nin konuyu israf edebileceği endişesini ise; o günlerde içimde taşımaya devam ettim. Ancak bu endişeler, Dr. DEMİRLİ nin konu üzerindeki gayretli çalışmaları ve nihai olarak ortaya çıkan tez çalışması ile tümüyle ortadan kalktı ve bu kitap vasıtasıyla geniş kitlelere ulaşabilecek nitelikte, değerli bir eser ortaya çıktı. Kendisine göstermiş olduğu bu gayret ve özverili çalışmaları nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum ve kendisini kutluyorum. Çalışmada ele alınan konu; özellikle dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de gündemin önemli konularından birisini oluşturan, kapsamlı vergi reformu alternatiflerini incelemeyi amaçlamaktadır. Konu özellikle henüz yapısal reformlarını tamamlayamamış ve istikrarlı bir ekonomik ortamda, gelir dağılımında adalete ve dolayısıyla toplumsal huzura ulaşmaya çalışan Türkiye açısından daha da büyük bir önem taşımaktadır. Merkez Bankası, bankacılık sistemi, sosyal güvenlik sistemi, sağlık hizmetleri, kamu mali yönetimi ve kamu harcamaları gibi birçok alanda reform çalışmaları yapılan ve önemli gelişmeler kaydedilen Türkiye de; iktisadi, mali ve toplumsal olarak gündemin ilk sırasında yer alması gereken konu, vergi reformu konusudur. Söz konusu alanlarda elde edilen kazanımların kalıcı hale gelmesi ve istikrarlı bir ekonomik ortamda, sosyal dengeler korunarak, ekonomik olarak v

7 büyüyen bir Türkiye nin inşası, vergi sisteminin etkin ve adaletli bir şekilde işletildiği düşüncesini hakim kılacak bir vergi reformunun yapılmasına bağlı olduğu söylenebilir. Çalışma, ülkemiz açısından çok önemli ve kaçınılmaz olan bu konuda, teorik ve uygulamadan hareketle bir yol haritası oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu amaç çerçevesinde; çalışmada vergi reformu konusu ile ilgili olarak; nedir, alternatifler nelerdir, nasıl yapılmalıdır, nasıl yapmışlar ve nasıl yapmalıyız ya da yapabiliriz, sorularının cevapları aranmıştır. Bu vesile ile kendi doktora hocam Prof.Dr. Selçuk CİNGi nin ifadesi ile akademik gömülenme akıbeti ile karşı karşıya kalan yüksek lisans ve doktora tezlerini, kitap olarak basarak bu akıbetten kurtaran ve büyük bir katkı yapan değerli Maliye Bakanlığı yetkililerine de şükranlarımı arz ederim. Saygılarımla, Doç.Dr. M. Cahit GÜRAN 24/05/ ANKARA vi

8 ÖNSÖZ Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Reformları ve Türkiye de Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Açısından Değerlendirme başlıklı bu çalışma, 8 Haziran 2009 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalında doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Vergi sistemimizin vergi taraflarının beklentilerini karşılamaktan uzak olduğu, küresel vergi rekabeti kapsamındaki değişikliklerin yakından izlenmesi gerçeği ve sistemdeki aksaklıkların giderilmesi amacıyla yapılan kısmi nitelikli değişikliklerin reform ihtiyacımızı tatmin edemediğinden hareketle oluşan bu çalışmanın amacı; yetersiz bulduğumuz bu düzenlemelerin ötesinde reform ilkeleri bağlamında bütünlüğü sağlayan kapsamlı bir reform önerisi sunmaktır. Çalışmada; reform önerilerimizin oluşturulmasında uygun sistemin tespit edilmesi için, vergi sistemimizin alternatifi olan vergi sistemleri ve son dönemde vergi reformu yapan Rusya, Slovakya, Romanya, Meksika, Brezilya gibi bazı gelişmekte olan ülkelerin vergi reformları incelenmiştir. Bu doğrultuda vergi sistemimizde; vergi yükü, vergi oranları, hasılat bileşimi, vergi tabanı, kayıt dışı ekonomi, denetim, AB ye uyum gibi temel vergilemeye ilişkin sorunlara bağlı reform ihtiyacının, reformist ülkelerin deneyimleri ve reform ilkeleri kapsamında tatmin edilmesini amaçlamış ve ülkemiz gelir vergilerinin reform ilkeleri kapsamında değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu doktora tez çalışmasının hazırlanmasında bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, tezin fikir babası olan, çok değerli öneri ve yönlendirmeleri ile çalışmanın bilimsel temellere oturmasını sağlayan danışman hocam Doç.Dr. M. Cahit GÜRAN a değerli görüş ve eleştirileri ile tezin ve akademik yaşantımın şekillenmesinde katkı sağlayan değerli hocalarım Prof.Dr. Nurettin BİLİCİ, Prof.Dr. A. Burçin YERELİ, Prof.Dr. Mustafa AKKAYA, Doç.Dr. Necmiddin BAĞDADİOĞLU, Doç.Dr. A. Tarkan ÇAVUŞOĞLU na, yetişmemde emeği geçen Hacettepe ve Marmara Üniversitelerindeki değerli hocalarıma, tezin kitap haline gelmesindeki katkılarından dolayı Maliye Bakanlığının değerli çalışanlarına çok teşekkür ederim. vii

9 Değişiklik yapmadan bilim çevresine sunduğumuz doktora tezinin; araştırmacı, uygulamacı, bilim adamı ve uzmanlara faydalı olması dileğiyle. Saygılarımla. Yrd.Doç.Dr. Yunus DEMİRLİ viii

10 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... v ÖNSÖZ... vii TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ....xix KISALTMALAR....xx GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ REFORMU, REFORM ÖNERİLERİ VE VERGİ SİSTEMİMİZİN YAPISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1. Kavram, Kapsam ve Süreç Bakımından Vergi Reformu Kavramsal Olarak Vergi Reformu Kapsam Bakımından Reform Çeşitleri Reform Süreci ve Stratejisi Vergi Reformu ile Ulaşılmak İstenen Hedefler Basitlik Adalet Etkinlik Ulaşılmak İstenen Diğer Reform Hedefleri Tarafsızlık Saydamlık ve Öngörülebilirlik Vergi İtaati İktisadilik Verimlilik Kesinlik (Belirlilik) Uygunluk Vergi Reformu Yaklaşımları ve Bileşenleri Reform Bileşenleri Açısından Türk Vergi Sisteminin Yapısının Değerlendirilmesi ix

11 Vergi Sistemimizin Hasılat Yapısı ve Kamu Kesiminin Vergi Geliri İhtiyacı Vergi Sistemimizin Oran Yapısı ve Rekabet Gücüne Etkisi Vergi Tabanı ve Kayıt Dışılık Küreselleşme ve AB ye Uyum Yeteneği İKİNCİ BÖLÜM VERGİ REFORMU İÇİN ALTERNATİF EĞİLİMLER 2.1. Düz Oranlı Gelir Vergisi Sistemi Düz Oranlı Vergi Sisteminin İşleyişi ve Esasları Düz Oranlı Vergilemenin Avantajları Hızlı Ekonomik Büyüme ve Refah Artışı Kayıt Dışı Ekonominin Küçülmesi Basitlik Adalet Etkinlik Yabancı Sermaye Yatırımlarının Artması Vergi Tabanının Genişlemesi Politik Çıkarların Sona Ermesi Düz Oranlı Vergilemenin Dezavantajları Sistem Zenginlerin Yararına Adaletsizlik Yaratmaktadır Vergi Hasılatında Azalma Yaratır Etkinlik Problemi Yaşanacaktır İkili Gelir Vergisi Sistemi İkili Gelir Vergisi Sisteminin İşleyişi ve Esasları Yarı-İkili Gelir Vergisi Sistemi (Semi Dual Income Tax) İkili Gelir Vergisi Sisteminin Avantajları Ekonomik Büyüme ve Refah Artışı Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlerin Küçülmesi Basitlik x

12 Adalet Etkinlik Yabancı Sermaye Yatırımlarının Artması Vergi Tabanının Genişlemesi Politik Çıkarların Sona Ermesi Çifte Vergilemenin Önlenmesi İkili Gelir Vergisi Sisteminin Dezavantajları Emek Geliri Elde Edenlerin Cezalandırılması Sermaye Gelirlerinin Düşük Vergilendirilmesinin Yol Açtığı Hasılat Kaybı Vergilemede Tarafsızlığın Bozulması Kişisel Harcama Vergisi (Expenditure Tax) Kişisel Harcama Vergisinin İşleyişi ve Esasları Kişisel Harcama Vergilemesi Yöntemleri Kişisel Harcama Vergisinin Avantajları Ekonomik Büyüme ve Refah Artışı Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetlerin Küçülmesi Basitlik Adalet Etkinlik Yabancı Sermaye Yatırımlarının Artması Çifte Vergilemenin Önlenmesi Kişisel Harcama Vergisinin Dezavantajları Yüksek Gelirlilerin Daha Düşük Vergi Yükü Taşıması Vergi Hasılatının Düşmesi ve Deflasyonist Etkiler Doğurması Etkinlik Problemi Yaratması Diğer Dezavantajlar xi

13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VERGİ REFORM VE UYGULAMALARI 3.1. Rusya Federasyonu Rusya Federasyonu Vergi Reformu Dolaysız Vergilerde Yapılan Değişiklikler Dolaylı Vergilerde Yapılan Değişiklikler Slovakya Slovakya Vergi Reformu Dolaysız Vergilerde Yapılan Değişiklikler Dolaylı Vergilerde Yapılan Değişiklikler Romanya Romanya Vergi Reformu Dolaysız Vergilerde Yapılan Değişiklikler Dolaylı Vergilerde Yapılan Değişiklikler Meksika Meksika 2008 Vergi Reformu Dolaysız Vergilerde Yapılan Değişiklikler Dolaylı Vergilerde Yapılan Değişiklikler Brezilya Brezilya Vergi Reformu Dolaysız Vergilerde Yapılan Değişiklikler Dolaylı Vergilerde Yapılan Değişiklikler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ VERGİ REFORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE İÇİN REFORM ÖNERİLERİ 4.1. Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Vergi Reformlarının Değerlendirilmesi Rusya Federasyonu Rusya Federasyonu Vergi Reformunun Değerlendirilmesi xii

