ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇERİK 1. Giriş 3 2. Endüstriyel İlişkiler Ofisi Yönetim Yapısı 5 3. Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi 6 4. Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantıları 8 5. Firmalara Yapılan Teknik Geziler Düzenlenen Seminerler İYTE-Sanayi İşbirliği Tanıtımı Etkinlikleri Toplantılara Katılım Diğer Etkinlikler Danışma Kurulu Toplantısı 17 2

3 1. GİRİŞ Bu faaliyet raporunda, Endüstriyel İlişkiler Ofisinin yönetim yapısı, Biriminin Amaçları ve Faaliyet Alanları, ve İYTE-Sanayi ortak proje geliştirilmesi ile ilgili ofisimizin 2013 yılında ve 2014 Ocak ve Şubat aylarında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir. Ofisimiz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile sanayi arasında ortak projelerin oluşturulması ve gerçekleşmesi, ve sanayinin teknik desteğe ihtiyaç duyduğu konularda öğretim üyesi ile sanayiciyi bir araya getirerek üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmaktadır. Farklı sektörlerden birçok firma ile Üniversite-Sanayi işbirlikleri toplantıları düzenlenmiştir. Ancak kısıtlı sayıda firma toplantılara katılmıştır. Toplantılar sonrasında firmaların destek talep ettikleri konular belirlenip, akademisyenlere bildirilmiştir. Konularla ilgilenen öğretim üyesinin talebi doğrultusunda gerektiğinde firmaya teknik gezi düzenlenmiştir. Bunun dışında ofisimiz, ArGe çalışmaları olan bir firmaya ve bir öğretim üyemizin gitmek istediği firmaya teknik gezi düzenlemiştir. Öğretim üyelerine, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmaların Universite-İşbirliği deneyimlerinin aktarılması için bir seminer düzenlenmiştir. Bu seminer İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) yönetimi tarafından verilmiştir. Endüstriyel ilişkiler Ofisinin ve IZTEKGEB Teknoloji Transfer Ofisinin sanayicilere tanıtılması için Ege Genç İş Adamları Derneğinde bir seminer verilmiştir. Ayrıca, üniversitemizin bilimsel ve laboratuvar altyapısının sanayiye etkin bir şekilde aktarılması için İYTE-ArGe Projeleri Altyapısı kitapçığı hazırlanmıştır. Bu kitapçıklar sanayicilerimize posta ile gönderilmiştir. Ofisimiz, Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu nun (USİMP) genel kuruluna, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü İnovasyon Ödülleri organizasyonuna, İAOSB Sanayicileri ve İzmir Üniversiteleri Buluşması toplantılarına katılmıştır. Fiirma yetkililerinin ve akademisyenlerin teknik gezi izlenimlerini aktarılacağı Sanayi Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme ve Öğretim Üyeleri Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme 3

4 formları hazırlanmış ve faaliyetlere katılan öğretim üyelerimiz ve sanayiciler tarafından doldurmaları istenmiştir. Danışma kurulumuz toplanmış ve Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili görüşmelerde bulunmuştur. Alınan kararlar doğrultusunda aktiviteler uygulanmaya çalışılmıştır. Sanayiden üniversitemize ortak proje geliştirme ve hizmet alımları için yapılan başvurular da akademik personele bildirilmiş ve takibi yapılmıştır. İZTEKGEB Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması ile ilgili rektörlük nezdinde yapılan toplantılara katılınmıştır. Bu ofisin modüllerinden birtanesi de Endüstriyel İlişkiler Ofisinin faaliyetlerini içermektedir. Bu yüzden İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisinin faaliyetlerini önümüzdeki günlerde IZTEKGEB-TTO yapacaktır. Bu rapor, IYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisinin son faaliyet raporu olacaktır. Bu yüzden ofisimizin gelişmesine katkı koyan Rektörlüğümüze, İZTEKGEB çalışanlarına, ofisimizin yönetim kurulu ve danışma kurulu üyelerine, sekreteryalığına ve diğer katkı koyan herkese teşekkür ederim. İyi Çalışmalar Dileklerimle, Prof. Dr. Selahattin YILMAZ Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı 4

5 2. ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ YÖNETİM YAPISI YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Selahattin YILMAZ Prof.Dr. Lütfi ÖZYÜZER Yrd.Doç.Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU Doç.Dr. Koray KORKMAZ Yrd.Doç.Dr. Ünver ÖZKOL Doç.Dr. Alper TAŞDEMİRCİ Yrd.Doç.Dr. Barbaros ÖZDEMİREL Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı Fen Fakültesi Temsilcisi Fen Fakültesi Temsilcisi Mimarlık Fakültesi Temsilcisi Mühendislik Fakültesi Temsilcisi Mühendislik Fakültesi Temsilcisi Mühendislik Fakültesi Temsilcisi ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ PERSONELİ Ayşe ÇALIŞKAN Sekreterya 5

6 3. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER YÖNETİM BİRİMİ Birinci Bölüm Endüstriyel İlişkiler Yönetim Biriminin Amaçları ve Faaliyet Alanları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Endüstriyel İlişkiler Yönetim Biriminin Amaçları ve Faaliyet Alanları şunlardır: a) Sanayi Kuruluşları ile Enstitü Akademik Birimleri arasında ilişkileri koordine etmek, b) Bu kuruluşlar arasında diyaloğu ve işbirliğini arttırmak için faaliyetlerde bulunmak, c) Akademik araştırmaların sanayiye kazandırılmasına ve sanayinin ihtiyacı olan AR-GE faaliyetlerinin Enstitü ile birlikte sürdürülmesine katkıda bulunmak, d) Sanayinin ihtiyacı olan belirlenmiş konuların Enstitü desteği ile çalışılabilmesi için koordinasyonu sağlamak, tarafları bir araya getirmek, protokol örnekleri geliştirmek, hukuki hususlarda destek organize etmek, fikri mülkiyet haklarının belirlenmesinde uzlaşıyı koordine etmek, e) İşbirliği destekleri konusunda iki kesimi bilgilendirmek ve yönlendirmek, f) Akademisyenleri Teknolojik İnovasyona yönelik araştırma konularına yönlendirici faaliyetlerde bulunmak, g) Enstitünün teknoloji transfer yeteneğinin artırılması konusunda destek vermek, h) Patent alımı konusunda yönlendirme ve destek vermektir. Yönetim Organları İkinci Bölüm Endüstriyel İlişkiler Yönetim Biriminin Organları ve Görevleri Endüstriyel İlişkiler Yönetim Biriminin organları şunlardır; a) Yönetim Kurulu b) Ofis c) Danışma Kurulu Yönetim Kurulu Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Bu Yönetim Kurulu 4 Mühendislik, 2 Fen ve 1 Mimarlık Fakültesinden olmak üzere 7 öğretim üyesinden oluşur ve üyeleri ilgili Fakültelerin görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinin aralarından seçecekleri bir öğretim üyesi Rektör tarafından 6

7 Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanır. Yönetim Kurulu Başkanı Birimin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Birimi temsil etmek, Birimin tüm faaliyetlerinden sorumlu olmak, b) Birimin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesi yönünde çalışmak, c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak, d) Birimin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulu ile birlikte oluşturmak ve Rektörlüğe sunmak. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Birimin tanımlanmış olan görev ve faaliyetlerinin sürdürebilmesi için Yönetim Kurulu Başkanının koordinasyonunda aktif olarak çalışmalara katılmak, kararların alınmasına yardımcı olmak, b) Bağlı olduğu Fakülte ve Bölümlerin Sanayi ile ilişkilerini geliştirmesi yönünde yönlendirme yapmaktır. Yönetim Kurulu yılda en az iki defa veya gerektiği durumlarda sekreterin çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Herhangi bir nedenle yönetim kurulundan ayrılan bir üyenin yerine bağlı olduğu Fakülte den bir başka öğretim üyesi aynı yöntemle atanır. Görev süresi dolan bir üye yeniden atanabilir. Ofis Birimin idari işlerinin yürütüldüğü kısımdır. Birim sekreterinin sorumluluğunda çalışır. Sekreter, Ofisin tüm idari işlerinin yürütülebilmesi için Rektör tarafından atanır ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması için Yönetim Kurulu Başkanının koordinasyonunda çalışır. Danışma Kurulu Danışma Kurulu İYTE Bölümleri tarafından önerilen bölüm temsilcileri ve Birim Yönetim Kurulu tarafından önerilen değişik alanlarda faaliyet gösteren Sanayi kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Akademik ve Sanayi temsilcilerinin sayısı her bir kesimden eşit sayıda olmak üzere 24 kişiyi geçemez. Danışma Kurulu her yıl en az bir defa toplanır. Danışma Kurulu görev ve yetkileri şunlardır: a) Birimin yukarıda tanımlanmış olan görev ve faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak, b) Sanayi kuruluşları ile ilişkileri geliştirmek için katkıda bulunmaktır 7

8 4. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI 2013 yılı Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantılarına: Kompozit ve Diğer Mineral Ürünler Sanayi, Cam ve Seramik Ürünleri Sanayi, Plastik Ambalaj ve Boru Sanayi, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi, İlaç ve Kozmetik Ürünleri Sanayi, Kimya Sanayi, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri Sanayi, Gıda Sanayi, Tıbbi Ürünler Sanayi, Soğutma Sanayi, Elektronik Sanayi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İnşaat Sanayi ve Otomotiv Sanayi, sektörlerinden 197 firma davet edilmiştir. Ek:1 de davet edilen firmaların listesi verilmiştir. Firmaların toplantılara katılmaları için yoğun çaba harcanmıştır. Bunlardan sadece 19 tanesi toplantıya katılmıştır. Toplantılara katılan firmaların listesi sektörlerine ve katıldıkları tarihe göre Tablo 1 de verilmiştir. 8

9 Tablo 1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantıları kapsamında Üniversitemizi ziyaret eden firmalar. KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ 08 Mart 2013 DOĞUŞ ETİKET VE PAKETLEME SANAYİ ELEKTRONİK SANAYİ 29 Mart 2013 EDNA TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. İNŞAAT SANAYİ 29 Mart 2013 FİBER PREFABRİK DIŞ CEPHE ELEMANLARI İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ 29 Mart 2013 ŞANLI İLAÇ SANAYİ A.Ş. VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş. Ayrıca 11 Ekim 2013 tarihinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Müdür Yardımcısı Bülent İLKTUĞ un önerdiği çeşitli sektörlerden 15 firma ile Üniversite Sanayi İşbirliği toplantısı yapılmaya çalışılmıştır. Ancak firmaların hiç biri toplantıya katılmayı istememiştir. Ek: 2 de davet edilen firmaların listesi verilmiştir yılının Ocak ve Şubat ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü Ofisimiz ile birlikte aşağıdaki firmalarla toplantılar düzenlemiştir. Toplantiya katılan firmaların listesi Tablo 2 de verilmiştir. 9

10 Tablo 2. Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantıları kapsamında Üniversitemizi ziyaret eden firmalar MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ 23 Ocak 2014 CNK METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SOYMETAL SOYMETALLER SAN. VE TİC. A.Ş. PGS PLASTİK AHŞAP METAL KAPLAMA SANAYİ MUTLU METAL SAN. VE TİC. A.Ş. DEMİRÖREN AĞIR METAL SANAYİ A.Ş. BENZEŞİK METAL DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EGEMET EGE METAL DÖVME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KİMYA SANAYİ 06 Şubat 2014 KRALSAN KİMYA SAN. TİC. A.Ş. EGE GELİŞİM KİMYA ZİRAİ İLAÇ. NAK.İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BOZZEPTO KİMYA SAN. TİC. A.Ş. DUYAR KİMYA VE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. BERSA TEKSTİL VE KİMYA SANAYİ LTD. ŞTİ. TESSENDERLO-AGROCHEM TARIM VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. POLKİMA POLYESTER KİMYA MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. 10

11 Üniversite Sanayi İşbirliği toplantılarından görüntüler. 11

12 5. FİRMALARA YAPILAN TEKNİK GEZİLER 2013 yılında Proje oluşturmak ve geliştirmek için firmalara teknik gezi düzenlendi. Tablo 3 te ziyaret edilen firmaların listesi ve ziyarette bulunan akademisyenlerin isimleri bulunmaktadır. Türklab Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. firması ArGe ile ilgili çalışmaları olduğu için seçilmiştir. Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. firmasına teknik gezi öğretim üyemizin talebi doğrultusunda gerçekleştirlimiştir. Tablo 3. Proje geliştirme kapsamında ziyaret edilen firmalar ve ziyarette bulunan akademisyenler TARİH FİRMA ÖĞRETİM ÜYESİ 18 Kasım 2013 Türklab Tıbbi Malzemeler San ve Tic. A.Ş. Prof.Dr. Sacide ALSOY Yrd.Doç.Dr. M.Zübeyir ÜNLÜ Yrd.Doç.Dr. Devrim PESEN OKVUR Uzman Burak KÖLE 09 Ocak 2014 Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. Prof.Dr.Selahattin YILMAZ Prof.Dr. Lütfi ÖZYÜZER Doç. Dr. Ekrem ÖZDEMİR Yrd.Doç.Dr. Ufuk ŞENTÜRK Ar-Gör. Merve ŞAMLI 12

13 6. DÜZENLENEN SEMİNERLER 9 Mayıs 2013 tarihinde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Müdür Yardımcısı Ayşe Avanoğlu ve Proje ve İş Geliştirme Memuru Pınar ÇAKMAKOĞLU nun katılımı ile, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Tanıtımı ve Üniversite-Sanayi İşbirliğii için Yapılan Çalışmalar başlıklıı bir seminer düzenlendi. Seminerde Organize Sanayi de Üniversite İşbirliği ile ilgili olan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca deneyimler aktarıldı. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi seminerinden bir görüntü. 13

14 7. İYTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ TANITIMI ETKİNLİKLERİ 1. Sanayiciyi üniversitemizin altyapısı ve imkanları hakkında bilgilendirmek, kampüsümüzde bulunan Ar-Ge Merkezlerinin, Patent Ofisinin, Projeler Ofisinin ve İYTE Teknoloji Geliştirme Bölgesinin tanıtımı ve iletişim bilgileri, İYTE de sanayi ile proje yapmak isteyen öğretim üyelerinin isimleri, uzmanlık alanları, ilgili oldukları sektörler ve iletişim bilgileri bulunan İYTE-Sanayi Ar-Ge Projeleri Altyapısı kitapçığı hazırlanarak firmalara gönderilmiştir. Kitapçığın bir kopyası ekte verilmiştir Aralık 2013 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstriyel İlişkiler Ofisi ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB- Teknopark) Üniversite-Sanayi İşbirliklerini geliştirmek için Ege Genç İşadamları Derneğinde İYTE-SANAYİ ORTAK PROJE GELİŞTİRME toplantısı düzenlendi. Toplantıda üniversitenin araştırma altyapısı, Ar-Ge proje destekleri, patent ve Endüstriyel İlişkiler Ofisinin ve Teknoparkın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ege Genç İşadamları Derneğinde gerçekleştirilen İYTE-SANAYİ ORTAK PROJE GELİŞTİRME toplantısından görüntüler. 14

15 8. TOPLANTILARA KATILIM Ofisimizin Yönetim Birimi Başkanı Prof. Dr. Selahattin Yılmaz aşağıdaki toplantılara katılmıştır.. 1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu (USİMP) Genel Kurul toplantısı, Dokuz Eyül Üniversitesi, 2 Mart USIMP üyesi teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar ve endüstriyel ilişkiler ofisleri bu toplantıya katıldı. Endüstriyel ilişkiler ofisimiz ve IZTEKGEB hakkında sunum yapılmıştır. 2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İnovasyon Ödülleri organizasyonu, İzmir, 9 Mart İAOSB Sanayicileri ve İzmir Üniversiteleri Buluşması, Ebiltem, Izmir Atatürk Orgnaize Sanayi Bölgesi, 24 Ekim İzmir Kalkınma Ajansına (IZKA) 2014 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında sunulan 'İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Koleji' başlıklı projenin Mütabakat Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 13 Şubat

16 9. DİĞER ETKİNLİKLER Sanayiden gelen proje talepleri ve hizmet alımları akademik personelimize duyurulmuştur. Gerekli durumlarda üniversitemizde sanayici ve akademisyenlerin bir araya gelmeleri için toplantılar da düzenlenmiştir. 1. Firmalar 2013 yılında ofisimiz aracılığı ile üniversitemizden 13 adet Test ve Analiz talebinde bulunmuşlardır. Talepler üniversitemiz akademisyenlerine bildirildi. Akademisyenlerimizden testleri yapabilecekleri olması durumunda bu kişilerin isimleri firmaya iletildi. Akademisyenlerimizden talep edilen analiz ve testleri yapan olmaması durumunda firmaya bu bilgi verildi. 2. Teknik ziyarette bulunulan firma ve öğretim üyelerinden, firma yetkililerinin ve akademisyenlerin izlenimlerini aktarılacağı Sanayi Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme ve Öğretim Üyeleri Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme formları hazırlandı. Formların kopyaları Ek: 3 ve Ek: 4 te verilmiştir. 3. İYTE Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren Turtela Teknoloji Çözümleri A.Ş. i bir projesi ile ilgili destek talebinde bulundu. Bu talebe destek verebileceklerini ofisimize bildiren üniversitemizden üç akademisyen ile firma arasında görüşmeler koordine edildi. 4. Üniversitemizde IZTEKGEB Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması ve kapsamı ile ilgili rektörlük nezdinde yapılan birçok toplantıya ofisimiz katılmıştır. 16

17 10. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 16 Mayıs 2013 tarihinde Bayraklı Tepekule İş Merkezinde Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi konusunda ve sanayi ile ortak projelerin oluşturulması için kararlar alınmış ve strateji belirlenmeye çalışılmıştır Yılı Endüstriyel İlişkiler Ofisi Danışma Kurulu Üyeleri. Akademik Danışmanlar: Prof.Dr. Selahattin YILMAZ - Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi Müdürü Prof.Dr. Nuri BAŞOĞLU İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Prof.Dr.Lütfi ÖZYÜZER - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doç.Dr. Koray KORKMAZ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yrd.Doç.Dr. Ünver ÖZKOL - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yrd.Doç.Dr. Barbaros ÖZDEMİREL İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yrd.Doç.Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avukat Füsun SİNGİ - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Patent Ofisi Sorumlusu Nurtürk HARSA - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Projeler Ofisi Koordinatörü Endüstriyel Danışmanlar: Halil NADAS - Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Ege Genç İşadamları Derneği Halil İbrahim Murat ÇELİK Program Yönetim Birim Başkanı-İzmir Kalkınma Ajansı Cemal ALTINTAŞ EBSO Meclis Üyesi-Ege Bölgesi Sanayi Odası Emrah TOMUR İZTEKGEB Genel Koordinatörü-İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Cem SEZER Genel Müdür-Vestel Cabot A.Ş. Erol ERBAY AR-GE Müdürü-PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Füzuli NASİROV - AR-GE Yöneticisi-PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Umut İNCE - AR-GE Danışmanı-Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. Çağan HERİS Genel Müdür Yardımcısı-Akdeniz Kimya San ve Tic. A.Ş. Şahin YAĞLIDERE Genel Müdür-TÜRKLAB Tıbbi Malzemeler San. Ve Tic. A.Ş. Özgür POLAT AR-GE Müdürü-Viking Temizlik ve Kozmetik Ürün. Paz. San.Tic.A.Ş. Hilmi UĞURTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı-İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 17

18 Şerife İNCİ EREN Yönetim Kurulu Başkanı-İnci Akü San. Ve Tic. A.Ş. Metin AKDAŞ - Yönetim Kurulu Başkanı-Tire Organize Sanayi Bölgesi Bülent İLKTUĞ - Bölge Müdürü-Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Dilek YÜCEL - AR-GE Müdürü DYO Boya Fabrikaları A.Ş. - Cavit KAHYA Bölge Müdürü-Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Şölen SERT Kalite Kontrol Müdürü-Yaşar Boya ve Kimya A.Ş. Danışma Kurulu toplantısından görüntüler. 18

19 19

20 Ek-1: 2013 Yılı Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantılarına davet edilen firmaların listesi. DAVET EDİLEN FİRMA SAYISI TOPLAMI : 197 KATILAN FİRMA SAYISI TOPLAMI : 19 TEKNİK GEZİ DÜZENLENEN FİRMA SAYISI : 2 SEKTÖR SAYISI : 14 KOMPOZİT VE DİĞER MİNERAL ÜRÜNLER SANAYİ Toplantı Tarihi - 08 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 7 Katılan firma sayısı : 0 1- FİBROSAN CAM TAKVİYELİ POLYESTER SAN.VE TİC. A.Ş. 2- POLKİMA POLYESTER KİMYA VE MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş 3- DEKORSAN TİCARİ ARAÇ VE POLYESTER ÜRÜNLERİ ÜRETİM İNŞAAT TAAH.VE TİC.A.Ş 4- POLTEKİN POLYESTER ÜRÜNLERİ SERVİS HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 5- BUBİR POLYESTER DEKORASYON VE OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 6- RTM KOMPOZİT ÜRÜNLERİ VE YATÇILIK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 7- HARBORLİTE AEGEAN ENDÜSTRİ MİNERALLERİ SAN.A.Ş. Toplantı Tarihi - 08 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 8 Katılan firma sayısı : 0 CAM VE SERAMİK ÜRÜNLERİ SANAYİ 1- DOST CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2- YORCAM YORGANCILAR CAM SAN.VE TİC.A.Ş. 3- SİNERJİ CAM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 4- CAM MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.-KEMALPAŞA İZMİR ŞUBESİ 5- CAM ŞİŞE İŞLETMESİ MUZAFFER PINARBAŞI-DOĞANLAR 2 ŞUBESİ 6- TAMSA FAYANS SERAMİK ÜRETİM DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7- SERAMİKSAN TURGUTLU SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş. 8- UFUK ISICAM LTD.ŞTİ. Toplantı Tarihi - 08 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 24 Katılan firma sayısı : 0 PLASTİK AMBALAJ VE BORU SANAYİ 1- GÖKTEPE PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş 2- EGEPLAST- EGE PLASTİK TİC.VE SAN.A.Ş. 3- ERZE AMBALAJ VE PLASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş. 4- PAPİKS PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. 5- POLİNAS PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş 6- VİSAM PLASTİK VE METAL ENJEKSİYON SAN.VE TİC.A.Ş. 7- ESEN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. 8- GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9- ÇAĞSAN PLASTİK SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. 10- PAK PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. 11- YILDIZPEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12- T PLAST PLASTİK VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 13- İLERİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 14- JAPAR PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ GIDA AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 20

21 15- ÖZDOĞANPLAST PLASTİK VE KİMYEVİ MADDE PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 16- BAREKS PLASTİK FİLM EKSTRÜZYON SANAYİ TİCARET A.Ş. 17- YURTSEVEN PLASTİK ERTAN YURTSEVEN 18- EGE PLASTİK AMBALAJ VE MAKİNE SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 19- ZORLUPLAST PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. 20- YIL-KA PLASTİK AMBALAJ SAN. NAKL.İNŞ.VE TURİZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 21- MND İZOLASYON VE EKİPMANLARI KAĞIT TEKSTİL MATBAA ELEKTROMEKANİK PAZ.DIŞ.TİC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 22- PLAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23- POLİDAŞ POLİETİLEN MAMULLERİ KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 24- VİKİPACK PLASTİK VE KİMYA SAN.TİC.A.Ş. Toplantı Tarihi - 08 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 15 Katılan firma sayısı : 1 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ 1- MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SAN.A.Ş. 2- MOPAK KAĞIT KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3- ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4- BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş 5- KAPLAMİN AMBALAJ SAN.VE TİC. A.Ş. 6- ŞİMŞEK AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. 7- BARAN AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. 8- OLMUKSA INTERNATİONAL PAPER- SABANCI AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. 9- Y.B.S. BASKI VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 10- İRFAN ETİKET BASKI VE AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. 11- SİLGAN ÖNTAŞ AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. 12- ONURCAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 13- KARPEK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14- PAKİŞ AMBALAJ VE TAVUKÇULUK SANAYİ TİCARET A.Ş. 15- DOĞUŞ ETİKET VE PAKETLEME SAN. Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 11 Katılan firma sayısı : 2 İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ 1-ORVA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2-ŞANLI İLAÇ SANAYİ A.Ş. 3-SYNGENTA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4-ECZACIBAŞI MONROL NÜKLEER ÜRÜN. TİC.VE SAN.A.Ş. 5-CHRYSAMED KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD. ŞTİ. 6-KONTROL KİMYA İLAÇ MAKİNE İNŞ. SAN. VE TİC.A.Ş. 7-AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 8-VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZ.SAN. TİC.A.Ş. 9-TMC ÖZSOY KOZMETİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 10-MEHMET YILMAZ MİRAYIM KOZMETİK İLAÇ VE KOZMETİK ÜRÜNL. SAN.TİC. 11-D TARIM VE TARIM İLAÇLARI MADENİ YAĞ KİMYASAL ÜRÜN. PETROL SAN.TİC. 21

