cerdokum.com

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.cerdokum cerdokum.com"

Transkript

1 cerdokum.com 1

2 Gündem Cer Döküm D m A.Ş. CER Tarihçe Ürünler Üretim Üniteleri ve Makinalar Referanslar Sonuç 2 / 36

3 Cer Döküm D m A.Ş. CER Döküm D m A.Ş.,., kuruluşundan undan bu yana başta otomotiv sanayi olmak üzere yurtiçinde inde ve yurtdışı ışında bulunan firmalara pik, sfero ve çelik dökümden d mamül parçalar aların n model, döküm m ve işlemesini i yapmaktadır. Döküm Đşleminden Bir Görünüm 3 / 36

4 Cer Döküm D m A.Ş.. Organizasyon Şeması 14 idari personel ve 39 çalışan olmak üzere yaklaşı şık k 55 personel bulunmaktadır. 4 / 36

5 1976: CER CER Tarihçe CER in kuruluşu. u m 2 lik kapalı alanda 5.000ton/yıl l kapasite ile kurulmuş ve başta otomotiv montaj sanayi firmalarına pik ve sfero dökümden mamül parçalar alar üretmiştir. tir. 1989: Dış 1993: ış pazara açılışıa ışı 1993: Avrupa Birliği i Uluslararası Ortaklığı Proje Başvurusunun kab Yatırım kabülü. 54,000 ECU tutarındaki hibenin, 36,903 ECU tutarını yeni yatırımın n plan- proje masraflarına harcanması.. Yapılacak yatırımlar için i in AB ülke firmalarından ortak bulunamadağı için in proje çalışmaları devam ettirilememiştir. tir. 1997: 39,035 m 2 büyüklüğündeki, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesinde B bulunan, toplamda 16,800 m 2 lik kapalı alanı kapsayacak şekilde planlanan yatırımın n 6,400 m 2 dökümhane binasının n tamamlanması, taşı şınılması ve faaliyete geçirilmesi 1997: 5 / 36

6 Cer Döküm D m A.Ş.. Fabrika Bina Yerleşimi m² lik dökümhane binamız z yapılm lmış olup, diğer binalar ilerdeki şartlar doğrultusunda yapılacakt lacaktır. 6 / 36

7 CER Tarihçe (Devamı) 1997: Yeni bina ve yatırımlar sayesinde kapasitelerin ton/yıl çıkarılması; pik 1997: döküm m 12ton/parça, a, sfero döküm m 8ton/parça, a, çelik döküm m 5 ton/parça a kadarki parçalar aların n dökülür d duruma gelinmesi, 1997: Đlave yatırımlar yapılıncaya kadar küçük k parçalar aların n imalatının n durdurulması 1997: 2002: Üretim kapasitesini arttırmak rmak için i in Hazine Müşteşarlığı ndan Yatırım m Teşvik Belgesi nin alınmas nması. Bu sayede CER 2008 yılına y 2002: kadar kazanç vergilerinden muaf tutulmuştur. tur. 7 / 36

8 CER Tarihçe (Devamı) 2002: Yeni ergitme ocak yatırımlar mları sayesinde döküm d m parça a kapasitelerin arttırılmas lması; pik döküm m 22 ton/parça, a, sfero döküm 2002: 15 ton/parça, a, çelik döküm d m 10 ton/parça 2004: ISO 9002 Kalite Belgesinden ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Y Sistemine geçilmesi ve sertifikasının n alınmas nması. 2004: 2004: Tala Talaşlı imalat için i in x=5.000, y=2.800, z=1.400mm ebatında ve 25 tona kadar parça a işleyen i CNC Đşleme Merkezi tezgahının faaliyete geçirildi. 8 / 36

9 Ürünler döneminded egzost manifoldları,, fren disk ve kampanaları, voland muhafazaları,, piston kolları, sportlar, otomotiv saç kalıplar pları, ingot kalıplar pları,, cüruf c potaları, çeşitli makina gövde ve parçalar aları üretilmiştir. tir. Otomotiv ve diğer küçük üçük parçalar aların n imalatı için in makinalı kalıplama hattı yatırımı ilerdeki şartlar doğrultusunda yapılacakt lacaktır. Kampanalar Manifoltlar Sportlar,Takozlar, Kayış Kasnakları Volan Muhafazaları 9 / 36

