Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TÜRKİYE OTOMOBİL KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 1987

2 1. 12 Volt ile Doğrudan Doğruya Beslenen Otomobil Radyoları için Hususi Lâmbalar. Radyo Televizyon Elektroteknik 4, no. 5 ( ): Modeli Amerikan Otomobillerine Bir Bakış. Motor Mecmuası, 4, no. 46 ( ): Modeli Studebaker-Parckard Otomobilleri. Motor Mecmuası, 6, no. 72 ( ): Modeli Studebaker Avanti Otomobili. Motor Mecmuası,, no ( ): İnternasyonal Frankfurt Otomobil Sergisi. Motor Mecmuası, 6, no ( ): A.Şevket. "Otomobilciliğe Dair Faydalı Malumat." Topçu Mecmuası, no. 76 ( ): A.T.Y. "Otosan Bizde İlk Otomobil Fabrikası." İktisadî Yürüyüş 22, no. 399 ( ): Ada, Reşid Mazhar. "Otomobilin 50'nci Yılı." Av ve Deniz, no. 11 ( ): Adal, Erhan. "Motorlu Taşıtın, Hususiyle Otomobilin Mahiyetinden Meydana Gelen Tehlikenin Tayini." Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 3, no. 4 ( ): Adal, Erhan: Motorlu taşıtın, hususiyle otomobilin mahiyetinden meydana gelen tehlikenin tayini. Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, c3, n4, , ss. [Turgut Var/ 11. Adıvar, Adnan. "Şimendifer, Otomobil ve Uçak." Sanat Dünyamız, no. 62 ( ): Ahrens. "Otomobil ve Kamyon İnşasında Konstrüksiyon Temayülleri." Motor Mecmuası,, no. 39 ( ): Akalın, Muzaffer: Nakil vasıtalarının tescili ve kontrolü. İller ve Belediyeler ler dergisi, n111, , 20.s. 14. Akaya, D.: "Marka İmajı ve Bileşenleri; Otomobil Sektöründe Bir Uygulama." 4.Ulusal Pazarlama Kongresi (18-20 Kasım 1999): Akıl, Mustafa. "Binek Otomobil Gider ve Amortisman Uygulaması." Vergi Sorunları Dergisi 17, no. 122 ( ): Akın, Emrah. Binek Otomobil Kavramı ve Katma Değer Vergisi Uygulaması Bakımından Kullanılmış Bin Otomobil. Maliye ve Sigorta Yorumları 16(365) , ss. 17. Akkurt, Selma - Alp Şentürk. "Otomobil Sanayiinde Plastik Malzeme Kullanımı ve Üretim Teknikleri." Makina & Metal Teknolojisi 7, no. 79 ( ): Akkurt, Sema. "Otomobil Sanayînde Uygulanan Plasma Püskürme Kaplamaları." Makina ve Metal Teknolojisi 7, no. 80 ( ): Akoğlu, Alp. Yeşil Otomobiller. Bilim ve Teknik 35(421) , ss. Bibliyografya. 20. Aksalur, İzzet. "Otomobillerde Kıt'a Nakliyatının Tanzimi İçin Esaslar." Askeri Mecmua, no. 6 ( ): Ali Suad. "Medeniyet Cihanı ve Otomobil Kazaları." İstanbul Belediye Mecmuası, no. 49 ( ): Ali Suad. "Otomobil Kazaları." İstanbul Belediye Mecmuası, no. 38 ( ): Alkış, Saadet. Otomobil Yangınlarının İncelenmesi. Adli Bilimler Dergisi 1(2) , ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya. 24. Alpay, İsmail Hakkı. "Otomobillerde Kıt'a Nakliyatı ve Bir Mesele." Piyade Mecmuası, no. 121 ( ): Altan, Erhan - Ogün Elikara. "Otomobil Dış Tasarımında CAD." Metal-Makina Makina 5, no , Özel Sayı ( ): Altan, Okan. Otomobilin Öyküsü Sonsuz Otoban. Atlas (147) , ss. 27. Alus, Sermet Muhtar. "İstanbul'da İlk Otomobiller." Tarih Hazinesi, no. 11 ( ): Alus, Sermet Muhtar. İstanbul'da İlk Otomobiller. Cogito (24) 2000, ss. 29. Alus, Sermet Muhtar: İstanbul da ilk otomobiller. Tarih Hazinesi, y1, n11, , ss. 2

3 30. Amerika'da Yeni Orta Tip Cadde Zırhlı Otomobilleri. Süvari Mecmuası, no. 81 ( ): Amos, S. W.. "Bir Otomobil Radyosu İçin Devre Şeması. Evde Yapılacak Bir Alıcının Devre Teferruatı." Aylık Teknik Dergi 1, no. 2 ( ): Angelis, Jürgen. "Elektrikli Otomobil." Elektroteknik Mecmuası 29, no. 4 ( ): Anık, Salahaddin. "Otomobil Karoseri İmalatının Gelişmesi." Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Bülteni 2, no. 4 ( ): Anlaş, İbrahim. "Dünyanın İlk Türborşarjlı V-6 Silindirli Otomobil Motoru." Mesleki ve Teknik Öğretim Dergisi 26, no. 308 ( ): Anlaş, İbrahim. "Otomobil Bataryalarının (Aküler) Erken Arızalarını Nasıl Önleyebiliriz?" Mesleki ve Teknik Öğretim 26, no. 302 ( ): Apollo 15 ile En Son Olarak Yapılan Otomobilli Ay Keşfinin Gerçek Öyküsü. Demiryol 46, no. 550 ( ): Apollo 15 ile En Son Yapılan Otomobilli Ay Keşfinin Gerçek Öyküsü.. Demiryol 46, no. 548 ( ): Araba Sevdasından Otomobil Tutkusuna Yerli Otomobil Üretimi. Kapital 2, no. 16 ( ): Araştırma Otomobil Endüstrisinin Gelişmesini Sağlayan Bir Anahtardır. Mühendis ve Makina 3, no. 24 ( ): 3-6, Arat, Cahit. "Özel Otomobillerin Masraf ve Amortismanları Gider Yazılabilir mi?" Vergi Mecmuası 3, no. 31 ( ): 10-11, Argın, Şükrü. Seyahatin Evcilleştirilmesi Pan-Kapitalizm Otomobiller ve Turizm.. Birikim ( ) , ss. Bibliyografya. 42. Arıbal, Erdoğan. "Karayolları Mecburî Malî Mesuliyet Sigortası." Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Arıbal, Erdoğan. "Kasko Sigortaları Tarife ve Talimatı." Otomobil Sigortaları Semineri eri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Arıbal, Erdoğan. "Trafik Kanunu ve Malî Mesuliyet Sigortaları." Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Arın, Kemal. "Otomobil Sanayii ve Türkiye." İktisatçılar tçılar Dergisi 1, no. 1 ( ): Arno Ruff. "Bir Otomobil Yarışı Oyunu: Formula-1." ELO Elektronik, no. 5 ( ): 44-47, Arsay, Mehmet. "Türkiye Şartlarına Uygun Olabilecek Otomobillerin Evsaf Mukayesesi." Mühendis ve Makina 9, no. 105 ( ): , Arsay, Mehmet. "Türkiye'de Otomobilin Durumu ve İmal Şansları." Mühendis ve Makina 8, no. 87 ( ): Arsay, Mehmet: Türkiye de otomobilin durumu ve imal şansları. Mühendis ve Makine, n87, Arşimidis Müessesesi Otomobil malzemesi Ticareti Türk Anonim Şirketi esas mukavelenamesi. İstanbul, 1941, Ahmed İhsan Bas. 32s. [BDK/BDK] 51. Arşimidis Müessesesi Otomobil malzemesi Ticareti Türk Anonim Şirketi esas mukavelenamesi. İstanbul, 1954, Rıza Koşkun Mat. 32s. [BDK/BDK] 52. Aru, Kemal Ahmet: Yayalar, taşıtlar, şehir dokusunda yeni ulaştırma düzenleri. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fak., Aruoba, Oruç: Erkekçe, 54. Aslan, Celal: Dünya otomobil sanayinin dünü, bugünü yarını ve robotların etkisi. Ankara, Mayıs (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı). 68y. Tablo. [dptk/dptk] 55. Ata, Kadir. "(Otomobildeki Hassas Ayarlar Üzerine Bir Söyleşi)." Metal-Makina Makina ( ): Atabek, Reşat. "Mecburi Otomobil Sigortaları." Sigorta Dünyası 1, no. 1 ( ): Atıkhan, Muzaffer. "Otomobil Yarışlarının Esrarı İçinde." Ulaştırma Dergisi, no ( ):

4 58. Atila, Özkan - Faruk Onur Yıldız. Binek Otomobillere Ait İndirilemeyecek Katma Değer Vergisinin Kapsamı. Vergi Dünyası 21(253) , ss. Bibliyografya. 59. Atsan, Nejat. "Otomobil Dahilinde Yapılacak Ahizlerde Parazitlerin İzale Çareleri." Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekaleti Bayındırlık İşleri Dergisi, no. 1 ( ): Avrupa Otomobil Sanayi Tehlikede mi? Sanayi Dünyası 1, no. 9 ( ): 5-9, Avrupa Otomobil Sanayii. Sanayinin Sesi, no. 15 ( ): Avrupa Otomobil Sanayii. Sanayinin Sesi, no. 7 ( ): Avrupa ve Dünya Otomobil Sanayiinin Durumu. Türkiye İktisat Gazetesi 25, no ( ): 5, Avrupa'da Otomobil Endüstrisi. Yeni Sanayi Dünyası 15, no. 166 ( ): 29, 31, Avrupa'da Otomobil Sanayii. Türkiye İktisat t Gazetesi 26, no ( ): 5, Avrupa'nın Otomobil ve Kamyon İhracatı. Otomobil Dünyası, no. 24, (12) ( ): Aybers, Nejat. "Otomobillerde İklim Tesisatı." Motor Mecmuası, 2, no. 23 ( ): Aydın, Fazıl. Taşıt Araçlarının Tadilat ile G.T.İ. Pozisyonundaki Binek Otomobile Dönüştürülmesinde ÖTV Uygulaması. Vergi Sorunları Dergisi 26(183) , ss. 69. Aydın, Mehmet Hilmi: İstanbul un trafik düzeni ile bu düzen içindeki taksi-dolmuş sosyo ekonomik kültürel araştırması. (Basılmamış mezuniyet tezi, İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Bölümü). 1.c.: 300y.; 2.cilt: 258 tablo. 70. Ayyıldız Mühendislik Müşavirlik Bürosu: Otomotiv endüstrisi genel fizibilite etüdleri. İstanbul, Kasım c. Kat. Tab., tablo, teksir. İçindekiler: c.1.: Ön bilgiler ve talep tahminleri; 2.: Dövme Tesisleri; 3: Dökümhane tesisleri. 3 ek: Foundry feasibility study. C.3 ek: Trundle consultants Inc. Tarafından DPT için hazırlanmıştır. Haziran Temmuz [DPTK/DPTK] 71. Bacıoğlu, Ali - Varol Dereli. "Türkiye'de Otomobil Sporu [Üzerine Bir Konuşma]." Karizma, no. 12 ( ): Bahr, Axel - Gerhard Walliser. "ASME-1974 Gaz Türbini Kongresinde Tanıtılan Otomobil Gaz Türbinleri." Mühendis ve Makina 19, no. 223 ( ): Balta, Cevat. "Otomobil Endüstrisi." Türkiye İktisat Gazetesi 13, no. 624 ( ): Barlas, Rıza. "Türkiye Otomobil Endüstrisi Nasıl Kurulabilir?" Teknik Haber 5, no. 174 ( ): Barlas, Rıza. "Türkiye'de Otomobil Endüstrisinin Kurulmasını Gerektiren Sebepler." Mühendis ve Makina 5, no. 48 ( ): Bartsch, Christian. "Otomobil İmalatında Diskli Frenler." Mühendis ve Makina 8, no. 85 ( ): Baruter, Muhtar. "Dünya Otomobil Endüstrisi." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 24, no. 287 ( ): Baş, Seyit Ahmet. Binek Otomobilleri ve Diğer Taşıtlarda KDV ve VUK Uygulaması. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 15(152) , ss. Bibliyografya. 79. Baş, Seyit Ahmet. Binek Otomobillerine Ait Finansman Giderlerinin GVK'nun 40'ncı Maddesi Karşısındaki Durumu. Vergi Dünyası 17(197) 1.98, ss. 80. Başbakanlık DİE: Kara ve deniz taşıtları. Ankara, DİE, s. (Yay. No: 453). 81. Baştimur, Hayri. "Miniatür Otomobil." Teknik Haberler 3, no. 147 ( ): Batı Almanya'da Otomobil Endüstrisi. Otomobil Dünyası, no. 5 ( ): Bavbek, Reha. "Dünya Otomobil İstihsali ve Memleketimiz." İstanbul Ticaret 12, no. 553 ( ): Bavbek, Reha. "Ortak Pazarda Otomobil Endüstrisinin Gelişme Seyrine Kısa Bir Bakış." İstanbul Ticaret 8, no. 346 ( ): 3, Bavbek, Reha. "Otomobil İthalatında Yeni Hükümler." İstanbul Ticaret Odası Gazetesi 7, no. 324 ( ): Bayar, Murat. Kayıtdışının Bedelini Otomobil Ödüyor [Söyleşi] Finans Dünyası (185) , ss. 4

5 87. Bayazıt, Nigan. Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi. Yapı (286) , ss. İng. özet. Bibliyografya. 88. Bayhan, Mustafa. "Hava Kirliliğinin Azaltılması İçin Otomobil Motorlarında Katalizör Kullanımı." Mühendis ve Makina 31, no. 365 ( ): Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü: Trafik kazaları. Ankara: Baykal, Besim. "Yönetim Sorunları (Patrick de Butler ile Otomobil Sanayii Üzerine Bir Konuşma)." Banka ve Ekonomik Yorumlar 18, no. 1 ( ): Bekir, Alaaddin. "Otomobilcilikde İnkılap." Hayat Mecmuası 4, no. 88 ( ): 9-11, Beler, Selahattin. "Dünya Otomobil Durumu ve Türkiye." Mühendis ve Makina 5, no. 49 ( ): Beler, Selahattin. "Otomobil Bakımından Dünyadaki Durumumuz." Teknik Haber, no. 183 ( ): Beler, Selâhattin. "Otomobil Sanayii Davamız." Meslekî ve Teknik Öğretim 10, no. 114 ( ): Beler, Selâhattin. "Türkiye'de Otomobil Sanayi." Teknik Haber 4, no. 169 ( ): Beler, Selahattin: Dünya otomobil durumu ve Türkiye. Türkiye İktisat Gazetesi, n429, Belge, Can. "Otomobil Uçar Gider!" Virgül, no. 19 ( ): Beneyyad, İsmet - Ayduk Çelenk.. "Yerli Otomobil Endüstrisinin Kurulmasını Mümkün Kılacak Olan Bir Makroplan Tasarısının Ana Hatları." Mühendis ve Makina 5, no. 48 ( ): Bezmen, Pamir. "Otomobiliniz Eski mi-klasik mi?" Antik Dekor, no. 12 ( ): Bezmen, Pamir. "Tarihte Bir Otomobil Gezintisi Baltaburun Packard 1939." Antik Dekor, no. 13 ( ): Biçer, Hüsamettin - Gürol Ürel. Vergi Hukukunda Binek Otomobiller. Vergi Dünyası 17(203) , ss. Bibliyografya Bilen, Fuat. "Türkiye Otomobil Pazarında Renault Otomobilleri." Dünya Birlik Basın Haberleri Ajansı 1, no. 3 ( ): Binark, Hikmet. "Arazi Otomobillerine Ait Bazı Hususiyetler." Motor Mecmuası,, no. 7 ( ): Binark, Hikmet. "Otomobil Kullanma Sanatı." Bolletine della Camera di Commercio Italiana di İstanbul 5, no. 53 ( ): Binark, Hikmet. "Otomobil Motorlarında Kullanılan Alüminyum Pistonlar." Bolletine della Camera di Commercio Italiana di İstanbul 2, no. 14 ( ): 19-22, Binbir, Ahmet. "Türkiye'de Otomobil İmali." İktisadî Yürüyüş 31, no. 506 ( ): Binbir, Ahmet. "Türkiye'de Otomobil İmali." İktisadî Yürüyüş 31, no. 507 ( ): Birleşik Amerika da Ucuz Otomobillerin Seri İmâli. Motor Mecmuası, 6, no. 69 ( ): Birleşik Amerika'da Otomobil İmalâtında Teknik Reform ve Bunun Ticarî Sonuçları. Türkiye İktisat Gazetesi 27, no ( ): 4, Blassel, Frédéric. "Bilgisayarlı İlk Otomobil." Bilim ve Teknik 21, no. 253 ( ): Bora, Tanıl Ercan Yaşa. "Otomobil-İş Kongresi ve "Birlik"." Birikim, no. 7 ( ): Borat, Oğuz. "Dünya Otomobil Sanayiindeki Gelişmeler." Fikir ve Sanatta Hareket 2, no. 20 ( ): Borat, Oğuz. "Dünya Otomobil Sanayiindeki Gelişmeler." Fikir ve Sanatta Hareket 2, no. 24 ( ): Britanya'nın Otomobil Sanayii. İktisadi Uyanış 5, no. 38 ( ): Buck, A. "Otomobil ve Makine İmalindeki Teknik Örgüler." Melliand, no. 4 ( ): Bursa Ticaret ve Sanayi Odası: Bursa Otomotiv Yan Sanayi. (1971). 5

6 117. Buschmann. "Otomobil Yakıtlarının Tehlikeleri. Le Danger des Gaz d'automobile." Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsü E Bülteni, no. 5 ( ): 3-8, Büktaş, Mücahit. "Otomobil Davamız." İstanbul Ticaret 13, no. 637 ( ): 2, Cabi, Refik: Otomotiv sanayinin reorganizasyonu ve yerli üretimin entegrasyonu konusunda izlenebilecek k politikalar. [Ankara, DPT.İPD, Ocak 1973]. 8y. Daktilo. [DPTK/DPTK] 120. Cabi, Refik: Taşıt imal ve onarım sanayinin milli sanayie etkisi (özet). Ankara: DPT.İPD, Mayıs y. 23 Mayıs 1973 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı nın İzmir Ulaştırma Sınıf Okulunda verilen konferansın özetidir Cabi, Refik: Türk otomotiv sanayinde dizel motoru ve aktarma organları sorunun aktüel durumu. Ankara: DPT.İPD, Eylül y. Tablo. Kopya. [DPTK/DPTK] 122. Cam Elyaflarla Donatılmış Kompozit Otomobil Gövdesi Robot Tarafından Üretilecek. Tekstil & Teknik 10, no. 114 ( ): Can, Hasan. "Otomobil Motorlarının Husule Getirdiği Hava Kirlenmesi Meselesinin Önemi ve Sebepleri Hakkında Araştırmalar." N. ETA 3, no. 22 ( ): Candan, Burcu. "Otomobil Sahiplerinin Satış Sonrası Hizmetlerden Beklentileri ve Tatmin Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Saha Araştırması." Pazarlama Dünyası 13, no. 77 ( ): Cedim, İbrahim. "Fransa ve İngiltere'de Tank ve Zırhlı Keşif Otomobilleri." Süvari Mecmuası, no. 113 ( ): Cedim, İbrahim. "Zırhlı Keşif Otomobilleri İçin Tabiye Meselesi." Piyade Mecmuası, no. 120 ( ): Cemal. "Otomobil ve Demiryolu." Demiryolları Mecmuası 6, no. 72 ( ): Ceyhun, Ekrem Nejat Ölçen: Türkiye otomotiv sanayi. Ankara: DPT, Mart s. şek., tab. (DPT: 1185-M.29) Chich, Y.: "Otomobil Sigortası Önleyici Bir Etkinlik İçin Yatırım Yapılabilir mi ya da Yapmak İster mi." Uluslararası Karayolu Güvenliği Sempozyumu Tutanakları, (19-21 Eylül 1990, Kopenhag) ( ): Chrysler'in Gaz Türbinli Otomobili. Motor Mecmuası,, no ( ): Cığızoğlu, Kemal B. - Filiz Karaosmanoğlu. "Otomobilin Teknik Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir İnceleme." Dördüncü Yanma Sempozyumu, (19-25 Temmuz 1995, Kirazlıyayla-Bursa) ( ): Cıngı, Aydın. "Batıdaki Otomobil Endüstrisinin Sorunları." İstanbul Ticaret 26, no ( ): 8, Cıngı, Aydın. "Japonlar En Çok Otomobil ve Elektronikten Kazanıyor." İstanbul Ticaret 26, no ( ): 8, Cihan Otomobil Sanayi. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, no. 10 ( ): Cingi, Selçuk. "İthal Otomobiller ve Düşündürdükleri." Ekonomide Ankara, no. 34 ( ): Coşkun, Şahin Atilla Candır: Montaj sanayi talimatı ile ilgili toplantılar hakkında rapor. Ankara: DPT, (t.y.). 8s Crosley'in Jipi Formoroad"." Otomobil Dünyası, no. 14 ( ): [Cumhuriyet gazetesi] Dış Haberler Servisi: Detroit in otomobil devleri karar verdi: Makarnacılar romantizmi bilir!. Cumhuriyet Dergi, n31, , 9.s Cumhuriyetin 50. yılında Türkiye de taşıtlar ve şoförler. İstanbul: Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, s Çağlar, Fügen. "Dünya Otomobil Piyasası." İstanbul Ticaret 28, no ( ): Çağlar, Hurşit. "Gaz Türbini ile İşleyen Otomobiller." İ.E.T.T., no. 15 ( ): Çakmak, Zeki: A regional (RCD) feasibility study for automobile instruments plant. Zeki Çakmak, Aydoğan San. Ankara: Mimarlık-İnşaat-Mühendislik Koll. Şti., January c. Şek, tablo. (DPT: AG: 7). [DPTK/DPTK] 143. Çalışkan, Necdet. "Otomobil Motorlarında Kullanılan Benzinler ve Vuruntu." Erdemir Dergisi 5, no. 19 ( ):

