ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU

2 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük

3 Yönetim Sistemleri ġefliği 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Ocak Şubat Mart Nisan Eğitim Tanımı Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre (saat) Katılımcı Sayısı Çevre Görevlisi Eğitimi Dış Bitmiş KKD Solunum Koruyucular (Yarım Yüz Maskeleri) Dış Bitmiş , Eğitimcilerin Eğitimi Dış Bitmiş Kamu İhale Kanunu, Tebliğ, Çerçeve Anlaşmalar Dış Bitmiş Kaldırma ve Taşıma Ekipmanlarıyla Çalışma Dış Bitmiş İngilizce Eğitimi Dış Bitmiş Bilgi Güvenliği Yasal Mevzuatı ve Uygulamaları Dış Bitmiş E.K.E.D. Uygulamaları İç+Dış Bitmiş Çerçeve Program Bilgilendirme ve Proje Önerisi Hazırlama Dış Bitmiş Temel Fotoğraf Eğitimi Dış Bitmiş Hasta Taşıma Teknikleri İç Bitmiş Temel Yönetim Becerileri Dış Bitmiş Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Dış Bitmiş Mayıs Süreç Yönetimi Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (I.Grup) Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (II.Grup) Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (III.Grup) Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (IV.Grup) Dış Bitmiş Etkin Süreç Yönetimi Dış Bitmiş Haziran İleri Yöneticilik Becerileri Dış Bitmiş Radyasyondan Korunma Dış Bitmiş Takım Çalışması ve Kurumdaşlık Dış Bitmiş Temmuz Hedeflerle Yönetim Dış Bitmiş Kurumsal Gelişim Dış Bitmiş Ağustos Sivil Savunma Eğitimi Dış Bitmiş , Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi Dış Bitmiş Ekim Elektronik Kamu Alımları Platf.Eğitimi Dış Bitmiş Kimyasal Metroloji Eğitimi Dış Bitmiş Toplam Süre (adamxsaat) Kasım Hacim Kapları ve Pistonlu Pipet-Büret Kalibrasyon Eğitimi Dış Bitmiş Stres Yönetimi ve Motivasyon Eğitimi Dış Bitmiş , İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İç Bitmiş Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Dış Bitmiş Akreditasyon ve Std. Bilgilendirme Dış Bitmiş , ,5 PR ve Kurumsal İletişim Dış Bitmiş Toplam Sayfa 3

4 Dokümantasyon; Yönetim Sistemleri ġefliği Satınalma ve bakım prosedürleri güncellemesi için ilgili birimler ve Laboratuvar ġefliği ile toplantı yapılarak gerekli düzeltmeler yapıldı. Dokümanlar Ģartlarını da karģılayacak Ģekilde düzenleniyor. QDMS Programıyla ilgili iyileģtirme çalıģmaları ve sistem yapısının yeniden oluģturulması çalıģması devam ediyor. Akreditasyon sürecinde eski uygulama üzerinden çalıģma devam edeceğinden organizasyondaki değiģikliklere göre QDMS de güncellemeler yapıldı, doküman kodlarıyla ilgili düzenleme devam ediyor. Kurumsal GeliĢim Projesi; Ana süreçler baģta olmak üzere bakım, satınalma ve laboratuvar süreçleri dahil 14 süreç haritası tamamlandı. Denetim; 2010 yılı II. EYS denetimi kurum iç denetçileri tarafından Aralık 2010 da yapıldı. Denetçi raporları ilgili birimlere gönderildi. Online Ġngilizce Eğitimi; Tüm personele yönelik online ingilizce eğitimi için Global English kurumuyla görüģmeler yapıldı. Demo uygulaması için katılımcılar belirlenip, uygulama eğitimi verildi. Sayfa 4

5 Diğer Faaliyetler ; Yönetim Sistemleri ġefliği Dokümantasyon; hazırlama, revizyon, vb. uygulamalar QDMS programı üzerinde takip edilmektedir. Düzeltici Önleyici Faaliyetler; talebi ve takibi QDMS programı üzerinde yapılmaktadır. ÇalıĢan Bildirimleri; her ay Ġ.S.G. Kurulunda görüģülerek alınan kararlar ve iyileģtirici faaliyetler aylık periyotta panolara asılarak çalıģanlara geri bildirim sağlanmaktadır. Aksiyon Yönetimi; QDMS programı üzerinde takibi sağlanmaktadır. KALDER in düzenlemiģ olduğu 19. Kalite Kongresine katılım sağlandı. QDMS uygulamaları ve Ensemble Süreç Programları hakkında görüģ alınmak üzere Petrol Ofisi Derince tesisleri ve Schott Orim Cam ziyaretleri yapıldı. Sayfa 5

6 Yönetim Sistemleri ġefliği MüĢterisinin Çevre ve Orman Bakanlığı olacağı Entegre Katı Atık Yönetiminde Biyoreaktor Depolama Alanı YaklaĢımı konulu bir TÜBĠTAK KAMAG projesi üzerinde çalıģılmıģtır. Projede ĠZAYDAġ, Marmara Üniversitesi ve Ġstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi önderliğinde yürütülecek çalıģmanın ön hazırlıklarını tamamlamıģ ve TÜBĠTAK a müracaat edilmiģtir. Sayfa 6

7 Yönetim Sistemleri ġefliği Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Atık Pil Kampanyası Yürütme Kurulu nda ĠZAYDAġ ı temsilen Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı hizmet binasında toplanmıģ ve Kocaeli sınırları dahilinde yürütülen Atık Pil Toplama Projesi konuya iliģkin görüģmelerde bulunulmuģ ve en fazla atık pil toplayan ilk 3 belediyenin ve ilçelerde en fazla pil toplayan ilk 3 okulun ödüllendirilmesine karar verilmiģtir. Sayfa 7

8 Yönetim Sistemleri ġefliği Tesisimize ziyarete gelen misafirlere Atık Yönetimi Eğitimi ve ĠZAYDAġ hakkında bilgi verildi. Kocaeli Üni. Elektrik Müh. Bölümü (40 kiģi) Kütahya Bitlis - Amasya Katı Atık Yönetim Birliği (9 Uzman) Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği (30 kiģi) Kocaeli Üniversitesi (40 kiģi) Çevre Ġl Orman Müdürlüğü Sayfa 8

9 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü

10 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 1 Personel Ġstatistikleri ĠĢlemler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Genel Müdürlük Gnl. Müd. Yrd. (Ġdari) Gnl. Müd. Yrd. (Teknik) Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Tic. ve Paz. Müdürlüğü Pazarlama Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü ĠĢletme Müdürlüğü Deponi Alanları Müdürlüğü Teknik Hizmetler Müdürlüğü DanıĢmanlar DıĢ Görev TOPLAM Veri Kaynağı:.. Sayfa 10

11 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 3 ĠĢe BaĢlayan / Ayrılan Personel Ġstatistikleri ĠĢlemler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Top. ĠĢten Ayrılan Personel (kiģi) (saat) ĠĢe BaĢlayan Personel (kiģi) ĠĢten Ayrılan KiĢi ĠĢten Çık.Tr. ĠĢe Giren ĠĢe Gir. Tar. Veri Kaynağı:.. Sayfa 11

12 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Tesis içi yol kenarlarındaki bordür taģları boyandı. Sayfa 12

13 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 1. Kapı yol kenarında düzenleme çalıģması yapıldı. Sayfa 13

14 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 1. Kapı giriģinden ofislere doğru personel yaya yolu yapıldı. Sayfa 14

15 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Köy Hizmetleri nden ĠZAYDAġ a devredilen sahanın etrafına tel çit çekildi. Sayfa 15

16 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Tesis içerisine kök fidan dikildi. Sayfa 16

