Odamızın gerçek sahibi üyelerimiz ile de paylaşımlarımız artarak sürecektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Odamızın gerçek sahibi üyelerimiz ile de paylaşımlarımız artarak sürecektir."

Transkript

1 Sayın Üyemiz, 2013 yılını geride bırakarak yeni bir yıla daha girdik. ÇTSO olarak umutlarımız, hedeflerimiz, projelerimiz, beklentilerimiz var. Çanakkalemiz ve Ülkemiz için asla azalmayacak heyecanımız, her daim artan bağlılığımız, her zamankinden fazla aidiyet duygumuz, hiç eksilmeyecek mücadele gücümüz var. Ve inanıyoruz ki Çanakkaleliler olarak Çanakkale ve Ülkemiz için yapılması gerekenleri gerçekleştirebilecek yüreğimiz, vizyonumuz, potansiyelimiz, engin birikimimiz var. Önümüzdeki 2014 yılının Ülkemiz için milli bütünlük ve beraberlik içersinde 2023 hedeflerine hızla yaklaşacağımız bir yıl, Çanakkale miz için kaybedilen yılları yakalayacağımız bir başlangıç, değişim ve değişim ile beraber gelişimine dair tüm fırsatların en iyi şekilde değerlendirileceği bir yıl olmasını diliyoruz.. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak, geride bıraktığımız 2013 yılında olduğu gibi, 2014 yılında da Çanakkale miz için çalışmalarımıza; heyecanımızı taze tutarak, aynı azim ve kararlılıkla Çanakkale sevdalıları ile işbirliği ve dayanışma içerisinde bulunarak devam edeceğiz. Başlattığımız proje ve çalışmalar sürecek, Çanakkale için hizmete memur olmaya, en iyisini kazandırmak için uğraşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Odamızın gerçek sahibi üyelerimiz ile de paylaşımlarımız artarak sürecektir no lu tutanaklarımız bilgilerinize sunulmuştur: ÇANAKKALE 2015 ÇALIŞMALARI VE PROJELERİMİZİN GÖRÜŞÜLMESİ Çanakkale 2015 çalıģmaları ve projelerimiz hakkında görüģüldü. Tüm oda ve borsalara 2015 yılında bir toplantılarını burada yapmaları için yazılacak yazının ardından ziyaretler de gerçekleģtirilerek davet edilmeleri, ayrıca Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinden tarihli yazımız ile talep edilen randevunun takip edildiği belirtildi yılı için Ġstanbul ile yapılacak çalıģmalar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı ġevki Mert Mildon un Kasım tarihlerinde Ġstanbul a görevli olarak gitmesine oybirliği ile karar verildi. LOGO REVİZE ÇALIŞMALARININ SUNULMASI Logo revize çalıģmaları sunuldu. Yönetim Kurulu BaĢkanı Bülend Engin, yeni logo tasarımında beklentileri daha iyi anlamak için mevcut tasarımda yer alan her bir sembolün anlamı, özellikle rahatsız olunan renk/font/ģekil/yaklaģım varsa bu konuda görüģ bildirilmesini, beklenilen çalıģmanın kapsam ve kullanım alanları. (pdf'teki bulunan kullanım Ģekillerinin dıģında kart vizit, ambalaj vb. kullanımlar için kurumsal kimlik çalıģması, farklı boyut ve formatların talebi) gibi konularda düģüncelerin iletilmesini istedi. Konunun Yönetim Kurulu BaĢkanı Bülend Engin tarafından takibi ve revize edilerek son haline getirilmesi için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. FOTOĞRAF YARIŞMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ Ağustos ayında Sayın Valimiz Ahmet Çınar ın Odamızı ziyareti sırasında 2015 yılındaodamız ev sahipliğinde ve Kongre Fuar Merkezinde ulusal bir fotoğraf yarıģması düzenlemek için verdiği görev üzerine yapılan çalıģma hakkında bilgi verildi. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu ile görüģüldüğü belirtildi. Fotoğraf yarıģmasını Sayın Vali Ahmet Çınar ın önceden istemiģ olduğu gibi gereğinin yapılması için Yönetim Kurulu BaĢkanı Bülend Engin e yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2 Değerli Üyelerimiz, ÇTSO olarak Çanakkalemizin 100.yılında ciddi projeler ve icraatlarımızla yer alacağız. Her hafta gündeme aldığımız 2015 yılının, sadece birkaç günü ya da haftası değil tüm yıla yayılan bir dolulukla yaşanması, esnafımızın, üyelerimizin ticari hayatının canlanması ve daha sonraki yıllar için de kalıcı ve sürdürülebilir kazanımlara vesile olması için çalışıyoruz. Çanakkale Logomuzun tanıtımını yaptık ve tescil işlemlerini sitesinden kullanımına dair bilgileri edinebilirsiniz başlattık. Odamızın web Kiosklarımız geldi ve yazılım çalışmaları yapıldı. Çok yakında şehrimizin merkezi noktalarına konarak yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunulacak. Teknopark arazinde gerçekleştireceğimiz yarışmanın hazırlıkları hızla sürüyor. yarışmamızı 2014 yılı içersinde yapmayı planlıyorz. İlk TOBB ETÜ ÇTSO Eğitim Birimleri onay aşamasında ylında bir toplantılarını Çanakkale de yapmak üzere davet ettiğimiz oda ve borsalarımızdan güzel dönüşler alıyoruz TARİHİNDE YAPILAN BALIKESİR ÇANAKKALE 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZEN PLAN TASLAĞI TOPLANTISI HAKKINDA GÖRÜŞÜLMESİ tarihinde Ticaret Borsasında yapılan Balıkesir-Çanakkale 1/ ölçekli Çevre Düzen Plan taslağı toplantısının /2701 tarih sayılı yazımız ile itibarı ile tüm üyelerimize duyurulduğu, tarihli Meclis toplantısında gündeme gelmesinin ardından Yönetim Kurulu BaĢkanı Bülend Engin in Meclis toplantısında bilgi verdiği ve alınan karar ile tarihinde tüm Meclis üyelerine toplantı özeti ve plan taslağının itibarıyle duyurulduğu bilgisi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine sunuma ait cd verildi. İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAZISI Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu Aralık 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan Travel Turkey Turizm Fuarına katılıp katılmayacağının sorulduğu anlaģıldı. Oda olarak katılacağımızın bildirilmesine, Sadık Aydoğan, Güven BarıĢ Yüksel ve Hikmet Sezen in görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. Sayın Üyemiz, Valiliğimiz himayelerinde İlimizin en güzel şekilde tanıtıldığına inandığımız Travel Turkey Turizm Fuarını, komitelerimizden gelen talep üzerine üyelerimizin ziyaret etmesine imkan sağladık. ÇANAKKALE İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ Çanakkale Ġli Arı YetiĢtiricileri Birliği nin tarihli yazısı okundu. Türkiye de ilk defa 23 Kaısm 2013 tarihinde düzenlenecek olan Ġstanbul Bal ve Arı Ürünleri Fuarı na Çanakkale Ġli Arı YetiĢtiricileri Birliği olarak katılmak istediklerini belirterek otobüs tahsisi talebinde bulundukları anlaģıldı. Uygun bulunarak gerekli organizasyonun yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

3 3.SANAYİ ŞURASI İLE İLGİLİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLEND ENGİN E GELEN DAVETİYE HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ Kasım 2013 tarihlerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın ev sahipliğinde Ankara da düzenlenecek olan 3. Sanayi ġurası ile ilgili program hakkında bilgi verildi. DEFTERDARLIK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ NÜN RAYİÇ BEDEL İLE İLGİLİ YAZISI Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü nün tarih ve 2925 sayılı yazısı okundu. Ġlimiz Merkez Ġlçe Barbaros Mahallesinde bulunan Hazineye ait 139 ada, 94 parsel, 3191,35 m2 yüzölçümlü taģınmazın üzerinde barınma, beslenme ve eğitim çalıģmalarının yürütüleceği sosyal tesis yapılması amacıyla Dardanel Spor Faailiyetleri A.ġ. lehine 29 yıl süreli müstakil ve daimi nitelikte irtifak hakkı tesis edildiği, ancak adı geçen Ģirket tarafından sözleģme hükümlerine uyulmaması nedeniyle Bakanlık tarafından tesis ve tapuya tescil edilen irtifak hakkı iptal edildiği, söz konusu irtifak hakkının iptal edilmesi ile taģınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesislerin Hazineye geçtiği ve tapuya Ģirket adına iģlenen irtifak hakkı Ģerhinin terkin edildiği anlaģıldı. Bu defa, Dardanel Spor Faaliyetleri A.ġ. tarafından 139 ada, 94 parsel, 3191,35 m2 yüzölçümlü taģınmazın Ģirketleri tarafından kullanılan krokisinde iģaretli 1.969,60 m2lik kısmı üzerinde yeniden irtifak hakkı tesisi talep edildiği belirtilerek yapılacak irtifak hakkı iģlemine esas olmak üzere söz konusu taģınmaz malın Hazine parseline isabet eden kısmı üzerindeki bina da dikkate alınmak suretiyie getirebileceği yıllık irtifak hakkı bedelinin bildirilmesi istendiği anlaģıldı. TaĢınmazın yıllık irtifak hakkı bedelinin ; ulaģım, inģaat durumu, mevkii, çevredeki emsallerinin gerek kiralama, gerek alım satım değerleri, eksik fazla yönleri değerlendirildi, yapılan incelemeler dikkate alındı ve söz konusu taģınmazın yıllık irtifak hakkı bedelinin ,00 TL olabileceği takdir ve tespit edildi. GİYİM YARDIMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ Faaliyet alanımız içersindeki Milli Eğitime bağlı okullara yapılacak giyim yardımları ile ilgili malzemelerin ilçe ve okullarına göre düzenlendiği belirtildi ve dağıtımı ile ilgili görev dağılım aģağıdaki Ģekilde belirlendi. Ayvacık Bayramiç Çan Ezine Eceabat Gökçeada Lapseki Yenice Çanakkale : Ahmet Selçuk Erdoğan : Güven BarıĢ Yüksel : Tamer Selçuk Semizoğlu : Mustafa Kansu : Mert Mildon : Hasan Ġlhan Yürükçü : Sadık Aydoğan : Tamer Selçuk Semizoğlu : Hikmet Sezen, Emin Aydoğan, Mehmet Özkurnaz Sayın Üyemiz, TOBB tarafından gönderilen bütçe ile faaliyet alanımızdaki 678 öğrenciye mont ve ayakkabı yardımı yapıldı ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından bizzat ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Daha önce de paylaştığımız gibi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak satın almalarımızda her ne kadar %5 -% 10 fazlasına Çanakkale firmalarını tercihten yana olsak da TOBB tarafından yoksul ve muhtaç öğrencilere ayni yardım olarak gönderilen parayı daha fazla sayıda ihtiyaç sahibi için harcamak, fakir fukara ve yetimin hakkını korumak sorumluluğumuz var. Kamu kaynağı niteliğindeki gelirlerimizi kamu menfaatleri doğrultusunda harcamak, aynı şartlarda en uygun fiyat teklifine göre alımları gerçekleştirmek, mal ve hizmet alımlarımızı mümkün ölçüde en müsait şartlarda ilk elden yapmak görev ve sorumluluğumuz ile bu yardım gerçekleştirilmiştir. SİGORTACILIK İL DELEGELERİ MEHMET BEŞPINAR VE METİN KENAR IN YAZILARI Sigorta Ġl Delegeleri Metin Kenar ve Mehmet BeĢpınar ın tarihli yazıları okundu. 29 Kasım 2013 günü TOBB nde yapılacak olan Sigortacılık Sektör Meclisi seçiminde ÇTSO Çanakkale delegesi olarak oy kullanacaklarından yol ve konaklama ihtiyaçlarının karģılanmasını talep ettikleri anlaģıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile yol ve konaklama giderlerinin karģılanmasına karar verildi.