14 Sonuçların Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Slovakya Slovakya Vergi Reformunun Değerlendirilmesi Sonuçların Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Romanya Vergi Reformunun Değerlendirilmesi Sonuçların Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Meksika Meksika Vergi Reformunun Değerlendirilmesi Sonuçların Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Brezilya Brezilya Vergi Sistemi ve Değişikliklerin Değerlendirilmesi Sonuçların Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Sonrası Dönemde Türk Vergi Sisteminde Yapılan Değişikliklerinin Değerlendirilmesi Türkiye İçin Vergi Reform Önerileri Türkiye de Vergi Reformunun Hedefleri ve Reform Süreci Türkiye İçin Vergi Reform Önerileri Ekonomik Etkinliğin Sağlanması Basitliğin Sağlanması Adaletin Sağlanması Saydamlık, İstikrar ve Diğer Reform İlkelerinin Sağlanması SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA Yazar Hakkında xiii

15 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 1: İyi ve Modern Bir Vergi Sisteminin Vizyon, Prensip ve Amaçları Tablo 2: Alternatif Vergileme Yaklaşımlarının Temel Özellikleri Tablo 3: Ülkemizde Vergi Gelirlerinin Genel Bütçe Gelirleri İçindeki Payı (%) Tablo 4: Ülkemizde Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı Tablo 5: Türkiye de Dolaylı Dolaysız Vergilerin Toplam Vergiler İçindeki Payı Tablo 6: Türkiye de Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatının Yüzde Dağılımı Tablo 7: Türkiye de Vergi Yükü Değişimi Tablo 8: Türkiye de Kamu Borç Stoku ve Bütçe Dengesi Değişimi Tablo 9: Türkiye de Gelir ve Kurumlar Vergisi Oranlarındaki Değişimler45 Tablo 10: Türkiye de Brüt Ortalama Ücret Üzerindeki Vergi Makası Tablo 11: Türkiye de Ortalama Ücret Üzerindeki Yükler Tablo 12: Türkiye de Katma Değer Vergisi Oranlarının Değişimi Tablo 13: Türkiye de Benzin (95 Oktan) Üzerindeki Vergi Ağırlığı Tablo 14: Türkiye de Otomobiller Üzerindeki Dolaylı Vergi Yükü Tablo 15: Türkiye de Standart Bir Otomobil Kullanıcısının Beş Yıl Boyunca Ödeyeceği Vergi (2006 Yılı Başı İtibarıyla) Tablo 16: Türkiye de ÖTV Konusu Diğer Ürünler Üzerindeki Dolaylı Vergi Yükü Tablo 17: Türkiye de İletişim Hizmetleri Üzerindeki Vergi Yükü Tablo 18: Türkiye de Vergi İnceleme Sonuçları Tablo 19: Türkiye de Vergi Türleri İtibarıyla 2007 Yılı İnceleme Sonuçları Tablo 20: Türkiye de Denetim Elemanı ve Denetim Oranı Tablo 21: Türkiye de Vergi Çeşitleri İtibarıyla Mükellef Sayıları ( ) xiv

16 Tablo 22: Türkiye de Vergi Harcamaları ve Vergi Harcamalarının Vergi Gelirlerine Oranı Tablo 23: OECD Ülkeleri 2007 Yılı Kurumlar Vergisi İndirimleri Tablo 24: Türkiye ye Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri Tablo 25: Bazı AB Ülkelerinde KDV Oranları Tablo 26: AB de Uygulanması Zorunlu Minimum ÖTV Oranları Tablo 27: Düz Oranlı Vergi Sistemine Geçen Ülkeler ve Vergi Oranları Tablo 28: Bireysel Ücret Vergisi Beyannamesi Tablo 29: Bireysel İşletme Gelirleri Beyannamesi Tablo 30: Örnek Harcama Vergisi Beyannamesi Tablo 31: Harcama Vergisi Matrahının Hesaplanması Tablo 32: Harcama Vergilerinin Kıyaslanması Tablo 33: Bölgelere Göre Orta Üstü Gelir Düzeyindeki Ülkeler Tablo 34: Vergi Reformu Öncesi ve Sonrasında Rusya Vergi Sisteminin Yapısı Tablo 35: Rusya da Reform Öncesi ve Sonrası Şahsi Gelir Vergisi Yapısı Tablo 36: Rusya da Kurumlar Vergisi Oranı ve Hasılatının (Federal ve Bölgesel Bütçe) Paylaşımındaki Değişim Tablo 37: Rusya da Kurumlar Vergisi Matrahı ve Ödenecek Verginin Hesabı Tablo 38: Vergi Reformu Öncesi ve Sonrasında Slovak Vergi Sisteminin Yapısı Tablo 39: Slovakya da Vergi Sisteminde Reform ile Yürürlüğü Durdurulan Vergi Kolaylıkları ve Sayısı Tablo 40: Slovakya da Reform Öncesi ve Sonrası Geçim İndirimi Uygulaması Değişimi Tablo 41: Slovakya da Reform Öncesi ve Sonrası Vergi Oranlarındaki Değişim Tablo 42: Slovakya ÖTV Kapsamı ve Oranları (AB ile Karşılaştırmalı) Tablo 43: Yönetim Birimlerine Göre Romanya Vergi Sistemi Tablo 44: Romanya da Reform Sonrası Dolaysız Vergi Oranlarındaki Değişim xv

17 Tablo 45: Romanya da Reform Öncesi ve Sonrası Şahsi Gelir Vergisi Yapısı Tablo 46: Romanya da Bireysel Aylık İndirimler Tablo 47: Romanya da KDV Oranı Değişiklikleri Tablo 48: Romanya da Özel Tüketim Vergisi Oranları Tablo 49: Meksika Yönetim Birimlerinin Vergileme Yetkisi Tablo 50: Meksika da Yıllara Göre Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Oranları Tablo 51: Vergi Reformu Öncesi ve Sonrasında Meksika Vergi Sisteminin Yapısı Tablo 52: Meksika da Reform Öncesi ve Sonrası Şahsi Gelir Vergisi Yapısı Tablo 53: IETU Matrahı Tablo 54: Ödenecek IETU Hesabı Tablo 55: Meksika da ÖTV (Tütün ve Tütün Ürünleri) Oranları Tablo 56: Meksika da Petrol Ürünleri Üzerine Konulan Ek Verginin Başlangıç ve Hedef Tutarı Tablo 57: Yönetim Birimlerine Göre Brezilya Vergi Sistemi Tablo 58: Brezilya da Sosyal Güvenlik Katkı Payları ve Vergileri Tablo 59: Brezilya Yıllık Gelir Vergisi Tarifesi (2007) Tablo 60: Brezilya da Yıllara Göre Gelir Vergisi Oranları Tablo 61: Brezilya da Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Federal ve Yerel Yükümlülükleri Tablo 62: Brezilya da Yıllara Göre Sosyal Güvenlik Yükleri Tablo 63: İncelediğimiz Ülkelerdeki Vergi Reformlarının Genel Özellikleri Tablo 64: Rusya da Vergi Hasılatının Yapısı ve Vergi Yükü Değişimi Tablo 65: Rusya Federasyonu Kayıt Dışı Ekonomi GSYİH Tablo 66: Rusya Doğrudan Yabancı Sermaye (DYS) Giriş-Çıkış Verileri Tablo 67: Rusya nın Temel Makro Ekonomik Göstergeleri Tablo 68: Rusya nın Diğer Makro Ekonomik Göstergeleri xvi

18 Tablo 69: Rusya Vergi Reformu Sonuçlarının Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Tablo 70: Slovakya da Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Hasılat Değişimi GSYİH Tablo 71: Slovakya da Vergi Hasılatının Yapısı ve Vergi Yükü Değişimi Tablo 72: Slovak Otomotiv Sektörü Yatırım ve İstihdam Hacmi Tablo 73: Slovakya Doğrudan Yabancı Sermaye (DYS) Giriş-Çıkış Verileri Tablo 74: Slovakya nın Makro Ekonomik Göstergeleri Tablo 75: Slovakya da Sosyal Güvenlik Yükü Değişimi Tablo 76: Slovakya da Reform Sonuçlarının Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Tablo 77: Romanya Doğrudan Yabancı Sermaye (DYS) Girişleri Tablo 78: Romanya Vergi Gelirleri ve Vergi Yükü Tablo 79: Romanya Vergi Hasılatının Dolaylı ve Dolaysız Vergilere Göre Dağılımı Tablo 80: Romanya Kayıt Dışı Ekonomi Verileri Tablo 81: Romanya Makro Ekonomik Verileri: Büyüme, İşsizlik, Enflasyon Tablo 82: Romanya da Bütçe Dengesi ve Kamu Borçları Tablo 83: Romanya Reform Sonuçlarının Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Tablo 84: Meksika Federal Devlet Gelirleri Tablo 85: Meksika da Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri ve Reel Büyüme Tablo 86: Meksika nın Temel Makro Ekonomik Verileri Tablo 87: Meksika ve OECD Vergi Yükleri Tablo 88: Meksika da Yıllara Göre Kayıt Dışı Ekonomi Tablo 89: Meksika da Reform Sonuçlarının Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Tablo 90: Brezilya da Borç Stoku, Sosyal Güvenlik ve Vergi Yükü Değişimi xvii

19 Tablo 91: Brezilya Vergi Yükü Değişimi Tablo 92: Brezilya Vergi Sisteminin Hasılat Yapısı Tablo 93: Brezilya da Vergi Gelirlerinin Yönetimler Arası Paylaşımı Tablo 94: Brezilya ve OECD Vergi Yükleri Tablo 95: Brezilya da Kayıt Dışı Ekonomi Büyüklüğü Tablo 96: Brezilya da Doğrudan Yabancı Sermaye Girişleri Tablo 97: Brezilya da Reform Sonuçlarının Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Tablo 98: Ülkemizde Gelir Vergisi Tarifesinin Değişimi Tablo 99: Türkiye de Kurumlar Vergisi İndirimi ve Kurumlar Üzerindeki Vergisi Yükü Tablo 100: Vergi Sistemimizdeki Değişimin Reform İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi Tablo 101: Türkiye de Reformun Çerçevesi: Vizyon, Prensip ve Amaçlar Tablo 102: Vergi Sistemimizin Etkinlikle İlgili Sorunları, Amaçları ve Politikaları Tablo 103: Gelişmekte Olan Ülkelerde Vergi Oranı Vergi Yükü Kıyaslaması Tablo 104: Vergi Sistemimizin Basitliği: Sorunlar, Amaçlar ve Politikalar Tablo 105: Vergi Sistemimizin Adaleti: Sorunlar, Amaçlar ve Politikalar.317 Tablo 106: Vergi Sistemimizin Saydamlık, İstikrar ve Diğer İlkeleri ile İlgili Sonuçları: Sorunlar, Amaçlar ve Politikalar xviii

