TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR ve 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR ve 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI"

Transkript

1 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü TÜKETİCİ KREDİSİNDEN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR ve 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI Uzmanlık Tezi Belda Şenel Parlak Tüketici ve Rekabet Uzman Yardımcısı Ankara 2001

2 İÇİNDEKİLER İçindekiler Sunuş Giriş BİRİNCİ BÖLÜM Tüketiciyi Koruma Hukuku 1-Tüketici Kavramı 1 A-Tüketicinin Tanımı ve Özellikleri 1 B-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı na Göre Tüketici Kavramı 2 C-Tüketici Kavramının Tanımlanma Gereği 3 2-Tüketicinin Korunması Kavramı 3 3-Tüketici Hukukunun Tarihi Gelişimi 4 A-Genel Olarak 4 B-Yabancı Ülkelerdeki Gelişmeler 6 C-Avrupa Birliği ndeki Gelişmeler 10 D-Türkiye deki Gelişmeler 13 4-Tüketici Sözleşmeleri 16 A-Genel Olarak 16 B-Tüketici Sözleşmelerinin Ayırıcı Özellikleri 17 a-sözleşmenin Konusu Yönünden 17 b-sözleşmenin Amacı Yönünden 18 I

3 c-sözleşmenin Niteliği ve Çeşidi Yönünden 19 d-tüketicinin Korunması Yönünden 19 C-TKHK da Tüketici Sözleşmeleri 20 D-TKHK nın Uygulama Alanı Bakımından İsimsiz Sözleşmeler 20 İKİNCİ BÖLÜM Kredi Sözleşmeleri 1-Kredi Kavramı ve Türleri 23 A-Kredi Kavramı 23 B-Kredi Türleri a-nakdi ve Gayrinakdi Krediler 25 aa-nakdi Krediler 25 ab-gayrinakdi Krediler 25 b-açık ve Teminatlı Krediler 26 ba-açık Krediler 26 bb-teminatlı Krediler 26 c-doğrudan ve Dolaylı Krediler 27 ca-doğrudan Krediler 27 cb-dolaylı Krediler 27 d-türk Lirası ve Yabancı Para Üzerinden Krediler 27 II

4 2-Tüketici Kredisinin Kredi Türleri Arasındaki Yeri 28 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tüketici Kredisi 1-Genel Olarak 29 A-Tüketici Kredisi Kavramı 29 B-Tüketici Kredisinin Tarihçesi 30 2-Tüketici Kredisi Sözleşmesi 31 A-Unsurları 31 a-kredi Alan 31 b-kredi Veren 32 TKHK da Kredi Verenler 32 1-Banka 32 2-Diğer Finans Kurumları 33 c-kredi Miktarı 33 d-amaç 33 e-kredinin Geri Ödenme Şekli 34 f-kredi Teminatları 34 g-sözleşmenin İçermesi Gereken Hususlar 35 B-Tüketici Kredisi Türleri 35 III

5 TKHK Kapsamına Girenler 35 a-nakit Kredisi 35 b-bağlı Krediler 36 C-Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 36 1-Genel Olarak 36 2-Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerden Ayrılması 37 a-kredi Açma Sözleşmesi 37 b-karz Sözleşmesi 38 D-Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Kuruluşu 39 1-Sözleşmenin Kredi Veren Tarafından Hazırlanması 39 2-Tüketicinin Kredi Verene Başvurması 40 3-Tüketici Kredisi Sözleşmesinin İmzalanması Aşaması 40 E-Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Şekli Şartları 40 1-TKHK a göre Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Bulunması Zorunlu Şartlar 41 a-faizin Hesaplandığı Yıllık Oran, Faiz ve Diğer Unsurlarla Birlikte Toplam Borç Tutarı, Gecikme Faiz Oranı 41 b-ödeme Tarihleri, Ana Para, Faiz ve Diğer Masrafların Ayrı Ayrı Belirtildiği Ödeme Planı 42 c-borçlunun Temerrüde Düşmesinin Hukuki Sonuçları 42 d-kredinin Vadesinden Önce Kapatılmasına İlişkin Şartlar 43 e-tüketici Kredisi Tutarı ve İstenecek Teminatlar 45 2-TKHK da Belirlenen Şekli Şartlara Uymamanın Sonucu 45 IV

6 F-Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Hükümleri 45 1-Genel Olarak 45 2-Tarafların Hak ve Sorumlulukları 46 a-kredi Verenin Borçları 46 aa-krediyi Teslim Borcu 46 ab-kredi Şartlarının Tüketici Aleyhine Değiştirilememesi 47 ac-satın Alınan Mal veya Hizmetin İfasında Ortaya Çıkan Eksikliklerden ve Ayıplı Mal ya da Hizmetlerden Sorumluluk 48 ad-sorumsuzluk Kaydı Koymama Yükümlülüğü 49 ae-kredi Verenin Aldığı Teminatları İade Borcu 50 af-kredi Verenin Sır Saklama Borcu 52 b-kredi Verenin Hakları 52 ba-teminat İsteme Hakkı 52 bb-verilen Kredinin İadesini Talep Hakkı 53 bc-faiz ve Sair Masrafları Talep Etme Hakkı 53 c-krediyi Alanın Borçları 54 ca-krediyi Kabul Borcu 54 cb-krediyi İade Borcu 55 cc-faiz Ödeme Borcu 55 cd-sözleşmeden Doğan Sair Masrafları Ödeme Borcu 56 d-kredi Alanın Hakları 56 da-geri Alma Hakkı 56 db-kalan Kredi Borcunu Ödemekten Kaçınma Hakkı 57 dc-erken Ödeme Hakkı 58 G-Tüketici Kredisi Sözleşmesinden Doğan Borçların İfa Edilmemesi 58 V

7 1-Borçlunun Temerrüdü 58 a-kredi Verenin Temerrüde Düşmesi 58 b-kredi Alanın Temerrüde Düşmesi 59 ba-tüketicinin Kredi Veren Tarafından Kendisine Sağlanan Krediyi Almaması 59 bb-tüketicinin Kredi Geri Ödemelerini Yapmaması 60 H- Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Sona Ermesi 61 1-Borcun İfa Edilmesi 61 2-Sözleşmenin Feshi 62 3-Zamanaşımı 62 4-Ölüm, Fiil Ehliyetinin Kaybı, İflas 63 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dünya da ve Türkiye de Tüketici Kredisi Uygulaması 1-Tüketici Kredisine İlişkin yasal Düzenlemeler 64 A-ABD de Tüketici Kredilerine İlişkin Yasal Düzenlemeler 64 B-Avrupa Birliği nde Tüketici Kredisine İlişkin Yasal Düzenlemeler 65 a-direktifin Uygulama Alanı 66 aa-maddi Açıdan Uygulama Alanı 66 ab-şahıslar Açısından Uygulama Alanı 67 b-direktifin Amacı 67 C-AB Direktifi ile TKHK nın 10.Maddesinin Karşılaştırılması 69 D-Türkiye de Tüketici Kredisine İlişkin Yasal Düzenlemeler 72 2-Türkiye de Tüketici Kredisi Uygulaması 72 VI

8 A-Genel Olarak 72 B-Tüketici Kredisi Sözleşmesinde Yeralan Haksız Şartlar 73 Haksız Şartlara Uygulamadan Örnekler 74 C-Kredi Faizleri 75 D-Kredi Teminatları 76 E-Kredi Sözleşmelerinde Ortaya Çıkan Hukuki Problemlere Dair Yargı Kararları 76 F-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Tüketici Kredileri Düzenlemesi 82 SONUÇ 84 SUMMARY KAYNAKÇA EKLER VII

9 SUNUŞ 21.yüzyıl, ekonomik aktörlerin belirginleşmesi bakımından insanlık tarihinin en önemli aşaması olarak kabul edilebilir. Ekonomik belirleyicilerin etkinlik kazanması insanların ihtiyaçlarının finansmanına yönelik çok çeşitli tekniklerin ortaya çıkmasını da beraberinde getirmektedir. Bu tekniklerden birisi de tüketici kredileridir. Ülkemizde de tüketici kredisi kullanımı son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir lı yılların ortasından itibaren Türk Bankacılık sektörü, kredilerini ağırlıklı olarak tüketici kredileri ve kredi kartlarına yönlendirmiştir. Bankacılık kesiminde ticari kredibireysel kredi ayrımında sektör, ağırlığını bireysel kredilerden yana koymuştur. Ekonomik hayatta ortaya çıkan yeni kurumların hukuk düzeninde karşılıklarının oluşması kaçınılmazdır. Çalışmamızın öncelikli amacı, tüketici kredisi kurumunun hukuk düzenindeki karşılıklarını tespit etmek, tüketici kredileri dolayısıyla tüketicilerle finansman kuruluşları arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları ortaya koymak ve sorunun çözümüne bir nebzede olsa katkıda bulunmaktadır. Tezin birinci bölümünde, kredilerin kullanıcısı olan tüketicinin tanımı ve tüketicinin korunması kavramı üzerinde durularak, hukuki analizin temel araçlarından olan tanımlama ihtiyacı giderilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde, tüketici kredisinin hukuki mahiyetinin belirlenmesi amacıyla, genel olarak krediler üzerinde durulmuştur. Bu bölümde özel hukuk ilişkilerini düzenleyen Borçlar Kanunu ile bu konuda özel hükümler taşıyan Bankalar Kanunu merkeze alınarak kredinin hukuki tanımı yapılmıştır. Üçüncü bölümde, tezin ana hedefi olan tüketicinin korunması çerçevesinde, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un düzenlemeleri incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca Avrupa ve Amerika daki tüketici yasaları ile 1986 tarihli AB Direktifinin hükümleri okuyucuların dikkatine sunulmuştur. Dördüncü bölüm, tüketici kredisi ile ilgili dünyada ve ülkemizde karşılaşılan problemlere ayrılmıştır. Bu çerçevede, tüketici kredileri sözleşmelerinde bulunan haksız koşullar, incelenmiş ve uygulamadan örneklerle konu somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Öte yandan, tüketici kredilerine ilişkin 1986 tarihli AB Direktifi ile 4077 Sayılı TKHK un 10.maddesinin karşılaştırılması yapılmıştır. Tezin sonuç bölümünde, 4077 Sayılı Kanun un getirdiği düzenlemenin genel olarak değerlendirilmesi yapılarak bu konuda gerçekleştirilmesi gereken temel değişikliklere yönelik önerilerimiz ortaya konmuştur. VIII

10 SUMMARY This thesis is about consumer credit which is a kind of credit. A consumer credit agreement defined as an agreement, which is concluded between two parties (creditor and consumer). The creditor grants or promises to the consumer a credit in the form of a deferred payment, a loan or other similar financial means. The consumer grants or promises to pay back this credit in instalments, inclusive with interest and other expenses, such as commission, transfer of money etc. Consumer credit agreement has got two parties; consumer and creditor. The consumer is the weaker party in this agreement, and mostly the creditor imposes to the consumer the general terms of business. The consumer has to accept all terms in order to enter in to this agreement. For this reason in the development process of consumer credit, the governments prepared legislation in a broad approach of the agreement for protection the consumer. In our country, the Consumer Protection Act, which was adopted in , includes an article about consumer credit. Article 10 is the only statutory provision that covers consumer credit contracts in Turkish law. It covers only consumer credit contract made between consumers and banks or other similar financial institutions. The Consumer Protection Act has prescribed a number of conditions that are necessary for the validity of such contract. The credit contract must be made in written form and include the annual interest rate and a payment plan in which the date of the payments, the amount of the capital, the amount of interest and other charges are expressly indicated. The total amount of the credit, the total cost of the with interest and other charges, the guaranties required, the rate of the interest for default and the legal consequences of the debtor s default in payment must be also stated in the contract. The contract must also contain clauses regarding the payment of the total credit before the time fixed. A consumer may discharge part all of his obligation in a single payment before the time fixed and is entitled to a reduction in the sum of the interest and commission fee in proportion to the amount of his payment. However, an amendment of the terms of the contract, after its formation, to the detriment of the consumer is prohibited. Where a credit is made available exclusively for the acquisition of specific goods and services or for the acquisition of goods and services from a certain seller and if they are defective, the consumer has the right to a remedy for his loss against the grantor of the credit, who is jointly and severally liable with the seller.* When we compare, this article with the European Union Law, it can easily be examined that regulating consumer credit article is not enough. The Ministry of Industry and Trade has prepared a Draft Act(Art 10) to equalize the national consumer credit system with European Union Law. * Sirmen, Lale, Consumer Protection Law, p.34

11 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU 1-Tüketici Kavramı A-Tüketicinin Tanımı ve Özellikleri 9 Eylül 1995 tarihinde yürürlüğe giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, tanımlar maddesinin f bendinde tüketici kavramını şu şekilde belirlemiştir: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişi. Kanun un belirlemesiyle tüketici sayılmanın koşulları şunlardır: -Tüketici gerçek ya da tüzel kişi olabilir 4077 sayılı Kanun tüzel kişileri de (dernek,vakıf,kit,meslek odaları, birlikleri vs.) tüketici tanımı içerisine alarak Avrupa Topluluğu Hukuku nda ayrılmıştır. Avrupa Topluluğu ülkelerinde tekdüze uygulanması gereken kurallardan olmak üzere Avrupa Konseyince kabul edilen tarihli Direktifin 2 nci maddesinin üçüncü bendinde, tüketiciden, gerçek kişilerin anlaşılacağı ( The consumer means a naturel person...)düzenlenmiştir. 1 -Tüketici, mal ya da hizmeti özel kullanım ya da tüketim için nihai olarak satın almalı 1 Zevkliler,Aydın, Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,1996, s.22. 1

12 Malın özel amaçla kullanılması ya da tüketilmesi, malın aşınması, biçim değiştirmesi, tükenmesi, azalması, değerini yitirmesi sonucunu doğurabilecek bir kullanma ve yararlanma amacıyla satın alınmasını ifade eder. Malın nihai olarak satın alınması da, satın alanın bizzat kendi kullanımı ve yararlanması için edinilmesini ifade eder. 2 -Mal ve hizmet karma amaçla satın alınmamış olmalı 3 B-Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı na Göre Tüketici Kavramı Tasarının tanımlar başlığını taşıyan 3 üncü maddesinin e bendi aşağıdaki gibidir: Tüketici:bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, Tasarıdaki tanımda özel amaçlar ifadesi, kavramın içeriğini somutlaştırmak amacıyla ticari veya mesleki olmayan amaçlar haline dönüştürülmüş, tüketme ifadesi kullanmanın alternatifi olmak üzere yararlanma ifadesi haline dönüştürülmüştür. 2 Avrupa Konseyi tarihli Direktif, Official Journal of the European Communities, , No.1,210/29 3 Bir mal ya da hizmetin karma amaçla satın alınması, bir işletme işleten ya da bir hizmet ifa eden kişinin, mal ya da hizmeti hem işi-mesleği hem de kişisel kullanımı için satın alınmasıdır. 2

13 C-Tüketici Kavramının Tanımlanma Gereği Tüketici kavramının kendisine benzeyen (müşteri,alıcı vs.) kavramlardan farklı olarak bir kanun kapsamında tanımlanması zorunluluğu, hayatını devam ettirmek, zaruri bir takım ihtiyaçlarını gidermek için mal ve hizmet talebinde bulunan tüketicilerin karşılarında örgütlenmiş, ekonomik ve teknik olarak kendilerinden oldukça güçlü satıcılar karşısında, zayıf düşmeleri olgusundan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple tüketicilerin hukukun genel hükümleriyle korunan alıcı, müşteri, satın alan kavramlarından farklı olarak ve bu hükümleri tamamlayıcı nitelikte özel koruma sağlayan bir kanun kapsamında ele alınması zorunluluğu, 4077 sayılı TKHK un oluşumunu sağlamıştır. 2-Tüketicinin Korunması Kavramı Tüketici kavramı 19.yüzyılda gerçekleşen sanayi devrimiyle ortaya çıkan bir kavramdır. Sanayi devriminin yarattığı teknoloji seri üretim e geçilmesine bu da üretilen mallarda çeşit ve miktar artmasına neden olmuştur. Teknolojideki gelişmenin bir sonraki aşaması kitlesel üretim olmuştur. Bu aşamada üreticiler modern tüketim geleneğinin oluşmasını sağlayacak satış teknikleri yaratarak tüketim kavramının oluşmasını sağlamışlardır. Oluşan bu üretim-tüketim ilişkisinde tüketicinin güçlü ve örgütlenmiş satıcı karşısında iradesi sakatlanmış ve zayıf düşmüştür. Varolan piyasa düzeni içinde tüketici, kendisine sunulan tüm mal ve hizmetlerin kalitesini ve kendi ihtiyacını giderme derecesini tam olarak değerlendirme olanağına sahip değildir. 4 Artan teknoloji olanakları ve gelişmişlik düzeyi sayesinde, piyasada aynı ihtiyacı karşılamak üzere çeşitli marka, etiket ve ambalaj içinde ve kalite itibarı ile birbirine çok benzeyen malların bulunması tüketicileri seçim yapmakta güç duruma düşürmekte ve 4 Kılkış,Yıldırım, Başka Memleketlerde Tüketici Teşekkülleri ve Türkiye ye Uygun Bir Kuruluş Örneği Araştırması, Tüketici Sorunları Semineri, Ankara Mayıs 1970, s.83. 3

14 şaşırtmaktadır. 5 Ürünler genellikle piyasaya şık ambalajlar içinde sunulmakta ve iyi olan yönleri ön plana çıkarılarak, ambalaj üzerinde bu yönler hakkında detaylı bilgi verilmekte, ancak ürünün teknik özellikleri tam olarak açıklanmamaktadır. Son derece karmaşık olan bu mal hakkında, tüketicinin açıkça görülmeyen özellikleri saptaması da olanaksız bir hale gelmektedir. 6 Tüketicinin doğru bir seçim yapmasını güçleştiren en önemli etkenlerden bir tanesi de üreticilerin aldatıcı ve yanıltıcı reklam yolu ile tüketicinin seçimini yanlış yönde etkilemesidir. 7 Tüketicinin korunmasını gerektiren bir diğer önemli neden ise satıcı ile alıcı arasındaki ilişkilerin giderek şahsilikten uzaklaşmasıdır. Şahsi ve karşılıklı ilişkide, tüketiciyi aldatmayan üretici, malını kimin aldığını bilmediği için, rahatlıkla mal hakkında eksik, yanlış, abartılı ya da malla ilgisiz bilgileri malı satan nihai kişi aracılığıyla ve hatta onun da bilgisizliğinden istifade ederek verebilmektedir. 8 Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, tüketicilerin düzenli bir ekonomik gelişme gösterememesi ve gelir dağılımının dengesiz olması tüketicileri korumanın önemini daha da artırmaktadır. 9 İşte bütün bu gerçekler 20.yüzyılın başında tüketicinin korunması yönünde yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak tüketici hareketinin oluşmasına neden olmuştur. 3-Tüketici Hukuku nun Tarihi Gelişimi A-Genel Olarak Tüketicinin korunması kavramı, bugünkü anlamda Amerika Birleşik Devletleri ve batılı ülkelerde önem kazanmıştır. Ancak konu ile ilgili yeni olan tek şey bu 5 AT de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s.7. 6 Ceylan, Ali, Tüketicinin Korunması Bursa Temmuz 1988, s.6-7.; Kılkış,s Göle,Celal,Ticaret Hukuku Açısından Aldatıcı Reklamlara Karşı Tüketicinin Korunması,Ankara 1983, s Akipek, Şebnem, Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi,Ankara 1999, s Akipek, s.70. 4

15 kavramın ismen ortaya konulmuş olmasıdır. Oysa bu konunun düşünülmeye ve uğraşılmaya başlanması Roma hukukundan bile eskilere dayanmaktadır. 10 Hamurabi kanunlarından beri çeşitli kanunlarda çeşitli malların standartlarına ve çeşitli mesleklerin faaliyetlerine ilişkin hükümlere rastlanmışdır. 11 Daha sonra eski Yunan ve Roma İmparatorluklarında da tüketicinin korunması ile ilgili düzenlemelere yer verilmişti. Bunun nedeni hiç kuşkusuz tüketim olgusunun insanlığın doğuşu ile başlamış olmasıdır. Ancak tarihin ilk çağlarında, tüketicinin korunmasına fazlasıyla gerek duyulmuyordu. Çünkü, o devirde genellikle insanlar, kendi ürettikleri mal ve hizmetleri mübadele etmek suretiyle ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Yani insanlar hem üretici hem tüketici konumundaydılar ve küçük, kapalı topluluklar halinde yaşıyorlardı. 12 Yine Ortaçağ da tüketicinin korunması önemli bir sorun olarak ele alınmamıştır. Bunun nedeni çok sınırlı sayıda üretilen mal ve hizmetleri, tüketicilerin rahatça inceleyip kalite ve fiyat karşılaştırması yapabiliyor olmaları yani iradelerinin sakatlanmıyor olmasıdır. Ancak bu dönemde, özellikle Fransa ve İngiltere de görülen yeni gelişmelerin etkisi ile, tüketicilerin korunmasına ilişkin konular da gündeme gelmiştir. 13 Bu düzenlemelerden ilki Haziran 1215 te imzalanmış olan Magna Carta dır. Magna Carta bir çok alanda olduğu gibi tüketicinin korunması alanında da bir ilke imza atmıştır. Zira Magna Carta ile şarap, bira, mısır ve kumaş ile ilgili ölçü birimlerine bir standart getirilmiştir yılında İngiltere de çıkarılan, ekmek ve birada ölçüyü belirleyen Assize of Bread and Ale yasası,1693 te Almanya da kurşun içeren katkı maddelerinin şarap yapımında kullanılmasını yasaklayan ferman gibi örnekler ortaçağda tüketicinin korunmasına ilişkin ilk yasal düzenlemelerdir. 10 James, Philip S.,İntroduction to English Law, Twelfth Edition, London 1989, s Malların fiyatlarına tavan koyma, kalite ve ölçü denetlemesi yapma gibi kurallar. 12 Akipek, s Bu daha çok ölçü ve ayarlarda birlik sağlamak, uzunluk ve ağırlık birimlerini belli bir standarda oturtmak amacıyla yapılan düzenlemelerdir. 5

16 Özellikle İngiltere, Almanya ve az da olsa Fransa da görülen bu çabalar dışında 19. Yüzyıla kadar geçen dönem içinde tüketicinin korunması alanında önemli bir gelişim gözlenmemektedir. 14 Esasen bu dönem boyunca, gerek batı ülkelerinde gerek Osmanlı İmparatorluğu nda Lonca adı verilen örgütler, dolaylı da olsa tüketicileri koruma işlevini yerine getiriyordu. 15 Loncalar dini temellere dayanan meslek örgütleriydi. 16 Lonca faaliyetlerinin temel hareket noktası ise, özellikle birliğe üye, sanat ve ticaret erbabının mesleki çıkarlarının korunması idi. 17 Ancak lonca üyelerinin çıkarlarını korumaya yönelik bu faaliyetler, tüketicilerin korunmasına yönelik faydalar da sağlıyordu. Örneğin lonca yetkilileri imalathaneleri denetliyor, bu denetimler sırasında ayıplı mallara rastlarlarsa ya bu mallara el koyuyorlar ya da imha ediyorlardı. Sanayi Devrimi öncesine kadar etkinliğini koruyan loncalar bu dönemde tüketicinin korunması alanında önemli bir işlev görmüşlerdir. Sanayi Devrimi sonrasında oluşan piyasa koşulları, üretici birliklerinin oluşumunu sağlamış ve dolayısıyla bu birliklerin karşısında tüketicilerin de harekete geçmesine neden olmuştur. Modern anlamda tüketici hareketi bu dönemden sonra ortaya çıkmış ve giderek etkinlik kazanmıştır. B-Yabancı Ülkelerdeki Gelişmeler Tüketicinin korunmasına ilişkin modern anlamdaki ilk girişim İngiltere de başlamıştır.1850 yılında bir araya gelerek kendi kendilerini korumaya yönelik bir örgüt kurmak isteyen tüketiciler, ilk tüketim kooperatifini kurmuşlardır. Kurulduktan sonra hükümet tarafından da desteklenen bu kooperatifin amacı, kaliteli tüketim mallarını uygun fiyatlarla sağlayarak, üyelerinin gelirlerini artırmak ve yaşam düzeylerini 14 Akipek, s Poroy, Reha, Tüketicinin Korunmasına İlişkin Bazı Özel Hukuk Sorunları, Halil Arslanlı nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, s Karayalçın, Yaşar, Ticaret Hukuku C.1, Ankara 1968, s Göle, s.8; Karayalçın s.95. 6

17 yükseltmekti. Bu amaç doğrultusunda tüketicinin eğitimi ve bilinçlendirilmesi çalışmalarına da büyük önem veriliyordu. 18 Çağdaş anlamda tüketiciyi korumaya yönelik ilk yasa 1872 yılında ABD de çıkarılmıştır. 19 Bu yasada işletmelerin posta adresini kullanarak tüketicileri aldatmaları suç sayılmıştır. Hemen ardından da sağlığa zararlı çayların ve kalitesi düşük gıda maddelerinin ithali yasaklanmıştır.1890 yılında ise ticarette rekabeti engelleyici anlaşmaları ve birleşmeleri önleme amacı ile, bu alanda ilk önemli yasa olan Sherman Antitröst Yasası çıkarılmıştır. 20 Bu yasaları takiben çağdaş anlamda tüketicileri korumaya yönelik ilk örgüt New York da kurulmuştur. Tüketici Birliği adını taşıyan örgütün kuruluş tarihi 1891 dir ve ilerleyen yıllarda bu örgüt daha da gelişmiştir. 21 Gıda Maddeleri ve İlaç Yasası(Food and Drug Act) tüketicilerin gıda maddelerinde sağlığa zararlı katkı maddesi kullanılmaması için başlattıkları kampanyaların bir sonucu olarak ABD Başkanı Roosevelt döneminde yasalaşmıştır. ABD de Et Denetim Yasası(Meat İnspection Act), haksız rekabete karşı Federal Ticaret Yasası(Federal Trade Commission Act),tekelci eğilimlere karşı Clayton Yasası tüketicinin korunması alanındaki ilk yasa örnekleridir. 15 Mart 1962 de tüketicilerin devletçe korunması ihtiyacı, John F.Kennedy tarafından ABD Kongresinde ilk kez dillendirilmiş ve temel tüketici hakları tanımlanmıştır. Kennedy tüketici haklarını dört ana grupta toplamıştır. Buna göre, güvenlik, bilgi edinme, seçme, temsil edilme hakları tüketicilere mutlaka tanınması, ayrıca devlet tarafından da korunması gereken haklardır Ceylan, s Ceylan, s.4; AT de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s Ceylan, s.4; AT de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s Akipek, s Akipek, s.90. 7

18 Kennedy nin ABD Kongresinde yaptığı konuşmadan sonra devlet, tüketicinin korunmasını sağlamaya yönelik kanunları arka arkaya çıkarmıştır. Bunlardan bazıları aşağıdadır: Kefauver-Harris İlaç Kanunu Değişiklikleri(Kefauver-Harris Amendments), Dürüst Etiketleme ve Ambalajlama Kanunu(Fair Labeling and Packaging Act),Tüketiciyi Koruma Kredi Kanunu(Consumer Protection Credit Act), Çocuk Koruma ve Oyuncak Güvenliği Kanunu(Child Protection and Toy Safety Act), Tüketici Mal Güvenliği Kanunu(Consumer Product Safety Act) Tüketicinin bireysel olarak korunmasının mümkün olmadığı fikrinden hareketle, örgütlenme giderek özendirilmiş ve 1967 yılı sonlarında tüketici çıkarları ile ilgili faaliyet gösteren, pek çok kuruluş bir ulusal federasyon oluşturacak şekilde birleştirilmiştir. Günümüzde halen aktif bir şekilde faaliyetini sürdüren bu organizasyon Amerika Tüketici Federasyonu (The Consumer Federation of America) adıyla kurulmuştur. 23 Batı Avrupa ülkelerinden başlayan tüketiciyi koruma hareketi, Japonya, Avusturalya, Kanada gibi ülkelere oradan da Maceristan, Sovyetler Birliği gibi Doğu Avrupa ülkelerine yayılmıştır. Ancak ABD den farklı olarak, Avrupa nın bir çok ülkesinde, tüketicinin korunması ile ilgili çalışmalar tüketicilerin bireysel veya örgütsel faaliyeti ile değil, doğrudan devlet desteği ile başlamıştır. 24 İngiltere de tüketicinin korunması ile ilgili çalışmalar ortaçağa kadar uzansa bile, çağdaş anlamda bu akımın başlaması İkinci Dünya Savaşından sonra olmuş ve 1957 yılında Dr. Michael Young liderliğinde, dünyada en önemli örgütlerden biri haline gelen Tüketiciler Birliği kurulmuştur. 25 Tüketici haklarının devletçe korunması 23 Akipek, s Ceylan, s Aydın, Mehmet, Tüketicinin Korunmasında İngiliz Modeli, Ankara 1977, s.7. 8

19 amacıyla çeşitli bakanlıklara görev verilmiştir. Bunlar içerisinde en etkin çalışmaları Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yürütmektedir. Tüketicinin korunması konusunda büyük atılım yapan İskandinav ülkeleri arasında İsveç büyük önem taşımaktadır. Zira 1971 yılında kurulan Tüketici Ombudsmanı (The Consumer Ombudsman) kurumuyla bir çok ülkeye örnek olmuştur. Hükümetin onayı ile kurulan bu kurum, üreticiler ile tüketiciler arasında çıkan sorunları çözmeye çalışan, bir anlamda bağımsız bir hakem kuruluşudur. Genellikle tüketicinin şikayeti üzerine harekete geçer ve çözümlenemeyen olayları Pazar Mahkemesine götürür. Jüri sistemi ile çalışan bu mahkemede, iktisatçı, iş adamı ve tüketicilerden oluşan bir jüri bulunur ve kendisine gelen sorunları süratle çözümler. Mahkemenin en önemli özelliği, verdiği kararların kesin olması, yani temyiz edilememesi ve gerektiğinde tüketicileri koruyucu amaçlı yeni yasalar hazırlama görevini de üstlenebilmesidir. 26 Tüketicinin korunması akımı kısa zamanda, Japonya, Yeni Zelanda ve Avusturalya gibi ülkelere de yansımış ve konu ile ilgili çalışmalar başlatılarak, bir çok örgüt oluşturulmuştur. Japonya da tüketicinin korunması konusu devlet tarafından öncelikle ele alınmış ve bu alanda bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin 1949 yılında çıkarılan Japon Endüstri Standartlar Kanunu üretim kalitesini yükseltme ve standartlaşmayı teşvik etme amacını taşıyan ilk ve en önemli yasalardan bir tanesidir. 27 Tüketiciyi koruma hareketinin dünya üzerindeki bu gelişim sürecinin son halkasında 1960 yılında Hollanda nın Lahey kentinde düzenlenen bir konferansta Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü (International Organization of Consumers Union-IOCU) kurulmuştur. Merkezi Londra da bulunan örgütün 180 den fazla üyesi bulunmaktadır. Bu örgütün önderliğinde 1985 yılından beri 15 Mart günü Dünya Tüketiciler Günü olarak kutlanmaktadır. 26 AT de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s Ceylan, s.25. 9

20 C-Avrupa Birliği ndeki Gelişmeler Avrupa Topluluğu için birincil mevzuat niteliğinde olan ve uluslarüstü bir hukuk yaratan Roma Antlaşmasında tüketicinin korunmasını doğrudan düzenleyen hükümler bulunmamaktadır. 28 Tüketicinin korunmasına yönelik doğrudan hükümler bulunmasa da Roma Antlaşması yla tüketicinin günlük yaşamı değişmeye başlamıştır. Çünkü: -Üye ülkeler arasında gümrük duvarlarının kaldırılması ile pazara sunulan malların hem sayısı çoğalmış hem de çeşitleri artmıştır. -Üye olmayan ülkelerle yapılan serbest ticaret antlaşmaları sonucu, daha önce hiç bilinmeyen veya seyrek bulunan ürünler piyasaya girmiştir. Ekonomide hızlı bir büyüme sağlayan üretici, bu sebeplere bağlı olarak üretici giderek güçlenmiş, aynı oranda tüketici zayıflamıştır. İşte bu sürecin sonucunda 1968 yılında topluluk bünyesinde Tüketiciyi Koruma Birimi kurulmuştur. Tüketiciyi koruma konusunda Topluluk Politikasının başlangıcı, Ekim 1972 tarihinde yapılan Paris Zirvesi olmuştur. Bu zirvede,topluluğun bireylere daha yakın ve ulaşılabilir olması fikrinden hareketle, tüketicinin korunması yeni bir hedef olarak belirlenmiştir. Paris Zirvesi nde belirlenen hedef doğrultusunda 1973 yılında, Topluluk, Komisyon bünyesi içinde tüketicinin korunması ile ilgili bir bölüm oluşturulmuştur. Ardından da Tüketici Danışma Komitesi (CCC:Consumer s Consultative Committee) kurulmuştur. 28 Avrupa Topluluğunda Tüketiciyi Koruma Politikaları ve Türkiye nin Uyumu,TOBB Yayını, Ankara 1989, s

21 5 Aralık 1973 tarihinde Birinci Tüketiciyi Koruma Programı Komisyon tarafından kabul edilmiştir. Bu program 14 Nisan 1975 tarihinde Avrupa Topluluğu Bakanlar Konseyi nde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu program öncelikle bir Avrupa Tüketici Hakları Beyannamesi niteliğini taşımaktadır. İkinci olarak da tüketicileri etkileyen çeşitli yasaları birbirine yaklaştırma ve değişik Topluluk politikaları ortamında tüketicinin daha iyi korunmasını sağlama yolunda genel çerçeve oluşturacak bir politika uygulamayı amaçlamaktadır. 29 Bu Programla daha önce ABD Başkanı Kennedy tarafından sayılan dört tüketici hakkı geliştirilmiş ve tüketicilerin 5 temel hakkı şu şekilde sayılmıştır: 1-Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı 2-Ekonomik çıkarların korunması hakkı 3-Tazmin edilme hakkı 4-Bilgilendirilme ve eğitim hakkı 5-Temsil edilme hakkı 30 İkinci Tüketiciyi Koruma Programı, dönemi için 19 Mayıs 1981 tarihinde yasalaşmıştır. Genel hatları ile birinci programı tamamlayıcı nitelikte olan bu program, Birinci programın ortaya koyduğu temel tüketici haklarını, bunlarla ilgili ilkeleri ve araçları daha ayrıntılı bir şekilde yeniden kabul etmiş ve eylemleri özellikle haklar etrafında yoğunlaştırarak, bunları gerçekleştirmeyi hedef almıştır. 31 Konsey ilk kez 1983 yılında, tamamen tüketici sorunlarına yönelik bir toplantı yapmıştır. 32 Bu toplantıda ne Birinci ne de İkinci Programın amacı gerçekleştirmeye 29 AT de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s Akipek, s AT de Tüketiciyi Koruma Politikaları, s Consumer Policy in the European Community, Brusses 1992, s

22 yetmediği saptandıktan sonra; tehlikeli maddeler, yanıltıcı reklamlar, kapıdan satışlar ve ayıplı mallarla ilgili direktif veya direktif önerileri kabul edilmiştir Haziran 1986 da Yeni Atılım diye adlandırılan ilke kararı ile Üçüncü Program kabul edilmiştir. Bu Program ile özellikle iç pazarın tamamlanmasıyla ilgili hedefler belirlenmiştir yılında Avrupa Topluluğu bünyesinde ilk kez bağımsız bir tüketici politikası birimi oluşturulmuştur. 34 Birinci Üç Yıllık Eylem Planı Mart 1990 da kabul edilmiştir. Planda belirlenen hedefler doğrultusunda Topluluk bünyesinde belirlenen konularla ilgili olarak bir çok Direktif çıkarılmış ve bir çok Direktif Önerisi hazırlanmıştır. Maastricht Antlaşması(Maastricht Treaty) ilk kez tüketicinin korunması ile ilgili açık hükümler taşıması dolayısıyla önem kazanmaktadır. Antlaşmanın 129/a maddesi ile üye ülkelerin tüketicinin korunması konusundaki politikalarını tamamlayıcı ve destekleyici nitelikte genel bir tüketici politikası benimsenmiş ve Birlik organlarının uyumlaştırma faaliyetleri ile yalnızca dikkate alınması gereken asgari kurallar saptanmıştır. 35 Maastricht antlaşmasının hemen ardından Komisyon tarafından İkinci Üç Yıllık Eylem Planı hazırlanmıştır dönemini kapsayan bu Eylem Planı; özellikle, tüketicilerin bilgilendirilmesi, başvurma hakkı, mahkemeye gitme hakkı ve sorunların dava yolu ile çözümü, tüketici ihtiyaçlarına finansal hizmet sunma konularını 33 Akipek, s Consumer Policy, s

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer

Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu. Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Türk Tüketici Hukuku nun AB Hukuku İle Uyumu Sorunu Doç. Dr.Yeşim M. Atamer Tüketicinin Korunması Alanında AB Yönergeleri ve Türk Hukukunda Karşılıkları 1984 Karşılaştırmalı Reklamlar 1985 İmalatçının

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Dr. DAVUT GÜRSES BANKA GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII Giriş, Konunun Tespiti, Sınırlandırılması ve İnceleme Planı...1 Birinci Bölüm Bankanın

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

Mortgage: 15 Püf Nokta

Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage: 15 Püf Nokta Mortgage yasasının çıkmasına kısa bir zaman kala, aklınıza gelebilecek bazı sorulara cevap olacak bir yazıyı da TEMPO DERGİSİ nden aktarmak istedik. 1) Değerlendirmeyi lisanslı eksperler

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KREDĐ TÜREVLERĐNĐN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YETERLĐLĐĞĐ STANDART ORANI HESAPLAMASINDA DĐKKATE ALINMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (3 Kasım 2006 tarih ve 26335 sayılı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır.

22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel Tebliği yayınlanmıştır. SĐRKÜLER Đstanbul, 01.11.2010 Sayı: 2010/137 Ref:4/137 Konu: 87 SERĐ NO.LI GĐDER VERGĐLERĐ GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de 87 Seri No.lı Gider Vergileri Genel

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Bankacılık Kanununa Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili

Detaylı

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI

3. BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLARAK KONUT FİNANSMANI KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 SUNUŞ 7 İÇİNDEKİLER 9 KİSALTMALAR 14 GİRİŞ KONUNUN TAKDİMİ, TERMİNOLOJİ, KONUT FİNANSMANI VE İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI KAVRAMLARI, İPOTEKLİ KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 İÇİNDEKİLER Bibliyografya Kısaltmalar XVII XXIX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAREKETİ I TARİHÎ GELİŞİM İÇİNDE TÜKETİCİNİN KORUN MASI '.. 5 1 Ortaçağdaki Durum 5 A Ekonomik Yapı 5 B Loncalar

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 84 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 21/02/2007 tarihli ve 5582 sayılı Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun(1) ile 13/7/1956 tarihli ve

Detaylı

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketi Yılı Hesap Dönemine Ait. Yıllık Bağlılık Raporu

Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketi Yılı Hesap Dönemine Ait. Yıllık Bağlılık Raporu Beyaz Filo Oto Kiralama Anonim Şirketi 2016 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Bağlılık Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM SAYFA I) TANIMLAR VE KISALTMALAR 3 II) YILLIK BAĞLILIK RAPORU NUN HAZIRLANMASINA VE ONAYINA

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR GENEL GİRİŞ Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VII XI XVII GENEL GİRİŞ 1 1. Common Law Sisteminde Aynen İfa Talebi 5 I. Giriş 5 II. Tarihi Gelişimi 7 A. Roma Hukukunda Aynen İfa Talebinin Gelişimi 7 B. İngiliz

Detaylı

www.tunagokdemir.com

www.tunagokdemir.com www.tunagokdemir.com MEVZUATTA YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER ÇERÇEVESİNDE TÜRK HUKUKUNDA SUKUK Klasik piyasalarda yatırımcıların, ihtiyaç sahiplerine fon aktarımı, genellikle bu aktarımdan bir maddi menfaat

Detaylı

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015 Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Sayfa 1 / 3 Müşteri Hizmetleri 0342 321 05 19 Anasayfa % ' Ürünler 1 Ürün Sepette Kurumsal Hoşgeldin, Ali Kılıç Çıkış Yap Kargo Takibi Haberler

Detaylı

Genel İşlem Koşulları

Genel İşlem Koşulları Dr. Osman Açıkgöz Tüketicinin Korunması Çerçevesinde Mobil Haberleşme Abonelik Sözleşmesinde Genel İşlem Koşulları İÇİNDEKİLER Prof. Dr. Serap Helvacı nın Önsözü...VII Yazarın Önsözü... XI İÇİNDEKİLER...XV

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.10.2010 / 121-1 GİDER VERGİLERİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 87 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde 6009 sayılı Yasa ile Gider Vergileri Kanununda

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri. Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi Yılı Hesap Dönemine Ait. Yıllık Bağlılık Raporu

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri. Otomotiv ve Turizm Anonim Şirketi Yılı Hesap Dönemine Ait. Yıllık Bağlılık Raporu Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm Anonim i 2016 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Bağlılık Raporu İÇİNDEKİLER BÖLÜM SAYFA I) TANIMLAR VE KISALTMALAR 3 II) YILLIK BAĞLILIK RAPORU NUN HAZIRLANMASINA

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

TÜRKİYE DE KULLANILAN KREDİLER VE GETİRİLEN SİCİL AFFI

TÜRKİYE DE KULLANILAN KREDİLER VE GETİRİLEN SİCİL AFFI KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE DE KULLANILAN KREDİLER VE GETİRİLEN SİCİL AFFI Etüd-Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ KONYA-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ii GİRİŞ..1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE KREDİLERİN DURUMU

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN bul Tarihi: 07/11/2013 rürlüğe Giriş Tarihi : 28/06/2014 Sinan KALENDER 1 Tüketici Hakları Zabıta Tüketici Hakkı Kul Hakkıdır 2 MADDE 1:Amaç Tüketicinin

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR Madde 1: Amaç 25 A. Genel Olarak 25 B. Korunmanın Amacı ve Kapsamı 25 1. Tüketiciler Açısından

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29188 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA

YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ VE UYGULANACAK CEZA Rızkullah ÇETİN 38 * 1-GİRİŞ: Genel itibariyle vergi kaçakçılığı ya da vergiden kaçınma olaylarını

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 60 SERİ NOLU DAMGA VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI. 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Hakkında Kanun ile Damga Vergisi Kanunu nda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Bununla ilgili olarak 29.09.2016

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 13.10.2016 Sirküler No : 2016/27 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAMGA VERGİSİ KANUNU'NDA YAPILAN SON DÜZENLEMELER Bilindiği üzere 09.08.2016 tarihli ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri

Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri Banka kredilerinde teminat sorunu çeken KOBİ lere hazine desteği kapsamında verilecek kredi garanti fonu kefaletleri GİRİŞ; 1. KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI KOBİ lerin sorunları arasında finansal sorunlar

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 20.10.2016 kabul tarihli 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yasa ile teslimsiz taşınır rehin hakkının

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne Konu: Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2009/119 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz?

5. Aşağıdakilerden hangisi varantların avantajlarından biri değildir? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? 1. Paya dönüştürülebilir tahvilin vadesi kaç günden az olamaz? a. 30 b. 60 c. 90 d. 120 e. 365 2. Paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine sahip oldukları tahviller karşılığında verilecek paylar için esas

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri Merve ACUN MEKENGEÇ Arş. Gör. Milletlerarası Özel Hukukta Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmeleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Maddi Hukukta Finansal Kiralama Sözleşmesi

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:153 Tepebaşı 80050 İstanbul Tel: (212) 313 1000 Fax: (212) 292 5390 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri

Detaylı

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER

İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER İPOTEKLİ KONUT FİNANSMANI VE HUKUKU MORTGAGE (TUTSAT) NİSAN 2007 (M.T. Yıldırım Beyazıt Önal) İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER 1. MORTGAGE KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ 1.1. MORTGAGE KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI

Detaylı

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI

15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI 09.02.2009/51 15 NO LU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNU SĐRKÜLERĐ YAYIMLANDI ÖZET 2009/14593 sayılı ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile tespit edilen vergi kesintisi oranlarının uygulanmasına

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/22 İstanbul, 3 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

Yeni Tüketici Kanunu Neleri Düzenliyor?

Yeni Tüketici Kanunu Neleri Düzenliyor? Giriş 28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ( YTKHK ), özellikle bankalar ile gerçekleştirilen tüketici işlemleri kapsamında, tüketicilerin

Detaylı

ÖNSÖZ.VII İÇİNDEKİLER.IX KISALTMALAR.XIII GİRİŞ.1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI.1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ.1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

ÖNSÖZ.VII İÇİNDEKİLER.IX KISALTMALAR.XIII GİRİŞ.1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI.1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ.1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI...1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ...1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...4 BİRİNCİ BÖLÜM FAİZ VE TEFECİLİĞE

Detaylı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Av.Şükran EROĞLU İstanbul Barosu Tüketici hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Üyesi Bilindiği gibi 15.03.1962 yılında ABD Başkanı Kennedy tarafından açıklanan Evrensel

Detaylı

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ

BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...xiii ÖN SÖZ... xv TABLOLAR LİSTESİ... xvii ŞEKİLLER VE GRAFİKLER LİSTESİ... xix BİRİNCİ BÖLÜM BANKALARIN FAALİYET ALANLARININ GELİŞİMİ 1. Bankacılık Faaliyet Alanları... 1 1.1. Mevduat

Detaylı