Mustafa Ozer - Misvak Mucizesi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mustafa Ozer - Misvak Mucizesi. www.cepsitesi.net"

Transkript

1 Mustafa Ozer - Misvak Mucizesi Allah'ım ağzımı temizle, kalbimi nurlandır, bedenimi temizle, vücudumu cehenneme haram kıl. ÖNSÖZ Hamd Ve Şükür, kainatı bir ahenk içinde yaratan ve Ah seni takvim Üzeri yarattığı insanoğlunu kainatın efendisi yapan, kainatın mutlak Ve tek sahibi Allah'a (c.c) olsun. Salat Ve selam; Allah'ın (c.c) emir Ve yasaklarını insanlara ileten, onları güzel ahlaka, iyiliğe, Allah'a (c.c) kul olmaya davet eden Peygamberlere olsun. Salavatların en güzeli, Allah'ın Habibi Resulullah (s.a.v) Efendimizin üzerine Ve Ehli Beytine olsun. Fıtratın sünnetlerini, güzel ahlakı, Kitabullah Kuran-ı Kerim'le beraber bize emanet eden, sevgili Peygamberimizin Sünneti Seniyesini yaşamak ve yaşatmak Liva-i Hamde (Hamd Sancağına) giden bir yoldur.

2 Tarih boyunca bize iyiliği, güzel ahlakı, peygamberimizin sünnetlerini tavsiye eden alimlerimiz, yaşayan sünnet olup etraflarını aydınlatmışlardır. Bunların yanısıra ehli sünnetin zıddı bir takım ehli dalalet, Belam bin Baura'nın yoluna (bilerek, bilmeyerek, şeytanın sağdan yaklaşması Sonucu) girerek, rotayı şaşırmışlardır. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim Cebrail (a.s) vasıtasıyla peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Efendiınize Allah (c.c) tarafından 23 senede indirilmiştir. 23 senede indirilmesinin hikmeti iyi kavranırsa, önderimiz Hz. Muhammed(s.a.v) Efendimizin sünnetleri insanı uyarmaya yeterlidir. Ancak sünneti terkederek Kur'an'dan hüküm çıkarmak yanlış bir yoldur. Zira Kur'an-ı Kerim'de "Resul size neyi veriyorsa alın, neyi yasaklıyorsa ondan uzaklaşın.", "O, heva ve hevesinden birşey söylemiyor. O Allah'ın vahyini tebliğ ediyor." buyurarak Peygamberimizin (s.a.v) tebliği Kur'an'la bütünleştirilmektedir. Bizim; "Ümmetimin fesadı zamanında bir sünnetime yapışana 100 şehit sevabı verilir." Hadis-i Şerifinin müjdesine sığınmaktan başka yolumuz yok. Çünkü biz, sünnetleri kınayanların kınamasından korkarak ve nefsimize ağır gelişinden terkeder olduk. Resulullah (s.a.v) Efendimizin uyguladığı gibi kamil bir şekilde bir sünnete yapışırsak belki necat buluruz. Bu vechile en çok Hadis-i Şerif rivayet edilen, Resulullah (s.a.v) Efendimizin çok önem verdiği amellerin başında gelen "MİSVAK" sünnetinin, bilinen, bilinmeyen, yanlış bilinen yönlerini inceledik Objektif bilim adamları, uzman doktorlar, tıpla ilgili sahih Hadis-i Şeriflerin modern laboratuvarlarda ispat edildiğini ifade ediyorlar.aklı, bilimi rehber kabul eden bilim adamlarımız; din fobisinden kurtularak Resulüllah (s.a.v) Efendimizin tıbla ilgili sahih Hadis-i Şeriflerini modern bilimin metodlarıyla inceleyecek olurlarsa; onlar da tıbla, sahih hadis-i şeriflerin örtüştüğü gerçeğini göreceklerdir. Yüce dinimiz İslam'ın akıl, mantık ve bilimin zıddı bir şey olmadığına şahit olacaklardır. Hele konumuz olan misvağı inceleyen bir diş doktoru, bilim adamı, diş ve ağız hijyenine vakıf olduğundan dolayı biz de böyle bir diş temizleme aleti arıyorduk diyebilcektir. İsviçrede misvaktan diş macunu yapılması boşuna bir şey değildir. Hindistan Ve Endonezya'da da Misvak özlü diş macunu yapılmaktadır. Toplamış olduğumuz çalışmalar misvağın (Salvadora Persica) bilimsel bir diş temizleme aleti olduğunu ispat ediyor. Bunu Amerikada, Hindistanda, Kuveytte, Suudi Arabistan'da üniversitelerde yapılmış bilimsel çalışmalarla açıklayacağız. Eğer bu çubuk "MİSV AK" tesadüfen dişleri temizlese bir - iki kere temizler Binlerce yıldır başarıyla milyarlarca insan bu ağaç çubuğunu kullanmaz. Misvak çubukları; sadece dişleri temizlemekle kalmıyor. Sağlığın KORUNMASI'nda da yardımcı oluyor.

3 Petri kabında ağar kültür metodu ile yapılan bilimsel deneylerde; diş çürümesini yapan S.Mutans mikrobunu misvak özündeki B.İ.T. bileşiği öldürüyor. Yine misvak özünün, anti ülserojen olduğu, pankreansı, tükürük bezini, asit üretimi üzerindeki müsbet etkileri insan sağlığı için çok önemlidir. Misvağın; diş temizleme aleti manasına geldiğini bilmek, bizi bağnazlıktan korur. İslamda aslolan dişlerin temizlenmesidir. Dişler faydalı her tür nesne ile temizlenebilir. Fakat misvağın (Sa1vadora Persica) verdiği şifayı, sevabı, temizliği hiçbirşey veremez. Misvak, diş temizliği fitratın sünnetidir. İnsanlık varoldukça bu sünnet yaşayacaktır. Sayın Mehmet Nuri Yılmaz Beyin ifade ettiği gibi Miraç'tan ders alıp aya ilk defa biz ayak basmayı akıl edemedik. Bari "Ölümden başka her derde devadır." denilen bir çok bitki üzerinde, din fobisini bırakıp hadisleri bir kaynak kabul ederek bilimsel araştırmalar yaparak, ülkemizde de ilaç sanayi niçin kurmayalım. Mütedeyyin biyolog ve klinik sahiplerini de sünneti Savunmaya, ellerindeki imkanları ile ResuluIlah (s.a.v) Efendimizin sağlıkla ilgili Hadis-i Şerifleri üzerinde araştırmalar yapmaya davet ediyorum. Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen, Prof. Dr. Asaf Ataseven Bey'e, Maden Mühendisi Gündoğar Uçar Bey'e, Edebiyatçı Ahmet Kurt Bey'e, Diş Hekimi Mehmet Akşit Bey'e, Biyolog İrfan Öz taş Bey'e, Mütercim Erdoğan Doğan Bey'e ve İsimlerinin yazılmasını istemeyen kimyacı ve diğer kardeşlerimize teşekkür ederim. Bilmeyerek hata etmişsek bilim adamlarından uyarmalarını istirham eder saygılar sunarım. Lisanı Muteber Kılan, Kullanılan Aksandır. Misvaksız Yapılan Her ibadet Noksandır. Misvak ibrahim (a.s)'dan Kalan ilahi bir ihsandır. Sünneti Yok Sayan bir Hareket Allah'a isyandır,. Besmelesiz Başlayan Her işin Sonu Hüsrandır istanbul İSLAMDA TEMİZLİĞİN ÖNEMİ (Temizlik İmandandır) İlk İnsan, ilk peygamber Adem Aleyhisselamdan, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a ve Son Peygamber Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimize kadar uzanan insanları mutlu, barış içinde, adaletli, sağlıklı bir şekilde yaşama düsturlarını içeren ilahi emir ve yasaklar manzumesi olan Yüce İslam dini temizliğe çok önem vermiştir. Dört ilahi kitabı içine alan Kur'an-ı Kerim'in ilk emri "OKU"dur.O Kitabı okuyabilmek için "Vakıa Suresi 79. Ayet-i Celilesinde "Ona temiz olanlardan (Abdestli olanlar elan) ~ı el süremez" buyuruğu gereği Abdes' alırız. Yine Maide Süresi 6. Ayet-i Celilesinde "O sizi tertemiz kılmak İster" buyuruyor. Bakara Süresi 222, Ayet-i Celilesinde "Allah (c.c.) çok

4 tevbe edenleri, Allah (c.c.) çok temizlenenleri sever" buyuruluyor. Müdessir Süresi 4. Ayet-i Celilesinde "Elbiseni temizle ayetlerinden maddi temizlik Ve manevi temizlik (tevbe) apaçık gözler önüne seriliyor. Maide Süresi 6. Ayet-i Celilesinde Abdestin tarifi yapılırken Yüz, kollar, baş Ve ayakların Yıkanması emrediliyor Namaz kılarken abdestli olmak, elbisenin Ve namaz kılınacak yerin temiz olması namazın farzlarından olması islamın temizliğe verdiği önemin ifadesidir. 10 hekimhan Namaz kılarken gönlünü ve ruhunu kötülüklerden temizleyip, konsantrasyona girmek ruh temizliğinin bir ifadesi dir. Ankebut Suresi 45. Ayet-i Celilesinde "Şüphesiz ki Na maz insaru kötülüklerden, münkerattan a1ıkor" buyurarak namazia kötü alışkanlıklardan temizlenme ifade ediliyor. Allah Cc.c.) bütün peygamberleri vasıtasıyla insanlara iyi liği tavsiye edip kötülüklerden uzaklaşmayı yol göstermiş tir. Temizlik kavramı da cümle iyilik ve kötülükleri kapsa yacak niteliktedir. Sabunla elin yıkanması kadar basit bir hareket değildir temizlik. Temizlik; Damarlarda dolaşan kırmızı kanın kırmızılıktan morluğa dönmemesini; Bembeyaz dişlerimizin sarımtırak olmamasını, iyilik merhamet dolu kalbimizin kötülük, kin istilasından korunmasını, tırnaklarımızın çapa gibi olup kir pis barındırmamasını, sol elle taharet yapıp, ellerimizi sa bunla yıkayıp, sağ elle yemek yiyerek olası mikropların midemize gitmesinin engellenmesini,, sene de 1 ay mide ve bağırsakların oruç tutarak temizlenmesini, ayakları gün de 5 kere yıkayarak binlerce kişilik camide ayakların kok mamasını, sarımsak, soğan yiyerek başkalarının rahatsız edilmemesini, kalbe Allah Rızasını yerleştirerek insanlara iyilik etmeyi, yoldan geçerken insanlara zarar verecek nes neleri kaldırarak çevre temizliğini ve bir çok sayamadığı mız olayları içine alacak geniş bir kavramdır. Bunun için Resı1lüllah (s.a.v) Efendimiz "Temizlik iman dandır" diyerek, temizliğin önemine dikkat çekmişlerdir, Meseleyi burada kalp temizliği kastediliyor deyip pislik içe risinde yüzemeyiz. Maddi ve manevi temizlik su gibidir, suyun Hidrojen ve oksijenini ayrıştırınca ortada su olmayaca ğı gibi bedenin ve ruhun temizliğini birbirinden ayırama yız. Temizlik sadece insanoğluna has bir olgu değildir. Kainat Adetullah gereği bir temizlik dönüşümü içindedir. OZon tabakası güneşin zararlı ışınlarını temizler. Kar ve buzlar yaz dan ve sohbahardan kalma bakteri ve mikropları temizler. çürüyen yapraklardan oluşan mantar; çürük!eri temizler, tezekleri; bazı böcekler temizler, bitkilerde olan zehirleri; yılanlar temizler, bizim çıkardığımız Karbondioksiti ; bitki

5 ler temizleyerek Oksijene cevirir, Leşleri; kartal ve doğanlar temizler, denizleri; balıklar, deniz pisiliklerini midyeler ve deniz anaları temizler, miadını dolduran Dünyayı İsrafilin sı1ru temizler. Günahları istiğfar temizler. Su ve ateş iki zıt temizleyici, yanan ateşi su temizler, su yun içine giren mikropları ateş temizler CKaynatarak), su ile temizlenmeyen bazı mikropları yine ateş temizlerckızdıra rak), bu dünyada su ile istiğfarla, tevbe ile temizlenmeyen günahları ahirette diğer temizleyici ateş temizler, Diğer bir temizleyici toprak; Bizim yere göğe sığmayan gururumuzu, dünyaya sığmayan bedenimizi toprak temiz ler, Aynı zamanda toprak nötürleyicidir. islamda AGIZ VE Diş TEMİZLiGi Bakara Suresi 124 Ayet-i Celilesinde 'Hani Rabbi İbra him'i kelimelerle imtihan etmiş, on1an tam olarak yerine getirince "Ben seni insanlara önder yapacağım demişti" buyrulmaktadır, Ayet-i Kerimede geçen "Kelimeler" müfe sirlere göre değişmektedir, Ebulleys Semerkandı (K.s) Tef siru'l Kur'anında(l) ve Taüs (R.a) bu kelimeler'den kastın 10 şeyolduğunu belirtmiştir. (1) Bıyıklan kısaltmak (2) Ağzı çalkalamak (3) Burna su vermek (4) Dişleri Misvak1a temizlemek es) Saçı ortasından ikiye ayırmak (6) Tırnaklan kesmek ResOlüllah (s.a.v.) Efendimiz; "Dört şey geçmiş Peygam berlerin. Sünnetlerindendir. Haya duygusu, güzel koku sür mek, diş temizliği ve nikah" (2) buyurarak diş temizliğinin geçmiş peygamberlerin de sünneti olduğunu belirtmişler dir. Ahmet Bin Hambel'in Hz. Aişe (r.ah.) validemizden riva yet ettiği bir Hadis-i Şerifte "Misvak ağzın temizliği, Rabbin nza1ığıdır" buyrularak, Misvakla dişlerini temizleyenlenden Allah'ın (c.c.) razı olduğu müjdelenmiştir. Ebu Vala Hazretlerinin rivayet ettiği bir Hadis-i Şerifte "Misvak hakkında o kadar emir aldım ki; bunun hakkında KUr'anda bir Ayet ineceğini veya bir vahiy buyurduğu ge leceğini zannetmiştim" buyurularak mivsak Ve diş temizli ğine verilen önem belirtilmiştir. Müslimde rivayet edildiğine göre ResUlüllah (s.a. v.) Efen dimiz "Eğer Ütnınetime zorluk vereceğini bilmeseydim her namaz (Abdest diye de rivayet var) vakti (dişlerini) Mis vak1a temizlemelerini emrederdim" buyurarak mü'minin mi'racı olan namaza abdest alınıp temiz gidileceği ve Rab bın razı olması için ağız kokusundan arınarak Allah'a iltica edilmesi, "Benden isteyin (dua edin) size vereyim(3)" va'di İlahisinin bir açılışını ön şartlarını oluşturmaktadır, Abdest

6 alırken namaza durarken dişlerin temizlenmesi. Bunu biraz açacak olursak Peygamberlerin dört sünneti ni, dört erdemini baştaki Hadis-i Şerifte belirtmiştik. Bun lar ha ya duygusu (hıcap, iffet), güzel koku sünnek,(başta (7) Sünnet olmak (8) Koltuk altı tıraşı olmak (9) Etek tıraşı olmak (LO) Su ile taharet almak Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri Musahabe adlı eserinde Misvak kullanmayı, etek traşını bizde sünnet olan bu temizlikleri İbrahim Aleyhisselam zamanında farz oldu ğunu belirtmektedir.bu Ayet-i Kerimede geçen kelimeler den murat 10 şey ise; bu Ayet-i Kerime Misvağıda kapsa maktadır. Allah-ü A'lem. (1) Tefsirul Kur'an Ebu/ Leys Semerkandi C:1 S:171 (2) Tirmizi Nikah Bab, - Ahmed Bin Hambel MÜsned C: 5 S: 421 (3) Mü'minun Suresi Ayet 60 ki Hadis-i Şeriflerde de kokunun güzel, beğenilir olması tavsiye edilmiştir, Koku diye milleti kokudan uzaklaştırıcı menşe-i Fransız olan hacı yağlarından ziyade topluma hoş gelen latıf cezbedici alkolsüz esansların tercih edilmesi daha uygundur. Kur'an-ı Kerimde misk zikredilmiştir. Hadis-i Şeriflerde de kokuların en güzeli misktır diye taltif edilmiştir. Çünkü misk kokusu hafiftir, ResGlüllah (s.a.v.) Efendimiz miske göre kokusu ağır olan amberi de kullanmışlar dır. Fakat miski en üstün tutmuşlardır toplumun rağbeti, eşimizin beğeneceği hafif kokuyu seçmemiz tercih konusu olabilir. Resulüllah (s.a.v.) Efendimiz kadınlara da; zağfe ran kokusunu tavsiye buyurmuştur. Onun kokusu çok hafiftir yoldan geçerken erkekleri uyarmaz, sadece yakını ve eşi o kokuyu alabilir. Misk ter kokusunu keser, koklanınca iç organları kuvvetlendirir, mide bulantısına faydalıdır, ağırlaşan havayı temizler, işte bu ve bilemediğimiz sebep lerden dolayı; misk, kokuların en güzelidir. Diş temizliği ve güzel koku sürmek bu iki olgu temizliğin ahimetidir, nikah ve haya duygusu Ahlak temizliğinin bir alametidir. Nikahın sağ saliman mutlu bir şekilde yürümesi için peygamberlerin üç sünnetinin icra edilmesi bizi mutluluğa götüren temelolarak da yarumlanabilir. Bunlar haya, diş temizliği ve güzel kokudur. Edeple, haya ile alcak gönüllülükle Allah'ım senin makamına geldim diye namaza durmadan önce, namazda; Kur'an okuyacağımız ağzın ve dişleri Kur'an harflerinin temiz mahalden çıkmasını sağlamak, ağız kokumuzla melekleri, cemaati rahatsız etmemek için ağzımızı, dişlerimizi Misvaklarız, cemaati, melekleri hoşnut etmek için güzel hoş kokular süreriz ve namaza durarız, işte bu Misvak kullanmayı Resulüllah 's.a.v.) "Ümmetime zorluk venneseydi her vakit Misvak kullanmasını emrederdim" buyurarak tavsiye ediyor. Müslim'in Şureyh bin Hani (r.ayden rivayet

7 ettiğine göre "Hz. Aişe (R.a)'ye Resulüllah (s. av.)' eve ilk girdiğinde ne yapardı? diye sordum "Misvak1anırdı (Misvakla dişledini temizlerdi" dedi. Resulüllah (sav) Efendimizin misvağa ne kadar önem verdiğini başka bir Hadis-i Şerifde şöyle görüyoruz. Taberani Mecmuu'l Kebirinde Zeyd bin Halid Cuheni (raydan rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre; "Resulüllah (sav) Efendimiz herhangi bir nam::ıza giderken (dişlerini) Misvaklamadan evinden çıkmazdı" Sahabinin sahih rivayetlerine göre bize örnek ahlakla gönderilen rehberimiz. Resulüllah (sav) Efendimiz eve gidince ilk iş olarak dişlerini Misvaklıyor evden çıkarken de Misvak kullanıyor. Tabi ki; Efendimizin Misvak düşkünlüğü, sevdası bunlarla sınırlı değil, yine Hz. Aişe Validemizin rivayetlerinden öğreniyoruz. Tebaraninin Mecmuu'suz Zevaid' de rivayet ettiğine göre; ResUlüllah (s.a.v.) "Misvağı. o kadar çok kullandım ki, dişlerimi döktüreceğinden korktum" buyurdu, burada Misvakın diş dökme etkisinin olduğu hinliği çıkartılmasın, burada mecaz sanatı kullanılmış tır, hani elbiseyi bulaşıkları fazla temizleyene eskiteceksin, kabın sırrını çıkaraeaksın, yıpratacaksın diye takılırız. Buradaki ifade de bunlar gibi çok kullanmanın ifadesidir. ResGlüIlah (sav) EfedÜnizin Misvak kullanma konusundaki hassasiyeti Buhari ve Müslim Huzeyfe B.Yeman (R.a)'dan rivayet ettikleri Hadis-i Şerifle farklı bir boyut kazanıyor "ResülüIlah (s.a.v.) Gece (teheccüdde kalktığında diye de rivayet var) kalktığında ağzını Misvakla temizlerdi" ileride bu Hadis-i Şerifleri tıbbi boyutlarıyla açıklamaya çalışacağız. Resulüllah (sav) Efendimizin yakın arkadaşları sahabe-i Kiram Efendilerimiz Ebu Davudda geçen Hadis-i Şerifde "Hz. Peygamber (s.a.v.) gece misvağı yanında olmaksızın yatmazdı, sabah kalkar kalkmaz ilk işi dişlerini temizlemekti," diye naklederler. Yine Resulüllah (sav) Efendimizin Ashabı; Ahmet bin Hambelin Müsned'inde geçen rivayetle rinde "Resu1ü11ah (sav) Efendimiz'in günde kaç defa dişlerini misvakladığını sayamadıklannı" belirtmişlerdir. Diğer yandan Resulüllah (sav) Efendimiz misvağa, diş temizliğine kendileri kadar Ashabının da önem vermesini isterdi. Ahmet bin Hanbel, Bezzar ve Taberani'de geçen ri vayete göre "Dişleri sararmış vaziyette huzuruna çıkan (Onun sırma sarayı, koltuğu yoktu, mes~idde ashabıyla birlikte sohbet eder, gelen heyetleri kabul ederdi) bazı sahabelere, "Hayret doğrusu nasıl oluyor da sararmış dişlerle dolaşıp duruyorsunuz dişlerinizi misvak1a temizleyiniz" buyurarak diş temizletm~ye de çok önem verirlerdi. Şimdi sigaranın, boyalı gıdaların, çayın sararttığı dişlerimiz altın kaplama gibi parlıyor ve biz böyle çok rahat dolaşıyoruz. Resü1üllah (sav) Efendimiz bizi bu halde görse ne Yilpardık. Resulüllah (sav) Efendimiz Kur'an okurken, oruçlu iken

8 ihramlı iken yemekten önce, yemekten sonra, seher vakti ve mübarek ruhunu teslim etmeden önce (Hz. Aişe validemizin yardımıyla) dişlerini misvaklamıştır. O (s.a.v.) Hayatı boyunca Tirmizi de geçen bir Hadis- i Şerifi "Allah temizdir, temiz olanı sever" kendi hayatında tatbik etmiştir. Nedir bu diş temizliğinin önemi neden Resulüllah (sav) Efendimiz bu denli önem vermiştir. Resu]üllah (sav) Efendimiz, elbise, kap, mekan ve diğer temizliklere de önem vermişlerdir. Ashab-ı da onun izinden gitmiş temizliğe önem vermiştir, rivayete göre Acem hükümdarlarından birisi Resulüllah (sav) Efendimize bir tabib göndermiş uzun zaman geçmesine rağmen hiç kimse hekime gitmemiş hekim bu duruma alınmış, Resü1üllah (sav) Efendimize -sizde tıbdan anlayan varmı? diye sorar Efendimiz (s.a.v.) "Hayır yok, biz az yeriz, dişlerimizi misvaklarız onun için hasta olmayız" buyurmuşlardır. Diş temizliği ve hastalık, hastalığa sebebiyet veren görünmez misafirlerimiz (mikroplar) yüzünden ağız kokusu olur. Bu mikroplar ağızımızda çoğalır çünkü ağız, mikrap üremesi için uygun bir ortamdır, diş aralarında tatlı, yemek kırıntıları bulaşıkları kalır, ağızın sıcaklığı ile çabucak üreyen bazı mikroplar ağız yoluyla bağırsaklardan vücudumuzun en ücra bölümlerine kadar ulaşır. Tabibler tabibi Efendimiz daha mikrop oluşmasına bile fırsat vermeden misvakla o mikroplara geçit vermez. Yemekten önce, yemekten sonra mikrop oluşma ihtimalini misvakla ortadan kaldırır gece ağız kapalı olup mikrop üreyebilir diye kalkınca hemen misvakla ağzını temizler. Nedir bu misvağın iksiri? O zaman labaratuar yok idi. "Vebalı yere girmeyin girince de çıkmayın" buyuran da O (s.a.v.) idi. O'nun (s.a.v.) Efendimiz'in manevi dürbünleri bugün modern labaratuarlarında birbir test ediliyor ve bilim adamlarına sadekte ya ResUlellah... dedirtiyor. Anne sütü mucizesi, çörek otu mucizesi, hurma mucizesi, misvak mucizesi, midenin fazla doymadan sofradan kalkma mucizesi, sofrada oturma şekli mucizesi; bunlar ayın ikiye bölünmesi, 10 parmağından çeşme gibi su akıtması kadar çıplak gözle görülmese de labaratuarlarda mikroskopla ve teknik aletlerle MUCİZE olarak gözüküyor. Şüphesiz O (s.a.v.) "heva ve hevesinden bir şey söylemedi", O bize Allah'ın (c.c.) buyruklarını iletti ve örnek oldu, yaşadı, yaşattı. Allah (c.c.) bizi şefaatine nail eylesin. Labaratuar sonuçları ortaya çıkarmış tır ki; Misvakta Antiseptik olarak; Kükürt. Tannik asit. Sodyum Karbonat.. Dişlerin çürümelerini önleyici; Benzylisothiayate. Flor, Diyosbayron bileşikleri. logolon lekeleri yok edici. Kloritler mevcud misvakta mevcut olan temizleyici, parlatıcı, yara iyileştirici maddeleri misvakla ilgili bilimsel araştırmalar bölümünde zikrettik. Hz. Ali (Ra.) yemeğe başlarken ve yemeği bitirirken azıcık tuz kullanır, ağızı bir nevi dezenfekte ederdi. Bu uygulama bugün müslümanlar arasında

9 yaygın ve güzel bir metoddur, konunun daha faydalıolması açısından tuz hakkında müsbet ve menfi bir konuyu açıklamayı yararlı görüyoruz. TUZ: Sodyum Klörür, yemeklerde vazgeçemediğimiz lezzet, çok faydalı, çok zararlı bir kimya, vücut kimyamızı bozabilecek bir kimyasal bileşik. İnsan vücudunun günlük tuz ihtiyacı 9 gr' dır. Bu kişinin yediği yemeğe, kişinin mizacına göre belirli oranda değişebilir. Ashab-ı Kiram hurmaya çok önem verirdi, günlerce hurma yiyerek açlığını giderdiği olurdu. Hurmada potasyum boldur, potasyum ile tuz iki zıttır. Potasyum hurmanın zararını giderir. Hz. Ali (r.a.) günlük 21 adet kuru üzümde de tavsiye etmiştir kuru üzümde de potasyum mevcuttur. Tuzun en sağlıklısı deniz tuzudur, çünkü deniz tuzu kanımızdaki tuz bileşiğine yakındır. Bu rafine tuzlarla zeytin, peynir, turşu, salamura edilmez. (İyotlu tuzların guatr önleyici etkisi vardır.)bazı eski yazma eserlerde tuzun zararını nane, tere otunun giderebileceği belirtilmiştir. Tuzun zararını, potasyumca zengin hurma, üzüm, elma, patates ile telafi edebilir. Azerbaycan'da; Pirinçle telafi etmektedirler. Sütlaç olabilir, karaciğeri hassas fakat Hz. Ali'nin (Ra) tavsiyelerine uymak isteyenlere bir aneknot aktardık. AĞIZ KOKUSU ve BOŞANMA Hanbeli Mezhebine göre ağız kokusu boşanma sebeplerinden birisi sayılmıştır.(4) (4) Hukuk-i islamiyye ve I.F. Kamusu Ömer Nasuhi Bilmen C:2 S:358 (5) Sahih-i Müslim Sıyam (Oruç Bab-ı) Ağız kokusu evlilik müessesi açısınan çok önemli bir olaydır. "Allah huzurunda oruçlunun ağız kokusu misk kokusundan daha evladır. "(5) Oruç Allah için yapılan bir ibadettir ve onun sevabını Allah dilediği gibi verir. Zaten Oruçlunun ağız kokusu yemek yeyince geçer. Ağız niçin kokar: İçki,sigara,sarımsak gibi arızı sebebierin yanı sıra; Diş ve diş etlerinin iyice temizlenmemesi, aşırı denecek açlık, mide de hazımsızlık, zamansız uyuma, diş eti iltihapları, ağız içi yaralar, bademcik ve burun iltihapları, mide ve bağırsak hastalıkları, Akciğer hastalıkları, diş çürükleri. Ebu Hanife'nin müsnedinde rivayet edilen bir Hadis-i Şerif te "Sizlere misvak kullanmanızı tavsiye ederim. Misvak çok güzel bir şeydir. Balgamı keser, gözün görme duygusunu ve diş etlerini kuvvetlendirir, ağız kokusunu giderir, mideyi düzeltir,". (6) Buyurularak ağız kokusu için misvak tavsiye edilmiştir. Hz. Ömer (r.a.) Efendimiz "Sabahın erken vaktinde (Sa bah nam~7.ından sonra) uyumaktan sakınınız çünkü, ağız kokusu, neşesizlik ve tabiat kuruluğu meydana getirir(7)>> diyerek ağız kokusuna sebebiyet verecek çok önemli bir konuya işaret etmişlerdir. fif kahvaltıdan sonra sarımsak yutup üzerine, maydanoz, reyhan kereviz yaprağı gibi gıda yiyip,yernek yenir.yemek ten sonra çam sakızı çiğneyip misvakla dişler temizlenir. Altın, ağız ko ku su yapmadığı ve ağız kokusuna faydası