4 2014 BÜTÇE HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ Genel Sekreter Sema Sandal bütçe hazırlıkları ile ilgili yönetmelik maddeleri hakkında bilgi verdi. Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde; bütçe tasarısının genel sekreterlik tarafından Aralık ayının ilk haftasındaki toplantıda görüģülmek üzere Yönetim Kuruluna sunması, Aralık ayı meclis toplantısında görüģülmek üzere Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından da toplantı gününden en az iki hafta önce Meclis BaĢkanına yazı ile sunulması, Meclis BaĢkanlığı tarafından da bütçe tasarısının incelenmek üzere Hesapları Ġnceleme Komisyonuna havale edilmesi gerektiği belirtildi. Komisyonun kendisine sunulan bütçe tasarısını Meclis BaĢkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüģünü bir rapor halinde düzenleyeceği ve Meclise sunacağı bilgisi verildi yılı bütçemiz ve Ekim 2013 itibarıyle gerçekleģme oranları, gelir-gider tabloları değerlendirildi. Bütçede artıģ öngörülmeden, kayıt ücreti ve yıllık aidat ile hizmet ücretlerinde indirime gidilmesi yönünde çalıģma yapılarak bir sonraki hafta tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. TOBB NİN MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ YAZISI TOBB nin tarihli yazıları ile iletilen mahalli idareler seçimlerine iliģkin Yüksek Seçim Kurulunun kararları okundu. Oda ve borsaların, Birliğin organ üyelerinden mahalli idareler seçimlerinde aday olacakların oda,borsa ve Birlik teki görevlerinden istifa edip edemeyecekleri, edecekler ise hangi organ üyelerinin isitfa etmesi gerektiği konusunda açıklık bulunmadığı belitilerek yapılan açıklamalarda bulunulduğu anlaģıldı. Sonuç olarak 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde aday olmak isteyen ticaret odaları, borsaları ile TOBB Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alanların görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği, diğer organlarda görev alanların görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmalarının zorunlu olmadığı, Oda Muamelat Yönetmeliğinde Meclisin denetim organı olduğu belirtilse de müstakil bir denetim organı olmayıp Meclis çalıģması içinde denetim görevi de yerine getirildiğinden aday adayı olmak isteyen Meclis üyelerinin görevden çekilmelerinin gerekmediği yönünde görüģ bildirildiği görüldü. Bilgi edinildi ve Organ üyelerine de duyurulmasına oybirliği ile karar verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ - ÇAGĠAD ın tarihli yazısı okundu tarihinde saatleri arasında Aksiyon Dergisi Ankara Temsilcisi Ġdrsi Gürsoy un katılımı ile gerçekleģtirmeyi planladıkları için konferans salonunun tahsisini talep ettikleri anlaģıldı. Uygun bulunarak Dr. Ġbrahim Bodur Konferans Salonunun tahsisine oybirliği ile karar verildi. - ĠÇDAġ A.ġ. nin Çanakkale ġehitler Abidesi nin yapılıģ öyküsünün konu edildiği fotoğraf sergisini ÇTSO Çanakkale - Evi nde yapmak istedikleri iletildi. Uygun bulunarak oybirliği ile 11 Aralık 2013 tarihinden itibaren sergi için ÇTSO Çanakkale Evi nin tahsisine karar verildi. - YılbaĢı promosyonları için gelen numuneler incelendi. Bu yıl promosyon yaptırılmamasına oybirliği ile karar verildi BÜTÇE HAZIRLIKLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜLMESİ 2014 Bütçe hazırlıkları çerçevesinde yapılan çalıģma sunuldu. Üyelerimizin en çok ihtiyaç duyduğu oda kayıt belgeleri, ortaklık pay belgeleri, faaliyet belgeleri, ticaret sicil gazetesi suret tasdikleri gibi belgelerin bedelsiz verilmesi, kayıt ücreti ve yıllık aidat tavanının 300,00 TL na indirilerek diğer hizmet ücretlerinin de bu tavana göre tekrar değerlendirilmesine ve bir sonraki toplantıda Meclise sunulmak üzere son halinin belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. KENT KONSEYİ NİN SEÇMEN BEYANNAMESİ KONULU YAZISI Kent Konseyi nin tarihli yazısı okundu. Yerel yönetim seçimlerinde aday olacaklara kentlilerin taleplerinden oluģmuģ bir belge niteliğinde olan Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesini sundukları ve Odamızca belirlenecek bir günde üyelerimiz ile birlikte talep belirleme toplantısı gerçekleģtirmek istedikleri anlaģıldı. Kent Konseyi ile görüģülerek toplantının 04 veya 11 Aralık 2013 günlerinden birinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE GAZETECİLER DERNEĞİ NİN 10.KURULUŞ YILDÖNÜMLERİ İLE İLGİLİ YAZISI Çanakkale Gazeteciler Derneği nin yazısı okundu BaĢarılı Gazeteciler YarıĢması için hazırlıkları baģlattıkları, Aralık ayı sonuna kadar sonuçlandırılacak yarıģmada dereceye girecek meslektaģlarına 10 Ocak 2014 günü bir akģam yemeği ile ödül verecekleri ve bu yemeğe protokol, iģ dünyası ve siyaset dünyası temsilcilerini davet edeceklerini belirttikleri ve yemeklerine Odamızdan 4.000,00 TL destek talep ettikleri anlaģıldı. Komitelerin gündemine alınarak Komite bütçelerinden karģılanabileceğinin iletilmesine ve Çanakkale Evi ne yönlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. İŞ MERKEZİ KİRALAMA TALEPLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. Çanakkale Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılmak üzere ÇTSO ĠĢ Merkezi 7-9 ve 11 no lu ofisleri klimalı fiyattan kiralamak istedikleri, kira sözleģmesindeki kira artıģı ile ilgili maddeyi Maliye Bakanlığı nın tarih ve sayılı genelgeleri doğrultusunda düzenlenmesini talep ettikleri anlaģıldı. Uygun bulunarak klimalı liste fiyatı üzerinden no lu ofislerin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne kiralanmasına, BaĢbakanlık onayını müteakip kira tarihinin baģlatılmasına oybirliği ile karar verildi.

5 Çanakkalespor Futbol Kulübü Derneği nin tarihli yazısı okundu. Çanakkale gençlerine armağan olarak kentimize kazandırılan ÇTSO ĠĢ Merkezinde kulüp faaliyetleri için uygun görülen bir ofisin, itibarıyle tahsisi veya kiralanmasını talep ettikleri anlaģıldı. Tahsis yapılmadığından 16 no lu ofisin klimalı liste fiyatı üzerinden kiralanmasına oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE VALİLİĞİ NİN KARAYOLU GÜVENLİĞİ İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI İLE İLGİLİ YAZISI Çanakkale Valiliği nin tarihli yazısı okundu tarihinde yapılacak olan Karayolu Trafik Güvenliği Ġl Koordinasyon Kurulu toplantısına katılım sağlanmasının istendiği anlaģıldı. Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kansu nun katılmasına oybirliği ile karar verildi. BURSİYER LİSTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ONAYA SUNULMASI Burs müracaatları değerlendirildi. Bu yıl ödemelerin belirlenen kriterler çerçevesinde yapılmasına,revize edilmesi düģünülen maddelerin önümüzdeki yıl değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ Yönetim Kurulu BaĢkanı Bülend Engin GMKA Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantısının 16 Aralık 2013 Pazartesi günü Odamızda yapılacağı bilgisini verdi YILI KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ İLE HİZMET ÜCRETLERİ TARİESİNİN TESPİTİ 2014 yılında uygulanacak tarife ile ilgili görüģüldü. 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5174 sayılı Kanunda belirlenen esaslar ve 12 Eylül 2005 tarihinde yürürlüğe giren Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde aģağıdaki Ģekilde tespit edilen 2014 yılı tarifesinin tarihinden itibaren uygulanmak üzere Meclisin onayına arz edilmesine oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE TĠCARET ve SANAYĠ ODASI KAYIT ÜCRETĠ ve YILLIK AĠDAT TARĠFESĠDĠR 2014 KAYIT ÜCRETĠ TL YILLIK AĠDAT TL 1 NCĠ DERECE 300,00 300,00 2 NCĠ DERECE 225,00 225,00 3 NCÜ DERECE 220,00 220,00 4 NCÜ DERECE 200,00 200,00 5 NCĠ DERECE 160,00 160,00 6 NCI DERECE 140,00 140,00 7 NCĠ DERECE 120,00 120,00 ÇANAKKALE TĠCARET ve SANAYĠ ODASI HĠZMET ÜCRETLERĠ TARĠFESĠDĠR HĠZMETLER 2014 TARĠFE TL 1- FATURA SURETLERĠNĠN ONAYI 300,00 fazla olamaz. (Fatura tutarının % 0.5 i) (10 TL den az olamaz) 2- TĠCARĠ VE SINAĠ EġYA NUMUNELERĠNĠN VASIFLARININ ONAYI 45,00 3- BĠLĠRKĠġĠ VE EKSPER RAPORLARI ĠLE KAPASĠTE RAPORLARI BilirkiĢi Raporları Büyük işletmeler KOBİ ler Küçük işletmeler Rapor Ücreti ,00 Eksper Ücreti ,00 Eksper Raporları Rapor Ücreti ,00 Eksper Ücreti ,00 Kapasite Raporları Rapor Ücreti ,00 Eksper Ücreti ,00

6 Not: Kapasite Raporlarının Tanziminde UlaĢım, ĠĢyerleri Tarafından Sağlanır. Eksperlerin Kapasite Raporu Ġçin ĠĢyerlerine GidiĢ GeliĢlerde Kendi Özel Araçlarını Kullanmaları Halinde 10 Km Ġçin 1 Litre KurĢunsuz Benzin Parası Ve Deniz UlaĢımı Olan Yerlerde Gemi GeçiĢ Bedeli Ayrıca Tahsil Edilir. 4-SINAĠ VE TĠCARĠ MAHĠYETTE BELGELER ġirket KuruluĢu Hizmet Ücreti 200,00 ġirket Nev i DeğiĢikliği Hizmet Ücreti 200,00 ġirket Bölünme ĠĢlemleri Hizmet Ücreti 200,00 Yetki Belgesi 100,00 Koop. Genel Kurul Tescili (Her yıl Ġçin) ġirket Genel Kurul Tescili 125,00 Ortaklar Kurulu Kararı 110,00 Tadil Tasarısı 110,00 Ünvan ĠĢ DeğiĢikliği 110,00 Sair ĠĢlemler ġirket Sermaye Artırımı Hizmet Ücreti 90,00 ġirket Devir ĠĢlemleri Hizmet Ücreti 90,00 ġirket BirleĢme ĠĢlemleri Hizmet Ücreti 90,00 Banka ĠĢlemleri Ücreti 300,00 5- TAHSĠS VE SARFĠYAT BELGELERĠ 200,00 BilirkiĢi Ücreti 125,00 6-KALĠTE, YETERLĠK VE NUMUNE BELGELERĠ 150,00 7-TÜRK MALI BELGESĠ 235,00 TOBB SAYILI KARAYOLLARI TRAFĠK KANUNUNUN 22.MADDESĠ GEREĞĠNCE VERĠLEN Ġġ MAKĠNALARI TESCĠL BELGESĠ (TOBB tarafından belirlenen rakam) 9-TIR KARNELERĠ,ATA VE EUR 1 DOLAġIM BELGELERĠ,MENġE ġehadetnamelerġ VE EAN-UCC ÇĠZGĠ KOD ĠġLEMLERĠ, MAL VE HĠZMETLERĠN ULUSLAR ARASI TĠCARETĠNDEKĠ BEYAN- NAME, VESĠKA VE BENZERĠ BELGELER( TOBB tarafından belirlenen rakam) 10- A.TR BELGE VE ONAY ÜCRETĠ (TOBB tarafından belirlenen rakam) 11-TĠCARET SĠCĠLĠ HĠZMETLERĠ 150,00 12-TĠCARĠ VE SINAĠ MAHĠYETTE DĠĞER HER TÜRLÜ BELGE VE BĠLGĠLER ĠLE HĠZMETLER Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifeleri 50,00 K Belgeleri Bedeli (TOBB tarafından belirlenen rakam) K Belgeleri Hizmet Bedeli (TOBB tarafından belirlenen rakam) Tır GeçiĢ Belgesi 10,00 Kaydı olmadığına dair belge 15,00 Bu tarifede belirtilen ücretler 300,00 TL nı geçemez. Bu tarifede yer almayan belge ve hizmetlerden tahsil edilecek ücret içerik itibarıyle tarifede yer alan en yakın belge veya hizmet bedeli kadardır YILI TAHMİNİ BÜTÇESİNİN TESPİTİ 2014 yılı gelirlerinin ,00TL Kayıt Ücreti, ,00 TL Yıllık Aidat, ,00 TL Munzam aidat, TL Hizmetler KarĢılığı, ,00TL Belge bedelleri, 1.000,00 TL Yayın Gelirleri, 1.500,00 TL Temsilcilikler Geliri, 1.000,00 TL Tarife Tasdik Ücreti, 100,00 TL Para cezaları, 100,00 TL Misli Zamları, ,00 TL Faiz Gelirleri, 100,00 TL Kambiyo Gelirleri, TL Sair Gelirler olmak üzere toplam TL, Gelir Bütçesine denk olarak Gider Bütçesinin de ; 500,00 TL Kambiyo Giderleri, ,00TL Personel Giderleri, ,00 TL DıĢarıdan Sağlanan Hizmetler, ,00 TL Basın Yayın Giderleri, ,00 TL Kira Giderleri, ,00 TL Genel Yönetim Giderleri, ,00 TL Seyahat ve Yol Giderleri, 7.000,00 TL ġube ve Temsilcilik Giderleri, ,00 TL Birlik Aidatı, Kanuni Aidat Pay ve Fonlar Faslı, ,00 TL Eğitim ve Fuar Giderleri Faslı, ,00 TL BağıĢ ve Yardımlar, 9.600,00 TL Vergi Resim ve harçlar olmak üzere TL olarak tespit edilerek Meclisin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi

7 Sayın Üyemiz, Yönetim Kurulumuzca tespit edilen 2014 Tarifemiz ve Bütçemiz, Hesap İnceleme Komisyonumuzca incelenmiş ve uygunluk görüşü ile Yüce Meclisimize arz edilmiş, Yüce Meclisimizde de oybirliği ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Oda tarihinde bir ilk olarak Aidat ve Hizmet Ücretleri Tarifemizde indirime gidilmiş, Kanunen ayrılması gerekli gider kalemleri ve Komitelerimize ayrılan bütçe dışındaki gider bütçeleri kısılmıştır. Üyelerimizin sıklıkla kullandığı belgelerden, gazete tasdiklerinden alınan ücretler kaldırılmıştır. Siz değerli üyelerimizden tahsil ettiğimiz aidatlarla sağlanan gelirlerimizi harcarken azami tasarruf ve hassasiyet gösterdiğimizden, kamu yararı gözettiğimizden şüpheniz olmasın. KENT KONSEYİ NİN SEÇMEN BEYANNAMESİ KONULU TOPLANTISI İLE İLGİLİ BİGİ VERİLMESİ Kent Konseyi nin tarihli yazısı okundu. Yerel yönetim seçimlerinde aday olacaklara kentlilerin taleplerinden oluģmuģ bir belge niteliğinde olan Çanakkale Kenti Seçmen Beyannamesini sundukları ve Odamızca belirlenecek bir günde üyelerimiz ile birlikte talep belirleme toplantısı gerçekleģtirmek istedikleri anlaģıldı. 11 Aralık 2013 ÇarĢamba günü Yönetim Kurulu olarak taleplerimizin iletilmesine oybirliği ile karar verildi. Sayın Üyemiz Ticaret ve hizmet konularında öncü olmak, yerel değerleri sürdürülebilir gelişim anlayışı ile bütünleştirmek gibi bir vizyonu sahiplenmiş, bu vizyonu gerçekleştirmek için de Kentte paylaşımcı, katılımcı, siyaset üstü çalışma anlayışı ile kolaylaştırıcı misyonu üstlenmiş Çanakkale Kent Konseyi ne bu kutsal görevi ifadaki başarılarından ve İlimiz İş Dünyasının önünü açmada sağladığı kolaylıklardan dolayı teşekkür ediyoruz. 11 Aralık 2013 tarihinde Yönetim Kurulumuzu ziyaretleri sırasında da kendilerinin belirlemiş olduğu 14 maddelik Seçmen Beyannamesi ile ilgili görüşlerimizi sunduk, nasıl bir yerel yönetim istediğimizi anlattık. Çanakkale nin ihmale değil hizmete layık bir kent olduğunu, Çanakkaleliler in de vizyon sahibi, referansı sağlam yöneticiler tarafından yönetilmeye layık olduğunu vurguladık. Dikkate alınarak ilgili yerlere iletildiğine inanıyoruz..rayiç FİYAT TESPİTLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ -Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü nün tarih ve nolu yazılarıyla Kilitbahir Köy Ġçi Mevki (Seyit OnbaĢı) 571,577,578,279,280,581,582,583,584,585 nolu parsellerin kamulaģtırılması yapılacağı ndan değerlerini sorduğu anlaģıldı. Söz konusu yerler değerlendirildi ve m2 birim fiyatlarının 500,00 TL olabileceği takdir ve tespit edildi. - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin ve sayılı yazısı okundu. Lapseki Suluca Köyü Zümbüllü Tarla Mevkii ndeki 1280m2 yerin değerini sordukları anlaģıldı. Ġlgili yerlerin m2 birim fiyatlarının 40,00 TL olabileceği takdir ve tespit edilmiģtir. ÇANAKKALE LİMAN İŞLETMESİ-DARDANEL ÖNENTAŞ A.Ş.- OKYAYLAR GIDA LTD ŞTİ NİN ÇANAKKALE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ NÜN BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İTHALATINDA YETKİLİ KILINMASI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNULMASINI TALEP EDEN YAZILARI Çanakkale Liman ĠĢletmesi-Dardanel ÖnentaĢ A.ġ.- Okyaylar Gıda Ltd ġti nin yazıları okundu tarihinde yayınlanan tebliğ uyarınca tarihi itibarıyle Çanakkale Gümrük Müdürlüğü nün yetkisinin kaldırıldığı ve deniz yolu ile Çanakkale Limanından ithalatın mümkün olamayacağı belirtilerek bitkisel ve hayvansal ürünlerin ithalatında Çanakkale Gümrük Müdürlüğünün de yetkilendirilmesiyle ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na yazı yazılmasını talep ettikleri anlaģıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı na yazılmasına oybirliği ile karar verildi.

8 KOMİTE KARARLARI ÜZERİNE TOBB A İLETİLEN, GIDA SEKTÖRÜNDEKİ FARKLI KDV ORANLARI UYGULAMASI VE BANKALARIN ALTIN SATIŞI UYGULAMASI İLE İLGİLİ YAZILARA GELEN CEVAPLARIN GÖRÜŞÜLMESİ nolu Meslek Komitelerinin talebi üzerine farklı KDV oranları uygulaması ile ilgili TOBB ne yazılan yazmıza gelen cevap okundu. Ġlgili talebimizin Maliye Bakanlığı Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı na intikal ettirildiği anlaģıldı. Ġlgili Komitelere iletildiği belirtildi, bilgi edinildi. 6 nolu Meslek Komitesinin talebi üzerine Bankaların altın satıģı ile ilgili yazılan yazımıza TOBB nden gelen cevap okundu. Yazımızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu na intikal ettirilmiģ olduğu ve alınan cevapta tarihli yönetmelikle Bankaların sadece Cumhuriyet altın sikkeleri ve Cumhuriyet ziynet altınlarının alım satımı ile ilgili yetkilerinin olduğu bunun dıģında yetkilerinin bulunmadığı, bunun dıģında da bir uygulama olmadığının iletildiği anlaģıldı. Ġlgili Komiteye iletildiği belirtildi, bilgi edinildi. Sayın Üyelerimiz, Sizlerden gerek doğrudan gerekse Komiteleriniz vasıtası ile iletilen tüm talepler Yönetim Kurulumuzda değerlendirilmekte ve gereği yerine getirilmektedir. Üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek Odamızın asli görevlerindendir. İlettiğiniz sorunlar ilgili mercilere iletilmekte, takibi yapılmakta ve çözümü için azami gayret gösterilmektedir. SALON TAHSİS TALEPLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ - Ġl Sağlık Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu tarihinde gerçekleģtirilecek olan sempozyumları için Dr. Ġbrahim Bodur Salonunu tahsisini talep ettikleri anlaģıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi. - Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü nün tarihli yazısı okundu. En ler YarıĢması için günü prova ve günü ödül töreni için Dr. Ġbrahim Bodur Salonunu tahsisini talep ettikleri anlaģıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi. - S.S. Bursa Eczacılar Kooperatifi nin yazısı okundu tarihinde gerçekleģtirilecek olan 12 kiģilik toplantıları için Gökçeada Toplantı Salonunun tahsisini talep ettikleri anlaģıldı. Uygun bulunarak oybirliği ile tahsisine karar verildi. ÇTSO Kongre Fuar Merkezimiz, hizmete açıldığından bu yana her geçen gün artan talep ve ilgi ile dolup taşıyor, pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Çanakkale nin çok önemli bir ihtiyacını karşılayan Merkezimizin Çanakkale ye mal olmasından ve benimsenmesinden dolayı mutluyuz. TSE BURSA KALİBRASYON MÜDÜRÜ MUSTAFA EKİN İN ODAMIZI ZİYARETİ VE 20 ARALIKTA YAPILACAK TOPLANTI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ TSE Bursa Kalibrasyon Müdürü Mustafa Ekin in Odamızı ziyareti ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kansu ile yaptığı görüģme hakkında bir sonraki toplantıda bilgi verilmesine, 20 Aralık ta yapılması planlanan toplantı ile ilgili detayların da bir sonraki toplantıda görüģülmesine, Odamız adına plaketi Yönetim Kurulu BaĢkanı Sayın Bülend Engin in almasına oybirliği ile karar verildi. 20 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN TSE TOPLANTISI HAKKINDA GÖRÜŞÜLMESİ 20 Aralık 2013 tarihinde yapılması planlanan TSE toplantısı hakkında görüģüldü. TSE Bursa Kalibrasyon Müdürlüğü nün Valilik, ÇOMÜ, ilimizdeki oda ve borsalar, Belediye ile görüģme yaptığı, ÇTSO üyelerine bağlı ölçüm cihazlarının kalibrasyon hizmetlerinin sunumu, laboratuvar hizmetlerinin akreditasyonunun sağlanmasına yönelik eğitim ve çalıģtayların ( Ġçerikleri ÇTSO üyeleri tarafından belirlenen ve içeriklerinde mutabakata varılan eğitimler), Kalibrasyon Eğitimleri Enstitü tarafından yürütülmesi ile ilgili olarak da Odamız ve diğer oda borsalar ile protokol imzalanmasının talep edildiği belirtildi. Tüm üyelere duyurulmasına, akaryakıt sektöründeki üyelere ayrı yazı yazılarak duyurulmasına oybirliği ile karar verildi.

9 Değerli Üyelerimiz, sizlerden gelen talep üzerine Odamızın TSE hizmetlerinden yerinde yararlanması için girişimde bulunduk ve TSE İl Temsilciliği açılmasını istedik. 20 Aralık günü ev sahipliğimizde gerçekleşen toplantı ile de TSE ile hizmet protokolü imzaladık. Üyelerimiz bu protokol ile bazı TSE hizmetlerinden indirimli faydalanacaklar. Temsilcilik açılması için gerekli potansiyelin sağlanmasında da üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var. 4-E-İMZA VE KAYITLI ELEKTRONİK POSTA TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ e-imza ve kayıtlı elektronik posta ile ilgili alınan teklifler incelendi. İŞİN ADI :Elektronik İmza+ KEP S.No TEKLİF VEREN FİRMA/ŞAHIS Teklif Tarihi Teklif Tutarı AÇIKLAMA(Teklif Özellikleri) 1 ETUGRA 199,00 TL 3 Yıllık Elektronik İmza(KEP yok) 2 TURK TRUST 199,00 TL 3 Yıllık Elektronik İmza (KEP Yok) 3 TÜRK NOTERLER BİRLİĞİ 190TL(Elektronik İmza)-271TL (e imza+kep) Üye Başı10 TL Odaya Bağış 3 Yıllık Elektronik İmza En uygun fiyatı veren Türk Noterler Birliği ile sözleģme yapmak üzere görüģülmesine, pazarlık yapılmasına, Odaya vereceği bağıģı kaldırarak fiyatı üyelerimizin menfaatine revize etmesinin istenmesine oybirliği ile karar verildi. GMKA NIN KALKINMA KURULU TOPLANTISI İLE İLGİLİ YAZISI GMKA nın tarihli yazısı okundu. 16 Aralık 2013 Pazartesi günü GMKA 2013 yılı 2.Kalkınma Kurulu Toplantısının Çanakkale de ÇTSO Kongre Fuar Merkezinde yapılacağı iletilerek Kalkınma Kurulu temsilci bilgilerinde değiģiklik var ise bildirilmesinin istendiği anlaģıldı. Kalkınma Kurulunda Odamızı temsile Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Selçuk Semizoğlu nun devam etmesine ve toplantıya katılmasına oybirliği ile karar verildi. ÇANAKKALE KENT KONSEYİ NİN GENÇLİK MECLİSİ SEÇİMLİ GENEL KURULU İLE İLGİLİ YAZISI Çanakkale Kent Konseyi nin tarihli yazısı okundu. Çanakkale Kent Konseyi Gençlik Meclisi Seçimli Genel Kurulunun 23 Aralık 2013 Pazartesi günü yapılacağı belirtilerek Kurumumuzu temsilen 1 katılımcı belirlenmesinin istendiği anlaģıldı. Odamızı temsilen KürĢat Tuna nın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi. HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ŞEVKAT YUVASI VAKFI NIN YAZISI Hüseyin Akif Terzioğlu ġevkat Yuvası Vakfı nın tarihli yazısı okundu. Vakıf Üniversitesi çalıģmalarında idari ofis olarak kullanılmak üzere ĠĢ Merkezindeki kiralamıģ oldukları 20 no lu ofis ile ilgili kira sözleģmesini bu çalıģmaları askıya alındığından 2014 yılı itibarıyle yenilenmemesini talep ettikleri anlaģıldı. Oybirliği ile kabul edildi. GÜNDEME GELEBİLECEK DİĞER KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ - Komiteler ortak toplantısının 25 Aralık 2013 ÇarĢamba günü yapılmasına ve toplantıların bitiminde yemek verilmesine oybirliği ile karar verildi. - Yeni kurulmuģ bulunan Türk Polis Vakfı hakkında Yönetim Kurulu BaĢkanı Bülend Engin, Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Mert Mildon ve Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Sezen bilgi verdiler. - Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Sezen Yönetim Kurulu BaĢkanı Bülend Engin e Belediye Meclis Üyeliği için isminin geçtiğinin konuģulduğunu belirterek böyle bir düģüncesi olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu BaĢkanı Bülend Engin, böyle bir durum söz konusu olsa Yönetmelik gereği 01 Aralık 2013 günü saat itibarı ile ÇTSO Yönetim Kurulundan istifa etmiģ olması gerektiğini, böyle bir konuyu Yönetim Kuruluna getirmediği gibi baģta dava yoldaģı Meclis BaĢkanımız ve kendisinden baģka beraber yola çıktığı 10 Yönetim Kurulu üyesi arkadaģının ve de temsilcisi olduğu ailesinin onayını almadan böyle bir durumun söz konusu olamayacağını söyledi. Ne temsil ettiği ailesine ne de ÇTSO ya ben gidiyorum deme gibi bir lüksünün olmadığını, bu sorunun sorulmasından rahatsızlık duymadığını ancak Çanakkale kamuoyunda da bu konuda bir açıklama yapmasının Ģu an yersiz olduğunu düģündüğünü, gerekirse gerektiği zamanda bir açıklama yapabileceğini ama zaten kanunen böyle bir ihtimalin bulunmadığını belirtti.

ÇTSO Başkanı Bülend Engin'e yöneltilen sorular ve cevapları şöyle:

ÇTSO Başkanı Bülend Engin'e yöneltilen sorular ve cevapları şöyle: ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 14 İHALELER.... 16 FUARLAR.... 17 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 18 ÇTSO BAŞKANI BÜLEND ENGİN, SANAYİ GAZETESİNİN SORULARINI CEVAPLADI Cumhuriyet Çanakkale

Detaylı

2013 Haziran ayında tamamladığımız organ seçimleriyle oluşan yeni Yönetim Kurulumuzun 2 aylık faaliyetlerini sizlerle paylaşıyoruz.

2013 Haziran ayında tamamladığımız organ seçimleriyle oluşan yeni Yönetim Kurulumuzun 2 aylık faaliyetlerini sizlerle paylaşıyoruz. ÇTSO-03.09.2013/2550 Sayın Üyemiz 2013 Haziran ayında tamamladığımız organ seçimleriyle oluşan yeni Yönetim Kurulumuzun 2 aylık faaliyetlerini sizlerle paylaşıyoruz. Projelerimiz kaldığı yerden yenileri

Detaylı

Tek yapacağımız elimizi taşın altına hep birlikte koymak.

Tek yapacağımız elimizi taşın altına hep birlikte koymak. Sayın Üyemiz 02.07.2014/ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak; varlık sebebimiz siz değerli üyelerimizin rekabet gücünün artırılması, Çanakkale nin hakettiği konuma gelmesi için çalışıyoruz. Dünyada

Detaylı

Ülkemiz tarihinde ilk defa yaşanan bu sıklıktaki seçim gündemine rağmen iş dünyamız yine hafif atlatmıştır.

Ülkemiz tarihinde ilk defa yaşanan bu sıklıktaki seçim gündemine rağmen iş dünyamız yine hafif atlatmıştır. Sayın Üyemiz, Bildiğiniz gibi 2014 yılına hep beraber yerel seçim heyecanı ile girdik. Yerel seçimlerin ardından Ülkemizin gündemini Cumhurbaşkanlığı seçimi tuttu. 10 Ağustos tarihinde 12. Cumhurbaşkanımızı

Detaylı

Büyük bir heyecan ile beklediğimiz 2015 yılının yarısına geldik.

Büyük bir heyecan ile beklediğimiz 2015 yılının yarısına geldik. Sayın Üyemiz, Büyük bir heyecan ile beklediğimiz 2015 yılının yarısına geldik. Bu süre içersinde; Çanakkale olarak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Deniz Zaferi ile ardından 24 Nisan Kara Savaşları nın

Detaylı

Nisan ayı bilgilendirmemizden sonra kaldığımız yerden 219-227 no lu toplantı tutanaklarımız bilgilerinize sunulmuştur.

Nisan ayı bilgilendirmemizden sonra kaldığımız yerden 219-227 no lu toplantı tutanaklarımız bilgilerinize sunulmuştur. Sayın Üyemiz, Yaklaşık 2,5 yıl önce başlatarak sürdürdüğümüz şeffaf ve paylaşımcı yönetim anlayışımız ile tüm kararlarımızı, projelerimizi her aşamada sizlerin bilgilerine sunmaya çalıştık. Odamızı sadece

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2014 Çanakkale de her zaman ilk lere imza atan, Çanakkale den kazanmak için değil Çanakkale ye kazandırmak üzere üyeleriyle birlikte yürüyen ÇANAKKALE

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR... 8 İHALELER.... 10 FUARLAR... 11 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza

Detaylı

ebülten ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ebülten ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR.. 11 İHALELER.... 12 FUARLAR... 13 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. 14 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 15 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nın Haziran ayı olağan Meclis toplantısı 24

Detaylı

ÇTSO, Akreditasyon Belgesini ilk kez 17 Eylül 2010 tarihinde aldı. Üç yıl süreyle geçerli belgenin süresi geçen yıl Eylül ayında sona erdi.

ÇTSO, Akreditasyon Belgesini ilk kez 17 Eylül 2010 tarihinde aldı. Üç yıl süreyle geçerli belgenin süresi geçen yıl Eylül ayında sona erdi. ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR... 6 İHALELER..... 8 FUARLAR..... 9 DIŞ TİCARET TALEPLERİ... İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ.. MEVZUAT... 10 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nın Akreditasyon Belgesi yenilendi Türkiye

Detaylı

ebülten Sayı: 51 01 Temmuz 15 Temmuz 2013

ebülten Sayı: 51 01 Temmuz 15 Temmuz 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 8 İHALELER.... 9 FUARLAR.... 10 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. 10 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 12 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Meclis Başkan ve Başkan Yardımcıları, Katip

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

ebülten Sayı: 40 15 Ocak 31 Ocak 2013

ebülten Sayı: 40 15 Ocak 31 Ocak 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 8 İHALELER.... 9 FUARLAR.... 10 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ÇTSO DA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDENİYLE KAHVALTILI TOPLANTI Kemal Karakaş: AVM

Detaylı

ebülten Sayı: 50 15 Haziran 30 Haziran 2013

ebülten Sayı: 50 15 Haziran 30 Haziran 2013 ETKİNLİKLER. 1 DUYURULAR.. 9 İHALELER.... 9 FUARLAR.... 10 DIŞ TİCARET TALEPLERİ.. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 10 ÇTSO AR-GE MERKEZİ NİN TEMELİ ATILDI Bülend Engin: Üniversitemizin bizden yeni Ar-Ge

Detaylı

ebülten ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ebülten ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR.. 19 İHALELER.... 20 FUARLAR... 21 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 22 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası nın Mayıs ayı olağan Meclis toplantısı ÇTSO Kongre

Detaylı

DENiZLi TiCARET ODASI NDAN

DENiZLi TiCARET ODASI NDAN Hisarcıklıoğlu "Bölgesel eşitsizlik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bölgesel eşitsizliklere dikkat çekerek, Tek kanatla kuş uçmaz. Her bölgemizin eşit seviyede kalkınması

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÇANAKKALE TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Aralık 2013 Çanakkale Ticaret Borsası olarak; 2013 yılında, üyelerimizden aldığımız güçle İlimizin ekonomik ve sosyal yaşamında derin izler bıraktık.

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı

ebülten Bülend Engin: Üniversitemiz YÖK te Başbakanımızın onayını beklemektedir ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI

ebülten Bülend Engin: Üniversitemiz YÖK te Başbakanımızın onayını beklemektedir ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR... 8 İHALELER.... 8 FUARLAR... 10 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. 10 İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ÇTSO NUN ORTAK KOMİTE VE TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Bülend Engin: Üniversitemiz

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU TARSUS TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tarsus Ticaret Borsası, 2014 yılında kalite hedefleri ve hedeflediği yatırımları gerçekleştirerek önemli bir konuma yükseldi. Yönetim olarak hedeflediğimiz

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI KASIM AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI KASIM AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Kasım ayı içersinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük ve

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

SAMSUN TSO 2008 FAALİYET RAPORU. Ocak 2008

SAMSUN TSO 2008 FAALİYET RAPORU. Ocak 2008 SAMSUN TSO 2008 FAALİYET Ocak 2008 RAPORU 1 Değerli Meclis Üyelerimiz, 2008 yılı Ülkemiz, İlimiz ve Odamız için de hareketli ve yoğun bir yıl oldu. Ülke siyasetinde yaşanan gelişmeler, tüm dünyayı etkisi

Detaylı