MAL 201 (6) METALLER ve ALAŞIMLARI, SERAMİKLER, CAMLAR VE POLİMERLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAL 201 (6) METALLER ve ALAŞIMLARI, SERAMİKLER, CAMLAR VE POLİMERLER"

Transkript

1 MAL 201 (6) METALLER ve ALAŞIMLARI, SERAMİKLER, CAMLAR VE POLİMERLER

2 Metaller İmalat sektöründe en büyük paya sahip olan malzemeler metaller ve alaşımlardır Alaşımlar: İki veya daha çok metalin belli özellikler elde edilmesi için karıştırılması. Kullanıma sunulan metal ve alaşımları şu yapılara sahip olabilirler. Döküm yapı (Cast structure) Yoğruk yapı (Wrough structure) Sinter yapı (Sintered structure) Camsı yapı (Glassy/rapidly solidified structure)

3 Döküm yapı Bileşimleri hazırlandıktan sonra, eritilerek kum veya kokil kalıba dökülen metal veya alaşımların katılaştıktan sonra sahip oldukları iç yapıdır. Bu yapının tipik özellikleri: Dendiritik veya kaba taneli iç yapı Segregasyonlar Gaz boşlukları Döküm ile elde edilen metale, kullanılmadan önce talaşlı imalat ile son şekillendirme veya ısıl işlemler uygulanabilir.

4 Dendritik yapı

5 Yoğruk yapı Sanayide kullanılan metal ve alaşımların büyük çoğunluğu bu yapıdadır. Yoğruk yapının eldesi için uygulama; Bileşimi hazırlanan eriyiğin ingot kalıplara dökülmesi. Katılaşma sonrası homejenleştirme tavı ile segregasyonların ortadan kaldırılması, Büyük oranda sıcak PŞV uygulanarak döküm yapısının kırılması,

6 PŞV yöntemleri; Haddeleme Ekstrüzyon Dövme Avantajları: Dendiritik kaba tane yapısı, eş eksenli ince tane yapısına dönüşür. Dışarı açılmamış ve oksitlenmemiş iç boşluklar kapanır. Segregasyonların dağıtılarak homojen iç yapı elde edilmesi.

7

8 Sinter yapı (Toz metalurjisi: powder metallurgy) İngot metalurjisi kullanımının veya hassas boyutlandırmanın zor olduğu bazı bileşimlerin imalatında toz metalurjisi kullanılır. Sinter yapı; toz metalurjisi ile imal edilen malzemeleri ifade eder.

9 Toz metalujisinin uygulanışı: Önceden hazırlanmış metal veya alaşım tozlar belirli oranlarda karıştırılır. Tozlar istenen geometriye sahip kalıplarda sıkıştırılarak şekillendirilir. Şekillendirilen tozlar sinterlenir. Yani; yüksek sıcaklıklarda kontrollü atmosferde uzun süre ısıtılarak difüzyon yoluyla birbirine kaynatılarak yeterli dayanıma sahip katı bir yapı oluştururlur.

10 Toz metalurjisi Dezavantajları; Kalıntı iç boşlukların çentik etkisi yaparak düşük dayanıma sebep olabilmesi, Toz üretiminin ek bir maliyet gerektirmesidir. Kullanım amaçları; Çok yüksek dayanım gerektiren parçaların imalinde, Talaşlı imalatı zor olan geometrideki parçaların imalinde, Pahalı malzemelerde parça imalinde, Çok sert parçaların imalinde kullanılır.

11

12

13 Camsı yapı (Amorf Yapı) Amorf da denilen ve kristal yapıları olmayan metallerdir. Erimiş durumdan o C/s hızlarında ani olarak soğutulurlar. Malzeme kristal yapı oluşturmaya zaman bulamaz. Tane sınırları oluşmadığından manyetik ve korozyon açısından üstün özelliklere sahiptirler. Düşük sıcaklıklarda kullanılabilirler, yüksek sıcaklıklarda daha kararlı yapılara dönüşme ihtimalleri vardır. Yüksek soğuma hızları gerektirdiklerinden ince kesitler şeklinde elde edilebilirler. Yumuşak mıknatıs uygulamalarında ve transformatör çekirdeklerinde kullanılırlar.

14 Bazı amorf demir alaşımları ve kompozisyonları

15 Metaller Kimyasal bileşimleri açısından metaller ve alaşımlar 2 büyük gruba ayrılırlar: Demir ve alaşımları (Ferrous alloys) Demir dışı metal ve alaşımlar (Non-ferrous alloys) Demir alaşımları: Çelikler Dökme demirler.

16 Alaşımlama Demire katılan alaşım elementlerinin amacı: İmalatta kolaylık; (Mn Kaynak ve PŞV; Si Döküm). Dayanım artışı; (iç yapı kontrolü ile yorulma/statik ve aşınma dayanım artışı) (Cr, Mo, V, vs) Sertleşebilme kabiliyeti; ZSD eğrilerini sağa doğru kaydırma kabiliyeti (Cr, Mo, vs.) Korozyon dayanımı (Cr) Yüksek sıcaklık dayanımı; (Demir dışında kuvvetli metal karbürler oluşturma, Cr, Mo, V, vs.)

17 Metaller ve Alaşımları

18 Demir alaşımları Çelikler Dökme Demirler 1.Basit karbonlu çelikler (Plain carbon steels) 2.Düşük alaşımlı çelikler (Low alloy steels) 3.Yüksek alaşımlı çelikler (Alloy steels) 1. Beyaz dökme demir (White cast iron) 2. Kır gri dökme demir (Grey cast iron) 3. Temper dökme demir (Malleable cast iron) 4. Küresel/Sfero dökme demir (Ductile cast iron)

19 Çelik türleri: Karbon çelikler Standart kod numaraları: AISI: American Institute of Steel and Irons SAE: (Society of Automotive Engineers) AISI 10xx 1020, 1040, 1080, 10130, vs C% x 100 Çoğunlukla; Saç (DKP, Derin çekme (Deep drawing quality), etc. Profiller (I, U, H, T, L, vs) Daire, kare, dikdörtgen, altıgen, çubuklar halinde yoğruk yapıda bulunur.

20 Çelikler

21 yukardaki

22

23 Çelikler içerdikleri karbon oranına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır: 1. Düşük karbonlu çelikler: C < %0,25 Kolay şekillendirilirler, kolay kaynak edilirler, yapı çelikleri olarak, lama,boru, profil imalatında kullanılırlar.su verme yoluyla sertleştirilemezler. 2. Orta karbonlu çelikler: %0,25 < C < %0,55 Su verilerek sertleştirilirler,kaynağı zordur; özel tedbirler alarak kaynak edilirler.makina imal çelikleridir. 3.Yüksek karbonlu çelikler: 0,55 < C < 1,5 Martenzit serliği %0,55 C dan sonra önemli ölçüde artmaz.bu nedenle daha yüksek karbon oranları aşınma direncini arttırmak için kullanılır (Yapıdaki sementit miktarını arttırma yoluyla). Genelde,aşınma direnci gerektiren uygulamalarda kullanılır.

24 Çelikler ayrıca içerdikleri alaşım elemanlarının toplam miktarlarına göre şu şekilde sınıflandırılır: 1.Alaşımsız çelikler (Adi karbonlu çelikler):alaşım elemanı yok.yapı çelikler,takım çelikleri(yüksek karbonlusu) 2.Mikro alaşımlı çelikler : Toplam alaşım oranı < %1 Tane küçülterek ve ince sert karbürler oluşturarak mukavemeti arttırılmış olan ve akma mukavemeti/çekme mukavemeti oranı yüksek olan çeliklerdir.herhangi bir ısıl işlem yapılmadan kullanılırlar. 3.Düşük alaşımlı çelikler: Toplam alaşım oranı < %5 Bu çeliklere alaşım elemanı katmanın esas nedeni çeliğin sertleşme kabiliyetini arttırmaktır(yani kritik soğuma hızını düşürmek)makine imal çelikleri 4.Yüksek alaşımlı çelikler: Toplam alaşım oranı %5 dir. Çeliğe sertleşme kabiliyitini arttırmaya ek olarak çeşitli amaçlarla da katılır.aşınmaya, paslanmaya direnç, düşük sıcaklıklarda yüksek tokluk, yüksek sıcaklılarda sünmeye ve oksidasyona direnç gibi.

25

26 Düşük alaşımlı çelikler Karbon hariç, alaşım elementleri toplamı %5 ten azdır. Kare, dikdörtgen, veya yuvarlak çubuklar halinde bulunabilir. AISI 4140, 8620, 4340, 9260, vs. Yüksek dayanımlı düşük alaşımlı (HSLA) çelikler: C oranı % 0.1 den az ve alaşım %1 den azdır. Alaşım elementleri kuvvetli karbür yapıcı Ti, Nb vs. dir. Çok ince taneli yapısından dolayı dayanım ve süneklikler yüksektir. Saç ve levha şeklinde imal edilir ve otomativ sektöründe yaygın kaporta malzemesidir.

27 Alaşımlı çelikler Toplam alaşım oranının %5 ten fazladır. En önemlileri: Paslanmaz çelikler (Stainless steels). Takım çelikleri (Tool steels). Paslanmaz Çelikler: En az % 8 oranında Cr içerir. Oda sıcaklığı yapılarına göre 2 ye ayrılır. Ostenitik Ferritik/Martenzitik

28 Paslanmaz çelikler Ostenitik PÇ: Cr a ilaveten % 8 in üzerinde Ni içerir. C oranı çok düşüktür (% ) Ni ve Mn, ostenit bölgesini oda sıcaklığının altına indirerek ostenitin oda sıcaklığında stabil kalmasını sağlar. Martenzit oluşturamadıkları için N (azot) içeren bazı tipleri bazı yaşlandırarak sertleştirilebilir (Nitrürün çökeltilmesi ile): PH 15-5 gibi. Bunlara Çökelme Sertleştirilmeli Pasl. Ç. denir

29 Paslanmaz çelikler Ferritik/Martenzitik PÇ: Ni veya Mn nın az olması durumunda oda sıcaklığında Ferrit stabil hale gelir. Karbonun yeterli olması durumunda hızlı soğutma ile martenzitik yapı elde edilebilir. Bunun dışında oda sıcaklığında yapısında hem Delta ferrit hem de Ostenit fazının dengeli olarak bulunduğu Dupleks Paslanmaz Çelikler de mevcuttur.

30

31 Çelik türleri

32

33

34 Yüksek alaşımlı Hem ince tane hem de ince karbürler bu mukavemeti sağlar.

35

36

37

38 Dökme demirler Genelde % oranında C bulundururlar (Pratik limit 4.3). % 2-3 oranında Si, grafitleşmeyi kolaylaştırmak ve dökümde akıcılığı sağlamak amacıyla katılır. Türleri: Beyaz DD: Erimiş haldeyken hızlı soğutarak elde edilir. Sementit matris içinde perlitten oluşur.çok gevrek ve kırılgandır. Kır DD: Yavaş soğuma ile grafit lemelleri ve soğuma hızına bağlı olarak ferritik veya perlitik olabilir. Sünekliği yoktur, dayanımı düşüktür. Temper DD: Beyaz DD in, o C de tavlanması ve sementitten temper grafiti oluşması ile sağlanır. Çentik etkisinin azaltılması neticesinde süneklik arttırılmıştır. Küresel DD: Erimiş durumda % 0.5 Mg, veya Ce katılması ile grafit küresel tarzda katılaştırılır. İyi süneklik ve dayanım özellikleri gösterir.

39

40 Dökme demir türleri Fe- Sementit faz diyagramı

41

42

43 * *)Sıvı metale%0,05 oranında mağnezyum katkısı ile

44 (a): Beyaz DD, (b) Gri /Kır DD; (c) Küresel grafitli DD; (d) Temper DD

45 Demir dışı metal ve alaşımları (Muk./Yoğ.)/(Muk/yoğ)çelik

46 Demir dışı alaşımlar/alüminyum Alaşımları Düşük yoğunluk: Hafiflik Korozyon dayanımı (yüzeyinde oluşan Al 2 O 3 tabakası), İyi elektrik iletkenlik, Kolay şekillendirilebilirlik, Dekoratif görünüm, Bazı alaşımlar yaşlandırma ile sertleştirilebilir. Diğerleri ancak soğuk plastik şekil değiştirme ile. Aluminyum alaşımları, esas alaşım element baz alınarak Aluminyum birliği (AA) tarafında standartlaştırılmıştır. Isıl işlem durumları temper gösterimleri ile ifade edilir.

47 Aluminyum ve alaşımları

48

49 Aluminyum alaşımları dövme ve döküm olmak üzere ikiye ayrılır. Genelde her iki hal içinde aşağıdaki gösterim sistemi kullanılır:

50 Aluminyum alaşımlarının ısıl işlem durumları temper gösterimleri ile ifade edilir ve alaşım gösteriminin sonuna ilave edilir. Örneğin 2024-T6 gibi. Bu yapay yaşlandırılmış bir Al-Cu alaşımıdır.

51 Magnesium ve Titanyum Alaşımları Magnesyum (Mg) alaşımları: Düşük özgül ağırlık, Korozyondan etkilenir, SDH yapılı-gevrektir-pşv zordur. Bazı alaşımları yaşlandırılabilir. Havacılık sektörü, spor aletleri, spor araç parçaları vs. Titanyum (Ti) alaşımları: Yüzeyindeki oksit tabakası (pasivizasyon) nedeniyle korozyona dayanıklıdır. Yüksek özgül dayanım, Düşük elastik modülü. 200 o C ye kadar yüksek dayanım gösterir. Bazı alaşımları yaşlandırılabilir. Havacılık ve tıp endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.

52 Mağnezyum ve alaşımları -Yoğunluk: 1,74 g/cm 3 hafifliğin önemli olduğu yerlerde kullanılır. -Elastiklik modülü dolayısıyla rijitliği düşük(45 GPa). -SDH kafes yapısından dolayı gevrek ve şekillendirilmesi güç bir malzemedir. -Yüksek sıcaklıklarda oksijenle hızla tepkimeye girer ve tutuşur.bu durum imalatta ve kullanımda sorunlar yaratır. Titanyum ve alaşımları Yoğunluk: 4,5 g/cm 3 düşük değerdedir. -Mekanik özellikleri iyidir. -Korozyona direnci yüksektir. -Akma ve yorulma mukavemetleri çeliklerin mertebesindedir. Bu nedenle hafiflik isteyen havacılık uygulamalarında rahatlıkla kullanılır.

53 Bakır ve Nikel Alaşımları Bakır (Cu); Elektrik iletkenliği, Isı iletkenliği, Korozyon dayanımı, Şekillendirilebilirlik, Estetik Bazı alaşımları Prinç; Cu-Zn alaşımı, çok yaygın Bronz: Cu-Pb-Sn-Al alaşımı Cu-Be yüksek dayanım ve kıvılcım üretmeyen takımlarda. Uygulama alanları: Elektrik Telleri, Radyatörler, Denizcilik parçaları, dekoratif parçalar. Nikel (Ni) Çok iyi korozyon dayanımı Çok iyi yüksek sıcaklık dayanımı Süper alaşım imalinde : Alaşım elementleri Al ve Ti. (Ni 3 Al ve Ni 3 Ti (gama prime fazı ) yaşlandırma ile bağdaşık olarak çöktürülür). Bazı alaşımları: Monel (Cupro-nikel %66 Ni - %34 Cu) Alman gümüşü olarak da bilinir. Tuzlu su dayanımı Yüksek sıcaklık uygulamaları için

54 Bakır ve alaşımları -Yoğunluk: 8,9 g/cm 3 yüksek(çelikte 7,8 g/cm 3 ) -Elektrik ve ısıl iletkenliği mükemmel -Diğer demir dışı metallere göre, sertlik aşınma dayanımı ve yorulma mukavemeti bakımından daha iyidir. -YMK kafese sahip olduğundan kolay şekillendirilebilir diğer imal usullerine de uygundur. -Korozyon dayanımı iyidir. -Bileşimine göre çeşitli renkler alabilir. Süs eşyası ve para imalatında kullanılır. -Değişik yöntemlerle mukavemeti arttırılabilir. En yüksek mukavemet yaşlandırılmış Cu-Be alaşımında elde edilir. En önemli Cu alaşımları: 1.Pirinçler :Cu-Zn alaşımları 2.Bronzlar : Cu-Sn(Kalay bronzu) ve Mn, Al, Si bronzu

55 Nikel ve alaşımları -Korozyon dayanımı ve yüksek sıcaklık özellikleri iyidir. -Çeliğin yapısını oda sıcaklığında bile ostenit haline getirir(ostenit kararlılığını arttırır). -YMK kafese sahip olduğundan kolayca şekillendirilebilir. -Ni-Cu alaşımlarının (Monel) korozyon dayanımı çok yüksektir. -Süperalaşımların ana alaşım elementlerinden biririr.

56

57

58 Çinko ve Kurşun alaşımları Çinko (Zn): Özellikle basınçlı döküme elverişli. Zamak çok bilinen Zn-Al ile alaşımıdır. Uygulama alanları: Elektrik cihaz parçaları Otomotiv parçaları Mobilya aksesuarları vs. Kurşun (Pb) Düşük erime sıcaklığı, Yüksek özgül ağırlığı Kolay şekil verilebilirlik Toksik sağlığa zararlı X-ışını vs. radyasyona karşı bariyer. Uygulama alanları Lehimler Atalet-ağırlık gereken yerler

59 Kurşun ve alaşımları -Erime sıcaklığı düşüktür. Bu nedenle oda sıcaklığında yeniden kristalleşir. -Yoğunluğu yüksektir ve ışın geçirgenliği düşük olduğu için radyasyondan korunmakta kullanılır. -Lehim alaşımlarında ana alaşım elementidir. -Az miktarda antimon ile karıştırılarak mukavemeti arttırılabilir. -Toksik olması kullanım alanlarını sınırlar. -Akü plakaları yapmakta kullanılır. Çinko ve alaşımları -Erime sıcaklığı düşüktür -Korozyona dayanıklıdır. -Basınçlı döküm yöntemine uygun bir malzemedir. -Çelik saçların galvanizlenerek korozyondan korunması için kullanılır.

60 Refrakter ve diğer metaller Refrakter metaller (W, Mo, vs): Yüksek erime sıcaklıkları, Düşük oksidasyon dirençleri: kullanımlarında inert atmosfer gerekir. Ampullerde filaman olarak vs. Kıymetli (Precious) metaller. Au, Ag, Pt, vs. Yüksek inertlük Yüksek oksidasyon direnci Uygulama alanları: Kuyumculuk, elektronik sanayi, tıp uygulamaları.

61 Berilyum ve alaşımları -Yoğunluk:1,85 g/cm 3 -Elastiklik modülü: 280 GPa (çelikten yüksek) -Rijitliğin ve hafifliğin önemli olduğu yerlerde kullanılır (Uzay sanayi) -Çok pahalı, toksik ve reaktif bir malzeme

62 Refrakter(Yüksek sıcaklığa dayanıklı) malzemeler -Molibden,Niyobyum,Renyum,Tantal ve Volfram -Çok yüksek sıcaklıkta özelliklerini kaybetmeyen malzemelerdir. -Yüksek sıcaklıklarda süper alaşımlardan daha dayanıklıdırlar Kıymetli metaller -Altın, gümüş, platin,iridyum, osmiyum, paladyum, rodyum, lütenyum -Korozyon dayanımları çok yüksektir. -Altın elektrik sanayiinde, platin ise otomotiv sanayiinde egzos filitresi olarak kullanılır.

63

64 SERAMİKLER VE CAMLAR

65 Seramikler Metal veya yarı metallerin metal olmayan elementlerle yaptığı bileşiklere Seramik denir. Kimyasal açıdan inorganik özellik taşırlar. Atomlar arası bağlar; iyonik, kovalent veya kısmen metalik olabilir.

66

67

68 Si 3 N 4 Seramik turbo pervanesi

69 Sınıflandırılmaları: (a) kullanımları açısından, (b) yapıları açısından Kullanımları açısından, iki grupta incelenirler; Geleneksel seramikler, İleri teknolojik seramikler.

70 Yapıları açısından Seramikler Cam Esaslı Kristal yapılı Seramikler 1.Silikat esaslı Oksit Ser. (%75 SiO 2 ), Kiremit, Tuğla. 2.Silikat dışı Oksit Ser. (ileri teknololik S.) Al 2 O 3, ZrO 2, ThO 2, 3.Oksit dışı Ser. (ileri teknololik S.) B 4 C, SiC, WC, TiN, vs. Amorf yapılı Camlar 1. Silikat Camlar. a) Ağ yapıcılar (SiO 2, B 2 O 3 ) b) Ağ düzenleyiciler (Na 2 O 3, K 2 O, CaO) c) Ağ dengeleyiciler (Al 2 O 3, TiO 2, ZrO 2 ) 2. Silikat dışı Camlar. Kristal yapılı Camlar

71 A. Kristal yapılı seramikler (Silikat esaslı Oksit Ser.; Silikat dışı Oksit Ser.; Oksit dışı Ser.) Silikat esaslı seramikler: Yapısında SiO 2 bulunan seramiklerdir. Toprakta %75 civarında bulunan SiO 2 dayalıdırucuzdur. Geleneksel seramiklerin çoğu bu gruptadır; Tuğla/kiremit/saksı, çanak/çömlek, Refraktör seramikler, Çimento.

72

73

74 İmalat adımları: Toz halinde bileşim ayarlanır. Su katılarak çamur elde edilir ve şekillendirilir. Kurutulur ve pişirilir. Çimentoda (portlant cement) ise katılaşma kimyasal reaksiyon ile olur. Fazla düşük olmayan sıcaklıklarda ıslatılarak katılaşma kabiliyeti arttırılabilir.

75

76

77 Silikat içermeyen seramikler: Bünyesinde SiO 2 bulunmayan seramiklerdir. İleri seramikler olarak adlandırılabilirler. Saf olmaları yanı sıra küçük miktarlarda katışkı içerebilirler. Çeşitleri: Alumina Al 2 O 3 refraktör MgO refraktör ThO 2 -nükleer yakıt, süperalaşım bileşimi UO 2 -nükleer yakıt BaTiO 3 - elektro-piezo seramik NiFe 2 O 4 -Manyetik seramik

78

79 Oksit içermeyen seramikler: Yapısında oksijen bulunmayan seramiklerdir. Kısmi metalsel bağ bulundurabilir; yüksek elektrik dirençlerine rağmen elektriği kısmen iletebilirler (yüksek sıcaklık rezistanları). İmalat aşamaları: 1. Toz halinde bileşim hazırlama 2. Karıştırma; Kuru veya sıvı içerisinde 3. Basınç altında şekillendirme 4. Kurutma ve sinterleme

80 Yoğunluk Gerçek yoğunluk Sıkıştırma basıncı

81

82 Örnekler (Oksit İçermeyen) Silisyum karbür SiC- refraktör-rezistans (ısıtma elemanı) Silisyum nitrür Si 3 N 4 -yüksek tokluk ve sertlik Titanyum nitrür TiN-Sert ve aşımaya dayanıklı Tungsten karbür WC-takım imalatı Bor karbür -B 4 C-zırh malzemesi SiAlON- Makina parçaları malzemesi

83 Sinterleme Şekillendirilmiş seramik yapının erime sıcaklıklarının altında ( Te) yüksek sıcaklıklarda tozların difüzyon ile birbirlerine kaynaması ve bu sayede yapının yekpare yüksek dayanımlı bir hale getirilmesi işlemidir. Sinterleme sırasında iç boşluklar (porozite) küçülür veya yok olur. Sinterlemenin verimini arttırabilmek ve yüksek kalitede ürünler elde için Sıcak izostatik presleme kullanılabilir. Şekillendirilmiş tozlar yüksek gaz basıncı altında sinterlenir. Sinterlenmiş seramik parçalar yüksek performans uygulamalarında; motorlar, fren rotorları, makina parçaları, türbün parçaları vs. metallerin yerini almaktadırlar.

84

85 Camlar; Amorf yapılı Kristal yapılı

86 Cam: M.Ö lerde Mısır, Sümer ve İndüs (Kuzeybatı Hindistanın İndüs nehri civarı halkları) cam kimyasını biliyorlardı. Bu halklar deniz kumunun yani silikatın, yanan ağacın bir ürünü olan potasla (Potasyum Karbonat) veya Mısırın batı çölünde mineral olarak bulunan Sodyum Karbonatla birlikte ısıtılması halinde düşük sıcaklıkta eriyebileceğini ve dökülebileceğini öğrenmişlerdi. Örneğin sıvı haldeki camı, kamışların içine ve kum çukurlarına dökerek cam kap şekli veriyorlardı. Hatta, biraz soğutularak hamur haline getirilen cama şekil vererek ve sonra soğumaya bırakarak çeşitli şekiller elde edebiliyorlardı. Camcılık sanatı daha sonra doğal Potasın kullanıldığı Finikede de başladı. Sodyum karbonat kumun erime sıcaklığını düşürür ama camı suda çözünür hale getirir. Kalsiyum karbonat ise camı suda çözünür yapmadan kumun erime noktasını düşürür. Kumun, yani saf silikatın (Si02) erime sıcaklığı 1720 C dir. Söz konusu tarihlerde bu sıcaklıklara çıkmak teknolojik olarak imkansızdı. Bu katkılarla camın erime sıcaklığı 1000 C derecenin altına düşürülmüştür.

87 Amorf yapılı Camlar Bu malzemeler; kristal yapıda değillerdir. I. Silikat camlar: Seramikler içerisinde tonaj olarak en fazla kullanılan malzemelerdir. Yüksek sıcaklıkta akışkan haldedirler. Azalan sıcaklıkta, akıcılıkları azalır (vizkoziteleri artar) Camlaşma sıcaklığının altında katı olarak davranır. Bu duruma aşırı soğutulmuş sıvı olarak adlandırılır. Bileşimlerinde SiO 2 yanı sıra diğer elementler de bulunur.

88

89 Kimyasal yapı bileşenleri Ağ yapıcı bileşenler (network formers) Cam yapısındaki ağ (network) şeklinde yapının oluşmasını sağlayan elementler, SiO 2, B 2 O 3 vs. Ağ yapısını düzenleyici bileşenler (Network modifiers) Ağ yapının özelliklerini kontrol edebilmek için kullanılan malzemeler. Na 2 O 3, K 2 O, CaO, vs. Ara bileşenler (intermediates) Ağ yapısının stabilitesini sağlayan malzemeler. TiO 2, Al 2 O 3, ZrO 2, vs.

90

91 Örnekler (Amorf Yapılı Camlar/Silikat Esaslı Camlar) Silis camı (yüksek sıcaklık dayanımı) Bor cam (düşük ısıl genleşme-yüksek ısıl şok dayanımı) Pencere camı (Adi cam, flotal ayna camı, vs.) Cam elyaf (Kompozit malzeme üretiminde takviye elemanı) Emaye (Metal yüzeylerde korozyona ve dış etkilere dayanıklı dekoratif kaplama) Kristal cam (PbO içeren saydamlığı mükemmel cam)

92 II. Silikat esaslı olmayan camlar: Fazla kullanılmazlar. Su ve nemden çok etkilenirler. Katkı malzemesi olarak kullanılabilirler. Elektronik endüstrisinde çeşitli uygulamalar.

93 C. Kristal yapılı Camlar En gelişmiş tipleridir. Üretim adımları: Amorf yapıdayken şekillendirilirler. Kontrollü bir ısıl işlem ile yapısı % 90 oranında kristale dönüştürülür. Kalan amorf kısım kristaller arasındaki kısımda yer alır.

94 Avantajları Daha yüksek mekanik özelliklere sahiptir. Kristal yapısı, düşük ısıl genleşme gösterir- ısıl şok dayanımı oldukça yüksek olur- tencere vs uygulamaları. Seramiklerin aksine daha kolay şekillendirilebilir. Örnek; Li 2 O,+Al 2 O 3 +SiO 2 kompozisyonudur. Tane boyutunu küçültmek için TiO 2 eklenir.

95

96

97 Mekanik Özellikler

98 Seramiklerin belirgin özellikleri Yüksek sertlik ve gevreklik Yüksek aşınma dayanımı Kimyasal kararlılık (inertlik-etkilenmeme) Yüksek basma dayanımı (Çekmeden yüksek) Yüksek rijitlik Elektrik yalıtkanlığı veya çok düşük iletkenlik Düşük ısı iletkenliği Bazıları şeffaf olabilir.

99 Gevrek kırılma Kötü plastik şekil değiştirme özellikleri iyonik/kovalent bağ. Düşük çekme dayanımı, daha yüksek basma dayanımı; iç boşluk vs. den kaynaklanan çentik etkisi. Seramiklerde üretimden kaynaklanan boşluklar (porosity) kuvvetli çentik etkisi yapar. (Çentik dibi radyüsun azalması (keskinlik) yığılma gerilmesini arttırır)

100 Çekme deneyi yerine 3 noktadan eğme deneyi ile test edilirler (yüksek sertlikleri nedeniyle çenelerin tutması zordur)- Eğme dayanımı. 3 2 bh 12 1 I h c 2 L F M I c M h c L F b h b L F 2 3 Eğme dayanımı-kırılma modülü gibi isimler alır.

101 Mekanik özellik iyileştirme Seramiklerin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi: Faz dönüşümü ile toklaştırma (Transformation toughenning) Kontrollü mikro çatlak oluşturma: çatlak ilerlemesini durdurmak Elyaf takviyeli kompozit tasarımı.

102 Faz dönüşümü ile toklaştırma: Yarı stabil ZrO 2 (içerisine CaO, Y 2 O 3 gibi oksitler katılarak) normalde stabil olan monoklinik faz yerine birim kafes hacmi daha küçük olan tetragonal faz yarıstabildir. Çatlak ilerlemesi durumunda, çatlak dibindeki gerilme seviyeleri, yarı stabil olan tetragonal fazın stabil ve hacmi daha büyük olan monoklinik faza dönüşmesine neden olur. Böylece çatlak kapanır ve ilerleyemez: tokluk ve dayanım arttırılmış olur.

103 Statik yorulma Metallerde tekrar eden gerilmeler ile çatlak ilerlemesi Seramik ve camlarda çatlak ilerlemesi Silika ağına (network) sahip seramik ve cam malzemelerde statik yüklemeler altında görülen yorulma çeşitidir. Bunun sebebi mekanik mekanizmalardan ziyade daha çok kimyasaldır. 1. Su veya nem içeren ortamlarda görülür. 2. Oda sıcaklığında gerçekleşir. 3. Yüksek sıcaklıklarda görülmez Su silika ağ (network) ile reaksiyona girerek Si-O-Si bağlarını parçalar. Si-OH ve OH-Si bağları oluşturur. Her seferinde çatlağın bir atomik mesafe ilerlemesine sebep olur.

104 Sürünme Özellikle kristal yapılı malzemelerde karşılaşılır. Yüksek sıcaklıklarda, sabit yük altında malzemenin kararlı ve yavaş olarak plastik şekil değiştirmesi olarak anlaşılır. Sürünme mekanizması: Kristal seramiklerde: Tanelerin bir biri üzerinde kayması ve bu şekilde şekil değişimi oluşmasıdır. Cam seramiklerde ise vizkoz akış şeklinde gözlemlenir.

105 Isıl şok dayanımı Isıl iletim katsayılarının düşük olmasından kaynaklanır. Isıl genleşme kesit boyunca farklılık gösterdiğinde yüksek ısıl gerilmeler meydana gelir. Bu ısıl gerilmelerin, dayanımı aşması durumunda ani kırılmalar meydana gelir.

106

107 Hacim Vizkoz davranış Cam yapılı malzemeler Camsı geçiş sıcaklığının altında katı gibi davranır. Camsı geçiş sıcaklığının üzerinde vizkoz sıvı gibi davranırlar. Kristal yapılı camlar ise erime sıcaklığının altında kristal düzene girerler ve hacimlerinde ani azalma meydana gelir. Temper cam imalatı. Aşırı doymuş sıvı T g : Geçiş Sıcaklığı T m : Erime Sıcaklığı Sıcaklık Tg Tm Hacim-Sıcaklık Eğrisi

108 Kristal yapılarla kristal olmayan (camsı) yapılar arasındaki davranış farkı, hacımsıcaklık eğrisi yardımıyla açıklanabilir. Camsı malzemeler Tg sıcaklığının altında sert ve gevrek oldukları halde,bu sıcaklığın üzerinde viskoz bir sıvı gibi şekil değiştirebilirler. Sıcaklık arttıkça viskozite azalacağından şekil değiştirme daha da kolaylaşır. Böylece camların gevrek davranışı Tg nin üzerindeki sıcaklıklarda kaybolur. 1.Kristal malzeme: T m sıcaklığının altında kristal yapıda katı haline geçer. Atomların düzgün dizilişe geçmelerinden ötürü genellikle önemli ölçüde ve ani olarak azalan hacım, sıcaklık düştükçe azalmaya devam eder. 2.Camsı(Viskoz) malzemenin hacmı ise T g sıcaklığına kadar sürekli bir şekilde (Dikkat:Yani ani değil) azalır. Bu sırada viskoz(koyu) bir sıvı gibi davranan malzemenin viskozitesi azalan sıcaklıkla artar. 3.Cam:T g sıcaklığında malzeme düzgün bir atom dizilişine sahip olmamakla birlikte tamamen katı (sert) yani cam durumuna dönüşür. Camsı malzemelere aşırı soğutulmuş sıvı adı da verilir.

109 kaymaya karşı

110 Temper Cam Camlaşma sıcaklığının üzerindeki cam malzemenin yüzeyine soğuk hava üflenerek yüzeyi ani soğutulur. İç bölge, halen sıcakken, viskoz akış ile şekil değiştirebilir. Daha sonra soğuyan iç bölgeler büzülür ve kendini çeker. Bu şekilde camın yüzeyinde basma gerilmeleri oluşturulur. Böylece, çekme dayanımı ve kırılmalara karşı direnci arttırılması ile daha dayanıklı camlar elde edilir.

111 Temper Cam İmalat Detayı: Malzeme camsı duruma geçiş sıcaklığının üzerine ısıtılır daha sonra yüzeyi hava akımında veya yağ banyosunda hızla soğutulur. Parçanın iç ve dış kısımları arasındaki sıcaklık farkları ortaya çıkar. Daha soğuk olan dış yüzey büzülmek ister, ancak hala sıcak olan sıcak iç kısmı bunu engellemek ister ve dış yüzeyde çekme, iç kısımda basma iç gerilmeleri oluşur. Soğumanın bu ilk evrelerinde hala yumuşak olan iç kısımda etkiyen basma gerilmeleri sonucu viskoz akış mekanizması ile şekil değişimi (kısalma) gerçekleşir ve iki bölge arasındaki dış kısmın önceden büzülmesinden kaynaklanan boy farkları dengelenir. Soğuma devam ettiğinde bu kez soğuyan iç bölgeler büzülmeye çalışır, ancak bu oda sıcaklığına önceden soğumuş ve katı durumda bulunan dış yüzey buna engel olmaya çalışır, Yani dış kısım iç kısmın büzülmesini engellemek (onu eski boyunda tutmak) için iç kısma çekme uygular; iç kısım ise büzülmeye çalışırken dış kısmında kendisiyle birlikte boyunun kısalmasını sağlamak için dış kısma basma gerilemeleri uygular. Sonuçta dış yüzeyde basma. iç yüzeyde ise çekme iç gerilmeleri oluşur. Gevrek malzemelerde çatlak oluşumu için çekme gerilmeleri daha etkin olduğundan yüzeyinde basma iç gerilmeleri bulunan bu malzeme kırılmaya karşı daha az duyarlıdır.

112 Camlarda Optik Özellikler

113

114 Kırılma için Snell yasası Kırılma indisi n olan bir ortamdan, kırılma indisi n olan bir ortama geçen ışık için, kırılma indisleri ile geliş açısı θ ile kırılma açısı θ arasında aşağıdaki bağıntı mevcuttur: n /n = sinθ/sinθ Eğer ışık havadan veya vakumdan kırılma indisi n olan bir ortama geçiyorsa havada(vakumda) n = 1 olduğundan; n = sinθ (geliş açısı) / sinθ (kırılma açısı) elde edilir. Bu ifade ise bir önceki ifadede de verilmiştir. Işığın vakumdaki hızı, ışığın saydam malzemedeki hızı. Geliş açısı, kırılma açısı

115 Gelen ışın Dikkat:Teorik yansımada yansıma açısı geliş açısına eşittir. Teorik yansıma Gerçek yansıma (Dağınık yansıma) Gerçek yüzey Teorik-ortalama -yüzey

116 (opak) Yansıyan Teorik yansıma Dağınık yansıma Geçen Yansıma da geçen ışığın şiddetini azaltır Saydamlık: net bir görüntü geçirme yeteneği Yarısaydamlık: Dağınık bir görüntü geçirme Opaklık:Görüntü geçirme kabiliyetinin tamamen kaybolması Işık iç saçılma nedeniyle şiddetini daha da kaybederek geçiyor.bu da görüntüyü net yapmıyor.

117 durumu Örneğin, cama baryum karbonat katılarak kahverengi, FeO3 katılarak yeşil cam elde edilir.

118

119 POLİMERLER

120 Polimerler ** * *Zayıf bağ **Kuvvetli bağ (Zayıf) Merlerin birleşmesi ile polimerin oluşumu Çapraz bağlar kuvvetli bağlardır

121

122 Polimer malzemeler Karbonun diğer C veya H, O, OH, Cl gibi element veya iyonlarla kovalent bağlar yaparak oluşturduğu molekül zincirlerinin Van der Waals bağları ile bir arada bulunması ile oluşan malzeme grubuna verilen isimdir. Zincir içinde kovalent bağ Zincirler arasında van der Waals bağ

123 Polimer oluşum reaksiyonları Molekülleri zincir oluşturması için meydana gelen reaksiyonlar; 1) Polimerizasyon 2) Kopolimerizasyon 3) Poliadisyon 4) Polikondanzasyon Diğer mekanizmalar Harmanlama Dallanma Çapraz bağ oluşumu

124 Polimerizasyon Polimer; MER adı verilen çok sayıda doymamış moleküllerin bir araya gelmesi ile oluşur. Örneğin; Etilen molekülü basınç, ısı veya katalizör yardımıyla C lar arası çift bağın teki parçalanır ve Mer durumuna geçer. Mer molekülleri birbirine eklenerek polimerizasyon reaksiyonu oluşur. Bu şekilde n tane molekül birbirine eklenir ve Polietilen meydana gelmiş olur. n MER sayısını ve polimerizasyon derecesini gösterir arasında değer alır. Herhangi yan ürün çıkmaz. Genelde termoplastikler bu reaksiyonla oluşur.

125 Polietilen: Zincirin omurgası, Birbirlerine kovalent bağlı C atomları tarafından oluşturulmuş. Her bir C atomuna kovalent olarak bağlı 2H mevcut.

126

127 Kopolimerizasyon Polimerizasyon reaksiyonunda birden fazla farklı türde MER in tekrarlı yapıda bir araya gelmesi ile oluşur. Yan ürün çıkışı olmaz. Vinil klorür oluşumu. Vinil polimerler:etilenin(c 2 H 4 ) bir hidrojen atomunun yerini bir atom veya atom grubu aldığında elde edilen polimere vinil polimer adı verilir. Bu örnekle merdeki bir hidrojenin yerini klor almıştır:polivinil Clorür(PVC) Bir hidrojenin yerini CH 3 alsaydı meydana gelen polimere polipropilen adı verilir.

128 Polikondansasyon Farklı moleküllere sahip MER ler ürün vererek bir araya gelir ve zincir oluşturur. Genelde termoset oluşumunda rastlanır. Reaksiyonda yan ürün vardır. Dimethil terefilat ve etil alkolün reaksiyonu neticesi PET oluşur. Yan ürün olarak metil alkol oluşur.

129 Poliadisyon Başlatılması için bir başlangıç moleküle ihtiyaç olduğu reaksiyonlardır. H 2 O 2, Etilen Monomeriyle reaksiyona girerek yeni bir zincir meydana gelmesini sağlar.

130 Bakalitin oluşumu

131 Yapısal özellikler Harmanlama: Farklı molekül zincirlerinin bir araya gelmesi ile oluşur: ABS Dallanma: Ana zinciri meydana getiren karbona başka bir zincirin bağlanması neticesi oluşur. Çapraz Bağlanma: Uzun zincir moleküllerinin birbirlerine yan dallanmış bağlarla bağlanması. Vulkanizasyon sırasında kükürtün yardımıyla çapraz bağ oluşumu. Polimerin dayanımı artar fakat sünekliği azalır.

132 (a)linear dallanmamış (b)linear dallanmış (c) Çapraz bağlı dallanmamış. (d) Çapraz bağlı dallanmış.

133 Dallanma Büyük bir yan grup R yerine bir polimer birine zincirine bir başka polimer zincirinin eklenmesi, dallanma olarak adlandırılır. Dallanma sonucu zincirlerin hareketleri zorlaşır. Rijitlik ve mukavemet artar.

134 S (kükürt) çapraz bağ görevi üstleniyor.

135

136 Polimerde kristal yapı bölgeleri

137 Camsı: Amorf Kristal Polimerlerin yapısı YAPI TİPLERİ: Karışık yapı: Camsı/Kristal Tamamen kristal yapı pek görülmez; Karışık yapı olabilir. Moleküllerin karmaşıklığı Soğuma hızının artması kristal oluşumunu zorlaştırır.

138

139 Polimer Çeşitleri 3 tip polimer mevcuttur Termoplastikler Termosetler Elastomerler Termoplastikler: Elastik lineer zincirler Termosetler: Rijit üç boyutlu zincir ağı Elastomerler: Lineer çapraz bağlı zincirler.

140 Termoplastikler Isı etkisiyle yumuşayabilirler Polimerizasyon reaksiyonu ile üretilebilirler Daha çok lineer yapı gösterirler Artan sıcaklıkla önce vizkoz sıvı sonrada sıvı duruma geçer. Camlaşma sıcaklığının altında gevrek davranır. Tekrar kullanılabilirler. Düşük sürtünme katsayıları vardır. Pres, enjeksiyon, haddeleme, ekstrüzyon, gibi imalat yöntemleri uygundur. Aralarında Genel amaçlı (PE, PVC, PS, ABS) Mühendislik (PET, Teflon, PC, vs) Elastomer polimerler.

141 Termosetler Isı ile yanarak kömürleşirler; dolayısıyla sıcaklıkla yumuşamazlar. Genellikler polikondanzasyon reaksiyonu ile imal edilirler; yan ürün verirler Molekül zincirleri ağ yapısında çapraz bağlara sahiptirler Camlaşma sıcaklığı alt ve üstünde gevrek davranırlar. Gevrekliği azaltmak için dolgu malzemeleri kullanılır. Kompozit malzemelerin üretimine uygundur. Epoksi, polyester, bakalit, vs.

142 Elastomerler Çok yüksek elastik özellik gösterirler. Uzamaları %1000 e ulaşabilir. Dayanımları düşüktür. (Doğal kauçuk, lateks, vs.) Vulkanizayon yardımıyla molekül zincirleri arasında çapraz bağlar oluşturulabilir ve lastik şeklinde üretilerek dayanımı arttırılabilir. Bütadin/isopren/Neopren/Silikon, vs.

143 Katkı maddeleri Plastikleştiriciler: Yumuşatır ve camlaşma sıcaklığını düşürür Dolgu maddeleri: Gevrekliği azaltır/ekonomiklik sağlar Takviyeler; kompozi malzeme yaparak dayanımı arttırır Stabilizatörler; Ortam etkisini indirgeyerek degradasyonu azaltır. Alevlenme Önleyiciler; Kolay alevlenme ve yanmayı önlerler Renklendiriciler; Polimerleri renklendirmek için kullanılır

144 Mekanik Özellikler

145 Mekanik özellikler Termoplastikler: Elastik kısmın eğimi elastik modülünü verir. Akmadan sonra, boyun verme olur: Kesit daralır, molekül zincirlerinin yumakları açılır, çekme doğrultusunda yönlenir ve birbirine yaklaşır. Boyun vermeden sonra, Van der Waals bağları etkisini arttırır ve molekül zincirleri daha sıkı tarzda bağlanır ve dayanım artar. Kopmanın meydana geldiği gerilmeye çekme dayanımı denir ve genelde elde edilen kopma uzaması değeri ile birlikte rapor edilir.

146 Akma dayanımı Boyun verme Çekme dayanımı Nonlineer elastik deformasyon Plastik deformasyon Lineer elastik deformasyon

147 Amorf ve molekül zincirlerinden oluşan yapılar nedeniyle visko-elastik davranış göstermektedir. Deformasyon sırasında hız önemlidir: Arttıkça dayanım artar. Deneylerde standart hız söz konusudur.

148 Elastik Ş.D.: Yumakların açılması, zincirlerin düzelmesi, Bağlarda uzama. Plastik Ş.D.: Zincirlerin arasında kayma. Çapraz bağ: Viskoelastik S.D. azaltır, dayanımı arttırır, süneklik azalır. Isıyla erime yeteneği kaybolur. Termosetler her sıcaklıkta gevrek davranış gösterir

149 Boyun verme lokal olarak zincirlerin çekme yönünde düzgünleşmesi:

150 Kopma Lineer elastik

151 Viskoelastik Davranış Elastik deformasyon zamana bağlı değildir. Yani uygulanan gerilme sonucu elastik şekil değişimi aniden oluşur. Yük sıfır olunca da elastik ş.d. aniden sıfır olur. Ancak bazı hallerde, zamana bağlı olarak gelişen elastik bileşen mevcuttur. Yani gerilmenin uygulanmasından sonra elastik şekil değişimi zamanla devam eder ve gerilmenin kaldırılmasından sonra da elastik şekil değişiminin sıfır olması için belirli bir zaman gerekir. Bu zamana bağlı elastik davranışa anelastisite adı verilir. Metallerde bu anelastik bileşen normalde çok küçüktür ve ihmal edilir. Ancak bazı polimerik malzemelerde bunun şiddeti önemli ölçüdedir ve bu durum viskoelastik davranış olarak adlandırılır.

152 Log E ViskoElastik Davranış Elastiklik Modülü-Sıcaklık diyagramıyla ifade edilir. Camlaşma ve ergime sıcaklıkları arasında kalan bölgeler farklılık gösterir. Rijit bölge Deri kıvamında bölge Lastik kıvamında bölge Vizkoz bölge Rijit (Katı cisim) Deri kıvamı Lastik kıvamı Vizkoz Tc Te

153 Amorf polimerler 1. Camsı (Camlaşma) geçiş sıcaklığından daha düşük sıcaklarda cam (amorf katı) gibi davranırlar: Bu sıcaklıklardaki düşük deformasyonlarda davranışları elastiktir ve Hook kanununa uyarlar : σ = ε.e 2. Camsı geçiş sıcaklığının üzerindeki orta derecedeki sıcaklıklarda lastik gibi davranırlar (viskoelastik) 3. Daha yüksek sıcaklıklarda ise viskoz sıvı (örneğin bal) gibi davranırlar. Bu iki ekstrem arasındaki (yani cam ve viskoz sıvı) orta derecedeki sıcaklıklarda lastik gibi davranan amorf polimerin, davranışı iki ekstrem davranışın kombinasyonu şeklinde olup, bu durum viskoelastisite olarak adlandırılır. Yükün uygulanıp kaldırılması sırasındaki elastik, viskoz ve viskoelastik şekil değişimleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

154 Termoplastik polimerlerin mekanik davranışları Sıvı T m Viskoz Lastik Deri T g Rijit

155 :Metaller gibi davranır

156

157 Elastomerler Elastomerlerde doğrusal olmayan elastik deformasyona uğrar. Elastik harakette önce yumaklar açılır sonra birbiri üzerinde kayar. Zincir yumaklarının açılması Bağlarda uzama (Eski haline dönemiyor) Visko elastik davranış

158

159 Rijid Deri gibi Lastiksi bölge

160 Darbe özellikleri ve Yumuşama Tayini Darbe Özellikleri; Charpy ve izod deneyleri kullanılır. Camlaşma sıcaklığı tayininde izod deneyi kullanılır. Yumuşama sıcaklık tayini (Vicat testi); Sivri bir uçla ve 1 kgf ile batırılmaya çalışılan polimer malzemede 1 mm kalıcı batmanın sağlandığı sıcaklık tayin edilir. Yüksek sıcaklıklarda kullanılan polimerler için önemlidir.

161 Gevşeme Zamana ve sıcaklığa bağlı olarak plastik şekil değişimini ifade eder. Gevşeme; sabit deformasyon altındaki polimerler zamanla gerilmenin ve vizkoz akışın etkisiyle sahip oldukları gerilmeyi yitirirler.

162 Gevşeme süresi: Polimerin ilk gerilme seviyesi o ın 0.37 x o seviyesine düşmesi için tanımlanmış T sıcaklığında geçecek süre olarak tanımlanmaktadır. Bu bir malzeme özelliği olup her malzeme için ve sıcaklık için aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. Q C exp RT Q viskoz akış için gerekli olan aktivasyon enerjisi, T mutlak sıcaklık, R ise üniversal gaz sabiti olup, C malzeme sabitidir. n

163 Gevşeme Bu veriler kullanılarak t anı sonrasında o ön gerilmesinden hangi gerilme değerine malzemenin gevşeyeceği aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilir. o exp t Q C exp n RT Burada süre (0,37 o değerine gevşeme süresi), o polimerdeki başlangıç gerilmesi ve ise t anı sonrasında gerilmenin düşeceği gerilme seviyesidir.

164 Termoset Termoplastik

165 Termoplastik Elastomer

166 (veya Tg nin altında termoplastik) Tg nin üzerinde Çekme sırasında kristalleşme nedeniyle bir çeşit pekleşme var

167 (c)2003 Brooks/Cole, a division of Thomson Learning, Inc. Thomson Learning is a trademark used herein under license.

168 Bir polyisoprene bant çelik çubukları 1 yıl süre ile bir arada tutmak için kullanılmaktadır. Eğer gerilme 1500 psi in altına düşerse işlevselliğini yitirecektir. Yapılan ön çalışmalarda 1000 psi değerindeki gerilmelerin 6 hafta sonunda 980 psi değerine düştüğü görülmüştür. Tasarladığınız bantın yukarıdaki amacı yerine getirmesi için uygulanacak ön gerilmenin değeri ne olmalı. exp( t o ) exp( 6 ), hafta 1500 oexp( 52/ 297) oexp( 0.175) o 1500 o 1788 psi 0.839

169 Termoplastiğin gerilme uzama diyagramı

170 Histerisiz Elastik zorlamada, eğri üzerinde gidiş ve geliş yollarında farklılığa histerisiz adı verilir. Bu titreşim sönümlemede önemli rol oynar.

171 Geri alınamayan şekil değiştirme işi (Yükleme ve boşaltma eğrileri arasındaki alan). Bu özellik HİSTERİZİS tir.

172

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MALZEME BILGISI B11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Genelde malzemeyle ilgili sorunlar, belirli bir uygulama için uygun kombinasyona sahip malzeme veya malzemelerin seçimi sırasında ortaya çıkar. Bu nedenle karar verme konumunda

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEKOKULU DEĞİŞİMİN GELECEĞİ AYMYO YAYINLARI DERS NOTU NO: 00 MALZEME BİLGİSİ Hazırlayan Öğr. Gör. Serap KARAGÖZ Makine Resim Konstrüksiyon Programı Aydın

Detaylı

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ

ISIL İŞLEM ve UYGUN MALZEME SEÇİMİ ÇELİK NEDİR? ÇELİK, bir Demir(Fe) Karbon(C) alaşımıdır. Yapısında C dan başka farklı oranlarda alaşım elementleri ve empürite elementler bulunur. Çeliğe farklı özellikler kazandıran içerdiği elementlerin

Detaylı

Demirdışı Metal ve Alaşımlarının Korozyonu. 27.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

Demirdışı Metal ve Alaşımlarının Korozyonu. 27.04.2009 Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER Demirdışı Metal ve Alaşımlarının Korozyonu DEMİR DIŞI METAL VE ALAŞIMLARI Endüstride kullanılan en önemli demir dışı metal ve alaşımları şunlardır; Bakır (Cu) ve alaşımları Alüminyum (Al) ve alaşımları

Detaylı

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU

ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU METALÜRJİ ÇELİKLER VE ISIL İŞLEM DERS NOTU ADEM ŞAHİN www.malzemebilimi.net 2 I. GİRİŞ Mühendislikte tasarlanan imalatı gerçekleştirmek için kullanılacak malzeme seçiminin doğru yapılması üretim kolaylığı

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ Çubuk boyunca farklı soğuma hızları elde edilir. Tamamen soğuyan çelik boylamasına her mm'de sertliği ölçülerek, değerler bir grafiğe dökülür. Aynı tarzda enlemesine sertlik

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz :

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz : ÇELİKTE ALAŞIM ELEMENTLERİ Çelikte bulunan elementleri, yabancı madde ve katkı elementleri olarak tanımlamak mümkündür. Yabancı madde, genellikle çeliğin elde edilmesi esnasında hammaddeden çeliğe geçen

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI İÇİNDEKİLER MALZEMELER: Yapı, özellik ve performans Giriş Monolitik, Kompozit ve hiyerarşik malzemeler Malzemelerin yapısı Kristal yapılar Metaller Seramikler Camlar Sıvı

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir.

Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir. Çelikler 1/29 Çelik? Demir oranı, içerdiği diğer elementlerin hepsinden daha fazla olan, genelde % 2'den daha az karbon içeren alaşımlara çelik denir. Bazı krom çeliklerinde % 2'den biraz daha fazla (%

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir.

TEMEL KAVRAMLAR. C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir. PLASTĐK NEDĐR? PLASTĐK MALZEMELER TEMEL KAVRAMLAR C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir. PLASTĐĞĐN DĐĞER ADI=POLYMER NEDĐR? (Poly) =

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ MALZEME BİLGİSİ İÇİNDEKİLER Malzeme biliminin kapsamı Temel kavramlar Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Atomlar ve moleküller arası bağlar Teknik alanda kullanılan malzemeler Malzemelerin şekil değişimleri

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Malzeme: Tanımlama ve Seçim

Malzeme: Tanımlama ve Seçim Malzeme: Tanımlama ve Seçim Malzeme kendisinden her türlü nesne (obje) oluşturulabilen, ahşap, metal, deri, taş gibi katı maddeler Çev: Wahrig Deutsches Wörterbuch, Wissen Media Verlag 2002 Parçaların

Detaylı

İMAL USULLERİ PROJESİ

İMAL USULLERİ PROJESİ İMAL USULLERİ PROJESİ KAYNAK 1.1 Kaynak Kabiliyeti 1.2 Gaz Kaynağı 1.3 Ark Kaynağının Esasları 1.4 Elektrik Ark Kaynağı 1.5 Gazaltı Ark Kaynağı 1.6 Tozaltı Kaynağı 1.7 Direnç Kaynağı 1.8 Özel Kaynak Yöntemleri

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 2. Yapılarda çelik kullanımı 2.1. Çelik Metalürjisi 2.1.1. Çeliğin avantaj ve dezavantajları 2.1.2. Demir ve çeliğin tarihsel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ

T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ T.C. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Lisans Programı METAL ÜRETİM SÜREÇLERİ Malzeme Mühendisliği Malzemelerin faydalı alet veya yapılara nasıl dönüştürüleceği

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÜRETİM KADEMELERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÜRETİM KADEMELERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ÜRETİM KADEMELERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı