DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL"

Transkript

1 DEĞERLEME RAPORU 1684 ADA 22 PARSEL, MALTEPE / İSTANBUL EKSPERTİZ TARİHİ: RAPOR TARİHİ: RAPOR NO: 2010/0027 ADRES: TUGAY YOLU CAD. NO:12 CEVİZLİ-MALTEPE/İSTANBUL Takdim: Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 LEVENT/İSTANBUL Hazırlayan: Denge Gayrimenkul Değerleme ve Dan. A. Ş. Halk Sok. Ada İş Merkezi No:50 Kat:3 D:6-7 Sahrayıcedit, Kadıköy/İSTANBUL 1

2 Takdim: Özderici GYO A. Ş. Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 LEVENT/İSTANBUL Konu: İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 1684 Ada 22 Parsel üzerindeki ,55 m2 lik arsa üzerindeki güncel inşaat seviyesi, mevcut haldeki durum değeri ve proje değerinin (bitmiş hali) hesaplanması ve SPK mevzuatına göre değerleme raporu hazırlanması İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Gülsuyu Mahallesi nde yer alan 1 adet arsa için yapmış olduğumuz değerleme raporunu ekte dikkatinize sunulmaktadır. Çalışma kapsamında değerleme elemanı Pınar Ünal ve lisanslı değerleme uzmanı Özgür ÇAKICI gayrimenkulü ve çevresini bizzat görmüş ve incelemiştir. Çalışmaya konu olan gayrimenkulün yakın civarı ile daha geniş ölçekte Maltepe ilçesi genelinde de yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde benzer kullanıma sahip, benzer özellikler taşıyan emsaller incelemeye alınmış, içinde bulunduğumuz bugünkü ekonomik ko şullar çerçevesinde değeri oluşturacak unsurlar dikkate alınmak suretiyle gayrimenkulün değeri oluşturulmuştur. İşbu rapor tarihi itibariyle geçerli olup, saha çalışmalarının yapıldığı tarihteki imar plan bilgileri doğrultusunda ve belirtilen kabullere dayalı olarak taşınmazın değerlendirmesinde civardaki alım satım rayiç değerleri ve günümüz ekonomik koşulları dikkate alınmak suretiyle değer takdir edilmiştir. Söz konusu gayrimenkulün tanımlanan mülkiyet haklarının araştırmaları ve analizleri sonucunda mevcut durum (%13,8 tamamlanma oranına göre) toplam adil piyasa değerinin 1 KDV hariç olarak; TL (YÜZONDOKUZMİLYONBEŞYÜZKIRKBEŞBİN TL) Projenin tamamlanmış haldeki toplam değeri TL (ÜÇYÜZYİRMİÜÇMİLYONBEŞYÜZKIRKBİN TL) olarak tahmin ve takdir edilmiştir. Bilgilerinize sunarız Saygılarımızla, Denge Gayrimenkul Değerleme ve Dan. A. Ş. Özgür ÇAKICI Baki BUDAKOĞLU Değerleme Müdürü Genel Müdür Lisanslı Değerleme Uzmanı (400335) Lisanslı Değerleme Uzmanı (400159) 1 Belirtilen değer takdirinin geçerli olabilmesi için, bu mektup 44 sayfa ve ilgili belgeleri içeren rapora ilişik olarak bulundurulmalıdır. 2

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ Şirket Bilgisi Dayanak sözleşmenin Tarih ve Numarası Bağlayıcı Ve Sınırlayıcı Koşullar / Taahhütname DEĞERLEMENİN DAYANDIĞI VARSAYIMLAR Genel Varsayımlar ve Çalışmayı Kısıtlayıcı Şartlar Raporun Türünün Tanımlanması Değerlemenin Amacı ve Tasarlanan Kullanımı Değerin Tanımı Piyasa Değeri Değerlendirilen Mülk Hakları İşin Kapsamı GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI Hukuki (Yasal) Tanımı Değerlemesi Yapılan Gayrimenkule Esas, Son 3 Yıl İçerisindeki Satış Bilgileri Takyidat Bilgisi Değerleme Konusu Projeye İlişkin Mimari Proje ve Ruhsat Bilgileri (Yasal Mevzuat) Projenin Yapı Denetim Bilgisi Piyasa Yöresi, Şehir, Komşuluk Çevresi ve Konum Verileri Maltepe İlçesi Bölge Hakkında Genel Bilgi Ulaşım Özellikleri Fiziksel Özellikler İmar Durumu Bilgisi ve Son 3 Yıl İçinde İmar Değişikliği Olup Olmadığı Ekonomik Özellikler PİYASA ARAŞTIRMASI Arsa Piyasa Araştırması Satılık Ticari İmarlı Arsalar Satılık Konut + Ticaret İmarlı Arsa Emsalleri Konut Piyasa Araştırması VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR Olumlu ve Olumsuz Özellikler En iyi ve En Verimli Kullanım Analizi Değer Yaklaşımlarında Kullanılan Yöntemler ve Analizler Değerlemeye İlişkin Hesaplamalar Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Nakit / Gelir Akımları Analizi - Proje Geliştirme Yaklaşımı Maliyet Oluşumları Analizleri Gayrimenkul ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumunun Analizi Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Raporda Yer Alması Gereken Ancak Bulunmayan Veriler ve Nedenleri SONUÇ (Değer Göstergelerinin Uzlaştırılması) Değerleme Uzmanı Görüşü Nakit Akış Tablosu EKLER: İndirgenmiş nakit akış tablosu, resmi belgeler, fotoğraflar, özgeçmişler ve lisans belgeleri. 3

4 1. GİRİŞ 1.1. Şirket Bilgisi Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Adres: Halk Sokak Ada İş Merkezi No:50 Kat:3 D:6-7 Sahrayıcedit/Kadıköy Kuruluş Yılı: 2005 Sermayesi: TL Değerleme çalışmasını hazırlayan firma yılında Sermaye Piyasa Kurulu nun Seri VIII No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Kurul ca listeye alınmış olup, yılı içerisinde BDDK tarafından akredite edilmiştir. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adres: Büyükdere Caddesi Yapıkredi Plaza C Blok Kat:9 Levent/İstanbul Kuruluş Yılı: 1992 Sermayesi: Kayıtlı Sermaye ,00 TL / Çıkarılmış Sermaye ,00 TL Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., bir faktoring kuruluşu olarak Öz Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. adıyla 05 Haziran 1992 de kurulmuş olup şirket hisseleri 1994 te halka arz olmuş ve hisselerinin %49.04 ü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (İMKB) işlem görmektedir. Özderici GYO nun faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularla iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır. Şirket Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olup, şu an için Kayıtlı Sermaye Tavanı YTL dir. Özderici GYO, gayrimenkul sektöründe arazi geliştirme, proje geliştirme ve kentsel dönüşüm alanlarında, nitelikli projeleri geliştirmeyi ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkule dayalı projelere öncelikli konut sektörüne odaklanmayı planlamaktadır. Küresel bir vizyon ve çevreci misyonla yatırım yapan Özderici GYO'nun nihai hedefi, sektöründe ve ülke ekonomisinde artı değer yaratan projelerle ortaklarına verimli ve kârlı bir portföy sunmaktır Dayanak sözleşmenin Tarih ve Numarası Bu değerleme raporu şirketimiz ile Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen tarihli dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mev zuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ile kurulun tarih 27/781 sayılı kararında yer alan değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 4

5 1.3. Bağlayıcı Ve Sınırlayıcı Koşullar / Taahhütname 1. Bu raporda sunulan bilgiler ve ifadeler gerçek ve doğrudur. 2. Raporda belirtilen analizler, fikirler ve sonuçlar sadece belirtilen varsayımlar ve şartlarla kısıtlıdır ve bunlar benim kişisel, tarafsız ve önyargısız profesyonel analizlerim, fikirlerim ve sonuçlarımdır. 3. Bu raporun konusu olan mülke güncel ve geleceğe dönük hiçbir çıkarım yoktur. (veya belirtilen biçimde vardır.) ve işin içindeki taraflarla hiçbir kişisel ilgim yoktur. 4. Bu raporun konusu olan mülke veya bu görevle ilgili taraflara karşı hiçbir önyargım yoktur. 5. Bu görevle ilgili olarak durumum önceden saptanmış sonuçların geliştirilmesi ve bildirilmesine bağlı değildir. 6. Bu görevin tamamlanması için aldığım/alacağım ücret, önceden saptanmış bir değer veya değerin müşterinin amaçlarını gözeten yönünün geliştirilip rapor edilmesi, değer takdirinin miktarı, öngörülen bir sonucun elde edilmesi veya bu değerlemenin tasarlanan kullanımıyla doğrudan ilgili sonraki bir olayın meydana gelmesine bağlı değildir. 7. Değerleme ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirilmiştir. 8. Değerleme uzmanı mesleki eğitim şartlarına haiz olup değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi vardır. 9. Bu raporun konusu olan mülkü Pınar ÜNAL ve Özgür ÇAKICI şahsen görüp incelemiştir. 10. Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmadığını beyan ederiz. 11. Değerleme uzmanı değer biçilen mülkü ya da ona ilişkin mülkiyet hakkını etkileyen yasal konulardan sorumlu olmayacaktır. Değerleme uzmanı mülkiyet hakkının iyi ve pazarlanabilir olduğunu varsayar ve bu nedenle de mülkiyet hakkı ile ilgili herhangi bir görüş bildirmez. Söz konusu mülke sorumlu bir mülkiyet altında bulunduğu esasına dayanılarak değer biçilir. Raporu Hazırlayan Raporu Denetleyen Raporu Denetleyen Pınar ÜNAL Değerleme Elemanı Özgür ÇAKICI Lisanslı Değerleme Uzmanı (400335) Baki BUDAKOĞLU Sorumlu Lisanslı Değerleme Uzmanı (400159) 5

6 2. DEĞERLEM ENİN DAYANDIĞI VARSAYIMLAR 2.1. Genel Varsayımlar ve Çalışmayı Kısıtlayıcı Şartlar Bu değerleme raporu aşağıdaki genel varsayımları içermektedir: 1. Sağlanan yasal tanım veya yasal tapu mülkiyetine ilişkin konular için hiçbir sorumluluk alınmaz. Aksi beyan edilmedikçe, mülkün tapusu pazarlanabilir ve geçerlidir. 2. Aksi beyan edilmedikçe, mülk üzerinde teminat ve alacaklar dikkate alınmadan değerlendirilmiştir. 3. Sorumlu bir mülk sahipliği ve yetenekli bir mülk yönetimi varsayılmıştır. 4. Başkaları tarafından sağlanan bilgilerin güvenilir olduğuna inanılmaktadır, fakat bunların doğruluğu için garanti verilmez. 5. Tüm mühendislik etütlerinin doğru olduğu varsayılmıştır. Bu rapordaki parsel planları ve çizim malzemeleri, sadece okuyucunun mülkü görsel olarak canlandırması için dahil edilmiştir. 6. Mülkü daha değerli ya da daha az değerli kılabilecek, mülkün zemin altının veya yapıların saklı veya aşikâr olmayan şartları içermediği varsayılmıştır. Böyle şartlar veya bunların ortaya çıkarılması için gerekebilen mühendislik etütlerinin elde edilmesi için hiçbir sorumluluk alınmaz. 7. Değerleme raporu, içinde aksi beyan edilmedikçe, mülkün geçerli yerel ve ulusal yasalar ve çevre yönetmelikleriyle tam bir uygunluk içinde olduğu varsayılmıştır. 8. Değerleme raporunun içinde herhangi bir uygunsuzluğun tanımlanmadığı, belirtilmediği ve dikkate alınmadığı sürece, mülkün geçerli tüm imar yasaları ve kullanım yönetmelikleri ve kısıtlamalarına uyduğu varsayılmıştır. 9. Gerekli tüm ruhsatlar, iskan belgeleri, projeler, izinler ve diğer yasal ve idari belgelerin, yerel, ulusal veya özel kurum ve kuruluşlardan, bu raporda değer takdirinin dayandırıldığı herhangi bir kullanım için, elde edildiği veya elde edilebileceği veya yenilenebileceği varsayılmıştır. 10. Arazi ve yapılandırmaların kullanımlarının, tanımlanan mülkün sınırları içinde kaldığı ve raporda aksi belirtilmedikçe, bir tecavüz olmadığı varsayılmıştır. 11. Bu raporda aksi beyan edilmedikçe, mülkte var olan veya olmayan tehlikeli maddelerin mevcudiyeti değerleme uzmanı tarafından gözlemlenmemiştir. Bu gibi malzemelerin mülkün içinde ve dışındaki mevcudiyeti hakkında değerleme uzmanının herhangi bir bilgisi yoktur. Değerleme uzmanı bu gibi maddeleri ortaya çıkarmak için gerekli niteliklere sahip değildir. Asbest, üre formaldehit köpüklü tecrit maddesi ve potansiyel olarak zararlı diğer maddeler mülkün değerini etkileyebilir. Tahmin edilen değer, değer kaybına neden olabilecek bu gibi maddelerin mülkün içinde ve dışında bulunmadığı varsayımına dayalıdır. Bu gibi durumlar veya bunları ortaya çıkarmak için gerekli ekspertiz veya mühendislik bilgisi için hiçbir sorumluluk üstlenilmez. Eğer arzu edilirse kullanıcının bu alanda bir eksperin hizmetlerinden yararlanması önemle önerilir. 6

7 Bu değerleme raporu aşağıdaki kısıtlayıcı şartlarla hazırlanmıştır. 1. Bu raporun veya kopyasını elde bulundurmak, beraberinde raporun yayın hakkını vermez. 2. Değerleme uzmanı önceden bir anlaşma sağlanmadığı takdirde bu değerleme nedeniyle danışmanlık yapmak konuyla ilgili ifade vermek veya mahkemede bulunmak zorunda değildir. 3. Değerleme uzmanının (yazılı) onayı ve rızası olmadan, bu rapor içeriğinin tümü veya bir kısmı (özellikle değere ilişkin sonuçlar, değerleme uzmanının kimliği veya değerleme uzmanının bağlı olduğu firma) reklam, halkla ilişkiler, haberler, satışlar veya diğer medya yoluyla kamuoyuna açıklanıp, yayılamaz. 4. Önerilen yapılandırmaların aksi öngörülmediği takdirde projesine, ruhsatına, planına, imara ve diğer yasal mevzuatlara uygun inşa edilmiş/edilmekte olduğu varsayılmıştır. Bu raporu almak, raporun tamamen ya da kısmen yayınlama ve/veya çoğaltma hakkını doğurmaz. Ancak kurum içinde belli bir amaca yönelik olarak kısmen (değerin yazılı olduğu sayfalarda) yazışmalara ek olarak fotokopi ile çoğaltma yapılabilir. Bu raporun herhangi bir amaçla referans gösterilmesi, amacı dışında kullanılması, çoğaltılması ve/veya yayınlanması için Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A. Ş. nin yazılı onayı gerekmektedir. Bu değerleme çalışması UDES e (Uluslararası Değerleme Standartlarına) uygun olarak ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Seri VII No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri ile kurulun tarih 27/781 sayılı kararında yer alan değerleme raporlarında bulunması gereken asgari hususlar çerçevesinde hazırlanmıştır. 7

8 2.2. Raporun Türünün Tanımlanması Değerleme çalışmasına konu olan rapor türü Özet Değerleme raporudur. Bu tür bir raporda elde edilen veriler açıklanmakta ve analizleri ve finansal hesapları sebepleri ise çalışma dosyasında yer almaktadır. Rapor içerisinde belirtilen sonuçların tam olarak anlaşılabilmesi için çalışma dosyasına bakılması gerekmektedir Değerlemenin Amacı ve Tasarlanan Kullanımı Söz konusu değerleme çalışması İstanbul ili, Maltepe İlçesi, Gülsuyu mahallesinde, konumlu gayrimenkulün tarihi itibariyle piyasa satış değerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda resmi kurum araştırmaları yapılarak yasal ve hukuki boyutuyla gayrimenkulün durumu irdelenmiş ve piyasa koşullarına uygun olarak adil piyasa değerleri araştırılıp tespit edilmiştir. Ayrıca rapor kapsamında değere etki eden unsurlar mevcut piyasa koşulları içinde değerlendirilmiş ve değere nasıl ulaşıldığı hakkında bilgi verilmiştir Değerin Tanımı Piyasa Değeri Piyasa değeri belirli bir kıymet biçme tarihinde istekli bir alıcı ve istekli bir satıcının hiçbir başka etki altında kalmadan ve kendi çıkarlarını kollayarak doğru bir pazarlama sonucu satışı gerçekleştirebilecekleri tahmini bir miktardır Değerlendirilen Mülk Hakları Raporda değerlendirilen mülkiyet hakkı tam mülkiyet hakkıdır İşin Kapsamı Bu çalışma kapsamında çalışmayı gerçekleştiren değerleme uzmanı bir takım araştırmalarda ve analizlerde bulunmuştur. Elde ettiği verilerin bir kısmı çalışmakta olduğu ofis ortamından sürekli güncellenen verilerden temin edilmiştir. Diğer veriler ise; Yaptığı çalışmanın bağlı olduğu Belediye, Tapu Sicil Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Kadastro Müdürlüğü v.b. resmi kurumlarda incelemelerde bulunulmuştur. Demografik veriler TUİK ten (Türkiye İstatistik Kurumu) temin edilmiştir. Arz talep ilişkisi ve fiyat araştırmaları bölgedeki emlak ofislerinden araştırılmıştır. Bölge ve saha analizi bizzat gidilerek incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. 3. GAYRİMENKULÜN TANIMI VE VERİLERİN SUNULMASI 3.1. Hukuki (Yasal) Tanımı İLİ İSTANBUL PAFTA 32/2 İLÇESİ MALTEPE ADA 1684 BUCAĞI - PARSEL 22 MAHALLESİ GÜLSUYU ALANI ,55 m² KÖYÜ - VASFI ARSA SOKAĞI - Ahmet Özderici; Mehmet oğlu 1/4 MALİKLERİ MEVKİ - Ali Uğur Özderici; Mehmet oğlu 1/4 Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ½ 8

9 Değerlemesi Yapılan Gayrimenkule Esas, Son 3 Yıl İçerisindeki Satış Bilgileri 1684 ada, 22 no lu parsel Ahmet Özderici; Mehmet oğlu - Ali Uğur Özderici; Mehmet oğlu adına ifraz işlemi ile eşit şekilde kayıtlı iken tarih, yevmiye no ile Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. na ½ oranında satılmıştır. Edinme sebebi satış işlemidir Takyidat Bilgisi tarihinde Maltepe tapu sicil müdürlüğü tapu kütüğü kayıtları çerçevesinde yapılan araştırmada; ekspertize konu bağımsız bölüm üzerinde; Beyanlar Hanesinde; 3 otoluk otopark ortak yerlerdendir / yevmiye no: 3949 Şerhler Hanesinde; %51 hissesinde satış vaadi ve kat karşılığı inşaat hakkı vardır. Başlama Tarihi: Bitiş Tarihi: Süre: 10 Yıl ( Malik olarak tarih ve 3748 yevmiye no ile Özderici GYO A.Ş. kayıtlıdır) (Takyidat belgesi ektedir.) Değerleme Konusu Projeye İlişkin Mimari Proje ve Ruhsat Bilgileri (Yasal Mevzuat) Değerlemesi yapılan projelerin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinlerinin incelemesi Maltepe Belediyesi İmar Arşiv departmanından yapılmış olup, söz konusu proje inşaatının başlamasına yönelik 12 adet Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Varolan inşaat onay tarihli ve 592 onay numaralı avan projesine uygun olarak çizilmiş olan onay tarihli 1979 onay numaralı Mimari Projesine uygun olarak inşa edileceği varsayılmıştır. Yapı ruhsatları bu mimari projeye uygun olarak alınmıştır. Değerleme çalışmasına konu gayrimenkul SPK mevzuatınca gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınması konusunda herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilmiştir Projenin Yapı Denetim Bilgisi 1999 Marmara Depreminden sonra yürürlüğe konulan inşaat projelerinin denetlenme zorunluluğuna istinaden değerlemesi yapılan projeler ile ilgili olarak, 29/6/2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca denetim yapan yapı denetim kuruluşu ve değerlemesi yapılan gayrimenkul ile ilgili olarak gerçekleştirdiği denetimler hakkında bilgi aşağıdaki gibidir; İlgili Projenin yapı denetimini yapan firma tarihinde yapılan sözleşmeye göre SİSMİK YAPI DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. olarak gözükmektedir. İlgili sözleşme Yapı sahibine ait İstanbul İli Maltepe Belediyesi Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi Maltepe/İstanbul adresinde bulunan ve tapunun 32/2 pafta 1684 ada 22 parsel numarasında kayıtlı arsa/arazi üzerine yapılacak bodrum katları dahil xx kat toplam xxx m² inşaat alanına sahip yapının yapı denetim kuruluşu tarafından projelerinin incelenmesi ruhsata ve eklerine uygun olarak yapılmasının denetlenmesi hizmetidir. Maddesi ile sorumluluk altındaki yapı tanımlanmıştır. Bu cümle arsa üzerine inşa edilecek olan A-B-C- D-E-F Blokları için düzenlenen Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi nde belirtilerek söz konusu firmanın sorumluluk alanı tanımlanmıştır. (xx): Her blok için kat sayısı (xxx): Her blok için inşaat alanıdır. 9

10 Onaylı Proje ve İnşaat Uygunluk Bilgisi Değerleme konusu mülk onay tarihli ve 1979 onay numaralı mimari projesi ve onay tarihli ve 6 35 onay numaralı yapı ruhsatına uygun olarak inşa edileceği varsayılmıştır. Ekspertiz tarihinde mevcut durumda hafriyat çalışması yapılmış, temel inşaatı tamamlanmış bodrum 3 kat inşaat seviyesinde olduğu tespit edilmiştir. Onaylı mimari projeden farklı olarak gerçekleşecek ve yasal düzenlemesi yapılacak her uygulama değerleme konusu mülkün değerinde farklılıklara neden olabilecektir Piyasa Yöresi, Şehir, Komşuluk Çevresi ve Konum Verileri Değerleme konusu taşınmaz İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Gülsuyu Mahallesi nde yer almaktadır. Çalışmaya konu olan gayrimenkul, E-5 karayolu ile minibüs karayolunu bağlayan Tugay Yolu Caddesi üzerinde yer almaktadır. Bulunduğu bölge itibariyle ticari faaliyetlerin yükse k olduğu alanda konut çalışmaları batı noktasında kalmaktadır. Yan parselinde OMSAN Lojistik adına arsa ve yapıları bulunmaktadır. Alışveriş merkezi olarak Carrefour Maltepe AVM bulunmaktadır. Söz konusu mülk, E-5 karayoluna yakın olması ve E-5 in güneyinde yer alıyor olması nedeniyle avantajlı konumdadır Maltepe İlçesi 1992 yılında Kartal ilçesinden ayrılarak ilçe konumuna gelen Maltepe; İstanbul ilinin 10. Büyük ilçesi Kadıköy, Kartal ve Ataşehir ilçeleriyle komşu konumundadır. İstanbul a bağlı Marmara Denizi'ne kıyısı olan, Anadolu yakasında bir ilçedir. Mahalleleri; Esenkent, Altayçeşme, Gülensu, Gülsuyu, Küçükyalı Merkez, Altıntepe, Aydınevler, Çınar, Fındıklı, Zümrütevler, İdealtepe dir. Maltepe bölgesi'nde ulaşım demiryolu ve karayolu ile yapılabilmektedir. Demiryolu Maltepe'nin E-5 Karayolu altında kalan Eski Maltepe'nin kurulmuş olduğu güzergahtır. Karayolu ise (Ankara Asfaltı) Maltepe'yi ikiye ayırmaktadır. Bu yol Maltepe'yi Anadolu'ya yan yollar ise komşu ilçelere bağlar. İkinci önemli karayolu ise Bağdat Caddesi olup Bostancı ile Pendik arasındaki güzergahı oluşturmaktadır. Bölgemiz haberleşme bakımından İstanbul'un en aktif bölgelerindendir. PTT hizmet birimlerinin sayısı 10'dur. Ayrıca Küçükyalı'daki Telekom Müdürlüğü geniş bir alanda hizmetlerini yürütmektedir. 10

11 Bölge Hakkında Genel Bilgi Çalışma konusu taşınmazın bulunduğu bölge iki konut alanı arasında kalmış, ticaret ve depolama alanıdır. Eski Singer Fabrikasına ait olan arsanın güncel imar planında ticari imarlı olması, arsa üzerinde geliştirilen projenin karma proje olmasına olanak sağlamaktadır. Toyota TEMSA Carrefour AVM OMSAN Lojistik Ekpertize Konu Mülk Kartal LütfüKırdar Araştırma Hastanesi EKSPERTİZE KONU YER 11

12 3.3. Ulaşım Özellikleri Değerleme konusu mülke, E-5 karayolundan Kadıköy Pendik istikametine giderken Cevizli Köprülü Kavşağından Maltepe yönüne dönülerek girilen Tugay Yolu Caddesi üzerinden ulaşılabilmektedir. Aynı şekilde mülke, minibüs yolunda Pendik Kadıköy istikametine giderken Güral Porselenin bulunduğu kavşa ktan kuzey yönüne dönülerek girilen Tugay Yolu Caddesinden ulaşılabilmektedir. ULAŞIM ALTERNATİFLERİ ÖNEMLİ MERKEZLERE UZAKLIKLARI Önemli Merkezler Mesafe (km.) CarrefourSa Maltepe Park AVM 500 m Maltepe İlçe Merkezi 3,9 km D-100 Karayolu Cevizli Kavşağı 850 m TEM Otoyolu Kartal Kavşağı 6 km Kadıköy Rıhtım 15 km Fiziksel Özellikler 1684 ada, 22 no lu parsel: Tugay Yolu Caddesi üzerinde OMSAN Lojistik ile komşu durumda olan parsel, tapu kayıtlarında ,55 m² yüzölçümüne sahiptir. Arsa, dikdörtgene yakın yamuk formunda olup, kayalık bir zemindir. Hafriyat çalışmaları yapılmış ve temel atılmış durumda olduğundan arsada eğim bulunmamaktadır. Kuzeybatısında Tugay yolu caddesi, güneydoğusunda Singer Fabrika yolu bulunan parselin imar planına göre güneydoğusunda kalan alanda belediyeye terk edilen bölge bulunmakta ve bu bölge ile arasından yol geçmektedir. Parselin brüt alanı m² olup, yaklaşık ,5 m² terk sonrası (%46) net alanı ,55 m² olmuştur. Konu gayrimenkulün hava fotoğrafındaki konumu; EKSPERTİZE KONU YER 12

13 İmar Durumu Bilgisi ve Son 3 Yıl İçinde İmar Değişikliği Olup Olmadığı 1684 ada, 22 no lu parsel: onay tarihli Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı Kapsamında kalmakta olup, Ayrık nizam Emsal: 2, H: serbest Ticari Alan yapılanma koşulları altındadır. Son 3 yıl içerisinde imar durumunda değişiklik olmadığı görülmektedir. (Konu ile ilgili Özderici GYO ile Belediyeden alından yazışmalar ekte sunulmuştur.) İMAR DURUM TABLOSU 1684 ada, 22 parsel Mevcut İmar Durumuna Göre Terk Öncesi Brüt Alanı m² Terk Sonrası Net Alanı ,55 m² Terk Oranı ~%46 Kullanım TAKS 0,2 Emsal 2 Ticari Alan Taban Oturum Alanı m² Emsale Dahil Toplam İnşaat Alanı (*) m² ÖNEMLİ NOTLAR: Plan notları ekte sunulmuştur. (*) Plan notunda emsale dahil alanlar brüt alan üzerinden yapılmaktadır notu bulunduğundan emsale dahil inşaat alanı brüt alan üzerinden hesaplanmıştır. 13

14 Ekonomik Özellikler Değerleme konusu mülkün bulunduğu alan eski sanayi bölgesi olup, halihazırda bulunduğu ada içerisinde boş arazi, lojistik-depo alanı bulunmaktadır. Kuzeybatı ve güneydoğu cephelerinden yol ile konut alanlarından ayrılmaktadır. Günümüzde özellikle metro inşasının başlamasıyla birlikte gelişim gösteren Maltepe-Kartal E-5 aksı üzerinden lüks konut/rezidans projeleri hız kazanmıştır. Kartal Bölgesinden inşa edilmeye başlanan Adliye Sarayı bölgede konut arzına neden olacağı düşüncesini yaratmaktadır. Ticari imarlı arsaların genelde emsal 2 ve h serbest yapılaşma koşullarına sahiplerdir. Gayrimenkulün belediyeden alınan şifahi bilgiye göre 2009 yılı içerisinde beyan edilen emlak vergisinde rayiç değerinin TL olduğu öğrenilmiştir. 4. PİYASA ARAŞTIRMASI 4.1. Arsa Piyasa Araştırması Özellikle Metro projesi ile ulaşım imkanlarının da arttığı Maltepe Kartal bölgesinde son dönemlerde gelişen yatırımlar, Adliye Sarayının bu bölgeye taşınıyor olması büyük yatırımcıların talebinin arttığı bir bölgedir. Bu nedenle arsa piyasasında artan talep karşısında fiyatlarda spekülatif oynamalar gerçekleşmektedir. Yakın bölgedeki arsa emsalleri araştırıldığında konu gayrimenkule oranla nispeten daha küçük ölçekli arsaların birim fiyatları TL/m² arasında değişmektedir. Ayrıca bir çok bölgenin aksine bu bölgede büyük ölçekli projelerin geliştirilebileceği büyük ölçekli arsalar küçük arsalara oranla daha yükse k birim fiyatlardan pazara arz olunmaktadır Satılık Ticari İmarlı Arsalar Emsal / İclal Hanım E 5 Karayolunun birinci paralelinde Cevizli köprülü Kavşağı ile Gülsuyu köprülü kavşağı arasında kalan bölgede m² lik Emsal: 2,00 ticari imarlı h: serbest yapılaşma koşullu arsa için USD ( TL) satış bedeli talep edilmektedir. (Birim Fiyat: USD/m TL/m2) Emsal / İlhan Bey Kartal E-5 karayolu ile Kartal Devlet Hastanesi bölgesinde kalan m² lik ticari imarlı arsa için USD ( TL) satış bedeli talep etmektedir. (Birim Fiyat: USD/m² TL/m²) Satılık Konut + Ticaret İmarlı Arsa Emsalleri Emsal / İsmail Bey CarrefourSa AVM nin yaklaşık olarak 500 metre mesafesinde m2 lik konut+ticari imarlı arsa için sahibi tarafından satış talebinin %50 kat karşılığı ve TL ödeme bedeli olduğu bilgisi alınmıştır. Malik sadece satış bedeli talep etmemektedir. Emsal / Mustafa Bey Kartal Maltepe E-5 yanyol Turkcell binası yakınında m² lik konut+ticari imarlı arsa için USD ( TL) satış bedeli talep edilmektedir. (Birim Fiyat: USD/m² TL/m²) (NOT: Bu parsel farklı imar bölgesinde bulunduğundan emsal hesabı net parsel alanı üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle fiyatı yükse ktir.) 14

15 4.2. Konut Piyasa Araştırması Dumankaya Vizyon Kartal E-5 karayolu kenarında henüz inşaat aşamasında olan konut projesi, stüdyo loft ve 1+1 / 2+1 / 3+1 dairelerden oluşmaktadır. 2+1 / 3+1 daireler ile stüdyo tipi dairelerden 39 m² ve 43 m² olan dairelerin ve m² olan dairelerin satışı tamamlanmış olup 2. el satışları bulunmaktadır. 43 m² lik stüdyo tipi dairenin 2. el satış aralığı TL TL 92 m² lik 2+1 dairelerin 2. el satış TL 104 m² lik 2+1 dairelerin 2. el satış TL 65 m² lik 1+1 dairelerin 2. el satış TL Dumankaya Satış ofisinde hâlihazırda var olan ve birinci elden satılacak olan daireler stüdyo a tipi 1+1 b ve c tipi ve loft dairelerdir. Stüdyo tipi dairenin satış fiyatı TL m² lik dairenin satış aralığı TL TL m² lik dairenin satış aralığı TL TL Fiyatların üst katlara çıkıldıkça (deniz manzarası görenlerin) fiyatlarının artmakta olduğu öğrenilmiştir. Uprise Elite Residence m² lik arsa üzerine m² toplam inşaat alanı olan projede 5 tip konut bulunmaktadır. Daire Tipi Brüt m² Aralığı Fiyat Aralığı ,55 m² - 66,56 m² TL TL ,08 m² - 111,98 m² TL TL ,31 m² - 145,58 m² TL TL ,04 m² - 187,90 m² TL TL 5+1 teras evlerin henüz projesine başlanmamıştır. Fiyat aralığı belirtilmemektedir. Helenium Twins Residence 1+1 daireler 71 m², ve 67 m² olarak iki farklı şekilde projelendirilmiştir. Blok ve katlara göre fiyatları TL ile TL arasında değişiyor. 6.kat üstü (özellikle batı tarafında) deniz manzaralı 2+1 daireler ise TL ile TL arasında değerlendirilmektedir. B blok 1.kat ile 8.kat arası TL. satış bedeli talep edilmektedir. Proje E-5 in kuzeyinde bulunmasından dolayı konu mülke göre manzara özelliği daha azdır Aralık da daireler sahiplerine teslim edilmiş olacağı belirtilmektedir. Genel olarak daire tipleri ve fiyat aralıkları aşağıdaki gibidir; , TL , TL , TL Hukukçu Towers m2 arsa üzerinde m2 toplam inşaat alanına sahip olan projede 208 home-ofis, 30 mağaza bulunmaktadır. Kartal da yeni yapılan Adliye Sarayı nın E-5 Karayolu karşısında yapılan projede fiyat aralıkları aşağıdaki gibidir; 75 m TL 80 m TL 145 m TL Soyak Evreka 2007'de Kartal'da 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 48 metrekareden 100 metrekareye kadar değişen büyüklüklerdeki toplam 812 konuttan oluşan Soyak Evreka satışa çıkartmıştır. Güncelde satış ofisinden satışlarını tamamlamış olup, ikinci el satışlar bulunmaktadır TL aralığından satış bedelleri talep edilmektedir. Proje E-5 in kuzeyinde bulunmasından dolayı konu mülke göre manzara özelliği daha azdır. 15

16 5. VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR 5.1. Olumlu ve Olumsuz Özellikler Taşınmazların olumlu özellikleri; E-5 ve minibüs yolu gibi ana akslara yakın konumda olması Bağlantı noktalarına ulaşılabilirliği yüksek olması Yeni yapılan metro çalışmalarına ve metro istasyonuna yakın olması Kayalık zemin olması nedeniyle deprem güvenirliliği Altyapı çalışmalarının bölgede tamamlanmış olması Kartal Kentsel Dönüşüm bölgesinin etkisi altında olması Gelişen konut bölgesi olması Yeni yapılan Kartal Adliye Sarayına yakın olması Konu projenin üst katlarında deniz manzarası bulunmaktadır. Taşınmazların olumsuz özellikleri; İnşaatın çok erken safhada olması nedeniyle potansiyel alıcıların olumsuz etkilenmesi Türkiye ekonomisinin dalgalı olması 5.2. En iyi ve En Verimli Kullanım Analizi İmar Durumu, bölgede başlayan inşaat projeleri ve bu projeleri destekleyeceği düşünülen Adliye Sarayının yapılışı, değerleme konusu mülkün bulunduğu konum itibariyle ulaşılabilirliği, çevredeki benzer konut projelerinin satış performansı göz önüne alındığında arsa üzerinden geliştirilebilecek en iyi ve en verimli kullanım mevcut projelendirilen kullanımı olan konut_rezidans projesi olacağı kanaat edilmiştir Değer Yaklaşımlarında Kullanılan Yöntemler ve Analizler Bölgede arsa rayiç değerinin tespiti için emsal karşılaştırma yaklaşımı ile proje geliştirme yaklaşımları kullanılmıştır. Proje geliştirme yaklaşımı içinde maliyet metodundan da yararlanılmıştır. Emsal karşılaştırma yaklaşımında yakın zamanda satılmış ve mevcutta satılık olan ticari / konut+ticari imarlı arsalar dikkate alınmış, bölgedeki gelişim potansiyeli ve piyasaya arz olacak potansiyel konut projeleri de dikkate alınmak suretiyle gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 16

17 5.4. Değerlemeye İlişkin Hesaplamalar Emsal Karşılaştırma Yaklaşımı Söz konusu değerleme çalışmasında bölge genelinden elde edilmiş satılık arsa emsalleri ile konu gayrimenkul mukayese edilmiştir. Değerleme raporuna konu arsa için çevrede yapılan araştırmalar sonucunda, 1684 ada 22 parselin ulaşılabilirliğini, E-5 Karayolu ile minibüs yolunu birbirine bağlayan Tugay Yolu Caddesi üzerinde yer alması, bölgede bu metrekare büyüklüğünde çok fazla arsa olmayışı göz önüne alınarak birim fiyatının TL/m² olabileceği kanaat edilmiştir Nakit / Gelir Akımları Analizi - Proje Geliştirme Yaklaşımı Değerleme konusu mülk üzerinde nakit / gelir akımları analizi proje geliştirme yaklaşımı yöntemi ile de çalışılmıştır. Bu çalışma esnasında arsa üzerinde hâlihazırda da inşası başlayan ve onay tarih ve 1979 onay numaralı mimari projesi baz alınmıştır. Bu projeye göre arsa üzerinde 5 farklı konut bloğu, 1 Ticari blok olmak üzere toplamda 6 blok bulunmaktadır. Bloklar; A-B-C-D-E-F olarak adlandırılmakta ve mimari projeden alınan bilgilere göre tanımlanmaktadır. A B C D E ve F bloklarının zemin altında 3 bodrum kat bulunmakta olup, bu bodrum katlar otopark olarak kullanılmaktadır. Birinci etap olarak A ve B bloklarının inşaatı tamamlanması hedeflenmektedir. B-C-D blokları aynı mimari projeye sahiptir. A Blok; o Zemin + 28 normal kat + Asansör Makine Dairesinden oluşmaktadır. o 265 Bağımsız bölüm bulunmakta olup, bunların 7 tanesi dükkân geri kalanı konuttur. o 5 farklı konut tipi bulunmaktadır. Bunlar 1+1 / dubleks / dubleks şe klinde sınıflandırılabilinir. B C D Blok; o o o Zemin kat + 17 normal kat + çatı katından oluşmaktadır. Her bir blokta 226 olmak üzere toplamda 678 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Hepsi konut kullanımlıdır. 4 farklı konut tipi bulunmaktadır. Bunlar 1+1 / bahçeli / 3+1 şeklinde sınıflandırılabilinir. E Blok; o 3 bodrum kat + zemin + 8 normal kat + çatı katından oluşmaktadır. o Teras yapılar bulunmaktadır. o 19 adet iki katlı, 44 adet standart konut bulunmaktadır. Metrekare olarak toplamda 31 farklı tipte konuttan oluşmaktadır. F Blok; o Zemin ve çatı katından oluşan ve dükkân nitelikli olan blok 188 metrekaredir. - Finansal hesaplamalar USD cinsinden yapılmıştır. (1 USD=1,50 TL) - İndirgeme oranının USD bazlı % 11 olacağı varsayılmıştır. - Tüm ödemelerin peşin yapıldığı varsayılmıştır. - Söz konusu fiyatlara KDV dâhil edilmemiştir. 17

18 - Yapılması planlanan projenin inşaatına Ağustos 2010 da başlanıp, 1. Etabın 2011 yılı Aralık ayında, bütün projenin 2013 yılı Aralık ayı sonunda tamamlanacağı varsayılmıştır. - Yapı maliyetleri bina ve bina dışı maliyetler olarak ayrılmış olup, yapılan teknik hesaplamalar sonucu ortalama (paçal) maliyetin 605 USD/m² (907,5 TL/m²) olacağı öngörülmüştür. Proje geliştirme yaklaşımı sonucu proje değerinden risk payı ve girişimci karı düşüldüğünde elde edilen arsa değeri USD ( TL) olarak takdir edilmiştir. (Birim fiyat: TL/m²) Maliyet Oluşumları Analizleri Değerleme konusu mülk üzerinde inşaatı başlayan onaylı mimari projesine göre hazırlanan proje geliştirme çalışmasında yapılan hesaplamalarda aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır; o Emsal dışı otopark alanları toplamı m 2 o o Satış ofisi tarafından satılan alan olarak belirlenen ve emsale dahil alanlar ile bloklardaki emsal harici alanların toplamı olan (şaft boşlukları, kat bahçeleri, asansör boşlukları) alan m2 dir. Bunun m 2 si ticari dükkan alanı olup, m 2 si konut alanıdır. Maliyet oluşumu hesaplanırken, kot üstünde kalan konut alanlarının inşaatı için 650.-USD/m² (975 TL/m²) birim fiyat takdir edilmiştir. Kot altında kalan ve emsal dışı olan otopark alanları için 200.-USD/m² (300 TL/m²) birim fiyat takdir edilmiştir. Sadece A Bloğun altında ve F Blokta bulunan ticari ünitelerin inşaat maliyeti için 300.-USD/m² (450 TL/m²) birim fiyat takdir edilmiştir. o İnşaat maliyetinin USD ( TL) ve inşaat dışı maliyetleri USD dir. ( TL) Projenin toplam inşaat maliyeti USD dir. ( TL) o İnşaatın tamamlanması ve bütün projenin satışının 2013 yılı Aralık ayı sonu itibariyle tamamlandığı varsayıldığında satışlardan elde edilen (indirgenmemiş) gelirin yaklaşık olarak USD ( TL) olacağı varsayılmaktadır. Buna göre projenin Net Bugünkü Değeri (arsa hariç) USD ( TL) olacağı varsayılmaktadır. - TAMAMLANMIŞLIK ORANINA GÖRE MALİYET HESABI Değerleme çalışmasından inşaatın günceldeki tamamlanmışlık oranına göre değer hesaplamasında, alanda yapılan hafriyat çalışmaları, temel inşaatı, izolasyon çalışmaları ve inşaatın tamamlanan oranları hesaba katılmıştır. Buna göre 3 bodrum katı bulunan inşaatın bodrum 3. Katı beton çalışmaları tamamlanmış olduğu saha çalışması günü tespit edilmiştir. Toplam 3 bodrum katından biri tamamlanmış olduğundan kot altı tamamlanma oranı %33 olarak alınmıştır. Bu ana kadar yapılmış olan maliyetlerin toplam tutarı TL olarak hesaplanmış, bu değerin toplam (bina dışı maliyetler hariç) maliyete ( TL) oranı %13,8 olmaktadır. Bu oran mevcut inşaat bitmişlik oranı olarak takdir edilmiştir Gayrimenkul ve Buna Bağlı Hakların Hukuki Durumunun Analizi Söz konusu gayrimenkulün maliki bulunan Ali Özderici üzerinde ¼, Ahmet Uğur Özderici üzerinde ¼ ve Özderici GYO A.Ş. üzerinde ½ oranında mülkiyet hakları bulunmaktadır. 18

19 5.5. Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi Raporda Yer Alması Gereken Ancak Bulunmayan Veriler ve Nedenleri - 4. Madde olan Değerlemesi yapılan gayrimenkule ilişkin analizler de l bendi; Kira değeri analizi ve kullanılan veriler firma tarafından talep edilmemesi nedeniyle çalışılmamıştır Madde olan Değerlemesi yapılan gayrimenkule ilişkin analizler de r bendi; Hasılat paylaşımı veya kat karşılığı yöntemi ile yapılacak projelerde, emsal pay oranları hasılat paylaşımı veya kat karşılığı yöntemi kullanılmadığından ilgili madde çalışılmamıştır Gayrimenkulün Sermaye Piyasası Mev zuatı Çerçev esinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföyüne Alınması Konusunda Bir Engel Olup Olmadığına Dair Görüş Değerleme Çalışmasına konu gayrimenkul SPK mevzuatınca gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyüne alınması konusunda herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilmiştir. 6. SONUÇ (Değer Göstergelerinin Uzlaştırılması) Değerleme konusu mülklerin çalışmasında, arsa değeri emsal karşılaştırma ve proje geliştirme yaklaşımlarının analizi ile bulunmuştur. Emsal karşılaştırma yaklaşımı ile TL/m² olarak bulunan arsa değeri ile proje geliştirme yaklaşımı ile TL/m² birim fiyatları bölge rayiçlerine göre potansiyeli bulunan konu arsa için her iki birim fiyatın ortalaması alınmak suretiyle TL/m² olarak takdir edilmiştir. Buna göre arsa değeri TL ( USD) olarak takdir edilmiştir. Arsa değeri üzerine mevcut durum değeri Aynı şekilde nakit / gelir indirgeme yöntemi ile satış projeksiyonundan ve maliyetlerden sonra proje değeri takdir edilmiştir. DEĞER TABLOSU Parseller Yüzölçümü Birim Fiyat (TL/m²) Değer 1684 ada, 22 parsel ,55 m TL/m TL Tamamlanmışlık Oranına Göre Maliyet Hesabı TOPLAM MEVCUT DURUM DEĞERİ YUVARL ATILMIŞ TOPLAM DEĞER (KDV Hariç) YUVARL ATILMIŞ TOPLAM DEĞER (KDV Dahil) TL TL TL TL TOPLAM DEĞER (USD) $ TOPLAM DEĞER (EURO) Not: Döviz kuru 1$: 1,50-1 Euro: 1,90 olarak alınmıştır. Proje Geliştirme Yöntemi ile Projenin Bugünkü Değeri TL YUVARL ATILMIŞ TOPLAM DEĞER (KDV Hariç) YUVARL ATILMIŞ TOPLAM DEĞER (KDV Dahil) TL TL TOPLAM DEĞER (USD) $ TOPLAM DEĞER (EURO) Not: Döviz kuru 1$: 1,50-1 Euro: 1,90 olarak alınmıştır. NOT: Tamamlanmışlık oranına göre hesaplanan değerde tamamlanma oranı %13,8 olarak alınmıştır. Bu hesaplama yapılırken Hafriyat İzolasyon Çalışmaları Temel Masrafları ve inşaatın tamamlanan kısmı dikkate alınmıştır. 19

20 6.1. Değerleme Uzmanı Görüşü Çalışmaya konu gayrimenkul projesi için değer tespiti çalışmasında mevcut proje verilerinden faydalanılmıştır. Değerin oluşumunda projenin tasarlandığı şekilde uygulanacağı kabul edilmiştir. Proje üzerinde sonradan yapılacak tadilatlar ve/veya farklı uygulamalar projenin değerini ve raporda takdir edilen değerleri doğrudan etkileyecektir. Söz konusu gayrimenkulün SPK mevzuatına göre gayrimenkul yatırım ortaklıkları portföyüne alınmasında bir sakınca görülmemektedir Nakit Akış Tablosu DURUM TABLOSU Net Arsa Alanı (m 2 ) ,55 Brüt Arsa Alanı (m 2 ) KAKS 2,00 Emsale Dahil İnşaat Alanı (m 2 ) Residence Olarak Satılacak Alan(m 2 ) (Emsal Alanı + Emsal Harici Alan) ,00 Emsal Dışı Otopark Alanı (m2) ,00 Toplam İnşaat Alanı ,00 İNŞAAT MAALİYETLERİ Alansal Dağılım İnşaat Alanı (m²) Birim Maliyet (USD/m 2 ) Maliyet (USD) Residence - Normal Katlar İnşaat Alanı Emsal Harici Otopark - Güvenlik Alanları A Blok Dükkanlar Alanı F Blok Dükkan Alanı Toplam , İNŞAAT DIŞI MALİYETLER İ Toplam İnşaat Maliyetleri Oran Maliyet (USD) Altyapı Maliyetleri % Çevre Tanzimi ve Peyzaj Maliyetleri % Mimar & Mühendislik Ücretleri % Yatırımcı ve Sabit Giderleri % İzinler & Danışmanlık Ücretleri % Müteahhit Ücreti % TOPLAM İN ŞAAT MALİYETLERİ GİYDİR İLMİŞ MALİYET (USD/m 2 ) 605 NAKİT AKIŞ TABLOSU (USD) YILLAR Residence-Home Ofis Ünitesi Satış Gelirleri İnşaat Maliyetleri Net Nakit Akışları Değerleme Tablosu (USD) Risksiz Getiri Oranı 6,87% Risk Primi 4,13% İndirgeme Oranı 11,00% Net Bugünkü Değer (USD) ( TL) 20

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu

Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu GENEL MÜDÜRLÜK Taksim Mete Caddesi No: 26/7, Beyoğlu / İstanbul Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nın 20.11.2013 tarihli talebi üzerine hazırlanmıştır. (MERSİN

Detaylı

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu ORTAKLIĞI A.Ş. nin talebi üzerine hazırlanmıştır. NUVO DRAGOS PROJESİ 711 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM Bu rapor; ilgilisi ve hazırlanış

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU

TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ, GÜNGÖREN İLÇESİ, GÜVEN MAHALLESİ, 18 PAFTA, 6529 PARSEL 1 ADET DAİRE * İş bu değerleme raporu SPK, BDDK mevzuatı kapsamındaki işlemlerde kullanılamaz. * Talep gereği;

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 018 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İnşaa Halinde Nuvo Dragos Evleri Proje Değerlemesi Maltepe, İstanbul 31.12.2012 Takdim:

Detaylı

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş.

ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. ALAN TAŞINMAZ DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. TAŞINMAZ DEĞERLEME RAPORU Değerleme İstem Tarihi 26.11.2013 Rapor Tarihi 02.12.2013 Rapor No 2013/OZ/051 1. DEĞERLEME BİLGİLERİ Müşteri Adı Müşteri Adresi Değerlemenin

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 083 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İnşaa Halinde Nuvo Dragos Evleri 765 Adet Bağımsız Bölüm Değerlemesi Maltepe, İstanbul

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 083 ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İnşaa Halinde Nuvo Dragos Evleri 765 Adet Bağımsız Bölüm Değerlemesi Maltepe, İstanbul

Detaylı

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ VARYAP MERIDIAN PROJESİ 1245

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR İLÇESİ, BULGURLU MAHALLESİ, 73 PAFTA, 1083 ADA, 68 PARSEL AKASYA KENT ETABI ARALIK 2015 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2085 ADA 4 PARSEL

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2085 ADA 4 PARSEL DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOCAELİ - ÇAYIROVA 2085 ADA 4 PARSEL Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi üzerine hazırlanmıştır.

Detaylı

M1 Merkez Kartal 222 Parsel Geliştirme Projesi Sunumu

M1 Merkez Kartal 222 Parsel Geliştirme Projesi Sunumu M1 Merkez Kartal 222 Parsel Geliştirme Projesi Sunumu M1 Merkez Kartal AVM 222 Parsel Geliştirme Projesi Metro Properties Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (METRO) ve Fiba Alışveriş Merkezleri Geliştirme İnşaat

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ, ÜMRANİYE İLÇESİ, ÇAKMAK MAHALLESİ, 2436 ADA, 5 PARSEL, 06.01.2017 FPS.02.04 2 İÇİNDEKİLER UYGUNLUK BEYANI 3 1. RAPOR BİLGİLERİ 4 2. ŞİRKET - MÜŞTERİ

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Lalezade Sokak, 981 ada, 572, 629, 630 ve 631 nolu parseller 4.

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Lalezade Sokak, 981 ada, 572, 629, 630 ve 631 nolu parseller 4. DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : ĠĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Lalezade Sokak, 981 ada, 572, 629, 630 ve 631 nolu parseller 4. Levent / İSTANBUL ĠSTEK

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN: RTA Laboratuvarları Ltd. Şti.

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN: RTA Laboratuvarları Ltd. Şti. DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN: RTA Laboratuvarları Ltd. Şti. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : İnönü Mahallesi, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi, Cumhuriyet Caddesi, No:1 (4053

Detaylı

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası) Sn... A.Ş Mah... Cad. No:... / İstanbul Konu : Değerleme Raporu Talebiniz üzerine Bostanlı Mah... Sk No:.. Apt. D:.. Karşıyaka İzmir adresindeki a ait mülk 2014 tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir.

Detaylı

KARTAL BÖLGESİ GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU

KARTAL BÖLGESİ GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU KARTAL BÖLGESİ GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU Kartal, İstanbul'un Anadolu yakasında, Marmara Denizi kıyısında, Kocaeli Yarımadası'nın güney batısında yer alan, mücavir alanıyla birlikle 48. m² yüzölçümü olan

Detaylı

SARAY HALI A.Ş. Arsa Değerleme Raporu, ERZURUM 05.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 009

SARAY HALI A.Ş. Arsa Değerleme Raporu, ERZURUM 05.03.2013 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 009 DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 009 SARAY HALI A.Ş. Arsa Değerleme Raporu, ERZURUM 05.03.2013 Gezköy Mah. Erzurum Erzincan Karayolu(D100), 8. km Aziziye/ERZURUM Takdim:

Detaylı

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KAMİLOBA KÖYÜ, 1484 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (KAMİLOBA TARLA) OZL201500014

İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KAMİLOBA KÖYÜ, 1484 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (KAMİLOBA TARLA) OZL201500014 İSTANBUL İLİ, BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ, KAMİLOBA KÖYÜ, 1484 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (KAMİLOBA TARLA) 28 OCAK 2015 A d r e s G a y r i m e n k u l D e ğ e r l e m e ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 1 GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU VİA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ İSTANBUL İLİ, GAZİOSMANPAŞA İLÇESİ, KÜÇÜKKÖY MAHALLESİ 3 PAFTA, 17863 PARSEL VİAPORT VENEZIA PROJESİ -STOKTA KALAN (VİA GYO

Detaylı

sürekli gelir TSKB GYO, sürekli gelir getirecek bir portföy oluşturmayı hedeflemektedir. TSKB GYO nun Yatırım Portföyü

sürekli gelir TSKB GYO, sürekli gelir getirecek bir portföy oluşturmayı hedeflemektedir. TSKB GYO nun Yatırım Portföyü TSKB GYO Faaliyet Raporu 2011 Sunuş Sayfa 24 TSKB GYO nun Yatırım Portföyü sürekli gelir TSKB GYO, sürekli gelir getirecek bir portföy oluşturmayı hedeflemektedir. TSKB GYO Faaliyet Raporu 2011 Sunuş Sayfa

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ İSTEK YAZISI MÜŞTERİ NO : 676 RAPOR NO : 2013/3010

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ İSTEK YAZISI MÜŞTERİ NO : 676 RAPOR NO : 2013/3010 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : RTA Laboratuvarları Ltd. Şti. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Şerifali Mahallesi, Söyleşi Sokak, No:17 Ümraniye / İSTANBUL İSTEK YAZISI : 18 Eylül 2013

Detaylı

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN

6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN 6404 ADA 47 NO.LU PARSEL (6404 ADA 36 NO.LU PARSELİN İFRAZINDAN OLUŞMUŞTUR) GAZİOSMANPAŞA MAHALLESİ AYDINOĞULLARI VE AZİMKAR SOKAK ÜZERİ CANİK/SAMSUN BİLGİ NOTU Sayfa 1 / 15 GENEL BİLGİLER Tanıtım konusu

Detaylı

DANIŞMAN GÖZÜ ile OPTİMUM BÜYÜKLÜK ve KARLILIK YARATMAK

DANIŞMAN GÖZÜ ile OPTİMUM BÜYÜKLÜK ve KARLILIK YARATMAK DANIŞMAN GÖZÜ ile OPTİMUM BÜYÜKLÜK ve KARLILIK YARATMAK EVA Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık AŞ İstanbul REstate İstanbul, 17 Haziran 2010 ww.evagyd.com Cansel YAZICI Lisanslı Değerleme Uzmanı, FRICS

Detaylı

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 003 SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Bina ve Arsa, Çorlu, Tekirdağ 05.03.2013 Kazımiye Mah. Emlak Konutları girişi, Uygarlık Cad., No: 1

Detaylı

GELECEĞE YATIRIM ORTAKLIĞI 2013 I. ÇEYREK YATIRIMCI SUNUMU

GELECEĞE YATIRIM ORTAKLIĞI 2013 I. ÇEYREK YATIRIMCI SUNUMU GELECEĞE YATIRIM ORTAKLIĞI 2013 I. ÇEYREK YATIRIMCI SUNUMU 2010 yılında kurulan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Halk GYO) gayrimenkule, gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul projelerine ve

Detaylı

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - ÖZDERİİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İnşaa Halinde Nuvo Dragos Evleri Proje Değerlemesi Maltepe, İstanbul.. Takdim: Özderici Gayrimenkul

Detaylı

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU

İSTANBUL-ZEYTİNBURNU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU 2016 / ÖZEL_125 İSTANBUL-ZEYTİNBURNU " 379 ADET B.B. DEĞERLEME RAPORU " İÇİNDEKİLER 1. Rapora İlişkin Bilgiler 2. Değerleme konusu taşınmaz 3. Tapu Sicil Kayıtları 4. Takyidat

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 ADA 15 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ EDREMİT İLÇESİ ZEYTİNLİ BELDESİ 232 ADA 15 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1292

DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 437 RAPOR NO : 2014/1292 DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Durak Mahallesi, Eski İstasyon yolu mevkii, 17 adet parsel Lüleburgaz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1542 ADA 35 NOLU PARSEL İSTANBUL İLİ BAHÇELİEVLER İLÇESİ YENİBOSNA MAHALLESİ 1542 ADA 35 NO LU PARSEL TANITIM DOKÜMANI Kasım 2010 1. TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 884 PARSEL

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 884 PARSEL DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOCAELİ KARTEPE - MAŞUKİYE 884 PARSEL Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi üzerine hazırlanmıştır.

Detaylı

Gayrimenkul Tanıtım Dosyası

Gayrimenkul Tanıtım Dosyası Company LOGO Gayrimenkul Tanıtım Dosyası KARTAL KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İÇİNDE SATILIK 18.179m 2 ARSA İçindekiler Yönetici Özeti...2 Genel Bilgiler...3 Lokasyon...4 Kartal Kentsel Dönüşüm Projesi...6 İmar

Detaylı

Bursa Modern Projesi

Bursa Modern Projesi DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bursa Modern Projesi 7727 Ada 1 Parsel, 301 Ada 12, 13, 16, 20, 21, 25 ve 26 Parseller, 302 Ada 5, 6 ve 8 Parseller Osmangazi, Bursa 118 Ada 2 ve

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 21 nasin 4102 FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı

Detaylı

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 001 SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Mağaza ve Arsa / Adana 05.03.2013 Sarıhamzalı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Hipodrom Civarı Saray

Detaylı

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. DENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. DEĞERLEME RAPORU - 008 SARAY GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Mağaza ve Arsa, Sakarya 05.03.2013 Erenler Mah. E-80 karayolu yan yolu Erenler/Sakarya Takdim: Saray

Detaylı

GELECEĞE YATIRIM ORTAKLIĞI 2013 III.ÇEYREK

GELECEĞE YATIRIM ORTAKLIĞI 2013 III.ÇEYREK GELECEĞE YATIRIM ORTAKLIĞI 2013 III.ÇEYREK YATIRIMCI SUNUMU KISACA HALK GYO 2010 yılında kurulan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı haklara, gayrimenkul projelerine

Detaylı

ANKARA İLİ YENİ MAHALLE İLÇESİ BALIKUYUMCU MAHALLESİ 91 ADET PARSELİN DEĞERLEME RAPORU

ANKARA İLİ YENİ MAHALLE İLÇESİ BALIKUYUMCU MAHALLESİ 91 ADET PARSELİN DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr ANKARA İLİ YENİ MAHALLE İLÇESİ BALIKUYUMCU MAHALLESİ 91 ADET

Detaylı

EKSPERTİZ RAPORU. ARSA PAYI İLÇESİ Bahçelievler ADA NO - BLOK NO - BUCAĞI - PARSEL NO 82 KAT NO - ANA GAYRİMENKUL NİTELİĞİ

EKSPERTİZ RAPORU. ARSA PAYI İLÇESİ Bahçelievler ADA NO - BLOK NO - BUCAĞI - PARSEL NO 82 KAT NO - ANA GAYRİMENKUL NİTELİĞİ 1. RAPOR BİLGİLERİ EKSPERTİZ RAPORU MÜŞTERİ ADI: HİRA YAPI ŞUBE ADI: İKİTELL, RAPOR TARİHİ: 09.11.2012 RAPORU DÜZENLEYE FİRMA RAPOR NO: ABC-TBANK-2012-1020 ABC GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 HARMONİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ/OSM ANGAZİ 29.12.2011 2011 400 100 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. e UKAS İÇİNDEKİLER 1. RAPOR BİLG

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL / ÜMRANİYE / ÇAKMAK ( 29 Adet Parsel) HAZIRLAYAN ACE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Kayışdağı Cad. Ayşe Hatun

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU KİLER GYO A.Ş. Tarih: 30.12.2011 R. No: 2011A502 SAPPHIRE ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE REZİDANS TA 356 ADET BAĞIMSIZ BÖLÜM ISO9001:2008 FS

Detaylı

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş.

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. Değerleme Ġstem Tarihi 13.07.2011 1. DEĞERLEME BĠLGĠLERĠ MüĢteri Adı Banka, ġube Adı ve Adresi Değerlemenin Konusu TaĢınmazın Adresi TAġINMAZ DEĞERLEME RAPORU

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/1857

DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ DAYANAK SÖZLEŞME MÜŞTERİ NO : 442 RAPOR NO : 2012/1857 DEĞERLEME RAPORU RAPORU TALEP EDEN : Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Merkez Mah.,119 Ada, 1 nolu, 120 ada, 1 nolu ile 7764 ve 7765 nolu parseller ( 1

Detaylı

BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL

BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL BİLGİ NOTU ERZİNCAN İLİ, TERCAN İLÇESİ, ÇADIRKAYA MAHALLESİ, KÖYİÇİ MEVKİİ 5906 PARSEL MART 2015 0 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 3 GENEL BİLGİLER... 3 1.1 Gayrimenkulun Cinsi ve Fiili Kullanımı, Adres Bilgileri...

Detaylı

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.

ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. ARTI GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. Bu Gayrimenkul Değerleme Raporu SİNPAŞ GYO A.Ş. nin talebi üzerine hazırlanmıştır. EGE BOYU PROJESİ Bu rapor; ilgilisi ve hazırlanış amacı dışında, üçüncü

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GYO A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ BURSA İLİ OSMANGAZİ İLÇESİ'NDE YER ALAN 7727 ADA 1 PARSEL 301 ADA 12, 13, 16, 20, 21, 25 VE 26 PARSELLER 302 ADA 5, 6 VE 8

Detaylı

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ VE KİRALAMA HİZMETLERİ DEVRİNE İLİŞKİN RAPOR

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ VE KİRALAMA HİZMETLERİ DEVRİNE İLİŞKİN RAPOR DEVRİNE İLİŞKİN RAPOR İÇİNDEKİLER 1- ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 2- ŞİRKET İN YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 3- RAPORUN KONUSU 4- RAPORDA KULLANILAN YÖNTEMLER 5- ŞİRKET

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET ARSA

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL - ESENYURT 1 ADET ARSA Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi üzerine hazırlanmıştır. İlgilisi

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Ġhlas Holding A.ġ. - Ġhlas Yayın Holding A.ġ. - Ġhlas Pazarlama A.ġ. Ortak GiriĢimi

DEĞERLEME RAPORU. DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Ġhlas Holding A.ġ. - Ġhlas Yayın Holding A.ġ. - Ġhlas Pazarlama A.ġ. Ortak GiriĢimi DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYĠ TALEP EDEN : Ġhlas Holding A.ġ. - Ġhlas Yayın Holding A.ġ. - Ġhlas Pazarlama A.ġ. Ortak GiriĢimi DEĞERLEMESĠ YAPILAN GAYRĠMENKULÜN ADRESĠ : Ispartakule Mevkii, Bizim Evler

Detaylı

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Eylül 2015. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Eylül 2015. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com SAF GYO Yatırımcı Sunumu Eylül 2015 BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com Yasal Not İşbu dokümanda yer alan bilgiler SAF GYO (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümanda

Detaylı

KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2085 ADA 3 PARSEL

KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2085 ADA 3 PARSEL KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOCAELİ ÇAYIROVA - AKSE 2085 ADA 3 PARSEL Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi üzerine

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, ÜÇPINAR MAHALLESİ, 22L-III PAFTA,5192 ADA, 19 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR CAD.

Detaylı

Tekstil Invest. Edip Gayrimenkul A.Ş. Tekstil Yatırım

Tekstil Invest. Edip Gayrimenkul A.Ş. Tekstil Yatırım 12-08 05-09 09-09 01-10 06-10 10-10 02-11 06-11 11-11 03-12 07-12 12-12 Tekstil Invest Tekstil Yatırım Garanti Bank - Banking May 2, 2008 Edip Gayrimenkul A.Ş. 1971 yılında tekstil sektöründe faaliyet

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ERLER MAHALLESİ-ETİMESGUT / ANKARA (2 ADET ARSA) 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası 1-2 Rapor Türü 1-3 Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ BAYRAMPAŞA İLÇESİ, SAĞMALCILAR MAHALLESİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ BAYRAMPAŞA İLÇESİ, SAĞMALCILAR MAHALLESİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ BAYRAMPAŞA İLÇESİ, SAĞMALCILAR MAHALLESİ 13539 PARSEL ALTI KATLI, 8 ADET DÜKKAN VE 32 ADET MESKEN NİTELİKLİ TAŞINMAZLAR 84 / 14.05.2015 EKİP TAŞINMAZ DEĞERLEME

Detaylı

GELECEĞE YATIRIM ORTAKLIĞI

GELECEĞE YATIRIM ORTAKLIĞI GELECEĞE YATIRIM ORTAKLIĞI 2010 yılında kurulan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Halk GYO) gayrimenkule, gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul projelerine ve sermaye piyasası araçlarına yatırım

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GYO A.Ş. BURSA MODERN PROJESİ BURSA İLİ OSMANGAZİ İLÇESİ'NDE YER ALAN 7727 ADA 1 PARSEL 301 ADA 12, 13, 16, 20, 21, 25 VE 26 PARSELLER 302 ADA 5, 6 VE 8

Detaylı

Ekspertiz Değeri. Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0%

Ekspertiz Değeri. Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0% GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri Alış Tarihi Alış Maliyeti Alış Ekspertiz Tarihi Alış Ekspertiz Ekspertiz Tarihi Ekspertiz Portföy Arsalar ve Araziler

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Mevcut Kullanım. İmar Durumu. Parselin Yüzölçümü 121,94 m 2

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. Mevcut Kullanım. İmar Durumu. Parselin Yüzölçümü 121,94 m 2 YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Değerleme Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 19 Aralık 2012 tarih ve 8138 kayıt no lu 14 gün

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-1 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-1 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-1 kayıt no lu Raporlama Süresi 4 iş gün Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet

Detaylı

Çalışma Aralık 2012 tarihli olup bu tarihten sonra geliştirilen ve duyurulan projeler raporda görülmemektedir.

Çalışma Aralık 2012 tarihli olup bu tarihten sonra geliştirilen ve duyurulan projeler raporda görülmemektedir. ÖNSÖZ Bu çalışma gayrimenkul sektöründe uzun yıllardır araştırma tecrübesi olan EVA Gayrimenkul Değerleme firmasının bilimsel gerçeklerle desteklenmiş 2012 İstanbul Konut Sektörü Araştırması Raporudur.

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-02 kayıt no lu

Detaylı

2014 3. Çeyrek YATIRIMCI SUNUMU

2014 3. Çeyrek YATIRIMCI SUNUMU 2014 3. Çeyrek YATIRIMCI SUNUMU KISACA HALK GYO 2010 yılında kurulan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul projelerine ve sermaye piyasası araçlarına

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 2015 / 2. ÇEYREK

YATIRIMCI SUNUMU 2015 / 2. ÇEYREK YATIRIMCI SUNUMU 2015 / 2. ÇEYREK KISACA HALK GYO 2010 yılında kurulan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye piyasası

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ERLER MAHALLESİ-ETİMESGUT / ANKARA (2 ADET ARSA) 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası 1-2 Rapor Türü 1-3 Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BURSA İLİ OSMANGAZİ İLÇESİ'NDE YER ALAN 7727 ADA 1 PARSEL 301 ADA 12, 13, 16, 20, 21, 25 VE 26 PARSELLER 302 ADA 5, 6 VE 8 PARSELLER BURSA İLİ MUDANYA İLÇESİ'NDE

Detaylı

Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Ekspertiz Değeri. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0%

Alış Ekspertiz Değeri. Ekspertiz Tarihi. Ekspertiz Değeri. Portföy Değeri 30.01.08 66.000 - - 15.03.11 405.000 405.000 0% GAYRİMENKULLER, GAYRİMENKUL PROJELERİ, GAYRİMENKULE DAYALI HAKLAR Yeri ve Özellikleri Alış Alış Maliyeti Alış Ekspertiz Alış Ekspertiz Ekspertiz Ekspertiz Portföy Arsalar ve Araziler 68.808.483 14% İstanbul

Detaylı

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız)

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız) GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMASI ( KIRILIMLAR VE ÖNERİLER) ARSALAR ve TARIM ALANLARI(imarlı veya 1.GRUP BRÜT ALAN(m2) imarsız) Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, arazi, sera, özel orman

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 17.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı İşbu rapor, Neta Yatırım

Detaylı

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler

Ek-1. Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler UNVAN VE GÖREVLER YATIRIM KURULUŞLARI Aracı Kurum (Aksi belirtilmedikçe, faaliyet izinleri çerçevesinde dar, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar için geçerlidir.) Genel Müdür (kısmi veya geniş yetkili

Detaylı

DIAMOND PLAZA MALTEPE E-5 CEPHELİ KİRALIK YENİ PLAZA. www.tnl.com.tr

DIAMOND PLAZA MALTEPE E-5 CEPHELİ KİRALIK YENİ PLAZA. www.tnl.com.tr Z DIAMOND PLAZA MALTEPE E-5 CEPHELİ KİRALIK YENİ PLAZA www.tnl.com.tr YÖNETİCİ ÖZETİ KÜNYE Lokasyon İSTANBUL - MALTEPE Toplam İnşaat Alanı 10.877 m² Kiralanabilir Alan 8968,5 m² Binadaki Kat Sayısı Kiralama

Detaylı

S v P ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları Hakkında Bilgi Notu STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. 19.09.

S v P ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları Hakkında Bilgi Notu STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. 19.09. STANDART GAYRİMENKUL DEĞERLEME UYGULAMALARI A.Ş. ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Raporları Hakkında Bilgi Notu 19.09.2013 SvP_13_ULUSOY_Bilgi Notu İÇİNDEKİLER 1. BİLGİ NOTU HAKKINDA

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SAKARYA - ARİFİYE 1 ADET ARSA

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SAKARYA - ARİFİYE 1 ADET ARSA DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SAKARYA - ARİFİYE 1 ADET ARSA Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi üzerine hazırlanmıştır. İlgilisi

Detaylı

1.1 TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1.2 TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI 1 TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER

1.1 TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 1.2 TAŞINMAZIN ADRESİ VE ULAŞIMI 1 TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER 1 TAŞINMAZ HAKKINDA BİLGİLER 1.1 TAŞINMAZIN TAPU KAYITLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Ana Gayrimenkul Bağımsız Bölüm İli ANKARA Pafta No - Blok No - İlçesi KEÇİÖREN Ada No 90721 Kat No - Bucağı - Parsel No 1 Bağ.

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

SATILIK / İstanbul-Anadolu

SATILIK / İstanbul-Anadolu SATILIK / İstanbulAnadolu Adatepe İstanbulAnadolu / Maltepe ADATEPE DE 3+ KAPANMAZ DENİZ REF: 48553976950 05 3 + 3 3 Katlı 595.000 TL 983 Altayçeşme İstanbulAnadolu / Maltepe YAŞAMKENT SİTESİ NİN EN GÜZEL

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 2016 / 1. Çeyrek

YATIRIMCI SUNUMU 2016 / 1. Çeyrek YATIRIMCI SUNUMU 2016 / 1. Çeyrek KISACA HALK GYO 2010 yılında kurulan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye piyasası

Detaylı

II) GAYRİMENKULÜN KONUMU, ULAŞIMI VE ÇEVRE YAPILAŞMA BİLGİLERİ

II) GAYRİMENKULÜN KONUMU, ULAŞIMI VE ÇEVRE YAPILAŞMA BİLGİLERİ RAPOR NO : 515 TALEP EDEN :.TURĠZM SANAYĠ TĠCARET LTD ġtġ DEĞ. TARĠHĠ : 09.10.2014 DEĞERLEMENĠN AMACI : ADĠL PĠYASA DEĞER TESPĠTĠ AMAÇLI DEĞER TESPĠTĠ RAPOR TARĠHĠ : 10.10.2014 : TAġINMAZ ADRESĠ :.. KADRĠYE-SERĠK/ANTALYA

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1586 PARSEL

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1586 PARSEL DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL TUZLA - TEPEÖREN 1586 PARSEL Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi üzerine hazırlanmıştır.

Detaylı

KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET DEPO 2086 ADA 5 PARSEL

KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 ADET DEPO 2086 ADA 5 PARSEL KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOCAELİ - ÇAYIROVA 1 ADET DEPO 2086 ADA 5 PARSEL Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2733 ADA 11 PARSEL

DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2733 ADA 11 PARSEL DEĞERLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ANKARA KAZAN - ORHANİYE 2733 ADA 11 PARSEL Bu taşınmaz değerleme raporu, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin istemi üzerine hazırlanmıştır.

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş DEĞERLEME RAPORU VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş KÜÇÜKBAKKALKÖY-ÜMRANİYE / İSTANBUL (ARSA) 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 RAPOR BİLGİLERİ 1-1 Rapor Tarihi ve Numarası 1-2 Rapor Türü 1-3 Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. 05 Aralık 2013 tarih ve 8422-II kayıt no lu 5 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları

YÖNETİCİ ÖZETİ. 05 Aralık 2013 tarih ve 8422-II kayıt no lu 5 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 05 Aralık 2013 tarih ve 8422-II kayıt no lu 5 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet

Detaylı

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Aralık 2014. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Aralık 2014. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com SAF GYO Yatırımcı Sunumu Aralık 2014 BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com Yasal Not İşbu dokümanda yer alan bilgiler SAF GYO (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümanda

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11-01-2017 Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu İş bu rapor, Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Pay

Detaylı

GAYRİMENKULLER TOPLAMI

GAYRİMENKULLER TOPLAMI FİYAT TESPİT RAPORU 1,00 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı aralığı 1,00 TL - 1,30 TL olarak belirlenmiştir. Fiyat tespitine ilişkin varsayımlar ve fiyat aralığı, konsorsiyum lideri Ak Yatırım tarafından

Detaylı

19 MAYIS MAHALLESİ SÜMER SOK. SÜMKO SİTESİ G-4 BLOK D:6 KADIKÖY-İSTANBUL Tel: 0 216 478 34 75-0 216 478 34 78 Fax:0 216 478 34 77 E- Posta:

19 MAYIS MAHALLESİ SÜMER SOK. SÜMKO SİTESİ G-4 BLOK D:6 KADIKÖY-İSTANBUL Tel: 0 216 478 34 75-0 216 478 34 78 Fax:0 216 478 34 77 E- Posta: Tel: 0 216 478 34 75-0 216 478 34 78 Fax:0 216 478 34 77 E- Posta: info@lidergd.com Web: www.lidergd.com LİDER GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlemesi

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, YAKUPLU MAHALLESİ, 302 ADA 1 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, YAKUPLU MAHALLESİ, 302 ADA 1 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU İSTANBUL İLİ, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, YAKUPLU MAHALLESİ, 302 ADA 1 PARSELE AİT DEĞERLEME RAPORU RODRİGO TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (İHLAS MARMARA EVLERİ 1. KISIM A11 BLOK, 11 BAĞIMSIZ BÖLÜM NUMARALI MESKEN)

Detaylı

KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ADANA SEYHAN - SARIHAMZALI 12249 ADA 5 PARSEL

KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ADANA SEYHAN - SARIHAMZALI 12249 ADA 5 PARSEL KİRA DEĞERİ BELİRLEME RAPORU REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ADANA SEYHAN - SARIHAMZALI 12249 ADA 5 PARSEL 2 ADET ZEMİN KATLI BETONARME BİNA ve 1 ADET ZEMİN + 1 KATLI BETONARME BİNA ve ARSASI

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

DEĞERLEME RAPORU. : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Yeni Mahalle, Ay Sokak, 414 ada, 148 nolu parsel ( 1 ) Bozüyük / BİLECİK

DEĞERLEME RAPORU. : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. : Yeni Mahalle, Ay Sokak, 414 ada, 148 nolu parsel ( 1 ) Bozüyük / BİLECİK DEĞERLEME RAPORU DEĞERLEMEYİ TALEP EDEN : AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKULÜN ADRESİ : Yeni Mahalle, Ay Sokak, 414 ada, 148 nolu parsel ( 1 ) Bozüyük / BİLECİK DAYANAK

Detaylı

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet

:Taşınmaz kullanılmamaktadır. Uzunahmet Taşınmazın Adresi 1 GENEL BİLGİLER 1.1 Taşınmazın Cinsi Fiili Kullanımı ve Adres Bilgileri Taşınmazın Cinsi Taşınmazın Fiili Kullanımı :Baskül ve Arsası :Taşınmaz kullanılmamaktadır. İl Erzurum Köyü/ Mevkii

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 01 Eylül 2010 tarih ve 4497 kayıt no lu Değerleme Süresi.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 01 Eylül 2010 tarih ve 4497 kayıt no lu Değerleme Süresi. YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Kurum/Kişi Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 01 Eylül 2010 tarih ve 4497 kayıt no lu Değerleme Süresi 3 gün Değerlenen Mülkiyet Hakları

Detaylı