BURDUR İLİNİN TURİZM POTANSİYELİNİN TANITIMI VE TURİZM AMAÇLI KULLANIMINA YÖNELİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURDUR İLİNİN TURİZM POTANSİYELİNİN TANITIMI VE TURİZM AMAÇLI KULLANIMINA YÖNELİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

Transkript

1 550 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNİN TURİZM POTANSİYELİNİN TANITIMI VE TURİZM AMAÇLI KULLANIMINA YÖNELİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Göller Yöresi nin Doğa, Tarih ve Kültür Kenti: Burdur. Mehmet GÜRDAL * SUNUŞ VE KONUNUN ÖNEMİ İnsanoğlu tarihi gelişim süreci içinde daima deniz, göl, nehir ve doğal şifalı su kaynaklarının bulunduğu coğrafyayı yerleşim ve yaşam alanı olarak seçmiştir. İşte bu yönüyle Burdur, göllerden oluşan su kaynaklarının bulunduğu ilkçağların Pisidia Bölgesi nde kurulmuş ve geçmişte olduğu gibi bugün de önem ve özelliğini koruyarak insanların ilgi duydukları bir çekim merkezi konumunu sürdürmektedir. İnsan ve tüm canlı organizmanın varlık, yaşam ve gelişme kaynağı olarak hayati öneme sahip temiz gölleri ve çevresinde doğayla bütünleşen sakin rekreasyon alanları, Türkiye de ilk kez turizme açılan gizemli mağarası, insanların ilkçağlarda yerleşik köy yaşamına geçtiği, toplayıcılıktan üretici konuma geldiği, yaban hayvanları ehlileştirerek günlük yaşamlarında kullandıkları yer olan Hacılar Höyüğü, Roma İmparatorluğu nun göller bölgesinde en önemli şehirlerinden biri olarak kabul edilen ünlü Sagalassos Antik Kenti, Türk döneminin tarih ve kültürünü yansıtan camileri, konakları ve yöreye özgü folklorik değerleriyle Burdur İli; turistik ürün çeşitliliği açısından Göller Bölgesi ne düzenlenecek paket turlar (inclusive tours) için olağanüstü güzellik ve çekim kaynaklarına sahip bulunmaktadır. Ancak, bu denli doğal kaynaklara, tarihi ve kültürel kalıtıma sahip olmak, günümüzde potansiyel turistleri yöreye çekebilmenin tek alternatifi olarak görülmemelidir. Turizm arzını oluşturan yöreye özgü bu değerlerin döviz girdisi sağlayacak ve yöre ekonomisinde katma değer yaratacak bir olguya dönüştürülebilmesi için; turizm amaçlı kullanıma hazır duruma getirilmeleri, etkin ve sürekli bir şekilde yurtiçi ve yurtdışı turizm fuarlarında tanıtılması, yöreye yönelik turist profilinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak turizm talebini karşılayacak altyapı ve üstyapı (konaklama) tesislerinin yeterli hizmet kalitesine sahip olması gerekmektedir. Avrupa Birliği sürecinin başlamasıyla birlikte ülkemizin değişik yörelerine gelen turistlerin niteliğinde, seyahat anlayışı ve taleplerinde değişmeler olmuş; klasik deniz, güneş, kum ve eğlenceden oluşan tatil anlayışı, kültür ağırlıklı özel ilgi turlarına (special interest tours) dönüşmüştür. Bu bağlamda alternatif turizm arayışına yönelen tur operatörleri ve seyahat acenteleri, seyahat ve tur programlarını turistlerin talepleri doğrultusunda oluşturmaya başlamışlardır. İşte bu yönüyle Burdur İli ve ilçeleri; sahip oldukları doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin oluşturduğu turistik ürün çeşitliliğini, yöreye yönelik özel ilgi turları şeklinde değerlendirebildiği ölçüde turizm, yörenin ekonomik ve toplumsal açıdan gelişim sürecinde öncü bir sektör olacaktır. I.- BURDUR İLİ NE YÖNELİK TURİSTİK TALEP PROFİLİNİN ANALİZİ Bir bölgede veya yörede turizmi geliştirebilmek için, öncelikle turist çekim merkezine (destinasyon) gelen turistlerin hangi ülkelerden (orijin) ve ne türde bir seyahat amacıyla geldiklerinin araştırılması gerekir. Turist profilini belirlemek amacıyla yapılan bu tür bir araştırma; yöredeki turizm yatırımlarını planlamak, onları rantable kılmak ve turistik ürün çeşitliliğini geliştirmek bakımından son derece önemlidir. * Yrd. Doç. Dr., Muğla Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Yrd.

2 I.BURDUR SEMPOZYUMU 551 Konuyu bu açıdan değerlendirdiğimizde, 2004 yılı itibariyle Burdur İli ne gelen yabancı ziyaretçilerin milliyetlerine göre profili, tesise geliş, geceleme sayısı ve ortalama kalış süreleri, tablo 1 de ayrıntılı bir şekilde görülebilir. BURDUR MİLLİYETLER KON.KİŞİ SAYISI GECE. SAYISI ORT. KALIŞ SÜRESİ Almanya ,0 Avusturya Fransa 2 3 1,5 İskoçya İngiltere ,9 İrlanda İspanya İtalya 2 4 2,0 Portekiz Yunanistan Slovakya Çek cum. İsviçre 2 4 2,0 İzlanda ,5 Polonya Macaristan Benelüks ülkeleri 4 8 2,0 Danimarka Finlandiya İsveç Norveç İskandinav ülkeleri Avrupa oecd ,5 A.b.d ,7 Japonya ,1 Oecd ülkeleri ,3 Bdt ülkeleri 2 2 1,0 Romanya ,5 Doğu avrupa ,8 Afrika Çin halk Cumhuriyeti ,0 İran ,0 Asya ,0 Yabancı Toplam ,3 Türkiye ,1 Genel Toplam ,1 TABLO 1: 2004 Yılında Burdur İli ni Ziyaret Eden Yabancıların Milliyetlerine, Tesislere Geliş, Geceleme ve Ortalama Kalış Sürelerine Göre Dağılımı (Belediye Belgeli) Tablo, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yararlanılarak düzenlenmiştir.

3 552 I.BURDUR SEMPOZYUMU Tablo 1 deki veriler değerlendirildiğinde, Burdur İli ne yönelik turistik talep profilinin; Alman, İngiliz, Fransız, İtalyan, İzlandalı, Japon, Amerikan ve Benelüks vatandaşı turistlerin yoğunlukta olduğu OECD ülkelerinden oluştuğu, bu ülkeleri Çin Halk Cumhuriyeti ve İran ın yer aldığı Asya ülkelerinin izlediği görülür yılında toplam 152 yabancı ziyaretçi yöreye gelerek 346 geceleme yapmış ve bunların ortalama kalış süreleri 1.1 geceleme olarak gerçekleşmiştir. Kuşkusuz bu sayısal verilerin, Burdur İli nin mevcut turizm potansiyeli ve turistik ürün çeşitliliği bakımından son derece sınırlı kaldığı söylenebilir. II.- BURDUR İLİ NİN TURİZM ARZINI OLUŞTURAN ALTYAPI VE ÜSTYAPI (KONAKLAMA) TESİSLERİNİN DURUMU Bir ülke, bölge veya yöre ne denli zengin ve çeşitlilik arzeden doğal varlıklara, tarihi ve kültürel değerlere sahip olursa olsun, turist kabul eden destinasyonda altyapı ve üstyapı tesisleri yetersiz veya ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına cevap veremeyecek nitelikte ise, orada turizm olayını geliştirmek oldukça güçtür. Turizm arzını oluşturan altyapı olgusunda, turizm merkezlerine kolay, hızlı, güvenli ve ekonomik prensiplere göre ulaşılabilirliğin sağlanması önemli ve öncelikli bir konudur. Bu bağlamda, Burdur İli ve ilçelerindeki turistik ürün çeşitliliğini, her şey dahil (all inclusive) özel ilgi turları (special interest tours) ile işlerlik kazandırabilmek için, Isparta-Burdur İl sınırında inşa edilmiş bulunan, fakat talep yetersizliği gerekçesiyle rantable işletilemeyen havaalanından yararlanılması, günümüzün turizm hareketleri açısından en gerçekçi bir uygulama olacaktır. Ayrıca, yöreye olan turistik talebi karşılayabilecek yeterlilikte ve nitelikte, üstyapı olarak nitelendirilen konaklama tesislerine ihtiyaç vardır. Bu tesislerin kuruluş yerinin seçimi ve arazi tahsisi konusunda sağlanan kolaylıklar ve altyapı sorunlarının yerel yönetimlerce giderilmiş olması, yöreye yönelik turizm yatırımlarına ivme kazandırır. Konuyu bu açıdan irdelediğimizde, Burdur İli ve ilçelerindeki mevcut konaklama tesislerinin nicelik ve nitelik bakımından dış aktif turizmin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmadığı, bu konuda iyileştirme ve yeni yatırım faaliyetlerinin bulunmadığı görülür. Bu durum tablo 2 de açıkça gözlemlenebilir. BURDUR TOPLAM OTEL MOTEL PANSİYON İlçeler Tesis Oda Yatak Tesis Oda Yatak Tesis Oda Yatak Tesis Oda Yatak Merkez Altınyayla Bucak Karamanlı Tefenni GENEL TOPLAM TABLO 2: Burdur İli ve İlçelerindeki Konaklama Tesislerinin Türlerine, Oda ve Yatak Sayılarına Göre Dağılımı (Belediye Belgeli-2003) Tablo, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden yararlanılarak düzenlenmiştir. Tablo 2 deki sayısal değerler incelendiğinde, Burdur İl merkezindeki 11 tesiste 278 oda ve 553 yatak arzı bulunduğu, ilçelerle birlikte yatak sayısının toplam 855 e ulaştığı görülür. İl ve ilçeler bazında bu denli sınırlı yatak arzının bulunmasının yanı sıra, bu tesislerin tümünün Belediye Belgeli olması, Kültür ve Turizm Bakanlığı na bağlı İşletme Belgeli veya Yatırım Belgeli hiçbir tesisin bulunmaması; turizm faaliyetlerini geliştirmek isteyen, sağladığı döviz girdisi ile ekonomik ve toplumsal açıdan gelişmeyi amaçlayan Burdur İli için büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Su, kanalizasyon, kat yüksekliği, ruhsat ve harçlar konusunda yerel yönetimlerin konaklama alanında yatırım yapacak olan müteşebbislere kolaylık sağlamaları, günümüzde yatırımları teşvik edebilmenin ve belirli yörelerde gerçekleştirebilmenin önemli bir aracı olarak değerlendirilmektedir.

4 I.BURDUR SEMPOZYUMU 553 III.- YÖRENİN TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN TANITIMI VE TURİZM AMAÇLI KULLANIMI Ulusal ve uluslararası turizmin en önemli kaynak kullanım materyali; doğal ve fiziksel çevre kaynakları ile yörenin kendine özgü tarihi ve kültürel değerleridir. Turizmin hammaddesi olan tüm bu kaynakları, turizm amaçlı kullanıma hazır hale getirmek, etkili ve sürekli bir şekilde ulusal ve uluslararası turizm pazarlarında tanıtmak son derece önemlidir. Böyle bir tanıtımı yaparken, doğal ve fiziksel çevre kaynakları ile tarihi ve kültürel değerleri, ayrı iki kategoride analiz etmekte fayda vardır. A- Doğal Varlıklar ve Fiziksel Çevre Kaynakları 1) Salda Gölü ve Rekreasyon Alanları Egzotik doğası ve heyecan verici çekiciliği ile Salda Gölü; deniz seviyesinden 1139 m. yükseklikte, çevresi ormanlar, tepeler ve kayalıklarla çevrili bir coğrafyada yer almaktadır. Yeşilova İlçesi ne 5 km. uzaklıktaki doğa harikası Salda Gölü nün yüzölçümü yaklaşık 45 km², en derin yeri ise 185 m. dir (Gürdal, 2001: ). Doğal sit alanı kapsamındaki Salda Gölü; suyunun temizliği, doğal plaj ve kumsalları, özelliğini yitirmeyen fiziksel çevre değerleri, sazan balık varlığı, yüzme, sörf, yelken gibi su sporlarına elverişli özellikleri, Sultan Pınarı kaynak suları ve mesire yerleri, kamp alanları ve olağanüstü peyzaj güzellikleri ile bölgenin en etkileyici turizm coğrafyasına sahiptir. Türkiye nin tektonik oluşumlu bu en derin gölünün sularının hafif tuzlu ve sodalı olması, plaj bölgesindeki sığ suların gri renkte jel tabakasıyla kaplı bulunması, onu termal turizm açısından da avantajlı kılmaktadır. Nitekim, on yılı aşkın bir süredir, yerli ve yabancı gruplarla yöreye yaptığımız gezilerde, plaj bölgesinde yer alan sığ su tabakasındaki gri renkli jelin; vücuda sürüldükten sonra dk. Güneşte bekletilmesi ve beyaz renge dönüşünce göl suyu ile duş alınması sonucunda, ciltaltı dokusunda kan dolaşımını artırdığı, vücuttaki toksinlerin atılmasını sağladığı, cilde yumuşaklık, elastikiyet ve canlılık kazandırdığı görülmüştür. Salda Gölü nün plaj bölgesindeki jelli suyun laboratuvar ortamındaki analizleri sonucunda tablo 3 te belirtilen sonuçlara ulaşılmıştır. SONUÇ PARAMETRE Ph (25 º C de) 8,53 Cl (Klorür-mg/lt) 248, 50 CO3H (Bikarbonat-mg/lt) 800,00 SO4 (Sülfat-mg/lt) 84,00 Ca (Kalsiyum-mg/lt) 541,00 Na (Sodyum-mg/lt) 135,00 Mg (Magnezyum-mg/lt) 9700,00 K (Potasyum-mg/lt) 92,00 TABLO 3: Salda Gölü-Jelli Su Analiz Sonuçları ANALİZ: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Muğla İl Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü, 21 Ekim Jelli suyun bileşimindeki magnezyum (Mg), sülfat (SO4), kalsiyum (Ca), klorür (Cl), sodyum (Na), bikarbonat (CO3H) gibi minerallerin tıpben insan sağlığına yararlı bulunması ve bu değerlerin, Muğla İli Dalyan İlçesi ndeki dünyaca ünlü Dalyan Güzellik Çamuru ile benzerlik göstermesi, yöreye olan turizm talebini daha da arttıracaktır. Söz konusu jelli suyun daha ayrıntılı tahlilleri yapılarak, plaj bölgesindeki alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırımcılara tahsis edilmesi sonucu tam teşekküllü güzellik ve sağlık merkezinin oluşturulması ve tesisin hizmete açılmasıyla, bölgede turizm arzı çeşitlenecek ve böylece ekonomik açıdan istihdam olanakları ve katma değer yaratılmış olacaktır.

5 554 I.BURDUR SEMPOZYUMU 2) Burdur Gölü (Askania Limne) ve Ornitoloji Turizmi Şehir merkezinin 4 km. kuzeybatısında yer alan Burdur Gölü nün yüzölçümü 186 km² olup, en derin yeri yaklaşık 110 m. dir. Tektonik oluşumlu olan Burdur Gölü nde, suyun tuz ve arsenik içerikli olması nedeniyle balık yaşamamaktadır. Burdur Gölü nün turizm arzı açısından en önemli özelliği; Türkiye de nesli tükenmekte olan mavi gagalı, mavi ayaklı, siyah ve dik kuyruklu, ilgi çekici Dikkuyruk Ördekleri nin (Oxyura Leucocephala) en önemli barınma, beslenme ve üreme alanı olmasıdır. Dikkuyruk Ördekleri için dünyadaki en önemli sulak alanlar içinde Burdur Gölü ilk sırada yer almakta, bunu Batı Sibirya ve Kazakistan izlemektedir. Burdur Gölü, dünyada nesli azalmakta olan Dikkuyruk Ördekleri nin dünya popülasyonunun yaklaşık %75 inin kışladığı ve sayıları e ulaşan fauna varlığı ile uluslararası kriterlere sahip bir sulak alandır. Özellikle gölün kuzeyinde ve doğusunda yoğunlaşan kuş popülâsyonu, kuş gözlemcisi doğa tutkunlarının ilgisini çekmektedir. Burdur Gölü nün güneybatı yönünde yer alan, Burdur Gölü Su Kuşları Yaban Hayatı Koruma Sahası ; Flamingo, Tepeli Pakta, Kuğu, Angıt, Sakarmeke gibi tespit edilebilen 85 kuş türü varlığı ile Ornitoloji Turizmi kapsamında, Kuş Gözlemciliği ne (Bird Observation) ve peyzaj özelliklerine son derece elverişli bir konuma sahiptir. Ayrıca, Burdur Gölü nün güneybatısında yer alan ve yaklaşık 2000 dekar alanı kaplayan sığ bir sulak alan görünümündeki Yarışlı Gölü nün; son yıllarda kırmızı kanatlı flamingo, angıt ve dikkuyruk gibi ender su kuşlarının yoğun popülâsyonuna sahip olması, yöreyi yakın gelecekte ornitoloji turizmi açısından çekici kılacaktır. 3) Burdur İnsuyu Mağarası (Mağara Turizmi) Batı Toros Dağları nın Göller Bölgesi nde ve Burdur-Antalya karayolunun güneydoğusunda, deniz seviyesinden 1200 m. yükseklikte yer alan İnsuyu Mağarası, şehir merkezine 13 km. uzaklıktadır. İnsuyu Mağarası, karstik yapının yaklaşık bin yılda suyla erimesi ve aşınması sonucu oluşmuş bir doğa harikasıdır yılında Türkiye de turizm amaçlı görsel kullanıma açılan ilk mağara olma özelliği taşıyan İnsuyu Mağarası nın, gezilebilen uzunluğu 525 m. dir. Mağarada etkileyici güzellikte sarkıt, dikit ve sütunların yanı sıra değişik boyutlarda 9 adet gölcük yer almaktadır. İnsuyu Mağarası nın bu özelliklerini, çizim 1 deki yerleşim planında ayrıntılı bir şekilde görmek mümkündür. Yeraltı dereleri ve gölleri ile gerek ülkemizin gerekse Burdur İli nin ulusal ve uluslararası turizm pazarında en etkili turistik ürünü ve çekim kaynağı olan İnsuyu Mağarası, maalesef bu özelliğini son yıllarda büyük ölçüde kaybetmeye başlamıştır. Uzun yıllar yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan ve uğuruna inanıp madeni paralar attıkları Dilek Gölü ve Gazlı Göl son yıllarda kurumuş, 80x20 m. boyutları, yaklaşık 20 m. derinliği olan ve 80 li yıllara kadar üzerinde sandalla gezilebilen Büyük Göl ise, su seviyesinin yarısından fazlasını kaybedip üç küçük göle dönüşmüştür. Burdur İl Özel İdare Müdürlüğü, Bilgi İşlem Merkezi nin 2004 yılı verilerine göre; İnsuyu Mağarası na ü öğrenci olmak üzere toplam kişi ziyaret etmiş ve TL. gelir sağlanmıştır.

6 I.BURDUR SEMPOZYUMU 555 Bu durumun gerçek nedeninin; yağışların bölgede azalmasının yanı sıra, özellikle Burdur un içme suyunun büyük bir bölümünün mağaranın giriş yönünde yer alan ovadaki arteziyen kuyularından sağlanmasından ve çevrede yaşayan köy halkının zirai amaçlı sulama suyu için denetimsiz ve rastgele sondaj kuyuları açtırmalarından kaynaklandığı söylenebilir. Bölge ve ülke turizmi için son derece önem arzeden bu doğa harikasını başka amaçlar uğruna işlevsiz hale getirmek, ekonomik prensiplere de ters düşer. Zira, binlerce yılda oluşan bu doğal varlığın işlevsiz duruma getirilmesi sonucu, ekonomide onu ikame etmek veya para ile satın alarak onun yerine yenisini koymak mümkün değildir. İnsuyu Mağarası nı, eski işlevine kazandırabilmek için bu anlayışın egemen olması, en gerçekçi ve akılcı bir yöntem olacaktır. 4) Yayla Turizmi Burdur İli ve İlçeleri, son yılların önemli bir turizm çeşitliliği olan Yayla Turizmi olanaklarına da sahiptir. Günümüzde insanların yaşam koşullarından kaynaklanan stresini giderebilmenin tek alternatifi olarak gördükleri ve Doğaya Dönüş özlemiyle tercih ettikleri yayla turizmi; her geçen gün kalabalıklaşan, doğal ve fiziksel çevre değerleri plansız ikinci konutlarla tahrip edilen, denizleri kirletilen, trafik ve gürültü kirliliğinin egemen olduğu merkezlerdeki resort (deniz-güneş-kum eksenli) turizmine, yakın gelecekte önemli bir alternatif olabilecektir. Konuyu bu açıdan analiz ettiğimizde; Çamoluk (Aziziye) Yaylası (Burdur-Merkez), Tınaztepe (Eşeler Dağı) Yaylası (Yeşilova) ve Böğrüdelik Yaylası (Gölhisar), yörenin en önemli Yayla Turizmi merkezleri olarak gösterilebilir. B- Tarihi Yerleşim Alanları ve Kültürel Değerler 1) Hacılar Höyüğü Burdur un 24 km. batısında yer alan Hacılar Höyüğü; Neolitik Çağ ın (M.Ö ), Çatalhöyük (Konya-Çumra) ile birlikte Anadolu daki en eski yerleşim alanlarından biridir yılları arasında Prof. Dr. James Mellaart tarafından yapılan arkeolojik kazılarda Hacılar da yerleşim, C 14 ölçümlerine göre M.Ö yıllarına tarihlenmiştir (Akurgal, 1995:22). Bu kazılarda, Hacılar yerleşiminde buğday, arpa gibi tarımsal bitki ve büyükbaş hayvan kalıntıları bulunmuştur. Neolitik Çağ ın dünyada sosyal yaşama getirdiği en önemli yenilik; insanların devşirmeci ve tüketici konumundan, üretici olarak tarım yapmaları, yerleşik köyler kurmaları, yaban hayvanlarını evcilleştirerek günlük yaşamda kullanmaları, yiyeceklerini korumak için topraktan kap ve çömlek yapımını öğrenmiş olmaları şeklinde özetlenebilir. Tüm bu gelişim süreci analiz edildiğinde Hacılar yerleşimi, sahip olduğu sanat ürünleri ve kültür düzeyi bakımından Neolitik Çağ dünyasının Çatalhöyük ile birlikte öncülüğünü yapmıştır. Anadolu nun Kalkolitik Çağ (M.Ö ) yerleşimi olan ve Burdur a 15 km. uzaklıkta bulunan Kuruçay Höyüğü de, Burdur İli nin Prehistorik (Tarih Öncesi) Dönem kültürünü yansıtan önemli bir merkezdir.

7 556 I.BURDUR SEMPOZYUMU 2) Sagalassos Antik Kenti Göller Bölgesi nin Efes i (Ephesus) olabilecek kültür varlığı kalıntılarına sahip bulunan Sagalassos Antik Kenti; Ağlasun İlçesi nin 7 km. kuzeydoğusunda ve Akdağ ın 1700 m. yükseklikteki güney yamaçlarında kurulmuştur. Homeros a göre kentte yaşadığı bilinen en eski kavim Solymyalılar dır. Lydia, Pers ve M.Ö. 334 yılında Büyük İskender yönetimine girmiş olan Sagalassos Antik Kenti, özellikle Roma Dönemi nde M.S. II. ve III. Yüzyıllarda ticari ve kültürel açıdan gelişme göstermiş ve imparatorluğun en önemli şehirlerinden biri olmuştur. Bizans Dönemi nde Antiocheia dan (Yalvaç) sonra Pisidia nın ikinci önemli piskoposluk merkezi olan Sagalassos ta; Propylon (anıtsal giriş kapısı), aşağı ve yukarı Agoralar, Nymphaion (anıtsal çeşme), kişi kapasiteli Tiyatro, Odeion (müzik dinletilerinin de yapıldığı küçük tiyatro), Bouleuterion (meclis binası), Bazilika, Antonius Pius Tapınağı, Büyük Cadde, Lahitler ve Kaya Mezarları bulunmaktadır. Bu denli zengin bir antik kent kalıtımının, uzun yıllar turizm amaçlı kullanılamaması, hem yöre hem de ülkemiz açısından büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. Ayrıca, Cremna (Bucak-Çamlık Köyü), Cibyra (Gölhisar), Boubon (Gölhisar-İbecik Köyü), Olbasa (Tefenni-Belenli Köyü), Sia (Bucak-Karaot Köyü), Burdur İli nin araştırılması ve değerlendirilmesi gereken diğer önemli antik kent yerleşimleridir. 3) Ulu Cami Türk Dönemi nin yöredeki en önemli dini yapıtı olan Ulu Cami; Burdur kent merkezindeki yüksek bir tepe üzerinde, Hamitoğlu Felekküddin Dündar Bey tarafından 1294 yılında yaptırılmıştır. Kare planlı olan cami, kesme blok taşlardan yapılmış olup, ahşap tavanlı ve kiremit çatılıdır. Selçuklu ve Beylikler Dönemi nin mimari özelliklerini yansıtan Ulu Cami nin mihrap ve mimberi mermerden yapılmıştır yılları arasında restore edilerek bugünkü şeklini alan caminin, kare kaideli iki minaresi bulunmaktadır. 4) Saat Kulesi Burdur un simgesi konumundaki Saat Kulesi, Ulu Cami nin kuzeyindeki giriş kapısının karşısında, 1830 yılında Ahmet Tevfik Paşa tarafından yaptırılmıştır yılındaki depremde yıkılan kule, Burdurlu Hacı Rıza tarafından yıllarında Burdur kesme taşından yeniden inşa ettirilmiştir. 4x4 m² kaidesi olan zarif ve ilgi çekici Saat Kulesi nin yüksekliği 40 m. olup, üst bölümünün dört yönünde saat bulunmaktadır. 5) Hanlar ve Kervansaraylar Susuz Kervansaray: Bucak İlçesi, Susuz Köyü nde yer alan kervansaray, 1246 yılında (13. yy.) Selçuklular tarafından yaptırılmıştır. Ünlü İpek Yolu güzergahında bulunan kervansaray, m² ölçütünde ve kare planlıdır. Benzerlerine göre oldukça sağlam ve kullanılabilir durumda bulunan kervansarayın geometrik motiflerle süslü giriş kapısı ilgi çekicidir. İncir Han: Bucak İlçesi nin7 km. batısındaki İncirdere Köyü nde yer alan han, Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev Bin Keykubat tarafından yılları arasında yaptırılmıştır m² ölçütündeki hanın en ilgi çekici yeri, kitabeli giriş kapısıdır. 6) Tarihi Konaklar ve Ünlü Burdur Evleri Türk-Osmanlı sivil mimarisinin en seçkin örnekleri olan; geometrik desenli, renkli vitraylı pencereleri, çeşitli motiflerle bezenmiş ahşap tavanları, dolapları ve yüklükleriyle ünlü XVII. yüzyıl yapıtı Taşoda ; hayat bölümü ve özellikle baş odası altın ve gümüş varak kullanılarak geometrik desen ve çiçek motifleriyle süslü XVII. yüzyıl yapıtı Baki Bey Konağı (Koca Oda); ahşap işlemeli tavanları, alçı kabartmalarla süslü baş odası ile ilgi çeken XIX. yüzyıl yapıtı Mısırlılar Evi, Çelikbaşlar Evi, Piribaşlar Evi ve Çetinerler Evi; gerek doğal çevre ile uyumlu estetik dış yapıları, gerekse iç dekorasyon ve süslemeleriyle Burdur un kültürel dokusunu oluşturan yapıtlardır. SONUÇ VE ÖNERİLER Burdur; Göller Bölgesi nde, Antalya İli güzergahı üzerindeki elverişli coğrafi konumunun yanı sıra, doğal kaynaklarının, tarihi ve kültürel değerlerinin oluşturduğu turistik ürün çeşitliliği ile turizmde gelişmeye aday bir ilimiz olarak görülmektedir. Burdur İli nin doğal ve kentsel değerlerinden Koruma-Kullanma Dengesi esasına göre yararlanabilmek ve yörede Sürdürülebilir Turizm ve Kalkınma olgusunu temel ilke olarak benimseyebilmek için, aşağıda önem ve öncelikle belirtilen kısa ve orta vadede yapılabilir nitelikteki önerilerin hayata geçirilmesi gerekli görülmektedir. Tarihi Taşoda Konağı ndan, günümüzde Etnoğrafya Müzesi olarak yararlanılmaktadır.

8 I.BURDUR SEMPOZYUMU 557 1) Konaklama tesisi ve yatak sayısının sınırlı olduğu Burdur İli nde tarihi konaklar ve ünlü Burdur evleri, tarihi ve kültürel değerleri korunarak restore edilmeli ve turizm amaçlı kullanıma açılmalıdır. Safranbolu, Şirince ve Gökçeada örneklerinde olduğu gibi, benzeri bir uygulama; yörenin otantik özelliğinin yansıtılmasının yanı sıra, konaklama ihtiyacının karşılanması ve aile ekonomisine katkı sağlaması bakımından önem arzetmektedir. 2) Göller Bölgesi ne her şey dahil özel ilgi turlarını yönlendirebilmenin ilk hedefi; mevcut havaalanının yeniden işletmeye açılarak havayollarının günümüz turizm hareketlerindeki etkinliğinden yararlanmak olacaktır. Nitekim herşey dahil paket turların uluslararası turizm pazarında % 85 inin havayollarıyla düzenlenmesi (Air Transport World, 1992:21 ), böyle bir uygulamayı zorunlu kılmaktadır. 3) Ülkemizde Göller Bölgesi nin en temiz ve çevre değerleriyle en çekici tatlı su gölü olan Salda Gölü nün; resort, rekreasyon ve sağlık turizmine açılması ile ilgili araştırma ve planlama çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Göl ve çevresi, Turizm Alanı kapsamına alınarak; plaj bölgesinin çevre düzenlemesi yapılmalı, doğanın otantik özelliğini bozmayan bungalov tipi konaklama tesisleri inşa edilmeli, plaj bölgesinde jel banyoları için küçük havuzlar oluşturarak göldeki jel, Salda Gölü Güzellik Jeli olarak sağlık turizmine açılmalıdır. 4) Burdur Gölü nün güneybatı yönünde yer alan, Burdur Gölü Su Kuşları Yaban Hayatı Koruma Sahası, Ornitoloji Turizmi ne açılmalıdır. Böyle bir uygulama, paket programlarla yöreye düzenlenecek olan özel ilgi turlarını (special interest tours) daha çekici kılacak ve turistik talebi arttıracaktır. 5) Burdur İli nin turizm pazarlamasında temel parametresi; doğal, tarihi, kültürel değerlerini ve geleneksel konukseverliğini dinamik ve sürekli bir şekilde ulusal ve uluslararası turizm fuarlarında tanıtımı olacaktır. Ayrıca, Türkiye ye en çok turist getiren Thomson Holiday, Thomas Cook, Airtours, Neckermann, TUI, Touropa, Kuoni, Ögertur gibi uluslararası üne sahip tur operatörlerinin üst düzey yöneticilerini ve tur rehberlerini, turizm sezonunun sona erdiği Ekim ya da Kasım aylarında yöreye davet ederek turizm potansiyelini yerinde görmelerini sağlamak ve onları ağırlamanın; günümüzde turizm değerlerini pazarlamak ve gelirlerini artırmak isteyen her ülke, bölge ve yörenin uyguladığı en etkili yöntemlerden biri olduğu bilinmeli ve bu yönde de girişimlerde bulunulmalıdır. 6) İnsuyu Mağarası; Burdur-Antalya güzergahı üzerinde, yerel ve bölgesel turların ekseninde yer almaktadır. Bu bağlamda İnsuyu Mağarası nın, seyehat acenteleri ve tur operatörlerinin organize ettikleri yerel ve bölgesel tur programlarına dahil edilmesi konusunda girişimlerde bulunulmalıdır. Mağaranın Turizm Coğrafyası ndaki elverişli konumundan yararlanarak gerçekleştirilmesi öngörülen böyle bir uygulama, hem yörenin etkin ve sürekli tanıtımı hem de turizm gelirlerinin arttırılması açısından gerekli görülmektedir. 7) Selçuklular ın bölgede inşa ettikleri sağlam, korunaklı ve kullanılabilir durumda bulunan geleneksel konaklama tesisleri olan kervansaraylar, aslına uygun bir şekilde restore ettirilerek turizm amaçlı kullanıma açılabilmelidir. Anadolu Selçuklu Dönemi nin ünlü İpek Yolu güzergahında yer alan Susuz Kervansarayı, bu uygulamaya iyi bir örnek teşkil edebilir. 8) Burdur İli ve ilçelerinin kendine özgü folklorik, etnoğrafik, el sanatları ve gastronomi kültürünü gelecek nesillere tanıtıp sevdirebilmek ve bu kültürün yüzyıllar süresince devamlılığını sağlayabilmek için, Burdur un Geçmişten Geleceğe Kültürel Değerleri veya Burdur İli nin Geçmişten Geleceğe Geleneksel Değerleri başlığını taşıyan bir envanterinin hazırlanması yararlı olacaktır. Bu konuda geçmişini iyi bilmeyen nesillerin, geleceklerine de sağlıklı bir şekilde yön vermelerinin mümkün olamayacağı asla unutulmamalıdır. İnanıyoruz ki; Burdur İli nin doğal, tarihi, kültürel zenginliklerinin yanı sıra, halkının kendine özgü geleneksel ve cömert konukseverliğinin de yörede turizmin geliştirilmesinde büyük payı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, siz hemşerilerime ve tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum. Kaynakça AKURGAL Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, Air Transport World, Cleveland, Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İstatistik Verileri, Burdur, Ağustos GÜRDAL Mehmet, Türkiye Turizm Coğrafyası, Muğla, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye nin Turizm Değerleri, Ankara, Yiyecek-içecek bilimi, sanatı ve kültürüdür.

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ:

COĞRAFİ YAPISI VE İKLİMİ: TARİHİ : Batı Toroslar ın zirvesinde 1288 yılında kurulan Akseki İlçesi nin tarihi, Roma İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmaktadır. O devirlerde Marla ( Marulya) gibi isimlerle adlandırılan İlçe, 1872

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi:

SARAY Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin Tarihçesi: Saray İlçesinin ne zaman ve kimler tarafından hangi tarihte kurulduğu kesin bilinmemekle beraber, bölgedeki yerleşimin Van Bölgesinde olduğu gibi tarih öncesi dönemlere uzandığı

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl

Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Alanı gösterilmiş olan doğal sit alanlarımız, yerinin belirli olması nedeniyle gösterilmiştir. Resmi işlemlerde, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden doğrulamasını yaptırınız. Korunan Alanın Yeri

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ

TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM FUARI RAPORU 21 24 MART 2013 GÖTEBORG - İSVEÇ Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı TUR 2013 GÖTEBORG TURİZM

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX

T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Düzce Yatırım Destek Ofisi Yatırıma Uygun Turizm Alanları Raporu Sektörel Raporlar Serisi IX AĞUSTOS 2014 DÜZCE TURİZM YATIRIM ALANLARI T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 29.05.2013 Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012 de %4 artışla 1,035 milyar

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TİCARET BORSASI 10-14 KASIM 2014 EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI & HANNOVER/ALMANYA İŞ SEYAHATİ RAPORU 1.EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI 1.1. FUAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Euro

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ AVUSTURYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 B.Ö. AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 1 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Avusturya Cumhuriyeti Yönetim Şekli

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar

Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar TURİZMDE ARZ Herhangi bir yerin ya da ülkenin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Bir yerin turist çekebilme potansiyelinin bağlı olduğu unsurlar Çekicilikler (Attractions) Erişim (Accessibility)

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler v İçindekiler 17. Baskıya Önsöz...iii İçindekiler...v Tablolar Listesi...xiii Şekiller Listesi...xiv Haritalar Listesi...xiv Kısaltmalar Listesi...xv 1. BÖLÜM: TURİZM VE TURİST KAVRAMLARI TURİZMİN

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu

TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu TUROB Vakantiebeurs / Utrecht - HOLLANDA 2013 Turizm Fuarı Sonuç Raporu Fuar Tarihleri 08.01.2013 13.01.2013 2014 Yılı Fuar Tarihleri 07-12.01.2014 Fuarın Açık Olduğu saatler 08/09/10/12/13.01.2013 10:00-18:00

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

türkiye talep profili 2014

türkiye talep profili 2014 1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya

Dr. Müge ŞANAL. Ziraat Mühendisi Antalya Dr. Müge ŞANAL Ziraat Mühendisi 06.04.2017 Antalya 1 Ülkemiz binlerce yıllık kültürel birikimi ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer almaktadır. 2 Kültür ve

Detaylı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) xclusive. yönetim raporları. İzmİr turizminde 7 aylık durum analizi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) xclusive. yönetim raporları. İzmİr turizminde 7 aylık durum analizi etik xclusive yönetim raporları ETİK Yönetim Kurulu Mehmet İşler: Y.K Başkanı ve TÜROFED Başkan Yrd. Uğur Şahbaz: Başkan Yrd. Bülent Tercan: Başkan Yrd. Sevda Zorlu Başkan Yrd. Şinasi Akçay: Genel Sekreter

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir)

TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) TÜRKİYE TURİZM PİYASALARI 2010-(Balıkesir) Gayrimenkul değerlemesi ve gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermekte olan İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. nin Haziran-2011 de yayınladığı raporun

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

TURİZM İSTATİSTİKLERİ RAPORU OCAK-ARALIK DÖNEMİ

TURİZM İSTATİSTİKLERİ RAPORU OCAK-ARALIK DÖNEMİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI NIN 2010-2013 TURİZM STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, MAKRO DÜZEYDE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ALTYAPI OLUŞABİLMESİ İÇİN KOYMUŞ OLDUĞU HEDEFLER: 1. Turist sayısının kademeli

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜ. Invest in. İzmir Bölgesi Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri

TURİZM SEKTÖRÜ. Invest in. İzmir Bölgesi Turizm İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri Invest in TURİZM SEKTÖRÜ İzmir ili coğrafi konumu, tarihsel ve kültürel kaynaklarının çeşitliliği, coğrafi özellikleri ve deniz-kum-güneş kaynaklı kitle turizmine yönelik altyapısıyla geniş ve canlı bir

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER. Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT SİVAS TA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER SİVAS İMALAT SANAYİİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER Ülkemizin en önemli sorunlarından birisi sanayimizin niteliğine ve niceliğine ilişkin sağlıklı bir envanterin bulunmamasıdır. Bu

Detaylı

Mutluluğu birlikte yaşamaktır

Mutluluğu birlikte yaşamaktır Mutluluğu birlikte yaşamaktır Bodrum Capital Group A.Ş. Atatürk Mah. Meriç Cad. Andromeda Gold Plaza B Blok D: 189 Kat: 45 Ataşehir / İSTANBUL Tel: 0(216) 290 26 66 Fax: 0(216) 290 26 69 EGE NİN İNCİSİ

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye

15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye 15 yıl aradan sonra 1-3 Kasım da Turizm şurasını toplayacağız. Hükümet olarak 3.Turizm Şurası ile stratejik bir sektör olan turizmde üçüncü evreye geçmiş olacağız. Turizmde Üçüncü Evre İmkan, Strateji

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 471 - Analysis of Historic Buildings dersi kapsamında Düzce nin Konuralp Belediyesi ne 8-14 Ekim 2012 tarihleri

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ LİTVANYA ÜLKE RAPORU Şubat 2009 I. GENEL BİLGİLER 2 Resmi Adı : Litvanya Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Cumhuriyet Coğrafi

Detaylı

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri

Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Birinci Bölüm: Yatırım ve Proje Kavramları Turizm Yatırımlarının Türleri Y. Doç. Dr. Şevki ULAMA 1 Yatırım: Şans oyunları oynamak Eldeki fonları uzun bir süre kullanmak Fonların yatırıldığı ve kullanıldığı

Detaylı

TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA

TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA TURİZM İSTATİSTİKLERİ / 2014 YIL 2014 TURİZM GELİRİ 34.305.904 (Milyar $) 2014 TURİZM GİDERLERİ 5.470.481 (Milyar $) 2014 ORTALAMA KİŞİ BAŞI HARCAMA 828 $ 2014 GSYH 867.325 (Milyar $) 2014 TURİZM GELİRLERİNİN

Detaylı

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ

T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ T.C. İZNİK KAYMAKAMLIĞI Kılıçaslan İlkokulu Müdürlüğü İLÇEMİZİ TANIYOR, TANITIYORUZ ŞUBAT 2015 1. PROJENİN TANIMI 1 2. PROJENİN İSMİ. 1 3. PROJE ALANI 1 4. PROJENİN AMACI.. 1 5. PROJENİN DAYANAĞI 1 6.

Detaylı

KARABÜK 2023 TURİZM VİZYONU

KARABÜK 2023 TURİZM VİZYONU KARABÜK 2023 TURİZM VİZYONU DOÇ. DR. AHMET GÜRBÜZ Karabük Üniversitesi 2009 - Karabük TURİZM Turizm günümüzde Dünya ölçeğinde 924 milyon civarında insanın seyahat ettiği, karşılığında da yaklaşık olarak

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi

Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Kruvaziyer Liman Çalıştayı 30 Nisan 2014 Fethiye Kruvaziyer Limanı Fırsat Analizi Projesi Sayın Vali Yardımcısı, Sayın Belediye Başkanları, Deniz Ticaret Odalarının Sayın Temsilcileri; Değerli Konuklar, Kıymetli Basın mensupları, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Fethiye Kruvaziyer

Detaylı

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri

Tablo 37 - İllerdeki Konaklama Tesislerinin Kapasiteleri TURİZM Manisa ili tesis sayısı ve yatak kapasitesi bakımından çevresinde bulunan illerin gerisinde kalmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı nın 2011 yılı konaklama istatistikleri incelendiğinde Manisa ilinin

Detaylı

TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu

TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ. Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu TURİZMİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ Necip BOZ Koordinatör TÜROFED Türkiye Otelciler Federasyonu 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 2 25 Turizm İşletmesi Belgeli Tesis Sayısı 1982-1992 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz.

Sürdürülebilir turizmin uygulanmasında Türk turizminin avantajları olarak nitelendirilen unsuları şu şekilde sıralayabiliriz. TÜRKİYE DE EKOTURİZM UYGULAMALARI VE EKONOMİYE KATKILARI Kalkınma, gelişme ve kentleşme kavramları sürdürülebilirlikle beraber kullanılarak; kavramsal ve anlamsal olarak birbirini bütünlemektedir. Sürdürülebilir

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) XCLUSIVE. yönetim raporları OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE İZMİR TURİZMİ ANALİZİ

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) XCLUSIVE. yönetim raporları OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE İZMİR TURİZMİ ANALİZİ etik XCLUSIVE yönetim raporları OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE İZMİR TURİZMİ ANALİZİ İzmir de yabancı ziyaretçi trafiği Pazarlarda durum analizi Adnan Menderes havalimanı trafiği Alsancak Limanı trafiği Teşvikli

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ İZLANDA ÜLKE RAPORU Haziran 2008 T.K. 2 I. GENEL BİLGİLER Resmi Adı : İzlanda Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Parlamenter Demokrasi Coğrafi

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Turizm Sektörü Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Turizm Sektörü Bilgi Notu Türkiye (bin) Turizm Sektörü Türkiye 2012 yılı turizm geliri 29.351 milyon $ (revize edilmiş), kişi başına ortalama harcama

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2014-2023 TR41 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 24-223 TR4 BÖLGE PLANI BURSA TURİZM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU TOPLANTISI BİLGİ NOTU , bin Türkiye, milyon Turizm Sektörü Türkiye 223 Turizm Stratejisi nde illerimizin

Detaylı

TARİHİ BURDUR EVLERİNİN EV PANSİYONCULUĞU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE BURDUR TURİZMİNE KATKILARI

TARİHİ BURDUR EVLERİNİN EV PANSİYONCULUĞU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE BURDUR TURİZMİNE KATKILARI 1398 I.BURDUR SEMPOZYUMU TARİHİ BURDUR EVLERİNİN EV PANSİYONCULUĞU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE BURDUR TURİZMİNE KATKILARI Ş.Gülin BEYHAN * ÖZET Bu çalışmada Burdur ili kentsel kimlik öğelerinden tarihi

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler

Kıyı turizmi. Kıyı turizminin gelişiminde etkili olan etmenler; İklim Kıyı jeomorfolojisi Bitki örtüsü Beşeri etmenler Kıyı turizmi Kıyı turizmi denizden çok çeşitli rekreasyonel faaliyetlerle büyük ölçüde yararlanan ve konaklama, ağırlama gibi hizmetleri kıyıya bağlı bir turizm çeşididir. Kıyı turizminin gelişiminde etkili

Detaylı

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI

KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI KÜLTÜR VARLIKLARI, ANITSAL YAPILAR, SİTLER vb. ÇEVRE VE PEYZAJ TASARIMI Kültür varlıkları ; tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

xclusive yönetim raporları Gösterge ve analizlerle SAYI Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Eylül 2014

xclusive yönetim raporları Gösterge ve analizlerle SAYI Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Eylül 2014 etik xclusive yönetim raporları ÖZEL SAYI ETİK Yönetim Kurulu Mehmet İşler: Y.K Başkanı ve TÜROFED Başkan Yrd. Uğur Şahbaz: Başkan Yrd. Bülent Tercan: Başkan Yrd. Sevda Zorlu Başkan Yrd. Şinasi Akçay:

Detaylı

BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1. Ekonominin Tanımı... 2 1.2. Kıtlık Kavramı ve Alternatif Maliyet... 3 1.3. İhtiyaç Kavramı... 4 1.4. Mal ve Hizmet... 5 1.5. Fayda...

Detaylı

LİKYA TURU 05-09 MAYIS 2015

LİKYA TURU 05-09 MAYIS 2015 Gidilecek Yerler : PAMUKKKALE - SAKLIKENT - KEKOVA - KAYAKÖY - GÖKOVA - KAŞ Süre : 3 Gece 4 Gün Başlangıç Tarihi : 5 Mayıs 2015 Bitiş Tarihi : 9 Mayıs 2015 Zümre : Sosyal Bilgiler Yaş Grubu : 5.,6.,7.,8.

Detaylı

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com

KÜTAHYA. Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com KÜTAHYA Dr. Kamil TÜRKMEN- Kütahya İl Sağlık Müdürü drkamilturkmen@gmail.com 3.Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi nde Alternatif Turizm de Alternatif İl Kütahya sloganıyla başlattığımız çalışma Kütahya

Detaylı

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI

BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI BURDUR-YASSIGÜME KÖYÜNÜN, FİZİKİ COĞRAFYA AÇISINDAN, ÇEVRE SORUNLARI Arş. Gör. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU Göller Yöresinde yeralan Burdur Havzası'nın oluşumunda tektonik hareketlerin büyük etkisi olmuştur. Havza

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ DİKİLİ SONUÇ RAPORU Tarih: 11 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 70 Katılımcı listesindeki Sayı: 62 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA, TÜRKİYE VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ

RAKAMLARLA DÜNYA, TÜRKİYE VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş / İzmir Ticaret Odası Kruvaziyer Sorumlusu Uzman RAKAMLARLA DÜNYA, VE İZMİR KRUVAZİYER TURİZMİ Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, Büyüme

Detaylı

Ülkemiz Turizm Sektöründe Turist Profili ve Gelir Miktarları

Ülkemiz Turizm Sektöründe Turist Profili ve Gelir Miktarları Ülkemiz Turizm Sektöründe Turist Profili ve Gelir Miktarları Nesrin Suna SARIÇAY İnsanoğlu yeryüzünde var olmaya devam ettiği müddetçe, turizm sektörü de var olacaktır. Nitekim; insan sosyal bir varlıktır.

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Turİzm sektörünün. İzmİr ekonomisindeki büyüklüğü,yeri ve önemi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Turİzm sektörünün. İzmİr ekonomisindeki büyüklüğü,yeri ve önemi Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Turİzm sektörünün İzmİr ekonomisindeki büyüklüğü,yeri ve önemi Editör/Araştırma: Erol Karabulut Genel çerçeve / özet - 1,5 milyon turist ağırlayan

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI

MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI Özel Bölüm MUGLA LETOON ANTİK KENTİ ÖZDİRENÇ UYGULAMALARI İsmail Ergüder*, Ezel Babayiğit*, Doç. Dr. Sema Atik Korkmaz** * TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü 06330, Ankara. ** Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ

YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ YURTDIŞI MARKA TESCİL MALİYETLERİ Uluslar arası marka tescil maliyetleri şu şekilde hesaplanır: 1) WIPO ücreti: Uluslar arası Fikri Mülkiyet Örgütü merkezi İsviçre'de bulunan, uluslararası marka başvurularının

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır.

Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Turizm sektörü, Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturmaktadır. Milli Gelirin yaklaşık %5 i turizm sektöründen elde edilmektedir. (%1i termal turizimden) Turizm sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 NİKSAR EFKERİT VADİSİ DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANI 2 ZİLE EVRENKÖY MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 PAZAR BALLICA MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü

Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması. Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Su ayak izi ve turizm sektöründe uygulaması Prof.Dr.Bülent Topkaya Akdeniz Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kapsam Ayak izi kavramı Türkiye de su yönetimi Sanal su Su ayak izi ve turizm Karbon ayak

Detaylı

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin ... öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil Nazım Hikmet ZEYTİNL K EVLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya

KEMER KEMER. 352 Dünden Bugüne Antalya A L T I N C I B Ö L Ü M KEMER KEMER 352 K E M E R 353 354 12. KEMER* 1. Tarihçe A L T I N C I Kemer ilçesi tarihinin M.Ö. 690 yılına kadar uzandığı bilinmektedir. Kemer merkezine 15 km mesafede bulunan

Detaylı

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI

ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI ELEX SEKTÖRÜNÜN TEK FUARI 26-29 Eylül 2013 tarihleri arasında organize edilen ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen Türkiye nin ve bölgenin sektöründeki tek ihtisas fuarı olan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MİMARLIK BİLGİSİ YUNAN UYGARLIĞI İÇİNDEKİLER Yunan Uygarlığı Hakkında Genel Bilgi Yunan Dönemi Kentleri Yunan Dönemi Şehir Yapısı Yunan Dönemi

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ... v İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Sunuş... iv İçindekiler...v Tablolar Listesi...xi Şekiller Listesi... xii Kısaltmalar Listesi... xiii GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TURİZM KAVRAMLARI 1. GENEL TURİZM KAVRAMLARI...5

Detaylı

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ

ORDU SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ ORDU DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 FATSA GAGA GÖLÜ 1.VE 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI 2 MERKEZ BAYADI KÖYÜ KURUL KAYALIKLARI 1. DERECE ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANI, 3. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI

İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI İZMİR İLİ, ALİAĞA İLÇESİ, ÇAKMAKLI KÖYÜ, LİMAN AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1- GİRİŞ : Aliağa ve Nemrut Liman bölgelerinden başlayarak Horozgediği Liman sahasına

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

II II.1.12

II II.1.12 BÖLÜM II... 9 GENEL BİLGİLER... 9 Grafik II.1. Yerleşim Yeri... 9 Grafik II.3 Sektör/Kurum Adı... 11 Grafik II.4 STK ve İdari Birimler... 12 Grafik II.5 Mesleki Dağılım... 13 Grafik II.6 Yerleşim Yerine

Detaylı