22 KİMYA SANAYİ 1.Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 12 Katılan firma sayısı : 0 1-DORADO NATÜREL ÜRÜNLER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş 2-KİMFLOR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3-KOLORKİM KİMYA SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ 4-EMSLAND NİŞASTA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 5-MENDERES BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. 6-BİOKİM TARIM VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 7-FİNİTEKS BOYA KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. 8-KARŞIYAKA KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 9-BELSA BOYA KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 10-BERSA TEKSTİL VE KİMYA SANAYİ LTD.ŞTİ. 11-ETB ENDÜSTRİYEL KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 12-IŞIKSAN KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş. 2.Toplantı Tarihi 06 Şubat 2014 Davet edilen firma sayısı : 15 Katılan firma sayısı : 7 1-KRALSAN KİMYA SAN. TİC. A.Ş. 2-ULCAY İZGİMTEKS LASTİK KİMYA VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3-DANKİM KİMYA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. 4-EGE GELİŞİM KİMYA ZİRAİ İLAÇ. NAK.İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 5-GÜRAY KİMYEVİ MADDELER TİCARET A.Ş. 6-BOZZEPTO KİMYA SAN. TİC. A.Ş. 7-DUYAR KİMYA VE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. 8-DESOMED EOROKİMYA SAN. TİC. A.Ş. 9-BERSA TEKSTİL VE KİMYA SANAYİ LTD. ŞTİ. 10-GRUP BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 11-TESSENDERLO-AGROCHEM TARIM VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 12-SEMPATİ SELAFON KAPLAMA AMBALAJ KAĞIT ÜRÜNLERİ KİMYA SAN.LTD.ŞTİ. 13-POLKİMA POLYESTER KİMYA MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. 14-GATA KOZMETİK KİMYA GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 15-KOLORKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 11 Katılan firma sayısı : 0 RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ 1-ÇAĞLAROĞLU PETROL ÜRÜNLERİ KİMYA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 2-PETROLAKS PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYA SAN.TİC.LTD. ŞTİ. 3-SETPET PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ KİMYA SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ. 4-TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5-POLİSAÇ METAL MAKİNA PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 6-MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş- ÇİĞLİ ŞUBESİ 7-ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET A.Ş.ALİAĞA İZMİR ŞUBESİ 8-BANKO MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 9-PETRONOM PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ.NAKLİYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 10-OPET FUCHS MADENİ YAĞ A.Ş. 22

23 11-EGE BİYOTEKNOLOJİ A.Ş. GIDA SANAYİ Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 26 Katılan firma sayısı : 0 1-AYTAŞ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC.VE SAN.A.Ş. 2-TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3-HASUN GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. 4-GIDA YUMURTA TAVUKÇULUK İŞLT. TİC.VE SAN.A.Ş. 5-HÜSNÜ ÖZMEN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 6-SGS-SÜT VE GIDA SANAYİ A.Ş 7-USTA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 8-SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 9-PAGYSA PAMUK GIDA YERLİ ÜRÜNLER TİC.VE SAN.A.Ş. 10-DR.OETKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 11-LEZZET GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12-KRAL TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ DIŞ TİC. A.Ş. 13-ÖRGEN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14-K.F.C GIDA TEKSTİL SANAYİ İTH.İHR.YATIRIM A.Ş. 15-ÖZBULUT GIDA SAN.TİC. VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. 16-MEDİ ÖZEL GIDA SANAYİ VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 17-PEHLİVANOĞLU ENTEGRE ET VE GIDA ÜRÜN. SAN.TİC.A.Ş. 18-SULTAN GIDA SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. 19-STP GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. 20-ÖZGÖRKEY GIDA ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 21-KÜÇÜKBAY GIDA VE TEMİZ.MAD. İML.DAĞITIM PAZL.LTD.ŞTİ. 22-RAPUNZEL ORGANİK TARIM ÜRÜN. VE GIDA TİC.LTD. ŞTİ. 23-DONE KONSERVECİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 24-A.V.O.D.KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 25-KYBELE ÖZEL GIDA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş. 26-BESAŞ TOPTAN GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 14 Katılan firma sayısı : 0 TIBBİ ÜRÜNLER SANAYİ 1-HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. İZM.ŞB 2-GÜLSA TIBBİ CİHAZLAR VE MALZEME SANAYİ TİCARET A.Ş. 3-İZMİR ORTOPEDİ TIBBİ KORSE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4-İZTİPSAN TIBBİ MALZEME ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 5-SETA TIBBİ CİHAZLAR İTH. İHR. PAZ. TİC. VE SAN. A.Ş.İZM. ŞB 6-BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZL. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 7-MORTON MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. 8-DİSERA TIBBİ MALZ. LOJİSTİK SAN.VE TİC. AŞ. 9-EFMED KESİCİ TAKIMLAR HIRDAVAT TIBBİ 10-İMPLANT DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 11-DİAKAN TIBBİ CİHAZLAR 12-BAYKARA A.Ş. 13-AKUAKİM LTD.ŞTİ. 23

24 14-EFE MEDİKAL VETERİNERLİK HİZM. VE VETERİNER İLAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 5 Katılan firma sayısı : 0 SOĞUTMA SANAYİ 1-SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SAN.VE TİC.A.Ş. 2-ÜSTÜN ISITMA SOĞUTMA EKİPMAN İMALAT PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 3-İMAS KLİMA SOĞUTMA MAKİNA SANAYİ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. 4-TÜMSER EV ALETLERİ SERVİS ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ İNŞ. TAAHHÜT VE DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş 5-ENEKO A.Ş. Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 24 Katılan firma sayısı : 1 ELEKTRONİK SANAYİ 1-VESTEL ELEKTRONİK AR-GE 2-ELKİMA ELEKTRİK LTD.ŞTİ 3-ASELSAN A.Ş. 4-GQ SOLAR ENERJİ 5-DİZAYN ELEKTRONİK LTD.ŞTİ. 6-EYM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 7-PROTO SOLAR İLERİ TEKNOLOJİLERİ 8-İNTERAKTİF ENERJİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ 9-TALES MÜHENDİSLİK 10-DELVA ELEKTRİK ELEKTR TELEKOMÜNİKASYON LTD.ŞTİ. 11-SPARKS ELEKTRONİK SAN VE TİC. A.Ş. 12-EDNA TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-KATILDI 13-S.N.S. ELEKTRONİK SAN VE TİC. A.Ş. 14-AKANTEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 15-TAMGÖR ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 16-ELEKTROMED ELEKTRONİK SAN. VE SAĞLIK HİZM.A.Ş. 17-TÜMEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 18-POLİTEKNİK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 19-MİKROTEK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş. 20-ASTEK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 21-DELRON ELEKTRONİK SAN VE TİC. A.Ş. 22-SETSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 23-SİMAY TRAFO ELEKTRİK MAKİNALARI VE MALZ. ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 24-SMART ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 24

25 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Toplantı Tarihi - 23 Ocak 2014 Davet edilen firma sayısı : 8 Katılan firma sayısı : 7 1-CNK METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2-SOYMETAL SOYMETALLER SAN. VE TİC. A.Ş. 3-PGS PLASTİK AHŞAP METAL KAPLAMA 4-MUTLU METAL SAN. VE TİC. A.Ş. 5-DEMİRÖREN AĞIR METAL SANAYİ A.Ş. 6-BENZEŞİK METAL DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 7-POLİSAÇ METAL MAKİNA PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE AATİC. A.Ş. 8-EGEMET EGE METAL DÖVME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayışı : 4 Katılan firma sayısı : 1 İNŞAAT SANAYİ 1-BSS BORAY 2-AKAT PREFABRİKE İNŞAAT SAN VE TİC.A.Ş. 3-FİBER PREFABRİK DIŞ CEPHE ELEMANLARI İNŞAAT TUR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 4-MAVİTAŞ PREFABRİKE BETON İNŞAAT SAN.VE TİC. A.Ş. Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı: 15 Katılan firma sayısı : 0 OTOMOTİV SANAYİ 1-USLU EGZOZ LTD.ŞTİ. 2-KÖKSAL OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALATI 3-DELPHİ AUTOMOTİVE SYSTEMS 4-NESAN OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 5-SINANMIŞLAR MAKİNA VE OTOMOTİV YAN SAN.TİC.LTD.ŞTİ 6-GÖKÇÜOĞLU OTOMOTİV MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC.A.Ş. 7-METSAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 8-AST OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş. 9-A.R.G. OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 10-AZİM BİJON OTOMOTİV SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. 11-ANDAÇ OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 12-GENÇSAN KARDAN MİLLERİ TARIM MAKİNALARI - OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ 13-ÜNTERKAR ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 14-FERTER HASSAS MEKANİK İŞLERİ SAN. VE TİC. 15-GÜVEN KISAN OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 25

26 Ek-2: 2013 Yılı Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantılarına, Aliağa Organize Sanayi Bölgesinden davet edilen firmaların listesi. 1-DENİZCİLER DÖKÜMCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş. 2-ATİK METAL SAN VE TİC A.Ş. 3-KUBİLAY KİMYA VE BOYA SAN TİC LTD ŞTİ. 4-SOTAŞ KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC.A.Ş. 5-ERGEN KİMYA SAN.LTD.ŞTİ. 6-CEMDAĞ AYDINLATMA SAN VE TİC A.Ş. 7-ARVES DEMİR TEL ÇİVİ SAN. TİC.A.Ş. 8-EASTCHEM KİMYASAL ENDÜSTRİ İML.TİC.SAN.A.Ş. 9-İZMİR MÜHENDİSLİK MÜŞ. MAK. VE DEMİR ÇELİK SAN.TİC.A.Ş. 10-ARSLAN DAMPER MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 11-DORADO NATÜREL.ÜRÜN.KİMYA SAN.VE TİC.AŞ. 12-ESPOR EGE SANAYİCİLERİ ENERJİ VE İNŞAAT AKARYAKIT TESİSAT SAN VE TİC A.Ş. 13-PİGE KİMYA SAN. İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 14-KERİM SOĞUTMA MÜH.SAN.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ. 15-MİCHA ÇELİK KONSTRÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. 26

27 EK-3: Sanayi Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme Formu. Sanayi Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirmesi Lütfen ziyarette bulunduğunuz firma ile ilgili izlenimlerinizi belirtirmisiniz. Katılımcı: Tarih: Gidilen Firma ve İlgili Personel: -Ar-Ge Altyapısı: Ar-Ge birimi var mı? Ar-Ge cihazları mevcut mu? -Firma Ziyareti: Firma tesisi gezdirdi mi? Detaylı bilgi verdi mi? -Ar-Ge Projeleri/Türü: Projeleri var mı? Ne tür projeleri mevcut? İlgilendikleri projeler... Genel Değerlendirme: Ar-Ge yönünden firmayı nasıl değerlendiriyorsunuz. İzlenimleriniz. Firma ile ilgili önerileriniz: Teşekkür ederiz, İYTE-Endüstriyel ilişkiler Ofisi Adres: Gülbahçe Mah Urla/İZMİR Tel:(232) Faks:(232)

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 2016 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 2016 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU SANAYİ ODASI NIN 2016 YILI INA GÖRE 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2016 1 TÜPRAŞ A.Ş. İZMİR RAF. MÜD. (KONS.) 11.544.051 32.642.471 _ 2 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 4.153.280 4.153.280 4.554.373 3 PHILSA

Detaylı

2013 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU

2013 YILI ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU YILI INA GÖRE SANAYİ ODASI NIN 100 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU 2013 1 TÜPRAŞ A.Ş.İZMİR RAF. MÜD. (Kons.) 14.531.918 39.776.721 2 PETKİM PETROKİMYA A.Ş. 3.862.136 3.862.136 4.169.955 88.855 2.827.283 1.344.997

Detaylı

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl

EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ. S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl EKONOMĠK GELĠġME MALĠ DESTEK PROGRAMI ASĠL PROJELER LĠSTESĠ Proje Teklif Çağrısı: TRC2-10-EKOG001-A-B: EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI S.N. Ref. No BaĢvuru Sahibi Proje Adı Ġl 1 A-815 Asenka Mermer

Detaylı

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org TARIM MAKİNALARI FİRMALARI http://www.tarmakbir.org Firma:ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ- ÖZCAN ÖZAL Şehir :ADANA Faaliyet Alanı:İMALATÇI Telefon - 1 :(0090) 322. 611 20 34 (2 H) e-mail :ozalsantarmak@hotmail.com

Detaylı

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇERİK 1. Önsöz 3 2. Endüstriyel İlişkiler Ofisi Yönetim Yapısı 4 3. Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi 5 4. Üniversite-Sanayi Buluşması Toplantısı

Detaylı

2000 YILINDA EN YÜKSEK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN ÜYELERİMİZ (KAMU KESİMİ) BARAJ: 500 MİLYAR TL

2000 YILINDA EN YÜKSEK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİREN ÜYELERİMİZ (KAMU KESİMİ) BARAJ: 500 MİLYAR TL 2000 YILINDA EN YÜKSEK İ GERÇEKLEŞTİREN ÜYELERİMİZ (KAMU KESİMİ) BARAJ: 500 MİLYAR TL 1 6646 2 10221 3 15745 4 16778 5 531 6 8051 TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. İZMİR RAFİNERİSİ MÜDÜRLÜĞÜ PETKİM

Detaylı

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı kapsamında değerlendirme aşaması tamamlanan ve desteklenmeye hak kazanan proje başvurularının listesidir: Yenilikçilik Odaklı

Detaylı

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ

İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ BAŞARILI UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Dr. Emrah Tomur Genel Koordinatör 10 Ocak 2012 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara 2003 yılında İzmir in önde

Detaylı

qw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq qw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq İZMİR TİCARET ODASI UR-GE KUYUMCULUK PROJESİ ST.PETERSBURG JUNWEX FUAR ZİYARETİ VE SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ORGANİZASYONU RAPORU 5-8 ŞUBAT 2014 PROJE KOORDİNATÖRÜ: PINAR

Detaylı

Sıra No. Proje No REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD.

Sıra No. Proje No REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. 1 76 ŞİTOĞLU GIDA İNŞ. İTH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ REÇEL/MARMELAT ÜRETİM TESİSİNİN KURULMASI VE TAHİNDE KAPASİTENİN ARTIRILMASI 2 256 KEBAN ALABALIK SU ÜRÜNLERİ GIDA ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ Program Adı: Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı ( YKMDP) Referans No: TR33/16/YKMDP

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ Program Adı: Yenilikçi KOBİ Mali Destek Programı ( YKMDP) Referans No: TR33/16/YKMDP Program Adı: Yenilikçi KOBİ Mali Programı ( YKMDP) Ajans 1 Alpar Styropor Ve Makina San. Tic.Ltd. Şti. Ar&Ge'De Yeni Bir Boyut: Alpar Prototip Ar&Ge Üretim Merkezi İle Sektörde Liderlik Yolunda Gediz Kütahya

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EK 1 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE LİSTESİ Referans No: TRA1/15/İK

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EK 1 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE LİSTESİ Referans No: TRA1/15/İK 1 TRA1/15/İK/0037 Üretim Altyapısının Güçlendirilmesi ile Bölgede İlk Defa Betonarme Menfez Üretimine Geçilmesi Düzyurt Otomotiv İnşaat Malzemeleri İnşaat Taahhüt Mühendislik Sanayi Limited Şirketi 2 TRA1/15/İK/0088

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ İl: 58 - SİVAS S.NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef 1 KALE VERGİ DAİRESİ 2280630121 ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Matrah Tahakkuk Ödenecek

Detaylı

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA

15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA VE İŞLEME SANAYİ FUARI ZİYARET RAPORU 15 18 HAZİRAN 2015 FRANKFURT - ALMANYA Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi 1 ACHEMA 2015 ULUSLARARASI KİMYA

Detaylı

Çilingiroğlu A.Ş. 1920'li yıllardan günümüze, İzmir'de ayakkabı imalatı ve perakendeciliği ile uğraşmaktadır.

Çilingiroğlu A.Ş. 1920'li yıllardan günümüze, İzmir'de ayakkabı imalatı ve perakendeciliği ile uğraşmaktadır. İmalat ve Servis Sektörlerine Yönelik Y İş Güvenliği i ve Günlük k Ayakkabı Tedariği Çilingiroğlu lu A.Ş. Çilingiroğlu A.Ş. 1920'li yıllardan günümüze, İzmir'de ayakkabı imalatı ve perakendeciliği ile

Detaylı

2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ

2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ 2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ 1. DEĞERLENDİRME KRİTERİ Rapor, ISO - Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu

Detaylı

TS 12426/ŞUBAT 2002 TS 13011/NİSAN 2003 YUNUS OTO LPG-CENGİZ ÇOLAK TS 12664-1/NİSAN 2008 34/10032 03/10/2011

TS 12426/ŞUBAT 2002 TS 13011/NİSAN 2003 YUNUS OTO LPG-CENGİZ ÇOLAK TS 12664-1/NİSAN 2008 34/10032 03/10/2011 Türk Standardları Enstitüsünden: Aşağıda isimleri ve hizmet yerleri belirtilen firmaların Hizmet Yeterlilik Belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri karşılarında belirtilen tarihlerde ve belirtilen nedenlerden

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ. Kimya Mühendisleri;

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ. Kimya Mühendisleri; KİMYA MÜHENDİSLİĞİ Kimya mühendisliği; temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji, çevre, kalite ve ekonomi bilimlerini kullanarak proses tasarlayabilen ve önemli endüstriyel, teknolojik

Detaylı

6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7.MADDESİ KAPSAMINDA TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN MÜKELLEFLER LİSTESİ

6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7.MADDESİ KAPSAMINDA TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN MÜKELLEFLER LİSTESİ Sıra No VERGİ NO ÜNVAN 1 8770256416 2 9780517028 3 6070360257 4 8610498361 5 3260280069 6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7.MADDESİ KAPSAMINDA TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN MÜKELLEFLER LİSTESİ TÜRKER GELİNLİK

Detaylı

D OĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE NİHAİ LİSTESİ

D OĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE NİHAİ LİSTESİ 1 D OĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2010 YILI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE NİHAİ LİSTESİ (ASİL ve YEDEK) ASİL LİSTE S.No. Proje Referans No Başvuru

Detaylı

19 24 KASIM 2013 ALMANYA - DÜSSELDORF

19 24 KASIM 2013 ALMANYA - DÜSSELDORF MEDICA 2013 MEDİKAL ÜRÜN VE TEKNOLOJİLERİ FUARI ZİYARET RAPORU 19 24 KASIM 2013 ALMANYA - DÜSSELDORF Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER

DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER DESTEĞE HAK KAZANAN PROJELER PUAN SIRALI ASİL LİSTE SEKTÖREL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI MARDİN 1 DİKA-11-SG/24 KOVER TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2 DİKA-11-SG/107 3 DİKA-11-SG/36 4 DİKA-11-SG/123

Detaylı

03 3 - PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL

03 3 - PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL 03 3 PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL 1 4143 4852 KARADENİZ PLASTİK ALİ RIZA ÇAKMAK 14.07.1975 Karadeniz V.D. 2230032331

Detaylı

Meslek / Tecrübe Bilgisi

Meslek / Tecrübe Bilgisi Birim İşyeri Adı BABACANPEN PLASTİK İNŞ.METAL ELEK.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Meslek / Tecrübe Bilgisi Açık İş Sayısı Alüminyum Doğramacı Çalışma Periyodu EMAS KRİYOJENİK VE ENDÜSTRİYEL TANK SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 12434 1272 S.AKKÖY TARIM KREDİ KKOPERATİFİ 26.10.2007 Akköy M.Md. - 8240020741 2 12522 1354 SAYILI NİKFER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 23.07.2008 Tavas V.D. - 9260043301 3 12590 1368 SAYILI KIZILCA TARIM

Detaylı

Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ

Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ Y 06/002/2010 EKOTEST ÇEVRE DANIŞMANLIK ÖLÇÜM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Sevda Ata ALAKURT

Detaylı

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Münfesih olmalarına ve sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 06/01/2014 tarihli

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİ MECLİSİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Kimya Sanayi Meclisi; plastik, boya, soda ve krom kimyasalları, temizlik ürünleri, akrilik ve karbon elyaf,

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

Referans Listesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ALTINYAYLA BELEDİYESİ

Referans Listesi AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ALTINYAYLA BELEDİYESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ALTINYAYLA BELEDİYESİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYESİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR

Detaylı

HAZİRAN 2012 HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

HAZİRAN 2012 HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR HAZİRAN 2012 HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR FİRMA ÜNVANI BELGE KONUSU BELGE NO FESİH TARİHİ FESİH GEREKÇESİ A-METRE TUR.İNŞ.TAAH. KRT:211 14.31.35-3/3621 20.06.2012

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI EK SEÇİM LİSTESİ (Seçilme Hakkına Sahip Olanlar) Seçim Tarihi : 05.06.2013. Listedeki Toplam Üye Sayısı : 1

İZMİR TİCARET ODASI EK SEÇİM LİSTESİ (Seçilme Hakkına Sahip Olanlar) Seçim Tarihi : 05.06.2013. Listedeki Toplam Üye Sayısı : 1 09. GRUP 1 1336561 146636 BOZAK UNLU MAMÜLLER BESİCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDŞİRKETİ GAZİEMİR VD. 21/01/2010 Askıdan İndirilme 1830639390 12. GRUP 1 686271 82515 ARŞİN GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE

Detaylı

BÜLBÜLOĞLU Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. OG-AG elektrik tesisatı uygulama projelerinin hazırlanması, Elektrik tesislerinin anahtar teslimi yapım işi.

BÜLBÜLOĞLU Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. OG-AG elektrik tesisatı uygulama projelerinin hazırlanması, Elektrik tesislerinin anahtar teslimi yapım işi. BÜLBÜLOĞLU Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÜNAL PASLANMAZ Çelik Ltd. Şti. ALFER MÜHENDİSLİK Ltd. Şti. ÇEPAŞ GALVANİZ Demir Çelik A.Ş. MEDAŞ +1x2350kVA SERDAR PLASTİK San. ve Tic. Ltd. Şti. +1x1250kVA TERMİKEL

Detaylı

2011 YILI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE BİLGİLERİ ASİL LİSTE

2011 YILI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE BİLGİLERİ ASİL LİSTE 2011 YILI İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN PROJE BİLGİLERİ ASİL LİSTE Sıra Proje Kodu Başvuru Sahibi Proje Adı 1 TR22.11.İY01.0046 ASTOSAN SÜT VE GIDA MAMÜLLERİ

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1131 1951 DEDEOĞLU KOLL.ŞTİ. KAMİL HİLMİ VE LÜTFÜ DEDEOĞLU 02.01.1956 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 2720031651 5006 5636 AHMET BEKTAŞ 30.01.1978 Hızırbey

Detaylı

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü Bafra Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı

Detaylı

Merhaba. Benim Adım. Özgür Özcan L/O/G/O. Mayıs -2013

Merhaba. Benim Adım. Özgür Özcan L/O/G/O. Mayıs -2013 Merhaba Benim Adım Özgür Özcan L/O/G/O Mayıs -2013 Hakkımda İsim,Soyisim: ÖZGÜR ÖZCAN GSM 0531 642 46 81 EMAIL info@kariyermuhendislik.net WEB www.kariyermuhendislik.net WEB www.cevregorevlileri.org ADRES

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlık Ltd. Şti.

Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlık Ltd. Şti. Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlık Ltd. Şti. ISO 17025 Laboratuar Akreditasyon için Referansları Türkiye de 17025 Akreditasyon faaliyetleri ilk gündeme geldiği 2000 yılından beri Laboratuvarlara Akreditasyon

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI Ar-Ge ve Yenilikçilik Odaklı Sanayinin Desteklenmesi (Kar Amacı Güden) (Asil) ABG KALIP FERFORJE VE MAKİNE SAN. TİC. LTD. ŞTİ TR6//ARGEİ/005 AHMET KASAPOĞLU MOBİLYA SAN TİC LTD. TR6//ARGEİ/00 4 ALTUNDAŞ

Detaylı

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. TSE Aydın Temsilciliğinden: MART 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR. TSE Aydın Temsilciliğinden: MART 2016 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR 7 Nisan 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29677 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Türk Standardları Enstitüsü Kırşehir Temsilciliğinden: belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri

Detaylı

İzmir. 2b Medikal Nakliye Kozmetik Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. Agme Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.

İzmir. 2b Medikal Nakliye Kozmetik Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. Agme Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. 2b Medikal Nakliye Kozmetik Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. İzmir Agme Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. Agrikem Ege Ziraat İlaçları End. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Akcelep Pamuk Gıda Tar. Ürün Teks. Ve Turizm

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ İL REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ İL REKORTMENLERİ (*) İsminin Açıklanmasını İstemiyor. SIRA NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef Matrah Tahakkuk 1 LİMAN 1810024511 BOTROS LEVANTE TAŞIMTİC LTD ŞTİ 27.385.194,54 5.477.038,91 2 (*) (*) (*) (*) (*) 3 URAY 6180387084

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ FİRMA FAALİYET TEL FAX CEP EMAİL

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ FİRMA FAALİYET TEL FAX CEP EMAİL MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ RESUL LEKESİZ ŞUBE BAŞKANI EMREM YAPI CAM TUĞLA, PROFİLİT CAM, DEKORATİF DOĞAL TAŞ,İNŞAAT 3120566 3165614 5326163469 emrem@camtugla.org HASAN DEMİR

Detaylı

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni

2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni 2015 Yılı Nisan Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 4 Nisan 2015 tarihinde ATSO da düzenlenen Güneş Enerjisi Bilgilendirme Semineri Borsamızı temsilen Egemen ARSLANKIRAY

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ğ Türkiye Sektör Meclisleri Ambalaj Meclisi Bankacılık ve Finans Meclisi Bilgisayar ve İletişim Tekn. Meclisi Bilgisayar Yazılımı Meclisi Cam Ve Cam Ürünleri Sanayi Meclisi Çimento ve Çimento Ürünleri

Detaylı

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 000196 564 İMDAT KILAVUZ 01.04.1995 Bozüyük V.D. SEÇME+SEÇİLME Ş.NAİL-29.08.1953-5490012484 000432 891 SAKA-SAN TAAHHÜT İMALAT SANAYİ İNŞAAT VE TİCARET

Detaylı

2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ

2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ 2016 YILINDA ISO ISTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İLK 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ 1. DEĞERLENDİRME KRİTERİ Rapor, ISO - Türkiye nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2016 Özel

Detaylı

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ

-224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ . -224 YENİ ÜYE KAYDI -1557 Sİ FAAL OLMAK ÜZERE TOPLAM ÜYE SAYIMIZ 1744-408 KAPASİTE RAPORU -130 EKSPERTİZ RAPORU -83 ADET FİİLİ TÜKETİM BELGESİ MUHTELIF KONULARDA 25 EĞİTİM DÜZENLENDİ.493 SANAYİCİMİZ

Detaylı

KSO ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ BUGÜNE KADAR ÖDÜL ALAN FİRMALARIN LİSTESİ

KSO ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ BUGÜNE KADAR ÖDÜL ALAN FİRMALARIN LİSTESİ KSO ŞAHABETTİN BİLGİSU ÇEVRE ÖDÜLLERİ BUGÜNE KADAR ÖDÜL ALAN FİRMALARIN LİSTESİ 1995 Yılı ATIKSU ARITMA TESİSİ ÖDÜLÜ DUSA ENDÜSTRİYEL İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş. BELDESAN A.Ş. GAZAL A.Ş. CAM İŞLEME SANAYİ

Detaylı

SİSTEM BELGELENDİRME BÖLÜM MÜDÜRLÜĞÜ BELGELENDİRİLEN FİRMALARIN LİSTESİ

SİSTEM BELGELENDİRME BÖLÜM MÜDÜRLÜĞÜ BELGELENDİRİLEN FİRMALARIN LİSTESİ BELGELENDİRME VE MUAYENE LTD.ŞTİ. SAYFA : 1/6 1 2 OLİMPİA OTO CAM SAN. TİC. A.Ş BELGE - 41.23.004.03 FİMAK MAKİNE FIRIN MAKİNALARI İMALATI SANAYİ TİCARET A.Ş 42.18.005.03 3 DALGAKIRAN BASINÇLI HAVA MAK.

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 24 Haziran 2013 ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ! İHTİYACIMIZ OLAN BARIŞ, HOŞGÖRÜ, SEVGİ DEMOKRASİ ENDEKSİ SIRALAMASI 86 2006 2008 2010 2011 2012

Detaylı

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI. Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI. Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü SAN-TEZ (Sanayi Tezleri) DESTEK PROGRAMLARI Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 1 Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları Teknoloji Geliştirme Bölgeleri San-Tez

Detaylı

ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT)

ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT) ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ (ÇUKUROVA TEKNOKENT) Adana Sanayi Odası 24.02.2014 Prof.Dr. Kadir AYDIN Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Güveniniz, Emeğimiz, Onurumuz. Üretimin Enerjisi

Güveniniz, Emeğimiz, Onurumuz. Üretimin Enerjisi 2016 enerjik yatırımlar yenilenebilir verimli kazandıran çözümler Müşterilerimizin Güveni Çalışanlarımızın Emeği Kalitemiz Onurumuzdur. Bizi Geleceğe Taşıyan. GEO TARİHÇE ( 5 ) PROJE TAAHHÜT ( 6-7 ) KALİTE

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

14 19 OCAK 2016 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER

14 19 OCAK 2016 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER HEIMTEXTIL EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON & DOMOTEX HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI FUARI ZİYARET RAPORU 14 19 OCAK 2016 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi

Detaylı

Doğu Marmara ABİGEM AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN) DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU E-BÜLTENİ

Doğu Marmara ABİGEM AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN) DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU E-BÜLTENİ N :19 - EKİM 2016 AVRUPA İŞLETMELER AĞI (EEN) DOĞU MARMARA KONSORSİYUMU E-BÜLTENİ Doğu Marmara ABİGEM MİDEST ULUSLARARASI ALT YÜKLENİCİLİK FUARI ZİYARETİ Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda 05-08 Aralık

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 10 TEMMUZ 2009 SONUÇ RAPORU 009-0 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI İLERİ TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 0 TEMMUZ 009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı

Detaylı

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle]

ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015. [Type the document subtitle] ETİYOPYA ÜLKE RAPORU 26.05.2015 [Type the document subtitle] YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Etiyopya ya ihracat yapan 23 firma bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu

İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu İşte sanayinin devleri İSO'nun En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesi açıklandı. Tüpraş 'Türkiye'nin en büyüğü tahtını' korudu İSTANBUL - İstanbul Sanayi Odası (İSO) En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesini

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

8. Mükelleflerimizden 2010 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar

8. Mükelleflerimizden 2010 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar 8. Mükelleflerimizden 2010 Yılı Hesap Dönemi Tahakkuk Eden Kurumlar Vergisi İtibariyle Her Bir Sektörde İlk Beş Sırada Yer Alanlar BANKACILIK ve SİGORTACILIK SEKTÖRÜ I. Bankacılık Sektörü TÜRKİYE GARANTİ

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ

2016 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ 2016 YILI TÜRKİYE NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇERİSİNDE KOCAELİ NDE YERLEŞİK SANAYİ KURULUŞLARININ PROFİLİ HAZIRLAYAN İŞ GELİŞTİRME SERVİSİ Kocaeli Sanayi Odası, Fuar İçi, 41040 İzmit / Kocaeli T. 262

Detaylı

AÇIK İŞ POZİSYONLARI KASA GÖREVLİSİ REYON GÖREVLİSİ SEBZE MEYVE GÖREVLİSİ

AÇIK İŞ POZİSYONLARI KASA GÖREVLİSİ REYON GÖREVLİSİ SEBZE MEYVE GÖREVLİSİ KASA GÖREVLİSİ REYON GÖREVLİSİ C A R R E F O U R S A B A N C I T İ C A R E T M E R K E Z İ A. Ş. SEBZE MEYVE GÖREVLİSİ GÜVENLiK GÖREVLiSi TEMiZLiK GÖREVLiSi VASIFSIZ PERSONEL HASTA KABUL VE KAYIT PERSONELi

Detaylı

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ Program Adı: Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SAREP) Referans No: TR33/15/SAREP

SÖZLEŞMEYE BAĞLANAN PROJELER LİSTESİ Program Adı: Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SAREP) Referans No: TR33/15/SAREP Program Adı: Sanayide Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Programı (SAREP) 1 Ege Kauçuk Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti. Epdm Membran Üretiminde İleri Teknoloji Kullanımı İle Yenilikçi Ürünlerin Üretimi Ve İhracatına

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 9 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28702 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ DAN. MÜH. BEL. LTD. ŞTİ. Hakkımızda UZD sürdürülebilirlik konusunda, özellikle çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzmanlaşmış bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. İş Sağlığı

Detaylı

''2012 İhracatın Yıldızları Ödülleri'' sahiplerini buldu. Fe-Ni Madencilik Yöneticileri Ödül Törenine katıldılar.

''2012 İhracatın Yıldızları Ödülleri'' sahiplerini buldu. Fe-Ni Madencilik Yöneticileri Ödül Törenine katıldılar. ''2012 İhracatın Yıldızları Ödülleri'' sahiplerini buldu. Fe-Ni Madencilik Yöneticileri Ödül Törenine katıldılar. (14-15 Mart 2013) Altı Birliği bünyesinde barındıran ve toplam 21.436 üyeye sahip, İstanbul

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1

A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EYLEM PLANI KISA DÖNEM (0 6 AY) A Fakülte Altyapı Geliştirme ve İşleyişine Yönelik Çalışmalar A1 Bina projesinin tamamlanması Prof.Dr. Nuran ÖĞÜLENER a, b, Yapı

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

2015 Ağustos Ayı Bülteni

2015 Ağustos Ayı Bülteni 2015 Ağustos Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 05.08.2015 tarihinde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Zafer Toplantı Salonunda saat 15:00 te Toprak Koruma Kurulu

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BAU MUNIH 2015 ULUSLARARASI YAPI FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BAU MUNIH 2015 ULUSLARARASI YAPI FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BAU MUNIH 2015 ULUSLARARASI YAPI FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: Görkem Şavluğ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü 21-24 OCAK 2015 BAU MUNIH 2015 ULUSLARARASI

Detaylı

PROJE İSMİ: MANİSA İLİ SANAYİ KURULUŞLARI AR-GE İHTİYAÇLARININ TESPİTİ VE TEKNOPARK KURULUMUNA YÖNELİK BİR FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

PROJE İSMİ: MANİSA İLİ SANAYİ KURULUŞLARI AR-GE İHTİYAÇLARININ TESPİTİ VE TEKNOPARK KURULUMUNA YÖNELİK BİR FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI PROJE İSMİ: MANİSA İLİ SANAYİ KURULUŞLARI AR-GE İHTİYAÇLARININ TESPİTİ VE TEKNOPARK KURULUMUNA YÖNELİK BİR FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI Proje Yürütücüsü: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü İştirakçiler: Manisa

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi

Detaylı

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni

2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni 2015 Yılı Şubat Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 1 Şubat 2015 tarihinde Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU nun Afyonkarahisar Ziyaretine geldiği sırada Yön. Kur. Bşk.

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ 1 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FAB. T.A.Ş. Ham Çelik Üretilmesi 163.963.684,27 2 ÇANAKCILAR SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Seramik İmalatı 3.771.636,13 3 OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Kağıt İmalatı

Detaylı

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. ODA /BORSA ADI TİCARET BORSASI ODA/BORSA'NIN BULUNDUĞU İL BURDUR TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu na Üyelik Başvurusu Oda/Borsa Yönetim Kurulunuz Tarafından Kabul Edilmiş Kişiler Listesi Adı Soyadı Firma

Detaylı

2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YER ALAN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ

2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YER ALAN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ 2011 YILI İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YER ALAN PLASTİK FİRMALARININ VE BU FİRMALAR İÇİNDE PAGEV ÜYESİ FİRMALARIN DEĞERLENDİRMESİ Hazırlayan : Kimya Müh. Neslihan Ergün Teknik Uzman

Detaylı

D OĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI (KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR)

D OĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI (KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR) 1 D OĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI (KAR AMACI GÜDEN KURULUŞLAR) ÖNEMLİ NOT: Sözleşmelere ilişkin bilgilendirme müteakip süreçte ilgili yararlanıcılar

Detaylı

T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sanayi Tezleri Programı (San-Tez)

T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) T.C. BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) 1 San-Tez Programı Program; 5593 sayılı Kanun ve 7 Temmuz 2007 tarihli Sanayi Tezlerinin Desteklenmesine

Detaylı

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ TESİSİNİN KONUMU 1 Alışan Den Hartogh Kim. Tem. Ve Tic. A.Ş. Gebze / Kocaeli 2 Alışan Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş. - 3 Alışan Lojistik A.Ş. - 4 Basf Türk Kimya Ltd.Şti.

Detaylı

List of withdrawn and invalid certificates in Turkey

List of withdrawn and invalid certificates in Turkey List of withdrawn and invalid certificates in Turkey CERTIFICATE COMPANY COUNTRY CITY INVALID SINCE 399 GERÇEK PLASTİK San. ve Tic. Ltd. Şti. TK Kayseri 07.04.2007 400 ÖZSAN MAKİNA San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 6 Haziran 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28669 Bartın Üniversitesinden: YÖNETMELİK BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN ÜRÜNLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Vizyon Teknoloji Öngörü Çalışması ( )

Vizyon Teknoloji Öngörü Çalışması ( ) Vizyon 2023 1 Teknoloji Öngörü Çalışması (2002-2004) Giriş Çalışmayı Yönlendiren ve Yürütenler ile Panel ve Strateji Gruplarının Üyeleri Vizyon 2023 Teknoloji Öngörü Çalışması Sonuç Belgesi: Ulusal Bilim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

Firma Adı Tesis Adı/Tesis Faaliyeti Hizmet Tanımı Hizmet Durumu

Firma Adı Tesis Adı/Tesis Faaliyeti Hizmet Tanımı Hizmet Durumu Firma Adı Tesis Adı/Tesis Faaliyeti Hizmet Tanımı Hizmet Durumu Ayaş İçmece Ve Kaplıcaları Ayaş İçmeceleri Ve Kaplıcaları Güriş İnş. Ve Müh. Güriş İnşaat Ve Mühendislik Ankara Yerleşkesi Güriş İş Mak.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2.031.770,53 406.354,11 406.354,11 0,00 MÜDÜRLÜĞÜ TİC.LTD.ŞTİ. 047260 - MARDİN

2.031.770,53 406.354,11 406.354,11 0,00 MÜDÜRLÜĞÜ TİC.LTD.ŞTİ. 047260 - MARDİN EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER Rekortmen Vergi Mükellefleri - - 13/07/2015 14:47 İl: 47 - MARDİN Rapor Tarihi: 13/07/2015 Vergi Kodu: 0010 - KURUMLAR V. Vergi Dönemi: 201401201412 Vergi Dairesi Vergi

Detaylı

ADANA İLİ VE SAVUNMA SANAYİ KÜMELENME ÇALIŞMALARI

ADANA İLİ VE SAVUNMA SANAYİ KÜMELENME ÇALIŞMALARI ADANA İLİ VE SAVUNMA SANAYİ KÜMELENME ÇALIŞMALARI 24.11.2017 Ankara; 186.977 İzmir; 127.429 Bursa; 82.779 Kocaeli; 73.963 Antalya; 65.039 Konya; 43.934 Adana; 41.814 İçel; 36.419 Gaziantep; 35.077 Adana

Detaylı

İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE PLASTİK VE KAUÇUK SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME RAPORU

İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE PLASTİK VE KAUÇUK SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME RAPORU plastik sanayi 2015 İSO TÜRKİYE NİN İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE PLASTİK VE KAUÇUK SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME RAPORU Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter

Detaylı