ĠKĠNCĠL AMENOREYE JĠNEKOLOG GÖZÜYLE YAKLAġIM. Doç. Dr Gürkan BOZDAĞ Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠKĠNCĠL AMENOREYE JĠNEKOLOG GÖZÜYLE YAKLAġIM. Doç. Dr Gürkan BOZDAĞ Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, ANKARA"

Transkript

1 ĠKĠNCĠL AMENOREYE JĠNEKOLOG GÖZÜYLE YAKLAġIM Doç. Dr Gürkan BOZDAĞ Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD, ANKARA

2 2 Tanım BĠRĠNCĠL AMENORE 13 yaģ kadar adet olmaması 15 yaģ (ikincil seks karakterleri var ise) ĠKĠNCĠL AMENORE 3 siklus ya da 6 ay boyunca adet olunamaması Oligomenore ile benzer değerlendirilir.

3 3 Etiyoloji Gebelik Etiyoloji % Over 40 Hipotalamus 35 Pituiter 19 Uterus 5 Diğerleri 1 Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Fertil Steril 2006; 86:S148.

4 4 Hipotalamik patolojiler Fonksiyonel Hastalıkların dıģlanması GnRH salınımında azalma, farklı LH paternleri Risk faktörleri Yeme bozuklukları (ideal ağırlığın %10 altı!, yağ tüketiminin azlığı!) Stres (duygusal / hastalık) ve egzersiz ( relatif yetersiz kalori alımı!, osteoporoz) Leptin seviyelerinde düşüklük veya diurnal ritmin bzk Genetik (kişiler arası eşik BMI kalori için farklılık) Couzinet B ve ark Clin Endocrinol (Oxf) 1999; 50:229. Laughlin GA ve ark J Clin Endocrinol Metab 1998; 83:25. Welt CK ve ark NEJM 2004; 351:987.

5 5

6 6 Hipotalamik patolojiler Anoreksiya Nervoza Normal vücut ağırlığında olmayı reddetme (boy ve yaģına göre ideal ağırlığın %85) Zayıf olsa bile kilo almaktan ve ĢiĢmanlıktan korkma BozulmuĢ vücut Ģekli Amenore

7 7 Hipotalamik patolojiler Fonksiyonel dıģı nedenler Konjenital GnRH eksikliği (het - KAL1, FGFR1, PROKR2, GNRHR gen mutasyonları) Ġnfiltratif lezyonlar (lenfoma, Langerhans hc histiyositoz, sarkoidoz; genellikle nörolojik semptomlar eşlik eder) Sistemik hastalıklar (özellikle yetersiz kalori alımı eşlik ederse) Çölyak hastalığı (%40) Molteni N ve ark, J Clin Gastroenterol 1990; 12:37

8 8 Pituiter patolojiler Laktotrop adenomlar (pituiter sebeplerin %90 ı; tüm nedenlerin %20 si) Diğer pituiter kitleler (farklı adenomlar, kraniyofarenjiyoma, meningioma, kist vb) Hiperprolaktinemi Diğerleri Sheehan sendromu, RT, İnfarktüs, Hemokramatozis ve infiltratif hastalıklar Kakuno Y ve ark, Endocr J 2010

9 9 Ovaryan patolojiler PKOS NIH-NICHD 1990 Hiperandrojenizm + Oligo-anovulasyon Rotterdam 2004 En az 2 tanesi: 1) Hiperandrojenizm; 2) Oligo-anovulasyon; 3) PKO AES 2006 Hiperandrojenizm + Ovaryan disfonksiyon (Oligo-anovulasyon ve/veya PKO) Hiperandrojenizm: Klinik / biyokimyasal Kriterler (n: 392) (%) NIH 6.1 Rotterdam 19.9 AES 15.3

10 10 Ovaryan patolojiler POF ( 40 yaģ) X kromozomal hastalıklar, Fraxil X premutasyonu KT, RT, endometrioma Otoimmün hastalıklarla birliktelik (otoimmün tiroidit) Tek baģına hiperandojenizm

11 11

12 12 Uterin patolojiler Asherman sendromu Uterin girişim (obstetrik / jinekolojik) Genitoüriner tbc Tek başına PID / endometrit?

13 13

14 14 Diğer nedenler Tiroid hastalıkları (hipo / hiper: %35 / %3)

15 15 TANI Gebeliğin dıģlanması (kanda beta hcg) Ayrıntılı hikaye Yakın zamanda kilo değişikliği Stress, egzersiz, sistemik hastalık Siklik dismenore İlaç kullanımı (OCP, P4, danazol, antipsikotik vb) Akne, saç dökülmesi, hirsutism, seste kalınlaşma Görme alanı problemleri, devam eden baş ağrısı, yorgunluk, poliüri, polidipsi Sıcak basmaları, vajinal kuruluk, azalmış libido Galaktore Jinekolojik / obstetrik nedenlerle uterin girişim

16 16 TANI Fizik muayene Boy, kilo, VKİ, Kıllanmanın ve hirsutizmin değerlendirilmesi Virilizm bulguları Galaktore için meme muayenesi Dişlerde ve parmak eklemlerinde erozyon Genital muayene

17 17 TANI Temel lab değerlendirme Beta hcg FSH (+ E2) Prl TSH USG (Endometrial kalınlık ve AFC) TT, A4, DHEASO4, 17 OH P4 (hirsutism var ise)

18 18 TANI Ġleri lab değerlendirme (FSH sonucuna göre) Östrojen durumunun değerlendirilmesi (WHO I ve II) Kanda estradiol Hipo ve hiperde sonuçlar çok değişken Progesteron çekilme testi Stress, egzersiz, kilo kaybı, hiperprl, POF da %40-50 (+) Normal E2 olanlarda yüksek androjen var ise %20 (-) E + P testi USG ile endom kalınlık 6 mm ise %95 P4 ile kanar.

19 19 TANI Ġleri lab değerlendirme (FSH sonucuna göre) FSH seviyesi Yönetim WHO Grup I DüĢük normal FSH DüĢük E2 WHO grup II Normal FSH Normal E2 WHO grup III Yüksek FSH WHO grup I amenore (hipo hipo) Gösterilebilir bir neden yok, nörolojik oftalmolojik semptomlar varsa sella MR MR sonucuna göre ek tetkik (transferrin/hemakromotozis, ACE/sarkoidozis vb) Kronik anovulasyon / PCOS Hikayeye göre HSG / Histeroskopi Kromozom analizi ( 30 y) Fraxil X premutasyonu (sporadik POF da %1 7) Anti CYP 21 Ab Antitiroid peroksidaz / antitiroglobulin Ab lar

20 20 TANI Ġleri lab değerlendirme Prl durumunun değerlendirilmesi İlaç, primer hipotiroidi ve prolaktinoma Karaciğer ve böbrek fonksiyonları Makroprolaktinemi Semptomlar ve prolaktin arası uyumsuzluk (polietilenglikol PEG) Ölçümler arası uyumsuzluk En az 2 tane 50 ng/ml ise MRI Fonksiyonel / fonksiyonsuz Makroadenom var ise st4, IGF 1, açlık kortizol seviyesi

21 21 TANI Ġleri lab değerlendirme Yüksek androjen seviyeleri TT ng/ml ( nmol) - görüntüleme DHEA-S 700 mcg/dl (13.6 µmol/l) görüntüleme (Endokrinoloji) 17 OH P4 (Endokrinoloji)

22 22

23 23 Tedavi prensipleri Fertilitenin restorasyonu (istek var ise) Endometriyumun korunması Osteoporozdan korunma Hastalığın ikincil sonuçlarına yönelik stratejiler

24 Tedavi prensipleri 24 Patoloji Tedavi Ģeması WHO grup I Yaşam tarzı değişiklikleri Kalori alımını dengele / egzersiz kısıtlaması Psikiyatrik destek Kognitif davranışsal eğitim / leptin tedavisi OCP / OI Osteoporozdan korunma (Ca + D vit) WHO grup II (PKOS) Yaşam tarzı değişiklikleri Hirsutizm tedavisi İnfertilite tedavisi Siklik P4 / OCP Metabolik sendrom WHO grup III IVF / donasyon Gonadektomi (Y kromozom) Osteoporozdan korunma SineĢi Histeroskopi Berga SL ve ark, Fertil Steril 2003; 80:976. Chou SH ve ark, Proc Natl Acad Sci U S A 2011; 108:6585.

25 Tedavi prensipleri PCOS - hirsutism Hirsutizm COC ( 6 12 ay), P4, Elektroliz 25 Siproteran asetat (2 mg) Spironolakton (200 50/75 mg) Finasterid (100mg/gün) Anovulasyona dikkat!

26 Tedavi prensipleri PCOS - infertilite 26 LOD Klomifen sitrat (arom inh?) IVF (IVM?) Gonadotropin

27 Tedavi prensipleri 27 Patoloji Tedavi Ģeması Hiperprolaktinemi Semptomatik mikro ve tüm makroadenomlar DA agonisti (oral / vajinal) 0.25 mg kabergolin / 1.25 mg bromokriptin ile başla Aylık / haftalık doz artır Aylık Prl takibi Direnç gelişirse diğer ilaca geçilir ayda MRI kontrol (özellikle makro) 1 yıl sonra ilaç dozu azaltılabilir (MRI ve prl normal ise) 2 yıl sonra ilaç kesilebilir (MRI ve prl normal ise) Gebelikte ilaç kesilebilir (makroadenomda görme alanı; gerekirse MRI) Gebelikte problem yok ise emzirmeye izin ver Emzirmeden 2 ay sonra prl ile kontrol Mikroadenomda %30 Makroadenomda %36 nüks (2 5 yılda) Cerrahi / RT OCP / OI

28 28

29 Histeroskopi normal 29

30 Histeroskopi sineşi 30

31 31 Sonuç Ġkincil amenore / oligomenore sık hastaneye baģvuru nedenidir. Jinekolojik ve/veya endokrinolojik kaynaklı olabilir. Multidisipliner yaklaģım en kısa sürede tanıyı ve tedaviyi sağlayacaktır. Ġlgili bölümler arasında tanımlanmıģ hasta grupları için multidisipliner yaklaģım tesis edilmelidir.

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU

HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HİPOFİZ HASTALIKLARI TANI, TEDAVİ ve İZLEM KILAVUZU HAZIRLAYAN TEMD HİPOFİZ ÇALIŞMA GRUBU (Soyad alfabetik sırasına göre) Ferihan Aral Fahri Bayram Erol Bolu Zeynep Cantürk Abdurrahman Çömlekçi Selçuk

Detaylı

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON VE EMBRİYO TRANSFER SONUÇLARINI ÖNGÖRMEDE KLİNİK ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Op. Dr. Mehmet ULUDOĞAN VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN İN VİTRO FERTİLİZASYON

Detaylı

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI POLİKİSTİK OVERLİ KADINLARIN KIZ KARDEŞLERİNDE HİPERİNSÜLİNEMİNİN HİPERANDROJENİZM İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm

Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 169-178 Çocuk ve Adolesanlarda Hiperandrojenizm Dr. Müge Gökçe, Prof. Dr. Feyza Darendeliler

Detaylı

ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9. ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU

ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9. ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ISBN: 978-605-4011-20-9 ADRENAL ve GONADAL HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından

Detaylı

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU

ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Adrenal ve Gonadal Hastalıklar Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma

Detaylı

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu

ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Tiroid Lenfoması ACTH Bağımsız Cushing Sendromu Androjen Salgılayan Sürrenal Adenom Von Hippel Lindau Hastalığı Diabetes Inspidus Paratiroid Karsinomu Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz ISBN: 978-605-63575-3-4

Detaylı

ENDOKRİN VAKALAR 2012

ENDOKRİN VAKALAR 2012 ENDOKRİN VAKALAR 2012 Derginin Sahibi Prof. Dr. Sadi Gündoğdu Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği adına Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA DERNEĞİ Meşrutiyet Cad.,

Detaylı

ADOLESANLARDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Orhan Derman

ADOLESANLARDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR. Orhan Derman ADOLESANLARDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Orhan Derman ADOLESAN GENÇ (Youth) GENÇLİK ( Young people) 10 19 Yaş 15 24 Yaş 10-24 Yaş Adolesanda sık rastlanan sorunlar; Büyüme geriliği Boy kısalıkları ve boy

Detaylı

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Oya Gökmen Prof. Dr. Nedim Karadadaş Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Bülent Tıraş Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar

Detaylı

Doç. Dr. Erdal Aktan Tınaztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Buca- İzmir 31 Ocak 2014

Doç. Dr. Erdal Aktan Tınaztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Buca- İzmir 31 Ocak 2014 Doç. Dr. Erdal Aktan Tınaztepe Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Buca- İzmir 31 Ocak 2014 PKOS Tanımlamaları NIH 1990 Kriteleri: Tanı için 2 kriter gerekli (%6-8) Hiperandrojenemi veya hirsutism (ZORUNLU) Oligo/anovulasyon

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Derleme / Review DOI: 10.5350/SEMB2013470401 Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Dilek Bilgiç Çelik 1, Gülseren Dağlar 1, Gülbahtiyar Demirel 1 ÖZET: Adolesanda jinekolojik

Detaylı

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri

Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Derleme / Review DOI: 10.5350/SEMB2013470401 Adolesanda jinekolojik sorunlar ve üreme sağlığı üzerine etkileri Dilek Bilgiç Çelik 1, Gülseren Dağlar 1, Gülbahtiyar Demirel 1 ÖZET: Adolesanda jinekolojik

Detaylı

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT TOPLAMA İŞLEMi ESNASINDA VE SONRASINDA GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim Op. Dr. Celal Yola Klinik Şefi Doç.Dr. Kadir Savan TÜP BEBEK ÜNİTEMİZDE TRANSVAGİNAL ULTRASON EŞLİĞİNDE OOSİT

Detaylı

Dr. Şivekar Tınar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Görevlisi

Dr. Şivekar Tınar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Görevlisi Dr. Şivekar Tınar Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Görevlisi Polikistik over sendromu üreme çağındaki kadınlarda sık rastlanan bir endokrin bozukluktur.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZOLADEX 3.6 mg Depot 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZOLADEX 3.6 mg Depot 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLADEX 3.6 mg Depot KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 3.6 mg gosereline eşdeğer goserelin asetat içerir. Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır.

bünyesinde birçok bilimsel toplantı ve profesyonel kursa ev sahipliği yapmaktadır. 1 Ankara Üniversitesi Üreme Sağlığı Teşhis, Tedavi, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce ülkemizde üreme sağlığı ve yardımcı üreme teknikleri üzerine bilimsel araştırmalar

Detaylı

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI

ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ISBN: 978-605-4011-12-4 GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLEŞTİRİLMİŞ 5. BASKI ADRENAL VE GONADAL HASTALIKLAR KILAVUZU HAZIRLAYANLAR (Soyad alfabetik sırasına göre) Ersin Akarsu Hulusi Atmaca Mustafa Kemal Balcı

Detaylı

ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ

ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ ĐNFERTĐLĐTE : GENEL BĐR BAKIŞ Đnfertilite, düzenli ve korunmasız cinsel birliktelik olmasına rağmen bir yıl sonunda gebeliğin gerçekleşememesi olarak tanımlanmaktadır.eğer bir yıl veya daha fazla süredir

Detaylı

Blast. Derlemeler. TSRM Yönetim Kurulu Kararları. TSRM Yurtdışı Burs Yönetmeliği Sektörel Sorunlar. www.tsrm.org.tr

Blast. Derlemeler. TSRM Yönetim Kurulu Kararları. TSRM Yurtdışı Burs Yönetmeliği Sektörel Sorunlar. www.tsrm.org.tr TSRM Blast Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni Mart-Nisan /2014 ISSN: 2148-3361 2. SAYI YIL:1 Derlemeler TSRM Yönetim Kurulu Kararları 6. ULUSAL ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ ve İNFERTİLİTE KONGRESİ 06-09

Detaylı

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA ETKİSİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARDA ÜREME PROBLEMLERİNİN FİZİKSEL, DUYGUSAL, SOSYAL VE İLİŞKİSEL YAŞAM ALANLARINA

Detaylı

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013

ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 ANNE ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEDE DOĞUM VE ACİL OBSTETRİK VAKAYA YAKLAŞIM SEMPOZYUM KİTABI KONYA - 2013 Anne Ölümlerini Önlemede Doğum ve Acil Obstetrik Vakaya Yaklaşım Sempozyum Kitabı Anne Ölümlerini Önlemede

Detaylı

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI

2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 B GRUBU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SINAV SORULARI 1- PKOS için hangisi yanlıştır? a. Üreme çağındaki kadınların %8 inde görülür. b. Over rezervleri daha erken azalır. c.

Detaylı

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign

Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GEÇ YAN ETKİLER Musa Karakükçü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Hematopoetik kök hücre nakli (HKHN) malign ve benign hematolojik hastalıklarda yaygın kullanılan

Detaylı

Endokrin Hastalıklarda Gözlenen Deri Bulguları

Endokrin Hastalıklarda Gözlenen Deri Bulguları Endokrin Hastalıklarda Gözlenen Deri Bulguları Özlem DİCLE Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Antalya Hormon salgılanmasında anormalliklerle karakterize olan endokrin hastalıkların

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı