Sızdırmazlık Elemanları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sızdırmazlık Elemanları"

Transkript

1 Sızdırmazlık Elemanları Sızdırmazlık elemanları makinaların veya sistemlerin içinde bulunan yağın, sıvının dışarıya çıkmasını ve dışarıda bulunan sıvının, tozun içeriye girmesini önlemek amacıyla kullanılan makina elemanları olup makinanın sağlıklı çalışabilmesi için gereklidirler. Sunudaki bilgiler değişik kaynaklardan derlemedir

2 Sızdırmazlık elemanları, statik sızdırmazlık elemanları ve dinamik sızdırmazlık elemanları ayrılabilir. olarak iki ana sınıfa Statik sızdırmazlık elemanları hareketsiz elemanlar arasında sızdırmayı önlemek amacıyla kullanılır Dinamik sızdırmazlık elemanları ise birbirine göre hareketli olan elemanlar arasında sızdırmayı önlemek için kullanılır.

3 Statik Sızdırmazlık Elemanları Statik sızdırmazlık elemanlarını çalışma prensibine göre iki sınıfa ayırabiliriz. Sızdırmazlık etkisi sıkıştırma oranına bağlı elemanlar (contalar) olan Basınç karşısında davranışı değişen elemanlar. Bunlar basınç arttıkça yüzeye daha fazla baskı yaparlar (Oring, U-ring)

4 Statik sızdırmazlık elemanlarının üzerine etki eden kuvvetler 1. Sıkıştırma kuvveti: montaj sırasında elemanı sıkıştırmak için uygulanan kuvvet 2. Hidrostatik kuvvet: çalışma sırasında sıkıştırma kuvvetine ters yönde etki eden kuvvet 3. Akışkan kuvveti: iç basınç (hidrostatik kuvvet) nedeniyle meydana gelen kapak ağırlığından elemanı akmaya zorlayan kuvvet

5

6 Yassı sızdırmazlık elemanlarıdır. Conta malzemesinin akmaması ve çalışma sırasında contanın konumunu koruması için, basıncın yaratacağı yan kuvvet (akışkan kuvveti) conta üzerinde kalan sıkıştırma kuvvetinden (Hidrostatik kuvvet) küçük olmalıdır. Sıkıştırma kuvveti zamanla azalacağından conta çalışma sıcaklığına ulaştıktan bir saat sonra civatalar montaj momenti ile yeniden sıkılmalıdır. Contalar Müh.Bölümü DEÜ Mühendislik Makina Tasarımı Fakültesi II Makina Dersi Müh.Bölümü Melih Belevi-Çiçek Makina Tasarımı Özes II Dersi

7 Flanş veya kapak civataları sıkılırken şekildeki sıraya uyulması gerekir. Conta uygulama örnekleri

8 Amyantlı Contalar Amyant lifleri ve kauçuktan oluşmuşlardır. Amyantlı conta, asbestli conta yada Klingerit isimleri ile anılmaktadır. Baca gazı, dizel motor eksozu gibi düşük basınçlı sistemlerde C sıcaklığa kadar, kazan kapaklarında C buhar sıcaklığına kadar, basınçlı kaplarda en fazla 20 bar basınca kadar kullanılırlar

9 Mantarlı Contalar Mantar meşe ağacının bir türünün kabuğundan elde edilen organik bir maddedir. Mekanik direncinin az olması nedeniyle değişik malzemelerle karışım halinde kullanılır. Kauçuklu mantar: Asit ve Alkali ortamda suyla devamlı temasta dirençli olmayan mantar sentetik kauçukla karıştırıldığında direnci artar. Protein (kazein) katkılı mantar: Antifrizlere dayanıklı suya dayanıksızdır. Reçine (fenol formaldehit) katkılı mantar: bakterilere ve antifrizlere dayanıklı suya dayanıksızdır. Bunlar kağıt, tekstil ve alüminyum takviyeli de olabilirler Mantarlı contalar özellikle otomotiv sanayinde motor kapaklarında kullanılırlar

10 Kağıt Contalar Kağıt malzemeden kesilerek elde edilirler Olduğu gibi yada uygun bir ortamda doyurulmuş şekilde kullanılırlar Daha çok toz sızdırmazlığı için uygundurlar Benzin, petrol ve organik çözücülere karşı direnci arttırılmış tipleri karbüratör kapaklarında kullanılır.

11 Kauçuk Contalar Sıkıştırıldıklarında hacimsel olarak küçülmeyip yan yüzeylere doğru büyürler. Yan yüzeylere taşma eğilimini azaltmak için kauçuk karışımındaki dolgu malzemelerine dikkat edilir veya bezli kauçuk, çelik tel örgülü kauçuk gibi bileşik malzemelerden conta yapılır.

12 Saçlı Hidrolik Contalar Kaplin, flanş ve cıvata bağlantılarında kullanılan pratik ve uzun ömürlü contalardır. Bu tip contalar düz metal bileziğe dairesel yada trapez kesitli elastomerin içten yada dıştan kaplanmasıyla oluşur. Sızdırmazlık elastomer kısmın sıkıştırılmasıyla sağlanır. Metal bilezik basınç altında elastomer malzemenin akmasını önler. Sıkıştırmadan sonra kauçuğun ısıl genleşmesine ve şişmesine izin verilebilecek boşluk sağlanmalıdır.

13

14 Metal Halkalar Bunlar; içi boş, içi boş çevresi yarık, içi dolu (masif) olmak üzere üç tiptir. Yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda kullanılırlar İçi boş metal halkalar vakumda, içi boş ve çevresi yarık metal halkalar bütün basınçlarda kullanılır. Metal ve yumuşak metal bir arada kullanılarak kombine halkalar elde edilmiştir. Yumuşak metal olarak Cu, Pb, Al kullanılır.

15 Bu sızdırmazlık elemanlarının kullanımında yuva ve karşı yüzey kalitesi çok önemlidir. Çünkü elastomerlerle olduğu gibi pürüzlerin ve çiziklerin kapanması söz konusu değildir. Metal halkanın yumuşak bir malzemeyle kaplanması sızdırmazlık etkisini arttırır. Özellikle gaz sızdırmazlığında çok hassas yüzeyler gerekir.

16

17 Sızdırmazlık Macunları ve Sıvı Contalar Daha kolay bakım ve onarım için kağıt, fiber, mantar gibi ince contalar yerine kullanılan macunlar ve sıvı contalar vardır. Bunlar çevre sıcaklığında kendiliğinden sertleşmektedirler. Aralığın 0,1mm den büyük olmaması gerekir. Uygulama yüzeyi temizlenerek sızdırmazlık elemanı, fırça veya rulo ile sürülür.

18

19 Kapak Üzerine Otomatik Olarak Sıvı Conta Uygulaması Dişli Kutusu Gövdesinde Sıvı Conta Uygulaması

20 PTFE (Politetrafloretilen) malzemeden yapılmış şerit halinde sızdırmazlık malzemeleri de vardır. Yağsız, temiz, kuru uç kısımları birbirinin üzerine gelecek şekilde yerleştirilip plastik deformasyona uğratılarak sızdırmazlık elde edilir

21 O-Ringler O şeklinde kesite sahip kauçuk halkalardır. O-ring kesitinin radyal ve eksenel yönde deformasyona uğramasıyla sızdırmazlık sağlanmaktadır. Uygun malzeme seçimi ve montaj tipine bağlı olarak 1000 bar basınca kadar uygulanabilirler. Statik durumda çok iyi yuva yüzey kalitesi gerekmemektedir. Ancak değişken basınç söz konusu olduğunda yüzey kalitesinin arttırılması ve o-ring malzemesinin en az 80 Shore A sertliğinde olması gerekir.

22 O-ringler eksenel sıkıştırmalı veya radyal sıkıştırmalı olarak monte edilebilirler. Eksenel sıkıştırmalı O-ringlerde basınç dışardan uygulanıyorsa O-ring iç çapı, yuva iç çapına uygun veya biraz küçük olmalı; basınç içeriden uygulanıyorsa O-ring çapı, yuvanın dış çapına uygun veya biraz küçük olmalıdır. O-ring yuvaları dikdörtgen, üçgen veya trapez şekilli olabilir.

23

24

25

26 Diyaframlar (Membranlar) Hidrolik ve pnömatik kontrol cihazlarında, ölçme tekniğinde, ince cidarlı izin verilen miktarda eksenel yönde hareket ederek fonksiyonunu yerine getiren ve ayırdığı hacimler arasında sızdırmazlığı da sağlayan kauçuk esaslı malzemeden yapılmış elemanlardır. Diyaframlar (membranlar) düz, çukurlu, tabak veya yuvarlanmalı olarak tiplere ayrılır.

27

28 Sistemde aynı veya farklı DEÜ Mühendislik iki akışkanı Fakültesi birbirinden Makina ayırarak aralarındaki basınç dengesini sağlayan sızdırmazlık elemanlarıdır.

29

30

31

32 Körükler Körükler eksenel yada radyal yönde hareket eden millerin kolları; toz, kir, su gibi dış etkenlerden korumak amacı ile kullanılırlar. Boyutları maksimum ve minimum aralığında belirtilmektedir. Bu aralığın dışında çalıştırıldığında, körükte şekil bozukluğu yada yırtılma olabilir. Genel olarak silindirik ve konik formda olan körüklerin uç kısımları forma bağlı olarak bir bilezik ile sabitlenir.

33

34

35

36

37 Dinamik Sızdırmazlık Elemanları

38 Birbirine göre hareket eden iki yüzey arasında sızdırmazlığın sağlanmasında kullanılan elemanlardır

39 Radyal Sızdırmazlık Halkaları Çevresel (çapsal) yüklü dudaklı yağ keçesi şeklinde tarif edilebilir. Sızdırmazlık mil ile temas eden dudağın bir yay (garter yayı) baskısı altında bulunması ile sağlanır Yayın bulunduğu taraf sızdırmazlığı sağlanacak bölüme bakacak şekilde yerleştirilir. Bu elemanın rijitliğini arttırmak için üst ve yan yüzeylerinde metal bilezik kullanılır. Üstü kauçuk kaplıdır Montaj sırasında zedelenmemesi için verilen ölçülere ve önerilere uyulmalıdır.

40

41

42

43 Keçe dudağı hiçbir zaman kuru çalışmamalıdır. Milin ilk dönüşünde yağlamayı sağlamak (aynı zamanda montajı da kolaylaştırmak) için keçe ve mile montajdan önce gres veya sıvı yağ sürülmelidir. Yağ bu bölgede yağlamayı sağlamakla kalmayıp keçe dudağının soğutulmasını da sağlamaktadır. Toz dudaklı keçelerde, toz dudağı ile keçe dudağı arasındaki boşluk ilk yağlamayı sağlayan depo görevi de yapar Keçe dudağı ile mil arasındaki yağ filminin kırılmaması için mil yüzeyinin taşlanmış olması tercih edilir.

44 Yüzey kalitesinin korunması için yüzeyin sertleştirilmesi de gerekir Mil ekseni ile yuva ekseni arasındaki farklılık milin yuvaya göre kaçıklığını gösterir. Bu durum radyal sızdırmazlık elemanın dudağının düzgün aşınmamasına ve ömrünün kısalmasına sebep olur. Özellikle dinamik kaçıklık izin verilen sınırları aşarsa radyal sızdırmazlık elemanın kaçırdığı yağ fazlalaşır. Yağ keçesi dudakları yüksek devirlerde oluşan sürtünme ısısı nedeniyle sert millerde dahi zamanla iz yapar. Tozlu ortamlar ve yağlamadaki eksiklikler iz oluşma zamanını kısaltır.

45 Normal olarak radyal sızdırmazlık elemanı 0,5 bar basınç farkına kadar kullanılabilir. Daha yüksek basınçta keçe dudağının bükülüp mil üzerine yatma riski vardır. Bunu önlemek için destek bileziği kullanılmalıdır. Müh.Bölümü DEÜ Mühendislik Makina Tasarımı Fakültesi II Makina Dersi Müh.Bölümü Melih Belevi-Çiçek Makina Tasarımı Özes II Dersi

46 Yeni bir keçenin aynı bölgede çalışması sakıncalıdır. Milin yeniden üretimi yada kaplama yapılması da pahalı yöntem olduğundan tamir takımı olarak aşınma bilezikleri kullanılır. Bilezik milin aşınma ucuna pres geçme olarak geçirilir.

47

48

49

50

51

52 Eksenel Sızdırmazlık Halkası Şekilde görülen sızdırmazlık elemanları eksenel yönde sızdırmazlığı sağlamaktadır. Temel olarak iki değişik tasarımdan söz edilebilir a- Eksenel sızdırmazlık halkası iç çapı ile mil üzerine oturmuş birlikte dönmekte, dudak ise yuva kenarına temas etmektedir. b- Eksenel sızdırmazlık halkası dış çapı ile gövde üzerine oturmuş, dudak dönen mil üzerindeki faturaya temas etmektedir.

53 Dudağın temas ettiği yüzey pürüzsüz ve sertleşmiş olmalıdır. Dudağın yuva kenarına temas ettiği tasarımda çevresel hız 10 m/s den, dudağın mile temas ettiği tasarımda ise 20 m/s den büyük olmamalıdır.

54 V-Halkaları Diğer sızdırmazlık elemanlarından en büyük farkı eksenel yönde baskı yaparak toz, kir, gres, yağ sıçraması gibi etkenlerden korumasıdır. Mil üzerine ön gerilmeli (sıkı) geçirilerek mil ile birlikte döner veya özel hallerde duran parça üzerine montajı yapılır. Her iki durumda da dudak dik bir yüzeye sürtünerek sızdırmazlık sağlar. Dudak basıncı çok az olduğundan sürtünme kuvveti ve güç kaybı çok azdır. Yüzey hızı 8 m/s den fazla ise eksenel yönde, 12 m/s den fazla Müh.Bölümü Melih Belevi-Çiçek Makina Tasarımı Özes II Dersi ise eksenel ve radyal Müh.Bölümü yönde sabitlenmelidir. Makina Tasarımı II Dersi

55

56

57

58 Dümen mili sızdırmazlığında V-halka kullanımı

59 Nilo Halkaları Gresle yağlanmış bilyalı ve makaralı rulmanların sızdırmazlığı tamamı metalden yapılmış sızdırmazlık elemanları ile sağlanır. Sızdırmazlık dudağı arada herhangi bir eleman olmaksızın mil ile temas halindedir ve mil bu konstrüksiyonlarda sızdırmazlık yüzeyi olmak yerine sızdırmazlık elemanını merkezleme görevini üstlenir. Nilo halkaları rulmanların iç veya dış bilezik yan kenarı ile mildeki omuz veya kapak arasına sıkıştırılan iki tiptir. Teknik olarak iç sızdırmazlık tipi tercih edilir

60 Nilo halkaları boyutlarına bağlı olarak 0,3...0,7 mm kalınlığındadır. Minimum toplam yüksekliği de çapa bağlı olarak 1,5 ile 5 mm arasında değişmektedir.

61

62 Mekanik Sızdırmazlık Elemanları Mekanik sızdırmazlık elemanlarında sızdırmazlık düzlemi: dönüş eksenine dik, biri sabit diğeri hareketli olan iki kayma sızdırmazlık elemanının temasından oluşur. Bu kayma sızdırmazlık elemanları bir yay kuvvetiyle bastırılırlar.

63 Bu elemanlarda başarılı sızdırmazlık; sıcaklık, yağlama, katı parçacık miktarı, ortamın kimyasal yapısı, soğutma, titreşim, basınç değişimi, çalışma aralığı, karşı yüzey kalitesi, eksen kaçıklığı, malzeme gibi etkenlere bağlıdır. Ancak elemanın ömrünü etkileyen en önemli faktör ısı olduğundan, ısıl direncinin çalışma sıcaklığının üzerinde olmasına dikkat etmek gereklidir

64 Bir mekanik sızdırmazlık elemanı genel olarak; kayma halkasına baskı uygulayan yay, kayma halkası ile mil arasında statik sızdırmazlık sağlayan O-ring, yaya yataklık saylayan (yay yuvası) ve karşı halkayı tutan bilezik, karşı halka ve gövde arasında statik sızdırmazlık sağlayan O- ring Melih ve Belevi-Çiçek karşı halkadan Özes oluşur.

65

66 Keçe Halkalar Eski sızdırmazlık elemanlarından olup kullanımı gittikçe azalmaktadır. İşletme sıcaklığı 40 0 C ile C arasında çevresel hızı ise 4 m/s den küçük olmalıdır. Keçe halkası gres yapı veya sıvı yağ ile iyice yağlanır. Malzeme olarak grafitlenmiş halkalar, asbest halkaları veya plastik halkalar kullanılır.

67 Salmastralar

68 Temassız Sızdırmazlık Elemanları

69

70

71

72 Lineer Sızdırmazlık Elemanları

73 X-ringler

74 U-ringler

75 U-ring uygulaması

76 V takım halkaları

77 V-takım halkaları

78 Labirent keçeler

79 Contalar

80 Kaynaklar Demirkol Sızdırmazlık Elemanları Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti Teknik Mechanical Seals Goetze Catalog Bilgiler Kataloğu. SKT Yedek Parca ve Makine Sanayi ve Ticaret A.S. sızdırmazlık elemanları kataloğu. 11. Kastas Hidrolik-Pnomatik Sızdırmazlık Elemanları Teknik Katalog. Orta Karadeniz Kauçuk Sanayi katoloğu Prof.Dr.Mustafa AKKURT Makine Elemanları Yrd.Doç.Dr.Melih Belevi Makine Elemanları 2 Prof.Dr.Hikmet RENDE Makine Elemanları Akgül, H., Sızdırmazlık Elemanları, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yayınları, http--www.mechanicalseals.cc-powerpoint-100%20mechanical%20seals.ppt.url

YAĞ KEÇESİ EĞİTİMİ ARİF ALAÇAM RULMAN

YAĞ KEÇESİ EĞİTİMİ ARİF ALAÇAM RULMAN YAĞ KEÇESİ EĞİTİMİ ARİF ALAÇAM RULMAN 2008 DIN EN ISO 9001 01 100 012801 www.alacam.com.tr 1 İÇİNDEKİLER: 1. ÖNSÖZ 2. Sızdırmazlık Elemanı Tanımı 3. Yağ Keçeleri a. Tanımı b. Sızdırmazlık Fonksiyonları

Detaylı

İt I E L KİTABI. Ciltl ÜRETİM VE TASARIM. Baskıya Hazırlayan A. Münir CERİT ( Makina Yük. Mühendisi) 2. Baskı TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

İt I E L KİTABI. Ciltl ÜRETİM VE TASARIM. Baskıya Hazırlayan A. Münir CERİT ( Makina Yük. Mühendisi) 2. Baskı TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İt I MKIN MÜHNİSLİĞİ L KİTI iltl ÜRTİM V TSRIM askıya Hazırlayan. Münir RİT ( Makina Yük. Mühendisi) 2. askı TMMO MKİN MÜHNİSLRİ OSI kim 1994 Yayın no: 169 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sokak 36/1

Detaylı

Keçe kodlama ve genel tip tanımı

Keçe kodlama ve genel tip tanımı Keçe tanımlaması Keçe kodlama ve genel tip tanımı Kullanım yerleri, şartları ve ölçülerine göre keçeler birbirlerinden farklı fiziksel, kimyasal özellikler ve şekillere sahiptirler. Keçe seçiminde ve sınıflandırılmasında

Detaylı

Vanalar, özel yapıda ve özel amaçlar için kullanılan bazı tiplerin dışında genel olarak aşağıda verildiği şekilde sınıflandırılırlar.

Vanalar, özel yapıda ve özel amaçlar için kullanılan bazı tiplerin dışında genel olarak aşağıda verildiği şekilde sınıflandırılırlar. LAR İnsanoğlunun başta su ve hava olmak üzere, çeşitli akışkanlara hükmetmek, bu akışkanların; geçişini veya durdurulmasını sağlamak, debisini ayarlamak, geri dönüşünü engellemek, akış yönünü değiştirmek,

Detaylı

Dr. Ferhat Güngör Nisan 2013

Dr. Ferhat Güngör Nisan 2013 Dr. Ferhat Güngör Nisan 2013 İşletmelerin piyasa rekabeti nedeniyle daha verimli çalışabilmesi için makineler, her zaman çalışmaya hazır durumda (faal) olması gerekmektedir. Bakım ve Onarım durumu 1. AŞAMA

Detaylı

SIZDIRMAZLIK Sİ S STEMLER İ İ Vedat Temiz

SIZDIRMAZLIK Sİ S STEMLER İ İ Vedat Temiz SIZDIRMAZLIK SİSTEMLERİ Vedat Temiz Sızdırmazlık Kavramı Sızdırmazlık problemi en genel halde ortak bir sınırı bulunan, iki farklı ortam arasındaki akışkan ş akışının ş kontrol edilebilmesi olarak tarif

Detaylı

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR:

T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: T. C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK- MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HACİM KALIP TASARIMI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ 2 HAZIRLAYANLAR: İLYAZ İDRİZOGLU M0220086 SUNAY DOĞAN M0120014 DANIŞMAN:

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ YATAKLAR ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ DİZEL MOTORLARI YAKIT SİSTEMLERİ - 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

6. AKIŞKANLARIN TAŞINMASI. (Ref. e_makaleleri) 6.1. Borular, Bağlantı Parçaları, Vanalar. Borular Ve Tüpler

6. AKIŞKANLARIN TAŞINMASI. (Ref. e_makaleleri) 6.1. Borular, Bağlantı Parçaları, Vanalar. Borular Ve Tüpler 1 6. AKIŞKANLARIN TAŞINMASI (Ref. e_makaleleri) 6.1. Borular, Bağlantı Parçaları, Vanalar Borular Ve Tüpler Su, gaz, petrol gibi akışkanların bir yerden başka bir yere taşınmasında kullanılan kil, beton,

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ARAÇ BAKIM VE ONARIM BENZİNLİ MOTORLAR ANKARA NİSAN 2005 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... iii ÖĞRENME FAALİYETİ-1...

Detaylı

4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI

4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI 4. ÜNİTE DOĞRU AKIM MAKİNELERİNİN ARIZALARI, ONARILMASI VE BAKIMI KONULAR 1. Kutup Sargılarındaki Arızalar 2. Kollektör ve Fırçalardaki Arızalar 3. Endüvi Sargılarındaki Arızalar 4. Yatak ve Mekanik Arızlar

Detaylı

SKF Yağlama Ürünleri ve Sistemleri. Bilgi mühendisliğinin yağlama sorunlarının çözümü için sunduğu sektördeki en kapsamlı kaynak

SKF Yağlama Ürünleri ve Sistemleri. Bilgi mühendisliğinin yağlama sorunlarının çözümü için sunduğu sektördeki en kapsamlı kaynak SKF Yağlama Ürünleri ve Sistemleri Bilgi mühendisliğinin yağlama sorunlarının çözümü için sunduğu sektördeki en kapsamlı kaynak İçindekiler 4 Yağlayıcılar El ile yağlama 28 36 Otomatik yağlayıcılar 51

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : KOT SERİSİ, KAT SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01

Detaylı

KOMPANSATÖRLER. www.cantekgrup.com.tr

KOMPANSATÖRLER. www.cantekgrup.com.tr KOMPANSATÖRLER EKSENEL METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖRLER Sabit Flanşlı Kompansatör Döner Flanşlı Kompansatör Kaynak Boyunlu Kompansatör Eksenel kompansatörler, oluşan ısıl genleşmeyi boru ekseni boyunca absorbe

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI

REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAKĠNE DAĠRESĠ BAġKANLIĞI MALZEME PLANLAMA ġube MÜDÜRLÜĞÜ REDÜKTÖRLÜ MOTORLAR VARYATÖRLER & KONVEYÖR HESAPLARI Hazırlayan = Mak. Yük. Müh. Metin BIÇAKÇI MART-1999 RĠZE Ġ

Detaylı

Endüstrinizde dönüş,

Endüstrinizde dönüş, Endüstrinizde dönüş, öteleme ve aktarma gruplarında çalışan parçalarınız için rulman serilerimiz. www.ntn-snr.com With You Bir imalatçının uzmanlığı, bir liderin büyüklüğü Dünyanın en büyük 3. Rulman imalatçısı

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :...

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...GPM Man. Yükseklik :...PSI Motor Gücü :...kw Devir Sayısı

Detaylı

YENİ RULMAN DOKTORU RULMANLARIN BAKIMI

YENİ RULMAN DOKTORU RULMANLARIN BAKIMI YENİ RULMAN DOKTORU RULMANLARIN BAKIMI Dünyanın önde gelen rulman, lineer teknoloji parçaları ve direksiyon sistemleri üreticilerinden biri olarak; müşterilerimizin hızlı karar verme süreci, zamanında

Detaylı

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :...

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :... C C DALGIÇ PİSSU POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK C 00 0- Montaj, İşle

Detaylı

PED 97/23/EC BONETTI DÖKME DEMİR KÖRÜKLÜ VANALARI TİP : BBT-L KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU GENEL EMNİYET BİLGİSİ

PED 97/23/EC BONETTI DÖKME DEMİR KÖRÜKLÜ VANALARI TİP : BBT-L KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU GENEL EMNİYET BİLGİSİ PED 97/23/EC BONETTI DÖKME DEMİR KÖRÜKLÜ VANALARI TİP : BBT-L KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU GENEL EMNİYET BİLGİSİ GİRİŞ Valftek A.Ş. ürünlerinin doğru şekilde çalışmasını sağlamak için; montaj, devreye alma,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ TEMEL TAŞLAMA İŞLEMLERİ 2 ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Arsen ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY C U R L LISTED US EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED OHSAS

Detaylı

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ

POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ POMPA SEÇİMİ VE SANTRİFÜJ POMPA TİPLERİ Oğuz Aydoğan AR GE Mühendisi MAS DAF Makina Sanayi A.Ş. 1. GİRİŞ Pompa başka bir kaynaktan aldığı mekanik enerjiyi dönüştürerek sıkıştırılamayan akışkanlara hidrolik

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı