tmmob makina mühendisleri odası.ulusal HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ ve SERGİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tmmob makina mühendisleri odası.ulusal HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ ve SERGİSİ"

Transkript

1 tmmob makina mühendisleri odası.ulusal HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ ve SERGİSİ BİLDİRİLER İRİ KİTABI İZMİR mmo yayın no : E/2003/342-1 ARALIK 2003

2 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1-A Demirtepe, ANKARA Tel: (0 312) Faks: (0 312) ODA YAYIN NO: E/2003/342-1 ISBN BU YAPITIN YAYIN HAKKI MMO' NA AİTTİR. KAPAK TASARIMI: Ürün Tanıtım - İZMİR Tel / Faks : (0232) DİZGİ : TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Atatürk Cad. No:422 / Alsancak / İZMİ R Tel: (0232) Pbx Faks : (0232) BASKI: ALTINDAĞ MATBAACILIK - İZMİR Tel: (0232)

3 III. HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ PROGRAM BİLDİRİLERİ /HİD - 29 MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. Basınçlı Kapların Periyodik Test ve Kontrol Sistemi Erdal KİMSESİZ ERDEMİRA.Ş. Emrullah ÇAYIR ERDEMİRA.Ş. Nurettin REİS ERDEMİRA.Ş. Volkan GEMİCİ ERDEMİRA.Ş. Umur ERDÖNMEZ ERDEMİR A.Ş. Celal KARAKUŞ ERDEMİRA.Ş. Murat TORLAKOĞLU ERDEMİRA.Ş. MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLDİRİ

4 II. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 353 BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK TEST VE KONTROL SİSTEMİ Erdal KİMSESİZ Emrullah ÇAYIR Nurettin REİS Volkan GEMİCİ Umur ERDÖNMEZ Celal KARAKUŞ Murat TORLAKOĞLU ÖZET Bu çalışmada, Erdemir'de kullanılan basınçlı kapların test ve kontrolü ile ilgili iş talimatının kapsamı anlatılmaktadır. Basınçlı kapların test ve kontrolü ile ilgili iş talimatının hazırlanmasında; yasal mevzuat yanında, ilgili ulusal ve uluslararası standartlar, ve ülkemizde yoğun olarak basınçlı kap kullanan kamu ve özel kuruluşların test ve yöntemleri dikkate alınmıştır. Bu şekilde, basınçlı kapların emniyet ekipmanları ile birlikte, güvenli bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Çalışma sonucunda; gaz ve likit tüpleri, gaz ve likit tankları ve basınçlı hava tankiı kompresörleri için ayrı ve standart test ve kontrol raporları oluşturulmuştur. Bu raporlar makalede verilmektedir. Bu şekilde farklı birimlerdeki benzer basınçlı kapların periyodik test ve kontrolü için, standartlaşma hedeflenmiştir. 1. GİRİŞ İşletmelerde iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden, basınçlı kapların emniyet ekipmanları ile birlikte güvenli bir şekilde kullanılması için, bu kapların periyodik olarak test ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Basınçlı kapların test ve kontrol edilmesinde genel olarak; korozyon, sızdırmazlık, kalınlık, aşınma, çatlak, çizik, deformasyon, kalınlık, bağlantı kontrolü, sıcaklık, basınç, temizlik, fonksiyon, cihazların kalibrasyon durumu vs. kriterlerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Erdemir'de farklı birimlerdeki benzer basınçlı kapların periyodik test ve kontrolü için, standartlaşma hedeflenmiştir. Bu aşamada ilk olarak basınçlı kabın tanımlanmıştır. Basınçlı kapların periyodik test ve kontrolü için hazırlanan iş talimatında basınçlı kap tanımı şu şekilde yapılmıştır. Tanım: Basınçlı kaplar; 0,5 atü ve daha yüksek basınçtaki endüstriyel gazların (hava, oksijen, azot, argon, hidrojen gazı), yakıt gazlarının (doğal gaz, asetilen gazı, desülfürize kok gazı) ve buharın üretiminde, taşınmasında yada depolanmasında kullanılan atmosfere kapalı kaplar olarak tanımlanmıştır. 2. BASINÇLI KAPLARIN KULLANIMI, TEST VE KONTROLLERİ İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR: Bu çalışma kapsamında basınçlı kapların kullanımı, periyodik test ve kontrolleri ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtildiği şekilde tanımlanmıştır. Basınçlı kaplar; orijinal proje, doküman ve işletme talimatlarında belirtilen şartlarda kullanılacaktır.

5 j 1 III. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 354 /. Basınçlı kaplar Erdemir Plant Standards (EPS)'a uygun şekilde ve renkte boyalı olacaktır. Her ünite kendi sorumluluk alanı içerisindeki tüm basınçlı kapların envanterini çıkaracak ve içerisindeki akışkan cinsine göre sınıflandırmasını yapacaktır. Her basınçlı kap için, kimlik dosyası bulunacaktır. Kimlik dosyalarında, orijinal proje, doküman, işletme ve bakım talimatları, imalatçı firma adı, imal tarihi, işletmeye alındığı tarih, imalat esnasında ve imalat sonrası yapılan tahribatlı ve tahribatsız test raporları, yapılan bakım ve onarım bilgileri, işletmeye alındıktan sonra yapılan periyodik test ve kontrol raporları bulundurulacaktır. Her basınçlı kabın görünür bir yerinde; imalatçı firma adı, basınçlı kap no, imal tarihi, kapasitesi, akışkan cinsi, dizayn basıncı, max. İşletme basıncı, max. çalışma sıcaklığı, test basıncı ve varsa hesap standardı yazılı halde bulunacaktır. Basınçlı kapların genel periyodik kontrol ve testleri, ünitesi tarafından görevlendirilen makina f mühendisi nezaretinde ve ünitesinin belirleyeceği bir ekip tarafından yapılacaktır. Yapılan kontrol ve testler için rapor düzenlenecek ve test-kontrolü yapan ekip tarafından imzalanacaktır. Basınçlı kaplara ait yıllık olarak yapılan test ve kontrol raporlarının bir nüshası ünitesinde dosyalanacak, bir nüshası Teknik Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilecektir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde belirtildiği üzere, test tekniği ve periyodu yönünden uygulaması mümkün olan basınçlı kaplar, her yıl periyodik hidrostatik test ve kontrole tabi tutulacaktır. Her yıl periyodik hidrostatik test yapılması mümkün olmayan basınçlı kaplara ise, gerekçesi belirtilmek sureti ile, imalatçının belirlediği veya literatürde kabul gören diğer test ve yöntemleri (gözle kontrol, kalınlık ölçümü v.s) her yıl uygulayacak ve belgeleyecektir. Basınçlı kapların tamir ve tadilatından sonra, normalde uygulanan periyodik test ve kontrol şartları aynen geçerlidir., Basınçlı kapların test ve kontrolleri esnasında, ünitesi tarafından gerekli emniyet tedbirleri alınacaktır. j Basınçlı kapların test ve kontrolünde, basınçlı gaz testi uygulanmayacaktır. Basınçlı kapların emniyet ve kontrol elemanlarının kontrol ve testi, imalatçı firma katalogunda belirtilen periyotta veya yılda en az bir kez yapılacaktır. Hidrolik sistemler ve su sistemlerinin (servis suyu, resirkülasyon suyu, içme suyu, v.b) periyodik test ve kontrolleri, bu talimat kapsamına girmez. Bu sistemlerin periyodik test ve kontrolleri, ünitelerin kendi iş talimatları ve kontrol listelerine göre yapılacaktır. Üniteler arasında standardizasyon sağlamak açısından ekte verilen test ve kontrol raporları esas alınacaktır. Ancak basınçlı kabın özelliğine ve kontrol parametrelerine bağlı olarak, Ekte verilen Test ve Kontrol raporlarında Teknik Emniyet Müdürlüğü'nün onayı alınarak revizyon yapılabilecektir. ' j Basınçlı kapların periyodik test ve kontrolü için, Erdemir Bakım Yönetim Sisteminde yapılacak işin! genel tarifi ve periyodu tanımlanabilmektedir. Yapılacak işin periyodu dolduğunda bilgisayarda I otomatik olarak iş emri üretilmekte ve bilgisayar ekranında görülmektedir, işin bitimini müteakip iş emri kapatılmaktadır. Böylece, bakım yönetim sistemi yardımı ile basınçlı kapların testlerinin zamanında yapılması sağlanacaktır. 3. BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK TEST VE KONTROL RAPORLARI. Fabrika içerisindeki farklı birimlerdeki benzer basınçlı kapların periyodik test ve kontrolü için, standartlaşmayı sağlamak amacı ile, test ve kontrol raporları oluşturulmuştur. Bu çalışma kapsamında basınçlı kaplar için oluşturulan bazı standart raporlar aşağıda belirtilmiştir. Rapor no-1: Gaz Hatları Periyodik Test Ve Kontrol Raporu (1 sayfa) Rapor no-2: Basınçlı Hava Tanklı Kompresörlerin Periyodik Test Ve Kontrol Raporu (1 sayfa) Rapor no-3: Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik Test Ve Kontrol Raporu (1 sayfa) Rapor no-4: Basınçlı Gaz Tankları Periyodik Test Ve Kontrol Raporu (1 sayfa) Rapor no-5: Basınçlı Likit Tankları Periyodik Test Ve Kontrol Raporu (1 sayfa) I Yukarıda belirtilen raporların formatı ve detayı sonraki sayfalarda verilmiştir. Buhar kazanları ve buhar sistemleri için de standart periyodik test ve kontrol raporu (8 sayfa) oluşturulmuş, ancak bu raporun detayı bu çalışma kapsamında verilmemiştir Rapor no-1: Gaz Hatları Periyodik Test Ve Kontrol Raporu t

6 II. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 355 GAZIN CİNSİ: ÜNİTESİ : SAHA İSMİ: TARİH: GAZ HATLARI PERİYODİK TEST VE KONTROL RAPORU (Her bakım sonrası veya en geç ayda bir kere uygulanır.) 1) Hat Üzerindeki Kaynak, Dişli Bağlantı, Flanş, Vana Salmastralarından Dedektör, Köpük, El ve Göz Kontrolü Sonucu Kaçak Tespit Edilmiş midir? Evet Hayır I I 2) Hat Yakınından Geçen Buhar, Armatür Veya Benzeri Isı Kaynağı Var mı? Evet V~\ Hayır 3) Boru Et Kalınlığı Ölçümü Sonrası Orijinal Kalınlığın Yansına Düşen Yer Tespit Edilmiş midir? Evet[^] Hayır [ ] 4) Basınç Düşürme İstasyonu Bakımı Ve Temizliği İş Talimatına Uygun Yapılmış mıdır? Evet[_J Hayır 5) Tesiste Yanma-Kontrol Otomasyon Sistemi Bakımı Ve Kontrolü İş Talimatına Uygun Yapılıyor mu? Evet^J Hayır 6) Bakım Sırasında Yapılanlar Listesi Tesis Dosyasına Yerleştirilmiş midir? Evet I I Hayır I I 7. Sistemdeki basınç, sıcaklık vs. ölçüm değerleri dizayn ve ayar değerleri içerisinde mi? Evet Q Hayır CH 8. Akışkan cinsi ve yönü belirli mi? Evet EH Hayır I I 9. Boru hattının tamamı Erdemir Plant Standard'a uygun renk ve şekilde boyalı mı? ^] Hayır LJ SAHA KONTROLÜNÜ YAPANLAR: Bakımcı Adı Soyadı İmza. İşletmeci Adı Soyadı İmza Nezaretçi Personel Adı Soyadı İmza Teknik Emniyet GörevlisiC*) Adı Soyadı İmza AÇIKLAMA: ; Rapor no-2: Basınçlı Hava Tanklı Kompresörlerin Periyodik Test Ve Kontrol Raporu

7 il. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 356 BASINÇLI HAVA TANKLI KOMPRESÖRLERİN TEST VE KONTROL RAPORU Rapor Tanzim Tarihi : Rapor No : Test Uygulama Tarihi: Test Uygulanan Ünite : Test Uygulama Sebebi: Test Geçerlilik Süresi : TANK ( GAZ DEPOSU ) Hacim : işletme Basıncı : Deneme Basıncı : Kontrol Tarihi : Tankta yukarıdaki bilgileri havi bir plaka mevcuttur. Çek Valf hassas çalışmaktadır. Boşaltma musluğu tankın en alt yerinde ve kolayca açılabilmektedir. Emniyet valfiaçınca uyarma ıslığı çalmaktadır. Tank mukavim bir odada bulunmaktadır. (Sabit tesislerde) Emniyet valfi atü 1 ye ayarlanmış ve hassas çalışmaktadır. Çıkışta stop redüksiyon valf vardır. Ve çalış maktadır. TEKNİK ÖZELLİKLER MOTOR ( DIESEL, BENZIN, ELEKTRIK ) Marka : Güç : (BG) (Kg) İmal Yılı : Devir : (Dev/dak) Numarası: Gerilim : (V) Motor Fiş, Priz Topraklanmıştır. Motorun uzaktan durdurulması sağlanmıştır. Soğutma suyu akışı izlenebilmektedir. Motor, ayarlanan basınçta durmaktadır. Durmayıp fazla gazı havaya atmaktadır. Hız regülatörü iyi çalışmaktadır. KOMPRESÖR imalatçı : imal Yılı : Basılan Gaz : Debi : (Lt/Dak) En Yüksek çalışma basıncı : (Kg/cm 3 ) Komp. De yukarıdaki bilgileri havi plaka vardır. Kullanılan yağın cinsi dir. Kompresörün temiz gaz emmesi sağlanmıştır. DİĞER AKSESUARLAR : Kompresör - Tank arasında seperatör vardır ve görevini iyi yapmaktadır. Bütün cihaz ve aksesuarlar sıkıştırılan gaza mukavimdir. Tank - Kompresör arasına da slop valfi konulduğundan kompresör - slop valf arasında emniyet valfi konulmuş ve Atü' ye ayarlanmıştır. Otomatikle, boşa alma veya çalışma basıncı Atüye ayarlanmıştır. Otomatikle yüke geçme veya çalışma basıncı Atüye ayarlanmıştır. Otomatik duruşlarda kompresör tarafından kalan gazı kolayca boşaltabilmektedir. Manometre stop / redüksiyon valfi ile emniyet valfi arasında olup yeri uygundur. Manometrede ibre titreşimi önlemiş olup Atüde kırmızı bir çizgi vardır. Manometrenin doğru gösterdiği tahkik edilmiştir. DENEY YÖNTEMİ NOTLAR VE ÖNERİLER: SONUÇ TEST VE KONTROLÜ UYGULAYAN YETKİLİ ELEMANLAR ADI SOYADI GÖREV UNVANI PERSONEL NO İMZA Rapor no-3: Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik Test ve Kontrol Raporu

8 ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 357 BASINÇLI GAZ TÜPLERİ PERİYODİK TEST VE KONTROL RAPORU STANDARDI TS11169 SERVİSE GİRİŞ TARİHİ İMALATÇI FİRMA İMAL TARİHİ İMALAT TÜP NO SATICI FİRMA ÇALIŞMA BASINCI kg/cm 2 o Q HACMİ BOŞ AĞIRLIK PERİYODİK TEST VE KONTROL STANDARDI HİDROSTATİK TEST PERİYODU HİDROSTATİK TEST BASINCI BOYAMA VE BAKIM TARİHİ %4 TOLER.AĞIRUK BOYA RENGİ TÜP CİNSİ STANDARDI İMALATÇI FİRMA TS1520 DAYANIM BASINCI 300 kg/cm 2 ÇEVHE TARİH BOŞ AĞIRLIK (KG) o UJ _] O UNVAN OPERATÖR FORMEN MÜHENDİS NO : TS7450 PERS.NO ADI SOYADI İMZA İMZA İMZA İMZA YIL kg/crrf BAR ÇEVRE i r ÇEVRE i \ J_ AĞIRLIK KAYBI (kg) UNVAN ADI SOYADI İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA OPERATÖR FORMEN MÜHENDİS VANA VE VİDALARININ KONTROLÜ ALAN KOROZYON KONTROLÜ NOKTA KOROZYON KONTROLÜ ŞİŞKİNLİK KONTROLÜ EZKLİK KONTROLÜ DERİN ÇİZİK KONTROLÜ ÇATLAK KONTROLÜ METAL İLAVESİ KONTROLÜ MUF ÇÖKMESİ KONTROLÜ YANGIN HASARI KONTROLÜ TÜP AYAK VE YAKASI KONTROLÜ TARİH UNVAN PERS.NO i LU S ADI SOYADI İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA NOT : Periyodik Test ve Kontroliar, Kalite Güvence Sistemi Kapsamında hazırlanan ; No'lu İŞ TALİMATINA göre yapılacaktır. Rapor no-4: Basınçlı Gaz Tankları Periyodik Test ve Kontrol Raporu

