Yazarlar için Kurallar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazarlar için Kurallar"

Transkript

1 Yazarlar için Kurallar Headache (Başağrısı) Amerikan Başağrısı Derneği nin (American Headache Society - AHS) yasal yayınıdır. Yayın Kurulu baş ve yüz ağrısı ile birlikte klinik ve temel araştırma temelinde tüm ağrı ile ilişkili yazıları değerlendirmektedir. YAZI TASLAKLARININ BAŞVURU İÇİN HAZIRLANMASI Yazı taslağının hızlı bir şekilde hakem değerlendirmesine dahil edilmesi ve Amerikan Başağrısı Derneği nin etik değerlerine uygunluğundan emin olmak için başvuru öncesi aşağıdaki basamakların tamamlanması önerilmektedir: 1. Aşağıdaki Yazı Taslağının Hazırlanması ve Başvuru bölümünü okuyunuz. 2. Etik kontrol listesini okuyunuz. Etik konularda daha ayrıntılı bilgi için, AHS Dergi Yayın Kılavuzlarına bakılabilir. 3. Headache dergisinin Bildirilmesi Gereken Kontrol Listesi nin dahil etmesine kendinizi hazırlayınız. (Aşağıdaki Bilgilendirilmesi Gereken Kontrol Listesi bölümünü okuyunuz). ONLINE BAŞVURU Headache, sadece online başvuruları kabul etmekte ve değerlendirme ile iletişim için elektronik bir sistemi kullanmaktadır. Bu siteye adresinden ulaşılabilir. Daha önceden Headache dergisini gözden geçirmiş ya da dergiye yazı taslağı göndermişseniz, online başvuru sistemimizin veri tabanında sizin iletişim bilgileriniz daha önceden yüklenmiş olacaktır. Şu anda iletişim bilgilerinizi kontrol edip güncelleme yaparsanız, anahtar kelimelerinizi girerseniz ve uzmanlık/deneyim alanlarınız ile ilgili bilgilerinizi eklerseniz seviniriz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi almak için giriş sayfasındaki Mevcut Hesabın Kontrol Edilmesi bölümü seçeneğini seçiniz. adresinizin girilmesi ile kullanıcı adınızı ve şifrenizi içeren otomatik bir oluşmaktadır. Yardım sadece bir tık uzağınızdadır. Sitede mevcut olan Şimdi Yardım Alınız butonunu kullanabilirsiniz. Herhangi bir zamanda buraya girerek iletişim detaylarınızı güncelleyebilir, şifrenizi değiştirebilir ya da hakem seçimine yardımcı olmak amacı ile uzmanlık alanınızı ve anahtar kelimelerinizi de değiştirebilirsiniz. HEADACHE DERGİSİNE BAŞVURU İÇİN UYGUN MATERYALLER Araştırma Başvuruları. Orijinal temel bilim araştırması ya da klinik araştırmanın sonuçlarını sunar. Kısa İletişim. Önemli bir konuda Küçük olgu serileri ya da tek bir olgu sunumunu sunar. Yazı taslakları önemli ya da ender bir konuya dikkat çekmelidir. Derleme Makaleler. Bir konu ile ilgili kapsamlı bir derleme veya literatür incelemesini ya da yeni bir hipotezi içermelidir. 1

2 Özel Makaleler. Baş ve yüz ağrısı ile ilişkili tip tarihi, eğitim, etik ve sosyoekonomik konular. Vox Clamantis. başağrısı ile ilişkili olarak canlı tartışmalar oluşturabilecek düşüncelere yönelik kısa parçaları (1000 kelimenin altında) içeren başvurulara açığız. Yazı içerik olarak formata uygun olsa da, stil olarak informal olabilir. Özete gerek yoktur. Editöre mektuplar. İki tip Editöre mektup mevcuttur. Yazınızı sunarken lütfen "Yorum" ya da "Klinik Yanıt" şeklinde makale tipini seçiniz. Makale tipinin tanımlanması 1) Yorumlar, Gözlemler veya Düzeltmeler: Headache dergisinde daha önceden yayınlanmış bir makale ile ilgili yorum, gözlem ya da düzeltmeyi içermektedir. Baş ve yüz ağrısı ile ilişkili konuları içerebileceği gibi Headache'de önceden yayınlanmış yazılar hakkında eleştiri sunulabilse de bunlar objektif, yapıcı ve eğitici olmalıdır. 2) Klinik Yanıt: Kısa (1000 kelime) bir olgu sunumu. Bu tip yanıtlar özet, tablo ya da şekil içermemeli ve 1-4 kaynağa sahip olmalıdır. Yanıt herhangi bir uluslararası bölüm içermeden sunulmalıdır. Bu formata uymayan olgu sunumları Kısa İletişim şeklinde gönderilmelidir. Ancak yazarlar Headache dergisinin çok az sayıda Kısa İletişimi kabul ettiğinin fakat Klinik Yanıtlara açık olduğunun farkında olmalıdırlar. AHS Toplantılarında Sunulan Makale Taslakları Headache dergisine gönderilmelidir ve hakem değerlendirmesi sonrasında editör tarafından yayına kabul edilebilir. Sunulan materyalin başka bir yerde yayınlanmasını isteyen yazarlar, ilk olarak editörden izin almalıdır. Yıllık Harold G. Wolff Ödülü ne başvuran tüm yazılar, AHS önceliğine sahiptir ve yayın kurulunun takdiri sonrasında Headache'de yayınlanması düşünülebilir. Yayın için kabul edilen tüm yazı taslakları, Amerikan Tip Birliği Biçim Elkitabı: Yazarlar ve Editörler için Kılavuzu n 9. baskısına (Baltimore MD, Williams & Wilkins, 1998) göre düzenlenecektir. Yazışmalardan sorumlu yazar, düzenlenmiş örnekleri onam için alacaktır ve editör ile ekibi tarafından yapılan değişiklikler dahil olmak üzere tüm içerikten sorumludur. HAKEM DEGERLENDİRMESİ/KILAVUZLARIN YAYINLANMASI Headache dergisine gönderilen tüm yazılar hakem değerlendirmesine tabii tutulurlar. Headache dergisi yayınlanmış klinik çalışmaların kalitesini arttırmayı hedeflemektedir. Randomize kontrollü çalışmalar için Headache dergisi CONSORT Belgesine uyumu aramaktadır (http://www.consort-statement.org adresinde mevcuttur). Sağlık araştırmaları ile ilişkili diğer yayın kılavuzları için yazarlara EQUATOR online sitesine (http://www.equator-network.org) başvurmalarını önermekteyiz. Editöre Mektuplar dışındaki tüm yazılar için Headache dergisi tamamlanmış kılavuz kontrol listesinin dahil edilmesini şart koşmaktadır. Yazıda uygun yayın kriterlerine gerçekten uyulmuş olsa bile tamamlanmış yayın kılavuz kontrol listesi içermeyen tüm yazı taslakları dergi tarafından reddedilecektir. 2

3 HAKEM DEGERLENDİRMESİ/KONTROL LİSTESİNİN BİLDİRİLMESİ Dergideki araştırma yazılarının kalitesini arttırma amacı ile Headache dergisi makalenin başvuru işleminin bir parçası olarak tamamlanmış kontrol listesine ihtiyaç duymaktadır. Çalışma Tipi ve uygun kontrol listesini içeren tabloya www. headachejournal.org adresinden ulaşılabilir. Bir kontrol listesinin bildirilmesi başvuru için bir zorunluluktur. Bu formun tamamlanması aşamasında uygun kontrol listesindeki tüm koşullara makalenizin uyduğundan emin olmanızı önermekteyiz. Makalenizin gerekli tüm koşullara uyduğu yönünde zaman harcamanız yazı taslağınızı büyük oranda geliştirecek ve hatta olası yayınlanma şansını da arttıracaktır. Elizabeth Loder ve Donald Penzien'in makalesi Bildirilmesi Gereken Kontrol Listesi hakkında daha fazla bilgi sağlamakta ve adresindeki Headache Yazarlara Kaynaklar kısmından ulaşılabilir. YAZI TASLAKLARININ HAZIRLANMASI VE BAŞVURU Genel olarak yazı taslakları Uluslararası Tip Dergileri Editörleri Komitesi tarafından geliştirilmiş olan "Biyomedikal Dergilere Başvuran Yazılar için Gerekli Koşullar"a uygun olarak hazırlanmalıdır. LÜTFEN YAZI TASLAĞINIZIN AŞAĞIDAKİ KOŞULLARI KARSILADIĞINA EMİN OLUNUZ Başlık Sayfası: Lütfen başlık sayfanızı aşağıdaki bilgileri içeren bir word belgesi şeklinde yükleyiniz. Makalenin Başlığı Yazarlar (yayında görmek istediğiniz sırada) Ο Yazar isimleri ilk isim, ikinci ismin baş harfi ve soy isim seklinde yazılmalıdır Ο En yüksek ünvan (MD, PhD gibi) Ο Yazar bilgileri (kurum, şehir, ülke) Çıkar Çatışması Beyanatı (her bir yazar için tam çıkar ilişkisi metni yoksa Çıkar çatışması yoktur ifadesini belirtiniz). Çıkar Çatışması Metni olmayan yazılar hakem değerlendirmesine tabi tutulmaksızın red edilecektir. Anahtar kelimeler. Veri tabanı bilgisayar sistemi ve endekslerde kullanılmak üzere metin içinden en fazla 6 adet anahtar kelime belirleyiniz. Araştırmanızın mali desteği varsa lütfen belirtiniz Varsa Klinik Çalışma Kayıt Numarasını ve klinik araştırmanın kaydedildiği veri tabanınıı belirtiniz. Kısaltmalar. Metin içindeki sıraya göre kısaltmaları ve anlamlarını belirtiniz. Metin içinde ilk kullanıldığı yerde de kısaltmayı belirtiniz. En az sayıda kısaltma kullanınız. Tesekkür 3

4 Headache Stili Formatları Yapılandırılmış Özet. Headache dergisi tüm makalelerin Amaç, Arka plan, Tasarı veya Yöntemler (ya da her ikisi), Bulgular ve Sonuçlar sıralamasını içeren yapısal bir özet içerecek şekilde başvurusunu kabul etmektedir. Özet kısmı yazının geri kalanına ulaşılmadan makalenin anlaşılmasına olanak sağlamalıdır. Özet kısmında kaynak sunmayınız ve kısaltma kullanmayınız. Yazı taslağının bileşenlerini şu sırada düzenleyiniz: yapılandırılmış özet, metin, kaynaklar, numara sırasında tablolar ve açıklamaları ile şekiller. Her birine ayrı sayfadan başlayınız. Başlık sayfasından başlayarak tüm sayfaları numaralandırınız. Tüm metin çift satır aralığında yazılmalıdır. Sunulan tüm şekil ve tabloları kontrol ediniz (başlık ve açıklamalar da dahil) Tüm resimler dijital olarak SUNULMALIDIR. Dijital resim formatı için kabul edilen 3 sekil mevcuttur: Encapsulated PostScript (EPS), Portable Document Format (PDF) ve Tagged Image Format (TIFF). Satır şekillerinin EPS formatında sunulmasını öneriyoruz. Alternatif olarak da inç başına 600 dot (dpi) veya daha iyi bir boyutta kaydedilebilirler. Tonlu resimler ile mikrofotografik şekiller ise son boyutu 300 dpi çözünürlükte olacak şekilde TIFF olarak yüklenebilirler. Fotoğraf veya etiket içeren resimlerin kombinasyonu için şekillerin en son çözünürlüğü 600 dpi olacak şekilde EPS veya PDF formatında sunulmasını önermekteyiz. Elektronik şekillerin sunulması ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye adresinden ulaşılabilir. Taranmış hatlı şekillerin sunumu kabul edilmemektedir lütfen orijinal dosya formatında sununuz Tüm şekil başlıkları ve açıklamaları, sunulan bu şekillerin içine yazılmamalıdır lütfen bu bilgiyi ayrı olarak sununuz (ana makale taslağı içinde şekil açıklamaları şeklinde) Tabloların tümü Word veya Excel formatında olmalıdır. Lütfen tablolar ile ilgili şekil dosyası sunmayınız. Şekil veya tablolar dışarıdan renk içermemelidir Şekil ve Tablolar metin içinde belirtilmeli ve belirtildikleri sırada numaralandırılmalıdır Editöre Mektup dışındaki tüm makaleler, bir sonuç kısmı içermelidir. Kaynaklar bibliyografik doğruluk açısından kontrol edilmelidir Başvuru öncesi yazı taslağı gramer uygunluk açısından kontrol edilmelidir. Yazı Amerikan İngilizcesine uygun olmalıdır (örneğin colour yerine color) Yazım Biçimi. Yazım kabul edilen İngiliz gramerine uymalıdır. Ana dili İngilizce olmayan yazarlar, başvuru öncesinde yazılarının idiyomatik İngilizce seklinde yazılmasını sağlamalıdırlar. Hastalar sayı ile ifade edilmelidir. İsimleri ya da isimlerini baş harfleri belirtilmemelidir. Tüm ölçümler metrik birimler halinde ifade edilmelidir. Yazarların başağrısı tipleri ile ilgili durumlarda Uluslararası Başağrısı Derneği nin Başağrısı Sınıflama Komitesi tarafından geliştirilmiş terminolojiyi kullanmaları istenmektedir. Kaynaklar. Kaynaklar metin içinde ilk bulunma sırasına göre sıralanmalıdır (alfabetik değil). Eğer bir kaynak birden fazla refere edilirse, sonraki referanslarda ilk sayı belirtilmelidir. Metin 4

5 veya tablo içinde kullanılan kaynaklar üstsimge olarak belirtilmelidir. Kişisel iletişimler ve yayınlanmamış gözlemler kaynak olarak kabul edilmemektedir ancak metin içinde bahsedilebilir. Makale şeklindeki referanslar şunları içermelidir: (1) yazar(lar), (2) başlık, (3) italik olarak dergi ismi (indeks medikusta kısaltıldığı şekilde), (4) yayın yılı, (5) cilt sayısı, (6) sayfalar. Kaynak kitaplar ise şunları içermelidir: (1) yazar(lar), (2) bölüm başlığı, (3) editör(ler), (4) kitabın ismi, (5) basım şehri, (6) yayınevi, (7) yayın yılı ve (8) sayfalar. Eğer mevcut ise cilt sayısı ve baskı sayısı da belirtilmelidir. Yazarlar kaynakların doğruluğundan, tamlığından ve metin içindeki yerinden sorumludur. Ο Örnekler: 1. Niswander GD, Karacan I. Clinical experience with fluphenazine. Dis Nerv Syst. 1959;20: KoelleGB. Neurohumoral transmission and the autonomic nervous system. In: Gilman LS, Gilman A, eds. The Pharmacological Basis of Therapeutics. New York, NY: The MacMillan Publishing Co; 1975: Makale metni çift satır aralığında yazılmalıdır. Dipnot kullanmayınız. Dosya formatları Yazı taslağı.doc veya.rtf dosyası formatında yüklenmelidir. PDF formatı kabul edilmemektedir Grafik dosya formları EPS, JPEG veya TIFF formatında tercih edilmektedir. Powerpoint sunular kabul edilebilse de şekiller direkt olarak powerpoint sunudan alınmamalıdır arka plan renkler ve gereksiz şekiller çıkarılmalıdır. En iyi görüntü kalitesinin elde edilebilmesi için grafiklerin Word formatındaki metin içine yerleştirilmesi yerine yukarıdaki bahsedilen formatlarından birisinin tercih edilmesini öneriyoruz. Kural olarak ekranda puslu görünen bir resim yayında çok daha kötü görünecektir. Her bir yazı taslağının başvurusu sırasında birinci yazar tarafından imzalanmış ve aşağıdaki ifadeyi içeren bir kapak yazısı içermelidir: "Sorumlu yazar çalışmada sunulan verilerden, verii analizinden, sonuçlardan ve araştırmanın yürütülmesinin tüm sorumluluğunu taşımaktadır. Sorumlu yazar, herhangi bir üçüncü şahıstan bağımsız olarak bu verilere tam ulaşma ve herhangi bir verinin veya tamamını yayınlama hakkına sahiptir." Word 2007 formatının dergi yayın sistemine uygun olmadığını lütfen kaydediniz. Bu nedenle, böyle bir format uygun hale gelinceye kadar Word 2007 formatındaki yazılar kabul edilememektedir. Yazınızın daha eski dosya tipinde (.doc) kaydedilebilmesi için Word deki Farklı Kaydet seçeneğini kullanınız. Telif hakkı, Yazar Sorumluluğu ve Mali Açıklama. Yayınlanmış tüm makalelerin telif hakkı yayınevi, Amerikan Başağrısı Derneği tarafından tutulmaktadır. Tüm yazarların ayrıntılı ehliyet, yazar sorumluluk ve mali açıklama belgesi formlarını imzalamaları istenmektedir. Yazı taslağı yayına kabul edildiğinde bu formlar editör ofisi tarafından sorumlu yazara gönderilmektedir. Tamamlanmış telif hakki formu Editör Ofisine ulaştırılmadan yazınız yayınlanmayacaktır. Ayrıntılı Lisans Formuna da HED Exclusive Licence Form dan ulaşılabilir. 5

6 HEADACHE İÇİN İSTATİSTİK ve METODOLOJİ Headache dergisi Konsültan İstatistik servisi sunmaktadır. Bu nedenle tüm istatistik tekniklerini ve araştırma yöntemlerini en üst standartta tutmaktayız. Yazı taslağınızın yayına kabul edilme olasılığını arttırmak ve Headache dergisinin hedeflerine yönelik Tim Houle ve Donald Penzien tarafindan oluşturulan "Headache icin İstatistiksel Değerlendirme" bölümü ile konsülte edebilirsiniz. Buna da www. headachejournal.org adresinde bulunan Headache Yazar Kaynakları kısmından ulaşılabilir. HEADACHE ve YAYIN ETİKLERİ 1. Başvuru ile ilgili tüm yazarların onam verdiğinden emin olunmalıdır. Tüm yazarların isimleri dahil edilmeli Yazar sıralaması doğru olup tüm yazarlar tarafından onaylanması Son şeklinin tüm yazarlar tarafından görülmüş olması Yazarların Headache'e başvuruyu onaylamaları 2. Çıkar çatışması ile ilgili tam ve doğru ifadeler Başvuru öncesi tüm çıkar çatışması bilgisinin toplanması Başlık sayfasında çıkar çatışması beyanatının dahil edilmiş olması Ayni çıkar çatışması beyanatının online başvuru ve değerlendirme sitesine de yüklenmesi Eğer yazı taslağı proxy sistemi kullanılarak sunuluyorsa, proxy sisteminin de çıkar çatışması ifadesinin tam olarak yüklenmesine ihtiyaç göstermesi 3. Verilere ulaşım TUM çalışma verilerine tam ulaşımın onaylanması Metodoloji bölümüne yazarların ulaşımı ile ilgili bir ifadenin konulması 4. Yayının gereğinden uzun veya tekrar olması Mevcut yayın ile çakışan daha önceki kaynakların tam olarak refere edilmesi Yayın daha önceki veriler ile çakışma içeriyorsa, bu duruma başvurunun yapıldığı kapak yazısında bir açıklama getirilmiş olması Daha önceden yayınlanmış materyalin İngilizceye çevirisini içeren makaleler editör ofisi izin vermedikçe yayına kabul edilmeyecektir 5. Görüntü manipülasyonu Tüm yazarların orijinal görüntüleri vermeleri sağlanmalıdır sunulan materyal değiştirilmemiş olmalıdır Gereğinde ileri inceleme için orijinal görüntünün saklanması 6. Hasta Güvenliği İmzalı aydınlatılmış onamın hastadan, hasta sahiplerinden veya ölenlerin varislerinden alınmış olması gerekmektedir Hastayı tanımlayıcı bilgiler çıkarıldı mı veya isimleri meçhul kaldı mı? Hasta onamı uygun şekilde saklanmalıdır 7. İzinler Şekil ve tablolar ile ilgili gerekli izinlerin onanması 6

7 Bir kişisel iletişimin kaynak gösterilmesi için gerekli izin alınmış mıdır Kişisel iletişim yolu ile elde edilen onam kabul edilmiş midir Uyumluluk veya stil ile ilişkili sorularınız için lütfen adresinden Editör Ofisi ile iletişime geçiniz. MİKROKARISTIRICI POLİTİKA Mikroanaliz verilerini tanımlayan yazıların yazarları MIAME ile uyumlu olacak şekilde Array Express veya GEO gibi toplumsal veri depolarından birinde bu verileri depolamak zorundadırlar ve yayınlanan makalede ulaşım numaraları belirtilmelidir. MINSEQE ile uyumlu olan ve Array Express ya da GEO ile birlikte RNA için yüksek çıkışlı sekans verisi (RNA-Seq) veya kromatin immunopresipitasyon (ChIP-Seq) verileri de saklanmalıdır. Başvuru bilgisi: Array Express:www.ebi.ac.uk/microarray/submissions_overview.html GEO:www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/info/submission.html KAYNAKLAR 1. International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med. 1991;324: Griggs RC. Changes in policy for publishing manuscripts in Neurology. Neurology. 1997;49:1. 3. International Classification of Headache Disorders, 2nd edition. Headache Classification Subcommittee of the International Headache Society. Cephalalgia. 2004;24(Suppl 1):

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk

YAZARLARA BİLGİLER. Etik Sorumluluk YAZARLARA BİLGİLER Beslenme ve Diyet Dergisi, Türkiye Diyetisyenler Derneği nin yayın organıdır ve Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 kez yayınlanır. Dergi, Beslenme ve Diyetetik alanındaki orijinal

Detaylı

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi*

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi* Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing

Detaylı

Türk öroloji Dergisi Yazım Kuralları

Türk öroloji Dergisi Yazım Kuralları Türk öroloji Dergisi Yazım Kuralları Türk öroloji Dergisi, Türk öroloji Derneği nin süreli yayını olup üç ayda bir olmak üzere yılda 4 sayı olarak yayınlanmaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve Đngilizcedir.

Detaylı

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi

Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi 1 Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi Ekim 2008 de güncellenmiştir. Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu

Detaylı

YAZARLARA BİLGİLER Kapsam ve Genel Bilgi

YAZARLARA BİLGİLER Kapsam ve Genel Bilgi YAZARLARA BİLGİLER Kapsam ve Genel Bilgi Türk Biyokimya Dergisi (TBD) Türk Biyokimya Derneği nin yayın organıdır. Elektronik olarak üç ayda bir yayınlanır. Dergi kapsamında biyokimya, klinik biyokimya,

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

THE JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATIONS a peer review jornal. Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

THE JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATIONS a peer review jornal. Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir Editör Dr. Habib Emre THE JOURNAL OF MEDICAL INVESTIGATIONS a peer review jornal Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir Editör Yardımcıları Dr. Hüseyin Beğenik Dr. Aydın

Detaylı

TÜRK Ç HASTALIKLARI UZMANLIK DERNE N N YAYIN ORGANIDIR

TÜRK Ç HASTALIKLARI UZMANLIK DERNE N N YAYIN ORGANIDIR TÜRK Ç HASTALIKLARI UZMANLIK DERNE N N YAYIN ORGANIDIR cilt volume 20 say issue 1 y l 2013 year ISSN 1300-9338 Üç ayda bir yay mlan r ED TÖR Prof. Dr. fiükrü PALANDUZ ED TÖR YARDIMCILARI Prof. Dr. Birol

Detaylı

TIBBİ YAZıM KURALLARı

TIBBİ YAZıM KURALLARı Cilt Xi: 1-2,2000 857 TIBBİ YAZıM KURALLARı Hüseyin EKİNcİI, Nejdet BİLDİK2, Ayhan çeviki, Mustafa GÜLMENJ Belirli bir alanda ayrıntılı bilgi sahibi olan bir kişinin en önemli görevlerinden biri, yapacağı

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Ilse A. Rasmussen & Allan Leck Jensen tarafından hazırlanmıştır. 27 Ağustos 2013

Kullanıcı Rehberi. Ilse A. Rasmussen & Allan Leck Jensen tarafından hazırlanmıştır. 27 Ağustos 2013 Ekran Kılavuzu v. 1.2.3 (27 Ağustos2013) Kullanıcı Rehberi Ilse A. Rasmussen & Allan Leck Jensen tarafından hazırlanmıştır. 27 Ağustos 2013 Organik eprints e buradan ulaşabilirsiniz http://www.orgprints.org/

Detaylı

Atölye Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? KLİMİK Dergisi ne Gelen Yazıların Değerlendirilme Süreci

Atölye Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? KLİMİK Dergisi ne Gelen Yazıların Değerlendirilme Süreci Atölye Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? KLİMİK Dergisi ne Gelen Yazıların Değerlendirilme Süreci Most scientists regarded the new streamlined peer-review process as quite an improvement. Klimik Dergisi,

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ LĐSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Ankara, 2014 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... i ÖNSÖZ... 1 1.Tez/Dönem Projesi Biçim Standartları...

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı

Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Nitelikli Bilimsel Makale Yazımı Editör ve Yazar 3.Eğitim Semineri 6 Nisan 2015 Akdeniz Üniversitesi Sunucu: Uğurcan Özkan uozkan@ebsco.com +90 532 698 21 93 EBSCO Information Services Sr.Training Specialist

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1) Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği 2015 YILI BAŞVURU

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği)

ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi Personeli Öğrenme Hareketliliği) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ERASMUS+ ANA EYLEM 1 (KA1)/ BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU REHBERİ (Okul Eğitimi

Detaylı

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri

H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri H.E.-L.P. Projesi El Kitabı ve Yönergeleri 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş.... 4 2 H.E.L.P Projesi Tanıtımı.... 6 3 Hastalar ve hastane personeli gerçekten ne istiyor-gözlemsel araştırma sonuçları...9 4 H.E.L.P

Detaylı

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği BAŞVURU REHBERİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU BAKIRKÖY PROF.DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KILAVUZU Hazırlayanlar Ömer Saatcioğlu Ejder A. Yıldırım 2012-İSTANBUL (Revize edilmiştir) BAKIRKÖY

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik ve Tanımlar 385 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YÖNERGESİ (Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunun 21/01/2015 tarihli ve 7 No. lu kararı ile kabul edilmiştir) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, İçerik

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

[4 satır atlayarak sol tarafta hizalanmış şekilde öz kelimesi 12 punto kalın harflerle yer almalıdır].

[4 satır atlayarak sol tarafta hizalanmış şekilde öz kelimesi 12 punto kalın harflerle yer almalıdır]. Archild Kongresi Ġçin Basıma Hazır Tam Metin Hazırlama Kılavuzu (Örnek Word Dosyası) [3 satır atladıktan sonra 12 punto kalın harfli yazar ismi ortalanmış olarak yer almalıdır] SOYĠSĠM, A.B. 1, SOYĠSĠM,

Detaylı

2013 Makale Hazırlama Rehberi The Journal of Prosthetic Dentistry

2013 Makale Hazırlama Rehberi The Journal of Prosthetic Dentistry 2013 Makale Hazırlama Rehberi The Journal of Prosthetic Dentistry Updated 2012 by the Editorial Office of The Journal of Prosthetic Dentistry. Georgia Regents University College of Dental Medicine, Augusta,

Detaylı

TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ

TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ TANI VE TEDAVİ REHBERLERİNİ İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ II ÖLÇEĞİ AGREE İleri Adımlar Konsorsiyumu Mayıs 2009 AGREE II ÖLÇEĞİ TÜRKÇE VERSİYONU KANITA DAYALI TIP DERNEĞİ TELİF HAKKI VE ÇOĞALTIM Bu

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı