OBS-1211 On Board Scale MOBĠL KANTAR KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OBS-1211 On Board Scale MOBĠL KANTAR KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 BESTAġ A.ġ. OBS-1211 On Board Scale MOBĠL KANTAR KULLANIM KILAVUZU

2 ĠÇĠNDEKĠLER BESTAġ OBS-1211 Mobil Kantar 1. GENEL BĠLGĠLER GĠRĠġ TANIMLAR UYARILAR CĠHAZ ÖZELLĠKLERĠ TEKNĠK ÖZELLĠKLER FONKSĠYONLAR MONTAJ KULLANIM BĠLGĠLERĠ AĞIRLIK MENÜSÜ BĠLGĠ MENÜSÜ AYARLAR MENÜSÜ BAĞLANTI TABLOSU

3 2

4 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1. GĠRĠġ OBS-1211 mobil kantar, Ģoförü bilgilendirme amaçlı kullanılan referans bir cihazdır *. MOBĠL KANTARIN YAPTIĞI ĠġLEMLER 1. Sürücüyü bilgilendirme 2. Sürücüyü aģırı yüklemeye karģı uyarma (Sesli ve Görsel olarak) 3. Cezai kurallar açısından aģırı yükleme miktarını belirleme 4. Yük miktarını raporlama 1.2. TANIMLAR Kalibrasyon: Cihazın doğru bir Ģekilde çalıģabilmesi için her araca göre değiģen çekici ve dorse ağırlıklarının ve hava süspansiyon sistemlerinin ağırlık değiģimine karģı verdiği basınç farklılıklarını hesaplayabilmek amacıyla gerçekleģtirilen iģleme denir. Maksimum ağırlık: Karayolları trafik yönetmeliğince belirlenen (Madde 128), cihazın takılacağı aracın karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek azami ağırlıktır. * OBS-1211 sadece bilgilendirme amaçlı bir üründür. BESTAġ, hatalı ölçümlerden dolayı oluģacak zararlardan sorumlu tutulamaz. 3

5 1.3. UYARILAR a) OBS 1211 Mobil Kantar cihazınız hassas bir aygıt olup yalnızca yetki verilmiģ servisler tarafından araca monte edilebilir. Yetkili Servis kaģe ve imzası görülmediği takdirde cihazınız Garanti kapsamı dıģı olarak adlandırılıp tamir ve bakımı yapılacaktır. MüĢterilerimizin mağdur olmaması için bu konuya önemle riayet etmeleri hatırlatılır. b) Montajda kullanılacak sensör, T bağlantı elemanı ve manģon gibi malzemeler cihazın doğruluğunu ve ölçüm hassasiyetini doğrudan etkilemektedir. Piyasada bu hususta standart dıģı birçok malzeme bulunmaktadır. Bunların kullanımı yanlıģ ölçüm verileri elde edilmesine, hava kaçaklarına sebebiyet verebilmektedir. Bu tip sensör bağlantı aparatları sadece BESTAġ firmasından temin edilmelidir. BaĢka yerden alınıp uyarlanan yardımcı parçalar Cihazınızın Garanti kapsamı dıģına çıkmasına sebep verecektir. Ayrıca önerilen malzemelerin dıģında malzeme kullanılmamalıdır. c) LCD ekran üzerindeki film tabaka, sivri uçlu aparatlarla veya kimyasal maddelerle silinmemelidir. Ekranın temizlenmesi için nemli yumuģak bir bez kullanılabilir. Ekranın ön yüzündeki film tabakasının yırtılması Garanti kapsam dıģındadır. Bu baģlıkta anlatılan uyarılara uyulmaması halinde cihaz garanti kapsamı dıģına çıkar. 4

6 2. CĠHAZ ÖZELLĠKLERĠ 2.1. TEKNĠK ÖZELLĠKLER 1. 12V çalışma voltajı ma, 2 telli 4 adet basınç sensörü girişi kg a kadar hassasiyet. 4. ±% 0,5-1 hata payı (Hassas kalibrasyon yapılması durumunda). 5. Otomotiv standartlarına uygun sıcaklık aralıklarında çalışabilme özelliği FONKSĠYONLAR 1. Aşırı yükü kademeli olarak ikaz eden LED ler Ton ölçme aralığı 3. Brüt, Net ve aks ağırlık seçenekleri ölçümü hafızasında saklayabilme özelliği 5. On/off tuşu ve 4 adet seçenek tuşlarıyla kullanım kolaylığı 6. Grafik LCD Ekran kontrast ayarı 7. Aşırı yükte sesli uyarı 5

7 3. MONTAJ ġekil 3.1: Sensör bağlantı Ģeması Basınç sensörleri, takılacağı süspansiyon körüğüne bir T bağlantı elemanı kullanılarak bağlanmalıdır. Bu montaj iģleminde önemli olan, sensörün hava süspansiyonuna zarar verilmeden ve herhangi bir hava kaçağına neden olmayacak Ģekilde bağlanmasıdır. Her zaman ilk sensör dorsenin en arka aksına bağlı hava süspansiyonuna, ikincisi ise kep in arka tekerine bağlı hava süspansiyonuna bağlanır. 3 sensör kullanıldığı zaman 1. ve 3. sensörler aracın en arka kısmında bulunan sağ ve sol hava süspansiyonlarına; 2. sensör kep kısmındaki hava süspansiyonuna, bağlanmalıdır. Montajda kullanılacak sensör, T bağlantı elemanı ve manģon gibi malzemeler cihazın doğruluğunu ve ölçüm hassasiyetini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla BESTAġ ve yetkili servislerince satılan ya da BESTAġ tarafından önerilen diğer malzemeler kullanılmalıdır. Önerilen malzemelerin dıģında malzeme kullanımında, cihaz garanti kapsamı dıģına çıkar. 6

8 4 sensör kullanıldığında ise 1. ve 3. sensörler dorsenin en arka kısmındaki, 2. ve 4. sensörler aracın kep kısmındaki sağ ve sol hava süspansiyonlarına bağlanmalıdır. ġekil 3.2: Soket bağlantı Ģeması OBS-1211 cihazı seçeneğe bağlı olarak 2, 3 veya 4 tane sensör giriģi ile kullanılır. Soket bağlantı Ģeması ġekil 3.2 de arkadan ve üstten görülecek Ģekilde verilmiģtir. ġekil 3.3: Sensör yerleģim Ģeması 7

9 4. KULLANIM BĠLGĠLERĠ OBS 1211 ġekil 4.1 de gösterildiği gibi üç menüden oluģur. Yukarı tuģuna basıldığı sürece menüler, Ģekle göre saat yönünde değiģir. Alt menülere girmek için enter, ana menülere dönmek için esc tuģuna basılması gerekir. Aracın ağırlığının görülebilmesi için AĞIRLIK menüsüne girilmelidir. Kaydedilen ağırlıklar, kalibrasyon bilgileri gibi parametrelere BĠLGĠ menüsünden ulaģılabilir. AYARLAR menüsünde ise cihazın kullanımına yönelik ayarlar ve kalibrasyon menüleri bulunur. ġekil 4.1: Menü döngüsü Not: Menü ve tuģ takımı kullanımı, montaj ve kalibrasyon iģlemlerinin daha ayrıntılı anlatıldığı dokümanlara den ulaģabilirsiniz. 8

10 4.1. AĞIRLIK MENÜSÜ TOPLAM ve NET alt menülerinden oluģur. Yön tuģları ile alt menüler arasında dolaģılabilinir. GiriĢ enter tuģu ile, çıkıģ esc tuģu ile yapılır. Toplam alt menüsüne girildiğinde aracın o anki toplam ağırlığı büyük rakamlarla ekrana yansıtılır. Aynı Ģekilde Net alt menüsünde ise net ağırlık büyük rakamlarla ekrana yansıtılır. Toplam ve Net alt menülerinde yukarı ve aģağı tuģlarının her ikisine birden basıldığı zaman cihaz o anki ağırlığı toplam,net ağırlık ve tarih-saat Ģeklinde kayıt eder. Bu sırada cihazda geçici olarak o kaydın sırası ve kaydedilen toplam/net ağırlığın değerleri yazılır ve ekran eski haline döner. Cihazın aküye bağlı olduğu sürece kayıtları tutar. Eğer kayıt sayısı 100 ü geçmiģse cihaz kayıt etmez ve ekrana hafıza dolu yazısı çıkar. Tekrar kayıt yapılabilmesi için bazı kayıtların silinmesi gerekir. Raporun tamamının görülmesi ve rapordan bazı bilgilerin silinmesi iģlemi BĠLGĠ->Raporlar alt menüsünde yapılabilir. Toplam ve Net alt menülerinde, ekran üzerindeki LED ler cihazın o anki ağırlığa göre ceza durumunu gösterecek Ģekilde yanar. Bu LED lerin yanma durumuna göre cezai durumlar ġekil 4.2 de gösterilmektedir. ġekil 4.2: Uyarı LED leri 9

11 4.2. BĠLGĠ MENÜSÜ Bu menüde Raporlama, Arac plakası, Kalibrasyon bilgileri Ģeklinde üç alt menü vardır. Raporlama menüsünde cihaza kayıt edilen ağırlık değerleri ve o kayıtların tarih-saat değerleri yazılıdır. Ekranda en son kayıt bulunur. Yukarı ve aģağı ok tuģları ile istenilen kayıt seçilir. Herhangi bir nedenle cihazın akü ile bağlantısı kesilirse, kayıtlı olan bu bilgiler hafızadan silinir. Eğer cihazda herhangi bir kayıt yoksa Kayıt yok uyarısı yazar ve alt menüden çıkar. Bu alt menüde de yukarı ve aģağı tuģlarının her ikisine birden basıldığı zaman ekrana yansıtılan kayıt silinir. Arac plakası alt menüsünde cihazın kalibre edildiği aracın plaka numarasını gösterilir. Kalibrasyon bilgileri alt menüsünde cihazın kalibre edildiği tarih, saat, aracın kanuna uygun olarak taģıyabileceği maksimum ağırlık ve cihazın basınç verilerini okumak için kullandığı sensör sayısı yazılıdır AYARLAR MENÜSÜ Bu menüde Tarih Ayarı, Saat Ayarı, Buzzer, Rekalibrasyon, Kontrast ve Yeni Sifre, Hassas Kalibrasyon alt menüleri vardır. Sırasıyla bu alt menülerde tarih, saat ayarları yapılabilir, sesli uyarı açılıp kapatılabilir, ekranın kontrast ayarı değiģtirilebilir, cihaz yeniden kalibre edilebilir ve kalibrasyon değerlerinin ince ayarları yapılabilir. Kalibrasyonun yeniden yapılabilmesi için Ģifrenin doğru girilmesi gerekmektedir. ġifre sadece yetkili kiģilere verilmektedir. Kontrast ayarı değiģtirilirken yukarı/aģağı ok tuģları ile istenilen kontrast değeri seçildikten sonra enter tuģu ile onaylandıktan sonra esc tuģu ile üst menüye dönülmelidir. Aksi halde kontrast değiģikliği gerçekleģmez. Cihazın boģ veya dolu ağırlığında herhangi bir nedenle ufak değiģim olduysa, hata payını azaltmak adına Hassas Kalibrasyon menüsünden ince ayar yapılabilir. Menüye girildikten sonra, cihazın hatalı gösterdiği ağırlık(boģ veya dolu ağırlıktan biri) seçilmelidir. Daha sonra ekrandaki yönlendirmeye uyarak yukarı veya aģağı tuģuna basılarak, cihazın o anki ağırlığı hesaplaması beklenmelidir. Bu iģlem doğru ağırlığa yeterince yaklaģılana kadar tekrarlanmalıdır. 10

12 5. BAĞLANTI TABLOSU 11

13

14 GARANTİ BELGESİ BESTAŞ MOBİL KANTAR MODEL: OBS 1211 BESTAŞ ELEKTRONİK OPTİK SAN. ve TİC.A.Ş. Fevzi Çakmak Cad. Lefke Sokak No:9 Gülsuyu Maltepe / İSTANBUL Tel: (0216) pbx Fax: (0216) YIL GARANTĠLĠDĠR. Ürünler imalatçı firma garanti kapsamındadır. TAKILAN ARACIN PLAKA NO : SATICI MÜHÜR ve İMZA CİHAZ SERİ NO : SATICI FİRMANIN ÜNVANI : TELEFON / FAX : FATURA TARİHİ :../../.. TESLİM TARİHİ VE YERİ :../../.. BEġTAġ KAYIT FĠġ Ġ ARACIN MARKA ve MOD. : SATICI MÜHÜR ve İMZA PLAKA NO : CİHAZ SERİ NO : FATURA TARİHİ :../../.. FATURA NO : ALICININ İSİM ve ADRESİ: BU FİŞ ve KALİBRASYON TABLOSU, SATICI FİRMA TARAFINDAN BESTAŞ A GÖNDERİLECEKTİR

15 ĠĢ bu garanti belgesi 24/4/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına dair yönetmeliğin madde 7 de yer alan aynı yönetmeliğin 12.maddesinin değiģtirilmesine istinaden hazırlanmıģtır. GARANTĠ ġartlari 1) Garanti süresi teslim tarihinden itibaren baģlar ve 2 (iki) yıldır. 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır. Ancak fiziksel darbe, yırtık çökerti vs. cihazı garanti kapsamı dıģında bırakır. 3) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 1 (bir) aydır. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda sırasıyla; malın satıcısı, bayii acentası temsilciliği, ithalatçı veya imalatçısından birisine teslim edildiği tarihten itibaren baģlar. 4) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iģçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, iģçilik masrafı değiģtirilen parça bedeli ya da baģka herhangi bir ad altında alınan hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 5) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dıģındadır. 6) Cihaza yetkili servisler dıģında müdahale edilmesi veya montajının yapılması durumunda çıkabilecek arızalardan ve kanuni iģlemlerden firmamız sorumluluk kabul etmez.

3MK-5120D Doğalgaz & LPG Dedektörü Kullanım Kılavuzu

3MK-5120D Doğalgaz & LPG Dedektörü Kullanım Kılavuzu 3MK-5120D Doğalgaz & LPG Dedektörü Kullanım Kılavuzu Cihaz Hakkında: 3MK-5120D, havadaki patlayıcı gazları algılayabilen(doğalgaz ve LPG) bir cihazdır. Bu tür tehlikeli gazların tespit edilmesi durumunda,

Detaylı

TORK GA 10 GAZ ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

TORK GA 10 GAZ ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA PRENSİBİ 4 TEMEL BİLGİLER 4 TEKNİK ÖZELLİKLER 5 MONTAJ 6 Paralel (Çoklu) Montaj 8 Tek Elektrik Bağlantısı 8 Çoklu Elektrik Bağlantısı 8 Montaj Uyarıları 9 UYARILAR 9 Kullanmadan önce

Detaylı

UYARI Navigasyon cihazınız şarj olduktan sonra şarj aletine bağlı tutmayın. Gereğinden fazla şarj pilin ömrünü kısaltabilir.

UYARI Navigasyon cihazınız şarj olduktan sonra şarj aletine bağlı tutmayın. Gereğinden fazla şarj pilin ömrünü kısaltabilir. ÜSTÜN NAVİGASYON SİSTEMİ! UYARI Navigasyon cihazınız şarj olduktan sonra şarj aletine bağlı tutmayın. Gereğinden fazla şarj pilin ömrünü kısaltabilir. Model No: PF01-3511 Model No: 84F-3 Model No: 84F-53

Detaylı

TS EN 50194-1. (NYS01 Model) Gaz Dedektörü Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

TS EN 50194-1. (NYS01 Model) Gaz Dedektörü Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu TS EN 50194-1 (NYS01 Model) Gaz Dedektörü Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu Cihaz Hakkında: Ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere havadaki patlayıcı gazları algılayabilen (doğalgaz ve LPG) bir cihazdır.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GARANTİ BELGESİ. BETA Elektronik İmalat AR-GE San ve Tic Ltd Şti

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GARANTİ BELGESİ. BETA Elektronik İmalat AR-GE San ve Tic Ltd Şti T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GARANTİ BELGESİ Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı: 16.09.2009-73702 Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin

Detaylı

SATFINDER 2 HD KULLANIM KILAVUZU

SATFINDER 2 HD KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER : Genel Güvenlik..... 3 Temel Özellikleri... 4 Ön Panel Tuşları ve Arka Panel 5 Aksesuarlar.. 6 Lnb Seçimi. 7 Diseq-C Seçimi.. 7 Manuel Uydu Arama...... 8 Otomatik Uydu Arama..... 9 Çoklu Seviye

Detaylı

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu 0850 250 40 30 iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar

Detaylı

GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI)

GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI) GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI) ISITMA, KULLANMA ve İÇME SUYU TANKLARI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU EK-71-01 Revizyon No/Tarih: 0/08.11.2011 Sayfa 1 / 16 İÇİNDEKİLER 1.) Giriş 2.)

Detaylı

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihaz ÖNSÖZ HUGIN SPEEDY model cihazımızı seçtiğiniz için teģekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz için size gerekli bilgileri vermektedir.

Detaylı

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah

Model AL Serisi Güç (KVA) Seri Numarası Satın Alma Tarihi Devreye Alma Tarihi Şebeke Gerilimi/Frekansı Akü Sayısı x Ah AL23 V0.2 Sayfa 1 Giriş Elektrikli cihazlarınızı korumada ENEL Kesintisiz Güç Kaynakları ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. AL Serisi Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK), en son teknoloji kullanılarak üretildi.

Detaylı

IPM-5000 IP KOMİNİKATÖR KULLANMA KILAVUZU

IPM-5000 IP KOMİNİKATÖR KULLANMA KILAVUZU IPM-5000 IP KOMİNİKATÖR KULLANMA KILAVUZU ÖNEMLİ UYARILAR Cihazı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra da faydalanmak için saklayınız. Kullanma kılavuzunda belirtilen tüm uyarı

Detaylı

Bluelight Outdoor / Basınçlı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Bluelight Outdoor / Basınçlı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel olarak dizayn

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU POWERPACK PLUS SERİSİ. 1 3 KVA 0,8 Güç Faktörü

KULLANMA KILAVUZU POWERPACK PLUS SERİSİ. 1 3 KVA 0,8 Güç Faktörü KULLANMA KILAVUZU POWERPACK PLUS SERİSİ 1 3 KVA 0,8 Güç Faktörü 2 KULLANMA KILAVUZU POWERPACK PLUS SERİSİ 1 3 KVA 0,8 Güç Faktörü 3 İçindekiler 1. Güvenlik Talimatı... 7 1.1. Güvenlik Talimatları... 7

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KOMBĠ TRĠFAZE ÇOK TARĠFELĠ DEMANTMETRELĠ AKTĠF/ REAKTĠF ĠNDÜKTĠF/ REAKTĠF KAPASĠTĠF ELEKTRONĠK ELEKTRĠK SAYACI : VEM-C5100DB2

KULLANMA KILAVUZU KOMBĠ TRĠFAZE ÇOK TARĠFELĠ DEMANTMETRELĠ AKTĠF/ REAKTĠF ĠNDÜKTĠF/ REAKTĠF KAPASĠTĠF ELEKTRONĠK ELEKTRĠK SAYACI : VEM-C5100DB2 KULLANMA KILAVUZU KOMBĠ TRĠFAZE ÇOK TARĠFELĠ DEMANTMETRELĠ AKTĠF/ REAKTĠF ĠNDÜKTĠF/ REAKTĠF KAPASĠTĠF ELEKTRONĠK ELEKTRĠK SAYACI MODEL MODEL MODEL : VEM-C5100DB2 : VEM-CX5CB2 : VEM-CX5VB2 1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

(AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

(AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu (AE-4 V1 Model) Gaz Alarm Panosu Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu AE-4 V1 gaz alarm panosunun montajı Şekil-1 deki bağlantı şemasına göre yapılmalıdır. Selenoid Valf () L N L N N L Siren () Kontaktör Kontaktör

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler İçindekiler 1. GÜVENLİK UYARISI 2. DONANIM AÇIKLAMALARI 3. ALICINIZI NASIL BAĞLAYACAKSINIZ 4. MENÜ YAPISI 5. MENÜ İŞLEMLERİ 5.1. KANALLARI DÜZENLE 5.2. AYARLAR 5.3. CONAX KOŞULLU ERİŞİM 5.4.