9 II. ULUSAL HİDROLİK PNOMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 358 BASINÇLI < SAZ TANKLARI PERİYODİK TEST VE KONTROL RAPORU ÜNİTESİ: NO: PROJE NO SERVİSE GİRİŞ TARİHİ İMALÂT HESAP STANDARDİ 1S3 PERİYODİK TEST VE KONTROL STANDARDI İMALÂTÇI FİRMA )DİK1 GİLE HİDROL K TEST PERİYODU (İMALÂTÇI FİRMANIN ÖNERDİĞİ) İMALÂT TANK NO S HİDROSTATİK TEST BASINCI İMÂL TARİHİ BOYAMA VE BAKIM TARİHİ SATICI FİRMA BOYA RENGİ TANK ÇALIŞMA BASINCI HACMİ BOŞ AĞ RLIK kg* B ER * S s Da KONTR İL EDEN UNVAN OPERATÖR FORMEN PERS.NO DOLDURULAN GAZ CİNSİ MÜHENDİS DOLDURULAN GAZ YOĞUNLUĞU kg/nm MAX.DOLU AĞIRLIK en LU GÖVDE KALINLIĞI mm MANOMETRELERİN KONTROLÜ GİL KEP KALINLIĞI TERMOMETRELERİN KONTROLÜ BİL MARKASI EMNİYET VALFLERİN KONTROLÜ o TİPİ < 13)1 BAĞLANTI DIŞ ÇAPI inch GÖVDE KALINLIĞI (mm) RANGESI kg*!* 1 BAR KEP KALINLIĞI (mm) MAN 0. ERİNDE Kİ EK 5 SET BASINÇ DEĞERİ MARKASI TİPİ BAĞLANTI DIŞ ÇAPI ÖLÇÜM ARALIĞI kgtan* BAR rıch s "i EREh GENEL KOROZYON KONTROLÜ gc S NOKTA KOROZYON KONTROLÜ APILA ALAN KOROZYON KONTROLÜ ŞİŞKİNLİK KONTROLÜ ZİKLİK KONTROLÜ 183li f ET VAL ICAKLIK SET DEĞERİ MARKASI İPİ AĞLANTI DIŞ ÇAPI oc reli AZ YIL DABİF»YAPIl z UJ ERİN ÇİZİK KONTROLÜ ATLAK KONTROLÜ ETAL İLAVESİ KONTROLÜ ANGIN HASARI KONTROLÜ 31 ANMA BASINCI kg*m- ANK AYAK, ANKRAJ CIVATALARI VE ASINÇSET DEĞERİ kg*m> BAR RANŞMAN BAĞLANTILARI KONTROLÜ UNVAN»31 OPERATÖR "-MÜHENDİS kgtm' BAR İMZA İMZA İMZA İMZA ADISOYAD PERS.NO ADI SOYADI İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA NOT: 'erıyoük Test ve Kortrolar, Kaile GOvence Sistemi Kapsamında hamlanan NoTu ş TALIMATINAgöreyapıtacattf NTR İLE X i 0)1 Rapor no-5: Basınçlı Likit Tankları Periyodik Test ve Kontrol Raporu

10 II. ULUSAL HİDROLİK PNOMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 359 ÜNİTESİ: BASINÇLI LİKİT TANKLARI PERİYODİK TEST VE KONTROL RAPORU NO: PROJE NO: SERVİSE GİRİŞ TARİHİ İMALÂT HESAP STANDARDI MALÂTÇI FIRUA UAL TARİHİ SATICI FİRMA S s* s PERİYODİK TEST VE KONTROL STANDARDI (İMALÂTÇI FİRMANIN ÖNERDİĞİ) HİDROL K TEST PERİYODU (İMALÂTÇI FİRMANIN ÖNERDİĞİ) HİDROSTATİK TEST BASINCI BOYAMA VE BAKIM TARİHİ YİL kgftm 1 BAR ÇALIŞMA BASINCI kg*m' BAR teri BOYA RENGİ İMZA İMZA İMZA İMZA İMZA HACMİ BOŞ AĞIRL K DOLDURULAN GAZ CİNSİ m" kg I S İ ONTR OL EDE UNVAN OPERATÖR FORMEN PERSNO. ADI SOYADI DOLDURULAN OAZ YOĞUNLUĞU kg/nm' MÜHENDİS MAKDOLU AĞIRLIK GÖVDE KALINLIĞI»g KONTROL TARİHİ KEP KALINLIĞI OLU MANOMETRELERİN KONTROLÜ z* < MARKASI o TERMOMETRELERİN KONTROLÜ DEPOLA» (SIV z o teler tmno TİPİ BAĞLANTI DIŞ ÇAPI ÖLÇÜM ARALIĞI SET BASINÇ DEĞERİ MARKASI hctı oc *F kgjtm* BAR ANK.ir EMNİYET VALFLERİN KONTROLÜ DİĞER KONTROLLER MANOMETRELERİN KONTROLÜ TERMOMETRELERİN KONTROLÜ EMNİYET VALFLERİN KONTROLÜ TIPI İZOLASYON KONTROLÜ a BAĞLANTI DIŞ ÇAPI hch MLIK ÜUÜ GÖVDE KAUNLĞI(mn) LJJ _l LGİ TERU ÖLÇÜM ARALIĞI SET SICAKLIK DEĞERİ oc F oc *F KAL ÖLÇ KEP KALINLIĞI (mm) GENELKOROZYONKONTROLÜ m t < < FLERİ s MARKASI TİPİ BAĞLANTI DIŞ ÇAPI ANMA BASINCI ÇALIŞMA BASINCI SET BASINÇ DEĞERİ İZOLASYON DOLGU MALZEMESİ ARTI BASINÇ SAĞLAYAN GAZ GÖVDE KALINLIĞI KEP KALINLIĞI MARKASI hch Kgtan* BAR kg*m* BAR mm mm REKEN KONTROLUR o İ XX. DO < EN AZ YIL DIŞTJ NK KONTROLÜ ALAN KOROZYON KONTROLÜ NOKTA KOROZYON KONTROLÜ ŞİŞKİNLİK KONTROLÜ EZİKLİK KONTROLÜ DERİN ÇİZİK KONTROLÜ ÇATLAK KONTROLÜ METAL İLAVESİ KONTROLÜ İZOLASYON TANKI) UJ at 3 TİPİ BAĞLANTI DIŞ ÇAPI ÖLÇÜM ARALIĞI SET BASINÇ DEĞERİ inch kg*m* BAR kgjfcm 1 BAR YANGIN HASARI KONTROLÜ TANK AYAK, ANKRAJ CIVATALARI VE BRANŞUAN BAĞLANTILARI KONTROLÜ (DIŞ MARKASI ÜKVAN PERS.NO ABI SOYADI İUZA İMZA İMZA İUZA İUZA İMZA DIŞI ANK «ELER S EMNİT FLERİ 1ERM TİPİ BAĞLANTI DIŞ ÇAPI ÖLÇÜM ARAUĞI SET SICAKUK DEĞERİ MARKASI TİPİ BAĞLANTI DIŞ ÇAPI ANMA BASINCI SET BASINÇ DEĞERİ mch oc 'F oc F mch kgftm* BAR kgftm* BAR M KONTROL ED at S o i FORUE a

11 SONUÇ III. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 360 / Çalışma sonucunda, iş sağlığı ve iş güvenliği yönünden; gaz ve likit tüpleri, gaz ve likit tankları, basınçlı hava tanklı kompresörler ve buhar kazanları için ayrı ve standart test ve kontrol raporları oluşturulmuştur. Bu raporlar makale içerisinde verilmektedir. Bu şekilde farklı birimlerdeki benzer basınçlı kapların periyodik test ve kontrolü için, standartlaşma hedeflenmiştir. Bu çalışmanın, ülkemizde basınçlı kapların periyodik test ve kontrolü ile ilgili standart hazırlanmasına ve basınçlı kap kullanan ülkemiz düzeyindeki kuruluşlar arasında standardizasyon çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. KAYNAKLAR [I] İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sağlığı Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Genel Bilgiler. Yayın No: 1993 / 30. [2] TS 7450 Kullanımdaki Çelik Tüplerin (Basınçlı Gazlar için) Periyodik Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri Kuralları. [3] Erdemir Plant Standards. Bölüm: ve [4] TS 3362 Basınçlı Kaplar Hesaplama Kuralları. [5] TS Tüpler-Basınçlı-Çözülmüş Asetilen Gazı Için-Çelikten Periyodik Muayene, Deney Ve. Bakım Kuralları. f [6] TS 2025 Buhar Kazanları İşletme, Muayene ve Bakım Genel Kuralları. '; [7] TS 1203 Basınçlı hava depoları. [8] TS 1519 Tüpler Çelik, Basınçlı Gazlar İçin. [9] ASME Boiler and Pressure Vessel Code. [10] AD Merkblatt Code. [II] JIS B 8243 Japanese Pressure Vessel Code. ÖZGEÇMİŞLER Erdal KİMSESİZ {; 1953 Yılında Erzurum'da doğdu yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu Yılında Erdemir'e girdi. Erdemir'de enerji yatırımlarının yapılmasında mühendis ve yönetici olarak görev yaptı. Halen ERDEMİR'de Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Enerji konusunda ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır. Emrullah ÇAYIR 1961 yılında Şiran/Gümüşhane'de doğdu yılında Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Makine mühendisliği ana bilim dalında; 1986 yılında ODTÜ'den Yüksek Lisans ve 1996 yılında İTÜ'den Doktora derecelerini aldı yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisat bölümünü bitirdi yıllarında ODTÜ'de, yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı yılında Erdemir'e girdi. Erdemir'de etüt proje ve bakım departmanlarında çalıştı. Halen Erdemir'de verimlilik yönetim departmanında yönetici olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarını verimlilik ve bilgisayar destekli bakım yönetim sistemleri alanlarında yoğunlaştırmıştır. j f