10 Ürünler (Devamı) 1997 yılından y günümüzeg kadar başta otomotiv saç kalıplar pları olmak üzere parça a ağıa ğırlıkları 22 tona varan bir çok ürün üretilmektedir. Otomotiv Saç Kalıbı G50CrMo kg Otomotiv Saç Kalıbı FGL 215 HB kg Otomotiv Saç Kalıbı FGS 600 3A kg 10 / 36

11 Ürünler (Devamı) Muhtelif Makina Parça Örnekleri Elevatör Dişlisi Ø1.100 Gs kg Rüzgar Santrali Dişli Kutusu Đngot Kalıbı 900x900x1.600 mm GG kg 1.460x950x730mm EN-GJL kg Kireç Değirmen Gövdesi 1.750x1.750x800mm GG kg 11 / 36

12 Mineral Değirmeni Yıldız Gs kg CNC Torna Gövdesi EN-JL kg CNC Torna Gövdesi EN-JL kg 12 / 36

13 Spinner Torna Tezgahı Gövdesi Spinner Torna Tezgahı Gövdesi GG kg GG kg 13 / 36

14 Üretim Bölümleri B ve Makinaları CER bünyesinde b yer alan beş ana bölüm b bulunmaktadır; 1. Metod-Teknik Büro, B 2. Model Đmalat Bölümü, B 3. Döküm Üretim Bölümü, B 4. Talaşlı Đmalat Bölümü, B 5. Laboratuar Bölümü. B 14 / 36

15 Metod-Teknik BüroB Đmalatı yapılacak parçalar için öncelikle dizayn, teknik dosya ve simülasyon çalışmaları metod-teknik büromuz tarafından yapılmaktadır. 3D çizimler için Catia V5 Cad-Cam yazılımı, döküm simülasyon çalışmaları için de Magmasoft yazılımları kullanılmaktadır. 15 / 36

16 Model Đmalat BölümüB Full-Mould tekniğine ine uygun olarak strafor malzemeden ve ayrıca ahşap, ap, metal, vb. malzemelerle model imalatı imkanları mevcuttur. Strafor Model Modelhaneden Bir Görünüm Ahşap Model 16 / 36

17 Model Đmalat BölümüB Makinaları Miktar 2 Adet Cins Şerit BıçkıB Makinası Kalınl nlık Makinası Ağaç Torna Tezgahı Planya (Komple Tezgah) Matkap Tezgahı Bileme Taşı Tezgahı Pleyt 17 / 36

18 Döküm Üretim BölümüB Döküm üretim bölümü, b, altı altüretim ünitesinden oluşmaktad maktadır; 1. Model Boyama ve Kurutma Ünitesi 2. Reçineli Kum Hazırlama ve Kalıplama Ünitesi 3. Ergitme Ünitesi 4. Dökme ve Kalıp p Bozma Ünitesi 5. Temizleme Ünitesi 6. Isıl Đşlem Ünitesi 18 / 36

19 1) Model Boyama ve Kurutma Ünitesi Hazır r gelen veya model imalat ünitesinde hazırlanan modellerin boyama ve kurutma işlemlerinin yapıld ldığı ünitedir. Model Kurutma Fırınından Bir Görünüm Boyanmış Bir Modelden Görünüm Boyama Đşleminden Bir Görünüm 19 / 36

20 2) Reçineli Kum Hazırlama ve Kalıplama Ünitesi Mevcut sistem, üretimin durumu icabı elle kalıplama sistemi olup, tek parça olarak 22 tona kadar parçalar alar kalıplanmaktad planmaktadır. Kum Reklamasyon Ünitesinden Bir Görünüm Reçineli Kum Kalıplama Đşleminden Bir Görünüm 20 / 36

21 Fabrikamızda 2 ayrı Kalıplama Holü vardır. 1.Hol kalıplama bölümünde 22 ton/adet ağırlığa kadar olan büyük parçalar, 2.Hol kalıplama bölümünde 4 ton/adet ağırlığa kadar olan küçük parçaların kalıplaması yapılmaktadır. 21 / 36

22 1.Hol Kalıplama Mikseri 20 ton/saat 2.Hol Kalıplama Mikseri 10 ton/saat Kalıplama imalatından bir görünüş 22 / 36

23 Reçineli Kum Hazırlama ve Kalıplama Miktar 2 Adet 4 Adet 30 Takım 275 Takım Ünitesi Makinaları Cins Komple Reçineli Kum Yenileme (Hazırlama) Tesisi (9 ton/saat) Kum Silosu (110 Ton) Kum Silosu (40 Ton) Kontinü Mikser (20 ton/saat) Kontinü Mikser (10 ton/saat) Kalıp p Kurutma FırınıF Vinç (20 ton, 15 ton, 10 ton, 8 ton )* Muhtelif Çelik Derece (Büyük k Ebat) Muhtelif Çelik Derece (K (Küçük k Ebat) * Vinçler, ergitme, dökme ve kalıp bozma üniteleri ile ortak olarak kullanılmaktadır. 23 / 36

24 3) Ergitme Ünitesi Toplam ergitme pota kapasitesi 15 ton dur. Tek parça a olarak; gri dökümlerde d 22 ton, sfero dökümlerde 15 ton, çelik dökümlerde d ise 10 ton dökülebilmektedir. d Aylık k tek vardiya ergitme kapasitesi 720 tondur. Ergitme Ünitesinden Görünümler 24 / 36

25 Ergitme Ünitesi Makinaları Miktar 2 Adet 2 Adet 4 Adet Cins JUNKER Đndüksiyon Ocağı BBC Đndüksiyon Ocağı JUNKER Đndüksiyon Ocağı Çift Potalı (1000 Kg, Kg Isıtmal tmalı Pota (3 ton, 5 ton) ğı (4.500 Kg) ğı (3.500 Kg) Vinç (20 ton, 15 ton, 10 ton, 8 ton )* * Vinçler, reçineli kum hazırlama ve kalıplama, dökme ve kalıp bozma üniteleri ile ortak olarak kullanılmaktadır. 25 / 36

26 4) Dökme D ve Kalıp p Bozma Ünitesi Ergitme ünitesinde hazırlanan malzeme, hazır kalıplara dökülerek, d bekletilir. Bekleme süresi s dolan kalıplar açılır. a Dökme Đşleminden Bir Görünüm Kalıp Bozma Đşleminden Bir Görünüm 26 / 36

27 5) Temizleme Ünitesi Kalıptan çıkarılan parçalar aların n yolluk, besleyici ve çapaklarının n alınd ndığı ve kumlamanın yapıld ldığı ünitedir. Çapak Temizleme Đşleminden Bir Görünüm Kumlama Đşleminden Bir Görünüm 27 / 36

28 Temizleme Ünitesi Makinaları Miktar 2 Adet Cins Askılı Temizleme Kabini Köprülü Vinç (8 Ton)* Köprülü Vinç (10 Ton)* Askılı,, Jet ve Zımpara Z Temizleme Aparat ve Tezgahları * Vinçler, ısıl işlem ünitesi ile ortak olarak kullanılmaktadır. 28 / 36

29 6) Isıl Đşlem Ünitesi 20 tona kadar olan parçalarda alarda en fazla 1000 C C ye kadar çeşitli ısıl l işlemlerin i yapılabildi labildiği i Tav FırınıF bulunmaktadır. TAV Fırınından Bir Görünüm 29 / 36

30 Isıl Đşlem Ünitesi Makinaları Miktar Cins TAV Fırını F (6.000x2.800x1.200mm) Köprülü Vinç (8 Ton)* Köprülü Vinç (10 Ton)* * Vinçler, temizleme ünitesi ile ortak olarak kullanılmaktadır. 30 / 36

31 Talaşlı Đmalat BölümüB Talaşlı imalat için i in x=5.000, y=2.850, z=1.400 mm ebatında ve 25 tona kadar parça a işleyen i CNC Đşleme Merkezi tezgahı bulunmaktadır. CNC Operatörü Parça Bağlama Đşleminden Bir Görünüm Đşleme Süreci 31 / 36

32 Talaşlı Đmalat BölümüB Makinaları Miktar Cins CNC Đşleme Merkezi (Schiess Köprülü Vinç (25 Ton) Schiess) 32 / 36

33 Laboratuar BölümüB Firmamız z bünyesinde b bulunan laboratuarda, malzemelerin kimyasal ve mekanik analizleri ile kum analizleri yapılmaktad lmaktadır. Laboratuar Ünitesinden Görünümler 33 / 36

34 Laboratuarlar Ünitesi Cihazları Miktar Cins Spektrometre (Wass( Foundry-Master 2005) Quick-Lab Analiz Cihazı Elektronik Terazi Sıcaklık Ölçme Cihazı (Dijital) Sertlik Ölçme Cihazı (Ernst) Mikroskop (Metal) Polisaj Cihazları Elektrikli Laboratuar Cihazları Komple Kum Laboratuar Cihazları 34 / 36

35 Referanslar Coşkunöz Metal Form Makina End. Ve Tic. A.Ş. OYAK-Renault Otomobil Fabrikası A.Ş. Form2000 Kalıp San. ve Tic. A.Ş. Fontana Pietro Kalıp Ford Otosan Otomotiv Sanayi A.Ş Yıldız Kalıp San. ve Tic. A.Ş. FĐAT-Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. M.K.E. Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Asmaş Ağır Sanayi Makinaları A.Ş. TAI Tusaş Havacılık ve Uzay San. A.Ş. Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. 35 / 36

36 36 / 36

Faaliyetleri. Üniteleri ve Makineleri Referanslar. Üretim 2/34

Faaliyetleri. Üniteleri ve Makineleri Referanslar. Üretim 2/34 1/34 Đçerik Cer Döküm D m A.Ş. Faaliyetleri Tarihçesi Ürünleri Üretim Üniteleri ve Makineleri Referanslar 2/34 Faaliyetleri CER Döküm, D kuruluşundan undan bu yana başta otomotiv sanayi olmak üzere yurtiçinde

Detaylı

POLY METAL METALURJİ VE DÖKÜM SANAYİ TİCARET A.Ş.

POLY METAL METALURJİ VE DÖKÜM SANAYİ TİCARET A.Ş. POLY METAL METALURJİ VE DÖKÜM SANAYİ TİCARET A.Ş. 1 ORGANİZASYON YAPISI 1980 yılında faaliyete geçmiş olan POLY METAL Metalurji ve Döküm San. Tic. A.Ş. başlangıçta Entegre Demir Çelik Tesisleri ve Ark

Detaylı

uzun vadeli çözüm ortağınız

uzun vadeli çözüm ortağınız Firma Sunumu uzun vadeli çözüm ortağınız 2015 Ozay Dokum www.ozaydokum.com 1 Kısa Bilgi - 1.200 tonun üzerinde yıllık kapasite - 25 yıldan fazla üretim tecrübesi - 10.000 m 2 lik üretim tesisi - 100 çalışan

Detaylı

SUNUM DÖKÜM MONTAJ & İŞLEME KULLANIMA HAZIR

SUNUM DÖKÜM MONTAJ & İŞLEME KULLANIMA HAZIR COMPANY PROFILE SUNUM DÖKÜM MONTAJ & İŞLEME KULLANIMA HAZIR GLOBAL OTOMOTIV TİCARET VE PAZARLAMA ORTADOĞU DÖKÜM SANAYİ TUTANLAR OTOMOTIV MOTORLU ARAÇLAR TİCARET VE SANAYİ WEGER 1992 1997 2011 2012 Üretim

Detaylı

ESKİŞEHİR RAYLI SİSTEMLER KÜMELENMESİ ÜYE FİRMALAR

ESKİŞEHİR RAYLI SİSTEMLER KÜMELENMESİ ÜYE FİRMALAR ESKİŞEHİR RAYLI SİSTEMLER KÜMELENMESİ ÜYE FİRMALAR Şirket Bilgileri: ABKANT PRES VE MAK. TİC LTD ŞTİ. Kuruluş Yılı: 1978 Çalışan Sayısı: 26 Alan (m2): 1600 m2 Kalite Belgeleri:ISO9001:2000 Ürettiği ürünler:

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Şirket Ünvanı : Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi

Detaylı

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TRS METAL MAKİNA PLASTİK KALIP İMALAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kuruluş; TRS İleri Tasarım ve İmalat Teknolojileri, Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Aydın Plastikçiler Sanayi Sitesi nde tamamı kapalı olan

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMULLERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ NİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarih: 10 May s 2010 Saat : 14:30 dan İtibaren Adres: fiirket Merkezi Emek Mah. Afl roğlu Cad. No:147 Dar ca / KOCAEL

Detaylı

End. ve Elk. Mek. Cihazlar ve Tıbbi Malz. San. Tic. Ltd. Şti.

End. ve Elk. Mek. Cihazlar ve Tıbbi Malz. San. Tic. Ltd. Şti. End. ve Elk. Mek. Cihazlar ve Tıbbi Malz. San. Tic. Ltd. Şti. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Hakkımızda 2 Talaşlı İmalat 18 Vizyon 4 Yüzey İşlemleri 20 Misyon 4 Renklendirme 22 Bakış Açısı 5 Kalite Kontrol 25

Detaylı

Misyonumuz Vizyonumuz

Misyonumuz Vizyonumuz 02 Misyonumuz Kuruluşundan itibaren modern çağın gereklerine uygun olarak yapılanan Bursa Çimento; Şirket kültürü olarak baz aldığı yönetim ve organizasyonda kurumsallaşma ilkesini, Ülke ekonomisine katkı,

Detaylı

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Trakya Şubesi

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Trakya Şubesi Yeni Üyelerimiz Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. Trakya Şubesi TARİHÇE Marmara bölgesi ve özellikle Trakya bölgesinin çimento ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulması planlanan Edirne Lalapaşa

Detaylı

PLC/SCADA YAZILIMLARI ÇELİK KONSTRÜKSİYON ENDÜSTRİYEL TESİS İMALAT VE MONTAJI SİLO İMALATLARI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ PLC/SCADA YAZILIMLARI

PLC/SCADA YAZILIMLARI ÇELİK KONSTRÜKSİYON ENDÜSTRİYEL TESİS İMALAT VE MONTAJI SİLO İMALATLARI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ PLC/SCADA YAZILIMLARI ÇELİK KONSTRÜKSİYON ELEKTROMEKANİK SİLO İMALATLARI ENDÜSTRİYEL TESİS İMALAT VE MONTAJI PLC/SCADA PLC/SCADA YAZILIMLARI YAZILIMLARI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ FİRMA TANITIMI İVME ELEKTROMEKANİK VE

Detaylı

If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It

If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It If Y o u C a n D r a w It We C a n M a k e It Member of Group TEZMAKSAN AŞ 1981 yılında Mustafa Aydoğdu tarafından kurulan ve 30 yıldır CNC ve üniversal tezgâhlarının satışı konusunda faaliyette bulunan,

Detaylı

TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ. "2013 Yılına Girerken Mevcut Durum"

TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ. 2013 Yılına Girerken Mevcut Durum TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİ "2013 Yılına Girerken Mevcut Durum" TÜRKİYE DÖKÜM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Haziran 2013 2 İÇİNDEKİLER 1. Döküm Sektörünün Tanımı... 5 1.1. Üretim Yöntemleri ve Teknoloji:... 5 2. Döküm

Detaylı

Yılmaz Redüktör Genel Bilgilendirme Semineri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Yılmaz Redüktör Genel Bilgilendirme Semineri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılmaz Redüktör Genel Bilgilendirme Semineri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Seminer Konuları: Firma Tanıtımı Redüktör Nedir ve Çeşitleri Yılmaz Redüktör Ürünleri Uluslararası Projelerde Yılmaz Son Projeler Redüktör

Detaylı

2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU

2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU ARDAHAN AĞRI KARS IĞDIR T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI 2010-2014 Mali Destek Programları BAŞARILI PROJELER KATALOĞU

Detaylı

1991 senesinde Diamant Boart Craelius şirketinin ana distribütörü

1991 senesinde Diamant Boart Craelius şirketinin ana distribütörü Kapak Konusu www.madencilik-turkiye.com DBC Makina, Dünya Markası Olma Yolunda İlerliyor 1991 senesinde Diamant Boart Craelius şirketinin ana distribütörü olarak kurulmuş olan DBC Makina, günümüzde Tüm

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 3. yıl. Faaliyet Raporu 200

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 3. yıl. Faaliyet Raporu 200 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. 3. yıl Faaliyet Raporu 200 İçindekiler Göstergeler 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı 6 Genel Müdürün Mesajı 8 Yönetim Kurulumuz 11 Yönetim 12 Şirket Profili 13 Tarihçe

Detaylı

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ

DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ Hazırlayan Tarhan SEZGİN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi DÖKÜM VE DÖVME ÜRÜNLERİ SITC NO: ARMONİZE NO: (Ürünlerin detayları ve açılımları

Detaylı

Yılmaz Redüktör Genel Bilgilendirme Semineri

Yılmaz Redüktör Genel Bilgilendirme Semineri Yılmaz Redüktör Genel Bilgilendirme Semineri Seminer Konuları: Firma Tanıtımı Redüktör Nedir ve Çeşitleri Yılmaz Redüktör Ürünleri Uluslararası Projelerde Yılmaz 2013 Yatırımlar & Projeler Redüktör Seçimi

Detaylı

TARİHÇE 1984 2002 alu-line 1991 2011 1994 1995 2012 Aksan Alüminyum 2013 46.500 200.000 1996 1997

TARİHÇE 1984  2002 alu-line 1991 2011 1994 1995 2012 Aksan Alüminyum 2013 46.500 200.000 1996 1997 hayatın her yerinde hayatın her yerinde 1984 yılında İstanbul Bayrampaşa da alüminyum levha üretimine başladı. 1991 yılında ilk ekstrüzyon presini kurarak alüminyum profil üretimine start verdi. 1994 te

Detaylı

MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı

MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı MUSTAFA AYDOĞDU Yönetim Kurulu Başkanı Sevgili Dostlar; Her sayımızda sizlerle farklı konularda paylaşımda bulunarak, daha fazla nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda çalışmalarımıza hiç durmadan, usanmadan

Detaylı

Kültürün Beşiği Mevlâna Diyarı Merkez Şehir KONYA

Kültürün Beşiği Mevlâna Diyarı Merkez Şehir KONYA Kültürün Beşiği Mevlâna Diyarı Merkez Şehir KONYA Nüfus : 2.038.555 Kişi Alan : 38.257 km² İhracat Miktarı : 1.295.469.000 USD Çatalhöyük Selçuklu Başkenti HER SOLUKTA YENİ BİR DÜNYA KURULUR GEL, NE OLURSAN

Detaylı

Türkdöküm MODEL DOSYA: Turkcast. TÜDÖKSAD da Yeni Dönem 18. Genel Kurul gerçekleşti. 2011 Döküm Üretimi. Metalurji Şöleni

Türkdöküm MODEL DOSYA: Turkcast. TÜDÖKSAD da Yeni Dönem 18. Genel Kurul gerçekleşti. 2011 Döküm Üretimi. Metalurji Şöleni Türkdöküm Turkcast Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği Yayın Organıdır. SAYI: 22 / OCAK - ŞUBAT - MART 2012 TÜDÖKSAD da Yeni Dönem 18. Genel Kurul gerçekleşti 2011 Döküm Üretimi Türkiye döküm sanayi 1,4

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

Yönetim Kurulu n. Sevgili Dostlar;

Yönetim Kurulu n. Sevgili Dostlar; Yönetim Kurulu n Sevgili Dostlar; Gelişen teknolojilerle birlikte ürünler arasındaki farklılıkların neredeyse kalmadığı bir dönemi yaşamaktayız. Bugünün başarılı kurumlarına baktığımız zaman, sahip olunan

Detaylı

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 Çevre Durum Raporu ARALIK-2012 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.ETİ KROM A.Ş. 3 1.1 Yönetim Organizasyonu ve Personel Bilgisi 4 1.2 Nakliye Lojistik Taşıma Yönetimi 4 2. Mevcut Yüksek

Detaylı

Şirket Profili. 2006 Faaliyet Raporu

Şirket Profili. 2006 Faaliyet Raporu Şirket Profili Ülkemizin kuruluş tarihi itibarıyla üçüncü, uzun ürün üretim kapasitesine göre ise en büyük entegre demir ve çelik fabrikası olan İSDEMİR, 3 Ekim 1970 tarihinde İskenderun un 17 km kuzeyinde

Detaylı

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ

ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi. Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ ME299 & ME 399 Bilgilendirilmesi Doç.Dr. Ahmet ERKLİĞ YAZ STAJLARI Staj Süreleri: Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin mezuniyeti için gerekli olan toplam staj (Pratik Çalışma) süresi 60 (altmış)

Detaylı