20 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1: Vergi Reform Sürecinin Akışı Şekil 2: Temel Vergileme İlkeleri ve Bağlı Alt İlkeler Şekil 3: Laffer Eğrisi Şekil 4: Artan ve Düz Oranlı Tarife Yapıları Şekil 5: Düz Oranlı Vergileme Yöntemleri Şekil 6: Gizli Artan Oranlı Gelir Vergisi Tarifesi Şekil 7: İkili Gelir Vergisi Sistemi Şekil 8: Brezilya Devlet Yapısı Şekil 9: Kurumlar ve Gelir Vergisi Entegrasyonu xix

21 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri AICPA : American Institute of Certificated Public Accountants ATAD : Avrupa Topluluğu Adalet Divanı ATKA : Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi DPT : Devlet Planlama Teşkilatı DV : Damga Vergisi GAO : Government Accountability Office GEP : Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü GSMH : Gayrisafi Milli Hasıla GSYİH : Gayrisafi Yurtiçi Hasıla GV : Gelir Vergisi IMF : International Monetary Fund IRS : Internal Revenue Service KDV : Katma Değer Vergisi KPMG : Peat Marwick International ve Klynveld Main Goerdeler KV : Kurumlar Vergisi MTV : Motorlu Taşıtlar Vergisi NAFTA : North American Free Trade Agreement OECD : Organisation for Economic Co-Operation and Development OGT : Ortak Gümrük Tarifesi ÖİV : Özel İletişim Vergisi ÖTV : Özel Tüketim Vergisi TİSK : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TUİK : Türkiye İstatistik Kurumu TUSİAD : Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği VİV : Veraset ve İntikal Vergisi xx

22 GİRİŞ Vergi sistemimizin kapsamlı bir vergi reformuna olan ihtiyacının varlığı öngörüsü ile başladığımız bu tez çalışmasının amacı; benzer şartları taşıdığımız gelişmekte olan ülkelerdeki tecrübelerinden ve Kapsamlı Gelir vergisi sisteminin alternatifi olarak ortaya çıkan vergileme eğilimlerinden yararlanarak Türk vergi sisteminin daha adil, etkin, basit ve rekabetçi bir sistem olabilmesi için reform önerileri sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda yaptığımız çalışmalar kapsamında aşağıdaki sorulara cevaplar aranmış ve bu sorular tezin sistematiği içinde cevaplandırılmıştır. - Türk vergi sisteminin sorunları nelerdir? - Literatürde Kapsamlı Gelir Vergisi Sisteminin alternatifi olarak ortaya çıkan vergi sistemlerinin özellikleri ve bu sistemlerin avantaj ve dezavantajları nelerdir? - Gelişmekte olan ülkeler arasından seçtiğimiz ve 2000 li yıllarda vergi reformu yapan ülkelerde reform bileşenleri açısından ne tür değişiklikler yapılmıştır? - Seçtiğimiz ülkelerde yapılan reformlar, ülkelerin kendi maliekonomik koşulları ve reform ilkeleri doğrultusunda istenilen amaçlara ulaşmış mıdır? - Vergi sistemimizin reform ihtiyacının tatmini açısından, ülkemizin kendine özel koşulları doğrultusunda, diğer ülkelerin tecrübeleri ve eğilimlerinden de dersler çıkartarak ne tür önerileriler sunulabilir? Yukarıdaki sorulara cevap aradığımız ve dört bölümden oluşan tezimizin birinci bölümünde, vergi sistemimizin sorunları verilerle ortaya konulmuştur. Bu bölümde öncelikli olarak, tezimizin sistematiği içinde ileriki bölümlere kaynaklık edecek ve üzerinde durduğumuz temel kavramlar olan vergi reformu, reform süreci ve reform ilkeleri literatürdeki akademik çalışmalardan faydalanarak özetlenmiştir. Sonrasında ise, reform bileşenleri (unsurları) bakımından vergi sistemimizin incelenmesine geçilmiştir. Vergi sistemimizin aksaklıklarını ortaya koymaya çalıştığımız bu bölümde, vergi sistemimizin hasılat yapısı ve kamu kesiminin gelir ihtiyacı, sistemin oran yapısı ve rekabet yeteneği, vergi tabanı ve kayıt dışılık, küreselleşme ve AB ye uyum yeteneği güncel verilerle hazırladığımız çok sayıda tablo ile desteklenerek açıklanmıştır. 1

23 Birinci bölümde ele aldığımız bu verilerle, Türkiye deki reform ihtiyacının kaynakları tespit edilmiştir. Sonuç bölümünde, vergi sistemimiz için sunacağımız reform önerileri, birinci bölümde ortaya koyduğumuz aksaklıkların, ikinci ve üçüncü bölümlerde ele aldığımız reform yöntem ve tecrübeleriyle düzeltilmesine yönelik olacaktır. Bu kapsamda tezin temel bölümlerinden biri olan ve Vergi Reformu İçin Alternatif Eğilimler başlığını taşıyan ikinci bölüm içinde genel olarak; Kapsamlı Gelir Vergisi Sistemine alternatif olabilecek ve dünyanın değişik ülkelerinde uygulanmış ya da uygulanmakta olan vergileme eğilimleri (sistemleri) ele alınmıştır. Bu eğilimlerin başlıcaları olan Düz Oranlı Gelir Vergisi Sistemi, İkili Gelir Vergisi Sistemi ve Kişisel Harcama Vergisi Sistemleri ile bu eğilimlerin yakınında yer alan türev sistemler olarak ifade edebileceğimiz diğer alternatifler incelenmiştir. İkinci bölümün ilk başlığı altında, günümüzde Kapsamlı Gelir Vergisi Sisteminin en popüler alternatifi olan Düz Oranlı Vergi Sisteminin, ana unsurlarıyla tanıtımı, temel özelliklerinin detaylı anlatımı, vergi reform ilkeleri ve vergilemeden beklenen amaçları karşılayıp karşılamadığı, yani sistemin avantajları ve dezavantajları anlatılmıştır lı yıllarda uygulanmaya başlayan bu sistem, Doğu Avrupa ve eski Doğu Bloğu ülkelerinde özellikle de 2001 yılında Rusya nın bu sisteme geçmesi ile bölgedeki vergi rekabetinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Sistemin ekonomik etkinlik, basitlik başta olmak üzere, ekonomik büyüme, verimlilik, uluslararası rekabet gibi vergilemeden beklenen amaçları gerçekleştirmede başarılı olarak görülmesi ve Kapsamlı Gelir Vergisi Sisteminin açıklarını kapatması açısından tercih edildiği söylenebilir. İkinci bölümde yer verilen bir diğer alternatif sistem ise 1990 lı yıllarda İskandinav ülkelerinin tercih ettiği İkili Gelir Vergisi Sistemi dir. Bu sistem sermaye hareketlerinin arttığı 1990 lı yıllarda ve sonrasında sermaye yatırımı çekmek ya da sermaye kaçışını vergi aracılığıyla durdurabilmek amacıyla uygulanan bir sistemdir. Sistemin yarı ikili diye ifade edebileceğimiz hali Hollanda, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya gibi gelişmiş ülkelerde de uygulanmaktadır. Sistem, gelir tabanını emek ve sermaye gelirleri olarak ikiye bölmekte ve bu tür kazançları farklı oran ve yapıda vergilendirmektedir. Sistemin, sermaye kazançlarını düz ve düşük oranda ama istisnalara yer vermeden verilendirmesi sermaye lehine bir ayrımcılığa neden olsa da, emek gelirleri lehine yapılan bazı düzenlemelerle bu durum telafi edilebilmektedir. Bu bölümdeki ikinci başlığımız olan bu sistem içinde de Düz Oranlı Gelir 2

24 Vergisi Sistemi nde olduğu gibi, sistemin uygulamasındaki alternatif yöntemler, sağladığı avantaj ve dezavantajlar konu edilmiştir. İkinci bölümün son ana başlığı altında ise Kişisel Harcama Vergisi Sistemi konu edilmiştir. Daha önce açıkladığımız Düz Oranlı Gelir Vergisi ve İkili Gelir Vergisi Sistemleri günümüzde uygulanmakta olan sistemler olmasına rağmen, günümüzde Harcama Vergisi Sistemi ni uygulayan ülke yoktur. Ancak eski bir öneri olan harcamaların vergilendirilmesi fikri 1955 yılında Kaldor un önerisi olarak literatürde önemli bir yer bulmuş ve 1960 lı yıllarda Hindistan ve Sri Lanka da uygulanan sistem, bu ülkelere özgü koşullar nedeniyle başarı sağlayamamıştır. Ancak 1970 li yılların sonlarında tekrar mali gündeme taşınan bu vergi sisteminin uygulanabilirliği tartışılmakta ve sistem literatürdeki güçlü reform alternatiflerinden biri olarak sayılmaktadır. Harcamanın vergilendirilmesi önerisi gelir vergisindeki üretici faaliyetleri vergilendirmek yerine, tüketimin vergilendirilmesi fikrine dayanmaktadır. Bu fikrin hem bireysel düzeyde hem de işletme ve kurumlar düzeyinde uygulanabilmesi söz konusu olup, uygulamada farklı öneriler de vardır. Bu kısımda hem bireysel Harcama Vergisi Sisteminin işleyişi, esasları, avantaj ve dezavantajları hem de uygulamasına yönelik farklı alternatiflere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, Dünya Bankasının gelir düzeyi sıralamasında Türkiye ile aynı kişi başına gelir düzeyinde (orta üstü gelir-upper middle income) olan, sosyo-ekonomik koşulları ile ülkemize benzeyen ve 2000 sonrasında kapsamlı vergi reformu yapan gelişmekte olan ülkelerden Rusya, Slovakya, Romanya, Meksika ve Brezilya nın vergi reformları incelenmiştir. Bu ülkelerin yaptıkları reformlar kapsamında; ülkelerin mali ve ekonomik özellikleri, reformların amaçları, vergi reform bileşenlerinin üzerinde ne şekilde değişiklikler yaptıkları, uyguladıkları reform stratejileri, dolaylıdolaysız vergileme konularında yapılan değişiklikler güncel kaynaklardan istifade ederek ve her ülke için, ülkeler arasında karşılaştırma yapmaya olanak sağlayacak standart bir yöntemle ele alınmıştır. Dördüncü bölümde ise, önceki bölümde konu ettiğimiz ülkelerde yapılan vergi reformlarının sonuçları, ülkelerin kendi özel durumlarına ve reform ilkelerine göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Bölümün başlangıç kısmında yaptığımız bu değerlendirmeler; bütçe gelirlerinin, vergi hasılatlarının, vergi ve sosyal güvenlik yüklerinin, yabancı sermaye verilerinin, kayıt dışı ekonomik büyüklüklerin, bütçe, borç stoku, büyüme 3

25 oranları gibi makro büyüklüklerin değişimi konuları üzerinde yoğunlaşmış ve ülkelerdeki güncel verilerle desteklenerek anlatılmıştır. Bu ülkelerin reform sonuçları, reform ile ulaşmaya çalıştıkları etkinlik, basitlik, adalet ve diğer ilkeler bakımından, amaca ne kadar yaklaşabildiklerini göstermek bakımından değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümün ikinci kısmında ise, 2000 yılı sonrasında vergi sistemimizdeki önemli değişiklikler ve vergi sistemimizin reform ilkeleri bakımından bugünkü durumu değerlendirilmiş, tezimizin amacı doğrultusunda başlangıçta ortaya konulan vergi sistemimizin sorunlarının çözümü ve etkin, basit, adil ve rekabetçi bir vergi sisteminin oluşturulabilmesi doğrultusunda önerilerimiz sunulmuştur. Ülkemiz için iyi ve modern bir vergi sisteminin vizyon, prensip ve amaçları belirlenerek, bu bütünlükten sapmadan hazırladığımız öneriler; ülkemiz sosyo-ekonomik koşulları, ikinci bölümde ortaya koyduğumuz alternatif vergileme seçenekleri, üçüncü bölümde ve dördüncü bölümde ortaya koyduğumuz gelişmekte olan ülkelerin tecrübelerinden faydalanarak analitik bir bakış açısı ile sunulmuştur. 4

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 Optimal vergileme denildiğinde en iyi ve en uygun vergileme sistemi anlaşılmaktadır. Tarih boyunca böyle bir sistem aranmış ancak halen böyle bir

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar

AR&GE BÜLTEN. Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Ülkemizde Vergi Gelirleri ve Yeni Uygulamalar Hande UZUNOĞLU Vergi, yüzyıllar boyunca devletlerin en önemli ve sağlam gelir kaynakları olmuştur. Geçmiş zamanda kimi hükümdarlıklarda halkın üzerine koyduğu

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ Dr. SERKAN ACUNER Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Öğretim Elemanı TÜRK HUKUKUNDA BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE VERGİLENDİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ Dr. Tamer BUDAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış,

İÇİNDEKİLER. 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, İÇİNDEKİLER Önsöz v Giriş 1 1. Bölüm Kamu Ekonomisi Disiplinine Tarihsel ve Analitik bir Perspektiften Bakış, 1.1. Kamu Ekonomisi Analizinin Ardında Yatan Doktriner Görüşler: 5 1.1.1. Sosyal Sözleşmeci

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL 4.Bölüm Tarım Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KAVRAMI VE TÜRKİYE'DE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN TARİHÇESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KAVRAMI VE TÜRKİYE'DE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN TARİHÇESİ ÖNSÖZ TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ İÇİNDEKİLER v xiii xvii xviii 1 BİRİNCİ BÖLÜM MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KAVRAMI VE TÜRKİYE'DE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN TARİHÇESİ 1.1. Vergi Kavramı,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar

Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Türkiye Ekonomisi 2000 li yıllar Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TÜRKİYE EKONOMİSİ DERS NOTLARI 1 1999 17 Ağustos 1999 depremi Marmara bölgesinde Üretim,

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

KÜRESEL UZAY ÇAĞINDA VERGİLEMEYE KRİTİK BAKIŞ DOÇ. DR. ERSAN ÖZ PAU İİBF MALİYE BÖLÜMÜ MALİ HUKUK A.B.D.

KÜRESEL UZAY ÇAĞINDA VERGİLEMEYE KRİTİK BAKIŞ DOÇ. DR. ERSAN ÖZ PAU İİBF MALİYE BÖLÜMÜ MALİ HUKUK A.B.D. KÜRESEL UZAY ÇAĞINDA VERGİLEMEYE KRİTİK BAKIŞ DOÇ. DR. ERSAN ÖZ PAU İİBF MALİYE BÖLÜMÜ MALİ HUKUK A.B.D. DÜNYADA İKİ ŞEY KESİNDİR. ÖLÜM VE VERGİLER (B. Franklin) Uzaya çıksak bile ölüm vardır. Yakın zaman

Detaylı

IÇINDEKILER. BIRINCI BOLUM 'PIŞMANLıK VE ıslah' KURUMUNUN TEORIK ESASLARı

IÇINDEKILER. BIRINCI BOLUM 'PIŞMANLıK VE ıslah' KURUMUNUN TEORIK ESASLARı IÇINDEKILER SUNUŞ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR v IX XV GIRIŞ. BIRINCI BOLUM 'PIŞMANLıK VE ıslah' KURUMUNUN TEORIK ESASLARı 1. PİŞMANLIK ve ISLAH KURUMU 3 1.1. Yürürlükteki Kanun Hükmü: VUKm. 371 3 1.2. Teoriye

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi

VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi VERGİ TEORİSİ NEDİR? Vergilendirmede dört temel: -Vergi teorisi -vergi hukuku -vergi tekniği -ulusal ve uluslararası vergi sistemi Vergi, tüm gerçek ve tüzel kişilerin doğal ortağı olan devletin ekonomik

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ. 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİKTEMELLERİ 6. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ EĞİTİM VE EKONOMİ İNSAN SERMAYESİ KURAMI EĞİTİM VE EKONOMİK BÜYÜME EĞİTİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir?

Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? tepav türkiye ekonomi politikaları araştırma vakfı Kriz sonrası döneme nasıl bakmak gerekir? Politikaların kalitesini arttırmaya yönelik bir çerçeve 26 Mayıs 2009 Çerçeve Türkiye deki koordinasyon tartışmalarının

Detaylı

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1

A AMASINDA TESİ. Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı kanı. Afyonkarahisar,, 8 Ekim 2008 1 BÜTÇE E UYGULAMA AŞAMASINDA A AMASINDA PARLAMENTONUN İZLEME\GÖZETİM FONKSİYONU: KOMİSYONLARIN ROLÜ VE BÜTÇE B E ANALİZ Z KAPASİTES TESİ Doç.. Dr. Ahmet KESİK Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme tirme

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. :

7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER. Kanun No: 7061 Y.T. : 7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN İLE GETİRİLEN ÖZET DÜZENLEMELER Kanun No: 7061 Y.T. : 05.12.2017 İYMMO-21.12.2017 YMM TALHA APAK I-VERGİ USUL KANUNU MADDE 16-17-18-19-20-

Detaylı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı

Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı tepav Yatırım Ortamı Değerlendirme Çalışması Slide 1 Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporu: Türkiye nin ikinci nesil reform gündeminin tasarımı Güven Sak İstanbul,

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/090 30.12.2016 Konu: 2017 Yılı İçin Asgari Ücret Belirlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararında, 2017 yılında uygulanacak asgari ücret brüt tutarı aylık 1.777,50 TL olarak belirlenmiştir. Buna

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ ÖZET ABSTRACT... iii... v... vii TABLO LİSTESİ... xiii ŞEKİL LİSTESİ... xv 1. Bölüm: GİRİŞ... 1 2. Bölüm: 21. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ VE OKUL GELİŞTİRMEYE ETKİLERİ...

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011

ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı MART 2011 Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar. Goethe İÇERİK Dayanak Kavramlar Genel İlkeler Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Öneriler DAYANAK-1

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

Değerli Basın Mensupları, Değerli Basın Mensupları,

Değerli Basın Mensupları, Değerli Basın Mensupları, Değerli Basın Mensupları, Basın toplantımıza hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu toplantıda sizleri ana hatları itibarıyla Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı hakkında bilgilendirmek istiyorum.

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 3-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Alp AKTAŞ SMMM. Teknoloji Serbest Bölgesi nde Uygulanan İstisna, Muafiyet ve Destekler

Alp AKTAŞ SMMM. Teknoloji Serbest Bölgesi nde Uygulanan İstisna, Muafiyet ve Destekler Alp AKTAŞ SMMM Teknoloji Serbest Bölgesi nde Uygulanan İstisna, Muafiyet ve Destekler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV TABLOLAR LİSTESİ... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Serbest

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. KAMU YÖNETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir.

Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi : 30/12/2014 Karar No : 2014/1 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir.

Eğitimlerimize teşrifleriniz veya kurumunuz temsilcilerinin katılımını sağlamanız bizleri mutlu edecektir. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Sayın İlgili, Şirketimiz tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen açık eğitimlerle ilgili Mayıs 2010- Ağustos 2010 dönemini kapsayan eğitim programımız aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

SİYASAL YOZLAŞMALARIN EKONOMİK ETKİLERİ *

SİYASAL YOZLAŞMALARIN EKONOMİK ETKİLERİ * Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. SİYASAL YOZLAŞMALARIN EKONOMİK ETKİLERİ * Siyasal yozlaşmanın evrensel düzeyde ayıplandığı, sosyal, ahlaki ve kültürel

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Makro İktisat SPRI 272 2 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii İçindekiler... v Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET TEORİLERİ 1. KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ... 4 1.1. Merkantilizm... 4 1.2. Fizyokrasi... 5 2. NEO KLASİK DIŞ TİCARET TEORİLERİ...

Detaylı