PERİSKOP. Atatürk Cumhuriyetinin Temel Değerlerine Bakış. İLKER GÜVEN (E.Amiral)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERİSKOP. Atatürk Cumhuriyetinin Temel Değerlerine Bakış. İLKER GÜVEN (E.Amiral)"

Transkript

1 ATATÜRK kimdir? PERİSKOP Atatürk Cumhuriyetinin Temel Değerlerine Bakış İLKER GÜVEN (E.Amiral) Askeri ve politik gücü, ünü, ulusunun kurtuluş ve kuruluşundaki tutum, davranış ve etkinlikleri yöneltme ve rehber olma özellikleri ile değişmez ÖNDER dir. İnsan zekası ve kişiliğinin erişebileceği en yüksek mertebede, olağan üstü yaratıcı güce sahip olduğu için DEHA dır. İnsanlık değerlerini korumadaki erdemleri bakımından çok büyük olduğu ve 20. yüzyılın en büyük devlet adamı seçilebildiği için ULU dur / YÜCE dir. Böyle bir devlet adamının kurduğu devletin temel ve bütünleyici ilkelerinin neler olduğunu kendi ifadelerinden açıklayarak bir ufuk turu ile durum tesbiti yapmak istiyorum. A. TEMEL İLKELER 1. CUMHURİYETCİLİK: Türk milletinin karakter ve adaletine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. (1924) Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şeklidir, demektir. (1933) Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. (1925) İçeride egemelik hanedandan alınarak cumhura yani halka verilmiştir. Dışarıda egemeliğimizin belgesi ise LOZAN Antlaşmasıdır. Bugün LOZAN ne hale gelmiştir? Egemen ve eşit haklara sahip Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün ABD, AB, IMF, Dünya Bankası ve GÜMRÜK BİRLİĞİ anlaşması gibi devlet, kurum ve yabancı sermayenin kararlarını uygulayan

2 bir devlet haline getirilmiştir. Tek kelime ile Cumhuriyetin fazileti yok edilmiştir. Özellikle özgürlükleri dışlayan dinci siyasal ideoloji Cumhuriyetin temellerini sarsmaya çalışıyor! 2. MİLLİYETCİLİK: Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkına Türk Milleti denir. (1930) Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir soyun evlatları ve hep aynı cevherin damarlarıdır. (1932) Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetcisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa o topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. (1923) Maalesef Türkiye yi yönetenler tarafından NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! ifadesi söylenememektedir. Türklük yüce Türk Milletinin üst kimliği durumundan alt ve etnik bir kimlik konumuna indirgenir hale gelinmiştir. Türküm denilmesi gerekirken Türkiyelilik gibi kavram kargaşası yaratılarak milliyetcilik duyguları rencide edilmekte ve toplum bölünmeye sürüklenmektedir. 3. HALKÇILIK: Halkçılık toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir. (1921) Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, fakat kişisel ve sosyal hayat için iş bölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. (1923) Eşit haklara sahip, cinsiyet farkı gözetilmeyen özgür bireyler olan halk, tekrar teokratik düzendeki gibi ümmetin kulu, şeh ve şıhın kölesi konumuna indirgenmektedir. Halk kadın erkek eşitliğinden kadın alehine eşitsizlik yaratılarak sınıf ve cinsiyet ayırımcılığına sürüklenmektedir. Feodal yapının devam ettirilmesi yanısıra halk, gerici dinci siyasal baskı ile özgür birey konumundan kul, köle konumuna dönüştürülmeye çalışılmaktadır. 4. DEVLETCİLİK:

3 Devletciliğin bizce anlamı şudur: kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak memleket ekonomisini devletin eline almak. (1936) Prensip olarak devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır. (1930) Kesin zaruret olmadıkça piyasalara karışılmaz, bununla beraber hiçbir piyasada başıboş değildir. (1937) Önce devlet ekonomiden elini çekmeli sözünün ne kadar anlamlı olduğuna bakalım? Dünyanın gelişmiş tüm ülkelerinde devletin ekonomik faaliyet içindeki payı %30 un üzerindedir. IMF ve OECD nin tesbitlerine göre ABD de son 30 yıldır devletin payı hiç %30 un altına düşmemiş. Belçika, Fransa, Almanya ve Hollanda da devletin payı %50 leri aşıyor. Zengin ülkeler ortalaması %47 dir. Türkiyede 1997 yılında devletin payı %26.6 ve 2000 yılında da %23.9 olarak tesbit edilmiştir. Ülke çıkarları yerine parti ve yandaşlarının çıkarlarını öne alan iktidar dış güçlerin ekonomik egemenliğine olanca gücü ile yardım ediyor. Dış ekonomik güçler; üretmeden, riske girmeden, yatırım yapmadan, çok yüksek kazanç sağladıkları bir faiz ve borsa düzeninde yaşatılmaktadır. Ülkemizin Atatürk zamanında kurulan kazanımları yok pahasına babalar gibi yabancılara satılmaktadır. Ayrıca yeraltı ve yerüstü toprak ve kurumsal zenginliklerimiz yabancıların tekeline adeta bir altın tepsi içinde yasalarla terk edilmektedirler. Halkın yararlanamadığı zenginin daha zengin yoksulun daha yoksul hale getirildiği yurtdışı ekonomik proje dayatmalarla gelir dağılımı adaletsizliği, ulusun kaderi haline getirilmiştir. Tek kelime ile yüce Atatürk ün işaret ettiği gibi maalesef piyasa başıboş haldedir. Ulusal bir ekonomi politikamız yoktur. 5. LAİKLİK: Laiklik yanlız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurtdaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir. (1930) Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi

4 imkanını temin etmiştir. (1930) Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. (1926) Başbakan yardımcısı M. Ali ŞAHİN nin açıklamalarına göre 2006 yılında imam hatip eğitimi 1107 devlet memuru Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarından değişik bakanlıkların kadrolarına geçmiştir. İmam hatip eğitimi gören 605 devlet memuru diyanete bağlı kurumlardan ayrılarak Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışmaya başlamıştır? AKP hükümeti geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığında imam açığı olduğu gerekçesi ile kadro istemişti? Her dinde bir din öğretimi ve eğitimi vardır. İnsanlara inandığı din hakkında bilgi veren din öğretimidir. Din eğitimi ise; insanların din adamı için eğitir ve yetiştirir. Ege Cansen e göre; Bilim ile dinin farkı din akla dayanır. Dine tabii ki akıl kapısından girilir. Ancak bilime din kapısından girilemez. Çünkü din nakil, bilim ise akıl dır. şeklinde açıklamaktadır. Yani din eğitimi dini kadrolara insan yetiştirir. Bilim eğitiminin yerine geçmemesi gerekmektedir. Zira, din ile devleti birbirinden ayırmak laik sistemin olmazsa olmazıdır. Din adamı olmak isteyen imam hatip eğitimi görür. Devlet adamı olmanın yegane koşulu bilimsel eğitimdir. Devlet adamının dini yönetmesi düşünülemeyeceği gibi, din adamınında devleti yönetmeye kalkması kabul edilemez bir gerçektir. Kısaca danıştay başkanının dediği gibi Laiklik; eğitimin, kültürün, hukukun, dinden bağımsız olmasının, devletin dine dayalı düşünce ve akımların etkisinden arınması anlamını taşır. Atatürk ilke inkilaplarına aykırı hertürlü hareket İRTİCA dır. Bireyin iç dünyasına yönelik olan din ve vicdan özgürlüğünün, kamu düzenini bozucu eylemlere dönüşmesine izin verilmemelidir!.. 6. DEVRİMCİLİK: Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların (devrimlerin) gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. (1925) Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. (1925)

5 Devrimciliğe can veren unsurlar: Cumhuriyetcilik, Laiklik ve Tevhidi Tedrisat yani Eğitim Birliği yasasıdır. Özellikle bu unsurların içinde Eğitim Birliği yasası devrimlerin anlatım ve yerleşmesinde temel oluşturmuştur. Devrimcilik ile; geleceğimizin teminatı ve en kıymetli hazinemiz olan geçlerimizin çağdaş, akılcı ve pozitif bilimle eğitilerek, uygar bilgi toplumunu oluşturması esas alınmıştır. Bugün maalesef Cumhuriyet öncesinin iki hatta üç başlı eğitiminin uygulamaya konulduğunu görüyoruz. Bunlar; ilmi, dini ve yabancı dille eğitim dir. Mutlaka eğitimin tekrar milli ve tek başlı hale getirilerek Atatürk ün devrimcilik ilkesine dönülmelidir. Böylece fikir, sanat, bilim, hukuk ve teknolojide araştırma yoluyla gelişme ve değişme olan UYGARLIK ta Atatürk ün vasiyetine uygun olarak yarışmaya katılabiliriz. B. BÜTÜNLEYİCİ İLKELER 1. MİLLİ EGEMENLİK: Yeni Türkiye devletinin yapısının ruhu milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. (1923) Toplumda en yüksek hürriyetin, en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanması, istikrarı ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliği sağlamış bulunması ile devamlılık kazanır. Bundan dolayı hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası milli egemenlikdir. (1923) Mustafa Kemal Atatürk (Eskişehir İzmit konuşmaları Kaynak Yayınları s.67) de: Uluslar egemenliklerini geçici bile olsa bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile desbotluk yapabilir ve bu desbotluk bireysel desbotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki; bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir. diyerek bu günümüze adeta projektor tutmaktadır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ancak çoğunluğun azınlığa, azınlığın çoğunluğa asla tahakkübü değildir. Milli egemenlik, milletin ortak

6 mutabakat belgesi olan Anayasa üzerinden sağlanır. Mutabakat belgesi dışındaki her söylem, her uygulama uzlaşmazlık, gerginlik ve bölünmeler yaratır. Halk egemeliğni seçtikleri millet vekilleri aracığı ile sağlar. Sandıklar uzlaşma sağlamazlar. Sadece halkın tercihlerini yansıtır, uzlaşma sağlamaz. Uzlaşma ise siyasiler tarafından mutabakat metni olan Anayasa esasları içinde ancak mecliste sağlanabilir.aksi halde işte bugünkü hiç istenmeyen durum ortaya çıkar. 2. MİLLİ BAĞIMSIZLIK: Tam bağımızlık denildiği zaman elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültürel ve benzeri her hususta tam bağımsızlık ve tam seferberlik demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan mahrumiyet millet ve memleketin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından mahrumiyeti demektir. (1921) Türkiye devletinin bağımsızlığı mukaddesdir. O ebediyen sağlanmış ve korunmuş olmalıdır. (1923) Milli marşımızın adı İstiklal yani bağımsızlık marşıdır. Maalesef bugün Türkiye; siyasal, hukuksal ve ekonomik olarak başkalarının aldığı kararları uygulayn bir devlet konumuna sokulmuştur. Halk mitinglerde, meydanlarda Türk bayraklarına sarılmış olarak ne ABD ne AB tam bağımsız Türkiye diye haykırmaktadır. Bu haykırış Atatürk ün bağımsız Türkiye sine olan özlemin sonucudur. Karar organında yer olmadğımız GÜMRÜK BİRLİĞİNİN hertürlü kararını koşulsuz uygulamak zorunda bırakılmışız. Ayrıca IMF, Dünya Bankası gibi ekonomi kuruluşlarının programlarına ve dayatmalarına boyun eğer duruma getirilmişiz. Dış politikamız ise: ABD ve AB nin ipoteği altındadır. Hukukumuzu üyesi olmadımız ve olamayacağımız belli olan AD dayatmalarına teslim etmiş durumdayız. Ancak meydanlara toplanan halkımız mitinglerde uyanmaya başladığını gösterdiğinden en büyük teselliimizi oluşturmuştur. 3. MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK Millet ve biz yok, birlik halinde birlik var. Biz ve millet ayrı şeyler değiliz. (1919) Milli varlığın temelini milli şuurda ve milli birlikte görmekteyiz. (1936)

7 Toplu bir milleti istila etmek daima dağınık bir milleti istila etmek gibi kolay değlir. (1919) Cumhuriyetin ve demokrasinin olmazsa olmazı olan LAİKLİK karşıtı GERİCİ ve DİNCİ kadrolaşma ile kadrolaşma ile ŞERİATCILIK ve ETNİK BÖLÜCÜLÜK milli birlik ve beraberliğin en büyük iki tehdit ve tehlikesidir. Temelde çözüm için Öğretim Birliği devrim yasasının tavizsiz uygulamasındadır. Buna ilaveten özellikle BÖLÜCÜLÜK için sosyoekonomik çözüm olarak mevcut FEODAL düzeninde mutlak kaldırılması gerekmektedir. 4. YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ Yurtta Sulh, Cihanda Sulh için çalışıyoruz. (1931) Türkiye Cumhuriyetinin en esaslı prensiplerinden biri olan Yurtta Sulh Cihanda Sulh gayesi insaniyettir ve medeniyetin refah ve terakkisinde en esaslı amil olsa gerektir. (1933) Sulh milletleri refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur. (1938) Atatürk ün kurduğu ve Türkiyeyi saran barış paktlarını zaman içinde yitirerek, aşağı yukarı tüm komşularımızla düşman konumuna geldik. Atatürk ün emperyalizme karşı savaşarak kurtarıp kurduğu Cumhuriyetimizi, barışı edilgen bir şekilde sağlamak uğruna maalesef emperyalist güçlere teslimiyet şeklinde yorumlar duruma getirildik. İşgalci emperyalist güçlerin güdümünde kalarak barışa katkı sağlamak bir tarafa, barışı kundaklayan konumuna düştük. Hatta buna ilaveten sözde dost ülkenin telkini ile Ilımlı İslam Devleti yani Ilımlı Teokratik Devlet olmanın sözü ile BOP un Eş Başkanlığı nıda üstlendik! 5. ÇAĞDAŞLAŞMA

8 Milletimizi en kısa yoldan medeniyetin nimetlerine kavuşturmaya, mesut ve müreffeh kılmaya çalışacağız ve bunu yapmaya mecburuz. (1925) Biz batı medeniyetini bir taklitcilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. (1926) Çağdaşlaşmanın, devrim ve yeniliklerin başlıca düşmanı gericilik, taassup ve yobazlıktır! Tutuculuğu millilik ile eş değerde görmek, din, mezhep ve tarikatları öne çıkaran ümmetciliği, din kardeşliğini, mezhep bağlılığını, milli değerlerin, milli tarihin, milli geleneklerin üstünde görmek demektir. Tarikat kimliğini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğinden üstün tutmak, TUTUCULUK ve GERİCİLİK tir. Yurttaş bu durumda ümmetin bireyi olarak onun bunun kulu, kölesi durumundadır. Bu durumda milli devletin milliliği ile çağdaşlık anlamı yok olur. Bir başka nokta taklitciliktir. Milli öz değerlerimizi dışlayarak, gelişmiş başka toplumların öz değerlerini benimsemek ve uygulamak şeklinde görülmektedir. Taklitcilik toplumsal gelişim ve çağdaşlaşmayı, öz kişilik ve milli karakterleri yerine, gelişmiş ülkenin öz kişilik, hayat tarzları ve karakterlerine benzetmekte ve özendirmekte görülür. Bu durumda da milli devletin milliği gider, geriye kuru bir devlet kalır. Maalesef bugünkü durumumuz bu etkenlerin altındadır. Gerici, tutucu, taklitci bir toplum olmaktan çıkabilmek için Milli Eğitimin Öğretim Birliği esasları dikkate alınarak, milletin öz değerleri korunmalıdır. Çağdaşlaşmak için de araştırma ile bilgi ve teknolojiyi üreterek tüketmek ve ihrac etmek zorundayız. 6. BİLİMSELLİK VE AKILCILIK a.bilimsellik Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir. (1924) Türk Milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müsbet bilimdir. (1933) b.akılcılık Bizim akıl, mantık ve zeka ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir.

9 (1925) Bu dünyada herşey insan kafasından çıkar. (1926) Bilim ve akıl birbirinden ayrılmayan temel aydınlanma, gelişme ve uygarlaşmanın yegane aracıdır. Bilim ve akıl doğmalardan ve dini etkenlerden arındırılmak zorundadır. Aksi halde gelişme, değişim, dönüşüm gerçekleştirilemez. Bilim adamı akla bağlıdır. Akıl nedenselliği sorgular, kendini denetler ve düzeltir. Bilim neden sonuç ilişkisini araştırır. Ancak bugün Türkiye nin yönetiminde egemen olan T.C. Başbakanı akıl, bilim ve hukuka bakışını bakınız nasıl dile getirebiliyor; AİHM nin kamu alanında yasaklama kararına onay vermesi karşısında; Sana mı kaldı? Türban konusunda karar vermek, bu Ulemanın işidir. Ulema ne diyorsa o olur! Danıştay ın türbanlı öğretmen için aldığı yasaklama kararı karşısında; Efendi sen kim oluyorsun, buna mecelle (şeriat hukuku) karar verir diyebilecek kadar akıl, bilim ve hukuk dışı doğmatik duygularla konuşabiliyor? 7. İNSAN VE İNSANLIK SEVGİSİ: İnsanları mesut edeceğim diye onları birbirine boğazlatmak, insanlıktan uzak ve son derece üzülünecek bir sistemdir. (1931) Biz kimsenin düşmanı değiliz, yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız. (1936) Atatürk ün ulaşmak istediği, insanlara vermek istediği en önemli hedefi; savaşları önlemek, milletlerin sömürü ve hegamonya hayalleri içinde başka milletlerin topraklarına saldırarak işgal edip kan dökülmesini önlemektir. Atatürk ün özlemi insanların kendi vatanlarında özgür, mutlu ve bağımsız yaşamalarını sağlamak ve görmektir. Atatürk savaşların insanlığa verdiği zararları bizzat yaşayarak ve yüksek sorumluluk duygularıyla yüreğinden; kin, nefret, garez ve bencillik gibi negatif duyguları söküp atmış ve sadece sevgi gibi yüce bir enerjiyle dopdolu olarak kamil, yani mükemmel, erdemli ve kusursuz bir insan mertebesine erişmiştir. İşte bu nedenledir ki Atatürk sevgisi bencil değil, sencil bir sevgidir. Türk ulusunun kalbinde ve insanlık tarihinde sonsuza dek sevgi ve özlemle yaşamaya devam edecektir.

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ KURULUŞ 1985 ŞAMLAR POSTASI SAYI 7 KASIM 2008. ŞAMLAR POSTASI - SAYI 7 - KASIM 2008 Copyright

TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ KURULUŞ 1985 ŞAMLAR POSTASI SAYI 7 KASIM 2008. ŞAMLAR POSTASI - SAYI 7 - KASIM 2008 Copyright TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ KURULUŞ 1985 ŞAMLAR POSTASI SAYI 7 KASIM 2008 AYLIK TÜRK ŞAMLAR AĐLE DERNEĞĐ YAYINLARI EKĐM AYI SAYISI ĐÇERĐĞĐ Önsöz Sağlık araştırması Sosyal güvenlik anlaşması Köy işleri Atatürkün

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ATATÜRK' te Bilimsel anlayış tutkusu

ATATÜRK' te Bilimsel anlayış tutkusu ATATÜRK' te Bilimsel anlayış tutkusu Prof. Dr. Fikri A KDENİZ Çukurova Üniversitesi Önce Atatürkçülük ilkelerini hatırlatmak istiyorum: 1. Cumhuriyetçilik 2. Milliyetçilik 3. Halkçılık 4. Devletçilik 5.

Detaylı

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Kemal Derviş Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi İstanbul Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Detaylı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı

Barışan ve Değişen Türkiye Programı Barışan ve Değişen Türkiye Programı 2014 Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir M. K. Atatürk 1923 İzmir 1 GİRİŞ Kadın Partisi, Türkiye nin kemikleşmiş politik rant

Detaylı

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI PARTİ PROGRAMI YENİ SİYASET İNSANI YAŞAT Kİ! DEVLET YAŞASIN Sayfa 2 İÇİNDEKİLER TEMEL İLKELERİMİZ 6 İNSAN MERKEZLİ SİYASET 7 YENİ SİYASET 9 TEMEL KONULARA BAKIŞIMIZ 10 1. DEMOKRATİK CUMHURİYET 10 1.1 DEMOKRATİKLEŞME

Detaylı

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYIN KURULU YAYINLARI NO: 142 TBMM DE B R L DER. YAZICIOπLU TBMM KONU MALARI, YASAMA VE DENET M ÇALI MALARI

TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYIN KURULU YAYINLARI NO: 142 TBMM DE B R L DER. YAZICIOπLU TBMM KONU MALARI, YASAMA VE DENET M ÇALI MALARI TBMM KÜLTÜR, SANAT VE YAYIN KURULU YAYINLARI NO: 142 TBMM DE B R L DER Muhsin YAZICIOπLU TBMM KONU MALARI, YASAMA VE DENET M ÇALI MALARI Derleyen ve Yayına Hazırlayan Habip KOCAMAN TBMM Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

CUMHURİYET HALK PARTİSİ PROGRAMI YENI HEDEFLER YENI TÜRKIYE

CUMHURİYET HALK PARTİSİ PROGRAMI YENI HEDEFLER YENI TÜRKIYE CUMHURİYET HALK PARTİSİ PROGRAMI YENI HEDEFLER YENI TÜRKIYE CUMHURİYET HALK PARTİSİ PROGRAMI YENİ HEDEFLER YENİ TÜRKİYE TBMM Kütüphanesi Ya 1994-398 Yıl 2004 Cilt Ksııı kop Dmb* *200402098* CHte "değişimin

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR

Bilgiyurdu. Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR Bilgiyurdu Gençlik Dergisi İKİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 AYDA BİR YAYIMLANIR - ÜCRETSİZDİR BİLGİYURDU GENÇLİK DERGİSİ YIL: 3 SAYI: 16 KASIM - ARALIK 2009 İKİ AYDA BİR ÇIKAR ÜCRETSİZDİR. SAHİBİ:

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

TÜRK DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRK DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRK DEĞERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof.Dr.İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Asıl konumuza geçmeden önce kongremizin başlığı olan küreselleşme

Detaylı

DEMOKRASİ, SİYASET, KAMU YÖNETİMİ VE LAİKLİK

DEMOKRASİ, SİYASET, KAMU YÖNETİMİ VE LAİKLİK DEVRAN DEMOKRASİ, SİYASET, KAMU YÖNETİMİ VE LAİKLİK Tüm tarih boyunca siyasetin ve hukukun temel ilke ve değerlerini belirlemiş olanların filozoflar olduğunu dikkate aldığımızda, özellikle demokratik rejimlerde

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU. Orijinal 170 SORU T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG AVCISI KAZANIMLARA VE TEOG SORU FORMATINA UYUMLU Orijinal 170 SORU METİN ÖZDAMARLAR SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ 1. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti.

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN 2. OLAĞAN MERKEZ GENEL KURULU 5-6 ŞUBAT 2005 BÜYÜK ANADOLU OTELİ-ANKARA

TÜRK EĞİTİM-SEN 2. OLAĞAN MERKEZ GENEL KURULU 5-6 ŞUBAT 2005 BÜYÜK ANADOLU OTELİ-ANKARA TÜRK EĞİTİM-SEN 2. OLAĞAN MERKEZ GENEL KURULU 5-6 ŞUBAT 2005 BÜYÜK ANADOLU OTELİ-ANKARA 05 ŞUBAT 2005 CUMARTESİ SUNUM Sayın Genel Başkanım, eğitim çalışanlarının gerçek ve güçlü temsilcisi Türk Eğitim-Sen

Detaylı

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Özet M. Cengiz YILDIZ * Yusuf Akçura nın Üç Tarz ı Siyaseti ne (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı

Detaylı

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1

YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 YGS TARİH ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST - 1 1. Geçmişte meydana gelen bir olayı değerlendirirken, olayın meydana geldiği dönemin şartları dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, tarihi bir olayın oluşumu ve gelişiminde,

Detaylı

7 HAZİRAN 2015 SEÇİM BEYANNAMESİ

7 HAZİRAN 2015 SEÇİM BEYANNAMESİ 7 HAZİRAN 2015 SEÇİM BEYANNAMESİ 1 Sunuş Yeni Bir YOL Bu Rotayı Biz çiziyoruz Adalet Hoşgörü Dayanışma Birlik ve Beraberlik Gemi nin pruvası YENİ NESİL SİSTEM YENİ NESİL SİYASET YENİ NESİL DEVLET YENİ

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

YALNIZ ANKARA RUHUYLA Türk Hukuk Devrimi ve Bu Devrimde Ankara Hukuk Mektebi nin Yeri ve Önemi

YALNIZ ANKARA RUHUYLA Türk Hukuk Devrimi ve Bu Devrimde Ankara Hukuk Mektebi nin Yeri ve Önemi YALNIZ ANKARA RUHUYLA Türk Hukuk Devrimi ve Bu Devrimde Ankara Hukuk Mektebi nin Yeri ve Önemi Şafak Uğurlu GİRİŞ Türk savcıları, Meriç kıyılarında çalışan küçük Türk köylüsünün, kaybolan sapanından tutunuz

Detaylı

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf

Giriş. Uluslararası Teknolojik Ekonomik Sosyal Araştırma Vakf Giriş Anayasalar, devletlerin temel hukuk metinleri ve yol haritalarıdır. Anayasa, bir devletin yönetim biçimini ve örgütlenişini, temel kurumlarının neler olduğunu, bunların birbirileriyle olan ilişkilerini

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI. SP. Hz.2008/01 14/03/2008 İ D D İ A N A M E ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI. SP. Hz.2008/01 14/03/2008 İ D D İ A N A M E ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SP. Hz.2008/01 14/03/2008 İ D D İ A N A M E ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA DAVACI.. : Kamu adına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı DAVALI.. : Adalet ve Kalkınma Partisi

Detaylı

editörden SDÜ 15 yaşında... 11 Temmuz 1992 de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Süleyman Demirel

editörden SDÜ 15 yaşında... 11 Temmuz 1992 de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Süleyman Demirel editörden SDÜ 15 yaşında... 11 Temmuz 1992 de Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi, 15. kuruluş yıldönümünü kutluyor. 15 yıllık geçmişine rağmen asıl kökleri 1976 yılına kadar

Detaylı

Atatürk ve Einstein ın Eğitime Bakışı ( I )

Atatürk ve Einstein ın Eğitime Bakışı ( I ) 21.YY FĐZĐK/FEN EĞĐTĐMĐ/ÖĞRETĐMĐ NASIL OLMALI Atatürk ve Einstein ın Eğitime Bakışı ( I ) Prof. Dr. Süleyman BOZDEMĐR Ç.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü sbozdemir@cu.edu.tr Türkiye de eğitim sistemimizin

Detaylı

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ

II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. DÖNEM DERS NOTLARI DR. TUNCA ÖZGİŞİ SİYASİ İNKILAPLAR A-Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922): *İstanbul hükümeti de İtilaf devletleri tarafından Lozan Görüşmelerine

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 24 Ekim 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27034 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2008/1 (Siyasî Parti Kapatma) Karar Sayısı : 2008/2 Karar Günü : 30.7.2008 DAVACI :

Detaylı