12 III. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 361 Nurettin REİS Yılında Bafra 1 da doğdu Yılında İ.T.Ü Makina Fakültesini bitirdi. TOKAR A.Ş., MORRISON-KNUDSEN ve SOYTAŞ A.Ş. Firmalarında çalıştıktan sonra 1990 yılında ERDEMİR' e girdi yılından beri Teknik Emniyet Başmühendisliği görevini yürütmektedir. Volkan GEMİCİ 1971 yılında Zonguldak'ta doğdu yılında Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliğinden mezun oldu yılları arası Zonguldak Genel Maden-İş'te İş Güvenliği uzmanı olarak görev yaptı yılından itibaren ERDEMİR'e girdi. Halen Teknik Emniyet Müdürlüğü'nde teknik emniyet mühendisi olarak görev yapmaktadır. Mustafa Umur ERDÖNMEZ 1973 yılında İstanbul'da doğdu yılında Yıldız üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu yıllarında özel sektörde çalıştı Yılında ERDEMİR'e girdi. Halen Erdemir'de Kuvvet santralinde işletme mühendisi olarak çalışmaktadır. Celal KARAKUŞ 1966 Kdz.Ereli'de doğdu yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu yılları arasında özel sektörde çalıştı Yılında ERDEMİR'e girdi. Kuvvet santralinde işletme mühendisi olarak çalıştı. Halen yardımcı işletmeler ve çevre yönetim müdürlüğünde bakım mühendisi olarak çalışmaktadır. Ahmet Murat TORLAKOĞLU 1975 Zonguldak doğdu yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu yılında ERDEMİR' e girdi. Halen Erdemir'de Mekanik ve Yardımcı Atelyeler Müdürlüğü, Seyyar Bakım Başmühendisliği'nde Mekanik Bakım Mühendisi olarak çalışmakta.

13 HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ PROGRAM BİLDİRİLERİ /HİD - 30 MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. EBT Sistemli Elektrik Ark Ocaklarında Döküm Alma Sonrası Sıfır Dereceye Geri Devirme Hızının Önemi Mustafa ÖZENEN İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş. Adnan ÇAKIROĞLU İZMİR DEMİR ÇELİK A.Ş. MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLDİRİ

14 III. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 365 EBT SİSTEMLİ ELEKTRİK ARK OCAKLARINDA DÖKÜM ALMA SONRASI SIFIR DERECEYE GERİ DEVİRME HIZININ ÖNEMİ Mustafa ÖZENEN Adnan ÇAKIROĞLU ÖZET Birinci dünya savaşından önce geliştirilen elektrik ark ocaklarının temeli iki faz - hurda arasında oluşan elektrik arkının C 'lik ısısından yararlanılarak hurda demirin ergitilmesine dayanmaktadır. Önceleri kg kapasiteli olup yolluklu ve her tarafı refrakter örümlü iken son 25 yılda teknolojinin ve UHP (Ultra High Povver) transformatörlerin gelişmesine paralel olarak ark ocakları da gelişmiş ve 240 ton döküm alma kapasitelerine ulaşmıştır. (ABD 'de 700 ton kapasiteli elektrik ark ocakları olduğuda bilinmektedir.) Elektrik ark ocaklarında, kapak ve yan duvarlarda su soğutmalı panellerin kullanılması, ocak astarlarında yeni uygulamalar, alt çanak refrakterlerinin ömrünün daha çok döküm sayısına ulaşmasının yanında curufsuz döküm almaya ulaşabilmek için yolluk yerine eksantrik alttan döküm alma (EBT) sistemi geliştirilmiştir. Yolluklu ark ocaklarına nazaran EBT sistemi açık yolluktan ısı kaçmasını engelleyerek enerji tasarrufu sağlamasının yanında, potaya alınan sıvı çelikteki istenmeyen cürufu da minimize etmiştir. GİRİŞ EBT SİSTEMLİ ARK OCAĞINDA DÖKÜM ALMA EBT sistemli elektrik ark ocaklarında sıvı çelik elde edildiği ve döküm potaya alınmaya hazır hale getirildiği zaman, döküm deliği tapası açılır ve döküm deliği içindeki kum kendiliğinden akar ve açılan delikten sıvı çelik potaya dolar(şekil 1). Bazen kum aşırı sinterleşme nedeniyle kendiliğinden akmayabilir. Bu durumda boru ile oksijen verilerek delik açılır. Pota transfer arabasındaki ağırlık ölçüm enstrümanları (Load celi) vasıtasıyla döküm tonajına ulaşıldığında (Şekil 2) ocak tabanında bir miktar ergimiş sıvı çelik (ocak döküm kapasitesinin %10 ~ 15 arasında) kalacak şekilde ocak geri kaldırılır ve potaya döküm alma tamamlanmış olur. Delik tuğlasının yeni veya aşınmış olmasına bağlı olarak, delikten 6-8 m/sn. hızda sıvı çelik potaya akarken ocak EBT bölgesinde girdap oluşturur(şekil 3). Bu girdabın etkisiyle EBT yan duvar refrakteri ocak içi soğuk bölge refrakterinden bile daha hızlı aşınır. Bu bölgeye genellikle çıkma tuğladan bir sıra daha refrakter tuğla örülmektedir.döküm alma sırasında akan sıvı çeliğin hızlı akışı nedeniyle ocak refrakterine göre daha çabuk aşınan EBT delik tuğlalarının döküm sonrası, ocak geri kalkarken yapışma ve aşındırma etkisi daha yüksek olan cürufun akması delik tuğlalarının ömrünü daha da kısaltmaktadır(şekil 4). Ocağın geri kalkma hızı ne kadar yüksek olursa deliğe cüruf gitmesi o derece azalır. Ancak elektrik ark ocağının hareketli kısmının ağırlığı (örneğin; 80 ton döküm alma kapasiteli bir ark ocağı 450 ~ 475 ton'dur) dikkate alınarak ocağı 0 'den -3 veya -5 ' ye kadar yavaşlayarak durması da sağlanmalıdır. Ocağın darbeli durması elektrodların kapak elektrod deliği kenarlarına çarparak kırılmasına neden olur. Ayrıca elektrod dikey kolonları; sarsıntı nedeniyle yan yataklama kılavuz makaralarına ve rulmanlarına hasar verir.

15 II. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 366 Şekil 1. EBT sistemli ark ocağında döküm başlangıcı

16 ULUSAL HİDROLİK PNOMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 367 Şekil 2. EBT sistemli ark ocağının döküm tarafına 16 yatık döküm alma pozisyonu

17 I. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 368 Şekil 3. EBT sistemli ark ocağında döküm alma esnasında EBT bölgesinde girdap oluşur

18 II. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 369 Şekil 4. EBT sistemli elektrik ark ocağında döküm sonu ELEKTRİK ARK OCAĞI OCAK DEVİRME HİDROLİK DEVRESİ EBT sistemli elektrik ark ocağımızda döküm tarafına yatırılarak döküm alınır. Döküm alındıktan sonra ocağın geri kalkma hızı 16 'den 0 'ye saniyedir. Ocağı döküm tarafına devirme, 2 adet 0224 x 1820 stroklu tek etkili hidrolik silindirlere basınçlı yağın (125 bar) dolması, geriye cüruf tarafına ise bu silindirlerin içindeki yağın boşalması ile ocağın kendi ağırlığı sağlamaktadır. Ocak beşik (salıncak) ekseni ile ağırlık ekseni arasında 700 mm fark olduğundan; (Şekil 5) ocağın geri kaldırma hızında pompa debilerinin önemi yoktur. Yağın geri tanka boşalması anında direnç ve sürtünme kayıpları ile yağın tanka boşaltıldığı yön denetim valflerinin kapasitesi belirleyicidir. Mevcut hidrolik ünite tek hat şemasında görüldüğü gibi (Şekil 6) 40 no'lu 032'lik oransal

