TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü T.R. Prime Ministry Directorate General of Family and Social Research T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü T.R. Prime Ministry Directorate Türkiye de General Aile Değerleri of Family and Social Research Family Values in Türkiye Türkiye de Aile Değerleri Proje Family Yürütücüsü Values Project in Türkiye Director Abdullah Topçuoğlu Proje Yürütücüsü Project Director Proje Abdullah Grubu Topçuoğlu Project Team Abdullah Koçak, Ertan Özensel, Hasan Bozgeyikli, Köksal Alver, Fehime Şahin, Aral Keyişoğlu Mehmet Ali Aydemir, Mahmut Proje Grubu Hakkı Akın, Project Sursan TeamErkan Eroğlu, Yasin Aktay Abdullah Koçak, Ertan Özensel, Hasan Bozgeyikli, Köksal Alver, Fehime Şahin, Aral Keyişoğlu Proje Mehmet İzleme Ali ve Aydemir, Değerlendirme Mahmut Grubu Hakkı Akın, Project Sursan Monitoring Erkan Eroğlu, and Appraisal Yasin Aktay Team Mustafa Nuruan, Ercan Şen, Nuray Şehitoğlu Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu Project Monitoring and Appraisal Team Mustafa Nuruan, Editör Ercan Editor Şen, Nuray Şehitoğlu Mustafa Turgut Editör Editor Redaksiyon Mustafa Proof Turgut Reading Mustafa Nuruan, Fehime Şahin, Ahmet Yılmaz Redaksiyon Proof Reading Akademik Mustafa Nuruan, İçerik Danışmanlığı Fehime Şahin, Content Ahmet Yılmaz Advisor ÇÖZÜM Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Akademik İçerik Danışmanlığı Content Advisor ÇÖZÜM Tasarım Araştırma ve Uygulama Eğitim Graphic ve Danışmanlık Design Tonguç Çelik Tasarım ve Uygulama Graphic Design Genel Yayın No General Tonguç Çelik Publication Number?????? 145 Genel Yayın No General Publication Number Araştırma Serisi?????? Research Series Birinci Basım First Printing Araştırma Serisi?????????? 2010 Research Series Birinci Basım First Printing?????????? ISBN ???????? ISBN Baskı ve???????? Cilt Printing Manas Medya Planlama Reklam??????? Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Uğur Mumcu Baskı Caddesi ve Cilt 84/3 Printing GOP/ANKARA İletişim Tlf: Correspondence??????? Tunus Cad. No: 24, 06680, Kavaklıdere, Ankara Tel: Fax: +90 İletişim Correspondence Web: e-posta: Tunus Cad. No: 24, 06680, Kavaklıdere, Ankara 2009 Tel: Bu kitabın tüm yayın 419 hakları 2978 saklıdır. Fax: +90 Aile ve 312 Sosyal 419 Araştırmalar 2978 Web: Genel Müdürlüğü nün izni olmaksızın e-posta: tamamı veya herhangi bir bölümü herhangi bir biçimde veya yöntemde, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt olarak çoğaltılamaz Bu kitabın tüm yayın hakları saklıdır. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü nün izni olmaksızın tamamı veya herhangi bir bölümü herhangi bir biçimde veya yöntemde, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt olarak çoğaltılamaz.

4 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

5

6 ÖNSÖZ Aileyi toplumun temeli olarak tanımlayan Anayasamız, bu tanımlamayla ailenin birey ve toplum hayatındaki önemine de işaret etmektedir. Türk toplumunda aile; insani değerlerin ve kültürün devamlılığını sağlamakta öncü ve belirleyici bir role sahiptir. Milletlerin ayırıcı vasıflarının, değer yargılarının, inanç ve düşünce kalıplarının aktarılmasını ve kuşaklar arası bağın sürdürülmesini sağlayan ailenin bizatihi varlığı da bir değerin ifadesidir. Toplumsal yapıyı oluşturan temel kurumlar, değerlerin benimsenmesinde, yaşatılmasında ve yaygınlaştırılmasında önemli roller üstlenirler. Eğitimin ailede başladığı düşünüldüğünde, değer aktarımı konusunda ailenin önemi açıkça görülmektedir. Geçmişte toplumun desteklediği değerler, aile ortamında gündelik hayat pratikleri içinde çocuklara aktarılabilirken, günümüzde bu yeterli olmamakta; anne-babaların bilinçli olarak bu değerleri çocuklarına aktarmak için çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Günümüzde aile ve aile çevresinde ortaya çıkan sorunların, değişimlerin, çözülmelerin ve çöküşlerin etkisi aynı hızla toplumun genelinde kendini göstermektedir. Meydana gelen değişikliklere paralel olarak değer yargıları da değişime uğramaktadır. Toplumumuzun temel kurumu olan ailenin değerler yapısının ortaya konulup çözümlenerek, sonuçların kamuoyu gündemine taşınması önem arz etmektedir. Türkiye de Aile Değerleri konusunu ele alan bu araştırma, ülkemizde aileye ait değerler yapısını geniş bir çerçevede sunarak literatüre katkı sağlamanın yanı sıra, bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlara da rehberlik edecek niteliktedir. Bir toplum ancak kendine özgü değerler kültürünü, ailenin, eğitimin, çalışma hayatının ve devlet yönetiminin içine yerleştirerek geleceğe doğru yürüyüşünde sağlam adımlar atabilir. Toplumsal ortak değerlerimizi koruyarak çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın gerekliliğine duyduğum inançla, bu çalışmanın toplumumuza faydalı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Selma Aliye KAVAF Devlet Bakanı