17 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Ġhbarlı atıklara Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı ndan gelen yazılı bildirim ile ihbarlı atığa ön iģlem ve taģımacılığı yapılmaktadır. Aralık ayında 1adet ihbarlı atık olmuģtur. ( ÇAYIROVA ) Sayfa 17

18 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Satınalma Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü

19 1- Ġhale Durum Tablosu Satınalma Müdürlüğü Ġhalenin Adı YaklaĢık Maliyet (TL+KDV) Ġhale Yöntemi Ġhale Tarihi SözleĢme Tarihi SözleĢme Bedeli (KDV Hariç) Ġhale AĢaması 1 KĠRAZDERE (YUVACIK) BARAJI HĠDROELEKTRĠK SANTRAL TESĠSĠ PROJELENDĠRĠLMESĠ HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde ,00 TL SÖZLEġME ĠMZALANDI 2 PERSONEL TAġIMA HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde ĠHALE ĠPTAL EDĠLDĠ 3 ĠZAYDAġ HEREKE HAFRĠYAT SAHASI MENFEZ YAPIM ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde ,63 TL YER / Ġġ TESLĠMĠ YAPILACAK 4 ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde SÖZLEġME AġAMASINDA 5 PERSONEL DESTEK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde ĠHALE ĠPTAL EDĠLDĠ 6 6 x 2 KAMYON ALIMI ĠġĠ (g) ,00 TL 7 ĠZAYDAġ GEBZE ESKĠ ÇÖP SAYASINDA ÇÖP BALYALARININ TAġINMASI VE ĠSTĠFLENMESĠ HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ 8 PERSONEL TAġIMA HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ (g) ,00 TL Açık Ġhale 19.madde ,00 TL SÖZLEġME ĠMZALANDI SÖZLEġME ĠMZALANDI SÖZLEġME ĠMZALANDI Veri Kaynağı: Genel Ġhale Takip Tablosu Sayfa 19

20 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Pazarlama Müdürlüğü Pazarlama Müdürlüğü

21 1-Firma Ziyaretleri AY Pazarlama Müdürlüğü Ziyaret Edilen Firma Sayısı (Adet) Ziyaret Edilen Yeni Firmalar (Adet) Veri Kaynağı: Kaynağı:MüĢteri Ziyareti Takip Formu Sayfa 21 Atık Gönderen Yeni Firma Sayısı (Adet) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM

22 2-Nakliye Hizmetleri AYLAR Pazarlama Müdürlüğü ĠZAYDAġ ın Nakliye Hizmeti Verdiği Firma Sayısı (Adet) Nakliye Hizmeti Verilen Firmaların Toplam Sefer Sayısı (Adet) Ocak 6 23 ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı:Sayı Dosyası-Eba Sayfa 22

23 Pazarlama Müdürlüğü 3-Bunker VII Gemisi ile Alınan Atıkların Cins ve Miktarları AYLAR SĠNTĠNE SLAÇ SLOP ATIK YAĞ KĠRLĠ BALAST ÇÖP PĠS SU TOPLAM GELĠR (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m 3 ) Ocak 48,24 62,42 0 7, , , ġubat 108,81 117,37 0 9, , , Mart 70,1 38,9 0 12, , , Nisan 128,94 119, , , , Mayıs 38,82 71,4 0 3,7 0 22, , Haziran 7,58 56,29 0 2,01 0 7, , Temmuz 34,95 40, ,5 0 88, Ağustos 59,43 92,69 0 8, , , Eylül 79,07 58,04 0 9, , Ekim 61,2 38,39 0 2,3 0 12, , Kasım 30,23 55, , , Aralık 130,3 98,57 0 8, , , (TL) TOPLAM 797,67 849, , , , Veri Kaynağı:Gemi -Alınan Atık Takip Formu Sayfa 23

24 4 YazıĢmalar Pazarlama Müdürlüğü AY Toplam YazıĢma Sayısı Bertaraf ve Nakliye Talepleri Firmaca Onaylanan Bertaraf Teklifleri Reddedilen Bertaraf Teklifleri Nakliye Talepleri Onaylanan Nakliye Teklifler Reddedilen Nakliye Teklifleri Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık GENEL TOPLAM Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası. Sayfa 24

25 7 -Numune ĠĢlemleri AY Pazarlama Müdürlüğü MüĢteri Tarafından Gönderilen Numune Sayısı (Adet) Toplam Kabul Edilen Numune Sayısı (Adet) Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) Geri DönüĢ Oranı % Ocak %0 ġubat %20,41 Mart %17,31 Nisan %25,37 Mayıs %41,38 Haziran %0 Temmuz %15,79 Ağustos %10 Eylül %0 Ekim %12,86 Kasım %0 Aralık %5,13 GENEL TOPLAM %14,54 Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası Sayfa 25

26 8- Diğer ÇalıĢmalar Pazarlama Müdürlüğü A Kategori Firmalar ile Değerlendirme Toplantısı yılı çalıģmalarının değerlendirilmesi ve 2011 yılı uygulamalarının paylaģılması amacı ile ĠZAYDAġ ile çalıģan 40 büyük firmanın yöneticileri ile Grand YükseliĢ Hotel de yemekli toplantı yapılmıģtır. Değerlendirme toplantısının ardından akģam yemeğinde protokol ve basın temsilcileri ile bir araya gelen firmalar ile samimi ve keyifli bir ortamda sohbet edilmiģtir. Sayfa 26

27 8- Diğer ÇalıĢmalar Pazarlama Müdürlüğü Nakliye Firmaları ile Değerlendirme Toplantısı Tehlikeli Atık TaĢıma Lisansı bulunan nakliye firmaları ile Antikkapı Restaurant da düzenlediğimiz yemekli toplantıda bir araya geldik. Atık üreticisi ile ĠZAYDAġ arasında bir bağ oluģturan nakliyecilerin, ĠZAYDAġ daki değiģimi fark etmesini amaçladığımız toplantıdan çok olumlu tepkiler alınmıģtır. Sayfa 27

28 8- Diğer ÇalıĢmalar Pazarlama Müdürlüğü Ġlaç ve Kozmetik Firmaları ile Değerlendirme Toplantısı yılı çalıģmalarının değerlendirilmesi ve 2011 yılı uygulamalarının paylaģılması amacı ile ĠZAYDAġ ile çalıģan Ġlaç ve Kozmetik Firmaları ile ile Grand Cevahir Hotel de toplantı yapılmıģtır. Söz konusu toplantıda sektörün talep ve önerileri doğrultusunda ĠZAYDAġ ın yapmıģ olduğu çalıģmalar değerlendirilmiģtir. Sayfa 28

29 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ĠĢletme Müdürlüğü ĠĢletme Müdürlüğü

30 ĠĢletme Müdürlüğü 1- Atık Yakma Verileri Ay Katı Atık/ Bunker (kg) Fıçı Besleme (kg) Klinik Atık (kg) Özel Sıvı (kg) Sulu Sıvı (kg) Yanabilir Sıvı (kg) TOPLAM (kg) Fuel- oil (kg) GENEL TOPLAM (kg) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 30

31 2- Enerji Üretim Verileri AY ĠĢletme Müdürlüğü Üretilen (kwh) Satılan (kwh) Alınan (kwh) Kullanılan (kwh) Rüzgar Enerj. (kwh) TOPLAM (kwh) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 31

32 3- Yakma Tesisinden Çıkan Atık Miktarları Ay ĠĢletme Müdürlüğü Cüruf (kg) Islak Kül (kg) Filtrepres Keki (kg) TOPLAM (kg) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 32

33 4- Yakma Tesisi ÇalıĢma ve DuruĢ Saatleri AY ĠĢletme Müdürlüğü Tesisin ÇalıĢma Saat Sayısı Tesisin DuruĢ Saat Sayısı Tesisin Planlı Bakım DuruĢ Saat Sayısı Tesisin Arıza Kaynaklı DuruĢ Sayısı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 33

34 ĠĢletme Müdürlüğü 1.2 DAF Ünitesi Ġle Ġlgili Diğer ÇalıĢmalar Yeni Arıtma Tesisi Kurulumu ĠĢi : ĠZAYDAġ Atıksu Arıtma Tesisi Proses Seçimi ve Tatbikat Projesi Hazırlanması ĠĢi ile ilgili olarak Yüklenici ile beraber çalıģmalarımız devam etmektedir. ĠZAYDAġ a teslim edilen ön raporunun değerlendirmesi yapıldı.raporda eksik hususların firma tarafından düzeltilmesi istendi. Yüklenici raporda gerekli düzeltme ve eklemeleri yaparak en son halini (Rev 9) Aralık ayı sonunda tarafımıza göndermiģtir tarihinde Yüklenici, ĠZAYDAġ, ĠSU Arıtma Dairesi BaĢkanlığı ve ĠTU Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ġzzet ÖZTÜRK ün katıldığı, Ön Proses Raporu değerlendirme toplantısı yapılmıģtır. Sayfa 34

35 2.1 Sterilizasyon Tesisi Verileri Ay ĠĢletme Müdürlüğü 2 Sterilizasyon Ünitesi Toplanan Tıbbi Atık Miktarı Yakma Tesisine Giden Tıbbi Atık Miktarı Depolama Sahasına Giden Tıbbi Atık Miktarı Sayfa 35 Veri Kaynağı: Geri Kazanım ve Atık Kabul ġefliği kayıtları Sterilizasyon Ünitesine Giden Tıbbi Atık Miktarı Sterilizasyon Ünitesinden Çıkan Tıbbi Atık Miktarı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM (kg)

36 ĠĢletme Müdürlüğü 2.2 Sterlizasyon Ünitesi Ġle Ġlgili Diğer ÇalıĢmalar Yüklenici firma tıbbi atık toplama, taģıma ve sterilizasyon iģine devam etmiģtir. Toplanan tıbbi atıklar üretici bazında kayıt altına alınmıģtır. Dünya Göz Hastanesi Ġstanbul Etiler, Ataköy ve Ġzmit Ģubelerinde Tıbbi Atık Yönetimi konusunda eğitim verilmiģtir. 2 saat süren eğitimlere toplam 50 kiģi katılmıģtır. Sayfa 36

37 ĠĢletme Müdürlüğü 3 Biyogaz Ünitesi Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar Gaz motoru gelmiģ ve montajı yapılmıģtır. Tesiste reaktörlerin ısıtılması için sıcak suyu sağlayacak kazan ve doğalgaz bağlantı iģi yapılmıģtır. Tesis devreye alınırken ilk dolum iģi hayvan gübresi ve su ile yapılacaktır. Hayvan gübresinin temini konusunda KBB Çevre Koruma BaĢkanlığı ve Kocaeli Üniversitesi çalıģmalarına baģlamıģtır. Sayfa 37

38 1- Planlama Verileri ĠĢletme Müdürlüğü Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Toplam Planlanan Atık Bunker (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Fıçı Bes. (ton) Sulu Sıvı (ton) Yan. Sıvı (ton) Özel Sıvı (ton) Planlanan Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Planlanan Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Toplam (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Veri Kaynağı: EBA Stok görüntüleme 10/01/2011 tarihli rapor Sayfa 38

39 ĠĢletme Müdürlüğü 3- Gelen / Kalan Atık Verileri Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem Ağus Eyl. Eki. Kas. Ara. Toplam Bunker Gelen Atık ton Kalan Atık Fıçı Besleme Gelen Atık ton Kalan Atık Sulu Sıvı Gelen Atık ton Kalan Atık Yanabilir Sıvı Gelen Atık Kalan Atık Özel Sıvı Bes. Gelen Atık ton Kalan Atık Toplam Gelen Toplam Atık ton Kalan Toplam Atık Veri Kaynağı: Gelen/Yakılan/Kalan Raporları 2010 Sayfa 39

40 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Deponi ġefliği Deponi Alanları Müdürlüğü

41 Deponi Alanları Müdürlüğü 1-Depolama Sahalarına Alınan Atık Miktarları Solaklar Depolama Alanları Dilovası Depolama Alanı Ay Evsel (kg) Gebze Akt. Ġst. TaĢınan (kg) Endüstriyel (kg) Tehlikeli (kg) Evsel (kg) Endüstriyel (kg) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı: Atık Kabul+Dilovası Günlük Faaliyet Raporu Sayfa 41

42 2 Diğer ÇalıĢmalar Balya Analizleri Deponi Alanları Müdürlüğü Kocaeli Üniversitesi/Çevre Mühendisliği Bölümü ile birlikte yürütülen Paketleme Tesisinden çıkan balyaların kalorifik değer analizlerinin saptanması ve yanabilirliğinin tespiti amacı ile çalıģma yapıldı. En iyi 11 adet balya hazırlandı. Balyalardan numune alınarak baģlangıç, 6 aylık ve 1 yıl aralıklarla analizler yapılarak yanmaya ideal balya içeriği tespiti yapılacak. ÇalıĢma devam ediyor. Sayfa 42

43 Deponi Alanları Müdürlüğü Depo Gazı (LFG)/Enerji Üretimi ĠZAYDAġ Solaklar ve Dilovası Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Çöp Gazından (LFG) Elektrik Üretim Santrali Yapımı ve ĠĢletilmesi ile ilgili ihale tarihinde yapıldı. Ġhale sonrası sözleģme imzalandı. Yüklenici firma Solaklar ve Dilovası sahalarının mevcut durum haritalarını çıkarmak için ölçümler yaptı. Lisans ve projelendirme çalıģmaları devam ediyor. Sayfa 43

44 Deponi Alanları Müdürlüğü Körfez Aktarma İstasyonu Telçit iģi tamamlandı. Kantar kalibrasyonu yapılarak devreye alındı. Sayfa 44

45 Deponi Alanları Müdürlüğü Gebze Ayrıştırma ve Aktarma İstasyonu tarihinde ihalesi yapıldı tarihinde sözleģme imzalandı. ĠĢe baģlama tarihi : Tesisin ekipman yenilemesi ve devreye alma iģlemleri devam ediyor. Sayfa 45

46 Deponi Alanları Müdürlüğü Dilovası Yağmur Suyu Kanalları Üstteki taģ ocağından çıkan suyun mevcut lota zarar vermemesi için beton kanallara alınmıģ ve mevcut yağmur kanallarına bağlanmıģtır. Sayfa 46

47 Deponi Alanları Müdürlüğü 1 - ÇAYIROVA HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI AY KAMU Kamyonet Dolgu On Teker ÖZEL On Teker Dolgu Kırkayak Tır TIR Dolgu TOPLAM Ocak ġubat Mart TOPLAM Çayırova Hafriyat Sahası nın dolması nedeniyle Nisan ayı itibariyle hafriyat alımına kapatılmıģtır. Sayfa 47

48 Deponi Alanları Müdürlüğü 3- SARP DERESĠ HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI ÖZEL AY KAMU Kamyonet Dolgu On Teker On Teker Dolgu Kırkayak Tır TIR Dolgu TOPLAM Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Sayfa 48

49 Deponi Alanları Müdürlüğü 5- GEBZE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI Ay KAMU Kamyonet Dolgu On Teker ÖZEL On Teker Dolgu Kırkayak Tır TIR Dolgu TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Sayfa 49

50 Deponi Alanları Müdürlüğü 7- HEREKE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI Ay KAMU Kamyonet On Teker On Teker Dolgu ÖZEL Kırkayak Kırkayak Dolgu Tır TIR Dolgu Tır (SözleĢmeli) TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Sayfa 50

51 Deponi Alanları Müdürlüğü 9-ÜÇTEPELER HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI AY KAMU Kamyonet- D OnTeker On Teker Dolgu ÖZEL Kırkayak Kırkayak Dolgu TIR TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Sayfa 51

52 Deponi Alanları Müdürlüğü 11- DOĞANTEPE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI AY KAMU Kamyonet- D On Teker On Teker Dolgu ÖZEL Kırkayak TIR TIR Dolgu TOPLAM Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim TOPLAM Doğantepe Hafriyat Sahası nın dolması nedeniyle Kasım ayı itibariyle hafriyat alımına kapatılmıģtır. Sayfa 52

53 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Teknik Hizmetler Müdürlüğü Teknik Hizmetler Müdürlüğü

54 2 - Aylık ĠĢ Kazaları Teknik Hizmetler Müdürlüğü Ay ÇalıĢma Saati ĠĢ Kazası Sayısı ĠĢ Günü Kaybı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Sayfa 54 Veri Kaynağı: ÇalıĢma Saatleri Personel ġefliği ve müteahhit firma çalıģma saatleri toplamıdır. ĠĢ kazası verileri F nolu formlarından alınmıģtır.

55 Ay 3 ÇalıĢma Ġzinleri Müteahhit Firma ĠĢbaĢı Sayısı Teknik Hizmetler Müdürlüğü Kazı ÇalıĢması Tank ve Kapalı Alanlarda ÇalıĢma Sıcak ĠĢ ÇalıĢması Veri Kaynağı: Ay bazında açılan F ,F ,F , F ,F nolu formların sayısıdır. Sayfa 55 Yüksekte ÇalıĢma TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM

56 Teknik Hizmetler Müdürlüğü 4- Diğer ÇalıĢmalar Tatbikat Tesisimizde tahliye ve yangın tatbikatı, çalıģanların, olası acil durumlara hazırlıklı olmasının sağlanması, yapılması gerekenleri ortaya koymak ve acil müdahale ekiplerinde yer alan çalıģanların etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla tarihinde gerçekleģtirildi. Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı ekiplerinin gözlemci olarak katıldığı tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Ġzmit ilçe olan depremin meydana gelmesi ile binalarda olan çalıģanlar toplanma bölgelerine tahliye edildi. Kriz merkezi oluģturularak acil müdahale ekip amirleri tarafından değerlendirmeler ve sayımlar alındı. Bu sırada bunker alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinde görevli personellerce müdahale edildi.ġtfaiyeden yardım istendi.ġtfaiyenin yangın mahalline gelerek yangını ĠZAYDAġ itfaiye ekiplerinde görevli personellerin yardımıyla kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Sayfa 56

57 Teknik Hizmetler Müdürlüğü 4- Diğer ÇalıĢmalar Tatbikat Tahliye sırasında Ġdari Binada ayağı burkulan personel ile Laboratuvar önü toplanma bölgesinde bayılan personele ilkyardım ekipleri tarafından gerekli müdahale yapıldı ve ambulansla birlikte revire çıkartıldı. Toplanma bölgelerinden sayımlar yapıldıktan ve kurtarma ekipleri tarafından binalarda yıkım olup olmadığı kontrolü ile yapılan değerlendirmelerin ardından personele durum bilgisi verildi ve tatbikat tamamlandı. Tatbikatımızın amacı; katılan personelin yangın konusunda bilinçlendirilmesi ve sivil savunma planlarının uygulama eğitimi, deprem, yangın gibi olağanüstü durumlar için personelin eğitilmesi, duyarlı hale getirilmesi ve olası bir yangında can ve mal kaybını azaltmak, personelin en kısa zamanda organize olmasını sağlamaktır. Etkili ve verimli geçen tatbikatın ardından gözlemci olarak katılan ekiplerle birlikte değerlendirme toplantısı yapıldı. Bir sonraki tatbikatta oluģturulabilecek senaryolar üzerinde de konuģuldu.. Sayfa 57

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği ĠZAYDAġ, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından ulusal kalite bilincinin geliģtirilmesi, toplam kalite yönetimi ile mükemmellik

Detaylı

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS yeni versiyon kullanımı ile ilgili iyileģtirme ve güncelleme çalıģmaları yapılmıģ olup modül bazında gerektiğinde devam etmektedir.

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2010 İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu 2 3 Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimi Abdi İbrahim İlaç firması yetkilileri ikinci taraf denetim kapsamında 21 Mayıs 2015 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek, uygulamalarımızın

Detaylı

FAALİYET RAPORU KASIM 2014

FAALİYET RAPORU KASIM 2014 FAALİYET RAPORU KASIM 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ QDMS Programı Bilgilendirme Eğitimi; QDMS programı bilgilendirme eğitimi iki farklı kullanıcı grubu için planlandı. 05 Kasım 2014 tarihinde tüm kullanıcılar

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 EYS Yönetim Temsilciliği Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı (YGG); 19.01.2013 tarihinde gerçekleştirilen birim faaliyetleri değerlendirme toplantı kararları ve 22.01.2013 tarihinde

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2012 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2012YFR v2.01web 1 İçindekiler VİZYONUMUZ... 10 MİSYONUMUZ... 10 KALİTE POLİTİKAMIZ... 11 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition)

İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2014 Yıllık Faaliyet Raporu V3.00.00 (External Edition) İçindekiler VİZYONUMUZ... 13 MİSYONUMUZ... 13 KALİTE POLİTİKAMIZ... 14 ÇEVRE POLİTİKAMIZ...

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00

Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 2013 Yıllık Faaliyet Raporu V2.02.00 İçindekiler İçindekiler... 2 Vizyon Misyon...11 Politikalar...12 Organizasyon Yapısı...14 İZAYDAŞ 2013 Özet Raporu....15 İZAYDAŞ Kronolojisi...23 GENEL MÜDÜRLÜK...

Detaylı

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU DESTEK BİRİMİ 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU Diyarbakır Temmuz, 2014 İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 4 2. Basın ve Halkla ĠliĢkiler... 4 3. Ġnsan Kaynakları... 8 3.1 Mevcut Personel... 8 3.2 2014 Yılı

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU T.C. MALĠYE BAKANLIĞI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU TEMMUZ 2015 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kalkınma planları ve programlarda

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006/17 SAYILI BAġBAKANLIK GENELGESĠ KAPSAMINDA; KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SORUMLU/ĠLGĠLĠ KURUM VE KURULUġLAR TARAFINDAN

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı İçindekiler Sunuş... 1 Misyon... 5 Vizyon... 6 Temel Değerler... 7 I. Denizli Hakkında Genel Bilgiler... 9 II.1 Coğrafi

Detaylı

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26

II. AMAÇ VE HEDEFLER...26 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 A.1. MİSYON... 2 A.2. VİZYON... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 6 C.1. FİZİKSEL YAPI... 6 C.1.1. TAŞINIR

Detaylı

T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ

T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ SUR BELEDĠYESĠ T.C. DĠYARBAKIR SUR ĠLÇE BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BILGILER A- MĠSYON, VĠZYON VE ĠLKELER...1 B- KURUMSAL BILGILER...2 C- KURUMSAL POLĠTĠKALAR...6 FAALĠYET

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2011-31.12.2011 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2011 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2011 2014 ŞUBAT 2011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 ġekġller LĠSTESĠ... 2 TABLOLAR LĠSTESĠ...

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ

T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ HASTANE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Faaliyet Raporu Ġçindekiler Hastane Müdürlüğü Organizasyon ġeması Ġdare Amirliği/Nöbetçi Ġdare Amirliği Büro Hizmet Araçları

Detaylı