ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇERİK 1. Giriş 3 2. Endüstriyel İlişkiler Ofisi Yönetim Yapısı 5 3. Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi 6 4. Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantıları 8 5. Firmalara Yapılan Teknik Geziler Düzenlenen Seminerler İYTE-Sanayi İşbirliği Tanıtımı Etkinlikleri Toplantılara Katılım Diğer Etkinlikler Danışma Kurulu Toplantısı 17 2

3 1. GİRİŞ Bu faaliyet raporunda, Endüstriyel İlişkiler Ofisinin yönetim yapısı, Biriminin Amaçları ve Faaliyet Alanları, ve İYTE-Sanayi ortak proje geliştirilmesi ile ilgili ofisimizin 2013 yılında ve 2014 Ocak ve Şubat aylarında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verilmektedir. Ofisimiz, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile sanayi arasında ortak projelerin oluşturulması ve gerçekleşmesi, ve sanayinin teknik desteğe ihtiyaç duyduğu konularda öğretim üyesi ile sanayiciyi bir araya getirerek üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmaktadır. Farklı sektörlerden birçok firma ile Üniversite-Sanayi işbirlikleri toplantıları düzenlenmiştir. Ancak kısıtlı sayıda firma toplantılara katılmıştır. Toplantılar sonrasında firmaların destek talep ettikleri konular belirlenip, akademisyenlere bildirilmiştir. Konularla ilgilenen öğretim üyesinin talebi doğrultusunda gerektiğinde firmaya teknik gezi düzenlenmiştir. Bunun dışında ofisimiz, ArGe çalışmaları olan bir firmaya ve bir öğretim üyemizin gitmek istediği firmaya teknik gezi düzenlemiştir. Öğretim üyelerine, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmaların Universite-İşbirliği deneyimlerinin aktarılması için bir seminer düzenlenmiştir. Bu seminer İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) yönetimi tarafından verilmiştir. Endüstriyel ilişkiler Ofisinin ve IZTEKGEB Teknoloji Transfer Ofisinin sanayicilere tanıtılması için Ege Genç İş Adamları Derneğinde bir seminer verilmiştir. Ayrıca, üniversitemizin bilimsel ve laboratuvar altyapısının sanayiye etkin bir şekilde aktarılması için İYTE-ArGe Projeleri Altyapısı kitapçığı hazırlanmıştır. Bu kitapçıklar sanayicilerimize posta ile gönderilmiştir. Ofisimiz, Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu nun (USİMP) genel kuruluna, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü İnovasyon Ödülleri organizasyonuna, İAOSB Sanayicileri ve İzmir Üniversiteleri Buluşması toplantılarına katılmıştır. Fiirma yetkililerinin ve akademisyenlerin teknik gezi izlenimlerini aktarılacağı Sanayi Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme ve Öğretim Üyeleri Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme 3

4 formları hazırlanmış ve faaliyetlere katılan öğretim üyelerimiz ve sanayiciler tarafından doldurmaları istenmiştir. Danışma kurulumuz toplanmış ve Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili görüşmelerde bulunmuştur. Alınan kararlar doğrultusunda aktiviteler uygulanmaya çalışılmıştır. Sanayiden üniversitemize ortak proje geliştirme ve hizmet alımları için yapılan başvurular da akademik personele bildirilmiş ve takibi yapılmıştır. İZTEKGEB Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması ile ilgili rektörlük nezdinde yapılan toplantılara katılınmıştır. Bu ofisin modüllerinden birtanesi de Endüstriyel İlişkiler Ofisinin faaliyetlerini içermektedir. Bu yüzden İYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisinin faaliyetlerini önümüzdeki günlerde IZTEKGEB-TTO yapacaktır. Bu rapor, IYTE Endüstriyel İlişkiler Ofisinin son faaliyet raporu olacaktır. Bu yüzden ofisimizin gelişmesine katkı koyan Rektörlüğümüze, İZTEKGEB çalışanlarına, ofisimizin yönetim kurulu ve danışma kurulu üyelerine, sekreteryalığına ve diğer katkı koyan herkese teşekkür ederim. İyi Çalışmalar Dileklerimle, Prof. Dr. Selahattin YILMAZ Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı 4

5 2. ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ YÖNETİM YAPISI YÖNETİM KURULU Prof.Dr. Selahattin YILMAZ Prof.Dr. Lütfi ÖZYÜZER Yrd.Doç.Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU Doç.Dr. Koray KORKMAZ Yrd.Doç.Dr. Ünver ÖZKOL Doç.Dr. Alper TAŞDEMİRCİ Yrd.Doç.Dr. Barbaros ÖZDEMİREL Endüstriyel İlişkiler Ofisi Başkanı Fen Fakültesi Temsilcisi Fen Fakültesi Temsilcisi Mimarlık Fakültesi Temsilcisi Mühendislik Fakültesi Temsilcisi Mühendislik Fakültesi Temsilcisi Mühendislik Fakültesi Temsilcisi ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ PERSONELİ Ayşe ÇALIŞKAN Sekreterya 5

