m-suite / PRNET Sayfa 1/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "m-suite / PRNET Sayfa 1/11"

Transkript

1 m-suite / PRNET Sayfa 1/11 file://c:\users\aycan.urkmez\desktop\serka basın yansımaları\serhat KALKINMA SERHAT KALKINMA AJANSI HAZİRAN 2013 BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ YAZILI BASIN SERKA SERKA, KARS' TA TOPLANDI Yayın Adı Yayın T arihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Anayurt Yerel Y ayınlar SERKA, Kars'ta toplandı Kars (Anayurt) - Serhat Kalkınm a A jansının (SERKA) 30.Olağan Yönetim Kurulu Top lantısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kars Valisi Eyüp T ep e Başkanlığında Kars1ta yapıldı. Kars, Ardahan, İğdır veağrı illerinde faaliyet yürüten SERKA'nın 30.O la ğ a n Yönetim Kurulu Top lantısı, Kars'ta Serhat Kalkınm a A jansı H izm et Binası'nda gerçekleştirildi. S ERKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kars Valisi Eyüp T ep e başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kars Belediye Başkanı N evzat Bozkuş, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ağrı, Ardahan ve İğdır T icaret ve Sanayi Odası Başkanları, Ağrı ve Ardahan İl G enci Meclis Başkanları katıldı. Top lantın ın ana gündem m addelerini güdüm lü proje destekleri ve Serhat Kalkınm a A jansının TRA2 Bölge Planı oluşturdu. G üdüm lü proje desteği dolayısıyla toplantıya Ağrı Vali Yardım cısı Rasim Belge de katılım sağladı. SERKA' NIN 30. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARS' TA YAPILDI Erzurum Yeni Gün Ulusal G azeteler 4 48 SE RKA'nın 30.Yönetim Kurulu toplantısı Kars'ta yapıldı Serhat Kalkınm a Ajansı'm n (SERKA) tim Kurulu Başkan Vekili Kars V alisi Kars, Ardahan, İğdır ve Ağn illerinde faaliyet yürüten SE RKA'nın 30.O la ğ a n Yönetim Kurulu Toplantısı, Kars'ta Serhat Kalkınm a Ajansı H izm et Binası'nda gerçekleştirildi. S ERKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kars Valisi Eyüp Tepe başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kars Belediye Başkam N evzat Bozkuş, Ardahan Belediye Başkam Faruk Köksoy, Ağn, Ardahan ve İğdır T icaret ve Sanayi Odası Başkanlan, Ağn ve Ardahan İl Genel M eclis Başkanlan katıldı. Top lantım n ana gündem m addelerini güdüm lü proje destekleri ve Serhat Kalkınm a Ajansı'm n TRA2 Bölge Plam oluşturdu. G üdüm lü proje desteği dolayısıyla toplantıya Ağn Vali Yardım cısı Rasim Belge de katılım sağladı. (İHA) 3 0.O la ğ a n Yönetim Kurulu Toplantısı, YöneEyüp Tepe Başkanlığı'nda Kars' ta yapıldı KARS' TA AŞIKLIK" KURSU An kara Belde Ulusal G azeteler 8 16 Kars'ta "Aşıklık" kursu A 1 KARS - M urat Çobanoğlu Aşıkları Korum a Derneği ve Kars Halk O zanları A şık Şenlik Kültür ve Yaşatm a Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Kars A şık la r Akadem isi" adlı proje kapsam ında aşıklara yönelik kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü nde düzenlenen kursta kentteki 15 aşığa eğitim veriliyor. Projeyle aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılm ası ve yaşatılm ası am açlanıyor. Kars A şıklar Akadem isi Başkanı Nazım İrfan Tannku lu, A A m uhabirine yaptığı açıklam ada, Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul eden projeyle aşıklara eğitim verdiklerini söyledi. Son yıllarda aşıklık kültürüne önem verildiğini, Kars'ın aşıklanyla tanınan bir kent olduğunu ifade eden Tannku lu, "Türkiye'nin en büyük aşıklar bayram ı 8 senedir Kars'ım ızda yapılıyor" dedi. Tannku lu, aşıklık geleneğinin devam ettirilm esi için çalışm alar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kars'ta geleneği devam ettiren asıklarlarım ızla beraber böyle bir akad em ik çalışm ayı yürütelim dedik ve çokta iyi oldu. Burada aşıklarım ıza aşıklık geleneği nedir? G eçm işim izde, günüm üzde ve geleceğim izde aşıklık geleneğinin nasıl devam ediyor? G elenek nasıl devam eder? Atışma, kafiye ve değişme konularında bilgiler veriyoruz. Bunun üstü vakıflaşma ve okullaşma olacaktır diye düşünüyorum." (A.A) SERKA YÖNETİMİ TOPLANDI Erzurum Pusula Yerel Yayınlar 4 24 S ERKA yönetim i toplandı \ T acettin D URM UŞ / KARS Serhat Kalkınm a A jansı'nm (SERKA) 30.O la ğ a n Yönetim Kurulu Top lantısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kars Valisi Eyüp T ep e başkanlığında Kars' ta yapıldı. Ağrı, Ardah an, İğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten S ERKA'm n yönetim toplantısı, Kars'ta Serhat Kalkınm a A jansı Hizm et Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantıya S E RKA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kars Valisi Eyüp Tepe, Ardahan V alisi Seyfettin Azizoğlu, Kars Belediye Başkanı N evzat Bozkuş, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, A ğrı, Ardahan ve İğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları, Ağrı ve Ardahan İl Genel M eclis Başkanları katıldı. Toplantın ın ana gündem m addelerini güdüm lü proje destekleri ve Serhat Kalkınm a Ajansı'nm TRA2 Bölge Planı oluşturdu. G üdüm lü proje desteği dolayısıyla toplantıya Ağrı Vali Yardım cısı Rasim Belge de katılım sağladı.

2 m-suite / PRNET Sayfa 2/ 11 file://c:\users\aycan.urkmez\desktop\serka basın yansımaları\serhat KALKINMA KARS' TA AŞIKLIK" KURSU İstanbul Son S aat Yerel Y ayınlar 5 30 Kars'ta "Aşıklık" kursu? "Kars Aşıklar Akademisi" adiı proje kapsamında aşıkiara yönelik düzenlenen kursla aşıklık geleneği yaşatılmaya çalışılıyor (AA) - M urat Çobanoğlu Aşıkları Korum a Derneği ve Kars Halk O zanları Aşık Şenlik Küttür ve Yaşatm a Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Kars A şıklar Akadem isi" adlı proje kapsam ında aşıklara yönelik kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor. H alk Eğitim Merkezi M üdürlüğü'nde düzenlenen kursta kentteki 15 aşığa eğitim veriliyor. Projeyle aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılm ası ve yaşatılm ası am açlanıyor. Kars A şık la r Akadem isi Başkanı Nazım İrfan Tanrıku lu, A A m uhabirine/yaptığı açıklam ada, Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul eden projeyle aşıklara eğitim verdiklerini söyledi. Son yıllarda aşıklık kültürüne önem verildiğini, Kars'ın aşıklarıyla tanınan bir kent olduğunu ifade eden Tanrıku lu, "Türkiye'nin en büyük a şıklar bayram ı 8 senedir Kars'ım ızda yapılıyor" dedi. Tanrıku lu, aşıklık geleneğinin devam ettirilm esi için çalışm alar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kars'ta geleneği devam ettiren aşılarlarım ızla beraber böyle bir akadem ik çalışm ayı yürütelim dedik ve çokta iyi oldu. Burada aşıklarım ıza aşıklık geleneği nedir? Geçm işim izde, günüm üzde ve geleceğim izde aşıklık geleneğinin nasıl devam ediyor? G elenek nasıl devam eder? Atışm a, kafiye ve değişm e konularında bilgiler veriyoruz. Bunun üstü vakıflaşm a ve okullaşm a olacaktır diye dü şünü yorum." Aşık G ültekin Bulutoğlu ise aldıkları eğitim de aşıklık kültürüyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler öğrendiklerini söyledi. A şıklık geleneğinde şiirler, heceler ve atışm alar olduğunu anlatan Bulutoğlu, "Bunların belli bir kural içinde olacağını, kafiyelerin, hecelerin nasıl olacağını bize derslerle, uygulam alarla gösteriyorlar. Bizim için çok faydalı oldu" diye konuştu. KARS' TA AŞIKLIK" KURSU Bizim Anadolu G azetesi Yerel Y ayın lar Kars'ta "Aşıklık" kursu KARS - M urat Çobanoğlu Aşıkları Korum a Derneği ve Kars Halk O zanları A şık Ş enlik Kültür ve Yaşatm a Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Kars A şıklar Akadem isi" adlı proje kapsam ında aşıklara yönelik kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor. Halk Eğitim Merkezi M üdürlüğü'nde düzenlenen kursta kentteki 15 aşığa eğitim veriliyor. Projeyle aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılm ası ve yaşatılm ası am açlanıyor. Kars A şıklar Akadem isi Başkanı Nazım İrfan Tannku lu, yaptığı açıklam ada, Serhat Kalkınm a A jansı tarafından kabul eden projeyle aşıklara eğitim verdiklerini söyledi. Son yıllarda aşıklık kültürüne önem verildiğini, Kars'ın aşıklarıyla ianınan b ir kent olduğunu ifade eden Tannku lu, "Türkiye'nin en büyük a şıklar bayram ı 8 senedir Kars'ım ızda yapılıyor" dedi. Tannku lu, aşıklık geleneğinin d e -1 vam ettirilm esi için çalışm alar yaptıklanm belirterek, şöyle konuştu: "Kars'ta geleneği devam ettiren aşıklarlarım ızla beraber böyle b ir akad em ik çalışm ayı yürütelim dedik ve çokta iyi oldu. Burada aşıklanm ıza aşıklık geleneği nedir? Geçm işim izde, günüm üzde ve geleceğim izde aşıklık geleneğinin nasıl devam ediyor? G elenek nasıl devam eder? Atışm a, kafiye ve değişm e konularında bilgiler veriyoruz. Bunun üstü vakıflaşm a ve okullaşm a olacaktır diye düşünüyorum." A şık Gültekin Bulutoğlu ise aldıkları eğitim de aşıklık kültürüyle ilgili daha aynntılı bilgiler öğrendiklerini söyledi. A şıklık geleneğinde şiirler, heceler ve atışm alar olduğunu anlatan Bulutoğlu, "Bunların belli bir kural içinde olacağını, kafiyelerin, hecelerin nasıl olacağını bize derslerle, uygulamalarla gösteriyorlar. Bizim için çok faydalı oldu" diye konuştu. KARS' TA AŞIKLIK" KURSU Günboyu Ulusal G azeteler 2 56 Kars'ta "Aşıklık" kursu "Kars A şıklar Akadem isi" adlı proje kapsam ında aşıklara yönelik düzenlenen kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor M urat Çobanoğlu Aşıkları Konuna Derneği ve Kars Halk O zanlan A şık Şenlik Kültür ve Yaşatm a Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Kars Aşıklar Akadem isi" adlı proje kapsam ında, aşıklara yönelik kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor. Halk Eğitim Merkezi M üdürlüğü'nde düzenlenen kursta kentteki 15 aşığa, eğitim veriliyor. Projeyle aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılm ası ve yaşatılm ası am açlanıyor. Kars A şıjd a r Akadem isi Başkanı Nazım İrfan Tanrıku lu, yaptığı açıklam ada, Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul eden projeyle aşıklara eğitim verdiklerini söyledi. Son yıllarda, aşıklık kültürüne önem verildiğini, Kars'ın aşıklanyla tanınan b ir kent olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Türkiye'nin en büyük aşıklar bayram ı 8 senedir Kars'ım ızda yapılıyor" dedi. T anrıku lu, a şıklık geleneğinin devam ettirilm esi için çalışm alar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kars'ta geleneği devam ettiren aşıklarlarım ızla beraber böyle bir akadem ik çalışm ayı yürütelim dedik ve çokta iyi oldu. Burada, aşıklarım ıza aşıklık geleneği nedir? Geçm işim izde, günüm üzde ve geleceğim izde aşıklık geleneğinin nasıl devam ediyor? G elenek nasıl devam eder? Atışm a, kafiye ve değişm e konularında bilgiler veriyoruz. Bunun üstü vakıflaşm a ve okullaşm a olacaktır diye düşünüyorum." A şık G iiltekin Bululoğlu ise aldıkları eğitim de aşıklık kültürüyle ilgili daha ayrıntılı bilgiler öğrendiklerini söyledi. A şıklık geleneğinde şiirler, heceler ve atışm alar olduğunu anlatan Bulutoğlu, "Bunların belli bir kural içinde olacağını, kafiyelerin, hecelerin nasıl olacağını bize derslerle, uygulamalarla gösteriyorlar. Bizim için çok faydalı oldu" diye konuştu. (AA) KARS' TA AŞIKLIK" KURSU Yayın Adı Yayın T arihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm An kara G ündem Yerel Y ayınlar Kars'ta "Aşıklık" kursu KARS - M urat Çobanoğlu Aşıkları Korum a Derneği ve Kars Halk O zanları A şık Şenlik Kül tü r ve Yaşatm a D erneği işbirliğiyle hazırlanan "Kars A şıklar Akadem isi" adlı proje kapsam ında aşıklara yönelik kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor. Halk Eğitim Merkezi M üdüriüğü'nde düzenlenen kursta kentteki 15 aşığa eğitim veriliyor. Projeyle aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılm ası ve yaşatılm ası am açlanıyor. Kars A şıklar Akadem isi Başkanı Nazım İrfan T anrıku lu, yaptığı açıklam ada. Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul eden projeyle aşıklara eğitim verdiklerini söyledi. Son yıllarda aşıklık kültürüne önem verildiğini. Kars'ın aşıklanyla tanınan bir kent olduğunu ifade eden Tanrıku lu, "Türkiye'nin en büyük a şıklar bayram ı 8 senedir Kars'ım ızda yapılıyor" dedi.

3 m-suite / PRNET Sayfa 3/ 11 file://c:\users\aycan.urkmez\desktop\serka basın yansımaları\serhat KALKINMA İĞDIR' DA HAYVANCILIK. Dünya Kobiden Ulusal G azete Ekleri 2 70 İğdır' da hayvancılık... İğdır, ülkem izde güneşi ilk gören yer. Erm enistan, A zerbeycan'ın özerk Cum huriyeti Nah cıvan ve İran'a sının olan bir serh at ketti. Biraz tarihe m erak) olanlar bu kadim yöreyi Uzun Haşan Padişah ın da m erkez edindiğini bilir. Yöreye gidenlerin Ani ören yerinden İshak Paşa Sarayı na yerleşik insanının taşı dillendiren ustalığı karşısında şaşm am ası m üm kün m ü? Aras suyunun suladığı, pam uk üretilen, kaysı ve diğer m eyvelerim e ünlü b ir yu rt parçası İğdır. İğdır 5 bin 537 m etre yüksekliğ indeki Ağn Dağı'nın zirvelerini seyreden, biraz ileride Ç aldıran a ulaştığınız M uradiye'den g eçerek Van Götti'ne selam verd iğiniz yerdir. Yüce dağlan, yülcsekplatolan, serin yaylalan üe kendine özgü birikim leri, zenginlikleri ve kültürü olan yu rt parçasıdır buralar. Her yerde, uygun olan her ortam da dile getirdiğim bir ilkeyi anım satayım : Elinin m enzili altındaki kaynaklan etkin ve verim li kullanam ayan toplum lar, dışardan gelen kaynaklan da asla verim li kullan am ıyor ve çarçur ediyor. Elim izin altındaki kaynaklarım ızla başında topraklarım ız geliyor... O topraklarda etkin ve verim li tanm sal üretim ve hayvancılık yaparruyorsak. inanın bana oraya gelen çok iyi niyetli yatırım cılara da gerçek desteği veremeyiz. Serhat Kalkınma Ajansı, (SERKA) yörenin önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkla ilgili bir toplana düzenliyor. Genel S ekreter Hüseyin Tutar. Doç.Dr. M ehm et San, Doç. Dr. Yücel Ünal, Yrd. Doç. Dr. Ö sm etullah Arvas, yörede yaşayan insanlar olarak d eğerlen dirm eler yapıyor. D eğerlendirm eleri özetleyerek paylaşalım : Ülkem izin genelinde olduğu gibi. İğdır yöresinde de üreticilerin örgütlenm e düzeyleri çok düşük. O rtaklık kültürü çckaytf, in sanlar "kiiçük olsun benim dsun"algıanı aşam am ış durum da. Yöre insanının "geleneksel yöntem lere bağlılıktaki taassubu" gelişm e yaratm anın önündeki en büyük engel Yörede yaşayanlann kendi içlerinde, yöredeki kam u birim leriyle, sivil inisiyatiflerle iletişimlerinde sınıfı geçmelerine im - kana yok... Hayvan bannaklanrun modernleştiril- «Sff meşindeki en büyük engeli, geleneksel anlayöresinde DE Y l? 3 taassupla bağlı olm a oluşturuyor. Ü RETİCİLERİN * Yöred eki hayvan varlığının büyük ço- Ö RG Ü TLEN M E ğunhıgunu "yerli sığır" oluşturuyor. Bu hay-. D ÜZEYLERİ ÇOK DÜŞÜK, vanlann süt ve et verim leri çok düşük. O RTAKLIK KÜLTÜRÜ Hayvancılık işletm eleri rençberlik, kü-çok ZAYIF. İN SANLAR çükevtipiüretim iaşab ilm işdegl..ö itgütlühay"k Ü Ç Û K O LSUN BENİM vancılıkta bazı g irişim ler olsa da yörenin ka- OLSUN"ALGISINI derini değiştirecek güçte değil. A Ş AM A M IŞ DURUM DA.. üreticinin örgütlen m em iş olm ası, yörey İNSANININ A hayvancılıkta üretilen değerlerden aslan pa- "G E LE NEKSEL YÖNTEM LER E 1A kom ısy oncuların alm asına yol BAĞLILIKTAKİ 'A qr, A TA A S S U B U " G ELİŞM E # Yöreye getirilen kültür ırkı hayvancılığa YARATM AN IN da geleneksel yöntem lerle bakıldığı için ülkeö N ÜN D EK İ EN BÜYÜK nin diğer yörelerindeki ortalam anın altında b ir EN G EL verim elde ediliyor. İğdır'a yapılan bir hazır giyim tesisinin açılışı için gittim.,. Yukanda özetleyerek aktardığım saptam alan da "Serhatta G ündem " gazetesinin 3'ncü sayısından aktardım. Yöreye yakınlığını bildiğim Kalkınm a Bakanı C evdet Yılm az a bir çağnm var. Siz öncülük edin; 1. Kalkınm a Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Tekn oloji Bakanlığı, Ekonom i Bakanlığı, G ıda, Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, KO SG EB ve Kalkınm a Ajanslan'nın yetkilileriyle bir toplantı yaparak havzalar bağlam ında uygulanabilir olan işlerin bir döküm ünü yapalım. 2. Yörede tanm. hayvancılık, im alat ve hizm et kesim inde fiziki serm ayenin bir envanterini çıkardım : Yollar, havaalanlan, turizm olanakların ın neler olduğuna ilişkin net bilgi edinelim. Ö zellikle hayvancılıkta yurttaşın eğitim i, parçalanm ış arazilerin örgüdenm esi, kaba yem üretim olanaklan, süt ve e t ürünleri degerfendirm e konulanın açık yürekle ele alalım. 3. M evlana'nın sözünü dinleyelim : "İki yol v a r her insanın önünde/ Kolayını arar gelenekte dinin de/ İçindeki sese kulak verirse eğer/ Farklı yo lla r bulacaktır derinde. " G elenek taassubundan kurtulm ak için yapılm ası g erekenler konusunda b ir ortak akıl, ortak dil, ortak değer, ortak irade ortaya koyalım İnsanlarım ıza günüm üz koşullarına uygun bakış açısı kazandırılm ası için bütün gücüm üzü ortaya koyalım. 4.Söylen ecek her sözün bir fizibilitesi olm asını sağlayalım...h ayali projelerle yaratılan illüzyonlara firsat verm eyelim. Eleştirel aklı kullanalım, bizim eksiklerim izi tam am layanlara, yanlışlarım ızı dü zeltenlere daha çok sevgi ve saygı duym ayı hep birlikte öğrenelim ve yaşam a taşıyalım 5.Y apılan çalışm alan sürekli raporiayarak kam uoyu ile paylaşalım...a ngajm anlanrruzı. hesaplarım ızı, kitaplarım ızı, yarattığ ım ız sonuçlan özgüvenle herkesle tartışm a düzeyine erişelim... Bütün bunlan yapm ak, ülkem iz için çok zor olan şeyler değil... Rüştü BOZKURT rustutxizkijrt9dunya.com AŞIKLIK GELENEĞİ DEVAM ETSİN DİYE KURS AÇILDI Yeni Asya Ulusal Gazeteler 4 51 A şıklık geleneği devam etsin diye kurs açıldı M URAT Çobanoğlu /Yşıkbın Korum a Derneği ve Kars Halk Ozanları Aşık Şenlik Kültür ve Yaşatm a Derneği işbirliğiyle hazırlanan "Kars A şıklar Akadem isi" adlı proje kapsam ında aşıklara yönelik kursla aşıklık geleneği yaşatılm aya çalışılıyor. Halk Eğitim Merkezi M üdürlüğü'nde düzenlenen kursta şehirdeki lf> aşığa eğitim veriliyor. Projeyle aşıklık geleneğinin gelecek nesillere aktarılm ası ve yaşatılm ası am açlanıyor. Kars.Aşıklar Akadem isi Başkam Nazını irfan Taıınkulu, Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kalxıl eden projeyle aşıklara eğitim verdiklerini söyledi. Tannkulu, aşıklık geleneğinin Halk Eğitim Merkezi M üdürlüğitnda M Ö za nlenen kursta şehirdeki 15 aşığa eğitim veriliyor. FOTOCRAfiAR: Ç A C t a r se fe r i aş / m devam ettirilm esi için çalışm alar yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kars'ta geleneği devam ettiren aşıklarianm ızla beraber böyle bâr akad em ik çalışm ayı yürütelim ekttik \e çokta iyi oldu. Burada aşıklarım ıza aşıklık geleneği nedir? G eçm işim izde, günüm üzde ve geleceğim izde aşıklık geleneğinin nasıl devam ediyor? G elenek nasıl devam eder? Atışm a, kafiye ve değişm e konularında bilgiler veriyoruz. Bunun üstü \-akıflaşma ve okullaşma olacaktır diye düşünüyorum." Kars / aa RÜŞTÜ BOZKURT Dünya Ulusal G azeteler 9 96 v... w w B UZD AĞININ DİBİ Rüştü BOZKURT rustubo2kurt9dunya.com İğdır'da yeni bir um ut projesi Epey zam andır İğdır'ı bir kez daha görm eyi planlıyordum. G eride bıraktığım ız perşem be günü İzm ir kökenli FG Group'un ve kurucusu Fuat G özaçan'ın girişim ini yerinde görm ek için İğdır'daydım. Sıkıntılı bir yolcu luk olacağını bile bile, Ağrı D ağı'nın doruklannı seyrettiğim iz, Aras suyunun can verdiği ovasında pam uk üretilen, kaysısı ve diğer m eyveleri ile ünlü bu yurt parçasını bir kez daha görm ek, değişm eleri kavrayabilm ek için uykusuz iki geceyi göze aldım. FG Group'un projesinin fa rklılık yaratan özellikleri var: Birincisi; proje sadece İğdır'a odaklı değil. İğdır. Kars ve Ardahan'ı Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) faaliyet alanını hedefleyen bir' havza anlayışı" ile hazırlanm ış. Bu. ülkem izin geleceğini irışa etm ede önem li bir adım ; gözden ırak tutulm am ası gereken bir anlayış ve bakış açısı değişism esi. İkincisi; T eşv ik Sistem inde yapılan değişikliklerle sağlanan avan tajlar dikkate alınm ış. Asıl önem lisi FG G roup, ilgili bakanlıklar ve yerel ör w gü çlenm elerle projesini İĞ D IR'D A BAŞLAYAN YEN İ YATIRIM AN LA YIŞ IN I BİR "U LU SAL PROJE" M ANTIĞ I İLE ELE ALM ALI; "...BİZDE BÖYLE PRO JELER BAŞARILI O LM UYO R" N O KTA SIN A G ÖTÜREN BAŞARIS IZLIKLARIN YÜ K LED İĞ İ M ALİYETİ Ö D EM EM ELİYİZ. 12 yıllık bir gelecek üzerine inşa edilm esini sağlam ış. Aynca, çok büyük bir yatınm yapm a yerine, kollayarak gelişm e stratejisini benim sem iş. Projede havza algısı yanında sineıjik küm elenm e yaratm a am acı da benim senm iş. Başlangıç noktasına hassas bağ lılık ilkesine uyulduğu izlenim i edindim. Üçüncü bir özellik, FG G rubun küresel nitelikte ağlara sahip olması... Hazır bir müşteri ağı olduğu gibi. Hollanda odaklı Ar-Ge olanaklan da var. Fuga, Tigerhill gibi markalara sahip.

4 m-suite / PRNET Sayfa 4/ 11 Yılda 100 m ilyon Avro satın alm a yapan bir ölçeğe ulaşm ış. Müşteri know -how 'ı açısından da potansiyele sahip. FG G ruoup'un küresel ağı, havsa bakışı, küm elenm e algısı, kadem eli gelişm e stratejisi, teşvikleri 12 yıllık b ir proje kapsam ında ele alm ası ve kam u yönetim i ile bir çeşit sözleşm e yapılm ası, çalışm a koşullan, çocuk işçi çalıştırm am a taahhüdü ve çevre özeni konusunda angajm anları, kurucu-yöneticisinin vizyoner kişiliği yatınm açısından um ut verici. Açılışı AKP'nın ekonom iden sorum lu G enel Başkan Yardım cısı Num an Kurtulm uşa yaptırılm ası da, en üst A iyasi gücün projeye angaje edilm esi bakım ından önem li bir ustalığın kanıtı., Bugüne kadar başlangıç niyetleri çok iyi olan ve kağıt üzerinde çok düzgün ve çekici gözüken, kam uoyuna yapılan açıklam alarda her şeyi dört dörtlü ka österen çok sayıda girişim e tanıklık ettim. Arka plana ve aynntıya özen gösterilm ediği için o projelerin nasıl "beklenti çöküşü" yaşattığını da yüreğim kanayarak izledim. Sütten ağzı çok yanm ış olanlardanım. "Sütten ağzı yanının yoğurdu üfleyerek yem esini" hoş görm elisiniz. İğdır, Kars ve Ardahan'ı içeren FG Group'un girişim ini içtenlikle alkışlıyor ve kutluyorum. Yaklaşık yanm yüzyıllık deneyim im "övgüye kabız, sövgüye am el" olm am ak gerektiğini bana öğretti. Alkışladığım ız girişim lerinin başarılı olm ası için eleştirilerim izi yap m azsak "yanm iş" yapm ış oluruz. Halkım ız," Yanm doktor candan eder, yanm im am dinelen eder" der. Yanm projeler de başansız olduklannda toplum un" iş yapm a enerjisini girişim ci serm ayesini çarçur eder" FG Group'un bu yeni atılım ını ekonom inin bütün aktörleri yakından izlem eli, öncelikle Teşvik Sistem inden sorum lu kam u birim leri proje ile ilgili bütün taahhütlerini yazılı hale getirerek kam uoyu ile paylaşm alı. G irişim ci FG G roup, taahhütlerini yazılı belge haline getirerek, bölge insanı kadar bütün kam uoyuna sunm alı. Seçilm iş ve atanm ış yerel yönetim yetkililerinin taahhütleri kadar ayrıntıdaki tutum ve davranışlan bir koordinasyon m ekanizm ası ile belgelenm ek. Sivil toplum örgütleri, kendi sorum luluklarım belirlem eli ve proje kapsam ında yerini alm alı. Bütün bunlar yetm ez m utlaka sistem li işleyebilen b ir "gözetim ve denetim m ekanizm ası" kurulm alı, işletilm eli, ulaştığı sonuçlar da kam uoyu ile paylaşılm alı. Özellikle de İğdır'da düzenli bilgilendirme toplantıları yapılmalı. Geçmişteki yönetim metot ve tekniklerinden farklı, günün koşullarına uygun bir "ortak proje" algısı öne çıkmalı. İğdır'da başlayan bu yeni yatınm anlayışını b ir "ulusal proje" m antığı ile ele alm alı; geçm işte çok tanıklık ettiğim iz"... bizde böyle proj eler başarılı olm uyor" noktasına götüren başansdıklann yüklediği m aliyeti ödem em eliyiz. Nedenleri ve kaynaklan ne olursa olsun, yeni bir başansızlıkla serhat insanım ızın um udunu boşa çıkarm ayalım. Güzel başlayıp, kötü bitirişlerin bu ülkeye verdiği zaran hepim iz biliyoruz. Hata yap m ak insanın hakkıdır, am a aynı hatalan tekrarlam am a hakkım ız yoktur... İĞDIR' DA Yayın Adı Yayın T arihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Eskişehir Sakarya Yerel Yayınlar İğdır'da hayvancılık... İğdır ülkem izde güneşi ilk gören yer. Erm enistan, Azerbeycan'ın Ö zerik Cum h uriyet Nahcıvan ve Iran' a sının olan bir serh at kenti. Biraz tarihe m erakı olanlar bu kadim yöreyi Uzun Haşan Padışah'ın yöreyi m erkez edildiğini bilir. Ani ören yerinden Ishak Pöşa Sarayı'na yörenin yerleşik insanının taşı dillendiren ustalığı karşısında Aras suyunun suladığı, pam uk üretilen, kaysı ve diğer m eyveleri ile ünlü b ir yurt parçası İğdır. İğdır 5 bin 537 m etre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvelerini seyreden, biraz ileride Çaldıran'a ulaştığınız M uradiye'den geçerek Van G ölü'ne selam verd iğiniz yüce dağlan, yüksek platolan, serin yaylaları ile kendine özgü birikim leri, zenginlikleri ve kültürel olan bir havza burası... Her yerde, uygun olan her ortam da dile getirdiğim bir ilkeyi anım sayalım : Elinin m enzili altındaki kaynakları etkin ve verim li kullanam ayan toplum lar, dışardan gelen kaynakları da asla verim li kullanam ıyor ve çarçur ediyor. Elim izin altındaki kaynaklarım ızın başında topraklanınız geliyor...o topraklarda etkin ve verim li tanm sal üretim ve hayvancılık yapam ıyorsak, inanın bana oraya gelen çok iyi niyetli yatınm cılara da gerçek desteği verem iyiz. Serhat Kalkınm a Ajansı(SERKA) yörenin önem li geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkla ilgili bir toplantı düzenliyor. G enel S ekreter Hüseyin Tutar, Doç.Dr. M ehm et Sarı, Doç. Dr.Yücel Ünal, Yrd.D oç.d r. Ösm etullah A rvas yörede yaşayan in sanlar olarak değerlen dirm eler yapıyor. D eğerlendirm eleri özetleyerek paylaşalım : Ülkem izin genelinde olduğu gibi, İğdır yöresinde de üreticilerin örgütlenm e düzeyleri çok düşük. O rtaklık kültürü çok zayıf, in sanlar "küçük olsun benim olsun" algısını aşam am ış durum da. Yöne inanının "geleneksel yöntem lere bağlılıktaki taassubu " gelişm e yaratm anın önündeki en büyük engel. Yörede yaşayanlann kendi içlerinde, yöredeki kam u birim leriyle, sivil inisiyatiflerle iletişim lerinde sınıfı geçm elerine im kana yok. Hayvan barınaklannın m odernleştirilm esindeki en büyük engeli, geleneksel anlayışa taassupla bağlı olm ası oluşturuyor. «Yöredeki hayvan varlığının büyük çoğunluğunu "yerli sığır" oluşturuyor. Bu hayvanlann süt ve e t verim leri çok düşük. Hayvancılık işletm eleri ren çberlik, küçük ev tipi üretim i aşabilm iş değil... Örgütlü hayvancılıkta bazı g irişim ler olsa da yörenin kaderini değiştirecek güçte değil. Ü reticinin örgütlen m em iş olm ası, yörede hayvancılıkta üretilen değerlerden aslan payını ancılann, kom isyoncuların alm asına yol açıyor. Yöreye getirilen kültür ırkı hayvancılığa da geleneksel yöntem lerle bakıldığı için ülkenin diğer yörelerin deki ortalam anın altında bir verim elde ediliyor. İğdır'a yapılan bir h azır giyim tesisinin açılışı için gittim... Yukanda özetleyerek aktardığım saptam alan da "Serhat'ta G ündem " gazetesinin 3.'cu sayısından aktardım. Yöreye yakınlığını bildiğim Kalkınm a Bakanı Cevdet Yılm az'a bir çağnm var.s iz öncülük edin; 1.Kalkınm a Bakanlığı, Bilim,Sanayi ve T ekn oloji Bakanlığı, Ekonom i Bakanlığı,G ıda,tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı KO SG EB ve Kalkınam Ajansları'nın yetkilileri ile bir toplantı yaparak havzalar bağlam ında uygulanabilir olan işlerin bir döküm ünü yapalım. 2.Yörede tanm, hayvancılık, im alat ve hizm et kesim inde fiziki serm ayenin bir envanterini çıkanlım : Yollar, havaalanları, turizm olanaklannın neler olduğuna ilişkin net bilgi edin elim.ö zellikle hayvancılıkta yurttaşın eğitim i, parçalanm ış arazilerin örgütlenm esi, kaba yem üretim olanaklan, süt ve et ürünleri değerlendirm e konulannı açık yürekle ele alalım. 3. M evlana'nın sözünü dinleyelim : " İki yol v a r her insanın önünde/ Kolayını arar gelenekte dinin de/ içindeki sese kulak verirse eğer/ Farklı yo lla r bu lacaktır derinde". G elenek taassubundan kurtulm ak için yapılm ası gerekenler konusunda bir ortak akıl, ortak dil, ortak değer, ortak irade ortaya koyalım, tnsanlanm ıza günüm üz koşullarına uygun bakış açısı kazandınlm ası için bütün gücüm üzü ortaya koyalım. 4.Söylen ecek her sözün bir fizibilitesi olm asını sağlayalım...h ayalı projelerle yaratılan illüzyonlara fırsat verm eyelim. Eleştirel akalı kullanalım, bizim eksiklerim izi tam am layanlara, yan lışlarım ızı düzeltenlere daha çok sevgi ve saygı duym ayı hep birlikte öğrenelim ve yaşam a taşıyalım. 5.Yapılan çalışm aları sürekli raporlayarak kam uoyu ile paylaşalım...angajm anlanm ı zı, hesaplanm ızı, kitaplarım ızı, yarattığım ız sonuçlan özgüvenle herkesle tartışma düzeyine erişelim... Bütün bunlan yapma ülkemiz için çok zor olan şeyler değil... KARS' TA AŞIKLAR AKADEMİSİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ An kara Son Söz Yerel Y ayın lar Kars'ta A şıklar Akadem isi Projesi hayata geçirildi KARS (İHA) - Kars'ta aşıklık geleneğinin daha bilim sel şekilde icra edilm esi için hazırlanan A şıklar Akadem isi Projesi, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından kabul edilerek hayata geçirildi. Kars Belediye Başkanlığı'nın ö ncülük ettiği ve kente m evcut olan iki aşıklar derneğinin hazırladığı proje kapsam ında bugün açıklara ilk dersleri verildi. Halk Eğitim M erkezi'nde düzenlenen A şıklar Akadem isi'ne Nazım Hikm et Tanrıku lu başkanlık edecek, akadem ide aşıklara akad em isyenler tarafından bilgiler verilecek. Tanrıkulu; "A şıklar Akadem isinin çok önem li bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Burada bir birim izle beraber olacağız. A rkad aşlarım ız birbirinden bilgi alış-veı işi yapacak. Bilm edikleri şeyleri akadem isyenler tarafından öğrenecekler" dedi. Daha sonra söz alan Kars Belediye Başkam Nevzat Bozkuş'ta A şıklar Akadem isi Projesi'nin Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul edilerek hayata geçirildiğini söyledi. Bozkuş; "Bu tü r eksikliklerim izin giderilm esi için Kalkınm a A jansı'm iza iki derneğim iz adına m üracaatım ızı yaptık. Ve sonuçta bu proje kapsam ını içerisinde biraz öncede ifade ettim. Kars A şıklar A kadem isi adı altında değerli hocalanm ızın katkılarıyla ozan lanm ız kendi eksikliklerini, kendi bildiklerini veya aktarm ak istedikleri konuları daha doğrusu herkes istediği şekilde kendisini ifade edecek" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı N evzat Bozkuş, hedeflerinin ileride Kars'ta A şıklar Vakfı kurm ak olduğunu da sözlerin e ekledi. Yapılan konuşm alann ardından derse geçildi. Karslı aşıklara dallarında uzm an akadem isyenler tarafından ders verildi. A şıklar Akadem isi'ııd e aşıklara 1 hafta süreyle ders verilecek.

5 m-suite / PRNET Sayfa 5/11 ASIKLAR AKADEMİSİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ Yayın Adı Yayın T arihi Tiraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Erzurum Milletin Sesi Ulusal G azeteler x A sıklar Akadem isi Projesi Hayata Geçirildi Kars'ta aşıklık geleneğinin daha bilim sel şekilde icra edilm esi için hazırlanan Aşıklar Akadem isi Projesi, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından kabul edilerek hayata geçirildi. Kars Belediye Başkanlığı'm n ö ncülük ettiği ve kente m evcut olan iki a şıklar derneğinin hazırladığı proje kapsam ında bugün açıklara ilk dersleri verildi. Halk Eğitim M erkezi'nde düzenlenen A şıklar Akadem isi'ne Nazım Hikm et Tanrıkulu başkanlık edecek, akadem ide aşıklara akad em isyenler tarafından bilgiler verilecek. Tanrıkulu; "Aşıklar A k adem isi1nin çok önem li bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Burada bir birim izle beraber olacağız. A rkad aşlarım ız birbirinden bilgi alış-verişi yapacak. Bilm edikleri şeyleri akadem isyenler tarafından öğren ecekler" dedi. Daha sonra söz alan Kars Belediye Başkanı N evzat Bozkuş'ta A şıklar Akadem isi Projcsi'nin Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul edilerek hayata geçirildiğini söyledi. Bozkuş; "Bu tü r eksikliklerim izin giderilm esi için Kalkınm a A jansı'm iza iki derneğim iz adına m üracaatım ızı yaptık. Ve sonuçta bu proje kapsam ını içerisinde biraz öncede ifade ettim. Kars A şıklar Akadem isi adı altında değerli hocalarım ızın katkılanyla ozan larım ız kendi eksikliklerini, kendi bildiklerini veya aktarm ak istedikleri konuları daha doğrusu herkes istediği şekilde kendisini ifade edecek" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, hedeflerinin ileride Kars'ta A şıklar Vakfı kurm ak olduğunu da sözlerine ekledi. Yapılan konuşm aların ardından derse geçildi. Karslı aşıklara dallarında uzm an akadem isyenler tarafından ders verildi. A şıklar Akadem isi'nde aşıklara 1 hafta süreyle ders verilecek. KARS' TA AŞIKLAR AKADEMİSİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ Erzurum Pusula Yerel Y ayınlar 7 88 Kars'ta A şıklar Akadem isi Projesi hayata geçirildi Kars'ta aşıklık geleneğinin daha bilim sel şekilde icra edilm esi için hazırlanan A şıklar Akadem isi Projesi, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından kabul edilerek hayata geçirildi. Kars Belediye Başkanlığının ö ncülük ettiği ve kente m evcut olan iki aşıklar derneğinin hazırladığı proje kapsam ında bugün açıklara ilk dersleri verildi. Halk Eğitim M erkezi'nde düzenlenen A şıklar A kadem isi'ne Nazım Hikm et Tanrıkulu başkanlık edecek, akadem ide aşıklara akadem isyenler tarafından bilgiler verilecek. Tanrıkulu; "Aşıklar Akadem isi'nin çok önem li bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Burada bir birim izle beraber olacağız. A rkad aşlarım ız birbirinden bilgi alış-verişi yapacak. Bilm edikleri şeyleri akadem isyenler tarafından öğrenecekler" dedi. Daha sonra söz alan Kars Belediye Başkanı N evzat Bozkuş'ta Aşıklar Akadem isi Projesi'nin Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul edilerek hayata geçirildiğini söyledi. Bozkuş; "Bu tü r eksikliklerim izin giderilm esi için Kalkınm a Ajansı'm iza iki derneğim iz adına m üracaatım ızı yaptık. Kars A şıklar Akadem isi adı altında değerli hocalarım ızın katkılarıyla ozan larım ız kendi eksikliklerini, kendi bildiklerini veya aktarm ak istedikleri konuları daha doğrusu herkes istediği şekilde kendisini ifade edecek" şeklinde konuştu. Yapılan konuşm aların ardından derse geçildi. Karslı aşıklara dallarında uzm an akad em isyenler tarafından ders verildi. A şıklar Akadem isi'nde aşıklara 1 hafta süreyle ders verilecek. AŞIKLAR AKADEMİSİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ Erzurum Yeni Gün Ulusal G azeteler 2 45 A şıklar Akadem isi Projesi hayata geçirildi Kars'ta aşıklık geleneğinin daha bilim sel şekilde icra edilm esi için hazırlanan A şıklar Akadem isi Projesi, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından kabul edilerek hayata geçirildi. Kars Belediye Başkanlığı'nın öncülük ettiği ve kente m evcut olan iki a şıklar dem eğinin hazırladığı proje kapsam ında bugün açıklara ilk dersleri verildi. Halk Eğitim M erkezi'nde düzenlenen A şıklar A kadem isi'ne Nazım Hikm et Tanrı- kulu başkanlık edecek, akadem ide aşıklara akad em isyenler tarafından bilgiler verilecek. Tannkulu; "Aşıklar Akadem isi'nin çok önem li bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Burada bir birim izle beraber olacağız. Arkad aşlan m ız birbirinden bilgi alış-verişi yapacak. Bilm edikleri şeyleri akad em isyenler tarafından öğrenecekler" dedi. Daha sonra söz alan Kars Belediye Başkam Nevzat Bozkuş'ta A şıklar Akadem isi Projesi'nin Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul edilerek hayata geçirildiğini söyledi. Bozkuş; "Bu tü r eksikliklerim izin giderilm esi için Kalkınm a A jansı'm iza iki dem eğim iz adına m üracaatım ızı yaptık. Ve sonuçta bu proje kapsam ını içerisinde biraz öncede ifade ettim. Kare A şıklar Akadem isi adı altında değerli hocalarım ızın katkılarıyla ozan lanm ız kendi eksikliklerini, kendi bildiklerini veya aktarm ak istedikleri konulan daha doğrusu herkes istediği şekilde kendisini ifade edecek" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, hedeflerinin ileride Kars'ta A şıklar Vakfı kurm ak olduğunu da sözlerine ekledi. Yapüan konuşm aların ardından derse geçildi. Karslı aşıklara dallarında uzm an akadem isyenler tarafından ders verildi. A şıklar Akadem isi'nde aşıklara 1 hafta süreyle ders verilecek. (IHA) ERZURUM DERS ALSIN! Erzurum Yeni Kuşak Yerel Y ayın lar 7 80 Erzurum ders alsın! Kars'ta aşıklık geleneğinin daha bilim sel şekilde icra edilm esi için hazırlanan A şıklar Akadem isi Projesi, Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından kabul edilerek hayata geçirildi. Kars Belediye Başkanlığı'nın öncülük ettiği ve kente m evcut olan iki aşık la r derneğinin hazırladığı proje kapsam ında bugün açıklara ilk dersleri verildi. Halk Eğitim M erkezi'nde düzenlenen A şıklar Akadem isi'ne Nazım Hikm et Tanrıkulu başkanlık edecek, akadem ide aşıklara akad em isyenler tarafından bilgiler verilecek.it anrıku lu ; "Aşıklar Akadem isi'nin çok önem li bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Burada b irb irim iz le beraber olacağız. A rkadaşlarım ız birbirinden bilgi alış-verişi yapacak. Bilm edikleri şeyleri akad em isyenler tarafından öğrenecekler" dedi. Daha sonra söz alan Kars Belediye Başkanı N evzat Bozkuş'ta A şıklar Akadem isi Projesi'nin Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul edilerek hayata geçirildiğini söyledi.bozkuş; "Bu tü r eksikliklerim izin giderilm esi için Kalkınm a A jansı'm iza iki derneğim iz adına m üracaatım ızı yaptık. Ve sonuçta bu proje kapsam ını içerisinde biraz öncede ifade ettim. Kars A şıklar Akadem isi adı altında değerli hocalarım ızın katkılarıyla ozanlarım ız kendi eksikliklerini, kendi bildiklerini veya aktarm ak isledikleri konuları daha doğrusu herkes istediği şekilde kendisini ifade edecek" şeklinde konuşlu.belediye Başkanı N evzat Bozkuş, hedeflerinin ileride Kars'ta A şıklar Vakfı kurm ak olduğunu da sözlerine ekledi. Yapılan konuşm aların ardından derse geçildi. Karslı aşıklara dallarında uzman akademisyenler tarafından ders verildi. Aşıklar Akademisi'nde aşıklara 1 hafta süreyle ders verilecek. İha

6 m-suite / PRNET Sayfa 6/ 11 file://c:\users\aycan.urkmez\desktop\serka basın yansımaları\serhat KALKINMA İĞDIR' DA YENİ BİR UMUT PROJESİ Yayın Adı Yayın T arihi T iraj Yayın Türü Sayfa No Sütun/Cm Eskişehir Sakarya Yerel Yayınlar 4 90 İğdır'da yeni bir um ut projesi Epey zam andır İğdır'ı bir kez daha görm eyi planlıyordum. G eride bıraktığım ız Perşem be günü İzmir kökenli FG Group un ve kurucusu Fuat G özaçan'ın girişim ini yerinde görm ek için İğdır'daydım. Sıkıntılı bir yolcu lu k olacağını bile bile, beni Ağrı Dağı'nın doruklarını seyrettiğim iz, Aras suyunun can verdiği ovasında pam uk üretilen, kaysısı ve diğer m eyveleri ile ünlü bu yu rt parçasını bir kez daha görm ek, değişm eleri kavrayabilm ek için uykusuz iki gece geçirm eyi göze aldım. FG G rubun projesinin farklılık yaratan özellikleri var: Birincisi, proje sadece İğdır'a odaklı değil... İğdır, Kars ve Ardahan'ı kapsayan Serhat Kalkınm a Ajansı(SERKA) faaliyet alanını kapsayan bir "havza anlayışı" ile hazırlanm ış. Bu, ülkem izin geleceğini inşa etm ede önem li bir adım ; gözden ırak tutulm am alı. İkincisi, Teşvik S istem inde yapılan değişikliklerle önem li avantajlar sağlanan önem li avan tajlar dikkate alınm ış. Asıl önem lisi FG G rubu ilgili bakanlıklar ve yerel örgütlen m elerle projesini 12 yıllık bir gelecek üzerine inşa etm iş. Birden çok büyük bir yatırım yapm a yerine, kollayarak gelişm e stratejisini benim sem iş. Projede havza algısı yanında sineıjik küm elenm e yaratm a am aa da benim senm iş. Başlangıç noktasına hassas bağlılık ilkesine uyulm uş. Üçüncü bir özellik. FG G rubun küresel nitelikte ağlara sahip olm ası... H azır bir m üşteri ağı olduğu gibi, Hollanda odaklı Ar-Ge olanaklan da var. Riga, Tig e r Hill gibi m arkalara sahip olm ak da avantaj. Yıld a 100 m ilyon Avro satm alma yapan bir ölçeğe ulaşm ış. Müşteri know -how 'ı açısından potansiyele sahip bir firm a FG G roup. FG G ruoup'un küresel ağı, havza bakışı, küm elenm e algısı, kadem eli gelişm e stratejisi, teşvikleri 12 yıllık bir proje kapsam ında ele alm ası ve kam u yönetim i ile b ir çeşit sözleşm e yapılm ası, çalışm a koşullan, çocuk işçi çalıştırm am a taahhüdü ve çevre özeni konusunda angajm anlan, kurucu-yöneticisinin vizyoner kişiliği yatıran açısından çok olum lu beleşenler... Bugüne kadar başlangıç niyetleri çok iyi olan ve kağıt üzerinde çok düzgün ve çekici gözüken çok sayıda girişim e tanıklık ettim. 3u güzel hazırlan m ış ve etkili biçim de tanıtım ı yap ılm ış girişim lerin başarısız olm ası durum unda nasıl yıkıcı etki yapüklan da yüreğim de derin yaralar açtı. İğdır, Kars ve Ardahan'ı içeren FG Group'un girişim ini içtenlikle alkışlıyor ve kutluyorum. Yaklaşık yanm yüzyıllık birikim lerim "övgüye kabız, sövgüye am el" olm am ak gerektiğini bana öğretti. A lkışladığım ız girişim lerinin başarılı olm ası için eleştirilerim izi yap m azsak "yanm iş" yapm ış oluruz. Halkım ız, "Yanm doktor candan eder, yanm im am dinden eder" der. Yanm projeler de başarısız olduklarında toplum un "iş yapm a enerjisini, girişim ci serm ayesini çarçur eder". FG Gdoup'un bu yeni atılım ını ekon om inin bütün aktörleri yakından izlem eli. Ö ncelikle T eşvik Sistem i'nden sorum lu kam u birim leri proje ile ilgili bütün taahhütlerini yazılı hale getirerek kam uoyu ile paylaşm alı. Girişim ci FG Group taahhütlerini yazdı belge haline getirerek, bölge insanı kadar bütün kam uoyuna sunm alı. Seçilm iş ve atanm ış yerel yönetim yetkililerinin taahhütleri kadar aynntıdaki tutum ve davranışlan bir koordinasyon m ekanizm ası ile belgelenm eli. Sivil Top lum Örgüden kendi sorum luluklarını belirlem eli ve proje kapsam ında yerini alm alı. Bütün bunlar yetm ez m utlaka sistem li işleyebilen bir "gözetim ve denetim m ekanizm ası" kurulm alı, işletilm eli, ulaştığı so n u ç la rd a kam uoyu ile paylaşılm alı. Geçm işteki yönetim m etot ve tekniklerinden farklı, günün koşullarına uygun bir "ortak proje" algısı öne çıkm alı. İğdır'da başlayan bu yeni yatırım anlayışını bir "ulusal proje" m antığı ile ele alalı; geçm işte çok tanıklık ettiğim iz "...bizde böyle projeler başanlı olm uyor" noktasına götüren başarısızlıklara fırsat verm eyelim. Güzel başlayıp, kötü bitirişlerin bu ülkeye verdiği zararı hepimiz biliyoruz. Hata yapmak insanın hakkıdır ama, aynı hatalan tekrarlamama hakkımız yoktur... RÜŞTÜ BOZKURT BİLGİ TOPLUMU KARSTA AŞIKLAR AKADEMİSİ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ M alatya Bakis Yerel Yayınlar 5 54 KA RSTA AŞ IK LA R A K A D EM İS İ PROJESİ H A YATA G EÇİRİLD İ»Kars'ta aşıklık geleneğinin daha bilim sel şekilde icra edilm esi için hazırlanan A şıklar Akadem isi Projesi, Serhat Kalkınm a A jansı (SERKA) tarafından kabul edilerek hayata geçirildi. Kars Belediye Başkanlığı'nın öncülük ettiği ve kente m evcut olan iki aşıklar derneğinin hazırladığı proje kapsam ında bugün açıklara ilk dersleri verildi. Halk Eğitim M erkezi'nde düzenlenen A şıklar Akadem isi'ne Nazım Hikm et Tannku lu başkanlık edecek, akadem ide aşıklara akadem isyenler tarafından b ilgiler verilecek. Tanrıkulu; "Aşıklar Akadem isi 1 nin çok önem li bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Burada bir birim izle beraber olacağız. Arkad aşlan m ız birbirinden bilgi alış-verişi yapacak. Bilm edikleri şeyleri akad em isyenler tarafından öğrenecekler" dedi. Daha sonra söz alan Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş'ta A şıklar Akadem isi Projesi'nin Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından kabul edilerek hayata geçirildiğini söyledi. Bozkuş; "Bu tü r eksikliklerim izin giderilm esi için Kalkınm a A jansı'm ıza iki derneğim iz adına m üracaatım ızı yaptık. Ve sonuçta bu proje kapsam ını içerisinde biraz öncede ifade ettim. Kars A şıklar A kadem isi adı altında değerli hocalarım ızın katkılarıyla ozanlarım ız kendi eksikliklerini, kendi bildiklerini veya aktarm ak istedikleri konuları daha doğrusu herkes istediği şekilde kendisini ifade edecek" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı N evzat Bozkuş, hedeflerinin ileride Kars'ta A şıklar Vakfı kurm ak olduğunu da sözlerin e ekledi. Yapılan konuşm aların ardından derse geçildi. Karslı aşıklara dallarında uzm an akadem isyenler tarafından ders verildi. A şıklar Akadem isi'nde aşıklara 1 hafta süreyle ders verilecek. \ İHA ERDOĞAN EN ÇOK HANGİ OLAYA KIZDI? Sabah Ulusal G azeteler 8 51 Erdoğan en çok hangi olaya kızdı? A k Parti G enel Başkan Yardım cısı Prof.Dr. Num an Kurtulm uş,fabrika açılışlarının ardından İğdır dönüşü uçakta gazetecilere bazı açıklam alar yaptı. Kurtulm uş'a göre, Başbakan'a ABD 'de olağan üstü bir karşılam a yapıldı. Çünkü Başkan O bam a ve Başbakan Erdoğan her ikisi de toplum un dar gelirli kesim lerinden yükselerek gelen politikacılar ve politikaları biribirine benziyor. H er iki politikacı da kamu harcam alarının tasarım ında dar gelirlilere sağlık ve eğitim hizm etlerinin m iktar ve kalitesini artırm aya çalışıyorlar. Bu nedenle zenginlerin tepkisini çekiyorlar. Bu görüşünü dile getirdikten sonra Kurtulmuş, ABD dönüşü yaşanılan Türkiye'yi istikrarsızlaştırma girişiminin Obama'dan gelmediğini, ABD 'deki başka b ir kesim in bu işler de parm ağı olabileceğini düşünüyor. Kurtulm uş, A B D görüşm eleri sırasında, Suriye ve serb est ticaret anlaşm ası konusunda m utabakat olm adığını ancak diğer konularda m utabakatın sağlandığını, belirtti. Yine Kurtulm uş, Türkiye'de bazılarının Turg u t Özal gibi liberal bir siyasetçiye dahi taham m ül edem ediklerini, çünkü özal, ne zam an bu kesim in aşırı isteklerini yerine getirm edi işte o anda birden bire Ö zal'a karşı cephe aldıklarını, söyledi. Erdoğan'a da bu nedenle aynı kesim lerin karşı olduğunu düşünüyor, Kurtulm uş. Oysa bu kesim in, Türkiye ekonom isini sürekli dom ine ettiğini, Ak Parti dönem inde de bu büyük şirketlerin hakim iyetinin sürdüğünü, m uhafazakarların şirketlerinin hala çok gerilerde olduğunu, belirtti. D olayısıyla son on yıl içerisinde de A k Parti'nin yaptığı büyük ekon om ik dönüşüm den en çok faydalananların sanılanın aksine yine eski büyük şirketlerin sahipleri olduğunu düşünüyor. Gelelim Başbakan Erdoğan'ın Taksim olayları sürecinde en çok üzüldüğü olaya... Erdoğan,bazı bankaların Taksim olaylarına destek verdiklerini açıklam asına hem şaşırm ış,hem kızm ış, hem de çok üzülm üş. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu tü r olaylara bankalar destek verm ezlar. Bankalar açık ve örtük devlet g arantileriyle yani büyük batırılam az, m evduat garantisi türünden risk azaltıcı destekleri siyasi iktidardan aldıkları için bu tür istikrarı bozucu olaylardan kaçınıyorlar. Kurtulmuş "Wall Street'i işgal et girişimine hangi banka destek verdi?" diyerek soruyor. Gelelim Doğu Anadolu'da barış süreciyle yaşananlara... Barış süreciyle birlikte İğdır'da yaşanan bir olayı SERHAT Kalkınma Ajansı eski genel sekreteri

7 m-suite / PRNET Sayfa 7/11 Dr.Hüseyîn T u ta r şöyle anlattı," Barış sürecinin başlam asıyla İğdırlı bir vatandaş ehliyet ve ruhsatını evinde bırakarak otom obiliyle yola çıkıyor. Yolda trafik polisi aracı durduruyor, ehliyet ve ruhsat istiyor. İğdırlı "ne ehliyeti ne ruhsatı barıştık ya..." diyerek cevap verince trafik polisi şaşırıyor, peki geç, diyor.anlayacağınız Doğu'da d evlet ve halk gerçekten barışm ış, suleym an.yasarfösabah. com.tr SMS: SYA yaz 4 122'ye gönder.ii.60tu MH: facebook.com /suleym an yasar.sabah SANAYİ MÜDÜRLERİ İĞDIR DA BULUŞTU Erzurum Pusula Yerel Yayınlar 5 64 Sanayi M üdürleri İğdır'da buluştu Naziıhilal Ü N S A L / İG D IR Bilim Sanayi ve Tekn oloji Bakanlığına bağlı il m üdürlüklerinin bölgesel işbirliği toplantısı İğdır'da yapıldı. Bilim Sanayi ve Tekn oloji Bakanlığı ile il m üdürlükleri arasında koordinasyonun güçlenm esini am açlayan toplantıya Vali Ah m et Pek, Ü niversite Rektörü Prof.Dr. İbrahim Hakkı Yılm az, Bilim Sanayi ve Tekn oloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürü Y a şa r Öztürk, Patent Enstitüsü Daire Başkanı M ehm et Kem al N alçacı,iğ dır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kam il A rslan,iğ dır Bilim Sanayi ve Tekn oloji İl Müdürü Cevdet Aydın, İğdır Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. D r.ö sm etullaharvas, Yrd. Doç. Dr. Ayhan Baştürk, Yrd. Doç, Dr. Mustafa Toker, İğdır Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakan Aras, Erzincan Bilim Sanayi ve Tekn oloji 11 Müdürü Hüseyin Erdem, Erzurum Bilim Sanayi ve Tekn oloji II Müdürü İlhan A ydın, Kars Bilim Sanayi vc Tekn oloji II M ü dür V. Ayla öztürk, G üm üşhane Bilim Sanayi ve Teknoloji 11 M üdürü Hakan Topaç, Ardahan Bilim Sanayi ve Telm oloji 11 Müdürü M ehm et Kanyar, Artvin Bilim Sanayi ve Tekn oloji İl Müdürü Hayri Yoloğlu, Ağrı Bilim Sanayi ve Tekn oloji İl Müdürü M ehm et Selim Ulutaş, Kars KO SG EB Hizm et Merkezi Müdürü M ustafa Işık, Erzurum KO SGEB Hizm et Merkezi Müdürü Ayhan Carlıoglu, Ağrı KO SG EB I lizm et Merkezi Müdürü A d em G ültürk, G üm üşhane KO SGEB Hizm et Merkezi Müdürü O sm an G üney, Erzincan KO SGEB H izm et Merkezi Müdürü Sem ra Ö ztürk Boroğlu, Serhat Kalkınm a Ajansı İğdır II T em silcisi M ahm ut Dik, İğdır O rganize Sanayi B ölgesinde faaliyetlerini sürdüren firm alardan Ünit Biyoteknoloji A.Ş. işletm e Müdürü Sıddık Yatsan, G ökkuşağı sanayi işletm e Müdürü Hakan Cerecive A k tif İşadam ları Dernek Başkanı Dursun Kaya katıldı. Top lantıd a konuşan Vali Pek, "Bir araya gelm eniz, bakanlığınızın görev alanındaki konularla ilgili istişarede ve görüş alışverişin de bulunm anızın bölgesel katlanm aya katkı sağlayacağına inanıyorum " şeklinde konuştu. İğdır Bilim Sanayi ve Tekn oloji 11 Müdürü C evdet Aydın ise Bölge işbirliği ve D eğerlendirm e Toplantısı'nın ilgili kurum lar arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanarak özel sektöre daha fazla ve organize bir şekilde desteklenm esi am acıyla dü zenlendiğini ifade etti. Konuşm aların ardından, katılım cılara İğdır Bilim Sanayi ve Tekn oloji İl Müdürü C evdet A ydın tarafından "2023 Vizyonunda Kapasite Artırım ı, Ar-Ge, Yenilik ve Girişimciliğin Rolü" konulu bir sunum yapıldı. ÇOCUKLARA TKDK SAHİP ÇIKTI Yeni Şafak Trabzon Dergi Ekleri Çocuklara T K D K sahip çıktı Ardahan sanayi sitesinde 5-6 yıl önce işletm eye açılan, ancak im kansızlıklar sebebiyle 6 ay içerisinde kapanan Ekolojik O yuncaklar Üretim ve Eğitim M erkezi, T K D K desteği ile yeniden hayata geçecek. Mı > v, l S \İ S» ; 17 A rdahan sanayi sitesinde / A.yaklaşık olara 5-6 yıl önce işletm eye açılan, AB, İş Kur ve Serka (S erhat İleri Kalkınm a Ajansı) 'ran desteğiyle, A.E.S.O.B. tarafında kurulan, Ekolojik O yuncaklar Üretim ve Eğitim M erkezi, sadece 6 ay kadar kısa bir süre ayakta kalm ış ve kapısına kilit vurulm uş. M akineler ise çürüm eye terk edilm iş vaziyete duruyor. Atölyenin kapısındaki kilit Tanm sal Kalkınm a ve D esteklem e Kurum u (TKDK) il koordinatörü Leven Dem irel sahip çıkti. Dem irel, "Tesadüfen yolda geçerken bir tabeladaki yazı ilgimi çekti, zira bizim deste lem e kapsam ında bulunan bir konu olduğuiçin m erak ettim, araştırm alarım ın neticesinde İN ŞALLAH BU S EFER BAŞARILI O LU RUZ O Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlunun bu konudaki yardım larını esirgem eyeceğine dair kendilerine söz verdiğini söyleyen AE S O B Başkanı T a şd e m ir ise, "Biz odala r birliği olarak çok kısıtlı im kanlara sahibiz, çoğu zam an çalışanlarım ızın m aaşlarını bile ödeyem eyecek durum a düşüyoruz, bu işletm eyi AB, İŞ KUR ve SERKA'nın desteğiyle açtık ancak finansm an sıkıntısı çektik. Sonra kapısına kilit vurm ak zorunda kaldık. V aliliğim iz ve TKD K'nın da destekleriyle inşallah bu sefer başarılı oluruz" dedi, bu iş yerinin Ardahan e sn af ve sanatkarlar odala r birliğine ait olduğunu öğrendim. AESO B Başkanı Y a şa r Taşdem ir beyle bu işletm eyi nasıl yenid e faaliyete geçirebiliriz diye görüş - alışverişinde bulunduk. En büyük geleceğim iz olan çocuklanm ızı bu tü r tehlikelerden korum ak için ekolojik ve de yöresel olan ahşapta yap ılm ış oyuncaklan hali hazırda her şeyi ile işletm eye hazır vaziyete bulunan bu atölyede faaliyete g eçirm ek kurum olarak yetkim izin dahilinde gereken ne ise yapacağız" şeklinde konuştu, o YEN İ ŞAFA K-A RD A H AN KAMU ÇALIŞANLARI DOĞU İLLERİNDE EN FAZLA 5 YIL ÇALIŞIYOR İstanbul G azetesi Ulusal G azeteler Kam u çalışanları Doğu illerinde en fazla 3,5 yıl çalışıyor Serhat Kalkınm a Ajansı (S ERKA) tarafından Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da 31 kamu kurum unda bin 377 kam u çalışanı ile aerceklestirilen anket ilainc sonuçlar ortaya çıkardı / / \jrt\j**/t (İHA) - D ört ilde ortalam a 3,5 yıl çalışan kam u personelinden ankete katılanların yüzde 21,7'si bölge illerinde uzun süre kalm ak için ek ücret verilm esini isterken, yü zde 91 'i başka şehirlerde çalışm ayı tercih ediyor. Kars, Ardah an, İğdır ve Ağrı illerinde faaliyet yürüten SERKA, dört ilde görev yapan kam u çalışanlarının gözünden sorunları tespit etm ek am acıyla 31 farklı kam u kurum unda çalışan bin 377 personel ile yüz yüze anket gerçekleştirdi. Yıld ız T ekn ik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm ü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ö m er Çaha ile dönem in S ERKA Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar'ın ortaklaşa yürüttüğü çalışm ada, rotasyona tabi olan asker ve polis ile istihdam ı bölge illerinden sağlayan belediyelerin personeli kapsam dışı tutuldu. Toplam 36 bin 617 kam u çalışanının bulunduğu bölge illerindeki il ve ilçe m erkezlerinde bulunan bin 377 denek ile yüz yüze m ülakata dayalı anket yapıldı. Kitap olarak yayınlanan araştırm aya Kars'tan 493 kişi, Ağrı'dan 403, Ardahan'dan 287 ve İğdır'dan da 194 kişi dahil edildi. KAMU ÇALIŞANIN YÜ ZD E 9 l'i BAŞKA İLLERE G İTM EK İS TİYO R İlginç sonuçların ortaya çıktığı araştırm aya katılan kam u çalışanlarının bölge illerinde görev yapm a süresi ortalam a 3,5 yıl. An kete katılanların yüzde 91 'i kendilerine yöneltilen "buradan ayrılıp başka bir şehre gitm ek istiyor m usunuz?" şeklindeki soruya "evet" cevabını verdi. Bölgede çalışm ak isteyenlerin oranı ise yüzde 7 gibi dü şü k bir oranda kaldı. Katılım cıların yüzde 16,3'ü bölgedeki iklim şartlarından, yüzde 9,8'i ev kiralarının yüksekliğinden rahatsız. Yüzd e 47'sinin bekar olduğu kam u çalışanlarının yüzde 58,17'si boş zam anlarını evde geçirirken, yüzde 72,4'ü tatilini m em leketinde geçirm ek istiyor. Yüzde 63'ü alışverişini internetten yapıyor. Yüzd e 60'ı sağlık ihtiyacını büyük şehirlerde karşılıyor. Araştırm aya katılanların yüzde 44'ü bölgenin geri kalm ışlığm m kendilerinin bölgeden ayrılm asına yol açan ana neden olduğunu belirtti. Kamu çalışanlarının yüzde 12'si eğitim hizm etlerinin yetersizliğini, yüzde 10'u sağlık im kanlarının yetersizliğini, yüzde 7'si de sosyal ortam ların yetersizliğini ayrılm a nedeni olarak gösterdi. Katılım cılara yöneltilen "Bu şehirde uzun süre görev yapm ası için devletin ne yapm asını tavsiye edersiniz?" şeklindeki soruya yüzde 21,7'si ek ücret verilm esinden yana olduğunu belirtti. "GERİ K A LM IŞLIK EN Ö N EM Lİ NEDEN" Araştırm a sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Ö m er Çaha, "Kam u görevlilerinin bölgeyi terk edip başka bölgelere göç etm elerine yol açan nedenlere bakıldığında bölgenin geri kalm ışlığı en önem li

8 m-suite / PRNET Sayfa 8/11 neden olarak ön plana çıkm aktadır" dedi. Çaha, "Araştırm aya katılan on kişiden biri kış şartlarının ağırlığını ayrılm a nedeni olarak belirtirken, yüzde 5'i de ailesine yakın bir yerde çalışm a isteğini ayrılm a nedeni olarak belirtm iştir. Geriye kalanların tü m ünün işaret ettiği ayrılm a nedeni doğrudan veya dolaylı olm ak bölgenin geri kalm ışlığıyla bağlantılıdır" diye konuştu. Prof.D r.ö m er Çaha kam u çalışanlarım bölgede uzun süre tu tm ak için iki önem li adım atılm ası gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Elde edilen bulgulara göre çalışanları bölgede uzun süreli tu tm ak için ana hatlarıyla iki adım atılm ası gerekm ektedir: Bunlardan birincisi çalışanların m otivasyonunu arttırıcı te şv ik politikaları, İkincisi ise şehirlerin a lt yapı im kânlarının geliştirilm esine ilişkin politikalardır. A raştırm aya katılanlara göre öncelikle çalışanları bölgede tu tm ak için ilave ücret vererek bölgede çalışanları teşvik etm ek gerekir. Nitekim araştınnaya katılanlar içinde beş kişiden aşağı yukarı biri bunu önem li bir politika olarak önerm iş bulunm aktadır. Bölgede çalışanlarla başka bölgelerde çalışanların m aaşlarının aynı olm ası durum unda bölgede çalışanları tu tacak cazip im kânlar bulunm ayınca doğal olarak çalışanlar başka bölgelere göç etm e eğilim ine girm ektedirler." Prof. Dr. Çaha Kars, Ardah an, İğdır ve Ağrı illerini kapsayan TRA2 bölgesinde görev yapan kam u çalışanları için sosyal im kanların arttırılm ası gerektiğine vurgu yaparak, "Evli olanlar için lojm an, bekarlar için ise m isafirhane gibi barınm a ve konaklam a im kânları sağlanm alıdır. Şehirlerin alt yapı im kanına ilişkin önerilere bakıldığında çalışanlara göre TRA2 bölgesinde çalışm ayı cazip hale getirm ek için sosyal tesisler: eğitim, sağlık, ulaşım, kültürel ve sanatsal alt yapı im kanlarının bölgeye sunulm ası gerekir. Teşvik politikalarıyla şehirlerin eksikliklerinin giderilm esine yönelik adım ların birlikte atılm ası durum unda çalışanları bölgede tu tm ak m üm kün hale gelecektir" şeklinde konuştu. AB FIRSATLARI ERZURUM DA ANLATILIYOR HABER MERKEZİ TÜRKİYE NİN ÇEŞİTLİ İLLE Erzurum Pusula Yerel Yayınlar 4 40 A B fırsatları Erzurum 'da a nlatılıyor H A BER M ERKEZİ Türkiye'nin çeşitli illerinde 8 M ayıs Iaziran 2013 tarihleri arasında düzenlenm ekte olan 'Ekonom ik ve Sosyal Uyum Alanındaki A B Fonları' konulu sem inerlerin yedin cisi 6 Haziran 2013 tarihin de Erzurum Xanadu Snow W hite O tel'de gerçekleştirilecek. Erzurum 'da gerçekleşecek sem inere, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınm a A jansı'nm yam sıra, Serhat Kalkınm a Ajansı ve Doğu Karadeniz Kalkınm a A jansının işbirliği ile Erzincan, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, İğdır, Rize ve Artin illerinden de katılım cılar bekleniyor. Avrupa Birliği'nin (AB) aday ülkelere sağladığı IPA olarak da bilinen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'm tan ıtm ak ve ekon om ik ve sosyal uyum alanında ülkem ize sağlanan A B fonlarının daha etkin kullanılm asına katkıda bulunm ak üzere Kalkınm a Bakanlığı tarafından organize edilen bölgesel sem in erler Erzurum Bölgesel Sem ineri ile devam ediyor. S em iner, AB v c Türkiye tarafından ortak finanse edilen ve Kalkınm a Bakanlığının yürüttüğü 'Ekonom ik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasitenin Geliştirilm esi Projesi' kapsam ında gerçekleştirilecek. Kuzeydoğu Anadolu, S erhat ve Doğu Karadeniz Kalkınm a A jansların işbirliği ile gerçekleştirilecek sem inerde, m evcut Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsam ındaki fon uygulam alarının yanı sıra (IPAII) dönem inde ülkem ize tah sis edilecek A B fonlarının kullanım ına yönelik hazırlıklar konusunda da bilgilendirm e yapılacak. Sem inerde, Kalkınm a Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakaıılığı'm nyam sıra, IPA kapsam ında Program Otoritesi olarak görev yapm akta olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışm a ve Sosyal G üvenlik Bakanlığı, Çevre ve Ş ehircilik Bakanlığı, Ulaştırm a, Denizcilik ve Haberleşm e Bakanlığı yetkilileri tarafından sunum lar yapılacak. Sunum larda, Kalkınm a Bakanlığı, ülkem izin A B 'ye Ekonom ik ve Sosyal Uyum unu, A vrupa Birliği Bakanlığı, T ürkiyc-a B Mali İşbirliği ve IPA'yı anlatırken; Bölgesel R ekabet Edebilirlik, Çevre, Ulaştırm a ve İnsan Kaynaklarının G eliştirilm esi O perasyonel Program larına ilişkin bilgi ise Program Otoritesi B akanlıklar tarafından verilecek. Sem iner, Erzurum 'un yanısıra Erzincan, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, İğdır. Rize ve Artvin illerinden de tem silcilerin katılım ı ile 6 Haziran 2013 tarihinde Saat 10:00'da Erzurum Xanadu S n ow White Otel'de gerçekleşecek. KALKINMA AJANSLARI ERZURUM DA TOPLANACAK TÜRKİYE NİN AB KATILIM ÖNCESİ FONL Erzurum Yeni Kuşak Yerel Yayınlar 7 50 K alkınm a Ajansları Erzurum 'da to planacak Türkiye'nin A B katılım öncesi fonlarını daha etkin kullanm asına katkıda bulunm ak üzere Kalkınm a Bakanlığı tarafından organize edilen bölgesel sem in erler devam ediyor.türkiye'nin çeşitli illerinde 8 Mayıs - 20 Haziran 2013 tarihleri arasında düzenlenm ekle olan 'Ekonom ik ve Sosyal Uyum Alanındaki A B Fonları' konulu sem inerlerin yedincisi 6 Haziran 2013 tarihin de Erzurum 'da gerçekleştirilecek. Erzurum 'da gerçekleşecek sem inere, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınm a Ajansı'nın yanısıra, Serhat Kalkınm a A jansı ve Doğu Karadeniz Kalkınm a Ajansının işbirliği ile Erzincan, Bayburt, Ardah an, Kars, Ağrı, İğdır, Rize ve Artın illerinden de katılım cılar bekleniyor. Avrupa Birliği'nin (AB) aday ülkelere sağladığı IPA o larak da bilinen Katılım Öncesi Mali Yard ım Aracı'm tan ıtm ak ve ekon om ik ve sosyal uyum alanında ülkem ize sağlanan AB fonlarının daha etkin kullanılm asına katkıda bulunm ak üzere Kalkınm a Bakanlığı tarafından organize edilen bölgesel sem in erler Erzurum Bölgesel Sem ineri ile devam ediyor. S em iner, AB ve Türkiye tarafından ortak finanse edilen vc Kalkınm a Bakanlığı'nın yürüttü ğü 'Ekonom ik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasitenin Geliştirilm esi Projesi' kapsam ında gerçekleştirilecek. Kuzeydoğu Anadolu, Serhat ve Doğu Karadeniz Kalkınm a Ajansların işbirliği ile gerçekleştirilecek sem inerde, m evcut Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsam ındaki fon uygulam alarının yanı sıra (IPA II) dönem inde ülkem ize tah sis edilecek A B fonlarının kullanım ına yönelik hazırlıklar konusunda da bilgilendirm e yapılacak.s em inerde, Kalkınm a Bakanlığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı'nın yanı sıra, IPA kapsam ında Program O toritesi olarak görev yapm akta olan Bilim Sanayi ve Tekn oloji Bakanlığı, Çalışm a ve Sosyal G üvenlik Bakanlığı, Çevre ve Ş ehircilik Bakanlığı, Ulaştırm a, Denizcilik ve Haberleşm e Bakanlığı yetkilileri tarafından sunum lar yapılacak. Sunum larda, Kalkınm a Bakanlığı, ülkem izin A B 'ye Ekonom ik ve Sosyal Uyum unu, A vrupa Birliği Bakanlığı, T ürkiye-a B Mali İşbirliği ve IPA'yı anlatırken; Bölgesel R ekabet Edebilirlik, Çevre, Ulaştırm a ve însan Kaynaklarının G eliştirilm esi O perasyonel Program larına ilişkin bilgi ise Program Otoritesi Bakanlıklar tarafından verilecek. Sem iner, Erzurum 'un yanısıra Erzincan, Bayburt, Ardahan, Kars, Ağrı, İğdır, Rize ve Artvin illerinden de tem silcilerin katılım ı ile 6 Haziran 2013 tarihin de S aat 10:00'da Erzurum 'da gerçekleşecek. İha KAMU ÇALIŞANLARI DOĞU DA EN FAZLA5 YIL ÇALIŞIYOR An kara Sabah Ulusal G azete Ekleri Kam u çalışanları Doğu'da en fazla 3.5 yıl çalışıyor Serhat Kalkınm a A jansı (S ERKA) tarafından Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta 31 kamu kurum unda bin 377 kam u çalışanı ile 11 gerçekleştirilen ankette kam u çalışanlarının Doğu illerinde en fazla 3.5 yıl görev aldığı ortaya çıktı Sinan AYDIN /S AB AH S E RKA tarafından Ağrı, Ardahan, İğdır ve Kars'ta 31 kam u kurum unda bin 377 kam u çalışanı ile gerçekleştirilen anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Dört ilde ortalam a 3.5 yıl çalışan kam u personelinden ankete katılanların yüzde 21.7'si bölge illerinde uzun süre kalm ak için ek ücret verilm esini isterken, yüzde 91'i başka şehirlerde çalışm ayı tercih ediyor. Yıld ız T ekn ik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Siyaset Bilim i ve Uluslararası İlişkiler Bölüm ü Ö ğretim Üyesi Prof. Dr. Ö m er Çaha ile dönem in S E RKA Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar'ın ortaklaşa yürüttüğü çalışm ada 36 bin 617 kam u çalışanının bulunduğu bölge illerindeki il ve ilçe m erkezlerinde bulunan bin 3 77 denek ile yüz yüze m ülakata dayalı anket yapıldı. Kitap olarak yayınlanan araştırm aya Kars'tan 493 kişi, Ağrı'dan 403, Ardahan'dan 287 ve İğdır'dan da 194 kişi dâhil edildi. İlginç sonuçların ortaya çıktığı

9 m-suite / PRNET Sayfa 9/ 11 file://c:\users\aycan.urkmez\desktop\serka basın yansımaları\serhat KALKINMA araştırm aya katılan kam u çalışanlarının bölge illerinde görev yapm a süresi ortalam a 3,5 yıl. An kete katılanların yüzde 91'i kendilerine yöneltilen "buradan ayrılıp başka b ir şehre gitm ek istiyor m usunuz?" şeklindeki soruya "evet" cevabm ı verdi. Bölgede çalışm ak isteyenlerin oranı ise yüzde 7 gibi dü şük bir oranda kaldı. Katılım cıların yüzde 16.3'ü bölgedeki iklim şartlarından, yüzde 9.8'i ev kiralarının yüksekliğinden rahatsız. Yüzd e 47'sinin bekâr olduğu kamu çalışanlarının yüzde 58.17'si boş zam anlarım evde geçirirken, yüzde 72,4'ü tatilini m em leketinde g eçirm ek istiyor. Yüzd e 63'ü alışverişini internetten yapıyor. Yüzd e 60'ı sağlık ihtiyacını büyük şehirlerde karşılıyor. Araştırm aya kaülanların yüzde 44'ü bölgenin geri kalm ışlığının kendilerinin bölgeden ayrılm asına yol açan ana neden olduğunu belirtti. Kam u çalışanlarının yüzde 12'si eğitim hizm etlerinin yetersizliğini, yüzde 10'u sağlık im kânlarının yetersizliğini, yüzde 7'si de sosyal ortam ların yetersizliğini ayrılm a nedeni olarak gösterdi. Sonuçları değerlendiren Prof. Dr. Çaha, "Kam u görevlilerinin bölgeyi terk edip başka bölgelere göç etm elerine yol açan nedenlere bakıldığında bölgenin geri kalm ışlığı en önem li neden olarak ön plana çıkm aktadır" dedi. DOĞU DA KALMAK İSTEMİYOR SERHAT KALKINMA AJANSI SERKA TARAFINDAN AĞRI ARDAH Ege Telgraf Yerel Yayınlar Doğu da kalm ak istem iyor! S E RH A T Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı, Ardah an, İğdır ve Kars illerinde yapılan anket, bu illerde görev yapan kam u çalışanlarının yüzde 91'inin başka şehirlerde çalışm ak istediğini ortaya koydu. 31 kam u kurum unda bin 377 çalışan ile gerçekleştirilen ankete göre; çalışanların yüzde 2 1,7'si bölge illerinde uzun süre kalm ak için ek ücret verilm esini isterken, yüzde 91 "i de 'başka bir şehirde çalışm ak ister m isiniz?' şeklinde bir soruya 'evet diye cevap verdi. An ket çalışm asında, rotasyona tabi olan asker ve polis ile istihdam ı bölge illerinden sağlayan belediyelerin personeli kapsam dışı tutuldu. Toplam 36 bin 617 kam u çalışanının bulunduğu bölge illerindeki il ve ilçe m erkezlerinde bulunan bin 377 denek ile yüz yüze m ülakata dayalı anket yapıldı. Kitap olarak yayınlanan araştırm aya Kars'tan Pervane Özge Ö N D ER ozgeonderpresso gm ail.com 493 kişi, Ağrı'dan 403, A rdah an'dan 287 ve İğdır'dan da 194 kişi ile görüşüldü. Araştırm aya katılan kam u çalışanlarının bölge illerinde görev yapm a süresi ortalam a 3,5 yıl olduğu tespit edilirken, ankete katılanların yüzde 91'i kendilerine yöneltilen "buradan ayrılıp başka bir şehre gitm ek istiyor m usunuz?" şeklindeki soruya "evet" cevabını verdi. Bölgede çalışm ak isteyenlerin oranı ise yüzde 7 gibi dü şük bir oranda kaldı. Araştırm ada ayrıca katılım cıların yüzde 44'ü bölgenin geri kalm ışlığının kendilerinin bölgeden ayrılm asına yol açan ana neden olduğunu belirtirken; kam u çalışanlarının yüzde 12'si eğitim, yüzde 10'u sağlık, yüzde 7'si de sosyal ortam ların yetersizliğini ayrılm a nedeni olarak gösterdi. Katılım cıların yüzde 16,3'ü bölgedeki iklim şartlarından, yüzde 9,8'i ev kiralarının yüksekliğ inden rahatsızlığını dile getirdi. Katılım cılara yöneltilen "Bu şehirde uzun süre görev yapm ası için devletin ne yapm asını tavsiye edersiniz?" şeklindeki soruya yüzde 21,7'si e k ücret verilm esinden yana olduğu belirtti. A n kete katılan kam u çalışanlarını yüzde 47'si bekar olduğunu, yüzde 58,17'si boş zam anlarını evde geçirdiğini, yüzde 72,4'ü tatilini m em leketinde g eçirm ek istediğini belirtti. Yüzd e 63'ü alışverişini internetten yaparken, yüzde 60'ı sağlık ihtiyacını büyük şehirlerden karşılıyor. Sonuçları değerlendiren Yıld ız T ekn ik Ü niversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Siyaset Bilim i ve Uluslararası İlişkiler Bölüm ü Ö ğretim Üyesi Prof. Dr. Ö m er Çaha, "Kam u görevlilerinin bölgeyi terk edip başka bölgelere göç etm elerine yol açan nedenlere bakıldığında bölgenin geri kalm ışlığının en önem li neden olarak ön plana çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Ö m er Çaha, kam u çalışanlarını bölgede uzun süre tu tm ak için iki önem li adım atılm ası gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Elde edilen bulgulara göre çalışanları bölgede uzun süreli tu tm ak için ana hatlarıyla iki adım atılm ası gerekiyor: Bunlardan birincisi çalışanların m otivasyonunu arttırıcı teşvik politikaları, İkincisi ise şehirlerin alt yapı im kânlarının geliştirilm esine ilişkin politikalardır. A raştırm aya katılanlara göre öncelikle çalışanları bölgede tu tm ak için ilave ücret vererek bölgede çalışanları teşvik etm ek gerekir. Nitekim araştırm aya katılanlar içinde beş kişiden aşağı yukarı biri, bunu önem li bir politika olarak önerm iş bulunm aktadır. Bölgede çalışanlarla başka bölgelerde çalışanların m aaşlarının aynı olm ası durum unda bölgede çalışanları tutacak cazip im kânlar bulunm ayınca doğal olarak çalışanlar başka bölgelere göç etm e eğilim ine gidiyor." Buradan hüküm ete sesleniyorum... Bu sayılan bölgelerde hava sıcaklıkları kışın eksi 50'yi buluyor. Evet yan lış okum adınız. Eksi 50. Burada doğu tazm inatı diye verd iğiniz paranın 5 katı ücret ısınm aya gidiyor. Dahası mı yol yok! Evet ne yazık ki gidin bir görün yollar delik deşik insanların arabaları hem de son m odel sıfır arabaların akşam ından ses geliyor. İn sa n lar yılm ış durum da. Dahası mı sinem a dahi yok! Evet Kars ve Ardah an'da b ir sinem a dahi yok. Güya il! Kar ve doğal kaynak m em leketi olan bu illerde su sıkıntısı çekiliyor. Nereden mi bu kadar ayrıntılı biliyorum? Benim eşim de orada görev yap ıyor şuanda ve bu sıkıntıları ben de onun yanında olduğum zam anlar yaşıyorum... Burada m aaş farkını batı illerine göre açm azsanız veya hizm et puanlarında çok ciddi farklar olm azsa kusura bakm ayın ama görev süresini tamamlayan kaçar VERGİLENDİRME DÖNEMİ KURUMLAR VERGİSİ EKO HABER D ergiler VE RG İLE N D İRM E D Ö NEM İ KURUM LA R VERG İSİ BU RSA G EN ELİ İLK 100 SIRALAM ASI SIRA UNVANI T A H A K K U K TU TA RI (Tl.) 1-GEM LİK G Ü BRE SAN ,09 2-ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞ.A.Ş ,34 3-SÜ TA Ş SÜ T A.Ş ,83 4-B U RSAG A Z ,58 5- T0FAŞ ,20 6-Ö ZD İLEK A LIŞVERİŞ MERK ,27 7.ERİKLİ SU V E M E ŞRU BA T ,71 8-f) 9-(*) 10-H 11-VALE0 O TO M O TİV SİS ,09 12-TÜRK PRYSM İAN KABLO ,20 13-{*) 14-CONTITECH LASTİK SAN ,67 15-BEYÇELİK G ESTA M P , B AKG Ö R LER İN Ş A A T SAN ,47 17-f) 18-YILDIRIM DIŞ T İC A R E T ,21 19-OZDİLEK EVTEKS.SAN ,06 2Û-M A J0R-S K T OTO SANAYİ ,05 21-ERİK Lİ DAĞITIM V E PAZ ,37 22-RUDOLF D U R AN ER KİM , BU R SA Ç İM EN TO FAB , G EM P0RT G EM LİK ,67 25-ALİ BOSTANCI İN ŞAAT , T0TRİM PA NEL S A N AYİV ,81 27-H AR PU T TE K S TİL SANAYİ ,32 28-NESTLE V V A TERS G ID A ,23 29-AKBAŞLA R TEKSTİL , U LU D AĞ MADEN SU LARI , G Ö LİPLİK ŞEREM E TT E K S ,27 33-ROLLMECH A U T0M 0Tİ SAN , KüÇ Ü KC A LIK TEKSTİL ,26 35-M AG N ETIM ARELLI ,41 36-ERBAK-U LU D AĞ PAZ ,37 37-ERM AKSAN M A KİN A SAN ,63 38-PENKON G ID A SA N AYİ A.Ş , IŞIKS0Y TE K S TİL İN Ş A A T ,84 40-H A S TA V U K G ID A TARIM , SİM G E M AT M A D EN C İLİK ,88 42-C0M P0N EN TA DÖKÜM ,15 43-BİLİM M A KİN A İN Ş A A T ,30 44-OYAK REN AU LT O TO M O BİL , ERBAK -U LU D AĞ İÇ. SAN ,86 46-S ER K A M ERM ER MAD , BO LA C A U \R UN YEM YAĞ ,30 48-ÇİLEK M O BİLYA SANAYİ ,43 49-O BASAN G ID A İN ŞAAT ,91 50-TRED İN OTO DO NANIM ,45 51-KO NO R İN ŞAAT SAn. TİC. 52-ŞAH İNLER M E TAL M A KİN A 53-D.E.B.Y TEKSTİL SAN. 54-SERRA S Ü NG ER KİM YA 55-TAŞD ELEN T E K S TİL SANAYİİ 56-BELTAN VİBRAC0U S TİC S.S.BURSA ECZ ÜRE.TEM İN 60-M AYSAN M AND O O T 61 -C 0 A T S (TÜ R K(YE )İPLİKSAN. 62-(*) 63-{*) 64-T.K.G. O TO M O TİV SA N AYİ 6 5-TELB İS TEKSTİL SANAYİ 66-PAKKEN S YED EK PARÇA 67-KAM İL KOÇ O TO BÜSLERİ 68-IŞ IK S ER TEKSTİL SA N AYİ 6 9-S IN TA SANAYİ İN Ş A A T 70-BES AŞ BU RSA EKMEK 71-Ü Ç G E M A Ğ A ZA EKİPMAN. 72-EVİM TEK S T EKSTİL İNŞTUR. 73-Ü N İM AK M A KİN A SA N AYİ 74-LOVV PRO FİLE İST. TEKS. 75-M ARTA Ş M A RM A R A TARIM 76-O YTA Ş-YILD IZ İN Ş A A T SAN. 77-M ATLI YEM SAN.VE TİC. AŞ. 78-FİB ER İPLİK M E N S U C AT 79-K A PU\N LA R S O Ğ U TM A 80-BALLI M E TAL SANAYİ 81-BAN D A G ID A TARIM 82-ELA TEK KAUÇUK PLASTİK 83- H.K.S.H AS AS A N S Ö R 84-S Ö ZAL TEKSTİL KİM YA 85-MOBİPA M O BİLYA TEKS.İN Ş. 86-EROĞLU M A KİN A S A N AYİ D U BLEK S O TO CAM SAN. 90- FİM AKS M A KİN A G ID A.A.Ş. 91-B0D 0 B0D E D 0Ğ RUSAN 9 2-BU R SA M ODERN AM BA LA J 93-ZİRKON İN Ş A A T TURİZM 94-G Ü LİPE K KUM AŞ VE İPLİK 95-FINE- F00D GIDA SAN VE T İC 96-PE-G A O TO M O TİV SÜS.SAN. 97-Ö Z EL EM İNE EĞİTİM TESİS ELYAF TEKSTİL S A N.TIC.A.Ş. İÛ O -K O R A YSPO R M A LZEM ELEI , ,346, , , , I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 İİ ,41 ÜN VANININ AÇ IK LA N M ASIN I İS TEM EYENLER

10 m-suite / PRNET Sayfa 10/11 KAMU ÇALIŞANLARI DOGU İLLERİNDE EN FAZLA5 YIL ÇALIŞIYOR SERHAT KALKINMA AJA Erzurum Milletin Sesi Yerel Y ayınlar 8 62 Kam u Çalışanları Dogu İllerinde En Fazla 3,5 Yıl Ç alışıyor Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da 31 kamu kurum unda bin 377 kam u çalışanı ile gerçekleştirilen anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da 31 kam u kurum unda bin 377 kam u çalışanı ile gerçekleşürilen anket ilginç sonuçlar onaya çıkardı. Dört ilde ortalam a 3,5 yıl çalışan kam u personelinden ankete kaulanların yüzde 21,7'si bölge illerinde uzun süre kalm ak için ek ücret verilm esini isterken, yüzde 91 "i başka şehirlerde çalışm ayı tercih ediyor. Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illerinde faaliyet yürüten SERKA, dört ilde görev yapan kam u çalışanlarının gözünden sorunları tespit etm ek am acıyla 31 farklı kam u kurum unda çalışan bin 377 personel ile yüz yüze anket gerçekleştirdi. Yıld ız T ekn ik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Siyaset Bilim i ve Uluslararası İlişkiler Bölüm ü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ö m er Çaha ile dönem in S ERKA Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar'ın ortaklaşa yürüttüğü çalışm ada, rotasyona tabi olan asker ve polis ile istihdam ı bölge illerinden sağlayan belediyelerin personeli kapsam dışı tutuldu. Toplam 36 bin 617 kam u çalışanının bulunduğu bölge illerindeki il ve ilçe m erkezlerinde bulunan bin 377 denek ile yüz yüze m ülakata dayalı anket yapıldı. Kitap olarak yayınlanan araştırm aya Kars'tan 493 kişi, Ağrı'dan 403, A rdah an'dan 287 ve İğdır'dan da 194 kişi dahil edildi. KAMU ÇALIŞANIN YÜ ZD E 91'İ BAŞKA İLLERE G İTM EK İS TİYO R İlginç sonuçların ortaya çıktığı araşurm aya katılan kam u çalışanlarının bölge ülerinde görev yapm a süresi ortalam a 3,5 yü. A n kete katılanların yüzde 91 'i kendilerine yöneltilen "buradan ayrılıp başka b ir şehre gitm ek istiyor m usunuz?" şeklindeki soruya "evet" cevabını verdi. Bölgede çalışm ak isteyenlerin oranı ise yüzde 7 gibi dü şü k b ir oranda kaldı. Katılım cıların yüzde 16,3'ü bölgedeki iklim şam arından, yüzde 9,8'i ev kiralarının yüksekliğ inden rahatsız. Yüzd e 47*sinin bekar olduğu kam u çalışanlarının yüzde 58,17'si boş zam anlarını evde geçirirken, yüzde 72,4'ü tatilini m em lekeünde g eçirm ek istiyor. Yüzd e 63'ü alışverişini internetten yapıyor. Yüzd e 60'ı sağlık ihtiyacını büyük şehirlerde karşılıyor. GELEN GBIYOR SERHAT KALKINMA AJANSI TARAFINDAN KARS ARDAHAN İĞDIR VE AĞRI D Erzurum Pusula Yerel Y ayınlar 1 92 M GELEN G BIYO R Serhat Kalkınm a Ajansı tarafından Kars, Ardah an, İğdır ve Ağrı'da 31 kam u kurum unda bin 377 kam u çalışanı ile gerçekleştirilen anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Bölgede 3,5 yıl çalışan kam u personelinin yüzde 91 'i başka şehirlere gitm ek istiyor. SERKA, dört ilde görev yapan kam u çalışanlarının gözünden sorunları tespit etm ek am acıyla 31 farklı kam u kurum unda çalışan bin 377 personel ile yüz yüze anket gerçekleştirdi. Yıld ız T ekn ik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi S iyaset Bilim i ve Uluslararası İlişkiler Bölüm ü Ö ğretim Üyesi Prof. Dr. Ö m er Çaha ile dönem in S ERKA Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar'ın ortaklaşa yürüttüğü çalışm anın sonuçlan kitap olarak yayınlandı. Geri kalm ışlık en büyük sebep İlginç sonuçların ortaya çıktığı araştırm aya katılan kam u çalışanlarının bölge illerinde görev yapm a süresi ortalam a 3,5 yıl. An kete katılanların yüzde 91 'i kendilerine yöneltilen 'Başka bir şehre gitm ek istiy or m usunuz?' şeklindeki soruya 'evet' cevabını verdi. Prof. Dr. Ö m er Çaha, "Kam u görevlilerinin bölgeyi terk edip başka bölgelere göç etm elerine yol açan nedenlere bakıldığında, bölgenin geri kalm ışlığı en önem li neden olarak ön plana çıkm aktadır" dedi.» Haberi Sayfa 14'te Sonuçlan kitap haline getirildi DOĞU DA ÇALIŞMAK ZOR GELİYOR Erzurum Yeni Kuşak Yerel Y ayın lar Doğu'da çalışm ak zor geliyor! D ört ilde ortalam a 3,5 yıl çalışan kam u personelinden ankete katılanların yüzde 21,7'si bölge illerinde uzun süre kalm ak için ek ücret verilm esini isterken, yüzde 9 l'i başka şehirlerde çalışm ayı tercih ediyor. Serhat Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı'da 31 kam u kurum unda bin 377 kam u çalışanı ile gerçekleştirilen anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. D ört ilde ortalam a 3,5 yıl çalışan kam u personelinden ankete katılanların yüzde 21,7'si bölge illerinde uzun süre kalm ak için ek ücret verilm esini isterken, yüzde 91'i başka şehirlerde çalışm ayı tercih ediyor. Kars, Ardahan, İğdır ve Ağrı illerinde faaliyet yürüten SERKA, dört ilde görev yapan kam u çalışanlarının gözünden sorunları tespit etm ek am acıyla 31 farklı kam u kurum unda çalışan bin 377 personel ile yüz yüze anket gerçekleştirdi. Yıld ız T ekn ik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim ler Fakültesi Siyaset Bilim i ve Uluslararası İlişkiler Bölüm ü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ö m er Çaha ile dönem in S ERKA Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Tutar'ın ortaklaşa yürüttüğü çalışm ada, rotasyona tabi olan asker ve polis ile istihdam ı bölge illerinden sağlayan belediyelerin personeli kapsam dışı tutuldu. Toplam 36 bin 617 kam u çalışanının bulunduğu bölge illerindeki il ve ilçe m erkezlerinde bulunan bin 377 denek ile y ü z yüze m ülakata dayalı anket yapıldı. Kitap olarak yayınlanan araştırm aya Kars'tan 493 kişi. Ağrı'dan 403, A rdah an'dan 287 ve İğdır'dan da 194 kişi dahil edildi. KAMU ÇALIŞANIN YÜ ZD E 9I'İ BAŞKA İLLERE G İTM EK İS TİYO R İlginç sonuçların ortaya çıktığı araştırm aya katılan kam u çalışanlarının bölge illerinde görev yapm a süresi ortalam a 3,5 yıl. Ankete katılanların yüzde 91'i kendilerine yöneltilen "buradan ayrılıp başka bir şehre gitm ek istiy or m usunuz?" şeklindeki soruya "evet" cevabını verdi. Bölgede çalışm ak isteyenlerin oranı ise yüzde 7 gibi düşük bir oranda kaldı. Katılım cıların yüzde 16,3'ü bölgedeki iklim şartlarından, yüzde 9,8'i ev kiralarının yüksekliğinden rahatsız. Yüzde 47'sinin bekar olduğu kam u çalışanlarının yüzde 58,17'si boş zam anlarını evde geçirirken, yüzde 72,4'ü tatilini m em leketinde geçirm ek istiyor. Yüzd e 63'ü alışverişini internetten yapıyor. Yüzde 60'ı sağlık ihtiyacını büyük şehirlerde karşılıyor. Araştırm aya katılanların yüzde 44'ü bölgenin geri kalm ışlığının kendilerinin bölgeden ayrılm asına yol açan ana neden olduğunu belirtti. Kam u çalışanlarının yüzde 12'si eğitim hizm etlerinin yetersizliğ ini, yüzde 10'u sağlık im kanlarının yetersizliğini, yüzde 7'si de sosyal ortam ların yetersizliğini ayrılm a nedeni olarak gösterdi. Katılım cılara yöneltilen "Bu şehirde uzun süre görev yapm ası için devletin ne yapm asını tavsiye edersiniz?" şeklindeki soruya yüzde 21,7'si ek ücret verilm esinden yana olduğunu belirtti. "GERİ KALM IŞLIK EN Ö N EM Lİ NEDEN" Araştırm a sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Ö m er Çaha, "Kam u görevlilerinin bölgeyi terk edip başka bölgelere göç etm elerine yol açan nedenlere bakıldığında bölgenin geri kalm ışlığı en önem li neden olarak ön plana çıkm aktadır" dedi. Çaha, "Araşürm aya katılan on kişiden biri kış şartlarının ağırlığını ayrılm a nedeni olarak belirtirken, yüzde 5'i de ailesine yakın bir yerd e çalışm a isteğini ayrılm a nedeni olarak belirtm iştir. Geriye kalanların tüm ünün işaret ettiği ayrılm a nedeni doğrudan veya dolaylı olarak bölgenin geri kalm ışlığıyla bağlantılıdır" diye konuştu. Prof.D r.ö m er Çaha kam u çalışanlarını bölgede uzun süre tu tm ak için iki önem li adım atılm ası gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Elde edilen bulgulara göre çalışanları bölgede uzun süreli tu tm ak için ana hatlarıyla iki adım aülm ası gerekm ektedir: Bunlardan birincisi çalışanların m otivasyonunu arttırıcı teşvik politikaları, İkincisi ise şehirlerin alt yapı im kânlarının geliştirilm esine ilişkin politikalardır. Araştırm aya katılanlara göre öncelikle çalışanları bölgede tutm ak için ilave ücret vererek bölgede çalışanları teşvik etm ek gerekir. Nitekim araştırm aya katılanlar içinde beş kişiden aşağı yukarı biri bunu önem li bir politika olarak önerm iş bulunm aktadır. Bölgede çalışanlarla başka bölgelerde çalışanların m aaşlarının aynı olm ası durum unda bölgede çalışanları tu tacak cazip im kânlar bulunm ayınca doğal o larak çalışanlar başka bölgelere göç etm e eğilim ine girm ektedirler." Prof. Dr. Çaha Kars, Ardah an, İğdır ve Ağrı illerini kapsayan TRA2 bölgesinde görev yapan kam u çalışanları için sosyal im kanların arttırılması gerekliğine vurgu yaparak, "Evli olanlar için lojman, bekarlar için ise misafirhane gibi barınma ve konaklama imkânları sağlanmalıdır. Şehirlerin alt yapı im kanına ilişkin önerilere bakıldığında çalışanlara göre TRA2 bölgesinde çalışm ayı cazip hale getirm ek için sosyal tesisler; eğitim, sağlık, ulaşım, kültürel ve sanatsal alt yapı im kanlarının bölgeye sunulm ası gerekir. Teşvik politikalarıyla şehirlerin eksikliklerinin giderilm esine yönelik adım ların birlikte atılm ası durum unda çalışanları bölgede tu tm ak m üm kün hale gelecektir" şeklinde konuştu. İha

11 m-suite / PRNET Sayfa 11/11 DOĞU YA İLAVE ÜCRET ŞART G üneş Ulusal G azeteler 5 60 Doğu'ya ilave ücret şart Yapılan ankette, doğu illerinde görev yapan kam u çalışanlarının aldıklarıücretlerin vetm ediöi bu nedenle başka şehirlerde çalışm ak isteöi ortava çıktı S E RH A T Kalkınm a Ajansı (SERKA) tarafından Ağrı, Ardah an, İğdır ve Kars illerinde yapılan anket, bu illerde görev yapan kam u çalışanlarının yüzde 91'inin başka şehirlerde çalışm ak istediğini ortaya koydu. 31 kam u kurum unda bin 377 çalışan ile gerçekleştirilen ankete göre; çalışanların yüzde 21,7'si bölge illerinde uzun süre kalmak için ek ücret verilmesini isterken, yüzde 9V\ de 'başka bir şehirde çalışmak ister misiniz?1 şeklinde bir soruya 'evet diye cevap verdi. TEŞV İK VE RİLM ELİ Sonuçları değerlendiren Prof. Dr. Ö m er Çaha, "Kam u çalışanlarını bölgede uzun süre tu tm ak için iki önem li adım atılm ası gerektiğine dikkati çekti. Çaha," Bunlardan birincisi çalışanların m otivasyonunu arttırıcı teşvik politikaları, İkincisi ise şehirlerin a lt yapı im kânlarımın geliştirilm esine ilişkin politikalardır. T E Ş V İK VERİLM ELİ Araştırm aya katılanlara göre öncelikle çalışanları bölgede tutm ak için ilave ücret vererek bölgede çalışanları teşvik etm ek gerekir"dedi. Çaha "Bölgede çalışanlarla başka bölgelerde çalışanların m aaşlarının aynı olm ası durum unda bölgede çalışanları tu tacak cazip im kânlar bulunm ayınca doğal olarak çalışanlar başka bölgelere göç etm e eğilim ine gidiyor" dedi. CİHAN KAMU ÇALIŞANLARI DOĞU DAN BİR AN ÖNCE AYRILMAK İSTİYOR T a ra f Ulusal G azeteler Kam u çalışanları Doğu'dan bir an önce ayrılm ak istiyor Doğu Anadolu'da görev yapan d evlet m em urlarının yüzde 91'i "Batı'da çalışm ak ister m isiniz" sorusuna "evet" cevabını verdi. Bir m em ur D oğu'da en çok 3,5 yıl kalıyor S erhat Kalkınm a Ajansı tarafından Ağrı, Ardah an, İğdır ve Kars illerinde yapılan anket, bu illerde görev yapan kam u çalışanlarının yüzde 91'inin başka şehirlerde çalışm ak istediğini ortaya koydu. 31 kam u kurum unda bin 377 çalışan ile gerçekleştirilen ankete göre; çalışanların yüzde 21,7'si bölge illerinde uzun süre kalm ak için ek ücret verilm esini isterken, yüzde 91'i de "Başka bir şehirde çalışm ak ister m isiniz" sorusuna "evet" cevabını verdi. An ket çalışm asında, rotasyona tabi olan asker ve polis ile istihdam ı bölge illerinden sağlayan belediyelerin personeli kapsam dışı tutuldu. Toplam 36 bin 617 kam u çalışanının bulunduğu bölge illerindeki il ve ilçe m erkezlerinde bulunan bin 377 denek ile yüz yüze m ülakata dayalı anket yapıldı. En büyük neden geri kalm ışlık Araştırm aya katılan kam u çalışanlarının bölge illerinde görev yapm a süresinin ortalam a 3,>5 yıl olduğu tesbit edilirken, bölgede çalışm ak isteyen ler yüzde 7 gibi dü şük bir oranda kaldı. Katılım cıların yüzde 44'ü bölgenin geri kalm ışlığının bölgeden ayrılm alarına yol açan ana neden olduğunu belirtirken; kam u çalışanlarının yüzde 12'si eğitim, yüzde io 'u sağlık, yüzde 7'si de sosyal ortam ların yetersizliğini ayrılm a nedeni m Prof. Dr. Ö m er Çaha olarak gösterdi. Katılım cıların yüzde 16,3'ü iklim şartlarından, yüzde 9,8'i ev kiralarının yüksekliğinden rahatsızlığını dile getirdi. Bölgenin altyapısı iyileştirilm eli Katılım cılara yöneltilen "Hu şehirde uzun süre görev yapm ası için devletin ne yapm asını tavsiye edersiniz" şeklindeki soruya yüzde 21,7'si ek ücret verilm esinden yana olduğu belirtti. An kete katılan m em urların yüzde 47'si bekar olduğunu, yüzde 58,17'si boş zam anlarını evde geçirdiğini, yüzde 72,4'ü tatilini m em leketinde geçirm ek istediğini belirtti. Yüzd e 63'ü alışverişini internetten yaparken, yüzde 6o'ı sağlık ihtiyaçlarını büyük şehirlerden karşıladığını söyledi. Sonuçlan değerlendiren Yıld ız T ekn ik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ö m er Çaha, kam u çalışanlarını bölgede uzun süre tu tm ak için iki önem li adım atılm ası gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Birincisi çalışanların m otivasyonunu artırıcı teşvik politikaları, İkincisi ise şehirlerin altyapı im kanlarının geliştirilm esine ilişkin politikalardır. İlave ücret vererek bölgede çalışanları teşvik etm ek gerekir. Cazip im kanlar bulunm ayınca çalışanlar göç etm e eğilim ine gidiyor." CİHAN SERKA YÖNETİMİ TOPLANDI SERKA NIN 29 YÖNETİM KURULU TOPLANTISI AĞRI DA YAPI Erzurum Pusula Yerel Yayınlar 4 36 S ERKA Yönetim i toplandı SE RKA'nın 29.Yönetim Kurulu Toplantısı Ağrı'da yapıldı. T acettin D URM UŞ / KARS Serhat Kalkınm a Ajansı'nın (SERKA) 29.Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı İğdır V alisi A h m et Pek başkanlığında Ağrı' da yapıldı. Ağrı, Ardah an, İğdır ve Kars illerinde faaliyet yürüten SE RKA'nın 29.Olağan Yönetim Kurulu Top lantısı, Ağrı Polisevi Toplantı Salonu'ııda gerçekleştirildi. Serhat Kalkınm a Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı İğdır Valisi A h m et Pek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Ağrı Valisi M ehm et T ekinarslan, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, Kars Valisi Eyüp T ep e ile İllerin belediye başkanları, Ağrı il genel m eclisi başkanı, İğdır ü genel m eclis başkanı ve ülerin ticaret ve sanayi odası başkanları iştirak etti. Serhat Kalkınm a Ajansı Genel Sekreteri Hüseyin Tutar'ın ayrılm asından sonra yapılan ilk Y önetim Kurulu toplantısına Genel Sekreterlik m akam ına vekalet eden M ehm et Ö zdoğan katıldı. Günlük içeriğinde bulunan yazı, makale, fotoğraf, resim, doküman ve benzeri fikir ürünleri Telif Hakları ve Ticari Marka Kanunları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu içeriklerin hiçbiri yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz. Bu içeriklerin herhangi bir amaçla değiştirilerek yayınlanmaları, kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları kanuni olarak yasaklanmıştır.

İNOVASYON HAFTASINA MUHTEŞEM İLGİ

İNOVASYON HAFTASINA MUHTEŞEM İLGİ İNOVASYON HAFTASINA MUHTEŞEM İLGİ Bu yıl 2.'si düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası Etkinlikleri muhteşem bir açılışa tanıklık etti. Geçen yıl 3 gün süren etkinliklere 15 binden fazla katılımcı ilgi gösterirken,

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN MART AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLER GRUBU 13-16 NİSAN

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

Anadolu Bacıları ndan Tam Destek

Anadolu Bacıları ndan Tam Destek Pancar İle İlgili Tarımsal Üretime Dayalı Ürün Geliştirme - PANPEK Projesinin Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi Ankara Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen, Polatlı Ticaret Odası, Başkent Üniversitesi,

Detaylı

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EYLÜL AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 20 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII. ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII. ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ... r İÇİNDEKİLER YAZARLAR HAKKINDA...VII ÖNSÖZ (Av. Hakan BEZGİNLİ)... XIII ÖNSÖZ (Dr.Jur. Tuııay KOKSAL)...XV İÇİNDEKİLER...XVII GİRİŞ...1 Birinci Böliim KARAYOLU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR 1.

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014

1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 1- EKER: Doktorların Kırmızı Ete Özür Borcu Var Hayvancılık Akademisi - AA 17.09.2014 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, yumurta, tereyağı ve kırmızı et tüketiminin kalp ve damar hastalıklarını

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tarih: 27-10.2014 TALEP SAHİBİ Antalya Büyükşehir Belediyesi Ac I MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM MADDESİ TALEP KONUSU KOMİSYON RAPORU: Büyükşehir Beiediye

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu

NİSAN AYI BÜLTENİ 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı göz doldurdu Teke Yöresi 3. Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 27-30 Nisan tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açtı. Üreticinin yeni teknolojilerle buluştuğu fuarı ilk gün

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

B u gü n, T ü rk iy e de yaşayan bütün insanları ço k yakından ilgilendiren bir kon u yu, eğ itim k on u su n u, yerel

B u gü n, T ü rk iy e de yaşayan bütün insanları ço k yakından ilgilendiren bir kon u yu, eğ itim k on u su n u, yerel Recep Tayyip ERDOĞAN S ayg ıd eğer h ocalarım, Kıym etli m isafirler, Yazılı ve g örsel B asın ın D eğerli tem silcileri; B u gü n, T ü rk iy e de yaşayan bütün insanları ço k yakından ilgilendiren bir

Detaylı

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e?

Seçelim ve yerleştireli. Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu... e? Seçelim ve yerleştireli. erelisi iz? e i adı e u oldu erha a Türk ü sizi adı ız erelisi iz? Kutlu : Merhaba. Sophie : Kutlu :. Kutlu.... e? Sophie : Be i adı Sophie. Kutlu : Memnun oldum. Sophie : Be de..

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI. Kaliteli Üret! Elde Et!

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI. Kaliteli Üret! Elde Et! T.C GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kaliteli Üret! Elde Et! ANKARA - 2015 YÜKSEK VERİM VE KALİTE İÇİN GÜBRELEME > / Yüksek verim ve kalite için buğdayın

Detaylı

OCAK 2016 Web:

OCAK 2016 Web: OCAK 2016 Web: www.antakyatso.org.tr E-mail: antakyatso@tobb.org.tr ATSO DA EKONOMİ ÇALIŞTAYI Antakya Ticaret ve Sanayi Odası nda Hatay İlinin Ekonomisini, İstihdam Yapısını ve Bunlara Göçmen Etkilerini

Detaylı

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi

Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nin 50 nci Yılı Konferansı Ankara da Düzenlendi Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK), Ankara Üniversitesi ve Ziraat Bankası işbirliği ile Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi tam kadro halk gününde Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, belediye başkan yardımcıları,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

T.C K AM U DENETÇİLİĞİ KURUM U RET KARARI

T.C K AM U DENETÇİLİĞİ KURUM U RET KARARI KAMU DENETÇİllCi KURUMU T.C K AM U DENETÇİLİĞİ KURUM U ŞİK AYET NO : 01.2013/428 K ARAR T A R İH İ:21/03/2014 RET KARARI ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ Em niyet Genel M üdürlüğü

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI ERASMUS ÇALIŞMA KURULU YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1 Bu yönergenin am acı, A vrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Program

Detaylı

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü

Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü http://www.iha.com.tr/balikesir-haberleri/mesleki-egitim-tanitim-ve-isbirligi-protokolu-balikesir- 1685591/ Mesleki eğitim tanıtım ve işbirliği protokolü Meslek lisesi Organize Sanayi Bölgesi ile İl Milli

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

empozuumu D üretmen en d Okulları / lo^emo 7er: ' STE< Özel AuUem Iar\V\ ' 'İİ+ Nisan 00?- ~ ~ e,

empozuumu D üretmen en d Okulları / lo^emo 7er: ' STE< Özel AuUem Iar\V\ ' 'İİ+ Nisan 00?- ~ ~ e, Iar\V\ ' 'İİ+ Nisan 00?- 7er: ' STE< Özel AuUem Okulları ~ ~ e, ve / lo^emo D üretmen en d empozuumu İSTEK Ö/el Acıbadem Okulları İbrahımaga Mah. Bag.Sok No: 4 34718 Acıbadem/İSTANBUL Tel: 0216 325 30

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK M AKAM INA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü ou İ* LUf V \ EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03-.../.../2015 Konu: Kepez 10053 ada 1,2,3,4,5,6 parseller

Detaylı

Hassas Tarım Teknolojileri

Hassas Tarım Teknolojileri Hassas Tarım Teknolojileri Ziraat Fakült esi Biyosist em Mühendisliği nden Tarıma Hassas Müdahele Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği tarafından Hassas Tarım Teknolojileri konulu panel

Detaylı

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ BANDIRMA AB YOLUNDA PROJESİ ANKET SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ile Bandırma Ticaret Odası (BTO) tarafından Bandırma da faaliyet gösteren işletmelerin AB uyum sürecinde müktesebata

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI Haziran/2017 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu

SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu SEKTÖR KURULLARI ve İŞ GELİŞTİRME KOMİSYONU Bölgesel İş Geliştirme Forumu 28-29 Kasım 2014 - Bursa Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 12. Ko ya ı imalat sanayi yıldır gözlem altı da: İ alat sa ayi güven endeksi nasıl hesapla ıyor:

HABER BÜLTENİ Sayı 12. Ko ya ı imalat sanayi yıldır gözlem altı da: İ alat sa ayi güven endeksi nasıl hesapla ıyor: HABER BÜLTENİ 02.04.2015 Sayı 12 Ko ya a ayi Odası (KSO ve Türkiye Eko o i Politikaları Araştır a Vakfı TEPAV iş irliği de gerçekleştirile Konya İ alat Sa ayi Güven Endeksi Anketi, Türkiye i, yerel düzeyde

Detaylı

KARAR. ^Şükrü İBİŞ. Y apılan g ö rü şm eler sonunda;

KARAR. ^Şükrü İBİŞ. Y apılan g ö rü şm eler sonunda; KARAR KARARA ESAS OLAN EVRAKIN S. NO TA R İH İ : NO NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ GÜNDEM 2014/3 K ar dağıtım ı hakkında Toplantı Tarihi Başkan Başkan Vekili Başkan Yardım cısı Üyeler 31.01.2014 Dursun U Y A R Abdullah

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü

Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Bölgesel kalkınmada BKA ların genel görünümü Derya Sevinç July 14, 2006, Kayseri Kalkınma Ajansları:Genel Görünüm Slide 2 Avrupa AB

Detaylı

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ MESLEK LĐSESĐ MEMLEKET MESELESĐ BURSĐYER BULUŞMALARI KAYSERĐ BASIN YANSIMALARI 14 KASIM 2010 14 Kasım 2010 YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :1-5 Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar 5 Yılda Modern Hale Dönüşecek Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu hedefinin Karabağlar ı

Detaylı

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR!

ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! ALİAĞA TARİHSEL SEMBOLLERİNİ ÖNE ÇIKARIYOR! Aliağa(Özel ) Günümüzde Aliağa ilçesinin bulunduğu bölgede Milattan önce (MÖ) 1100 yılında kurulan ve Aiolis şehirlerinin başkenti konumunda olan Kyme Antik

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN TEMMUZ 2016 YIL 1 SAYI 17 10.08.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:17 UZUNKÖPRÜ DEMOKRASİSİNE SAHİP ÇIKIYOR (18.07.2016) 18 Temmuz 2016 Pazartesi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu HEYET ZİYARETLERİ. ASO I.Organize Sanayi Bölgesi 13 HEYET ZİYARETLERİ 13.1. Cibuti Cumhurbaşkanı Ziyareti: Cibuti Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı üst düzey yetkililerinden oluşan 100 kişilik heyet Başkan Vekilimiz Sn.Fahrettin KÜRKLÜ nün evsahipliğinde

Detaylı

Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Veysel AYHAN ın oturum başkanlığını yaptığı ve SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim

Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Veysel AYHAN ın oturum başkanlığını yaptığı ve SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulunda Sütçüler Yöresinde Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretim ve Pazarlama Olanakları Paneli Gerçekleştirildi. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU BAŞKANLIK İÇİN ADAYLIĞINI AÇIKLADI EMRE KÖROĞLU CHP BODRUM İLÇE BAŞKANLIĞINA YENİLİKÇİ VE BAŞARI ODAKLI BİR SİYASET İÇİN ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI Emre Köroğlu 29 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ.

TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Sivil Havacılığın en büyük destekçisi TÜRK HAVA YOLLARI-THY TEKNİK AŞ. Yalnızca Türkiye nin sivil havacılık alanında gururu, Avrupa nın imrenerek izlediği havayolu şirketi THY nin değil, bölgenin öncü

Detaylı

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik. Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI Genel Sekreterlik Sayı : 49229668 050.00 169 Konu : 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı Hk. 16/03/2015 İLGİLİ MAKAMA 12. Kalkınma Kurulu Toplantısı ve Bartın I. Sektörel

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube M üdürlüğü T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube M üdürlüğü Sayı: 16092535-030.03.-2014-2 ^ / 1, #! 3\. /ftf/2014 Konu: Özel Gereksinimli Bireyleri DesteKİeme

Detaylı

İŞ-KUR ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE KOSGEB RİZE HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLEDİ

İŞ-KUR ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE KOSGEB RİZE HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLEDİ İŞ-KUR ARTVİN İL MÜDÜRLÜĞÜ VE KOSGEB RİZE HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SERTİFİKA TÖRENİ DÜZENLEDİ İş-Kur il müdürlü ile KOSKEB ( küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı

Detaylı

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr

Aile Bülteni. ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı. aile.gov.tr Aylık Süreli Elektronik Yayın ANKA Çocuk Destek Programı nın Tanıtımı Yapıldı Bakan İslam, 2015 yılı sonuna kadar, yurt ve yuvalarda şu anda kalmakta olan bin civarında çocuğumuzun da çocuk evlerine geçişini

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014 Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 Erciyes Üniversitesi Genkök Genom ve Kök Hücre Merkezi Akredite Belgesi Aldı Erciyes Teknoloji

Detaylı

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ

CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ CEZAYİR SEKTÖREL AÇILIM GEZİSİ Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014 yılı Kasım ayında yapmış oldukları Cezayir gezisi sırasında, Cezayir le ticaret hacminin arttırılmasına yönelik yapmış oldukları irade beyanının

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İçinde Gerçekleşen Faaliyetlerden fotoğraflar 74 Slayt 16.01.2015 Saadet Partisi Yetkililerinden Odamıza

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Yapi.tedarikdergisi.com / 14.05.14

Yapi.tedarikdergisi.com / 14.05.14 Yapi.tedarikdergisi.com / 14.05.14 37. Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul 106.537 ziyaretçiyi ağırladı! Yapı sektörünün zirvesi Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul, uluslararası etkinlikleri ve yarattığı iş fırsatları

Detaylı

TÜRKİYE - UKRAYNA İŞ ADAMLARI FORMU ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FSMH EĞİTİMİ İSU GEZİSİ

TÜRKİYE - UKRAYNA İŞ ADAMLARI FORMU ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FSMH EĞİTİMİ İSU GEZİSİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ HAZİRAN SAYI 8 TÜRKİYE - UKRAYNA İŞ ADAMLARI FORMU ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ FSMH EĞİTİMİ İSU GEZİSİ 1-4 HAZİRAN 2016 8 HAZİRAN 2016 20 HAZİRAN 2016 TÜRKİYE - UKRAYNA İŞ ADAMLARI 01FORUMU

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( )

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ( ) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (23.06.2017-27.07.2017) I- KAYIT, DEĞİŞİKLİK ve TERKLER: 23.06.2017-27.07.2017 tarihleri arasında Odamıza; 42 yeni üye kaydedilmiş, 71 üyenin kayıtlarında değişiklik yapılmış,

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EYLÜL AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 13 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

CÜMLEDE BİLDİRİLEN DUYGU, DÜŞÜNCE VE KAVRAMLAR

CÜMLEDE BİLDİRİLEN DUYGU, DÜŞÜNCE VE KAVRAMLAR CÜMLEDE BİLDİRİLEN DUYGU, DÜŞÜNCE VE KAVRAMLAR NEDEN SONUÇ / AMAÇ SONUÇ ANLAMLI CÜMLELER!!! Neden (gerekçe) ildire yargı gerçekleş iş ir yargıdır. Yıllar so ra o u gördüğü içi oldukça utlu şi di. Ürü az

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :05.12.2014 Sayfası : 7.syf Yayın Tarihi :05.12.2014 Sayfası : 6.syf BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :05.12.2014 Sayfası : 9.syf Yayın Tarihi :05.12.2014 Sayfası : 5.syf BASIN

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

İDB BÜLTENİ T A R I M GIDA AN L I K İ Z L E M E ZİYA R E T İ Y A P I L D I. Or ta Anadolu K alkınma Ajansı

İDB BÜLTENİ T A R I M GIDA AN L I K İ Z L E M E ZİYA R E T İ Y A P I L D I. Or ta Anadolu K alkınma Ajansı Bir Or ta Anadolu K alkınma Ajansı Sayı 4 Bülten Tarihi 21.10.2011 İDB BÜLTENİ B U S A Y I D A : Tarım Gıda İzleme Ziyareti Muhsin Yazıcıoğlu Yağmur Suyu Hattı İncelendi Elif Elektronik İhalesine Katılım

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI îm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlam a Şube M üdürlüğü r / EXP02016 ANTALYA Sayı : 90852262-301.03- U O O '^ li Konu: M uratpaşa Tahılpazarı 3341 ada

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDA YAPILDI

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDA YAPILDI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ SERTİFİKA TÖRENİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNDA YAPILDI 31.12.2013 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, KOSGEB ve İŞKUR işbirliğinde düzenlenen Girişimcilik

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR

ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: BAŞBAKAN IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT, BİZİM İÇİN BİR Kasım 09, 2006-12:00:00 ULAŞTIRMA BAKANI YILDIRIM: ''BAŞBAKAN'IN İLETİŞİM VERGİSİNDE KAMUYA VERDİĞİ BEYANAT,

Detaylı

2 3 4 5 6 2006 2007 2008 2009 2010 Antalya, Isparta, Burdur 3.996.228 4.537.170 4.742.685 5.210.194 7.465.360 Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 4.711.300 4.924.994 6.127.161 6.408.674 7.107.187 Adana, Mersin

Detaylı

T.C. A N TA LY A B Ü Y Ü K ŞE H İR BELED İY E B A ŞK A N LIĞ I İm ar ve Şelıircilik D airesi Başkanlığı

T.C. A N TA LY A B Ü Y Ü K ŞE H İR BELED İY E B A ŞK A N LIĞ I İm ar ve Şelıircilik D airesi Başkanlığı A n la lya Bü^/Ckşehir Belediyesi Planlam a Ş u b e M uourttığu S a y ı 9085?2 6 2-3 0 1 0 3 -E 18^1 Ta rih 03.0 7.20 1 7 20.3 7 D o sya N um arası' 2 017-1 21063 T.C. A N TA LY A B Ü Y Ü K ŞE H İR BELED

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA A ntalya B üyükşehir Belediyesi Planlam a Şube Müdürlüğü Sayı: 90852262-301.03-E.6 Tarih: 02.01.2017 22:10 Dosya N um arası: 2017-621 T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Dairesi

Detaylı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı

Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı Sosyal Güvenlik Alanındaki Hukuki İhtilafların Azaltılması Çalıştayı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI FATİH ACAR: -BU SÜRECİ OLUMLU BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYABİLİRSEK TÜRKİYE YE ÇOK DAHA KALİTELİ

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 04.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Kamu Hizmetlerindeki Verimlilik İKÇÜ de Tartışıldı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca her yıl organize edilen, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK

AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI E- BÜLTEN KASIM-ARALIK 2014 0 İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2014 EKİM / AFYONKARAHİSAR İHRACATI İlimizin Ekim ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla

Detaylı

IN A UYAK G Ü N D E M

IN A UYAK G Ü N D E M YİM PAŞ YOZG AT İH TİYAÇ M ADDELERİ PAZARLAM A VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BA ŞK ANLIĞ IN DAN DUYURU Ş irketim izin 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait O lağan G enel Kurul T oplantısı, 03.03.2014

Detaylı

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı.

Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. DOĞU KARADENİZ 1. ORGANİK TARIM KONGRESİ BAŞLADI. Gümüşhane Kelkit ilçesinde Doğu Keredeniz 1. Organik Tarım Kongresi başladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümüşhane Valiliği, Aydın Doğan Vakfı,

Detaylı

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN ORHANGAZİ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2017 GÜNDEM - TOBB 73. Genel Kuruluna katıldık. -İstanbul Yapı Fuarı na katıldık. - KOSGEB Kredisini en çok kullandıran ilçe olduk. - 666 aileye Ramazan

Detaylı

polipak Plastik Ambalaj Sanayi Limited Şirketi

polipak Plastik Ambalaj Sanayi Limited Şirketi polipak Plastik Ambalaj Sanayi Limited Şirketi Polyester (PET) Çemberler c 0) ı/ı

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry NİSAN 2015 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II- İLİMİZ İHRACAT RAKAMI 2015 MART / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 OCAK AYI BÜLTENİ

NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 OCAK AYI BÜLTENİ NUSAYBİN TİCARET VE SANAYİ ODASI 2015 OCAK AYI BÜLTENİ Sayı 01 DİLUCU GÜMRÜK KAPISINDA İNCELEME Dilucu gümrük kapısında, 21-23 Ocak 2015 tarihlerinde yapılan incelemede Yönetim Kurulu başkanı ve Dilucu

Detaylı

Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı

Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı Bi Ul E Hi tl EP t E li h Paris İklim Değişikliği Taraflar Konferansı na bir adım atıldı L Agence Française de Développement (AFD), Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi (MURCIR)

Detaylı

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR

ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR ETB 2016 OCAK- ŞUBAT AYLARINA AİT FAALİYETLER VE KATILIMLAR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ CANSEL ÇAĞLAR'DAN BORSAMIZA ZİYARET (05.01.2016) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Yeni Şube Müdürü

Detaylı

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM SEKTÖRÜ GZFT ANALİZİ Dr. Mehmet Ali ÇAKAL TRA1 2012 Her hakkı saklıdır. İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 2 2. KUZEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ TARIM

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS KASIM AYI E-BÜLTENİ

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS KASIM AYI E-BÜLTENİ ZİRVE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ MAYIS KASIM AYI E-BÜLTENİ Bire Bir Görüşmeler Zirve Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bugüne kadar 28 araştırmacı ve akademisyen ile yüzyüze proje fikirleri,

Detaylı