7

8 SUNUŞ Eğitimin ailede başladığı düşünüldüğünde; değer aktarımı hususunda günümüz ebeveynlerinin geçmişteki ebeveynlere göre işleri daha zor görünmektedir. Eskiden toplumun da desteklediği birçok değer, çocuklara yaşantıyla aktarılabilirken, artık sadece yaşantı yeterli olmamakta, anne-babaların bu değerleri bilinçli olarak çocuklarına aktarmaları için çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Çünkü çocuğun üzerindeki tek etken artık aile değildir, sadece okul ya da arkadaş çevresi de değildir. Günümüz toplumlarında interaktif iletişim araçlarının da oluşturduğu bir çevreden rahatlıkla sözedebiliriz. Bu bağlamda değerler sıralamasının karmaşıklaştığını ve belirsizleştiğini saptamak güç değildir. Dünyada meydana gelen değişime paralel olarak değerler dünyasının değişmesi ve bu değişimin toplumsal ölçekte değer bunalımı oluşturması kaçınılmaz görünmektedir. Zaten değişen koşullarda bazı değerler de işlevlerini yitirmektedir. Fakat şüphesiz ki ki belirli bir değer, insan davranışının veya yaşam amacının, bir diğerinden daha üstün olduğu yönündeki tutarlı ve derin inançtan kaynaklanmaktadır. Sosyolojik olarak değerler, toplumsal hayatı mümkün kılmakta ve toplumun üyeleri tarafından paylaşılmaktadır. Bir toplumsal yapıyı oluşturan kurum ile ilgili davranış örüntülerini, ilişkileri ve etkileşim süreçlerini açıklamak ve uygulamaya yönelik projeksiyonlar geliştirebilmek ancak o kurumun değerler sisteminin anlaşılıp analiz edilmesiyle mümkündür. Bu bağlamda, Türk toplumunun temel kurumu olan ailenin değerlerler yapısının ortaya konulup çözümlenmesi hem bu konu üzerinde çalışan akademisyenler hem de kamu ve sivil toplum kuruluşlarının bilimsel çalışmalarını ve uygulamalarını daha sağlıklı, verimli ve etkin bir biçimde yapmalarını sağlayacaktır. Türkiye de Aile Değerleri Araştırması, Türk toplumundaki aileyle ilgili değerlerin ve değer yapılarının neler olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için bir alan araştırması tasarlanmış ve toplumdaki aile değerlerinin belirlenebilmesi için nicel ve nitel olmak üzere iki ayrı araştırma gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırmada kullanılmak üzere önceki araştırmalardan da yararlanılarak bir Aile Değerleri Ölçeği geliştirilmiş ve aileyle ilgili diğer konuları da ele alan bir soru formu aracılığıyla uygulanmıştır, Bu araştırma Türkiye deki aile değerleri yapısını geniş bir çerçevede araştırıp, analiz ederek gerek sosyal bilim literatürüne, gerekse de uygulayıcılara (devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları vb) katkı sağlamaktadır. Bu araştırmayla birlikte hem Türkiye deki toplumsal etkileşim süreçlerinin, kültürel eğilimlerin ve ailenin kurumsal yapısının incelenmesi hem de aile değerleri ile ilintili olarak tutum ve davranışların arkasındaki motivasyonların anlaşılması yönünde bir hayli mesafe kat edilmiş olacaktır. Aileyi temel alan araştırma ve çalışmalarıyla bu alanda tek kamu kurumu olma özelliğine sahip Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü bugüne kadar gerçekleştirdiği araştırmalarda aynı zamanda ülkemizdeki sosyal bilim perspektifine de katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu çalışmayı gerçekleştiren araştırma ekibini ve emeği geçenleri kutluyorum. Doç. Dr. Ayşen Gürcan Genel Müdür

9

10 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 1. TANIMLAYICI ÇERÇEVE Konu Amaç Önem ve Gerekçeler Kavramsal Çerçeve Değer Nedir? Değerin Tanımı Değerlerin Sınıflandırılması Aile ve Değerler Toplumsallaşma: Değerlerin Aktarılması Süreci Toplumsallaşma Nedir? Aile Yapısı ve Aile Değerleri Aile Kurumu Modern Dünyada Ailenin Dönüşümü Türkiye de Aile Yapısı ve Aile Değerleri İlgili Araştırmalar ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ Örneklem Veri Toplama Araçları Verilerin İşlenmesi, Analizi ve Kullanılan İstatistikî Teknikler ARAŞTIRMA BULGULARI Görüşülen Kişilerin Sosyodemografik Özellikleri ve Aile yapıları Aileye Verilen Değer Akrabalık İlişkileri ve Geleneksel Aile Değerleri...60

11 3.4. Çocuğa Bakış Evlilik, Sadakat ve Eşler Arası İlişki Boşanma Kadın Rolleri Kadın-Erkek İlişkileri Şiddet Yaşlılık Din ve Gelenek Hayat Memnuniyeti ve Mutluluk Düzeyi Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Çeşitli Unsurların Hayatındaki Önem Düzeyi Çocuğun Davranış ve Niteliklerine Atfedilen Önem Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetler Aile Değerleri Yapısı Faktör Analizi Aile Değerleriyle İlgili Nitel Görüşmelerin Analizi..228 DEĞERLER VE AİLE AKRABA İLİŞKİLERİ ÇOCUĞUN DEĞERİ CİNSEL AHLAK..250 EVLİLİĞE BAKIŞ.259 DUYGUSAL BAĞ 260 GELENEKSEL DEĞERLER..265 KADIN ROLÜ KARAR ALMA EKONOMİ ŞİDDET SONUÇ ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER Ek-1. Ek Tablolar Ek-2. Nicel Araştırma Soru Formu Ek-3. Nitel Araştırma Görüşme Kılavuzu...362

12 TABLOLAR Tablo 1. Cinsiyet Dağılımı..45 Tablo 2. Yaş Dağılımı Tablo 3. Görüşülen Kişinin Eğitim Düzeyi Tablo 4. Eve En Çok Gelir Getiren Kişinin Eğitim Düzeyi 47 Tablo 5. Görüşülen Kişinin Meslek Dağılımı..47 Tablo 6. Medeni Durum Tablo 7. Aile Büyüklüğü (Görüşülen Kişi Dahil) Tablo 8. Evinde Kimlerle Yaşıyor. 48 Tablo 9. Gelir Düzeyi Tablo 10. Çocuk Sayısı Tablo 12. Kaç Yaşında Evlendi Tablo 13. Evliliği Nasıl Gerçekleşti 52 Tablo 14. Erkek İçin İdeal Evlenme Yaşı kaçtır..52 Tablo 15. Kız İçin İdeal Evlenme Yaşı kaçtır...53 Tablo 17. Sosyoekonomik Seviye...54 Tablo 18. Görüşmenin Yapıldığı Yerleşim Yerleri Tablo 19. Görüşmenin Yapıldığı Bölge Tablo 20. Maddi Ve Manevi Sorunlar Olduğunda Başvurulması Gereken İlk Yer Ailedir İfadesine Katılım Düzeyleri...56 Tablo Maddi ve Manevi Sorunlar Olduğunda Başvurulması Gereken İlk Yer Ailedir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı.57 Tablo 21. Ailemin İyiliği İçin Her Türlü Sıkıntıya Katlanabilirim İfadesine Katılım Düzeyleri..58 Tablo Ailemin İyiliği İçin Her Türlü Sıkıntıya Katlanabilirim İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...59 Tablo 22. Aile İçi İlişkiler Eşler Kadar Anne-Babaları da İlgilendirir İfadesine Katılım Düzeyleri.60 Tablo Aile İçi İlişkiler Eşler Kadar Anne-Babaları da İlgilendirir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...61 Tablo 23. Aile İçi Sorunlar Başkalarını Değil Yalnızca Eşleri İlgilendirir İfadesine Katılım Düzeyleri. 62 Tablo Aile İçi Sorunlar Başkalarını Değil Yalnızca Eşleri İlgilendirir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı... 63

13 Tablo 24. Evlilik Boyunca Aile Büyüklerinin Görüşü Dikkate Alınmalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri. 64 Tablo Evlilik Boyunca Aile Büyüklerinin Görüşü Dikkate Alınmalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...65 Tablo 25. Çocuklar Aile Büyüklerinin Olduğu Ortamda Daha İyi Yetişirler İfadesine Katılım Düzeyleri. 66 Tablo Çocuklar Aile Büyüklerinin Olduğu Ortamda Daha İyi Yetişirler İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 26. Akrabalarla Sık Sık Görüşülmelidir İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Akrabalarla Sık Sık Görüşülmelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 27. Çocuklar, Ebeveynlerinin Akrabalarını Tanıyıp Bilmelidir İfadesine Katılım Düzeyleri. 70 Tablo Çocuklar, Ebeveynlerinin Akrabalarını Tanıyıp Bilmelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...71 Tablo 28. Çocuklar Kendi Ayakları Üzerinde Duracak Şekilde Yetiştirilmelidir İfadesine Katılım Düzeyleri..72 Tablo Çocuklar Kendi Ayakları Üzerinde Duracak Şekilde Yetiştirilmelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...73 Tablo 29. On Sekiz (18) Yaşını Dolduran Bir Erkek Geleceğiyle İlgili Kararları Kendisi Vermelidir İfadesine Katılım Düzeyleri...74 Tablo On Sekiz (18) Yaşını Dolduran Bir Erkek Geleceğiyle İlgili Kararları Kendisi Vermelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...75 Tablo 30. On Sekiz (18) Yaşını Dolduran Bir Kız Geleceğiyle İlgili Kararları Kendisi Vermelidir İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo On Sekiz (18) Yaşını Dolduran Bir Kız Geleceğiyle İlgili Kararları Kendisi Vermelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...77 Tablo 31. Çocuklar Evleneceği Eşi Kendi Seçmelidir İfadesine Katılım Düzeyleri...78 Tablo Çocuklar Evleneceği Eşi Kendi Seçmelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 32. Erkek Çocuk Sahibi Olmak Daha Çok İtibar Kazandırır İfadesine Katılım Düzeyleri. 80 Tablo Erkek Çocuk Sahibi Olmak Daha Çok İtibar Kazandırır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...81 Tablo 33. Çocuğun Eğitiminde Gerekirse Dayak Kullanılabilir İfadesine Katılım Düzeyleri..82 Tablo Çocuğun Eğitiminde Gerekirse Dayak Kullanılabilir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...83

14 Tablo 34. Kadının Aldatması Asla Affedilemez İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Kadının Aldatması Asla Affedilemez İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...85 Tablo 35. Erkeğin Aldatması Asla Affedilemez İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Erkeğin Aldatması Asla Affedilemez İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...87 Tablo 36. Evli de Olsa Erkekler Çapkınlık Yapabilir İfadesine Katılım Düzeyleri...88 Tablo Evli de Olsa Erkekler Çapkınlık Yapabilir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 37. Evliliğin Temeli Sadakattir İfadesine Katılım Düzeyleri 90 Tablo Evliliğin Temeli Sadakattir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...91 Tablo 38. Evlilikte Eşler Her Türlü Fedakârlığı Yapmalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Evlilikte Eşler Her Türlü Fedakârlığı Yapmalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 39. Anlaşamayan Eşler Boşanmaktan Kaçınmamalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri.. 94 Tablo Anlaşamayan Eşler Boşanmaktan Kaçınmamalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...95 Tablo 40. İş Hayatında Kadınlar Erkeklerle Aynı Ortamda Çalışabilir İfadesine Katılım Düzeyleri. 96 Tablo İş Hayatında Kadınlar Erkeklerle Aynı Ortamda Çalışabilir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 41. Bir Kadının Asıl Görevi Çocuk Bakımı ve Ev İşleridir İfadesine Katılım Düzeyleri. 98 Tablo Bir Kadının Asıl Görevi Çocuk Bakımı ve Ev İşleridir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 42. Ev İşlerinden Kadın Kadar Erkek de Sorumludur İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Ev İşlerinden Kadın Kadar Erkek de Sorumludur İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 43. Evde Son Sözü Daima Erkek Söyler İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Evde Son Sözü Daima Erkek Söyler İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 44. Bir Erkeğin Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Kurmasında Sakınca Görmüyorum İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Bir Erkeğin Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Kurmasında Sakınca Görmüyorum İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 45. Evlilik Dışı Cinsel İlişki Asla Kurulmamalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Evlilik Dışı Cinsel İlişki Asla Kurulmamalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...107

15 Tablo 46. Kızların Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Kurmasında Sakınca Görmüyorum İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Kızların Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Kurmasında Sakınca Görmüyorum İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı 109 Tablo 47. Kızların Flört Etmesinde Sakınca Yoktur İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo 48. İnsanlar Evlenmeden de Çocuk Sahibi Olabilmelidirler İfadesine Katılım Düzeyleri.112 Tablo İnsanlar Evlenmeden de Çocuk Sahibi Olabilmelidirler İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 49. İnsanlar Nikâhsız da Birlikte Yaşayabilmelidirlerİfadesine Katılım Düzeyleri Tablo İnsanlar Nikâhsız da Birlikte Yaşayabilmelidirler İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 50. Aile Reisi Erkektir İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Aile Reisi Erkektir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 51. Ailenin Geçiminden Erkek Sorumludur İfadesine Katılım Düzeyleri 118 Tablo Ailenin Geçiminden Erkek Sorumludur İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo Kadın İtaat Etmediğinde Kocası Tarafından Dövülebilir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 53. Kadın Kocasının Tokadını Sineye Çekmelidir İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Kadın Kocasının Tokadını Sineye Çekmelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 54. Bakıma Muhtaç Olan Aile Büyükleri Çocuklarınca Aile İçinde Bakılmalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Bakıma Muhtaç Olan Aile Büyükleri Çocuklarınca Aile İçinde Bakılmalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı 125 Tablo 55. Yaşlandığında Anne-Babama Huzurevi Benden Daha İyi Bakar İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Yaşlandığında Anne-Babama Huzurevi Benden Daha İyi Bakar İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 56. Yaşlılığımda Çocuklarım Bana Bakmalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Yaşlılığımda Çocuklarım Bana Bakmalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 57. Günlük Hayatı Dini Kurallara Göre Yaşamalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Günlük Hayatı Dini Kurallara Göre Yaşamalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 58. İnsan Sık Sık Dua Etmelidir İfadesine Katılım Düzeyleri

16 Tablo İnsan Sık Sık Dua Etmelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...133Tablo 59. Aile, Dinî ve Manevî Değerlerine Bağlı Olmalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Aile, Dinî ve Manevî Değerlerine Bağlı Olmalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 60. Genel Olarak Hayatınızdan Ne Ölçüde Memnunsunuz? Tablo Genel Hayat Memnuniyetinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 61. Genel Olarak Ailenizin Ne Düzeyde Mutlu Olduğunu Düşünüyorsunuz?. 139 Tablo Aile Mutluluk Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 62. Genel Olarak Aşağıdaki Kişi Ya Da Gruplara Ne Ölçüde Güvenirsiniz Tablo AKRABALARA Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 64. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi EŞ Tablo EŞİNE Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 65. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi ÇOCUKLAR Tablo ÇOCUKLARA Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı 147 Tablo 66. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi KARDEŞ- 148 Tablo KARDEŞE Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 67. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi ANNE-BABA Tablo ANNE-BABAYA Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 68. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi HEMŞERİLER- 152 Tablo HEMŞERİLERE Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 69. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi KOMŞULAR Tablo KOMŞULARA Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı 155 Tablo 70. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi İŞ ARKADAŞLARI Tablo İŞ ARKADAŞLARINA Güvenin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı 157 Tablo 71. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi İLK KEZ TANIŞILAN İNSANLAR Tablo İLK KEZ TANIŞTIĞI İNSANLARA Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 72. Size Belirteceğim İfadelerin Her Birinin Hayatınızda Sizin İçin Ne Kadar Önemli Olduğunu Belirtiniz Tablo 73. Hayatındaki Önem Düzeyi AİLE Tablo AİLESİNİN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 74. Hayatındaki Önem Düzeyi DOST VE ARKADAŞLAR-..164

17 Tablo DOST VE ARKADAŞLARININ Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 75. Hayatındaki Önem Düzeyi İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI Tablo İŞ VE ÇALIŞMA HAYATININ Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 76. Hayatındaki Önem Düzeyi KENDİNE ZAMAN AYIRMA Tablo KENDİNE ZAMAN AYIRMANIN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 77. Hayatındaki Önem Düzeyi EŞİNE ZAMAN AYIRMA Tablo EŞİNE ZAMAN AYIRMANIN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 78. Hayatındaki Önem Düzeyi ÇOCUKLARINA ZAMAN AYIRMA Tablo ÇOCUKLARINA ZAMAN AYIRMANIN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 79. Hayatındaki Önem Düzeyi EV SAHİBİ OLMA Tablo EV SAHİBİ OLMANIN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 80. Hayatındaki Önem Düzeyi ARABA SAHİBİ OLMA Tablo ARABA SAHİBİ OLMANIN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 81. Hayatındaki Önem Düzeyi TASARRUF YAPMA Tablo TASARRUF YAPMANIN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 82. Çocuklarınız İçin Aşağıda Belirtilenler Sizin İçin Ne Kadar Önemlidir? Tablo 83. Çocuğu İçin Önem Düzeyi ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMASI Tablo Çocuğunun ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMASININ Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 84. Çocuğu İçin Önem Düzeyi AİLE BÜYÜKLERİNE SAYGILI OLMASI Tablo Çocuğunun AİLE BÜYÜKLERİNE SAYGILI OLMASININ Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 85. Çocuğu İçin Önem Düzeyi =SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRME- 185 Tablo Çocuğunun SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİNİN Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 86. Çocuğu İçin Önem Düzeyi ÖZGÜVENLİ OLMASI Tablo Çocuğunun ÖZGÜVENLİ OLMASININ Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 87. Çocuğu İçin Önem Düzeyi BAĞIMSIZ DÜŞÜNME-KARAR VERME Tablo Çocuğunun BAĞIMSIZ DÜŞÜNEBİLMESİNİN Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 88. Çocuğu İçin Önem Düzeyi KENDİ HAKKINI SAVUNABİLMESİ

18 Tablo Çocuğunun KENDİ HAKKINI SAVUNABİLMESİNİN Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 89. Çocuğu İçin Önem Düzeyi ELİ AÇIK (CÖMERT) OLMASI Tablo Çocuğunun ELİ AÇIK (CÖMERT) OLMASININ Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 90. Çocuğu İçin Önem Düzeyi İLERİDE ZENGİN OLMASI Tablo Çocuğunun İLERİDE ZENGİN OLMASININ Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 91. Ailece Birlikte Aşağıdaki Faaliyetleri Ne Sıklıkla Yaparsınız? 197 Tablo 92. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı AKŞAM YEMEKLERİNİ BİRLİKTE YEME Tablo Ailece AKŞAM YEMEKLERİNİ BİRLİKTE YEME Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 93. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı -SİNEMA-TİYATROYA GİTME Tablo Ailece SİNEMA-TİYATROYA GİTME Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 94. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı ALIŞVERİŞ YAPMA Tablo Ailece ALIŞVERİŞ YAPMA Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 95. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı PİKNİK YAPMA Tablo Ailece PİKNİK YAPMA Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 96. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı SOHBET ETME Tablo Ailece SOHBET ETME Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 97. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı AKRABA ZİYARETİNE GİTME Tablo Ailece AKRABA ZİYARETİNE GİTME Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 98. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı TELEVİZYON İZLEME Tablo Ailece TELEVİZYON İZLEME Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 99. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı TATİLE GİTME Tablo Ailece TATİLE GİTME Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 100. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 232 Tablo 101. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 1: GELENEKSEL, EŞİTLİKÇİ, KATILIMCI AİLE DEĞERLERİ 238

19 Tablo 102. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 2: GELENEKSEL KADIN ROLLERİ Tablo 103. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 3: KADIN ERKEK İLİŞKİLERİ (CİNSELLİK-SADAKAT) Tablo 104. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 4: DİN VE GELENEK.243 Tablo 105. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 5: EVLİLİK, ÇOCUK VE KADIN ROLLERİ HAKKINDA GELENEKSEL BAKIŞ Tablo 106. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 6: GELENEKSEL ATAERKİL AİLE DEĞERLERİ Tablo 107. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 7: KADINLARIN ÇALIŞMASI GEREKTİĞİ DÜŞÜNCESİ Tablo 108. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 8: GENÇLERİN BAĞIMSIZ OLMASI DÜŞÜNCESİ...248

20 KISALTMALAR LİSTESİ ASAGEM : Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü İBBS : İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi SES : Sosyo-Ekonomik Seviye SPSS : Statistical Package for the Social Sciences TESEV : Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu TÜSİAD : Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

21

22 GİRİŞ Değerler, genel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda, bireylerin gerçekleştirdiği özel eylemleri ve amaçları yargılamada temel bir standart (ölçüt) sağlayan ve bir grubun üyelerinin güçlü duygusal bağlılıklarıyla oluşmuş soyut, genelleştirilmiş davranış prensipleri olarak ele alınabilir. Toplumsal yapıyı oluşturan unsurlar bireysel bilinçlerden bağımsızdırlar. Bu anlamda karşımıza sosyal kişi ve bu kişinin davranış örüntüleri çıkar. Bir toplumu anlayabilmek toplumsal bilinçlerin tespitiyle mümkün olabilecektir. Özellikle her hangi bir toplumu oluşturan sosyokültürel öğeleri göz ardı eden bir model, bugün yaşamakta olduğumuz sosyal süreçleri açıklamaktan da uzak olacaktır. Bir diğer anlatımla, aile, ekonomi, siyaset, eğitim ya da sosyal bir probleme getirilen makro düzeydeki yapısal değişkenlere göre geliştirilmiş bir model önerisi, bu modelin objesi olan sosyal kişilerin rasyonel tercihlerinin hangi kültürel bağlamda ortaya konulduğunu görmemizi engelleyecektir. Toplumda var olan olguların içinde yer aldığı kültürel çerçeve ve bu çerçevedeki inançlar, değerler, normlar ve tutumlar anlaşılmadan sadece makro düzeyde yapısal değişkenlerle açıklanabilmesi yine bu gerçekliği ortaya çıkarmamıza imkân vermeyecektir. Ayrıca mevcut değerlerin bilinmemesi, ilgili alanlarda ileriye yönelik çıkarımlar yapmamızı da engelleyecektir. Bu anlamda aile değerlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilmesi, aile kurumuna yönelik gelecek tasarımı konusunda hayati bir önem arz etmektedir. 1

23 TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ Toplumsal yapının temel dinamiklerinden ve bileşenlerinden olan sosyal bir kurum olarak aile, birbirlerine doğrudan akrabalık bağları ile bağlı olan, erişkin üyelerin çocuklara bakma sorumluluğunu üstlendiği bir insan topluluğudur. Aile birey sayısı ve işlevleri ile geçmişten günümüze değişerek her dönemde yeni bir form ve işlev kazanmıştır. Fakat insanlık tarihinden itibaren bir toplumsal yapı olarak varlığını sürdürmüştür. Zamanla niceliğindeki değişikliklere rağmen temelde erkek, kadın ve çocuklar bu yapının her şeklinde yer almıştır. Bu birlikteliğin bir yönü ile toplumsalın devamı için gerekli olmasından dolayı, ailede yaşanan çözülmeler veya yapı değişiklikleri kendini genel anlamda toplumun değişiminde göstermiştir. Sosyolojik literatürde aile hakkında çok çeşitli tanımlar olmasına karşın bunların hepsindeki temel vurgunun ailenin sosyal hayatın temel unsurlarından biri olduğu görülmektedir. Ayrıca ailenin toplumsal yapı içindeki konumu ortaya konularak toplum için ne denli önemli ve evrensel bir unsur olduğu belirtilmiştir. Aile bu haliyle toplumsalın devamı için elzem karakterini kendi işlevleri ile pekiştirerek devam ettirmiştir. Toplumsal yapıda bu kadar önemli bir konuma sahip olan ailenin kurulması ve işleyişinde bireylerin zihninde oluşturdukları değer ölçütlerinin belirlenmesi son derece önem göstermektedir. Bu noktadan hareketle Türkiye de Aile Değerleri Araştırması, Türk toplumundaki aileyle ilgili değerlerin ve değer yapılarının neler olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için bir alan araştırması tasarlanmış ve toplumdaki aile değerlerinin belirlenebilmesi için nicel ve nitel olmak üzere iki ayrı araştırma gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırmada kullanılmak üzere önceki araştırmalardan da yararlanılarak bir Aile Değerleri Ölçeği geliştirilmiş ve aileyle ilgili diğer konuları da ele alan bir soru formu aracılığıyla uygulanmıştır. Aile değerlerinde belirlenen ana başlıklarda toplumun algısını daha iyi görebilmek için ise nitel araştırma ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Türkiye de Aile Değerleri Araştırması üç ana bölüm halinde sunulmaktadır. İlk bölüm, tanımlayıcı çerçeve başlığında; konu, aile ve değerlerle ilgili literatürün tarandığı ve tartışıldığı kavramsal çerçeve, amaç ve önem ve gerekçeler bölümleri yer almaktadır. İkinci bölüm araştırmanın metodolojisini anlatmaktadır. Bu bölüm; örneklem, veri toplama araçları, verilerin işlenmesi, analizi ve kulanılan istatistiki teknikler bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümde hem nicel hem de nitel araştırma için bilgiler verilmektedir. Son bölüm olan araştırma bulgularında ise, sorgulanan temalar çerçevesinde onyedi ayrı başlıkta araştırma bulguları sunulup yorumlanmıştır. Sonuç bölümü ortak bir değerlendirme ile araştırma sonuçlarını özetleyip tartışmaktadır. Ayrıca bulgulardan yola çıkılarak öneriler de sunulmuştur. 2

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler

Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler Örnek Araştırma Tek Ebeveynli Aileler 9 Kasım 2010 Nobody s Unpredictable Çalışmanın Amacı 2010 Ipsos Türkiye de boşanma, ayrılık, ya da vefat nedeniyle ebeveynlerden birinin yokluğunun psikolojik ekonomik

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ DAVRANIŞ BİLİMLERİ ve İLETİŞİM DAVRANIŞ BİLİMLERİ ÜZERİNE YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ Davranış Bilimleri üzerine Davranış Bilimleri insan davranışını, davranışa etki eden toplumsal, psikolojik, grupsal ve

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI

DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI TERAKKİ VAKFI ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ ANAOKULU 2013-2014 EĞİTİM YILI Bilgi Bülteni Sayı:5 DEĞERLERİN ÇOCUKLARA AKTARIMI Değerler bizim hayatımıza yön veren davranışlarımızı şekillendiren anlam kalıplarıdır.

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi

İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi İLETİŞİMLETİŞİİŞİM İnsanlar, tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonra da varlıklarını sürdürmek, haberleşmek, paylaşmak, etkilemek, yönlendirmek, mutlu olmak gibi amaçlarla iletişim kurmaya devam

Detaylı

Aile ve Birincil İlişkiler

Aile ve Birincil İlişkiler Aile ve Birincil İlişkiler Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 8. Ders Aile ve Toplumsal Yapı Modernleşme sürecine paralel olarak aile, akrabalardan daha çok izole olmaya başlamıştır. Ayrıca geçmişteki bir

Detaylı

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ

TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ TOPLUMSAL KURUMLAR VE AİLE ÇIKMIŞ SINAV SORULARI MURAT YILMAZ EGE ANADOLU LİSESİ 1-) Türkiye de cumhuriyetin ilanından hemen sonra eğitimde, dinde, yönetimde, hukukta, ekonomide, sanatta, aile yapısında

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN

İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGİN İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI İRAN IN BÖLGESEL FAALİYETLERİ VE GÜÇ UNSURLARI ABDULLAH YEGIN SETA Abdullah YEGİN İstanbul

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2

Değerler. www.danisnavaro.com 13 Ekim 2015. Page 2 DEĞERLER Değerler 1. değerler var olan şeylerdir, var olan imkanlardır (potansiyeldir) 2. değerler, eserlerle veya kişilerin yaptıklarıyla, yaşamlarıyla gerçekleştiren insan fenomenleridir; 3. değerler,

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş

SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş SOSYAL PSİKOLOJİ G İ R İ Ş sorular...sorular...sorular İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ EYLEM ARAŞTIRMASI 1 KAZANIMLAR Eylem araştırmalarının ortaya çıkış nedenini ve felsefi temelini açıklayabileceğiz Eylem araştırmalarının araştırma sorularını belirleyebileceğiz

Detaylı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı

1.Yönetim ve Yönetim Bilimi. 2.Planlama. 3.Örgütleme. 4.Yöneltme. 5.Denetim. 6.Klasik Yönetim. 7.Neo-Klasik Yönetim. 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 1.Yönetim ve Yönetim Bilimi 2.Planlama 3.Örgütleme 4.Yöneltme 5.Denetim 1 6.Klasik Yönetim 7.Neo-Klasik Yönetim 8.Sistem ve Durumsallık Yaklaşımı 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM 1 Dersin Adı :

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI ETİK Etik, Latince ethica kelimesinden Batı dillerine geçmiştir. Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK

Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK Psikolog Psikoterapist Aile Danışmanı Sibel CESUR AKYUNAK Evlilikte uyum ve Dayanışma Evilik, iki kişinin farklı değerler, farklı kültürlerle ve iki ayrı aile öyküsüyle bir araya geldikleri ve kendilerini

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR

İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONDA TEMEL KAVRAMLAR Dr. M. Savaş Turhan, Çukurova Üniversitesi, İşletme Bölümü İşletme 2 Belli bir ortamda, dış çevresinden aldığı girdileri belirli bilgi, teknoloji ve süreçleri

Detaylı

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi

Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Bilgisayar ve İnternet Tutumunun E-Belediyecilik Güvenliği Algısına Etkilerinin İncelenmesi Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri A.Ş.

Detaylı

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ. Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal Psikolojinin Sağlık Alanında Uygulanması SAĞLIK PSİKOLOJİSİ Sosyal psikoloji - Sağlık ilişkisi Sağlıkla ilgili sorunları anlaşılması ya da çözülmesinde uygulanabilecek sosyal

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikoloji RPD 101 Not III Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Kişilik Gelişimi Kişilik Nedir? *Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici,

Detaylı

İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ

İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ İNSANİ DEĞERLER HAREKETİ Sunum: Yaşar ÜNAL-Osman AKSOY-Elif ÇAĞLAYAN-Mustafa DİKİCİGİL İNSANİ EĞERLER HAREKETİ Değerlerin öneminin arttığı şu günlerde, yok olmaya başlamış olan değerlerimizi korumak ve

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ

DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ DEĞİŞEN ANNE BABA ROLLERİ Çağdaş kuramlar kişiliğin kalıtımla getirilen bir takım özellikler ve çevreyle kurulan etkileşimler sonucu oluştuğunu ileri sürmektedir. Aile, hem kalıtımla aktarılan özellikler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 GİRİŞ SOSYOLOJİ VE DİN SOSYOLOJİSİ Din Sosyolojisinin Konusu...11 Zeki Arslantürk Sosyolojik Din Tanımları...37 Kemaleddin Taş Din ve Toplum İlişkileri...43 Dini Tecrübenin İfade

Detaylı

Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür. 1 Giriş 1

Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür. 1 Giriş 1 XI İçindekiler Üçüncü baskıya ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür Sayfa vii viii x 1 Giriş 1 Tanımlar: Kültürlerarası psikoloji nedir? 3 Tartışmalı konular 5 Konu 1: İçsel olarak ya da dışsal olarak

Detaylı

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Kentsel Çevre ve Ruh Sağlığı İlişkisi: Ruh Sağlığını Koruma, Sosyal İyi Olma Hali ve Toplulukçu Yeterliliği Geliştirme Amaçlı bir Programın Oluşturulması Dr. Aytuğ Balcıoğlu Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım

Detaylı

10/22/2015. Kültürün Tanımı. Kültürel Ürünler, Kurallar ve Davranışları. Kültürün Tanımı

10/22/2015. Kültürün Tanımı. Kültürel Ürünler, Kurallar ve Davranışları. Kültürün Tanımı Ders 4 KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. SERAP TORUN Kültürün tanımının çok fazla olması ve bilim insanlarının belli bir tanım üzerinde anlaşamamaları kültür sözcüğünün çok anlamlı olmasından kaynaklanmaktadır. Antropolojide

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi

BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi Problem çözme yönteminin en önemli özelliği, adım adım analiz ve sentez içermesidir. Burada her yeni adımda bir öncekinden daha somut olarak nitelden

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II 2015 Ön yargı Farklılık Tutumlar Korkular Kaygılar Tabular Hoşgörü Tahammül Farklılıklar Hepimiz birbirimizden farklıyız. Aşağıdakileri kabul ettiğimizde

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

BAŞARILI ANNE-BABA OLMAK

BAŞARILI ANNE-BABA OLMAK BAŞARILI ANNE-BABA OLMAK ÇÇ Çocuklarınıza Nasıl Davranmalısınız? S. Mitra Çeviri: N. Şekercioğlu Copyright Bilim Teknik Yayınevi Orijinal adı: The Art of Successful Parenting, S. Mitra, 2003 Bu eserin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : UYGULAMALI SAHA ARAŞTIRMALARI Ders No : 0020090028 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I

İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I Eleştirel Düşünme Nedir?... 1 Bazı Eleştirel Düşünme Tanımları... 1 Eleştirel Düşünmenin Bazı Göze Çarpan Özellikleri... 3 Eleştirel Düşünme Yansıtıcıdır... 3 Eleştirel Düşünme Standartları

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü 13/11/2010 tarih ve 27758 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2010/1053 Sayılı

Detaylı

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Bu ders kapsamında Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanında kullanılan nicel ve nitel araştırma

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SAHA ARAŞTIRMA METOD VE TEKNİKLERİ Ders No : 0020090021 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Çalışması Sonuçları Toplantısı Türkiye de Aile Yapısının Değişimi: 1968-2013 İsmet Koç, HÜNEE Tuğba Adalı, HÜNEE Serdar Polat, Kalkınma Bakanlığı Hande

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 433 Güz Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. POLS 433 Güz Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Savaş ve Barış Çalışmaları POLS Güz 7 +0+0 6 Ön Koşul None Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir.

Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. Eğitişim Dergisi. Sayı: 16. Ağustos 2007 GİRİŞ Bu çalışma insan kaynakları dersinde yapılan kariyer yönetimi konulu sunumun metin halidir. KARİYER YÖNETİMİ 1 / 13 Kariyer, bireyin iş yaşantısındaki aktivite,

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Doç. Dr. Kadir Ulusoy Doç. Dr. Bülent Dilmaç. 3. Baskı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Doç. Dr. Kadir Ulusoy Doç. Dr. Bülent Dilmaç. 3. Baskı DEĞERLER EĞİTİMİ Doç. Dr. Kadir Ulusoy Doç. Dr. Bülent Dilmaç 3. Baskı Doç. Dr. Bülent DİLMAÇ & Doç. Dr. Kadir Ulusoy DEĞERLER EĞİTİMİ ISBN 978-605-364-340-1 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I

ÜNİTE PSİKOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I HEDEFLER İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I Gelişim Psikolojisinin Alanı Gelişim Psikolojisinin Temel Kavramları Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimin Temel İlkeleri Fiziksel Gelişim Alanı PSİKOLOJİ Bu

Detaylı

CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ. 9. Hafta Mikro Sosyoloji: Sembolik Etkileşimcilik, Fenomenoloji ve Etnometodoloji

CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ. 9. Hafta Mikro Sosyoloji: Sembolik Etkileşimcilik, Fenomenoloji ve Etnometodoloji CAL 2301 SOSYAL DÜŞÜNCELER TARİHİ 9. Hafta Mikro Sosyoloji: Sembolik Etkileşimcilik, Fenomenoloji ve Etnometodoloji UYARI Bu bir dinleyici notudur ve lütfen ders notu olarak değerlendirmeyiniz. Bu slaytlar

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

EKSTRA ANLATILAN DERSLER

EKSTRA ANLATILAN DERSLER MESLEK ELEMANI DERS İÇERİĞİ AİLE EĞİTİMİ ZÜMRESİ AİLEDE DİN EĞİTİMİ (4 SAAT) Dini Açıdan Ailenin Önemi 4 saat Aile Bireylerin Eğitimi Hz Muhammed in Aile Hayatı Ailede Din Kaynaklı Sorunların Çözümü İnanç

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABALAR ve ERGENLER

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABALAR ve ERGENLER rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABALAR ve ERGENLER PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Babalar ve Ergenler Evet, yanlış duymadınız! Bu ayki bültenimizde ergenlerin gizli kahramanlarından

Detaylı

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR

1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR ARAŞTIRMA MODELLERİ 1. BETİMSEL ARAŞTIRMALAR A. BETİMLEME (KAMUOYU) ARAŞTIRMALARI Bir survey yöntemi olan betimleme yöntemi, grupla ilgili, genişliğine bir çalışmadır. Bu tür araştırmalar, çok sayıda

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK)

BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) BİRLİKTE YAŞAMA(KASIM-ARALIK) Özel Ata Anadolu Lisesi Müdürü Bahriye Aksoy un başkanlığında Sosyal ve Fransızca Bölüm öğretmenleri Değerler Eğitimi nde yapacakları görevleri ve kendilerine yardımcı olacak

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ADAY ÖĞRENCİLER TANITIM KATALOĞU Sevgili Öğrenciler Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ilk öğrencilerine

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

İletişimin Sınıflandırılması

İletişimin Sınıflandırılması İletişimin Sınıflandırılması Toplumsal ilişkiler sistemi olarak Kişiler arası Grup i Örgüt i Toplumsal Grup ilişkilerinin yapısına göre Biçimsel olmayan (informel) / yatay Biçimsel / Formel) /dikey Kullanılan

Detaylı

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik

1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik 1.4.Etik Sistemleri Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir. Hakkaniyet, bütün kararların tutarlı, tarafsız ve

Detaylı

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi

Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi ZEÖ-II Tutumların Yapısı Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Günümüzde insan ve insanlar. Evrim Yayınevi. İstanbul. A. X partisine oy verirken, kardeşi neden Y partisine

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı