9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT"

Transkript

1 KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki indirim iade mekanizmasının işleyişinin temel prensibi bir vergilendirme döneminde satın alınan mal ve hizmetlere ödenen katma değer vergisinin, tahsil edilen katma değer vergisinden büyük olması halinde indirilemeyen katma değer vergisi tutarının bir sonraki dönemde indirim konusu yapılmak üzere devredilmesidir. Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi bunu hüküm altına almış olup, yine aynı maddede ve 32 nci maddede bu uygulamanın istisnalarına yer verilmiştir. Katma değer vergisinde istisna uygulaması Tam İstisna ve Kısmi İstisna olmak üzere iki gruba ayrılmış bulunmaktadır. Bu iki grup arasındaki temel fark; Tam istisna olan işlemlerin Katma Değer Vergisi Kanununun 32 nci maddesindeki Bu kanunun 11, 13, 14 ve 15 ve 17/4-s maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi diğer işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur. hükmü nedeniyle indirim iade mekanizmasından yararlanabilmesi, Ancak, kısmi istisna olan işlemler için İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi başlıklı 30 uncu maddenin (a) bendindeki Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin 1

2 maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi hükmü nedeniyle indirim iade mekanizmasından yararlanılamamasıdır. İndirim iade mekanizması çerçevesinde nakden veya mahsup yoluyla katma değer vergisi iadesi alınabilmesi, Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17/4-s, 29 ve 32 nci maddelerindeki düzenlemeler kapsamında mümkün olup, bu iade ve mahsuplara ilişkin uygulamalar, muhtelif KDV tebliğleri ve YMM Raporları açısından 3568 sayılı Kanun tebliğleri kapsamında yerine getirilmektedir sayılı KDV Kanununun 9, 11, 13, 14, 15, 29/2 nci maddeleri gereğince indirim yoluyla giderilemeyen yüklenilen katma değer vergisinden iade edilmesi gereken tutarlardan 2006/7 Uygulama İç Genelgesi gereğince Vergi Dairesi Müdürlükleri için ,00 YTL, Malmüdürlükleri için YTL yi aşan dosyaların işlemleri Vergi Dairesi Başkanlığımız Mükellef Hizmetleri KDV ve ÖTV Müdürlüğünce yürütülmektedir. KDV iade uygulaması ile ilgili olarak Başkanlığımıza bağlı vergi dairesi müdürlükleri ile malmüdürlüklerine hazırlanarak gönderilen KDV İade Rehberi ile uygulamada birliğin sağlanması amaçlanmıştır. Ancak mükelleflerin faaliyetlerinin çeşitliliği, YMM raporlarındaki farklılıklar nedeniyle uygulamada bazı sorunlar yaşanabilmektedir. Başkanlığımıza intikal eden KDV iade dosyaları ve görüş taleplerine istinaden iadelerde yaşanan sorunlar ve çözümleri sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca madde bazında iadelerde aranılan belgelere değinilmeyecek olup, bunlar slayt olarak ekranda yer alacaktır. 9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı na yetki verilmektedir. Bu yetkiye istinaden çıkarılan 24 adet KDV Genel Tebliği ile tevkifat uygulaması düzenlenmiştir. 2

3 A- Tam Tevkifat: İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamı, mal veya hizmetin alıcıları tarafından 2 No.lu beyanname ile beyan edilerek vergi dairesine ödenir. Örneğin; yurt dışından temin edilen hizmetler, kiralama ve reklam verme hizmetleri tam tevkifat kapsamındadır. A- TAM TEVKİFAT UYGULAMASI Tam Tevkifata Tabi İşlemler; Yurtdışından temin edilen hizmetler GVK 18 inci madde kapsamına giren işlemler Kiralama işlemleri Reklam verme işlemleri Sınır ticareti yoluyla ithal edilen mallar B- Kısmi Tevkifat: İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin tamamı değil, bu işlemler için belirlenen oranlarda tevkif edilen vergiler 2 No.lu beyanname ile beyan edilerek ödenir. Örneğin; tekstil ve konfeksiyon sektörü, hurda metal alımlarında ve 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında yapılan hizmetler kısmi tevkifat kapsamındadır. B- KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASI -Kısmi tevkifata tabi hizmetler -Kısmi tevkifata tabi teslimler Kısmi Tevkifata Tabi Hizmetler: 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Hizmetler -Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, -Döner sermayeli kuruluşlar, -Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, -Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, -Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç), -Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, -Bankalar ve özel finans kurumları, 3

4 -Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri), -Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar -Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar, -Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler -95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiş şirketler (bunlar yalnızca yapım işleri, temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri ile yemek servis hizmetlerine ait katma değer vergisini tevkifata tabi tutacaklardır.) birbirlerine karşı ifa ettikleri hariç olmak üzere; Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, Özel güvenlik hizmetleri, Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, Her türlü yemek servisi, Danışmanlık ve denetim hizmetleri İşgücü Temin Hizmetleri Yapı Denetim Hizmetleri Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma Hizmetleri (110 No.lu Tebliğ) Kısmi Tevkifata Tabi Teslimler: Akaryakıt Teslimleri Külçe Metal Teslimleri Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi Hurda ve Atık Teslimi Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Kauçuk ve Plastik Hammaddesi Teslimi Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Teslimi 4

5 Tevkifata tabi işlemlerden doğan iadelerde aranan belgeler ( Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri) İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Satış Faturası Fotokopisi veya Onaylı Şerhli Liste İndirilecek KDV listesi (İşgücü Hizmetlerinde) Teminat Mektubu, Vergi İnceleme Raporu, [YMM Raporu(Sadece yapım işlerinde)] Yüklenilen KDV listesi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile çeşitli hizmetler tevkifat kapsamına alınmış olup, yine bu tebliğ ve 95, 96 Seri No.lu Tebliğler ile kimlerin tevkifat yapacağı ve iade esasları belirlenmiştir. Hurda ve Fason Tekstil İşlerinde İade İçin Aranan Belgeler İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Satış Faturası Fotokopisi veya Onaylı Şerhli Liste Yüklenilen KDV listesi 2 Nolu KDV Beyannamesi ve ekleri (Hurda Nakit İadelerinde) 51 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile bu Tebliğin yayım tarihi olan 10/01/1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere hurda metal alımları ile fason tekstil işlerinde sorumluluk uygulamasına başlanılmıştır. Tevkifat uygulamasının kapsamı ve tevkifat dolayısıyla doğan iadelerin ne şekilde gerçekleştirileceği ise 53 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile açıklanmış, daha sonra yayımlanan tebliğler ile de çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 5