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus Kombi Kullanma Kılavuzu AL 24 KH Plus Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI

Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu E 7525 ASI Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu

Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Hugin Micro Plus Kullanım Kılavuzu Mali Onaylı Yazarkasa ÖNSÖZ HUGIN MICRO PLUS model yazarkasamızı seçtiğiniz içi teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu, cihazınızı kolayca kullanabilmeniz ve gerekli iģlemleri

Detaylı

TORK GA 20 GAZ ALARM CİHAZI & GL.01 EX PROOF SENSÖR MUHAFAZASI KULLANIM KILAVUZU

TORK GA 20 GAZ ALARM CİHAZI & GL.01 EX PROOF SENSÖR MUHAFAZASI KULLANIM KILAVUZU TORK GA 20 GL.01 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA PRENSİBİ 4 TEMEL BİLGİLER 4 ÇALIŞMA ALANLARI 4 TEKNİK ÖZELLİKLER 5, 6 MONTAJ 7 Montaj Adımları 8, 9 Paralel (Çoklu) Montaj 10 Tek Elektrik Bağlantısı 10 Çoklu Elektrik

Detaylı

CM-02NLRM2-S/B CM-02NLRM2-S/B-V CM-02NLRM2-C CM-02NLRM2-C-V SESLĐ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTĐ BELGESĐ

CM-02NLRM2-S/B CM-02NLRM2-S/B-V CM-02NLRM2-C CM-02NLRM2-C-V SESLĐ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTĐ BELGESĐ CM-02NLRM2-S/B CM-02NLRM2-S/B-V CM-02NLRM2-C CM-02NLRM2-C-V SESLĐ GÖRÜNTÜLÜ KAPI TELEFONU KULLANMA KILAVUZU ve GARANTĐ BELGESĐ CM-02NLRM2-C-V: 7G 01 00 0014 CM-02NLRM2-S/B: CM-02NLRM2-C: CM-02NLRM2-S/B-V:

Detaylı

HYDROMETER Elektronik Su Sayacı

HYDROMETER Elektronik Su Sayacı HYDROMETER Elektronik Su Sayacı CORONA E / ER - WESAN WP E / WS E / WB E / WPV E / WP H E Kullanım ve Montaj Kılavuzu İthalatçı Firma Madenerji Enerji ve Ölçüm Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Altıntaş Mah.

Detaylı

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU MIG 350 S GAZALTI KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM :

Detaylı

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu

Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu ECO BKT 500 DJ BKT 650 DJ BKT 800 DJ Elektrikli Termosifon Kullanma Kılavuzu 26 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite

Detaylı

VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELĠ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Yayın Tarihi: 13.02.2007 Yazılım versiyon 2.2 ve üzeri içindir TD-1/07-011 ÖNEMLĠ UYARILAR GENEL : Cihazları çalıģtırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 21 EY LCD

Kombi Kullanma Kılavuzu BK 21 EY LCD Kombi Kullanma Kılavuzu BK 21 EY LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Arçelik ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI

DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI DKG-307 JENERATÖR KUMANDA CİHAZI CANBUS VE MPU TİPLERİ TANITIM DKG-307, tekli veya karģılıklı yedeklemeli otomatik jeneratör kumanda panolarında ihtiyaç duyulan tüm fonksiyonları içeren mikroiģlemci kontrollü

Detaylı

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF

Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 TRF Üç Fazlı Ani Su Isıtıcısı Kullanma Kılavuzu B 500 F Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

Probeton Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu TR_5192 1 / 15

Probeton Kullanım Kılavuzu. Kullanım Kılavuzu TR_5192 1 / 15 Probeton Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu TR_5192 1 / 15 Probeton Kullanım Kılavuzu İçindekiler Lisans Sözleşmesi 3 Programa giriş 00-00 İlk işlemler PLC Ayarları 00-01 Program Özellikleri 7 Malzeme

Detaylı

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu

Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu Saç düzleştirme aleti Kullanma kılavuzu K 5132 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı