BURDUR İLİNİN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURDUR İLİNİN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİ"

Transkript

1 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1127 BURDUR İLİNİN TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİ Hasan ÖZÇELİK * Cahit BALABANLI ** Özet Göller Yöresi, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğal olarak en çok yetiştiği yörelerimizdendir. Yöre halkının çoğunluğu kırsal kesimde yaşadığından doğal faydalı bitkilere aşinadır. Bu bitkilerin önemli bir çayır ve mer aların floristik yapısını oluşturmaktadır. Bu grup bitkilerin kullanımında günden güne artış görüldüğünden tüm Dünya da konunun önemi artmıştır. Burdur il sınırları içerisinde floristik, ekolojik ve mer a ıslahı amaçlı yaptığımız arazi çalışmaları sırasında tıbbi ve aromatik bitkiler tespit edilmiş; literatür bilgileri ile karşılaştırılmıştır. Yaklaşık90 bitkinin tıbbi ve aromatik amaçlarla kullanımı çalışmamızda yer almaktadır. Anahtar kelimeler: Çayır- Mer a, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Burdur, Göller Yöresi. Giriş İnsanoğlu varlığından bu yana, pek çok ihtiyaçlarını karşıladığı dağları, tepeleri, çayırları, otlakları, yamaçları ve dereleri daima birer tabii eczane olarak görmüştür. 21. yüzyılda sentetik ilaçların da yan etkilerinin anlaşılmasından dolayı pek çok bölgede insanlar ihtiyaçlarını yine doğal yoldan tedarik etmeye yönelmiştir. İyileştirici, sakinleştirici vb.bitki çaylarının ve tentürlerinin yanı sıra, Akupressur, Aromaterapi ve Ayurveda gibi alternatif tedavi yöntemlerine duyulan ilginin gitgide artması pek çok kişinin, sağlığı ile ilgili davranışlarını değiştirmeye başladığının bir işaretidir. Şifalı bitkilerle tedavi veya diğer adıyla alternatif tedavi uygulamaları büyük bir dikkatle incelenmektedir. Tabii ilaçlarla tedavinin en önemli özelliği gıda şeklinde hazırlanarak canlı bünyesinin besin yoluyla desteklenmesi ve immunolojik sisteminin güçlendirilmesidir. Böylelikle bozulmuş olan dengesini organizma yeniden oluşturabilir. Burada şu konulara dikkat önemlidir: Belirtilerin doğru teşhisi, nedenlerin saptanabilmesi, bitkilerin doğru kullanımı ve her şeyden önce kişinin kendisiyle oluşturması gereken bilinçli ilişkidir. Bitkilerle tedavi biliminin temsilcileri lokal hastalıkların, bedensel ve ruhsal anlamda insanı tümüyle etkilediği tezini savunurlar. Tedaviler de bu teze uygun yöntemlerle uygulanır. Şifalı bitki çayları bünyeyi bütün olarak etkiler. Bitki yağları ve tentürleri ile, bedenin kendini iyileştirebilen güçlerine canlılık kazandırılabilir ve akut rahatsızlıklara karşı lokal tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bazılarına göre; bitkilerle tedavi gayri ciddi bir tedavi tarzıdır. Sadece kişiye psikolojik destek amacına yöneliktir. Bazıları daha ileri giderek bu tedavi tarzına kocakarı ilaçları adını vermektedir. Hekimlik bir tecrübe işi olduğuna göre yaşla ilişkisi kurulabilir ve yaşlı insanların bilgi ve tecrübesine itimat edilebilir. Bu gün Dünya da hala bitkilerle tedavi gören insan sayısı modern yöntemlerle tedavi görenlerden daha fazladır. Ancak modern tıpta yapılan tedavinin belirli metodları ve tecrübelerin kayıtlı sonuçları olmasına rağmen bitkilerle tedavi yapanlarda çoğu kez herhangi bir standart, ciddi bir tedavi ve müşahade merkezi yoktur. Öte yandan bitkilerle tedavi; en çok ulaşımı zor, modern teknolojik imkânların ulaşamadığı kırsal kesimlerde yaşayan kültür seviyesi düşük halka kendi içlerinden bazılarının yetersiz tecrübelerini uygulamasından ibarettir. Bu durum hekimlerimizin bitkilerle tedaviye olumsuz bakışlarına neden olmaktadır. Şifalı bitkilerle ilgilenen kişinin en azından bitkinin yapısı, organları ve bu organların işlevleri hakkında bazı temel bilgilere sahip olması gerekir. Bir bitkinin çeşitli organları, birbirine benzemeyen çeşitli etken maddeler içerir. Bitkilerle tedavi alanında bu organlar, bitkisel droglar olarak tanımlanır. En çok kullanılan organ * Prof.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi. ** Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü.

2 1128 I.BURDUR SEMPOZYUMU bol miktarda glikozidler ve alkaloidler içeren yapraklardır. Kök ve yapraklar arasında taşıma işlevi üstlenen bir yol olarak da tanımlanabilecek saplar ise genellikle kullanılmaz; ama bu kural bazı bitkilerde değişebilir. Yani, bazı bitkilerin sapları da etken madde içerebilir. Aynı şekilde bazı ağaçların kabukları da etken madde zenginidir. Yeraltındaki adeta depo görevi üstlenen sürgünler, biçimlerine göre, köksap(rizom), yumru(tuber), kök(radix) veya soğan(bulb) adları ile tanımlanır. Kökler, topraktan emdikleri su ve madensel tuzları yapraklara gönderirler. Genellikle şeker, bazen vitaminler ve alkaloidler depolarlar. Çiçek ve meyve, bitkinin soyunun devamının sağlanması görevini üstlenmişlerdir. Genellikle içerdikleri etkin maddeler nedeniyle, şifalı bitkilerle tedavi alanında önemli yere sahiptirler. Toplanmayan çiçek meyve oluşturabilir. Bitki tohumları gelişim safhalarında gerekli olan etken maddelerin özünü içeren bir depodur. Öte yandan modern tedavi yanında alternatif tedavinin desteklenmesi çok yararlı olabilir. Bu tedavinin içerisinde kırık-çıkık, fıtık vb. hastalıklarda uygulanan el yordamıyla yapılan mekanik uygulamalar da yer almaktadır. Sayıları çok az olsa da, bazı hekimler modern yöntemler yanında bitkilerle tedaviden de yararlanmaktadır. Bu durum hastanın hekimine duydukları güveni pekiştiriyor; bu güven duygusunun yanı sıra şifalı bitkilerin de beden sistemlerine sağladıkları destek sayesinde, tedavi süreleri kısalabilmektedir. Alternatif tedavi yöntemleri tıb kültürünün zenginleştirilmesine katkıda bulunan ve hekimlere farklı seçenekler sunan bir metod olması gerekirken çoğu kez modern tıbba ya da tıp ilmine alternatif oluş gibi yanlış ve anlamsız yorumlara gidilmektedir. Bitkiler, topraktan emdikleri cevherleri kendi metabolizmalarında, insan bedeninin özümleyebileceği bileşimlere dönüştürürler: Örneğin, temel besin maddelerinden, karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler ve mineraller. Bitki metabolizmasında oluşan öteki değerli bileşimler ise, tedavi amacıyla kullanılan etken maddelerdir: Örneğin, eterik(uçucu yağlar = esanslar), alkaloidler, tanenler ve acı maddeler. Bunlar, savunma gücünü arttırarak, organların işlevlerini destekleyerek veya iyileşmeyi hızlandırarak, organizmamızdaki belirli dokulara, organlara ve işlevlere olumlu etkiler yaparlar. Aromatik bitkiler denildiğinde hoş kokulu uçucu yağlar taşıyan bitkiler akla gelir. Besin değerleri dikkate alınmaz. Genelde insanlarda iştah açıcı; hoş kokulu ve eksreleri tıb ilminde kullanılan bitkiler akla gelir. Aromatik bitkilerin çoğunluğu belirli bir dozdan sonra mikrop öldürücü özellik taşımaktadır. Uçucu Yağlar (Bitki esansları) bitki metabolizmasına geri dönmeyen, çevresine keskin kokular yayan ve kolayca uçup giden bitkisel maddelerdir. Uçucu yağlar pek çok maddenin bir araya gelmesiyle oluşurlar, öyle ki, bazı uçucu yağlarda yüzden(100) fazla değişik madde vardır ve bu gerçek bilimsel olarak defalarca kanıtlanmıştır. Bu çalışmamızda Burdur Yöresi nin tıbbi ve aromatik bitkileri tanıtılmaya çalışılmaktadır. İlgililere faydalı olmasını ümit ederiz. Materyal ve Yöntem Çalışma alanı Burdur ili siyasi sınırları olarak belirlenmiştir. Burdur ili ve yöresinde muhtelif zamanlarda özellikle yıllarında yaptığımız flora envanter çalışmaları ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Burdur İl Müdürlüğü, S. Demirel Üniversitesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen Mer a Islahı Amenajmanı Projesi uygulamaları sırasında kırsal kesimde yaşayan halk ile tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında görüşmeler yapılmış; karşılıklı bilgi alış-verişinde bulunulmuştur. Ayrıca bu konuda köy ve semt pazarları gezilerek karşılıklı söyleşilerle yerel halkın tecrübeleri kaydedilmiştir. Bölgenin florasını iyi bilmemiz nedeniyle kullanılan bitkilerin latince adları arazide yazılmış; bilinmeyenler Davis( ) den yararlanılarak teşhis edilmiştir. Bulguların sunulmasında 3 çizelge hazırlanmıştır. Çizelge 1: Kullanılan yabani bitkilerin yerel adları ve kullanım amaçları nı; Çizelge 2. Yerel halk tarafından adlandırılan ancak faydalanma şekli bilinmeyen taksonları;. Çizelge 3. Yerel halk tarafından üretilen tıbbi ve aromatik amaçlı taksonları ifade etmektedir. Bitkiler bu çizelgelerde latince alfabetik sıraya dizilmiştir. Yerel adı bilinmeyen bitki bir adet olup hanesi boş bırakılmıştır. İl sınırları içerisinde bir cinse ait birkaç tür aynı amaçlarla kullanılıyorsa cins kategorisinde belirtilmiştir. Bulgular bitkileri kullanan kişilerin verdiği bilgilere göre tanzim edilmiştir. Literatür verilerini kapsamaz. Esasen çalışmada yün boyası ve gıda amaçlı pek çok bitki de kullanılmaktadır. Ancak bu bildiri sadece tıbbi ve aromatik amaçlı olanlarını kapsamaktadır. Bulgular ve Tartışma Muhtelif dönemlerde yaptığımız envanter çalışmaları ile özellikle kırsal kesimde yaşayan Burdur halkının çevredeki bitkilerden ve bitkileri yakından tanıyan kişilerden çeşitli amaçlarla yararlandığı belirlenmiştir. Burdur ili, bitkiler için uygun ekolojik koşullara sahip olması nedeniyle tıbbi ve ekonomik öneme sahip bitkiler bakımdan zengin bir floraya sahiptir. Değişik zamanlarda yapılan arazi çalışmaları sonucunda 53

3 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1129 familyaya ait 87 doğal bitki türü veya çeşidinin tıbbi ve aromatik amaçlar için kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu Familyalardan 3 ü Pteridophyta(Eğreltiler), 2 si Gymnospermae(Açık Tohumlular), 48 u Angiospermae(Kapalı Tohumlular) gruplarına aittirler. Kapalı tohumlulardan 42 ı ise Magnoliopsida/Dicotyledoneae(İki Çenekliler); 6 ı ise Liliopsida/Monocotyledoneae(Tek Çenekliler) üyesidirler. Bu familyalar içerinde en çok takson içeren 3 familaya: Asteraceae 11, Lamiaceae 13 ve Liliaceae 7.dir. Bitkilerden faydalanma şekilleri Çizelge 1-3 te anlatılmaktadır. Familya (Alfabetik) Anacardiaceae Apocynaceae Tür Yerel adı Kullanılış Amacı ve Şekli Rhus coriaria L. Pistacia terebinthus L. Nerium oleander L. Sumak Çöğre, Menengiç Ağu Araceae Arum L. spp. Danaayağı Araliaceae Hedera helix L. Asclepiadaceae Aspleniaceae Asteraceae (Compositae) Cionura erecta (L.) Griseb. Asplenium ceterach L. Achilea. L. spp. Anthemis L. spp. Artemisia absinthium L. Bellis perennis L. Chondrilla juncea L. Cichorium intybus L. Onopordum tauricum Willd. Scorzonera L. spp. Tragopogon L. sp. Triplerospermum Schultz Bip.spp. Tussilago farfara L. Sarmaşık, Karayaprak Bağla Mayasılot, Altıotu Ayvadana Papatya Pelin; Yavşan Papatya, Babaçya Çengel sakizi Hindiba Güneğik, Karakavuk Kangal Yemlik, Dede sakalı, Teke sakalı Yemlik, Dede sakalı, Teke sakalı Papatya, Babaçya Kabalak Tohumlarının öğütülerek yemeklere katılması şeklinde tüketilmesi diyabete karşı immunolojik sistemi uyarır ve mikrop öldürücü olarak bilinir meyveleri baharat olarak gıdalara eklenir. Kalp yetersizliğine karşı yaprakları soğuk suda bir müddet tutulur ve seyreltilerek çok az miktarda içilir. Çok Gıda amacıyla haşlanıp yenir. Bu gıda ağrı giderici olarak bilinir ve lapası ağrılı harici yere sarılır Hayvanlarda kabızlığa karşı kullanılır. Çok Bitki aşırı derecede zehirlidir. Yalnışlıkla yiyen hayvanlar delirir ve ölür. Çok Topraküstü mayasıla karşı kullanılır Çayı midevi amaçlarla içilir. Karin ağrisi, hazımsızlık vb. mide rahatsızlıklarına karşı haşlamasından elde edilen suyu içilir. Çayı ateşi düşürücü olarak bilinir.terletir, sinirleri yatıştırır. Bağırsak gazlarını giderir. Saçları sarartmak için de kullanılır. Ağrıları dindirir. Mikropları öldürür. Sinirleri yatıştırır. İştahsızlık, sindirim zorlukları ve safrakesesi rahatsızlıklarına karşı etkisiyle bilinir. Çok Soğuk algınlığı, gripal enfeksiyon vs. için kaynatılıp suyu içilir. Saçdökülmesine karşı haşlanmasından elde edilen suyu ile baş yıkanır. Özsuyundan sisdirim sistemi bozukluk-larına karşı kullanılan bir sakız yapılır. alt yaprakları salataya katılarak yenir. Bu gıda sarılığa karşı faydalıdır. Annelerde süt salgısını artırır. Bitki özsuyu dişleri temizler. İdrar ve balgam söktürür. Özsuyundan yapılan sakız egzama, güneş yanıkları, akrep ve arı sokmasına karşı faydalıdır. Kökleri öğütülerek kahveye katılır. gövdeleri kabukları soyularak yenir. Tohumları un edilerek yenir, bünyeye kuvvet verir. çiğ veya pişirilerek yenir. Bu gıda hazımsızlığa ve sindirimboşaltım sistemi bozukluklarını da düzeltir. Özsuyu tereyağı ile karıştırılarak yara iyileştirici olarak kullanılır çiğ olarak gıda amaçlı yenir. Bu gıda hazımsızlığa ve sindirim-boşaltım sistemi bozukluklarını da düzeltir. Haşlama suyunun içilmesi midevi ve gaz giderici olarak bilinir; lapası romatizmaya karşı sarılır; Suyu ile yüz yıkanarak sivilcelere karşı kullanılır Çayı barsak gazlarını giderici olarak az miktarda içilir. Kullanılan Kısmı Meyve, Tohum Meyve, Tohum Yaprak Yaprak Ve gövdeleri çiçek durumu Gövde ve tohumları

4 1130 I.BURDUR SEMPOZYUMU Brassicaceae (Cruciferae) Cornaceae Caprifoliaceae Cupressaceae Elaeagnaceae Ericaceae Equisetaceae Euphorbiacea e Fabaceae (Leguminosae) Fagaceae Capsella bursa-pastoris ( L.) Medik Nasturtium officinale (L.) R.Br. Cornus mas L. Sambucus ebulus L. Sambucus nigra L. Cupressus sempervirens L. Juniperus excelsa Bieb. subsp. excelsa Çobançantası Suteresi Kizilcik Mürver Mürver Haşlamasından elde edilen suyu idrar artırıcı olarak kullanılır Sinirleri yatıştırır. İdrar söktürür. Vücudu kuvvetlendirir. İştah açar. Skorbüt tedavisinde faydalıdır. Cinsel gücü artırır. Haşlanıp tarhana yapımında kullanılır. Ayrıca meyvalarından şeker hastalığına karşı şurup yapılır. Meyvelerinin yenmesi ishali keser. Gövde kabukları ateş düşürür. Ağız yaralarını geçirir. Şurubu, vücuda kuvvet verir. Dövülerek elde edilen lapası macun halinde çiban üzerine sarılır. Çok Dövülerek elde edilen lapası macun halinde çiban üzerine sarılır. Çok Meyveleri veya meyvelerinin özsuyu Karaservi Reçinesi mikrop öldürücü olarak kullanılır. Bitki özsuyu Ardıç J. foetissima Willd. Katranardıcı Elaeagnus angustifolia L Erica manipuliflora Salisb. Equisetum hyemale L. ve diğer Equisetum spp. Euphorbia macroclada Boiss. İgde Funda; Süpürgeotu Atkuyruğu : Sütleğen E. rigida Bieb. Sütleğen Ceratonia siliqua L. Glycyrrhiza glabra L. Lupinus albus.l. Quercus ithaburensis Decne subsp. macrolepis (Kotschy) Hedge & Yalt. Boynuz, Keçiboynuzu, Meyankökü Acı bakla Palamut Fumariaceae (Papaveraceae) Fumaria L. spp. Şahtere Hypericaceae (Guttiferae) Hypericum L. spp. Binbirdelikotu, Kantaron Enfeksiyon hastalıkları ve astım için kaynatılmış suyu ile banyo yapılır. Yağı; ergenlik, egzama, saçkıran, kellik, uyuz ve sedef hastalığında kullanılır. Dalları ve toprakaltı evlere nazarlık olarak asılır. Haşlanmasından elde edilen suyunun içilmesi ishali keser, idrar söktürür. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Anne sütünü artırır. Zeytinyağı ile hazırlanan merhemi, çıban ve egzamaların tedavisinde kullanılır. Kaynatılmış suyunun içilmesi idrar tutukluğunu giderir. İdrarı artırır. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. İdrar torbasındaki iltihabı giderir. Çok Siğilleri ve cilt üzerindeki yaşlanma ile oluşan benekleri gidermek için sütü sürülerek kullanılır. Kuvvetli müshildir. Kabızlığı giderir. Sıtma ve sarılıkta da kullanılır. Çok Sütü iltihaplı yaralara, siğil, mayasıl, temreli yerlere sürülür. Çok alınması zehir etkisi yapar. Mide ve bağırsak hastalıklarına faydalıdır. Göğsü yumuşatır, balgam söktürür ve bronşları boşaltır. İshali keser. Sigara tiryakileri için faydalıdır. Tohumları un haline getirilerek yemeklere ve pastalara katılır. Kuvvetli yara iyileştiricidir. Rizomları kaynatılarak elde edilen hülasa süzülerek içilir. Bu hülasa mide ve barsak bozukluklari, ağız temizliği için faydalıdır. Tohumlarının salamura yapıldıktan sonra yenilmesi Böbrek iltihabını giderir. Böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Çok alınması zehir etkisi yapar. Şeker hastalığıona karşı meyveleri ve yapraklarının çayı kullanılır. Çok Kanı temizler. Vücudu terleterek zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Damar sertliğinde faydalıdır. Mide ağrısı ve mayasıl şikayetlerini giderir. Haşlanmasından elde edilen suyunun içilmesi idrar ve balgam söktürür. İştah açar; sinirleri yatıştırır. Çok alınması zehir etkisi yapar. dalları, meyve ve tohumları dalları, meyve ve tohumları Tüm dalları ve çiçekleri Özsuyu Özsuyu Meyva ve tohumları Rizomları Tohumları Tohumları gövdeleri ve çiçekleri

5 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1131 Lamiaceae (Labiatae) Ajuga chamaepitys (L.) Schreber - Lavadula stoechas L. Melissa officinalis L. Mentha spicata L. M. longifolia (L.) Hudson Ocimum basilicum L. Origanum onites L. Rosmarinus officinalis L. Salvia tomentosa Miller Satureja thymbra L. ve yörede yetişen diğer Satureja türleri Sideritis leptoclada O. Schwarz et P. H. Davis ve yörede yetişen diğer Sideritis türleri Teucrium polium L. Thymbra spicata L. Thymus cilicicus Boiss. et Bal ve yörede yetişen diğer Thymus türleri Lauraceae Laurus nobilis L. Liliaceae Allium L. spp. Asparagus acutifolius L. Asphodeline lutea (L.) Reichb. Karabaşotu Oğulotu Narpız, Yarpuz, Su nanesi Fesleğen; Reyhanotu : Eşek Kekiği Biberiye Kuşdili Şalba Sivrikekik, Aşkekiği Adaçayı Oğlanotu Kirkekiği, Taş kekigi, Dağ kekigi Kekik Defne, Tehnel Yabani soğan Kuşkonmaz Gavursaçı Vücuda kuvvet verir. Ateşi düşürür. İdrar söktürür. Mesane taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Aybaşı tutukluğunu giderir. Öksürüğü keser. Çayının içilmesi kalbe kuvvet verir. Kolestorolü düşürür. Damar sertliğinde faydalıdır. Nezle, grip vb. enfeksiyonel hastalıklara faydalıdır. Çayının içilmesi uyarıcı ve midevidir. Küçük bir torba içinde dolaplara konan lavanta çiçekleri, elbise ve çamaşırları böceklerden korur. Çayı mide ve barsak ağrılarına iyi gelir. Kallbi kuvvetlendirmeye fayda sağlar. Hazımsızlık, baş ağrısı ve migrende faydalıdır. Limonla birlikte hazırlanan çayının içilmesi mide ağrısını keser. Kusma ve bulantıyı önler. Nezle, grip vb. enfeksiyonel hastalıklara faydalıdır. Çiğ veya kurutulmuş yaprakları çeşitli gıdalara konur. Haşlamasından elde edilen suyu ile saç dökülmesine karşı baş yıkanır. Çayının içilmesi öksürüğü keser. Ağız yaralarını tedavi eder. Gıdaların içine hoşkoku vermesi için katılır. Çayı keyf için içilir. Damarları açar, kolesterolü düşürür. Çayı hazımsızlığa, kalp çarpıntısına; başağrısına karşı içilir. Yağı şekere karıştırılarak yedirilir Astım hastalarına vikis gibi hazırlanarak burna çekilir. Çayı keyf için içilir. Damarları açar, kolesterolü düşürür. Çayı keyf için içilir. Damarları açar, kolesterolü düşürür. Mide rahatsızlıkları, sindirim ve boşaltım sistemi rahatsızlıklarına karşı çayı içilir.bu çay, iştahsızlık, şeker hastalığı ve ishale karşı da faydalıdır. Tadının acı oluşu nedeni ile tercih edilmemekle beraber pek çok hastalığa karşı iyi sonuçlar alınmaktadır. Yapraklarından elde edilen çayı 1 gün dinlendirildikten sonra soğuk olarak şeker hastalığına, ülsere, damar tıkanıklığı, hipertansiyon, nefes darlığına karşı; sıcak olarak da nezle, grip vb. enfeksiyonel hastalıklara karşı içilir. Yapraklarından elde edilen çayı 1 gün dinlendirildikten sonra soğuk olarak şeker hastalığına, ülsere, damar tıkanıklığı, hipertansiyon, nefes darlığına karşı; sıcak olarak da nezle, grip vb. enfeksiyonel hastalıklara karşı içilir. Yağından tıbbi amaçlı sabun yapılır. Yağı pek çok dahili hastalık için içilir. Yaprakları pişirilecek yemeklere ilave edilir. Soğanları kavrularak yenmesi kuvvet verici olarak bilinir. nin kavrularak yenmesi kuvvet verici olarak bilinir. nin kavrularak veya diğer gıdalarla pişirilerek yenmesi kuvvet verici olarak bilinir. Ektresi çiçek ve Yaprakları Topraküstü, Topraküstü

6 1132 I.BURDUR SEMPOZYUMU Loranthaceae Malvaceae Moraceae Myrtaceae Oleaceae Onagraceae Paeoniaceae Pinaceae Lilium candidum L. Smilax aspera L. Viscum album.l. Alcea calvertii (Boiss.) Boiss. Malva sylvestris L. Malva neglecta Wallr. Miskzambağı,Silcan Burç, Gökçen: Gülhatmi Ebegümeci Ebegümeci Çocuk felci ilacı olarak özellikle Bucak'ta kullanılır. Haşlaması üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür ya da haşlanıp kavrularak yenilmesi sindirim bozukluklarına iyi gelir. Meyvalarının her gün bir miktar çiğ olarak yenmesi kansere karşı gelir. Ormanağaçları üzerinde yetişenler meyve ağaçları üzerinde yetişenlere tercih edilir. Çok Çiçek ve yapraklarının çayı balgam söktürücü ve barsak iltihaplarını giderici olarak bilinir. Her türlü maraza karşı tercihen soğanla kavrularak yemeği yapılır ve yenir. Lapası çıban deşmede ve yara iyileştirmede kullanılır. Yara iyileştirici, tansiyon düşürüücü ve adet sancılarını dindirici olarak çayı hazırlanıp içilir. Her türlü maraza karşı tercihen soğanla kavrularak yemeği yapılır ve yenir. Lapası çıban deşmede ve yara iyileştirmede kullanılır. Yara iyileştirici, tansiyon düşürüücü ve adet sancılarını dindirici olarak çayı hazırlanıp içilir. Morus nigra L. Karadut Çayı şeker hastalığına iyi gelir. Ficus carica L. Myrtus communis L. subsp. communis Olea europaea L. var. sylvestris (Miller) Lehr. Epilobium hirsutum L. Paeonia mascula (L.) Miller. Cedrus libani A.Rich. Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmböe Pinus brutia Ten. İncir: Mersin, Zeytin Yakıotu Şakayık, Ayıgülü Katran Şam Şam Platanaceae Platanus orientalis L. Kavak, Çınar Plantaginaceae Poaceae Plantago lanceolata L. ve P. major L. Agropyron repens (L.) Beauv. Polygonaceae Rumex acetosella L. ve diğer Rumex spp. Sinir otu Bag yapragi Toklubaşi Ayrıkotu Kuzukulağı Sütü siğillere ve cilt üzerindeki yaşlanma ile oluşan benekleri gidermede sürülerek kullanılır. Meyvaları tıbbi amaçlarla yenir, yapraklarının kaynatılmış suyu şeker hastalığına, kolesterole karşı içilir. Çayı ciltlerdeki pişiklere, ishale ve şeker hastalığına karşı bolca içilir. Kuvvetli aromatiktir. Boğmaca ve öksürükte şikayetleri giderir. Sara da faydalıdır. Sinirleri yatıştırır. Nikris ve kramplarda da faydalıdır. Yağı pek çok dahili hastalığa karşı kullanılmaktadır. Çok alınması zehir etkisi yapar. Kabız ve yumuşatıcı olarak kullanılır. Yaprakları yaraların üzerine konulursa, şişkinlik ve iltihapları dağıtır. İdrar söktürür. Vücutta biriken zehirli maddelerin dışarıya atılmasını sağlar. Tüm prostat hastalıklarında kullanılabilir. Mikrop öldürücüdür. Cilt solunum yolları hastalıklarında kullanılır. İdrar söktürür. nin kaynatılmasıyla elde edilen suyu astıma karşı ve kuvvet verici olarak bilinir. nin kaynatılmasıyla elde edilen suyu astıma karşı ve kuvvet verici olarak bilinir. Maraz giderici olarak meyvaları dövülür ve evcil hayvanlara yedirilir yaprakları dövülüp yaranin üzerine konur. Yemeği damar tıkanıklığı, idrar yollari iltihabi için faydalıdır.lapası zeytinyağiı ile karıştırılarak iltihaplı yara ve çıbanlar üzerine sarılır. nın çayının içilmesi idrar söktürücü, böbrek taşlarını düşürücü olarak bilinir. Çiçek ve yaprakları Topraküstü meyveleri Bitki özsuyu meyva ve dalları çiçek ve meyvaları çiçek ve meyvaları Ekstresi Reçinesi ve bitki özsuyu Yaprakları Yaprakları Topraküstü

7 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1133 Polygonum cognatum Meissn. Portulacaceae Portulaca oleracea L. Rosaceae Scrophulariaceae Solanaceae Mespilus germanica L. Madımak, Kuş ekmeği Semizotu, Tokmakan, Ekşiot Beşbıyık Rubus L. spp. Böğürtlen : Crataegus L. spp. Eriolobus trilobatus (Poiret) Roemer var. trilobatus Pyrus syriaca Boiss. Rosa canina L. Cydonia oblonga Miller Sarcopoterium spinosum (L.) Spach Digitalis ferruginea L. Verbascum L. spp. Physalis alkekengi L. Alıç Ekşimuşmula Geyikelması Uva, Ahlat, Yabanarmud Ayva yapragi Kuşburnu, Köpekgülü Yüksükotu Sığırkuyruğu Güveyfeneri Gelinfeneri Styracaceae Styrax officinalis L. Tesbihçalısı Thymelaeaceae Tiliaceae Urticaceae Verbenaceae Daphne oleoides Schreber subsp. oleoides Tilia L. spp. Urtica dioica L. U. urens L. Vitex agnus-castus L. Havaza Ihlamur Dalağan, Isırgan Ayit Salata şeklinde ya da yemeği yapılarak tüketilir. Şeker hastalığına, egzama iyi gelir. Guatr için lapası için boğaza sarılır. Soğanla kavrulup sulu yemeği yapılır. Yaprakları aroması için yemeklere katılır. Lapası yara iyileştirici olarak bilinir. Bağırsakların iyi çalışmasını sağlar. İncebağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi giderir. Kan dolaşımını düzenler. Sinirleri güçlendirir. Mide hastalıklarında faydalıdır. Romatizmaya karşı her gün bir avuç yenir. Yüksek tansiyonu düşürür. Kökü kaynatılıp, suyu içilecek olursa kandaki şeker miktarını düşürür Meyvelerinin yenmesi asabi kalp çarpıntılarına ve sinir bozukluğuna iyi gelir. Yüksek tansiyonu düşürür. Kalbi kuvvetlendirir. Damar sertliği ve göğüs nezlesine faydalıdır. Barsak bozukluğuna ve şişmanlığa karşı bol miktarda çiğ olarak yenilmektedir. Romatizma, kalp rahatsızlıkları vb. pek çok rahatsızlık için meyvalarından günde bir avuç yenilir Meyvelerinin yenmesi ishali keser. Kuvvetlendirici amacıyla marmelatı yapilır. Çayı öksürük, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, böbrektaşı iltihabi, romatizma ve nefes darllığına karşı bol miktarda içilir. Meyvalarının yenmesi soğuk algınlığı, grip vb. enfeksiyonlara karşı gelir. Romatizma, kalp rahatsızlıkları vb. pek çok rahatsızlık için meyvalarından yenilir. çiçeklerinin çayı soğuk algınlığına karşı bol miktarda içilir. Bitkinin çayı bol şekerle tadlandırılarak müshil amaçlı içilir. Çok Yaprakları soğuk suda 5 dk. tutularak elde edilen hülasa balgam söktürme, nefes darlığı, bronşit vb. pek çok hastalık için az miktarda içilir. Çok alınması zehir etkisi yapar. Yaprakları soğuk suda 5 dk. tutularak elde edilen hülasa balgam söktürme, nefes darlığı, bronşit vb. pek çok hastalık için az miktarda içilir. Çok alınması zehir etkisi yapar. İdrar ve ter söktürür. Karında toplanan suyu boşaltır. Zehirlenmelerde mideyi boşaltmak için tohumları ezilerek az miktarda yenilir Gövde kabukları hayvanlarda kemik kırıklarına karşı kullanılır. Yaprakları dövülüp, unla karıştırılarak ağrıyan yere sarılır; yara iyileştirici ve romatizma ağrılarını giderici olarak bilinir. Çayı öksürük, soğuk algınlığı na karşı içilir. Kaynatılmasından elde edilen suyu bağırsak ağrısı, mide yanması ve böbrek sancısına karşı karşı içilir. Tohumları bal ile karıştırılıp halsizliğe, iç hastalıklarına karşı ve kuvvet verici olarak yenir. Haşlanmasından elde edilen suyu ile baş yıkanması saç dökülmesine karşı kullanılır. Lapası romatizmaya karşı ağrıyan yere sarılır. yaprakları Topraküstü Meyvaları Meyvaları ve rizomları Meyvaları Meyvaları Meyvaları ve çiçekleri Meyva ve tohumları çiçek ve meyvaları yaprakları yaprakları Tohumları Gövdeleri Çiçekleri Meyve ve çiçekleri

8 1134 I.BURDUR SEMPOZYUMU Zygophyllaceae Peganum harmala L. Tribulus terrestris L. Üzerlik Demir Pıtırak Nazara karşı süslü olarak iplere dizilir, hoş koku vermesi amacıyla tütsü yapılır Sinir sistemini uyarır. Balgam söktürür. Mide ve kulunç ağrılarında faydalıdır. Çok Kaynatılmasından elde edilen suyu idrar söktürücü; böbrek taşı iltihabı ve şeker hastalığına karşı kullanılır. Çizelge 1: Kullanılan yabani bitkilerin yerel adlari ve kullanım amaçları. Tür Yerel adı Familya Amygdalus communis L. Badem Rosaceae Crepis L.spp. Karakavuk: Asteraceae Cyclotrichum origanifolium Karabaşotu Lamiaceae (Labill.) Manden Cynodon dactylon (L.) Pers Köpekdişi Poaceae Carex L. spp. Kofa Cyperaceae Juncus L. spp. Kofa Juncaginaceae Lamium purpureum L. Ballıbaba Lamiaceae Ononis spinosa L. Kayışkıran Fabaceae Ornithogalum oligophyllum E.D. Clarke Köpek soğanı Liliaceae Populus L.spp. Kavak Salicaceae Rumex crispus L. Labada Polygonaceae Salix alba L. Aksöğüt Salicaceae Sideritis perfoliata L. Adaçayı Lamiaceae TaraxacumWiggers Karakavuk: Asteraceae Tohumları Çizelge 2. Yerel halk tarafından adlandırılan ancak faydalanma şekli bilinmeyen taksonlar. Tür Yerel adı Kullanılış Amacı ve Şekli Familya Hıyar, Sinirleri yatıştırır. Böbrekleri ve kanı temizler. Cide temizlik verir. İdrar Cucurbitaceae Ccucumis sativus L. Salatalık söktürür. Böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesine yardım eder. Kavun Meyvalarının yenmesi idrar artıcıdır Cucurbitaceae Cucumis melo L. Lilium candidum L Populus L. spp. Cerasus avium (L.) Moench Coriandrum sativum L. Cuminum cyminum L. Miskzambağı Çocuk felci ilacı olarak özellikle Bucak'ta kullanılır. Kavak Kiraz Kişniş Kimyon Külü Mide ve bağırsaklardaki gazı giderir; dişlerin temizlenmesinde ve dişetlerinin kuvvetlendirmekte kullanılır. Liliaceae Salicaceae Meyvalarının yenmesi ve çiçek saplarının çayının içilmesi idrar söktürür. Rosaceae Böbreklerde biriken zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Kabızlığı giderir. Kanın temizlenmesine yardım eder. Nikris, romatizma, damar sertliği ve mafsal kireçlenmesinde faydalıdır. Karaciğer şişliğine iyi gelir. Sivilceleri önler. Kabukları ishali keser. Ateşi düşürür. Çiçeklerinin çayı göğsü yumuşatır ve öksürüğü giderir. İştah açar. Bağırsak gazlarını giderir. Sinirleri yatıştırır. Hazmı Apiaceae kolaylaştırır. Sinirsel baş ağrılarını keser. Karın ağrılarını giderir. Cinsel arzuyu kamçılar. Aybaşı kanamasını düzenler. Doğumu kolaylaştırır. Sürmenajda faydalıdır. Bayat yiyeceklerin zararını azaltır. Fazla miktarda yenirse zararı görülür. Önemli bir baharattır. Meyvalarının yenmesi anne sütünü artırır. Mide ve bağırsak gazlarını, giderir. İdrar söktürür. Astımda faydalıdır. İştah açar. Hazımsızlığı Apiaceae giderir. Sinirleri yatıştırır. Başdönmelerini keser. Yüksek tansiyonu düşürür. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur. Romatizma ve şişmanlıkta faydalıdır. Önemli bir baharattır.

9 I.BURDUR SEMPOZYUMU 1135 Apium graveolens L. Solanum tuberosum L. Kereviz Patates Uyarıcı ve idrar söktürücüdür. İktidarsızlığı giderir. Cinsel istekleri kamçılar. Şeker, guatr ve yüksek tansiyonda faydalıdır. Böbrek, akciğer ve karaciğer hastalıklarını önler. Mideyi kuvvetlendirir. İştah açar. Kanı temizler. Karaciğer şişliğini giderir. Safra ifrazatını düzenler. Nikris ve romatizmada faydalıdır. Susuzluğu keser ve vücuda serinlik verir. Kalp hastalarına tavsiye edilir. Ses kısıklığını giderir.. Önemli bir baharattır. Yumrularının haşlanarak yenmesi sert ve batıcı bir şey yutulduğunda zarar vermeden çıkmasını sağlar. Skorbüt hastalığını önler. Kandaki şeker seviyesini düşürür. Kanı temizler. Kansere karşı korur. İshale karşı papates püresi, ateş düşürücü olarak kullanılır. Apiaceae Solanaceae Foeniculum vulgare Miller Helianthus tuberosus L. Rezene, Arapsaçı Yerelması Topraküstü nın çayı mide ve bağırsak gazlarını giderir. Sinirleri yatıştırır. İdrar söktürür. Kansızlığı giderir.kalp hastalıkları, romatizma ve üremide faydalıdır. Bronşları boşaltır.önemli bir baharattır. Yumrularının çiğ olarak yenmesi şeker hastaları için faydalıdır. Vücudun direncini artırır. Bol idrar söktürür. Böbreklerin ve pankreasın düzenli çalışmasını sağlar. Yağı pek çok kadın hastalıkalrını defeder. Sesamum indicum L. Çizelge 3. Yerel halk tarafından üretilen tıbbi ve aromatik amaçlı taksonlar Apiaceae Pedaliaceae Sonuç ve Öneriler Son zamanlarda doğal bitkiler yönelme artmış, bitkilerin kullanımı üzerine yapılan araştırmalarda da bu durum belirgin vaziyete gelmiştir(aytar, 1974; Çelik ve ark., 1999; Çubukçu, ve Özhatay, 987; Duran, 1998; Ertuğ ve ark., 2003; Bağcı, 2000;.Özçelik, 1987; Özgökçe ve Özçelik, 2005). Bitkilerin yerel isimleri bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilmektedir (Baytop, 1994; Öztürk ve Özgökçe, 1991). Bitkilerin kullanılan bitki grubuna göre değişiklik göstermektedir. Bitkiye göre etkili maddenin en çok bulunduğu organ meyvaları, tohumları, ekstresi, yaprakları, kökleri veya gövdeleri olabilmektedir(duran ve ark., 2001; Kaya ve ark., 2003; Özbek ve ark., 2004). Bitkilerden herhangi bir şekilde yararlanmak için söz konusu bitkinin kesin olarak tanınması gerekir. Her yıl yanlışla kullanılan bitkilerden dolayı ölen insanlar önemli bir yekün teşkil eder(öztürk ve Özçelik, 1991). Ülkemizin bazı kesimlerindeki yerel halk gıda zehirlenmeleri ve pek çok sağlık problemi için gıda şeklinde ilaç yapmasını başarmıştır(baytop, 1999; Özçelik, 1989; Demirhan, 1985). Kullanılan bitkilerin çeşidi, kullanılış amaçları ve metodları yerel halkın kültürü, yaşadığı ortam, coğrafi durumu ve ilgili yörenin florasına göre değişiklik arzetmektedir(tabata ve ark., 1988;.Honda ve ark., 1996; İlçim ve Varol, 1996; Tombul ve Altan, 1989; Tümen, 1989; Yeşilada ve Sezik, 2003). Kullanılacak bitki ya olarak kullanılır ya da toplanıp kurutularak istenilen zamana hazır edilir. Bitkiler, hiç bir zaman, yağmurlu, sisli ve nemli havalarda toplanmamalıdır. Toplama için en uygun saat ise, arasıdır. Bu saate kadar güneş yükselmiş ve sabah kırağısı ile nemlenmiş olan bitkileri kurutmuş olacaktır. Bitki toplanan bahçelerin, tarlaların, çayırların yakınında veya uzağında haşerata karşı ilaçlama yapılmamış olması gerekir. Şifalı bitkilerin kurutulması, içerdikleri etken maddelerin değişime uğramasını ve yok olmasını önler. Kurutma için en uygun ortam, havadar ve gölgeli bir yer olacaktır. Güneş altında kurutulmak istenen bitkiler, çiçek, yaprak ve meyvelerinde bulunan uçucu yağları yitirirler. Bitkilerin tam anlamıyla kurumasına çok dikkat edilmelidir. Kuruma aşaması sona erdiğinde, bitkiler elden geldiğinse ince kıyılarak, hava almayan kaplarda, kullanıma hazır biçimde saklanmalıdır. Ticareti yapılan bitkilerin başında tıbbi ve aromatik bitkiler gelmektedir. Türkiye, Dünya Bitki Ticaretinde, üçüncü ülke durumundadır. Çin ve Hindistan ilk sıraları almaktadır Yıllık ihraç edilen doğal bitki miktarý ton civarındadýr Bunun tonu kekik adıyla bilinen bitki grupları üzerindedir(anonymous, 2001; Baydar, 2005). Yurt içinde baharat ve çay olarak tüketilen tonu da ilave edilecek olursak, Türkiye nin kekik üretim miktarý tona ulaşmaktadır Kekik adı ile Satureja, Tymus, Tymbra, Origanum, Corydotymus cinsleri akla gelmektedir. Satureja türlerinin ticareti, özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinde yoğunlaşmaktadır(baydar, 2005). Ancak, ticareti yapılan türlerin çoğunun yayılış alanları ve populasyonlarının doğadaki durumları hakkında yeterli bilgi yoktur. Toplamalardan gelen bitki tahribatına karşı bazı tedbirler alınmalıdır: Ticareti yapılan bitkilerin özellikle kekik grubunun devamının sağlanması için ilgili kurumlar tarafından etkin şekilde kontrol edilmesi gereklidir. Ayrıca doğadan toplananların bu türleri kültüre alma olanakları araştırılmalıdır. Ticareti yapılan bitkilerin istatistiki verileri çok açık değildir. Bu bitkilerin en azından cins bazında ticaretlerinin izlenmesi, ihracat ve üretim miktarlarının ve bunların ne kadarının doğadan, ne kadarının tarla üretiminden geldiğinin kesin rakamlarla belirlenmesi gereklidir. Çalışmalar ve istatistiki veriler artırılmalı, halk eğitilerek bilinçlendirilmelidir.

10 1136 I.BURDUR SEMPOZYUMU Kaynaklar Aytar, S., Akbaba Köyünde Halk Tedavi Usulleri, Türk Folklor Araştırmaları, 15, Anonymous, DİE(Devlet İstatistik Enstitüsü) İhracat Raporları, Bağcı,Y.,2000. Aladağlar (Yahyalı Kayseri) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 7,1; Baydar, H., Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri: Bilimi ve Teknolojisi, SDÜ.Yayın no.: 51, Isparta. Baytop, T., 1999 Türkiye de Bitkiler ile Tedavi.Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti, İstanbul. Baytop, T.,1994. Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Türk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara. Çelik, A., M. Çiçek, M. Uşak, Denizli ve Çevresinde Yayılış Gösteren Bazı Türlerin Etnobotanik Özellikleri, I. Babadağ Semp. Denizli, Çubukçu, B., Özhatay, N., Anadolu Halk İlaçları Hakkında Bir Araştırma, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, 104. Davis, P.H., (ed.) Flora of Turkey and! East Aegean lslands. Vol..1-9, Edinburgh Univ. Press., Edinburgh. Demirhan, A., Şeker Hastalığının Halk Hekimliğindeki Yeri, Türk Folklor Araştırmaları,16, Duran, A., 1998.Akseki (Antalya) İlçesindeki Bazı Bitkilerin Yerel Adları ve Etnobotanik Özellikleri, OT Sistematik Botanik Dergisi, 5: 1, Duran, A., Satıl, F. Tümen, G., Balıkesir Yöresinde Yenen Yabani Meyveler ve Etnobotanik Özellikleri, Ot sistematik Botanik Dergisi, 8, 1; 87-94, Ertuğ, F., Tümen, G., Çelik, A Tüba-Tüksek Buldan (Denizli) Etnobotanik Alan Araştırma Raporu 2002 Yılı Çalışması. Buldan, Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-TÜKSEK Pilot Bölge Çalışmaları 2/2: 76-91, İstanbul, TÜBA-TÜKSEK Yayınları. Honda, G., Yeşilada, E., Tabata, M., Sezik, E., Fujıta, T., Takeda, Y. Takaıshı, Y., Tanaka, T., Traditional Medicine in Turkey VI. Folk Medicine in West Anatolia: Afyon, Kütahya, Denizli, Muğla, Aydın Provinces. Journal of Ethnopharmacology, 53: İlçim, A., Ö. Varol, Hatay ve K. Maraş (Türkiye) İllerindeki Bazı Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri, Ot Sistematik Botanik Dergisi 3,1;: Kaya, M.S, Kara, M, Özbek H., Çörek otu (Nigella sativa) Tohumunun İnsan Hücresel Bağışıklık Sisteminin CD3+, CD4+, CD8 Hücreleri ve Toplam Lökosit Sayısı Üzerine Etkileri, Genel Tıp Dergisi, 13,3; Özbek H, Kösem M, Erdoğan E, Özgökçe F., Sesamum indicum L. ve Apium graveolens L. Ekstreleri Karboplatin Hepatotoksisitesine Karşı Koruyucu mu?, Genel Tıp Dergisi, 14, 2 : Özçelik, H., Akseki Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Faydalı BitkilerinYerel Adları ve Kullanılışıarı, Doğa TÜ Botanik Dergisi, 11, Özçelik, H., Van ve Yöresinde Süt Mamullerinin Hazırlanmasında Yararlanılan Bitkilerin Kullanılışları Üzerinde Bir Araştırma, Doğa Türk Tar. ve Or. Derg., 13, 2, Özgökçe, F., Özçelik H., Ethnobotanical Aspects of Some Taxa in East Anatolia (Turkey), J. Economic Botany, 58, 4; Öztürk, M., Özçelik, H Doğu Anadolu nun Faydalı Bitkileri(Useful Plants of East Anatolia), SİSKAV (Siirt, İlim, Spor, Kültür Vakfı), Semih Ofset Basım Tesisleri, Ankara. Tabata, M., Honda, G., Sezik, E., 1988 A Report on Traditional Medicine and Medicinal Plants in Turkey (1986), Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyoto, Kyoto University. Tonbul, S., Y. Altan Various usages of Some Plants in Elazığ province, Fırat Üniversitesi Dergisi, 3: Tümen, G., 1989.Labiatae Family as Medicinal Plants from Balıkesir District in Turkey, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Dergisi 4, 2, Yeşilada,E. ve Sezik,E A Survey on the Traditional Medicine in Turkey: Semi-Quantitative Evaluation of the Results, Singh, V.K., J.N. Govil, S. Hashmi, ve G. Singh (Eds.) Recent Progress in Medicinal Plants Vol 7: Ethnomedicine and Pharmacognosy II:

Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri

Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri Uşak Üniversitesi ve Yakın Çevresindeki Bazı Bitkilerin Mahalli Adları ve Etnobotanik Özellikleri Lütfiye Deniz a Ahmet Serteser b ve Mustafa Kargıoğlu b a Atatürk Lisesi Biyoloji Öğretmeni Uşak-Türkiye

Detaylı

Kelkit (Gümüşhane) Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler. Medicinal Plants Sold in the Herbal Markets in Kelkit (Gümüşhane)

Kelkit (Gümüşhane) Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler. Medicinal Plants Sold in the Herbal Markets in Kelkit (Gümüşhane) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(3), 60-80, 2014 Kelkit (Gümüşhane) Aktarlarında Satılan Tıbbi Bitkiler

Detaylı

Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler

Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde Halk İlacı Olarak Kullanılan Bitkiler ANADOLU, J. of AARI 20 (2) 2010, 1-21 MARA Ege ve Güney Marmara Bölgelerinde Halk acı Olarak Bitkiler Ali Osman SARI 1 Bilgin OĞUZ 1 Aynur BİLGİÇ 1 Nedret TORT 2 Aykut GÜVENSEN 2 Serdar Gökhan ŞENOL 2

Detaylı

Rize Yöresine Ait Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış

Rize Yöresine Ait Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış Derleme Makalesi / Review Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(4): 97-107, 2014 Rize Yöresine Ait Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış Iğdır Üniversitesi

Detaylı

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma

Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Bir Araştırma KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):13 28, 2012 ISSN: 1309 4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Tayfur Sökmen Kampüsü (Antakya-Hatay) ve Çevresinde Bulunan Bitkiler

Detaylı

Halk Arasında Diyabete Karşı Kullanılan Bitkiler (Türkiye)-II

Halk Arasında Diyabete Karşı Kullanılan Bitkiler (Türkiye)-II Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 32 / Sayı 2 / Temmuz 2012 / ss. 179-208 Halk Arasında Diyabete Karşı Kullanılan Bitkiler (Türkiye)-II Geliş tarihi : 30.11.2011 Düzeltme tarihi :

Detaylı

LOKMAN HEKİM / ŞİFALI BİTKİLER VE MEYVELER

LOKMAN HEKİM / ŞİFALI BİTKİLER VE MEYVELER İÇİNDEKİLER ADAÇAYI (SALVIA OFFICINALIS)... 3 ALTINBAŞAK (SOLIDAGO VIRGA-AUREA)... 5 ANASON( PIMPINELLA ANISUM)... 6 ASLANPENÇESİ (ALCHEMILLA VULGARIS)... 8 ATKUYRUĞU (EGUISETUM ARVENESE)... 10 AYISARMISAĞI

Detaylı

Kenger Otu // Zeytinyağlı ve Pilav. Yer Elması (Kağmut) // Zeytinyağlı ve Salata

Kenger Otu // Zeytinyağlı ve Pilav. Yer Elması (Kağmut) // Zeytinyağlı ve Salata Kenger Otu // Zeytinyağlı ve Pilav Özellikleri: Kramp çözücüdür. Hazımsızlığı giderir. Sinirleri güçlendirir. Migrene karşı faydalıdır. İyi bir kan temizleyicidir. Terletir ve vücuda rahatlık verir. Kenger

Detaylı

HASTALIK TEDAVİSİNDE KULLANILAN BAZI MEYVE VE SEBZELERİN DOKULARINDA ESER ELEMENT VE MİNERAL TAYİNİ

HASTALIK TEDAVİSİNDE KULLANILAN BAZI MEYVE VE SEBZELERİN DOKULARINDA ESER ELEMENT VE MİNERAL TAYİNİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HASTALIK TEDAVİSİNDE KULLANILAN BAZI MEYVE VE SEBZELERİN DOKULARINDA ESER ELEMENT VE MİNERAL TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EMİR TOSUN ANALİTİK KİMYA ANABİLİM

Detaylı

( Tıbbi Adaçayı, Dişotu, Acıelma Otu )

( Tıbbi Adaçayı, Dişotu, Acıelma Otu ) 1 ADAÇAYI ( Tıbbi Adaçayı, Dişotu, Acıelma Otu ) BOTANİK ADI Salvia Triloba İÇERİĞİ Tanen Doğal östrojen Asit saponin Glikozidler Uçucu yağ ( tuyon, sineol, borneol, pinen ) Beyin ve kalp damarları tıkanıklıkları,

Detaylı

Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi

Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi Geçmişten Günümüze Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanılması ve Ekonomik Önemi *Emine FAYDAOĞLU 1, Metin Saip SÜRÜCÜOĞLU 2 1 DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Dairesi Su Ürünleri Şubesi 2 Ankara Üniversitesi

Detaylı

İnsanoğlunun bitkilerle ilişkisi var oluşu ile başladı. İnsanoğlu; çeşitli amaçlarla kullanmakta olduğu bitkilerin, binlerce yıl önce, koruyucu ve tedavi edici gücüne de vakıf olmuş ve hastalıksız yaşam

Detaylı

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Süreli Yayını / 2012 / Sayı 6 GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL SAYISI

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Süreli Yayını / 2012 / Sayı 6 GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL SAYISI ISSN 1308-4054 Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Süreli Yayını / 2012 / Sayı 6 GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL SAYISI ISSN 1308-4054 2012 / Sayı 6 İÇİNDEKİLER Doğada ve Tıpta Likenler 4 Uykusuzluk ve Anksiyete Tedavisinde

Detaylı

ADET (AYBAŞI) DÜZENSİZLİKLERİ VE AŞIRI SANCILARDA Adaçayı, Ahududu, Anason, Ardıç, Aslanpençesi, Aynisafa çiçeği, Biberiye, Böğürtlen, Cezayir

ADET (AYBAŞI) DÜZENSİZLİKLERİ VE AŞIRI SANCILARDA Adaçayı, Ahududu, Anason, Ardıç, Aslanpençesi, Aynisafa çiçeği, Biberiye, Böğürtlen, Cezayir ADET (AYBAŞI) DÜZENSİZLİKLERİ VE AŞIRI SANCILARDA Adaçayı, Ahududu, Anason, Ardıç, Aslanpençesi, Aynisafa çiçeği, Biberiye, Böğürtlen, Cezayir menekşesi, Çemenotu, Çobançantası, Eğirotu, Frenk kimyonu,

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINDA KULLANILAN BİTKİLER ÜZERİNDE FARMAKOGNOZİK ÇALIŞMALAR. Hazırlayan HASAN VURAL. Danışman. Yrd. Doç. Dr.

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINDA KULLANILAN BİTKİLER ÜZERİNDE FARMAKOGNOZİK ÇALIŞMALAR. Hazırlayan HASAN VURAL. Danışman. Yrd. Doç. Dr. i T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINDA KULLANILAN BİTKİLER ÜZERİNDE FARMAKOGNOZİK ÇALIŞMALAR Hazırlayan HASAN VURAL Danışman Yrd. Doç. Dr. Perihan GÜRBÜZ Farmakognozi Anabilim

Detaylı

BULDAN DA ŞİFALI BİTKİLER ve HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI

BULDAN DA ŞİFALI BİTKİLER ve HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI BULDAN DA ŞİFALI BİTKİLER ve HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI Nurettin AKSAKAL Araştırmacı-Yazar, Halkbilim Uzmanı Buldan, çok eski bir Türk-İslam beldesi olarak çok zengin bir folklora sahip bulunmaktadır.

Detaylı

BAZI TIBBİ BİTKİLERİN KİMYASAL İÇERİKLERİ VE HAYVANLARA ETKİLERİ

BAZI TIBBİ BİTKİLERİN KİMYASAL İÇERİKLERİ VE HAYVANLARA ETKİLERİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI TIBBİ BİTKİLERİN KİMYASAL İÇERİKLERİ VE HAYVANLARA ETKİLERİ Pınar İLİ Yüksek Lisans Tezi DENİZLİ, 2003 BAZI TIBBİ BİTKİLERİN KİMYASAL İÇERİKLERİ

Detaylı

Etnobotanik ve Türkiye de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış

Etnobotanik ve Türkiye de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi Cilt 30 / Sayı 1 / Ocak 2010 / ss. 49-80 Etnobotanik ve Türkiye de Yapılmış Etnobotanik Çalışmalara Genel Bir Bakış Received : 09.01.2009 Revised : 16.06.2010

Detaylı

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Süreli Yayını / 2011 / Sayı 5 TARIM ÖZEL SAYISI

Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Süreli Yayını / 2011 / Sayı 5 TARIM ÖZEL SAYISI ISSN 1308-4054 Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi Süreli Yayını / 2011 / Sayı 5 TARIM ÖZEL SAYISI ISSN 1308-4054 2011 / Sayı 5 İÇİNDEKİLER Biri Yer, Biri Bakar.. 3 Gıda Güvenliği 4 Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler

Detaylı

(Adaçayı) (Kekik) (Nane) (Biberiye) (Lavanta) (Oğulotu) (Anason) (Fesleğen)

(Adaçayı) (Kekik) (Nane) (Biberiye) (Lavanta) (Oğulotu) (Anason) (Fesleğen) AROMATİK VE TIBBİ BİTKİLER (Adaçayı) (Kekik) (Nane) (Biberiye) (Lavanta) (Oğulotu) (Anason) (Fesleğen) Doğaya dönüşümün bir slogan haline geldiği günümüz dünyasında tıbbi ve aromatik bitkiler Türkiye'de

Detaylı

TUNCELİ EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİTKİLER RAPORU

TUNCELİ EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİTKİLER RAPORU TUNCELİ EKONOMİK DEĞERİ OLAN BİTKİLER RAPORU Sektörel Araştırmalar Serisi-5 HAZIRLAYAN Abdulvahap YOĞUNLU Fırat Kalkınma Ajansı Uzmanı ARALIK 2011 I TEŞEKKÜR Tunceli Ekonomik Değeri Olan Bitkiler Raporunun

Detaylı

Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar

Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar 1 Havran ve Burhaniye (Balıkesir) Yörelerinde El Sanatlarında Yararlanılan Bitkiler Üzerine Etnobotanik Araştırmalar Rıdvan POLAT 1, Fatih SATIL 2, Selami SELVİ 3 1 Giresun Üniversitesi, Espiye MYO, Tıbbi

Detaylı

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANIMI

BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANIMI BİTKİ GENETİK KAYNAKLARININ KORUNMASI VE KULLANIMI Alptekin KARAGÖZ 1 Nusret ZENCİRCİ 2 Ayfer TAN 3 Tuncer TAŞKIN 3 Hamit KÖKSEL 4, Muzaffer SÜREK 5 Cengiz TOKER 6 Kürşad ÖZBEK 7 ÖZET Değişen çevre koşullarına

Detaylı

Enstitü Yayın No: 60 ISBN: 978-605-393-104-1

Enstitü Yayın No: 60 ISBN: 978-605-393-104-1 Enstitü Yayın No: 60 ISBN: 978-605-393-104-1 BATI AKDENİZ BÖLGESİNDE DOĞAL YAYILIŞ GÖSTEREN ÖNEMLİ BAZI ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİNİN YAŞ / KURU AĞIRLIK ORANLARI (ODC: 285; 754) The wet/dry weight rates

Detaylı

SİLİFKE YÖRESİ MUTFAĞINDAKİ GELENEKSEL ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ VE BESLENMEDEKİ FONKSİYONEL ÖNEMİ

SİLİFKE YÖRESİ MUTFAĞINDAKİ GELENEKSEL ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ VE BESLENMEDEKİ FONKSİYONEL ÖNEMİ 925 SİLİFKE YÖRESİ MUTFAĞINDAKİ GELENEKSEL ÜRÜNLERİN ÖZELLİKLERİ VE BESLENMEDEKİ FONKSİYONEL ÖNEMİ ÖNAY, Didem BAYRAK, Ebru AKMAN, Mehmet TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Dünyada sosyal, kültürel ve ekonomik yönden

Detaylı

ANADOLU DA RASTLANAN HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ

ANADOLU DA RASTLANAN HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ 1163 ANADOLU DA RASTLANAN HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINA GENEL BİR BAKIŞ ŞAR, Sevgi TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Anadolu, çok eski devirlerden beri pek çok kavimlerin yerleştiği, çeşitli uygarlıkların kurulduğu

Detaylı

PESTİL ve KÖME TEKNOLOJİSİ

PESTİL ve KÖME TEKNOLOJİSİ PESTİL ve KÖME TEKNOLOJİSİ Nazar kıl çeşm-i ibretle, makâm-ı ilticâdır bu! Erenler dergâhı, bâb-ı füyûzât-ı Hüdâ'dır bu! Ziyâüddîn-i Ahmed, mevlidi anın Gümüşhâne, Şehir-i şark-u garbın, mürşid-i râh-ı

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HALK HEKİMLİĞİ (KARS-IĞDIR)

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HALK HEKİMLİĞİ (KARS-IĞDIR) KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HALK HEKİMLİĞİ (KARS-IĞDIR) YAYINA HAZIRLAYAN KÜRŞAT ÖNCÜL A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HALK HEKİMLİĞİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI TIBBİ BİTKİLERİN VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Barış ŞAHİN YÜKSEK LİSANS TEZİ Tarla Bitkileri Anabilim

Detaylı