TIBBİ CİHAZLAR ve DEĞER ZİNCİRİ KAVRAYIŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ CİHAZLAR ve DEĞER ZİNCİRİ KAVRAYIŞI"

Transkript

1 TIBBİ CİHAZLAR ve DEĞER ZİNCİRİ KAVRAYIŞI Sinan KAYALIGİL 30 Ekim 2013, Ankara

2 Değer ve Değer Zinciri Değer = kullanıcının sağladığı fayda kullanıcıya sunulan çıktının üretim maliyeti (veya) = Ürünün piyasada bulduğu karşılık - üretim girdilerinin piyasa değeri Değer, ard arda gelen etkinlik ve süreçlerde doğar. Bu etkinlik ve süreçler birbirine bağlı çalışır. 2

3 Bilişim Değer Zinciri 3

4 Biyomedikal ürün sektörünün tipik değer zinciri (WHO, 2010) 4

5 Değer Zinciri Analizi Değer katan ekonomik birimlerin girdi ve çıktılarını, zincirin parçalarını çözümlemeyi kapsar. Bu çözümlemede farklı birimlerin (Hekimler, hastalar, sosyal güvenlik kurumları, düzenleyici kurumlar, imalat, araştırma, geliştirme, satış-pazarlama gibi) konumlarıyla aralarındaki ürün, hizmet, gelir ve bilgi akışları incelenir. 5

6 Değer Zinciri Analizi Konumlama, bir fikrin tüketiciye erişmesine kadar uzanan girdi ve çıktı aşamalarından hangisinde yer alındığına, sonra da o aşamanın adımlarındaki işleve bağlıdır. Değer zincirinde konumlanma (işgal edilen yer) katılan değeri belirlediği için, zincirde nasıl yer aldıkları firmaların karlılığı ve sürekliliğiyle ilgilidir. İmalat adımının katma değeri, hassas ölçü ve özellikli olmayı gerektiren minyatürizasyon, MR cihazları ve fiberoptik gibi alanlar hariç, nısbi olarak azalırken, değer zincirinin iki ucuna doğru yükselmektedir 6

7 Değer Zinciri Analizi İş modeli DZ nde konumlanma ile birlikte çalışma biçimini veren çerçevedir*. Düşey (ürün temelli) Yatay (araç ve hizmet temelli) Karma Model I (ürün geliştirmede rol zamanla zincirde aşağıya doğru) Karma Model II (hizmetlerden buluşlara rol zamanla zincirde yukarı doğru) * Mehta,

8 Tıbbi Cihaz Sektöründe Ticarileşme* * Mehta,

9 Ne için Değer Zincir Analizi? DZA şunları bir arada sağlar: Sistem bakış açısı Nihai tüketiciye, piyasaya odaklanma Yönetişimin rolünü anlama Firmadan firmaya ilişkileri tanıma Firmaların davranışlarını değiştirme İlişkilerde dönüşüm Kaldıraç noktalarını ( leverage ) yani değişikleri temin etmede büyük etkisi olacak bileşenleri tespit etme 9

10 Kurumsal Geliştirmeden Farkı tespit edilmiş özgül üretim ve pazarlama sorunlarını çözmekten öte bir arayıştır. rekabetçi olmak için yenilenme, ve rekabetçi kalmak için tüketici piyasalarındaki, zincirdeki ya da destekleyici ortamdaki değişimlere uyum sağlamak amacıyla dikey bağlantılı firmaların birbiriyle ilişkilerini dönüştürme zincirde yer alan paydaşları stratejik (yatırımlara, yeni iş modellerine yönelik) düşünmeye teşvik etmek için, öncelikle tüketici piyasalarındaki fırsatları anlama Daha sonra bu fırsatları kullanmadaki kısıtları (zayıflıkları) tespit etme 10

11 Kurumsal Geliştirmeden Farkı Kısıtlar öncelikle tek tek firmalardan geliyor olsa da, değer zinciri analizi, zincirin bütün olarak performansına odaklanır, çünkü faaliyet gösterdikleri değer zinciri bütününde rekabetçi olmadıkça, tek tek firmaların uzun vadede başarılı olmaları güç olmaktadır. yani firmalar, ancak değer zinciri bütünü gözüyle bakarak performanslarını geliştirebilir. 11

12 Tıbbi Cihazlarda Ülkemiz için Pilot bir Değer Zinciri Analizi Analizde üretim ve bilgi değer zinciri analizi biçiminde iki açıdan yürütülmüştür. Böylelikle konumlanma daha kapsamlı biçimde ele alınabilmiştir. Ankara da yerleşik birbirinden ayrı etkinlik kategorilerinde 4 firmaya kısa ziyaretler Firma yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, tercihlerine bırakılan tipik ürünleri ele alınmıştır. 12

13 GERİ 13

14 Üretim Değer Zinciri Analizi şeklinde basit bir ilişki kullanılarak zincir üzerinde katma değerin oluşumundaki paylar yaklaşık olarak anlaşılmaya çalışılmıştır. Hesaplamada katma değer = işçilik+ yönetim harcamaları + yapıların amortismanı+yasal yükümlülükler+üretici karı kabul edilmiştir. Kullanılan ham ve işlenmiş her türden malzeme, kimyasallar, yakıt, enerji, makine, ekipman, taşıt, cihazların karşılıkları girdilerin içinde kabul edilmiştir. 14

15 Üretim Değer Zinciri Analizi Farklı etkinlik tiplerine karşın, dört firma birbirinden bağımsız olarak kendi değer zincirlerinde % aralığında kalan bir payla yer aldıklarını, kullandıkları makine ve ekipmanda gömülü girdinin değer payının ise % 0-5 lik düşük bir düzeyle sınırlı olduğunu belirtmişlerdir. Görüşülen iki firma (örnek firma C ve D), ürün ve hizmetlerini ikişer grupta toplayarak değer zinciri açıklamasını bu gruplar üzerinden ayrı ayrı yapmayı tercih etmiştir. 15

16 Pilot Üretim Değer Zinciri Analizi ÜRETİCİ / SERVİSÇİ GİRDİSİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİ/SERVİSÇİ SATIŞ (TAMAMI) BAYİYE TESLİM BAYİ ÖRNEK % SERVİSÇİ KATMA DEĞER % KATMA DEĞER KATMA DEĞER SATIŞI FİRMA MALZEME I TEKNOLOJİK ÇIKTISI % II = II - I % III % IV KATMA DEĞER % A B C 31 / / / / 33 D 60 / / / / 0 = III - IV 16

17 Pilot Üretim Değer Zinciri Analizi satış hizmetine çok yüksek pay ayrılmasının gerekçesi, standart ürünlerin rekabetçi pazarda yer edinmeleri için zincirin aşağısında görece fazla uğraşmak gereğinin karşılığı şeklinde açıklanmıştır. Dördü arasından bir firma, bir ürün çeşidi için değer zincirinin görece fazla sayıda basamağında ürün temelli, diğerleri araç ve hizmet temelli görünmekle birlikte çok sayıda farklı sektöre hitap etmedikleri gibi kuruluş sermayeleri de devlet ya da risk sermaye desteğinden gelmemiştir 17

18 BİLGİ DEĞER AKIŞI İNCELEMESİ TASLAK ŞEMASI TEMEL TEKNOLOJİ TASARIM UYGULAMA PİLOT TESTLER TİCARİLEŞME ARAŞTIRMA UYARLAMA ÜRETİM GERİ 18

19 Bilgi Değer Zinciri Analizi Bilgi değer zinciri incelemesinde sayısal bir değerlendirmeye gidilmemiştir. Görüşülen firmaların yaşadıkları, teknoloji ve ürün geliştirme ya da ürün gamına yeni ürün ekleme türünden yenilikçilik desteği için başvurma deneyimlerinin öyküleri soruşturulmuştur. Firma yetkililerinin aktardıkları deneyimler aşağıdaki kilometre taşı tablosuna kaydedilerek değer zinciri kıyaslamasına olanak sağlanmıştır. Bilgi değer zincirinde geçirilen süreler de sorulmuştur. 5 er yıl diye bildirilen, stratejik tercihleri ilgilendiren süreçlerde literatürün vurguladığı 5-15 yılda çevrim 19

20 Bilgi Değer Zinciri Analizi Kendi imalatının bilgisini çıkarma yolundaki test aşamalarında dışarıdan hizmet alımına başvurulmaktadır. temel araştırmaları ve teknoloji uyarlamayı dışarıdan sağlamanın girdi malzemenin payı ile ilgili olmadığı akla gelmektedir Standart sarfmalzemeler ve hizmet üretiminin tipik örneği iki firmada özellikle bir araştırma-geliştirme etkinliğine girişilmediği aktarılmıştır. Örneklerden biri, bu konuda destek almak için yapılan başvurunun olumsuz sonuçlandığı bilgisini vermiştir. 20

21 Pilot Bilgi Değer Zinciri Analizi AŞAMALAR ( KİLOMETRE TAŞLARI ) FİRMA TEMEL ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ UYARLAMA TASARIM UYGULAMA PİLOT ÜRETİM TESTLER TİCARİLEŞME SÜRE A 5 YIL B YOK. OLMADI - C 5 YIL D YOK. OLMADI - 21

22 Ar-Ge ye Ayrılan Kaynak Açısından Bilgi Değer Zinciri Konumlanışı Ar-Ge çalışmalarının ülkemizdeki en önemli destekçisi TÜBİTAK ın verileri arasındaki 7 yılda %90 dan fazlası KOBİ ölçeğinde 247 firmadan 376 proje başvurusu 270 inin desteklenmeye değer bulunduğu bildirilmektedir. Büyük çoğunluğu 2007 sonrası olmak üzere 25.5 milyon TL (15 Milyon ABD doları kadar) hibe Kapsadığı yılları, projelerin sürelerini ve hibe oranını %60 düzeyinde kabul edecek olursak Türkiye genelinde, hibe desteği talep edilebilecek tıbbi cihaz Ar-Ge bütçeleri yıllık toplamının 3-4 Milyon ABD dolarının civarında kaldığı söylenebilir. Başvuru yapmayı tercih etmeyenlerin de katılmasıyla, iyimser bir tahmin 5-7 Milyon ABD doları rakamına varılabildiğidir. Avustralya da 2012 de 44 tıbbi cihaz firmasında uygulanan bir anketin, Ar-Ge bütçeleri toplamını 184 Milyon ABD doları gösterdiği belirtilebilir. 22

23 Ar-Ge ye Ayrılan Kaynak Açısından Bilgi Değer Zinciri Konumlanışı (Proje başvuru sayısı) / (Proje desteğine başvuran firma sayısı) oranı düşünüldüğünde 7 yıllık ortalama 1,3 (= 347 / 276) kadardır. Bu ortalamadan yola çıkılırsa, 1060 olduğu bildirilen tıbbi cihaz üreticisi içinden son yıllarda başvuran firma sayısı 60 ı geçmediği kestirilebilir. 23

24 Elmas, Ümran, Sanayi Ar-Ge Destekleri ve Türkiye Tıbbi Cihazlar Sektöründe Ar- Ge, Hezarfen Medikal Ankara Projesi, Türk Patent Enstitüsü, Nisan 2012 (sunum) 24

25 Öncü Düşünceler Dört örnek firma ile sınırlı bakıldığında değer zincirinde konum ve iş modeli değiştirici etkinlikler olarak alternatif finansman mekanizmaları; arzı ya da pazarları çeşitlendirme ve rekabet temelinde (fiyat tabanlı kalite, katma değer ya da niş pazarlama) değişiklik başlıkları diğerlerine göre daha etkili olabilecek görünmektedir. 25

26 Dinlediniz. Teşekkür ederim. 26

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı

Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 10/02 Türkiye İmalat Sanayiin İthalat Yapısı Mart 2010 Şeref SAYGILI Cengiz CİHAN Cihan YALÇIN Türknur HAMSİCİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2010

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ 6 İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ ÖZET Yusuf TOPAL * Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması, borcun maliyeti ile ilişkili

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ

1.KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETME KAVRAMI VE ÖNEMİ YENİ REKABET KOŞULLARINDA KOBİ'LERİN DEĞİŞEN PAZARLAMA STRATEJİLERİ VE PAZARLAMA SORUNLARI:KONYA ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr.Şemsettin USLU* Arş.Gör.Mutlu UYGUN* * ÖZET Küreselleşme sürecinin, teknolojik değişim

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

tepav Nisan2015 N201506 DEĞERLENDİRME NOTU G20 Ülkelerinde Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Nisan2015 N201506 DEĞERLENDİRME NOTU G20 Ülkelerinde Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRME NOTU Nisan215 N2156 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Selin ARSLANHAN MEMİŞ 1 Biyoteknoloji Politikaları Merkezi Direktörü/ Sağlık Politikaları Program Yöneticisi G2 Ülkelerinde

Detaylı

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi

KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi KOBİ lerin ve Esnaf Sanatkârın Güçlendirilmesi ÖNSÖZ Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. Plan, küresel düzeyde geleceğe

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu

AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu AR-GE harcamalarının önemi ve Türkiye deki durumu GİRİŞ İngiliz düşünür Francis Bacon un daha 17. yüzyılın başlarında dile getirdiği "Bilgi güç kaynağıdır" deyişi, bilimin insanlığın refah ve gelişmesi

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

KRİZ DÖNEMLERİNDE ODAKLANMA STRATEJİLERİVE ODAKLANMA TÜRLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ADANA KOBİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

KRİZ DÖNEMLERİNDE ODAKLANMA STRATEJİLERİVE ODAKLANMA TÜRLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ADANA KOBİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME KRİZ DÖNEMLERİNDE ODAKLANMA STRATEJİLERİVE ODAKLANMA TÜRLERİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ: ADANA KOBİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME M. Birkan IŞIK 1 Murat KORKMAZ 2 Deniz ÇALIKAN 3 Serhan BAYKARA 4 ÖZ Her

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var.

Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. İçindekiler Türkiye ile Var, Türkiye İçin Var. 2010 Faaliyet Raporu Sunuş 2 Vizyonumuz 2 Misyonumuz 3 Kurumsal Profil 4 Başlıca Finansal Göstergeler 6 T.C. Ziraat Bankası Tarihinden Satırbaşları 8 Yönetim

Detaylı

Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor?

Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor? Yurttaşların Cebinden Devletin Kasasına: Türkiye de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor? Sonuç Raporu 31 Mayıs 2006 E. Ünal Zenginobuz 1 Gökhan Özertan 1 İsmail Sağlam 1 Fatoş Gökşen 2 1 Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi

Detaylı