TÜRKİYE'DE İLERİ ATILIMLAR ve KÖY ENSTİTÜLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE'DE İLERİ ATILIMLAR ve KÖY ENSTİTÜLERİ"

Transkript

1 TÜRKİYE'DE İLERİ ATILIMLAR ve KÖY ENSTİTÜLERİ Bekir Semerci "Mantık yoluyla daha insani bir dünya hazırlamak için uğraşanlar ya öldüler, yahut da kudret ve itibar sahibi etmek için çalıştıkları insanlar tarafından öldürüldüler " HENDRIK WILLEM VAN LOON TÜRKİYE'de atılan ileri atılımlardan yıkılan yalnız Köy Enstitüleri değildir. Okuyunca anlayacaksınız. Türkiye'de yapılan ileri atılımlardan kıyıma uğrayan yalnız köy enstitüleri değildir, okuyun, göreceksiniz.

2 Önsöz Kitaba seçtiğimiz konular toplumumuzun en küçük yerleşim birimi olan köy ve Türk ulusunun genel yaşantısıdır. Avrupa ülkeleri XVl. Yüzyıldan başlayarak sanat, bilim, sanayi ve ticaret alanlarında ilerlemeye başlar. Osmanlı İmparatorluğu'nda da gerileme. Bu dönemde devleti ileri götürmeğe kalkan ıslahatçılar, daha sonra da yenilikçilerle varolan, düzenin değiştirilmesini istemeyen mürteciler (gericiler) çarpışır. XVII. Yüzyıldan günümüze kadar bu iki zihniyetin devlet yönetiminde ayrı yönde baş çektikleri görülür. Bizde tarih, yalnız bir kronoloji olarak okutulur, fetih, kahramanlık ve utku bölümleri öğretilir. Oysa Türk tarihi nice ilerici, yurtsever devlet adamlarının halk yararına gösterdikleri asil fedakarlıklarla doludur. Mutlakıyet, Meşrutiyet, Cumhuriyet dönemlerinde boy veren bu iki zihniyetin savaşını açık seçik öğrenmeden Türk tarihi öğrenilmiş sayılmaz, Türk toplumunun da hangi çıkmazlardan geldiği, nereye götürüleceği bilinemez. Türkiye'nin kalkınmasında büyük yeri olan Batılılaşma hareketinin, bunlara karşıt olan gerici tepkilerin belgelerini okuyuculara yeterince sunabilmişsem kendimi mutlu sayarım. Bekir Semerci Kitabımın hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen arkadaşım Mustafa Ekmekçi, Mehmet Başaran, Ali Çiçekli, Remzi Aksal, Mustafa Bakkal ve Süleyman Acar'a teşekkürü borç bilirim. Yetişmemde büyük emekleri olan annem Kocaoğlanlar'ın Yetim Zeynep, babam Semerciler'in Hacı Memet'in anılarına...

3 İÇİNDEKİLER TARİH BOYUNCA KÖY- KÖYLÜ Tarihte köy yaşantısına bir bakış..7 Eti devrinde köy..7 İpek Yolu... 8 Selçuklarda köy...9 Ortaçağda köylü V-XV. Yüzyıl...10 Ağalık düzeninde köylü...11 Osmanlılarda toprak düzeni.11 Kul taifesi...14 Ruhani derebeylik Reayanın yargılanması ve cezalandırılması...15 Celali İsyanlarının köylere etkisi Köylerden kentlere göç...20 Medrese öğrencileri (suhte taifesi)...22 Köylerden kaçış-köylerin boşalması 25 Kaçan köylülerin köylerine kimler yerleşti?...28 Köylüyü bunalıma iten Celali isyanları hakkındaki yorumlar...29 Celali eşkıyalarının valiliklere atanmaları Yabancı gözüyle köy ve köylü...32 Tüccar gözüyle köylü...33 Asker gözüyle köy ve köylü...33 Yüzbaşı Selahattin e göre köy...34 Hukukçu Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'na göre köylü Romancı gözüyle köy ve köylü...37 Sanatçı Sabahattin Eyüboğlu'na göre köylü ve halk...39 Eğitimci Tonguç'a göre köy ve köylü...40 Mustafa Kemal ve köylü...42 Köylü Ozanlar...43 OSMANLI DÖNEMİNDE İÇİNDE KÖY BULUNMAYAN "BATILILAŞMA HAREKETLERİ VE ONUN KADER KURBANLARI: Çağın getirdiği önemli sorular.46 Basım 47 Osmanlı İmparatorluğunda ileri atılımlar 50 Tanzimat Hareketi.51 Jön Türkler..51 Midhat Paşa 53 ll. Meşrutiyet'in Türkiye yüzeyindeki görüntüsü Mart Olayı.62 BAĞIMSIZLIK SAVAŞÇISI- LAİK CUMHURİYETÇİ MUSTAFA KEMAL Mustafa Kemal gerçeği 66 Amasya Bildirgesi.68 Erzurum Kongresi.71 İngiliz gizli belgelerinde Kuvayı Milliyeyi ve Türkiye'yi parçalama çabaları..74 Kemalistlere karşı iç ayaklanmalar.75 İmparatorun astırdığı bir asilzadenin hikâyesi..76 Mustafa Kemal i tanıyor muyuz?.. 77

4 Şeyh Sait ayaklanması.79 İzmir Suikastı..80 Gazi seyahatinin sebebi.. 88 Halkın dertlerini dinliyoruz...88 Atatürk'ün kamulaştırdığı yabancı şirketler...90 Mustafa Kemal ne yapmış ki?.. 92 Rauf Orbay...96 Kâzım Karabekir'e göre Mustafa Kemal...97 Ali Fuat Cebesoy..100 Refet Paşa Celal Bayar MUSTAFA KEMAL'İN BAŞLATTIGI KÖYCÜLÜK HAREKETLERİ ve SONRASI: Küçük bir atılganlık yaşamı değiştirebilir Hafta sonu eğlencelerinden bir kaç örnek Bir santral yapımının öyküsü Orta Asyacılar II. Dünya Savaşı ve Çifteler Köy Enstitüsü Köylünün okutulmasındaki şaşkınlık. 120 Köy. Enstitülerinin açılış nedenleri. 121 Köy Enstitüleri Yasasının BMM'nde müzakeresi ve kabulü Köy Enstitülerinin Yapısı. 129 Köy Enstitüsü Müdürlüğüne. 130 İş araçları Yüksek Köy Enstitüsü. 135 Dergi Kolu Köy Enstitüleri denetleme kurulu Köy Enstitüsü Müdürlüğüne Köy Enstitülü Ozanlar Kitap kitap kitaaaap..146 Yeni Dünya İnsanlığın Kurtuluşu. 154 Köy Enstitüleri hakkındaki eleştiriler ve iftiralar..159 Mustafa Demir; Köy Enstitüleri ve Solculuk Köy Enstitüleri ve Koç Federasyonu İftiralar. 161 Asılsız eleştirilere gerçek yanıt Sabahattin Eyüboğlu, H.Ali Yücel, Tonguç..174 Köy Enstitülerini kuran yapıcı düşünce. 175 Köy Enstitülerine atılan çamurun çukuru nyedi Nisan Bayramı. 180 Usta öğreticilerimiz Sili Layoş Demirci Zekeriya Usta Bahçıvan Nuri usta..188 Arabacı Hamza Aga..189 Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünü gezmeye gelen çok ünlü bir eğitim bilgini İsmail Hakkı Tonguç Köy Enstitülerinin mimarı kimdir? Özel yabancı kolejler Eğitimde milli görüş Cumhuriyetin ilk döneminde yabancı okullarına tepki

5 Köy Enstitülerini yıkanların akıl hocaları kim ki?..206 Kâzım Karabekir Paşa.209 Ve Amerika Misyoner Okulları hayranlığı..216 Bir denetleme..217 Kâzım Karabekir'in yetim okulları ve Köy Enstitüleri..219 Çavuş çıkarılma olayında Hasan Ali - Tonguç ve başkaları. 225 Atatürk ve köylü BMM Tutanaklarında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu.236 Eğitimci İsmail Hakkı Tonguç'un Çiftçiyi topraklandırma Kanunu hakkındaki görüşleri 254 KÖYÜMÜN YAŞAMI Yağmur duası. 262 Çevirme Tekecik 262 Saya..263 Dini bayramlar..263 Köyde eğlenceler.263 İmece 264 Hastalıklar ve tedavileri.265 Yağlı Kara..266 Zengin düğünü..266 Hacılar Dervişler Şeyhler..267 Eşşekler Kongresi. 269 Alakancık.271 Devetaşı..273 Akıllı Gelin.275 Akıllı Gelin ile kül küpü ve öküz. 275 Bir gurbetçinin bayramı.276 Kalınağıl'da söylenen deyimler, tekerlemeler ve atasözleri.276 Kalınağıl'da hırsızlık-aşk ve cinayet öyküleri: İpe giden iki asker kaçağı.277 Irz sorunu..277 Sarı Zeynep 277 Sürmeli Gülsüm.280 Sonuç.281

6 KAPATILDIKTAN YILLAR SONRA KÖY KALKINMASINDA UYGULANAN KÖY ENSTİTÜLERİ YÖNTEMLERİNDEN İKİ ÖRNEK: Manisa'da yetişkinler eğitimiyle köy kalkınması denemeleri..284 İkinci pilot köyümüz Sancaklıbozköy. 285 Pilot köy çalışmalarının yankıları Yirmi bir yıl sonra Sancaklıbozköy.292 İSRAİL'DE ÇOK YÖNLÜ PLANLI KÖY KALKINMASI ARAŞTIRMALARI: İsrail hakkında genel bilgi..298 İsrail'de köy tipleri 299 İsrail'de bölge köy planlanması.301 İsrail de Köy planlanması..302 Kibutzlar ve moşavlar..302 Geri kalmış köyler için gösterilen çaba Aile planlaması 303 Bir bölge Planlama müdürünün konuşması Köy planlamasını gerçekleştiren demokratik kuruluşlar Köy sağlık kuruluşları 306 Köy alanındaki milli eğitim..306 Bölge yönetim kurulları 307 ANILAR:

7 TARİH BOYUNCA KÖY-KÖYLÜ: TARİHTE KÖY YAŞANTISINA BİR BAKIŞ Toplumun kökeni olan köy, yerleşim ve yönetim birimlerinin en küçüğüdür. Köyün- geçim kaynağı tarımdır. Yönetim, alış veriş yönünden kasaba ve kentlere bağlıdır. Devlet yönetiminde kasaba ve kentli gibi etkinliği yoktur. Eğitim, tarım, ticaret, sağlık ve kullandığı araç, gereç bakımından örgütlenememiştir. Köylüler çağdaş köycülükten habersizdir. Köyle ilgili yayın çok azdır. Köye ait yeterli kaynak bulmakta zorluk çekilmektedir. Bununla beraber elde edilen belgelerle köyün geçirdiği üretim, yönetim evrelerini karşılaştırmak mümkün görülmektedir. ETİ DEVRİNDE KÖY "Eti metrukatının (kalıntılarının) okunmuş metinlerinden hakkıyla yararlanmış olan Albrecht Götze, Anadolu'nun eski kültür tarihi konusunda Hititler devri için bilhassa şu mühim noktayı tebarüz ettirir: "Baştanbaşa kanunlar çiftçi bir devletin ihtiyaçlarına göre düzenlenmişti. Ziraat ve hayvan yetiştirme bu iktisadın merkez noktasını teşkil eder". "İktisadi hayatın en küçük tam cüz'ü (birlik) olarak köylü ailesinin damını ve ekergesini mütalaa edebiliriz. Bu ister müstakil olsun, ister bir çoklar ile birlikte geniş bir mülkün içinde bir cüzü (parçası) olarak bulunsun, muhtelif parçalara ayrılırdı. Bu parçalar bazen dağınık ve birbirinden uzakta bulunabilirdi. Bir parçası tarla, bir parçası bahçe, çayır ve otlak idi. Bunlara bağ, meyve bahçesi ve koru da dahil olabiliyordu. Çiftçinin bu toprağını, çiftçinin ailesi efradı ve köleleri işlerlerdi." '''Eti köylüleri sabana öküz koşarlar ve inekle keçiyi süt için beslerlerdi. Koyun yün almak içindi. Bununla beraber, büyük ve küçük baş hayvanların hepsi etlik ihtiyacını karşılardı. Bu çiftçi damlarında silahlı kimselerin ve el sanatçılarının bulunması dikkati çeker". ' "Başlıca tahıl ürünleri arpa ve kızılca buğday idi. Bunlardan yalnız un ve ekmek değil bira da yapılırdı. Bira, mabede kurban edilmek veya dini törenlerde kullanılırdı. 0, ekmeğin yanı başında en mühim bir gıda maddesi olarak da yer alırdı." "Kültür yardımıyla asillendirilmiş üzüm asmasının yurdu küçük Asya'dır. Aynı yardımla asillendirilmiş elma da bütün dünyaya oradan yayılmıştır." "Ata ta eski Hititler devrinde de tesadüf edilir. Mitanilerin yardımıyla Anadolu'da iklimlenmiş ve gelişmiştir." "Arıcılık, Anadolu'da önemli bir rol oynadı. Bal, metinlerde çok anılan Bir üründür." (1 ) (1) Prof. Hasan Reşit Tankut: Köylerimiz, s

8 ipek YOLU (ANADOLU'DAN GEÇEN KERVAN YOLLARI) Aldığımız metinde Eti Köyleri'nin kendi gereksinmelerini ürettiğini gördük. Asya, Avrupa ve Afrika ile ticari alış verişlerini yansıtan bir açıklamaya rastlayamadık. Çin, Hint ve Asya ülkeleri sonradan ipek, çay, baharat ve kumaş gibi kıymetli mallarını hayvanlarına yükleyerek Anadolu'dan Avrupa'ya hatta Afrika'ya kervanlarla ticarete başlamışlardır. Bu ticaret ilişkileri Asyalı, Avrupalı, Afrikalı tüccarlar arasında uzun zaman devam etmiştir. Asya'dan gelen kervanlar İran'dan Mezopotamya'dan Anadolu topraklarına girer, yol boyunca hanlar ve kervansaraylarda konaklar, Anadolu'da eksiklerini tamamladıktan sonra Avrupa ve Afrika'ya giderlermiş. Tarihte "İpek Yolu" diye adlandırılan bu yolların Anadolu'dan geçmesi köyleri zengin ettiği gibi Türk ticaret yaşamının da ilerlemesine sebep olmuştur. Bu savları belgelerden izleyelim: " Çobanlar Anadolu ya lazım olandan çok hem de pek çok miktarda hayvan yetiştiriyordu. Köylerin üretimi mahalli ihtiyacın çok üstünde idi. "... Anadolu en verimli zamanında bile ürününü vatan hududundan dışarıya sürmezdi. Çünkü onu, ardı arkası kesilmeyen Doğu kervanları ve zengin batı bezirganları Anadolu'nun içine gelerek tüketirdi." "... Yine coğrafi durum Anadolu'yu, bir nakliyeci ve tüccar memleketi haline getirmişti". Çünkü kervanlar orada, ılıman iklimli mesafeler, insan ve hayvan için gerekli her şeyi bol menziller bulabiliyordu. Yiyecek ve yem çok olduğu gibi yorgunluk gideren, hasta sağıltan, sakat onaran, eksik tümleyen maddi, manevi her şey ve her hal yerinde ve yolunda idi. Kervanların Anadolu'yu üstün tutmasında başka bir sebep daha vardı. O vakit denizler tekin değildi. Büyüklerinde fırtına, küçüklerinde korsan amansızdı.... Arap yarımadasında, eski çöl yollarında emniyetten eser yoktu. Anadolu'da Anadolu kadar büyük bir ecnebi âlemi vardı. Daima yürüyen, daima alış veriş yapan ve mütemadiyen döviz bırakan bir ecnebi alemi. Soğdak, Fars, Bizanslı ve Türk tüccarlar Venedik, Ragoza, Ceneviz tüccarlarıyla iş üzerine görüşmek, mal mübadelesi yapmak için Anadolu ya gelirler ve orada bu maksatla kurulmuş büyük ticaret ve sanayi merkezlerinin hanlarını, bedestenlerini doldururlardı."... Tarihler, yedinci, sekizinci asırlardan başlayarak bu yolun çok ehemmiyet kazandığını yazarlar. Bu yol, Tarsus'tan Külek Boğazı üzerinden Konya ovasına iner ve Bursa ya kadar uzanırdı. İşte, bu yollar ve üzerinde işleyen, yüz binlerce insan ve hayvan dinlenmek, yorgunluk gidermek, azık tedarik etmek, giyinip kuşanmak imkanını ancak Anadolu'da buluyordu. Yolların üzerinde yer yer büyük menziller ve yanlarında büyük üretici köyler vardı. Yaylacılar kervanların hayvan noksanını sağlıyordu." "... Kervanlar sakat hayvanlarını Çukurova'da değiştirir zayıf olanlarını orada pansiyona bırakırdı". "Konya,ve Afyon'a, kadar olan sahada keçecilik vardı. Sivas tarafında şal cicim ve Uşak tarafında da halı seccade dokunuyordu". "Anadolu köylerini tanımak için bu kervan yollarını ve bu yolların toplumsal yapımız üzerindeki tesirini tanımak lazımdı. Onun içindir ki bu girişi gerekli gördüm. 1489'da Ümit burnu keşfedilip Hint-Portekiz deniz yolu açılınca kervan yolları kıymetten düştü. İşte Anadolu köylerinin felaketi o tarihten başlar". 1) Prof. H. Reşit Tankut KÖYLERİMİZ S. 9-13

9 SELÇUKLARDA KÖY "Büyük Selçuki devleti Anadolu'yu zapt ettiği sırada, "miri toprak sistemi" esasına göre hareket ederek, her türlü zirai istihsal arazisini devletin malı saydığı için, göçebeler olsun, yerleşik Türkler olsun, tasarruflarındaki topraklarda devletin kiracı veya yarıcısı kabul olunmuşlardı. Tabii, Anadolu'nun ziraatçı eski Hıristiyan halkı da aynı kaideye tabi oluyorlardı. Köylüler, devletin ister yarıcısı, ister kiracısı olsunlar bu sıfatla raiyyet adını almaktaydılar; devlet kendi hizmetinde bulunan kumandanlara ve Türkmenlerden tutulan süvari askerlerine, nakdi ücret yerine miri topraklardan alacağı vergileri "iktâ" olarak bıraktığı için, her köy topluluğu veya birkaç köy birden bir ikta (1) sahibinin raiyyetiydiler.... Köy topluluğu aşiret karakterini ve teşkilatını muhafaza ediyorsa, böyleleri, başlarındaki "boy" yahut "ulus" beyleri idaresinde olarak, az çok geniş bir idari muhtariyete sahiptiler, devlete yahut onun ikta sahibine kanunnamede nevileri yazılı rüsumu değil, ancak yıllık muayyen miktarda bir "mukarrerat"ı veriyorlardı. Yerleşik ziraatçı köylüler ise, aile halinde, devlete yahut ikta sahibine tabi olup, vergiyi raiyyetlik kurallarına göre ödemekteydiler..." (Prof. Dr. Mustafa Akdağ: Türkiye'nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, C, I, s. 26) "... Şehirlerdeki sanayi ve ticaret, köylerdeki ziraat usulleri ve ürün çeşitleri elbette Türklerin Hıristiyanlardan birçok şeyler almalarına sebep olmuştur. Dokumacılık, maden işçiliği, madeni eşya yapımı ve inşaat sahalarında yerli Hıristiyan ustalar, Türkler geldikten sonra da sanatlarını işlemekte devam etmişler ve Türkler onlara bir müddet çırak olmuşlardı... " (a. g. y. s. II) (1) Devlete asker yetiştiren, örgüt. Osmanlılardaki has, tımar, zeamet gibi.

10 ORTAÇAĞDA KÖYLÜ V-XV. YÜZYIL Feodalizm'de toprak derebeyi'nindir. Derebeyi'nin birçok köyü, çiftliği vardır. Köylü bu toprakta üretici alarak çalışır. Köylü toprağa sahip değildir. Ürettiği her çeşit toprak ürününü derebeyine doğal ürün olarak getirir. (Arpa, Buğday v.s.) Derebeyi mülkiyeti kendine ait olan az bir toprak parçasını köylüye geçimini sağlaması için vermektedir. Köylü geçimini sağlamak için ektiği bu küçük ekenekten aldığı üründen de derebeyi'ne bir vergi vermektedir. Derebeyi'nin köyünde çalışan köylüler çiftçilikten başka derebeyinin hayvanlarına ve istediği yere yaptıracağı bina, yol, bahçe v.s. gibi işlerde de, angarya olarak çalışmak zorundadır. Her derebeyi kendi bölgesinde egemendir. Bunlar dağınık ve bazen da biri birinin toprağını almak için savaş yapmaktadırlar. Köylerinde çalıştırdığı köylüler derebeyinin malı gibidir. Bir derebeyi toprağını sattığı zaman içindeki hayvanlar ve insanları ile beraber satmaktadır. Mal mübadelesiyle alış veriş yapıldığı zaman derebeylerin katı egemenliği hüküm sürmektedir. Ticaret gelişimi tek derebeyleri ortadan kaldırmıştır; "Mübadele ve ticaret inkişaf ettiği nispette dağınık feodaller, bir tek feodalin idaresi altında (Mutlakıyet-İmparatorluk) toplanmak zorunluluğunu algılamaya başlamışlardır. Çünkü dağınık her vilayetteki özel idari ve kuruluşlar mübadele ve ticarette birer engel teşkil etmeye başlar. Feodalizmde mübadele, inkişaf ettikçe feodal için daha fazla mikyasta süs eşyası satın almak imkanları da çoğalmaktadır. Bu hal ise köylünün daha fazla istismarını gerektirir... " Feodal üretim ilişkileri özellikle Roma İmparatorluğu nun yıkılışından sonraki devirde (Ortaçağ dediğimiz V-XV.ci asırlar arasında) en fazla genişlemek olanağını bulmuştur. Feodalizmin tipik örneğini özellikle Batı Avrupa feodalizminde görebiliriz". (1) Osmanlı feodalizmi, Avrupa feodalizmine benzememektedir. Osmanlılar aldıkları ülkelerdeki yerli halkın alışkın olduğu yasa ve gelenekten yararlanmışlardır. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, evrak hazinesinde bulduğu vesikalara istinat, ederek diyor ki: "Osmanlılar sade yine aynı kanunlar dahilinde teşkilat yaparak bu sistemi idame ettirmişlerdi. demek oluyor ki reaya (derebeyin toprağında çalışan köylü) efendilerini değiştiriyordu. Küçük bir aşiret olan Osmanlı beyliği, Orta Çağ feodal kanunlarından istifade ederek inkişaf etmekte idi... (2) (1) Hüseyin Avni Şanda Reaya ve Köylü, Tan Matbaası s,6-7. (2) a. g. y. s.16.

11 AĞALIK DÜZENİ NDE KÖYLÜ "Toprağı işleyenlerin emeğinden yararlanan Doğu ülkelerine özgü büyük toprak sahipliği... Batı feodalitesinden farklı ve eski Osmanlı derebeyliğine yakın bir toprak mülkiyeti düzenidir. Özellikle Doğu Anadolu'da elli-altmış köye, bütün toprakları ve içindeki insanlarıyla birlikte sahip olan ağalar vardır. Kimi bölgelerde dinsel bir yetkiye dayanır. Tarımsal gelişmenin ve toprak reformlarının başlıca engelleyicisidir". (1) OSMANLILAR DA TOPRAK DÜZENİ Osmanlılar devrinde toprak devletindi. Devlet, bu toprağı işleyerek ekin, sebze, meyve yetiştiren, meralarında at, eşek, katır, deve, sığır üreten köylüye verirdi. Ayrıca göçebe olarak yazın yaylalarda, kışın ılık sahil bölgelerinde hayvan üreten yörüklere yazlık, kışlık meralar verirdi. "(1) Arazi ilk defa padişahlara mahsus haslar, vezirlere ve sancak beylerine mahsus haslar, zeamet ve tımarlar. Padişahlara mahsus vakıflar öteki bütün vakıflar, mülkler olmak üzere çeşitli türlere ayrılırdı... Yıllık geliri 1000 akçe ile akçe arasında olan araziye tımar, ile akçe arasındaki yerlere de zeamet, akçeden yukarı olan yerlere de has denirdi. Tımar ve zeamet sahipleri devletin en iyi askeri sayılırdı... Has, zeamet ve tımar olarak ayrılmış topraklar üzerinde iki türlü tasarruf hakkı vardı. Birinci hak toprağı ekip biçme hakkıydı. Ve ona tapu senediyle tasarruf edenlerin(reaya-çiftçi) elinde bulunurdu. İkinci hak toprak ürünlerinin onda birini, Öşür ve Örfi vergileri (geleneğe göre alınan) toplama hakkıydı; bu da has, tımar ve zeamet sahiplerine aitti Devlet tımar olarak ayırdığı topraklarındaki Şer'i (Şeriat yasasına göre) ve Örfi vergilerini alır, buna karşılık savaş zamanında tımar sahibi tımarın gelirine göre yanında silahlı süvariler götürürdü. Vakıflara ait topraklar da vardı. Vakıf toprakları belli bir para karşılığında köylüye verilirdi. Köylü yalnız işletme hakkına sahipti. Ölünce işletme hakkı çocuklarına geçerdi. VERGİLER: "(2) Vergi alma işinde, nevi ve miktar tayin olunurken iki prensipten. hareket edilmektedir: Birisi İslam hukuku, diğeri Örf hukukudur." TEKALİF-İ ŞER İYE (Cizye ağnam, öşür ve saire) tamamıyla İslami kaidelerin vergileridirler. TEKALİF-İ ÖRFİ YE" ise geleneklere dayanarak konmuş "resimler"dir. Mesela, resm-i mücerret, resm-i bennak, resm-i arus" ve saire. Tekalif-i örfiyenin o zaman daha çok kullanılan tabiri ile, rüsum-ı örfiyenin teşekkülüne mahalli gelenekler ehemmiyetle tesir ettiklerinden dolayı bu nevi verginin çeşitleri pek çoktur." "... vergi kanunnamelerine giren "resimler" tahsili hakkı, memura, daha doğrusu tımar "has, zeamet" sahibine verilmesi adet olan vergilerdir" (3) Bu vergilerden başka doğrudan doğruya devletin aldığı vergiler de vardır: "Burada kaydolunması lazım gelen diğer bir vergi nevi de "tekalif-i divaniye dir. Avarız-ı divaniye dahi denen bu vergiler "avarız akçesi" "nüzül", "sürsat", "kürekçi" diye dört çeşit olarak görülmektedirler. XVII. asır devamınca da adetleri daha çok artmıştır. "Tekalif-i divaniye" vergileri tamamıyla kanunnamelerin şümulü dışında kalıyorlar. Bu vergiler hiç bir suretle şahıslara tahsis olunamazlar. İltizama dahi verilmiyor. Devlet bunları bizzat ve şehir-köy farkı gözetmeksizin bütün memleketten tahsil eder.(4) (1) Orhan Hançerlioğlu: Ekonomi Sözlüğü, s.9. "İstanbul'da oturan rical (rütbeli mevki sahibi kimseler), temin ettikleri iltimaslarla haslarını artırmışlar, kapılarında besledikleri adamlarını tımarlı sipahi gibi göstermek suretiyle, onlar namına da bir sürü dirlik ele geçirmişlerdi. Fakat, Anadolu'da bilfiil vazifede

12 bulunan beylerbeyleri ve sancakbeyleri haslarından fazla vergi almak ve "cerime"leri sekiz on misli istemek gibi yollarla temin ettikleri gelir ile de duramayarak "sekban akçesi", "selâmiye", "devir akçesi" vesaire... İhtimal maziden beri devam ettirilen birtakım "bid'atlar"ı yeniden canlandırarak halkla kanunnameler dışında ağır salmalar, salmaya başladılar."(5) Büyük kaçgunluk devrinde çiftçi halkın kitle halinde topraklarını terk etmeleri neticesi, tımar ve has sahipleri gelirlerinin azalmasından bahisle tedbir alınmasını istedikleri zaman, Çiftbozan resmi 75'ten 300 akçeye çıkarılmış. Ayrıca bu hususta da kanunnamelere işaret olunmak üzere fermanlar yollanmıştı." (6) "Daha Fatih Mehmet devrinden beri, kanunnameler daima sicillerinde kayıtlı bulunan kadılara, sık sık, alınacak resimlerin miktarlarını en ince teferruatına kadar hatırlatan fermanlar yollanması, halkın vergi verme hususundaki aczini ifadeden başka türlü yorumlanamaz. Bu vergi sistemi birinci derecede zirai ekonomiye dayanmış yalnız çiftçi halkı "raiyyet" yani vergi mükellefi olarak kabul etmişti. Şehirlerin ticari faaliyeti üzerine konan "resimler" ehemmiyetsiz kalıyordu. Şu halde, kanunnamelerin akçe ile birlikte değiştirilmeleri çiftçi halkın yükünü artırmaktan başka bir şey olmayacaktı. Halbuki ileride 'tafsilatını vereceğimiz üzere zirai ekonomi kriz geçiriyordu ve köylü perişandı." (7) Yukarıda adını sanını bilmediğimiz ve bugün için bize çok yabancı gelen bu vergiler çoğunluğuna, zamanla bir bu kadar dahası katıldı. Savaşların çoğalması vergilerin de artmasını körükledi. Köylü işlediği topraktan aldığı ürünün çoğunu vergiye verirdi. Geçim koşullar güçleşen köylü erkekleri çiftlerini bırakarak şehirlere göç etti. Bu gibilere çift bozan dendi. Çiftini bozanlardan da çift bozan vergisi alındı. "Ayrıca dirlik erbabı "devlet hizmetlisi, küçük memurlar" besledikleri koyun ve öteki hayvan sürülerinin hizmetleri için, "raiyyet"leri hükmünde olan köylüleri angarya olarak çalıştırmaya zorluyorlardı. Kadı, müderris, müftü, naip gibi, hazine veya vakıflardan (vazifecihetmaaş) alan "ehl-i şer" sınıfı bağ, bahçe, köylerde tarla ve otlaklar edinerek, çiftlik ve hayvan besleme işi yapmaya başlamışlar idi ki, bu da köylü sınıfını ezen başka bir iktisadi olay idi." (8) "Naima, tarihinin birinci cildinde (Sayfa 18) cemiyeti bir vücuda benzetir, hazine bu vücudun bir midesidir, reaya (çiftçi)nin vazifesi, hazine-i amireye gıda mesabesinde olan malı tedarik etmekten ibarettir" der. (9)... devlet gayet kesin tarifli vergi kanunnameleri koymuş olmasına rağmen dirlik sahipleri, hazinenin mal memurları "cihet-vazife" ehli kimseler, raiyyetten kanuni miktarlar üstünde para almak için, hile veya zorlamaya başvurmada, yahut ticari, ziraat, hayvan besleme işi ile de uğraşarak, köylüyü angaryada çalıştırmakta idiler... Ümeradan birisi, herhangi bir hizmet için yaptığı yolculuk sırasında, konakladığı yerin halkından "kapusu halkına" ve kendisine türlü adlarla para ödenmesini istemekte erzakını da onlardan toplamakta idi. Öteki memurlar da memleket içine çıktıkça, aynı şekilde para istiyorlardı." (10) "Lazkiye (Denizli) kadısı Divan'a yolladığı mektubunda tuttuğu iltizam (Götürü vergi toplayan) sayesinde üç binlik tımardan otuz bin akçelik zeamete yükselen "Bostan'han zalim in tam bir Celali örneği verdiğini anlatan bilgiyi vermekteydi. Zulmü ve saçtığı dehşetle çevreye kendisini tanıtmış olan bu kişinin uyandırdığı bir sürü yalancı şahitler ile davalar uydurup çıkar sağladığı gibi, kendisini merkezden mübaşir tayin ettirip, türlü eziyetler yaptığından başka, birisinin oğlunu öldürse ses çıkaramayacak bir korku yarattığını belirtiyordu". (11) XVI. asrın ortalarından beri mütemadiyen gelişmekte olan devriye bölüklerinin ve bunların içinden celali olanların kasaba ve şehirleri bastıkları, veya buralarda oturan halka da köylerde olduğu gibi, ağır salmalar saldıkları hemen hemen görülmüş değildi. Bunun sebebi en çok birkaç yüz kişiyi geçmeyen sekban bölüklerinin böyle kalabalık yerlere sokulmalarının imkansızlığı idi. Bundan başka, sekban bölükleri, ister celali olsun ister, devriye bölüğü olsun, faaliyetlerinde henüz meşru bir kisveye bürünmekten kurtulamamışlardı. Soygunlarını daima bir sebebe istinat ettirmekte idiler. Sarı ve kırmızı bayrak kaldıranlar sefer hazırlığı yaptıklarını iddia ediyorlardı. Beylerin kapu ağaları, beye ait hassın resimlerini, bilhassa "Cürüm ve cinayet"ini "Cürüm ve cinayet vergisi" alır gibi hareket ediyorlardı. "Selamlık" "Sekban akçesi, devriye" gibi kanunnamede olmayan "bid'at"lar, artık "adet" olarak kabul edilmekte idi:" (12)

13 (1) Meydan Larus Cilt 9 S. 659 (2) Prof. Mustafa Akdağ: Celali İsyanları S. 45 (3) Prof. Mustafa Akdağ: Celali İsyanları S. 46 (4) Prof. Mustafa Akdağ: Celali İsyanları S. 48 (5). Prof. Mustafa Akdağ: Celali İsyanları S. 59 (6) Prof. Mustafa Akdağ: Celali isyanları S. 53 (7) Prof. Mustafa Akdağ: T.H.D. ve D. Kavgası S (8) Prof. Mustafa Akdağ: T.H.D. ve D. Kavgası S. 94 (9) Hüseyin Avni: Reaya ve Köylü S. 29 (10) Prof. M. Akdağ: Celali İsyanları S. 95 (11) Prof. M. Akdağ: Celali İsyanları S.142 (12) Prof. M. 'Akdağ: Celali İsyanları S. 377

14 KUL TAİFESİ Has, Zeamet ve Tımarlarda çalışan reaya (çiftçi) Osmanlı topraklarına yerleşmiş köylülerdi. Bunlar, has, zeamet ve tımar sahiplerinin emrinde çalışan ve onlara tabi köylülerdi Onların deyimi ile o devrin köylüleri Sipahi beyinin raiyyeti (Sipahi ye vergi veren köylü) idi. Sipahi ise işveren idi. Reaya ya toprak veren kişi idi. Buna sahibi arz deniyordu. Padişah tarafından (Sahibirarz) tanınan kimsenin tımar ve zeametinde yerleşen her adam onun reayasıdır. Eğer müşterek yaşıyorsa çocukları kardeşleri, sipahi beyinin defterine kayıtlı bulunmaktadır... Sipahi beyinin emri altındadır. Ona tabidir. Reaya bu toprakları tasarruf etmek hakkını haizdi: Bunun İçin tapu resmini öşür hasılatını, ayniyat olarak, sipahi beyinin tensip (uygun bulduğu) ettiği bir yere teslim etmeğe mecburdu. Reayadan başka çiftçilik yapan bir de Kul taifesi vardı. Bunlar reayadan daha ağır koşullar içinde olan kimselerdi. Osmanlı imparatorluğunun feodal nizamı, içinde reayadan farklı olarak Kul taifesi, Ortakçı Kullar diye esaret sisteminin tatbik edildiği devirden kalma, toprak köleleri de vardı. Bunlar, harp esnasında yakalanan esirlerdi ki, ekserisi İstanbul civarındaki topraklarda iskân edilmişti. Bu gibi kullar, içinde bulunan kul ve, cariyelerin evlatları, çift ve eşyaları ile birlikte vakıf ve temlik edilmekte idi. Buna bir misal olarak evrak hazinesinde Ayas Ağa köyünün, bu şekilde Çukurcu Zade Defterdar - Mehmet Çelebi ye temlik (mal olarak verildiği ni) edildiğini gösteren bir vesika bulunmaktadır... İstanbul haslar defterinin başında (904) bir kanunnameye göre kullar, ancak kul olan bir kadın ile evlenmek hakkına haizdi. (1) (1) Hüseyin Avni: Reaya ve Köylü S

15 RUHANİ DEREBEYLİK Osmanlı imparatorluğunda Fener Patrikhanesine ait vakfın birçok malı bulunduğu bilinmektedir. Bunun ne kadarı toprak, ne kadarı mesken ve iş yeri olduğu konumuz dışıdır. Yalnız Mevlevi tekkeleriyle Hacı Bektaş Veli namlarına ait köyleri gösterebiliriz. Bunlardan Mevlevi tekkeleri büyük Anadolu şehirlerinde taraflar bulmuşlar ve hükümdarlar tarafından himaye edilmişlerdir. Mevlevi şeyhleri de mevcut siyasi ve içtimai nizamın muhafazasına, merkezi idarelerin idame-i nüfuzuna çalışarak siyasî ve içtimaî nizamın muhafazasına, merkezi idarelerin idame-i nüfuzuna çalışarak siyasi ve dini kıyamlardan (ayaklanmalardan) daima uzak kalmışlardır. Konya Mevlevi dergahına ait Cumhuriyet devrine kadar yüzlerce vakıf köyler bulunmakta idi. Muncur kasabasına tabi Hacı Bektaş köyündeki Bektaş tekkesi de 362 köye malikti. (1) Gelibolu da ve Varna da da tekkelere ait köylerin olduğu aynı yapıtta ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. REAYA nın YARGILANMASI ve CEZALANDIRILMASI Osmanlılarda: Hakimler, padişahtan başka idare amirlerinin de emir ve nüfuzları altında bulunuyordu. Zaten yüksek devlet memurları idare ve adliye işlerini ellerinde toplamışlardı. Bu memurlar hiçbir usule riayete ve alakadarların müdafaasını dinlemeğe mecbur olmadan, bazen da şahsi çıkarlarının icabına kapılarak, idam gibi ağır cezaya bile derhal karar vermek ve bunu istedikleri şekillerde bizzat tatbik edebilmek kudretini haizdiler. (2) Büyük Köprülünün Celali tenkili (örnek, olacak bir ceza verme) bu bakımdan daha az yıkıcı ve dağıtıcı değildi. Her vilayetten Celali istiyordu. (1) a. g. y. S (2) Hüseyin Avni: Reaya ve Köylü, ş. 41

16 Onlar da rastgele insan toplayıp gönderiyorlardı. İki sıra cellat bu elleri bağlı sözde Celalileri dizi halinde, yürürken ağaç yarar gibi parçalıyordu. Bu yüzden zavallı köylüler hem zorbalardan, hem hükümet kuvvetlerinden kaçıyorlardı. (2) Bu cezaların ve işkencelerin nevileri hakkında şimdiye kadar yeni vesikalar neşredilmemiştir. Fakat halk edebiyatı bizi kafi derecede tenvir etmektedir.. Köroğlu destanında, gözlere mil çeken eyalet paşalarından, beylerden çok bahsedilir. Yine vak a nüvis tarihlerinde sık sık görülen mil çekme vak aları da bize gösteriyor ki, bu ceza usulü, ortaçağ feodalitesinde çok taammüm (genelleşmiş) etmişti. Ayrıca kazığa vurmak vak aları, eyalet paşalarının şahsen verdikleri idam cezaları bu devrin işkence ve ceza usulleri hakkında bize bir fikir vermeğe kafidir. (3) CELALİ İSYANLARI NIN KÖYLERE ETKİSİ Celali isyanları 1512 den 1575 e kadar sürmüştür. Tam 63 yıl. Bu olayı bütünü ile kavramamız gereklidir. Kentlerin kale içinde oluşları, ayrıca güvenlik kuvvetlerine sahip bulunması kentleri saldırılardan korumuştur. Köylerin açıkta kuruluşu ve güvenlik kuvvetlerinden de yoksun olması köylülerin yaşamını zehir etmiştir. Çoğu köylüler yurtlarını bile terk etmişler. Yaşam koşulları çok kötü, sarp kayalık, ormanlık, kuş konmaz, kervan geçmez yerlere yerleşmişlerdir. Bugün bile o bozgunun kahrına uğramış olan köyler dağ köyleri, orman köyleri olarak kırsal alanın yoksulluğuna katlanmaktadırlar. Şimdi belgelerden Celali isyanlarını ve onun köylerdeki yıkımını tanıtmağa çalışalım: Yavuz Sultan Selim zamanında başlayıp Kanuni Sultan Süleyman saltanatının ilk on yılını dolduran köylü isyanlarına gelince onları ne özgenlikleri ve ne de oluş biçimleri yönünden şu araştırmasını yaptığımız (Büyük Celali Karışıklıkları) türüne başlangıç yapamadığımız gibi aralarında bir bağlantı da kuramıyoruz. Çünkü Kanuni Süleyman ın vergileri artırmak amacı ile giriştiği arazi tahriri sıralarında en yüksek kertesine çıkan kimi bölgelerin raiyyet-çiftçi ayaklanmalarında başbuğ olan Şeyh Celal, Baba Zinnun, Süklün Koca, Kalender, Seydi v.b. genel olarak halkın tarikat ve Kızılbaşlık duygularını kullanmışlardı. Kendileri ve ayaklandırdıkları yığınlar da Osmanlı düzenliğine karşı çıkıyorlardı. Onun için, Anadolu nun ancak şurasında burasında olup geçen bu tür hareketlere İsyan demek zorunluğu vardır. Öyle olduğu şundan da bellidir ki, bu ayaklanmalara katılan bölgeler ve bu bölgelerin halkı, çoğunlukla Kızılbaş, Türkmen kökenli olduklarından yapısal derinliklerine ve hele siyasal devlet örgütlerine işleyememişler; böylece devlet kendini oluşturan gücün desteği ile sözü geçen ayaklanmaları zoru zoruna da olsa bastırabilmiştir. Görülüyor ki bizden önceki yazarların tarihi gerçekler üzerine yeteri kadar varmamaları dolayısı ile çözümü çatallaşmış gibi gözüken bu sorunun açıklığa kavuşturulması sanıldığı kadar güç değildir. Ve kısaca özetlersek iki ayrı türdeki tarih olaylarından bizim konumuz olan Büyük Celali Kavgası nı ötekisinden şu biçimde ayırt edebiliriz: (1) Hüseyin Avni: Reaya ve Köylü, s.4 1. (2) Hasan Reşit Tangut: Köylerimiz, s. 24. (3) Hüseyin Avni: Reaya ve Köylü, s

17 Şeyh Celal, Baba Zinnun, Süklün Koca, Kalender gibilerinin çıkardıkları isyanlar belli bölgelerin Osmanlı-Türk Sosyal-Siyasi evrimi içinde hep ayrıksı bir yaşantı süregelmiş topluluklarından çıkıp duran kısa süreli birer başkaldırma idi. 0 zamanki deyimle cemaatlerinden biri başarıya ulaştığı takdirde Türkiye de toplumsal yapının ve hele siyasi düzenin bütünüyle değişeceği doğal bir sonuçtu. Halbuki Büyük Celali Kavgası olarak nitelediğimiz sürekli iç karışıklıklar serisi köyden kasabaya ve kasabadan şehre, hatta başşehre kadar Türk toplumunun ekonomik, sosyal ve siyasi bütün örgütlerini derinlemesine, genişlemesine kapsayan büyük çaplı toplumsal kavga idi. Raiyyeti (çiftçisi), Şehirlisi Askeri si ve hatta Mürtezika sı (vakıftan para alanlar) ile devleti oluşturan bütün fonksiyonel ve toplumsal sınıflar toptan bu büyük kanlı bunalımın içinde bulunuyorlardı. Düşünsel hazırlayıcılığın hiçbir payı olmaksızın Türk toplumu kendi doğasına, hatta derneşim kurallarına ters yönde gelişmiş Osmanlı siyasi, ekonomik ve sosyo-ekonomik yürüntüsü üzerinde bilinçsiz bir dönüşüme uğramış bulunduğu için, aldığı yeni kalıbın benzerini, biz insanlık tarihinin ancak eski dönemlerinde bulabiliriz. Böylece, sosyal tarihimizin en az altmış yıllık felaketli olayı diye değerlendirdiğimiz Büyük Celali Kavgası nın verdiği sonuç, her yönden tam bir gerilikti. (1) Celali isyanlarına ait kitapları okuduğumuzda köylerin yağma edilmesinde kadınların, kızların, oğlanların ırzına geçilmesinde, hatta dağa kaçırılmasında, canlarına acımasızca kıyılmasında medrese öğrencilerini, Yeniçerileri başka başka semtlerden gelmiş çiftini çubuğunu bozmuş öpe öz köylüleri, (Lelent leri) ne idüğü belirsiz eşkıyaları, beylerbeyi ve sancak beylerini, tımar ve zeamet sahiplerini, mahalli mütegallibeleri bu acı olayların içinde görüyoruz. Soyguncuların Ehl-i Örf (Yürütme Hizmetlileri) kesimi Ehli-Örf deyiminden beylerbeyleri, sancak beyleri, şehirlerdeki subaşılar ile bunlara bağlı bütün polis güçleri, köy kasaba gibi yerlerde valilerin, subaşıların kişisel adamları demek olan köy, kaza ve il subaşıları, kethüdaları, kaymakamları (vekil olarak yerlerine bıraktıkları kişiler) hükümetin merkezden atadığı mübaşirler (bir iş halletmeye memur kişiler) yasakçılar anlaşılır. (2) Ehl-i Örf ün de olaylara karıştığı bölgelerden bazı belgeler veriyoruz: Ehl-i Örf ün gittikçe halkı daha açıktan soyma ve köyleri, özellikle varlıklı çiftlik ve sürülerle koyun ve benzeri hayvan sürüleri ya da emlak ve arazi sahibi zenginleri sanki haraca kesme, varlıklarını talan etme eylemleri doğal olarak öteki soygun ve isyan gruplarınki gibi, 1555 ten ve hele 1559 dan sonra iyice hız kazanmış ve daha çok gelişmiş, bağlı bulundukları vilayet valileri isteseler bile önü alınmaz bir zorunluk biçimine dönüşmüşlerdir.... İspir tımarlı sipahileri ve halk, kadıya gelerek, İspir sancak beyi nin kanun dışı işlemlerini ve soygunlarını sayarak İstanbul a bildirmesini istemişlerdi. Belirttiklerine göre, Sinan adındaki bey, Vilayetten mihayetsiz yağ, bal, koyun, tavuk, odun salup Tarubzondan 150 at iletüp bir akçe vermeyüp hamrin (Şarabın) batmanı dört akçe iken haslarında hasıl olan hamrin batmanını halkın üzerine onar akçeye bırakmıştı. (3) Kırşehir kadısı da bu sancağın beyi seferli olmakla yerine bakan kaymakamı (vekili) Piri ile Subaşı Hüseyin in halk üzerine çıkıp soyguna başladıklarını, halkın acı şikayetleri üzerine İstanbul dan cevap olarak umumi teftişlerine emr-i şerif geldiğini usul gereğince bütün şikayetçilerin mahkemeye gelmeleri için nida ettirip (çağırtılıp) yargıya başlandığında soyguncu kaymakam, ve subaşının itaat etmemeleri yüzünden fukaranın hakları alınmadığı gibi kaymakam Piri ye ve Hüseyin Subaşı ya da hiçbir. işlem yapılamadığını haber vermesine karşılık olarak olaya Karaman Beylerbeyi nin el koyması emri verilmek zorunluğu duyuldu. (4)... Azir Sancağı ahalisi divan a rik alar sunup (hallerini arz edip) sancak beyleri İskender in kendilerini ne yollarla soyduğunu anlatıyorlardı. İleri sürdüklerine göre adı geçen vali yağ, bal, tavuk, koyun, pirinç ve sair gibi kendisine ve atlarına yarayan ne varsa zorla alıp ahalinin ehl-i iyâlini (aile halkını) nafakasız bırakmakta idi. Bunlardan başka adamlarından bazı kimseleri yollayıp halkın atlarının, ineklerinin kuyruklarını kestirip sonra bu suçu ahaliden kimselerin işlediklerini iddia ederek yapanları bulmak bahanesi altında nice kimseleri hapsedip mücrimleri bulacaksınız deyü işkencelere girişiyor. Herkes canını kurtarmak için akçe ödüyor, geceleri de gene kendi adamlarına bazı evleri ateşe verdirdikten sonra sabahleyin nice kimseleri zincire

18 vurup, evleri yakanları bulun diye dayak atarak akçelerini almadan bırakmıyordu. Halkı zorla toplayıp on, on beş pare evler yaptırıyor, karşılığında da hiçbir ücret ödemiyordu. (5) Bolu sancak beyi Mehmed in de bu sancakta yaptığı yağma ve ahlak dışı davranışları olduğu 1575 te sık sık şikayet konusu edilip durulmuştur. Belirtildiğine göre halk a çok zulüm eden bu vali köy köy gezerek, reayayı ehl-i iyâlleriyle birlikte ava çıkarmakta bu suretle yazıda ve yabanda adamlarını ve sekbanlarını üzerlerine bırakarak ırzlarına geçmekteydi. Atlarını ve kendilerinin yem ve yiyeceklerini de hiç para ödemeksizin halktan almakla yetinmeyen Mehmet Bey, 30 kadar varlıklı kişinin her birinden yüzer flori almıştı. (6) Celali ayaklanması perdesi arkasında devlet hizmetlilerinin de köyleri yağmaya giriştikleri görülmektedir. Biz bunlardan birkaç tanesini vermekle yetinirken köylerin geri kalmasında, fakir ve sefil bırakılmasında ne yazık ki yönetici zümrenin de payının bulunduğu dikkati çekmektedir. Bu konuda birkaç örnek daha verelim: (7)..Suhte ayaklanmalarının bir türlü yatışmayışında, ehl-i Örfün soygunculuğunun da rolü olduğunu, padişah ve rical biliyorlardı. Keza reayanın gittikçe itaatten çıkmaları mahkemelerin basılmaya başlanması, çift bozanların artması, hep aynı şey ile izah olunmaktaydı. Onun için Kanuni Süleyman, ölümünden bir yıl önce, Adaletname adı ile meşhur bir ferman Halep dahil, Van hariç olmak üzere, bütün Anadolu vilayetlerine ve vilayetlerdeki sancaklara dağıttırarak, Devlet memurları tarafından halka yapılan zulümleri anlatmak zorunda kalmıştır tarihinde yayınlanan bu adı geçen ferman da halka zulüm yapmakla itham olunanlar, ümera adamları, naipler, sipahiler, voyvodalar ve reayadan kudretlû olanlardan ibaretti. Görülüyor ki, burada kadılara ve ümeraya bir kabahat yüklenmemişti. Küçük ehl-i Örf diyebileceğimiz kimselere ve halkın ileri gelenlerine iki suç yükleniyordu. Bunun birincisi, reayanın kızlarını, velilerinin rızası olmadan, kendi istediklerine vererek para kazanmak ve nikahlı kadınları, zorla boşatarak başkalarına nikahlamaktı. İkincisi daha da önemliydi bütün davalar satılmaya başlanmıştı. Birtakım zorbalar yanlarında yalancı şahitlerle dolaşarak, kendileri ile hiç ilişiği olmayan davaları takip suretiyle para kazanmayı iş edinmişlerdi. Bunun neticesi olarak adaletsizlik artmış bulunuyordu; fukara haklarını koruyamaz olmuştu Diğer taraftan faizcilik ile reayanın elinden mal ve mülklerinin çıkmaya başlaması gibi, iktisadi darlığın neticesi olan olaylar, hem Anadolu da hem de tabi memleketlerde alıp yürümüş bulunuyordu. Bundan da baş rolü, gene hükümet mensupları oynuyordu. Şu halde, Kanuni nin bu fermanı yaşanan bütün bozuklukları saymış olmaktan uzaktı. (8) İçel sancağı muhafızı Mehmet bey birkaç yüz atlu ve sekban ile ve Ermeneklü Seydi ve yerlüden Ali Çavuş, Cafer, Derviş Çavuş, Süleyman Çavuş, Candır Osman, Şerefoğlu Nabi, Bozkırluoğlu Muslu Çavuş ve Ammisi Mahmut ve bunların emsali eşkıya ile il üzerine çıkup ahalinin mallarını ve erzaklarını yağma etmiş, evlerini de yakmıştı. Katlettiği insanların sayısı iki yüzü geçiyordu. Müslümanların emred oğlanların ve bakire kızların ve avratların levendeta tasarruf ettirüp ve 50 binden ziyade koyun ve keçilerin ve beygir ve iyi deve ye 2 bin sığırların sürüb ve mevcut bulunan arpa ve buğday ve yağ ve bal ve sair zahirelerin alup ve üç yüzden ziyade adamı tutup hapsedüb gece ve gündüz işkence idüp nakid 7 yük (700 bin) akçeye kesüb alub ıtlak eylemiş (salıvermiş) iken badehu yine mezkûrları tutup hapsedüb her birinin yüzer ve yüz ellişer kuruşların alub külli teaddii (hepsine düşmanlık) etmişti ten sonra Anadolu da hükümet idaresi diye bir şey kalmadı. Devletin resmi sancakbeyleri ve beylerbeyleri bile, Kapularında toplanan sekbanların esiri oldular. Bu suretle, Devlet e sadık olan ümera ile resmen Celali olanlar arasında büyük bir fark görülmüyordu. Devlet Celali şeflerinden daha fazla Sancakbeyi ve Beylerbeyi idam etmiştir (9) Bu belge de o günkü yöneticilerin Devlet yanındaki yerini yansıtmaktadır.

19 (1) Prof. M. Adağ: T.H.D. ve D.K. Celali İsyanları S (2) Prof. M. Adağ: Aynı kitap S. 242 (3) Prof. M. Adağ: Aynı kitap S. 245 (4) Prof. M. Adağ: Aynı kitap S. 246 (5) Prof. M. Adağ: Aynı kitap S. 247 (6) Prof. M. Adağ: Celali İsyanları S. 248 (7) Prof. M. Adağ: Aynı kitap S. 284 (8) Prof. M. Adağ: Aynı kitap S. 427 (9) Prof. M. Adağ: Aynı kitap S. 389

20 KÖYLERDEN KENTLERE GÖÇ Hiçbir yorum yapmadan bir belge ile bu konuya girelim: Fatih Sultan Mehmet devrinden itibaren, millet Türk Toplumunun Gazilik-Cihat ruhu yerine her çeşit din ve milliyeti bir araya getiren imparatorluk ruhu geçince, Anadolu dan türeyen Çiftbozanları iş alanlarına doğru götüren kanallar tıkanmaya başladı. imparatorluk siyasetinin etkisinde kalan Türk-Osmanlı hükümet düzeninin dört bir tarafına, yalnız Türk değil Arnavut, Rum, Bulgar, Kafkasyalı ve başka milliyette insanlar da akıyorlar idi. (1) Bir başka belge de: Bir taraftan büyük, şehirlerde lüks ve ihtişam artarken, diğer taraftan bütün bunların masraflarını ödemek için, reayayı daha ziyade istismar etmek icap ediyordu. Mükellefiyet ve angarya usuller ile madenler işletiliyor, saray ve konaklara ait çiçekler yetiştirmek için bazı tımarlara vazifeler tahmil (yükleme) edilmekte idi. Taşralardaki sipahi beyleri de, sancak beyleri de saraya karşı günden güne artan taahhütlerini ifa etmek için reayayı daha fazla tazyik etmekte idiler. Fakat reaya derebeylerin, kadıların zulmünden kurtulmak için büyük şehirlere iltica etmekte idi. (2) Yüksek ve orta dereceli devlet memurlarının, yeniçerilerin, vergi memurlarının köylüler üzerindeki olumsuz davranışları köylüyü köyünden usandırmıştı. Devletin koyduğu vergilerin ağırlığı, vergi toplayan devlet memurlarının köylünün toprağı üzerinde çiftlik, mera edinmesi. Sürülerini angarya olarak köylülere besletmesi, eşkiya baskınları köylüyü köyünde yaşayamaz hale getirmişti. Köylerden pek çok delikanlılar iş bulmak amacıyla kentlere göç etmişti. Bunlara çiftbozan deniliyordu. Kentlere yığılan köy gençlerine boş gezen anlamında Levend deniyordu. Köylü çaresiz bir durumda idi, ne yapacağını bilmiyordu. Ayrıca kendi ihtiyaçları için de para bulmak zorunda olan köylülerin çiftçilikten elde ettikleri mahsul ile bu kadar parayı sağlamaları imkansızdı. Pek kanaatkar ve sefil hayata razı oldukları halde yukarıda anlatılan durumlarından dolayı, gene de para aramak zorunda kalan köylüler, ya faizli borca girdikleri, veya tarladaki mahsullerini muhtekirler e bağlamak yolunu tuttukları için, köylerin derneşim hayatı yıldan yıla çöküntüye doğru gidiyordu. Bu şekilde gerek devlet çarkından gerek öteki, özel iş alanlarından, doğruca köy topluluğunun omzuna kaydırılan iktisadi darlık çiftçiye ziraat hayatını zehir ettiğinden itibaren Çiftbozanlık denen olay; köylerden kasaba ve şehirlere doğru yıldan yıla artan bir insan akını yarattı. (3) Şurada burada yığılan işsiz güçsüz insanlar, ahlak düzeni yönünden de yıkıcı olmaktaydılar. Bunların pek Çoğu köylerinden ve yurtlarından bekar halde çıkıp geldikleri için ahlakın da bozulmasına neden oluyorlardı. Bekar odaları şeklinde yapılan hanlar pek karlı icar yeri oluvermişti. Bursa, Edirne ve İstanbul gibi, üç büyük şehirde yirmi otuz veya daha çok odalı hanlarda bazen üç beş bekar bir odada kalmakta idiler ki bu durum fuhuş ve homoseksüelliği de artırıyordu. (4) de köyde, şehirde, dağda ve bayırda çıkan ve bütün harami levend ve suhte bölükleri tamamıyla bekar insanlardan ibaretti. XVI. yüzyılın Osmanlı sosyetesinin ortasında, bu kadar kalabalık genç kitlenin toplu bir şekilde sonu gelmeyen bir bekarlık hayatı sürmeleri elbette bunların köydeki sağlam ahlaki niteliklerini devam ettirmelerine imkan bırakmıyordu Nihayet köylerden şehirlere geçinmeye gelen pek çok insan da buralardaki ömrünü bekar geçirmekte idi. Hulasa, gerek devlet hizmetlerinin zarureti ve gerek çiftbozan reayanın içine atıldıkları yeni hayatın icabı olarak, XVI. asrın ortalarında, pek çok insanlar ömürlerinin en genç çağında bekar yaşamak mecburiyetinde idiler. Bu anormal vaziyet levendleri, suhteleri hatta devletin ve ümeranın resmi askerlerini toplumun ahlak düzeni için muzır yapmıştı. Celali vekayiini izah ederken görüleceği üzere resmi hüviyetli şahısların emrinde hizmet eden insanların ve devletin askerlerinin köylerde yaptıkları zulümlerden en çok şikayet

Birinci Kitap. Doğan Avcıoğlu ***

Birinci Kitap. Doğan Avcıoğlu *** Türkiye nin Düzeni Dün-Bugün-Yarın Birinci Kitap Doğan Avcıoğlu *** ARKA KAPAK Doğan Avcıoğlu, bu yapıtıyla, birkaç yüzyıl önce yeryüzünün en ileri ülkesi olan Türkiye nin geri kalmış ülkeler arasına düşüşünün

Detaylı

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır).

Servet Taşdelen. Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk. üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Osmanlı dan Cumhuriyete Toplumsal Kimlik Değişimi: Kul İdik Yurttaş Olduk Servet Taşdelen (Müdafaa-i Hukuk Dergisinin üç bölüm halinde yayımlanmıştır). Kasım 2005, Aralık 2005 ve Ocak 2006 sayılarında

Detaylı

Cenk Pa/o* "Dr. Muzaffer Sencer'in aziz hattrasma" Ekende yok, biçende yok Yernede ortak Osman!t. Halk deyişi. GiRiZGAH

Cenk Pa/o* Dr. Muzaffer Sencer'in aziz hattrasma Ekende yok, biçende yok Yernede ortak Osman!t. Halk deyişi. GiRiZGAH EKONOMIK Y AKLAŞIM 39 OSMANLI imparatorlugu'nda TARIMSAL ÖRGÜTLENME Cenk Pa/o* "Dr. Muzaffer Sencer'in aziz hattrasma" Şalvan şaltak Osman!t Eğeri kaltak Osman!t Ekende yok, biçende yok Yernede ortak Osman!t

Detaylı

CELÂLİ İSYANLARINDAN BÜYÜK KAÇGUNLUK

CELÂLİ İSYANLARINDAN BÜYÜK KAÇGUNLUK CELÂLİ İSYANLARINDAN BÜYÜK KAÇGUNLUK 1603 1606 I. MUSTAFA AKDAĞ Anadolu İsyanlarının başından Kuyucu Murat Paşa'ca celâli karışıklığını sonuçlandırmak üzere girişilen hareketin bittiği 1608 yılına kadar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

18. Yüzyılda Yabanabad Kazasında Görülen Kanunsuzluk Hareketleri

18. Yüzyılda Yabanabad Kazasında Görülen Kanunsuzluk Hareketleri Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies 18. Yüzyılda Yabanabad Kazasında Görülen Kanunsuzluk Hareketleri Illegal Acts at Yabanabad District in the 18 th Century Mustafa KAYA Dr., Arş.

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU BAĞLAMDA YAPILAN İDARİ DÜZENLEMELER Hazırlayan Şerife GÜLPİNAR Kamu Yönetimi Anabilim

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Türkiye de Tarım. Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türkiye de Tarım Editör Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Aralık - 2005 ÖNSÖZ Avrupa Birliğine giriş sürecinde müzakereler,

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA İLİŞKİLER Metin Kazancı *

OSMANLI DA HALKLA İLİŞKİLER Metin Kazancı * OSMANLI DA HALKLA İLİŞKİLER Metin Kazancı * ÖZET Türkiye de yazılmış halkla ilişkiler kitaplarının hemen hemen tümü halkla ilişkilerin tarihini Amerika Birleşik Devletleri ndeki halkla ilişkiler uygulamalarının

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI (YAKINÇAĞ TARİHİ) TANZİMAT TAN MEŞRUTİYET E TÜRKİYE DE KAZA YÖNETİMİ (1842-1876) YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık Fatih TORUN ANKARA, 2005

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

Ahilik tüm bu değerleri kaynaştıran ve hayata geçirilmesini sağlayan bir yeniliktir. Türklerin "Rönesans ıdır.

Ahilik tüm bu değerleri kaynaştıran ve hayata geçirilmesini sağlayan bir yeniliktir. Türklerin Rönesans ıdır. AHİLİK AHİLİK HAFTASI - Ekimin 2. pazartesi ile başlayan hafta Cumhuriyetimizin kuruluşunun yetmiş sekiz, Osmanlı devletinin kuruluşunun yedi yüz ve Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerinin bininci yıl

Detaylı

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41

Milat İÇİNDEKİLER. Türk Tarihinden Sayfalar...35 Dünden Bugüne Karatay Lisesi...37 Tarihte Bu Ay...38 Tarih Kitaplığı...41 İÇİNDEKİLER MİLAT KARATAY LİSESİ Yayın Organıdır. Yıl: 1 Sayı: 1 Sahibi: Fehmi CEYLAN Okul Müdürü Yazı İşleri Sorumlusu: Şener ŞEKER Tarih Öğretmeni Yayın Kurulu: Şükran KIZILKAYA (Tarih Öğretmeni) İbrahim

Detaylı

Türklerde Devletle İlişkiler Üzerine Bazı Notlar

Türklerde Devletle İlişkiler Üzerine Bazı Notlar 9 Türklerde Devletle İlişkiler Üzerine Bazı Notlar Metin Kazanc Özet Türklerde yönetim-yönetilen iliflkileri üç ana bölüm ve döneme ayr larak incelenebilir. Bu üç dönemde de devletin hem konumu hem de

Detaylı

Türklerde Turizm. Mehmet ÖZDEMİR Anadolu Üniversitesi (Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi)

Türklerde Turizm. Mehmet ÖZDEMİR Anadolu Üniversitesi (Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi) TÜRK TURİZM TARİHİNDEN Editör: Mehmet ÖZDEMİR E-posta: mehmetozdemir22@yahoo.com Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 25, Sayı 1, Bahar: 121-130, 2014. Copyright 2014 anatolia Bütün hakları saklıdır

Detaylı

http://burdurtarihi.com

http://burdurtarihi.com MĐLLĐ TARĐHĐMĐZ VE KĐMLĐĞĐMĐZ 5 BUCAK VE ÇEVRESĐ TARĐHĐNE DAĐR BĐR ARAŞTIRMA Hayati KUZUCU (Yazarından izin alınmadan hiçbir şekilde yayınlanamaz) Kısaltmalar:Başbakanlık Osmanlı Arşivi BOA,Salname i Devleti

Detaylı

Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa

Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa Kuşçubaşı Eşref Efsaneden Gerçeğe Bengi Yayınları 1.Baskı 2007 341 Sayfa Ahmet Efe 1963 yılında Osmaniye'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Osmaniye' de tamamladı. 1981'de girdiği ve YÖK'le birlikte adı

Detaylı

AHİLİK TEŞKİLATININ HALKIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ

AHİLİK TEŞKİLATININ HALKIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BİLİM DALI AHİLİK TEŞKİLATININ HALKIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD.

Detaylı

TÜRKMEN GOCASI DARIVERENLİ MEHMET EMİN YARBAY

TÜRKMEN GOCASI DARIVERENLİ MEHMET EMİN YARBAY TÜRKMEN GOCASI DARIVERENLİ MEHMET EMİN YARBAY NECATİ ÇAVDAR İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ 1. BÖLÜM DARIVEREN VE BÖLGENİN KONUMU II. BÖLÜM o DARIVEREN VE BÖLGENİN TARİHÇESİ o Türklerden Önce Darıveren o Tarih Öncesi

Detaylı

Dr. Hikmet Kıvılcımlı Yol.7 Müttefik: Köylülük

Dr. Hikmet Kıvılcımlı Yol.7 Müttefik: Köylülük Dr. Hikmet Kıvılcımlı Yol.7 Müttefik: Köylülük Yay nlar Yol.7 Müttefik: Köylülük Dr. Hikmet Kıvılcımlı Yay nlar Dijital Yayınlar İndir - Oku - Okut - Çoğalt - Dağıt Bu kitap ilk defa: 2009 yılında Sosyal

Detaylı

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi

TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi TÜRKİYE DIYANET VAKFI -\YlN MATBAACILIK VE TiCARET IŞLETMESi Meşrutiyet Cad.Bayrndır Sk. No:55 Kızılay/ANKARA Tel:418 59 49 417 09 04 425 27 75 Telex:43 433 tdvk tr. Fax:417 00 09 Yayın No: 134 Sempozyumlar-Paneller

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ OSMANLICA PALEOGRAFYASI VE ARŞĐVCĐLĐK EĞĐTĐMĐ ANA BĐLĐM DALI 1911-1916 YILLARI ARASI ŞER ĐYE SĐCĐLĐ (Dava No: 333-564) YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Özin REYHAN

Detaylı

Tüm yayın hakları saklıdır. Yayınevinin yazılı izni olmaksızın hiç bir yolla çoğaltılamaz.

Tüm yayın hakları saklıdır. Yayınevinin yazılı izni olmaksızın hiç bir yolla çoğaltılamaz. BOZKIRDAKİ FENER BOZKIRDAKİ FENER Bir Köy Enstitülü Öğretmenin Anıları Faik Birol EDİTÖRLER: Tülay Birol / Şemsinur Altun / Z. Gökçe Birol Mazaka Yayıncılık / Bora Çelik ISBN: 978-9944-5826-6-7 BASIM TARİHİ:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞME SÜRECİNDE TÜRK AİLESİ ANKARA Aralık 1992 Proje ve Yayın Sorumlusu Ezel Erverdi Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız (vefatı-23.10.1992)

Detaylı

NİSAN 2014 Sayı 10. Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. KAYIP BİR HAZİNE: BURSA BEY SARAYI

NİSAN 2014 Sayı 10. Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. KAYIP BİR HAZİNE: BURSA BEY SARAYI NİSAN 2014 Sayı 10 Bursa Büyükşehir Belediyesi nin kültür hizmetidir. KAYIP BİR HAZİNE: BURSA BEY SARAYI Recep ALTEPE Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Değerli dostlar, Yeni dönemin ilk sayısı ile karşınızdayız.

Detaylı

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul

Günümüzde Türkiye Ermenileri. Özgür Atılım Ergüney 103611006. Tez Danışmanı: Rıdvan Akar. Jüri Üyesi: Ayhan Kaya. Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Günümüzde Türkiye Ermenileri Özgür Atılım Ergüney 103611006 Tez Danışmanı: Rıdvan Akar Jüri Üyesi: Ayhan Kaya Jüri Üyesi: Arusyak Yumul Tezin Onaylandığı Tarih: 12 Nisan 2007 Toplam Sayfa Sayısı: 102 Anahtar

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Osmanlı Hakkında Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr Hazırlayan:

Detaylı

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR)

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) 233 OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) Erdal LTER* This essay examines the place and the importance of the intelligence in the Ottoman Empire starting from the 16th century and its development

Detaylı

Gençlik Dergisi YIL: 2 SAYI: 10 KASIM - ARALIK 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR

Gençlik Dergisi YIL: 2 SAYI: 10 KASIM - ARALIK 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi YIL: 2 SAYI: 10 KASIM - ARALIK 2008 İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR 2 İÇİNDEKİLER İçindekiler BİLGİYURDU GENÇLİK DERGİSİ YIL: 2 SAYI: 10 KASIM - ARALIK 2008 İKİ AYDA BİR

Detaylı