KARMA YEM TEKNOLOJİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARMA YEM TEKNOLOJİSİ"

Transkript

1 KARMA YEM TEKNOLOJİSİ Yem fabrikaları, fenni hayvan yeminin üretiminin gerçekleştirildiği fabrikalardır. Saatte 3 tondan 250 ton/saate kadar değişik kapasitelerde kurulabilmektedir yılında kurulan ve bölgemizde ilk özel yem fabrikası olan Bayramoğlu Yem ve Un San. A.Ş. saatte 30 ton kapasite ile çalışmaktadır. Tescil ve beyana tabi 60 çeşit karma yem üretimi yapılmaktadır. Üretimde son teknoloji olan hammadde kabulden sevkiyata kadara prosesin tüm aşamalarında tam otomasyon sistemi kullanılmaktadır. Yemler İnce, Pelet ve Granül formda üretilmektedir. İnce Yem Granül Yem Pelet Yem ( mm) Yem Fabrikası aşağıdaki ana bölümlerden oluşur: 1- Hammadde alım ünitesi 2- Dozajlama ünitesi 3- Makrodozaj ünitesi 4- Mikro dozaj ünitesi 5- Kırma-karıştırma-likit katkılar ünitesi 6- Peletleme ünitesi 7- Granül ünitesi 8- Torbalama ve sevk ünitesi. 1-HAMMADDE ALIM ÜNİTESİ: Karma yem yapımında kullanılan hammaddeler fabrikaya çeşitli nakil vasıtaları ile getirilirler. Önce hammaddenin cinsine göre uygun şekilde numuneler alınıp laboratuarda kalite kontrolünden geçirilerek standartlara uygunluğu kontrol edilir. Standartlara uygun hammaddeler ızgaralı alım bunkerlerine hidrolik liftlerle boşaltılırlar. Bu sırada meydana gelebilecek tozlanma Aspirasyon Fanları ile emilerek Siklon ile geri kazandırılır. Hammaddeler taşıma ekipmanları (Zincirli Konveyör, Kovalı Elevatör, Helezon ve Blower ) ile ilgili siloya (hammadde deposu) taşınır. Hammadde taşınırken ilk önce Magnet (Manyetik Ayırıcı) ten geçer. Burada hammaddede olası metal parçalar tutulur. Magnet ler tek ve çok katlı çeşitli tip ve özelliklerde olabilmektedir. Ayrıca hammadde ilgili depoya sevk edilmeden Çöp Sasörü (çöp eleği) den geçirilerek olası iplik, kâğıt, naylon vb. yabancı cisimler temizlenir. Aspirasyon Fanı Siklon 1

2 Çeşitli Şekil ve Özelliklerdeki Magnetler.(Metal Tutucular) TAŞIYICILAR VE ÖZELLİKLERİ: Zincirli Konveyör: Zincirli konveyörler hammaddenin, yemin ve peletin uzun mesafelerde yatay olarak veya yataya yakın olarak taşınması için, yüksek kapasitelerde mal aktaran ve yüksek dayanımlı zincirli taşıyıcılardır. Özellikle melaslı yemin aktarılmasında temizlik kolaylığı bakımından gerekli bir taşıma aracıdır. Peletlenmiş yemlerin uzun mesafelerde kırılmasını, tozlanmasını önlediği için de yaygın kullanıma sahiptir. Zincirli Konveyörler Helezon(Vidalı Konveyör): Vidalı konveyörler (Helezonlar), özellikle kısa mesafelerde hammadde, yem ya da peletin bir yerden bir yere aktarımını sağlayan mekanik taşıma elemanlarıdır. Ekonomik olması ve melassız toz yemi kısa mesafelerde aktarması bakımından yaygın kullanıma sahiptir. 90 dereceye kadar Dikey taşımalarda da kullanılmakta olup, bu derecelerde kısa mesafelerde aktarma yapabilmektedir, fakat kapasitesi düşüktür. Hassasiyeti nedeni ile daha çok dozaj lamada kullanılır. Helezon (Vidalı Konveyör) 2

3 Kovalı Elevatör: Kovalı Elevatörler, değişik hammaddeler, mamul ve yarı mamul ürünlerin belli bir yüksekliğe çıkartılarak silo, depo veya diğer taşıma organlarına, ara elemanlara aktarılmasını sağlayan dikey taşıyıcılardır. Zincirli veya bantlı tip olabilir. 3 ana bölümden oluşur.kafa Bölümü, Ara Seksiyon, Ayak Bölümü Kovalı Elevatör Kafa Bölümü Ayak Bölümü Blower (Pnomatik Taşıma):Hava basıncı ile hammaddenin naklidir. Blower ile üretilen havanın bir boru hattına basılması ve bu boru hattına hava kilidi ile toz ürünün beslenmesi sistemi ile ürün transferi yapılmasıdır. Prosese sabitlendiği gibi seyyar olarak ta kullanılmaktadır. Özellikle limanlarda yük gemilerinin boşaltılmasında kullanılır. Son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sabit Sistem Blower (Pnomatik Taşıyıcı) Akış Şemaları 3

4 Seyyar Sistem Blower (Pnomatik Taşıyıcı) Akış Şemaları HAMMADDE VE MAMUL MADDE DEPLAMA SİSTEMLERİ: Fabrikaya alınan ve stok edilen hammaddeler değişik yerlerde ve farklı özelliklere sahip depolama sistemleri ile stoklanırlar. Likit katkılar yağ, melas vb tanklarda veya melas kuyularında stoklanır. Bazı hammaddeler hangarlarda, bazıları ise beton veya çelik silolarda depolanırlar. Bu durum fabrikanın yapısına, kapasitesine ve işleyişine göre değişiklik arz eder. Yüksek kapasitede stoklanan hammaddeler dökme olarak hammadde hangarlarında veya çelik silolarda depolanırlar. Hangarlar ve çelik siloların kapasitesi hammaddenin yoğunluğuna göre değişmektedir. Günümüz teknolojisinde artık çelik aksamlı silolar tercih edilmektedir. Galvaniz silolar; buğday, arpa, soya fasulyesi, ayçiçeği, mısır vb. serbest akan maddelerin depolanması için tasarlanmıştır. Bu depolarda yoğunluğu çok düşük olan hammaddeler (Buğday Kepeği,Toz Yağlı tohum Küspeleri vb) köprü yapacağı için stoklanamaz.galvanizli malzemeden yapılan Çelik Silolarda hammadde daha uzun süre,daha az işçilik ve enerji sarfiyatı ile stoklanır.hangarlarda hammaddenin stoklanması işçilik gücünü artırır,hammaddenin sevki için iş marinalarına ihtiyaç olabilir. Kullanım amacına ve yerine göre galvaniz silo çeşitleri: 1 - Ticari Tip Silolar 2 - Konik Tabanlı Silolar 3 - Kümes Tipi Silolar 4

5 Galvanizli Çelik Silo Özellikleri Özel tasarlanmış ondülalı yan duvar sacları ve dikey bağlantı babaları ile mevcut konstrüksiyona ekstra bir mukavemet kazandırılmıştır. Çeşitli hava koşullarına cevap verebilecek nitelikte özel galvanizli sacdan imal edilmiştir. Sağlam konstrüksiyon dizaynı uygun statik hesaplar ile sağlanmıştır. Kaliteli cıvata ve bağlantı elemanları kullanılmıştır. Silo çatısına ulaşım için emniyet kafesli dayanıklı merdivenler bulunmaktadır. Havalandırma sistemi vardır. Ticari Tip Siloların Tercih Edilme Sebepleri Cıvatalı tasarım ile kolay montaj imkanı Gerilim ve paslanma gibi etkilere karşı en üst düzeyde dayanıklılık Hava ve su sızdırmazlığını sağlamak için özel tasarım Kolay doldurma ve boşaltma imkânı Kar ve rüzgâr yüküne karşı özel tasarım silo çatısı Opsiyonlar İçerisinde ihtiva ettiği tahılın emniyeti için (kızışma, yoğuşma, böceklenme tehdidine karşı) birbiri ile bağlantılı çalışan ve gerekirse merkezi kumanda sistemine adapte edilebilen taban-tavan havalandırma ve ısı sensoru sistemi kurulabilmektedir. Dip sıyırıcı tertibatı: malın depodan temizlenme kolaylığı sağlar, iş gücünü düşürür. Aspirasyon sistemi: stoklanan malın havalandırılması imkânı sağlayarak olası kızışma ve bozulmalara karşı tedbir alınmasını sağlar. Seviye tespit sensörü: stoklanan hammaddenin hangi seviyede olduğunu görmemizi sağlar. Konik Tabanlı ve Kümes Tipi Siloların Tercih Edilme Sebepleri Düşük işçilik ve enerji masrafları Mal tutmayı önleyen alt koni ile kolay ve hızlı tahliye imkanı Alt yapı masrafı gerektirmez. Doldurma ve boşaltmada talebe göre pnömatik veya helezonlu sistem oluşturulabilir. Düz Tabanlı Çelik Silolar Konik Tabanlı Çelik Silolar 5

6 Düz Tabanlı Çelik Silo Boşaltma Sistemi Konik Tabanlı Silo Konik Kısımları 2-DOZAJLAMA ÜNİTESİ: Fabrikamızda üretim, tam otomasyon sistemi ile yapılmaktadır. Prosesin tüm ünitelerinde olduğu gibi, dozajlamada % 0,1 hata payı ile bilgisayar kontrolünde yapılmaktadır. Dozajlama ünitesinden kasıt, ana hammaddelerin dozajlanmasıdır. Yani, karma yem yapımında toplam dozajın büyük bir kısmını oluşturan tane yemler, yağlı tohum küspeleri, değirmencilik yan ürünleri vb. ana hammaddelerin dozajlandığı ünitedir.14 adet farklı hammadde deposunun altında, merkezi bir noktada bulunan ana dozaj bunker inde, her depodan ayrı ayrı gelen helezonlarla dozajlama işlemi ilgili formülasyona göre gerçekleşir. 3-MAKRODOZAJ ÜNİTESİ: Karma yemde kullanılan ve karmaya katılım oranları ana dozajdan daha az olduğu için daha hassas dozajlanması gereken, tuz, mermer tozu, DCP vb makro seviyesindeki katkıların dozajlandığı ünitedir.3 depo ve helezonlarla bağlı bir makrodozaj bunkerinden oluşur. 4-MİKRODOZAJ ÜNİTESİ: Karma yemlere mikron seviyede katılan, tartımın en hassas olduğu dozajlama ünitesidir.12 hücreden ve helezonlarla bağlı mikrodozaj bunkerinden oluşur. Vitaminler ve mineraller gibi yemlere mikron seviyesinde katılan premixlerin dozajlandığı ünitedir. 6

7 Otomasyon Dozaj Sayfası Ekran Görüntüsü 5- KIRMA-KARIŞTIRMA-LİKİT KATKILAR ÜNİTESİ: Karma yem formulasyonundaki dozajlama işlemi bittikten sonra ana dozajda tartılan hammaddeler taşıma ekipmanları ile değirmen üstü döner tava elekte elenir. Elenmesinin sebebi değirmende kırılmasına gerek duyulmayan partiküllerin değirmene uğramadan değirmen alt bunkerine gönderilmesidir. Bu sayede hem elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmış olur hem de değirmendeki yüksek devire bağlı yüksek ısıdan kaymaklanan besin kaybı azaltılmış olur. Büyük partiküller çekiçli değirmende uygun elek kullanılarak kırıldıktan sonra elenen kısımla değirmen alt bunkerin de birleşir. Kırma işlemi gerçekleşirken değirmen üzerinde bulunan besleme üniteleri değirmenin devrine göre miktarı ayarlar. Böylece o partideki tartma ve kırma işlemi gerçekleşmiş olur. Sıra karıştırma işlemine gelmiştir. Yem fabrikalarında en hassas olunması gereken, prosesin en önemli yeri karıştırma işlemidir. Her formülasyon farklı bir içeriğe sahip olduğu için karışımın yoğunluğu da buna bağlı olarak değişmektedir. Mikserde(karıştırıcı) her farklı yoğunluğa sahip yemin farklı bir karışım süresi vardır. Bu süre mikser tipine ve kapasitesine göre değişmektedir. Fabrikamızda bulunan kg kapasiteli mikserde bu süre yemin cinsine göre 210 saniye ile 270 saniye arasında değişmektedir. Formülasyonda likit katkılar hariç tüm dozajlanan hammaddeler mikser üst bunkerinde homojen karışım için beklemektedir. Pnömatik kapaklar açıldıktan sonra tüm dozajlanan hammadde ve katkı maddeleri mikser içerisine boşalır.homojen karışım zamanı tamamlandıktan sonra mikser alt kapakları açılarak karışımın tamamı mikser alt bunkerine iner.artık karıştırma işlemi bitmiş,likit katkıların katılacağı (melas,yağ vb) adından da anlaşılacağı gibi melasiyer veya melasör (melas mikseri) işlemi başlayacaktır.melas, melas tanklarında yağ ise yağ tanklarında stoklanır.karışım yapılmadan önce likit katkıların mutlaka ısıtılması gerekmektedir.karışım melasiyerden geçerken birim zamanda geçen yem miktarı otomatik olarak hesaplanıp flowmetre yardımı ile likit katkının yoğunluğuna göre likit katkılar melasiyere püskürtülür..melasiyerdeki padıllar yem ile likit katkıları yoğurarak yine homojen bir şekilde karışım sağlanmış olur. Artık o partideki yem ince formda üretilmiştir. Eğer bu şekilde torbalanacaksa mamül depolarına sevk edilir. Pelet veya granül formda olması gerekiyorsa ilgili taşıma ekipmanları ile pelet pres hattı toz depolarına sevk edilir. 7

8 Tava Elek Otomatik Besleme Ünitesi Çekiçli Değirmenler Tek Katlı Melas Mikseri Çift Katlı Melas Mikseri 6- PELETLEME ÜNİTESİ: 8

9 Pelet formda yapılacak olan yemler kırma işlemi gerçekleşip, likit katkılar katıldıktan sonra pelet pres toz depolarına gelir.pelet pres hattı besleyici,şartlandırıcı ve presleyici olarak üç bölümden oluşur. Pelet pres makinesine ilgili yem için gereken ebattaki pelet diski takılır. Pelet yapımında su buharı çok önemlidir. Pelet kalitesi, buhar kalitesi ile alakalıdır. Pelet presleri, toz yemin derecede buharla karıştırılarak, disk ve rulo yardımı ile mekanik olarak sıkıştırılıp, mm. çaplar arasında üretimini sağlayan bir makinedir. Buhar ile pişirilen yem, içindeki nişastanın jelatinize olması sebebi ile hayvanlar için sindirimi daha kolay hale gelmektedir. Hayvanlar için zararlı, hastalık yapıcı bakterilerin (Salmonella) ölmesini sağlamaktadır. Peletlenerek yoğunluğu artan yemin depolama ve taşıma masrafları da inmekte ve daha ekonomik olmaktadır. Yem endüstrisi dışında, yaygın olarak kepek, küspe, ağaç talaşı, organik gübre, çöp, şerbetçiotu, pirina ve şeker pancarı küspesi peletleme de kullanılmaktadır. Toz yem şartlandırıcıdan geçerken buharla yoğrulup yaklaşık derecede ısıya ulaşınca disk ile rulo arasında basınçla diskten geçip istenilen seviyede ayarlanan bıçaklar vasıtası ile kesilerek soğutucuya iner. Soğutucuda istenilen dereceye kadar soğuduktan sonra soğutucu kapakları açılarak ilgili taşıma yolları ile vibro elekten elendikten sonra mamul depoya taşınarak paketlenir. Elenen partiküller ise peletlenmek üzere tekrar pelet pres toz depolarına gönderilir. Pelet Presi Pelet Soğutucu Vibro Elek Pelet Rulo ve Diskleri 7- GRANÜL ÜNİTESİ: 9

10 Granül ünitesi pelet pres ünitesinin devamıdır. Granüle makineleri, peletlenmiş ve soğutucudan çıkmış yemleri özel dökülmüş, sertleştirilmiş ve dişleri işlenmiş valsler arasında tekrar kırarak ufak partiküllere ayırır. Yaygın olarak civciv yemi üretiminde kullanılmak ile beraber, son yıllarda süt-besi-kuzu buzağı yemleri imalatında da tercih edilmektedir. Granül olan yem mamul depolara giderek paketlenir. Granül Makinesi 8- TORBALAMA VE SEVK ÜNİTESİ: İmalatı yapılan ince, pelet ve granül yemler mamul depolara sevk edildikten sonra bant beslemeli veya vidalı torbalama kantarlarında tartılıp paketlendikten sonra ağzı dikilen torbalar bantlı konveyörler ile vasıtalara yüklenerek sevk edilir. Torbalama kantarları, hammaddenin, toz yemin ya da pelet yemin ya da 50 kg lık torbalarda paketlenmesi için hassas tartım yapan makinelerdir. Load celli ve elektronik denetimli olarak imal edilmektedir. Hammadde özelliklerine bağlı olarak vidalı ya da bantlı besleme sistemlerine sahiptir. Tek kefe veya çift kefe olabilmektedir. Torbalama Kantarları 10

PLC/SCADA YAZILIMLARI ÇELİK KONSTRÜKSİYON ENDÜSTRİYEL TESİS İMALAT VE MONTAJI SİLO İMALATLARI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ PLC/SCADA YAZILIMLARI

PLC/SCADA YAZILIMLARI ÇELİK KONSTRÜKSİYON ENDÜSTRİYEL TESİS İMALAT VE MONTAJI SİLO İMALATLARI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ PLC/SCADA YAZILIMLARI ÇELİK KONSTRÜKSİYON ELEKTROMEKANİK SİLO İMALATLARI ENDÜSTRİYEL TESİS İMALAT VE MONTAJI PLC/SCADA PLC/SCADA YAZILIMLARI YAZILIMLARI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ FİRMA TANITIMI İVME ELEKTROMEKANİK VE

Detaylı

www.cevtekmuhendislik.com

www.cevtekmuhendislik.com www.cevtekmuhendislik.com Çevre Sorunlarına Odaklı ve Daha Verimli Çözümler VİZYONUMUZ Günümüz şartarından kaynaklı ortaya çıkan çevre problemlerinin çözümü adına mevcut sistemlerin beraberinde yeni tasarımlar

Detaylı

POLAT MAKİNA SANAYİ A.Ş.

POLAT MAKİNA SANAYİ A.Ş. POLAT MAKİNA SANAYİ A.Ş. KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI MAKİNALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI PMS 470 / PX 70 STANDART K G F E D H C B A ASTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ AYDIN / TÜRKİYE TEL: +90 256 231 04 73 (4 hat) * FAX:

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

TAHIL TEKNOLOJİSİ I HUBUBAT ( TAHIL )

TAHIL TEKNOLOJİSİ I HUBUBAT ( TAHIL ) TAHIL TEKNOLOJİSİ I DERS NOTLARI YAZARI: GIDA MÜH. VOLKAN AKIN DERSİN SORUMLUSU: ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI HUBUBAT ( TAHIL ) Buğdaygiller ( Poaceae,Gremineae ) familyasına dahildirler. Tüm dünyada 2 milyar

Detaylı

Redsun üçüncü fabrikası için de aynı tedarikçiye güveniyor

Redsun üçüncü fabrikası için de aynı tedarikçiye güveniyor Masa GmbH, 56626 Andernach, Almanya Redsun üçüncü fabrikası için de aynı tedarikçiye güveniyor Redsun firması, 2001 yılında Masa yapımı ilk parke taşı üretim hattını devreye aldıktan ve 2006 yılında üretim

Detaylı

ÜRETİMLERİMİZ. Akış Kontrol Ekipmanları

ÜRETİMLERİMİZ. Akış Kontrol Ekipmanları ÜRETİMLERİMİZ Akış Kontrol Ekipmanları Izgara ve Elekler Havalandırma Ekipmanları Sıyırıcı Yoğunlaştırıcı Karıştırıcılar Kimyasal Hazırlama Üniteleri Konveyör Vinç Izgara Presi - Kum Ayırıcı - Sessiz Kabin

Detaylı

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI

BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI BÖLÜM 2. MALZEMELERİN VE TRANSPORT MAKİNALARININ SINIFLANDIRILMASI 2.1. GİRİŞ Materyal Transportu Materyal Transport Enstitüsü tarafından (MHI) tarafından şöyle tanımlanmıştır. Materyal ve ürünlerin üretimi,

Detaylı

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 Çevre Durum Raporu ARALIK-2012 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.ETİ KROM A.Ş. 3 1.1 Yönetim Organizasyonu ve Personel Bilgisi 4 1.2 Nakliye Lojistik Taşıma Yönetimi 4 2. Mevcut Yüksek

Detaylı

AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES)

AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES) AYAKKABI MAKİNELERİ BİLGİSİ (FOOTWEAR MACHINES) Öğr. ÖĞR.GÖR.ÖMER UÇTU DERS 1 (LECTURE 1) Makine nedir? (What is machine?) Ayakkabı makineleri (Footwear machines) Ayakkabının kısımları. (Parts of footwear)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ YARDIMCI EKİPMANLARLA ÜRETİM - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ YARDIMCI EKİPMANLARLA ÜRETİM - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ YARDIMCI EKİPMANLARLA ÜRETİM - 2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EFFE Endüstri Otomasyon A.Ş. Kimdir?

EFFE Endüstri Otomasyon A.Ş. Kimdir? 3. SYF EFFE Endüstri Otomasyon A.Ş. Kimdir? EFFE Endüstri Otomasyon A.Ş, 2002 yılında İtalyan REEL S.R.L ve Türk ortaklığı şeklinde faaliyetlerine başlayan REEL Otomasyon firmasının unvan ve vizyon değişikliği

Detaylı

Harman hallaç. Teknik uygulamalar

Harman hallaç. Teknik uygulamalar Harman hallaç Teknik uygulamalar 16 Harman hallaç teknolojisi Mükemmel bir pamuk işleme tesisi gerektiği kadar büyük, mümkün olduğunca kısa Şerit telefleri Temizlenmiş telefler Telef-Açıcı BO-R Elektronik

Detaylı

ÖZALMER GERİ KAZANIM TESİSİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

ÖZALMER GERİ KAZANIM TESİSİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 2012 ÖZALMER GERİ KAZANIM TESİSİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Hazırlıyan : Prof. Dr. Timur KOÇ İÇİNDEKİLER 1. TESİS YER SEÇİMİ, YERLEŞİM PLANI VE ZEMİN GEÇİRİMSİZLİK SİSTEMİ ÖNERİLERİ... 3 2. PROSESTE

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3.

İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3. 1 İÇİNDEKİLER Özet 4 1 Meslek Hastalığı 5 1.1 Meslek Hastalığının Kavramı 5 1.2 Sağlık Riski Ve Etkileri 6 1.3 Sağlık Riski Yönetimi 6 1.3.1 Meslek Hastalıklardan Korunmak İçin Problemi Tanımlamak 6 1.3.1

Detaylı

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ AMBARLI İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Dün suyu akmayan İstanbul, bugün musluklarından kesintisiz, sağlıklı, kaliteli su akan İstanbul Dün denizlerine girilemeyen İstanbul,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ ENJEKSİYON MAKİNELERİNDE ÜRETİM-1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK KOMİTELERİNDE KULLANILAN FİRE VE ZAYİAT ORANLARI ALFABETİK FİHRİSTİ AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI - 2008- FİRE VE ZAYİAT ORANLARI 2 ADAÇAYI AEROSOL AHŞAP EŞYA AKŞEHİR

Detaylı

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN

EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1. Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZTEKİN EKMEK ÜRETĐM TEKNOLOJĐSĐ - 1 EKMEK HAMURU HAZIRLAMA 1. EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER 2. EKMEK ÜRETİMİNDE YARDIMCI BİLEŞENLER 3. EKMEK HAMURU EKMEK ÜRETİMİNDE TEMEL BİLEŞENLER Ekmek hamuru hazırlarken

Detaylı

ÖNSÖZ HEDEFLERİMİZ. - Isıtma, havalandırma, buharlaşmalı soğutma yöntemiyle yurt içi ve dışında anahtar teslimi yeni projelere imza atmak.

ÖNSÖZ HEDEFLERİMİZ. - Isıtma, havalandırma, buharlaşmalı soğutma yöntemiyle yurt içi ve dışında anahtar teslimi yeni projelere imza atmak. Devlet Karayolu Altı Dallıca Mevkii Nazilli / AYDIN T: +90 (256) 316 15 13-316 15 14 F: +90 (256) 316 00 44 M:+90 (533) 380 82 56 kahyaoglu@kahyaoglu.com.tr KULLANMA KLAVUZU ÖNSÖZ KAHYAOGLU MAKİNE TAR.

Detaylı

SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI ÇIKARMA TESİSİ

SANTRİFÜJ TEKNOLOJİLERİ KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI ÇIKARMA TESİSİ KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI ÇIKARMA TESİSİ KONTİNÜ SİSTEM ZEYTİNYAĞI ÇIKARMA TESİSİ TESİSİ OLUŞTURAN MAKİNE EKİPMAN LİSTESİ 1 Zeytin Taşıma Bandı ve Yıkama Makinesi 2 Zeytin Kırıcı 3 Malaksör 4 Dekantör

Detaylı

ZA-M ZA-M ZA-M ZA Z -M Profi A s -M Profi ZA Z -M Ultr A a -M Ultr

ZA-M ZA-M ZA-M ZA Z -M Profi A s -M Profi ZA Z -M Ultr A a -M Ultr ZA-M ZA-M ZA-M Profis ZA-M Ultra Tam güvenlik için doğru zaman. Gerçekler ve argümanlara genel bakış: Giriş Tam güvenlik için doğru zaman S. 2/3 Gübre serpme ailesi Tüm boyutlarda daha fazla güvenlik S.

Detaylı

Sanayi Bölgesi 2. Kısım 4. Cad. 9. Sk. No.11 SİVAS 218 11 35 (pbx) Fax: 0.346 218 13 50

Sanayi Bölgesi 2. Kısım 4. Cad. 9. Sk. No.11 SİVAS 218 11 35 (pbx) Fax: 0.346 218 13 50 PAKET HİJYENİK KLİMA SANTRALİ HAVUZ NEM ALMA SANTRALİ KLİMA SANTRALLERİ KONFORMATİK ATIK HAVA TEMİZLEME SANTRALLERİ ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ HÜCRELİ ASPİRATÖR VE VANTİLATÖR SİSTEMLERİ SICAK HAVA APAREYLERİ

Detaylı

PLC VE SCADA Kullanarak Bir İrmik Üretim Sisteminin Otomasyonu

PLC VE SCADA Kullanarak Bir İrmik Üretim Sisteminin Otomasyonu PLC VE SCADA Kullanarak Bir İrmik Üretim Sisteminin Otomasyonu 1 İlteriş Mirzaoğlu 1, Müzeyyen Sarıtaş 2 1 Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ziyabey Caddesi, 21. Sokak, No:4, Balgat, Ankara e-mail: ilterismirzaoglu@hotmail.com

Detaylı

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması

MOTORLU TESTERELER. Motorlu Testerelerin Sınıflandırılması MOTORLU TESTERELER Tarihçesi; Alman mühendis Andreas Stihl, 1926 yılında elektrikli zincir testere, 1929 yılında ise benzinli zincir testereyi geliştirerek patentini almış ve kurduğu fabrika ile seri üretime

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ EKİM - DİKİM ALET VE MAKİNELERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa

Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Ocak, 2011, Şanlıurfa BUHAR KAZANLARI DERS NOTLARI Doç. Dr. Hüsamettin BULUT Buhar nedir? Buhar: Suyun gaz durumuna denir. Su ve dolayısıyla buhar

Detaylı

Galileo. İçindekiler. Açma Bölümü. Marzoli. Superblender B12. Duocleaner B390L. Automixer B143L. Toz Ayırıcı B450L. Duo Harman Temizleyici B380L

Galileo. İçindekiler. Açma Bölümü. Marzoli. Superblender B12. Duocleaner B390L. Automixer B143L. Toz Ayırıcı B450L. Duo Harman Temizleyici B380L Açma Bölümü Superblender B12 Duocleaner B390L Automixer B143L Toz Ayırıcı B450L Duo Karışık Temizleyici B380L Terazili Balya Açıcı B13 Fasılalı Karıştırıcı B23 Balya Açıcı ve Ön Karıştırıcı B14 Besleme

Detaylı