6 3. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER YÖNETİM BİRİMİ Birinci Bölüm Endüstriyel İlişkiler Yönetim Biriminin Amaçları ve Faaliyet Alanları İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Endüstriyel İlişkiler Yönetim Biriminin Amaçları ve Faaliyet Alanları şunlardır: a) Sanayi Kuruluşları ile Enstitü Akademik Birimleri arasında ilişkileri koordine etmek, b) Bu kuruluşlar arasında diyaloğu ve işbirliğini arttırmak için faaliyetlerde bulunmak, c) Akademik araştırmaların sanayiye kazandırılmasına ve sanayinin ihtiyacı olan AR-GE faaliyetlerinin Enstitü ile birlikte sürdürülmesine katkıda bulunmak, d) Sanayinin ihtiyacı olan belirlenmiş konuların Enstitü desteği ile çalışılabilmesi için koordinasyonu sağlamak, tarafları bir araya getirmek, protokol örnekleri geliştirmek, hukuki hususlarda destek organize etmek, fikri mülkiyet haklarının belirlenmesinde uzlaşıyı koordine etmek, e) İşbirliği destekleri konusunda iki kesimi bilgilendirmek ve yönlendirmek, f) Akademisyenleri Teknolojik İnovasyona yönelik araştırma konularına yönlendirici faaliyetlerde bulunmak, g) Enstitünün teknoloji transfer yeteneğinin artırılması konusunda destek vermek, h) Patent alımı konusunda yönlendirme ve destek vermektir. Yönetim Organları İkinci Bölüm Endüstriyel İlişkiler Yönetim Biriminin Organları ve Görevleri Endüstriyel İlişkiler Yönetim Biriminin organları şunlardır; a) Yönetim Kurulu b) Ofis c) Danışma Kurulu Yönetim Kurulu Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Bu Yönetim Kurulu 4 Mühendislik, 2 Fen ve 1 Mimarlık Fakültesinden olmak üzere 7 öğretim üyesinden oluşur ve üyeleri ilgili Fakültelerin görüşü alınarak Rektör tarafından atanır. Yönetim Kurulu üyelerinin aralarından seçecekleri bir öğretim üyesi Rektör tarafından 6

7 Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanır. Yönetim Kurulu Başkanı Birimin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Yönetim Kurulu Başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Birimi temsil etmek, Birimin tüm faaliyetlerinden sorumlu olmak, b) Birimin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermesi yönünde çalışmak, c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak, d) Birimin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulu ile birlikte oluşturmak ve Rektörlüğe sunmak. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Birimin tanımlanmış olan görev ve faaliyetlerinin sürdürebilmesi için Yönetim Kurulu Başkanının koordinasyonunda aktif olarak çalışmalara katılmak, kararların alınmasına yardımcı olmak, b) Bağlı olduğu Fakülte ve Bölümlerin Sanayi ile ilişkilerini geliştirmesi yönünde yönlendirme yapmaktır. Yönetim Kurulu yılda en az iki defa veya gerektiği durumlarda sekreterin çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Herhangi bir nedenle yönetim kurulundan ayrılan bir üyenin yerine bağlı olduğu Fakülte den bir başka öğretim üyesi aynı yöntemle atanır. Görev süresi dolan bir üye yeniden atanabilir. Ofis Birimin idari işlerinin yürütüldüğü kısımdır. Birim sekreterinin sorumluluğunda çalışır. Sekreter, Ofisin tüm idari işlerinin yürütülebilmesi için Rektör tarafından atanır ve Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması için Yönetim Kurulu Başkanının koordinasyonunda çalışır. Danışma Kurulu Danışma Kurulu İYTE Bölümleri tarafından önerilen bölüm temsilcileri ve Birim Yönetim Kurulu tarafından önerilen değişik alanlarda faaliyet gösteren Sanayi kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur. Akademik ve Sanayi temsilcilerinin sayısı her bir kesimden eşit sayıda olmak üzere 24 kişiyi geçemez. Danışma Kurulu her yıl en az bir defa toplanır. Danışma Kurulu görev ve yetkileri şunlardır: a) Birimin yukarıda tanımlanmış olan görev ve faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak, b) Sanayi kuruluşları ile ilişkileri geliştirmek için katkıda bulunmaktır 7

8 4. ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ TOPLANTILARI 2013 yılı Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantılarına: Kompozit ve Diğer Mineral Ürünler Sanayi, Cam ve Seramik Ürünleri Sanayi, Plastik Ambalaj ve Boru Sanayi, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sanayi, İlaç ve Kozmetik Ürünleri Sanayi, Kimya Sanayi, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri Sanayi, Gıda Sanayi, Tıbbi Ürünler Sanayi, Soğutma Sanayi, Elektronik Sanayi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, İnşaat Sanayi ve Otomotiv Sanayi, sektörlerinden 197 firma davet edilmiştir. Ek:1 de davet edilen firmaların listesi verilmiştir. Firmaların toplantılara katılmaları için yoğun çaba harcanmıştır. Bunlardan sadece 19 tanesi toplantıya katılmıştır. Toplantılara katılan firmaların listesi sektörlerine ve katıldıkları tarihe göre Tablo 1 de verilmiştir. 8

9 Tablo 1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantıları kapsamında Üniversitemizi ziyaret eden firmalar. KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ 08 Mart 2013 DOĞUŞ ETİKET VE PAKETLEME SANAYİ ELEKTRONİK SANAYİ 29 Mart 2013 EDNA TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. İNŞAAT SANAYİ 29 Mart 2013 FİBER PREFABRİK DIŞ CEPHE ELEMANLARI İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ 29 Mart 2013 ŞANLI İLAÇ SANAYİ A.Ş. VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş. Ayrıca 11 Ekim 2013 tarihinde Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Müdür Yardımcısı Bülent İLKTUĞ un önerdiği çeşitli sektörlerden 15 firma ile Üniversite Sanayi İşbirliği toplantısı yapılmaya çalışılmıştır. Ancak firmaların hiç biri toplantıya katılmayı istememiştir. Ek: 2 de davet edilen firmaların listesi verilmiştir yılının Ocak ve Şubat ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü Ofisimiz ile birlikte aşağıdaki firmalarla toplantılar düzenlemiştir. Toplantiya katılan firmaların listesi Tablo 2 de verilmiştir. 9

10 Tablo 2. Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantıları kapsamında Üniversitemizi ziyaret eden firmalar MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ 23 Ocak 2014 CNK METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. SOYMETAL SOYMETALLER SAN. VE TİC. A.Ş. PGS PLASTİK AHŞAP METAL KAPLAMA SANAYİ MUTLU METAL SAN. VE TİC. A.Ş. DEMİRÖREN AĞIR METAL SANAYİ A.Ş. BENZEŞİK METAL DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EGEMET EGE METAL DÖVME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KİMYA SANAYİ 06 Şubat 2014 KRALSAN KİMYA SAN. TİC. A.Ş. EGE GELİŞİM KİMYA ZİRAİ İLAÇ. NAK.İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BOZZEPTO KİMYA SAN. TİC. A.Ş. DUYAR KİMYA VE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. BERSA TEKSTİL VE KİMYA SANAYİ LTD. ŞTİ. TESSENDERLO-AGROCHEM TARIM VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. POLKİMA POLYESTER KİMYA MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. 10

11 Üniversite Sanayi İşbirliği toplantılarından görüntüler. 11

12 5. FİRMALARA YAPILAN TEKNİK GEZİLER 2013 yılında Proje oluşturmak ve geliştirmek için firmalara teknik gezi düzenlendi. Tablo 3 te ziyaret edilen firmaların listesi ve ziyarette bulunan akademisyenlerin isimleri bulunmaktadır. Türklab Tıbbi Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. firması ArGe ile ilgili çalışmaları olduğu için seçilmiştir. Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. firmasına teknik gezi öğretim üyemizin talebi doğrultusunda gerçekleştirlimiştir. Tablo 3. Proje geliştirme kapsamında ziyaret edilen firmalar ve ziyarette bulunan akademisyenler TARİH FİRMA ÖĞRETİM ÜYESİ 18 Kasım 2013 Türklab Tıbbi Malzemeler San ve Tic. A.Ş. Prof.Dr. Sacide ALSOY Yrd.Doç.Dr. M.Zübeyir ÜNLÜ Yrd.Doç.Dr. Devrim PESEN OKVUR Uzman Burak KÖLE 09 Ocak 2014 Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. Prof.Dr.Selahattin YILMAZ Prof.Dr. Lütfi ÖZYÜZER Doç. Dr. Ekrem ÖZDEMİR Yrd.Doç.Dr. Ufuk ŞENTÜRK Ar-Gör. Merve ŞAMLI 12

13 6. DÜZENLENEN SEMİNERLER 9 Mayıs 2013 tarihinde İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Müdür Yardımcısı Ayşe Avanoğlu ve Proje ve İş Geliştirme Memuru Pınar ÇAKMAKOĞLU nun katılımı ile, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Tanıtımı ve Üniversite-Sanayi İşbirliğii için Yapılan Çalışmalar başlıklıı bir seminer düzenlendi. Seminerde Organize Sanayi de Üniversite İşbirliği ile ilgili olan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca deneyimler aktarıldı. İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi seminerinden bir görüntü. 13

14 7. İYTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ TANITIMI ETKİNLİKLERİ 1. Sanayiciyi üniversitemizin altyapısı ve imkanları hakkında bilgilendirmek, kampüsümüzde bulunan Ar-Ge Merkezlerinin, Patent Ofisinin, Projeler Ofisinin ve İYTE Teknoloji Geliştirme Bölgesinin tanıtımı ve iletişim bilgileri, İYTE de sanayi ile proje yapmak isteyen öğretim üyelerinin isimleri, uzmanlık alanları, ilgili oldukları sektörler ve iletişim bilgileri bulunan İYTE-Sanayi Ar-Ge Projeleri Altyapısı kitapçığı hazırlanarak firmalara gönderilmiştir. Kitapçığın bir kopyası ekte verilmiştir Aralık 2013 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstriyel İlişkiler Ofisi ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB- Teknopark) Üniversite-Sanayi İşbirliklerini geliştirmek için Ege Genç İşadamları Derneğinde İYTE-SANAYİ ORTAK PROJE GELİŞTİRME toplantısı düzenlendi. Toplantıda üniversitenin araştırma altyapısı, Ar-Ge proje destekleri, patent ve Endüstriyel İlişkiler Ofisinin ve Teknoparkın faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ege Genç İşadamları Derneğinde gerçekleştirilen İYTE-SANAYİ ORTAK PROJE GELİŞTİRME toplantısından görüntüler. 14

15 8. TOPLANTILARA KATILIM Ofisimizin Yönetim Birimi Başkanı Prof. Dr. Selahattin Yılmaz aşağıdaki toplantılara katılmıştır.. 1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu (USİMP) Genel Kurul toplantısı, Dokuz Eyül Üniversitesi, 2 Mart USIMP üyesi teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar ve endüstriyel ilişkiler ofisleri bu toplantıya katıldı. Endüstriyel ilişkiler ofisimiz ve IZTEKGEB hakkında sunum yapılmıştır. 2. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İnovasyon Ödülleri organizasyonu, İzmir, 9 Mart İAOSB Sanayicileri ve İzmir Üniversiteleri Buluşması, Ebiltem, Izmir Atatürk Orgnaize Sanayi Bölgesi, 24 Ekim İzmir Kalkınma Ajansına (IZKA) 2014 Yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında sunulan 'İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Koleji' başlıklı projenin Mütabakat Toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 13 Şubat

16 9. DİĞER ETKİNLİKLER Sanayiden gelen proje talepleri ve hizmet alımları akademik personelimize duyurulmuştur. Gerekli durumlarda üniversitemizde sanayici ve akademisyenlerin bir araya gelmeleri için toplantılar da düzenlenmiştir. 1. Firmalar 2013 yılında ofisimiz aracılığı ile üniversitemizden 13 adet Test ve Analiz talebinde bulunmuşlardır. Talepler üniversitemiz akademisyenlerine bildirildi. Akademisyenlerimizden testleri yapabilecekleri olması durumunda bu kişilerin isimleri firmaya iletildi. Akademisyenlerimizden talep edilen analiz ve testleri yapan olmaması durumunda firmaya bu bilgi verildi. 2. Teknik ziyarette bulunulan firma ve öğretim üyelerinden, firma yetkililerinin ve akademisyenlerin izlenimlerini aktarılacağı Sanayi Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme ve Öğretim Üyeleri Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme formları hazırlandı. Formların kopyaları Ek: 3 ve Ek: 4 te verilmiştir. 3. İYTE Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren Turtela Teknoloji Çözümleri A.Ş. i bir projesi ile ilgili destek talebinde bulundu. Bu talebe destek verebileceklerini ofisimize bildiren üniversitemizden üç akademisyen ile firma arasında görüşmeler koordine edildi. 4. Üniversitemizde IZTEKGEB Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması ve kapsamı ile ilgili rektörlük nezdinde yapılan birçok toplantıya ofisimiz katılmıştır. 16

17 10. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 16 Mayıs 2013 tarihinde Bayraklı Tepekule İş Merkezinde Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi konusunda ve sanayi ile ortak projelerin oluşturulması için kararlar alınmış ve strateji belirlenmeye çalışılmıştır Yılı Endüstriyel İlişkiler Ofisi Danışma Kurulu Üyeleri. Akademik Danışmanlar: Prof.Dr. Selahattin YILMAZ - Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi Müdürü Prof.Dr. Nuri BAŞOĞLU İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Prof.Dr.Lütfi ÖZYÜZER - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doç.Dr. Koray KORKMAZ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yrd.Doç.Dr. Ünver ÖZKOL - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yrd.Doç.Dr. Barbaros ÖZDEMİREL İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yrd.Doç.Dr. Mustafa EMRULLAHOĞLU - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avukat Füsun SİNGİ - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Patent Ofisi Sorumlusu Nurtürk HARSA - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Projeler Ofisi Koordinatörü Endüstriyel Danışmanlar: Halil NADAS - Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Ege Genç İşadamları Derneği Halil İbrahim Murat ÇELİK Program Yönetim Birim Başkanı-İzmir Kalkınma Ajansı Cemal ALTINTAŞ EBSO Meclis Üyesi-Ege Bölgesi Sanayi Odası Emrah TOMUR İZTEKGEB Genel Koordinatörü-İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Cem SEZER Genel Müdür-Vestel Cabot A.Ş. Erol ERBAY AR-GE Müdürü-PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Füzuli NASİROV - AR-GE Yöneticisi-PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. Umut İNCE - AR-GE Danışmanı-Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. Çağan HERİS Genel Müdür Yardımcısı-Akdeniz Kimya San ve Tic. A.Ş. Şahin YAĞLIDERE Genel Müdür-TÜRKLAB Tıbbi Malzemeler San. Ve Tic. A.Ş. Özgür POLAT AR-GE Müdürü-Viking Temizlik ve Kozmetik Ürün. Paz. San.Tic.A.Ş. Hilmi UĞURTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı-İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 17

18 Şerife İNCİ EREN Yönetim Kurulu Başkanı-İnci Akü San. Ve Tic. A.Ş. Metin AKDAŞ - Yönetim Kurulu Başkanı-Tire Organize Sanayi Bölgesi Bülent İLKTUĞ - Bölge Müdürü-Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Dilek YÜCEL - AR-GE Müdürü DYO Boya Fabrikaları A.Ş. - Cavit KAHYA Bölge Müdürü-Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Şölen SERT Kalite Kontrol Müdürü-Yaşar Boya ve Kimya A.Ş. Danışma Kurulu toplantısından görüntüler. 18

19 19

20 Ek-1: 2013 Yılı Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantılarına davet edilen firmaların listesi. DAVET EDİLEN FİRMA SAYISI TOPLAMI : 197 KATILAN FİRMA SAYISI TOPLAMI : 19 TEKNİK GEZİ DÜZENLENEN FİRMA SAYISI : 2 SEKTÖR SAYISI : 14 KOMPOZİT VE DİĞER MİNERAL ÜRÜNLER SANAYİ Toplantı Tarihi - 08 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 7 Katılan firma sayısı : 0 1- FİBROSAN CAM TAKVİYELİ POLYESTER SAN.VE TİC. A.Ş. 2- POLKİMA POLYESTER KİMYA VE MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş 3- DEKORSAN TİCARİ ARAÇ VE POLYESTER ÜRÜNLERİ ÜRETİM İNŞAAT TAAH.VE TİC.A.Ş 4- POLTEKİN POLYESTER ÜRÜNLERİ SERVİS HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 5- BUBİR POLYESTER DEKORASYON VE OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 6- RTM KOMPOZİT ÜRÜNLERİ VE YATÇILIK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 7- HARBORLİTE AEGEAN ENDÜSTRİ MİNERALLERİ SAN.A.Ş. Toplantı Tarihi - 08 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 8 Katılan firma sayısı : 0 CAM VE SERAMİK ÜRÜNLERİ SANAYİ 1- DOST CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2- YORCAM YORGANCILAR CAM SAN.VE TİC.A.Ş. 3- SİNERJİ CAM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 4- CAM MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.-KEMALPAŞA İZMİR ŞUBESİ 5- CAM ŞİŞE İŞLETMESİ MUZAFFER PINARBAŞI-DOĞANLAR 2 ŞUBESİ 6- TAMSA FAYANS SERAMİK ÜRETİM DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 7- SERAMİKSAN TURGUTLU SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş. 8- UFUK ISICAM LTD.ŞTİ. Toplantı Tarihi - 08 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 24 Katılan firma sayısı : 0 PLASTİK AMBALAJ VE BORU SANAYİ 1- GÖKTEPE PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş 2- EGEPLAST- EGE PLASTİK TİC.VE SAN.A.Ş. 3- ERZE AMBALAJ VE PLASTİK SANAYİ TİCARET A.Ş. 4- PAPİKS PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. 5- POLİNAS PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş 6- VİSAM PLASTİK VE METAL ENJEKSİYON SAN.VE TİC.A.Ş. 7- ESEN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. 8- GÜVEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 9- ÇAĞSAN PLASTİK SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. 10- PAK PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. 11- YILDIZPEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12- T PLAST PLASTİK VE ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 13- İLERİ PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 14- JAPAR PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ GIDA AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 20

21 15- ÖZDOĞANPLAST PLASTİK VE KİMYEVİ MADDE PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 16- BAREKS PLASTİK FİLM EKSTRÜZYON SANAYİ TİCARET A.Ş. 17- YURTSEVEN PLASTİK ERTAN YURTSEVEN 18- EGE PLASTİK AMBALAJ VE MAKİNE SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 19- ZORLUPLAST PLASTİK SAN.VE TİC. A.Ş. 20- YIL-KA PLASTİK AMBALAJ SAN. NAKL.İNŞ.VE TURİZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 21- MND İZOLASYON VE EKİPMANLARI KAĞIT TEKSTİL MATBAA ELEKTROMEKANİK PAZ.DIŞ.TİC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 22- PLAŞ PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 23- POLİDAŞ POLİETİLEN MAMULLERİ KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 24- VİKİPACK PLASTİK VE KİMYA SAN.TİC.A.Ş. Toplantı Tarihi - 08 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 15 Katılan firma sayısı : 1 KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ SANAYİ 1- MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SAN.A.Ş. 2- MOPAK KAĞIT KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3- ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4- BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş 5- KAPLAMİN AMBALAJ SAN.VE TİC. A.Ş. 6- ŞİMŞEK AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. 7- BARAN AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. 8- OLMUKSA INTERNATİONAL PAPER- SABANCI AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. 9- Y.B.S. BASKI VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 10- İRFAN ETİKET BASKI VE AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. 11- SİLGAN ÖNTAŞ AMBALAJ SAN. VE TİC.A.Ş. 12- ONURCAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 13- KARPEK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 14- PAKİŞ AMBALAJ VE TAVUKÇULUK SANAYİ TİCARET A.Ş. 15- DOĞUŞ ETİKET VE PAKETLEME SAN. Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 11 Katılan firma sayısı : 2 İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ 1-ORVA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2-ŞANLI İLAÇ SANAYİ A.Ş. 3-SYNGENTA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4-ECZACIBAŞI MONROL NÜKLEER ÜRÜN. TİC.VE SAN.A.Ş. 5-CHRYSAMED KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD. ŞTİ. 6-KONTROL KİMYA İLAÇ MAKİNE İNŞ. SAN. VE TİC.A.Ş. 7-AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 8-VİKİNG TEMİZLİK VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ PAZ.SAN. TİC.A.Ş. 9-TMC ÖZSOY KOZMETİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 10-MEHMET YILMAZ MİRAYIM KOZMETİK İLAÇ VE KOZMETİK ÜRÜNL. SAN.TİC. 11-D TARIM VE TARIM İLAÇLARI MADENİ YAĞ KİMYASAL ÜRÜN. PETROL SAN.TİC. 21

22 KİMYA SANAYİ 1.Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 12 Katılan firma sayısı : 0 1-DORADO NATÜREL ÜRÜNLER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş 2-KİMFLOR KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3-KOLORKİM KİMYA SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ 4-EMSLAND NİŞASTA KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 5-MENDERES BOYA VE KİMYA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. 6-BİOKİM TARIM VE GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 7-FİNİTEKS BOYA KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. 8-KARŞIYAKA KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 9-BELSA BOYA KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 10-BERSA TEKSTİL VE KİMYA SANAYİ LTD.ŞTİ. 11-ETB ENDÜSTRİYEL KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 12-IŞIKSAN KİMYA SAN. VE TİC.A.Ş. 2.Toplantı Tarihi 06 Şubat 2014 Davet edilen firma sayısı : 15 Katılan firma sayısı : 7 1-KRALSAN KİMYA SAN. TİC. A.Ş. 2-ULCAY İZGİMTEKS LASTİK KİMYA VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3-DANKİM KİMYA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. 4-EGE GELİŞİM KİMYA ZİRAİ İLAÇ. NAK.İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 5-GÜRAY KİMYEVİ MADDELER TİCARET A.Ş. 6-BOZZEPTO KİMYA SAN. TİC. A.Ş. 7-DUYAR KİMYA VE MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. 8-DESOMED EOROKİMYA SAN. TİC. A.Ş. 9-BERSA TEKSTİL VE KİMYA SANAYİ LTD. ŞTİ. 10-GRUP BOYA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 11-TESSENDERLO-AGROCHEM TARIM VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 12-SEMPATİ SELAFON KAPLAMA AMBALAJ KAĞIT ÜRÜNLERİ KİMYA SAN.LTD.ŞTİ. 13-POLKİMA POLYESTER KİMYA MAKİNA SAN. TİC. A.Ş. 14-GATA KOZMETİK KİMYA GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 15-KOLORKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 11 Katılan firma sayısı : 0 RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ 1-ÇAĞLAROĞLU PETROL ÜRÜNLERİ KİMYA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. 2-PETROLAKS PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYA SAN.TİC.LTD. ŞTİ. 3-SETPET PETROL ÜRÜNLERİ MADENİ YAĞ KİMYA SAN.VE TİC.LTD. ŞTİ. 4-TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş İZMİR RAFİNERİ MÜDÜRLÜĞÜ 5-POLİSAÇ METAL MAKİNA PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 6-MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş- ÇİĞLİ ŞUBESİ 7-ALTINBAŞ PETROL VE TİCARET A.Ş.ALİAĞA İZMİR ŞUBESİ 8-BANKO MADENİ YAĞ PETROL ÜRÜNLERİ İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ 9-PETRONOM PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ.NAKLİYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 10-OPET FUCHS MADENİ YAĞ A.Ş. 22

23 11-EGE BİYOTEKNOLOJİ A.Ş. GIDA SANAYİ Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 26 Katılan firma sayısı : 0 1-AYTAŞ GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ TİC.VE SAN.A.Ş. 2-TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3-HASUN GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. 4-GIDA YUMURTA TAVUKÇULUK İŞLT. TİC.VE SAN.A.Ş. 5-HÜSNÜ ÖZMEN GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 6-SGS-SÜT VE GIDA SANAYİ A.Ş 7-USTA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 8-SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 9-PAGYSA PAMUK GIDA YERLİ ÜRÜNLER TİC.VE SAN.A.Ş. 10-DR.OETKER GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. 11-LEZZET GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12-KRAL TARIM ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ DIŞ TİC. A.Ş. 13-ÖRGEN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 14-K.F.C GIDA TEKSTİL SANAYİ İTH.İHR.YATIRIM A.Ş. 15-ÖZBULUT GIDA SAN.TİC. VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. 16-MEDİ ÖZEL GIDA SANAYİ VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ 17-PEHLİVANOĞLU ENTEGRE ET VE GIDA ÜRÜN. SAN.TİC.A.Ş. 18-SULTAN GIDA SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. 19-STP GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. 20-ÖZGÖRKEY GIDA ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 21-KÜÇÜKBAY GIDA VE TEMİZ.MAD. İML.DAĞITIM PAZL.LTD.ŞTİ. 22-RAPUNZEL ORGANİK TARIM ÜRÜN. VE GIDA TİC.LTD. ŞTİ. 23-DONE KONSERVECİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 24-A.V.O.D.KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. 25-KYBELE ÖZEL GIDA ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİC. SAN. A.Ş. 26-BESAŞ TOPTAN GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 14 Katılan firma sayısı : 0 TIBBİ ÜRÜNLER SANAYİ 1-HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. İZM.ŞB 2-GÜLSA TIBBİ CİHAZLAR VE MALZEME SANAYİ TİCARET A.Ş. 3-İZMİR ORTOPEDİ TIBBİ KORSE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 4-İZTİPSAN TIBBİ MALZEME ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. 5-SETA TIBBİ CİHAZLAR İTH. İHR. PAZ. TİC. VE SAN. A.Ş.İZM. ŞB 6-BİLİMSEL TIBBİ ÜRÜNLER PAZL. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 7-MORTON MEDİKAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. 8-DİSERA TIBBİ MALZ. LOJİSTİK SAN.VE TİC. AŞ. 9-EFMED KESİCİ TAKIMLAR HIRDAVAT TIBBİ 10-İMPLANT DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 11-DİAKAN TIBBİ CİHAZLAR 12-BAYKARA A.Ş. 13-AKUAKİM LTD.ŞTİ. 23

24 14-EFE MEDİKAL VETERİNERLİK HİZM. VE VETERİNER İLAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 5 Katılan firma sayısı : 0 SOĞUTMA SANAYİ 1-SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SAN.VE TİC.A.Ş. 2-ÜSTÜN ISITMA SOĞUTMA EKİPMAN İMALAT PAZ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 3-İMAS KLİMA SOĞUTMA MAKİNA SANAYİ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş. 4-TÜMSER EV ALETLERİ SERVİS ISITMA-SOĞUTMA SİSTEMLERİ İNŞ. TAAHHÜT VE DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş 5-ENEKO A.Ş. Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı : 24 Katılan firma sayısı : 1 ELEKTRONİK SANAYİ 1-VESTEL ELEKTRONİK AR-GE 2-ELKİMA ELEKTRİK LTD.ŞTİ 3-ASELSAN A.Ş. 4-GQ SOLAR ENERJİ 5-DİZAYN ELEKTRONİK LTD.ŞTİ. 6-EYM ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 7-PROTO SOLAR İLERİ TEKNOLOJİLERİ 8-İNTERAKTİF ENERJİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ 9-TALES MÜHENDİSLİK 10-DELVA ELEKTRİK ELEKTR TELEKOMÜNİKASYON LTD.ŞTİ. 11-SPARKS ELEKTRONİK SAN VE TİC. A.Ş. 12-EDNA TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-KATILDI 13-S.N.S. ELEKTRONİK SAN VE TİC. A.Ş. 14-AKANTEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 15-TAMGÖR ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 16-ELEKTROMED ELEKTRONİK SAN. VE SAĞLIK HİZM.A.Ş. 17-TÜMEL ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 18-POLİTEKNİK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 19-MİKROTEK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş. 20-ASTEK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 21-DELRON ELEKTRONİK SAN VE TİC. A.Ş. 22-SETSAN ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 23-SİMAY TRAFO ELEKTRİK MAKİNALARI VE MALZ. ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 24-SMART ELEKTRONİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 24

25 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Toplantı Tarihi - 23 Ocak 2014 Davet edilen firma sayısı : 8 Katılan firma sayısı : 7 1-CNK METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2-SOYMETAL SOYMETALLER SAN. VE TİC. A.Ş. 3-PGS PLASTİK AHŞAP METAL KAPLAMA 4-MUTLU METAL SAN. VE TİC. A.Ş. 5-DEMİRÖREN AĞIR METAL SANAYİ A.Ş. 6-BENZEŞİK METAL DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 7-POLİSAÇ METAL MAKİNA PETROL ÜRÜNLERİ SAN. VE AATİC. A.Ş. 8-EGEMET EGE METAL DÖVME SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayışı : 4 Katılan firma sayısı : 1 İNŞAAT SANAYİ 1-BSS BORAY 2-AKAT PREFABRİKE İNŞAAT SAN VE TİC.A.Ş. 3-FİBER PREFABRİK DIŞ CEPHE ELEMANLARI İNŞAAT TUR. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 4-MAVİTAŞ PREFABRİKE BETON İNŞAAT SAN.VE TİC. A.Ş. Toplantı Tarihi - 29 Mart 2013 Davet edilen firma sayısı: 15 Katılan firma sayısı : 0 OTOMOTİV SANAYİ 1-USLU EGZOZ LTD.ŞTİ. 2-KÖKSAL OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. OTOMOTİV YEDEK PARÇA İMALATI 3-DELPHİ AUTOMOTİVE SYSTEMS 4-NESAN OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 5-SINANMIŞLAR MAKİNA VE OTOMOTİV YAN SAN.TİC.LTD.ŞTİ 6-GÖKÇÜOĞLU OTOMOTİV MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC.A.Ş. 7-METSAN OTOMOTİV YEDEK PARÇA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 8-AST OTOMOTİV SAN. VE TİC.A.Ş. 9-A.R.G. OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 10-AZİM BİJON OTOMOTİV SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. 11-ANDAÇ OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 12-GENÇSAN KARDAN MİLLERİ TARIM MAKİNALARI - OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ 13-ÜNTERKAR ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMOTİV SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 14-FERTER HASSAS MEKANİK İŞLERİ SAN. VE TİC. 15-GÜVEN KISAN OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 25

26 Ek-2: 2013 Yılı Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantılarına, Aliağa Organize Sanayi Bölgesinden davet edilen firmaların listesi. 1-DENİZCİLER DÖKÜMCÜLÜK SAN. VE TİC. A.Ş. 2-ATİK METAL SAN VE TİC A.Ş. 3-KUBİLAY KİMYA VE BOYA SAN TİC LTD ŞTİ. 4-SOTAŞ KİMYEVİ MADDELER SAN. TİC.A.Ş. 5-ERGEN KİMYA SAN.LTD.ŞTİ. 6-CEMDAĞ AYDINLATMA SAN VE TİC A.Ş. 7-ARVES DEMİR TEL ÇİVİ SAN. TİC.A.Ş. 8-EASTCHEM KİMYASAL ENDÜSTRİ İML.TİC.SAN.A.Ş. 9-İZMİR MÜHENDİSLİK MÜŞ. MAK. VE DEMİR ÇELİK SAN.TİC.A.Ş. 10-ARSLAN DAMPER MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 11-DORADO NATÜREL.ÜRÜN.KİMYA SAN.VE TİC.AŞ. 12-ESPOR EGE SANAYİCİLERİ ENERJİ VE İNŞAAT AKARYAKIT TESİSAT SAN VE TİC A.Ş. 13-PİGE KİMYA SAN. İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. 14-KERİM SOĞUTMA MÜH.SAN.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ. 15-MİCHA ÇELİK KONSTRÜKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. 26

27 EK-3: Sanayi Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirme Formu. Sanayi Görüşmeleri/Ziyareti Değerlendirmesi Lütfen ziyarette bulunduğunuz firma ile ilgili izlenimlerinizi belirtirmisiniz. Katılımcı: Tarih: Gidilen Firma ve İlgili Personel: -Ar-Ge Altyapısı: Ar-Ge birimi var mı? Ar-Ge cihazları mevcut mu? -Firma Ziyareti: Firma tesisi gezdirdi mi? Detaylı bilgi verdi mi? -Ar-Ge Projeleri/Türü: Projeleri var mı? Ne tür projeleri mevcut? İlgilendikleri projeler... Genel Değerlendirme: Ar-Ge yönünden firmayı nasıl değerlendiriyorsunuz. İzlenimleriniz. Firma ile ilgili önerileriniz: Teşekkür ederiz, İYTE-Endüstriyel ilişkiler Ofisi Adres: Gülbahçe Mah Urla/İZMİR Tel:(232) Faks:(232)

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER OFİSİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇERİK 1. Önsöz 3 2. Endüstriyel İlişkiler Ofisi Yönetim Yapısı 4 3. Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi 5 4. Üniversite-Sanayi Buluşması Toplantısı

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI 2011 TAKVİM YILI BAŞARI ÖDÜLLERİ

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI 2011 TAKVİM YILI BAŞARI ÖDÜLLERİ 27 ARALIK 2012 EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI NIN BAŞARILI SANAYİ KURULUŞLARI 2011 TAKVİM YILI BAŞARI ÖDÜLLERİ Sanayileşmek; en büyük ulusal davalarımız arasında yer almaktadır. PROGRAM EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

Detaylı

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBESİ 2012-2013 Çalışma Raporu 2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI 2.1 ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI Üye İlişkileri Birimi çalışmaları kapsamında büro personelinin yürütmesi gereken temel işler

Detaylı

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2013 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 213 YILI KASIM AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu : Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu

Detaylı

Ankara Sanayi Odası Yayınları

Ankara Sanayi Odası Yayınları Tasarım SSB Ajans (0312) 468 01 56 www.ssbajans.com Ankara - Aralık 2014 Ankara Sanayi Odası Yayınları Atatürk Bulvarı No: 193 (06680) Kavaklıdere/ANKARA Tel: (0312) 417 12 00 Faks: (0312) 417 52 05 e-mail:

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 2015 YILI MART AYI FAALİYET RAPORU İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Kocaeli Sanayi Odası nda Proje Çalışmaları Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri : 16 Mart 2015 tarihinde Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri Basın

Detaylı

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 11 Ocak 2012 tarihinde yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda dört yıl

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU EKİM 2010

OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU EKİM 2010 1. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU EKİM 2010 GÖRÜKLE Cİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 1. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bu raporun hiçbir kısmı GÖRSİAD ın izni olmadan, tamamen, kısmen veya

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Nisan ayı içerisinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük

Detaylı

3. Ar-Ge Proje Pazarı

3. Ar-Ge Proje Pazarı 3. Ar-Ge Proje Pazarı 10-11 Mayıs 2011 Eskişehir Ortaklar Eskişehir Sanayi Odası Destekleyen Kuruluşlar Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Yürütücü 1 ESİNKAP AR-GE PROJE PAZARI KATALOĞU Bu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları

EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları EGE ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksekokulları 2014 Grafik Tasarım: Buket Şençitak Ege Üniversitesi Rektörlüğü Grafik Tasarım Birimi Baskı: Ege Üniversitesi Basımevi Bornova, İzmir Tel: 0232 388 10 22 / 2066 e-mail:

Detaylı

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI

DR. T. FİKRET YÜCEL ÖDÜL PROGRAMI 2015 Dr. T. Fikret Yücel 1928 yılında Köyceğiz de (Muğla) doğan Fikret Yücel, 1950 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesinden Yüksek Elektrik Mühendisi olarak mezun olmuştur. 1965

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 GÜNEY

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU

NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU 1 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Mehmet ÖZYURT YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yaşadığımız çağda küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, teknolojik ilerlemeler

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI

İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı II. BASKI HAZİRAN 2011 İNOVİZ Tanıtım Kitapçığı 2009 2011 II. BASKI ÖNSÖZ Ege'nin incisi, binlerce yıllık kültür birikimine sahip İzmir'in, Ülkemiz ve dünyada seçkin yerini alabilmesi, tüm gücünü zengin doğal

Detaylı

USB MARKA Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi ile Kamu Kurumlarında Kalite Yaklaşımını Geliştiriyor

USB MARKA Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi ile Kamu Kurumlarında Kalite Yaklaşımını Geliştiriyor USB Ulusal Sistem Belgelendirme den Haberler USB MARKA Bölgesel Kalite Yapılanması Projesi ile Kamu Kurumlarında Kalite Yaklaşımını Geliştiriyor Kamu kurumlarında kalite yönetimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi

Detaylı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞKANIN MESAJI. Mehmet Zahid POYRAZ Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı BAŞKANIN MESAJI 2011 yılında Türkiye'nin demir ve demir dışı metaller ihracatı bir önceki yıla göre değerde %23,5, miktar bazında da %4,8 oranında artış göstererek 22,1 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU VE 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Adnan DALGAKIRAN MAKINE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BIRLIĞI /MAKINE TANITIM GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI Saygıdeğer Üyelerimiz, Türk makine sektörü

Detaylı

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 2 SAYI: 7 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013 Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; Üniversiteler ve teknoparklar KALKINMA

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

DENİZLİ SANAYİ ODASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU DENİZLİ SANAYİ ODASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YENİ ÜYELERİMİZ II. ODAMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN FAALİYETLER I. YENİ ÜYELERİMİZ 2013 yılı içerisinde Odamıza kayıt yaptıran ve 5174 sayılı

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI Yayın Kurulu Abdülkadir DÖLEK Genel sekreter Aslı ÖZYAMANOĞLU Didem ÖZER Aarıştırma Yayın Müdürlüğü Baskı Güven Ofset 0324 321 14 16 Tasarım Hüseyin Akyar Başkandan Türkiye

Detaylı