Süreç ve Dökümantasyon Yönetimi. Y. Doç.Dr. Başar Öztayşi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Süreç ve Dökümantasyon Yönetimi. Y. Doç.Dr. Başar Öztayşi oztaysib@itu.edu.tr"

Transkript

1 Süreç ve Dökümantasyon Yönetimi Y. Doç.Dr. Başar Öztayşi

2 İçerik Organizasyonların gelişimi, Servis Endüstrisinin Gelişimi, Kalite Geliştirme Bir Sürecin Özellikleri Tanımlanabilirlik Tutarlılık Tekrarlanabilirlik Ölçülebilirlik Süreç Hiyerarşisi ve Organizasyon İyi Bir Sürecin Yönetiminin Karakteristikleri İş Süreçlerini Geliştirme Modeli Organize Olma Süreci anlama, Analiz Etme Tasarlama Ölçme ve Kontrol Sürekli Geliştirme Süreç Yeterlilik Analizleri 2

3 Organizasyonların Gelişimi ve Kalite

4 Organizasyonların ve Servis Endüstrisinin Gelişimi 18. yy Ortalarında Adam Smith Endüstriyel Devrime yol açan Uzmanlaşmayı tanımladı. Uzmanlaşmış işgücünün verimliliği arttırdığını, düşük maliyetle üretimi gerçekleştirdiğini fark etti. Bu dönüşüm Fonksiyonel Organizasyonu Geliştirdi Endüstri Devrimi Fabrika Sistemini ortaya çıkardı. Makine Teknolojisindeki gelişim büyük miktarlarda üretim yapmayı sağladı Büyüme ile birlikte organizasyonlar yapısal olarak fonksiyonel ve hiyerarşik bölümlere ayrıldı 4

5 5

6 İş bölümü ve uzmanlaşma 6

7 Organizasyonların ve Servis Endüstrisinin Gelişimi Gene büyüme ile birlikte koordinasyon ve planlamanın gerekliliği sonucunda yönetim ve kurmay fonksiyonları gelişti lerde çıktıları arttırmak yerine geniş bir yönetim yapısının kurulması daha ön plana çıkmıştır. Düşük maliyetler ile üretim için dikey entegrasyon 1890 larda tasarlanmıştır. Bunların sonucunda uzmanlaşmış departmanlar sahip organizasyonlar ortaya çıkmıştır. 7

8 İş bölümü ve uzmanlaşma 8

9 Organizasyon büyüdükçe departman sayısı artmış ve uzmanlaşmanın sonucu bir faturanın hazırlanması için birçok birimden geçilmesi gerekmiştir. Bu ise büyük zaman kaybıdır ve bürokrasi yaratmaktadır. Finans, personel, mühendislik gibi departmanlar üretime doğrudan entegre olamamış piramit yapısı içinde emir komuta ile çalışan birimler haline gelmiştir. Bu birimler üretimi geliştirme yönünde hiçbir faaliyette bulunamaz hale gelmiştir. 9

10 İş bölümü ve uzmanlaşma 10

11 Sonuç olarak Destek birimlerinin aldığı kararlar ana faaliyeti olumsuz etkiler hale gelmiş, Etkin olmayan çalışma şekilleri ortaya çıkmış Kârı etkileyen görünmeyen maliyetlerle karşılaşılmış Kaynak israfı ortaya çıkmış Ürün ve hizmetlerde tatminsizlik olduğu gibi, çalışanlarda da motivasyonsuzluk oluşmuş. Ve en önemlisi rekabet gücü zayıflamıştır 11

12 Böylelikle bireysellik ön plana çıkmış ve verimliliğin geliştirilmesi üzerinde ciddi bir olumsuzluk yaratmıştır. Ürün geliştirmeyi üretimden ve pazarlamayı hem ürün geliştirmeden hem de üretimden ayıran duvarlar oluşmuştur. Çalışanlar fonksiyonlar arası çalışmayı reddetmişlerdir. Böylelikle kendi içinde çalışan birimler oluşmuştur. 12

13 İş bölümü ve uzmanlaşma 13

14 Ancak çevredeki hızlı değişim, rekabetin artması, ülke dışından yeni ve kalite ürünlerin gelmesi her şeyi değiştirmiştir. 14

15 Hizmet Endüstrisinin Gelişimi Hizmet sektörü incelendiğinde üretimin yerini aldığı gözlemlenmektedir. Bilgi sistemleri, Finans ile ilgili işlemler geleneksel ürünlerin yerini alamaya başlamıştır. Bununla birlikte Hizmet sektöründeki maliyetler üretim maliyetlerinin önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Birçok üretim firması için, verilen ürünle ilgili hizmet vermek bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Ürün ile ilgili hizmet vermek aynı zamanda satış ve yatırım anlamına da gelmektedir. 15

16 16

17 Firmalar ve İş Odağı Firmalar içinde bulundukları koşullara göre farklı odaklanmalar içerisinde olabilirler. Kotler bu konuda 4 farklı iş odağı olabileceğini belirtmektedir. Ürün odaklılık: Firma, müşterilerin en yüksek kaliteli, en iyi tasarım ve özelliklere sahip ürünleri seçeceğini düşünür. Üretim odaklılık: Firma, müşterilerin en düşük fiyata göre tercih yaptığını düşünür ve dolayısıyla tüm maliyetleri düşürmeye çalışır. Satış Odaklılık: Firmanın birinci odağı satıştır, yeterince reklam ve satış çalışmalarına yatırım yaparak müşterilerin satışa ikna edilebileceğini düşünür. Müşteri / Pazar odaklılık: Firma genelinde, müşteri her şeyden önde tutan bir düşünce hakimdir. Firma, müşteri ve rekabet bilgilerini toplayarak, müşteriye daha yüksek değer 17 sağlamayı düşünür.

18 Kalite Geliştirme ve TKY Hizmetin gelişmesi ile birlikte ürün ve hizmet kalitesi kritik faktör haline gelmiştir. Ürün kalitesini arttırmak, pazar payını arttırmanın da diğer bir rolü olarak gözükmektedir. Bütün bu çabaların sonucunda kaliteyi geliştirmek için bütünsel bir yaklaşım gereklidir İşlerin yapılma şeklini belirleyen iş akışları dikey olarak oluşturulmuş olan ve birden fazla fonksiyondan geçen bir özelliğe sahiptir. Birimlerin kale olduğu, alt optimizasyonun ana amaca ulaşmayı engellediği organizasyonlarda gelişmenin yolu iş akışlarından geçmektedir. Yani kaliteyi geliştirmenin olanağı Toplam Kalite Yönetiminden geçmektedir. 18

19 Kalite Geliştirme ve TKY Toplam Kaliteyi sağlamanın yolu ise İş akışlarının yönetilmesinden geçmektedir. İş akışlarının yönetilmesi üründen veya hizmetten ve aynı zamanda da organizasyonun yapısından bağımsızdır. Temel olarak ürün veya hizmet, bilginin veya malzemenin dönüştürülmesi sırasındaki bir takım işlemlerin sonucudur. Bu da İş akışını yani süreci tanımlar. 19

20 Kalite Geliştirme ve Süreç Bu durumda süreç; Belli girdileri içeren Belli çıktıları üreten Katma değer yaratan çabaları tanımlayan Birbiriyle ilişkili iş faaliyetleri kümesidir Para İşgücü Malzeme Makina İMALAT ÜRÜN 20

21 İlaçlar Hasta Doktorlar Donanım SAĞLIK SAĞLIKLI İNSANLAR Ders Notları Sınıf Eğitmen Projektör EĞİTİM BİLGİLİ İNSANLAR 21

22 Bir Sürecin Özellikleri

23 Bir sürecin özellikleri Tanımlanabilirlik Tutarlılık Tekrarlanabilirlik Ölçülebilirlik 23

24 Süreç Özellikleri Tanımlanabilirlik Bir süreç, girdi ve çıktıları içeren iş faaliyetleri ile ilişkilidir. Başlangıç ve bitiş iyi tanımlanmıştır ve daha da önemlisi işin nasıl yapılacağını tanımlanmıştır Verimli bir sürecin amacı bir girdiyi kullanarak, katma değer sağlanmış bir veya birden fazla çıktı elde etmektir. Verimli bir süreçte iki anahtar bileşen vardır. Dönüşüm Geri Besleme 24

25 Süreç Özellikleri Tanımlanabilirlik Malzeme İhtiyaçlar Ekipman ve Kaynak Talimatlar Bilgi SAĞLIK Ürün / Hizmet Bilgi Fiziksel Dönüşüm (Otomobil Üretme) Yer Değiştirme (Lojistik) Bilgi (Değerlendirme ve Düzenleme, Veri İşleme) Değersel (Banka veya Borsa) Bir Süreç birden fazla dönüşüm içerebilir 25

26 Süreç Özellikleri Tanımlanabilirlik Malzeme İhtiyaçlar Ekipman ve Kaynak Talimatlar Bilgi SAĞLIK Sürecin çıktılarından elde edilen bilgilerin sisteme dahil edilmesi Ürün / Hizmet Bilgi Geri beslemesi olmayan bir sürecin verimli olması mümkün değildir 26

27 Süreç Özellikleri Tutarlılık Süreçte olabilecek sapmalar önceden belirlenen sınırlar içinde kalmalı İstatistiksel olarak süreç kontrol altında tutulmalı. Sapmaların en aza indirilmesi Standartlaşma 27

28 Süreç Özellikleri Tekrarlanabilirlik Süreçte tanımlanan işlemlerin sürekli tekrarlanmasıdır Her seferinde aynı işin aynı kişi tarafından yapılmasını ifade eder İşlemlerin yapım süresi öğrenme eğrisine uygun olarak azalır Tekrar nedeniyle hatalar azalır Standardizasyon nedeniyle yapılan hata kolayca belirlenebilir. İşlemlerin performansı daha kolay ve doğru olarak belirlenebilir 28

29 Süreç Özellikleri Ölçülebilirlik Süreçlerin kontrol altında bulundurulabilmesi için sürecin performansını ölçecek ölçüm sistemi bulunmalıdır ve süreç ölçülebilmelidir. Ölçülemeyen bir hizmeti geliştirmek ve yönetmek zordur Süreç sadece sonunda değil süreç boyunca kontrol edilmeli Hataları kaynağında önlemek Sorunları büyümeden çözümlemek İşlerin kontrolünü yapmak 29

30 SÜRECİN SESİ (ÖLÇME) TEDARİKÇİLER GİRDİLER FAALİYETLER ÇIKTILAR MÜŞTERİNİN SESİ (ÖLÇME) 30

31 Süreç Hiyerarşisi ve Organizasyon

32 Dönüşüm Modeli Bir süreç hammadde, yarı mamul veya bilgi ile başlar (Girdi) Süreçteki Faaliyetler; tanımlar ile, rotalar ile, çizimler ile ve çeşitli manüeller ile tanımlanır. Birinci faaliyet tanımlandıktan sonra, birinci faaliyetin çıktıları 2. faaliyete girdi teşkil eder. 32

33 Bir sürecin dönüşüm sağlayarak ürettiği unsurlar çıktılardır. Kaynak Somut fiziksel çıktılar Destek Soyut hizmet çıktıları. İç Müşteri ilişkisinde gerçekleştirilen işler - Fotokopi Bilgi Kavramsal, sayısal, bilgi temelli çıktılar üretim programı 33

34 Süreçteki bir işlemin çıktısının bir sonraki işlemin girdisi olduğu noktalar Ara Yüzeylerdir. Gerçekleştirilen bir işlem sonucunda ortaya çıkan çıktı, bölümü / birimi / Fonksiyonu iş noktasını terk eder; ara yüzeyi geçer; bir sonraki bölüm / birim / fonksiyon / iş noktası için girdi olur Ara Yüzeyler, aynı zamanda, bir organizasyonda, iç müşteri, iç tedarikçi ilişkisinin oluştuğu noktayı da tanımlar. Her ara yüzeyde bir iç kalite tanımlanmıştır. İç kalite, iç müşterinin beklentisi, iç tedarikçinin taahhüdüdür. 34

35 Süreç Girdi Sınırı Kuryeye Zarfların Verilmesi S Ü R E Ç FOTOKOPİ ÇEKİLECEK DÖKÜMANIN GELMESİ VE KONTROLÜ FOTOKOPİ MAKİNESİNİN HAZIRLANMASI VE ÇOĞALTMA ADEDİN VE KALİTENİN KONTROLÜ ARA YÜZEY Süreç Çıktı Sınırı FOTOKOPİLERN ZARFLANMASI VE ZARFLARIN KAPATILMASI ZARFLARIN HAZIRLANMASI Görevler Zarfları almak Zarfa fotokopileri koymak Zarfı kapatmak Kuryeye zarfı vermek 04 FOTOKOPLERİN İLGİLİYE GERİ GÖNDERİLMESİ FOTOKOPİLERİN GELMESİ 35

36 Süreç Hiyerarşisi Görevler; yapılan işler olarak tanımlanır Faaliyetler; ilişkili görevlerin bir grubu olarak tanımlanır Dolayısıyla bir faaliyet bir veya birden fazla görevi içerir. Alt Süreç; faaliyetler daha büyük bir faaliyetin parçasıdır ve bu büyük parça alt süreç olarak tanımlanır Süreç; alt Süreçler bir araya gelerek süreci oluşturur. 36

37 37

38 Sistem Süreç Alt Süreç Faaliyetler Görevler Süreç Alt Süreç Faaliyetler Görevler Sistem Süreç Yapısı 38

39 Fonksiyonel Yönetim Süreçlerle Yönetim Dikey, Fonksiyonel Yönetim Org. Süreçlerle Çakışan Fonksiyonel Yön. Org. Fonksiyonlarla Çakışan Süreçlerle Yön. Org. Yatay, Süreçlerle Yönetim Org. ZAMAN Her kuruluş ne zaman ve ne kadar değişmesi gerektiğine kendi karar vermelidir. 39

40 Stratejik Yönetimin Süreçlerle İlişkisi VİZYON MİSYON DEGERLER KURUM STRATEJİK HEDEFLERİ FONK/ SÜREÇ HEDEFLERİ BİREYSEL HEDEFLER BİREYSEL HEDEFLER BİREYSEL HEDEFLER 40

41 Birçok organizasyonda süreçler karmaşıktır ve birkaç fonksiyondan / birimden geçer. Bu durumda süreç çok fonksiyonlu süreç olarak isimlendirilir Örneğin, Sipariş alma faaliyeti» Satış,» Bilgi Sistemleri,» Üretim Planlama» Muhasebe ile ilgilidir 41

42 İyi bir Süreç Yönetiminin Karakteristikleri

43 İyi Bir Sürecin Yönetiminin Karakteristikleri Sürecin Sahibi açıkça tanımlanmalıdır. Örneğin, genelde Üretim sürecinin sahibi Üretim Müdürü olur. Üretim Müdürü faaliyetleri, çıktıları, maliyetleri, planlama ve kalite gibi kontrol noktalarını iyi takip edebilir. Bununla birlikte sürecin sahibi bir takım da olabilir 43

44 44

45 İyi Bir Sürecin Yönetiminin Karakteristikleri Sürecin Sınırlarının tanımlanması Üretim süreci için çıktıya ulaşmakta kullanılacak girdileri tanımlamak kolaydır. Çünkü çıktı somuttur. Üretim süreci için, süreç, girdiler temin edildikten sonra başlar. Ancak müşteri istekleri ve dönüşümü gerçekleştirmek için gerekli olan girdilerin özellikleri, bu tanımlamayı yapmayı zorlaştırabilir. 45

46 İyi Bir Sürecin Yönetiminin Karakteristikleri Akışın Dökümante edilmesi İş akışı üretim süreci için genelde oldukça detaylı hazırlanır. Üretimi yapmak için gerekli olan işleri tanımlayan sürekli bir dökümandır. Bununla birlikte yeni bir çalışanın sisteme kolay uyum sağlanmasına yardımcı olur Süreçteki değişiklerin kolay uygulanmasını sağlar 46

47 İyi Bir Sürecin Yönetiminin Karakteristikleri Kontrol noktalarının oluşturulması Kontrol noktası, çalışmanın kalitesini kontrol altına alan, izleyen noktalardır Özellikle fiziksel dönüşümde değişimlerin olması doğaldır ve izlenmesi gerekir. Denetleme, istenilen özelliklerin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etme, uyumsuz malzemelerin düzenlenmesi aşamalarını kapsar Eğer kontrol olmaz ise süreç yeteneklerini ve çıktı kalitesini kaybeder 47

48 İyi Bir Sürecin Yönetiminin Karakteristikleri Ölçüm Yönteminin Geliştirilmesi Ölçümleme akışı kontrol etmek ve değişiklikleri yönetebilmek için istatistiksel bir değerlendirmedir. Ayrıca çıktının istenilen özelliklere uyup uymadığının da kontrolü yapılır. Sadece son kontrolün yapılması, malzeme ve hata düzeltme gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda maliyetlidir. 48

49 İyi Bir Sürecin Yönetiminin Karakteristikleri Sürecin sapmalarının kontrolünün yapılması; Sürecin akışı sırasında tahmin edilemeyen sapmaların kontrolü kaçınılmazdır. Bu çalışmanın da istatistiksel temelli yapılması doğru olur. Geri besleme ve düzenleme bir sürecin ana işlevleri arasında olmalıdır. 49

50 İş Süreçlerini Geliştirme Modeli

51 İş Süreçlerini Geliştirme Modeli Aşağıda tanımlanan model detaylı bir Süreç Geliştirme Planıdır. Bu plan organizasyonun özelliklerine göre şekillendirilerek uygulanmalıdır. 1. Organize Olma 2. Süreci anlama, Analiz Etme 3. Tasarlama 4. Ölçme ve Kontrol 5. Sürekli Geliştirme 51

52 Geliştirme Modeli 1. Organize Olma Kritik Süreçleri Belirleme 1. Öncelikli olarak firmanın temel,iş süreçlerinin tanımlanması gerekir. Ne yapıyoruz ve Nasıl yapıyoruz Genel olarak iki tip süreç vardır. Bir bilgi (girdi) bir birime gelir ve birim girdiyi kullanarak faaliyetleri gerçekleştirir ve çıktıyı oluşturur. Bütün işler birim içinde tamamlanır. Birden fazla birimi kapsayan faaliyetleri içeren fonksiyonlar arası süreçler. Fonksiyonlar arası süreçlerden bir kişi sorumlu değilidir. 52

53 Geliştirme Modeli 1. Organize Olma Genel olarak bir organizasyona bulunan iş süreçleri aşağıdaki gibi olabilir Yeni ürün geliştirme Yeni ürünü hayata geçirmek Üretim planlama Malzeme yönetimi Satış Faturalama Satış Sonrası faaliyetler İnsan Kaynakları eğitimi Müşteri ilişkileri Öncelikli olarak temel iş süreçleri sıralanmalıdır 53

54 Geliştirme Modeli 1. Organize Olma Ana Süreçler belirlendikten sonra, bu ana süreçlere ait alt süreçler tanımlanmalıdır Örneğin Satış Sonrası Hizmetler ana sürecinin Alt Süreçleri aşağıdaki gibi olabilir Onarım ve geri döndürme Bakım onarım personelinin eğitimi Teknik asistanlık Ürün servisi Garanti çalışmaları 54

55 Geliştirme Modeli 1. Organize Olma Geliştirmek için bir sürecin seçilmesi gerekir Aşağıda tanımlanan kriterler geliştirilecek sürecin belirlenmesinde kullanılabilir Dış Müşteri sorunları ve şikayetleri İç müşteri sorunları ve şikayetleri Yüksek maliyetli Süreç Uzun zamanda gerçekleşen süreç Daha iyi bir yöntemin geliştirilme ihtiyacı Yeni teknolojilerin varlığı Yönetimin yeni bir alana girilmesi için yaptığı yönlendirme 20 kritik süreçten daha fazla sürecin seçilmesi çalışmanın sağlıklı yürümesi açısından sorun yaratabilir 55

56 Çok Ölçütlü Karşılama Yöntemi ile Kritik Süreç Belirleme Bu modelde karşılaştırılan süreçler farklı ölçütler çerçevesinde sayısal olarak değerlendirilirler. Ölçütlerin ağırlıklandırılması da söz konusu olabilir SÜREÇ ADI M Ü Ş T E R İ Y E E T K İ S İ ÖLÇÜTLER İŞGÜCÜ TEMİNİ DAĞITIM ÜRÜN TASARIMI D E Ğ İ Ş E - B İ L İ R L İ K P E R F O R M A N S İ Ş E E T K İ S İ T O P L A M 1- Süreçte değişiklik yapmak zordur yada değişiklik çok az etki yapar 5- Süreci değiştirmek kolaydır yada değişiklik büyük etki yapar MALİYETLENDİRME

57 Bilgilendirme Yöntemi ile Kritik Süreç Belirleme Müşteri odaklılık ve müşteri isteklerini cevaplayabilme günümüzde başarının sırrı olarak tanımlandığından, süreç geliştirme çalışmalarında da müşteri tatmini ön plandadır. Geleneksel yaklaşımlar, içe yönelerek ve defansif bir yaklaşımla problemlerden korunmaya çalışırlar. Uygun olan yaklaşım ise müşteriye odaklanma ve ofansif davranmadır. Bu yöntem müşteri odaklılığı ve sürecin geliştirilmeye açıklığını esas alır. 57

58 Bilgilendirme Yöntemi ile Kritik Süreç Belirleme Aşağıdaki temel prensiplere sahiptir. Müşteri beklentilerini geliştirme esastır Önleyici faaliyetlere odaklanır Gelişim için yüksek potansiyele sahip süreçlere öncelik verir Yönetilebilir sayıda çalışma önerir Proje seçiminde tahmin yerine gerçekleri kullanmayı önerir Amaçlar ile bağlantılı çalışmayı önerir. 58

59 M Ü Ş T E R İ O D A K L I L I K Y Ü K S E K O R T A D Ü Ş Ü K DAĞITIM MALİYETLENDİRME İŞGÜCÜ TEMİNİ DÜŞÜK ORTA YÜKSEK GELİŞMEYE AÇIKLIK Yüksek Öncelikli Yüksek Öncelikli Öncelikli Öncelikli Değil 59

60 Bilgilendirme Yöntemi ile Kritik Süreç Belirleme Sürecin Önceliklendirilmesinde sürecin müşterileri nin bakış açıları özel bir önem taşımaktadır.bu nedenle, müşteri görüşlerinin doğrudan değerlendirildiği modeller de kullanılmaktadır. Bu modelde süreçler iki boyutta değerlendirilerek puanlanır 60

61 İ Ç S Ü R E Ç 1 2 KENDİ SINIFINDA EN İYİ SÜREÇ SONUÇLARI ELDE EDİLDİ. SÜREÇ NERDEYSE HATASIZ ÖNEMLİ SÜREÇ GELİŞMELERİ ELDE EDİLDİ. SÜREÇ DEĞİŞKEN KOŞULLARA ADAPTE OLABİLİR EN İYİ SAĞLIKLI P E R F O R M A N S I SÜREÇ VERİMLİDİR VE BELİRGİN BİR OPERASYONEL PROBLEMİ YOKTUR SÜREÇTE DÜZELTME FAALİYETİ GEREKTİREN BAZI OPERASYONEL PROBLEMLER VARDIR SÜRECİN ACİL DÜZELTİCİ FAALİYET GEREKTİREN MALİYET/ VERİMLİLİK SORUNLARI VARDIR KRİTİK ANAHTAR ÖZELLİKLERİN ÇOĞUNDA ÇIKTILAR MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAMAKTADIR DENGELİ ANAHTAR ÖZELLİKLERİN ÇOĞUNDA ÇIKTILAR MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAKTADIR VASAT BÜTÜN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ İÇİN ÇIKTILAR MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMAKTA YADA AŞMAKTADIR MÜŞTERİNİN PERFORMANS PUANLAMASI 61

62 Süreç Sahibinin Belirlenmesi Süreç Sahiplerinin Belirlenmesi Süreç Sahibi işteki değişiklikleri sezinleyebilecek ve sürece olan etkisini anlayabilecek yetkinlikte olmalıdır. Bir Süreç Sahibinin yetenekleri aşağıda tanımlanmıştır. Harekete geçebilme; Yeni iş olanakları oluştuğunda, politikalarda ve kurallarda değişiklik olduğunda süreci değiştirtebilmeli ve süreçteki verimliliği, etkinliği izleyebilmeli Bir gruba liderlik yapabilme; Grubun planlayabilme, grup tarafından kabul göreme, uzlaştırıcı olabilme vb. özelliklere sahip olmak Süreç bilgisi; Sahibi olunan süreç ile ilgili detaylara hakim ve işleyiş ile ilgili detaylı bilgilere sahip olmak 62

63 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Süreci anlama çalışması Süreç Sahibinin sorumluluğunda yürütülen bir faaliyettir. Genel olarak aşağıda tanımlanan aşamaları içerir. Süreç sınırlarının tanımlanması Sürecin akış diyagramlarını çizmek Çalışma Yöntemini Belirleme Süreçteki yöneticilerle görüşmeler yapmak Süreç Geliştirme Takımını kurmak Süreç Geliştirme Takımına ilk eğitimi vermek Süreç Geliştirme Takımının misyonunu tanıtmak Süreç ile ilgili ulaşılmak istenen son noktayı tanımlamak 63

64 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Çalışma Yöntemini belirleme Geliştirme Takımının toplantı süreleri ve toplantı adeti saptanır Gerekli olan insan kaynağı belirlenir Proje son tarihi belirlenir Maliyet sınırları belirlenir Süreç girdilerindeki değişiklikler tanımlanır Müşteri beklentilerindeki değişiklikler saptanır Süreçte değiştirilemeyecek olan alanlar belirlenir Çalışma prensiplerinin yöneticiler ile tartışılır 64

65 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Süreç Geliştirme Takımları Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title Name Title ÜST DÜZEY GELİŞTİRME TAKIMI SÜREÇ GELİŞTİRME TAKIMI BİRİM GELİŞTİRME TAKIMI GÖREV TAKIMI 65

66 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Süreç Geliştirme Takımı 4 ila 12 kişiden oluşur. 16 kişiden fazla olduğunda etkinliği düşer Görevleri Akış Diyagramlarını çizme Kalite ve Maliyet ile ilgili bilgileri toplama Ölçüm Noktalarını belirleme ve Geri dönüşleri tanımlama Süreci geliştirme Geliştirme planlarını oluşturmak ve uygulamaya alma Verimliliği, etkinliği ve gelişen durumları raporlama Sürecin uygulanıp uygulanmadığı kontrol etme 66

67 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Sürecin Karakteristiklerini Anlama Bir süreç ile ilgili olarak ne kadar çok bilgi edinirsek, süreci o kadar iyi geliştirebiliriz. Süreç ile ilgili olarak anlaşılması gereken temel karakteristikler aşağıda listelenmiştir. Akış; girdiyi çıktıya dönüştürme Verimlilik; Müşteri Beklentilerinin karşılanma derecesi Etkinlik; Çıktıyı oluştururken girdilerin ne derece iyi kullanıldığının ölçüsü Çevrim zamanı; Girdiden çıktıyı oluştururken geçen zaman Sürecin maliyeti: 3 nedenden dolayı sürecin karakteristiklerini anlamak gerekir Süreçteki kritik sorun alanlarını tespit etmek için Kararları alırken gerekli olan bilgilere kolay ulaşabilmek için Geliştirme hedeflerinin oluşturulmasında 67

68 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Sürecin Karakteristiklerini Anlama Bir sürecin karakteristiklerini anlamak için sorulabilecek sorular; Girdiler nelerdir? Bu süreci uygulamak için hangi eğitimleri aldınız? Ne yaparsınız? Çıktıların tatmin edici olduğunu nasıl anlarsınız? Size ne gibi düzeltmeler gelir? Müşterileriniz kimlerdir? Hata yapmaktan sizi kim korur? İşinizi kolaylaştırmak için ne yapılabilir Tedarikçilerinizi nasıl kontrol edesiniz? Çıktılarınız nasıl kullanılır? İşinizi yapmaz iseniz ne olur? Görev tanımlarınızı güncelleştirdiniz mi? 68

69 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Sürecin detaylı incelemesi sonucunda elde edilen veriler aşağıdaki bilgileri içermelidir Uygulamalar ile kağıda aktarılmış süreç arasındaki farklar Faaliyetleri sürdüren çalışanlar arasındaki uygulama farklılıkları Çalışanların tekrarlanmasını istediği eğitimler Süreci iyileştirme önerileri Süreç ölçüm noktaları ve ölçümler Yazılı hale getirilmesi gerekli olan faaliyetler Süreç problemleri Süreci geliştirmeyi engelleyen durumlar Sürece girdi sağlayan tedarikçiler Planlanan ve gerçekleşen çevrim zamanı Tedarikçilerden gelebilecek iyileştirme önerileri Görev akış diyagramı 69

70 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Akış Diyagramlarının Çizilmesi Akış diyagramın bir sürecin kağıt üzerine semboller yardımıyla aktarılmasıdır. Akış diyagramları bütünü görmeyi ve sürece sistemli bakabilmeyi sağlar. 4 tip süreç diyagramı tanımlanabilir Blok Diyagramları; sürece geneline hızlıca bakmayı sağlar Akış Diyagramları; Süreci detaylı bir şekilde incelemeyi sağlar Fonksiyonel akış diyagramları; Organizasyon içinde sürecin akışını tanımlar Bölgesel Akış diyagramları; Sürecin lokasyonlar arasındaki akışını tanımlar 70

71 Blok Diyagramı Başla 12- Çalışanı şirkete tanıtma Bit 1- İhtiyaçların belirlenmesi 2- İsteğin onaylanması 3- İç kaynakların listelenmesi 4- İç kaynaklarla görüşmeler 5- Eğer aday uygun ise 10. adıma git 11- Kabul için bekleme 10- Talep eden kişiye aday önerme 9- Adayların önceliklendirilmesi 8- Adaylarla görüşme İşe Eleman Alma Sürecinin Blok Diyagramı 6- Dış kaynakların araştırılması 7- Adayların elenmesi 71

72 Standart Akış Diyagramı Sembolleri İşlem Çıktının lokasyonlar arası hareketi Bekleme Depolama Çıktı değerlendirme Sınırlar Akış Yönü Karar Bilgi Transferi Bağlantı 72

73 Başla Saç Kesmeye Gereksini m var mı? H B E Araç Hazır mı? E Berbere gitmek Saçın Kesilmesi H E Berbere Yürüme k Berber Hazır mı? H Bekleme 73

74 Fonksiyonel Akış Diyagramları Yönetici Personel Aday Kontrolör Başla 1 3 H 2 E H 4 5 E 6 7 A 9 8 E H Bitiş 15 E 13 H H 14 74

75 Bölgesel Akış Diyagramları İnsan Kayn. 12 Personel Doktor Park Alanı Başla Bitiş Lobi İŞE YENİ BAŞLAYAN BİR KİŞİNİN İŞ AKIŞI Kafeterya 9 Konferans Salonu 14 Mühendislik Güvenlik

76 SÜREÇ KODU 1000 SÜREÇ ADI SATIŞ FİNANS SATIŞ SATIŞ SATIŞ P2 P3-1 Müşteriden STF yi doldurup geri göndermesi istenir Satış Yön. 17 Hemen Finans Yön. 14 Eyüp Bey e alınan işin içeriğini belirten sayfalar verilir Satış Yön. Satış son 24 Ödeme Bilgilerinin takibini içeren Excel tablosuna ödeme bilgileri girilir Yat Malzemesi mi? Satış Yön Hemen E H 26 Ödeme Takip Excel tablosuna veriler girilir. Proforma Fatura dosyalanır Satış Yön Sa - 1 Gün Proforma Fatura satışa gönderilir Finans Yön. Proforma Fatura Gürel Bey e iletilir Satış Yön. 21 Hemen-1 Hft STF dosyalanır Satış Yön Dümen Sistemi Sipariş Takip Formu (DSSTF) doldurulur Satış Yön. DSSTF Gürhan Bey e iletilir Satış Yön. 19 H Verilecek ürün Gemi Dümen Makineleri mi? Satış Yön. E 23 Hemen-1 Hft H 22 Römorkörler için Sözleşmeli Siparişler Listesi doldurulur Sözleşmeli Sipariş Listesi Gürhan Bey e iletilir Satış Yön. P4-1 P4-19 YE 76

77 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Problemlerin Tanımlanması Olası problem alanları için aşağıdaki adımları için faaliyet planları geliştirilmelidir. Uygulamaya geçirebilecek faaliyetler Bu faaliyetlerin ne zaman uygulamaya alınacağı Bu faaliyetleri kimin yürüteceği Faaliyet yürütülüp yürütülmediğinin ve sorunu ortadan kaldırıp kaldırmadığının nasıl kontrol edileceği 77

78 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Genel olarak problemler nadiren oluşanlar ve kronik problemler olarak ikiye ayrılır. Bu bakış açısıyla problemlerin sınıflandırılması ve aşağıda belirtilen probleme ait özelliklerin tanımlanması gerekir: Problemin karakteristiği Problemi kimin tanımladığı ve tanımlanma zamanı Problemi kimin doğruladığı Problemi ortadan kaldıracak faaliyetler ve uygulama zamanı Kritik kontrol noktaları Uygulanan faaliyetin verimliliği 78

79 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Süreç Verimliliği Son kullanıcıların ne derecede karşılandığının ölçüsüdür. Sürecin kalitesini ölçer. Daha da özelleştirirsek, Süreç verimliliği aşağıda tanımlanan özelliklerin sağlanma derecesidir. Süreç çıktılarının, Son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılama düzeyinin Her bir alt süreç çıktılarının, iç müşterilerin girdi ihtiyaçlarını karşılama düzeyinin Tedarikçilerden gelen girdilerin, sürecin ihtiyaçlarını karşılama düzeyinin 79

80 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Süreç verimliliğini ölçmek için ilk aşama verimlilik karakteristiklerinin saptanmalıdır. Burada bakılması geren sadece kalite değil, süreçteki ve alt süreçler temel faaliyetlerdir. Amaç müşteri isteklerinin karşılanma düzeyidir. Temel göstergeler aşağıdaki gibi olabilir Kabul edilmeyen ürün veya hizmetler Müşteri şikayetleri Yüksek Garanti Maliyetleri Pazar payındaki azalma Geciktirilmiş işler Tamamlanmış işlerin yeniden yapılması Kabul edilmeyen çıktılar Gecikmiş çıktılar Tamamlanmamış çıktılar 80

81 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Süreç Etkinliği Öncelikli olarak süreç çalışanlarının faaliyetleri ile ilgilidir. Çıktı başına düşen, para, insan ve zaman Toplam süreç maliyeti içerisinde gerçek katma değer maliyetinin yüzdesi Çıktı başına düşen kalite maliyeti İşlem başına bekleme zamanı 81

82 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Süreç Çevrim Zamanı Sürecin tamamlanması için geçen toplam zaman Süreç çevrim zamanı sadece faaliyetleri içermez. Aynı zamanda dokümanların taşınma, bekleme, stoklama, tekrarlama ve yeniden düzenleme zamanlarını da içerir. Çevrim zamanını düşürmek, kaliteyi arttırır, kaynak kullanımını azaltır, maliyetleri düşürür, satışları arttırır. Yeni ürün geliştirme süresini azaltırsanız satışlar ve Pazar payı artar, üretim zamanını azaltırsanız yatırım ve dağıtım maliyetini azaltırsınız, Faturalama zamanını azaltırsanız daha fazla nakit elde tutarsınız. 82

83 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme NO Bir Çevrim Zamanı Örneği FAALİYET Yönetici bir sayfalık bir metnin 12 dakikada yazılacağını düşünerek sekreterine verilmek üzere bir sayfalık yazı hazırlar ve ilgili kutuya koyar Yönetici sekreteri günde iki kez kutuları kontrol ederek yazıları toplar. (9:00 ve 13:00 da) Sekreterin telefon görüşmesi, randevular gibi faaliyetleri daha öncelikli olduğu için ancak 26 saat sonra yazma işlemine başlayabilir İŞLEM ZAMANI (Saat) ÇEVRİM ZAMANI (Saat) 0,2 0,2 0, Sekreter sayfayı yazar ve yöneticinin kutusuna koyar 0,3 0,3 5 Posta kutusu günde iki kere dağıtılır ve imza karşılığı verilir. (9:00 ve 13:00 da) 12 TOPLAM 0,6 50,5 83

84 Geliştirme Modeli 2. Süreci Anlama, Analiz Etme Maliyet Genel olarak maliyet birimler bazında düzenlenmektedir. Ancak süreçler birden fazla birimden geçtiği için, sürece ait maliyeti çıkartmak oldukça zordur. Öncelikli olarak süreçle ilgili tüm departmanlar belirlenmelidir. Birimde yapılan işlemler netleştirilmelidir. Bu departmanların yöneticileri ile çalışılarak maliyetler hesaplanmalı yada tahmin edilmelidir. Sabit maliyetler elenmelidir. Birim maliyetlerinden yola çıkılarak hesaplama yapılabileceği gibi Çevrim zamanından yola çıkılarak da bir maliyetlendirme çalışması yapılabilir. 84

85 NO Gereksinimlerin belirlenmesi Talep formunun yazılması Talep formunun düzeltilmesi Tedarikçilerin beirlenmesi Tedarikçiler ile görüşmeler İŞLEM ZAMANI BEKLEME TOPLAM ÇALIŞAN MALİYETİ DİĞER MALİYETLER TOPLAM 0,1 1,0 1, ,2 2,0 2, ,1 5,0 5, ,6 6,5 7, ,2 0,5 0, Siparişin verilmesi 0,1 10,5 10, Malzemelerin gelmesi 0,1 7,5 7, Sipariş ile kontrol 0,2 1,0 1, FAALİYET Kullanıcıya dağıtım Toplam ÇEVRİM ZAMANI (Gün) MALİYETLER ( SİPARİŞ BPAŞINA YTL) 0,2 1,0 1, , ,

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan

Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Doç.Dr. Özlem İpekgil Doğan Araş Gör. Mert Topoyan Neden Süreç Yönetimi? Örgütlerin çoğu geleneksel olarak fonksiyonel temelde yapılandırılmıştır. Tüm çalışmalar bağlı olunan fonksiyon içinde başlatılmakta,

Detaylı

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Uygulama ve başarımın anahtarları 1 Genel Eğitim Hakkında Kalite ve Yönetim Sistemi Kavramlar ve amaçlar TKY ve Kalite Yönetim Sistemi Standart maddeleri Fayda sağlamanın

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi 4 Haftalık Ajanda 1. Hafta: Örneklerle BPM-ERP İlişkisi 2. Hafta:

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ REV. 4 TEMMUZ 2013 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, İTİRAZ ve ŞİKAYETLERİNİN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ HAZIRLAYANLAR : Ayfer KÖSE......TARİH: TEMMUZ 2013 EYS Şefi ONAYLAYANLAR : Dursun TEDİK..TARİH: TEMMUZ 2013 Kalite Müdürü

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN

APQP/PPAP. Prof. Dr. Ali ŞEN APQP/PPAP Prof. Dr. Ali ŞEN Ürün Kalite Planlama Döngüsü Geri besleme Değerlendirmesi ve Düzeltici Faaliyetler Planla ve Tanımla Ürün ve Prosesin Geçerli Kılınması Ürün Tasarımı ve Geliştirmesi Proses

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI SÜREÇ KARTI 2 SÜREÇ KARTI 3 AÇIKLAMALAR SÜREÇ TANIMLAMA BİLGİSİ; Süreç; belli girdileri içeren ve belli çıktıları üreten katma değerli çabalarla

Detaylı

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI www.yalinenstitu.org.tr 1 YALIN ENSTİTÜ Yalın Düşünce AMAÇ Müşteriye mükemmel değer sunmak YÖNTEM İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler 2 YALIN ENSTİTÜ Değer Müşteriye

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI

ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI ISO 22000 PROSES YAKLAŞIMI TALİMATI DOK. NO TL-KAL-11 REV. NO 00 YAYIN TAR. REV. TAR. SAYFA 1/9 NO 1. AMAÇ-KAPSAM Bu talimatın amacı, fabrikamızda ISO 22000 proseslerinin tanımlanması, etkileşimi ve veri

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29 Risk İzleme Süreci 2/29 Risk izleme süreci, planlanan bütün risk yönetim faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirildiğini güvence altına almak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 2 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları

Özdeğerlendirme Raporu ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 10 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Sunum İçeriği o İçeriği o Hazırlanması o Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları o Ziyaret Öncesi Aşaması o Kurum Ziyareti Aşaması

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1 M.İ.Y. ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ Kitlesel pazarlamanın gittikçe pahalı bir müşteri kazanma yolu olması Pazar payının değil müşteri payının önemli hale gelmesi Müşteri memnuniyeti

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME

FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME FONKSIYONLARA GÖRE IŞLETME BILGI SISTEMLERI ÜNİTE 7 GİRİŞ İşletmelerin işlerini yürütebilmeleri için tedarikçileri, müşterileri, çalışanları, faturaları, ödemeleri, mal ve hizmetleri ile ilgili birçok

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI

KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI KALİTE KAVRAMI ve UNSURLARI Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecesidir. Kalite Sözlüğü Kalite, genel olarak günlük konuşmalarda

Detaylı

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri *

BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * PwC Türkiye V. Çözüm Ortaklığı Platformu BT Maliyetlerinde Etkin Yönetim Stratejileri * Anıl l Erkan, Kıdemli K Müdür, M Danış ışmanlık Hizmletleri Seda Babür, Danış ışman, Danış ışmanlık Hizmletleri PwC

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com

TREND LOJİSTİK. Gelişen Lojistik Uygulamalar. ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com TREND LOJİSTİK Gelişen Lojistik Uygulamalar Depo Yönetimi LOGIMEX 11 1 Mart 2012 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik Yönetim Danışmanı atillayildiztekin@yahoo.com 1 Depolamanın Yeri Tedarik Zinciri Lojistik Depolama

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri

MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri MBA 507 (11) Örgüt Yapısının Temelleri Ofis İnsanı Tipleri http://www.youtube.com/watch?v=3ob-kacgfok ÖRGÜT YAPISI Örgüt yapısı bir örgütte görevlerin biçimsel olarak nasıl bölüneceğini, sınıflanacağını,

Detaylı

DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞIM

DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞIM DOKÜMANTASYONDA YALIN YAKLAŞIM Figen SOLMAZ OPSAR Kalite ve Akreditasyon Yöneticisi 9.6.2014 Dokümantasyon Bilgiyi kaydetme fiili Belgelerin (kayıtların) toplanması ve düzenlenmesi Dokümantasyon KAYIT

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen

KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen KALİTE YÖNETİMİ KALİTE NEDİR? Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, bir ürünün ifade edilen veya beklenen ihtiyaçları karşılama kabiliyetini oluşturan özelliklerin toplamıdır.

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖLÇME ANALİZ VE İYİLEŞTİRME PR09/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; kalite

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR?

TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurum İçi Bilgilendirme Eğitimi ISO 9001 NEDİR? ISO 9001 NEDİR? ISO 9001, tüm imalat ve hizmet şirketleri için hazırlanmış olan ve Kalite Yönetim Sistemi nin gereklerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Kurumun mal veya hizmet üretimindeki tüm

Detaylı

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7.

1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. 1. KNA ve HTEA 2. Risk Analizi 3. Kalite Kavramı 4. Hastane ç Tetkikçi Eğitimi 5. Klinik ve dari Süreçler 6. ndikatör Kavramı ve ndikatörler 7. Sağlık Kurumlarında Entegre Kalite Yönetim Sistemleri 8.

Detaylı

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir

Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Anket 2: Şirketteki yabancı dil ihtiyaçları hakkında bilgi verebilecek kişilere yöneliktir Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Batman Üniversitesinde iç kontrol çalışmaları kapsamında üretilen ve üretilecek olan dokümanlar için; standart bir doküman yönetimi yöntemi belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu prosedür,

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor)

Main-Cert Kompetenzprofil für Fach- und Führungskompetenzen in der Instandhaltung (Supervisor) 1 Bakım ihtiyacı analizi 1.1 Temel bakım işlemleri bakım, teknik servis, inceleme, onarım 1.2 Bakım yöntemleri (stratejiler) önleyici, düzeltici, arıza temelli, döngüsel önleyici, duruma dayalı bakım 1.3

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI. Süreç Yönetimi Uzmanlık Programı Amacı Bu eğitim, süreç yönetimi konularında çalışma yapacak kişilere uzmanlık seviyesinde süreç analiz ve iyileştirme tekniklerini aktarmak

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri

Lean Excellence. 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 10.11.2009 Farba Kalite Bölümü / Yan sanayi Proses Denetimleri 1 NUMUNE ONAYININ ALINMASI DOKUMANTASYONUN FARBA / PPAP GEREKLİLİKLERİNE GÖRE HAZIRLANMASI PROSES DENETİMİ (DENETİM SONUCU 80 PUAN) ÜRÜN ONAYI

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi Ajanda 1) İş Süreç Yönetimi (BPM) 2) BPM Yazılımları 3) Farklı

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar

MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI. Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar MESLEKİ EĞİTİM MALİ DESTEK PROGRAMI Proje ve Projelere İlişkin Genel Kavramlar PROJE NEDİR? Belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, belirli amaçlara ulaşmayı sağlayacak sonuçları üretmek üzere, insani

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU Yorka Bilgisayar Yazılım Dan.Hiz.San.Tic.LTD.ŞTİ. Fakülte Cad. No:24 DENİZLİ 0(258) 211 66 33 211 66 43 FAX:0(258) 211 66 20 http://www.yorkayazilim.com e-mail:yorka@yorkayazilim.com

Detaylı

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Bakım nedir? İşletmede faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için her türlü makine, ekipman ve teçhizatın belirli kurallar çerçevesinde gözden geçirilmesi, kontrol edilmesi

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Sizin başarınız için çalışıyorlar

Sizin başarınız için çalışıyorlar Sizin başarınız için çalışıyorlar NAVmobile ve AXmobile çalışanlarınıza ve ortaklarınıza daha erişimli yaparak iş verilerinizin gücünü arttıran çözümlerdir. NAVmobile ve AXmobile firmanın İşletme kaynaklarını

Detaylı

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ

ISO 22000 UYGULAMA PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Firma tarafından; üretilen ürünlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik hijyenik faaliyetlerin sistemli bir şekilde yürütülmesini ve buna bağlı olarak iso 22000 gıda güvenliği yönetim

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE

İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İÇ DENETİM NEDİR? Ali Kamil UZUN, CPA, CFE İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından tüm dünyada Uluslararası İç Denetim Farkındalık Ayı olarak ilan edilmiştir.

Detaylı

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek?

Prosedür. Kalite Yönetim Sisteminde Neden gerçekleştirilecek? Prosedür Bir faaliyeti veya bir bir amaca ulaşmak için izlenen yol ve yöntem (TDK) Prosesi icra etmek için belirlenen yol (ISO 9000) Faaliyetleri yeterli kontrolü sağlayacak detayda tarif eden dokümanlardır

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

Gürcan Banger SANGEM 1

Gürcan Banger SANGEM 1 Gürcan Banger SANGEM 1 Pazarlama Pazarlama; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesidir. Pazarlama; müşterinin ne istediğini keşfetmek, şirketin ürünlerini bu isteği

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

SUNUM PLANI. Politika ve Proje Daire Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü SUNUM PLANI Sağlık Hizmetlerinde Geri Ödeme Yeni Ödeme Sistemlerine Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Neden DRG/TİG? SGK DRG/TİG Projesi Amaç / Hedef / Kurgu Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar ve Gelinen Son

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu

Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Kurumsal Kaynak Planlama Özdeğerlendirme Kılavuzu Tanım : Kurumların kendi kaynaklarını kullanarak bilgi sistemlerinin yeterlilik düzeylerini sayısal olarak ölçebilecekleri bir özdeğerlendirme kılavuzu

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI Amacı Bu seminer, katılımcılara kurumsal performansı yönetmek ve iyileştirmek için kullanılan teknikler hakkında

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ETKİLİ YÖNETİMİ Timur Akarsu, 24.05.2011 KURULUŞLARIN TEMEL ÖNCELİKLERİ KARLILIK BÜYÜME VARLIĞINI DEVAM ETTİRME KURUMSAL DEĞER ARTIŞI İŞLETMELER BÜYÜMEK VE VARLIKLARINI SÜRDÜREBİLMEK

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

EDM SAP Business One

EDM SAP Business One EDM SAP Business One SAP Business One Kobileri Dünya Standartlarına taşıyoruz.. SAP Business One Tek sistemle daha verimli ve etkin yönetim SAP Business One tüm KOBİ lerin taleplerini karşılamak üzere

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

ĠSYS KURULUMU ve KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ. Ali DĠNÇKAN,CISA, Tübitak UEKAE dinckan@uekae.tubitak.gov.tr Tel: 0 262 648 15 67

ĠSYS KURULUMU ve KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ. Ali DĠNÇKAN,CISA, Tübitak UEKAE dinckan@uekae.tubitak.gov.tr Tel: 0 262 648 15 67 ĠSYS KURULUMU ve KRĠTĠK BAġARI FAKTÖRLERĠ Ali DĠNÇKAN,CISA, Tübitak UEKAE dinckan@uekae.tubitak.gov.tr Tel: 0 262 648 15 67 SUNU PLANI Giriş İş Sürekliliği İş Sürekliliğinin Tarihi Gelişimi Dünyadaki ve

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı