CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI"

Transkript

1 CV (Türkçe) Prof. Dr. Kadriye BAKIRCI Anabilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanlık Alanları Uluslararası, Avrupa Birliği ve Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku; Kamu Personeli Hukuku; İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku; Çalışma Yaşamında Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Hukuku; Kadın Çalışanların İnsan Hakları; Çocuk ve Genç İşçilerin Haklarının Korunması; Engeli Olan Çalışanların Hakları. Eğitimi Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yurtdışı Çalışmaları London University, The Institute of Advanced Legal Studies ( ). London University, The London School of Economics and Political Science, Law Department ( ). London University, The London School of Economics and Political Science, Law Department ( ). Cambridge University, School of Law, Centre for European Law Studies ( ). Cambridge University, School of Law, Centre for European Law Studies (2007). Stockholm University, Faculty of Law ( ). Stockholm University, Faculty of Law ( ). Cambridge University, School of Law, Centre for European Law Studies (2013). Fellowship: Cambridge University (2013). Uluslararası Burslar 1

2 London University, The London School of Economics and Political Science, Law Department ( ). The British Council ( ). The Swedish Institute ( ). The Swedish Institute ( ). Diğer Burslar Vehbi Koç Vakfı Bursu ( ). İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Uzun Süreli Yurtdışı Araştırma Etkinliklerine Katılımını Destekleme Bursu ( ). YÖK Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu (2013). İdari Görevler Hacettepe Üniversitesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (2014- ) Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı (2013- ). Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanlığı (2012- ) Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (2012- ). Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM) Yönetim Kurulu Üyeliği (2014- ). Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği (2014- ). Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) Yönetim Kurulu Üyeliği (2012- ). Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyeliği (2013- ). Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Eğitim Vakfı Burs Komisyonu Üyeliği ( ). Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Burs Komisyonu Üyeliği ( ). Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bologna Komisyonu Üyeliği (2012- ). İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi (BMT-KAUM) Kurucu Üyesi, Danışma Kurulu Üyeliği (2009- ). İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü İşçi-İşveren Kurulu Başkanlığı ( ). İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Memur Komisyonu Yürütücülüğü ( ). 2

3 İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü temsilen Beyoğlu Kaymakamlığı İlçe İnsan Hakları Kurulu Üyeliği ( ). İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü temsilen İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği ( ). İTÜ İşletme Fakültesi Kitaplık Koordinatörlüğü ( ). İTÜ İşletme Fakültesi Kitaplık Komisyonu Üyeliği ( ). İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin Seçilmiş Temsilcisi sıfatıyla Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Üyeliği ( ) (Bu dönemdeki en önemli başarım, kurulduğu 1884 yılından beri kadın öğrenci alınmayan İTÜ Denizcilik Fakültesi ne kadın öğrenci alınması yönündeki dilekçemin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek, İTÜ Denizcilik Fakültesi ne 1999 yılından itibaren kadın öğrenci alınmasını sağlamamdır). İTÜ İşletme Fakültesi Araştırma Görevlilerinin Seçilmiş Temsilcisi sıfatıyla Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ( ). Bakanlık ve Başbakanlık taki Görevler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için Bulgaristan dan Türkiye ye göç edenlere hukuk dersleri verilmesi (1991). T.C. Başbakanlık Kamu Personeli Mevzuatının Yeniden Düzenlenmesi için oluşturulan (Kamu Personel Reformu Kanun Taslağı nı Hazırlayan) Bilim Kurulu Üyeliği (Nisan Temmuz 2003). Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler International Society for Labour Law and Social Security. The Association for International and Comparative Studies in Labour Law and Industrial Relations. Socio-Legal Studies Association ( ). Yurt İçinde Ders Verilmiş Olan Diğer Üniversiteler İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi (Lisans). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans). İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans). Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans). Yıldız Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Lisans). Yurtdışında Ders Verilmiş Olan Üniversiteler London University, The Institute of Advanced Legal Studies (2003) (LLB). 3

4 Cambridge University, MPhil Programme in Development Studies (2007) (MA). Anglia Ruskin University, School of Law (2010) (LLB/LLM). Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans). Stockholm University, Law Faculty (2012) (LLM). Yayınlar Türkçe ve İngilizce Kitaplar Bakırcı, K. Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel Sorunu, Kazancı Kitap Ticaret A.Ş., İstanbul Bakırcı, K. İş Hukuku Açısından İşyerinde Cinsel Taciz, Yasa Yayınları, İstanbul Eyrenci Ö./ Bakırcı K. Dünya da ve Türkiye de Evde Çalışma ve Eve İş Verme, İTO Yayınları, İstanbul Bakırcı, K. Uluslararası Bölgesel ve Türk Hukuku Açısından Çocuk ve Genç İşçilerin Haklarının Korunması, Beta Yayınları, İstanbul Budak, G / Özkaya, M./ Yılmaz, H./ Karadeniz, O/ Bakırcı, K. İş Dünyasında Kadın, Türkonfed Yayını, İstanbul Kaboğlu, İ. Ö. / Aliefendioğlu, Y./ Azrak, A. Ü. / Kuçuradi, İ. / Gülmez, M. / İnceoğlu, S. / Yokuş, S. / Bakırcı, K. / Sezer, M. / Özyavuz, T. / İlkiz, F. / Okcan, N., Özgürlükçü-Eşitlikçi Demokratik ve Sosyal Yeni Bir Anayasa İçin Temel İlkeler, DİSK Yayını, İstanbul Bakırcı, K./ Ritchie G. International and European Documents on Child and Young Workers and Modern Forms of Child Slavery, Unibook, Bakırcı, K. /Ecevit Y./Nyberg, Anita/ Silvera, R./Plantenga, J./ Beneria et al./beng, I./ Matarozzo et al., Emek Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları (Yay.Haz. İ. İlkkaracan), Metis Yayını, İstanbul Bakırcı, K. Uluslararası Hukuk, AB ve ABD Hukuku İle Karşılaştırmalı İş Hukukunda Cinsiyet Ayrımcılığı Yasağı İlkesinin İstisnaları ve Objektif Haklı Nedenler, Seçkin Yayınları, Ankara Bakırcı, K. Uluslararası Hukuk, AB ve ABD Hukuku İle Karşılaştırmalı Çalışma Yaşamında Kadın Erkek Eşitliği Arayışı, Cinsiyet Ayrımcılığı Yasağı ve Türkiye, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Eylül Bakırcı, K./ O.Karadeniz/ H.Yılmaz./ E.N.Lewis/ N.Durmaz, İş Dünyasında Kadın, Cilt:2, Türkonfed Yayını, İstanbul Türkçe ve İngilizce Kitap Bölümleri Bakırcı, K. Sendika Seçimleri, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, C.3 (Yay.Kur. C. Talas /M. Demircioğlu/ T. Dereli/ N. Ekin/ Ö. Eyrenci/ M. Gülmez/ A. Işıklı/ M. Kutal, /O. Silier), Tarih Vakfı Yayını, İstanbul

5 Bakırcı, K. Sendika Seçme Özgürlüğü, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, C.2 (Yay.Kur. C. Talas /M. Demircioğlu/ T. Dereli/ N. Ekin/ Ö. Eyrenci/ M. Gülmez/ A. Işıklı/ M. Kutal, /O. Silier), Tarih Vakfı Yayını, İstanbul Bakırcı, K. UÇÖ Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi, C.2 (Yay.Kur. C. Talas /M. Demircioğlu/ T. Dereli/ N. Ekin/ Ö. Eyrenci/ M. Gülmez/ A. Işıklı/ M. Kutal, /O. Silier), Tarih Vakfı Yayını, İstanbul Bakırcı, K. İşyerinde Cinsel Taciz ve Türk İş Hukukuna İlişkin Çözüm Önerileri, Turhan Esener e Armağan, Ankara Bakırcı, K. Sexual Harassment of Working Women in the United Kingdom, Nuri Çelik e Armağan, Beta Yayınları, İstanbul Bakırcı, K. Smoking and the Workplace: Turkey, Bulletin of Comparative Labour Relations-54: Smoking and the Workplace (ed.roger Blanpain), Kluwer Law International, The Hague/ London/ New York, 2005 Bakırcı, K. Türk İş Hukukunda Çocuk ve Genç İşçilere Yönelik Ayrımcılık, Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları (Yay. Haz. Berrin Ceylan Ataman), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No.595, Ankara Bakırcı, K. Üniversite Çalışanları ve Üniversitede Psikolojik Şiddet ve Yıldırma (Mobbing), Dönüştürülen Üniversiteler ve Eğitim Sistemimiz, Eğitim Sen Yayınları, Ankara Bakırcı, K. Çalışma Yaşamı ve Sendikalar, Yeni Toplum Yeni Siyaset: Küreselleşme Çağında Sosyal Demokrat Yaklaşımlar, TÜSES ve SODEV Yayını, İstanbul, Nisan 2008; Tıpkı Basım, Sosyal Demokrasi Notları: Toplumsal Başkaldırıyı Zorlayan Eşitsizlikler Konusunda, TÜSES, SODEV ve Kalkedon Yayını, İstanbul Bakırcı, K ve 1982 Anayasalarında ve 2007 Tarihli Anayasa Önerisinde Sosyal Haklar, Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu na Armağan (Yay. Haz. F.Hakan Baykal, İbrahim Ö. Kaboğlu, Nihal Saban), Yetkin Yayım Basım Dağıtım, Ankara Bakırcı, K. Domestic Workers, Encyclopedia of Women in Today's World, Vol. 1 (eds. Z.Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, March Bakırcı, K. Health Insurance Issues, Encyclopedia of Women in Today's World, Vol. 2 (eds. Z.Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, March Bakırcı, K. Homemakers and Social Security, Encyclopedia of Women in Today's World, Vol. 2 (eds. Z.Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, March Bakırcı, K. Parental Leave, Encyclopedia of Women in Today's World, Vol. 3 (eds. Z.Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, March Bakırcı, K. Parental Leave Act, Encyclopedia of Women in Today's World, Vol.3 (eds. Z.Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, March Bakırcı, K. Part-time Work, Encyclopedia of Women in Today's World, Vol. 3 (eds. Z.Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, March

6 Bakırcı, K. Rural Women, Encyclopedia of Women in Today's World, Vol. 3 (eds. Z.Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, March Bakırcı, K. Sexual Orientation Based Social Discrimination: Outside United States, Encyclopedia of Women in Today's World (eds. Z.Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, March Bakırcı, K. Gender Quotas in Government, Encyclopedia of Women in Today's World, Vol. 2 (eds. Z.Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, March Bakırcı, K. Indigenous Women s Issues, Encyclopedia of Women in Today's World, Vol.2 (eds. Z.Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, March Bakırcı, K. Sexual Orientation Based Violence: Outside United States, Encyclopedia of Women in Today's World (eds. Z.Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, March Bakırcı, K. Voting Rights, Encyclopedia of Women in Today's World, Vol. 4 (eds. Z.Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, March Bakırcı, K. Women in Business: Overview, Encyclopedia of Women in Today's World, Vol. 1 (eds. Z.Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, March Bakırcı, K. Migrant Women, Encyclopedia of Women in Today s World, Second Edition (eds. Z. Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, February Bakırcı, K. Refugee Women, Encyclopedia of Women in Today s World, Second Edition (eds. Z. Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, February Bakırcı, K. Immigrant Rights, as Women s Issue, Encyclopedia of Women in Today s World, Second Edition (eds. Z. Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, February Bakırcı, K. Labour Union (Women s Participation in), Encyclopedia of Women in Today s World, Second Edition (eds. Z. Stange/C.K.Oyster/J.E.Sloan), Sage Publication, USA, February Türkçe, İngilizce ve Fransızca Makaleler Bakırcı, K. 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Açısından Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırma, İstanbul Barosu Dergisi, C.64, S , Bakırcı, K. İşçinin Desteğinden Yoksun Kalanların Açtıkları Destekten Yoksun Kalma Davası, Kamu-İş, C.3, S.1, Temmuz Bakırcı, K. Deniz İş Hukukunda İş Süresi ve Fazla Saatlerle Çalışma, İş ve Hukuk, Yıl:26, S , Mart-Nisan Bakırcı, K. Basın İş Hukukunda Ücret, İstanbul Barosu Dergisi, C.65, S.7-8-9,

7 Bakırcı, K. Anayasa Mahkemesi nin 399 Sayılı KHK yi İptal Kararının Değerlendirilmesi, İş Hukuku Dergisi, C.II, S.1, Ocak-Mart Bakırcı, K. İşçinin İş Akdinin İşverence Tek Taraflı Olarak Askıya Alındığı Süreye İlişkin Ücret İsteği, İş Hukuku Dergisi, C.III, S.4, Ekim-Aralık Bakırcı, K. Ustalık Unvanına Sahip Olmamasına Rağmen Fiilen Ustalık İşini Yapan Çalışanın Ücret İsteği, Çimento İşveren, C.9, S.5, Temmuz Bakırcı, K. Sexual Harassment in the Workplace in Relation to EC Legislation, International Journal of Discrimination and the Law, Vol.3, No.1, Bakırcı, K. İşçilerin Üçüncü Kişilerin Saldırısına Uğramaları Halinde İşverenin Sorumluluğu, Çimento İşveren, C.14, S.3, Mayıs Bakırcı, K. Remedies Against Sexual Harassment of Employees Under Turkish Law, European Public Law, Issue 3, September Bakırcı, K. İşyerinde Cinsel Taciz ve Türk Ceza Kanunu Ön Tasarısı, İstanbul Barosu Dergisi, S.1, Mart Bakırcı, K. Dünya da Evde Çalışmada Hukuksal Koruma Sistemleri ve Mevzuatı, İktisat Dergisi, S.430, Ekim Bakırcı, K. Child Labour and Legislation in Turkey, The International Journal of Children s Rights, Volume 10, No.1, Bakırcı, K. Unfair Dismissal in Turkish Employment Law, Employee Responsibilities and Rights Journal, Volume 16 (Issue: 2), June Bakırcı, K. Türk Sosyal Güvenlik Hukuku nda Aile Yardımları, Hukuk ve Adalet, Yıl:2, S.8, Nisan Bakırcı, K. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin Doğrudan Tazminat Talep Hakları ve Kötüniyet veya Sendikal Tazminat İle Ayrımcılık Tazminatı İlişkisi, Sicil İş Hukuku Dergisi, S.2, Haziran Bakırcı, K. Uluslararası Çalışma Örgütü nün Tarihsel Bir Hatası: 182 Sayılı Sözleşme nin 3üncü Maddesi, Toprak İşveren, S.70, Haziran Bakırcı, K. Protection of Women Employees Before and After Childbirth in Turkish Employment Law, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Volume 22, Issue 4, December Bakırcı, K. Yargıcın Toplu İş Sözleşmelerine Müdahalesi, Sicil İş Hukuku Dergisi, S.5, Mart Bakırcı, K. Child Pornography and Prostitution- Is This Crime or Work That Should Be Regulated, Journal of Financial Crime, Vol.14, Number 1, Bakırcı, K. Lingerence des juges dans l autonomie collective. A propose de deux arrets de la Cour de cassation turque, Revue de Droit du Travail, menseul-no 4-avril

8 Bakırcı, K. İstihdamda Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Mevzuatta ve Kamusal Politikalarda Yapılması Gereken Değişiklikler, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 8, Aralık Bakırcı, K. Çocuk Cinsel Sömürüsü: Çocuk Fuhşu ve Pornografisi, Güncel Hukuk Dergisi, Ocak 2007/1. Bakırcı, K. Aile İçi Şiddetle İlgili Ulusal Mevzuatın Uluslararası Belgeler ve Avrupa Belgeleri Karşısındaki Durumu, Güncel Hukuk Dergisi, Eylül Bakırcı, K. İşyerinde Küçüklere Yönelik Şiddet, Güncel Hukuk Dergisi, Nisan 2008/4-52. Bakırcı, K. İşçi-İşveren İlişkilerinde Ahlaka Aykırılık, Güncel Hukuk Dergisi, Aralık Bakırcı, K. Anayasa Mahkemesi nin Evlilik Sonrası İşten Ayrılan Kadın İşçilerin Kıdem Tazminatı Haklarına İlişkin Kararı, Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl:3, S.12, Aralık Bakırcı, K. Human Trafficking and Forced Labour: A Criticism of the International Labour Organisation, Journal of Financial Crime, Vol.16, No.2, Bakırcı, K. Aile İçi veya Birlikte Yaşayanlar Arasındaki Şiddete İş Hukuku Araçlarıyla Müdahale Edilebilir mi?, Çalışma ve Toplum Dergisi 21 (Türkel Minibaş Anısına), 2009/2. Bakırcı, K. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin İşyeri Bölümünün Devriyle Bağlantısı -Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Kurulurken İş Sözleşmelerinin Feshi, Sicil İş Hukuku Dergisi, S.18, Haziran Bakırcı, K. Gender Equality in Employment in Turkey with Comparisons to EU and International Law, Journal of Workplace Rights, Vol.15, Issue 1, Bakırcı, K. Kamu İşyerlerinde Alt İşveren Uygulamasının Anayasa Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Leges İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Yıl: 1, Ocak-Mart Bakırcı, K. Çalışma Hakkı Açısından Kadınlar Eşit Vatandaşlar Mıdır?, Toprak İşveren Dergisi, Sayı: 101, Mart Türkçe ve İngilizce Yayımlanmış Bildiriler Eyrenci, Ö. / Bakırcı, K. Sendika Özgürlüğünün Uluslararası Dayanakları ve Türk Hukukuna Uyumu, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosu nun Türkiye de Sendikal Örgütlenme, Uluslararası Dayanakları, Uygulaması ve Sorunları Semineri, Galatasaray Üniversitesi Yayını, İstanbul Bakırcı, K Anayasası nın 53/5 ve 128/1 Maddelerindeki Düzenlemelerin 151 Sayılı UÇÖ Sözleşmesi ile Uyumu, Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosu nun Türkiye de Sendikal Örgütlenme, Uluslararası Dayanakları, Uygulaması ve Sorunları Semineri, Galatasaray Üniversitesi Yayını, İstanbul 1999 ( Prof.Dr. F.Sağlam ın tebliğine ek tebliğ). Bakırcı, K. How Sexual Harassment of Employees is Treated Under Turkish Law, Istanbul Technical University and Technical University of Berlin, Joint Conference, Istanbul, 12 November Bakırcı, K. Depremin Hizmet Akitlerine Etkisi, Deprem ve Hukuk, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul

9 Bakırcı, K. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Çözüm Önerileri, TC Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası nın Türkiye de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, TÜHİS Yayını, Ankara Bakırcı, K. Kamu Personel Reformu Çalışmaları ve İşçi, Memur ve Sözleşmeli Personel Ayrımı Sorunu, Türk Sosyal Bilimler Derneği 8.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (3-5 Aralık 2003), ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. Bakırcı, K. Yargıtay ın İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Kıdem Tazminatına İlişkin 2002 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi nin Yargıtay ın 2002 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri (16-17 Ekim 2003), Yargıç Utkan Araslı ya Armağan, Çimento İşveren Yayını, Ankara Bakırcı, K. Family Allowances in Turkish Social Security Law, VIIIth European Congress of the International Society for Labour and Social Security Law, Bologna (Italy), September Bakırcı, K. Çalışma Yaşamında Engelli Kadınların Hukuksal Durumu, Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Kocaeli Nisan 2005, Türkiye Sakatlar Derneği Kocaeli Şubesi, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Altınokta Körler Derneği Kocaeli Şubesi, Haziran Bakırcı, K. Termination of Employment Contract, The Socio-Legal Studies Association Annual Conference 2006, University of Stirling School of Law, Stirling (United Kingdom), March Bakırcı, K. İşçi Kadınların İnsan Hakları, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 3-7 Ocak 2006, C.III, Ankara Barosu Yayını, Ankara Bakırcı, K. Occupational Risks: Social Protection and Employers Liability in Turkish Employment Law, XVIIIth World Congress of Labour and Social Security Law, Paris, 5-8 September Bakırcı, K. Kamu Personal Rejiminin Yeniden Yapılandırılması, Yasal Değişim Sürecinde İnsan, Toplum, Çevre, Kent ve Mimarlık, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Bakırcı, K. Uluslararası Bölgesel ve Türk Hukuku Açısından Çocuk ve Genç İşçiler, İstanbul Barosu nun Düzenlediği Çocuk İşçilerin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu Nisan 2006, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul Bakırcı, K. Çocuk İşçilerin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu Sonuç Bildirgesi, İstanbul Barosu nun Düzenlediği Çocuk İşçilerin Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu, Nisan 2006, İstanbul Barosu Yayını, İstanbul Bakırcı, K. Uluslararası ve Avrupa Hukuku İle Karşılaştırmalı Çocuk ve Genç İşçilere İlişkin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri, TMMOB Makina Mühendisleri Odası IV. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Nisan 2007 Adana, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayını, Adana

10 Bakırcı, K. Uluslararası, Avrupa ve Türk Hukuku nda Yapı İşlerinde Genç İşçilere İlişkin Çalıştırma Yasakları, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 5-6 Ekim 2007, Bildiriler Kitabı, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yayını, Ankara Bakırcı, K. Anayasa Önerisi nde Kadınların Sosyal Hakları, Eğitim-Sen Eğitim ve Bilim İşkolunda Çalışan Kadınların Sosyal Hakları ve İş Güvencesi Sempozyumu Ocak 2008, Eğitim-Sen Yayınları, Ankara Bakırcı, K. Genel Olarak Şiddet ve Çalışan Küçüklere Yönelik Şiddet, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 8-11 Ocak 2008, Ankara. Bakırcı, K. Kadın İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışma Yaşamında Kadın Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları-2, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Paneli (Harita Mühendisi Gülseren Yurttaş Anısına), , İstanbul Bakırcı, K. Kadınlara Yönelik Hukuksal Ayrımcılığın Bir Başka Ürünü: Borçlar Kanunu Tasarısı nda Cinsel Taciz ve Ayrımcılık, İş Müfettişleri Derneği II. Çalışma Yaşamı Kongresi (26-27 Nisan 2008) Tartışma ve Panel Notları, İş Müfettişleri Derneği, Ankara, Bakırcı, K. Kadınların Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılmasına İlişkin Yasaklar ve Kadın İstihdamı, TMMOB Kadın Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı (21-22 Kasım 2009), TMMOB Kadın Kurultayı Sonuç Bildirgesi ve Kararlar, TMMOB, İstanbul Bakırcı, K. Hangi Çalışma Hukuku? Aile Dostu mu Kadın Dostu mu?, Başka Bir Aile Anlayışı Mümkün mü Toplantısı, Heinrich Boell Stiftung Derneği, İstanbul, 9 Kasım Yayımlanmamış Rapor: Bakırcı, K. /Uygur G./ Yalçın Sancar T. (İsimler alfabetik sıraya göre yazılmıştır). Aile İçi Şiddete ve Yetkili Kurum ve Kuruluşlara İlişkin Mevzuat ve Değerlendirme Raporu (Uluslararası, Avrupa ve Türk Hukuk Mevzuatı), Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi, BM ve Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Projesi, 1 Nisan-31 Mayıs Çağrılı Konuşmacı Olunan Yurt İçi ve Yurt Dışı Toplantılar Bakırcı, K. Child Labour and Legislation in Turkey, London University, The Institute of Advanced Legal Studies, London, 7 May Bakırcı, K. Türk İş Hukuku nda Gebelik ve Doğum Halinde Kadının Çalıştırılma Yasağı, İzin Hakkı ve Feshe Karşı Korunması, Türk İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Milli Komitesi ile Alman İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Milli Komitesi nin Ortaklaşa Düzenlediği Seminer, Freiburg (Almanya), Ekim Bakırcı, K. TCK nun Çalışma Yaşamıyla İlgili Düzenlemelerine Eleştirel Bir Bakış, İTÜ Kadın Atölyesi nin Düzenlediği Kadının İnsan Hakları Perspektifiyle TCK Reformu Semineri, İstanbul, 7 Aralık

11 Bakırcı, K Sayılı Yeni İş Kanunu, Yeni TCK ve Çalışma Yaşamında Kadının İnsan Hakları, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu nun Düzenlediği 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Paneli, İstanbul, 10 Aralık Bakırcı, K. Uluslararası Bölgesel ve Türk Hukuku Açısından Çocuk Fuhşu ve Pornografisi, Risk Altındaki Çocuk ve Ergenler Sempozyumu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü, İstanbul, Nisan Bakırcı, K. 23rd Cambridge International Symposium on Economic Crime, Cambridge University, Cambridge, September Bakırcı, K. Reconciliation of Paid Work and Family Responsibilities Under Turkish Law, Joint Project on Gender Equality in the Labour Market by the Ministries of Employment of Turkey and Netherlands, 3rd Seminar on Policies to Reconcile Work and Caring Responsibilities, Possibilities for Implementation in Turkey, Istanbul, 6-7 March Bakırcı, K. Human Smuggling, Human Trafficking and Economic Exploitation: The Case of Turkey, 24th Cambridge International Symposium on Economic Crime, Cambridge University, Cambridge, September Bakırcı, K. Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği, TMMOB nin Düzenlediği Seminer, İstanbul, 29 Eylül Bakırcı, K. İşyerinde Ayrımcılık ve Cinsel Taciz, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Roul Wallenberg Enstitüsü işbirliği ve SIDA nın mali desteğiyle düzenlenmiş olan Avukatlara Yönelik Kadınların İnsan Hakları Semineri, Richmond Oteli, İstanbul, Kasım Bakırcı, K. İşyerinde Ayrımcılık ve Cinsel Taciz, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Roul Wallenberg Enstitüsü işbirliği ve SİDA nın mali desteğiyle düzenlenmiş olan Ceza Mahkemesi Hakimlerine ve Cumhuriyet Savcılarına Yönelik Kadınların İnsan Hakları Semineri, Dedeman Oteli, Antalya, 3-6 Haziran Bakırcı, K. 25th Cambridge International Symposium on Economic Crime, Cambridge University, Cambridge, September Bakırcı, K. Kamuda Çalışan Kadınların Önünde Duran Engel: İşyerinde Şiddet, IRIS Eşitlik Gözlem Grubu, Michigan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve ILO Türkiye Temsilciliği nin düzenlediği "Kamu Sektöründe Yönetici Kademelerinde Kadınlar" Paneli, Ankara, 28 Şubat Bakırcı, K. Çocuk ve Genç İşçilerin İş Sağlığı ve Güvenliği, İstanbul Barosu nun düzenlediği Çocuk ve Genç İşçilerin Geleceği Sempozyumu, İstanbul, 19 Nisan Bakırcı, K. Kadın İstihdamını Artırma Yolları: Esnek Çalışma Biçimlerinin Sunduğu Avantaj ve Dezavantajlar, ILO Türkiye Temsilciliği nin düzenlediği ve Türkiye de Kadın İstihdamının Durumu Raporu nun Sunulduğu ve Tartışıldığı Türkiye de Kadın İstihdamının Durumu Toplantısı, Ankara,

12 Bakırcı, K. Anayasa Değişiklikleri ve Sağlık Hakkı, İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu nun düzenlediği Toplum Sağlığı Kurultayı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, 11 Kasım Bakırcı, K. Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamı İle İlgili Varolan Yasaların Değerlendirilmesi, KEİG (Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi) Türkiye de Kadın Emeği ve İstihdamıToplantısı 24 Şubat 2007, Friedrich Ebert Stiftung Derneği Yayını, İstanbul Bakırcı, K. İşyerinde Şiddet ve Hukuksal Boyutları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuksal Analizler Kulübü nün düzenlediği Toplantı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bakırcı, K. İşyerinde Ayrımcılık ve Cinsel Taciz, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Roul Wallenberg Enstitüsü işbirliği ve SİDA nın mali desteğiyle düzenlenmiş olan Avukatlara Yönelik Kadınların İnsan Hakları Semineri, Richmond Oteli, İstanbul, 3-7 Mart Bakırcı, K. İşyerinde Ayrımcılık ve Cinsel Taciz, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Roul Wallenberg Enstitüsü işbirliği ve SİDA nın mali desteğiyle düzenlenmiş olan Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Kadınların İnsan Hakları Semineri, Grand Öztanık Oteli, İstanbul, Eylül Bakırcı, K. Framework for Action: governments, national women s machineries, civil society, regional and international organisations as facilitator of the thematic working group Social security, protection and entitlements, European Commission and British Council, Euromed Policy Conference, Women s Economic Rights: Making a Difference in the Mediterranean, Brussels, November 17-18, Bakırcı, K. 26th Cambridge International Symposium on Economic Crime, Cambridge University, Cambridge, September Bakırcı, K. İstihdamda Cinsiyetler Arası Eşitlik ve Mevzuatta ve Kamusal Politikalarda Yapılması Gereken Değişiklikler, Koç Üniversitesi nin düzenlediği Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar, İstanbul, Kasım Bakırcı, K ve 1982 Anayasalarında ve 2007 Tarihli Anayasa Önerisinde Sosyal Haklar, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi nin düzenlediği Sosyal Hakları Yeniden Düşünmek Sempozyumu, İÜSBF Konferans Salonu, İstanbul, 9 Ocak Bakırcı, K. Çocuk ve Genç İşçilerin Hukuki Sorunları ve Acil Çözüm Önerileri, İstanbul Barosu nun düzenlediği Çocuk ve Genç İşçilerin Hukuki Sorunları Sempozyumu, İstanbul, 21 Nisan Bakırcı, K. Borçlar Kanunu Tasarısı nda Evde Çalışanlar, 10. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Mayıs Bakırcı, K. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı, Eğit-Sen 8 Mart Haftası Paneli, İstanbul,

13 Bakırcı, K. Child Domestic Labour in International, European and Turkish Law, 27th Cambridge International Symposium on Economic Crime, Cambridge University, Cambridge, September Bakırcı, K. Üniversitede Mobbing, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenen Üniversitede Mobbing Paneli, Ankara 12 Kasım Bakırcı, K. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ndaki Gelişmeler, Ankara Barosu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Ötekinin Hukuku-Kadın konulu Sempozyum, Ankara, Kasım Bakırcı, K. AB Yolundaki Türkiye'de Basın ve İfade Özgürlüğü: Engeller ve Sorunlar, AB Normları ve AİHM İçtihatlarıyla Basın ve İfade Özgürlüğü, TGS nın düzenlediği Sempozyum, İstanbul, 3-4 Mayıs Bakırcı, K. İşyerinde Cinsel Taciz ve Mobbing, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mültidisipliner Kadın Kongresi, Eylül, İzmir, Bakırcı, K. Avrupa Birliği ve Türk Hukuku nda İş ve Aile Sorumluluklarının Uzlaştırılması, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mültidisipliner Kadın Kongresi, Eylül, İzmir, Bakırcı, K. Kadınların Eşitliği Önündeki Hukuksal Bir Engel: Kadınlara İlişkin Çalıştırma Yasakları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mültidisipliner Kadın Kongresi, Eylül, İzmir, Bakırcı, K. Mobbing, ILSA 8. Geleneksel AB& İnsan Hakları Günleri, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu, 7-8 Mayıs Bakırcı, K. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Hukuksal Çerçevesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 23 Mayıs Bakırcı, K. İş ve Aile Yükümlülüklerinin Uzlaştırılmasına Yönelik Hukuksal Mekanizmalar ve Türkiye nin Uluslararası Yükümlülükleri, İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Doğru: İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği ve Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi, İstanbul Bakırcı, K. 28th Cambridge International Symposium on Economic Crime, Cambridge University, Cambridge, Bakırcı, K. İşyerinde Baskı ve Denetim Mekanizmalarının Hukuki Boyutu ve Mobbingin Genel Çerçevesi, İşyerinde Baskı ve Denetim Mekanizmaları ve Mobbing, Çağrı Merkezleri Çalışanları Derneği, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, İstanbul 15 Mayıs Bakırcı, K. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu Kanun Taslağı nın Değerlendirilmesi, Ankara Barosu ve Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Sempozyumu, Ankara, 12 Mart Bakırcı, K. İş Mevzuatı ve Gündelikçi Kadınlar, İMECE Gündelikçi Kadınlar Birliği nin düzenlediği Haklarımız İçin Buluşuyoruz Toplantısı, İstanbul, 17 Nisan

14 Bakırcı, K. Anayasa nın 90/5. Maddesi Uyarınca Uluslararası Sözleşmelerin Bireysel ve Toplu Çalışma Hukukunda Uygulanması, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi nin Düzenlediği Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukuktaki Uygulaması (Anayasa nın 90/5 Maddesi) Açık Oturumu, Ankara Bakırcı, K. Çalışma Yaşamında Cinsiyet Ayrımcılığıyla Hukuki Mücadele ve Olumlu Ayrımcılık Politikaları, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Marmara Bölge Şubesi nin düzenlediği Seminer, Gıda Mühendisleri Odası Marmara Bölge Şubesi Eğitim Salonu, İstanbul, 30 Nisan Bakırcı, K. İstihdamda Olumlu Ayrımcılık, İstanbul Barosu tarafından düzenlenen Olumlu Ayrımcılık Paneli, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, Bakırcı, K. İş Yasasına İlişkin Değişiklik Önerileri, TÜBAKKOM 10. Dönem Yürütme Kurulu Toplantısı, Büyük Samsun Oteli, Samsun, Bakırcı, K. İş Hukuku ve Çalışanların Sosyal Güvenceleri, İTÜ Makine Fakültesi MMO Öğrenci Komisyonu nun düzenlediği Mühendislik Günleri İş Hukuku, Makina Müh. Sorunları Toplantısı, İstanbul, Bakırcı, K. İşyerinde Baskı ve Denetim Mekanizması Olarak Mobbing, Sendikalı Kadın İletişim Grubu nun (Petrol-İş, Tekgıda-İş, Deri-İş, Toleyis, Hava-İş) düzenlediği Sendikalarda Kadınların Sorunları ve Kadın Örgütlenmesi Atölyesi, Tek Gıda-İş Sendikası Genel Merkezi, İstanbul, Bakırcı, K. Sendikalar ve Kadın, Sendikalı Bilgi Üniversitesi Yaz Okulu Programı, Açık Hava Dersleri-III, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, Bakırcı, K. 29th Cambridge International Symposium on Economic Crime, Cambridge University, Cambridge, September Bakırcı, K. Türkiye de İnsan Haklarının Geleceği, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin düzenlediği Panel, Ankara, 13 Aralık Bakırcı, K. Genç İşçiler ve Sendikalaşma, Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu (UAMİF) 34. Merkez Komite Toplantısı, İstanbul, 20 Aralık Bakırcı, K. Cinsel Taciz ve Mobbing, Ankara Barosu nun düzenlediği Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Sempozyumu, 11 Mart, Bakırcı, K. Üniversitede Cinsel Taciz ve Hukuksal Boyutları, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü nün Düzenlediği Konferans, 11 Nisan Bakırcı, K. Eğitim Ortamında Mobbing, Eğitim Sen in Düzenlediği Baskı, İstismar ve Şiddetten Arınmış Demokratik Okul Sempozyumu, Ankara, 18 Nisan Bakırcı, K. Reconciliation of Work and Family Responsibilities in Turkish Law, Prague, Czech Republic, 30 Temmuz-1Ağustos

15 Bakırcı, K. Bilişim Sektöründe Kadının Durumu, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, CEBİT Sinerji Zirvesi Bilişim Sektöründe Kadın Toplantısı, Dünya Bankası ve KSGM, İstanbul, 25 Ekim Bakırcı, K. Ev İşçileri Standart Bireysel İş Sözleşmesi, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Çalıştayı, İstanbul, 14 Aralık Bakırcı, K. Alt İşveren, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, 9 Ocak Bakırcı, K. Norm Yapma Tekniği, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, Ankara, 10 Ocak Bakırcı, K. Hukuksal Boyutlarıyla Üniversitede Cinsel Taciz ve Mobbing, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırma ve Uygulama Merkezi (BMT-KAUM), İstanbul, 7 Şubat Bakırcı, K. Türkiye'de Güvencesiz Çalıştırmaya Dair Yasal Durum, KESK Güvencesizleştirme ve Kadın Emeği Çalıştayı, Nisan Bakırcı K. Çalışma Yaşamında Engeli Olan Kişiler: Dışlanmadan Eşitliğe, Uluslararası Kent ve Engelliler Çalıştayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Nisan Bakırcı, K. Çalışma Hayatında Özel Politika Gerektiren Gruplar: Çocuklar, Kadınlar, Yaşlılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen VII. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, İstanbul, 5 Mayıs Bakırcı, K. Çalışma Yaşamında Hangi Eşitlik?, Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8 Mayıs Bakırcı, K. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun Getirdikleri, Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİSAM) tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Konularına Genel Bakış Semineri, 9 Mayıs Bakırcı K. Çalışma Yaşamında Eşitliğin Neresindeyiz?, Çalışmayı Çalışmak; Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden İşçilik, Mevsimlik İşçilik ve Çalışma Kavramı Üzerine Teorik ve Metodolojik Bakışlar, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mayıs Kitap Editörlüğü: Tímea Drinóczi/ Mirela Župan/ Zsombor Ercsey/ Mario Vinković (eds.), Contemporary Legal Challenges: EU Hungary Croatia, Published by Faculty of Law, University of Pécs (Hungary) and Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek (Croatia), Dergi Editörlüğü University J. J. Strossmayer Law Faculty Quarterly Journal of Law and Social Sciences. 15

16 Dergi Danışma Kurulu Üyeliği Leges İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Saptanabilen Atıf Yapan Uluslararası Kitaplar Ann Numhauser-Henning and Sylvaine Laulom (2011), Harassment related to Sex and Sexual Harassment Law in 33 European Countries, European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality, European Commission Directorate-General for Justice Unit JUST/D1. Clayton A. Hartjen/ S. Priyadarsini (2012), The Global Victimization of Children: Problems and Solutions, Springer. Güncellenme Tarihi: Haziran

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl 1.1. Adı Soyadı : M. Fatih UŞAN 1.2. Doğum Yeri ve Tarihi : Ankara, 20.09.1968 1.3. Bildiği Yabancı Diller : İngilizce 1.4. Özgeçmiş : 20.09.1968 tarihinde Ankara da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK FAALİYETLER Adı Soyadı Ünvanı Görevi : M. Refik KORKUSUZ : Prof. Dr. : Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Dr. Refik KORKUSUZ, 1963 yılında Diyarbakır da doğdu. Henüz iki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZGEÇMİŞ Sosyal Hizmet Uzmanı-Hukukçu Prof. Dr. Kasım KARATAŞ Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tarih:04 Mayıs 2011 Çarşamba Adı ve Soyadı: Kasım KARATAŞ

Detaylı

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER

Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi İÇİNDEKİLER 1 Mevlâna Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ ın Özgeçmişi I. Kimlik Bilgileri İÇİNDEKİLER Konya,5.Aralık.2014. II. III. IV. Adresleri ve Telefon Numaraları Eğitimi, Kariyeri ve

Detaylı

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ

Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) BİYOGRAFİ Doç. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım-CV 1/28 Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM (Haziran 2015) Öğretim Üyesi Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü Beytepe 06800 Ankara

Detaylı

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu

Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Doç. Dr. Tuncay Güloğlu Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Yalova 77100 Elektronik Posta: tguloglu96@yahoo.com tuncay.guloglu@gmail.com

Detaylı

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

1971-1973 (Y. Lisans) Eğitim Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Prof.Dr.Ercan Tatlıdil Özgeçmiş ve Yayın Listesi 11-10-2013 Kişisel Bilgiler Doğum Yeri, Yılı: Kayseri, 1947 Medeni Durumu: Evli Tel: (232) 3880110/1335 Fax: (232) 3734194 E-mail: ercan.tatlidil@.ege.edu.tr

Detaylı

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce

Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Ad ve Soyadı: Yüksel Baykara Acar Unvanı: Doç. Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 1971-Çorum Yabancı Dil: İngilizce Eğitim Özgeçmişi: İlkokul: Bahçelievler İlkokulu (Çorum) Ortaokul: Eti Ortaokulu (Çorum) Lise:

Detaylı

TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI KAYNAKÇASI CANAN KOÇ - YILDIRIM KOÇ

TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI KAYNAKÇASI CANAN KOÇ - YILDIRIM KOÇ TÜRKİYE ÇALIŞMA YAŞAMI KAYNAKÇASI CANAN KOÇ - YILDIRIM KOÇ Kasım 2011 1 SUNUŞ Yaklaşık 40 yıldır Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi ile ilgilenen kişiler olarak, bu alanda çalışanların kaynak

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA ÇALIŞMALARI PROGRAMI DOKTORA TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI Gözde KAYA Danışman Yrd.

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ ANKARA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2008 - TEMMUZ 2010 Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 1994 yılında çocuk haklarının tanıtılması ve korunması amacıyla

Detaylı

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı.

Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi. 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. Türkiye de Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi 1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başladı. 1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlandı. 1856

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk. Araştırma Görevlisi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku A.B.D., 2000. Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Unvanı : Özge Yücel Dericiler ÖZGEÇMİŞ : Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi : +90 216 6261050/2209 : ozgeyucel@maltepe.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 Hakemli Dergi Labour World Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 1 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ISSN: 2148-1245 Dr. Ali Kemal SAYIN Nurcan ÖNDER Hamza GÜNEŞ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ULUSAL EYLEM PLANI 2012-2015 Ankara 2012 Para ile satılmaz. Mizanpaj ve Kapak Tasarımı : Gürkan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Anabilim Dalı 1. Öğrenim Süreci: Derece Üniversite Alan Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982-1986 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD

ÖZGEÇMİŞ. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Medeni Hukuk ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cevdet İlhan Günay 2. Doğum Tarihi: 0 Nisan 1951. Ünvanı: Profesör Dr.. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Hukuk Ankara Üniversitesi 1972 Y. Hukuk Ankara Üniversitesi

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CEDAW KOMİTESİNE SUNULMAK ÜZERE HAZIRLANAN TÜRKİYE YEDİNCİ DÖNEMSEL RAPORU 2014 GİRİŞ 7. Dönemsel Ülke Raporu 1 ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve kadının insan hakları ile

Detaylı

PROF. DR. Aydın GÜLAN

PROF. DR. Aydın GÜLAN PROF. DR. Aydın GÜLAN İstanbul - Üsküdar doğumludur. Üsküdar Paşakapısı İlkokulunda okudu. Orta ve lise eğitimini 1973 1981 yılları arasında Galatasaray Lisesinde tamamladı. 1981 yılında girdiği İstanbul

Detaylı

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464

PROF.DR. AYSEL YONTAR. - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 PROF.DR. AYSEL YONTAR - ÖZGEÇMİŞtel.:00-90-392-2236464 /dahili 543 faks:00-90-392-2235179 e-mail: ayontar@neu.edu.tr Doğum Tarihi ve yeri: 10 Mart 1946, İzmir-TÜRKİYE Unvanı: Profesör Dr. Eğitim Durumu:

Detaylı

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Hakan Ataman İnsan Hakları Gündemi Derneği EĞİTİM HAKKI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ Bu kitap parayla satılamaz. İnsan haklarının yaygınlaştırılması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bianca Kaiser-Kaya Doğum Tarihi: 16 Aralık, 1962 Ünvanı: Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat, İngilizce ve Justus-Liebig

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç.Dr.Leyla ATEŞ Doğum Tarihi: 10 Ağustos 1977 İletişim Bilgileri: 0 212 604 01 00 (4012 Dahili), leyla.ates@kemerburgaz.edu.tr, leylaates@hotmail.com

Detaylı

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr

PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Ekonomik Araştırmalar Derneği www.iead.org.tr Tel: 0-212-220-54-51 Faks: 0-212-220-54-52 E-mail: mhbilgin@iead.org.tr EĞİTİM 1996-2000, Doktora,

Detaylı