DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL"

Transkript

1 DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL EKSPERTİZ TARİHİ: RAPOR TARİHİ: RAPOR NO: 2010/0027 ADRES: TUGAY YOLU CAD. NO:12 CEVİZLİ-MALTEPE/İSTANBUL Takdim: Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 LEVENT/İSTANBUL Hazırlayan: Denge Gayrimenkul Değerleme ve Dan. A. Ş. Halk Sok. Ada İş Merkezi No:50 Kat:3 D:6-7 Sahrayıcedit, Kadıköy/İSTANBUL 1

2 Takdim: Özderici GYO A. Ş. Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 LEVENT/İSTANBUL Konu: İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 1684 Ada 22 Parsel üzerindeki ,55 m2 lik arsa üzerindeki güncel inşaat seviyesi, mevcut haldeki durum değeri ve proje değerinin (bitmiş hali) hesaplanması ve SPK mevzuatına göre değerleme raporu hazırlanması İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Gülsuyu Mahallesi nde yer alan 1 adet arsa için yapmış olduğumuz değerleme raporunu ekte dikkatinize sunulmaktadır. Çalışma kapsamında değerleme elemanı Pınar Ünal ve lisanslı değerleme uzmanı Özgür ÇAKICI gayrimenkulü ve çevresini bizzat görmüş ve incelemiştir. Çalışmaya konu olan gayrimenkulün yakın civarı ile daha geniş ölçekte Maltepe ilçesi genelinde de yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde benzer kullanıma sahip, benzer özellikler taşıyan emsaller incelemeye alınmış, içinde bulunduğumuz bugünkü ekonomik ko şullar çerçevesinde değeri oluşturacak unsurlar dikkate alınmak suretiyle gayrimenkulün değeri oluşturulmuştur. İşbu rapor tarihi itibariyle geçerli olup, saha çalışmalarının yapıldığı tarihteki imar plan bilgileri doğrultusunda ve belirtilen kabullere dayalı olarak taşınmazın değerlendirmesinde civardaki alım satım rayiç değerleri ve günümüz ekonomik koşulları dikkate alınmak suretiyle değer takdir edilmiştir. Söz konusu gayrimenkulün tanımlanan mülkiyet haklarının araştırmaları ve analizleri sonucunda mevcut durum (%13,8 tamamlanma oranına göre) toplam adil piyasa değerinin 1 KDV hariç olarak; TL (YÜZONDOKUZMİLYONBEŞYÜZKIRKBEŞBİN TL) Projenin tamamlanmış haldeki toplam değeri TL (ÜÇYÜZYİRMİÜÇMİLYONBEŞYÜZKIRKBİN TL) olarak tahmin ve takdir edilmiştir. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla, Denge Gayrimenkul Değerleme ve Dan. A. Ş. Özgür ÇAKICI Baki BUDAKOĞLU Değerleme Müdürü Genel Müdür Lisanslı Değerleme Uzmanı (400335) Lisanslı Değerleme Uzmanı (400159) 1 Belirtilen değer takdirinin geçerli olabilmesi için, bu mektup 44 sayfa ve ilgili belgeleri içeren rapora ilişik olarak bulundurulmalıdır. 2

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ Şirket Bilgisi Dayanak sözleşmenin Tarih ve Numarası Bağlayıcı Ve Sınırlayıcı Koşullar / Taahhütname DEĞERLEMENİN DAYANDIĞI VARSAYIMLAR Genel Varsayımlar ve Çalışmayı Kısıtlayıcı Şartlar Raporun Türünün Tanımlanması Değerlemenin Amacı ve Tasarlanan Kullanımı Değerin Tanımı Piyasa Değeri Değerlendirilen Mülk Hakları İşin Kapsamı GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI Hukuki (Yasal) Tanımı Değerlemesi Yapılan Gayrimenkule Esas, Son 3 Yıl İçerisindeki Satış Bilgileri Takyidat Bilgisi Değerleme Konusu Projeye İlişkin Mimari Proje ve Ruhsat Bilgileri (Yasal Mevzuat) Projenin Yapı Denetim Bilgisi Piyasa Yöresi, Şehir, Komşuluk Çevresi ve Konum Verileri Maltepe İlçesi Bölge Hakkında Genel Bilgi Ulaşım Özellikleri Fiziksel Özellikler İmar Durumu Bilgisi ve Son 3 Yıl İçinde İmar Değişikliği Olup Olmadığı Ekonomik Özellikler PİYASA ARAŞTIRMASI Arsa Piyasa Araştırması Satılık Ticari İmarlı Arsalar Satılık Konut + Ticaret İmarlı Arsa Emsalleri Konut Piyasa Araştırması VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR Olumlu ve Olumsuz Özellikler En iyi ve En Verimli Kullanım Analizi Değer Yaklaşımlarında Kullanılan Yöntemler ve Analizler Değerlemeye İlişkin Hesaplamalar Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Nakit / Gelir Akımları Analizi - Proje Geliştirme Yaklaşımı Maliyet Oluşumları Analizleri Gayrimenkul ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumunun Analizi Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Raporda Yer Alması Gereken Ancak Bulunmayan Veriler ve Nedenleri SONUÇ (Değer Göstergelerinin Uzlaştırılması) Değerleme Uzmanı Görüşü Nakit Akış Tablosu EKLER: İndirgenmiş nakit akış tablosu, resmi belgeler, fotoğraflar, özgeçmişler ve lisans belgeleri. 3

4 1. GİRİŞ 1.1. Şirket Bilgisi Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Adres: Halk Sokak Ada İş Merkezi No:50 Kat:3 D:6-7 Sahrayıcedit/Kadıköy Kuruluş Yılı: 2005 Sermayesi: TL Değerleme çalışmasını hazırlayan firma yılında Sermaye Piyasa Kurulu nun Seri VIII No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Kurul ca listeye alınmış olup, yılı içerisinde BDDK tarafından akredite edilmiştir. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adres: Büyükdere Caddesi Yapıkredi Plaza C Blok Kat:9 Levent/İstanbul Kuruluş Yılı: 1992 Sermayesi: Kayıtlı Sermaye ,00 TL / Çıkarılmış Sermaye ,00 TL Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., bir faktoring kuruluşu olarak Öz Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. adıyla 05 Haziran 1992 de kurulmuş olup şirket hisseleri 1994 te halka arz olmuş ve hisselerinin %49.04 ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem görmektedir. Özderici GYO nun faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. Şirket Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olup, şu an için Kayıtlı Sermaye Tavanı YTL dir. Özderici GYO, gayrimenkul sektöründe arazi geliştirme, proje geliştirme ve kentsel dönüşüm alanlarında, nitelikli projeleri geliştirmeyi ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı projelere öncelikli konut sektörüne odaklanmayı planlamaktadır. Küresel bir vizyon ve çevreci misyonla yatırım yapan Özderici GYO'nun nihai hedefi, sektöründe ve ülke ekonomisinde artı değer yaratan projelerle ortaklarına verimli ve kârlı bir portföy sunmaktır Dayanak sözleşmenin Tarih ve Numarası Bu değerleme raporu şirketimiz ile Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen tarihli dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mev zuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ile kurulun tarih 27/781 sayılı kararında yer alan değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 4

5 1.3. Bağlayıcı Ve Sınırlayıcı Koşullar / Taahhütname 1. Bu raporda sunulan bilgiler ve ifadeler gerçek ve doğrudur. 2. Raporda belirtilen analizler, fikirler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve şartlarla kısıtlıdır ve bunlar benim kişisel, tarafsız ve önyargısız profesyonel analizlerim, fikirlerim ve sonuçlarımdır. 3. Bu raporun konusu olan mülke güncel ve geleceğe dönük hiçbir çıkarım yoktur. (veya belirtilen biçimde vardır.) ve işin içindeki taraflarla hiçbir kişisel ilgim yoktur. 4. Bu raporun konusu olan mülke veya bu görevle ilgili taraflara karşı hiçbir önyargım yoktur. 5. Bu görevle ilgili olarak durumum önceden saptanmış sonuçların geliştirilmesi ve bildirilmesine bağlı değildir. 6. Bu görevin tamamlanması için aldığım/alacağım ücret, önceden saptanmış bir değer veya değerin müşterinin amaçlarını gözeten yönünün geliştirilip rapor edilmesi, değer takdirinin miktarı, öngörülen bir sonucun elde edilmesi veya bu değerlemenin tasarlanan kullanımıyla doğrudan ilgili sonraki bir olayın meydana gelmesine bağlı değildir. 7. Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. 8. Değerleme uzmanı mesleki eğitim şartlarına haiz olup değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi vardır. 9. Bu raporun konusu olan mülkü Pınar ÜNAL ve Özgür ÇAKICI şahsen görüp incelemiştir. 10. Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmadığını beyan ederiz. 11. Değerleme uzmanı değer biçilen mülkü ya da ona ilişkin mülkiyet hakkını etkileyen yasal konulardan sorumlu olmayacaktır. Değerleme uzmanı mülkiyet hakkının iyi ve pazarlanabilir olduğunu varsayar ve bu nedenle de mülkiyet hakkı ile ilgili herhangi bir görüş bildirmez. Söz konusu mülke sorumlu bir mülkiyet altında bulunduğu esasına dayanılarak değer biçilir. Raporu Hazırlayan Raporu Denetleyen Raporu Denetleyen Pınar ÜNAL Değerleme Elemanı Özgür ÇAKICI Lisanslı Değerleme Uzmanı (400335) Baki BUDAKOĞLU Sorumlu Lisanslı Değerleme Uzmanı (400159) 5

6 2. DEĞERLEM ENİN DAYANDIĞI VARSAYIMLAR 2.1. Genel Varsayımlar ve Çalışmayı Kısıtlayıcı Şartlar Bu değerleme raporu aşağıdaki genel varsayımları içermektedir: 1. Sağlanan yasal tanım veya yasal tapu mülkiyetine ilişkin konular için hiçbir sorumluluk alınmaz. Aksi beyan edilmedikçe, mülkün tapusu pazarlanabilir ve geçerlidir. 2. Aksi beyan edilmedikçe, mülk üzerinde teminat ve alacaklar dikkate alınmadan değerlendirilmiştir. 3. Sorumlu bir mülk sahipliği ve yetenekli bir mülk yönetimi varsayılmıştır. 4. Başkaları tarafından sağlanan bilgilerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır, fakat bunların doğruluğu için garanti verilmez. 5. Tüm mühendislik etütlerinin doğru olduğu varsayılmıştır. Bu rapordaki parsel planları ve çizim malzemeleri, sadece okuyucunun mülkü görsel olarak canlandırması için dahil edilmiştir. 6. Mülkü daha değerli ya da daha az değerli kılabilecek, mülkün zemin altının veya yapıların saklı veya aşikâr olmayan şartları içermediği varsayılmıştır. Böyle şartlar veya bunların ortaya çıkarılması için gerekebilen mühendislik etütlerinin elde edilmesi için hiçbir sorumluluk alınmaz. 7. Değerleme raporu, içinde aksi beyan edilmedikçe, mülkün geçerli yerel ve ulusal yasalar ve çevre yönetmelikleriyle tam bir uygunluk içinde olduğu varsayılmıştır. 8. Değerleme raporunun içinde herhangi bir uygunsuzluğun tanımlanmadığı, belirtilmediği ve dikkate alınmadığı sürece, mülkün geçerli tüm imar yasaları ve kullanım yönetmelikleri ve kısıtlamalarına uyduğu varsayılmıştır. 9. Gerekli tüm ruhsatlar, iskan belgeleri, projeler, izinler ve diğer yasal ve idari belgelerin, yerel, ulusal veya özel kurum ve kuruluşlardan, bu raporda değer takdirinin dayandırıldığı herhangi bir kullanım için, elde edildiği veya elde edilebileceği veya yenilenebileceği varsayılmıştır. 10. Arazi ve yapılandırmaların kullanımlarının, tanımlanan mülkün sınırları içinde kaldığı ve raporda aksi belirtilmedikçe, bir tecavüz olmadığı varsayılmıştır. 11. Bu raporda aksi beyan edilmedikçe, mülkte var olan veya olmayan tehlikeli maddelerin mevcudiyeti değerleme uzmanı tarafından gözlemlenmemiştir. Bu gibi malzemelerin mülkün içinde ve dışındaki mevcudiyeti hakkında değerleme uzmanının herhangi bir bilgisi yoktur. Değerleme uzmanı bu gibi maddeleri ortaya çıkarmak için gerekli niteliklere sahip değildir. Asbest, üre formaldehit köpüklü tecrit maddesi ve potansiyel olarak zararlı diğer maddeler mülkün değerini etkileyebilir. Tahmin edilen değer, değer kaybına neden olabilecek bu gibi maddelerin mülkün içinde ve dışında bulunmadığı varsayımına dayalıdır. Bu gibi durumlar veya bunları ortaya çıkarmak için gerekli ekspertiz veya mühendislik bilgisi için hiçbir sorumluluk üstlenilmez. Eğer arzu edilirse kullanıcının bu alanda bir eksperin hizmetlerinden yararlanması önemle önerilir. 6

7 Bu değerleme raporu aşağıdaki kısıtlayıcı şartlarla hazırlanmıştır. 1. Bu raporun veya kopyasını elde bulundurmak, beraberinde raporun yayın hakkını vermez. 2. Değerleme uzmanı önceden bir anlaşma sağlanmadığı takdirde bu değerleme nedeniyle danışmanlık yapmak konuyla ilgili ifade vermek veya mahkemede bulunmak zorunda değildir. 3. Değerleme uzmanının (yazılı) onayı ve rızası olmadan, bu rapor içeriğinin tümü veya bir kısmı (özellikle değere ilişkin sonuçlar, değerleme uzmanının kimliği veya değerleme uzmanının bağlı olduğu firma) reklam, halkla ilişkiler, haberler, satışlar veya diğer medya yoluyla kamuoyuna açıklanıp, yayılamaz. 4. Önerilen yapılandırmaların aksi öngörülmediği takdirde projesine, ruhsatına, planına, imara ve diğer yasal mevzuatlara uygun inşa edilmiş/edilmekte olduğu varsayılmıştır. Bu raporu almak, raporun tamamen ya da kısmen yayınlama ve/veya çoğaltma hakkını doğurmaz. Ancak kurum içinde belli bir amaca yönelik olarak kısmen (değerin yazılı olduğu sayfalarda) yazışmalara ek olarak fotokopi ile çoğaltma yapılabilir. Bu raporun herhangi bir amaçla referans gösterilmesi, amacı dışında kullanılması, çoğaltılması ve/veya yayınlanması için Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş. nin yazılı onayı gerekmektedir. Bu değerleme çalışması UDES e (Uluslararası Değerleme Standartlarına) uygun olarak ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ile kurulun tarih 27/781 sayılı kararında yer alan değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 7

8 2.2. Raporun Türünün Tanımlanması Değerleme çalışmasına konu olan rapor türü Özet Değerleme raporudur. Bu tür bir raporda elde edilen veriler açıklanmakta ve analizleri ve finansal hesapları sebepleri ise çalışma dosyasında yer almaktadır. Rapor içerisinde belirtilen sonuçların tam olarak anlaşılabilmesi için çalışma dosyasına bakılması gerekmektedir Değerlemenin Amacı ve Tasarlanan Kullanımı Söz konusu değerleme çalışması İstanbul ili, Maltepe İlçesi, Gülsuyu mahallesinde, konumlu gayrimenkulün tarihi itibariyle piyasa satış değerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda resmi kurum araştırmaları yapılarak yasal ve hukuki boyutuyla gayrimenkulün durumu irdelenmiş ve piyasa koşullarına uygun olarak adil piyasa değerleri araştırılıp tespit edilmiştir. Ayrıca rapor kapsamında değere etki eden unsurlar mevcut piyasa koşulları içinde değerlendirilmiş ve değere nasıl ulaşıldığı hakkında bilgi verilmiştir Değerin Tanımı Piyasa Değeri Piyasa değeri belirli bir kıymet biçme tarihinde istekli bir alıcı ve istekli bir satıcının hiçbir başka etki altında kalmadan ve kendi çıkarlarını kollayarak doğru bir pazarlama sonucu satışı gerçekleştirebilecekleri tahmini bir miktardır Değerlendirilen Mülk Hakları Raporda değerlendirilen mülkiyet hakkı tam mülkiyet hakkıdır İşin Kapsamı Bu çalışma kapsamında çalışmayı gerçekleştiren değerleme uzmanı bir takım araştırmalarda ve analizlerde bulunmuştur. Elde ettiği verilerin bir kısmı çalışmakta olduğu ofis ortamından sürekli güncellenen verilerden temin edilmiştir. Diğer veriler ise; Yaptığı çalışmanın bağlı olduğu Belediye, Tapu Sicil Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kadastro Müdürlüğü v.b. resmi kurumlarda incelemelerde bulunulmuştur. Demografik veriler TUİK ten (Türkiye İstatistik Kurumu) temin edilmiştir. Arz talep ilişkisi ve fiyat araştırmaları bölgedeki emlak ofislerinden araştırılmıştır. Bölge ve saha analizi bizzat gidilerek incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. 3. GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI 3.1. Hukuki (Yasal) Tanımı İLİ İSTANBUL PAFTA 32/2 İLÇESİ MALTEPE ADA 1684 BUCAĞI - PARSEL 22 MAHALLESİ GÜLSUYU ALANI ,55 m² KÖYÜ - VASFI ARSA SOKAĞI - Ahmet Özderici; Mehmet oğlu 1/4 MALİKLERİ MEVKİ - Ali Uğur Özderici; Mehmet oğlu 1/4 Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ½ 8

9 Değerlemesi Yapılan Gayrimenkule Esas, Son 3 Yıl İçerisindeki Satış Bilgileri 1684 ada, 22 no lu parsel Ahmet Özderici; Mehmet oğlu - Ali Uğur Özderici; Mehmet oğlu adına ifraz işlemi ile eşit şekilde kayıtlı iken tarih, yevmiye no ile Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. na ½ oranında satılmıştır. Edinme sebebi satış işlemidir Takyidat Bilgisi tarihinde Maltepe tapu sicil müdürlüğü tapu kütüğü kayıtları çerçevesinde yapılan araştırmada; ekspertize konu bağımsız bölüm üzerinde; Beyanlar Hanesinde; 3 otoluk otopark ortak yerlerdendir / yevmiye no: 3949 Şerhler Hanesinde; %51 hissesinde satış vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı vardır. Başlama Tarihi: Bitiş Tarihi: Süre: 10 Yıl ( Malik olarak tarih ve 3748 yevmiye no ile Özderici GYO A.Ş. kayıtlıdır) (Takyidat belgesi ektedir.) Değerleme Konusu Projeye İlişkin Mimari Proje ve Ruhsat Bilgileri (Yasal Mevzuat) Değerlemesi yapılan projelerin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin incelemesi Maltepe Belediyesi İmar Arşiv departmanından yapılmış olup, söz konusu proje inşaatının başlamasına yönelik 12 adet Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Varolan inşaat onay tarihli ve 592 onay numaralı avan projesine uygun olarak çizilmiş olan onay tarihli 1979 onay numaralı Mimari Projesine uygun olarak inşa edileceği varsayılmıştır. Yapı ruhsatları bu mimari projeye uygun olarak alınmıştır. Değerleme çalışmasına konu gayrimenkul SPK mevzuatınca gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınması konusunda herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilmiştir Projenin Yapı Denetim Bilgisi 1999 Marmara Depreminden sonra yürürlüğe konulan inşaat projelerinin denetlenme zorunluluğuna istinaden değerlemesi yapılan projeler ile ilgili olarak, 29/6/2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca denetim yapan yapı denetim kuruluşu ve değerlemesi yapılan gayrimenkul ile ilgili olarak gerçekleştirdiği denetimler hakkında bilgi aşağıdaki gibidir; İlgili Projenin yapı denetimini yapan firma tarihinde yapılan sözleşmeye göre SİSMİK YAPI DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. olarak gözükmektedir. İlgili sözleşme Yapı sahibine ait İstanbul İli Maltepe Belediyesi Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi Maltepe/İstanbul adresinde bulunan ve tapunun 32/2 pafta 1684 ada 22 parsel numarasında kayıtlı arsa/arazi üzerine yapılacak bodrum katları dahil xx kat toplam xxx m² inşaat alanına sahip yapının yapı denetim kuruluşu tarafından projelerinin incelenmesi ruhsata ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi hizmetidir. Maddesi ile sorumluluk altındaki yapı tanımlanmıştır. Bu cümle arsa üzerine inşa edilecek olan A-B-C- D-E-F Blokları için düzenlenen Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi nde belirtilerek söz konusu firmanın sorumluluk alanı tanımlanmıştır. (xx): Her blok için kat sayısı (xxx): Her blok için inşaat alanıdır. 9

10 Onaylı Proje ve İnşaat Uygunluk Bilgisi Değerleme konusu mülk onay tarihli ve 1979 onay numaralı mimari projesi ve onay tarihli ve 6 35 onay numaralı yapı ruhsatına uygun olarak inşa edileceği varsayılmıştır. Ekspertiz tarihinde mevcut durumda hafriyat çalışması yapılmış, temel inşaatı tamamlanmış bodrum 3 kat inşaat seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Onaylı mimari projeden farklı olarak gerçekleşecek ve yasal düzenlemesi yapılacak her uygulama değerleme konusu mülkün değerinde farklılıklara neden olabilecektir Piyasa Yöresi, Şehir, Komşuluk Çevresi ve Konum Verileri Değerleme konusu taşınmaz İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Gülsuyu Mahallesi nde yer almaktadır. Çalışmaya konu olan gayrimenkul, E-5 karayolu ile minibüs karayolunu bağlayan Tugay Yolu Caddesi üzerinde yer almaktadır. Bulunduğu bölge itibariyle ticari faaliyetlerin yükse k olduğu alanda konut çalışmaları batı noktasında kalmaktadır. Yan parselinde OMSAN Lojistik adına arsa ve yapıları bulunmaktadır. Alışveriş merkezi olarak Carrefour Maltepe AVM bulunmaktadır. Söz konusu mülk, E-5 karayoluna yakın olması ve E-5 in güneyinde yer alıyor olması nedeniyle avantajlı konumdadır Maltepe İlçesi 1992 yılında Kartal ilçesinden ayrılarak ilçe konumuna gelen Maltepe; İstanbul ilinin 10. Büyük ilçesi Kadıköy, Kartal ve Ataşehir ilçeleriyle komşu konumundadır. İstanbul a bağlı Marmara Denizi'ne kıyısı olan, Anadolu yakasında bir ilçedir. Mahalleleri; Esenkent, Altayçeşme, Gülensu, Gülsuyu, Küçükyalı Merkez, Altıntepe, Aydınevler, Çınar, Fındıklı, Zümrütevler, İdealtepe dir. Maltepe bölgesi'nde ulaşım demiryolu ve karayolu ile yapılabilmektedir. Demiryolu Maltepe'nin E-5 Karayolu altında kalan Eski Maltepe'nin kurulmuş olduğu güzergahtır. Karayolu ise (Ankara Asfaltı) Maltepe'yi ikiye ayırmaktadır. Bu yol Maltepe'yi Anadolu'ya yan yollar ise komşu ilçelere bağlar. İkinci önemli karayolu ise Bağdat Caddesi olup Bostancı ile Pendik arasındaki güzergahı oluşturmaktadır. Bölgemiz haberleşme bakımından İstanbul'un en aktif bölgelerindendir. PTT hizmet birimlerinin sayısı 10'dur. Ayrıca Küçükyalı'daki Telekom Müdürlüğü geniş bir alanda hizmetlerini yürütmektedir. 10

11 Bölge Hakkında Genel Bilgi Çalışma konusu taşınmazın bulunduğu bölge iki konut alanı arasında kalmış, ticaret ve depolama alanıdır. Eski Singer Fabrikasına ait olan arsanın güncel imar planında ticari imarlı olması, arsa üzerinde geliştirilen projenin karma proje olmasına olanak sağlamaktadır. Toyota TEMSA Carrefour AVM OMSAN Lojistik Ekpertize Konu Mülk Kartal LütfüKırdar Araştırma Hastanesi EKSPERTİZE KONU YER 11

12 3.3. Ulaşım Özellikleri Değerleme konusu mülke, E-5 karayolundan Kadıköy Pendik istikametine giderken Cevizli Köprülü Kavşağından Maltepe yönüne dönülerek girilen Tugay Yolu Caddesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Aynı şekilde mülke, minibüs yolunda Pendik Kadıköy istikametine giderken Güral Porselenin bulunduğu kavşa ktan kuzey yönüne dönülerek girilen Tugay Yolu Caddesinden ulaşılabilmektedir. ULAŞIM ALTERNATİFLERİ ÖNEMLİ MERKEZLERE UZAKLIKLARI Önemli Merkezler Mesafe (km.) CarrefourSa Maltepe Park AVM 500 m Maltepe İlçe Merkezi 3,9 km D-100 Karayolu Cevizli Kavşağı 850 m TEM Otoyolu Kartal Kavşağı 6 km Kadıköy Rıhtım 15 km Fiziksel Özellikler 1684 ada, 22 no lu parsel: Tugay Yolu Caddesi üzerinde OMSAN Lojistik ile komşu durumda olan parsel, tapu kayıtlarında ,55 m² yüzölçümüne sahiptir. Arsa, dikdörtgene yakın yamuk formunda olup, kayalık bir zemindir. Hafriyat çalışmaları yapılmış ve temel atılmış durumda olduğundan arsada eğim bulunmamaktadır. Kuzeybatısında Tugay yolu caddesi, güneydoğusunda Singer Fabrika yolu bulunan parselin imar planına göre güneydoğusunda kalan alanda belediyeye terk edilen bölge bulunmakta ve bu bölge ile arasından yol geçmektedir. Parselin brüt alanı m² olup, yaklaşık ,5 m² terk sonrası (%46) net alanı ,55 m² olmuştur. Konu gayrimenkulün hava fotoğrafındaki konumu; EKSPERTİZE KONU YER 12

13 İmar Durumu Bilgisi ve Son 3 Yıl İçinde İmar Değişikliği Olup Olmadığı 1684 ada, 22 no lu parsel: onay tarihli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı Kapsamında kalmakta olup, Ayrık nizam Emsal: 2, H: serbest Ticari Alan yapılanma koşulları altındadır. Son 3 yıl içerisinde imar durumunda değişiklik olmadığı görülmektedir. (Konu ile ilgili Özderici GYO ile Belediyeden alından yazışmalar ekte sunulmuştur.) İMAR DURUM TABLOSU 1684 ada, 22 parsel Mevcut İmar Durumuna Göre Terk Öncesi Brüt Alanı m² Terk Sonrası Net Alanı ,55 m² Terk Oranı ~%46 Kullanım TAKS 0,2 Emsal 2 Ticari Alan Taban Oturum Alanı m² Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanı (*) m² ÖNEMLİ NOTLAR: Plan notları ekte sunulmuştur. (*) Plan notunda emsale dahil alanlar brüt alan üzerinden yapılmaktadır notu bulunduğundan emsale dahil inşaat alanı brüt alan üzerinden hesaplanmıştır. 13

14 Ekonomik Özellikler Değerleme konusu mülkün bulunduğu alan eski sanayi bölgesi olup, halihazırda bulunduğu ada içerisinde boş arazi, lojistik-depo alanı bulunmaktadır. Kuzeybatı ve güneydoğu cephelerinden yol ile konut alanlarından ayrılmaktadır. Günümüzde özellikle metro inşasının başlamasıyla birlikte gelişim gösteren Maltepe-Kartal E-5 aksı üzerinden lüks konut/rezidans projeleri hız kazanmıştır. Kartal Bölgesinden inşa edilmeye başlanan Adliye Sarayı bölgede konut arzına neden olacağı düşüncesini yaratmaktadır. Ticari imarlı arsaların genelde emsal 2 ve h serbest yapılaşma koşullarına sahiplerdir. Gayrimenkulün belediyeden alınan şifahi bilgiye göre 2009 yılı içerisinde beyan edilen emlak vergisinde rayiç değerinin TL olduğu öğrenilmiştir. 4. PİYASA ARAŞTIRMASI 4.1. Arsa Piyasa Araştırması Özellikle Metro projesi ile ulaşım imkanlarının da arttığı Maltepe Kartal bölgesinde son dönemlerde gelişen yatırımlar, Adliye Sarayının bu bölgeye taşınıyor olması büyük yatırımcıların talebinin arttığı bir bölgedir. Bu nedenle arsa piyasasında artan talep karşısında fiyatlarda spekülatif oynamalar gerçekleşmektedir. Yakın bölgedeki arsa emsalleri araştırıldığında konu gayrimenkule oranla nispeten daha küçük ölçekli arsaların birim fiyatları TL/m² arasında değişmektedir. Ayrıca bir çok bölgenin aksine bu bölgede büyük ölçekli projelerin geliştirilebileceği büyük ölçekli arsalar küçük arsalara oranla daha yükse k birim fiyatlardan pazara arz olunmaktadır Satılık Ticari İmarlı Arsalar Emsal / İclal Hanım E 5 Karayolunun birinci paralelinde Cevizli köprülü Kavşağı ile Gülsuyu köprülü kavşağı arasında kalan bölgede m² lik Emsal: 2,00 ticari imarlı h: serbest yapılaşma koşullu arsa için USD ( TL) satış bedeli talep edilmektedir. (Birim Fiyat: USD/m TL/m2) Emsal / İlhan Bey Kartal E-5 karayolu ile Kartal Devlet Hastanesi bölgesinde kalan m² lik ticari imarlı arsa için USD ( TL) satış bedeli talep etmektedir. (Birim Fiyat: USD/m² TL/m²) Satılık Konut + Ticaret İmarlı Arsa Emsalleri Emsal / İsmail Bey CarrefourSa AVM nin yaklaşık olarak 500 metre mesafesinde m2 lik konut+ticari imarlı arsa için sahibi tarafından satış talebinin %50 kat karşılığı ve TL ödeme bedeli olduğu bilgisi alınmıştır. Malik sadece satış bedeli talep etmemektedir. Emsal / Mustafa Bey Kartal Maltepe E-5 yanyol Turkcell binası yakınında m² lik konut+ticari imarlı arsa için USD ( TL) satış bedeli talep edilmektedir. (Birim Fiyat: USD/m² TL/m²) (NOT: Bu parsel farklı imar bölgesinde bulunduğundan emsal hesabı net parsel alanı üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle fiyatı yükse ktir.) 14

15 4.2. Konut Piyasa Araştırması Dumankaya Vizyon Kartal E-5 karayolu kenarında henüz inşaat aşamasında olan konut projesi, stüdyo loft ve 1+1 / 2+1 / 3+1 dairelerden oluşmaktadır. 2+1 / 3+1 daireler ile stüdyo tipi dairelerden 39 m² ve 43 m² olan dairelerin ve m² olan dairelerin satışı tamamlanmış olup 2. el satışları bulunmaktadır. 43 m² lik stüdyo tipi dairenin 2. el satış aralığı TL TL 92 m² lik 2+1 dairelerin 2. el satış TL 104 m² lik 2+1 dairelerin 2. el satış TL 65 m² lik 1+1 dairelerin 2. el satış TL Dumankaya Satış ofisinde hâlihazırda var olan ve birinci elden satılacak olan daireler stüdyo a tipi 1+1 b ve c tipi ve loft dairelerdir. Stüdyo tipi dairenin satış fiyatı TL m² lik dairenin satış aralığı TL TL m² lik dairenin satış aralığı TL TL Fiyatların üst katlara çıkıldıkça (deniz manzarası görenlerin) fiyatlarının artmakta olduğu öğrenilmiştir. Uprise Elite Residence m² lik arsa üzerine m² toplam inşaat alanı olan projede 5 tip konut bulunmaktadır. Daire Tipi Brüt m² Aralığı Fiyat Aralığı ,55 m² - 66,56 m² TL TL ,08 m² - 111,98 m² TL TL ,31 m² - 145,58 m² TL TL ,04 m² - 187,90 m² TL TL 5+1 teras evlerin henüz projesine başlanmamıştır. Fiyat aralığı belirtilmemektedir. Helenium Twins Residence 1+1 daireler 71 m², ve 67 m² olarak iki farklı şekilde projelendirilmiştir. Blok ve katlara göre fiyatları TL ile TL arasında değişiyor. 6.kat üstü (özellikle batı tarafında) deniz manzaralı 2+1 daireler ise TL ile TL arasında değerlendirilmektedir. B blok 1.kat ile 8.kat arası TL. satış bedeli talep edilmektedir. Proje E-5 in kuzeyinde bulunmasından dolayı konu mülke göre manzara özelliği daha azdır Aralık da daireler sahiplerine teslim edilmiş olacağı belirtilmektedir. Genel olarak daire tipleri ve fiyat aralıkları aşağıdaki gibidir; , TL , TL , TL Hukukçu Towers m2 arsa üzerinde m2 toplam inşaat alanına sahip olan projede 208 home-ofis, 30 mağaza bulunmaktadır. Kartal da yeni yapılan Adliye Sarayı nın E-5 Karayolu karşısında yapılan projede fiyat aralıkları aşağıdaki gibidir; 75 m TL 80 m TL 145 m TL Soyak Evreka 2007'de Kartal'da 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 48 metrekareden 100 metrekareye kadar değişen büyüklüklerdeki toplam 812 konuttan oluşan Soyak Evreka satışa çıkartmıştır. Güncelde satış ofisinden satışlarını tamamlamış olup, ikinci el satışlar bulunmaktadır TL aralığından satış bedelleri talep edilmektedir. Proje E-5 in kuzeyinde bulunmasından dolayı konu mülke göre manzara özelliği daha azdır. 15

16 5. VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR 5.1. Olumlu ve Olumsuz Özellikler Taşınmazların olumlu özellikleri; E-5 ve minibüs yolu gibi ana akslara yakın konumda olması Bağlantı noktalarına ulaşılabilirliği yüksek olması Yeni yapılan metro çalışmalarına ve metro istasyonuna yakın olması Kayalık zemin olması nedeniyle deprem güvenirliliği Altyapı çalışmalarının bölgede tamamlanmış olması Kartal Kentsel Dönüşüm bölgesinin etkisi altında olması Gelişen konut bölgesi olması Yeni yapılan Kartal Adliye Sarayına yakın olması Konu projenin üst katlarında deniz manzarası bulunmaktadır. Taşınmazların olumsuz özellikleri; İnşaatın çok erken safhada olması nedeniyle potansiyel alıcıların olumsuz etkilenmesi Türkiye ekonomisinin dalgalı olması 5.2. En iyi ve En Verimli Kullanım Analizi İmar Durumu, bölgede başlayan inşaat projeleri ve bu projeleri destekleyeceği düşünülen Adliye Sarayının yapılışı, değerleme konusu mülkün bulunduğu konum itibariyle ulaşılabilirliği, çevredeki benzer konut projelerinin satış performansı göz önüne alındığında arsa üzerinden geliştirilebilecek en iyi ve en verimli kullanım mevcut projelendirilen kullanımı olan konut_rezidans projesi olacağı kanaat edilmiştir Değer Yaklaşımlarında Kullanılan Yöntemler ve Analizler Bölgede arsa rayiç değerinin tespiti için emsal karşılaştırma yaklaşımı ile proje geliştirme yaklaşımları kullanılmıştır. Proje geliştirme yaklaşımı içinde maliyet metodundan da yararlanılmıştır. Emsal karşılaştırma yaklaşımında yakın zamanda satılmış ve mevcutta satılık olan ticari / konut+ticari imarlı arsalar dikkate alınmış, bölgedeki gelişim potansiyeli ve piyasaya arz olacak potansiyel konut projeleri de dikkate alınmak suretiyle gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 16

17 5.4. Değerlemeye İlişkin Hesaplamalar Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Söz konusu değerleme çalışmasında bölge genelinden elde edilmiş satılık arsa emsalleri ile konu gayrimenkul mukayese edilmiştir. Değerleme raporuna konu arsa için çevrede yapılan araştırmalar sonucunda, 1684 ada 22 parselin ulaşılabilirliğini, E-5 Karayolu ile minibüs yolunu birbirine bağlayan Tugay Yolu Caddesi üzerinde yer alması, bölgede bu metrekare büyüklüğünde çok fazla arsa olmayışı göz önüne alınarak birim fiyatının TL/m² olabileceği kanaat edilmiştir Nakit / Gelir Akımları Analizi - Proje Geliştirme Yaklaşımı Değerleme konusu mülk üzerinde nakit / gelir akımları analizi proje geliştirme yaklaşımı yöntemi ile de çalışılmıştır. Bu çalışma esnasında arsa üzerinde hâlihazırda da inşası başlayan ve onay tarih ve 1979 onay numaralı mimari projesi baz alınmıştır. Bu projeye göre arsa üzerinde 5 farklı konut bloğu, 1 Ticari blok olmak üzere toplamda 6 blok bulunmaktadır. Bloklar; A-B-C-D-E-F olarak adlandırılmakta ve mimari projeden alınan bilgilere göre tanımlanmaktadır. A B C D E ve F bloklarının zemin altında 3 bodrum kat bulunmakta olup, bu bodrum katlar otopark olarak kullanılmaktadır. Birinci etap olarak A ve B bloklarının inşaatı tamamlanması hedeflenmektedir. B-C-D blokları aynı mimari projeye sahiptir. A Blok; o Zemin + 28 normal kat + Asansör Makine Dairesinden oluşmaktadır. o 265 Bağımsız bölüm bulunmakta olup, bunların 7 tanesi dükkân geri kalanı konuttur. o 5 farklı konut tipi bulunmaktadır. Bunlar 1+1 / dubleks / dubleks şe klinde sınıflandırılabilinir. B C D Blok; o o o Zemin kat + 17 normal kat + çatı katından oluşmaktadır. Her bir blokta 226 olmak üzere toplamda 678 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Hepsi konut kullanımlıdır. 4 farklı konut tipi bulunmaktadır. Bunlar 1+1 / bahçeli / 3+1 şeklinde sınıflandırılabilinir. E Blok; o 3 bodrum kat + zemin + 8 normal kat + çatı katından oluşmaktadır. o Teras yapılar bulunmaktadır. o 19 adet iki katlı, 44 adet standart konut bulunmaktadır. Metrekare olarak toplamda 31 farklı tipte konuttan oluşmaktadır. F Blok; o Zemin ve çatı katından oluşan ve dükkân nitelikli olan blok 188 metrekaredir. - Finansal hesaplamalar USD cinsinden yapılmıştır. (1 USD=1,50 TL) - İndirgeme oranının USD bazlı % 11 olacağı varsayılmıştır. - Tüm ödemelerin peşin yapıldığı varsayılmıştır. - Söz konusu fiyatlara KDV dâhil edilmemiştir. 17

18 - Yapılması planlanan projenin inşaatına Ağustos 2010 da başlanıp, 1. Etabın 2011 yılı Aralık ayında, bütün projenin 2013 yılı Aralık ayı sonunda tamamlanacağı varsayılmıştır. - Yapı maliyetleri bina ve bina dışı maliyetler olarak ayrılmış olup, yapılan teknik hesaplamalar sonucu ortalama (paçal) maliyetin 605 USD/m² (907,5 TL/m²) olacağı öngörülmüştür. Proje geliştirme yaklaşımı sonucu proje değerinden risk payı ve girişimci karı düşüldüğünde elde edilen arsa değeri USD ( TL) olarak takdir edilmiştir. (Birim fiyat: TL/m²) Maliyet Oluşumları Analizleri Değerleme konusu mülk üzerinde inşaatı başlayan onaylı mimari projesine göre hazırlanan proje geliştirme çalışmasında yapılan hesaplamalarda aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır; o Emsal dışı otopark alanları toplamı m 2 o o Satış ofisi tarafından satılan alan olarak belirlenen ve emsale dahil alanlar ile bloklardaki emsal harici alanların toplamı olan (şaft boşlukları, kat bahçeleri, asansör boşlukları) alan m2 dir. Bunun m 2 si ticari dükkan alanı olup, m 2 si konut alanıdır. Maliyet oluşumu hesaplanırken, kot üstünde kalan konut alanlarının inşaatı için 650.-USD/m² (975 TL/m²) birim fiyat takdir edilmiştir. Kot altında kalan ve emsal dışı olan otopark alanları için 200.-USD/m² (300 TL/m²) birim fiyat takdir edilmiştir. Sadece A Bloğun altında ve F Blokta bulunan ticari ünitelerin inşaat maliyeti için 300.-USD/m² (450 TL/m²) birim fiyat takdir edilmiştir. o İnşaat maliyetinin USD ( TL) ve inşaat dışı maliyetleri USD dir. ( TL) Projenin toplam inşaat maliyeti USD dir. ( TL) o İnşaatın tamamlanması ve bütün projenin satışının 2013 yılı Aralık ayı sonu itibariyle tamamlandığı varsayıldığında satışlardan elde edilen (indirgenmemiş) gelirin yaklaşık olarak USD ( TL) olacağı varsayılmaktadır. Buna göre projenin Net Bugünkü Değeri (arsa hariç) USD ( TL) olacağı varsayılmaktadır. - TAMAMLANMIŞLIK ORANINA GÖRE MALİYET HESABI Değerleme çalışmasından inşaatın günceldeki tamamlanmışlık oranına göre değer hesaplamasında, alanda yapılan hafriyat çalışmaları, temel inşaatı, izolasyon çalışmaları ve inşaatın tamamlanan oranları hesaba katılmıştır. Buna göre 3 bodrum katı bulunan inşaatın bodrum 3. Katı beton çalışmaları tamamlanmış olduğu saha çalışması günü tespit edilmiştir. Toplam 3 bodrum katından biri tamamlanmış olduğundan kot altı tamamlanma oranı %33 olarak alınmıştır. Bu ana kadar yapılmış olan maliyetlerin toplam tutarı TL olarak hesaplanmış, bu değerin toplam (bina dışı maliyetler hariç) maliyete ( TL) oranı %13,8 olmaktadır. Bu oran mevcut inşaat bitmişlik oranı olarak takdir edilmiştir Gayrimenkul ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumunun Analizi Söz konusu gayrimenkulün maliki bulunan Ali Özderici üzerinde ¼, Ahmet Uğur Özderici üzerinde ¼ ve Özderici GYO A.Ş. üzerinde ½ oranında mülkiyet hakları bulunmaktadır. 18

19 5.5. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Raporda Yer Alması Gereken Ancak Bulunmayan Veriler ve Nedenleri - 4. Madde olan Değerlemesi yapılan gayrimenkule ilişkin analizler de l bendi; Kira değeri analizi ve kullanılan veriler firma tarafından talep edilmemesi nedeniyle çalışılmamıştır Madde olan Değerlemesi yapılan gayrimenkule ilişkin analizler de r bendi; Hasılat paylaşımı veya kat karşılığı yöntemi ile yapılacak projelerde, emsal pay oranları hasılat paylaşımı veya kat karşılığı yöntemi kullanılmadığından ilgili madde çalışılmamıştır Gayrimenkulün Sermaye Piyasası Mev zuatı Çerçev esinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföyüne Alınması Konusunda Bir Engel Olup Olmadığına Dair Görüş Değerleme Çalışmasına konu gayrimenkul SPK mevzuatınca gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınması konusunda herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilmiştir. 6. SONUÇ (Değer Göstergelerinin Uzlaştırılması) Değerleme konusu mülklerin çalışmasında, arsa değeri emsal karşılaştırma ve proje geliştirme yaklaşımlarının analizi ile bulunmuştur. Emsal karşılaştırma yaklaşımı ile TL/m² olarak bulunan arsa değeri ile proje geliştirme yaklaşımı ile TL/m² birim fiyatları bölge rayiçlerine göre potansiyeli bulunan konu arsa için her iki birim fiyatın ortalaması alınmak suretiyle TL/m² olarak takdir edilmiştir. Buna göre arsa değeri TL ( USD) olarak takdir edilmiştir. Arsa değeri üzerine mevcut durum değeri Aynı şekilde nakit / gelir indirgeme yöntemi ile satış projeksiyonundan ve maliyetlerden sonra proje değeri takdir edilmiştir. DEĞER TABLOSU Parseller Yüzölçümü Birim Fiyat (TL/m²) Değer 1684 ada, 22 parsel ,55 m TL/m TL Tamamlanmışlık Oranına Göre Maliyet Hesabı TOPLAM MEVCUT DURUM DEĞERİ YUVARL ATILMIŞ TOPLAM DEĞER (KDV Hariç) YUVARL ATILMIŞ TOPLAM DEĞER (KDV Dahil) TL TL TL TL TOPLAM DEĞER (USD) $ TOPLAM DEĞER (EURO) Not: Döviz kuru 1$: 1,50-1 Euro: 1,90 olarak alınmıştır. Proje Geliştirme Yöntemi ile Projenin Bugünkü Değeri TL YUVARL ATILMIŞ TOPLAM DEĞER (KDV Hariç) YUVARL ATILMIŞ TOPLAM DEĞER (KDV Dahil) TL TL TOPLAM DEĞER (USD) $ TOPLAM DEĞER (EURO) Not: Döviz kuru 1$: 1,50-1 Euro: 1,90 olarak alınmıştır. NOT: Tamamlanmışlık oranına göre hesaplanan değerde tamamlanma oranı %13,8 olarak alınmıştır. Bu hesaplama yapılırken Hafriyat İzolasyon Çalışmaları Temel Masrafları ve inşaatın tamamlanan kısmı dikkate alınmıştır. 19

20 6.1. Değerleme Uzmanı Görüşü Çalışmaya konu gayrimenkul projesi için değer tespiti çalışmasında mevcut proje verilerinden faydalanılmıştır. Değerin oluşumunda projenin tasarlandığı şekilde uygulanacağı kabul edilmiştir. Proje üzerinde sonradan yapılacak tadilatlar ve/veya farklı uygulamalar projenin değerini ve raporda takdir edilen değerleri doğrudan etkileyecektir. Söz konusu gayrimenkulün SPK mevzuatına göre gayrimenkul yatırım ortaklıkları portföyüne alınmasında bir sakınca görülmemektedir Nakit Akış Tablosu DURUM TABLOSU Net Arsa Alanı (m 2 ) ,55 Brüt Arsa Alanı (m 2 ) KAKS 2,00 Emsale Dahil İnşaat Alanı (m 2 ) Residence Olarak Satılacak Alan(m 2 ) (Emsal Alanı + Emsal Harici Alan) ,00 Emsal Dışı Otopark Alanı (m2) ,00 Toplam İnşaat Alanı ,00 İNŞAAT MAALİYETLERİ Alansal Dağılım İnşaat Alanı (m²) Birim Maliyet (USD/m 2 ) Maliyet (USD) Residence - Normal Katlar İnşaat Alanı Emsal Harici Otopark - Güvenlik Alanları A Blok Dükkanlar Alanı F Blok Dükkan Alanı Toplam , İNŞAAT DIŞI MALİYETLER İ Toplam İnşaat Maliyetleri Oran Maliyet (USD) Altyapı Maliyetleri % Çevre Tanzimi ve Peyzaj Maliyetleri % Mimar & Mühendislik Ücretleri % Yatırımcı ve Sabit Giderleri % İzinler & Danışmanlık Ücretleri % Müteahhit Ücreti % TOPLAM İN ŞAAT MALİYETLERİ GİYDİR İLMİŞ MALİYET (USD/m 2 ) 605 NAKİT AKIŞ TABLOSU (USD) YILLAR Residence-Home Ofis Ünitesi Satış Gelirleri İnşaat Maliyetleri Net Nakit Akışları Değerleme Tablosu (USD) Risksiz Getiri Oranı 6,87% Risk Primi 4,13% İndirgeme Oranı 11,00% Net Bugünkü Değer (USD) ( TL) 20

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 018 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İnşaa Halinde Nuvo Dragos Evleri Proje Değerlemesi Maltepe, İstanbul 31.12.2012 Takdim:

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. 3 Adet Ofis ve 2 Adet Dükkân Değerlemesi, Orion Park, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013

SARAY HALI A.Ş. 3 Adet Ofis ve 2 Adet Dükkân Değerlemesi, Orion Park, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 003 SARAY HALI A.Ş. 3 Adet Ofis ve 2 Adet Dükkân Değerlemesi, Orion Park, Esenyurt, İSTANBUL 05.03.2013 Merkez Mah. Doğan Araslı Cad.,

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0082 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Adet Büro Değerleme Raporu, Beşiktaş 07.01.2015 Levent Mah. Cömert Sok. No:1 Yapı Kredi

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 060 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KÜTAHYA İŞ MERKEZİ DEĞERLEME RAPORU 25.12.2014 Alipaşa Mah. Cumhuriyet Caddesi., No: 49 Merkez,

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0062 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2 Adet Arsa Değerleme Raporu, Ümraniye/İstanbul 25.12.2014 Küçükbakkalköy Mah. 3328 Ada

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0057 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Levent İş Merkezi Değerleme Raporu 25.12.2014 Akat Mah. Ebulula Mardin Caddesi No:18 F-2

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006

SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 006 SARAY HALI A.Ş. Otel Değerleme Raporu, Titreyengöl, Manavgat/ANTALYA 28.02.2013 Titreyengöl Mevkii Saray Arinna Hotel, Manavgat/ ANTALYA

Detaylı

SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş.

SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 00 SARAY TARIM VE HAYVANCILIK A.Ş. 2 Adet Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Kesimhane, Süt İşleme Tesisi, Tarlalar, Makine ve Teçhizat Kayseri 0.03.203

Detaylı

Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş.

Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 002 Saray Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Besi Çiftliği ve Tarlalar 08.03.2013 Beyköy Mahallesi, Necati Kurmel Sokak No: 15 / A, Solaklı Beldesi,

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İSTANBUL - TUZLA ARSA VE ÜZERİNDE KÂİN PROJESİNDE 7 BLOK, MARKET VE KREŞ YAPI İNŞAATI (20 PAFTA, 1329 PARSEL) Değerlemeyi Talep Eden

Detaylı

METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 0083 ASAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. METEMTUR OTELCİLİK ve TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. CARESSE BODRUM TATİL EVLERİ DEĞERLEME RAPORU 18.11.2013 Gümbet Mh. Asarlık Mevkii Adnan

Detaylı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 15.12.2010 İŞ GYO A.Ş. Ankara Merkez Hizmet Binası Değerleme Raporu Rapor No : Öİ360

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 15.12.2010 İŞ GYO A.Ş. Ankara Merkez Hizmet Binası Değerleme Raporu Rapor No : Öİ360 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U ANKARA ALTINDAĞ ANKARA MERKEZ HİZMET BİNASI Değerlemeyi Talep Eden Firma Talep Tarihi ve Sayısı İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Detaylı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 03.12.2010 İŞ GYO Maslak Bina Değerleme İş Gayrimenkul Raporu Rapor No : Öİ377

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 03.12.2010 İŞ GYO Maslak Bina Değerleme İş Gayrimenkul Raporu Rapor No : Öİ377 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İSTANBUL - ŞİŞLİ 2 PAFTA 10 ADA 10 PARSEL MASLAK PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI Değerlemeyi Talep Eden Firma Talep Tarihi ve Sayısı

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-02 kayıt no lu

Detaylı

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ KARTAL İLÇESİ'NDE YER ALAN HORİZON PROJESİ ( 178 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM ) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 KRF-1402001 KARTAL HORİZON RAPOR BİLGİLERİ TALEP

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL KARTAL YUKARI (G22A14B2B Pafta, 10047 Ada, 6 Parsel) GAYRİMENKUL PROJESİ DEĞERLEMESİ HAZIRLAYAN ACE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE

Detaylı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Rapor Tarihi: 20.12.2012 İş GYO A.Ş. İstanbul Beylikdüzü Real Market Değerleme Raporu Rapor No : Öİ 264

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Rapor Tarihi: 20.12.2012 İş GYO A.Ş. İstanbul Beylikdüzü Real Market Değerleme Raporu Rapor No : Öİ 264 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U İSTANBUL, ESENYURT, YAKUPLU 21 ADA, 102,103 ve 109 NOLU PARSELLER ÜZERİNDE YER ALAN REAL MARKET Değerlemeyi Talep Eden Firma Talep Tarihi

Detaylı

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 05.12.2012 İş GYO A.Ş. Ankara Kızılay Hizmet Binası Değerleme Raporu Rapor No :

Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ Tarih /Rapor No: 05.12.2012 İş GYO A.Ş. Ankara Kızılay Hizmet Binası Değerleme Raporu Rapor No : İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. D E Ğ E R L E M E R A P O R U ANKARA ÇANKAYA ANKARA KIZILAY HİZMET BİNASI DEĞERLEMESİ Değerlemeyi Talep Eden Firma Talep Tarihi ve Sayısı İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2723

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/2723 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Yeşilkent Mah., Nazım Hikmet Bulvarı, İnnovia 4. Etap Projesi, 2945 Ada, 34

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- EYÜP İLÇESİ 858 ADA 2-3-6 PARSELLER EYÜP ALİBEYKÖY ARSASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2014-019-GYO-010 Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU EMLAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ AVCILAR İLÇESİ'NDE YER ALAN 521 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDE 6B1 BLOK 112 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM HAZIRLAYAN PERİTUS GAYRİMENKUL

Detaylı

İSTANBUL-BAĞCILAR-MAHMUTBEY MAHALLESİ BATIŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL-BAĞCILAR-MAHMUTBEY MAHALLESİ BATIŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr İSTANBUL-BAĞCILAR-MAHMUTBEY MAHALLESİ BATIŞEHİR PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN 3386 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDEKİ PROJE GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU HAZIRLAYAN KURUM REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN 7 ADET PARSEL

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN 7 ADET PARSEL EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN 7 ADET PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310029 ÜMRANİYE FİNANS

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BAYRAMPAŞA İLÇESİ' NDE YER ALAN 524 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDEKİ HAYATTEPE KONUT PROJESİ & METRO GROSS MARKET GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 OZGY-1410006

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN 7 ADET PARSEL

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN 7 ADET PARSEL EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EMLAK KONUT GYO A.Ş. YE AİT HİSSELER) İSTANBUL İLİ ÜMRANİYE İLÇESİ'NDE YER ALAN 7 ADET PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310029-REV. ÜMRANİYE RAPOR

Detaylı

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ -BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ 183 ADA 1 PARSEL VE 184 ADA 1 PARSEL D-100 KENARI 2 ADET ARSA GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 4599 PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Değer Tarihi: 31.12.2014 Rapor Tarihi: 02.01.2015 GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME A.Ş. i.

Detaylı

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/İSTANBUL Tel: (216) 474 03 44 Fax: (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AYAZMA 3.ETAP BULVAR İSTANBUL PROJESİ

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ'NDE YER ALAN 6 ADET PARSEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 EML-1310017 KAYABAŞI 6 PARSEL RAPOR BİLGİLERİ TALEP TARİHİ - NO 01.02.2013

Detaylı