10 olduğundan şafi mezhebine göre çürüyen, sökülen dişlerin yerine altın diş ve altın kaplama yapılabilir. Zencefil çiğnemek ağız kokusunu güzelleştirir, tuz dişle ri parlatır ağız kokusunu güzelleştirir, ağzı dezenfekte eder kereviz yaprağı, maydanoz, reyhan çiğneyip yemek ağız kokusu için faydalıdır. Hasır otu, acı badem, çam sakızı, günlük sakızı, çiğneyip yemek ağız kokusu için faydalıdır. Turunç, portakal meyve kabuğu çiğneyip yemek ağız kokusu için faydalıdır. Elma, armut, ayva çekirdeği çiğnemek,yemek,karanfil, nane ke kik, mersin yaprağı gibi bitkileri çiğnemek ağız kokusuna faydalıdır.papatya kaynatıp gargara yapmak, içmek iltihap tan kaynaklanan ağız kokusunda, diş ağrısında karanfilden daha tesirlidir. Misvak, ağız kokusunun ilacıdır, bol bol dişler misvakla nır, kaynatılıp gargara yapıp içilir. Tıbbınüedediği bu çağda ağız kokusu için boşanmak, pi reye kızıp yorgan yakmaya benzer. A11ah'ın en sevmediği buğzettiği helal boşanmaktır. Ağız kokusu nasıl giderilir: Modern tıbbın teşhis ve te davisinden istifade edilerek hastalıklı organ tedavi edilir. Eğer mide de ağız kokusuna sebep olacak hastalık varsa," o kadar mis va k kullanıyorum ağız kokum gitmiyor" diyemezsiniz, sarımsağın şifası için yemekten vazgeçemiyorsanız ha (6) Müsnedi Ebu Hanife S. 540 (7) Nihaye C. 1 S. 101 MİSVAK NEDİR Misvak Arapça bir kelimedir. ~i~,~~ i :~Jl.:.." fiilinin J~ ismi alet babından ismi aletidir. ~L fiili birşeyi sür tüp ovalamak manasına gelir. ~i~ ise; sürtme, ovalama aleti manasına gelir. Arapça'da marifelik, belirginlik ifade etmek için isimlerin başını takısı getirilir. İngilizcede The olduğu gibi. Hadis-i Şeriflerde. 1 veya 2 şeklinde geçmesi Ernk ağaa. (Salvadom Persica)'nın kastedilmesindendir: Yani ~i~ -veya ~ i~ denince diş temizlemeye yarayan bütün aletler kastedilir. Hadis-i Şeriflerde Misvak, genellikle ~ i~ i şeklinde zikredilmiştir. Sivak '~L fiilinin sülasi mücerret mastarıdır. Olmak, sürtmek manasına gelir. Başına JI getirilmesi bilinen (aletle) şeklinde olma, sürtme (diş temizleme) manasına gelir. Bazı Hadis-i Şeriflerde ~~,:;:.:...} diş fırçalama, fiili ~ 1~1 veya ~ i~ i yerine kullanılmıştır. Misvak Dişleri temizleme Aletidir. Dişlerimizi istediğimiz şeyle temizleriz. Sünnet sevabı, pratik, yan tesirsiz, doğal, ucuz, kamp le temizlik, sayılamıyacak şifa için Erak ağacından (Salvadora Persica) yapılma, Resulüllah (s.a.v) Efendimizin kullandığı misvağı denemenizi tavsiye ederiz.

11 Misvak MEDİcİNA Dergisi'nde ve Hadislerde belirtildiği gibi ovarak, sürtünerek, mekanik olarak ve içindeki kimyasal maddelerce kimyasal yolla temizlik yapar. Dişlerin temizlenmesi sünnettir. Onu Arak ağcından yapılan çubukla temizlemek de sünnettir. Nurun Ala Nur, kir, mikrop içinde yaşamaktansa, çifte Nur. Misvağın Kimliği Latince Adı: Salvadora Persica İngilizce Adı: Toothbrushtree. Arapça Adı: Erak, Şeceratü'l Erak, Sivak, Şereratü's Sivak, Misvak Farsça Adı: Misvak Yetiştiği Yer (Yataru): Afrika, Hindistan, Pakistan, Yemen, Suudi Arabistan ve sıcak bölgeler. Nereleri Kullanılır: Misvak olarak kökünü kullanmak daha iyi olmakla beraber, dalları da kullanılır, tohumu ve yaprakları da şifalı bitki olarak kullanılır. Kökünden elde edilen çubuğun kabuğu yara tedavisinde kullanılır. Botanik Cinsi (Familyası): İkiçeneligillerden kokulu bir (çalı) ağaçtır. Kökü özelikle kumlu topraklarda çok uzar, bu kök çıkarılır çubuk halinde satılır. Kök çubuğun kabuğu tere otu lezzetindedir. Kök kabuğu açık kahverengidir,. Erak Ağacı: Eğri gövdeli bir ağaçtır, gövde kabuğu çatlaktır, kalınlığı 1 footdan büyüktür. Misvağı; diş arkalarına girmiyor diyerek kullanmama bahanesi üretenlere çözüm olarak diş fırçalarının kıllarını keserek pratik bir diş fırçası yapabilirler. Yalnız bu fırça uzun süre kullanımda temizleme özelliğini yitirdiği için bir haftadan fazla kullanılmaması uygundur. 2 tarama hekimhan MİSVAK AĞACININ MEYVESİ (kebas) Misvak ağacı vadinin Ortasında Ve bazan da dağlık bölgelerde yetişir, dikenleri az bir ağaçcıktır. Misvak diş fırçası olarak kullanılan madde bu ağacın köklerinden Ve dallarından meydana gelmektedir. Misvak ağacının meyvesine 'kebas' (derir) denilmektedir. Üzüm salkımları gibi salkımları vardır. Meyvesi nohuttan biraz küçüktür, içerisinde, yuvarlak, sert Ve bir küçük çekirdeği vardır. Meyvesi başlangıçta yeşil olarak bdirlenmeye başlar, Sonra kırmzılaşır, Ve tatlanır, fakat biraz acnntırak olur, sonra siyahlaşır ve lezzeti artar, bu esnada toplanır ve üzüm gibi satılır.yine üzüm gibi kurutulduğuda olur. Ağacın dalında olgunlaştıktan sonra bu meyveyi insanlar yediği gibi, hayvanlarda yerler, nitekim Cibir B. AbdulIa1ı Şöyle demiştir; 'Bir defasında biz Peygamber Aleyhisselam ile beraber nıisvak ağacının olgunlaşmış meyvesini topluyorduk. Bu sırada Peygamber Aleyhisselam bize, 'Sizlere bu meyvenin siyah", (olgunlaşmış olanını) toplamanızı tavsiye ederim. Çünkü siyahı en güzeli ve en iyisidir" buyurdu. Özellikleri:

12 Hararet vericidir,iştahı açar. Mideyi kuvvetlendirir. Ağız kokusunu güzelleştirir, hareket vericidir Ve dima, temizler. Su ile kaynatılıp içildiğinde idrarı artırır ve mesaneyi temizler. (8) Sahih-; Buhar; Erime (Yiyecekler) Babı C. 6 S. 213 MİSVAK NELERDEN YAPILIR Diş temizleme aletinin en iyisi, en eftali Erak ağacından (Sa1vadora Persica) yapılan misvaktır. Erak ağacından yapılan misvak çubuğu bulunmadığı za man; DiŞ 1Dirıesini Zedelemeyen, dış et!eıini, ağız içini kim yasal Ve mekanik olarak zarar Venneyen 1if1i ağaçlarla, dış tenıizjenir,''' hiç birşey bulunmadığı zaman, şehadet Ve baş pannakla ağlzdaki bakteri yapmaya aday yemek kınntılan ovularak diş aralarırıdan çıkanlır. Camiu's Sağır'de geçen "Misvak ~ zaman, ı>armak1ar nıisvak gijrev; ya par" Badis-i Şerifi bunun delilidir. Taberan;, Ebn Hayradan rivayet ettiği. bir Hadis-i Şerifte ResUliiJJah (s.a. v.) Efuodirniz Zatnanmda, Arnp Jamnada sında Erak (SaIvadora Paı.;ca) çobu1daruıdan başka ağa\, 1arrnda ku1kınndığun göstennektedir. 'ResU1ı'i1lah (s.a. v.yın }'anma giden heyetin içinde bulunuyoıdum. Resillı'i1lah (s.a.v. bize 1L1İSVakta kuu<!l!ruak ilzere erak (Salvador Persı ca) çubuğu hediye etti. 'Ya Resuıe1lah (a.s.v) Bizde hutına da11arı var. biz sizin ikranı ve hediyeniz1 kabul ediyoıu"., dedik ResuıüUah (s.a. v.)de Şöyle bıırurdu 'Ey Al1aIı'unı Ab du1kay.'ı <:Abdulkays kabilesini) ba~la. Çünkü onlar, bir topluluğun ZOrlanmadan miislü1uan1ığı kabul etınediğ; bir zatnaııda, istemeyerek deği! göniiiden m!isliiman oldular.' diye dua buyurmuşlardır. (9) islam Fıkıh Ansiklopedisi Prof. Vehbe ZÜhey/i C. 1 S. 220 Hadis-i Şerifte görüldüğü vechile Resülüllah (s.a.v.) Efendimiz Abdülkays oğullarına Hurmadan misyak olmaz kullanmayın buyurmamış, En iyi misyak Erak ağacının kökünden yapıldığı için Erak ağacını hediye etmişlerdir.erak ağa cından başka. Öd ağacı çubuklarından misyak yapılır.. Nim ağacı çubuklarından misyak yapılır.. Müntebahta geçen bir Hadis-i Şerif "Zeytin ağacından yapılan misvak ne mubarek ağaçtan yapılmıştır. Ağızı temizler, dişlerin sarı1ığını giderir, O benim ve benden önceki Peygamberlerin misvağıdır." Zeytin ağacının taze olması, misyağının yumuşak olma sında ve diş temizleme gücünde önemlidir.. Butam (Yabani fıstık ağacı) çubuğu, kök çubuğu da misyak olarak kullanılır.. Anadoluda Dut ağacının Dalları diş ağrılarında, diş ilti habında daşarıyla uygulanan kürlerdir. Dut ağacının dalından ve kök çubuklarıdan da misyak

13 yapılır.üaze olması çok iyidir). Hoş kokulu, Lifli, Dişlere, diş etlerine zararı olmayan ağaçların köklerinin çubukları, eğer ağaç yumuşaksa dalları ile misyak yapılabilir.. Ege süzek ada çayı çiğnenir, parmakla dişler ovulursa dişleri temizler, parlatır, Ada çayı antiseptik' olduğu için ağız içi yaralara da iyi gelir.. Ahu Dudu da doğal Anti tartarat buıunur Ahu dudu baş parmak, işaret parmağı veya diş fırçası ile dişler oğuşturu lursa dişleri tartar maddelerinden temizler.. Bal ile yoğurt karıştırılır işaret parmağı veya fırça ile dişlere sürülürse dişleri temizler, dişetlerine faydalıdır.. Tuz ile dişler ovulursa dişleri temizler ağızı dezenfekte eder, Karaciğer rahatsazlığı olanlar tuzu yutmamaya çalışsın.. Maydanoz ağız kokusunu giderici, inceltici, ağrı kesici bir bitkidir. Çiğnenir parmakla dişler ovulursa dişlerdeki sa rılıkları giderir, dişleri temizler.. Misvak toz haline getirilirse, Dişler ovulur dişleri temizler.. Elma, Ayva, salatalık, Havuç gibi meyve ve sebzelererin kabuklarını soymadan ısırarak yemek diş aralarındaki pislikle ri çıkarır.. (Mastika) Altındamla sakızı çiğnemek ağız içi yaralarına iyi gelir, diş etlerini kuvvetlendirir, diş aralarındaki kırıntıların çık masına yardımcı olur.. Çam sakızı çiğnemek diş etlerine ve dişlere faydalıdır ye mek kırıntılarının çıkmasına faydalıdır.. Kenger sakızı çiğnemek de dişlere faydalıdır.. Şekersiz sade sınai sakız çiğnemek diş aralarıdaki kınntıla rının çıkmasına faydalıdır.. Diş ipi ile diş aralarını temizlemek faydalıdır.. Domuz kılından olmamak kaydı ile ( Şimdi pek yok) yu muşak naylondan yapılmış diş fırçaları ve diş macunları ile diş temizlenir.. Diş otu (Hıltan) sapları ile de diş araları temizlenir. NELERDEN MiSVAK YAPıLMAZ Dişlerimizi sağlık için, hastalıklardan korunmak için te mizleriz. Onun için, insan dişine, diş etine, ağız içine zarar verecek, zehirli, kaşıntı, alerji yapıcı, bakteri taşıyan ve ne olduğunu bilmediğimiz, kendisinden emin olmadığımız ağaçlardan misyak yapılmaz.. Nar, Reyhan çubukları ile dişlerin fırçalanmayacağını, Hafız muhammed b.el Huseyn el ezdi, isnadı ile Kabisa bin Züeyb'den rivayet edilen bir Hadis-i şerif bakın nasıl derin den açı~lıyor. "Reyhan ve nar çubuklan ile dişlerinizin ara sını temizlemeyiniz. Çünkü bunlar cüzzam damarlaımı harekete geçirirler (çüzzam hastalığına yakalanmanıza vesile olurlar)"

14 . Kaşıntı verici, Alerji yapıcı Arpa sapı, mersin ağacı Kamış çubuğu gibi nesnelerle de ağız ve dişler karıştırılmaz, misyak olarak kullanılmaz.. Domuz necis olduğu için Domuz kılından yapılan diş fırçaları ile diş fırçalanılmaz. Otomatik diş nreanızın kıllarını keserek misyak girecek bir yuva yapıştmp misyak takılabilen, bir müddet kullanımdan sonra değiştirilebilen otomatik misyak nrçası yapabijjr, diş arkalarını rahatlıkla nrçalaya bjjjrsiniz. Misv AK NASIL KULLANILIR 1) Taze Misvak : Taze misyağın kabulğu 2 cm. uzunlu ğunda fırça olacak şekilde soyulur. Bu soyulan kabuklar tere otu lezzetinde ise misyak tazedir. Bu uç hafif çiğnenerek fırça haline getirilir. 2) Kuru. misvak: Misvağın ucu aynı şekilde açılır, ve ılık suda yarım saat bekletilir, ağızda hafif çiğnenerek fırça haline getirilir. 3) Üniversitede Misvak üzerine yapılan deneylerde de bilertildiği üzere misyağın ucu 2-3 günde bir kesilir yeni uçaçılır çünkü misyağın temizleme fonksiyonunu mekanik olarak ve içerdiği kimyasal maddelerden dolayı kimyasal olarak yapar, uzun süre kullanılmaktan yıpranan misyak lifleri mekanik temizlemeyi yapamaz kimsayal aktif maddeleri yok olduğu için, kimyasal temizlemeyi de yapamaz. Misvak kullanınea temizlemiyor, dememek için misyağı 2-3 günde bir kesip tekrar fırça haline getireeeğiz. Yıpranan misyak ueu kesilir, tekrar ue açılır. MİSV AK1A ilgili HADiS-i ŞERiFLBR 'Hani "Rabbı \brabiffil birtakıid kelimelerle jrotiban -ış, onlan """ o1atak yerine getidnc<" "Ben seni ınsanjata ön der yapacağıtn" demişti. Taus (RA.) ve Ebul LeYs semerkandi (1<.5) bu KeUı:ne1er den kastın 10 şeyolduğunu belirtmiştir. 1. Bıyıkları kısaltmak 2. Buruna SU vermek 3. Ağızı çalkalayı? yıkamak 4. Dişleri misvakla temizlemek S. Saçı ortadan 2 ye ayırmak 6. Tırnakları kesmek 7. Sünnet olmak 8. Koltuk altı traşı olmak 9. Etek tıraşı olmak 10. Su ile (tuvaletten sam") taharetlenmek, yıka-k 1- A!>duHah bin HaddM (RAYdan Resulül\ah (s.a.v.) bu yurdu ki, 'Dişleri fıtra!i"odır." (Ebu Nuayın) "Fıwıt"ın ınanasında a\imler çeşitli görüşler ileri sürmüş lerdir. Ebu ıshak Ş1r.azi ve Maverdi Fıtrat1n manasının Din olduğunu söyleınişlerdir. O halde yukanda ki ayetin tefsir\n de zikredilen on şey dinı emirlerdendir. Bazıları fıtrattan maksat sünnet-i ibrahim'dir demişlerdir. O halde bu on şey Hazreti İbrahim (A.s)'ın sünnetindendir. Bazı,aliml~r fıtrat

15 tan kasıt güzel ahlak ve hasletlerdir demişlerdir. Buna göre on şey en güzel haslet ve adaletlerdir. Öyleyse bütün bun lar mesnun olan şeylerdir. Yani onları yerine getirmek sün net ve sevaptır. Hattabi (R.Aleyh) ve çoğu ulema da bu gö! rüşlerdir. Fıtrat, yaradılış, eşyanın tabiatı, doğallığı manasın dadır. İnsan, makinası, doğası gereği bıyıklarını kısaltır, tırnakla rını keser, ayağını, burnunu yıkar, taharet alır, misvak kulla nır, bunlara uymazsa hastalık kapar. Bir dikiş makinasının, arabanın doğası, yapılış gereği ayarlarının ya?ılm~sı, yağlan ması, temizlenmesi gerekir, temizlenmezse bozulur. Bir de mir doğası, fıtratı gereği çabuk oksitlenir pas tutar. Dişeri mizde fıtratı gereği, yediklerimizle, içtiklerimizle kirlenir, sa rarır, taş tutar, çürür, mikrop yuvası haline gelir. Onları te mizlersekana dişlerimiz ölene kadar bizimle beraber olur, sağlıklı bir hayat yaşarız. Müslim'in rivayetine 'göre Resulüllah (a.s.) şöyle buyur muştur: "Eğer ınü'roinlere zorluk çıkat'ida endişem olmasaydı." Bir başka rivayetine göre şöyle buyurmuştur: ümmetime zorluk çıkat'ida endişem olmasaydı; her na maz için misva1danma1annı (dişlerini temizlemelerini) em rederdim." Ebu Davud'un rivayetine göre şöyle buyurmuştur: "Eğer ümmetime zorluk çıkanna endişem olmasaydı, yatsıyı geciktirmelerini ve her namaz için misvaklanmalannırı (dişlerini temizlemelerini) emrederdim." (lo)a Ahmed bin Hanbel'in hasen isnadla rivayet ettiğine gö re (Resı1lüllah (a.s.) şöyle buyurmuştur); "Eğer ümmetime zorluk çıkanna endişem olmasaydı, her namaz için abdest almalarını ve her abdestle birlikte mis vak1anma1annı (dişlerini temizlemelerini) emrederdim. "(11) (10) Sahih-i Müslim c: 1 s: 220 (11) Ahmed Hambel Müsned c: 2 S: 259 MisVAK MucizESi Ebu Davud, Zeyd bin Halid Cuheni (La.)'den rivayet etmiştir. "Resı1lüllah (a.s.) şöyle buyurdu; "Ümmetime zorluk çıkarma endişem olmasaydı; her namaz için misvaklanına1an emrederdim." Ebu Selerne (yani İbni Abdurrahman) şöyle söyledi: "Nitekim ben Zeyd'i camide oturuıken göıdüm. Misvalo. ku1a ğının üzerine, katibin kalemi koyması gibi koymuştu. Her namaza kalkışmda dişlerini misvaklıyordu." Ahmet bin Hanbel, Hz. Aişe (r.a.)'den rivayet etmiştir; Resı1lüllah (a.s.) şöyle buyurdu: "Misvaklanmak ağzı temiz1er:rabb'ı Razı eder." (13)

16 Buhari ve Müslim, Huzeyfe bin Yeman (La.)'ın şöyle söylediğini rivayet etmişlerdir: (12) Ebu Davut c: 1/12 Kitab-ı Tahare Misvak Babı (13) Ahmet Bin Hambel Müsned 6/47, Sünen-i Darimi C: 1 /174 "ResUlüllah (s.a.v.) gece kalktığında ağzını misvak1a te miz1erdi. " Müslim'in bir başka rivayetine göre de Huzeyre bin Ye man (r.a.) şöyle söylemiştir: "Gece kalktığında misvaklanma, ağız1arımızı misvak1a temiz1emekle emrolunduk."(4) Taberani, Zeyd bin Halid Cuheni (La.)'den rivayet etmiştir: "ResUlüllah (s.a.v.) herhangi bir namaza girerken, mis vaklanmadan evinden çıkmazdı.",,(ls) Ebu Davud, Hz. Aişe (La.)'nin şöyle söylediğini rivayet etmiştir: (14) Sahih-i Buhari c: 1/356, Sünen-j Nesei 1/8 (15) Taberani, Mecnu'ul Kebir c: 5/254 "ResU.lü1lah (s.a.v.)'ın yanına, abdest suyuyla birlikte misyağı da konurdu. Gece kalktığında ihtiyacını giderir sonra misvaklanırdı." Müslim, Şureyh bin Hani (La)'den rivayet etmiştir: Hz. Aişe (r,a.)'ye: "ResU.lü1lah (s.a.v.) eve girdiğinde ilk iş olarak ne'yapardı?" diye sorduk. "Misvaklanırdı"dedi. (17) Taberani, Evsat'ta, Hz. Aişe ÇLa.)'den rivayet etmiştir: "ResU.lü1lah (s.a.v.) şöyle buyurdu; "Misvakı o kadar çok kullandım ki, dişlerimi döktüreceğinden korktum. Ey cemati müsliminl Allah (c. c,) bu günü bayram kıldı. o halde gusledin yanında koku olan kimsenin onu sfumesin de sakınca yoktur. Misvak kullanmayı ihmal etmeyin." (9) Hz. Ebu Hüreyre (R.A.)'den buyurdu ki; "Ben ResU1ü1lah (s.a.v.)'den (misvak hakkındaki hükmü) duyduktan sonda, yemekten önce ve yemekten sonda misvak kullanınm Ibni Mace ve Muvatta (20) Ahmed Bin Hambel Müsned Hz. Ali (R. Anhü) rivayetine göre; "Muhakk~k sizin ağız lannız Kur'an yo1land.ır. O halde on1an (ağızlannızı) misvakla iyice temiz1eyiniz Ebu Davud, Hz. Aişe (r.ah.)nin şöyle söylediğini rivayet etmiştir: "ResU1ü1lah (s.a.v.) misvaklanır sonra yıkarnam. için bana verirdi. Ben de önce kendim alıp önce kendim misvaklarur sonra yıkar sonra kendisine geri verirdim." (22) Melih bin Abdullah el-hutami babasından o da dedesinden şöyle rivayet etmiştir: Rasulüllah (s.a.v.) buyurdu ki: "Beş şey peygamberlerin (21) Sünen-i ibni Mace (22)Sünen-i Ebu Davud c: 1/14 5Ünnetmden9ir: Haya,hilm (yumuşaklık), kan aldıımak, dişleri misvak:la temizlemek, güzel koku süıiinmek." (23) Buhari, Ebu Musa el-eş'ari (r.a,yden rivayet etmiştir:

17 "Resôlüllah (s.a.v.)'m yanma gittim. Eliyle dişlerini mis vaklıyor ve ağzında misvak varken adeta kusuyormuş gibi: "Uy. uy" diyordu. Müslim'in rivayetme göre ise şöyle demiştir: "Misvakm bir ucu dilinin üzerinde olduğu sırada "Resô lüllalı (s.a.v.)'m yanma gittim." Ebu Davud'un rivayetme.t, göre şöyle demiştir: "Kendisinden binek istemek amacıyla "ResUlüllah (s.a.v.)'m yanma gittim. Misvakı dilinin bir tarafina koy muştu ve; "ih ih" diyordu yani kusuyormuş gibi yapıyordu. Müsnedde de şöyle rivayet edilmiştir. "Hadis hayli UZUn- D du ben kısalttım (ihtisar yaptım) Nesa'nin rivayetme göre de şöyle buyurmuştur:.i "Resôlüllalı (s.a.v.)'m yanma girdim. Misvak:lanıyordu. II Misvak bir ucu dilinin üzerindeydi ve: "Av av" diyordu." (24) (23) Bezzar (24) Sahih-i Buhar; C: 1/355 Hz. Aişe (R.'.Auha)dah Rest11üllah (s.a.v,) "E1l;>isenizi yıka }'11LıZ, sa~ düzeltiniz, dişletinizi misvak:la temizleyiniz ve süsleniniz. zira ıbeni İsrail'in erkekleri bu şeylere önem göstermedik1eri için onlann hanımıan fuhşa düştüler". (26) (25) Ebu Nuaym (26) Cami u's Sağır Taberani; Ebu Hayra Subabi (r.a.yden rivayet etmiştir, "Resaıaııaı, (s.a.v.yın J'anına giden h- içinde buıu l1uyonjuın. 'Resiı!iillaıı (s.a.v) bize LDİSVak1anınaın kul. lanınanuz iizere erak (da1ıanod;u, ınisvak}'aı>ı1an ağaç) he. diye etti. "Ya Resı1ıe!lah (s.a. v.)! Bize lnınna da11an var. Ancak biz senin iknunını ve hediyenı kabuı ediyolu>" de. dik. 'ResaıQJiab (s.a. v.)da Şöyle buyurdu, "Ey A1la1ı'1DJ! Abdu1kaYS'j (yan; Abdu1kays kabuesin!) ba. ğışla. Çi;nko <>nlar, bir topluluğun ZOrLanınada" MıJsıiiınan. hğı kabul etıneksiz;" Oturduğu bir zaman, İstenıiyerek de. ğil gönülden Müsıüınan oldular Mecmeu'z Zevaid c: 2/100, Teberani, Me'cmU'I-Kebir BUhari, Enes bin Malik (r.a.yten şu şekilde rivayet elıniş tir, "Resu1ülIah (a.s. v) ŞÖYle buyurdu, "M!svak konusunda size çok şey söyıedim." "ro 'Ü1nnıetiın;" i'esada uğra<hğı bir ZOınanda bir 8Ünneıııne yapışancı 100 şehit Sev ab "Verilir. (29) ASliAB-ı VB MiSVAGA VERDİGİ ÖNEM liassan bin Atıyye (R.a) Hassan bin AtıyYe (R.Ah göre, "AfİSVak laı1ıanın.ır ve abdesr alınak iınanın Yansıdır!' Başka bir rivaye"" HaSSan bin AtıyYe (r.a.) ŞÖYle diyor "Abdesı iınanın )'ansıdır, ınisvak laı1ıanın.ır ise abdesıin Y3nsıdır." 'M.

18 Ebu liüreyre (R.a.) Ebu HÜreYıe (R.A.) "nıisvak ktıııanın.ıc kişıntn fesaiıatin; bize Ve etkili kontış1asın art1ınr. Hz. Ali (Ra.) Hz. Ali (RA.) "Misvak kulanmak hafıza kuvvetini aıtınr ve balgamı giderir" buyuruyor. İhyayı ulomidddinde geçtiği vechile Hz. Ali (RA.)"Misvak kullanmak ve Kur'an-ı Kerim'i (çok okumak) balgamı gide rir" buyuruyor. (31) İmam-ı Şıbli (R.a.) Levakıh-ül Ebrar adlı eserinde Allame Şa'rani CRh.A) bu yuruyodarki: Bir defasında İmam Şibli Şa'rani (Rh.A)'in ab dest esnasında misvağa ihtiyacı olmuştur. Misvak aradı an cak bulamadı. Bunun üzerine bir dinara bir misvak satın al dı ve onu kullandı. Böylece misvak sünnetini terk etmemiş oldu. Bazı insanlar İmam Şibli (Rh.A)'in bir misvak için bir dinar vermesini çok buldular. Bunun üzenine İmam Şibli şöyle buyurdu: "Dünya ve içindekilerin Allah indinde siv risineğin kanadına eşit kıymeti yoktur." Allahü Teala bana "Senbenim peygamberimin sünnetini niçin terkettin". O sünnet olan misvağı elde etmek için, sana verdiğim ve de ğeri sivrisineğin kanadı kadar bile olmayan malı neden har camadın" dese nasıl cevap vereceğim? Hz. Aişe (R.ah.) Hz. Aişe (R Ah) "Misvak kullanmak ölümden b~ka her hastalığa şifadır" buyurarak koruyucu hekimliğe parmak basıyor. (32) İbni Abbas (R.a.) Misvakta on haslet vardır; 1- Dişlerdeki sararmayı yok eder 2- Görme gücünü arttım 3- Diş etlerini kuvvetlendirir 4- Ağzı temiz tutar 5- Balgamı giderir 6- Melekleri sevindirir, şeytanı kızdım 7- Namazın sevabını arttırır 8- Bedeni sıhhatli tutar 9- Allah o kişilerden razı olur 10- Bir sünnet ihya edilmiş olur (33) Ey kardeşim zannediyorum ki; misvakçı senden bir mis vak karşılığında yarım dinar istese sen asla yarım dinarı vermezsin ve misvakı terk edersin (kullanmazsın). Bu dav ranışına rağmen kendini Evliyaul~ah'tan ve Rasullah (s.a.v.)'e yakın olan insanlardan zannedersin. Vallahi bu delilsiz bir kuru iddiadır." ALLAME ŞEVKANi (Rh.A),İN A9KLAMAsı Neylül EVtar adlı eserinde Şevkani (Ra.) şöyle diyor:

19 "Misvak şen hükümlerden açık bir hükümdür. Gündüz gibi aydın1ıktır. Bunu bütün dünya bilmektedir." (31) ihyayı Ulimiddin c: 1 S:354 Abdestin Keyfiyeti Babı (32) Mecmu'ul Adab S: 41 geçtiğine göre bu Hadis-i Şerif'tir. (33) Münebbihat ibni Hacer Essekalani S: 33 İmam Şibli Şa'rani (Rh.A) Levakıh-ül Ebrar adlı eserinde şöyle diyor: Rasullah (S.A.V.) bizden (bu ümmetten) şöyle genel bir söz almıştır. BiZ her abclest vakti devamlı misvak kullanacağız. Eğer misvağımızın düşüp kaybolma tehlikesi olursa onu bir iple boynumuza asacağız veya sarığımızın sol kulağa gelen kısmına takacağız. Bu öyle ahiddir ki; bu konuda tüccarlar, amirler ve memurlardan oluşan büyük bir topluluk gevşeklik göstermektedirler. Nitekim bu yüzden onların ağız kokuları pis tiksindirici bir hal almaktadır. Bundan dolayı Allah'a, meleklere ve salih mü'minlere saygı ve edepte kusur edilmektedir. Ben Muhammed bin Affan Efendi ve Şihabuddin Efendiden daha çok misyak kul lanan ve ona düşkün olan kimse görmedim. Bütün bunlar iman kuvvetinden, Allah ve Rasulü'nün emirlerini tanzim ve saygıdan dolayıdır. Rasullah (s.a.v.) misyak kullanmanın üzerinde çok dur muştur. Sadece bir defa söylemekle yetinmemiştir. O halde Ey kardeşim! Misvağa yapış ona devam eyle. Rasullah Cs.a.v.,)'ın sünnetinde sabit 01. Taki ahirete o sünnetin sevabını meyvelerini toplayasın. Çünkü Rasullah (s.a.v..)'ın her sünneti için özel bir derece vardır. O sünneti işlemedikçe o dereceye ulaşamazsın. İhmalcilerden bazıları efendim bu sünnettir, terk caiz diyorlar. Ona kıyamette şöyle denecek. Bak bu Cennetten bir derecedir. Seni oradan mahrum etmek caizdir. ALLAME AYNI (Rh.A) EBU AMR Binaye adlı eserinde Allame Ayni (Rh.A) Ebu Amr'ın şöy le ediğini söylemiştir. "Misvağın fazileti konusunda icma vardır. Hiçbir alimin ihtilafı yoktur." Bütün alimlere göre misyak kullanarak namaz kılmak. misvak kullanmadan kılınan namazdan daha üstündür. Hatta İmam Evai (Rh.A) misyağın abdestin yarısı oluğunu söylemiştir. Allame Ayni (Rh.A) Buhari şerhinde şöyle buyurmuştur. "Misvağın birçok faziletleri vardır. Ben Maanail Asar adlı kitabın şehrinde SO'den fazla sahabinden misvağın faziletlerini naklettim." İBRAHİM NAHAİ (R.A) HAZRETLERİNİN RÜYASı Rivayet edilir ki, İbrahim Nahai Hazretleri okudukları ve ezberlediklerini unuturdu. Bir gece Rasulullah (s.a.v.)'ı rüyasında gördü. Halini ona arzetti: "Ya Rasulellah okuduklanın hatınmda kalmıyor" dedi. Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki; Ey İbrahim bir kaç şeyle amel et. Az ye, az uyu. çok Kur'an oku. Çok namaz kıl. Her namaz için abdest al. Her abdestte misvak kullan.

20 İbrahim Nahai (Rh.a.) diyor ki: Uyandıktan sonra Rasulullah (s.a.v.)'ın bu tavsiyelerini yerine getirmeye başladım. Kısa bir zaman sonra insanlar arasında kendisine uyulan bir kişi oldum. (Salatı Mes'udi) Abdullah ibni Mübarek (Rh.A)'in Bir Kaleyi Fethi Abdullah ibni Mübarek (Rh.A) hayatını üç hisseye böl müştü. Bir sene hatca gider, bir sene cihada katılır, bir se nede ilim okuturdu. Bir defasında savaşa katılmıştı. Kafirlerin kalesini ele geçiremiyorlardı, Abdullah bin Mübarek bu düşünce ile uyumuştu. Rüyasında Allah'ın sevgili Resülü (s.a.v.yi gördü. Resulüllah Efendimiz (s.a.v.) Abdullah bin Mübareke "Ey Abdullah neyi düşünüyorsun" diye sordu. Abdullah bin Mübarek -"Ya Res'Ôlellah küffann şu kalesini alamıyorum da onu düşünüyorum" dedi. ResUlüllah (s.a.v.) Efen'dimiz - "Abdest alırken misvak kullan" buyurdular. Abdullah bin Mübarek ve askerleri sabahleyin, abdest alırken işlerini misvaklar, bunları gören düşman ordusunun gözcüleri, askerler dişlerini biliyor paniği ile, olaylar gelişir ve sulh ile kale feth edilir, misvak sünnetinin qereketiyle sulh ile kale fethedilir ve kale halkı müslüman olur. Hz. Ömer (r.a) za~anında da misvakla ilgili bir kale fethi rivayet edilmektedir. Diş çürüklerinin en önemli ~ebeplerinden birisi; diş aralarındaki yemek artığı ve ekmek kırıntılarıd,ır. Bunları çıkarmak için misvak ağacının dalından (ucu sivriltilerek) yapılmış, misvakla diş aralarının temizliği yapılabilir. Misvak dalı, kök çubuğuna göre daha serttir. Geç deforme olur. DÖRT MEZHEBE GÖRE MİSVAK * Misvak, fıtratın sünnettelerindendir. Alimlerin ortak görüşü misvak kullanmak sünneti müekketdir. Hanefi Alimlerine göre; Abdest alınırken ağız yıkanırken (Mazmaza anında) misvak kullanmak sünnettir. Malikilere göre; Mazmazadan önce misvak kullanmak abdestin faziletindendir. Eğer kişi mazmazadan önce misvak kullanmayı unutursa namaza başlamadan önce misvak kullanması mendubtur (iyidir) Şafii ve Hanbelilere göre; Her namaz esnasında misvak kullanmak (namaza durmadan önce ve selam verdikten sonra) müstehap namaza durmadan önce ve selam verdikten sonra) müstehap ve sünnettir. Şafii ve Hanbelilere göre; 'Oruç tutan kimsenin ağzının kokusunun değişmesi Allah katında misk kokusundan daha hoş tur' Hadis-i Şemi hükmünce oruçlunun öğlen namazından güneşin batımına kadar misvak kullanılması mekruh sayılmıştır. Maliki ve Hanefilere göre; Oruç tutan kişinin misvak kullanması mekruh değil müstehabtır. çünkü Resulullah (s.a.v.) Efendimiz "Oruç tutan kişi için en hayırlı hasletlerd.en biride misvak kullanmaktır" buyurmuşlardır.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir

Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir DEFNE Latince ismi : Laurus nobilis Defne ağacı, bahçeye güzellik verir. Defne yaprağı, yemeklerinize lezzet katar. Defne yağlı sabunu ise cildinizi güzelleştirir Defne Bitkisi: Anavatanı Asya olan Defne,

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak.

Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını yıkamak. ABDEST Abdestin Farzları [1] [1] Abdestin rükünleri (farzları) dörttür: Birincisi; yüzün, alnın en üst tarafından başlamak üzere çene altına kadar olan kısmıyla, iki kulak yumuşakları arasında kalan kısmını

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır.

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. KUDDÜS Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının

Detaylı

215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası)

215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) 215) Misvak Kullanmak (Misvak Kullanmanın Ve Yaratılış Özelliklerinin Faydası) Buradaki 10 hadis-i şeriften, müslümanlara zor gelmeseydi peygamberimizin (s.a.v.) ağız ve diş sağlığı konusunda kesin emirler

Detaylı

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008

ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ŞUBE 2008 ADIM ADIM TEMİZLİK EL YIKAMA AĞIZ VE DİŞ TEMİZLİĞİ VÜCUT TEMİZLİĞİ EL YIKAMA ELLERİMİZİ NİÇİN YIKARIZ? Ellerimizdeki mikropları uzaklaştırmak

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Teheccüd namazını lazım tutun!

Teheccüd namazını lazım tutun! Hz. Bilal in rivayetine göre, Yüce Peygamber Efendimiz, Teheccüd namazını kendinize lazım tutun. Çünkü geçmiş salih kimselerin yoludur bu. Aynı zamanda Allah a yaklaşma çaresidir. Bu alışkanlık insanı

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz!

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, Dur biraz! Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz! Neden ağlıyorsun? Yeminle söylüyorum ki, biri hariç Resulullah'tan

Detaylı

İBADET 1 İBADET NEDİR?

İBADET 1 İBADET NEDİR? İBADET 1 İBADET NEDİR? Allah ın rızasını kazanmak ve ona yakın olmak için Allah tarafından emredilen Peygamberimiz tarafından uygulamalı olarak gösterilen namaz, oruç, hac gibi davranışlara denir. Ayrıca

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir?

Rahmân ve Rahîm Ne Demektir? Besmele Kitapcığı Besmelenin Anlamı Besmele, bütün varlıkların hal diliyle ve iradeli varlık olan insanın lisanıyla ve haliyle meşru olan her işine Allah ın ismiyle başlamasıdır. En önemli dua ve zikirlerdendir.

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu

Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu Baş Ağrıları Besleyici Takviyeler Boğaz İltihapları Bel Soğukluğu hastalıklarına iyi gelen şifalı bitkileri listeledik. Baş Ağrıları Baş

Detaylı

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR Bu broşürün dağıtımı, tercümesi veya basımına katkıda bulunun. Zirâ iyiliğin yapılmasına vesile olan, o iyiliği yapan kimse gibi ecir alır. SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR ملايني احلسنات

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir.

2. Haramı ve helali tayin etmek Allah ın hakkıdır. Bir harama helal demek vebal olduğu gibi helale haram demek de vebaldir. Duası müstecap, günü bereketli, kalbi mutmain, huzurlu, umutlu, salih bir mü min olabilmek için helal yeme-içme ve helal yaşama ölçülerimizin bilinmesi gerekiyor. Her imtihanımızda ve hayatımızın her kesitinde

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

ĠDEAL HĠJYEN CAMİ HİJYENİ-2

ĠDEAL HĠJYEN CAMİ HİJYENİ-2 ĠDEAL HĠJYEN CAMİ HİJYENİ-2 Ġbadet eden müminler fiziksel olarak tertemiz insanlardır. Bedenleri, yedikleri yiyecekler, giydikleri giysiler, yaşadıkları ortamlar her zaman temizliği ve düzeniyle göze çarpar.

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid

Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü. Muhammed Salih el-muneccid Abdest alırken kep ve şapka veya kufiyenin üzerini mesh etmenin hükmü ] ريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme: Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 202-433 ح م ملسح القبعة والكوفية

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞIMIZ ELİMİZDE Ağız ve diş sağlığı anne karnında başlar Doğum öncesi yeterli beslenen ve sağlam doğan bebeklerin 6 aylıktan itibaren ilk SÜT DİŞLERİ çıkar 2,5 3 yaşın sonuna kadar çocuğun

Detaylı

Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası. Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası

Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası. Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Antibakteriyel bitkiler, Akneye iyi gelen bitkiler ve dahası Ağrılı Adet Ezan Çiçeği Kullanımı: Tohum yağı genç kızlara 4 gr günde yetişkinlere

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava

ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava ilkokul Yeşilcan la Temiz Hava SUNUM İÇERİĞİ Bağımlılık Nedir? Tütün Ürünleri Nelerdir? Sigaranın Arttırdığı Riskler Kendimi Nasıl Korurum? Sigara İçmemenin Faydaları 2 3 4 5 Bağımlılık Nedir? Bağımlılık

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir.

Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. AHMAK DOST Sadîk-i Ahmak yani ahmak dost şiddetli düşmandan,din düşmanından daha fazla verir. İyilik zannıyla topluma,tüm değerlere,insanlığa karşı kötülük işlemektedir. İbrahim Peygamberden yana olduğunu

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

Muhammed Salih el-muneccid

Muhammed Salih el-muneccid KABİRDEKİ HAYATIN TABİATI NASILDIR? [ Türkçe ] طبيعة الحياة في القبر [باللغة التركية [ Muhammed Salih el-muneccid محمد بن صالح المنجد Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden

Detaylı

Anoreksiya Nervoza DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri

Anoreksiya Nervoza DSM-IV-TR Tanı Ölçütleri Kime sorarsanız sorun, herkes belli bir yaştan sonra kilolarından şikâyet etmektedir. Bu insanlar zayıflamayı çok istedikleri halde bir türlü zayıflayamadıklarından yakınırlar. Bunlar hem kilolarından

Detaylı

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin

EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ. Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin EMZİREN ANNELERİN BESLENMESİ Kendiniz ve bebeğiniz için sağlıklı olan gıdaları seçin Bu yayın, FSA nın (Food Standards Agency) izniyle tercüme edilmiştir. Bu kitapçık, bir GAV yayınıdır. GAV Yayın No:

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy

Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy Gerçek yaşam, minik minik değişiklikleri hayata geçirmeyi başardığınızda yaşanmaya başlanır. - Leo Tolstoy YENİ BİR YIL YENİ BİR SİZ Kendimizde dahil, birçok kişi, yeni bir yıla birçok yeni kararla başlar.

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir.

09/11/2015 BEYAZ KAN HÜCRELERİ. Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. BEYAZ KAN HÜCRELERİ Lökosit ya da akyuvarlar olarak adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. 1 Görevleri nelerdir? Bu hücreler vücudu bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı korur.

Detaylı

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ

DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ DOMUZ ETİNİN HARAM KILINMASININ HİKMETİ حكمة ريم م ا ير ] تر [ Türkçe Turkish Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ümmü Nebil 2009-1430 1 حكمة ريم م ا ير» باللغة ال ية «مد صالح

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan

İÇİNDEKİLER. Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili. Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan İÇİNDEKİLER Maide Suresi 116 Ve 117. Ayetlerinin Manası Nedir? Teveffi Kelimesi Ve Arap Dili Teveffinin Manasıyla İlgili Hodri Meydan Teveffi Kelimesi Ve Resulüllah ın Açıklaması İmam Buhari Ve Teveffi

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

RABBİNİ TANI Allah hüküm ve hikmet sahibidir.

RABBİNİ TANI Allah hüküm ve hikmet sahibidir. RABBİNİ TANI Allah hüküm ve hikmet sahibidir. Allah kendisinden başka hiçbir ilâhın olmadığına şehadet etmiş (bildirmiş)tir. Melekler ve (adaletli) ilim sahipleri de dosdoğru (bu gerçeğe iman ve ikrar

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır:

Üstadımızın mezkûr beyanında, Kur'an ın her ayetinin üç hükmü içine aldığı belirtilmiştir. Bu hükümler şunlardır: Sorularlarisale.com "Kur'an ın her kelamı üç kaziyeyi müştemildir. Birincisi, bu Allah ın kelamıdır. İkincisi, Allah ca murad olan mana budur. Üçüncüsü, mana-yı murad budur..." İzah eder misiniz? "Kur'an

Detaylı

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR

OKUNMAMIŞ ÜÇ MESAJINIZ VAR RABBİMİZDEN ÇAĞRI Ey iman edenler! (Peygamber,) sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman, Allah a ve Resûlü ne uyun. Bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer (sözünüzle niyetinizin aynı olup olmadığını

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı