I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER"

Transkript

1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN PROGRAMI LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL UTF103 BİLGİ EKONOMİSİ VE E-TİCARET (3 +0)3 AKTS(5) Bilgi nedir, neden bilgi toplumu ismi verilmektedir. bilginin önemi, bilginin üretilmesi, bilgiye erişme, bilginin derlenmesi ve kullanılması, üretim tarzında değişme, bilgi toplumuna uygun eğitim, sosyo-ekonomik etkileşim, bilginin küreselleşmesi bilgi toplumu ve ekonomik yansımaları, bilgi toplumu ve teknolojik değişim ve ekonomiye etkileri, e-ticaret ve e_devletsosyal medya- değişen yaşamlar, değişen devlet, değişen vatandaşlar üstüne tartışmalar Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, Cihan Dura, Literatür Yayıncılık II. YARIYIL UTF101 ULUSLARARASI TİCARETTE VERGİLENDİRME (3 +0)3 AKTS(4) Uluslararası ticaret yapan şirketlerin vergi yasaları karşısındaki durumu, (kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV ve gümrük vergileri); vergi iadeleri; serbest bölgede gümrük rejimi; Gümrük Birliği veya G.B.'den yapılan ticari işlemlerde vergilendirme; geçici ithal rejimi; cross-border leasing'de vergilendirme; çift vergilendirme. Dış Ticarette Ulusal ve Uluslararası Vergilendirme, Ersan ÖZ, Nobel Kitapevi, Yardımcı Ders Kitapları Uluslararası Vergi Rekabeti ve Vergi Cenneti, N. Semih ÖZ, 1. Baskı, Mart 2005 III. YARIYIL UTF 201 ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK (3+0)3 AKTS(5) Stratejik yönetimi anlama ve uluslararası yatırım, uluslararası ticaret ve uluslararası ödeme alanlarında yönetici perspektifine giriş, stratejik meselelerin teşhisi ve analizi, iş hedeflerinin kurulması, stratejilerin formüle edilmesi, stratejilerin işlenmesi ve yorumlanmasındaki problemler, strateji kontrollerinin incelenmesi, yerel ticaretin çokuluslu birliklerin ürün ihracatlarıyla karşılaştırılması. Uluslararası İşletmecilik Teori ve Uygulama, Esin Can Barut, Beta Yayınları, İstanbul, IV. YARIYIL

2 V. YARIYIL UTF 304 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ (3+0)3 AKTS(4) Dış Ticaret İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ve Tek Düzen Hesap Planı; Döviz İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; İhracat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; İhracat Kredileri; Dış Ticarette Kullanılan Bazı Finansman Teknikleri ve Muhasebeleştirilmesi; Akreditifli ve Kabul Kredili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; Peşin Ödemeli, Mal Mukabili ve Vesaik Mukabili İthalat İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi; Menkul Kıymet ve Avans İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi. Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, Ümit Ataman, Haluk Sümer, Türkmen Kitabevi, İstanbul, UTF 305 ULUSLARARASI PAZARLAMA (2+0)2 AKTS(5) Uluslararası arenada etkili pazarlama teknikleri geliştirmek için sistematik yöntemler, ülke pazarlarının nasıl seçileceği, pazarlara nasıl girileceği, faaliyet alanı içerisinde ürün, hizmet, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri geliştirme, uluslararası pazarlama planlaması ve yerel pazarlama planlaması arasında karşılaştırma. Uluslararası Pazarlama İlkeleri ve Uygulama, Cem Kozlu, İş bankası Yayınları, İstanbul, UTF 309 ULUSLARARASI FİNANS YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS(3) Uluslararası finansman, değerleme ve yatırım kararları, uluslararası uygulamalara ilişkin sermaye maliyeti ve geleceğe dönük nakit akımlarının tahmini, yabancı döviz piyasaları, döviz kuru belirleme teorileri, uluslararası ticaret finansmanı, Türk sistemindeki durum; çokuluslu finansal aktiviteler, uluslararası bankacılık ve finans kuruluşları, piyasalar. Uluslararası Finans, H. Seyidoğlu, Güzem Yayınları, İstanbul, Yardımcı Ders Kitapları Uluslararası Finans, H. Doğukanlı, Karahan Yayıncılık, Adana, VI. YARIYIL UTF302 ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS(5) Uluslararası perakendecilik kavramı ve perakendecilikte uluslararalılaşma, uluslararası perakendecilikte pazarlama çevresi, perakendecilikte uluslararası pazarlara giriş stratejileri, uluslararası perakende pazarlaması, uluslararası perakendeciler ve yayılma eğilimleri, uluslararası alanda perakende pazar yapıları ve perakendecilik faaliyetleri, uluslararası perakendecilikte örnek olaylar. Uluslararası Perakendecilik, Teori Uygulama ve Örnek Olay Anlatımı, Fatma Demirci Orel, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, Nisan 2010 UTF 303 ULUSLARARASI FİNANS ve TİCARÎ KURULUŞLAR (3+0)3 AKTS(5) DTÖ, IMF, Dünya Bankası, BIS, EBRD gibi uluslararası ticari ve finansal kurumların yapıları ve faaliyetleri, ilgili kurumların, finansal kaynak sağlamak ve iktisadi politikalar geliştirmek

3 gibi ilişkide bulundukları ülkelerde dış dengenin sağlanmasına ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesine yönelik rolleri. Uluslararası Ekonomik Malî ve Siyasal Kuruluşlar, Rıdvan Karluk, Turhan Kitabevi, Ankara, UTF 306 ULUSLARARASI PAZARLAMA ARAŞTIRMASI (2+0)2 AKTS(5) Uluslararası pazarlama araştırmalarının içeriği, önemi, uygulaması ve yararları, pazarlama kararları ve belirlilik, risk ve belirsizlik halinde karar alma, kısmi ihmal durumunda karar alma ve Bayes karar analizi, hipotez testleri, örnekleme, pazarlama araştırmalarında veri ve bilgi toplama yöntem ve araçları, toplanan bilgi ve verilerin analize hazırlanması, pazarlama araştırmalarında deneysel serimler, uluslararası pazarlama araştırması ile ilgili problem ve örnek olayların analizi ve çözümlenmesi. Uluslararası Pazarlama Karması ve Yönetimi, Ömer Akat, Türkmen Kitabevi, İstanbul, VII. YARIYIL UTF401 DIŞ TİCARET MEVZUATI (3+0)3 AKTS(5) Dış ticarete genel bakış, dış ticaretin gelişimi, dış ticarette kullanılan belgeler, uluslararası satış sözleşmeleri, teslim şekilleri, ödeme şekilleri, ticaret mevzuatı, dış ticaret rejimi ve uygulamaları, dış ticarette vergilendirme nedenleri, nominal koruma, efektif koruma, AB- Türkiye İlişkileri, Türkiye de dış ticaretin vergilendirilmesi, ithalatta alınan vergi ve fonlar, gümrük vergileri, KDV uygulamaları, gümrük vergilerine eş etkili vergiler ve fonlar, ihracattan alınan vergi ve fonlar. Kambiyo ve kur sistemleri, döviz kuru, serbest döviz, kur sistemleri, 1567 sayılı TPKK ve 32 sayılı TPKK nın açıklanması, örnek uygulamalar. Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Yeni Mevzuat ve Belgeler, Feridun Kaya, Beta Basım Yayın, İstanbul, UTF 403 ULUSLARARASI TİCARETTE STRATEJİK YÖNETİM (3+0)3 AKTS(5) Küresel iş çevrelerinde karşılaştırmalı üstünlük sağlamak için gerekli stratejilerin geliştirme ve uygulamaları, stratejik yönetim alanındaki teoriler, karşılaştırmalı strateji sürecinde kullanılan çeşitli ampirik yaklaşımlar, endüstrilerin artan hızla küreselleşmesi, rekabetin bölgeselleşmesi; stratejilerin küresel olarak geliştirilip uygulanmasını kolaylaştıran ve zorlaştıran kurumsal faktörler, örgütsel değişme, rakip dinamikler, firma kaynaklarının ve imkanlarının geliştirilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü, rekabet stratejisine bölgesel yaklaşımlar, stratejik birleşmeler ve firma-içi ağlar. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Erol Eren, Beta Basım Yayıncılık, İstanbul, 2008.

4 VIII. YARIYIL UTF 402 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (3+0)3 AKTS(7) Dış ticarette ödeme yöntemleri; peşin ödeme, prefinansman, mal mukabili, vesaik mukabili ve akreditifli ödeme, Türk dış ticaret rejimi, ihracat rejim kararı, ihracat yönetmeliği, ihracat tebliğleri, ithalat rejim kararı, ithalat yönetmeliği, ithalat tebliğleri, standardizasyon rejim kararı ve yönetmeliği gibi konular işlenecek, bunlarla ilgili örnek olaylar analiz edilecektir. Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri, Mehmet Menemen, Türkmen Kitabevi, İstanbul, UTF 404 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (3+0)3 AKTS(6) Bilim; bilimlerin sınıflandırılması ve sosyal bilimler; fiziksel ve sosyal bilimler arasındaki yöntem farklılıkları; bilimsel paradigmalar; bilimsel düşünce yöntemleri; araştırma türleri, veri toplama teknikleri, bir bilimsel araştırmanın basamakları; istatistiksel tekniklerin işletme bilim konularına uygulaması ve raporlaştırılması; Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ali Yıldırım, Hasan Şimşek, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, SEÇMELİ DERSLER V. YARIYIL UTF310 LİDERLİK VE MOTİVASYON DAVRANIŞLARI (3 +0)3 AKTS(4) Çeşitli liderlik tiplerinin kullanımı ve durumlar için uygun liderlik tipinin belirlenmesi, temel motivasyon biliminin öğrenilmesi, Maslow and Hertzberg Teorileri, bir lider olarak temel işletme yönetimi becerileri, hedef koyma, hedefi aktarma ve örnek olma. Çalışanlara hedeflere ulaşmak için liderlik yapma, çalışanlardan bağlılık alma ve çalışanların kontrolünü sağlama; UTF311 PORTFÖY YÖNETİMİ (3 +0)3 AKTS(4) Genel kavramlar; portföy tanımı, geleneksel portföy teorisi, geleneksel ve modern portföy teorisi, Markowitz portföy teorisine giriş: Tek tek finansal varlıkların getirilerinin ve risklerinin hesaplanması, portföy getirisinin ve riskinin ölçümü, getiriler arasındaki kovaryans ve korelasyonun hesaplanması, iki varlıktan bir portföy oluşturulması ve etkin sınırın çıkarılması, sermaye varlıklarını fiyatlama modeline (SVFM) giriş: SVFM nin varsayımları ve SVFM nin tanıtılması, SVFM ile varlıkların fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi, arbitraj fiyatlama modeli, portföy performansının değerlendirilmesi: Treynor ve Sharpe performans ölçütü, Jensen performans ölçütü, aktif portföy yönetimi, uluslar arası çeşitlendirme. Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Mehmet Baha Karan, gazi kitapevi, Ankara 2010

5 UTF312 DIŞ TİCARET SEKTÖR UYGULAMALARI I (0 +3)3 AKTS(4) Teorik olarak elde edilen bilgilerin uygulamadaki örneklerinin incelenmesi, dış ticaret şirketlerinin uygulamada karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar, mesleki faaliyetleri incelemek, iş dünyası ve sektör temsilcilerini tanımak, mezuniyet sonrası iş hayatına hazır olmak. Yardımcı Ders Kitapları Borsada Uygulamalı Portföy Yönetimi, A. Ceylan ve T. Korkmaz, ekin kitapevi, 1998 Sermaye Piyasası Menkul Kıymetler ve Portföy Analizi, M. Bolak, Beta yayınevi, İstanbul., 2001 İMKB, Sermaye Piyasası ve Borsa Temel Bilgiler Kılavuzu, UTF 313 LOJİSTİK ve DEPOLAMA YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS(4) Lojistik yönetimi; tedarik; üretim ve dağıtım lojistiği kavramları; tedarik zinciri yönetimi ve bileşenleri; tedarik zinciri ve lojistik ilişkisi; dağıtım sistemlerinin yapısı ve dağıtım stratejileri; lojistik stratejileri; lojistik planlama; depolama ve dağıtım sistemlerinin planlanması; tasarımı ve analizi; geleneksel ve otomatik sistemler; sistem performansının değerlendirilmesi ve en iyilenmesi; sezgisel sevk etme algoritmaları; paketleme; araç çizelgeleme algoritmaları; filo tasarımı. Entegre Lojistik Yönetimi, Murat Erdal ve diğerleri, Beta Yayınevi, İstanbul, SEÇMELİ DERSLER VI. YARIYIL UTF314 DIŞ TİCARET SEKTÖR UYGULAMALARI II (3 +0)3 AKTS(5) Teorik olarak elde edilen bilgilerin uygulamadaki örneklerinin incelenmesi, dış ticaret şirketlerinin uygulamada karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar, mesleki faaliyetleri incelemek, iş dünyası ve sektör temsilcilerini tanımak, mezuniyet sonrası iş hayatına hazır olmak. UTF315 GÜMRÜK KANUNU VE MEVZUATI (3 +0)3 AKTS(5) Gümrük ve kamu mevzuatının amacı ve kapsamı, gümrük mevzuatı çerçevesinde kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin çeşitli hükümler temsil hakkı, gümrük mevzuatının uygulamasına ilişkin kararlar, bilgi ve bilgiye ilişkin yükümler, basitleştirilmiş usul ve diğer hükümler, basitleştirilmiş usulün kapsamı, serbest dolaşıma giriş beyanı, ihracat rejimi, gümrük antrepo rejimi, hariçte işleme rejimi, dahilide işleme, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimleri, taşıtların kontrolü ve gümrük bölgesine getirilen eşya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tâbi tutulana kadar uygulanacak hükümler. Gümrük El Kitabı, Çetin İnanç Celal Akkaya, Nadir Kitap 1996 SEÇMELİ DERSLER VII. YARIYIL UTF410 ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI (3+0)3 AKTS(5)

6 Ulusal ve küresel düzeyde genel çevre sorunlarının tespiti, tanımlanması, kavramsallaştırma, mevcut idari örgütlenme içinde çevre yönetiminin kurumsal ve hukuki çerçevesi, AB çevre hukuku ve yatay mevzuat, uluslararası sözleşmeler bağlamında Türkiye de uygulama sorunları, gelecek tartışmaları. Çevre Politikası, Ruşen Keleş, Can Hamamcı, İmge Kitabevi, 2009 UTF411 ERGONOMİ (3+0)3 AKTS(5) İşbilimin tasarlama sürecindeki gereklilikler, tarihsel gelişimleriyle giderek değişen ve yan dallara ayrılan bilimlerin oluşturduğu sistemde, iş bilimle ilgili temel kavram ve terimler. Ergonomi, Bayram Ali Su, Ankara: Atılım Üniversitesi, 2001, Atılım Üniversitesi Yayınları UTF 413 AB VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ (3+0)3 AKTS(5) Üyelik başvurusu resmi süreci ile ilişkili olarak Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi, Kopenhag ölçütleri ve Birliğin müktesebatının tartışılması, siyasi davranış, süreç ve kurumsal çerçevelerde AB ye uyum, insan hakları, göç, dış politika, güvenlik vb. konular. AB ve Türkiye, Rıdvan Karluk, Beta Yayınları, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Kamuran Rençber, Bursa, Aktüel Yayınları, Kasım Avrupa Birliği ve Türkiye, Veysel Bozkurt, Bursa: Vipaş, UTF 414 PROJE YÖNETİMİ (3 +0)3 AKTS(5) Proje seçimi, proje yöneticisinin rolü, proje organizasyonu ve planlaması,bütçeleme ve maliyet tahmini, zaman yönetimi, kaynak dağıtımı, bilişim sistemlerini kullanarak proje izlenmesi, denetlenmesi ve projenin sona erdirilmesi.takım bazlı projelerde proje liderliği, çatışma çözümü ve iletişim becerileri, risk analizi ve problem çözme hususlarına odaklanma. Proje Yönetimi, Prof. Dr. İsmet Barutçugil, Kariyer Yayıncılık 2008 Yardımcı Ders Kitapları: Proje Yönetimi, Jean Haris, Çeviren: Rahime Demir, Hayat Yayınları SEÇMELİ DERSLER VIII. YARIYIL UTF406 İNOVASYON YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS(6) İnovasyonun iş modelleri ile ilişkisi, inovasyon faaliyetlerinin işletmelerde uzun dönemde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak üzere nasıl değerlendirildiği, dolayısıyla inovasyonun işletmelere ölçülebilir katma değeri nasıl sağlayabileceği ve stratejik inovasyon süreci için gerekli yönetim stili ve organizasyon yapısı İnovasyon (Yönetiminde Devrimin Rehberi - Bir Bilgi Ekonomisi Çalışması), İbrahim Kavrakoğlu, Alteo Yayıncılık, Yardımcı Ders Kitapları İnovasyon Hayat Kurtarır, M. Rauf Ateş, Doğan Kitap, Mayıs 2007

7 10 İnovasyon Emri, Jonathan Littman, Tom Kelley, Mediacat Yayınevi, 2006 UTF407 KONGRE YÖNETİMİ (3+0)3 AKTS(6) Kongre turizmi, dünya, Avrupa ve Türkiye istatistikleri, dünyada ve Türkiye de kongre turizmi ve kongrelerin dünyada ve Türkiye de sağladığı döviz kazançları, International Confex tanıtımı - kongre pazarlaması ve satışı,yönetsel fonksiyonlar ve kongre yönetimi - kongre öncesi, kongre sırası ve kongre sonrası çalışmalar, DMAI, IAPCO, AIPC, ANFAŞ kongre merkezi incelemesi - İstanbul Lütfi Kırdar kongre ve sergi sarayı incelemesi, kongre turizmi ve Internet ilişkisi, kongre ve toplantılarda sunum şekilleri, sunum öncesi, sunum sırasında ve sunum sonrasında yapılması gerekenler, kongreye on-line kayıt olma, kongreye internet üzerinden bildiri yollama, incentive seyahatler ve incentive house işletmeleri, iş seyahatleri, dünyada ve Türkiye de gelişimi, MPI, Türkiye kongre turizmi kapasitesinin illere göre değerlendirilmesi Türkiye nin kongre turizmi potansiyelinin avantajlar ve dezavantajlar açısından incelenmesi, AIIC, Türkiye nin dünya kongre pazarından daha fazla pay alabilmesi için öneriler, ICCA, DMC. Kongre Ve Toplantı Yönetimi, Ebru Günlü Aksakal, İge Pırnar Tavmergen, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2004 UTF408 REKLAMCILIK (3+0)3 AKTS(6) Reklamın tanımı, kapsamı, reklamın tarihsel gelişimi, pazarlama, strateji ve reklam ilişkisi, iletişim ve reklam, reklamın sınıflandırılması, reklam yönetiminde reklam planlaması ve hedefleri, reklam yönetiminde bütçeleme, iletişim planlamasında mesaj, iletişim planlamasında reklam araçları ve reklam ajansları, reklam etkinliğinin ölçümü, reklamın etkileri, reklam ve halkla ilişkiler. Reklam Yazarının El Kitabı, Joseph Sugarman, Çev: Aytül Özer, Mediacat Yayınları, Yardımcı Ders Kitapları: Başarılı Reklamın Sırları, David F. Ramacıttı, Epsilon Yayınevi UTF412 ANKET UYGULAMALARI (3+0)3 AKTS(6) Temel tanımlar, veri tanımı ve özellikleri, anket formunun hazırlanması, verilerin sınıflandırılması, verilerin istatistiksel analizi, aket uygulamaları Anket, Türker Baş, Seçkin Yayıncılık, 2008 UTF PROGRAM DIŞI DERSLER UTF301 ÇOKULUSLU İŞLETMELERİN YÖNETİM ve ORGANİZASYONU (3+0)3 AKTS(5) Çok uluslu işletmelerin ortaya çıkış süreci, çok uluslu işletme kavramı, çok uluslu işletmelerin ayırt edici özellikleri, çok uluslu işletmelerin ülkelere giriş yolları, çok uluslu işletmelerde finansman yönetimi, çok uluslu işletmelerde kültür konusunda karşılaşılabilecek problemler ve çözüm önerileri, çok uluslu işletmelerde pazarlama stratejileri, çok uluslu işletmelerde personel politikaları. İşletme Yönetimi, Tamer Koçel, Beta, İstanbul, İşletme Yönetimi, Göksel Ataman, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2002

8 UTF 407 YATIRIM ve PROJE ANALİZİ (3+0)3 AKTS(5) Yatırım proje kavramı, yatırım projesinin işletmeler açısından önemi, yatırım kararlarını etkileyen faktörler; yatırım projesinin hazırlanma süreci, yatırım projesinin ekonomik yönden hazırlanması ve talep tahmini, yatırımın kapasitesinin belirlenmesi, kuruluş yerinin belirlenmesi, yatırım projesinin teknik yönden hazırlanması, yatırım için teknik yardım sağlanması, yatırım projesinin yönetimi, bu konuların çok uluslu ve global işletmeler yönünden göz önüne alınması; ülke riski, siyasî risk, döviz kurları riski ve benzeri risklerin proje analizlerinde dikkate alınması, uluslar arası yatırım ve proje analizi ile ilgili problem ve örnek olay çözümü. Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi, Halil Sarıaslan, Turhan Kitabevi, Ankara, UTF102 BİLGİ EKONOMİSİ (3 +0)3 AKTS(4) Bilgi nedir, neden bilgi toplumu ismi verilmektedir. bilginin önemi, bilginin üretilmesi, bilgiye erişme, bilginin derlenmesi ve kullanılması, üretim tarzında değişme, bilgi toplumuna uygun eğitim, sosyo-ekonomik etkileşim, bilginin küreselleşmesi bilgi toplumu ve ekonomik yansımaları, bilgi toplumu ve teknolojik değişim ve ekonomiye etkileri, e-ticaret ve e_devletsosyal medya- değişen yaşamlar, değişen devlet, değişen vatandaşlar üstüne tartışmalar Bilgi Toplumu Bilgi Ekonomisi ve Türkiye, Cihan Dura, Literatür Yayıncılık

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞTİCARET PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014-2015 I.DÖNEM (5114172-5120172) TÜRKDİLİ-I (2+0) Dil nedir? Dillerin doğuşu, Dil düşünce bağlantısı, dil kültür

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MUHASEBE I (3-0) 3 Muhasebenin tanımı, fonksiyonları ve gelişimi, muhasebenin genel kavramları ve genel kabul

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl Dersin DERSİN ADI T U K AKTS Dersin DERSİN ADI T U K AKTS SSG101 Sigortacılığa Giriş 3-3 4

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.)

(Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) II.YARIYIL I.YARIYIL (Kırklareli Üniversitesi 16/09/2010 tarih ve 25 sayılı Senato toplantısının 01 nolu karar ekidir.) (2010/2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN UYGULANACAK) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303

İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI. Türü İŞL 107 Genel Muhasebe I Z 303 İŞL 108 Genel Muhasebe II Z 303 Birinci Yarıyıl/First emester Kodu Adı ABANT İZZET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKEK LİAN BİLİMEL HAZIRLIK PROGRAMI Türü TUK İkinci Yarıyıl/econd emester Kodu Adı Türü

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık İşlemleri (3 0 3) Bankacılığın tarihçesi,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı