TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI"

Transkript

1 TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI Ankara 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü T.R. Prime Ministry Directorate General of Family and Social Research T.C. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü T.R. Prime Ministry Directorate Türkiye de General Aile Değerleri of Family and Social Research Family Values in Türkiye Türkiye de Aile Değerleri Proje Family Yürütücüsü Values Project in Türkiye Director Abdullah Topçuoğlu Proje Yürütücüsü Project Director Proje Abdullah Grubu Topçuoğlu Project Team Abdullah Koçak, Ertan Özensel, Hasan Bozgeyikli, Köksal Alver, Fehime Şahin, Aral Keyişoğlu Mehmet Ali Aydemir, Mahmut Proje Grubu Hakkı Akın, Project Sursan TeamErkan Eroğlu, Yasin Aktay Abdullah Koçak, Ertan Özensel, Hasan Bozgeyikli, Köksal Alver, Fehime Şahin, Aral Keyişoğlu Proje Mehmet İzleme Ali ve Aydemir, Değerlendirme Mahmut Grubu Hakkı Akın, Project Sursan Monitoring Erkan Eroğlu, and Appraisal Yasin Aktay Team Mustafa Nuruan, Ercan Şen, Nuray Şehitoğlu Proje İzleme ve Değerlendirme Grubu Project Monitoring and Appraisal Team Mustafa Nuruan, Editör Ercan Editor Şen, Nuray Şehitoğlu Mustafa Turgut Editör Editor Redaksiyon Mustafa Proof Turgut Reading Mustafa Nuruan, Fehime Şahin, Ahmet Yılmaz Redaksiyon Proof Reading Akademik Mustafa Nuruan, İçerik Danışmanlığı Fehime Şahin, Content Ahmet Yılmaz Advisor ÇÖZÜM Araştırma Eğitim ve Danışmanlık Akademik İçerik Danışmanlığı Content Advisor ÇÖZÜM Tasarım Araştırma ve Uygulama Eğitim Graphic ve Danışmanlık Design Tonguç Çelik Tasarım ve Uygulama Graphic Design Genel Yayın No General Tonguç Çelik Publication Number?????? 145 Genel Yayın No General Publication Number Araştırma Serisi?????? Research Series Birinci Basım First Printing Araştırma Serisi?????????? 2010 Research Series Birinci Basım First Printing?????????? ISBN ???????? ISBN Baskı ve???????? Cilt Printing Manas Medya Planlama Reklam??????? Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Uğur Mumcu Baskı Caddesi ve Cilt 84/3 Printing GOP/ANKARA İletişim Tlf: Correspondence??????? Tunus Cad. No: 24, 06680, Kavaklıdere, Ankara Tel: Fax: +90 İletişim Correspondence Web: e-posta: Tunus Cad. No: 24, 06680, Kavaklıdere, Ankara 2009 Tel: Bu kitabın tüm yayın 419 hakları 2978 saklıdır. Fax: +90 Aile ve 312 Sosyal 419 Araştırmalar 2978 Web: Genel Müdürlüğü nün izni olmaksızın e-posta: tamamı veya herhangi bir bölümü herhangi bir biçimde veya yöntemde, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt olarak çoğaltılamaz Bu kitabın tüm yayın hakları saklıdır. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü nün izni olmaksızın tamamı veya herhangi bir bölümü herhangi bir biçimde veya yöntemde, elektronik, mekanik, fotokopi, kayıt olarak çoğaltılamaz.

4 T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ ARAŞTIRMASI

5

6 ÖNSÖZ Aileyi toplumun temeli olarak tanımlayan Anayasamız, bu tanımlamayla ailenin birey ve toplum hayatındaki önemine de işaret etmektedir. Türk toplumunda aile; insani değerlerin ve kültürün devamlılığını sağlamakta öncü ve belirleyici bir role sahiptir. Milletlerin ayırıcı vasıflarının, değer yargılarının, inanç ve düşünce kalıplarının aktarılmasını ve kuşaklar arası bağın sürdürülmesini sağlayan ailenin bizatihi varlığı da bir değerin ifadesidir. Toplumsal yapıyı oluşturan temel kurumlar, değerlerin benimsenmesinde, yaşatılmasında ve yaygınlaştırılmasında önemli roller üstlenirler. Eğitimin ailede başladığı düşünüldüğünde, değer aktarımı konusunda ailenin önemi açıkça görülmektedir. Geçmişte toplumun desteklediği değerler, aile ortamında gündelik hayat pratikleri içinde çocuklara aktarılabilirken, günümüzde bu yeterli olmamakta; anne-babaların bilinçli olarak bu değerleri çocuklarına aktarmak için çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Günümüzde aile ve aile çevresinde ortaya çıkan sorunların, değişimlerin, çözülmelerin ve çöküşlerin etkisi aynı hızla toplumun genelinde kendini göstermektedir. Meydana gelen değişikliklere paralel olarak değer yargıları da değişime uğramaktadır. Toplumumuzun temel kurumu olan ailenin değerler yapısının ortaya konulup çözümlenerek, sonuçların kamuoyu gündemine taşınması önem arz etmektedir. Türkiye de Aile Değerleri konusunu ele alan bu araştırma, ülkemizde aileye ait değerler yapısını geniş bir çerçevede sunarak literatüre katkı sağlamanın yanı sıra, bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlara da rehberlik edecek niteliktedir. Bir toplum ancak kendine özgü değerler kültürünü, ailenin, eğitimin, çalışma hayatının ve devlet yönetiminin içine yerleştirerek geleceğe doğru yürüyüşünde sağlam adımlar atabilir. Toplumsal ortak değerlerimizi koruyarak çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın gerekliliğine duyduğum inançla, bu çalışmanın toplumumuza faydalı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Selma Aliye KAVAF Devlet Bakanı

7

8 SUNUŞ Eğitimin ailede başladığı düşünüldüğünde; değer aktarımı hususunda günümüz ebeveynlerinin geçmişteki ebeveynlere göre işleri daha zor görünmektedir. Eskiden toplumun da desteklediği birçok değer, çocuklara yaşantıyla aktarılabilirken, artık sadece yaşantı yeterli olmamakta, anne-babaların bu değerleri bilinçli olarak çocuklarına aktarmaları için çaba sarf etmeleri gerekmektedir. Çünkü çocuğun üzerindeki tek etken artık aile değildir, sadece okul ya da arkadaş çevresi de değildir. Günümüz toplumlarında interaktif iletişim araçlarının da oluşturduğu bir çevreden rahatlıkla sözedebiliriz. Bu bağlamda değerler sıralamasının karmaşıklaştığını ve belirsizleştiğini saptamak güç değildir. Dünyada meydana gelen değişime paralel olarak değerler dünyasının değişmesi ve bu değişimin toplumsal ölçekte değer bunalımı oluşturması kaçınılmaz görünmektedir. Zaten değişen koşullarda bazı değerler de işlevlerini yitirmektedir. Fakat şüphesiz ki ki belirli bir değer, insan davranışının veya yaşam amacının, bir diğerinden daha üstün olduğu yönündeki tutarlı ve derin inançtan kaynaklanmaktadır. Sosyolojik olarak değerler, toplumsal hayatı mümkün kılmakta ve toplumun üyeleri tarafından paylaşılmaktadır. Bir toplumsal yapıyı oluşturan kurum ile ilgili davranış örüntülerini, ilişkileri ve etkileşim süreçlerini açıklamak ve uygulamaya yönelik projeksiyonlar geliştirebilmek ancak o kurumun değerler sisteminin anlaşılıp analiz edilmesiyle mümkündür. Bu bağlamda, Türk toplumunun temel kurumu olan ailenin değerlerler yapısının ortaya konulup çözümlenmesi hem bu konu üzerinde çalışan akademisyenler hem de kamu ve sivil toplum kuruluşlarının bilimsel çalışmalarını ve uygulamalarını daha sağlıklı, verimli ve etkin bir biçimde yapmalarını sağlayacaktır. Türkiye de Aile Değerleri Araştırması, Türk toplumundaki aileyle ilgili değerlerin ve değer yapılarının neler olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için bir alan araştırması tasarlanmış ve toplumdaki aile değerlerinin belirlenebilmesi için nicel ve nitel olmak üzere iki ayrı araştırma gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırmada kullanılmak üzere önceki araştırmalardan da yararlanılarak bir Aile Değerleri Ölçeği geliştirilmiş ve aileyle ilgili diğer konuları da ele alan bir soru formu aracılığıyla uygulanmıştır, Bu araştırma Türkiye deki aile değerleri yapısını geniş bir çerçevede araştırıp, analiz ederek gerek sosyal bilim literatürüne, gerekse de uygulayıcılara (devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları vb) katkı sağlamaktadır. Bu araştırmayla birlikte hem Türkiye deki toplumsal etkileşim süreçlerinin, kültürel eğilimlerin ve ailenin kurumsal yapısının incelenmesi hem de aile değerleri ile ilintili olarak tutum ve davranışların arkasındaki motivasyonların anlaşılması yönünde bir hayli mesafe kat edilmiş olacaktır. Aileyi temel alan araştırma ve çalışmalarıyla bu alanda tek kamu kurumu olma özelliğine sahip Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü bugüne kadar gerçekleştirdiği araştırmalarda aynı zamanda ülkemizdeki sosyal bilim perspektifine de katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda, söz konusu çalışmayı gerçekleştiren araştırma ekibini ve emeği geçenleri kutluyorum. Doç. Dr. Ayşen Gürcan Genel Müdür

9

10 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 1. TANIMLAYICI ÇERÇEVE Konu Amaç Önem ve Gerekçeler Kavramsal Çerçeve Değer Nedir? Değerin Tanımı Değerlerin Sınıflandırılması Aile ve Değerler Toplumsallaşma: Değerlerin Aktarılması Süreci Toplumsallaşma Nedir? Aile Yapısı ve Aile Değerleri Aile Kurumu Modern Dünyada Ailenin Dönüşümü Türkiye de Aile Yapısı ve Aile Değerleri İlgili Araştırmalar ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ Örneklem Veri Toplama Araçları Verilerin İşlenmesi, Analizi ve Kullanılan İstatistikî Teknikler ARAŞTIRMA BULGULARI Görüşülen Kişilerin Sosyodemografik Özellikleri ve Aile yapıları Aileye Verilen Değer Akrabalık İlişkileri ve Geleneksel Aile Değerleri...60

11 3.4. Çocuğa Bakış Evlilik, Sadakat ve Eşler Arası İlişki Boşanma Kadın Rolleri Kadın-Erkek İlişkileri Şiddet Yaşlılık Din ve Gelenek Hayat Memnuniyeti ve Mutluluk Düzeyi Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Çeşitli Unsurların Hayatındaki Önem Düzeyi Çocuğun Davranış ve Niteliklerine Atfedilen Önem Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetler Aile Değerleri Yapısı Faktör Analizi Aile Değerleriyle İlgili Nitel Görüşmelerin Analizi..228 DEĞERLER VE AİLE AKRABA İLİŞKİLERİ ÇOCUĞUN DEĞERİ CİNSEL AHLAK..250 EVLİLİĞE BAKIŞ.259 DUYGUSAL BAĞ 260 GELENEKSEL DEĞERLER..265 KADIN ROLÜ KARAR ALMA EKONOMİ ŞİDDET SONUÇ ÖNERİLER KAYNAKÇA EKLER Ek-1. Ek Tablolar Ek-2. Nicel Araştırma Soru Formu Ek-3. Nitel Araştırma Görüşme Kılavuzu...362

12 TABLOLAR Tablo 1. Cinsiyet Dağılımı..45 Tablo 2. Yaş Dağılımı Tablo 3. Görüşülen Kişinin Eğitim Düzeyi Tablo 4. Eve En Çok Gelir Getiren Kişinin Eğitim Düzeyi 47 Tablo 5. Görüşülen Kişinin Meslek Dağılımı..47 Tablo 6. Medeni Durum Tablo 7. Aile Büyüklüğü (Görüşülen Kişi Dahil) Tablo 8. Evinde Kimlerle Yaşıyor. 48 Tablo 9. Gelir Düzeyi Tablo 10. Çocuk Sayısı Tablo 12. Kaç Yaşında Evlendi Tablo 13. Evliliği Nasıl Gerçekleşti 52 Tablo 14. Erkek İçin İdeal Evlenme Yaşı kaçtır..52 Tablo 15. Kız İçin İdeal Evlenme Yaşı kaçtır...53 Tablo 17. Sosyoekonomik Seviye...54 Tablo 18. Görüşmenin Yapıldığı Yerleşim Yerleri Tablo 19. Görüşmenin Yapıldığı Bölge Tablo 20. Maddi Ve Manevi Sorunlar Olduğunda Başvurulması Gereken İlk Yer Ailedir İfadesine Katılım Düzeyleri...56 Tablo Maddi ve Manevi Sorunlar Olduğunda Başvurulması Gereken İlk Yer Ailedir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı.57 Tablo 21. Ailemin İyiliği İçin Her Türlü Sıkıntıya Katlanabilirim İfadesine Katılım Düzeyleri..58 Tablo Ailemin İyiliği İçin Her Türlü Sıkıntıya Katlanabilirim İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...59 Tablo 22. Aile İçi İlişkiler Eşler Kadar Anne-Babaları da İlgilendirir İfadesine Katılım Düzeyleri.60 Tablo Aile İçi İlişkiler Eşler Kadar Anne-Babaları da İlgilendirir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...61 Tablo 23. Aile İçi Sorunlar Başkalarını Değil Yalnızca Eşleri İlgilendirir İfadesine Katılım Düzeyleri. 62 Tablo Aile İçi Sorunlar Başkalarını Değil Yalnızca Eşleri İlgilendirir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı... 63

13 Tablo 24. Evlilik Boyunca Aile Büyüklerinin Görüşü Dikkate Alınmalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri. 64 Tablo Evlilik Boyunca Aile Büyüklerinin Görüşü Dikkate Alınmalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...65 Tablo 25. Çocuklar Aile Büyüklerinin Olduğu Ortamda Daha İyi Yetişirler İfadesine Katılım Düzeyleri. 66 Tablo Çocuklar Aile Büyüklerinin Olduğu Ortamda Daha İyi Yetişirler İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 26. Akrabalarla Sık Sık Görüşülmelidir İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Akrabalarla Sık Sık Görüşülmelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 27. Çocuklar, Ebeveynlerinin Akrabalarını Tanıyıp Bilmelidir İfadesine Katılım Düzeyleri. 70 Tablo Çocuklar, Ebeveynlerinin Akrabalarını Tanıyıp Bilmelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...71 Tablo 28. Çocuklar Kendi Ayakları Üzerinde Duracak Şekilde Yetiştirilmelidir İfadesine Katılım Düzeyleri..72 Tablo Çocuklar Kendi Ayakları Üzerinde Duracak Şekilde Yetiştirilmelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...73 Tablo 29. On Sekiz (18) Yaşını Dolduran Bir Erkek Geleceğiyle İlgili Kararları Kendisi Vermelidir İfadesine Katılım Düzeyleri...74 Tablo On Sekiz (18) Yaşını Dolduran Bir Erkek Geleceğiyle İlgili Kararları Kendisi Vermelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...75 Tablo 30. On Sekiz (18) Yaşını Dolduran Bir Kız Geleceğiyle İlgili Kararları Kendisi Vermelidir İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo On Sekiz (18) Yaşını Dolduran Bir Kız Geleceğiyle İlgili Kararları Kendisi Vermelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...77 Tablo 31. Çocuklar Evleneceği Eşi Kendi Seçmelidir İfadesine Katılım Düzeyleri...78 Tablo Çocuklar Evleneceği Eşi Kendi Seçmelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 32. Erkek Çocuk Sahibi Olmak Daha Çok İtibar Kazandırır İfadesine Katılım Düzeyleri. 80 Tablo Erkek Çocuk Sahibi Olmak Daha Çok İtibar Kazandırır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...81 Tablo 33. Çocuğun Eğitiminde Gerekirse Dayak Kullanılabilir İfadesine Katılım Düzeyleri..82 Tablo Çocuğun Eğitiminde Gerekirse Dayak Kullanılabilir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...83

14 Tablo 34. Kadının Aldatması Asla Affedilemez İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Kadının Aldatması Asla Affedilemez İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...85 Tablo 35. Erkeğin Aldatması Asla Affedilemez İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Erkeğin Aldatması Asla Affedilemez İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...87 Tablo 36. Evli de Olsa Erkekler Çapkınlık Yapabilir İfadesine Katılım Düzeyleri...88 Tablo Evli de Olsa Erkekler Çapkınlık Yapabilir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 37. Evliliğin Temeli Sadakattir İfadesine Katılım Düzeyleri 90 Tablo Evliliğin Temeli Sadakattir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...91 Tablo 38. Evlilikte Eşler Her Türlü Fedakârlığı Yapmalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Evlilikte Eşler Her Türlü Fedakârlığı Yapmalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 39. Anlaşamayan Eşler Boşanmaktan Kaçınmamalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri.. 94 Tablo Anlaşamayan Eşler Boşanmaktan Kaçınmamalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...95 Tablo 40. İş Hayatında Kadınlar Erkeklerle Aynı Ortamda Çalışabilir İfadesine Katılım Düzeyleri. 96 Tablo İş Hayatında Kadınlar Erkeklerle Aynı Ortamda Çalışabilir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 41. Bir Kadının Asıl Görevi Çocuk Bakımı ve Ev İşleridir İfadesine Katılım Düzeyleri. 98 Tablo Bir Kadının Asıl Görevi Çocuk Bakımı ve Ev İşleridir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 42. Ev İşlerinden Kadın Kadar Erkek de Sorumludur İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Ev İşlerinden Kadın Kadar Erkek de Sorumludur İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 43. Evde Son Sözü Daima Erkek Söyler İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Evde Son Sözü Daima Erkek Söyler İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 44. Bir Erkeğin Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Kurmasında Sakınca Görmüyorum İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Bir Erkeğin Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Kurmasında Sakınca Görmüyorum İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 45. Evlilik Dışı Cinsel İlişki Asla Kurulmamalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Evlilik Dışı Cinsel İlişki Asla Kurulmamalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...107

15 Tablo 46. Kızların Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Kurmasında Sakınca Görmüyorum İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Kızların Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Kurmasında Sakınca Görmüyorum İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı 109 Tablo 47. Kızların Flört Etmesinde Sakınca Yoktur İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo 48. İnsanlar Evlenmeden de Çocuk Sahibi Olabilmelidirler İfadesine Katılım Düzeyleri.112 Tablo İnsanlar Evlenmeden de Çocuk Sahibi Olabilmelidirler İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 49. İnsanlar Nikâhsız da Birlikte Yaşayabilmelidirlerİfadesine Katılım Düzeyleri Tablo İnsanlar Nikâhsız da Birlikte Yaşayabilmelidirler İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 50. Aile Reisi Erkektir İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Aile Reisi Erkektir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 51. Ailenin Geçiminden Erkek Sorumludur İfadesine Katılım Düzeyleri 118 Tablo Ailenin Geçiminden Erkek Sorumludur İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo Kadın İtaat Etmediğinde Kocası Tarafından Dövülebilir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 53. Kadın Kocasının Tokadını Sineye Çekmelidir İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Kadın Kocasının Tokadını Sineye Çekmelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 54. Bakıma Muhtaç Olan Aile Büyükleri Çocuklarınca Aile İçinde Bakılmalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Bakıma Muhtaç Olan Aile Büyükleri Çocuklarınca Aile İçinde Bakılmalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı 125 Tablo 55. Yaşlandığında Anne-Babama Huzurevi Benden Daha İyi Bakar İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Yaşlandığında Anne-Babama Huzurevi Benden Daha İyi Bakar İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 56. Yaşlılığımda Çocuklarım Bana Bakmalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Yaşlılığımda Çocuklarım Bana Bakmalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 57. Günlük Hayatı Dini Kurallara Göre Yaşamalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Günlük Hayatı Dini Kurallara Göre Yaşamalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 58. İnsan Sık Sık Dua Etmelidir İfadesine Katılım Düzeyleri

16 Tablo İnsan Sık Sık Dua Etmelidir İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı...133Tablo 59. Aile, Dinî ve Manevî Değerlerine Bağlı Olmalıdır İfadesine Katılım Düzeyleri Tablo Aile, Dinî ve Manevî Değerlerine Bağlı Olmalıdır İfadesine Katılım Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 60. Genel Olarak Hayatınızdan Ne Ölçüde Memnunsunuz? Tablo Genel Hayat Memnuniyetinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 61. Genel Olarak Ailenizin Ne Düzeyde Mutlu Olduğunu Düşünüyorsunuz?. 139 Tablo Aile Mutluluk Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 62. Genel Olarak Aşağıdaki Kişi Ya Da Gruplara Ne Ölçüde Güvenirsiniz Tablo AKRABALARA Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 64. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi EŞ Tablo EŞİNE Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 65. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi ÇOCUKLAR Tablo ÇOCUKLARA Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı 147 Tablo 66. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi KARDEŞ- 148 Tablo KARDEŞE Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 67. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi ANNE-BABA Tablo ANNE-BABAYA Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 68. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi HEMŞERİLER- 152 Tablo HEMŞERİLERE Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 69. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi KOMŞULAR Tablo KOMŞULARA Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı 155 Tablo 70. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi İŞ ARKADAŞLARI Tablo İŞ ARKADAŞLARINA Güvenin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı 157 Tablo 71. Aile Bireyleri ve Yakın Sosyal Çevreye Güven Düzeyi İLK KEZ TANIŞILAN İNSANLAR Tablo İLK KEZ TANIŞTIĞI İNSANLARA Güven Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 72. Size Belirteceğim İfadelerin Her Birinin Hayatınızda Sizin İçin Ne Kadar Önemli Olduğunu Belirtiniz Tablo 73. Hayatındaki Önem Düzeyi AİLE Tablo AİLESİNİN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 74. Hayatındaki Önem Düzeyi DOST VE ARKADAŞLAR-..164

17 Tablo DOST VE ARKADAŞLARININ Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 75. Hayatındaki Önem Düzeyi İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI Tablo İŞ VE ÇALIŞMA HAYATININ Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 76. Hayatındaki Önem Düzeyi KENDİNE ZAMAN AYIRMA Tablo KENDİNE ZAMAN AYIRMANIN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 77. Hayatındaki Önem Düzeyi EŞİNE ZAMAN AYIRMA Tablo EŞİNE ZAMAN AYIRMANIN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 78. Hayatındaki Önem Düzeyi ÇOCUKLARINA ZAMAN AYIRMA Tablo ÇOCUKLARINA ZAMAN AYIRMANIN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 79. Hayatındaki Önem Düzeyi EV SAHİBİ OLMA Tablo EV SAHİBİ OLMANIN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 80. Hayatındaki Önem Düzeyi ARABA SAHİBİ OLMA Tablo ARABA SAHİBİ OLMANIN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 81. Hayatındaki Önem Düzeyi TASARRUF YAPMA Tablo TASARRUF YAPMANIN Hayatındaki Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 82. Çocuklarınız İçin Aşağıda Belirtilenler Sizin İçin Ne Kadar Önemlidir? Tablo 83. Çocuğu İçin Önem Düzeyi ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMASI Tablo Çocuğunun ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMASININ Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 84. Çocuğu İçin Önem Düzeyi AİLE BÜYÜKLERİNE SAYGILI OLMASI Tablo Çocuğunun AİLE BÜYÜKLERİNE SAYGILI OLMASININ Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 85. Çocuğu İçin Önem Düzeyi =SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRME- 185 Tablo Çocuğunun SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMESİNİN Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 86. Çocuğu İçin Önem Düzeyi ÖZGÜVENLİ OLMASI Tablo Çocuğunun ÖZGÜVENLİ OLMASININ Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 87. Çocuğu İçin Önem Düzeyi BAĞIMSIZ DÜŞÜNME-KARAR VERME Tablo Çocuğunun BAĞIMSIZ DÜŞÜNEBİLMESİNİN Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 88. Çocuğu İçin Önem Düzeyi KENDİ HAKKINI SAVUNABİLMESİ

18 Tablo Çocuğunun KENDİ HAKKINI SAVUNABİLMESİNİN Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 89. Çocuğu İçin Önem Düzeyi ELİ AÇIK (CÖMERT) OLMASI Tablo Çocuğunun ELİ AÇIK (CÖMERT) OLMASININ Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 90. Çocuğu İçin Önem Düzeyi İLERİDE ZENGİN OLMASI Tablo Çocuğunun İLERİDE ZENGİN OLMASININ Önem Düzeyinin Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 91. Ailece Birlikte Aşağıdaki Faaliyetleri Ne Sıklıkla Yaparsınız? 197 Tablo 92. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı AKŞAM YEMEKLERİNİ BİRLİKTE YEME Tablo Ailece AKŞAM YEMEKLERİNİ BİRLİKTE YEME Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 93. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı -SİNEMA-TİYATROYA GİTME Tablo Ailece SİNEMA-TİYATROYA GİTME Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 94. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı ALIŞVERİŞ YAPMA Tablo Ailece ALIŞVERİŞ YAPMA Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 95. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı PİKNİK YAPMA Tablo Ailece PİKNİK YAPMA Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 96. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı SOHBET ETME Tablo Ailece SOHBET ETME Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 97. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı AKRABA ZİYARETİNE GİTME Tablo Ailece AKRABA ZİYARETİNE GİTME Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 98. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı TELEVİZYON İZLEME Tablo Ailece TELEVİZYON İZLEME Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 99. Ailece Birlikte Yapılan Faaliyetlerin Sıklığı TATİLE GİTME Tablo Ailece TATİLE GİTME Sıklığının Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı Tablo 100. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 232 Tablo 101. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 1: GELENEKSEL, EŞİTLİKÇİ, KATILIMCI AİLE DEĞERLERİ 238

19 Tablo 102. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 2: GELENEKSEL KADIN ROLLERİ Tablo 103. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 3: KADIN ERKEK İLİŞKİLERİ (CİNSELLİK-SADAKAT) Tablo 104. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 4: DİN VE GELENEK.243 Tablo 105. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 5: EVLİLİK, ÇOCUK VE KADIN ROLLERİ HAKKINDA GELENEKSEL BAKIŞ Tablo 106. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 6: GELENEKSEL ATAERKİL AİLE DEĞERLERİ Tablo 107. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 7: KADINLARIN ÇALIŞMASI GEREKTİĞİ DÜŞÜNCESİ Tablo 108. Aile Değerleri Ölçeği İfadelerinin Faktör Yüklemeleri FAKTÖR 8: GENÇLERİN BAĞIMSIZ OLMASI DÜŞÜNCESİ...248

20 KISALTMALAR LİSTESİ ASAGEM : Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü İBBS : İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi SES : Sosyo-Ekonomik Seviye SPSS : Statistical Package for the Social Sciences TESEV : Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı TÜİK : Türkiye İstatistik Kurumu TÜSİAD : Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

21

22 GİRİŞ Değerler, genel bir değerlendirmeye tabi tutulduğunda, bireylerin gerçekleştirdiği özel eylemleri ve amaçları yargılamada temel bir standart (ölçüt) sağlayan ve bir grubun üyelerinin güçlü duygusal bağlılıklarıyla oluşmuş soyut, genelleştirilmiş davranış prensipleri olarak ele alınabilir. Toplumsal yapıyı oluşturan unsurlar bireysel bilinçlerden bağımsızdırlar. Bu anlamda karşımıza sosyal kişi ve bu kişinin davranış örüntüleri çıkar. Bir toplumu anlayabilmek toplumsal bilinçlerin tespitiyle mümkün olabilecektir. Özellikle her hangi bir toplumu oluşturan sosyokültürel öğeleri göz ardı eden bir model, bugün yaşamakta olduğumuz sosyal süreçleri açıklamaktan da uzak olacaktır. Bir diğer anlatımla, aile, ekonomi, siyaset, eğitim ya da sosyal bir probleme getirilen makro düzeydeki yapısal değişkenlere göre geliştirilmiş bir model önerisi, bu modelin objesi olan sosyal kişilerin rasyonel tercihlerinin hangi kültürel bağlamda ortaya konulduğunu görmemizi engelleyecektir. Toplumda var olan olguların içinde yer aldığı kültürel çerçeve ve bu çerçevedeki inançlar, değerler, normlar ve tutumlar anlaşılmadan sadece makro düzeyde yapısal değişkenlerle açıklanabilmesi yine bu gerçekliği ortaya çıkarmamıza imkân vermeyecektir. Ayrıca mevcut değerlerin bilinmemesi, ilgili alanlarda ileriye yönelik çıkarımlar yapmamızı da engelleyecektir. Bu anlamda aile değerlerine ilişkin mevcut durumun tespit edilmesi, aile kurumuna yönelik gelecek tasarımı konusunda hayati bir önem arz etmektedir. 1

23 TÜRKİYE DE AİLE DEĞERLERİ Toplumsal yapının temel dinamiklerinden ve bileşenlerinden olan sosyal bir kurum olarak aile, birbirlerine doğrudan akrabalık bağları ile bağlı olan, erişkin üyelerin çocuklara bakma sorumluluğunu üstlendiği bir insan topluluğudur. Aile birey sayısı ve işlevleri ile geçmişten günümüze değişerek her dönemde yeni bir form ve işlev kazanmıştır. Fakat insanlık tarihinden itibaren bir toplumsal yapı olarak varlığını sürdürmüştür. Zamanla niceliğindeki değişikliklere rağmen temelde erkek, kadın ve çocuklar bu yapının her şeklinde yer almıştır. Bu birlikteliğin bir yönü ile toplumsalın devamı için gerekli olmasından dolayı, ailede yaşanan çözülmeler veya yapı değişiklikleri kendini genel anlamda toplumun değişiminde göstermiştir. Sosyolojik literatürde aile hakkında çok çeşitli tanımlar olmasına karşın bunların hepsindeki temel vurgunun ailenin sosyal hayatın temel unsurlarından biri olduğu görülmektedir. Ayrıca ailenin toplumsal yapı içindeki konumu ortaya konularak toplum için ne denli önemli ve evrensel bir unsur olduğu belirtilmiştir. Aile bu haliyle toplumsalın devamı için elzem karakterini kendi işlevleri ile pekiştirerek devam ettirmiştir. Toplumsal yapıda bu kadar önemli bir konuma sahip olan ailenin kurulması ve işleyişinde bireylerin zihninde oluşturdukları değer ölçütlerinin belirlenmesi son derece önem göstermektedir. Bu noktadan hareketle Türkiye de Aile Değerleri Araştırması, Türk toplumundaki aileyle ilgili değerlerin ve değer yapılarının neler olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşabilmek için bir alan araştırması tasarlanmış ve toplumdaki aile değerlerinin belirlenebilmesi için nicel ve nitel olmak üzere iki ayrı araştırma gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırmada kullanılmak üzere önceki araştırmalardan da yararlanılarak bir Aile Değerleri Ölçeği geliştirilmiş ve aileyle ilgili diğer konuları da ele alan bir soru formu aracılığıyla uygulanmıştır. Aile değerlerinde belirlenen ana başlıklarda toplumun algısını daha iyi görebilmek için ise nitel araştırma ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Türkiye de Aile Değerleri Araştırması üç ana bölüm halinde sunulmaktadır. İlk bölüm, tanımlayıcı çerçeve başlığında; konu, aile ve değerlerle ilgili literatürün tarandığı ve tartışıldığı kavramsal çerçeve, amaç ve önem ve gerekçeler bölümleri yer almaktadır. İkinci bölüm araştırmanın metodolojisini anlatmaktadır. Bu bölüm; örneklem, veri toplama araçları, verilerin işlenmesi, analizi ve kulanılan istatistiki teknikler bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümde hem nicel hem de nitel araştırma için bilgiler verilmektedir. Son bölüm olan araştırma bulgularında ise, sorgulanan temalar çerçevesinde onyedi ayrı başlıkta araştırma bulguları sunulup yorumlanmıştır. Sonuç bölümü ortak bir değerlendirme ile araştırma sonuçlarını özetleyip tartışmaktadır. Ayrıca bulgulardan yola çıkılarak öneriler de sunulmuştur. 2

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEK EBEVEYNLİ AİLELER

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEK EBEVEYNLİ AİLELER T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEK EBEVEYNLİ AİLELER Ankara 2011 T.C. BAŞBAKANLIK AILE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Tek Ebeveynli Aileler Proje İzleme

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON

KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON Kamil ŞAHİN Özet Kültürel yozlaşma, genellikle ekonomik ve siyasi güç açsından diğer toplumlardan daha geride bulunan ve diğer toplumlar ve onların

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 12. SINIF DERS KİTABI YAZARLAR Yılmaz ALBAYRAK Ümmet ERKAN Serdar GÜLER Ercan ZORTUNA DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ=

=ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= =ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ= 1 BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA Bilim, geçerliliği konu üzerinde çalışan bilim adamları tarafından kabul edilen belli yöntemlere uygun olarak bilgiler üretme ve üretilen bilgileri

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI T.C. BAŞBAKANLIK Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PERSPEKTİFİNDEN ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ: FARKLI ÜLKE UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Melek BÜTÜN DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TÜM ALANLAR MESLEK ETİĞİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler *

Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Değerler * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 12 (2) [Ek Özel Sayı/Supplementary Special Issue] Bahar/Spring 1327-1344 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl:3, Sayı:9 ARALIK 2012 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI 1 Prof.Dr. Şefik YAŞAR Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET

ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ ÖZET ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARDA İLETİŞİM: DİVRİĞİ ÖRNEĞİ Zekiye TAMER GENCER I ÖZET Günümüz Türkiye sinde, yaşanan çok kültürlü bir yapıdan ve bu yapının beraberinde getirdiği kültürel zenginlikten bahsetmek

Detaylı

BİR DE BURADAN BAK. Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur SERPİL SANCAR SELMA ACUNER İLKNUR ÜSTÜN AKSU BORA LARA ROMANİUC

BİR DE BURADAN BAK. Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur SERPİL SANCAR SELMA ACUNER İLKNUR ÜSTÜN AKSU BORA LARA ROMANİUC BİR DE BURADAN BAK Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu Değil, Toplumun Sorunudur SERPİL SANCAR SELMA ACUNER İLKNUR ÜSTÜN AKSU BORA LARA ROMANİUC BİR DE BURADAN BAK Cinsiyet Eşitsizliği Bir Kadın Sorunu

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı