Bilişim Uzmanları Bülteni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilişim Uzmanları Bülteni"

Transkript

1 Bilişim Uzmanları Bülteni Cilt 2, Sayı Nisan 2013 Yönetim Kurulu ndan Bu Ay Kayıtlı Elektronik Posta Öyle Bir Gün Olur Ki Aklıma Takılanlar Ayın Konuğu: Abdullah Karakaş Bu bültende yer alan yazılarda ifade edilen yorum ve görüşler yazarlarına ait olup, Bilişim Uzmanları Derneği nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

2 Sayfa 2 Cilt 2, Sayı 11 Yönetim Kurulu ndan Sayın Üyelerimiz; Bu dönemdeki önceliğimizi ve ana amacımızı Derneğimizin görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak olarak belirledik. Bilişim Uzmanları Derneği nin 2. Olağan Genel Kurulu nu sizlerin katılımıyla geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirdik. Yeni doğan Derneğimiz geçtiğimiz iki yılda sizlerin teveccühü ile büyümeye devam etti. Bu kapsamda, geçtiğimiz Yönetim Kurulu nda yer alarak özverili bir şekilde çalışan ve Derneğimize büyük katkı sağlayan Sayın Elif Özdemir, Yasin Bakırcı, M. Salim Ketevanlıoğlu, Mahire Aktaş, Mustafa Güneş, Beytullah Kuşçu ve Ayşe Gül Mirzaoğlu na huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bildiğiniz gibi Ayşe Gül hanım bizleri kırmayarak Bilişim Uzmanları Bülteni nin editörlük görevini üstlendi. Kendisine üstlendiği sorumluluk için bir kez daha teşekkür ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yönetim Kurulu na yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte sizlere daha iyi bir şekilde hizmet etmenin yollarını arıyoruz. Bu dönemdeki önceliğimizi ve ana amacımızı Derneğimizin görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak olarak belirledik. Yönetim Kurulu olarak üyelerimizi ilgilendiren konularda aktif bir tutum almaya devam edeceğiz. Ayrıca, eğlenceli aktiviteler ve sosyal dayanışma projeleri de gündemimizde yer alıyor. Derneğimizin varlığını sürdürmesi ve etkin bir şekilde faaliyet göstermesi için sizlerin gönüllü desteğine ihtiyacımız var. Bu çerçevede, Derneğimizin faaliyetlerine aktif destek veren üyelerimize buradan şükranlarımızı sunuyor ve tüm üyelerimizi de aktif katılım sağlamaya davet ediyoruz. Saygılarımızla, Bilişim Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu

3 Cilt 2, Sayı 11 Sayfa 3 Bu Ay Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun! Türkiye Cumhuriyeti nin yapısının ruhu, millî egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Bir milletin egemenliğini anlayabilmesi ve onu güvenle koruyabilmesi, birtakım hususi vasıflara ve üstün terbiyeye sahip olmasına bağlıdır. Bir milletin ki siyasî terbiyesinde, sosyal terbiyesinde, vatan sevgisinde noksan vardır, öyle bir millet, egemenliğini lüzumu derecede kuvvetle elinde tutamaz. M. Kemal Atatürk

4 Sayfa 4 Cilt 2, Sayı 11 Kayıtlı Elektronik Posta Demet KABASAKAL BiliĢim Uzmanı BTD, BTK Elektronik ortamda bilgi ve/veya belge paylaşımında yaygın olarak kullanılan elektronik posta, iş ve işlemlerin kesintisiz devam etmesine olanak sağladığı için önemli bir araçtır. Ancak gönderilen, alınan, elektronik olarak arşivlenen veya basılı olarak saklanan bir e- posta iletisi mevcut düzenlemeler çerçevesinde hukuki geçerliliğe sahip değildir. Bu tür iletilerin içeriğinin değiştirilebilmesi, mesajın gönderici olarak görünen kişi tarafından gönderilmemiş olabilmesi, mesajın gönderilmiş veya alınmış olduğunun kanıtlanamaması mevcut sistemin bilinen problemleri arasındadır. Bu nedenle bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerin öncülüğünde elektronik ortamda iletilen elektronik posta mesajlarının kaynak doğrulamasını ve teslim edildiğine dair delili sağlayan bir sistem olarak Kayıtlı Elektronik Posta ( K EP ) Sistemi ve uygulamaları geliştirilmiştir. KEP sisteminin çalışma modeli aşağıdaki şekilde gösterilmektedir: KEP, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanmaktadır. KEP, bilinen elektronik postaya ilave olarak elektronik postanın; Göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediğini, Alıcıya ulaşıp ulaşmadığını ve ne zaman ulaştığını, Alıcısı tarafından okunup okunmadığını ve ihtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi ile ilgili delil hizmetlerini sunan bir sistemdir. Elektronik postanın ileri mesajlaşma teknikleri, güvenli elektronik imza, zaman damgası ve kriptolojinin yoğun olarak kullanıldığı KEP sisteminde elektronik postalar güvenilir bir üçüncü taraf rolünde olan Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları ( KEPHS ) vasıtasıyla gönderilip alınmaktadır. KEPHS nin KEP sistemi üzerinden sunduğu bir elektronik postanın göndericiden alıcıya iletilmesi esnasında meydana gelen bütün işlemlere ilişkin güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak oluşan kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılmaktadır.

5 Cilt 2, Sayı 11 Sayfa 5 Kayıtlı Elektronik Posta Ülkemizde KEP sisteminin kanuni dayanağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 18 inci maddesinin üçüncü bendinde yer alan hükümler ile oluşturulmuş ve aynı Kanun un 1525 inci maddesinin ikinci bendi ile de KEP sistemine, KEPHS n ın hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin ikincil düzenlemeleri yapmak üzere Kurumumuz görevlendirilmiştir. Bu kapsamda; Kurumumuz tarafından hazırlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Müteakiben Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası ile 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ 16/05/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete yayımlanmıştır. Kurumumuz tarafından hazırlanan ikincil düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte 01/07/2012 de yürürlüğe girmiştir. Kurumumuz tarafından hazırlanan düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin ardından KEPHS olmak isteyen taraflar Kurumumuza başvuruda bulunmuş ve PTT Genel Müdürlüğü 10/09/2012 tarihi, TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret AŞ. 28/12/2012 tarihi ve Türkkep Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ. 25/02/2013 tarihi itibariyle KEPHS olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Alan Adı : hs01.kep.tr Alan Adı : hs02.kep.tr Alan Adı : hs03.kep.tr Bununla birlikte Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19/01/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve bu Yönetmelik ile muhatap ve tebligatı çıkaran merciye ait olan elektronik tebligata elverişli adresin KEP adresi olacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükümle KEP adreslerinin aynı zamanda etebligat adresi olarakta kullanılması sağlanmıştır. Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre; Mahkemeler, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Üniversiteler, BTK gibi üst kurullar, SGK, Türkiye İş Kurumu, Barolar, Noterler gibi tebligatı çıkaran merciler elektronik tebligatlarını KEPHS olarak hizmet veren PTT den aldıkları KEP adresleri vasıtasıyla gönderebilecekler. Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak olan muhataplar ise elektronik tebligata elverişli KEP adreslerini faaliyette olan herhangi bir KEPHS den alabilecekler. Gerçek kişiler güvenli elektronik imza kullanarak elektronik tebligat adresi almak için KEPHS lere başvuruda bulunabilecekler. Demet KABASAKAL BiliĢim Uzmanı BTD, BTK

6 Sayfa 6 Cilt 2, Sayı 11 Kayıtlı Elektronik Posta Gerçek kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanabilecekler. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olduğundan bu muhatapların tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde kullanılabilmesi için elektronik tebligat adresi olarak kullanılacak KEP adreslerini bildirmeleri gerekecek. Demet KABASAKAL BiliĢim Uzmanı BTD, BTK KEP adresi kullanarak hukuki geçerliliği sahip e-tebligat, ihbar, ihtar, itirazlar ve benzeri beyanlar, fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları, sözleşme, resmi yazışma gibi işlemler yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler sistemden faydalanabilmek için Kurumumuz tarafından yetkilendirilmiş KEPHS lerin herhangi birinden kendileri adına kep.tr ile biten bir hesap açtırmak zorundadırlar. Güvenli elektronik imza ile bu hesaplar vasıtasıyla gönderilen veya alınan elektronik postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği, alıcıya ulaşıp ulaşmadığı, alıcı tarafından e-postaya erişilip erişilmediği gibi bilgilere ilişkin deliller ( kayıtlar ) KEPHS ler tarafından oluşturulduktan sonra hukuki geçerlilik kazandırılabilmesi için elektronik imza ile imzalanıp, işlemin yapıldığı zamanın kesin olarak tespit edilebilmesi amacıyla da zaman damgası ilave edilerek yine KEPHS tarafından mevzuat ile belirlenen 20 yıl boyunca saklanacaktır. Bu deliller ihtiyaç duyulması halinde KEPHS tarafından ilgili kişilere sunulacaktır. KEP hesap adreslerinin yapısı ve bunlara ilişkin örnekler aşağıdaki şekildedir:

7 Sayfa 7 Cilt 2, Sayı 11 Öyle Bir Gün Olur Ki Abdurrahman ER BiliĢim Uzmanı SDD, BTK Üzerine giydiği kürk, başına sardığı destar ile kılıcını ve hançerini beline takıp atına bindiğinde heybetli ve dosta güven, düşmana korku salan bir adam oluveriyordu. Vaktiyle, Anadolu nun bağrında bir yerde bir grup Oba vardı; bölük pörçük bu Obalar ın beyi Devran adında bir cengâverdi ki, kılıcı keskin, şen tabiatlı, hoşsohbet bir yiğitti. Üzerine giydiği kürk, başına sardığı destar ile kılıcını ve hançerini beline takıp atına bindiğinde heybetli ve dosta güven, düşmana korku salan bir adam oluveriyordu. Ama halk biliyordu ki bu heybetin altında sıcacık, sevecen ve adil bir yürek vardı. Devran bey merkez obada kalıyor, bazen keyfi olarak bazen de ihtiyaca binaen öteki obalara gidiyordu. Obalar arası mesafe o kadar uzaktı ki, hani öyle yürümeyle filan da gidilemiyordu; en yakın obadan merkez obaya doğru sabah şafak sökmeden at ile çıksanız bile ancak güneş bir mızrak boyu yükselince oraya ulaşabilirdiniz... Elbet yerleşkenin böyle dağınık olması bazı işleri zorlaştırıyordu ama halk Devran Bey e duyduğu saygıdan olacak, zorluklara katlanarak da olsa bir şekilde işlerini hallediyordu. Acil işlerinde ateş yakıp duman ile haberleşiyorlar, bazen de bir deri parçasına işaretler yazıp haberleşme güvercininin ayaklarına bağlayıp, obalar arasında uçurarak haberleşiyorlardı. Günler böyle geçip giderken bir gün üst üste öyle aksilikler yaşandı ki, oba oba olalı böylesi ne görülmüş ne de duyulmuştu. O kadar ki, kuşaktan kuşağa aktarılan hatta bugün bile yayılıp halk arasında dillerde söylenen bir olay oldu: Soğuk, tipili bir kış günü, ikindi vakitlerinde merkez obaya ayağında ıslak bir deri parçasıyla bir güvercin geldi. Oraya sökün eden ahaliyi bir telaş alıverdi; çünkü yıllardır böyle karda, yaman tipide haberleşme güvercininin uçurulduğu vaki değildi. Çok acil bir durum olmasa elbet bu güvercin ayağında bir deri parçasıyla gelmezdi. Alelacele, işaret dilini okuyan Mahmut a haber salındı ve apar topar Devran bey in yanına getirildi. Bey in karşısında elleri önünde bağlı halde pürhürmet dikilen Mahmut, yıllar önce öksüz ve yetim kalınca Devran Bey in yanına alınmıştı; Bey, kanatları altına aldığı Mahmut un iyi yetişmesine pek önem vermiş ve kılıç kullanmak, ata binmek gibi bir cengâverde olması gereken tüm vasıfları ve gizli ilimleri fevkalade üstadlar eliyle ona öğretmişti. Bey in sadık bendelerinden olan Mahmut, bir tehlike karşısında obaya gelebilecek zararları bertaraf etmek üzere bazen başka halkların arasına gönderilir ve adeta bir casus gibi orada halkın ağzına kulağını dayar, bilgi toplardı. Hatta bir defasında rengi belli olmuş ve yakalanmıştı. Ama onca eğitimi elbet boşuna almamıştı; bir yolunu bulmuş ve zincirlerle bağlı olarak tutulduğu çukurdan kurtulmuş, bilmem kaç kişiyi kılıcıyla helak ederek hakkından gelmiş ve kaçmayı başarmıştı. Bey in adeta sağ kolu olan Mahmut işte böyle biriydi ve nam salmış, o havalide şöhret olmuştu. Devran bey, de bakalım Mahmut ne yazıyor deride dedi. Mahmut ıslak deri parçasını eline aldı ve işaretleri okumaya, çözmeye çalıştı. Çalıştı çalışmasına ama işaretleri bir türlü okuyamıyordu; deriye sağından solundan, altından üstünden de baktı ama nafile. Ve nihayetinde: Bey im, karşı obadan gardaşlar ne ile yazmışlarsa yağıştan dolayı işaretler birbirine girmiş ve okunmaz hale gelmiş, keşke bıçakla deriyi kazıyarak yazsalardı; ama derinin tipine, kesiliş şekline ve inceliğine bakılırsa bu name Dargeçit obasından geliyor olmalı.

8 Cilt 2, Sayı 11 Sayfa 8 Öyle Bir Gün Olur Ki Keşkeyle meşkeyle olmaz, güvercini gerisin geriye tekrar yollamayalım, kuşcağız zaten bitkin düşmüş, adeta telef olmuş, derhal ateş yakıla ve Dargeçit de ahvalin ne olduğu dumanla sorula. Mahmut, Bey ine, hava çok rüzgarlı ve kararmak üzere, bu havada dumanı kullanamayız işaretler yanlış anlaşılır demek istedi ama az önce deriyi okuyamamanın mahcubiyetinden midir nedir, adeta dili tutuldu ve konuşamadı. Ateşçiler odunları yığmış ateş yakacaklardı ki tipi bastırdı, her ne kadar ateşçiler çok uğraşsa da odunların yarısını ıslanmaktan kurtaramadılar. Neyse ki zar zor da olsa ateşi yaktılar ve ey Dargeçit liler ahvaliniz nedir, güvercini neden gönderdiniz diye bir mesaj gönderdiler. Onlar uğraşadursun, haberin gönderildiği Dargeçit obasında bir kadını doğum sancıları yokluyordu. Bir başka hasta daha vardı ki durumu gayet ciddi gibiydi. Hekim, haftanın belirli günlerinde merkez obada duruyor, öteki günlerde de obalardan sadece birine gidiyor, diğerlerine hiç uğramıyordu. Dargeçit obası kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdi; oradaki hastalar gelebilirlerse merkez obaya atlı arabayla gelip muayene oluyorlar, bazen de büyüklerinden öğrendikleri kocakarı yöntemleriyle hastalarını tedavi ediyorlardı. Acil durumlarda hekimin çağırıldığı da oluyordu ama halk hem onca insanı muayene eden tek hekimi bu karda kışta yollara düşürüp perişan etmemek, hem de doğum yapacak bu biçare kadını atlı arabaya bindirmeyi tehlikeli gördüğü için yola çıkmayıp beklemeye başlamışlardı. Çok geçmeden dağın üst taraflarında duman göründü. Merkez obadan gönderilen mesaj rüzgârında etkisiyle duman bir o yana bir bu yana kıvrıldığı için bugün hava ne kadar da güzel, birlikte kırlara çıkalım şeklinde okunuyordu. Dargeçit sakinlerinin zaten canı burnundaydı, bu mesajı da okuduktan sonra iyice dumura uğradılar ve çileden çıktılar. Kimi bunlar bizimle eğleniyor diyor ve kaleme, yazıya gelmez küfürler ediyor, kimi bir yanlışlık olmalı diyor, kimi de kendi başımızın çaresine bakalım onlardan bize fayda yok diyordu. Bazıları da ne diyeceğini bilemeden kalakalmıştı ve ya sabır çekiyordu. Her işte bir hayır vardır, bekleyelim, Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler diyenler de yok değildi. Bunun üzerine Dargeçit obasının hatırı sayılır, sözü tutulur büyükleri bir araya geldi ve istişare yaptı; bazıları şimdi yola çıkılmasın, kış yolda kalanlara medet Allah medet diye feryat ettirecek kadar şiddetli, sabahı bekleyelim, hatta daha da erken, horozlar ötmeden yola çıkılsın derken, bazıları da bebek hekim olmadan da doğabilir ama öteki hasta beklemez, bir an evvel yola koyulmak gerek; lakin gelene gidene aman vermeyen ayaktakımı güruhuna, tipiyi fırsat bilip yol kesen eşkıyalara tedbir alalım diyordu. Sıkı tartışmalar sonucu çıkan karara göre; atlı araba bu sefer her zamankinden farklı olarak bir yatak serilerek hazırlanacak ve pazı kuvveti yerinde, gürbüz muhafızlarla birlikte sabaha doğru horozlar ötmeden yola revan olunacaktı. Abdurrahman ER BiliĢim Uzmanı SDD, BTK Her işte bir hayır vardır, bekleyelim, Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler diyenler de yok değildi.

9 Sayfa 9 Cilt 2, Sayı 11 Öyle Bir Gün Olur Ki Abdurrahman ER BiliĢim Uzmanı SDD, BTK Neyse ki sabah olmuştu ve herkes sağ salimdi, elbet buna da şükretmek gerekirdi. Bu arada merkez obası ahvaliniz nedir sorusunun cevabını bekleyedursun, epey süre geçmesine rağmen cevap gelmiyordu. Mesajın karşı obaya yanlış gittiği akıllarının ucundan bile geçmedi. Devran bey yaverlerini topladı ve, bir aksilik olmalı şimdiye kadar haber almalıydık, olsa olsa orada bir hasta vardır, biz iyisi mi hekimi yardımcısıyla gönderelim, siz ne dersiniz ağalar dedi. Yaverler, Bey imiz sözü üstüne söz mü olur, biz de aynı kanaatteyiz; fakat akşam oldu, sabah erkenden yola çıkılsın deyince iş artık hekimi göndermeye kalıyordu. Hekim yardımcısıyla bir atlı arabaya bindi ve yanlarında Devran bey in sadık bendesi Mahmut ve iki muhafızla birlikte kuşluk vakti girmeden, yolumuz asan ola, selametle gidelim dualarıyla yola koyuldular. Fakat kardan kıştan mıdır nedir, yol bir türlü bitmek bilmiyordu, zaten uzak olan oba iyice uzaklaşmıştı sanki. Aksilik bu ya, tipi iyice artmış ve yol neredeyse seçilemez olmuştu, hekimin yardımcısı daha önce giderlerken böylesi kayalıklı ve çalılıklı yerlerden geçmediklerini söylemişti ki, çok geçmeden yanlış yola girdiklerini fark ettiler. Akla gelen başa da gelmek zorunda mıydı? Bu sefer de iki muhafız yolu kaybetmenin kabahatlisi olarak birbirlerini suçlamaya ve tartışmaya başladılar. Hekim iyice sinirlendi ve gazap ateşi parladı ve bırakın birbirinizle didişmeyi de hava kararmadan yolu bulalım, yoksa donmamak işten bile değil dedi. Bir o yana, bir bu yana gittiler ama yolu bulmak ne mümkündü, Mahmut un da kafası karıştı ve o da yönü seçemedi. Bu arada epeyce vakit geçti, hava karardı ve kurt ulumaları duyulmaya başladı. Bütün çabaların ve zahmetlerin nihayetinde ümitleri kesildi, artık geriye de dönemezlerdi, zaten soğuğun da etkisiyle adeta akılları başlarından gideyazmıştı. Hasılı kelam, sonunda güç bela donmadan sabaha kadar kalabilecekleri dulda bir kaya dibi bulup beklemeye başladılar. Bir taraftan soğuk, bir taraftan kurt sesleri, ölseydik de bunlar başımıza gelmeseydi diyorlardı. Bu arada Dargeçit liler; gebe kadın, öteki hasta ve refakatçiyle birlikte atlanmış gençlerden güçlü kuvvetli iki yiğitle birlikte sabaha karşı yola koyulmuşlardı. Dağ o kadar yüksekti, o kadar heybetliydi ki, sanki gökyüzüne tırmanıyorlardı. Güç bela dağı tırmanmış ve inişe geçmişlerdi ki, tipinin etkisinden yolun hepten karla dolduğunu gördüler. Artık çok yavaş ilerliyorlar ve atlar çok zorlanıyordu. Zaman zaman arabanın içi karla doluyor ne var ne yoksa herşey ıslanıyordu. Hava kararmadan güya merkez obada olacaklardı ama çoğu zaman olduğu gibi evdeki hesap tutmamıştı. Çok geçmeden hava karardı, artık fazla yol alamayacaklarını anlayıp kendilerine geceyi geçirecek bir yer aramaya başladılar ve bir çalı dibinde kalmaya karar verdiler. Bir taraftan da hastaların ıslanan giysilerini değiştirmeye çalışıyorlardı. Zorlu geceden sonra sabah oldu ama nasıl olduğunu onlardan sormalı; soğuk öyle şiddetliydi, öyle şiddetliydi ki sabaha dek soğuktan herkesin dişleri zangırdamış, yüreği sızım sızım sızlamış ama kimse diğerlerine belli etmemişti. Gece zifiri karanlıkta kurtlar iyice yanlarına sokulmuştu; muhafızların tüfekleri ıslanmış çalışmıyordu ama Allah tan yanlarında dede yadigârı çakaralmaz toplu bir silah vardı da bir iki el ateş edince paçayı yırttılar. Yok soğuktu, yok kurtlardı derken sabaha kadar ecelle boğuştular. Sabah olup da ortalık ışıyınca bir de ne görsünler; dağı inerken kardan tipiden yolu fark edememiş yanlış sapaktan devam etmişlerdi, yoksa şimdi oldukları yerde olmaları mümkün değildi. Neyse ki sabah olmuştu ve herkes sağ salimdi, elbet buna da şükretmek gerekirdi.

10 Cilt 2, Sayı 11 Sayfa 10 Öyle Bir Gün Olur Ki İlk iş olarak donan atlı arabanın buzlarını kırdılar, tam yola koyulacaklardı ki öncelikle hangi yöne doğru gideceklerini kestirmeleri gerekti. Aksiliğe bakın ki, bu iki muhafız da yön konusunda farklı düşünüyordu; epey tartıştılar, hatta bir ara iş ağız dalaşından kavga etmeye kadar vardı. Ve sonunda böyle karda kışta işi şansa bırakmamak gerektiği sonucuna varıp bilek güreşi yapmaya karar verdiler; kim kazanırsa onun dediği yöne doğru gidilecekti. Böylelikle işi kendilerince şansa bırakmadıklarından ve gayet akıllıca bir iş yaptıklarından emin oldular. Bu arada diğerleri ne kadar üşümüşlerse tir tir titremekten bunların ne konuda tartıştıklarını fark etmediler bile. Bizimkiler arabanın arka tarafına geçip bilek güreşi yaparken bir taraftan da hasta refakatçisine ve hastalara görünmemeye çalışıyorlardı. Neyse ki, çok geçmeden birisi diğerini yendi ve güneye doğru gidileceğini söyledi. Yenilen de, güreşi kazananın söylediği yönü işaret ettiği ve yön belirleme yönteminden diğerlerine hiç bahsetmediklerinden dolayı, refakatçi her ne kadar tereddüt etse de iki muhafız birden yanılmış olamaz, galiba ben yanılıyorum diye düşündü ve yanlış yöne doğru yola koyuldular. Hekim in grubu da aynı tarafta kaybolmuştu ve onlar da sıkı tartışmalar sonucu her nasılsa yanlış yöne doğru gitmeye başlamışlardı; ama gelin görün ki şansın, talihin bir eseri midir, Cenabı hakkın yardımı mıdır nedir, her iki grup da birbirlerine doğru yol alıyorlardı. Biraz sonra dağın alt yamacında karşılaştılar. Aman Allah ım o ne sevinç, o ne çığlık. Herkes birbirine sarılıyor ve sevinç gözyaşı döküyordu. İlk iş olarak hekim yardımcısıyla birlikte hastalarla ilgilenmeye başladı, bu arada kadının doğum sancıları tutmasın mı, biraz sonra nur topu gibi bir bebek doğdu; kız çocuğu olduğu için adına oracıkta Kargülü dediler. Diğer hastaya da hekim ilk müdahaleyi yaptı ve sonra hep birlikte merkez obaya doğru yola koyuldular. Bu arada fırtına ve tipi hızını kesmiş ve yollar, yönler seçilir olmuştu. Nihayet, akşam karanlığı basmadan merkez obaya vardılar. Merkez obaya ulaşır ulaşmaz herkes yardımlarına koştu, oldukça şaşaalı karşılandılar. Zaten sıcacık bir yer ve yemekler önceden hazırlanmıştı. Ahaliden misli görülmemiş hürmet ve Devran bey den pek hoş iltifatlar gördüler. Yediler içtiler, yağlı butları mideye indirdiler ve birkaç saat içerisinde yavaş yavaş gözleri oynamaya, toparlanmaya başladılar. Bu emsalsiz macerayı orada bulunan tüm ahali ilk ağızdan dinledi. Devran bey de dinleyenler arasındaydı ve gardaşlar, bacılar bu bize ders olsun; öteki obalarımızı hekimsiz bıraktık, oralarda da acil durumlar olabileceği nasıl olmuşsa nazarımızdan kaçtı. Halk arasında, Allah isterse bir kulun işini, mermere geçirir dişini; istemezse işini, muhallebi yerken kırar dişini şeklinde söylenegelen laf bizim ahvalimize ne kadar da uyuyor. Cenabı hakkın işine bakın ki; şu aciz, zayıf yavrucuk hürmetine olsa gerek, onca zorluklara ve karda kışta geceyi dışarıda geçirmelerine rağmen şükürler olsun kimsenin canına halel gelmedi. dedi ve kâtip e yaz kâtip yaz, bütün bu olanları kayda geçir ki bizden sonra gelen nesillere ibret olsun diye ekledi. Abdurrahman ER BiliĢim Uzmanı SDD, BTK Allah isterse bir kulun işini, mermere geçirir dişini; istemezse işini, muhallebi yer ken kırar dişini

11 Sayfa 11 Cilt 2, Sayı 11 Meçhul Yazar Aklıma Takılanlar... Bültende yazı yazmam istenince; hani tamam takip ediyorum ya da etmeye çalışıyorum ama tam olarak neler var içerikte onu da tam anlayabilmiş değilim. Gerçi şimdi bakıyorum bilim de var yemek de var, gezi, gözlem de var. Yok yok maşallah! Ben de eleştiri yazayım, hiciv yazayım dedim. Yok dediler daha doğrusu illaki eleştiri filan yazmak istiyorsan sinema, kitap, müzik vs. eleştirileri önerileri varsa bunları yaz dediler. Hatta her konuya açığız sen de böyle Ayşe Arman, Ayşe Özyılmazel tarzı bir şeyler yazsana dediler. Şimdi tam olarak anlamadım niye benden Ayşe Arman ya da Ayşe Özyılmazel tarzı bir şeyler yazmam isteniyor. Aklıma iki durum geldi birincisi; sen ancak anlasan magazinden anlarsın o yüzden anladığın bir şeyler yaz noktasında direk önyargılı bir yaklaşım mı, ki bu benim açımdan hem olumlu hem olumsuz. Bir diğer durum ise; yaaa hep ciddi yazılar okuyoruz, hep ciddi ciddi çalışıyoruz sen bilginle:), kültürünle:), hayatımıza renk kat, manasında mı? Öyle ya da böyle, sonuçta söz verdiğim için bir şeyler yazmam lazım, ama maalesef herkesten fazla magazin kültürüm yok, ancak hafta sonlarında denk geldiği kadarıyla takip ediyorum. O kadarını da devlet büyükleri bile biliyordur. Her neyse, netice itibariyle ben o iki ünlü yazar gibi de olamam. Niye?? Bi kere Ayşe Arman kültürlerarası bir evliliğin çocuğu, bu da yetmezmiş gibi Haldun Dormen-Betül Mardin in gelini, kadın bir Dubai de bir İstanbul da bir orada bir burada, sınırları yok, bugün Tarkan ı arar randevu ister yarın gider röportaj yapar. Ayşe Özyılmazel deseniz Tahir Nejat Özyılmazel in yani bilinen adıyla Neco nun kızı ünlü reklamcı Ali Taran la yaptığı evlilikle de bir dönem magazin dünyasının gündeminde yer aldı, sadece yazmaz aynı zamanda söyler de yani çok yönlü bir insan. Çevreleri geniş yazacak konuları çok, sınırları yok olan insanlar, bizim gibi ay bunu yazarsam biri başka bir şey mi düşünür diye akıllarına takılacak bir durum yok, kaldı ki bir de bu işten para kazanıyorlar. Biz öyle miyiz? Değiliz işte!! Esasında iyi iş hele Ayşe Özyılmazel inki gündemden bol bir şey olmayan bu ülkede keyifli iştir diye düşünüyorum. Tabi bir de ona sormak lazım hergün klavyenin başına geçmek belki de zor geliyordur.

12 Cilt 2, Sayı 11 Sayfa 12 Aklıma Takılanlar... Meçhul Yazar Aklıma takılanlar? Kaleme alayım diyince aklıma takıldı, artık kaleme almak diye bir şey kaldı mı, kalemleri (digital imzaya geçmediysek) ancak imza atmak için kullanıyoruz onun dışında kalem hayatımızdan büyük ölçüde çıktı kalem yerine klavye var. Bu durumda kaleme almak deyimi sonraki nesillerde nasıl algılanacak kalem ne ki? mi diyecekler Hani Pitbull var ya Mr. Worldwide en son Christina Aguilera yla düet yaptı, sabahları uykuyu açmak için özellikle çok iyi. Herkesle düet yapıyor ya, acaba Nihat Doğan la da yapar mı? Yaparsa Kırdın Kalbimi yi nasıl söylerler? Gerçi Nihat Doğan kendini akil insan ilan ettiği için Pitbull un düet teklifini kabul eder mi? Yoksa ben akilim diye kendini ağırdan mı satar? Aklıma takıldı Aklınıza takılanların bundan derin olmaması dileğiyle, baharın tüm renklerinin canlılığı ruhunuzda olsun. Meçhul Yazar

13 T C P I P A E A L İ N U X F E T U A H N L E S T E B T E R İ T R A N S P O N D E R L M R I B N C H F R E K A N S N R M O D Ü L A T Ö R E K N E G A O G R R S I T U S U B N E T M A S K A Y W H E A T S T O N E N O O S I A S E N K R O N Sayfa 13 Cilt 2, Sayı 11 Geçen Sayıdaki Bulmacanın Cevapları Geçen sayımızda sizlere aşağıdaki soruları içeren bir bulmaca sunmuştuk. Bu ay ise bulmacanın yanıtlarını paylaşıyoruz. Yusuf Özcan Candemir Mühendis, PGM, BTK O B R O A D C A S T E G E O K O A K S İ Y E L E N D K T

14 Sayfa 14 Ayın Konuğu: Abdullah Karakaş Röportaj: AyĢe Gül Mirzaoğlu Ahmet Emin Turgut Fotoğraf: M.Salim Ketevanlıoğlu Abdullah KarakaĢ Spektrum Yönetimi Dairesi BaĢkanı Bu ayki röportajımızı Kurumumuzun en kıdemlilerinden olan Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Abdullah Karakaş ile gerçekleştirdik. Önceki birkaç sayıda Nur Bey ve Yavuz Beyle birlikte röportajlara katılma deneyimim olmuştu ama bu kez bizzat röportaj sorularını soracak olmanın verdiği farklı bir heyecanım vardı. Genel Kurul sonrasında BUD Yönetim Kurulu Başkanlığı nı devralan Ahmet Emin Beyin durumu da benden çok farklı değildi. Kendisi Beytepe den bizlerin bulunduğu TİB İncek yerleşkesine geldi ve keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Sizin de beğeniyle okuyacağınızı umuyorum. Bu sayımızın konuğu olduğu için Spektrum Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Abdullah Karakaş a teşekkür ederiz. Sayın BaĢkanım röportaj talebimizi kabul edip bize vakit ayırdığınız için te- Ģekkür ediyoruz. Kurumumuzun en kıdemlilerinden biri olarak bugün pek çok konuda tecrübelerinizden yararlanacağımızı düģünüyoruz. Öncelikle okuyucularımızın sizi daha yakından tanıyabilmesi için kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben de sizlere gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Birbirimizi tanımanın yararlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Kendimi şöyle tanıtayım: 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği nden mezun oldum te devlette işe başladım, o günden beri de kamuda çalışıyorum. Allah sağlık verdiği sürece devam edeceğiz. Onun dışında, evliyim, 4 çocuk sahibiyim. Çok şükür diyelim. Memleketiniz neresi BaĢkanım? Üniversite öncesi eğitiminiz nerede geçti? Sivas ın Gemerek ilçesindenim. İlkokulu Gemerek in Karagöl Köyü nde okudum. Ortaokul ve lise eğitimimi Gemerek te tamamladım. Eğitim hayatımdan da mutlaka bahsetmek isterim yılında ilkokuldan mezun oldum ve en yakın ortaokul Gemerek ilçe merkezindeydi. O zamanki şartlarda tabi bugünkü gibi taşımalı eğitim yoktu, ilçede birkaç çocuk için ortaklaşa ev tutulurdu. Genelde 1 oda 1 hol şeklinde olurdu bu evler. Çocuklardan birinin annesi müsait ise gelir ya da gelemezdi. Ortaokul ve liseyi köyümüzden arkadaşlarla birlikte bu şekilde okudum. Tabi bu şu anlama da geliyor, aslında yaşında bir şekilde ailenden ayrılmak ve hayatını tek başına devam ettirmek zorunda kalıyorsun. Lise bitince 1972 de üniversite sınavını kazandım ve Hacettepe Fizik Mühendisliği ne kayıt yaptırdım. Mezuniyetten sonra 3-4 yıllık bir boşluk oldu, bunun 16 ayı uzun dönem askerlik ile geçti, kalanında iş arayışım oldu. Tabi tamamen boş değildim, memlekette babamın yanında aktif şekilde çalıştım. Babam çiftçiydi te de memuriyete başladım. Askerliği yedek subay olarak yaptım ve o süreç de memuriyetten sayıldığı için esasında daha önce başladım diyebiliriz.

15 Cilt 2, Sayı 11 Sayfa 15 Ayın Konuğu: Abdullah Karakaş Ġlk olarak Telsiz Genel Müdürlüğü nde mi baģladınız BaĢkanım? Evet, o zaman KPSS gibi merkezi bir sınav yoktu. Rahmetli Özal zamanında 1983 yılında ile Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde Telsiz Genel Müdürlüğü kuruldu, bir Genel Müdür ve bazı yardımcı personel atanmıştı ama esas personeli yoktu sayılı Telsiz Kanunu ile kurulmuştu, Kanun vardı ama bir teşkilat yönetmeliği yoktu. 1 yıllık sürede o ilk atanan personel bu yönetmeliği hazırlamış ve 1 yıl sonra da 1984 te benim de katıldığım yazılı ve sözlü sınavla toplu bir alım yapıldı tane mühendis alındı. Bu şekilde TGM de başladık ve yaklaşık 30 yıldır devam ediyoruz. İsterseniz TGM deki çalışma hayatımdan da bahsedeyim. Tabi, memnun oluruz. TGM de mühendis olarak başladım ve öncesinde iş tecrübem yoktu te Telsiz Kanunu çıkmadan önce telsiz kullanımı sadece TSK ya ve PTT ye mahsustu. Telsiz Kanunu ile telsiz kullanımı diğer kamu kurumlarına ve özel sektöre de açılmış oldu. Tabi biz de işe başladığımızda o zamanki amirlerimiz bize Telsiz Kanununu verdiler ve iyice öğrenin dediler. Bunu belki 1 ay boyunca defalarca okuduk, kafamızda bir resim canlanmadı. Ama ne zaman sahaya çıktık, uygulama yaptık veya bir dosyayı çalıştık, resim o zaman kafamızda oluştu. Okuduğumuzda modülasyon, simplex, röle vs. hiçbir çağrışım yapmıyordu ama tabi kullanıcılarla etkileşime geçtikçe, uygulama ile birlikte bunlar yerine oturmaya başladı. Tabi o günkü sistemlerle şimdiki sistemler arasında çok büyük değişim ve gelişim oldu. Geriye dönüp baktığınızda bu geliģmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yıllar önce teknolojinin ve sektörün bu noktaya geleceğini hayal etmiģ miydiniz? Aslında o zaman da TGM nin yaptığı işlerin toplumda belli bir popülaritesi vardı. Mesela, o zaman halk bandı CB denilen bir telsiz vardı. Bu telsiz ilk kullanıma girince toplum üzerinde büyük bir etkisi oldu. Çünkü ilk defa kullanım izni veriliyordu ve birebir izin veriliyordu. Bunun kullanımını belirli şartlara göre denetliyorduk, fakat buna rağmen çok büyük bir talep vardı. İnsanlar sabaha kadar konuşuyordu. Özellikle şehir içinde mobil iş yapan tüpçüler, taksiciler vs. bu kanalları kendi aralarında otomatikman paylaşmışlar ve iş hayatında çok faydalanıyorlardı.

16 Sayfa 16 Ayın Konuğu: Abdullah Karakaş Onun dışında bir de DECT dediğimiz telefonlar vardı ve birebir kullanım izni veriliyordu. Bir gazete bunların toplu iznini alarak dağıtmıştı. Burada önemli olan nokta şu; birebir izin demek bu izinlerin hepsinin kaydını tutmak demek. Biz de işin regülasyon yapan boyutundayız. Kayıtları düzgün şekilde tutmak, telsizin kaybolması durumunda Emniyetten tutanak ile belgelendirmek, ücretlendirmesini yapmak vs. oldukça yoğun bir iş yükü getiriyordu. Tabi bunlar 3-5 yıl çok yoğun kullanıldı fakat teknoloji zaman içinde o kadar çabuk gelişiyor ki yavaş yavaş bunun kullanımı bırakıldı. Sonraki yıllarda OKTH dediğimiz tek merkezden çok kullanıcıya hizmet veren sistemler gelişti, arkasından 2G, 3G sistemler Yanılmıyorsam 2G 1994 te kullanılmaya başlandı ve 1998 de de Ulaştırma Bakanlığı tarafından operatörlerle yetkilendirme anlamına gelen gelir paylaşımlı bir düzenleme yapıldı ve GSM 900 devreye girdi. Arkasından tam Kurum olacağımız dönemde ikincil GSM (GSM 1800) ihalesi yapıldı, sonra Kurumda 3G ihalesini yaptık ve artık 4G ve başka teknolojileri bekliyoruz Yani başlangıçta o 40 kanallı ortak halk bandı telsizden şu anda sizlerin de bildiği gibi kişinin elinde ya da çantasında taşıyabildiği mobil, IP tabanlı, çok fonksiyonlu interaktif e- uygulamalara geçildi ve internet yaygınlaştıkça bunlar daha da gelişeceğe benziyor. Bu uygulamalar başka şebekelere bağlanabilse de, elektromanyetik spektrumu da kullanması yönüyle spektrum yönetimini de ilgilendirmiş oluyor. A. E. Turgut: 1980 lerden itibaren saydığınız teknolojiler arasında hayatımızda en büyük değiģikliğe yol açtığını ve devrim niteliğinde olduğunu düģündüğünüz hangisi BaĢkanım? Eğer interneti bir taraf koyarsak, mobil sistem uygulamalarının bu kadar da gelişmesi tahmin edilmiyordu. Mobil uygulamalar o denli yaygınlaştı ki, belki bu dünyada da öngörülmüyordu. Tabi spektrum sınır tanımayan bir yapıda olduğu için, spektrumun yönetimi konusunda dünya çapında düzenlemeler yapmaya ihtiyaç var ve bunun için de ITU var. ITU kapsamında yapılan çalışmalarda, 4 yılda bir yapılan Dünya Radyokomünikasyon Konferansında (WRC) 2 dönem önce digital divide dediğimiz sayısal uçurum problemi ortaya kondu.

17 Cilt 2, Sayı 11 Sayfa 17 Ayın Konuğu: Abdullah Karakaş Bu kapsamda, geri kalmış ülkelerin iletişim azlığından dolayı daha da geride kalması ve gelişmiş ülkelerin daha fazla gelişmesine karşı ne tür bir önlem alırız mantığıyla mobil sistemleri ve interneti Afrika gibi bölgelerde yaygınlaştırmak hedefleniyor. Bunun için de 2015 ten itibaren sayısal uçurumu kapatmaya yönelik olarak mobil sistemlerin genişletilmesi öngörülüyor. Tabi, artık yakınsamadan dolayı mobil sistemlerle sabit sistemleri ve uydu sistemlerini birlikte düşünmek gerekiyor. Fakat dünyada spektrum alanında trend alacak olanlar mobil genişbant IP tabanlı sistemler diyebiliriz. Bize dünya uygulamalarını dikkate alarak ülkemizde gerekli hazırlığı yapmak düşüyor. Kurum kurulduğundan beri Spektrum Yönetimi alanındasınız değil mi? 1999 yılında 2813 sayılı Kanun ile TGM lağv edilip ve Kurum kurulunca TGM nin personeli ile görev ve sorumlulukları Kuruma devredildi. Ben de o zaman TGM de de aynı alandaydım, Frekans Dairesi Başkanlığında çalışıyordum. Orada 7-8 yıl mühendis olarak, 5-6 yıl Şube Müdürü olarak, 2 yıl da Daire Başkanı olarak görev yaptım. Kurum kurulunca da SYD Başkanlığına atandım. Bundan sonra da, ne diyelim Allah hayırlısını versin. Spektrum Yönetimi Dairesi nce yürütülmekte olan belli baģlı çalıģmaları nasıl özetleyebilirsiniz? Özetleyeyim, ama daha önce şunu söyleyeyim. Şu ifadeyi bütün uluslararası makale veya raporların başında mutlaka görürsünüz: Spektrum doğal ve kıt bir kaynaktır, etkin ve verimli kullanılması gerekir. Spektrum bir elektro manyetik dalga, tayf, aralık demek ve bunun mevcut teknolojilerle kullanılabilen bir bölümü var, bir başı ve sonu var. Diğer bölümleri kullanılamıyor. Biz, SYD olarak üyesi olduğumuz ITU ve CEPT nezdinde spektrum düzenleme çalışma ve toplantılarını takip ederek ülkemizin Milli Frekans Planını yapıyoruz. Bu planı hizmet bazında yapıyoruz; hava, deniz, uydu ve mobil sistemler olarak. Dairemizde de buna benzer bir yapılanma var; GSM ve UMTS ile ilgilenen kara grubu, seyrüsefer haberleşme sistemleriyle ilgilenen deniz ve hava grubu, Türkiye nin uydusuyla ilgilenen uydu grubu ki uydu yörüngesi de tıpkı frekans gibi kıt bir kaynak ve ITU nezdinde paylaşılıyor. SYD olarak spektrumu planlıyoruz ve bütün bu sistemleri kullanacak olan kamu kurumlarına ve işletmecilere tahsis ediyoruz. Tabi burada dünya uygulamalarına paralel olmak ve harmonize olmak önemli. Makro anlamda bunları yapıyoruz ama aslında mikro anlamda da büyük gelişmeler var. Örneğin KET dediğimiz Kısa Mesafe Telsiz sistemleri, büyük marketlerde kullanılan stok takip sistemleri, belgesel çekimlerinde vahşi hayvanların davranışlarını izlemek için kullanılan özel frekanslar veya arabamızın alarm sistemi gibi düşük güçlü o kadar çok sistem var ki. Bunlar da hep spektrum kullanmak durumda.

18 Sayfa 18 Ayın Konuğu: Abdullah Karakaş BaĢkanım yaklaģık 30 yıllık çalıģma hayatınız var dedik. Son yıllarda da pek çok yeni arkadaģ aramıza katıldı. Tecrübelerinize dayanarak genç arkadaģlara neler tavsiye etmek istersiniz? Tabi, insan bir yol alıp da geriye dönüp baktığında bazı şeyleri daha iyi görebiliyor. Bunu şuna da benzetebiliriz, bir toplantıya gidersin, ilk 1-2 gün pek bir şey anlamazsın, ama toplantının son günlerinde kafanda bir resim oluşur. Çalışma hayatı da böyle. TGM ye ilk girdiğimde Telsiz Kanunu nu bir ay boyunca okudum, bir şey anlamadım diye örnek verdiğim gibi, ama şimdi o konuyu yıllar boyunca çalışmış olmanın getirdiği bir psikolojik rahatlık var. Genç arkadaşlara tavsiyem mutlaka bir şeyler üretmeleri, ne iş yapıyor olurlarsa olsunlar mutlaka üretilen bir şeyin içinde olmaları. Kamuda tabi belli şartları sağladığın sürece iş garantisi var. Ama bir şeyler üretirlerse, aranılan kişi olurlarsa her zaman için vatana millete faydalı olurlar. Tabi üretmek da neyle olur, birincisi bilgiyle ve çalışmakla. Çalışma da istikrarlı olmalı, olumsuzlara karşı sabretmeli. Ben geriye dönüp baktığımda bunların büyük bir kısmını yapabildim diye düşünüyorum, tabi ki yapamadıklarım da oldu. Özetle, genç arkadaşlar belli bir işin, bir dosyanın sahibi olsunlar. Yani o dosya söz konusu olduğunda onlar aransın, mutlaka görüşlerine başvurulsun. Son dönemde SYD de yapılan önemli çalıģmalar neler oldu? 2011 yılında KET Yönetmeliğini çıkardık, Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği güncellendi yılının başında da ITU tarafından organize edilen WRC konferansına katıldık. Konferans 5 hafta sürdü ve Türkiye den 100 civarında temsilci vardı, çalışmaları SYD koordine etti.

19 Cilt 2, Sayı 11 Sayfa 19 Ayın Konuğu: Abdullah Karakaş Biraz da ailenizden bahsedelim BaĢkanım. 4 çocuğum var demiģtiniz Evet, 3 kızım 1 oğlum var. Ben işe girdiğimde evliydim ve 3 çocuğum vardı. Askere de evlendikten sonra gittim. Ben işe başladıktan birkaç yıl sonra eşim de başladı de de bir oğlumuz oldu. Tabi kızlar büyüdüler, okulları bitirdiler, üçü de çalışıyor. Biri evlendi. Torun var mı BaĢkanım? Henüz yok. İnşallah diyelim. 3 kızdan sonra oğlan eve oldukça hareket getirmiģtir herhalde Tabi en küçük kızımla oğlumun arasında 7-8 yaş fark var. Kızlardan sonra o da değişik bir tecrübe oldu, ama zaman çok çabuk geçti, o da büyüdü. Oğlum da lisede okuyor, ben de onunla birlikte okuyorum diyebiliriz. Allah sağlık versin hepsine. A. E. Turgut: Çocuk sayısı konusunda bir tavsiyeniz var mı BaĢkanım? Tabi o konularda ben bir şey diyemem ama bence iyi yönetilirse bir zenginliktir fazla çocuk. Yani bence kalabalık aile güçlü ailedir. Hiç zorlanmadan bir işi ortaklaşa yapacak, paylaşacak doğal bir ortam oluşur. Memleketle bağınız hala devam ediyor mu? Yazları çiftçilikle uğraģma durumunuz hala var mı? Memleketle bağımız var ama tabi eskisi gibi değil. Annem babam sağken daha sık giderdik. Şimdi de kardeşlerim var, arada gidiyoruz, havasını suyunu alıyoruz. Ama özellikle annem sağken başkaydı Daha önce de bahsettiğim gibi lise sona kadar orada okudum ve pek çok arkadaşım var. Gittiğimde yalnızlık çekmem. Eşimle de aynı köylüyüz bu arada, o yüzden onun da akrabaları var.

20 Sayfa 20 Ayın Konuğu: Abdullah Karakaş A.E. Turgut: Emekli olunca memlekete yerleģmeyi düģünüyor musunuz? Bu soruyu çok soruyorlar ama kesin söyleyeyim, hiç düşünmem. Gezmeye gideriz ama yerleşme olayı başka. Çünkü çocuklarım da burada yerleştiler artık, onları bırakmak istemem. Memleketin yemeklerini de soralım BaĢkanım. Yöresel yemekleriniz var mıdır? Tabi bizim memleket Sivas-Kayseri arasında ve iki farklı kültürden de etkilenme vardır bizim yemeklerimizde. En başta mantı vardır tabi. Gittiğimizde oradan sıkılmış mantı alır getiririz. Bir de madımak vardır meşhur. Bu aylarda tam mevsimidir. Çok da faydalı bir bitkidir. Sucukla, pastırmayla lezzetli bir yemek olur madımak yemeği. Onun dışında Anadolu nun birçok yerinde bulunabilen yemekler vardır. Kebaplar yönünden de Sivas şehir merkezinde hem kaliteli hem de ucuz birçok lokanta bulma şansınız vardır. EĢiniz Meryem hanımı da tanıyoruz. O da TGM de baģladı demiģtiniz. Aynı Kurumda çalıģmanın avantajları var mı, ya da güçlükleri oldu mu? A. E. Turgut: Gerçi zaman zaman farklı binalarda oldunuz. Ben mümkün olduğunca işimle özel hayatımı ayırmaya çalışırım. Ama tabi aynı işyerinde olmak birbirini anlamak bakımından yaşantımıza bir kolaylık getirmiştir diye düşünüyorum. Aksini düşününce de herhangi bir güçlüğü aklıma gelmiyor. Tabi hiçbir zaman aynı odada olmadık, o zaman nasıl olurdu bilemiyorum. Yine de bir renk ve kolaylık katmıştır her zaman. ĠĢ yaģamı dıģında ilgi alanlarınız nelerdir? Sporla veya müzikle aranız nasıldır? Hobi anlamında düzenli olarak yürürüm. Özellikle yürüme badında değil, açık havada yürürüm. Son dönemlerde dizlerimde biraz rahatsızlık olunca hafiflettim. Onun dışında çok kitap okurum. Roman türü kitapları takip ederim. Müziğin de dinleyicisiyim diyelim. Bir de hafta sonları aileyle bir etkinlik falan yoksa yalnız başıma bunları yaparım.

21 Cilt 2, Sayı 11 Sayfa 21 Ayın Konuğu: Abdullah Karakaş A. E. Turgut: Roman ve müzik konusunda tercih ettiğiniz bir tür var mı? Müzikte Türk halk müziği ilk sırada gelir benim için. Romanda da tam belgesel gibi değil ama tarihi olayları içeren kitapları severim. Mesela en son İskender Pala nın Efsane isimli romanını okudum. Gündemde olan romanları takip etmeye çalışırım. Sizde iz bırakan bir roman var mı? Veya bir müzisyen? Tabi halk müziği deyince bir kere Aşık Veysel var. Bir de yetiştiğimiz çevrede bir müzik aleti çalan yoktu ama okurken kaldığım evde sesi güzel olan bir arkadaş vardı. O bize sık sık türküler söylerdi, özellikle rahmetli Neşet Ertaş tan. Neşet Ertaş yetmişli yıllarda çok popülerdi, sonra bir ara gündemden kayboldu, son yıllarda yeniden gündeme geldi. Onun ilk meşhur olduğu yıllarda türküleri radyolarda çok sık çalınırdı. Ve benim de gençlik yıllarımda iz bırakan Neşet Ertaş tır. Kitaplarda ise lise yıllarında okuyup etkilendiğim kitaplar olmuştur, mesela Kelebek gibi. Son yıllarda da Elif Şafak ın 3-4 kitabını okudum ve çok beğendim. Bana göre az okuyan bir okuyucuyum ama çocuklarıma sorarsan iyi bir okuyucuyum.

22 Sayfa 22 Ayın Konuğu: Abdullah Karakaş A. E. Turgut: Kitap veya gazete okumak için elektronik ortamları tercih ediyor musunuz? Bilgisayardan da bazen okuma yaparım ama tüm bir kitabı o şekilde okuyamam, orada genelde makale gibi kısa yazılar okurum. Kitabı kitap olarak okumayı seviyorum. Malum Ġncek te yolumuz uzun. Serviste kitap okuyabiliyor musunuz? Serviste hareket halindeyken okuyamıyorum maalesef. Denedim ama gözlerim fazla yoruluyor. Bunu Avrupalılar çok güzel başarıyorlar. Otobüste, metroda ayaktayken bile kısa süre de olsa hemen açıp okuyorlar. A. E. Turgut: Bizim yollar Avrupadaki kadar düzgün değil ya, belki de ondan biz okuyamıyoruz yolda. O da olabilir tabi Bir de bizim otobüsler falan da çok kalabalık oluyor, ayaktaysak tutunabildiğimize şükrediyoruz. Toplum olarak alışkın da değiliz. Geçen gün Norveç ile ilgili bir programda, 4,5 milyon nüfusta 3, 5 milyon gazete tirajı varmıģ. Ve parklarda, yollarda insanların çoğu kitap okuyordu. Evet, benim de Fransa da dikkatimi çekmişti. Metroda herkes mutlaka kitap okuyordu. Ben de hafta sonlarında gazeteyi mutlaka basılı alırım, hafta içi internetten takip ediyorum. Son olarak da teknoloji kullanım alıģkanlıklarınızı sormak istiyoruz. Kaç adet internet, telefon ve dijital platform aboneliğiniz var? Bunları ne sıklıkla kullanırsınız? Öncelikle şunu söylemeliyim, ben iyi bir teknoloji kullanıcısı değilim. Kendime ait bir telefon hattım ile evde ve burada internet var. Onun dışında sosyal medyayı hiç kullanmıyorum. Aslında ben okulda da yazılım eğitimi aldım, Fortran ve Cobol kullandım. Fakat iş hayatına girince bunu iyi kullanan biri olamadım. Başlarda donanımımız fazla yoktu, şimdi de pek vaktimiz yok. Aslında vakitle ve alışkanlık kazanmayla ilgili bunlar. A. E. Turgut: Ġstatistiklere göre Avrupa nın en çok konuģan ve sosyal medya kullanan ülkelerinden biriyiz. SMS kullanımı da keza öyle. Tabi bu iyi mi kötü mü tartıģılır. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?

23 Cilt 2, Sayı 11 Sayfa 23 Ayın Konuğu: Abdullah Karakaş Bu şuna benzetilebilir. Bir meyvenin sayısız faydaları vardır. Ama her gün 2 kilo meyve yersen de hasta edeceği kesindir. İnsan beynini de Allah dengeli kullanacak şekilde yaratmış. Doğal olarak, kısıtlanmadan kullanılmasını dilemiş. Ama tabi insan saatlerce beynini internet vb. şeylerle yorarsa ister istemez dış dünyayla bağını keser ve asosyal olur. Bir insanla konuşurken yüz ifadelerini bile kontrol edemez. Tabi bu devirde teknoloji kullanımından kaçınmak imkânsız. Ama bu kullanım mutlaka kontrollü ve düzenli olmalı. Bu da bu işin eğitimini alarak, bilinçlenerek olur. Yoksa son derece tehlikeli bağımlılıklar oluşur. Bazıları var, bir gün içinde sosyal medyada herhangi bir yer almadıysa o günü boş geçmiş sayıyor. Hâlbuki en güzel etkileşim, bizim şimdi yaptığımız gibi yüz yüze olan etkileşimdir. A. E. Turgut: Yapılan akademik çalıģmalar da sosyal medyanın insanı esasında asosyal hale getirdiğini söylüyor. Tabi bunların hepsi birer araçtır. Esas olan insanın kendisidir. Hiçbir aracın da gereğinden fazla esiri olmamak lazım. Yoksa birbirine bakan ama görmeyen garip bir toplum oluşuyor. Toplum için gereken önlemleri almak lazım. A. E. Turgut: BaĢkanım zaman zaman sağolsun evli arkadaģlar bizleri ağırlıyor. Böyle bir ziyarette bir görüntü dikkatimi çekmiģti, hatta fotoğrafladım. Ailenin 3 çocuğu var, birinde bilgisayar, birinde tablet, birinde telefon Anne baba belki o saatte rahat ediyor ama sonuçta bağımlı çocuklar yetişiyor. Çocuğun küçük yaşta o sanal dünyaya girmesi insan fıtratına aykırı. O yüzden kontrollü olunmalı. Ben de kendi çocuğuma zaman zaman müdahale ediyorum. Eklemek istediğiniz baģka bir husus varsa dinlemekten zevk duyarız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir saat paylaşmış olduk. Bu röportaj da bir tür üretimdir, birbirimizi tanımaya bir katkıdır. Sonuçta yaptığın işi ne kadar iyi yaparsan yap, önemli olan aynı zamanda onu iyi bir şekilde ifade edebilmektir. Yeni yönetiminize yeni dönemde başarılar dilerim. Sonuçta dernek işi zor bir iş, emek ister. Allah yardımcınız olsun.

24 Cilt 2, Sayı 11 Sayfa 24 Çektiklerimiz Yavuz Göktaylar, BiliĢim BaĢuzmanı, SAD, BTK Mostar, Bosna Hersek Dubrovnik, Hırvatistan

25 Sayfa 25 Cilt 2, Sayı 11 Bu Ay Doğan Canlarımız Ġyi ki doğdun Duygu! Sağlıkla ve mutlulukla nice yıllara.. İyi doğdun canım kızım. Aysel KANDEMĠR

26 Sayfa 26 Cilt 2, Sayı 11 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Sektörü Göstergeleri Temel Göstergeler Dünya BİT Pazarı 100,0 107,8 116,5 124,4 135,0 131,0 140,7 152,9 164,0 174,3 Türkiye BİT Pazarı 100,0 121,6 151,0 157,8 176,1 190,5 173,6 187,3 204,1 215,8 Türkiye Telekomünikasyon Hizm. Pazarı 100,0 118,2 145,4 147,8 162,8 173,8 154,3 165,8 178,3 186,1 *Hesaplamaya esas veriler WITSA Digital Planet 2010 raporundan alınmıştır. E-ticaret Kart ile Yapılan Harcamalar - Milyar TL - 1,4 2,4 5,5 9,1 10,3 15,2 22,9 30,7 38,8 Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi Yıllık Ortalama Kurlar TL/Avro 1,77 1,67 1,80 1,78 1,90 2,16 1,99 2,33 2,31 TL/Dolar 1,42 1,34 1,43 1,30 1,29 1,55 1,50 1,67 1,80 Kaynak: TCMB Fiziksel Göstergeler Sabit Telefon Abone Sayısı - Milyon 19,1 19,0 18,8 18,2 17,5 16,5 16,2 15,2 13,9 13,3 Mobil Telefon Abone Sayısı - Milyon 34,7 43,6 52,7 62,0 65,8 62,8 61,8 65,3 67,7 70,8 Toplam Genişbant İnternet Ab. Say. - Bin Sabit (Fiber ve Kablo Hariç) Mobil (Adanmış Kartlı Cihazlar) Fiber Kablo Kaynak: BTK Pazar Verileri ve Faaliyet Raporları İnternet Kullanıcı Sayısı Tahmini - Milyon 12,8 12,0-21,2 25,6 27,7 30,7 33,6 35,4 * TUİK nüfus verilerinden ve Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım çalışmasından elde edilmiştir. Hanelerde Bilişim Teknolojileri Sahipliği (%) Sabit Telefon 81,6 81,3-72,7 68,4 61,9 56,1 51,4 45,5 Cep Telefonu 53,6 72,6-87,4 88,1 87,6 90,5 91,9 93,2 Masaüstü Bilgisayar 10,0 11,6-24,0 28,1 30,7 33,8 34,3 31,8 Taşınabilir Bilgisayar 0,9 1,1-5,6 9,1 11,2 16,8 22,6 27,1 Kaynak: TUİK Derleyen: Yavuz Göktaylar Bu çalıģmada kullanılan veriler kamuya açık kaynaklardan derlenmiģtir. Ġtalik ve mavi olan değerler derleyen tarafından yapılan tahminleri göstermektedir. Verilerin kullanımından dolayı ortaya çıkan sonuçlar konusunda BUD sorumluluk kabul etmez.

27 BĠLĠġĠM UZMANLARI DERNEĞĠ BĠZ KĠMĠZ? Bilişim Uzmanları Derneği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nda çalışan bilişim uzmanları tarafından 11 Ekim 2010 tarihinde kurulmuştur. YazıĢma Adresi Anadolu Bulvarı Öz Ankara Toptancılar Sitesi 1. Blok No: 41 Yenimahalle Ankara Telefon: 0 (312) Faks: 0 (312) E-posta: AMACIMIZ NEDĠR? Amacımız, Derneğimiz üyeleri arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki yardımlaşmayı sağlamak; üyelerimizin meslekî gelişmesini teşvik edecek faaliyetlerde bulunmak ve ülkemizde bilgi teknolojileri ve iletişim alanlarında farkındalığın artırılmasını sağlamaktır. BĠLĠġĠM UZMANLARI DERNEĞĠ YÖNETĠM KURULU Nigar Samsa Yavuz Göktaylar Cengiz Eken Ahmet E. Turgut Alper E. Güler Ramazan Yılmaz Mehmet Özcan bilisimuzmanlari.org Editörün Notu Merhaba Sevgili okurlar; almak benim için son derece önemli olacaktır. Bültene Katkıda Bulunanlar BUD Yönetim Kurulu Abdullah Karakaş Abdurrahman Er Ahmet Emin Turgut Aysel Kandemir Demet Kabasakal Harun Başaran M. Salim Ketevanlıoğlu Meçhul Yazar Nur Saygı Yavuz Göktaylar Yusuf Özcan Candemir BİLİŞİM UZMANLARI BÜLTENİ Değerli katkılarınızın yanı sıra Sayın Dr. Nur Saygı ve Sayın Yavuz Göktaylar ın büyük emeği ile yaklaşık 2 yıldır yayın hayatında olan Bilişim Uzmanları Derneği Bülteni nin editörlük görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Bu görevi yürütebileceğime dair teveccüh gösterip bana teklifte bulunan Dernek Yönetim Kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyor ve güvenlerini boşa çıkarmamak adına elimden geleni yapacağımı belirtmek istiyorum. 23. sayısına ulaşan bültenimizi bundan sonraki süreçte benden önce görev yapmış olan iki değerli büyüğümün çizgisinde sürdürmeye gayret edeceğim. Şunu belirtmeliyim ki bu sayıyı hazırlarken bu işin ciddi bir emek gerektirdiğini tecrübe etmiş oldum. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte sizlerin desteğini Bu ay konuğumuz Sayın Abdullah Karakaş oldu. Kendisiyle yaklaşık 30 yıllık çalışma hayatını, telekomünikasyon sektöründeki gelişmeleri ve teknoloji bağımlılığını konuştuk. Dernek Başkanımız Sayın A. Emin Turgut ile birlikte gerçekleştirdiğimiz röportajın fotoğraflarını Sayın M. Salim Ketevanlıoğlu çekti. Bu sayıda Sayın Demet Kabasakal son günlerde oldukça gündemde olan KEP hakkındaki çalışmalardan bahsediyor. Ayrıca, Abdurrahman Er in güzel bir hikayesini ve Sayın Y. Özcan Candemir in geçen sayıdaki bulmacasının yanıtlarını da bulacaksınız. Bu sayıda bir de şimdilik kimliğinin açıklanmasını istemeyen meçhul yazarımız var. Son olarak Sayın Yavuz Göktaylar BİT sektörüne ilişkin çeşitli göstergeleri bir tabloda derledi. Ayrıca bülte- AyĢe Gül Mirzaoğlu BiliĢim Uzmanı BTD, BTK nin yayımlanmasına da çok destek oldu. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sayılarda Kurumda yürütmekte olduğumuz faaliyetleri bültenimize daha aktif şekilde yansıtalım istiyorum. Bunun için belki günlük işleriniz arasında size sıradan gibi gelen, ancak diğer arkadaşlarımızın haberdar olmadığı projeleri ve gelişmeleri paylaşırsanız çok memnun olurum. Her türlü görüş ve önerinizi bana iletebilirsiniz. Saygılarımla; Ayşe Gül Mirzaoğlu

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ. Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ Demet KABASAKAL 29.01.2014, İstanbul Neden KEP? Standart e-posta hizmetlerine ilave olarak, e-postanın gönderilip gönderilmediğine, Alıcısına ulaşıp

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ & e-tebligat. Demet KABASAKAL 13.05.2014, Ankara

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ & e-tebligat. Demet KABASAKAL 13.05.2014, Ankara KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ & e-tebligat Demet KABASAKAL 13.05.2014, Ankara Mevcut İhtiyaç Güvenli ve hukuken geçerli e-belge oluşturulabiliyor. (e-imza) Ancak teknik olarak güvenli ve hukuki olarak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Sayın İzmir YMMO; Öncelikle PTT ye göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. 1840 yılından bu yana yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizi sürekli ihtiyaçlar ve zamanın gereklilikleri doğrultusunda

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar ÖZET : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Edinme Zorunluluğuna Ve Elektronik Tebligata İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

BAŞVURU İŞLEMLERİ. Kurumsal Başvurular İçin;

BAŞVURU İŞLEMLERİ. Kurumsal Başvurular İçin; Elektronik Tebligat (e-tebligat) Kimler İçin Zorunludur? 7201 sayılı Tebligat Kanunu nun 7. Maddesinde yapılan değişiklik ile Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 1. GİRİŞ: Son yıllarda bilişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ekonomik ve ticari alanı ve bu alanları düzenleyen hukuki yapıyı da büyük ölçüde etkilemiş, hukuki işlemlerin

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta Sunum İçeriği Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) KEP Sisteminin Özellikleri KEP Sisteminin İşleyişi KEP ile Yapılabilecek İşlemler KEPHS Teknik Standartlar

Detaylı

ELEKTRONİK TEBLİGAT I- GİRİŞ

ELEKTRONİK TEBLİGAT I- GİRİŞ ELEKTRONİK TEBLİGAT I- GİRİŞ Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü bilgi ve belgenin günün her saatinde kolaylıkla iletilebilmesi, en hızlı iletim aracı olması, iletim maliyetinin son derece

Detaylı

KAYITLI E-POSTA (KEP)

KAYITLI E-POSTA (KEP) KAYITLI E-POSTA (KEP) Kayıtlı elektronik posta; Yasal olarak geçerli ve güvenli kabul edilen elektronik posta olarak tanımlanabilir. Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına

Detaylı

Gerçek Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Gerçek Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Gerçek Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

KAYITLI E-POSTA (KEP)

KAYITLI E-POSTA (KEP) KAYITLI E-POSTA (KEP) Kayıtlı elektronik posta; Yasal olarak geçerli ve güvenli kabul edilen elektronik posta olarak tanımlanabilir. Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.06.G.0004-06.01.2014 Özet Bülten : : Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Değerli Müşterimiz, sunulmuştur. Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) konusu hakkında bilgiler tarafınıza Yararlı olması

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

2013 ün ilk yarısında öncelikle bankacılık, finans, telekom ve kamu

2013 ün ilk yarısında öncelikle bankacılık, finans, telekom ve kamu Kayıtlı Elektronik Posta Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin TBD Ankara YK Üyesi Ülkemizde özellikle iş ve ekonomi dünyasına köklü değişiklikler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek olan Yeni

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA KAYITLI ELEKTRONİK POSTA Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elektronik iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan ve elektronik

Detaylı

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat TNB KEP Türkiye Noterler Birliği Vakfı Teknoloji Şirketidir. Genel Merkez: Ankara Bölge Müdürlüğü: İstanbul Veri Merkezi: Ankara

Detaylı

PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi

PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi İÇERİK PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi KEP Nedir? KEP e Neden İhtiyaç Duyulmuştur? KEP Uygulamasına Geçiş Süreci. KEP Mevzuatı KEP Nasıl Çalışır? Elektronik Tebligat Nedir? Elektronik Tebligat Mevzuatı

Detaylı

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT

DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM 4 SINAV GÖREVLİSİNİN KİTAPÇIĞI. Dönem Kasım 2009 DİKKAT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Milli Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı Devlet Dil Sertifikası DÜZEY B1 Avrupa Konseyi Ortak Dil Ölçütleri Çerçevesinde BÖLÜM

Detaylı

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE

AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE Portal Adres AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE : www.gorelesol.com İçeriği : Gündem Tarih : 06.10.2014 : http://www.gorelesol.com/haber/haber_detay.asp?haberid=19336 1/3 AHMET ÖNERBAY GÖRELE'DE 2/3 AHMET ÖNERBAY

Detaylı

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET

PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET PROJE: WEBWISE PARENTS (WEB UZMANI EBEVEYNLER) EBEVEYNLER İÇİN ANKET Yaşınız: Mezuniyet: İlkokul / Lise / Üniversite Baba Anne 1- Kaç çocuğunuz var? Kız(lar). Erkek(ler). 2- Kaç yaşındalar? Kız(lar)...

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) KEP Nedir? Kayıtlı elektronik posta (KEP): gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği

Detaylı

PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU

PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER KEP NEDİR?........ 3 KEP NE SAĞLAR?..... 3 ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?.... 3 MÜŞTERİ TİPLERİ (KİMLER BAŞVURABİLİR).... 3 SİSTEME GİRİŞ........ 4 1.

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA KAYITLI ELEKTRONİK POSTA Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elektronik iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan ve elektronik

Detaylı

PTT KEP KULLANIM KILAVUZU

PTT KEP KULLANIM KILAVUZU PTT KEP KULLANIM KILAVUZU KEP NEDİR? KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir.

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ B KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir

1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) 2. Elektronik Tebligat Yapacak Kurumlar Hangileridir 1. Elektronik Tebligat Nedir ( Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi; KEP ) Kamunun yapacağı tebligatlarda da elektronik ortamın kullanımını gündeme getirmiş ve elektronik tebligat da uygulamaya girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) DİNLEME İSTEKLER (9) Metinleri dinleyelim

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28533 ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Hashtag ile ilgili bilmeniz gereken herşey Ne zaman hashtag yapmalıyım, nasıl hashtag oluşturmalıyım? HASHTAG KULLANIM REHBERİ

Hashtag ile ilgili bilmeniz gereken herşey Ne zaman hashtag yapmalıyım, nasıl hashtag oluşturmalıyım? HASHTAG KULLANIM REHBERİ HASHTAG KULLANMA REHBERİ 1 Hashtag ile ilgili bilmeniz gereken herşey Ne zaman hashtag yapmalıyım, nasıl hashtag oluşturmalıyım? #HASHTAG Hangimiz günlük olarak kullandığımız sosyal medya platformlarında

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PDR ÖĞRENCİSİ AHMET İSA SOYLAMIŞ RECEP YAZICIOĞLU BENİM İÇİN ÖRNEK ŞAHSİYETTİR

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PDR ÖĞRENCİSİ AHMET İSA SOYLAMIŞ RECEP YAZICIOĞLU BENİM İÇİN ÖRNEK ŞAHSİYETTİR GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PDR ÖĞRENCİSİ AHMET İSA SOYLAMIŞ RECEP YAZICIOĞLU BENİM İÇİN ÖRNEK ŞAHSİYETTİR.YAPTIĞIN İŞİ ADAM GİBİ YAPMAYI VE GELİŞİMİN ÖNEMİNİ ONUN HAYATINDA ÖĞRENDİM SORU-Bize kısaca kendinizi

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

Aşağıdaki 5 cümlenin hepsine evet demiyorsanız, bu pdf dosyasını incelemek için gereken 3 dakikayı ayırmasanız da olur

Aşağıdaki 5 cümlenin hepsine evet demiyorsanız, bu pdf dosyasını incelemek için gereken 3 dakikayı ayırmasanız da olur Bizden söylemesi Aşağıdaki 5 cümlenin hepsine evet demiyorsanız, bu pdf dosyasını incelemek için gereken 3 dakikayı ayırmasanız da olur. 8-18 yaşları arasında bir çocuğum var.. Bu yaz en az 2 hafta İzmir,

Detaylı

Kayıtlı e-posta (KEP) güvenli e- posta hizmetidir ve bu yönü ile standart e- posta sistemlerinden ayrılır.

Kayıtlı e-posta (KEP) güvenli e- posta hizmetidir ve bu yönü ile standart e- posta sistemlerinden ayrılır. İçindekiler Kayıtlı E- Posta (KEP) Nedir?... 2 Kayıtlı E- Posta (KEP) Hizmetini Kimler Sunar?... 2 Kayıtlı E- Posta Özellikleri Nelerdir?... 2 Kayıtlı E- Posta Neden Güvenli ve Hukuken Geçerlidir?... 3

Detaylı

S İ R K Ü L E R : / 3 3

S İ R K Ü L E R : / 3 3 03.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 3 Elektronik Tebligat Yönetmeliği Yayımlandı 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği nin 7. maddesine göre anonim,

Detaylı

İş Yaşamında E-Posta

İş Yaşamında E-Posta MÖ 150 MS 2013 İş Yaşamında E-Posta Mevzuat Türk Ticaret Kanunu Madde 18. Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter

Detaylı

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır.

ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. SOKAK - DIŞ - GÜN ABLA KARDEŞ Gerçek bir hikayeden alınmıştır. Batu 20'li yaşlarında genç biridir. Boynunda asılı bir fotoğraf makinesi vardır. Uzun lensli profesyonel görünşlü bir digital makinedir. İlginç

Detaylı

Elektronik tebligat (e-tebligat) için gerekli yasal alt yapı 7201 sayılı Tebligat Kanunu nun 7/a maddesinde yapılmıştır.

Elektronik tebligat (e-tebligat) için gerekli yasal alt yapı 7201 sayılı Tebligat Kanunu nun 7/a maddesinde yapılmıştır. ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASI Bilindiği üzere, 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete de Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayınlanmış olup, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit

Detaylı

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO:

A1 DÜZEYİ A KİTAPÇIĞI NOT ADI SOYADI: OKUL NO: A1 DÜZEYİ ADI SOYADI: OKUL NO: NOT OKUMA 1. Aşağıdaki metni -(y/n)a, -(n)da, -(n)dan, -(y/n)i ve -(I)yor ekleriyle tamamlayınız. (10 puan) Sevgili Ayşe, Nasılsın? Sana bu mektubu İstanbul dan yazıyorum.

Detaylı

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi.

iki sayfa bakayım neler var diye. Üstelik pembe kapaklı olanıydı. Basından izlemiştim, pembe kapaklı bayanlar için, gri kapaklı olan erkekler içindi. Malum ülkemiz son dönemde Globalleşen dünya ile birlikte oldukça sıkıntılı. Halk olarak bizlerde de pek çok sıkıntılar var. Ekonomik sıkıntılar, siyasi sıkıntılar, sabotaj planları, suikast planları. Darbe

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

Kahraman Kit ve Akıllı Can. Technical Assistance for Promoting Registered Employment. Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

Kahraman Kit ve Akıllı Can. Technical Assistance for Promoting Registered Employment. Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017

Digital Age. Yeni Nesil Mutluluk Araştırması. Nisan, ZENNA Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması Nisan, 2017 Digital Age Yeni Nesil Mutluluk Araştırması, ZENNA Kurumsal Marka Yönetimi Araştırmaları ve Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına,

2) Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına, TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak yönetim kurulu, müdürler

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda.

Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. TÜRKÇE 12-13: OKUMA - ANLAMA - YAZMA OKUMA - ANLAMA 1: Rezervasyon Müşteri: Üç gece için rezervasyon yaptırmak istiyorum. Tek kişilik bir oda. Duşlu olması şart. Otel görevlisi: Tek kişilik odamız kalmadı

Detaylı

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin.

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin. Bu kitapçığı, büyük olasılıkla kısa bir süre önce sevdiklerinizden biri size cinsel kimliği ile biyolojik/bedensel cinsiyetinin örtüşmediğini, uyuşmadığını açıkladığı için okumaktasınız. Bu kitapçığı edindiğiniz

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

TABURCUYUZ, YA SONRASI?

TABURCUYUZ, YA SONRASI? TABURCUYUZ, YA SONRASI? Uzm. Hemş. Emel DİLEK Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları ABD Annem, 67 yaşında, Emekli öğretmen, HT hastası, 2002 yılında geçirmiş olduğu beyin ameliyatı sonrası

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Zorbalık Türleri Nelerdir?

Zorbalık Türleri Nelerdir? Zorbalık Türleri Nelerdir? Fiziksel İlişkisel Sözel Siber Siber Zorbalık elektronik iletişim araçları yoluyla tehdit etmek ve kötü sözler içeren mesajlar göndermek internet ortamında dedikodu yapmak ya

Detaylı

Özel gereksinimli çocuklar

Özel gereksinimli çocuklar Özel gereksinimli çocuklar Spor becerileri yolu ile toplumsal yaşama uyum ve katılımlarını sağlamak Mutlu ve üretken bireyler olmalarına yardımcı olmak. Programımıza yaklaşık 70 sporcu devam etmektedir.

Detaylı

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ

BÖLÜM 1. İLETİŞİM, ANLAMA VE DEĞERLENDİRME (30 puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKAYESİ BÖLÜM. İLETİŞİM, NLM VE DEĞERLENDİRME ( puan) Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. MUTLULUK HİKYESİ 8 Hayatı boyunca mutlu olmadığını fark eden bir adam, artık mutlu olmak istiyorum demiş ve aramaya

Detaylı

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda!

Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! SUNUMUMUZA HOŞGELDİNİZ Bu resmi ne yönden yada nasıl gördüğünüz,nasıl yorumladığınız çok önemli! Çünkü medya artık hayatımızın her alanında ve her an yanı başımızda! Haber ve bilgi verme amacı başta olmak

Detaylı

İstanbul Ticaret Odası 27 Haziran 2014

İstanbul Ticaret Odası 27 Haziran 2014 KAYITLI e- POSTA (KEP ) Bilgi Notu 1) KAYITLI e-posta (KEP) NEDİR? Kayıtlı elektronik posta (KEP), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanmaktadır. KEP, bilinen elektronik

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20

Yönetici tarafından yazıldı Pazartesi, 24 Ağustos 2009 04:42 - Son Güncelleme Çarşamba, 26 Ağustos 2009 19:20 Düğünlerde Takılan Sahte Paralar Yüksek eğitimini tamamlamış, babası ticaretle uğraşan, annesi ise bir bankada görevli bulunan bir ailenin tek kızıydı. Okul arkadaşı ile evlenmeye karar vermişlerdi. Damat

Detaylı

Konu: İletişim Araçları. Aydın MUTLU İstanbul

Konu: İletişim Araçları. Aydın MUTLU İstanbul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6.Sınıf Konu: İletişim Araçları 5.Hafta-6.Hafta Aydın MUTLU 2016 - İstanbul SORU Bildiğiniz en eski iletişim aracı nedir? Geçmişten günümüze doğru iletişim

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ:

ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: ÜRÜN KATEGORİSİYLE İLGİLİ: 1. Gün içinde ürünü ne zaman satın aldı/tüketti/kullandı? (Hangi saatlerde) 2. Ürünü kendisi mi satın aldı, başkası mı? Kim? 3. Ürünü tüketmesini/satın almasını/kullanmasını

Detaylı

ÇOCUK SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. (TÜRKİYE) YAYINIDIR.

ÇOCUK SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. (TÜRKİYE) YAYINIDIR. ÇOCUK SECURITAS GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş. (TÜRKİYE) YAYINIDIR. YIL: 2016 I SAYI: 12 SY.1 R3 (01.01.2011) Hafta sonu tatilini evde geçiren Pır Pır ve Zır Zır bir süreliğine evde yalnız kalırlar. Pır Pır,

Detaylı

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda

TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda E-İmza ya bağlı olarak Katma Değerli servislerde sunmaktadır.

Detaylı

Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı

Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı Devletin Kısayolu e-devlet Kapısı e-devlet Nedir? Vatandaş açısından bakıldığında; Devlet in vatandaşa sunduğu hizmetlerden elektronik ortamdan faydalanabilme imkanı anlamına geliyor. Vatandaşlar daha

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın!

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! TÜRKKEP KEP, E-Tebligat, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İmza ve E-Saklama hizmetlerini tek başına bütünleşik olarak mevzuata

Detaylı

Elektronik Tebliğe Hazır mısınız? Yazar Ahmet OĞUZ Cuma, 19 Ağustos :03

Elektronik Tebliğe Hazır mısınız? Yazar Ahmet OĞUZ Cuma, 19 Ağustos :03 Son dönemde işletmeleri yakından ilgilendiren pek çok yasal düzenleme hayata geçti Pek üzerinde durulmasa da bunların en önemlilerinden biri Tebligat Kanunu nda yapılan değişiklikler Bilindiği üzere, idari

Detaylı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri DENETİM Denetim müessesesi yeni Kanun da 397-406 maddeler arasında on (10) madde halinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR:

ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR: SİRKÜLER TARİHİ : 28 /1/ 2013 SİRKÜLER NO : 2013/15 ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR: 7201 sayılı Tebligat Kanunu nu kapsamına; kaza

Detaylı

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz

Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um. Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun. O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş. Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz ÜNİTE 4 Şimdiki Zamanın Rivayeti Ben gid-iyor-muş-um git-mi-yor-muş-um Sen gid-iyor-muş-sun git-mi-yor-muş-sun O gid-iyor-muş git-mi-yor-muş Biz gid-iyor-muş-uz git-mi-yor-muş-uz Siz gid-iyor-muş-sunuz

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 22 İST, 28.01.2013 ÖZET: Kamu kurumlarının Anonim ve Limited şirketlere tebliğleri elektronik ortamda yapılacak. ANONİM ŞİRKETLER VE LİMİTED ŞİRKETLERDE KAMU KURUMLARININ TEBLİĞLERİ

Detaylı

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans

Bekar Evli Boşanmış Eşi ölmüş Diğer. İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans Form no : Tarih : Bu anket hastalığınızı daha iyi anlayabilmek ve sizlere daha yararlı olabilmek için düzenlenmiştir. Lütfen olabildiğince nesnel (objektif) yanıtlamaya özen gösterin. Ankete kimliğinizi

Detaylı

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması

Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Türkiye de azınlık olmak Anket Çalışması Kişilik Bilgileri: D.1 Hangi yaş aralığında bulunduğunuzu işaretleyiniz. K.1 20 nin altında 1 20-29 2 30-39 3 40-49 4 50-59 5 59 un üstü 6 D.2 Cinsiyetiniz? K.2

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BENİM GELECEĞİM OLDU. Sayın Yurduseven öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BENİM GELECEĞİM OLDU. Sayın Yurduseven öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Çankaya Üniversitesi Bilgi İşlem Departmanı nda çalışan ve 2007 Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüzden mezun olan Hakan Yurduseven ile bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdik. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BENİM

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU Kolay ve Hızlı @ Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı Kılavuzu

Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı Kılavuzu Kayıtlı Elektronik Posta Kurumsal Kullanıcı İÇİNDEKİLER... 1 KAYITI ELEKTRONİK POSTA BİREYSEL KULLANICI KILAVUZU... 3 Başvuru Süreçleri;... 4 1. Hesap Açma Başvurusu... 4 2. Kimlik Bilgileri... 5 3. Adres

Detaylı

1. SINIF VELİ BÜLTENİ

1. SINIF VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL Dr. NATUK BİRKAN İLKOKULU ve ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF VELİ BÜLTENİ Aslında içinde bulunduğumuz çağ dijital bir çağ çünkü günümüzde teknoloji yaşamımızın

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK SİRKÜLER TARİHİ : 29.08.2012 SİRKÜLER NO : 2012/49 SİRKÜLER ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında DUYURU NO:2013/40

Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında DUYURU NO:2013/40 İstanbul, 28.03.2013 Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında DUYURU NO:2013/40 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete te Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayımlanmış olup yönetmelikte elektronik

Detaylı

TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/158-1 TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğ; sermaye şirketlerinde yönetim

Detaylı

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü On5yirmi5.com KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü Kaç gündür bir 'vitamin' sorusudur gidiyor. İşte geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sorularında yer alan 'vitamin' sorusu ve çözümü... Yayın

Detaylı

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi

Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Yeri Ve Önemi Sunumumuza Bir Soru İle Başlayalım Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru1: Hangisini Kullanıyorsunuz? Laptop Tablet Masaüstü Pc Akıllı Telefon Soru2:

Detaylı

DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2015/30 27.10.2015 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere, Elektronik Yolla Tebligat Yapılması Zorunluluğu Kapsamında

Detaylı

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni. Sayı:1 Nisan 2015 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Kütüphane Bülteni Sayı:1 Nisan 2015 1 KİTAP VE KÜTÜPHANENİN ÖNEMİ 3 2014-2015 KÜTÜPHANE ORYANTASYONUMUZ 5 KÜTÜPHANEMİZ 8 OKUMA ŞENLİĞİMİZ 10 BRITANNICA ONLINE 12 SEVİM AK

Detaylı