BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı.23 - MAYIS 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı.23 - MAYIS 2005"

Transkript

1 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı.23 - MAYIS 2005 Hazırlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayınlar Yeni Çıkan İTO Yayınları Özet Bilgileri Bilgi ve Doküman Yönetimi Hizmetleri Bilgi Kaynakları Tanıtımı Süreli yayınlar Seçilmiş Makaleler Seçilmiş Makale Özetleri Yeni Çıkan yayınlar Motive Olalım MERKEZİMİZE GELEN YENİ YAYINLAR KİTAPLAR Standardizasyon ve Kalite: ISO 9000:2000 kalite güvence sistemleri kalite el kitabı uygulaması ve örnek meslek standardı. Orhan Küçük. Seçkin Yayınevi. 2004, 208 s. Standardizasyon ve standardizasyonun tarihi gelişimi, kalite kavramı ve unsurları, toplam kalite yönetimi, kalite güvencesi ve kalite güvence sistemleri, ISO 9000 kalite güvence sistemleri, meslek standartları kavramı ve Türkiye uygulamaları, örnek meslek standardı, kalite el kitabı ile ilgili temel bilgiler, belgelerin düzenlenmesi ve yükümlülükleri konusunda bilgiler veren yayındır. Uygulamaya Yönelik İşletme Politikası ve Stratejik Pazarlama. Prof.Dr. Ömer Akat. Ekin Kitapevi. 2004, 435 s. Kriz dönemlerinde işletme ve yönetici sorunları, işletmelerin sosyal sorumlulukları ve yönetimi, işletme ve yönetim anlayışındaki seçilmiş bazı değişimler ve gelişmeler, işletmelerde örgütlendirme ve insan kaynakları, stratejik planlama ve pazarlama, işletme politikası ve bir çalışma örneği, işletmelerde çatışmaya yönelik ilişkiler ve sorun çözme yöntemleri, seçilmiş ilgili konular ve gelişmeler konusunda bilgiler veren yayındır. Dünyanın Durumu: sürdürülebilir toplum için Worldwatch raporu. TEMA Vakfı. 2004, 278 s. Günümüzde tüketim, daha iyi enerji seçimleri yapmak, su üretimini arttırmak, yediklerimize dikkat etmek, daha az tüketici bir toplum olmak, insanlar için satın alım ve gezegen, küreselleşme, tüketim ve yönetim arasında bağlantı kurmak, yaşam üzerine bir kez daha düşünmek gibi konularda bilgiler veren rapordur. Değere Dayalı Yönetim ve Entellektüel Sermaye. Prof.Dr.Metin Kamil Ercan, Yard.Doç.Dr.M.Başaran Öztürk, Araş.Gör.Kartal Demirgüneş. Gazi Kitapevi. 2003, 200 s. Değer ve değerlemenin kapsamı, değere dayalı yönetim anlayışı, entellektüel sermaye, entelektüel sermayenin firma değeri üzerindeki etkisi:türkiye de faaliyet gösteren bankalara yönelik bir uygulama konusunda bilgiler veren yayındır. YENİ ÇIKAN İTO YAYINLARI ÖZET BİLGİLERİ AB Pazarında Başarılı Marka Yaratma ve Geliştirmede Yeni Yöntemler , 46 s. Haz: Etüt ve Şubesi. AB pazarında başarılı marka yaratma ve geliştirmede yeni yöntemler konulu seminerde yer alan tebliğler hakkında bilgiler veren yayındır Yurtdışı Fuarlar Rehberi , 236 s. Haz: Uluslararası İlişkiler, Fuarlar ve Turizm Şubesi yılında Odamıza ulaşan yurt dışı fuar bilgilerinin tarih ve konu bazında sınıflandırılarak verildiği rehberdir. Tektil Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri.2005, 16 s. Haz: Tülay Sobutay / Dış Ticaret ve Şubesi Sektörün genel yapısı ve çözüm önerileri hakkında bilgiler veren rapordur. Banyo Bataryaları Sektör sı. 2005, 13 s. Haz: Şaban Oruç / Dış Ticaret ve Şubesi Ürünün tanım ve kapsamı, Türkiye de banyo bataryalarının tarihçesi, durumu, üretimi, dış ticareti, sektörün sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgiler veren rapordur. İTO yayınları özet bilgilerine ve satış fiyatlarına: Kütüphanemiz/Satışta Olan Yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.

2 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ ŞUBESİ HİZMETLERİ Bu bölümde Merkezimizde verilen hizmetlerin tanıtımı yapılarak sizleri bilgilendirmek amaçlanmaktadır. Aşağıda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler konusunda Merkezimizde bulunan yayınlar yer almaktadır. Yayın Adı Öbür Bilgi Başlığı Yazar Soyadı ve Adı Yayınlayan Yayın Yılı Aksesyon 1990'lı yıllarda Türkiye'de esnaf-sanatkar ve küçük sanayi 'li yıllara doğru Türkiye'nin önde gelen sorunlarına yaklaşımlar xıı küçük ve orta boy işletmeler(kobi) TÜGİAD Aile şirketleri'nde kurumsallaşma ve KOBİ'lerin yönetim sorunları İlter Melih Avrupa Birliği'nin KOBİ'lere uyguladığı kredi ve destek programları Birleşik Amerika Küçük İşletmeler Dairesi nedir,ne yapar? Büyüme-ihracat-istihdam boyutlarıyla küçük işyerleri ve sosyal konum Ekin Nusret Ekonominin lokomotifi KOBİ'lerin olmazsa olmazları Şimşek Muhittin Alfa Basım Yayın Dağıtım Ltd.Şti Elmalı ağaç ve kurutma merkezi açılış teknik ve ekonomik açıdan bölgeye katkı Esnaf-sanatkar küçük ve orta ölçekli işletmelerin finasmanı Financing newly emerging private enterprises in transition economies Türkiye ve Avrupa Birliği ülke uygula... Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri... Organisation for Economic Cooperation and Development Gelişen ülkelerde ve Türkiye'de bir istihdam politikası olarak küçük ölçekli... Ekin Nusret Girişim dergisi TOSYÖV Gürmrük Birliği Sürecinde KOBİ'ler Türkiye-Avrupa Birliği Derneği Improving SME access to public procurement the experience of selected countires International Trade Centre İzmir'de KOBİ'ler nerede? sorunları nasıl çözülür? İzmir Ticaret

3 Kamu ihaleleri ve küçük ve orta boy işletmeler Erol Kemal Kobi efor Kobi eylem planı ( ) KOBİ rehberi 2002 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kobi stratejisi ve eylem planı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Devlet Planlama Teşkilatı Kobi Türk Erem U.A.Tanıtım Hizmetleri KOBİ zirvesi Aralık 1999 TOSYÖV Kobiler için kim ne yapıyor? TOSYÖV KOBİ'lerde maliyet analizleri ve firma çapında maliyet düşürme uygulamaları KOBİ'lerde maliyet analizleri ve firma çapında maliyet düşürme uygulamaları Kobilere finansal destek ve yardımlar Kobilerin finansman sorunları KOBİ'lerin finansman sorununun sermaye piyasası yoluyla çözümü KOBİ'lerin temel sorunları ve sağlanan destekler Küçük işletme Küçük işletmelere yönelik devlet politikaları Küçük işletmelerin yönetim ve finansman sorunları Yorum Tosyöv İstanbul Menkul Küçükçolak Kıymetler R.Ali Borsası Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Sanatkarlar ve Küçük sanayi işletmelerimizin konumu,önemi ve AT'a Milli Prodüktivite Merkezi

4 girerken karşılaşabilecek... Küçük sanayici el kitabı Küçük sanayicinin sorunları semineri Küçük sanayide daha verimli nasıl çalışabiliriz! Küçük sanayide eğitim küçük sanayicinin sorunları semineri Küçük sanayide verimlilik semineri odası Küçük sanayinin sorunları semineri 21 Ekim Küçük ve orta boy xxı.yy. ekonomilerine işletmeler(kobi)-at örneği doğru bir kal... işletmelerin Avrupa Topluluğu'nda ve Türkiye'de teşviki Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler işletmeler için rekabet stratejileri işletmeler konferansı problemleri ve çözüm önerileri KOBİ'ler büyük firmalarla nasıl rekabet. 2000'li yıllara girerken Türkiye'nin... Demirören Osman İktisadi Kalkınma Vakfı T.C.Başbakanlık DTM AB Genel Müdürlüğü Erzurum Ticaret ve Sanayi Demirbank Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işletmeler rehberi Konya Ticaret işletmelere sağlanan destekler işletmelerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları sanayi işletmelerinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri... Market economy and small scale industry and handicraft in the Mediterranean. Mevzuatın küçük işletmelere maliyeti Modern finansman araçlarının esnaf-sanatkar ve küçük işletmeler açısından... Tigrel Ali T.C.Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Milli Prodüktüvite Merkezi Türkiye-Esnaf- Sanatlar ve Estitüsü TES-AR Yayınları Müteşebbislik KOSGEB Orta Anadolu KOBİ'lerin finansman Küçük Ve Orta

5 Kongresi(1.;2001;Nevşehir) ve pazarlama... Orta ve küçük ölçekli işletmelerin finansman sorunları Ortadoğu sanayi ve ticaret merkezi'ndeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin... Özel ve devlet destekli küçük sanayi sitelerisorunlar ve gelişme perspektifleri Proocedings of the 1st Mediterranean Small and Medium Enterprises Conference... Sanayicinin sesi Sanayileşme sürecinde küçük ve orta ölçekli işletmeler Small business in the third world business management çözüm için bir finansal paket önerisi METU, 7-8 Sep.1985 Ankara Bürokratik yükün kaldırılması ve AT... Guidelines for practical assistance Karataş Süleyman Harper Malcolm Pickle Hall B. Ölçekli Sanayi Gelştirme ve Destekleme İdaresi Baş. TOBB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi gelişme ve Destekleme İdaresi Baş METU Press Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Veli yayınları John Wiley & Sons Ltd. John Wiley & Sons.Inc The SME and information technolgy a practical study of SMEs at the IT... International Trade Centre The SME and the global market place Turkish small and medium sized enterprises in the integration:implications and.. Türk KOBİ'leri ve markalaşma an analysis of competitiveness... stratejik unsurlar International Trade Centre UNCTAD/WTO Friedrich Naumann Foundation and Akdeniz University Karınca İletişim Hizmetleri A.Ş Türkiye ekonomisinde küçük ve orta ölçekli işletmeler Türkiye'de esnafsanatkarlar ve KOBİ'leri temsil eden meslek kuruluşları için.. Türkiye'de kadın girişimcilik Türkiye'de küçük sanayi siteleri imalat sanayii işletmelerinde sorun... mevcut durum,sorunlar,öneriler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sanatkarlar ve yapısal ve finansal Uludağ

6 ölçekli işletmeler sorunlar,çözümler İlhan ölçekli işletmeler ve uygulanan ekonomik,mali ve... sorunlar-çözüm önerileri İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği ölçekli işletmelerin (KOBİ) kurumsal gelişimi ve... ölçekli işletmelerin (KOBİ) kurumsal gelişimi ve... ölçekli işletmelerin yönetim sorunlar ve çözümleri ölçekli sanayi işletmeleri sorunlar ve öneriler Kargül Doğan Müftüoğlu Tamer Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Anadolu Aslanları İşadamları Derneği İtstanbul Ticaret Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler Uluslararası pazarlara açılmada küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin rolü Yeterlilik etüdleri 2.OECD KOBİ'lerden sorumlu bakanlar kon. uzmanlık tezi 15.dönem İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Sermaye Piyasası Kurulu BİLGİ KAYNAKLARI TANITIMI SEÇİLMİŞ SÜRELİ YAYINLARIN MERKEZİMİZE GELEN SON SAYILARI YABANCI SÜRELİ YAYINLAR Der Spiegel.20, Mayıs 2005 / Haftalık Metal Bulletin.8894, Mayıs 2005/3 Günlük National Geographic Magazine.5, Mayıs 2005 / Aylık The Public Ledger. 2424, Mayıs 2005 / Haftalık The Economist.21, Mayıs 2005 / Haftalık TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR Atlas. 146, Mayıs 2005 / Aylık Capital. 5, Mayıs 2005 / Aylık Chip.5, Mayıs 2005 / Aylık Ekonomist. 21, Mayıs 2005 / Haftalık Executive Excellence 98, Mayıs 2005 / Aylık Finans Dünyası. 185, Mayıs 2005 / Aylık Human Resources 5, Mayıs 2005 / Aylık KobiEfor 68, Mayıs 2005 / Aylık Vergi Dünyası. 285, Mayıs 2005 / Aylık Vergi Sorunları Dergisi. 200, Mayıs 2005 / Aylık SEÇİLMİŞ SÜRELİ YAYINLARIN MERKEZİMİZE GELEN SON SAYILARI SEÇİLMİŞ MAKALELER Çin Tehlikesi Size Uğradı mı? Capital. 5 ( Mayıs 2005) 115 s. Yalın Tüketimin 6 Anahtar Kuralı Capital. 5 (Mayıs 2005) 222 s. (mak.özeti 7 s.) Büyük lardan İş Dünyasına Mesajlar Capital, 5 (Mayıs 2005) 130 s. Her İlçede Banka Şubesi Gibi Çalışan Bir Merkez Olacak Platin, 5 (Mayıs 2005 )86 s. Değişimin Anahtarı: İletişim ve Adaptasyon. Ekonomist,5 (1-7 Mayıs 2005) 48 s. Yabancıların Gözü Lojistikte Ekonomist, 5 (1-7 Mayıs 2005 ) 54 s. Türk Yatırımcılar Yabancı Fona Soğuk Ekonomist,5 ( 1-7 Mayıs 2005) 74 s. (mak.özeti 7 s.) Türk İşletmelerine Küreselleşme Feneri. İTO Vizyon, 28 ( Mayıs 2005) 16 s. (mak.özeti 7 s.) 20 KOBİ İlk İhracat İçin Gün Sayıyor İTO Vizyon, 28 (Mayıs 2005) 20 s.

7 İstanbul, Avrupa Başkenti Olacak İTO Vizyon, 28 (Mayıs 2005 ) 64 s. Devletin On Üç Kuruluşu Yatırım Teşviki Veriyor Finans Dünyası, 185 (Mayıs 2005) 64 s. (Mak.Özeti 7s.) SEÇİLMİŞ MAKALE ÖZETLERİ Yalın Tüketimin 6 Anahtar Kuralı Capital. 5 (Mayıs 2005) 122 s. 1- Ürününüzle sorun çözün 2- Müşterinin zamanını boşa harcamayın 3- Tam olarak isteneni sunun 4- Olmanız gereken yerde durun 5- Zamanlama her şeyden önemli 6- Çözüm odaklı çalışın Türk Yatırımcılar Yabancı Fona Soğuk Ekonomist,5 ( 1-7 Mayıs 2005) 74 s. Pioneer fonlarının da katılımıyla, Türkiye deki yabancı fon sayısı 53 e çıktı. Fakat Türk yatırımcılarının bu fonlara ilgisi az. Neden olarak da bu dönemde Türk eurobond larının iyi getirisi gösteriliyor. Türk yatırımcı, bu 53 fonun kendisine sunduğu toplam 9.5 milyon adet fon payından, sadece 602 binini satın almış bulunuyor. Türk İşletmelerine Küreselleşme Feneri. İTO Vizyon, 28 ( Mayıs 2005) 16 s. Dünyanın artık küresel bir köy haline gelmesiyle, işletmelerin ayakta kalabilmeleri için gereksindikleri kriterler de değişime uğradı. Rekabet gücünü arttırması gereken Türk şirketleri yeni yöntemlerle karşı karşıya. tarafından yayınlanan Türk Şirketlerinin Küresel Şirket Haline Getirilmesi Yolları araştırması yeniden yapılanma, markalaşma, pazarlama, strateji gibi konularda işletmelere ışık tutacak. Devletin On Üç Kuruluşu Yatırım Teşviki Veriyor Finans Dünyası,185(Mayıs 2005)64 IMF nin teşvik alacak il sayısını 36 dan 49 a çıkaran yeni yasaya karşı çıkışı anlamsız. Daha önce teşvik edilen 36 ile ilave edilen 13 ilin gelişmişlik yönünden 36 ilden pek farkı yok. Çünkü, bu iller gerek dünya, gerekse Avrupa Birliği ölçüleri çerçevesinde zaten devlet yardımı yapılması gereken bölgeler. YENİ ÇIKAN KİTAPLAR BOZUK PARA 1 LİRA: Yıllar Sonra Geri Dönen Sevgili Başar Başarır Doğan Kitapçılık; Mart 2005, 1. Baskı, 13.5x19.5, 184 sayfa, Türkçe, K. Kapak. ISBN No: yılının ilk günü hep ''Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olarak anılacak. Çünkü 1 Ocak 2005, tüm toplumu etkileyecek köklü bir değişimin başlangıç günü.81 yıllık Cumhuriyet; parasını, Türk Lirası'nı terk etti ve yerine liradan 1 milyon kat daha değerli başka bir parayı ''Yeni Türk Lirası'' nı koydu. Böylece eski günlere, yıllar öncesine geri döndü Türkiye. Milyonlar bir gecede uçup gitti, kuruşlar geri geliverdi. Uzun zaman önce defterden silinmiş olan, yüzüne hiç bakılmayan hiçbir değer ifade etmeyen bozuk para Türk insanının hayatına yeniden girdi. Tıpkı yıllar sonra aniden gelen bir sevgili gibi. Unutulan seyrek özlenen bir sevgili... Peki ama, Türk lirası'ndan atılan sıfırlar oraya nasıl gelmişti? Bir zamanlar günlük hayatın vazgeçilmezi ola bozuk paralar Türk insanının cebinden nasıl kaybolmuştu? Köprülerin altından akıp giden o azgın sular nereden gelip nereye gitmişti? Bu soruların yanıtları yan yana gelince uzun, biraz daha hazin bir öykü çıkarıyor karşımıza. Ne dersiniz bu öyküyü bilenlere hatırlatmanın, bilmeyenlere anlatmanın tam zamanı değil mi? CEO OLMAYA GİDEN YOL Jeffrey J. Fox, Teoman Abken Alteo Yayıncılık; Bursa, Ekim 2003, 8.baskı, 12,5 x 19,5, 147 sayfa, K. kapak. ISBN No: Bir CEO'nun işi ve maaş çeki, pek tanınmayan üst seviye bir müdürü bir anda güçlü ve ünlü bir uluslararası ticaret liderine çevirebiliyor. Geçtiğimiz yıllar içerisinde ciddi şirketlerdeki CEO pozisyonu, belki bu sebeple medyanın ilgisini her zamankinden daha fazla çekmeye başladı. Ama bu insanlar -eğer bu şans isenasıl bu kadar şanslı olabiliyorlar? Sırları ne? Çalışanlar ve yeni mezunlar da benzer soruların cevaplarının arayışındalar: Nasıl öne geçebilirim? CEO Olmaya Giden Yol en üst seviye ekonomi okullarında MBA yapanların dahi önemli bakış açıları edinecekleri ve uygulamalı dersler çıkaracakları bir kitap' -John Quelch, Harvard Business School Kresge Kürsüsü Profesörü, LBS Dekanı REKLAMCILIĞIN GELECEĞİ Joe Cappo; Tercüme: Fevzi Yalım MediaCat Kitapları; Mart 2005, 1. Baskı, 13.5x19.5, 244 sayfa, Türkçe, K. Kapak. ISBN No:

8 Reklamcılığın geleceğini bize Joe Cappo'dan daha iyi kim anlatabilir? Advertising Age'in eski yayıncısı Cappo'nun dillere destan iş hayatından renkli anekdotlarla süslü bu kitap, reklam ve pazarlama alemindeki herkese buraya nasıl geldiğimizi ve bundan sonra nereye gideceğimizi ayrıntılarıyla anlatıyor. Cappo, geleceğin detaylı bir planını sunduğu I - Çizgi üstü' reklamcılığı, alternatif 'çizgi altı' tekniklerle birleştirmek - Geleneksel reklamcılığı online alım kalıplarıyla eşgüdümlemek - Eski medyaya yeni yerler bulmak Ve daha pek çokları... Eğer geleceğinizin herhangi bir bölümünü, büyük bir hızla biçimden biçime giren bir endüstride geçirmeyi planlıyorsanız, burnunuzun dibindeki büyük değişikliklere hazırlanmanın tam zamanıdır. Buna, 'Reklamcılığın Geleceği'ni okuyarak başlayın. MOTİVE OLALIM İyimserlik Felsefesini Düsünün Temelde iki tip insan vardır:iyimserler ve kötümserler. Peki hangisi daha akıllıcadır? Tabii, kötümserler kendilerinin " gerçekçi" olduklarını öne süreceklerdir. Onlara göre hayat çetindir; çoğu kez işler insanin istediği gibi gitmez ve sonunda hüsran olabilecek şeyler için ümitlenmemek gerekir. Onların inancına göre, eğer bir işin ters gitmesini beklerseniz, hayal kırıklığına uğramazsınız. Kötümserlerin iyimserlere göre çok daha fazla hayal kırıklığına uğradığını söylersem hiç şaşırmayın.nedeni basittir: Onlar hep başarısızlığı ararlar. Olumsuz varsayımlarını kanıtlayacak belirtiler görmek isterler. Olumsuz biten deneyimlerini, iyimser düşünceye karsı cephane olarak kullanırlar. Onlara göre iyimserler kafalarını kuma gömmüşlerdir ve hayatın gerçeklerini göremiyorlardır. Oysa, iyimserler bilirler ki, kimsenin elinde geleceği tam olarak gösterebilen bir falcı küresi yoktur. Bilirler ki, kötümserler terslik olacağından ne kadar emin olsalar da, bunu sadece tahmin etmektedirler. İyimserlere göre, kimse ne olacağını gerçekten bilemeyeceği için, her şeyin en iyisi olacağını varsayarak hayatı daha zevkle yaşamak çok daha akıllıcadır. Basarının en temel yasalarından biri, enerjinizin dikkatinizi izlediğidir. Bu yasa iyimser veya kötümser herkes için geçerlidir;beğenseniz de beğenmeseniz de... Eğer enerjiniz daha işin basındayken olumsuzsa, eğer sadece kusurları, sorunları ve hayatın temel olarak kötü olduğunu gösteren belirtiler arıyorsanız, enerjinizin tamamı da bu yönde kullanılır. Başarıyı ve bolluğu görebilme beceriniz ciddi olarak sınırlanır,çünkü bütün enerjiniz yalnızca olumsuzluğa ve engellere odaklanmıştır.gördüğümüz ve görmeyi beklediğimiz şeyleri kendimiz yaratırız. Eğer bir duruma olumsuz beklentilerle giriyorsak, olumsuz sonuçlar yaratmamız da kaçınılmazdır. Size her gün yaşanabilecek bir örnek vereyim:birçok kez tartışmalara uzlaştırıcı olarak katılma isi aldım. Hepsinde de bana işi veren kimse, diğer kişinin olumsuz yönlerini bana sıralamıştır. İnatçılığı, dinlemeye yanaşmaması, hemen savunmaya geçmesi... İşverenim tartışmanın son derece hararetli ve çetin geçeceğini bekliyordur. Şimdi bu kişi, duruma katıksız bir kötümser olarak girmektedir. Ama ona, neden kötümsersin diye soracak olursanız, buna gülecek ve sadece gerçekçi olduğunu söyleyecektir. Oysa, ben de her duruma iyimser olarak girerim. Buna benzer nice olayla karsılaştım ve hiç kuşku duymadan bilirim ki, çoğu insan diğerleriyle iyi geçinmek ister ve değişmeye hazırdır. Ben böyle bir duruma girerken hep gelişme ve uzlaşma olabilecek ortak zeminleri ararım. Soru su: Kimin başarılı olma ihtimali daha fazladır? Tabii ki, benim. Aslında, insan sadece ne arıyorsa onu bulmakla kalmaz, bunu yaratır da. Çözüm arıyorsanız, genellikle aradığınızı bulursunuz. Peki, her zaman başarılı olacak mısınız? Kesinlikle bunu iddia etmiyorum. Ama bir iyimser bu olayı, " Gördün mü bak; ben söylemiştim " diyen kötümserlerim tersine, iyi bir ders olarak görecektir.buna benzer bir şeyde başarısız olursam, edindiğim deneyimin ileride isimi kolaylaştıracağını düşünürüm ve hiç üzülmem. İyimserlik akıl dolu bir felsefedir. Siz de mutlaka denemelisiniz. Dr.Richard Carlson

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-25 - TEMMUZ 2005

BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-25 - TEMMUZ 2005 BİLGİ VE DOKÜMAN YÖNETİMİ BİLGİ BÜLTENİ Sayı-25 - TEMMUZ 2005 Hazırlayan: Makbule Demirkan İÇİNDEKİLER İTO Bilgi Merkezi Yeni Yayınlar Yeni Çıkan İTO Yayınları Özet Bilgileri Bilgi ve Doküman Yönetimi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİ LERİN İHRACAT SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Detaylı

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI AB, TÜRKİYE VE KONYA DA KOBİLERİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd-Araştırma Servisi Veyis ERSÖZ Şubat-2010 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM AB DE KOBİ

Detaylı

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI BASEL II BAĞLAMINDA KOBİ LERİN FİNANSMAN SORUNLARI: TEKSTİL SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ İsmail ÇELİK

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 4 TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI Dr.Mehmet Cevdet BAYKAL 17 KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

KOBİ ler ve Girişimcilik

KOBİ ler ve Girişimcilik KASIM 2012 YIL: 24 SAYI: 287 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOSGEB Başkanı Mustafa KAPLAN ile Röportaj Türkiye de İnovatif Girişimcilik Dördüncü Avrupa KOBİ Haftası Önce

Detaylı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı

Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı Uluslararası Uygulamalar Işığında Türkiye için Sanayi Stratejisi Arayışları konferansı 25 Aralık 2007 Ceylan Oteli Erdal Karamercan: Saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve

Detaylı

Büyük Düşünen KOBİ ler

Büyük Düşünen KOBİ ler YIL: 25 SAYI: 298 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi KOBİ lerin Risk ve Fırsatları Büyük Düşünen KOBİ'lerde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulaması Uluslararasılaşma ve KOBİ

Detaylı

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği/Association of Turkish Building Material Producers Ekim 2010 Sayı 3

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği/Association of Turkish Building Material Producers Ekim 2010 Sayı 3 İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği/Association of Turkish Building Material Producers Ekim 2010 Sayı 3 6 Başkan ın Mesajı Orhan TURAN İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Farklılaşarak rekabetçiliğimizi

Detaylı

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU

HERKES İÇİN FİZİBİLİTE. M. Serdar KABUKÇUOĞLU HERKES İÇİN FİZİBİLİTE M. Serdar KABUKÇUOĞLU Ankara-2005 i ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları

KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları M. Billur AKDENİZ Özet: Bu çalışmada, girişimciliğin

Detaylı

79. Sayımızla sizlerleyiz...

79. Sayımızla sizlerleyiz... 79. Sayımızla sizlerleyiz... Yaz aylarının sıcaklığının iyice hissedilmeye başlandığı bu günlerde, yeni sayımızla karşınızdayız... Bu sayımızda, ilgiyle okuyacağınızı düşündüğümüz özel bir dosya çalışması

Detaylı

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-377-5 TOBB Yayın No : 2014/220 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ YENİ REKABET KOŞULLARINDA KOBİ'LERİN DEĞİŞEN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZARLAMA SORUNLARI:KONYA ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr.Şemsettin USLU* Arş.Gör.Mutlu UYGUN* * ÖZET Küreselleşme sürecinin, teknolojik değişim

Detaylı

NAZİLLİ TİCARET ODASI

NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ TİCARET ODASI NAZİLLİ DEKİ KOBİ LERİN GENEL DURUMU VE SORUNLARI Editörler Hasan GÜRAK - Sedat AZAKLI Proje koordinatörü Turgay PAYAMOĞLU NTO Çalışma Raporu No: 1 Temmuz - 2000 H. Gürak, Nazilli'deki

Detaylı

DAVOS ZİRVESİ NDE DEĞERLENDİRİLDİ YENİ KÜRESEL ŞARTLAR. EKONOMİDE DÖNÜŞÜM PROGRAMI NIN İKİNCİ PAKETİ NELERİ KAPSIYOR? >s.30

DAVOS ZİRVESİ NDE DEĞERLENDİRİLDİ YENİ KÜRESEL ŞARTLAR. EKONOMİDE DÖNÜŞÜM PROGRAMI NIN İKİNCİ PAKETİ NELERİ KAPSIYOR? >s.30 Sayı: 249 YENİ KÜRESEL ŞARTLAR DAVOS ZİRVESİ NDE DEĞERLENDİRİLDİ HOLLANDALI GİRİŞİMCİLERİN TÜRK PAZARINDAKİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRME TURU BAŞLADI >s22 EKONOMİDE DÖNÜŞÜM PROGRAMI NIN İKİNCİ PAKETİ NELERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 1.1. KOBİ TANIMLAMASI SORUNU... 5 1.1.1. Dünyadaki KOBİ Tanımları... 8

Detaylı

Geleceğin resmini bugünden çizmek, hedefi büyük, çıtayı yüksek koymak hepimizin sorumluluğudur

Geleceğin resmini bugünden çizmek, hedefi büyük, çıtayı yüksek koymak hepimizin sorumluluğudur Şubat 2007 ATSO ATSO Şubat 2007 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Geleceğin resmini bugünden çizmek, hedefi büyük, çıtayı yüksek koymak hepimizin sorumluluğudur Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın

Detaylı

ŞİRKETLERİN HALKA ARZINDA ARACILIK SÜRECİNİN ETKİNLİĞİ

ŞİRKETLERİN HALKA ARZINDA ARACILIK SÜRECİNİN ETKİNLİĞİ ŞİRKETLERİN HALKA ARZINDA ARACILIK SÜRECİNİN ETKİNLİĞİ Editör: Prof. Dr. Güler ARAS 19 EKİM 2010 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ

TÜRKİYE DE KOBİ LERE YÖNELİK AR-GE DESTEKLERİ Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Y.2011, C.3, S.2, s.56-71 Akdeniz University International Journal of Alanya Faculty of Busıness Y.2011, Vol.3, No.2, pp.56-71 TÜRKİYE

Detaylı

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve

Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve 1 PAYLAŞIMDAN Mehmet Ali Gökçe Hoşgeldin 2010, Hoşgeldin Happy Card Öncelikle huzurlu, sağlıklı ve bereketli bir yıl diliyorum... 2009 u geride bıraktık, 2010 dan da gün aldık. Her ne kadar bazı sorunlar

Detaylı

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır ATSO Ağustos 2011 Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saygıdeğer Üyelerimiz

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

içindekiler 31 arastirma basyazi TOBB den bizden röportaj haber haber haber haber haber

içindekiler 31 arastirma basyazi TOBB den bizden röportaj haber haber haber haber haber içindekiler Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Dergisi u Yıl: 3 Sayı: 7 u Sahibi Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Adına Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat SARSIK u Sorumlu Müdür Önder ALKAN u Yayın Kurulu

Detaylı

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Türkiye ve küresel ısınma

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı Türkiye ve küresel ısınma Sayı: 4 Nisan 2006 2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür Türkiye ve küresel ısınma 'Doğu Anadolu Kalkınma' projesinin etkileri "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Daha çok gence erişmek için bilgisayar

Detaylı

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS

KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS KONYA SONUÇ RAPORU KO NY A T C ARET BORSAS I Eski Buğday Pazarı Bu rapor, Konya Ticaret Borsası tarafından T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı nın desteği ile ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)

Detaylı

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK

DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK LOSS PREVENTION MANAGEMENT Sayı 7 - Ekim 2014 MESLEĞE ADANMIŞ ÖMÜRLER EKONOMİK KALKINMAYI SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMANIN YOLU DAHA İYİ BİR ÇALIŞMA HAYATI OLUŞTURMAK E D İ T Ö R İmtiyaz Sahibi Muammer Ay Sorumlu

Detaylı

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır.

PROBLEM AMAÇ. Bu çalışmanın amacı: 1. Bankacılık sektöründeki toplam kalite boyutlarını tespit etmek ve bunların önem derecelerini saptamaktır. 1 GİRİŞ 21. yüzyıla girdiğimiz, globalleşme rüzgarının estiği şu günlerde, dünyada köklü yapısal değişikliklerin olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmeler için artık önemli olan rekabet gücünü elinde

Detaylı