7 144. Çalışkan, Necdet. "Otomobillere Radyoların Yerleştirilmesi." Erdemir Dergisi 3, no. 10 ( ): Çelik, Nuri Osman. "Otomobil Lastiği ile Modifiye Edilmiş Asfaltın Dinamik Reolojik Analizi." I. Ulusal Asfalt Sempozyumu, (19-20 Aralık 1996) ( ): Çelik, Osman Nuri. Öğütülmüş Atık Otomobil Lastiğiyle Modifiye Edilmiş Bitümler ile Yapılan Asfalt Betonunun Yorulma Davranışı. Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences (Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi) 25(5) 2001, ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya Çilingir, Canan. "Otomobil Sürücü Mahalli Tasarımında Antropometrik Verilerin Kullanılması." Ulusal Ergonomi Kongresi, I., İstanbul, ( ): Çilingir, Hasan Baki. "Ticari ve Hususi İşlerde Kullanılan Otomobillerin Gider ve Amortismanları." Vergicinin Dergisi 2, no. 13 ( ): Çilingiroğlu, Ayhan: Karayolu ulaştırma araçlarının yurtiçinde imali hakkında memorandum. Ankara, DPT, Eylül y Çuhadaroğlu, Burhan - Orhan Aydın. "İki Boyutlu Otomobil Modeli Etrafındaki Akışın Sabit Efektif Viskozite Yaklaşımı ile Sayısal Hesaplanması." Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences (Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi) 20, no. 6 ( ): Çuhadaroğlu, Burhan - Orhan Aydın. İki Boyutlu Otomobil Modeli Etrafındaki Akışın Sabit Efektif Viskozite Yaklaşımı ile Sayısal Hesaplanması. Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences (Türk Mühendislik ve Çevre Bilimleri Dergisi) 20(6) 1996, ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya Daldal, Orhan: Türkiye de otomobil ihtiyacı ve Türkiye de otomotiv endüstrisi. İstanbul: s. (İTÜ Makine Fak. Motorlar Enstitüsü Yay. No: 34). [BDK/BDK] 153. Daloğlu, Hande. "Plan Öncesi ve Planlı Dönemde Otomotiv Sanayi ve Otomobil." İktisat Dergisi 33, no. 199 ( ): Dedehayır, Füsun. Otomobil Reklamla Uçar Gider! Finans Dünyası (128) , ss Demir, Behçet. "Otomobil Tekniği." Savaş, no. 2 ( ): Demir, Behçet. "Otomobil Tekniği." Savaş, no. 3 ( ): Demirci, Barbaros: Otomotiv sektör araştırması karayolları yük ve yolcu taşıtları arz ve talebi. İstanbul: Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Sektör Programları ve Proje Müd., y.+157s. Teksirdir. Yay. No: 39. [BDK/BDK] 158. Demirci, Barbaros: Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi Sektör raporu. İstanbul, TSKB A.Ş., March p. (Pub. No: 5) Demirkaya, Günaydın. "Ananevi İndiana Polis Oto Yarışları." Otomobil Dünyası, no. 24, (12) ( ): Demirkaya, Günaydın. "Nash'ın Yeni Otomobili "Rambler"." Otomobil Dünyası, no. 24, (12) ( ): Demirsoy, Mustafa. "Otomobil Endüstrisinin Gelecekteki Büyük Problemleri." Mühendis ve Makina 10, no. 120 ( ): , Demiryolu ile Hava Tariki ve Demiryolu ile Otomobil Arasında Müşterek Nakliyat ve Rekabet. Demiryolları Mecmuası 9, no. 100 ( ): Demiryolu ile Hava Tariki ve Demiryolu ile Otomobil Arasında Müşterek Nakliyat ve Rekabet. Demiryolları Mecmuası 9, no. 97 ( ): Demiryolu ile Hava Tariki ve Demiryolu ile Otomobil Arasında Müşterek Nakliyat ve Rekabet. Demiryolları Mecmuası 9, no ( ): Devlet Planlama Teşkilatı.Özel İhtisas komisyonu: Beşinci Beş Yıllık kalkınma Planı: Oto lastiği özel ihtisas komisyonu raporu. Ankara: y. Graf., şek., tab. [DPTK/DPTK] 166. Diekmann, Achim. "Otomobil Endüstrisi Büyümeye Veda Ediyor." İstanbul Ticaret Odası Mecmuası, no. 1-3 ( ): Dinççağ, Ali. "Türkiye'de Karayollarında Ulaştırma Hacmi." Otomobil Dünyası, no. 24, (12) ( ): Dinçer, Halim. "Otomobil Lâstiklerinin Ömürlerinin uzatılması ve Bakımı." Mühendis ve Makina 4, no. 41 ( ): 4-7, 32. 7

8 169. Doğanay, İsmail. "(Mülkiyeti Muhafaza Şartı) ile Yapılan Motorlu Araç (Otomobil) Satışlarının, Geçerli Bir Satış Sayılabilmesi için, Satışın Mutlaka Alıcının İkametgâhı Bölgesi Noteri Tarafından mı Yapılması Gerekir?" Yaklaşım 3, no. 29 ( ): Doğanay, İsmail. "Mülkiyeti Muhafaza Kaydiyle Otomobil Satışı ve Otellere Düşen Kanuni Görevler." Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, no. 18 ( ): Doğruman, Ulvi K.. "Yeni Bedelsiz Otomobil İthali Rejimi ve Getirilen Değişiklikler." Banka 7, no. 4 ( ): Dolmuşlar için yeni talimatname. İller ve Belediyeler Dergisi, n107, Dorsay, Şevki. " 'de Dünya Otomobil Sanayii." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 16, no. 192 ( ): Dorsay, Şevki. "F. Almanya'nın Otomobil Piyasası." Türkiye İktisat Gazetesi 32, no ( ): 4, Dorsay, Şevki. "Japon Otomobil Sanayii Batıya Yerleşiyor." İstanbul Sanayi Odası Dergisi 16, no. 181 ( ): Dört Tekerlek Direksiyon Sistemi Üzerine Ortaya Çıkan Son Otomobil Teknolojisi. Teknik ve Uygulama, no. 15 ( ): Durgun, İsmail - Cem Sayar. "Joker Sistemi: Bir Otomobil Fabrikası Uygulaması." Mühendis ve Makina 38, no. 447 ( ): Duruiz, Lale. "Meydan Okumaya Karşı: Türk Otomobil, Demir-Çelik ve Giyim Sanayilerinin Post-Fordist Yeniden Yapılanmaya Karşı Tavırları." Mühendis ve Makina 34, no. 401 ( ): Dünya Otomobil Sanayii Ortak Pazar ve Türkiye. İktisadî Yürüyüş 31, no. 503 ( ): 11-12, Dünya Otomobil Sanayiindeki Gelişmeler. Türkiye İktisat Gazetesi 15, no. 737 ( ): 5, Dünyada Otomobil Sigortaları. Sigortacılık Bülteni, no. 1 ( ): Dünya'da Otomobil. İstanbul Sanayi Odası Dergisi 8, no. 85 ( ): Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti: Montaj Sanayi. İstanbul: Ekrem. "Otomobilcilik-Zırhlı Arabalar." Topçu Mecmuası, no. 76 ( ): Engin, Vahdettin. Otomobil İstanbul'da.. Popüler Tarih 2(17) , ss Er, Şükrü. "Otomobil Endüstrisi (Tarifler ve Mevzuat Yönünden Tetkiki." Mühendis ve Makina 5, no. 48 ( ): Er, Şükrü. "Otomobil İmali Konusunda Tartışmaların İçyüzü." Teknik Haber 4, no. 171 ( ): Er, Şükrü. "Otomobil Seçerken." Mühendislik, no. 71 ( ): Er, Şükrü. "Otomobil Seçimi." Mühendis ve Makina 10, no. 115 ( ): Er, Şükrü. "Tarifler ve Mevzuat Yönünden Otomobil Endüstrisi." Teknik Haber, no. 182 ( ): Eralp, Fethi Y.. "Otomobil Sûratini Ölçen Bir Elektrik Devresi." Elektrik Aylık Meslek Mecmuası, no. 4 ( ): Erdem, Hayrettin. "Binek Otomobil Kavramı ve Giderleri." Yaklaşım 5, no. 60 ( ): Erdin, Ertuğrul. "Otomobil ve Geri Kazanma." Tabiat ve İnsan 29, no. 3 ( ): Erertem, A.Zeki. "Cenup ve Suriye Demiryolları ve Suriye, İran, Irak Otomobil Yolları." Levazım Mecmuası, no. 42 ( ): Ergin, Feridun. "142/144 Volvo ve Dünya Otomobil Piyasası." Türkiye İktisat Gazetesi 15, no. 754 ( ): Ergin, Feridun. "Otomobil Sanayiinde Son Gelişmelerin Tahlili." Türkiye İktisat Gazetesi 16, no. 802 ( ): Ergülüm, Muammer. "Otomobilcilikte Gelişmeler." Ulaştırma, no. 14 ( ): Eriç, Daniyal. "Türkiye'de Otomobil Sanayii Kurulması Problemi." Teknik Haber, no. 176 ( ): Erkök, Mehmet. Otomobil ve Sanat. Antik & Dekor (68) , ss. 8

9 200. Erseyrek, İbrahim. "Müslümanların İkinci Kâbesi: Eyüp." Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no. 262 ( ): Ervardar, Fehamettin. "Serbest Meslek Erbabının Otomobil Amortismanlarını Gider Yazıp Yazamayacağı." Yeni Sanayi Dünyası 11, no. 124 ( ): Ervardar, Fehamettin. "Serbest Meslek Erbabının Otomobil Amortismanlarının Gider Yazılıp Yazılmayacağı." Türkiye İktisat Gazetesi 21, no ( ): 4, Ervardar, Fehamettin. "Serbest Meslek Erbabının Özel Otomobil Masraf ve Amortismanları." Türkiye İktisat Gazetesi 18, no. 885 ( ): 4, Esen, Bülent N.. "Mecburî Otomobil Sigortaları ve Kanun Projesi." İzmir Barosu Dergisi 3, no. 11 ( ): Etanol ve Etanol-Benzin Karışımlarının Otomobil Yakıtı Olarak Kullanılması. TÜBİTAK Bülteni 2, no. 4 ( ): 15, Evcimen, Orhan. "Dünya Otomobil Piyasası ve Japonya." Türkiye İktisat Gazetesi 28, no ( ): Evranos, Çetin: Otomotiv Endüstrisinde bir malzeme ve ikmal ve üretim planlaması sistemi. Gebze: Tübitak Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Enstitüsü, Haziran y. Şekiller. (Bu bildiri Yöneylem Araştırması 4. Ulusal Kongresine (İstanbul, Haziran 1978) sunulmak üzere hazırlanmıştır. [DPTK/DPTK] 208. Fabrikalarımızı Tanıyalım: Otosan Otomobil Sanayii Anonim Şirketi Ford Montaj Fabrikası. Motor Mecmuası,, no ( ): , Fettahoğlu, Ahmet. "Otomobillerde Akaryakıt Tasarrufu Açısından Uygun Seyir Hızı." Petkim Dergisi, no. 25 ( ): Fevzi, A. "Otomobillerde Gazojen Motörlerinin Tatbiki Gazojen Motörlerinin Benzin Motörleri ile Mukayese Faide ve Mahsurları." Topçu Mecmuası, no. 91 ( ): Feyzi. "Otomobillerde Gazojen Motörlerinin Benzin Motörleri ile Mukayese Faide ve Mahsurları." Topçu Mecmuası, no. 93 ( ): Fındıkoğlu, Ziyaeddin Fahri: İstanbul da Şehir içi İstanbul: ss. (İ.Ü. İktisat Fak. İçtimaiyat Enstitüsü Neşriyatından: 12). [BDK/BDK] 213. Fikri Tevfik. "Otomobil Motorlarının Kalbi." Spor Alemi, 6, no. 10 ( ): Fikri Tevfik. "Otomobil Motorlarının Kalbi." Spor Âlemi, no. 10 ( ): Fikri Tevfik. "Otomobil Motorlarının Kalbi." Spor Âlemi, no. 12 ( ): Fikri Tevfik. "Otomobil Motorlarının Kalbi." Spor Âlemi, no. 8 ( ): Ford FK 1000/1,5 Tipi Otomobiller. Motor Mecmuası, 4, no. 43 ( ): Fournier, Rene. "Otomobil Tekniğinin Birinci Konferansı." Topçu Mecmuası, no. 110 ( ): Fransa Otomobil Sanayii. Türkiye İktisat Gazetesi 29, no ( ): Fransız Otomobil Sanayii. Bütün İçtihatlar ( ): G. Ç. "Otomobillerin Durabilme Mesafesi." Türkiye Yollar Mecmuası, no. 13 ( ): G. Delzanno. "Otomobil ve Demiryolu Arabalarının Konstrüksiyonlarında Elektrik Direnç Kaynağı." Demir ve Çelik 10, no. 7 ( ): Geri Vites Düdüğü [Otomobillerde]. Elektor 2, no. 11 ( ): Gezgin, Burhan. "Amortisman Giderlerinin Yarısı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Niteliğinde Bulunan Binek Otomobillerin Satılması Durumunda Kâr - Zararın Tespiti." Vergi Dünyası 14, no. 166 ( ): Gezgin, Burhan. "Binek Otomobilleri ve Diğer Taşıtların Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesi ve K.D.V. Karşısındaki Durumları." Vergi Dünyası 13, no. 164 ( ): Gezgin, Burhan. Amortisman Giderlerinin Yarısı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Niteliğinde Bulunan Binek Otomobillerin Satılması Durumunda Kar-Zararın Tespiti. Vergi Dünyası 14(166) 6.95, ss. Bibliyografya Gezgin, Burhan. Binek Otomobiller İçin Ödenen Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) Gider ya da Maliyet Olabilme Özelliği.. Vergi Dünyası 21(255) , ss. Bibliyografya. 9

10 228. Gezgin, Burhan. Binek Otomobilleri ve Diğer Taşıtların Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesi ve K.D.V. Karşısındaki Durumları. Vergi Dünyası 13(164) 4.95, ss. Bibliyografya Giritli, İsmet. "Fransız Otomobil Endüstrisinde Bunalım." İstanbul Ticaret 26, no ( ): Goldsbrough, Laird S.. "Avrupa Otomobil Tekâmülünde Amerika'yı Geçmeğe Çalışıyor." Otomobil Dünyası, no. 24, (12) ( ): Gordon, James Stewart. "Bazı Otomobil Kazalarının Gizli Sebepleri." Sivil Savunma Dergisi 5, no. 14 ( ): Gök, Şemsi. "Otomobil Kazaları." Adlî-Tıbbî Ekspertiz 7, no. 76 ( ): Gökarman, Şevki: Otomobil yarışları. Cumhuriyet Dergi, n19, , 16-17ss Göktuğ, Hüsnü. "Zırhlı Otomobiller." Süvari Mecmuası, no. 100 ( ): Gölçür, Fazıl Kâmil. "Otomobil Kazalarına Karşı Sigorta." Sigorta - Banka, no. 2 ( ): Göle, Banu. "Hareketli Kirleticiler Otomobil Kaynaklı Hava Kirliliği." Teknik ve Uygulama, no. 30 ( ): Gönensay, Emre Alper Orhon Sibel Tanberk: Türkiye otomotiv sanayi ürünleri talep tahminleri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, Görsoy, Melih. "Otomobil Kralı ''Hanri Ford''un Hayatı ve Başarıları." İktisadi Yürüyüş 8, no. 180 ( ): 12-13, Güçeri, Şinasi. "Otomobil Endüstrisi." Mühendis ve Makina 5, no. 48 ( ): Güçeri, Şinasi. "Otomobil Endüstrisine Dair Konferansın Düşündürdükleri." Teknik Haber 4, no. 173 ( ): Gülsen, Ayla. "Otomobil Tasarımının Endüstri Tasarımındaki Yeri." Yapı, no. 162 ( ): 82-90, Gülsen, Ayla. Otomobil Tasarımının Endüstri Tasarımındaki Yeri. Yapı (162) 5.95, ss. İng. özet. Bibliyografya Gümüş, Korhan. "Otomobiller Konutları Solladı." Hürriyet Gösteri, no. 164 ( ): Gümüş, Korhan. Bir Tasarım Metaforu Olarak Otomobil. Arredamento Mimarlık (7-8) , ss Gürbüz, Işık. "Otomobil Motorlarında Yeni Gelişmeler." Mühendislik ve Makina 24, no ( ): Gürel, Murat. Geri Kalmış Bir Ülkenin Otomobil Rüyası "Devrim Otomobili" Mimar ve Mühendis (32) 2003, ss Gürkan, İ.. "Ulaştırma Otomobil Bölüklerinde Tutulan İstatistikler." Ulaştırma Dergisi, no. 7 ( ): Güzeldal, Ömer. Binek Otomobil Alımlarında Ödenen Özel Tüketim Vergisi Gider Yazılabilir mi? Vergi Dünyası 22(259) , ss. Bibliyografya Hakverdi, Ural. "Suzuki Otomobil Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ve İşletmecilik Üzerine Bir Konuşma." Karizma, no. 6 ( ): Harmancı, Ahmet. "Gelir Vergisi Tatbikatında Özel Otomobillerin Amortismanı." Türkiye İktisat Gazetesi 16, no. 813 ( ): Harunoğlu, Hüseyin. "Trafik Sigortasının Tatbikatında Görülen Aksaklıklar Hakkında Bildiri." Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Harwood, C. N.: Otomotiv endüstrisi etüdü. Ankara: DPT, [Falay/ 253. Hayri, M.. "Demir Raylar Üzerinde Hareket Eden Havalı Lâstik Tekerlekli Otomobil ve Yanıcı Maddeler." Topçu Mecmuası, no. 84 ( ): Hayri. "İngiliz Zırhlı Otomobilleri." Süvari Mecmuası, no. 86 ( ): Heigl. "Zırhlı Otomobiller İnşasında Mermiye Karşı Emin Lastikler." Topçu Mecmuası 5, no. 49 ( ): Heper, Fazıl Zeki. "Otomobil Nasıl Keşfedildi." Mühendislik ve Makina 8, no. 91 ( ):

11 257. Hızlan, İbrahim - Metin Arat - Ömer Altun. "Otomobillerde Gürültü Konforu-Yerli Binek Arabalarının Kabin İçi Gürültü Açısından Değerlendirilmesi." Türk Oto-Rino Rino-Larengoloji Derneği Millî Kongresi [XVII. Adana, 1983] ( ): Hiç, Mükerrem: Devalüasyon Yeni vergiler ve otomotiv sanayi. İstanbul: ss. (İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası, c28, Ekim 1968-Eylül 1969, n1-4 ayrıbasım). [BDK/BDK] 259. Hiç, Mükerrem: Otomotiv yan sanayi. Yardımcılar: İlker Birdal [ve diğerleri]. İstanbul: Türkiye Motorlu Vasıta ve Yardımcı Sanayiciler Derneği, [1972?]. 149s. Tablo. [DPTK/DPTK] 260. Himperich, Felix. "İçten Yanmalı Otomobil Motorlarının Ekzos Gazlarının Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri." Mühendis ve Makine 7, no. 75 ( ): Hinze, Peter: Otomobil bakımı. İstanbul: TTOK 262. Hütlenberger, Peter. "Zehirli Otomobil Egzoz Gaz Bileşenlerinin Çevreye Etkileri Oluşumu ve Etkilerinin Araştırılması İçin Alınacak Önlemler." Egzoz Gazlarının Çevreye Etkileri (15 Nisan 1996) ( ): Işık, Aydın. Otomobil Saclarının MIG/MAG Kaynağında Gaz Karışımlarının Eğme Dayanımı Özelliklerine Etkisi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi 12(14) 2004, ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya Işıkpınar, H. Hasan. "Kömürle Çalışan Otomobil ve Kamyonlar." Mühendislik endislik, no. 43 ( ): Işıkpınar, Hasan Halet. "Otomobil Endüstrisi." Teknik Haber 5, no. 188 ( ): Işıkpınar, Hasan Halet. "Otomobil Endüstrisi." Teknik Haber, no. 189 ( ): İçingür, Yakup. "Geleceğin Güneş Enerjili Otomobilleri." Endüstriyel Teknoloji 2, no. 1 ( ): İdeman, Nuri. "Otomobil Sigortalarının Ekspertiz ve Tamir Sorunları." Sigorta Dünyası 11, no. 127 ( ): İdemen, Nuri. "Otomobil Sigortalarının Ekspertiz ve Tamir Sorunları Hakkında." Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): İkiz Rotorlu Wankel Motoru ile Teçhiz Edilmiş Binek Otomobili. Mühendis ve Makina 11, no. 125 ( ): İktisadi Kalkınma Tesisi Vakfı: Otomotiv sanayinde ortak Pazar ve Türkiye nin yeri. İstanbul: s. Tablolar. Metin teksirdir. (Yay. No.: Y.S.: 16). [BDK/BDK] 272. İleri, Hilmi. "Otomobilin Kısa Tarihi. [Devam]." Motor Mecmuası,, no ( ): İleri, Hilmi. "Otomobilin Kısa Tarihi." Motor Mecmuası,, no ( ): İleri, Hilmi. "Otomobilin Kısa Tarihi." Motor Mecmuası,, no ( ): İlk Otomobil Lastiği Fabrikası Hizmete Girdi. İstanbul Ticaret Odası Gazetesi 5, no. 234 ( ): İlter, Müfit. "Otomobil Yolları." İktisadi Yürüyüş 9, no. 197 ( ): 5, 21, İmre, Zahit. "Motörlü Nakil Vasıtalarının, Bilhassa Otomobillerin Sebebiyet Verdikleri Kazalardan Mes'uliyet Hakkında Yeni Kanuni Esasların ve Mecburi Mes'uliyet Sigortasının Türkiye'de Kabülü Zarureti." Sosyal Hukuk ve İktisat Mecmuası, no. 3 ( ): İngiliz Otomobil Fabrikalarında Prodüktivite Düşüklüğü Nedenleri. Profesyonel Yönetici, no. 5 ( ): İngiliz Zırhlı Otomobilleri. Süvari Mecmuası, no. 87 ( ): İngiltere'de Otomobil Sigortaları. Sigortacılık Bülteni teni, no. 1 ( ): İpek, Nedim: Taşıt imalat sanayinin milli ekonomiye etkisi. Ankara: DPT.İPD, Haziran y. Tablo. (DPT: 1366-İPD.368) İslamoğlu, A.Hamdi. "Değişik Otomobil Markalarına Sahip Tüketicilerin Kişilik Özellikleri Birbirinden Farklı mı?" Pazarlama Dünyası 7, no. 40 ( ): İstanbul Umum Motorlu Motorsuz Karayük Taşıtları Sahip ve Sürücüleri Derneği 15 Mayıs İstanbul: s. [bdk/bdk] 11

12 284. İstanbul ve Mülhakatı Motörlü Kara Nakil Vasıtaları Cemiyeti Ana Nizamnamesi: İstanbul: s. [BDK/BDK] 285. İstanbul ve otomobiller. Son Saat Gazetesi, İstanbul yolları İstanbul: (Belediye Mat.). 53s. 6 planş. [BDK/BDK] 287. Japon Otomobilleri ABD'ye Meydan Okuyor. Kapital 5, no. 59 ( ): Joker Sistemi: Bir Otomobil Fabrikası Uygulaması. Hazırlayanlar: İsmail Durgun, Cem Sayar, Mühendis ve Makina 38(447) 4.97, ss. Bibliyografya 289. Kağnıdan Otomobile. Resimli Şark, no. 7 ( ): Kalyoncu, Melda. "Üstüne Otomobil Sürdüler" [Nazım Üzerine Söyleşi] Konuşan: İskender Özsoy, Popüler Tarih (17) , ss Kandemir, Sadık. "Otomobil Lastikleri." Meslekî ve Teknik Öğretim 10, no. 117 ( ): Kaptanoğlu, Hikmet. "Hırsızlık Cürümleri < Otomobil Hırsızlığı >." Askerî Adalet Mecmuası 2, no. 8 ( ): Kaptanoğlu, Hikmet. "Hırsızlık Cürümleri <Otomobil Hırsızlığı>." Askerî Adalet Dergisi 2, no. 8 ( ): Karadayı, Eyüp: Otomotiv sanayimiz. İSO Dergisi, n73, Karakoyunlu, Erdoğan. "Özel Otomobil Giderleri ve Bunların Amortismanlarının Masraf Yazılması." Muhasebe ve Maliye Mecmuası 21, no. 251 ( ): Karal, Kemal. "Bedelsiz Otomobil İthalâtı." İktisat ve Maliye 16, no. 10 ( ): Karal, Kemal. "Bedelsiz Otomobil İthalâtı." İktisat ve Maliye 17, no. 10 ( ): Karal, Kemal. "Bedelsiz Otomobil İthaline Dair 8/1/1970 Gün ve 7/3 Sayılı Kararname Hakkında Açıklama." İktisat ve Maliye 16, no. 12 ( ): Karal, Kemal. "Otomobil ve Benzeri Nakil Vasıtalarından Alınan İstikrar Fonuna Katılma Payları." Türkiye İktisat Gazetesi 12, no. 597 ( ): 3, Karal, Kemal. "Otomobil ve Benzeri Nakil Vasıtalarından Alınan İstikrar Fonuna Katılma Payları." Türkiye İktisat Gazetesi 12, no. 598 ( ): 3, Karaşin, Latif: Türkiye de motorlu taşıt endüstrisi. Ankara, s. MSB ARGE Yay.. [Falay/ 302. Karay, Refik Halid. "Otomobil." Sanat Dünyamız, no. 62 ( ): Karay, Refik Halid: Otomobil. Şu kitap içinde: Deli Karayolları taşıtları imalat sanayi özel ihtisas komisyonu raporu. Ankara: DPT.Şubat s. Tablo. (DPT: 1548; ÖİK: 240) Karayolu taşıtları imalat sanayi özel ihtisas komisyonu raporu. Ankara: DPT, Şubat y. Şekil, tablo. (DPT: 1175-ÖİK: 147). (Kapak adı: Karayolu taşıtları sanayi özel ihtisas komisyonu raporu.) 306. Karayolu taşıtları İmalat Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara: DPT, Mayıs s. Graf., tab. (DPT.1995-ÖİK: 309) 307. Karayolu ulaştırma araçlarının yerli imalatı ile ilgili çalışmalar hakkında ön etüd. Ankara: DPT.İPD, Ağustos k. Graf., tab. [DPTK/DPTK] 308. Kasım, Metin. Ürün Reklam-Tanıtımı Açısından Gazetelerdeki Otomobil Reklamlarının İncelenmesi (1994 Yılı Hürriyet, Milliyet, Sabah Gazeteleri Örneği) Selçuk İletişim 3(2) , ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya Kasko Sigortaları Hakkında Bildiri. Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Kasko Sigortalarında İslâh Tedbirleri. Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Kayakan, Turgut: : Türkiye de montaj sanayinin problemleri ve montaj sanayi talimatı üzerine düşünceler. İstanbul, 1964, Çeltüt Mat. 19s. [Falay/ 312. Kaymaz, Nusret. "Bir Otomobil Kolunun (Veya Kısmının) Yürüyüşü." Topçu Mecmuası, no. 113 ( ):

13 313. Kaymaz, Nusret. "Otomobil Salonundaki Ağır Kamyonlar." Topçu Mecmuası, no. 106 ( ): Kaynaklı, Ömer - Recep Yamankaradeniz. Otomobil İçindeki Hava Hızı ve Hareketlerinin Isıl Konfor Şartlarına Etkisinin İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 9(3) 2003, ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya Keyn, Vejdi. "Otomobil Yerine Araba Kullanamaz mıyız?" İktisadi Yürüyüş 5, no. 60 ( ): 14, Kılıç, Kaptan. Vergi Kanunlarında Öngörülen Muafiyetin Kötüye Kullanılmasına Tipik Bir Örnek; Sakatlar Adına Mercedes Otomobil İthali. Gümrük Dünyası (27) , ss Kısakürek, Şükrü. "Dizelizasyon ve Otomobil Sanayindeki Gelişmeler." Mühendis ve Makina 26, no. 302 ( ): Knobloch, Winfried - Hans Wollner. "Otomobil Elektroniği: Akümülatör Koruyucu. Arka Cam Isıtıcısı Kapama Otomatiği." ELO Elektronik 3, no. 32 ( ): 50-51, Knobloch, Winfried - Hartmut Schichtmann. "Otomobiller İçin LED'li Akü Gerilimi Gösterici." ELO Elektronik 1, no. 4 ( ): 36-37, Knobloch, Winfried. "Otomobil İçin 2X50 W'lık Güç Kuvvetlendiricisi." ELO Elektronik 6, no. 61 ( ): Kocatürk, Timuçin. "Otomobil ve Motor Hakkında Bildiklerimiz." Kooperatif Dünyası 19, no. 220 ( ): Kodlandırılmış Radyo Sinyalleriyle Otomobil Kapı Kilitlerinin Kontrolü. Teknik ve Uygulama, no. 30 ( ): Kogyo, Toyo. Uzak Doğu'dan Bir Otomobil İthalatçısı. Profesyonel Yönetici, no. 5 ( ): Konoralp, Sait. "Otomobille Kıta Nakliyatı." Askeri Mecmua, no. 16 ( ): Korkmaz, Hasan Fehmi. "Özel Otomobil Giderleri." Ankara a Ticaret Odası Dergisi, no. 1 ( ): Korkmaz, Naci. "Türk Otomobil Endüstrisi." Türkiye İktisat Gazetesi 20, no ( ): Kotran, Dündar. "Otomobil Sigortalarında <Sürücü Faktörü>." Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Köksal, Aykut. Otomobil Büyük Kenti Kurtarmalı. Arredamento Mimarlık (7-8) , ss Kragenings, Martin. "Otomobil Akümülatörü: Daima Hazır." ELO Elektronik 2, no. 23 ( ): Kurtoğlu, Seda. "Fransız Hukukunda Otomobiller Üzerinde Rehin Tesisi." Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2, no. 1 ( ): Kuşdemiroğlu, Ahmed Edib. "Özel Otomobil Artışları." İstanbul Ticaret 16, no. 768 ( ): 4, Kuşdemiroğlu, Ahmed Edip. "Otomobil Sektöründe <Leasing>." İstanbul Ticaret 11, no. 525 ( ): Kuşdemiroğlu, Ahmet Edib. "<Yediler> de Otomobil Sanayii." İstanbul Ticaret Odası Gazetesi 11, no. 504 ( ): Kuyumcu, İbrahim Yavuz Beşorak: Otomobilcilik ve motor bilgisi terimleri sözlüğü. Ankara: TDK Lalik, Sıtkı. "Bugünün Otomobili." Meslekî ve Teknik Öğretim 3, no. 33 ( ): Lalik, Sıtkı. "Bugünün Otomobili." Meslekî ve Teknik Öğretim 3, no. 34 ( ): Lâlik, Sıtkı. "Elektrikli Otomobiller." Meslekî ve Teknik Öğretim 3, no. 36 ( ): 33-35, Lâlik, Sıtkı. "Emniyet Bordürleri Otomobil Kazalarını Önlemekte." Meslekî ve Teknik Öğretim 2, no. 15 ( ): Lâlik, Sıtkı. "Otomobil Kazaları." Meslekî ve Teknik Öğretim 7, no. 80 ( ): Lalik, Sıtkı. "Türbinli Otomobiller." Meslekî ve Teknik Öğretim 6, no. 63 ( ):

14 341. Langevin, Marc Louis Meizonnet (Sadettin Özil): İstanbul yolcu nakliyat işleri etüdü. İstanbul, s. 2 harita. (İETT İşletmeleri Um. Md. Neşriyatı). [BDK/BDK] 342. Le Gentil, Rene. "Otomobilin Babaları." Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no. 235 ( ): Lloyd, Seton. "Türkiye'de Eski Bir Hükümdar Şatosu." Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no. 164 ( ): Lokmanhekim, Metin. "Otomobil Motoru Yardımcılarının Kontrolu." Motor r Mecmuası, 5-6, no ( ) Lokmanhekim, Metin. "Otomobil Motoru Yardımcılarının Kontrolü." Motor Mecmuası, 6, no. 62 ( ): Lokmanhekim, Metin: Otomobil ansiklopedisi. İstanbul, s. Özbalkan Yayınları. [BDK/BDK] 347. Londra-İstanbul Otomobil Şosesi. Resimli Şark, no. 29 ( ): Luther, M. M.: Development of capital goods industries [in Turkey]: Technical report no: 8: Diesel engine industry in Turkey. Ankara: DPT, April ııı+87s. Tab. [DPTK/DPTK] 349. Luther, M. M.: Development of capital goods industries [in Turkey]: Tech. Report no: 7: Transmissions. Ankara: DPT, February s. Tab. (United Nations Development Programme in Turkey) (DP/TUR/76/034). [DPTK/DPTK] 350. Luther, M. M.: Development of capital goods industries [in Turkey]: Technical report no: 3: Heavy duty diesel engines with special reference to TÜMOSAN project. Ankara: DPT, September y. Şek., tablo. (DP/TUR/76/034). [DPTK/DPTK] 351. Luther, M. M.: Development ent of capital goods industries in Turkey: Technical report no: 6: Light duty diesel engines. Ankara: DPT, November y. Şek., tablo. (DP/TUR/76/034). [DPTK/DPTK] 352. M. Rüştü. "Otomobil İmalatında En Son Yenilikler." Topçu Mecmuası 6, no. 65 ( ): M. Rüştü. "Otomobilcilikte Yenilikler." Topçu Mecmuası, no. 77 ( ): M. Rüştü. "Yollar Haricinde Hareket Kabiliyetine Malik Otomobiller." Topçu Mecmuası, no. 80 ( ): M. Rüştü. "Yük Otomobilleri İle Kıt'a Nakliyatı." Topçu Mecmuası, no. 73 ( ): Makine Mühendisleri Odası: Türkiye ve dünyada otomotiv endüstrisi. [Aralık 1970]. 35y. Tab. Teksir. [DPTK/DPTK] 357. Makine Mühendisleri Odası: Türkiye de otomobil endüstrisi. Ankara: s. [bdk/bdk] 358. Mardin, Yusuf. "Çağdaş İngiliz Şiirinde Otomobil." Hisar 18, no. 173 ( ): Mayatepek, Şahin. "Otomobil Dış Lastiği İmalâtında Kullanılan İpliğin Özellikleri." Sümerbank 6, no. 64 ( ): Mert, Gülten. "H Sınıfı Sürücü Belgesi ile Otomobil Kullanma." Sendrom 4, no. 11 ( ): Metin, Kâzım. "Binek Otomobillerinde Gider ve Amortisman Kayıtları." Yaklaşım 3, no. 28 ( ): Metin, Kâzım. Binek Otomobillerinde Gider ve Amortisman Kayıtları. Yaklaşım 3(28) 4.95, ss Milliyet Gazetesi: : Cumhuriyetin 50. yılında Türk ekonomisi. Otomotiv. İstanbul: [d.t.1973]. 16s. Resimli. [BDK/BDK] 364. Mimari, Nurettin. "Otomobilin Tarihçesi." Motor r Mecmuası, 2, no. 15 ( ): Montaj sanayi semineri, İstanbul, Şubat Tebliğ ve tartışmalar. Derl.: Necdet Akyüz. İstanbul, s. (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi). [DPTK/DPTK] 366. Muhiddin, İhsan. "Hafif Otomobil Fırkasında Tayyarelere Karşı Müdafaa." Topçu Mecmuası, no. 13 ( ): Muhiddin, İhsan. "Hafif Otomobil Fırkasında Tayyarelere Karşı Müdafaa." Topçu Mecmuası, no. 14 ( ): Musluoğlu, Kadri. "Otomobil İçinde Seyyar Postane." Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekaleti Bayındırlık İşleri Dergisi, no. 3 ( ):

15 369. Müftüoğlu, Fahri: Otomotiv sanayi. Ankara: Türkiye İş Bankası, y. Tablolar. [DPTK/DPTK] 370. Mühendisler İstikbalin Otomobillerini Nasıl Görüyorlar. Mühendis ve Makina 3, no. 28 ( ): 9-10, Müler, Hartmut. "Otomobiller için: Fren Lambası Kontrolü." ELO Elektronik 5, no. 55 ( ): Neyzi, Ali. "Otomobil Sigortalarının Tarifelendirilmesi." Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Nusret. "Yeni Otomobillerde Dikkat Edilecek Hususlar." Topçu Mecmuası, no. 99 ( ): Nutku, Ata. "Katamaran Otomobil Ferisi." Gemi Mecmuası, no. 30 ( ): Oktaş Otomobil-Kamyon Ticaret Anonim Şirketi Ana Sözleşme. İzmir: s. [BDK/BDK] 376. Omağ, Merih Kemal. "Otomobil Mesuliyet Sigortalarında Zarar Gören Üçüncü Şahsın Sigortacıya Karşı Doğrudan Doğruya Dava Hakkı." İktisadi ve Ticari İlimler Dergisi (İİTA), no. 1 ( ): Onuncu yılımızda otomotiv sanayii ne genel bakış. Ankara: Otomotiv Sanayi Derneği, s. Şekil, tablo. [DPTK/DPTK] 378. Oral, İbrahim. "Dünya Otomobil İmalatının Genel Manzarası." Ulaştırma Dergisi, no. 14 ( ): Oral, İbrahim. "Otomobil ve Türbin." Ulaştırma Dergisi, no. 15 ( ): Orcan, Melih. Finansal Kiralama Yoluyla Binek Otomobil Kiralanmasının Ticari Kazanç Sahipleri Açısından Değerlendirilmesi. Maliye ve Sigorta Yorumları 16(379) , ss Osma, Faruk. "Otomobil Lastikleri ve Sentetik Kauçuk." Otomobil Dünyası, no. 2 ( ): Osma, Faruk. "Otomobil Lastikleri ve Sentetik Kauçuk." Otomobil Dünyası, no. 3 ( ): Othmer, Donald F.. "Metanol-Otomobil Yakıtı." TÜPRAŞ Teknik Bülten 1, no. 2 ( ): Oto Mühendisi Gregorie. Otomobil Dünyası, no. 24, (12) ( ): Otomobil Elektroniği: Otomobil Radyosunun Kapatılması. ELO Elektronik 6, no. 61 ( ): Otomobil Endüstri ve Bilgisayar. Bilgisayar 7, no. 42 ( ): Otomobil Endüstrisi Komisyonu Ön Raporu. Mühendis s ve Makina 5, no. 48 ( ): Otomobil Endüstrisi Komisyonu Raporu. Mühendis ve Makina 5, no. 45 ( ): Otomobil Fabrikaları A.Ş. Metalurji, no. 40, Özel Sayı ( ): Otomobil ile Tayyare Nakliyatı. Vekâyi ve Terakkiyat-ı ı Havaiyye, no. 14 ( ): Otomobil İmalatına Tabi Olanlara Verilecek Sualler. Topçu Mecmuası 6, no. 70 ( ): Otomobil İş. İstanbul, [Süreli yayın] 393. Otomobil Karoserilerinin Biçimi ve Özel Makina Yağları. Motor Mecmuası,, no ( ): Otomobil Kasko ve Mali Mes'uliyet Sigortalarında İslah Tedbirleri Semineri Özel Sayısı. Sigorta Dünyası 11, no ( ): Otomobil Kazalarının Gerçek Sebepleri Nelerdir? Karayolları Bülteni 13, no. 169 ( ): Otomobil Keşfiyatı Arasında Otomobilciliğin Hali ve Atisi - Otomobilin Avrupa'da ve Amerika'da Mevkii ve Ehemmiyeti - Otomobilde Şayan-ı Arzu Terakkiyat - Bizde Otomobilcilik. Spor Âlemi, no. 53 ( ): Otomobil Kollarının Yürüyüş Mekanizması. Ulaştırma Dergisi, no. 16 ( ): Otomobil Kültürü ve Mimarlık. Arredamento Mimarlık (7-8) , 60. s Otomobil Lâstik Sanayii. Meslekî ve Teknik Öğretim 10, no. 116 ( ):

16 400. Otomobil Motorlarının Kalbi. Spor Âlemi, no. 11 ( ): Otomobil Motorlarının Kalbi. Spor Âlemi, no. 14 ( ): Otomobil Mühendisleri Cemiyeti Tüzüğü. İstanbul: s. [bdk/bdk] 403. Otomobil Rekabeti ile Dünya Buhranının Demiryollar Üzerindeki Tesirleri, Demiryollarının Bu Bakımdan Takip Ettikleri Ticari Siyaset İnkişafı. Demiryolları Mecmuası, no. 159 ( ): Otomobil Rekabeti ile Dünya Buhranının Demiryollar Üzerindeki Tesirleri, Demiryollarının Bu Bakımdan Takip Ettikleri Ticari Siyaset İnkişafı. Demiryolları Mecmuası, no. 160 ( ): Otomobil Sanayii Kurulması Konusunda Tebliğ. Mühendis ve Makina 5, no. 48 ( ): Otomobil Sanayiinde Otomasyon, Renault Misali. Chambre de Commerce Française en Turquie ( ): Otomobil Sanayiinin Geleceği. Eflâtun 15, no. 169 ( ): Otomobil Sigortaları Hakkında. Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Otomobil sigortaları semineri. İstanbul, Haziran Bildiriler ve tartışmalar. [İstanbul: 1973]. 362s. Tablolar. (Ticaret Bakanlığı Sigorta Murakabe Kurulu Yayınları No: 11) 410. Otomobil Sigortaları Sorunu Hakkında. Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Otomobil Sigortalarında Alkollü Araç Kullanma ve Buna İlişkin Hükümlerdeki Uyumsuzluklar. Hazırlayan: Zihni Metezade, Sigorta Hukuku Dergisi (1) 2003, ss Otomobil Sigortalarında Islah Tedbirleri Hakkında Bildiri. Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Otomobil Tecrübe Pistleri. Motor Mecmuası, 1, no. 3 ( ): Otomobil Tekniğinin Birinci Konferansı. Topçu Mecmuası, no. 109 ( ): Otomobil Ticareti Türk Anonim Şirketi Esas Mukavelenamesi. İstanbul: (Babok Bas.). 30s. [bdk/bdk] 416. Otomobil ve Benzeri Nakil Vasıtalarına Ait Hükümler. L'Economiste d'orient 39, no. 807 ( ): Otomobil ve Demiryolu. Demiryolları Mecmuası 7, no. 73 ( ): Otomobil ve Mesleki Eşya İthalatı. Sanayi Dünyası 3, no. 32 ( ): 7-9, Otomobil Yıllığı. İstanbul, Aylık. [mktp/mktp] 420. Otomobil, Çarpması Neticesi Nedeniyle mi Öldü? Mork Müdürlüğü Raporu. Adlî-Tıbbî Ekspertiz 6, no. 62 ( ): Otomobilcilik Talim ve Terbiyesi. Topçu Mecmuası, no. 86 ( ): Otomobilde Bir Türk Dehası: Murat Günak. Liderler, no. 2 ( ): Otomobilin Değiştirdiği Yaşam ve Yenilenen Amerika Manzarası. Çeviren: Nuray Togay, Arredamento Mimarlık (7-8) , ss Otomobilin Öyküsü. Karizma, no. 12 ( ): Otomobillerde Diğer Bir Devrim Türboşarj ve Sorunları. Mesleki ve Teknik Öğretim 27, no. 311 ( ): Otomobillere Tatbik Edilen Dizel Motörleri. Topçu Mecmuası, no. 108 ( ): Otomobillere Tatbik Edilen Dizel Motörleri. Topçu Mecmuası, no. 109 ( ): Otomobillere Tatbik Edilen Dizel Motörleri. Topçu Mecmuası, no. 110 ( ): Otomobillerimizi Pas ve Korrozyondan Nasıl Koruyabiliriz? Meslekî ve Teknik Öğretim 24, no. 282 ( ): Otomobillerle Kıta Nakliyatı. Askeri Mecmua, no. 15 ( ):

17 431. Otomotiv sanayi. İçinde: Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 4. İstanbul: Kaynak Kitaplar, ss Otomotiv Sanayi Derneği (Yay.): Otomotiv sanayi ve ihracat. 2. bsl. İstanbul: s. (Yay. No: 6). [bdk/bdk] 433. Otomotiv Sanayi Derneği (Yay.): Otomotiv sanayi ve ihracat. İstanbul: s. (Yay. No: 6). [bdk/bdk] 434. Otomotiv Sanayi Derneği: Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı hakkında Otomotiv Sanayi Derneği nin görüşü ve teklifleri. İstanbul, Mayıs s. Tablo. [dptk/dptk] 435. Otomotiv Sanayi Derneği: Onuncu yılımızda otomotiv sanayii ne genel bakış. İstanbul, [BDK/BDK] 436. Otomotiv Sanayi Derneği: Otomotiv sanayi ürünlerinin ihracatı, ihracat olanakları, sorunları, öneriler. İstanbul: Haziran s. Tablo. [dptk/dptk] 437. Otomotiv Sanayi Derneği: Otomotiv sanayii nin güncelliğini sürdüren sorunları hakkında rapor. İstanbul: Ekim y. Teksir. [dptk/dptk] 438. Otomotiv Sanayi Derneği: Yabancı sermaye ve uygulaması (Aksaklıklar-öneriler). İstanbul, Ocak s. Şek., tab. [DPTK/DPTK] 439. Otomotiv sanayi kendini tanıtıyor (1971). 18s. Resimli. (Milliyet Otomobil İlavesi). [BDK/BDK] 440. Otomotiv sanayi ürünlerinin ihracatı, ihracat olanakları sorunları. Öneriler. 2. bsl. İstanbul: s. 1 levha. (Otomotiv Sanayi Derneği Yay. No: 3). [bdk/bdk] 441. Otomotiv Sanayi-Elektrik Malzemeleri-Türkiye (ÖİK) Türkiye. Devlet Planlama Teşkilatı. Elektrik makinaları sanayi özel ihtisas komisyonu raporu. Ankara, Eylül ıı+81y. Tab. Teksir. (DPT: 1261-ÖİK: 189). [DPTK/DPTK] 442. Otomotiv Sanayi-Elektrik Malzemeleri-Türkiye (ÖİK) Türkiye Devlet Planlama Teşkilatı. Elektrik Makinaları Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara, Kasım III, 158, (13)y. Graf., tablo. Teksir. (DPT: 1549-ÖİK: 241). Ek: Ara mallar alt komisyonu raporu. [DPTK/DPTK] 443. Otomotiv Sanayii Derneği: : Sanayi mamullerinin fiyatlarının kontrol ve tesbiti esaslarını düzenleyen tebliğler hakkında Otomotiv Sanayi Derneği nin görüş ve teklifleri. İstanbul: Mayıs y. Tablo. Teksir. [dptk/dptk] 444. Otomotiv sanayinde alınan tedbirler. [1971?]. 3y. [DPTK/DPTK] 445. Otta Schirz. "Alman Otomobil Endüstrisinin Dünya Ekonomisindeki Mevkii." Türkiye İktisat Mecmuası, no ( ): Oyak Renault Otomobil Fabrikası. Mimarlık 10, no. 103 ( ): Oyan, Oğuz. "Otomobil Piyasası, Enerji Tasarrufu, Çevre ve Vergileme." Türkiye İktisat, no ( ): Öçmen, Kamil. "Otomobiller İçin Test Tesisatı." Motor Mecmuası, 4, no. 42 ( ): Ödüklüoğlu, Algun. "Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.'de Bilgi İşlem Uygulamaları." IBM Dergisi 13, no. 2 ( ): Öğetürk, Tahsin. "Otomobillerimizi Pas ve Korrozyondan Nasıl Koruyabiliriz?" Petkim Dergisi, no. 14 ( ): Öktem, Ruhi. "Otomobili Ürettikten Sonra Kazasız Kullanımı İçin de Öneriler Üretmeliyiz." Mühendis ve Makina 35, no. 417, Özel Sayı ( ): Önal, İbrahim. "Geleceğin Otomobili." Ulaştırma Dergisi, no. 1 ( ): Önalp, Tahsin. "Türkiye'de Otomobil Sanayii." Mühendis ve Makina 5, no. 48 ( ): Öncül, Mehmet Sadık - Mustafa Gülmez. Hizmet İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti: Cumhuriyet Üniversitesi Personelinin Sivas İli Otomobil Yetkili Servislerine İlişkin Algılamaları. Pazarlama Dünyası 17(3) , ss. Bibliyografya Öngün, Korkut. "Otomobil Fiatları Artarken." Mühendis ve Makina 14, no. 166 ( ): Öngün, Korkut. "Türkiye de Binek Otomobilinin Durumu." Mühendis ve Makina 10, no. 115 ( ): Öral, İ.. "Dünya Otomobil İmalatının Genel Manzarası." Ulaştırma, no. 14 ( ): Öral, İ.. "Otomobil ve Türbin." Ulaştırma, no. 15 ( ):

18 459. Özal, Turgut: Türkiye nin sanayileşmesi ve montaj sanayi. (Montaj Sanayi Semineri, İstanbul, 2 Şubat 1970). Ankara: DPT, Şubat y. Tablo. [DPTK/DPTK] 460. Özbalkan, Nuri. "Aldıkaçtı ve Rüştü Yeğenleri Otomobil Acentesi." 19 Mayıs 7, no. 77 ( ): Özbalkan, Nuri: Otomotiv teknik terimler lugatı; Türkçe-İngilizce, Fransızca, Almanca. İstanbul: [1977]. 829s. (Özbalkan Teknolojik Lugatlar). [dptk/dptk] 462. Özdaş, Mehmet Nimet. "Otomobil Sanayiinde Kullanılan Yağların Tasnifi." İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi 15, no. 1 ( ): Özdemir, Salim. "İsviçre Hukukunda Otomobil İşleticilerinin Hukukî Sorumluluğu ve Hukukî Sorumluluk Sigortası." Yargıtay Dergisi 2, no. 3 ( ): Özer, Mustafa. Amortisman Giderlerinin Yarısı KKEG Yazılmış Binek Otomobillerinin Satış karının Tespitinde Özellik Arzeden Hususlar. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 15(141) , ss Özhan, Kaya Alp. "Arkadan Motorlu Otomobiller." Ulaştırma Dergisi, no. 11 ( ): Özil, Saadettin. "Otomobil Sanayiinde Mücadele." Motor Mecmuası,, no ( ): Özkan, İhsan. "Otomobil Bölmelerinin Seri Halinde Dökümü." Teknik Öğretim 12, no. 119 ( ): Özkan, İhsan. "Otomobil Bölmelerinin Seri Halinde Dökümü." Teknik Öğretim 12, no. 120 ( ): Özpınar, Ahmet. "Türkiye ve Otomobil." İktisat Dergisi 24, no. 139 ( ): Özpınar, Ahmet. "Türkiye'de Otomobil Pazarlaması (Türkçe Özet)." Pazarlama Dergisi 2, no. 3 ( ): Özşahin, Şener. "1960'lardan Bu Yana Yurdumuzda Otomobil Sanayi." Dünya Birlik Basın Haberleri Ajansı 1, no. 5 ( ): Pakdemirli, Ekrem: : Automotive industry in Turkey and possibilities of manufacturing military motor vehicles. Ankara: DPT.İPD, y. Tab. (DPT: 740-İPD: 265) 473. Pekarun, İzzet: Otomotiv Sanayi Araştırması (Otomotiv Sanayi ürünleri arz ve talebi). Bölüm: I. TSKB Sektör araştırması. İstanbul: vı+225s. (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yay. No: 11). Teksir. [BDK/BDK] 474. Petlas Lastik Sanayi ve Tic. A.Ş.: Türkiye tekerlek lastiği pazar araştırması. Ankara: Şubat y. Tablo. [DPTK/DPTK] 475. Pfafferott, İ.. "Otomobil Reklamları ve Trafik Güvenliği: Çatışma Noktaları ve Bütünleşme Olanakları." Uluslararası Karayolu Güvenliği Sempozyumu Tutanakları, (19-21 Eylül 1990, Kopenhag) ( ): Piyade Fırkasının Cadde Zırhliı Otomobilleri. Topçu Mecmuası 6, no. 66 ( ): R. N. - Cemal. "Otomobil ve Demiryolu." Demiryolları Mecmuası 6, no. 71 ( ): Raban, Jonathan. Otomobil: Benliğin Yansıması. İngilizceden Çeviren: Ülkü Tamer, Cogito (24) 2000, ss Radiomatik Otomobil Radyosu. Radyo Televizyon 3, no ( ) Receb. "Otomobil Bölüğünde Tatbikat." Piyade Mecmuası, no. 20 ( ): Ressac, Gill. "Fransa'da 1 Nisan'dan İtibaren Mecburi Olan Otomobil Sigorta Sistemi." Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no ( ): Roctes, Sir William. "İngiltere nin Otomobil Yolları." Arkitekt 14, no. 7-8 ( ): , Rüştü, M.. "Gazojenli Otomobil ve Traktörlerin Kıymet ve Ehemmiyetleri." Topçu Mecmuası, no. 75 ( ): Sadullah, Naci. "Peker'i Taşıyan Hususi Otomobilin İçi, Bayar'ı Taşıyan Taksinin İse Dışı Harap Olmuş." Hür Fikirler Mecmuası, no. 1 ( ) [Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı]: Otomotiv sanayinin bugünkü durumu. [1971]. 2y. [DPTK/DPTK] 18

19 486. Sanayi Otomobil Tamirciliği. İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Mecmuası, no. 9 ( ): Sancakdar, Vedat. Ekstrüzyon Yöntemiyle Üretilen Alüminyum Profillerin Otomobillerde Kullanımı. Yüzey İşlemleri (34) 2003, ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya Sanır, Arslan. "Tübinli Otomobiller." Mühendis ve Makina 7, no. 78 ( ): Savaşçı, Ö. Tunç. "Otomobiller ve Plastik Kauçuk Kullanımı." Petkim Dergisi, no. 68 ( ): Schmidt, Jürgen W.. "Otomobiller İçin Kullanışlı Bir Hırsız Alarmı." ELO Elektronik, no. 1 ( ): Scho, Klose. "OTO Elektroniği: Sıcak ve Soğuk Otomobil için Sıcaklık Regülatörü." ELO Elektronik 4, no. 39 ( ): 36-37, Schwart, Laurent. "Otomobilde Güvenlik Herşeyden Önce Gelir." Bilim ve Teknik 24, no. 279 ( ): Sedef. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no. 77, Özel Sayı ( ): Selahaddin: Otomobil ve traktör motorlarının fiiliyat ve sevk idaresi ve tesadüf edilen avarzın def ve çaresi. Konya: 1339, Halk Mat., 288s. [bdk/bdk] 495. Selahaddin: Otomobil ve traktör şoförlerine muhtıra. Konya, 1339, Halk Mat. 63s. [bdk/bdk] 496. Selek, Mustafa Münim. "Otomobil Türkiye'ye Nasıl Girdi?" Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, no. 205 ( ): Serbest, Fatma. Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde Türk Özel Sektöründe İstihdam ve Eğitim Politikaları: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası Örneği. İktisat Dergisi ( ) , ss. Bibliyografya Serim, İlter: Otomotiv sanayinin önemi ve özellikleri ö zellikleri. [1970]. 21s. [dptk/dptk] 499. Shaw, Wilbur. Otomobil Dünyası, no. 13 ( ): Showalter, William Joseph. Otomobil Endüstrisi.. National Geographic Türkiye (24) , XVII-XXXI. ss Sıvı Hale Getirilmiş Tabii Gazın Otomobil Yakıtı Olarak Kullanılması Denemeleri. Raman, no. 3 ( ): Siebert, Hanns-Peter. "Yakında CD ve Kompakt Kasetlere Rekabet Çıkacak: Magnetik Bant da Geride Kalmıyor Otomobil İçin Dijital Teyp." ELO Elektronik 5, no. 49 ( ): Sipahi, Barış. "Binek Otomobillere Ait Giderler ve Bu Giderlere Ait Katma Değer Vergisi'nin 4369 Sayılı Yasa Karşısındaki Durumu ve Muhasebesi." Vergici ve Muhasebeci İle Dialog Dergisi 13, no. 127 ( ): Sipahi, Barış. Binek Otomobillere Ait Giderler ve Bu Giderlere Ait Katma Değer Vergisi'nin 4369 Sayılı Yasa Karşısındaki Durumu ve Muhasebesi. Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog 15(145) , ss. Bibliyografya Sipahi, Barış. Binek Otomobillere Ait Giderler ve Bu Giderlere Ait Katma Değer Vergisi'nin 4369 Sayılı Yasa Karşısındaki Durumu ve Muhasebesi. Vergici ve Muhasebeci ile Diyalog Dergisi 13(127) 11.98, ss. Bibliyografya Somer, Selçuk. "Otomobillerde Elektrik Kablo Tesislerinin Teşkili." Motor Mecmuası, 5, no. 52 ( ): Stachera, Jean-Yves. Otomobil Camlarının Optik Davranışının Bilgisayar Yardımıyla Görselleştirilmesi. Çeviren: Kayhan Yiğitler, Teknik Bülten 33(4) , ss Stegers, Wofgang. Hibrid Otomobiller. Çeviren: Gökhan Tok, Bilim ve Teknik 34(400) , ss Stoktaki 70 Bin Otomobil "Vergi Gazı" Bekliyor. Ekonomik Forum 8(6) , ss Süleyman Hikmet Bey. "Cadde Zırhlı Otomobilleri." Askeri Mecmua 49, no. 80 ( ): Sümercan, Ali. "Neden Yapamıyoruz (Otomobil Endüstrisi)." Meslekî ve Teknik Öğretim 9, no. 101 ( ): Şahin, Yaşar Güneri. A Study on Asynchronous Serial Communicaton Between Components in Automobiles. Otomobil İçi Bileşenler Arası Tek Kablolu Asenkron Seri İletişim Üzerinde Bir Çalışma. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 18(3) , ss. İng. ve Türkçe özet. Bibliyografya Şanda, Hüseyin Avni: İstanbul da ilk otomobiller. TTOK Belleteni, 19

20 514. Şanlı, Ahmet. Vergide Eşitlik Prensibi Yönünden, Otomobil Fiyatları ile Ödenen Motorlu Taşıtlar Vergilerinin Değerlendirilmesi. Vergi Sorunları Dergisi (168) , ss Şanlı, İbrahim: Dolmuş minibüs system in İstanbul. A case study in low-cost public transport. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fak., XIV+253s. 2 levha Şeker, Sakıp. "Binek Otomobillerine Ait Gider ve Amortismanların Kaydı." Yaklaşım 3, no. 36 ( ): Şeker, Sakıp. Binek Otomobillerine Ait Gider ve Amortismanların Kaydı. Yaklaşım 3(36) 12.95, ss Şenyapılı, Önder. 20. Yüzyılda Otomobil Tasarımı ve Ünlü Tasarımcılar: Giotto Bizzarini, Marcello Gandini, Piero Drogo, Carrozzeria (Giuseppe 'Nuccio') Bertone. Antik & Dekor (68) , ss Şerif. "Demiryol - Otomobil Rekabeti." Demiryolları Mecmuası 8, no. 93 ( ): Şevket, A. "Otomobil Tamir İşleri." Topçu Mecmuası, no. 80 ( ): Şevket, A. "Otomobilciliğe Dair Faydalı Malumat." Topçu Mecmuası, no. 77 ( ): Şık, Aydın - Erdinç Kaluç. Otomobil Saclarının Mic/Mag Kaynağında Gaz Karışımlarının Dikiş Özelliklerine Etkisi. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5(2) , ss. Türkçe ve İng. özet. Bibliyografya Şimşek, N.. "Otomobiller İçin Yapılan Gaz Türbinleri." Ulaştırma Dergisi, no. 2 ( ): Şimşek, V. Arif. "Binek Otomobillerinin KDV ve Gelir Vergisi Karşısındaki Özel Durumu." Yaklaşım 4, no. 39 ( ): Şimşek, V. Arif. Binek Otomobillerinin KDV ve Gelir Vergisi Karşısındaki Özel Durumu. Yaklaşım 4(39) 3.96, ss Şükrü. "Otomobillerle Kıt'a Nakliyatı." Topçu Mecmuası, no. 93 ( ): Şükrü. "Otomobillerle Kıt'a Nakliyatı." Topçu Mecmuası, no. 94 ( ): Şükrü. "Otomobillerle Kıt'a Nakliyatı." Topçu Mecmuası, no. 95 ( ): Şükrü. "Otomobillerle Kıt'a Nakliyatı." Topçu Mecmuası, no. 96 ( ): T.C. Ulaştırma Bakanlığı: : Ulaştırmada 50 yıl. İstanbul: s. [bdk/bdk] 531. Tandoğan, Halûk. "Kaçak Otomobillerin Müsaderesi Konusu Üzerine Görüşler." Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 11, no. 4 ( ): Tarakçı, Hızır. "Binek Otomobillerinin Satın Alınması ve Taşıt1arın Zati ve Ailevi Işlerde Kullanılması Halinde K.D.V Uygulaması." Vergi Dünyası 8, no. 99 ( ): Tartışmaya Katılanlar: Adnan Damcı-Muhterem Öcal-Hayri Başer-Osman Yücesan-Faruk Umar-Muzaffer Aktaş-Ayhan Aybar-Erdoğan Arıbal-Yıldız Sağ-Hüseyin Yavaş-Ayhan Aygun. "Otomobil Sigortaları Seminerine Sunulan (Trafik Kanunu ve Malî Mesuliyet Sigortaları), (6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Tatbikatta Aksaklıklar Arzeden Bazı Maddeleri Hakkında Bildiri), (Asgari Sigorta Hadleri ve Artırılmaları Lüzumu). İçinde: Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Tartışmaya Katılanlar: Adnan Damcı-Muzaffer Aktaş-Hayri Başer-Hüseyin Yavaş-Hüseyin Horuluoğlu. "Otomobil Sigortaları Seminerine Sunulan (Trafik Sigortasının Tatbikatında Görülen Aksaklıklar Hakkında Bildiri) ve (Trafik Kanunu ve Mecburi Malî Mesuliyet Sigortalarında Islah Tedbirleri) Konulu Tebliğlerin Tartışmaları." Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Tartışmaya Katılanlar: Hanefi Ulutekin-İlhan Saner-Fahiman Şakarcan-T. T. O. K. Temsilcisi-Dündar Kortan-Hikmet An. "Otomobil Sigortaları Seminerine Sunulan (Otomobil Sigortalarında Islah Tedbirleri Hakkında Bildiri), (Otomobil Sigortalarında Sürücü Faktörü), (Otomobil Sigortaları Hakkında), ve (Otomobil Sigortalarının Ekspertiz ve Tamir Sorunları Hakkında) Konulu Tebliğ. İçinde: Otomobil Sigortaları Semineri, (15-19 Haziran 1970) ( ): Tartışmaya Katılanlar: Hayri Başer-Rıza Dokuzağaçlı-Nejat Cihanoğlu-Adli Okuş-Ziya Özçam-Cengiz Akatlı-Erdoğan Sergici-Erdoğan Arıbal-Bahir Sevener-Bilal Gezgin-Faruk Umar-Muzaffer Aktaş. "Otomobil Sigortaları Seminerine Sunulan (Kasko Sigortalarında İslâh Tedbirleri), (Kasko Sigortaları Hakkında), (Otomobil Sigortaları Sorunu Hakkında ve (Otomobil Kasko ve Malî Mesuliyet Sigortalarında Alınması Uygun Görülen İslah Tedbirleri Hakkında) Kon." Otomobil Sigortaları Semineri, eri, (15-19 Haziran 1970) ( ):

REFERANS SAPTAMA ÇALIŞMASI (1) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 28 Mayıs 1984 (İÇİNDEKİLER TABLOSU 49. SAYYADA YER ALMAKTADIR) İSTANBUL TRAMVAYLARI 1. "İSTANBUL Tramvayları," Pirelli, Y:19, S: 193, Ekim 1980,

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, (Ocak 1981-1985) KISALTMALAR aühföüy : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri Yayınları aüzfpmk : Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BİBLİYOGRAFYASI 1947-1987 1987 Bülent Ağaoğlu 24 NİSAN 1988 İSTANBUL İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 4 AV TURİZMİ... 5 ÇİFTE REZERVASTON-TÜRKİYE... 5 KONGRE DÜZENLEME... 5 KREDİ

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı

SERMAYE PİYASASI / BORSA YAYINLARI KATALOĞU 1928-1990 Enfo Bilgi Erişim İstanbul, Ekim 1990 C 1990, ENFO BİLGİ ERİŞİM 5846 SAYILI YASA VE BU YASADA YAPILAN EKLER VE DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDAKİ 2936 SAYILI

Detaylı

ISBN 978-975 19 4106-0 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4106-0 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4106-0 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:7 SAYI:14 HAZİRAN/ 2005 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2005 Yıl : 7 Sayı : 14 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Nisan ayı içerisinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 TABLOLAR LİSTESİ... 5 KISALTMALAR LİSTESİ... 6 1. GİRİŞ... 7 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 8 3. MEVCUT DURUM... 9 3.1. Ülkemizde Otomotiv Sektörünün Gelişimi...

Detaylı

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL: 2 SAYI:

TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL: 2 SAYI: NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2010 TOSB ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YAYIN ORGANI YIL: 2 SAYI: 7 Gökhan SÖZER Kocaeli Eski Valisi Ahmet ARKAN Müteşebbis Heyet Üyesi Ahmet BAYRAKTAR Yönetim Kurulu Başkanı Yunus ÇİFTÇİ

Detaylı

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Kütüphane Bülteni YIL:8 SAYI:16 HAZİRAN/ 2008 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ SAYIŞTAY Kütüphane Bülteni Haziran 2008 Yıl : 8 Sayı : 16 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ Aynur Otan Kütüphane Müdürü Tel: 295 38 32 Ahmet Tatlı Şef

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı

26.01.2012 TARİH VE 39. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

26.01.2012 TARİH VE 39. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI MADDE 1 : AÇILIŞ VE YOKLAMA Oda Meclisi Üyelerine 26/01/2012 tarihinde saat 17:30 da 39 uncı Meclis Toplantısını yapmak üzere tebligat yapıldı. Meclis Başkanı Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU Başkanlığında, Meclis

Detaylı

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA

1987 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-15 KASIM 1987 ANKARA 97 SANAYİ KONGRESİ VE SERGİSİ 9-5 KASIM 97 ANKARA tmmob makina mühendisleri odası BÜYÜK MOTORLU ARAÇ ÜRETİMİ Tunç Koman ÖZGEÇMİŞ 944 doğumlu olan Tunç Koman F. Almanya'da Darmstadt Technische Hochschule'den

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2008-2009 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2008 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2)

TÜRKİYE. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu. OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) TÜRKİYE O S B GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SANAYİCİLERİ DERGİSİ MART 2012 SAYI: 27 OSB Yönetmeliğinin Demokratik Değerlerle Eleştirisi (2) Adil Kanıöz Gebze Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği

Detaylı

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU. Bursa Şube Yönetim Kurulu TEMSİLCİLİKLERİMİZ

SUNUŞ. TMMOB Makina Mühendisleri Odası. Bursa Şubesi Haber Bülteni BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU. Bursa Şube Yönetim Kurulu TEMSİLCİLİKLERİMİZ SUNUŞ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Haber Bülteni Yerel Süreli Yayın Ayda Bir Yayınlanır. Basım Tarihi : 3 Mayıs 2011 Mayıs 2011 Sayı : 129 MMO Bursa Şubesi Adına Sahibi İbrahim MART Sorumlu

Detaylı

277 Ekim. ve sergisi TMMOB: ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ

277 Ekim. ve sergisi TMMOB: ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ 277 Ekim ve sergisi TMMOB: ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ EĞİTİMLER Bİlgİsayar Desteklİ Tasarım ve Üretİm Eğİtİm ProgramlarI > Autocad (2d) 2012 Kursu Salı - Perş (18.30 21.40) C.tesi - Pazar (09.30-13.30)

Detaylı

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI 2014 FAALİYET RAPORU 2015 ÇALIŞMA PROGRAMI ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI VE BAĞLI İŞTİRAKLER Eskişehir Endüstriyel Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu San. ve Tic. A.Ş. Eskişehir Bilişim İletişim San. ve Tic. A.Ş.

Detaylı

Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları

Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları Prof. Dr. Aydın Köksal ın Yayınları (Kitap, Tez, Sözlük, Çeviri Kitap vb. yapıtlar kalın puntolarla gösterilmiştir) 1967-12 Haziran 2014 1. 1967 Programlama, U1NIVAC 1005, Devlet İstatistik Enstitüsü,

Detaylı

Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213

Ak, Fırat İşverence çalışanı için ödenen özel sağlık sigorta primleri SSK primine tabi midir? 68(2004),211-213 KİŞİ ADLARI DİZİNİ Açan, Fettah ; Sönmez, Feriştah Borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi 68(2004),140-157 Ak, Ahmet Bilgi edinme hakkı kanunu ve vergi mahremiyeti 66(2004),141-149 Ak, Fırat İşverence

Detaylı

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU*

M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* 2015 yılı ve öncesi biten tezlerdir. M.Ü. TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZ TARAMA KATALOĞU* TEZİN HAZIRLANDIĞI HAZIRLAYANIN DANIŞMANIN YILI TÜRÜ ANABİLİM DALI BİLİM DALI ADI SOYADI ADI SOYADI TEZİN

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 1 2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2007-2008 KATALOĞU İ.Ü. Basımevi Müdürlüğü İSTANBUL-22-08-2007 Tel: 0(212)632 35 04-0(212)631 35 05 3 Copyright 2007 İ.Ü.Sosyal Bilimler Meslek

Detaylı

32. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

32. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI OTOMOTİV SANAYİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-90-1 YAYIN NO: KB: 2890 - ÖİK: 733 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993

TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 tmmob makina mühendisleri odası TEŞİSfiT. MÜHENDİSLİĞİ AYLIK TEKNİK SÜRELİ YAYIN MAYIS 1993 Örnek Havuz Projesi Vlimar Nadire ERKOÇ Isıtma, Havalandırma ve Sıcak Su Hazırlığı Mak. Müh. Duran TÜRK YÜZME

Detaylı

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Ankara ve İstanbul da temaslarda bulundu ÇALIŞMA RAPORU 2013 İçindekiler 1 2013 ten Satırbaşları... 4 Kısaca TÜSİAD 6 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 8 Dernek Organlarının Çalışmaları 12 TÜSİAD Üye Komisyonları 12 Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

Detaylı

T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI

T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI T. GÜNGÖR URAS KAYNAKÇASI (Taslak) Haz.: Bülent Ağaoğlu İstanbul, 31.05.2011 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GİRİŞ... 3 İSTATİSTİK... 4 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE GÖRE DAĞILIMI (ALFABETİK) :... 7 KÖŞE YAZILARININ GAZETELERE

Detaylı

Sıra No Dem No Adet Konu No. Yayının Adı Yazar,Hazırlayan vb. Yayın Yılı Yayınevi Yayın yeri

Sıra No Dem No Adet Konu No. Yayının Adı Yazar,Hazırlayan vb. Yayın Yılı Yayınevi Yayın yeri Sıra No Dem No Adet Konu No. Yayının Adı Yazar,Hazırlayan vb. Yayın Yılı Yayınevi Yayın yeri 2360 622.23 Explosives and Rock Blastin Atlas Powder Company 987 Atlas Powder yay. Texas,USA Maliye Bakanlığı

Detaylı

IRAK'TA İŞGALE SON, FİLİSTİN E ÖZGÜRLÜK!

IRAK'TA İŞGALE SON, FİLİSTİN E ÖZGÜRLÜK! bülten IRAK'TA İŞGALE SON, FİLİSTİN E ÖZGÜRLÜK! Yüzbinlerce insan; 1 Mart'ta emperyalist güçlerin topraklarımızı işgal anlamına gelen asker barındırmayla ilgili tezkerenin reddedilmesi için sokaklardaydı.

Detaylı