6 Hurda metal teslimleri KDV Kanununun 17/4-g maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu 01/01/2004 tarihinden itibaren kısmi istisna kapsamına alınmış olup, söz konusu teslimler dolayısıyla tevkifat uygulamasının gerçekleştirilebilmesi için mükelleflerin istisnadan vazgeçmiş olmaları gerekmektedir. Fason imalatın başlıca şartı imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir. İadede karşılaşılan sorunlar Serbest meslek hizmetleri Nakliye hizmetleri Kanunun 17/4-g maddesindeki istisnadan vazgeçilmesi Hurda metal teslimleri Tevkif edilen KDV nin kısmen iadesi İndirilecek KDV listesi İadede karşılaşılan sorunlar: Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekalet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Ancak avukatlarca verilen danışmanlık hizmetleri danışmanlık ve denetim kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin birlikte verilmesi ve düzenlenecek belgede hizmetlerin ayrı ayrı ücretlendirilmemesi halinde tevkifatın toplam tutar üzerinden yapılması gerekmektedir. Yapım işinin bir unsuru olan ve yapım işini yüklenen müteahhit tarafından bizzat ifa edilen veya 3. kişilere yaptırılan nakliye hizmeti yapım işi bedeline dahil edilerek tevkifata tabi tutulacak olup, yapım işi ile ilgili olsa bile yapım işinden bağımsız olarak ifa edilen nakliye hizmetlerinin tevkifat uygulayan kuruluşa veya yapım işini bu kuruluşa karşı taahhüt eden mükellefe verilmesi tevkifat kapsamına girmemektedir. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı son dönemde görüş değiştirmiş olup, şuan ki mevcut görüşlerinde yapım işi ile ilgili olup yapım işinden bağımsız olarak ifa edilen nakliye hizmetlerinin tevkifata tabi olduğunu kabul etmektedir. Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıkların teslimi tarihinden itibaren katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu nedenle hurda veya atık madde teslimlerine ilişkin katma değer vergisi üzerinden yapılan tevkifat uygulamasına son verilmiştir. 6

7 Ancak, KDV Kanununun 17/4-g maddesindeki istisnadan aynı Kanunun 18/1 maddesi uyarınca vazgeçen mükelleflere ait işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi daha önce yayımlanan Tebliğlerindeki esaslar dahilinde tevkifata tabi tutulacaktır. Buna göre istisnadan vazgeçen mükelleflerin hurda teslimleri tevkifata tabi tutulacağından istisnadan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin vergi dairesine veriliş tarihi önem arz etmekte olup bu tarihten sonraki işlemler tevkifata tabi tutulacağından karşı tarafında buna ilişkin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Hurda metal teslimlerinden kaynaklanan iadelerin nakden talep edilmesi halinde tevkifat tutarının ödenmiş olması gerekmektedir, Ancak 70 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin 7. bölümünde mahsuben iade için gerekli olan belgeler sayılmış,bunların içerisinde 2 no lu katma değer vergisi beyannamesi ile bağlı olduğu vergi dairesine beyan edip etmediğinin aranması hususu belirtilmemiştir. İade işlemleri yapılırken VEDOP sistemi ve bazı dairelerin EVDO sistemine geçmesinden dolayı beyannameler görülemediğinden dolayı iade işlemlerinin hız kazanması açısından mükelleflerden tevkifatı yapan mükellefin yaptığı tevkifat tutarını gösteren 2 no lu katma değer vergisi beyannamesi istenmektedir. Bu madde kapsamında, vergi dairesi müdürlükleri ile malmüdürlüklerince hazırlanarak işlem yapılmak üzere Başkanlığımıza gönderilen iade dosyalarının tetkikinde; mükelleflerin tevkif edilen katma değer vergilerini kısmen iade kısmen de indirim yoluyla giderme talepleri olduğu anlaşılmış olup; Gelir İdaresi Başkanlığı 22/11/2006 tarih ve sayılı özelgesi ile bu şekilde bir uygulamanın mümkün olmayacağı yönünde konuya açıklık getirmiştir. Tevkifattan doğan katma değer vergisi iadesinin yapılabilmesi için konu ile ilgili olarak yayımlanan tebliğlerde aranacak belgeler arasında yüklenilen katma değer vergisi listesi sayılmakta, indirilecek katma değer vergisi listesine yer verilmemektedir (96 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde İşgücü tevkifatı hariç.) İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren vergi değil, tevkif edilen vergi esas alınarak belirlenecektir. Dolayısıyla iadesi istenilecek katma değer vergisi hiçbir suretle tevkif edilen vergiden fazla olamayacaktır. Ancak, uygulamada indirilecek katma değer vergisi listelerinin istenilmesindeki amaç %80 oranında karşıt incelemelerin yapılabilmesidir. 11. MADDE İHRACAT İSTİSNASI 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci ve 12 nci maddeleriyle mal ve hizmet ihracatı istisnasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir 7

8 MAL VE HİZMET İHRACI: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi ile ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. Mal İhracatı İadelerinde Aranılan Belgeler İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Satış Faturası Fotokopisi veya Onaylı Şerhli Liste İhraç edilen malın bünyesine giren (yüklenilen) KDV listesi İndirilecek KDV listesi (İhracatın gerçekleştiği dönem) Gümrük Beyannamesi veya Gümrük Beyannamesi Listesi İadede karşılaşılan sorunlar Beyan dönemi Teslim ve hizmet bedelinin tespiti Satış faturaları ile gümrük beyannamelerinin uyumu Serbest bölgelere yapılan mal teslimleri İadede karşılaşılan sorunlar: Bilindiği üzere, ihracat teslimi ile ilgili faturanın düzenlenmesi iade hakkı doğuran bir işlem olan ihracatın yapılmış sayılması için yeterli değildir, fatura daha önce düzenlense dahi ihracat tesliminin malın gümrük hattını geçtiği tarihi içine alan vergilendirme döneminde istisna olarak beyan edilmesi gerekmektedir. İhracata ilişkin teslim ve hizmet bedelinin tespitinde fiili ihraç tarihindeki Merkez Bankası alış kurunun dikkate alınması gerekmektedir. 8

9 İhracattan doğan iadelerde, düzenlenen faturalarda yer alan malların nevi ve miktarı itibariyle Gümrük beyannamesi ile uyumlu olmadığı tespit edilmektedir. İadenin YMM raporu ile alınması halinde raporda, YMM raporu bulunmaması durumunda özel amaçlı rapor ile durumun izah edilmesi gerekmektedir. Serbest Bölgelere gerçekleştirilen mal teslimleri sırasında gümrük beyannamesi yerine Serbest Bölge Tüketim Malları Giriş Formu 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu na göre ihracat istisnasından yararlandırılacak tevsik edici bir belge olarak kabul edilmemekte olup, Gelir İdaresi Başkanlığı nın 12/09/2008 tarih ve sayılı özelgesinde de açıklanmıştır. (Ek-6) Serbest Bölgedeki alıcılara yapılan mal teslimleri, serbest bölgeye vasıl olduğunun gümrük beyannamesi yerine Serbest Bölge İşlem Formu ile tevsik edilmesi halinde ihracat istisnası kapsamında değerlendirilecektir. Hizmet İhracının Şartları: için; 26 Seri No.lu KDV Genel Tebliğine göre hizmet ihracatının KDV den istisna olabilmesi - Hizmetin yurt dışındaki müşteriye yapılması, - Hizmetten yurt dışında yararlanılması, - Fatura ve benzeri nitelikteki belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi, - Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye ye getirilmesi, koşullarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Hizmet İhracı İadelerinde Aranılan Belgeler İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanın aslı veya onaylı fotokopisi Hizmet nedeniyle yüklenilen KDV listesi İndirilecek KDV listesi (İhracatın gerçekleştiği dönem) Döviz Alım Belgesi aslı veya onaylı örneği ve Teyidi 9

10 İadede karşılaşılan sorunlar Beyan ve iadenin talep dönemi Serbest Bölgelere yapılan hizmet ihracı İadede karşılaşılan sorunlar: Hizmet ihracında, iade talebinin hangi dönemde yapılacağı hususunda sorunlar yaşanmakta olup, hizmet ihracatında dövizin yurda getirildiği tarihte istisna uygulanması ve iadenin bu dönemde talep edilmesi gerekmektedir. Döviz bedelinin yurda getirildiğinin tevsik edilememesi halinde ise hizmet bedelinin genel hükümler çerçevesinde matraha eklenerek beyan edilmesi gerekmektedir. Türkiye den Serbest Bölgeye yapılan hizmet ifalarının, Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesi gereği serbest bölgeler yurtdışı olarak değerlendirilemeyeceğinden hizmet ihracı kapsamında KDV den istisna olması mümkün bulunmamaktadır. BAVUL TİCARETİ: 11 inci maddenin 2 nci fıkrası ile Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden, Türkiye de ikamet etmeyenlere döviz karşılığı yapılan satışlardaki (bavul ticareti) katma değer vergisi ihracat istisnası 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile düzenlenmiştir. Bavul Ticareti İstisnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar: Satışı yapılan mal bedelleri toplamının KDV hariç 600 YTL (93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği) üzerinde olması gerekmektedir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir. Yolcu beraberi eşya ihracındaki gibi istisnaya konu mallara ilişkin bir sınırlama söz konusu değildir. Satın alınan malların, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Gümrük Müsteşarlığınca belirlenecek gümrük kapılarından yurt dışına çıkarılması gerekmektedir. İstisnanın uygulanacağı kapılar, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Edirne ve Artvin illerindeki bütün gümrük kapıları, Ardahan ili Türkgözü Gümrük Kapısı ve Rize Gümrük Kapısı olarak belirlenmiştir. 10

11 Bavul Ticareti İadelerinde Aranılan Belgeler İade veya Mahsup Talep Dilekçesi (İhraç kayıtlı satışta nakden iade yok) Gümrükçe Onaylı Özel Fatura Aslı veya Onaylı Fotokopisi İhraç edilen malın bünyesine giren (yüklenilen) KDV listesi İndirilecek KDV listesi (İhracatın gerçekleştiği dönem) Döviz Alım Belgesi ve Teyidi İstisna veya İzin Belgesi (61 Nolu KDV GT) YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI : 11 inci maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendindeki Türkiye de ikamet etmeyen yolcuların Türkiye den satın alıp yurt dışına götürdükleri mallara ait ödenen KDV nin iade edileceği hükmüyle yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılan eşyaların da normal ihracat şeklinde vergiden arındırılacağı belirtilmiştir. Yolcu Beraberi Eşya İhracında Dikkat Edilmesi Gereken Husus: tarihinden itibaren (87 ve 92 Seri No.lu KDV Genel Tebliğleri) 100 YTL yi aşan kişisel tüketime konu olabilecek miktardaki her türlü mal teslimleri bu istisna kapsamında değerlendirilecektir. 11

12 Yolcu Beraberi Eşya İhracı İadelerinde Aranılan Belgeler İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı veya onaylı fotokopisi İhraç edilen malın bünyesine giren(yüklenilen) KDV listesi İndirilecek KDV listesi (İhracatın gerçekleştiği dönem) İadenin Yetki Belgeli aracı Firma Tarafından Yapılması Halinde Bu Firmaların Gönderdiği İcmallerin Fotokopisi Aracı firmaların kaşesi ve yetkililerinin imzasını taşıyan liste YABANCI TAŞIMACILAR İLE FUAR, PANAYIR VE SERGİLERE KATILANLARA İLİŞKİN İSTİSNA: KDV Kanununun 11 inci maddesinin 1/b bendinin sonuna 4731 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen hükümle, Türkiye de ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayan taşımacılar ile fuar, sergi ve panayırlara katılanların, bu faaliyetlerine ilişkin olarak satın aldıkları mal ve hizmetlere ödedikleri KDV nin, karşılıklı olmak şartıyla iade edilmesi öngörülmüştür. Kanunun bu hükmünün Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca, iade uygulamasının usul ve esasları 90 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Söz konusu işlemler nedeniyle ödenen katma değer vergisinin karşılıklı olmak kaydıyla iadesi, taşımacılık ile ilgili olarak İstanbul Ulaştırma Vergi Dairesi Müdürlüğü; fuar, panayır ve sergiye katılım ile ilgili olarak da bu faaliyetin yapıldığı yerdeki Defterdarlığın (Vergi Dairesi Başkanlığının) belirleyeceği vergi dairesi tarafından yerine getirilecektir. 12

13 Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetleri ile ilgili teslim ve hizmetlere ilişkin istisnada İade İçin Aranılan Belgeler İade Talep Formu Kendi ülkesinde vergi mükellefiyetini gösteren "vergi mükellefiyeti" belgesi Yapılan harcamalara ilişkin VUK. Hükümlerine göre düzenlenmiş fatura vb. belge asılları veya onaylı suretleri Taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde sürücüye ait pasaportun noter onaylı fotokopisi Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak TIR karnesinin Türkiye'ye giriş ve çıkış tarihlerini gösteren dip koçanının veya transit beyannamesinin onaylı örneği Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi/firmanın isminin yer aldığı belgelerin asılları veya noter onaylı suretleri İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı "Vekaletname" belgesi 13

14 Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların fuar,panayır ve sergilere katılma faaliyetleri ile ilgili teslim ve hizmetlere ilişkin istisnada iade için aranılan belgeler İade Talep Formu Kendi ülkesinde vergi mükellefiyetini gösteren "vergi mükellefiyeti" belgesi Yapılan harcamalara ilişkin VUK. Hükümlerine göre düzenlenmiş fatura vb. belge asılları veya onaylı suretleri Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı "Vekaletname" belgesi İHRAÇ KAYITLI MAL TESLİMİ: 11 inci maddenin 1 inci fıkrasının (c) bendinde, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmediğinden, imalatçılar tarafından tahsil edilmeyen, ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edileceği hükmüne yer verilmiştir. 14

15 İhraç Kayıtlı Teslimlerde İade İçin Aranılan Belgeler İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Gümrük Beyannamesi veya Gümrük Beyannamesi Listesi İndirilecek KDV listesi (İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği dönem) İhraç edilen malın bünyesine giren (yüklenilen) KDV listesi İhraç kaydıyla satışlara ilişkin onaylı fatura fotokopisi veya liste Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu İadede karşılaşılan sorunlar Faturalar ile gümrük beyannamelerinin uyumu Nihai Ürün Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporu İadede karşılaşılan sorunlar: İhraç kayıtlı iade dosyalarının tetkikinde; imalatçı firma faturasında yer alan mallar ile ihracatçı faturası ve gümrük beyannamesinde yer alan malların uyumlu olmadığı, gümrük beyannamelerinde imalatçı isminin yer almadığı durumlar ile imalatçı firmaların sanayi sicil belgesi ve kapasite raporlarının bulunmadığı veya vizelerinin süresinde yaptırılmadığı tespit edilmektedir. İhraç kayıtlı teslime ilişkin imalatçı firma faturasında yer alan mallar ile ihracatçı faturasında yer alan mallar ve gümrük beyannamesinde yer alan malların uyumlu olduğunun ihracatçı firma tarafından ihraç edildiğine ilişkin düzenlenecek özel amaçlı YMM raporu ile tevsik edilmesi gerekmektedir. 15

16 Ayrıca iade dosyalarının tetkikinde ihraç kayıtlı teslim edilen malların nihai ürün niteliğini taşımadığı görülmektedir. Uygulamadan faydalanılabilmesi için malların oldukları gibi ihraç edilmeleri zorunludur. Ancak, ihraç edilen malların yanı sıra bunların eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki malların da tecil terkin kapsamında değerlendirilmesi mümkündür. İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçının Sanayi Sicil Belgesi ve Kapasite Raporuna sahip bulunması ve sürelerinde vizelerinin yaptırılmış olması gerekmektedir. Ayrıca, imalatçı olmayanların ihraç kayıtlı teslimleri sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu aranmaksızın Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine veya Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine yapılabilecektir. Özel finans kurumlarınca da ihracatçılara ihraç kayıtlı teslim mümkündür. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİL-TERKİN: Bu kapsamdaki tecil-terkin uygulaması; Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) ya da Geçici Kabul İzin Belgesi (GKİB) sahibi imalatçı-ihracatçılara, ihraç edecekleri malların üretiminde kullanacakları, bu belgelerde yer alan girdilerin teslimi için geçerlidir. Söz konusu uygulama 98/11766 sayılı BKK ile sadece tekstil ve konfeksiyon sektörü için öngörülmüştür. 2000/1162 sayılı BKK ile ise demir çelik, otomotiv ve otomotiv yan sanayinde faaliyet gösterenlere yapılan teslimlerde uygulamaya dahil edilmiştir. Ancak 2001/2325 sayılı BKK ile sektör ayırımına son verilmiş ve tüm sektörlerde DİİB ve GKİB kapsamında tecil-terkin uygulaması getirilmiştir. Öte yandan, teslim ile ilgili faturada yer alan ve tecil-terkin kapsamına giren malların her birine ait KDV hariç tutarın YTL yi aşması gerekmektedir. Bu tutar, tekstil ve konfeksiyon sektöründe iplik, kumaş, pamuk ve yünde yine YTL, diğer mallarda 500 YTL olarak uygulanır. 98 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, sektör farkı gözetilmeksizin bütün sektörler uygulama kapsamına alınmıştır. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında alınan malların işlenerek yurt dışı edilmesi sonucu düzenlenecek Yeminli Mali Müşavir Raporlarında üretim analizi ve randıman hesabına yer verilmesi gerekmektedir. 16

17 Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında Teslimler Nedeniyle İadelerde Aranılan Belgeler İade veya Mahsup Talep Dilekçesi İhracatçı tarafından şerh düşülen geçici kabul veya dahilde işleme izin belgesinin fotokopisi İndirilecek KDV listesi (İhraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği dönem) İhraç edilen malın bünyesine giren (yüklenilen) KDV listesi Malların süresi içinde ihraç edildiğine ilişkin YMM Raporu Gümrük Beyannamesi veya Gümrük Bey.Listesi 11. Maddeye İlişkin Ortak Sorunlar Yüklenilen KDV Tablosu ve İndirilecek KDV listeleri Genel giderler ile ATİK lerden pay verilmesi İade alınabilecek azami tutar Mal ve hizmet ihracının beyanı 11. Maddeye ilişkin ortak sorunlar: Yüklenilen katma değer vergisi listelerinde yer alan faturaların ihracatı gerçekleştirilen malla ilgili yüklenim olmasına ve indirilecek KDV listesi ile uyumlu olmasına dikkat edilmediği, mükerrer indirim ve mükerrer yüklenimlerin olduğu, ihracat faturası tarihinden sonraki (fatura tarihinden sonra ancak fiili ihraç tarihine kadar olan gümrükleme, nakliye vb. hariç) yüklenimlerin iadeye konu edildiği ayrıca stokta bulunan malların yüklenilen KDV hesabına dahil edildiği ve bu nedenle iade miktarının fazla hesaplandığı görülmektedir. İade hakkı doğuran işlem bedelinin genel vergi oranı ile çarpılması sonucu bulunan tutardan fazla iade taleplerinin olduğu ve genel giderler ile ATİK ler dolayısıyla yüklenilen vergilerden verilen payların hatalı olarak hesaplandığı görülmektedir. İade tutarının; iade hakkı doğuran işlem bedelinin genel vergi oranı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan fazla talep edilmesi halinde, fazlalığın nedenlerinin YMM raporuyla bilgi ve belgelere dayanılarak izah edilmesi gerekmektedir. Mal ve hizmet ihracına ilişkin teslim ve hizmet tutarının beyannamede ayrı olarak gösterilmesi gerekmektedir. 17

18 13. MADDE ARAÇLAR, PETROL ARAMALARI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İSTİSNA Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna gibi çeşitli istisnalara ilişkin hükümler yer almaktadır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARI İSTİSNASI: KDV Kanununun 13 üncü maddesinin (a) bendi ile faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan; a) Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, b) Bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler c) Bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Bu araçların kiralanması, doğrudan araç kiralanması şeklinde olabileceği gibi, belli bir bölümünün kiralanması şeklinde de olabilecektir. Araçların çeşitli şekillerde işletilmesi ise; bu araçlarla yük veya yolcu taşınması, turistik turlar yapılması, firmalara taşıma hizmeti verilmesi gibi faaliyetler olarak ortaya çıkabilecektir. 18

19 Araçlara İlişkin istisnada İade İçin Aranılan Belgeler İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Alış ve Satış Faturalarının fotokopileri veya firma yetkililerince onaylı listesi Alıcıların bağlı olduğu vergi dairelerinden alınıp satıcılara verecekleri istisna talep belgesi İadede karşılaşılan sorunlar Yurt dışından kiralanan hava araçları Araçlara ait aksam ve parçalar İadede karşılaşılan sorunlar: Hava taşıma aracı işletmeciliği faaliyetinde bulunan şirketin yurt dışından geçici süre ile kiralayacağı hava araçlarının kiralanması işleminin istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığının 17/03/2008 tarih ve sayılı özelgesinde açıklanmıştır. İstisnanın kapsamına; deniz taşıma araçları, yüzer tesisler ve yüzer araçlar ile hava ve demiryolu taşıma araçları girmektedir. Bu araçların aksam ve parçaları için istisna uygulanamaz. Ancak araçlarda hareket ettirici rol oynayan ana motorlar, aracın fonksiyonel bütünlüğünün zorunlu bir unsuru olmaları nedeniyle araçlardan ayrı mütalaa edilemeyeceğinden, istisna kapsamı içinde yer alacaktır. (48 Seri No.lu KDV Genel Tebliği) LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA VERİLEN HİZMETLER: KDV Kanununun 13 üncü maddesinin (b) bendi ile limanlarda ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçları için yapılan hizmetler tam istisna kapsamına alınmıştır. Bu istisna kapsamına yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler ile araçlar için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir. Bu hizmetlerin liman ve hava meydanı işletmeleri dışında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından ifa edilmesinin istisna uygulaması 19

20 açısından önemi bulunmamaktadır. Ayrıca, istisna kapsamına giren hizmetlere ilişkin işlem veya ödemelerin acentalar tarafından yapılması da istisna uygulamasına engel değildir. İstisna uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 9 No.lu KDV Sirkülerinde istisna kapsamına giren ve girmeyen hizmetler belirtilmiş ve iadenin hesaplanmasında istisna kapsamına giren işlemlerin tespiti önem arzetmektedir. Liman ve Hava Meydanlarında Verilen Hizmetlere İlişkin İstisnada İade İçin Aranılan Belgeler İade veya Mahsup Talep Dilekçesi Alış ve Satış Faturalarının fotokopileri veya firma yetkililerince onaylı listesi Yüklenilen KDV listesi İndirilecek KDV listesi İadede karşılaşılan sorun: 13/b maddesi gereğince doğan iadelerde, söz konusu hizmetler dolayısıyla yüklenilen KDV listeleri oluşturulamamakta, indirilecek KDV üzerinden orantı kurmak suretiyle iade istenmektedir. Ayrıca iade rakamı, verilen hizmet bedelinin %18 ini geçmekte, ancak bu durumlara ilişkin ayrıntılı açıklama ve belgelere YMM raporlarında yer verilmemektedir. ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİ, PETROL ARAMA FAALİYETLERİ İLE BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA: KDV Kanununun 13/c maddesinde 5615 sayılı Kanunun 12 nci maddesiyle yapılan değişiklik ile altın, gümüş ve platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamına alınmıştır. 20

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ

İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ 05.12.2017/137-1 İNDİRİM YOLUYLA TELAFİ EDİLEMEYEN KDV NİN BELGE ARANMAKSIZIN İADESİ ÖZET : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. - Türkiye içinde taşıma hakkı

Detaylı

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM)

KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) KDV İADELERİNDE UYGULANACAK HADLER VE İADE YÖNTEMLERİ (Azmi Demirci, YMM) Mal İhracatı (Sınır ve kıyı ticareti ile uluslararası taşımacılık yapan araçlara mal teslimi dahil) Bavul Ticareti (Türkiyede İkamet

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014

SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 SİRKÜLER: 2014/048 BURSA, 13.06.2014 Konu: İade Hakkını İndirim Yoluyla Kullanan Mükellefler ile Ödenecek KDV Pozisyonundaki Mükelleflerin Tevsik, Beyan veya Bildirim Yükümlülükleri Sayın Mükellefimiz,

Detaylı

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R.

KISMİ TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE İADE UYGULAMASI (117 SERİ NOLU KDVGENELTEBLİĞİ) 1) V.İ.R. 2)YMM 3)TEMİNAT ARANMKSIZIN 1) V.İ.R. SİRKÜLER (2012/22) KONU: KDV TEVKİFAT UYGULAMASI Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nca yayımlanan 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği 14.04.2012 tarihinde yayımlanmıştır. KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama

Detaylı

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

KDV TEVKİFAT UYGULAMASI SİRKÜLER: AKAD.12/05-16.05.2012 KDV TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMMO 08/05/2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE (Dikkat: Her

Detaylı

KDV Tevkifat Oranları

KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları 1 Mart 2013 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları -122 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/20 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV TEVKİFATINA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan

Detaylı

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı

Detaylı

BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 14.09.2006 / 164 BAZI KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI UYGULAMALARINDA TEBLİĞ İLE YAPILAN DÜZENLEMELER 14 Eylül 2006 tarih ve 26289 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 100 seri No lu Katma Değer Vergisi Genel

Detaylı

KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ BELİRLEYEN TABLO (01.01.2009) Kendisinin Vergi, ithalde

KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ BELİRLEYEN TABLO (01.01.2009) Kendisinin Vergi, ithalde 11 / 1 - a Mal İhracı 11 / 1 - a Hizmet İhracı 11 / 1-a Bavul Ticareti (61 No.lu KDV ) 11 / 1 - b Yolcu Beraberi Eşya İhracı (43 No.lu KDV ) Ortakların Vergi, İthalde KDV ) 37 No.lu YMM Raporu ile Sınırı

Detaylı

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi.

SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. İSTANBUL, 08.05.2012 SİRKÜLER (2012/25) Konu: KDV Tevkifatı Uygulaması ve Tevkifattan Doğan KDV nin Mahsuben Ya da Nakden İadesi. 14.04.2012 tarih 28364 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 117 seri numaralı

Detaylı

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR

/ 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR 11.07.2006 / 127 YAPIM İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 1/6 YA İNDİRİLMİŞ VE YAPI DENETİM HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR A- Yapım İşlerinde Tevkifat Oranı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. 1. Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması (Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan bu Tebliğ in, yalnızca Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki Tecil- Terkin uygulamasına ilişkin kısımlarına yer verilmiştir.) 83 SERİ NUMARALI KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

11/1-A DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' Ye KADAR OLANİADELERDE HİZMET İHRACI

11/1-A DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' Ye KADAR OLANİADELERDE HİZMET İHRACI KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNDE ARANACAK BELGELER (GÜNCELLEME: 01/01/2009) İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM İADEDE ARANACAK BELGELER MAHSUPTA ARANACAK B 11/1-A MAL İHRACI DÖNEM İTİBARİYLE 4.000.TL' YE KADAR OLAN

Detaylı

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32

Yazar Akif Akarca Perşembe, 24 Haziran 2010 11:27 - Son Güncelleme Perşembe, 24 Haziran 2010 11:32 Özel fatura (bavul ticareti) 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun "İstisnalar" başlığını taşıyan ikinci kısmındaki 11 inci maddede; ihracat istisnası kapsamında " Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların

Detaylı

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. 22.02.2017 Sirküler, 2017/07 Sayın Meslektaşımız; Konu : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğ inde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Detaylı

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında

tayınız. Sirküler Tarihi : 24.04.2012 Sirküler No : 2012/21 : KDV Tevkifatı Hakkında tayınız. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler

Detaylı

KDV İADE İŞLEMLERİNDE ARANACAK BELGELER (Azmi DEMİRCİ, YMM)

KDV İADE İŞLEMLERİNDE ARANACAK BELGELER (Azmi DEMİRCİ, YMM) KDV İADE İŞLEMLERİNDE ARANACAK BELGELER (Azmi DEMİRCİ, YMM) Kanun Maddesi 11/1-b İstisna Konusu İşlem Mal İhracatı Bavul Ticareti (TİEY lara Özel Fatura İle Yapılan Satışlar) Hizmet İhracatı Roaming Hizmetleri

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014

SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 SİRKÜLER: 2014/041 BURSA, 07.06.2014 Konu: Bazı KDV den İstisna Teslimler için KDV İade Talebi Olmasa Dahi, Vergi Dairesine İstisnayı Tevsik Edici Belgelerin Sunulmasının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında

Detaylı

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO(*) Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN TABLO(*) Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın İade Hakkı Doğuran İşlem KDVK (Madde No) Mal İhracı, İhraç Kayıtlı Teslimler (KDVK Md. 11/1-a, c) Türkiye de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti) Hizmet İhracatı Roaming

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/68

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/68 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI

KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI KONU :YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDEKİ PROJELERDE KDV İSTİSNASI 16 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 118 seri numaralı KDV Genel Tebliği'nde Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

14 Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz konusu Tebliğde; KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 46 İST, 20.06.2014 ÖZET: KDV beyannamesi öncesi bazı hatırlatmalar. KDV BEYANNAMESİ ÖNCESİ BAZI HATIRLATMALAR Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24 Konusu : Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak Olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Detaylı

İADE KONUSU VE MADDE NAKDEN VE MAHSUBEN İADE DURUMUNDA İSTENENLER

İADE KONUSU VE MADDE NAKDEN VE MAHSUBEN İADE DURUMUNDA İSTENENLER Sıra No İADE KONUSU VE MADDE NAKDEN VE MAHSUBEN İADE DURUMUNDA İSTENENLER (KDV Uygulama Tebliği ile bu Tebliğe ilişkin 1 No.lu değişiklik Tebliği ne göre hazırlanmıştır.) A İHRACAT İSTİSNASI 1 Gümrük Beyannameli

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/37 TARİH: 12.07.2010 KONU 19 No lu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Temmuz 2010 tarih ve 27636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 19 sıra numaralı Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/33 TARİH: 21.10.2014 KONU 1 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığı tarafından

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012

SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012 SİRKÜLER NO: POZ-2012 / 45 İST, 24.05.2012 Yap-işlet-devret modeli çerçevesindeki projelerde KDV istisnası uygulamasının usul ve esasları belirleyen 118 seri no.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

İADE KONUSU VE MADDE. Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Türkiye de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile satışlar (Bavul Ticareti) (11/1-a) 1.

İADE KONUSU VE MADDE. Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Türkiye de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile satışlar (Bavul Ticareti) (11/1-a) 1. Sıra No A 1 1.2 İADE KONUSU VE MADDE Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Türkiye de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile satışlar (Bavul Ticareti) (11/1-a) NAKDEN VE MAHSUBEN İADE DURUMUNDA İSTENENLER

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120)

SİRKÜLER RAPOR KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:120) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 22.08.2012 Sirküler No : 2012 / 61 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:120) 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 120 Seri No.lu Katma Değer

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 29.06.2015/126-1

Sirküler Rapor Mevzuat 29.06.2015/126-1 Sirküler Rapor Mevzuat 29.06.2015/126-1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 3 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/66

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/66 07.07.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/66 KONU : TANAP Projesine Yapılacak Teslimlerin ve Hizmet İfalarının İstisnası Hk. 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı

Detaylı

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ

99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 99 SERİ NOLU KDV GENEL TEBLİĞİ NİN DEĞERLENDİRİLMESİ Katma Değer Vergisi uygulamaları ile ilgili değişik konularda açıklama yapılan 99 Seri Nolu KDV

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/ 10 İstanbul, 17 Ocak 2005 KONU : Aralık/04 Vergilendirme

Detaylı

İHRACAT İSTİSNASI. Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Türkiye de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile satışlar (Bavul Ticareti) (11/1-a) 1.

İHRACAT İSTİSNASI. Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Türkiye de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile satışlar (Bavul Ticareti) (11/1-a) 1. Sıra No İade Konusu ve madde Nakden ve Mahsuben İade Durumunda İstenenler A İHRACAT İSTİSNASI 1 1.2 Gümrük Beyannameli Mal İhracı (md.11/1-a) Türkiye de ikamet etmeyenlere Özel Fatura ile satışlar (Bavul

Detaylı

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10

Örnek: İşlem Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.- Tevkifat Oranı : 5/10 Örnek: KDV hariç 10.000.-TL tutarındaki %18 oranında KDV ye tabi bir işlem oranında KDV tevkifatına tabidir. Bu işleme ait fatura aşağıdaki şekilde düzenlenecektir. Bedeli : 10.000.- Hesaplanan KDV : 1.800.-

Detaylı

No: 2012/77 Tarih:

No: 2012/77 Tarih: No: 2012/77 Tarih: 26.06.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır.

Kapsamında Kdv Tevkifatı Yapmak Üzere Sorumlu Tutulabilecek Olanlar tablosunda sayılmışlardır. Sirküler 2012/006 30 Mayıs 2012 Konu: 117 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yeniden düzenlenen KDV Tevkifat Uygulaması ve Bu Uygulamadan Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi Hakkında Sirküler. KDV

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI

FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI FASON TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV TEVKİFATI 01/07/2007 TARİHİNDEN İTİBAREN KALDIRILDI Değerli üyemiz, 02/07/2007 Fason olarak yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon işlerinde 10/Ocak/1996 Tarihinden

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 118) Katma değer vergisi (KDV) uygulamalarına yönelik olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. A) 3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40)

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 40) SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26384 (SIRA NO: 40) A) İHRAÇ MALI TAŞIYAN

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı. 11 Temmuz 2006 SALI. Sayı : 26225 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 99 Sayılı 11 Temmuz 2006 SALI Resmi Gazete Sayı : 26225 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KDV, KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 99 1 / 35

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

I. GİRİŞ. Suat ÇİÇEK. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir. Yayınlandığı Kaynak: Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

I. GİRİŞ. Suat ÇİÇEK. Bağımsız Denetçi Mali Müşavir. Yayınlandığı Kaynak: Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi İNDİRİMLİ ORANDA VERGİYE TABİ İŞLEMLERLE İLGİLİ OLUP YILI İÇİNDE MAHSUBEN İADE TALEP EDİLMEYEN VERGİNİN İZLEYEN YILDA İADESİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR Suat ÇİÇEK Bağımsız Denetçi Mali Müşavir Yayınlandığı

Detaylı

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır.

Kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde ise fiili teslimin tevsiki aranmamaktadır. SİRKÜLER 2017/34: Yabancılara Konut Ve İşyeri Satışında Katma Değer Vergisi İstisnasının Uygulanmasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı KDV Genel Tebliği Yayımlandı 6824 sayılı Kanunla Katma Değer Vergisi

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği

İSTANBUL, 14.07.2014 SİRKÜLER (2014/22) Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği İSTANBUL, 14.07.2014 Konu: KDV Uygulama Genel Tebliği SİRKÜLER (2014/22) 26.04.2014 tarih 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihinde yürülüğe giren KDV Uygulama Genel Tebliği ile bugüne

Detaylı

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

TEBLİĞ. ÖTV tevkifatı uygulaması ihtiyari bir uygulama olmayıp, imalatçılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. 19 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28977 TEBLİĞ M aliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin 2 numaralı

Detaylı

GVK 94. Madde Kapsamında %100 KDV Mükellefiyetinden. 2.2 Vazgeçenler İçin) %100 %100

GVK 94. Madde Kapsamında %100 KDV Mükellefiyetinden. 2.2 Vazgeçenler İçin) %100 %100 İstanbul, 19.04.2012 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliği İşlemleri Takip Tablosu DUYURU NO:2012/31 KDVK nun 9. madde uygulaması kapsamındaki işlemlere yönelik açıklamaların toplu olarak

Detaylı

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları / İlgili Tebliğler Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117

SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 SİRKÜLER İstanbul, 03.06.2014 Sayı: 2014/117 Ref: 4/117 Konu: YENİ KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE KDV KANUNU GEÇİCİ 17. MADDESİNE GÖRE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİMLERDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Yap-İşlet-Devret ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu uyarınca Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası (Sirküler XXXXIII)

Yap-İşlet-Devret ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu uyarınca Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası (Sirküler XXXXIII) 1 SİRKÜLER - XXXXIII Sirküler Tarihi: 17.05.2012 Sirküler No : 43 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği

1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 1 Mayıs 2012 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan KDV Tevkifat Oranları - 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler Tevkifat Oranı Tevkifat Yapacak

Detaylı

99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 99 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Kapsam:3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına yönelik olarak aşağıdaki düzenleme ve açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

SİRKÜLER 2012 / Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler SİRKÜLER 2012 / 07 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler Sirkülerin Konusu 19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 116 Seri No lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu

Detaylı

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genelge : 2014/33 16.10.2014 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Mehmet ALTINDAĞ * 1. GİRİŞ Serbest meslek erbabı genel olarak defter tutmak suretiyle kazançlarını tespit eder ve kazanç elde edilmemiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...vi. TABLOLAR...xvii. KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...vi TABLOLAR...xvii KISALTMALAR...xviii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ SİSTEMİMİZ İÇİNDE KDV NİN YERİ VE KDV DE VERGİ SORUMLULUĞU 1.TÜRKİYE DE VERGİ SİSTEMİNİN GELİŞİM SÜRECİ İÇİNDE KDV

Detaylı

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Sirküler No :2014 / 033 Sirküler Tarihi :23.10.2014 KONU: KDV Genel Uygulama Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 020 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 12 Seri No lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

KDV İade ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Hadler

KDV İade ve Mahsup İşlemlerine İlişkin Hadler Güncelleme Tarihi: 16.01.2014 KDV İADE VE MAHSUP İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HADLER Teminatsız ve İnceleme Raporu Aranılmaksızın İade Hakkı Doğuran İşlem KDVK (Madde No) Teminatsız ve İncelemesiz Nakit İade Sınırı

Detaylı

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Tarih : 08.05.2017 Sayı : 2017-34 Konu : 12 Seri Nolu KDV Genel Tebliği İle Getirilen Düzenlemeler 12 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliği`nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 05.05.2017 tarihli ve

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 30.06.2015 Sayı: 2015/121 Ref: 4/121

SİRKÜLER İstanbul, 30.06.2015 Sayı: 2015/121 Ref: 4/121 SİRKÜLER İstanbul, 30.06.2015 Sayı: 2015/121 Ref: 4/121 Konu: TRANSİT PETROL BORU HATLARININ İNŞA VE MODERNİZASYONUNU GERÇEKLEŞTİRENLERE, İNŞA VE MODERNİZASYONA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERİN KDV

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI Ertunç AKSÜMER* 25 ÖZ Taşımacılık İstisnası 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili yasal

Detaylı

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN *

ÇÖZÜM. İbrahim ERCAN * ÖTV KANUNUNA EK I SAYILI LİSTENİN B CETVELİNDEKİ MALLARIN İMALATÇILAR TARAFINDAN KULLANIMINDA VERGİ TUTARININ İNDİRİMLİ UYGULANMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İbrahim ERCAN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere, 4760

Detaylı

118 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

118 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.05.2012/95-1 118 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 16 Mayıs 2012 tarihli ve 28294 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 118 seri No lu KDV Genel Tebliğinde 6288

Detaylı

KONU : İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE 2012 YILINDA UYGULANACAK İADE SINIRI

KONU : İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE 2012 YILINDA UYGULANACAK İADE SINIRI KONU : İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE 2012 YILINDA UYGULANACAK İADE SINIRI Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 29. maddesinin "Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin

Detaylı

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30 SERİ NO.LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İÇİN GÜMRÜKTE ALINACAK TEMİNAT UYGULAMASI KONUSUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. KONU: Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2016 / 14 İstanbul,

SİRKÜLER SAYI : 2016 / 14 İstanbul, SİRKÜLER SAYI : 2016 / 14 İstanbul,14.02.2016 KONU : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 5 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. 11.2.2016 tarihli ve 29621 sayılı Resmi

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/106

Mali Bülten No: 2014/106 ` Mali Bülten No: 2014/106 Vergi/ 20 Ekim 2014 KDV Genel Uygulama Tebliği nde Değişiklik kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 16 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel

Detaylı

Kasım / 2008 ÜCRETSİZDİR. Bu kitapçığa elektronik ortamda www.ivdb.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Kasım / 2008 ÜCRETSİZDİR. Bu kitapçığa elektronik ortamda www.ivdb.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Kasım / 2008 ÜCRETSİZDİR Bu kitapçığa elektronik ortamda www.ivdb.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı Bilgi İçin: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi

Detaylı

: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına. esasları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına. esasları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. SİRKÜLER TARİH : 13.02.2016 SAYI : 2016-02-7 KONU : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) ÖZETİ : Tebliğde Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13 üncü

Detaylı

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI

KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI KDV TEVKİFATI MUHASEBE UYGULAMALARI A-) TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR KDV Kanununun (11/1-c) ve geçici 17. maddeleri kapsamındaki teslimlerde ve KDV Kanunu uyarınca KDV'den istisna olan teslim ve hizmetlerde

Detaylı

1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

1. Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna No: 2012/96 Tarih: 23.08.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO

YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO YOLCU BERABERİ EŞYA İHRACI VE BAVUL TİCARETİ (TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEYEN YOLCULARA YAPILAN TESLİMLERDE İSTİSNA UYGULAMASI) Hazırlayan: Yeminli Mali Müşavir Hüseyin YILMAZ 43 ve 61 nolu tebliğlerle yürütülen

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU TEVKİFAT LİSTESİ TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR KDV GENEL TEBLİĞ NO KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı 8.2.2017 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618

Detaylı