19 . ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 370 yön denetim valfinin yağ geçirgenlik kapasitesi sınırlayıcı olduğundan değişiklik yapılarak ikinci bir yön denetim valfinden (37 no'lu) yağın tanka dönüşü sağlanmıştır. Hidrolik bloğa dıştan bağlı (49 no'lu) akış ayar valfi sökülerek, yerine silindirden dönen yağın dönüş yapabildiği, çek valf ve akış ayar valfinin bağlanabildiği ara blok bağlandı(şekil 7). Bloklara giriş borularının birleştiği T 'den silindirlerin ikiye ayrılış T 'sine kadar olan hidrolik borular 050 mm'den 080 mm'ye büyütüldü. Ocağın döküm sonrası geri kalkış sırasında 40 ve 37 no'lu valflerin her ikiside enerjilendirilerek iki valftende yağın tanka dönüşü sağlandı. Böylece ocağın geri kalkış hızı 6 saniyeye düşürüldü. Şekil 5. Ocak beşik ve ağırlık eksenleri

20 ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 371 PXA r i I L. p 340 L/dok. {m (1604 -H M- O O OCAK DEVİRME x0125X1820 Şekil 6. Elektrik ark ocağı devirme hidrolik tek hat şeması (hız artırma öncesi)

21 II. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 372 J- J! I r a 32 r i L.İ.. (54i e 5 ) P T DN50 JDN50 (494 (22) İ800 L/dok. /6Ö^ (MA -M M O O OCAK DEVİRME x0125X1820 Şekil 7. Elektrik ark ocağı devirme hidrolik tek hat şeması (hız artırma sonrası)

22 SONUÇ III. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ 373 EBT sistemli elektrik ark ocağımızda blok örümleri ortalama 700 dökümlere ulaşmıştır. Döküm alma sonrası ocağın geri kaldırılma hızının arttırılmasına rağmen EBT delik tuğlalarının ömrü 150 dökümlerden 175 dökümlere çıkarılabilmiştir. Her blok örümü arasında 3 kez EBT delik tuğlalarının ayrıca değişimi yapılmaktadır. Türk demir çelik sektörünün diğer işletmelerde olduğu gibi ark ocağımızda çalışan metalürji, makina, elektrik mühendisi ve teknik personeli kendilerine has pratik lerle elektrod tüketimi, refrakter malzeme sarfiyatı, kimyasal enerjinin verimli kullanımı, elektrik enerjisinde tasarruf gibi kalemlerde önemli gelişmeler sağlamışlar ve sağlamaya devam edeceklerdir. KAYNAKLAR [1] Kut Mete ORHON "Ark Ocakları Elektriği" Asil Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Teknik Yayını, 1986 ÖZGEÇMİŞLER Mustafa ÖZENEN 1956 yılı Gölhisar / BURDUR doğumludur yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Gaziantep Mühendislik Fakültesi Makina Bölümünden mezun olmuştur. İZMİR SENKROMEÇ Sanayiinde başladığı meslek hayatına 1987 yılında Çelikhane Mekanik Bakım Mühendisi olarak işe başladığı İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ. FOÇA ÇELİK FABRİKASINDA, halen Mekanik Bakım Müdürü olarak devam etmektedir. Adnan ÇAKIROĞLU 1956 yılı Bozdoğan / AYDIN doğumludur yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur yılları arasında DESA Demir Kazan ve Makina Sanayii AŞ. 'de Taahhüd departmanı Mühendisi ve Başmühendisi olarak görev yapmıştırı1989 yılında İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ AŞ FOÇA ÇELİK FABRİKASINDA Oksijen ve Su Tesisleri Mühendisi olarak çalışmaya başlayıp, şu an Çelikhane Mekanik Bakım Şefi olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

23 III. HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ PROGRAM BİLDİRİLERİ /HİD - 31 MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. Hidrolik Sistemlerin Tasarımında Metodik Konstrüksiyon Prensiplerinin Kullanılması Kadir ÇAVDAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Fatih C. BABALIK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLDİRİ

24 III. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ HİDROLİK SİSTEMLERİN TASARIMINDA METODİK KONSTRÜKSİYON PRENSİPLERİNİN KULLANILMASI Kadir ÇAVDAR Fatih C. BABALIK ÖZET Bu çalışmada, hidrolik sistemlerin tasarımında çalışan tasarımcıyı yönlendirerek, taleplere uygun tasarım alternatiflerine en kısa zamanda ulaştırmayı amaç edinen, metodik konstrüksiyon işlem adımları tanıtılmaktadır. Bu işlem adımları; ödevin tanımlanması, ve istek listesinin hazırlanması ile başlar, konsept ve detaylandırma adımlarının ardından çözüm önerilerine ait proje detaylarının hazırlanmasıyla sona erer. Bilgi desteğinin çok önemli olduğu işlem adımları arasında ileri veya geri yönde sürekli işlemler, geri beslemeler ve iyileştirme faaliyetleri mevcuttur. İstenen teknik yapıtın bilinen çözümleri ve benzer alanlardaki çözümlerin analizi de konstrüktörü yaratıcı çözümlere ulaştırabilir. Bilinen servo valflerin analizinden hareketle, metodik konstrüksiyon öğretisinden yararlanıp nasıl yeni bir çözüme ulaşıldığı bu bildiride sunulacaktır. Tanıtılan yaklaşımın, tasarımda zaman tasarrufu ve alternatif tasarımlara ulaşabilme açısından faydalı olacağı düşünülmektedir. 1. GİRİŞ Makine, cihaz veya alet tipi bir teknik yapıta ihtiyaç duyulmasından, fikir olarak düşünce dünyasında ortaya çıkmasından, o yapıtın işe yarar biçimde üretilebilmesine kadar belirli bir süre geçer. Teknolojinin gelişmesi, haberleşme ve bilgi iletişiminin hızlanması, araştırmalara ayrılan maddi kaynakların artmasıyla bu ürün geliştirme süreci her geçen gün daha da azalmaktadır. Teknik yapıtın insan beyninde bir fikir olarak doğmasından, kullanılabilir ilk ürünün piyasaya sunulmasına kadar, problemin türü ne olursa olsun, kendisinden bu probleme çözüm istenen bir mühendis bilinçli veya bilinçsiz şekilde aşağıdaki adımları takip edecektir: - Ödevin tüm ayrıntıları ile anlaşılması, ortaya konması - Çözüm olasılıklarının mümkün olduğunca çok sayıda bulunup kaydedilmesi - Ortaya konan çözüm önerileri arasından en uygununun seçilmesi - Seçilen çözümün resimlerinin çizilip imalata hazırlandığı detaylandırma aşaması - Prototip imalatı, deneyler ve seri imalat izni Bu adımların gerçekleştirilmesi için belirli sürelere ihtiyaç duyulur. Tarihi gelişim incelendiğinde başlarda çok uzun sayılabilecek sürelerin, yirminci yüzyılın son çeyreğinde geliştirilen ürünlerde oldukça kısaldığı gözlenmektedir. Teknik ürünün, bir ihtiyaca (gereksinime) dayanılarak fikir olarak ortaya çıkması ile mühendislere bu fikir gerçekleştirmeleri için ödev şeklinde iletilir. Ürün geliştirme süreci, tekniğin o andaki seviyesinin yanı sıra ekonomiden, toplumun gelişmişlik seviyesine kadar çok çeşitli ve karmaşık ilişkiler yumağından etkilenir [1].

EBT SISTEMLI ELEKTRIK ARK OCAKLARINDA DÖKÜM ALMA SONRASI SIFIR DERECEYE GERI DEVIRME HIZININ ÖNEMI

EBT SISTEMLI ELEKTRIK ARK OCAKLARINDA DÖKÜM ALMA SONRASI SIFIR DERECEYE GERI DEVIRME HIZININ ÖNEMI III. ULUSAL HIDROLIK PNÖMATIK KONGRESI VE SERGISI 365 EBT SISTEMLI ELEKTRIK ARK OCAKLARINDA DÖKÜM ALMA SONRASI SIFIR DERECEYE GERI DEVIRME HIZININ ÖNEMI Mustafa ÖZENEN Adnan ÇAKIROGLU ÖZET Birinci dünya

Detaylı

BASINÇLI KAPLARIN PERIYODIK TEST VE KONTROL SISTEMI

BASINÇLI KAPLARIN PERIYODIK TEST VE KONTROL SISTEMI III. ULUSAL HIDROLIK PNÖMATIK KONGRESI VE SERGISI 353 BASINÇLI KAPLARIN PERIYODIK TEST VE KONTROL SISTEMI Erdal KIMSESIZ Emrullah ÇAYIR Nurettin REIS Volkan GEMICI Umur ERDÖNMEZ Celal KARAKUS Murat TORLAKOGLU

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı

H04 Mekatronik Sistemler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

H04 Mekatronik Sistemler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören H04 Mekatronik Sistemler MAK 3026 - Ders Kapsamı H01 İçerik ve Otomatik kontrol kavramı H02 Otomatik kontrol kavramı ve devreler H03 Kontrol devrelerinde geri beslemenin önemi H04 Aktüatörler ve ölçme

Detaylı

SİSTEM PROJELENDİRME

SİSTEM PROJELENDİRME SİSTEM PROJELENDİRME Mekaniğin (Pnömatik sistem Tasarımı ) temellerini öğreneceksiniz. PNÖMATİK SİSTEM TASARIMI Herhangi bir sistem tasarımı üç aşamada gerçekleştirilir. Bu aşamalar Senaryo çalışması Tasarım

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin amacı temel ilkelerden hareket ederek, hidrolik sistemlerde kullanılan elemanların çalışma ilkeleri ve hidrolik devre kavramlarının

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A.

BÖLÜM 1 GENEL. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1. Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1. A. A, B, C Bölüm 1 Genel 1 1 BÖLÜM 1 GENEL Sayfa A. Kapsam... 1-1 B. İlgili Diğer Kurallar... 1-1 C. Sunulacak Dokümanlar... 1-1 A. Kapsam 1. Bu kurallar, basınçlı kapların ve ısı değiştiricilerinin tip testlerinin

Detaylı

Eksenel pistonlu üniteler kendinden emişlidir. Bununla beraber bazı özel durumlarda emiş tarafı alçak basınçla beslenir.

Eksenel pistonlu üniteler kendinden emişlidir. Bununla beraber bazı özel durumlarda emiş tarafı alçak basınçla beslenir. Hidrolik devreler Hidrolikte 3 değişik devre vardır. o o o Açık hidrolik devreler Kapalı hidrolik devreler Yarı kapalı hidrolik devreler Açık ve kapalı çevrimli devreler aşağıda detaylı olarak anlatılacaktır.

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı

BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası Montaj ve Kullanım Kitapçığı BKV 5400 MKK v10.01-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 3 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 3.1. BKA 5400 Yüzey Blöf Kontrol Vanası

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

PRES ĐŞLERĐNDE HĐDROPNÖMATĐK OLARAK ÇALIŞAN YÜKSEK GÜÇ ARTIRICI ÜNĐTELER

PRES ĐŞLERĐNDE HĐDROPNÖMATĐK OLARAK ÇALIŞAN YÜKSEK GÜÇ ARTIRICI ÜNĐTELER atölyeden PRES ĐŞLERĐNDE HĐDROPNÖMATĐK OLARAK ÇALIŞAN YÜKSEK GÜÇ ARTIRICI ÜNĐTELER A. Turan GÜNEŞ Pres işlerinde zaman zaman yüksek güçlü ve kısa kurslu alt ve üst baskı düzenlerine ihtiyaç duyulur. Đki

Detaylı

PERİYODİK KONTROL NEDİR?

PERİYODİK KONTROL NEDİR? PERİYODİK NEDİR? 25 Nisan 2013 perşembe tarihinde yayınlanan İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ gereğince 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren

Detaylı

1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06

1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 1. BAYLAN SU SAYAÇLARI TEST MASASI BTB-06 Baylan BTB-6 Test Masası ev tipi sayaçların ISO 4064/3 standardına göre performans testlerini gerçekleştirmek üzere Baylan Ölçü Aletleri bünyesinde tasarlanmıştır.

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER ELEKTRİK MOTORLARINDA DENETİM PRENSİPLERİ

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER ELEKTRİK MOTORLARINDA DENETİM PRENSİPLERİ BÖLÜM 2 ELEKTRİK MOTORLARINDA DENETİM PRENSİPLERİ 2.1.OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİNE GİRİŞ Otomatik kontrol sistemleri, günün teknolojik gelişmesine paralel olarak üzerinde en çok çalışılan bir konu olmuştur.

Detaylı

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü

İŞ HİJYENİ ÖLÇÜMLERİ... Fiziksel Parametreler Aydınlatma Şiddeti Ölçümü Termal Konfor Ölçümü Gürültü Ölçümü Titreşim Ölçümü ÇEVRE ANALİZLERİ... Emisyon Ölçüm ve Analizleri Çevresel Gürültü ve Titreşim Ölçümleri İmisyon Ölçümleri Su, Atık Su ve Deniz Suyu Analizleri Atık Yağ Analizleri Atık Analizleri Toprak Analizleri Arıtma

Detaylı

CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik. Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ

CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik. Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ CMK-202 / CMT204 Hidrolik - Pnömatik Prof. Dr. Rıza GÜRBÜZ Hafta 4 Pnömatik Sistemler Çankırı Karatekin Üniversitesi 2 Bu Derste İşlenecek Konular Pnömatiğin Tanımı Ve Özellikleri Pnömatik İş Elemanlarının

Detaylı

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ Valf bloğu

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ Valf bloğu ΣΕΛΙ Α 4.1 - - 1-4. VALF BLOĞU 4.1 Genel Asansör kabinin istenilen hareketleri gerçekleştirmesi için gerekli tüm parçaları bulunduran yekpare bir bloktur. Kısaca : Pompanın normal çalışma basıncını çok

Detaylı

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ

PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ PERİYODİK KONTROLLERE TABİ OLAN İŞ EKİPMANLARI VE PERİYODİK KONTROL SÜRELERİ KONTROL EKİPMAN ADI PERİYODU(Azami Süre) (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile) PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

Detaylı

OREN3005 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER

OREN3005 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER ÖRNEK PROBLEMLER Boru çapı hesabı: Q: Debi litre/dak. A: Boru kesit alanı cm2 V: Ortalama akış hızı m/sn d: Boru iç çapı Örnek Problem: Pompa debisi 3 lt/sn olan bir hidrolik sistemde akışkan hızı ortalama

Detaylı

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil

Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil Universal Tip Susturucu Yuvarlak Şekil ÖZET ÜRÜN BİLGİSİ EGSAN ürünü Üniversal Tip Susturucu: olumsuz iç ve dış etkenlere ve korozif koşullara dayanıklı, tamamen alüminyum kaplı sac gövde ve borudan oluşur.

Detaylı

Temel Semboller. Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir. Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir

Temel Semboller. Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir. Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir Çizgi Temel Semboller Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir Bir ünitedeki iki veya daha fazla fonksiyonu gösterir Daire - Yarımdaire Daire - Enerji çevrim

Detaylı

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre

8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 8. Silindirlerin Düzenleniş Şekline Göre 1/40 Sıra Motor 2/40 V- Motor 3/40 Ferrari V12 65 o motoru 375 kw (7000 devir/dakikada) D/H 86/75 mm 5474 cc 4/40 Boksör Motor 5/40 Yıldız Tip Motor 6/40 Karşı

Detaylı

Hidrolik devre sembolleri Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri

Hidrolik devre sembolleri Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri Hidrolik devre sembolleri Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri Çizgi Temel Semboller Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir Daire - Yarımdaire Kare - Dikdörtgen Dörtgen Çeşitli Semboller Üçgen Pompa

Detaylı

Hidrolik Devre Kontrol ve Ekipman Sembolleri Çizgi Temel Semboller Sürekli Çizgi - Akış hattını gösterir Kesik Çizgi - Pilot veya drenaj hattını gösterir Daire - Yarımdaire Bir ünitedeki iki veya daha

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR.

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. KSB DÜNYASINA D HOŞGELD GELDİNİZ SANTRİFÜJ J POMPALAR Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. POMPA KESİT T RESMİ POMPA ANA PARÇALARI

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR

HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR HİDROLİK EĞİTİM SETİ TEMEL DONANIMLAR www.ogenmakina.com Ogen-2010 1.HİDROLİK EĞİTİM SETİ EKİPMANLARI eğitim seti, eğitim masası, sunum seti, hidrolik güç ünitesi ve kontrol ünitesi üzere dört ana kısımdan

Detaylı

SIZDIRMAZLIK Sİ S STEMLER İ İ Vedat Temiz

SIZDIRMAZLIK Sİ S STEMLER İ İ Vedat Temiz SIZDIRMAZLIK SİSTEMLERİ Vedat Temiz Sızdırmazlık Kavramı Sızdırmazlık problemi en genel halde ortak bir sınırı bulunan, iki farklı ortam arasındaki akışkan ş akışının ş kontrol edilebilmesi olarak tarif

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN

ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN ASİSTAN ARŞ. GÖR. GÜL DAYAN VİSKOZİTE ÖLÇÜMÜ Viskozite, bir sıvının iç sürtünmesi olarak tanımlanır. Viskoziteyi etkileyen en önemli faktör sıcaklıktır. Sıcaklık arttıkça sıvıların viskoziteleri azalır.

Detaylı

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19

010 SİSTEMİ. TEKNOSİSTEM MÜHENDİSLİK - Gazcılar Cad. Anafarta Sok. No:1/A BURSA, Tel:(224)272 37 34 Faks:272 40 19 010 SİSTEMİ 1 VOLUMETRİK DAĞITICILAR US ve USM Serisi volumetrik yağlama blokları endirek yağlama için tasarlanmıştır. Pompa basıncının düşmesinden sonra yağlama bloklarına gönderilen yağ yaylar vasıtasıyla

Detaylı

OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ. www.ogendidactic.com

OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ. www.ogendidactic.com 2012 OTG-130 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ ISI DEĞİTİRİCİ EĞİTİM SETİ www.ogendidactic.com GİRİŞ 2 Eşanjör ya da ısı değiştirici, değişik sıcaklıklardaki iki ya da daha çok akışkanın, ısılarını, birbirine karışmadan

Detaylı

TA-COMPACT-P. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV) Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV) IMI TA / Kontrol vanaları / Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası,

Detaylı

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

1000-200000 m3/h, 400-1500 Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart

Detaylı

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014

MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 MIDEA TRİ-THERMAL ISI POMPASI TEKNİK KILAVUZ- 2014 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/5 MCAC-RTSM-2014-1 Tri-Thermal İçindekiler 1. Bölüm Genel Bilgiler... 1 2. Bölüm Teknik Özellikler ve Performans...

Detaylı

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1 SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1. Giriş Deney düzeneği tank, su dolaşımını sağlayan boru sistemi ve küçük ölçekli bir santrifüj pompadan oluşmaktadır. Düzenek, üzerinde ölçümlerin yapılabilmesi için elektronik

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

HIZLI KATLANIR PVC KAPI

HIZLI KATLANIR PVC KAPI HIZLI KATLANIR PVC KAPI MARKASI : 1-MODEL Katlanır Tip 2- TEKNIK ÖZELLİKLER Kanatlı ve sürgülü kapılara kıyasla ölü alan kaybı yoktur. Yaklaşık 60-70 km/h rüzgara dayanıklıdır. ( Ortam şartlarına göre

Detaylı

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır.

yapılmış ve test edilmiştir. Böylece çabuk ve kolay montaj imkanı sağlanmaktadır. * Uzaktan izlemeli alarm panosu sesli ve görsel ikazlıdır. EN 12845 standardı Avrupa topluluğu ülkelerinin tamamında hayat koruma önlemleri ve sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin

Detaylı

BÜYÜK BİNALARA UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER

BÜYÜK BİNALARA UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER Plakalı Eşanjör BÜYÜK BİNALARA UZUN ÖMÜRLÜ ÇÖZÜMLER ALARKO PLAKALI EŞANJÖRLER Kullanım kolaylığını ve güvenliği esas alan tasarımları ve yapılarındaki görünür kaliteleriyle öne çıkan Alarko Plakalı Eşanjörler,

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Makineler 2 / 30 Makineler: Enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştüren, Enerjiyi bir yerden başka bir yere ileten,

Detaylı

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu

YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi Kompresör Deneyi Çalışma Notu Laboratuar Yeri: E1 Blok Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER BÖLÜM 4 A.A. MOTOR SÜRÜCÜLERİ 4.1.ALTERNATİF AKIM MOTORLARININ DENETİMİ Alternatif akım motorlarının, özellikle sincap kafesli ve bilezikli asenkron motorların endüstriyel uygulamalarda kullanımı son yıllarda

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

Basınç Düşürücü Vanalar

Basınç Düşürücü Vanalar Basınç Düşürücü Vana Tipleri : Buhar, gazlar ve sıvılar son kullanım noktalarına genellikle yüksek basınçlarda iletilirler. Bu noktalarda, bir basınç düşürücü vana, emniyet ve verimlilik açısından ve uygulamanın

Detaylı

Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Mühendislik Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. FİRMA TANITIM BİLGİLERİ Tel: +90 212 728 8132 / +90 535 334 4912 / Fax: +90 212 728 8134 Web : www.obef.com.tr E-mail: obef@obef.com.tr, Adres : Piri

Detaylı

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ

VAV DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HAVA DAMPERLERİ VAV değişken debi damperi tek kanalda yüksek hızlarda değişken debi veya değişken akış oranlı uygulamalar için dizayn edilmiş olup hem üfleme hem de emiş için kullanılabilir.

Detaylı

CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Kürsü tip Ergonomik Ayak pedalı. Arka Dayama Dili. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH12 2D

CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER. Kürsü tip Ergonomik Ayak pedalı. Arka Dayama Dili. Alt Dar Tabla CYBELEC TOUCH12 2D CNC ABKANT PRES ULTIMATE SERİSİ STANDART ÖZELLİKLER CYBELEC TOUCH12 2D 12 Dokunmatik Renkli Ekran. Otomatik büküm sekans ile 2D Grafik profil oluşturma Büküm sekansları ve programları hafızaya alınabilir.

Detaylı

DİYAFRAMLI SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ (DSBR)

DİYAFRAMLI SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ (DSBR) DİYAFRAMLI SU BASINÇ REGÜLATÖRÜ (DSBR) DEĞİŞTİRİLEBİLİR KARTUŞ VE FİLTRELİ Aralık 2016 Ürün Kodu 341915 342015 342115 342215 341920 342020 342120 342220 341925 342025 342125 342225 Bağlantı Ölçüsü Ürün

Detaylı

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı,

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı, Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii Anonim Şirketi ticari faaliyetlerinin yanı sıra geliştirdiği üretim ve sistem entegrasyonu faaliyetlerini 1976 dan beri Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki kendi

Detaylı

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Harran Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü. Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 AKIŞ ÖLÇÜMLERİ Dr.M.Azmi AKTACİR-2010-ŞANLIURFA 1 Akış ölçümleri neden gereklidir? Akış hız ve debisinin ölçülmesi bir çok biyolojik, meteorolojik olayların incelenmesi, endüstrinin çeşitli işlemlerinde

Detaylı

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları DEN 3 Pompa Sistemleri Hesapları Sistem karakteristiği B h S P P B Gözönüne alınan pompalama sisteminde, ve B noktalarına Genişletilmiş Bernoulli denklemi uygulanırsa: L f B B B h h z g v g P h z g v g

Detaylı

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler Yeni nesil ProAir 210 Serisi Proval pnömatik aktüatörler kremayer dişli tip tasarıma sahip olup çift ve tek etkili tipte üretilmektedir. Yeni nesil aktüatörler mil

Detaylı

PNÖMATİK VE HİDROLİK SİSTEM UYGULAMALARI. Ömür AKYAZI 1, Doğan ÇOKRAK 2

PNÖMATİK VE HİDROLİK SİSTEM UYGULAMALARI. Ömür AKYAZI 1, Doğan ÇOKRAK 2 Fırat Üniversitesi-Elazığ PNÖMATİK VE HİDROLİK SİSTEM UYGULAMALARI Ömür AKYAZI 1, Doğan ÇOKRAK 2 1 Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu Karadeniz Teknik Üniversitesi oakyazi@ktu.edu.tr 2 Teknik Eğitim

Detaylı

TEST MASASI BTB-6. BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

TEST MASASI BTB-6. BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. TEST MASASI BTB-6 BAYLAN ÖLÇÜ ALETLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Fabrika: A.O.S.B. 10046 Sok. No:14 Çiğli - İZMİR - TÜRKİYE Tel: (0.232) 232 376 77 57 Fax: (0.232) 376 77 59-376 79 74 web: www.baylansayaclari.com

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ LAB. NO:.. DENEY ADI : SES İLETİM KAYBI DENEYİ 2017 BURSA 1) AMAÇ Bir malzemenin

Detaylı

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler

AKTÜATÖRLER Elektromekanik Aktüatörler AKTÜATÖRLER Bir sitemi kontrol için, elektriksel, termal yada hidrolik, pnömatik gibi mekanik büyüklükleri harekete dönüştüren elemanlardır. Elektromekanik aktüatörler, Hidromekanik aktüatörler ve pnömatik

Detaylı

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2

MAKİNA ELEMANLAR I MAK Bütün Gruplar ÖDEV 2 MAKİNA ELEMANLAR I MAK 341 - Bütün Gruplar ÖDEV 2 Şekilde çelik bir mile sıkı geçme olarak monte edilmiş dişli çark gösterilmiştir. Söz konusu bağlantının P gücünü n dönme hızında k misli emniyetle iletmesi

Detaylı

S.D.E. KELEBEKK VANA. Pompa çıkışlarında kelebek vana veya hidrolik frenli çekvalf. hız ayar vanaları ile

S.D.E. KELEBEKK VANA. Pompa çıkışlarında kelebek vana veya hidrolik frenli çekvalf. hız ayar vanaları ile Ürün Kodu : HC - BV ÇEK - KELEBEKK VANA Vanaya ait bilgileri, Kelebek Vana sayfamızda bulabilirsiniz. Çek-kelebek vana, kelebek vananın, tahrik kutusu yerine, hidrolik güç ünitesi takılan ve bu ünite yardımı

Detaylı

DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI

DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI M. Bülent Vural 1953 yılında doğdu. 1976 yılında Berlin Teknik Üniversitesinden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Halen Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü

Detaylı

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ

TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ İMALAT DALI MAKİNE LABORATUVARI II DERSİ TORNA TEZGAHINDA KESME KUVVETLERİ ANALİZİ DENEY RAPORU HAZIRLAYAN Osman OLUK 1030112411 1.Ö. 1.Grup DENEYİN AMACI Torna tezgahı ile işlemede, iş parçasına istenilen

Detaylı

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER:

BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: BOYLER MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER: 1)GİRİŞ... 2)GENEL UYARILAR.. 3)BOYLER TANITIMI VE TEKNİK ÖZELLİKLER 4)ÇALIŞTIRILMA VE MONTAJ ESASLARI. 5)BAKIM VE TEMİZLİK. 6)ARIZA TESPİT. GİRİŞ: Bu kılavuzda

Detaylı

LUPAMAT YAĞSIZ 40 BAR PET KOMPRESÖRÜ

LUPAMAT YAĞSIZ 40 BAR PET KOMPRESÖRÜ LUPAMAT YAĞSIZ 40 BAR PET KOMPRESÖRÜ LUPAMAT KOMPRESÖRÜN YENİ ÜRÜNÜ Our New Product PET Comperssor YAĞSIZ YÜKSEK BASINÇ PET KOMPRESÖRÜ LUPAMAT YAĞSIZ YÜKSEK BASINÇ PET KOMPRESÖRÜ HANGİ SEKTÖRLERDE KULLANILABİLİR

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Su,, gaz, buhar gibi kolayca şekillerini değiştirebilen ve dış etkilerin etkisi altında kolayca hareket

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

Metodik Konstrüksiy on İşlem Adımları

Metodik Konstrüksiy on İşlem Adımları ÖDEV Ödevin Tüm Yanlarıyla Ay dınlanması, İstek Listesi Metodik Konstrüksiy on İşlem Adımları Kons eps iyona Başla Temel Sorunların Anlaşılması Analiz, Ana Problem-Yan Problem Fonksiyon Yapısı Çözümlerin

Detaylı

HAVA TAHRİKLİ YÜKSEK BASINÇ SİSTEMLERİ

HAVA TAHRİKLİ YÜKSEK BASINÇ SİSTEMLERİ Bu bir MMO yayınıdır HAVA TAHRİKLİ YÜKSEK BASINÇ SİSTEMLERİ Yılmaz Dindar 1 Olcay Abay 1 1 Maximator Yüksek Basınç Sistemleri Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. 595 HAVA TAHRİKLİ YÜKSEK BASINÇ SİSTEMLERİ Yılmaz

Detaylı

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin

Daire Isıtma Üniteleri. Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daire Isıtma Üniteleri Daire İçi Isı Dağıtımı ve Kullanma Suyu Isıtması İçin Daha İyi Bir Gelecek İçin: Techem Çevre dostu ve ekonomik Doğal kaynakların hızla tükendiği günümüzde, enerjiye olan ihtiyaç

Detaylı

SD-AY mA SEVİYE PROBU

SD-AY mA SEVİYE PROBU SD-AY420 4-20mA SEVİYE PROBU Vira Isı Endüstriyel Ürünler A.Ş. Metal İş Sanayi Sitesi 11. Blok No:37-39 İkitelli/İstanbul Tel: 0.212.549.57.70 Fax: 0.212.549.58.48 info@viravalf.com www.viravalf.com SD-AY420

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil

I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ) 2012 %25 DERS PLANI. Ders Saati İle İlgili Komisyon Görüşü Uygun Uygun Değil EK-1 Muafiyet Formu Açıklama: un ders saatini muafiyet için uygun görmemesi durumunda dersin içeriğinin uygunluk kontrolüne gerek bulunmamaktadır. Öğrenci No: Sayfa 1/4 I. YARIYIL (1. SINIF GÜZ DÖNEMİ)

Detaylı

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır. SORU 1) Şekildeki (silindir+piston) düzeni vasıtası ile kolunda luk bir kuvvet elde edilmektedir. İki piston arasındaki hacimde yoğunluğu olan bir akışkan varıdr. Verilenlere göre büyük pistonun hareketi

Detaylı

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya - 2015 Musa DEMİRCİ KTO Karatay Üniversitesi Konya - 2015 1/46 ANA HATLAR Temel Kavramlar Titreşim Çalışmalarının Önemi Otomatik Taşıma Sistemi Model İyileştirme Süreci Modal Analiz Deneysel Modal Analiz Sayısal

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2 Makinelerin sınıflandırılması MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 2 Enerji çevirici olarak makineler, motorlar ve iş makineleri olmak üzere iki büyük gruba ayrılabilir. Motorlar elektrik, termik, hidrolik,

Detaylı

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü

Kullanım kılavuzu. LD-PULS Sinyal Jeneratörü Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü 2 Kullanım kılavuzu LD-PULS Sinyal Jeneratörü İçindekiler 1. Üretici ve ithalatçı firmanın ünvanı, adres ve telefon numarası 3 2. Bakım, onarım ve kullanımda

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar.

Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR SECURITY. Security Geçiş Sistemleri. Kayar Kapılar. Döner Kapılar. Döner Kapılar Kayar Kapılar Hastane Kapıları 90 Derece Kapılar Security Geçiş Sistemleri METAXDOOR SECURITY Ekstra Güvenlik ve Anti-Terör Sistemleri METAXDOOR RBK Road Blocker Metaxdoor RBK Road Blocker

Detaylı

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 14. TRANSPORT SİSTEMLERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 14. GİRİŞ Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), imalatın tasarım aşamasının ayrılmaz bir parçasıdır. Genel amaçlı bir CAD sisteminde oluşturulan bir

Detaylı

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ

840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GAZ ALETLERİ 444 5 168 [info@alkangaz.com] [www.alkangaz.com.tr] 840180YK SANTRAL REGÜLATÖRÜ GİRİŞ 840180YK basınç regülatörleri, yüksek basınç için direk etkili cihazlardır, diyagram tarafından kontrol

Detaylı

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller

EVHRAC 3 YIL. Avantajları. Fonksiyonu. Modeller EVHRAC Fonksiyonu Bilindiği gibi binalarda hava kalitesinin arttırılması için iç ortam havasının egzost edilmesi ve yerine taze hava verilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Her ne kadar ısı geri kazanım cihazları

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

Gaz Ekipmanları Regülatörler/Contalar

Gaz Ekipmanları Regülatörler/Contalar regulator brosuru_nihai.fh11 4/2/10 1:53 PM Page 1 Gaz Ekipmanları Regülatörler/Contalar regulator brosuru_nihai.fh11 4/2/10 1:53 PM Page 2 02 İçindekiler Gaz Ekipmanları Regülatörler/Contalar 3 7 8 9

Detaylı

gereken zonlar desteklenebilmektedir.

gereken zonlar desteklenebilmektedir. Premix teknolojisi nedi Kullanılan otomatik devir ayarlı fan sayesind optimum gaz-hava karışımı ile her kapasited yüksek verim elde edilen teknolojiye premix teknolojisi denir. Bu teknoloji ile yüksek

Detaylı

PROSES KONTROL DENEY FÖYÜ

PROSES KONTROL DENEY FÖYÜ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA TEORİSİ, SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ANA BİLİM DALI LABORATUARI PROSES KONTROL DENEY FÖYÜ 2016 GÜZ 1 PROSES KONTROL SİSTEMİ

Detaylı

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar

Automatic Entrance & Acccess System GARAJ. Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları. Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System Endüstiyel - Seksiyonel Garaj Kapıları GARAJ Seksiyonel Kapılar TM Automatic Entrance & Acccess System TRONCO Endüstriyel Seksiyonel Kapılar TRONCO endüstriyel seksiyonel

Detaylı

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201

İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 İzolasyon Yalıtım Direnç Ölçer Marka/Model METREL/ 3201 250V-5kV arası 25V luk adımlarla ayarlanabilir test gerilimi 5mA güçlü kısa devre akımı 10 T Ohm a kadar direnç ölçebilme Doğruluk-İzolasyon: 5 %

Detaylı