T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı"

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 2. GRUP HUKUK, ULUSLARA- RASI İLİŞKİLER, KAMU YÖN., İKTİSAT, İŞLETME, MALİYE, İSTATİSTİK, EV EKONOMİSİ, AİLE VE TÜK. İLİM., ÇAL. EK. VE END. İLİŞ., EKONOMETRİ, EKONOMİ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR AKANLIĞI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI 16/12/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Atama Yapılacak Görevin Niteliği ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. aşvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. u durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 1. Aşağıdakilerden hangisi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında mülki amir tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları arasında yer almaz? A) arınma yeri sağlanması ) Geçici maddi yardım yapılması C) Korunan kişinin iş yerinin değiştirilmesi D) Geçici koruma altına alınması E) Rehberlik ve Danışmanlık hizmeti verilmesi 5. Aşağıdakilerden hangisi araçsal destek türlerindendir? A) Öneri ) Rehberlik C) Danışmanlık D) Parasal yardım E) Yararlı bilgiyi sağlama 2. Özürlülerin alacakları hangi ürüne ya da hizmete KDV istisnası uygulanmaktadır? A) Akaryakıta ) Otomobillere C) eyaz eşyaya D) Özel eğitim hizmetine E) Görme özürlülerin kullandığı özel bilgisayar programlarına 6. Aile ve Toplum hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi açıkça yer almaz? A) Ailenin sorunlarını tespit etmek ) Ailenin bütünlüğünü korumak C) Aile hukukunun gelişmesini sağlamak D) Araştırmalar yapmak, yaptırmak E) Projeler geliştirmek, desteklemek 7. Koruma akım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 3. Yurt içinden alınan araçlara uygulanan vergi muafiyetinden kimler yararlanamaz? A) Sürücü belgesi olmayanlar ) Özür derecesi asgari % 90 olanlar C) Özür derecesi % 40 ın altında olanlar D) Monoküler (tek gözü olan) sürücüler E) Özel tertibatlı araç kullanabilecek olanlar A) Suça sürüklenen çocuk ve gençlere yönelik hizmet verir. ) ünyesinde barınak gözlemevi gibi birimler bulunur. C) Sokakta çalışan ya da yaşayan çocuk ve gençlere yönelik hizmet verir. D) İstismara maruz kalmış ya da suç mağduru olan çocuk ve gençlere hizmet verir. E) 0-18 yaş arası korunmaya muhtaç olan tüm çocuk ve gençlere yönelik hizmet verir sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu na göre, sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında hizmet talebinin, hizmet arzından fazla olması hâlinde önceliklerin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? A) Tespit sırası ) ölgesel farklılık C) Hizmete ihtiyaç D) aşvuru sırası E) Muhtaç olma derecesi sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen Tedbir Kararı ilk seferinde en çok kaç ay için verilebilir? A) 1 ) 3 C) 5 D) 6 E) 9 2

3 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 13. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 9. Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar akanlığının kurulması ile birlikte kapatılan kurum ve kuruluşlardan değildir? A) Yeşil Kart üroları ) Özürlüler İdaresi aşkanlığı C) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü D) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü E) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 10. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu üyelerinden değildir? A) Asgari % 40 oranında özürlü olanların sahip oldukları 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları Emlak Vergisinden muaftır. ) Asgari % 40 oranında özürlü olanların sahip oldukları 150 metrekareyi geçmeyen tek konutları Emlak Vergisinden muaftır. C) Asgari % 70 oranında özürlü olanların sahip oldukları 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları Emlak Vergisinden muaftır. D) Asgari % 70 oranında özürlü olanların sahip oldukları 150 metrekareyi geçmeyen tek konutları Emlak Vergisinden muaftır. E) Zihinsel özürlüler hariç olmak üzere asgari % 70 oranında özürlü olanların sahip oldukları 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları Emlak Vergisinden muaftır. A) Vakıflar Genel Müdürü ) İçişleri akanlığı Müsteşarı C) Maliye akanlığı Müsteşarı D) Sosyal Yardımlar Genel Müdürü E) Sosyal Güvenlik Kurumu aşkanı 11. Aşağıdakilerden hangisi Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev alanına giren ve gönüllü kişilerin çalışabileceği sosyal hizmet kuruluşu değildir? A) Sevgi evi ) Çocuk yuvası C) Yetiştirme yurdu D) Aile danışma merkezi E) Çocuk ve gençlik merkezi 12. Aile ve Sosyal Politikalar akanlığına bağlı kuruluşlarda gönüllü çalışmak isteyen kişiden hangi belge istenilmez? A) Sağlık raporu ) aşvuru dilekçesi C) Gelir bildirimi belgesi D) T.C. Kimlik Numarası E) Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hâl belgesi 14. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması Ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, kişinin özür oranı belirlenirken birden fazla özrü olanlar için hangi hesaplama şekli kullanılır? A) Euler formülü ) Rydberg formülü C) Yetiyitimi formülü D) althazard formülü E) Uluslararası özürlülük sınıflandırması sayılı Karayolları Trafik Kanunu na göre özel tertibatlı olarak imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara hangi sınıf sürücü belgesi verilir? A) A sınıfı ) H sınıfı C) E sınıfı D) G sınıfı E) sınıfı 3

4 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 16. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri bünyesinde özürlü evde bakım ücreti taleplerini hangi heyet değerlendirmektedir? A) Sosyal İnceleme Heyeti ) Koordinasyon ve Değerlendirme Heyeti C) akım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti D) Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu Heyeti E) akıma Muhtaçlık Değerlendirme Heyeti 19. Özürlülük sınıflandırmasına göre resmî sağlık kurulu raporu ile ağır özürlü olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişiler 5378 sayılı Özürlüler ve azı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun da nasıl tanımlanmıştır? sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu na göre, bakıma muhtaç özürlülere, resmî veya özel bakım merkezlerinde ya da ikametgâhlarında bakım hizmeti sağlanması için gereken, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendilerine düşen ortalama aylık gelir tutarının ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) ir aylık net asgari ücret ) ir aylık brüt asgari ücret tutarının 3/3 ünden daha az C) ir aylık brüt asgari ücret tutarının 2/3 ünden daha az D) ir aylık net asgari ücret tutarının 1/3 ünden daha az E) ir aylık net asgari ücret tutarının 2/3 ünden daha az A) Ağır engelli ) Muhtaç engelli C) Muhtaç özürlü D) akım konusu engelli E) akıma muhtaç özürlü tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişiler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik e göre aşağıdaki meslek gruplarından hangisi aile danışmanı olamaz? A) Hemşire ) Ebe C) Sosyolog D) Psikolog E) Doktor sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu nda sayılan hangi sosyal hizmet kuruluşu, özürlü çocukları kendi kendine yeterli düzeye getirmek, okul eğitimine hazırlamak ve aile içi uyumu sağlamak amacıyla özürlü çocuklara ve ailelerine yönelik hizmet vermektedir? A) Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri ) Özürlü Rehabilitasyon Merkezleri C) Toplum veya Aile Danışma Merkezleri D) Özel akım ve Rehabilitasyon Merkezleri E) Çocuk evleri 21. UN-HAITAT ın açılımı nedir? A) irleşmiş Milletler Kalkınma Programı ) irleşmiş Milletler Engelli Hakları Komisyonu C) irleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği D) irleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı E) irleşmiş Milletler Eğitim, ilim ve Kültür Örgütü 22. Aşağıdaki eserlerden hangisi Orhan PAMUK tarafından yazılmamıştır? 4 A) Kar ) Kara Kitap C) Sessiz Ev D) Avare Yıllar E) Cevdet ey ve Oğulları

5 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 23. İdarenin, düzenleme yetkisine dayanarak yaptığı genel, soyut, sürekli ve kişilik dışı işlemlere genel olarak ne ad verilir? A) Yönetmelik ) Genelge C) Genel düzenleyici işlem D) Norm E) Genel emir 27. I II III V IV Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi, Anayasa değişikliklerinin şekil bakımından denetiminde aşağıdakilerden hangisini inceleyebilir? A) Sözlü teklif verilip verilmediğini ) Siyasi parti gruplarınca önerge verilip verilmediğini C) Görüşmelere tüm siyasi partilerin katılıp katılmadığını D) Anayasa komisyonunda görüşülüp görüşülmediğini E) Anayasa değişikliğindeki teklif ve oylama çoğunluğuna uyulup uyulmadığını 25. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin Anayasa Mahkemesine üye seçiminde rolü yoktur? A) Danıştay ) Sayıştay C) Yargıtay D) Uyuşmazlık Mahkemesi E) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 26. Türkiye de modern tarım yöntemlerinin yaygınlaşmasının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez? İklim koşulları göz önüne alındığında, yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangileri büyükbaş mera hayvancılığına uygundur? A) I, II ve III ) II, III ve IV C) II, III ve V D) III ve V E) IV ve V 28. İç Anadolu ölgesi nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir? A) Yıllık yağış tutarının az olması ) Tahıl tarımının yaygın olması C) Doğal bitki örtüsünün bozkır olması D) Akarsu rejimlerinin düzensiz olması E) Toprakların bir kısmının nadasa bırakılması 29. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye deki büyük şehirlerin kurulduğu yerlerin ortak özelliği değildir? A) İklimin elverişli olması ) Yeraltı zenginliklerinin çeşitli olması C) Önemli ulaşım yolları üzerinde olması D) Üretim ve ticaretin yoğun olarak yapılması E) Yüzey şekillerinin yerleşmeye elverişli olması A) Ürün çeşidinin artmasına ) irim alandan alınan verimin artmasına C) Tarımla uğraşan kişi sayısının artmasına D) Üretimde kalite ve standartların yükselmesine E) Üretimde yıllar arasındaki dalgalanmaların azalmasına 5

6 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 30. Aşağıdakilerden hangisi, Musul sorununun Türkiye nin aleyhine sonuçlanmasının nedenlerinden biri değildir? A) İngiltere nin Türkiye den önce Milletler Cemiyetinin üyesi olması ) Musul un petrol ve stratejik açıdan önemli bir bölge olması C) İngiltere nin Musul u daha önce işgal etmiş olması D) Hatay ın Türkiye topraklarına katılması E) Şeyh Sait Ayaklanması nın çıkması 34. D A 12 cm 2 3 cm 2 C F Şekilde AC üçgen, DEF paralelkenardır. 2 2 Alan ( ADE) = 12cm ve Alan ( EFC) = 3cm olduğuna göre, AC üçgeninin alanı kaç cm 2 dir? E 31. TMM Hükûmeti tarafından Lozan Konferansı na katılacak heyete verilen yönergede; I- Osmanlı borçları II- Kapitülasyonlar III- Savaş tazminatı konularından hangilerinin tartışılmaması, gerekirse görüşmelerin kesilmesi istenmiştir? A) Yalnız I ) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III A) 27 ) 30 C) 32 D) 36 E) ir bina inşaatında kullanılacak çakıl, 4 tonluk kamyonlarla a seferde, 6 tonluk kamyonlarla a- 4 seferde taşınabilmektedir. una göre, taşınacak çakıl kaç tondur? A) 36 ) 40 C) 48 D) 50 E) Aşağıdakilerden hangisi irinci İnönü Savaşı nın kazanılmasının sonuçlarından biri değildir? 36. 3x- y+ z = 2 olduğuna göre, x kaçtır? x+ 2y- 2z = 3 A) TMM nin otoritesinin güçlenmesi ) Düzenli ordunun öneminin anlaşılması C) Anlaşma Devletlerinin Yunanlılara güveninin azalması D) TMM Hükûmetinin Londra Konferansı na katılması E) Ermenilerle savaş durumunun sona ermesi 33. Anadolu daki millî mücadele hareketinin İstanbul Hükûmeti tarafından hukuki olarak tanındığını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 ) 1 C) 0 D) -1 E) Farkları 5 toplamları 19 olan iki sayının kareleri toplamı nedir? A) 146 ) 157 C) 185 D) 193 E) 194 A) Havza Genelgesi ) Amasya Genelgesi C) Amasya Protokolleri D) Sivas Kongresi kararları E) Erzurum Kongresi kararları 6

7 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 38. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf kullanımında yanlışlık yapılmıştır? 41. Toplu pazarlık kavramı ilk defa kim tarafından ortaya atılmıştır? A) Yolun köşesinde duran adam Kaymakam Erol ey idi. ) Fatih Sultan Mehmet köprüsü iki gün trafiğe kapanacakmış. C) Evde pirinç olmadığını görünce, Ayşe teyzesinden istemeye karar verdi. D) Gazi Mustafa Kemal ulvarından geri dönmem gerektiğini biliyordum. E) Kudüs üç büyük din olan, Müslümanlık, Hıristiyanlık, Musevilik içinde önemli bir yerdir yüzyılda Fransa da, romantiklerin kesinlikten uzak, duygusal diline tepki olarak doğan; ölçülü ve nesnel bir anlatıma, teknik kusursuzluğa ve betimlemelere önem veren bir akımdır. izdeki en önemli örnekleri Tevfik Fikret in alıkçılar, Cenap Şahabettin in Elhan-ı Şita adlı şiiridir. u parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Parnasizm ) Sürrealizm C) Varoluşçuluk D) Klasisizm E) Realizm 40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? A) Dereköy yolundan Kırklareli ne dönmemiz gerektiğini söylediler. ) Dönüş yolunda Pınarhisar üzerinden Vize ye uğrayıp kale ve antik tiyatro kalıntılarını gördük. C) Gümüşpınar yakınlarındaki Kurşun Germe Su Kemeri, yol üstündeki tarihi yapılardan biridir. D) Saray yönüne devam ederken yolun onuncu kilometresinde tümülüsleri görürsünüz. E) Kırklareli ndeki Aşağıpınar ve Kanlıgeçit, arkeoloji meraklıları için ilgi çekici gezi duraklarıdır. A) John Dunlop ) Neil Chamberlain C) Samuel Gompers D) Orley Ashenfelter E) Sidney ve eatrice Webb 42. Engelli bireylerin çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeler yapılan iş yerlerine ne ad verilmektedir? A) Özel iş yerleri ) Korunmalı iş yerleri C) Yoğun iş yerleri D) Ulaşılabilir iş yerleri E) Anlaşmalı iş yerleri 43. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu na göre, toplu iş sözleşmeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Toplu iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmadıkça geçerli değildir. ) ir toplu iş sözleşmesi aynı iş kolunda birden çok iş yerini kapsayamaz. C) Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz. D) Toplu iş sözleşmesinde hizmet akitlerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde hizmet akdinin işçi lehindeki hükümleri geçerlidir. E) Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi hükmü olarak devam eder. 44. Uluslararası ilişkiler, bağımsız bir disiplin olarak, nerede ve ne zaman kurulmuştur? A) Aberystwyth Üniversitesi 1918 ) Aberystwyth Üniversitesi 1919 C) Georgetown Üniversitesi 1918 D) Georgetown Üniversitesi 1919 E) London School of Economics

8 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 45. Ahde vefa olarak da bilinen ve taraf devletlerin anlaşma koşullarına riayet etmesini ifade eden uluslararası hukuk prensibi aşağıdakilerden hangisidir? A) Casusbelli ) ona fide C) Sui generis D) Pacta sund servanda E) Jus ad bellum 49. Aşağıdaki durumların hangisinde geçerli bir ticari mümessil atanması yoktur? A) Ticari işletmeyi A dan hasılat kirasıyla kiralayan, ticari mümessil olarak C yi atamıştır. ) Velayet altında bulunan 15 yaşındaki tacir K, C yi ticari mümessil atamıştır. C) Kamu tüzel kişisi Ü, işlettiği ticari işletme için C yi ticari mümessil atamıştır. D) Esnaf T, ticaret siciline kaydettirmek suretiyle C yi ticari mümessil atamıştır. E) Kamuya yararlı dernek K, işlettiği ticari işletme için C yi ticari mümessil atamıştır. 46. Aşağıdakilerden hangisi, irleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yetkileri arasında yer almaz? A) M Genel Sekreterini seçmek ) Gerekli görülen hâllerde komiteler kurmak C) Güvenlik Konseyi için yeni üye adayları önermek D) arışı tehdit eden unsurlara askeri müdahalede bulunmak E) Uluslararası düzeni tehdit eden durumlarda çeşitli yaptırım kararları almak ve M üye ülkelerini karara uymaya davet etmek 47. irleşmiş Milletler İnsani Güvenlik Fonunun kurucusu olan ülke hangisidir? A) AD ) Rusya C) Kanada D) Japonya E) İngiltere 48. Aşağıdakilerden hangisi idealizme ait bir görüş değildir? A) İnsan doğası itibarıyla iyidir. ) Savaş önlenebilir bir olgudur. C) irey, devletten daha önemli bir aktördür. D) Uluslararası sistemdeki sorunların çözümü kolektif çaba gerektirir. E) Kurumsal düzenlemeler anarşiyi ortadan kaldırmak için gereklidir. 50. I- Adi şirket ortağı II- Kolektif şirket ortağı III- Komandite ortak IV- Komanditer ortak V- Limitet şirket ortağı Yukarıdakilerden hangileri şirkete kişisel emek ve ticari itibarını sermaye olarak getirebilir? A) II ve III ) II ve V C) IV ve V D) I, II ve III E) III, IV ve V 51. Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin ticari işletme sayılabilmesi için aranan ölçütlerden biri değildir? A) Gelir sağlamayı hedeflemesi ) Faaliyetinin devamlı olması C) Faaliyetlerinin esnaf faaliyeti sınırını aşması D) aşka bir işletmeden bağımsız olarak faaliyetlerini sürdürmesi E) İşletenin gerçek kişi ya da özel hukuk tüzel kişisi olması 8

9 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 52. Aşağıdakilerden hangisinin ticari dava sayılabilmesi için taraflardan ikisinin de ticari işletmesini ilgilendirmesi zorunludur? A) Taşımacılık işlerinden doğan davalar ) Ticari mümessiller hakkındaki davalar C) Kefalet sözleşmesinden doğan davalar D) ankacılık Kanunu ndan doğan davalar E) Ticari işletmenin devrinden doğan davalar 53. Aşağıdakilerden hangisi Türk Medeni Kanunu nun geriye yürümemesi ilkesinin istisnalarından biri değildir? A) Kazanılmamış haklar ) Kamu düzeni düşüncesiyle konulmuş hükümler C) Genel ahlak düşüncesiyle konulmuş hükümler D) Teamüllere uyma düşüncesiyle konulmuş hükümler E) ir hakkın içeriğini belirleme konusunda eski kanunun uygulanması yeni kanunun emredici hükümlerine aykırı olduğunda 55. A ile nişanlanmışlar, daha sonra, A ile aralarındaki nişan akdini haklı bir sebep olmaksızın bozmuştur. una göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A), nişan akdini haksız yere bozmasına rağmen çok üzüldüğünü ileri sürerek manevi tazminat davası açabilir. ), nişanı haksız yere bozmasına rağmen vermiş olduğu hediyelerin iadesini isteyebilir. C), yaptığı masraflara karşılık olarak maddi tazminat davası açabilir. D), nişanı haksız yere bozduğu için herhangi bir talepte bulunamaz. E), A ya vermiş olduğu cayma tazminatını isteyebilir. 56. Aşağıdaki ölçme düzeylerinden hangisinin medyanı (ortanca değeri) hesaplanamaz? A) Sıralama ölçme düzeyi ) Eşit Aralıklı ölçme düzeyi C) Sınıflama ölçme düzeyi D) Oranlama ölçme düzeyi E) Toplam ölçme düzeyi 54. Evlenme töreni sırasında aşağıdaki şartlardan hangisinin gerçekleşmesi durumunda evlenmenin yokluğu sonucu doğar? A) Evlenmenin resmî memurun önünde yapılmaması ) Evlenmenin kanunun belirttiği yerde yapılmaması C) Evlenme töreninde davetli bulunmaması D) Evlenme törenine tanıkların katılmaması E) Aile cüzdanı verilmemesi 57. elli bir zaman noktasında birden fazla gözlem biriminden elde edilen veriye ne ad verilir? A) Zaman Serisi ) Karma Veri C) Kesit Verisi D) Panel Veri E) Ham Veri 58. ucak idaresinin kuruluşuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 9 A) Kanunla kurulur. ) akanlar Kurulu kararıyla kurulur. C) İçişleri akanının kararıyla kurulur. D) İçişleri akanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının onayıyla kurulur. E) İçişleri akanı, aşbakan ve Cumhurbaşkanının imzasını taşıyan müşterek kararname ile kurulur.

10 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 59. Aşağıdakilerden hangisi idari yargıda yargılamanın yenilenmesi sebepleri arasında yer almaz? A) Kararda birbirine aykırı hükümler bulunması ) Lehine karar verilen tarafın, karara etkisi olan bir hile kullanmış olması C) ilirkişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi D) Vekil veya kanuni temsilci olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması E) Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün, kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması 62. Hürriyete karşı suçlar arasında ayrımcılığı da bir suç olarak düzenleyen Türk Ceza Kanunu nda aşağıdaki ayrımcılık türlerinden hangisi yer almamaktadır? A) Dil ) Irk C) Din ya da mezhep D) Ulusal ya da toplumsal köken E) Siyasi düşünce ya da felsefi inanç 63. Türk Ceza Kanunu na göre, cezaların ertelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? yılında çıkarılan ilgili yönetmelik uyarınca aşağıdakilerden hangisinin İl İnsan Hakları Kurullarına katılacak temsilcisi valilik tarafından belirlenmez? A) arolar ) Ticaret odaları C) Sanayi odaları D) Okul-aile birlikleri E) Sivil toplum kuruluşları A) Denetim süresi sonunda mahkûmiyet ortadan kalkar. ) Ertelenecek cezanın miktarı sanığın yaşına göre değişir. C) Para cezasının ertelenmesinde bir miktar belirlenmemiştir. D) Denetim süresi hapis cezasında tek başına hükmedilen adli para cezasına nazaran daha uzundur. E) Hükümlü deneme süresi içinde herhangi bir suç işleyecek olursa cezanın tamamı infaz kurumunda çektirilir. 61. İdare mahkemeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) İdari yargı alanında ilk derece mahkemeleridir. ) Hem iptal hem de tam yargı davalarına bakabilirler. C) Kurul hâlinde verdikleri kararların temyiz merci Danıştaydır. D) Olağan çalışma yöntemi, kurul olarak toplanıp karar verme şeklindedir. E) Tek yargıçla verdiği kararlara karşı Danıştayda itiraz yoluna başvurulabilir Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu nda öngörülen müeyyidelerden biri değildir? A) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ) Müebbet hapis cezası C) Hafif hapis cezası D) Süreli hapis cezası E) Adli para cezası 65. İcra müdürünün daha önce haczetmiş olduğu malların satış tutarının bütün alacakları ödemeye yetmemesi hâlinde, kendiliğinden borçlunun başka mallarını haczetmesine ne denir? A) İlave haciz ) Tamamlama haczi C) İhtiyati haciz D) İcrai haciz E) Geçici haciz

11 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 66. Aşağıdakilerden hangisi Türk orçlar Hukukuna hâkim olan temel ilkelerden biri değildir? A) Eşitlik ilkesi ) Nispilik ilkesi C) Dürüstlük ilkesi D) Sözleşme özgürlüğü ilkesi E) Sınırlı sayı ilkesi (numerus clausus) 70. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi devletin siyasal sistemdeki rolünü farklı çıkarlar arasında tarafsız ara buluculuk olarak tanımlar? A) Çoğulcu Yaklaşım ) Marksist Yaklaşım C) Klasik Elitist Yaklaşım D) Anarşist Yaklaşım E) Muhafazakâr Yaklaşım 67. Geçerli olarak kurulmuş olan ve sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşmenin sonradan ortaya çıkan bir nedenle ileriye etkili olmak üzere sona erdirilmesine ne ad verilir? A) Fesih ) İptal C) Eksiklik D) Dönme E) Kesin hükümsüzlük 71. Aşağıdakilerden hangisi günümüz toplumlarının giderek ağlarla birbirlerine bağlandığını ileri sürmüş ve Ağ Toplumu kavramını geliştirmiştir? A) Manuel Castel ) Daniel ell C) George Ritzer D) Ulrich eck E) Antony Giddens Anayasası na göre kamu görevlileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kamu iktisadi teşebbüslerinde memur statüsünde personel çalıştırılabilir. ) Tüm disiplin cezaları yargı denetimi dışında bırakılabilir. C) Kamu görevlilerine, görevlerine ilişkin olarak verdikleri zararlardan dolayı doğrudan tazminat davası açılamaz. D) Görevi kötüye kullanma suçundan dolayı memurlar yetkili idari mercinin izni olmadan ceza kovuşturmasına tabi tutulamaz. E) Memurların görevlerine ilişkin olarak bazı suçlardan dolayı yetkili idari mercinin izni olmadan doğrudan ceza kovuşturmasına tabi tutulabilmesine yönelik yasal istisnalar getirilebilir Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bir iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi, kararın Resmî Gazete de yayımlandığı günden itibaren en çok ne kadar süre için erteleyebilir? A) 3 ay ) 5 ay C) 6 ay D) 1 yıl E) 2 yıl Kabul ettiği temel değerler ve ilkeler arasında pragmatizm, organizmacılık, hiyerarşik toplum anlayışı, otorite ve mülkiyete saygının bulunduğu siyasal ideoloji aşağıdakilerden hangisidir? A) Sosyalizm ) Muhafazakârlık C) Feminizm D) Liberalizm E) Komünizm 73. Aşağıdakilerden hangisi Kemalist rejime özgün bir ideoloji hazırlamak hedefiyle ortaya çıkan Kadro Hareketinin düşünsel unsurları arasında sayılamaz? A) Devletçilik savunusu ) Emperyalizm karşıtlığı C) Siyasal liberalizm savunusu D) Diyalektik materyalizm savunusu E) Gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki çelişkinin belirleyiciliğine yapılan vurgu

12 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 74. İşletmede tarihi itibarıyla Ticari Mallar hesabının borç toplamı TL, dönem sonu mal mevcudu tutarı TL, dönem başı mal mevcudu tutarı TL, satışların tutarı ise TL dir. una göre, işletmenin dönem içinde yapmış olduğu mal alımlarının net tutarı kaç TL dir? A) ) C) D) E) ir işletme makine satın almak üzere ihale açmış ve TL + % 18 KDV bedelle ihaleyi kazanan firmaya sözleşme gereği % 20 oranında ön ödeme yapmıştır. u işlemle ilgili yapılması gereken kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanımı doğrudur? A) Alınan Sipariş Avansları hesabı alacaklı TL ) Verilen Sipariş Avansları hesabı borçlu TL C) Verilen Depozito ve Teminatlar hesabı borçlu TL D) İş Avansları hesabı borçlu TL E) Verilen Avanslar hesabı borçlu TL 76. Şirket tahvil ihraç ettiğinde, bu tahviller hangi hesap grubunda ve hesapta izlenmelidir? A) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Tahvil Ana Para orç, Taksit ve Faizleri ) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Çıkarılmış Tahviller C) Mali Duran Varlıklar Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler D) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler E) Mali Duran Varlıklar Çıkarılmış Tahviller 77. ir işletmenin bilançosundan alınan bazı veriler aşağıdaki gibidir: (in TL) Özel Fonlar 40 Geçmiş Yıllar Kârları 610 Dönem Net Zararı 210 Statü Yedekleri 110 Hisse Senetleri İhraç Primleri 90 Özel Maliyetler 130 Ödenmemiş Sermaye 1000 Hisse Senetleri 1800 Menkul Kıymetler İhraç Farkı 120 Hisse Senedi İptal Kârları 10 Kıdem Tazminatı Karşılığı 80 Dönem Kârı veya Zararı 280 Yasal Yedekler 480 Sermaye 7000 Gelir Tahakkukları 10 Konusu Kalmayan Karşılıklar 10 Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin Ödenmiş Sermayesi ile Sermaye Yedeklerinin toplamı kaç TL dir? A) ) C) D) E) ir işletme ihraç ettiği TL nominal değerli finansman bonolarını TL peşin değeriyle satmıştır. una göre, aradaki fark aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilmelidir? A) Komisyon Giderleri ) Finansman Giderleri C) Hisse Senedi İptal Kârları D) Hisse Senetleri İhraç Primleri E) Menkul Kıymetler İhraç Farkları 12

13 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 83. Toplam Kamu Net orç Stoku 79. Yapılan satış nedeniyle alınan yabancı paraların Kasa hesabına Türk Lirası tutarı ile kaydedilmesi aşağıdaki muhasebe temel kavramlarından hangisinin gereğidir? A) Kişilik ) Maliyet esası C) Tam açıklama D) Parayla ölçülme E) Tarafsızlık ve belgelendirme 1. Toplam Kamu orç Stoku (rüt) - İç orç - Dış orç 2. Merkez ankası Net Varlıkları 3. Kamu Mevduatı 4. İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları Yukarıda verilen kamu net borç stoku bileşenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 80. İşletme dönem sonunda hesaplamış olduğu vergi nedeniyle izleyen dönemde beyanname verdiğinde, aşağıdaki hesaplardan hangisine borç kaydı yapılmalıdır? A) 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar ) 295 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar C) 370 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları D) 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları E) 371 Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 81. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Kâr Yedekleri arasında yer almaz? A) Hisse Senedi İptal Kârları ) Statü Yedekleri C) Yasal Yedekler D) Olağanüstü Yedekler E) Özel Fonlar A) İşsizlik Sigorta Fonu net varlıklarının artması toplam kamu net borç stokunu artırmaktadır. ) Merkez ankası net varlıklarının düşmesi toplam kamu net borç stokunu azaltmaktadır. C) Kamu mevduatının artması toplam kamu net borç stokunu artırmaktadır. D) Kamu mevduatının artması toplam kamu net borç stokunu azaltmaktadır. E) İç borçlardan dış borçların çıkarılmasıyla toplam kamu borç stoku bulunur. 84. Kamu açıklarını azaltmaya yönelik politikaların, ekonomik büyümeyi ve refahı olumlu etkileyecek şekilde düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A) Mali kaldıraç ) Mali uyumun kalitesi C) Pozitif düzeltme D) Olumlu dışsallık E) Mali baskınlık 82. Aşağıdaki eşit tutarlı işlemlerden hangisi net işletme sermayesini etkiler? A) Kısa vadeli ticari alacağın tahsili ) Kısa vadeli ticari borç ile ticari mal alımı C) Vadesiz banka hesabına para yatırılması D) Geçici yatırım amacıyla hisse senedi alımı E) Tahvil ihracından sağlanan para ile makine alımı 13

14 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 85. Aşağıdakilerden hangisi devletin, kaynak ayırımında etkinliğin sağlanması amacıyla piyasa ekonomisinin işleyişine yaptığı müdahalelerden biri değildir? A) Marjinal maliyetin sıfır olduğu üretim koşulları altında kamu kuruluşları aracılığıyla hizmet sunmak ) Azalan maliyet koşullarının geçerli olduğu durumlarda doğal tekeller aracılığıyla mal ve hizmet sunmak C) Olumlu dışsal ekonomi yayan piyasa ekonomisi etkinliklerini desteklemek D) Anti-tröst yasaları çıkararak piyasadaki tekelleşmeye yol açan eğilimleri teşvik etmek E) Toplum için tüketimi yararlı sayılan bazı özel mal ve hizmetlerin bütçeden sunulmasını sağlamak 88. Reel faizlerin pozitif olduğu enflasyonist bir ortamda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kamu Kesimi orçlanma Gereksinimi > irincil Açık > Operasyonel Açık ) Kamu Kesimi orçlanma Gereksinimi < Operasyonel Açık < irincil Açık C) Operasyonel Açık > Kamu Kesimi orçlanma Gereksinimi > irincil Açık D) Operasyonel Açık < Kamu Kesimi orçlanma Gereksinimi < irincil Açık E) Kamu Kesimi orçlanma Gereksinimi > Operasyonel Açık > irincil Açık 89. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? 86. orcun sağlandığı piyasanın uyruğu kriterine göre, aşağıdakilerden hangisi devletin dış borcu sayılır? A) Türkiye de faaliyet gösteren bir Fransız şirketinden Avro cinsinden alınan borç ) Türkiye de faaliyet gösteren bir İtalyan bankasından TL cinsinden alınan borç C) Londra orsasına sunulan devlet tahvillerinin satılması yoluyla alınan borç D) ir Türk bankasından AD Doları cinsinden alınan borç E) Dünya ankasından karşılıksız ve hibe olarak alınanlar 87. elirli bir tüketim düzeyine ulaşma ve iktisadi kalkınmanın sağlanması şeklindeki maliye politikasının iki farklı amacı arasındaki çatışma ileri ekonomilerde görülmezken, bunun geri ekonomilerde çok daha belirgin olarak gerçekleşmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Sermaye kıtlığı çekilmesi ) Kalkınmanın öncelikli olması C) Tüketim düzeyinin düşük olması D) Nüfus artış oranının çok yüksek olması E) Fiyat istikrarı ile tam istihdam arasındaki ters ilişkinin güçlü olması 14 A) Sayıştay ) Maliye akanlığı C) akanlar Kurulu D) ütçe Komisyonu E) Devlet Planlama Teşkilatı 90. Özellikle 1930 lu yıllarda ekonomide hüküm süren buhran süresince maliye politikası yoluyla aşağıdakilerden hangisi sağlanmaya çalışılmıştır? A) Savaşın finansmanı ) ütçenin denk tutulması C) Ticaretin serbestleştirilmesi D) İşsizlik seviyesinin düşürülmesi E) İstihdam seviyesinin azaltılması 91. ir ülkede tahmini vergi kapasitesi ile gerçekleşen vergi hasılatı arasındaki oransal ilişkiye ne ad verilir? A) Vergi yükü ) Vergi gayreti C) Vergi planlaması D) Vergi yansıması E) Mali anestezi

15 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 92. Sermaye hareketliliğinin tam olduğu ve sabit döviz kuru rejiminin söz konusu olduğu durumda, devlet harcamalarındaki bir artış sonucunda IS ve LM eğrilerindeki kaymayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Sadece IS eğrisi kayar. ) Hem IS hem de LM eğrisi sola kayar. C) Hem IS hem de LM eğrisi sağa kayar. D) LM eğrisi sola, IS eğrisi sağa kayar. E) IS eğrisi sola, LM eğrisi sağa kayar. 95. Tekelci bir firmanın marjinal hasılat ve toplam maliyet eğrileri aşağıdaki denklemlerle temsil edilmektedir: MR = 100 -( Q/ 10) 2 TC = 005, Q una göre, tekelcinin kârını maksimize eden üretim düzeyi kaçtır? A) 100 ) 150 C) 500 D) 1000 E) Üretimde iki girdi kullanılıyorsa ve bu girdiler arasında mükemmel tamamlayıcılık söz konusuysa eş ürün eğrileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) L şeklindedirler. ) Negatif eğimli doğrulardır. C) Pozitif eğimli doğrulardır. D) Yatay eksene paralel doğrulardır. E) Dikey eksene paralel doğrulardır. 96. Yeni Keynesyen teoriye göre, aşağıdakilerden hangisi nominal fiyat ve ücret katılıklarına yol açmaz? A) Katalog maliyetleri ) Etkin ücret uygulaması C) Uzun dönemli sözleşmeler D) Zımni sözleşmeler E) Fiyatların müzayede süreciyle belirlenmesi 94. Devlet harcamalarının olmadığı ve doğrusal bir tüketim fonksiyonunun geçerli olduğu kapalı bir ekonomi için aşağıdaki bilgiler verilmiştir: GSYİH Tüketim Yatırım una göre, basit Keynesyen çoğaltan modelinde denge GSYİH değeri kaçtır? A) 1100 ) 1000 C) 900 D) 800 E) Hazine bonosu çıkartmak ve satmak aşağıdaki işlemlerden hangisini kurar? A) Mali iltizam sözleşmesi ) Genel nitelikte idari işlem C) İdarenin özel hukuk sözleşmesi D) anka kredisi işlemi E) Kamu istikraz sözleşmesi 98. Enflasyon ve nominal faiz oranlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Yüksek enflasyon oranları yüksek nominal faiz oranlarıyla birlikte gerçekleşir. ) Enflasyonun uzun dönemde nominal faiz oranları üzerinde hiçbir etkisi yoktur. C) Yüksek enflasyon oranları düşük nominal faiz oranlarıyla birlikte gerçekleşir. D) Yüksek enflasyon oranları kısa dönemde yüksek, uzun dönemde ise düşük faiz oranlarıyla birlikte gerçekleşir. E) Yüksek enflasyon ve yüksek nominal faiz oranları her zaman yüksek reel faiz oranlarıyla birlikte gerçekleşir.

16 AİLE VE TÜKETİM İLİM., ÇAL. EKO. VE END. İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ 99. Aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşen bir artış toplam talebi azaltıcı bir etki yapar? A) Para arzı ) Yatırımlar C) Vergi oranları D) Dış alem gelirleri E) Hükûmet harcamaları yılı sonbaharında Türkiye ekonomisinin karşı karşıya kaldığı sorun aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkiye nin OECD den çıkarılması ) Türkiye nin dış borçlarını ödeyemez hâle gelmesi C) Tarımsal üretimin ve gelirin kötü hava koşulları nedeniyle düşmesi D) ankacılık sektörü başta olmak üzere finans sektöründe kriz yaşanması E) Merkez ankasında bulunan uluslararası rezerv miktarının bir milyar doların altına düşmesi TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 16

17 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

18 16 ARALIK 2012 TARİHİNDE YAPILAN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR AKANLIĞI AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI 2. GRUP: HUKUK, ULUSLARARASI İLİŞKİLER, KAMU YÖNETİMİ, İKTİSAT, İŞLETME, MALİYE, İSTATİSTİK, EV EKONOMİSİ, AİLE VE TÜKETİM İLİMLERİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER, EKONOMETRİ, EKONOMİ SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. c 2. e 3. c 4. b 5. d 6. c 7. a 8. d 9. a 10. e 11. d 12. c 13. a 14. d 15. b 16. c 17. e 18. a 19. e 20. b 21. d 22. d 23. c 24. e 25. d 26. c 27. b 28. a 29. b 30. d 31. b 32. e 33. c 34. a 35. c 36. b 37. d 38. b 39. a 40. e 41. e 42. b 43. b 44. a 45. d 46. a 47. d 48. c 49. b 50. d 51. e 52. c 53. e 54. a 55. b 56. c 57. c 58. d 59. a 60. a 61. e 62. d 63. b 64. c 65. b 66. e 67. a 68. b 69. d 70. a 71. a 72. b 73. c 74. d 75. e 76. b 77. a 78. e 79. d 80. c 81. a 82. e 83. d 84. b 85. d 86. c 87. a 88. e 89. b 90. d 91. b 92. c 93. a 94. d 95. c 96. e 97. e 98. a 99. c 100. d

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP MATEMATİKÇİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar. Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ 5.Hafta Mali Borçlar ve Ticari Borçlar Dr. Şuayyip Doğuş DEMİRCİ Soru 1: Aşağıdaki hesaplardan hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklar arasında yer almaz? a. Banka kredileri b. Çıkarılmış tahviller c. Uzun

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 20. GRUP EKONOMİST GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI UNVAN

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

08/03/2015 ÖDSGM SINAV(Ankara da, Pazar saat: 10.00 da tek oturum halinde)

08/03/2015 ÖDSGM SINAV(Ankara da, Pazar saat: 10.00 da tek oturum halinde) GİH SINIFI ŞEF UNVANLI KADRO İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun merkez ve taşra teşkilatında, genel idare hizmetleri sınıfında münhal bulunan (00) adet şef unvanlı

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.)

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 307.075.700 172.765.991

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin

EK/1 Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin EK/ Portföy Yönetim Şirketi Kurucularına/Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname (Tüzel Kişiler İçin ) Tüzel Kişinin Unvanı : Vergi Dairesi ve Numarası: Ticaret Merkezi ve Sicil Numarası: Kuruluş Tarihi:

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI

KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI KMÜ İİBF KAMU YÖNETİMİ VİZE SORULARI -A Grubu- AÇIKLAMA : Sınav 25 sorudan oluşmakta olup her soru 4 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar doğruyu götürmemektedir. Sınav süresi 30 dakikadır.

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 015-016 8.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ :

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 3. GRUP ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI 19/10/2014 Adı ve Soyadı

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı