YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ VE SERMAYE PİYASALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ VE SERMAYE PİYASALARI"

Transkript

1 1

2 YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞ VE SERMAYE PİYASALARI YENİ TÜRK LİRASI UYGULAMASI İSTANBUL ALİ İHSAN GÜNGÖR UZMAN PİYASA GÖZETİM VE DÜZENLEME DAİRESİ 2

3 Yeni Türk Lirasına Geçiş Sürecinde Çalışma Yöntemi Merkez Bankasının koordinatörlüğünde üç teknik alt komite oluşturulmuştur: - Şirketler - Muhasebe - Bilgi İşlem Alt komitelerin koordinasyonlarını sağlamak üzere bir üst komite bulunmaktadır. Kurulumuz tüm komitelerde aktif olarak yer almaktadır. Çalışmalarda İMKB, İAB, Takasbank, TSPAKB, VOBAŞ ve MKK ile yakın işbirliği yapılmaktadır. 3

4 Mevzuatla İlgili Çalışmalar YTL Kanununa göre; Kanunlarda ve diğer mevzuatta, idari işlemlerde, yargı kararlarında, her türlü hukuki muamelelerde, kıymetli evrak ve hukuki sonuç doğuran diğer belgeler ile ödeme ve değişim araçlarında TL veya Liraya yapılan atıfların Taslakta belirtilen değişim oranında YTL ye yapılmış varsayılacağı ifade edilmiştir. Dolayısıyla, mevzuatta TL olarak öngörülmüş tutarlarla ilgili olarak doğrudan bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 4

5 Mevzuatla İlgili Çalışmalar Şirket hisselerinin nominal değeriyle ilgili özel bir durum bulunmaktadır. Türk Ticaret Kanunu nun 399 uncu maddesinde Hisse senetlerinin itibari kıymeti en az beş yüz liradır. Bu kıymet ancak yüzer lira olarak yükseltilebilir hükmü yer almaktadır. Uygulamada şirketler hisse senetlerinin nominal değerlerini genellikle TL olarak belirlemektedir. Dönüşüm sonrasında; TL = 0,1 Yeni Kuruş veya olacaktır. = 0,001 Yeni Türk Lirası 5

6 Mevzuatla İlgili Çalışmalar En küçük para biriminin 1 Yeni Kuruş olduğu bir ortamda hisse senetlerinin itibari değerlerinin 0,1 Yeni Kuruş olarak belirlenmesi, hisse senetlerinin takibinde ve hisse senetleri üzerindeki haklarla ilgili işlemler ve hesaplamalarda sorunlara yol açabilecektir. Bunu önlemek için, Türk Ticaret Kanunun 399 uncu maddesinde hisse senetlerinin itibari kıymetinin en az beş yüz lira olduğu şeklindeki hükmün günümüz koşullarına uydurulması ve en az 1 Yeni Kuruş olarak düzeltilmesi üzerinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte çalışılmış ve bu konuda bir Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 6

7 Mevzuatla İlgili Çalışmalar Tasarıda Yeni Türk Lirası yürürlüğe girdiğinde, şirketlere 5 yıllık bir geçiş süreci tanınarak hisse senetlerinin asgari itibari değerinin 1 Yeni Kuruş olarak belirlenmesi ve bunun katları şeklinde artması öngörülmektedir. Tanınan bu geçiş süresi Bakanlar Kurulu kararıyla bir katına kadar arttırılabilecek olup, belirtilen sürenin sonunda 1 Yeni Kuruşa tamamlanmamış paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Uyum için tanınan geçiş sürecinde anonim şirket hissedarlarının sahip olduğu paylardan doğan haklarının saklı olduğu hükmüne Tasarıda açıkça yer verilmiş olup, şirket Yönetim Kurulları payların Kanunun 399 uncu maddesine intibak ettirilmesini sağlayacak yöntemleri uygulamakla yükümlü tutulmuştur. 7

8 Şirketlerce Yapılacak İşlemler Tasarı yasalaştığında uygulama şirketler tarafından münferit olarak yapılacaktır. Her şirketin belirlenen süreler içerisinde uyum sağlaması gerekmektedir. Bunun için şirketler pay birleştirmesine gitmek, örneğin 0,001 YTL lik (0,1 YKr) 10 hisse senedi olan bir yatırımcıya 1 adet 0,01 YTL lik, yani diğer bir ifade ile 1 Yeni Kuruşluk bir hisse senedi vermek veya sermaye artırımına gitmek yollarını seçebileceklerdir. Benimsenen yöntem çerçevesinde gerekli esas sözleşme değişiklikleri yapılacaktır sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun gereğince münhasıran intibak amaçlı yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin tescili, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 8

9 Şirketlerce Yapılacak İşlemler Burada 1 Yeni Kuruşluk rakam bir alt sınır olup, şirketler bununla kısıtlı değildir. Ortaklık yapısının çok dağınık olmaması ve çok düşük tutarda pay sahipleri bulunmaması halinde, daha büyük bir itibari değer belirlenmesi, ileride yapılacak temettü ödemesi, sermaye artırımı gibi işlemlerde kolaylık sağlayacaktır. 5 yıllık bir geçiş dönemi öngörüldüğünden bunun zamanlaması da şirketlerin kendileri tarafından belirlenecektir. Her şirketin kendine özgü ortaklık yapısı ve pay dağılımı olduğu dikkate alındığında, şirket yönetim kurulları kendi yapılarına en uygun çözümü benimseyecek ve uygulayacaklardır. 9

10 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yeni yapı İMKB piyasaları üzerinde etki yaratacaktır. Hisse Senetleri Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası Vadeli İşlemler Piyasası Bu piyasalarla ilgili gerekli düzenlemeler Kurulumuz koordinasyonunda İMKB tarafından yapılmıştır. 10

11 İMKB Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) A.Ş. Takasbank, İMKB kapsamındaki sistemlerde gerekli değişikliklerin yapılmasıyla ilgili olarak İMKB ile birlikte çalışmaktadır. İMKB Hisse Senetleri Piyasasında tarihleri arasında işlem yapılmayacaktır. Takasbank, YTL ye uyum çalışmalarını İMKB ye paralel olarak üyelerle birlikte koordineli bir şekilde yürüterek, bilgisayar sistemlerinde gerekli testleri yapmaktadır. 11

12 Takasbank Hisse senedi bakiyelerinin takip sistemi konusunda, Kurulumuzun tarih ve 40/1240 sayılı kararı çerçevesinde; - Mevcut sistemde adet bazında takip edilen hisse senedi saklama bakiyeleri, YTL dönüşümü sonrasında İMKB uygulamasına paralel olarak, YTL cinsinden nominal bazda takip edilecek ve gerekli kuruş haneleri oluşturulacaktır. -Aracı kurumlar hisse senedi bakiyelerini muhasebe sistemlerinde iki kuruş hanesi kullanmak suretiyle izleyebileceklerdir. 12

13 Takasbank - Kusürat bakiyelerinin yok edilmesi amacıyla; aracı kuruluşların müşterilerinden, İMKB nin tarih ve 1616 no lu Genelgesi ile kamuya duyurduğu esaslar çerçevesinde YTL ye geçiş sonrasında 1 lotun altında kalacak hisse senedi bakiyelerini tasfiye veya tama iblağ etmelerini istemeleri veya müşterilerinden onay almak koşuluyla, bu bakiyeleri doğrudan kendi portföylerine satın almalarına yönelik olarak, TSPAKB üyelerine ve yatırımcılara tavsiyede bulunmak ve bu konuda gerekli yönlendirmeyi yapmak üzere görevlendirilmiştir. 13

14 Takasbank Fiziki sertifika takibi ile ilgili olarak ise; - Mevcut durumda TL cinsinden basılmış olan hisse senetlerinin YTL cinsinden yeniden bastırılmaması, ten sonra TL cinsinden düzenlenmiş hisse senedi sertifikalarının herhangi bir nedenle yeniden basılması gerektiğinde YTL cinsinden basılması, gerekmektedir. 14

15 İstanbul Altın Borsası (İAB) İstanbul Altın Borsası bünyesinde; Kıymetli Madenler Piyasası (Altın, gümüş, platin) Vadeli İşlemler Piyasası (Altın üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) Kıymetli Madenler Ödünç Piyasası (Altın, gümüş, platin işlemleri ve bu işlemleri temsilen piyasa tarafından çıkarılan sertifikaların alım satım işlemleri) yer almaktadır. 15

16 İstanbul Altın Borsası (İAB) İAB de işlemlerin TL nin yanı sıra döviz cinsinden de yapılıyor olması ve TL işlemlerinin büyük tutarlı olması sebebiyle, İAB YTL ye geçiş sürecinden daha az etkilenecektir. İAB Piyasalarında kuruş hanesinin 2 basamak olarak kabul edilmesi, fiyat adımlarının 1 YKr olarak uygulanması ve fiyat tekliflerinin gram yerine kilogram olarak girilmesi öngörülmektedir. 16

17 Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Şirketler Sermaye piyasasında faaliyet gösteren, -Aracı Kuruluşlar - İMKB Şirketleri -Yatırım Fonları -Bağımsız Denetim Şirketleri tarafından, içerikleri Kurulumuzca hazırlanan, Aylık Durum Formları Özet Formlar doldurulmakta ve YTL ye uyum durumları hakkında bilgi verilmektedir. 17

18 Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Şirketler Bu şirketlerle iletişimin sağlanması ve doldurulan formların değerlendirilmesi ve genel koordinasyonun yapılması için koordinatör kuruluşlar belirlenmiştir. TSPAKB İMKB Takasbank Aracı Kuruluşlar Borsaya kote olan şirketler Yatırım Fonları Bağımsız Denetim Bağımsız Denetim Şirketleri Derneği 18

19 Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Şirketler Formlar, her ayın ilk iki işgünü içerisinde koordinasyonu yürüten kuruluşlara gönderilmekte ve bu kuruluşlar konuyla ilgili olarak bir değerlendirme raporu hazırlamaktadır. Değerlendirme raporları her ay 10 gün iş günü içinde Kurulumuza gönderilmektedir. Böylelikle sektörünün içinde bulunduğu durumu izlemek, belirli zaman periyotlarında gelişmeleri takip ederek gereken yönlendirmeyi yapabilmek ve gerekli önlemleri alabilmek mümkün hale gelmiştir. 19

20 Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Şirketler Gelinen aşamada başta aracı kurumlar ve yatırım fonları olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketlerin dışarıdan temin ettikleri veya kendi bünyelerinde oluşturdukları yazılımlarla ilgili gerekli çalışmaları yaptıkları, dışarıdan temin edilen yazılımlar için ilgili yazılım firmaları ile YTL geçişine ilişkin anlaşmaları imzaladıkları görülmektedir. Muhasebe sistemlerinin uyumu konusunda ise çalışmalara başlandığı, genel olarak YTL dönüşümü konusunda çalışmak üzere yetkili kişilerin belirlendiği ve iş planlarının oluşturulduğu görülmektedir. Borsa şirketleri uyum durumlarını İMKB Bültenleri aracılığıyla özel durum açıklaması şeklinde kamuya açıklamaktadır. 20

21 Yatırım Fonları Yatırım fonları konusunda da Bankalar Birliği ve Aracı Kuruluşlar Birliği ve sektörle doğrudan yapılan görüşmeler neticesinde farklı bir çok alternatif değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, fon birim pay değerlerinin YTL cinsinden 6 haneli olarak gösterilmesine, mevcut fonların başlangıç değerlerinin 1 Yeni Kuruş kabul edilerek YTL ye geçiş sonrası kuruluş izni verilen yatırım fonlarının başlangıç değerinin 1 Yeni Kuruş olarak belirlenmesine ve emeklilik fonları için de aynı esasların uygulanmasına karar verilmiş olup, konu kamuoyuna duyurulmuştur. 21

22 Yatırım Fonları Alım Satım Fiyatları Birim pay değeri altı haneli olarak hesaplanmakla birlikte, yatırımcılar alım veya satım işlemi yaptıklarında, birim pay değerinin alım veya satım yapılan pay adedi ile çarpılması suretiyle bulunan tutar, 5083 sayılı Kanun un 2.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hüküm çerçevesinde yuvarlanarak ödeme yapılacaktır. Ortaya çıkan yuvarlama farklarının, yatırım fonlarının birim pay değerinin artış ve azalışına duyarlılığı dikkate alınarak minimuma indirilebilmesi amacıyla gerekli önlemler Fon Kurullarınca alınacaktır. Buna rağmen oluşabilecek yuvarlama farkları muhasebe kayıtlarına yansıtılabilecektir. 22

23 Henüz Faaliyetlerine Başlamamış Kuruluşlar Faaliyete geçecek olan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ile kaydileştirme fonksiyonuna başlayacak olan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. sistemlerini YTL ye uyumlu olarak dizayn etmekte olup, bu kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar da Kurulumuzca yakından izlenmekte, çıkan sorunlar çözülmekte ve gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. 23

24 SONUÇ-1 1) Sermaye piyasalarına bir bütün olarak bakıldığında YTL ye uyum konusunda gerekli çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarla koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir. 2) Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanununa tabi bütün kuruluş ve şirketler tarafından yapılan çalışmalarla ilgili bildirimler takip edilmekte, YTL ye sorunsuz bir şekilde geçebilmeleri için gerekli önlemler alınmaktadır. Bilgi işlem sistemlerinden kaynaklanabilecek sorunların önüne geçebilmek için gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. 24

25 SONUÇ-2 3) Bu çerçevede, sermaye piyasalarının YTL ye sorunsuz bir şekilde geçmesi ve geçiş süreci sonrasında da işleyişine sorunsuz bir şekilde devam etmesi beklenmektedir. 4) Dönüşüm süreci kapsamında fiyatlar, işlem birimleri, bunların gösterim şekilleri gibi konularda uluslararası standartlar yakalanmış olacak, yabancı yatırımcıların piyasalarımızı takibi kolaylaşacak ve operasyonel işlemlerini alıştıkları şekilde yürütmeleri sağlanacaktır. 25

Deloitte. Tax. Yeni Türk Lirası.

Deloitte. Tax. Yeni Türk Lirası. Deloitte. Tax Yeni Türk Lirası. www.deloitte.com.tr Uyarı: Bu Rehberin hazırlanmasında T.C. Merkez Bankası, T.C. Maliye Bakanlığı ve www.ytl.gen.tr adresindeki veriler kullanılmıştır. Hazırlanan bu çalışma

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER -2002 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 BAKANLAR KURULU KARARLARI 07.12.2001 Tarih ve 2001/3463 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.10.1984 tarih ve 84/8581 sayılı Bakanlar

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/1 İstanbul, 02 Ocak 2006 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi

Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Ata Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata

Detaylı

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI

SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI www.firstgate.com.tr SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK MEVZUATI SERMAYE PİYASASI, BANKACILIK, SİGORTACILIK

Detaylı

1.Bölüm. Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

1.Bölüm. Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

AK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ONYEDİNCİ ALT FONU 21 ŞUBAT 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi

Detaylı

TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU...

TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU... TÜRKİYE DE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KAYDİLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU... MKK KAYD-e SİSTEM ve e-mkk PROJESİ (Hesap Açma, Kıymet Transferleri, Rehin/Teminat ve Temerrüt Raporlama Modülleri) DANIŞMA VE GÖRÜŞ

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26305 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 2. Bölüm SERMAYE PİYASASI KANUNU Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına ilişkin ilgili temel kavramları

Detaylı

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. A Tipi Karma Fonu. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu Ata Yatırım

Detaylı

YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası

YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR? Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Yatırım Ortaklıkları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-4

SERMAYE PİYASASI KURULU. Yatırım Ortaklıkları. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-4 SERMAYE PİYASASI KURULU Yatırım Ortaklıkları SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-4 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-4 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek

Detaylı

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ALTIN BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca alınan

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Lehine Faaliyet Gösterdiğimiz Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur. Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri METRO

Detaylı

VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM

VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY

4.Bölüm. Sermaye Piyasası Kurumları. Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY 4.Bölüm Sermaye Piyasası Kurumları Yrd. Doç.Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye Piyasası Kurumlarına ilişkin genel bilgileri

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI, İHRACI HALKA ARZI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKAN GÜÇLÜ 15.11.1998 tarih ve 23524 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN... TARİH VE... SAYI İLE ONAYLANAN,... TARİH

Detaylı

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU

TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU TAKASBANK A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1- İletişim Bilgileri... 4 2- Döneme Ait Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Özet Finansal Bilgiler... 4 3-

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş Rapor N o : SYMM 116/1549-114 FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. NUN 30 HAZİRAN 2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU FİNANSAL TABLOLAR KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI YİRMİNCİ ALT FONU 21 NİSAN 2011-25 NİSAN 2012 YATIRIM DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası

Detaylı