ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU

2 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük

3 Yönetim Sistemleri ġefliği 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Ocak Şubat Mart Nisan Eğitim Tanımı Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre (saat) Katılımcı Sayısı Çevre Görevlisi Eğitimi Dış Bitmiş KKD Solunum Koruyucular (Yarım Yüz Maskeleri) Dış Bitmiş , Eğitimcilerin Eğitimi Dış Bitmiş Kamu İhale Kanunu, Tebliğ, Çerçeve Anlaşmalar Dış Bitmiş Kaldırma ve Taşıma Ekipmanlarıyla Çalışma Dış Bitmiş İngilizce Eğitimi Dış Bitmiş Bilgi Güvenliği Yasal Mevzuatı ve Uygulamaları Dış Bitmiş E.K.E.D. Uygulamaları İç+Dış Bitmiş Çerçeve Program Bilgilendirme ve Proje Önerisi Hazırlama Dış Bitmiş Temel Fotoğraf Eğitimi Dış Bitmiş Hasta Taşıma Teknikleri İç Bitmiş Temel Yönetim Becerileri Dış Bitmiş Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Dış Bitmiş Mayıs Süreç Yönetimi Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (I.Grup) Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (II.Grup) Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (III.Grup) Dış Bitmiş İletişim-Ast Üst İlişkileri (IV.Grup) Dış Bitmiş Etkin Süreç Yönetimi Dış Bitmiş Haziran İleri Yöneticilik Becerileri Dış Bitmiş Radyasyondan Korunma Dış Bitmiş Takım Çalışması ve Kurumdaşlık Dış Bitmiş Temmuz Hedeflerle Yönetim Dış Bitmiş Kurumsal Gelişim Dış Bitmiş Ağustos Sivil Savunma Eğitimi Dış Bitmiş , Sertifikalı Kamu Alımları Eğitimi Dış Bitmiş Ekim Elektronik Kamu Alımları Platf.Eğitimi Dış Bitmiş Kimyasal Metroloji Eğitimi Dış Bitmiş Toplam Süre (adamxsaat) Kasım Hacim Kapları ve Pistonlu Pipet-Büret Kalibrasyon Eğitimi Dış Bitmiş Stres Yönetimi ve Motivasyon Eğitimi Dış Bitmiş , İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları İç Bitmiş Ofis Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Dış Bitmiş Akreditasyon ve Std. Bilgilendirme Dış Bitmiş , ,5 PR ve Kurumsal İletişim Dış Bitmiş Toplam Sayfa 3

4 Dokümantasyon; Yönetim Sistemleri ġefliği Satınalma ve bakım prosedürleri güncellemesi için ilgili birimler ve Laboratuvar ġefliği ile toplantı yapılarak gerekli düzeltmeler yapıldı. Dokümanlar Ģartlarını da karģılayacak Ģekilde düzenleniyor. QDMS Programıyla ilgili iyileģtirme çalıģmaları ve sistem yapısının yeniden oluģturulması çalıģması devam ediyor. Akreditasyon sürecinde eski uygulama üzerinden çalıģma devam edeceğinden organizasyondaki değiģikliklere göre QDMS de güncellemeler yapıldı, doküman kodlarıyla ilgili düzenleme devam ediyor. Kurumsal GeliĢim Projesi; Ana süreçler baģta olmak üzere bakım, satınalma ve laboratuvar süreçleri dahil 14 süreç haritası tamamlandı. Denetim; 2010 yılı II. EYS denetimi kurum iç denetçileri tarafından Aralık 2010 da yapıldı. Denetçi raporları ilgili birimlere gönderildi. Online Ġngilizce Eğitimi; Tüm personele yönelik online ingilizce eğitimi için Global English kurumuyla görüģmeler yapıldı. Demo uygulaması için katılımcılar belirlenip, uygulama eğitimi verildi. Sayfa 4

5 Diğer Faaliyetler ; Yönetim Sistemleri ġefliği Dokümantasyon; hazırlama, revizyon, vb. uygulamalar QDMS programı üzerinde takip edilmektedir. Düzeltici Önleyici Faaliyetler; talebi ve takibi QDMS programı üzerinde yapılmaktadır. ÇalıĢan Bildirimleri; her ay Ġ.S.G. Kurulunda görüģülerek alınan kararlar ve iyileģtirici faaliyetler aylık periyotta panolara asılarak çalıģanlara geri bildirim sağlanmaktadır. Aksiyon Yönetimi; QDMS programı üzerinde takibi sağlanmaktadır. KALDER in düzenlemiģ olduğu 19. Kalite Kongresine katılım sağlandı. QDMS uygulamaları ve Ensemble Süreç Programları hakkında görüģ alınmak üzere Petrol Ofisi Derince tesisleri ve Schott Orim Cam ziyaretleri yapıldı. Sayfa 5

6 Yönetim Sistemleri ġefliği MüĢterisinin Çevre ve Orman Bakanlığı olacağı Entegre Katı Atık Yönetiminde Biyoreaktor Depolama Alanı YaklaĢımı konulu bir TÜBĠTAK KAMAG projesi üzerinde çalıģılmıģtır. Projede ĠZAYDAġ, Marmara Üniversitesi ve Ġstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi önderliğinde yürütülecek çalıģmanın ön hazırlıklarını tamamlamıģ ve TÜBĠTAK a müracaat edilmiģtir. Sayfa 6

7 Yönetim Sistemleri ġefliği Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Atık Pil Kampanyası Yürütme Kurulu nda ĠZAYDAġ ı temsilen Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı hizmet binasında toplanmıģ ve Kocaeli sınırları dahilinde yürütülen Atık Pil Toplama Projesi konuya iliģkin görüģmelerde bulunulmuģ ve en fazla atık pil toplayan ilk 3 belediyenin ve ilçelerde en fazla pil toplayan ilk 3 okulun ödüllendirilmesine karar verilmiģtir. Sayfa 7

8 Yönetim Sistemleri ġefliği Tesisimize ziyarete gelen misafirlere Atık Yönetimi Eğitimi ve ĠZAYDAġ hakkında bilgi verildi. Kocaeli Üni. Elektrik Müh. Bölümü (40 kiģi) Kütahya Bitlis - Amasya Katı Atık Yönetim Birliği (9 Uzman) Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği (30 kiģi) Kocaeli Üniversitesi (40 kiģi) Çevre Ġl Orman Müdürlüğü Sayfa 8

9 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü

10 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 1 Personel Ġstatistikleri ĠĢlemler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Genel Müdürlük Gnl. Müd. Yrd. (Ġdari) Gnl. Müd. Yrd. (Teknik) Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Tic. ve Paz. Müdürlüğü Pazarlama Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü ĠĢletme Müdürlüğü Deponi Alanları Müdürlüğü Teknik Hizmetler Müdürlüğü DanıĢmanlar DıĢ Görev TOPLAM Veri Kaynağı:.. Sayfa 10

11 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 3 ĠĢe BaĢlayan / Ayrılan Personel Ġstatistikleri ĠĢlemler Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Top. ĠĢten Ayrılan Personel (kiģi) (saat) ĠĢe BaĢlayan Personel (kiģi) ĠĢten Ayrılan KiĢi ĠĢten Çık.Tr. ĠĢe Giren ĠĢe Gir. Tar. Veri Kaynağı:.. Sayfa 11

12 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Tesis içi yol kenarlarındaki bordür taģları boyandı. Sayfa 12

13 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 1. Kapı yol kenarında düzenleme çalıģması yapıldı. Sayfa 13

14 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü 1. Kapı giriģinden ofislere doğru personel yaya yolu yapıldı. Sayfa 14

15 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Köy Hizmetleri nden ĠZAYDAġ a devredilen sahanın etrafına tel çit çekildi. Sayfa 15

16 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Tesis içerisine kök fidan dikildi. Sayfa 16

17 Mali ve Ġdari ĠĢler Müdürlüğü Ġhbarlı atıklara Çevre Koruma Daire BaĢkanlığı ndan gelen yazılı bildirim ile ihbarlı atığa ön iģlem ve taģımacılığı yapılmaktadır. Aralık ayında 1adet ihbarlı atık olmuģtur. ( ÇAYIROVA ) Sayfa 17

18 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Satınalma Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü

19 1- Ġhale Durum Tablosu Satınalma Müdürlüğü Ġhalenin Adı YaklaĢık Maliyet (TL+KDV) Ġhale Yöntemi Ġhale Tarihi SözleĢme Tarihi SözleĢme Bedeli (KDV Hariç) Ġhale AĢaması 1 KĠRAZDERE (YUVACIK) BARAJI HĠDROELEKTRĠK SANTRAL TESĠSĠ PROJELENDĠRĠLMESĠ HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde ,00 TL SÖZLEġME ĠMZALANDI 2 PERSONEL TAġIMA HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde ĠHALE ĠPTAL EDĠLDĠ 3 ĠZAYDAġ HEREKE HAFRĠYAT SAHASI MENFEZ YAPIM ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde ,63 TL YER / Ġġ TESLĠMĠ YAPILACAK 4 ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde SÖZLEġME AġAMASINDA 5 PERSONEL DESTEK HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ Açık Ġhale 19.madde ĠHALE ĠPTAL EDĠLDĠ 6 6 x 2 KAMYON ALIMI ĠġĠ (g) ,00 TL 7 ĠZAYDAġ GEBZE ESKĠ ÇÖP SAYASINDA ÇÖP BALYALARININ TAġINMASI VE ĠSTĠFLENMESĠ HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ 8 PERSONEL TAġIMA HĠZMETĠ TEMĠNĠ ĠġĠ (g) ,00 TL Açık Ġhale 19.madde ,00 TL SÖZLEġME ĠMZALANDI SÖZLEġME ĠMZALANDI SÖZLEġME ĠMZALANDI Veri Kaynağı: Genel Ġhale Takip Tablosu Sayfa 19

20 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Pazarlama Müdürlüğü Pazarlama Müdürlüğü

21 1-Firma Ziyaretleri AY Pazarlama Müdürlüğü Ziyaret Edilen Firma Sayısı (Adet) Ziyaret Edilen Yeni Firmalar (Adet) Veri Kaynağı: Kaynağı:MüĢteri Ziyareti Takip Formu Sayfa 21 Atık Gönderen Yeni Firma Sayısı (Adet) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM

22 2-Nakliye Hizmetleri AYLAR Pazarlama Müdürlüğü ĠZAYDAġ ın Nakliye Hizmeti Verdiği Firma Sayısı (Adet) Nakliye Hizmeti Verilen Firmaların Toplam Sefer Sayısı (Adet) Ocak 6 23 ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı:Sayı Dosyası-Eba Sayfa 22

23 Pazarlama Müdürlüğü 3-Bunker VII Gemisi ile Alınan Atıkların Cins ve Miktarları AYLAR SĠNTĠNE SLAÇ SLOP ATIK YAĞ KĠRLĠ BALAST ÇÖP PĠS SU TOPLAM GELĠR (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m 3 ) Ocak 48,24 62,42 0 7, , , ġubat 108,81 117,37 0 9, , , Mart 70,1 38,9 0 12, , , Nisan 128,94 119, , , , Mayıs 38,82 71,4 0 3,7 0 22, , Haziran 7,58 56,29 0 2,01 0 7, , Temmuz 34,95 40, ,5 0 88, Ağustos 59,43 92,69 0 8, , , Eylül 79,07 58,04 0 9, , Ekim 61,2 38,39 0 2,3 0 12, , Kasım 30,23 55, , , Aralık 130,3 98,57 0 8, , , (TL) TOPLAM 797,67 849, , , , Veri Kaynağı:Gemi -Alınan Atık Takip Formu Sayfa 23

24 4 YazıĢmalar Pazarlama Müdürlüğü AY Toplam YazıĢma Sayısı Bertaraf ve Nakliye Talepleri Firmaca Onaylanan Bertaraf Teklifleri Reddedilen Bertaraf Teklifleri Nakliye Talepleri Onaylanan Nakliye Teklifler Reddedilen Nakliye Teklifleri Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık GENEL TOPLAM Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası. Sayfa 24

25 7 -Numune ĠĢlemleri AY Pazarlama Müdürlüğü MüĢteri Tarafından Gönderilen Numune Sayısı (Adet) Toplam Kabul Edilen Numune Sayısı (Adet) Atık Gönderen Firma Sayısı (Adet) Geri DönüĢ Oranı % Ocak %0 ġubat %20,41 Mart %17,31 Nisan %25,37 Mayıs %41,38 Haziran %0 Temmuz %15,79 Ağustos %10 Eylül %0 Ekim %12,86 Kasım %0 Aralık %5,13 GENEL TOPLAM %14,54 Veri Kaynağı: svr 4 ortamında tutulan excel dosyası Sayfa 25

26 8- Diğer ÇalıĢmalar Pazarlama Müdürlüğü A Kategori Firmalar ile Değerlendirme Toplantısı yılı çalıģmalarının değerlendirilmesi ve 2011 yılı uygulamalarının paylaģılması amacı ile ĠZAYDAġ ile çalıģan 40 büyük firmanın yöneticileri ile Grand YükseliĢ Hotel de yemekli toplantı yapılmıģtır. Değerlendirme toplantısının ardından akģam yemeğinde protokol ve basın temsilcileri ile bir araya gelen firmalar ile samimi ve keyifli bir ortamda sohbet edilmiģtir. Sayfa 26

27 8- Diğer ÇalıĢmalar Pazarlama Müdürlüğü Nakliye Firmaları ile Değerlendirme Toplantısı Tehlikeli Atık TaĢıma Lisansı bulunan nakliye firmaları ile Antikkapı Restaurant da düzenlediğimiz yemekli toplantıda bir araya geldik. Atık üreticisi ile ĠZAYDAġ arasında bir bağ oluģturan nakliyecilerin, ĠZAYDAġ daki değiģimi fark etmesini amaçladığımız toplantıdan çok olumlu tepkiler alınmıģtır. Sayfa 27

28 8- Diğer ÇalıĢmalar Pazarlama Müdürlüğü Ġlaç ve Kozmetik Firmaları ile Değerlendirme Toplantısı yılı çalıģmalarının değerlendirilmesi ve 2011 yılı uygulamalarının paylaģılması amacı ile ĠZAYDAġ ile çalıģan Ġlaç ve Kozmetik Firmaları ile ile Grand Cevahir Hotel de toplantı yapılmıģtır. Söz konusu toplantıda sektörün talep ve önerileri doğrultusunda ĠZAYDAġ ın yapmıģ olduğu çalıģmalar değerlendirilmiģtir. Sayfa 28

29 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU ĠĢletme Müdürlüğü ĠĢletme Müdürlüğü

30 ĠĢletme Müdürlüğü 1- Atık Yakma Verileri Ay Katı Atık/ Bunker (kg) Fıçı Besleme (kg) Klinik Atık (kg) Özel Sıvı (kg) Sulu Sıvı (kg) Yanabilir Sıvı (kg) TOPLAM (kg) Fuel- oil (kg) GENEL TOPLAM (kg) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 30

31 2- Enerji Üretim Verileri AY ĠĢletme Müdürlüğü Üretilen (kwh) Satılan (kwh) Alınan (kwh) Kullanılan (kwh) Rüzgar Enerj. (kwh) TOPLAM (kwh) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 31

32 3- Yakma Tesisinden Çıkan Atık Miktarları Ay ĠĢletme Müdürlüğü Cüruf (kg) Islak Kül (kg) Filtrepres Keki (kg) TOPLAM (kg) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 32

33 4- Yakma Tesisi ÇalıĢma ve DuruĢ Saatleri AY ĠĢletme Müdürlüğü Tesisin ÇalıĢma Saat Sayısı Tesisin DuruĢ Saat Sayısı Tesisin Planlı Bakım DuruĢ Saat Sayısı Tesisin Arıza Kaynaklı DuruĢ Sayısı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı : F Ġ. ĠĢletme Raporu Sayfa 33

34 ĠĢletme Müdürlüğü 1.2 DAF Ünitesi Ġle Ġlgili Diğer ÇalıĢmalar Yeni Arıtma Tesisi Kurulumu ĠĢi : ĠZAYDAġ Atıksu Arıtma Tesisi Proses Seçimi ve Tatbikat Projesi Hazırlanması ĠĢi ile ilgili olarak Yüklenici ile beraber çalıģmalarımız devam etmektedir. ĠZAYDAġ a teslim edilen ön raporunun değerlendirmesi yapıldı.raporda eksik hususların firma tarafından düzeltilmesi istendi. Yüklenici raporda gerekli düzeltme ve eklemeleri yaparak en son halini (Rev 9) Aralık ayı sonunda tarafımıza göndermiģtir tarihinde Yüklenici, ĠZAYDAġ, ĠSU Arıtma Dairesi BaĢkanlığı ve ĠTU Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Ġzzet ÖZTÜRK ün katıldığı, Ön Proses Raporu değerlendirme toplantısı yapılmıģtır. Sayfa 34

35 2.1 Sterilizasyon Tesisi Verileri Ay ĠĢletme Müdürlüğü 2 Sterilizasyon Ünitesi Toplanan Tıbbi Atık Miktarı Yakma Tesisine Giden Tıbbi Atık Miktarı Depolama Sahasına Giden Tıbbi Atık Miktarı Sayfa 35 Veri Kaynağı: Geri Kazanım ve Atık Kabul ġefliği kayıtları Sterilizasyon Ünitesine Giden Tıbbi Atık Miktarı Sterilizasyon Ünitesinden Çıkan Tıbbi Atık Miktarı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM (kg)

36 ĠĢletme Müdürlüğü 2.2 Sterlizasyon Ünitesi Ġle Ġlgili Diğer ÇalıĢmalar Yüklenici firma tıbbi atık toplama, taģıma ve sterilizasyon iģine devam etmiģtir. Toplanan tıbbi atıklar üretici bazında kayıt altına alınmıģtır. Dünya Göz Hastanesi Ġstanbul Etiler, Ataköy ve Ġzmit Ģubelerinde Tıbbi Atık Yönetimi konusunda eğitim verilmiģtir. 2 saat süren eğitimlere toplam 50 kiģi katılmıģtır. Sayfa 36

37 ĠĢletme Müdürlüğü 3 Biyogaz Ünitesi Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar Gaz motoru gelmiģ ve montajı yapılmıģtır. Tesiste reaktörlerin ısıtılması için sıcak suyu sağlayacak kazan ve doğalgaz bağlantı iģi yapılmıģtır. Tesis devreye alınırken ilk dolum iģi hayvan gübresi ve su ile yapılacaktır. Hayvan gübresinin temini konusunda KBB Çevre Koruma BaĢkanlığı ve Kocaeli Üniversitesi çalıģmalarına baģlamıģtır. Sayfa 37

38 1- Planlama Verileri ĠĢletme Müdürlüğü Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağus. Eyl. Eki. Kas. Ara. Toplam Planlanan Atık Bunker (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Fıçı Bes. (ton) Sulu Sıvı (ton) Yan. Sıvı (ton) Özel Sıvı (ton) Planlanan Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Planlanan Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Rand. Ver. Atık Gelen Atık Plan. Atık Toplam (ton) Rand. Ver. Atık Gelen Atık Veri Kaynağı: EBA Stok görüntüleme 10/01/2011 tarihli rapor Sayfa 38

39 ĠĢletme Müdürlüğü 3- Gelen / Kalan Atık Verileri Ocak ġub. Mart Nis. May. Haz. Tem Ağus Eyl. Eki. Kas. Ara. Toplam Bunker Gelen Atık ton Kalan Atık Fıçı Besleme Gelen Atık ton Kalan Atık Sulu Sıvı Gelen Atık ton Kalan Atık Yanabilir Sıvı Gelen Atık Kalan Atık Özel Sıvı Bes. Gelen Atık ton Kalan Atık Toplam Gelen Toplam Atık ton Kalan Toplam Atık Veri Kaynağı: Gelen/Yakılan/Kalan Raporları 2010 Sayfa 39

40 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Deponi ġefliği Deponi Alanları Müdürlüğü

41 Deponi Alanları Müdürlüğü 1-Depolama Sahalarına Alınan Atık Miktarları Solaklar Depolama Alanları Dilovası Depolama Alanı Ay Evsel (kg) Gebze Akt. Ġst. TaĢınan (kg) Endüstriyel (kg) Tehlikeli (kg) Evsel (kg) Endüstriyel (kg) Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Veri Kaynağı: Atık Kabul+Dilovası Günlük Faaliyet Raporu Sayfa 41

42 2 Diğer ÇalıĢmalar Balya Analizleri Deponi Alanları Müdürlüğü Kocaeli Üniversitesi/Çevre Mühendisliği Bölümü ile birlikte yürütülen Paketleme Tesisinden çıkan balyaların kalorifik değer analizlerinin saptanması ve yanabilirliğinin tespiti amacı ile çalıģma yapıldı. En iyi 11 adet balya hazırlandı. Balyalardan numune alınarak baģlangıç, 6 aylık ve 1 yıl aralıklarla analizler yapılarak yanmaya ideal balya içeriği tespiti yapılacak. ÇalıĢma devam ediyor. Sayfa 42

43 Deponi Alanları Müdürlüğü Depo Gazı (LFG)/Enerji Üretimi ĠZAYDAġ Solaklar ve Dilovası Evsel Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Çöp Gazından (LFG) Elektrik Üretim Santrali Yapımı ve ĠĢletilmesi ile ilgili ihale tarihinde yapıldı. Ġhale sonrası sözleģme imzalandı. Yüklenici firma Solaklar ve Dilovası sahalarının mevcut durum haritalarını çıkarmak için ölçümler yaptı. Lisans ve projelendirme çalıģmaları devam ediyor. Sayfa 43

44 Deponi Alanları Müdürlüğü Körfez Aktarma İstasyonu Telçit iģi tamamlandı. Kantar kalibrasyonu yapılarak devreye alındı. Sayfa 44

45 Deponi Alanları Müdürlüğü Gebze Ayrıştırma ve Aktarma İstasyonu tarihinde ihalesi yapıldı tarihinde sözleģme imzalandı. ĠĢe baģlama tarihi : Tesisin ekipman yenilemesi ve devreye alma iģlemleri devam ediyor. Sayfa 45

46 Deponi Alanları Müdürlüğü Dilovası Yağmur Suyu Kanalları Üstteki taģ ocağından çıkan suyun mevcut lota zarar vermemesi için beton kanallara alınmıģ ve mevcut yağmur kanallarına bağlanmıģtır. Sayfa 46

47 Deponi Alanları Müdürlüğü 1 - ÇAYIROVA HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI AY KAMU Kamyonet Dolgu On Teker ÖZEL On Teker Dolgu Kırkayak Tır TIR Dolgu TOPLAM Ocak ġubat Mart TOPLAM Çayırova Hafriyat Sahası nın dolması nedeniyle Nisan ayı itibariyle hafriyat alımına kapatılmıģtır. Sayfa 47

48 Deponi Alanları Müdürlüğü 3- SARP DERESĠ HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI ÖZEL AY KAMU Kamyonet Dolgu On Teker On Teker Dolgu Kırkayak Tır TIR Dolgu TOPLAM Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Sayfa 48

49 Deponi Alanları Müdürlüğü 5- GEBZE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI Ay KAMU Kamyonet Dolgu On Teker ÖZEL On Teker Dolgu Kırkayak Tır TIR Dolgu TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Sayfa 49

50 Deponi Alanları Müdürlüğü 7- HEREKE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI Ay KAMU Kamyonet On Teker On Teker Dolgu ÖZEL Kırkayak Kırkayak Dolgu Tır TIR Dolgu Tır (SözleĢmeli) TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Sayfa 50

51 Deponi Alanları Müdürlüğü 9-ÜÇTEPELER HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI AY KAMU Kamyonet- D OnTeker On Teker Dolgu ÖZEL Kırkayak Kırkayak Dolgu TIR TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Sayfa 51

52 Deponi Alanları Müdürlüğü 11- DOĞANTEPE HAFRĠYAT SAHASI - ARAÇ SAYILARI AY KAMU Kamyonet- D On Teker On Teker Dolgu ÖZEL Kırkayak TIR TIR Dolgu TOPLAM Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim TOPLAM Doğantepe Hafriyat Sahası nın dolması nedeniyle Kasım ayı itibariyle hafriyat alımına kapatılmıģtır. Sayfa 52

53 ARALIK 2010 FAALĠYET RAPORU Teknik Hizmetler Müdürlüğü Teknik Hizmetler Müdürlüğü

54 2 - Aylık ĠĢ Kazaları Teknik Hizmetler Müdürlüğü Ay ÇalıĢma Saati ĠĢ Kazası Sayısı ĠĢ Günü Kaybı Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM Sayfa 54 Veri Kaynağı: ÇalıĢma Saatleri Personel ġefliği ve müteahhit firma çalıģma saatleri toplamıdır. ĠĢ kazası verileri F nolu formlarından alınmıģtır.

55 Ay 3 ÇalıĢma Ġzinleri Müteahhit Firma ĠĢbaĢı Sayısı Teknik Hizmetler Müdürlüğü Kazı ÇalıĢması Tank ve Kapalı Alanlarda ÇalıĢma Sıcak ĠĢ ÇalıĢması Veri Kaynağı: Ay bazında açılan F ,F ,F , F ,F nolu formların sayısıdır. Sayfa 55 Yüksekte ÇalıĢma TOPLAM Ocak ġubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM

56 Teknik Hizmetler Müdürlüğü 4- Diğer ÇalıĢmalar Tatbikat Tesisimizde tahliye ve yangın tatbikatı, çalıģanların, olası acil durumlara hazırlıklı olmasının sağlanması, yapılması gerekenleri ortaya koymak ve acil müdahale ekiplerinde yer alan çalıģanların etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla tarihinde gerçekleģtirildi. Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Ġtfaiye Daire BaĢkanlığı ekiplerinin gözlemci olarak katıldığı tatbikatta, senaryo gereği merkez üssü Ġzmit ilçe olan depremin meydana gelmesi ile binalarda olan çalıģanlar toplanma bölgelerine tahliye edildi. Kriz merkezi oluģturularak acil müdahale ekip amirleri tarafından değerlendirmeler ve sayımlar alındı. Bu sırada bunker alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinde görevli personellerce müdahale edildi.ġtfaiyeden yardım istendi.ġtfaiyenin yangın mahalline gelerek yangını ĠZAYDAġ itfaiye ekiplerinde görevli personellerin yardımıyla kontrol altına aldı ve yangın söndürüldü. Sayfa 56

57 Teknik Hizmetler Müdürlüğü 4- Diğer ÇalıĢmalar Tatbikat Tahliye sırasında Ġdari Binada ayağı burkulan personel ile Laboratuvar önü toplanma bölgesinde bayılan personele ilkyardım ekipleri tarafından gerekli müdahale yapıldı ve ambulansla birlikte revire çıkartıldı. Toplanma bölgelerinden sayımlar yapıldıktan ve kurtarma ekipleri tarafından binalarda yıkım olup olmadığı kontrolü ile yapılan değerlendirmelerin ardından personele durum bilgisi verildi ve tatbikat tamamlandı. Tatbikatımızın amacı; katılan personelin yangın konusunda bilinçlendirilmesi ve sivil savunma planlarının uygulama eğitimi, deprem, yangın gibi olağanüstü durumlar için personelin eğitilmesi, duyarlı hale getirilmesi ve olası bir yangında can ve mal kaybını azaltmak, personelin en kısa zamanda organize olmasını sağlamaktır. Etkili ve verimli geçen tatbikatın ardından gözlemci olarak katılan ekiplerle birlikte değerlendirme toplantısı yapıldı. Bir sonraki tatbikatta oluģturulabilecek senaryolar üzerinde de konuģuldu.. Sayfa 57

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU EKĠM 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Ocak Şubat Mart

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EYLÜL 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EYLÜL 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EYLÜL 2010 FAALĠYET RAPORU EYLÜL 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Ocak Şubat

Detaylı

FAALİYET RAPORU EKİM 2013

FAALİYET RAPORU EKİM 2013 FAALİYET RAPORU EKİM 2013 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM SORUMLULUĞU GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2012 YILI 25.460 OCAK 3.560 ŞUBAT 2.700 MART 2.100 NİSAN 4.270 MAYIS 2.120

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MART 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MART 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MART 2011 FAALĠYET RAPORU MART 2011 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük Yönetim Sistemleri ġefliği 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. KASIM 2010 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. KASIM 2010 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. KASIM 2010 FAALĠYET RAPORU KASIM 2010 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük 2010 Yılı Eğitim Faaliyetleri Ocak Şubat Mart

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2012 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği 2011 Yılı II. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı 2011 Yılı II. Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MAYIS 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MAYIS 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. MAYIS 2011 FAALĠYET RAPORU EYS Temsilciliği 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Eğitim Tanımı Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre (saat) Katılımcı

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. NĠSAN 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. NĠSAN 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. NĠSAN 2011 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri Aylar Eğitim Tanımı Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre

Detaylı

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU

AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU AĞUSTOS 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS yeni versiyon kullanımı ile ilgili iyileģtirme ve güncelleme çalıģmaları yapılmıģ olup modül bazında gerektiğinde devam etmektedir.

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. Temmuz 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. Temmuz 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. Temmuz 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZAYDAġ Rekor Değerleri Bir günde yakılan atık miktarı : 118.263 kg (20.07.2011) Bir günde üretilen elektrik enerjisi

Detaylı

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU

ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU ġubat 2012 FAALĠYET RAPORU Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği ĠZAYDAġ, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından ulusal kalite bilincinin geliģtirilmesi, toplam kalite yönetimi ile mükemmellik

Detaylı

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU EYLÜL 2013 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEM SORUMLULUĞU GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2012 YILI 25.460 OCAK 3.560 ŞUBAT 2.700 MART 2.100 NİSAN 4.270 MAYIS 2.120

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK 2016

FAALİYET RAPORU OCAK 2016 FAALİYET RAPORU OCAK 2016 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Yasal Gerekliliklerin Takibi; Yasal Gereklilik Listesi güncellemesi için çalışma başlatıldı, mail yoluyla birimlerden güncelleme bilgisi istendi. Yasal

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2017

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2017 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Dış Denetimler CHWMEG değerlendirme programı kapsamında, CHWMEG adına Mr. Tad B. Yancheski 08 Haziran 2017 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek kalite,

Detaylı

FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2017

FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2017 FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2017 yılı ilk altı aylık faaliyetleri, 19-20 Temmuz 2017 tarihlerinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK 2013

FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 EYS YÖNETİM SİSTEM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2012 yılı faaliyetleri 19.01.2013 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda orta

Detaylı

FAALİYET RAPORU ARALIK 2014

FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetim; EYS ve MŞYS iç denetimleri 08-18 Aralık 2014 tarihleri arasında İZAYDAŞ denetim ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İç Denetim Raporları

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK 2015

FAALİYET RAPORU OCAK 2015 FAALİYET RAPORU OCAK 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2014 yılı faaliyetlerinin değerlendirmesi, 24 Ocak 2015 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük

Detaylı

MART 2012 FAALĠYET RAPORU

MART 2012 FAALĠYET RAPORU MART 2012 FAALĠYET RAPORU MART 2012 FAALĠYET RAPORU Entegre Yönetim Sistemi Yönetim Temsilciliği Genel Müdürlük EYS Yönetim Temsilciliği Ulusal Kalite Hareketi; Ulusal Kalite Hareketi kapsamında, Müdürlere,

Detaylı

NĠSAN 2012 FAALĠYET RAPORU

NĠSAN 2012 FAALĠYET RAPORU NĠSAN 2012 FAALĠYET RAPORU Ulusal Kalite Hareketi; EYS Yönetim Temsilciliği Ulusal Kalite Hareketi kapsamında, 13-14 Nisan 2012 tarihlerinde "EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimi" alınmıģtır. Eğitim KALDER

Detaylı

FAALİYET RAPORU KASIM 2014

FAALİYET RAPORU KASIM 2014 FAALİYET RAPORU KASIM 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ QDMS Programı Bilgilendirme Eğitimi; QDMS programı bilgilendirme eğitimi iki farklı kullanıcı grubu için planlandı. 05 Kasım 2014 tarihinde tüm kullanıcılar

Detaylı

FAALİYET RAPORU ARALIK 2015

FAALİYET RAPORU ARALIK 2015 FAALİYET RAPORU ARALIK 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetimler Entegre Yönetim Sistemi (EYS) iç denetimleri 07 Aralık 2015 tarihindeki açılış toplantısı ile başladı. Planlandığı gibi 07 10 Aralık 2015

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. HAZĠRAN 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. HAZĠRAN 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. HAZĠRAN 2011 FAALĠYET RAPORU Aylar EYS Yönetim Temsilciliği Eğitim Tanımı 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2017

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2016 yılı faaliyetleri, 07-08 Şubat 2017 tarihlerinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı

Detaylı

FAALİYET RAPORU KASIM 2016

FAALİYET RAPORU KASIM 2016 FAALİYET RAPORU KASIM 2016 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetimler 28 Kasım - 9 Aralık 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kapsamındaki iç denetim açılış toplantısı

Detaylı

FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2016

FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2016 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2016 yılı ilk altı aylık faaliyetleri, 10 11 Ağustos 2016 tarihlerinde İZAYDAŞ Genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2013 EYS Yönetim Temsilciliği Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı (YGG); 19.01.2013 tarihinde gerçekleştirilen birim faaliyetleri değerlendirme toplantı kararları ve 22.01.2013 tarihinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2017

FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2017 FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2017 Kalitest Gözetim Denetimi; EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İZAYDAŞ Entegre Yönetim Sisteminin gözetim denetimi, 17 Ağustos 2017 tarihinde belgelendirme kurumu Kalitest tarafından

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

EYLÜL 2012 FAALĠYET RAPORU

EYLÜL 2012 FAALĠYET RAPORU EYLÜL 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS yeni versiyon kullanımı ile ilgili iyileģtirme ve güncelleme çalıģmaları yapılmıģ olup modül bazında gerektiğinde devam etmektedir.

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015

FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 FAALİYET RAPORU MAYIS 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimi Abdi İbrahim İlaç firması yetkilileri ikinci taraf denetim kapsamında 21 Mayıs 2015 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek, uygulamalarımızın

Detaylı

FAALİYET RAPORU MART 2015

FAALİYET RAPORU MART 2015 FAALİYET RAPORU MART 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı; 2014 yılı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı 17 Mart 2015 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda Genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ ISO 10002 MŞYS Gözetim Denetimi ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi 12 Şubat 2015 tarihinde Belgelendirme Kurumu KALİTEST tarafından

Detaylı

FAALİYET RAPORU ARALIK 2016

FAALİYET RAPORU ARALIK 2016 FAALİYET RAPORU ARALIK 2016 GENEL MÜDÜRLÜK ENTEGRE YÖNETİM SİSTEM TEMSİLCİLİĞİ EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetimler Entegre Yönetim Sistemi (EYS) iç denetimleri planlandığı gibi 28 Kasım - 9 Aralık 2016

Detaylı

FAALİYET RAPORU ARALIK 2013

FAALİYET RAPORU ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU ARALIK 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi ISO 10002 Müşteri Şikayet Yönetim Sistemi Gözetim Denetimi 26 Aralık 2013 tarihinde Belgelendirme

Detaylı

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2014

FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2013 yılı faaliyetleri 08 Şubat 2014 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda orta

Detaylı

FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2015

FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Birim Faaliyetleri Yıllık Değerlendirme Toplantısı; Birimlerin 2015 yılı ilk altı aylık faaliyetleri, 25 Temmuz 2015 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük

Detaylı

FAALİYET RAPORU KASIM 2015

FAALİYET RAPORU KASIM 2015 FAALİYET RAPORU KASIM 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU MART 2014

FAALİYET RAPORU MART 2014 FAALİYET RAPORU MART 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı; 2013 yılı Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı 03 Mart 2014 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Toplantı Salonunda Genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU NİSAN 2014

FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 FAALİYET RAPORU NİSAN 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimleri; Shell Global Solutions, tarafından gönderilen değerlendirme anketi doldurularak gönderildi. EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ ERP (Kurumsal

Detaylı

FAALİYET RAPORU NİSAN 2015

FAALİYET RAPORU NİSAN 2015 FAALİYET RAPORU NİSAN 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ EYS Bilgilendirme Eğitimi 14 Nisan 2015 tarihinde İZAYDAŞ Genel Müdürlük Binası toplantı salonunda entegre yönetim sistemi standardları hakkında genel

Detaylı

FAALİYET RAPORU NİSAN 2013

FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 FAALİYET RAPORU NİSAN 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Risk Analizleri; Çalışmalar, Risk Analizi ve Değerlendirme Prosedürü (PR-15) ve Risk Analizi Güncelleme Planı 2013 doğrultusunda İSG Şefi koordinasyonuyla,

Detaylı

ÖZET FAALİYET RAPORU OCAK 2017

ÖZET FAALİYET RAPORU OCAK 2017 ÖZET FAALİYET RAPORU OCAK 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Kalitest Gözetim Denetimi İZAYDAŞ ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi uygulamaları gözetim denetimi, 3 Ocak 2017 tarihinde belgelendirme

Detaylı

KASIM 2012 FAALĠYET RAPORU

KASIM 2012 FAALĠYET RAPORU KASIM 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği Hedefler; 2013 yılına ait kurumsal hedeflerin revizyonu ve bütçe iliģkilendirmesi için birimlerden 2013 yılı birim hedefleri alındı. Sayfa 2 EYS Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU MART 2013

FAALİYET RAPORU MART 2013 FAALİYET RAPORU MART 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Tedarikçi Denetimleri; 14.03.2013 tarihinde Albar Kimya tedarikçi denetimi kapsamında ziyaret edildi. 28.03.2013 tarihinde İstanbul Ticaret tedarikçi

Detaylı

FAALİYET RAPORU EKİM 2014

FAALİYET RAPORU EKİM 2014 FAALİYET RAPORU EKİM 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Müşteri Denetimleri; İkinci taraf denetim kapsamında Neutec İlaç yetkilileri 24 Ekim 2014 tarihinde tesisimizi ziyaret ederek, uygulamalarımızın kalite,

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. EKĠM 2011 FAALĠYET RAPORU 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri EYS Yönetim Temsilciliği Aylar Eğitim Tanımı Eğitim Tipi (İç/Dış) Statü Tarih Süre (saat)

Detaylı

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2015

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2015 FAALİYET RAPORU EYLÜL 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2013

FAALİYET RAPORU MAYIS 2013 FAALİYET RAPORU MAYIS 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İlkeler Revizyonu Daha önce yayınlanmış olan İZAYDAŞ İlkeleri, revize edilerek İlke ve Değerler olarak Genel Müdür onayıyla yayınlanmıştır. EYS YÖNETİM

Detaylı

ARALIK 2012 FAALĠYET RAPORU

ARALIK 2012 FAALĠYET RAPORU ARALIK 2012 FAALĠYET RAPORU EYS Yönetim Temsilciliği Hedefler; 2013 yılına ait kurumsal hedeflerin revizyonu ve bütçe iliģkilendirmesi için birimlerden 2013 yılı birim hedefleri alındı. 26.01.2013 tarihli

Detaylı

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2014

FAALİYET RAPORU EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU EYLÜL 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı; 2014 yılı ilk 6 ayının değerlendirildiği YGG İzleme toplantısı üst yönetimin katılımıyla 18 Eylül 2014 tarihinde

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

FAALİYET RAPORU OCAK 2014

FAALİYET RAPORU OCAK 2014 FAALİYET RAPORU OCAK 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Stratejik Planlama Çalışması Stratejik Planlama Çalışması kapsamında 21 Ocak 2014 tarihinde TVK Danışmanlık firması katılımıyla Genel Müdür Yardımcıları

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2013 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ ISO 10002 MüĢteri ġikayet Yönetim Sistemi Eğitimi 04 Haziran 2013 saat 15:00 15:30 arasında müşteriyle irtibatta olan birim yönetici ve çalışanlarına

Detaylı

FAALİYET RAPORU EKİM 2015

FAALİYET RAPORU EKİM 2015 FAALİYET RAPORU EKİM 2015 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN EVSEL AMBALAJ ATIĞI MİKTARI AY TOPLAM (KG) 2014 YILI 26.320 OCAK 2.780 ŞUBAT 2.140 MART 1.840 NİSAN 2.560 MAYIS 2.540 HAZİRAN

Detaylı

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2011 FAALĠYET RAPORU

ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2011 FAALĠYET RAPORU ĠZMĠT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDĠRME A.ġ. OCAK 2011 FAALĠYET RAPORU OCAK 2011 FAALĠYET RAPORU Yönetim Sistemleri ġefliği Genel Müdürlük Yönetim Sistemleri ġefliği 2011 Yılı Eğitim Faaliyetleri

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA ATIKLARI İÇİN BİYOGAZ TESİSLERİ Ahmet Musluoğlu BĠYOENERJĠ DERNEĞĠ Yönetim Kurulu II. BaĢkanı ahmet.musluoglu@biyoder.org.tr HOCHREITER BĠYOGAZ A.ġ.& BGA Enerji Yatırım A. ġ.

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2014

FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2014 FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetim; İç Denetimler 09 Haziran 2014 20 Haziran 2014 tarihleri arasında planlandığı gibi gerçekleştirildi. EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ Dış Denetimler;

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2014

FAALİYET RAPORU MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU MAYIS 2014 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ 29 Mayıs 2014 tarihinde İSTAÇ A.Ş. ile Benchmarking (Kıyaslama) uygulamasıyla ilgili ilk çalışma yapıldı. Endüstriyel Atık talep, teklif ve kabul süreçlerindeki

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1

2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makina İkmal Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 2010 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 1 2010 YILI MAKİNA İKMAL DAİRE BAŞKANLIĞI 01 OCAK-30 HAZİRAN

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Mayıs - Ekim 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ. SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi Genel Sınav Raporu ZONGULDAK 2015 ÖNCE EMNİYET SSP900 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GENEL SINAV RAPORU Yöneten: Yrd. Doç.

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

HAZĠRAN 2012 FAALĠYET RAPORU (ÖZET)

HAZĠRAN 2012 FAALĠYET RAPORU (ÖZET) HAZĠRAN 2012 FAALĠYET RAPORU (ÖZET) EYS Yönetim Temsilciliği QDMS ĠyileĢtirme; QDMS iyileģtirme amaçlı üst versiyona geçiģ ile ilgili aktarımlar tamamlanmıģ olup programın yeni versiyonu Haziran 2012 itibarı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

FAALİYET RAPORU MAYIS 2017

FAALİYET RAPORU MAYIS 2017 FAALİYET RAPORU MAYIS 2017 EYS YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ İç Denetim 22 Mayıs 02 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kapsamındaki iç denetim açılış toplantısı

Detaylı

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ²

AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Çevre Danışmanlık Firmasının İsmi ve Logosu AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU ¹ ² Tetkik Tarihi : Tetkik Saati : A - İŞLETME BİLGİLERİ Adı Adresi Faaliyet Konusu ÇKAGİLHY Kapsamındaki Yeri ÇED Mevzuatına Göre

Detaylı

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)

İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ) ĠĢletme Logosu (varsa) İŞLETMENİN ADI (İŞLETMENİN ADRESİ)...... FAALİYETİ/FALİYETLERİ İŞ AKIM ŞEMASI/ŞEMALARI VE PROSES ÖZETİ/ÖZETLERİ Hazırlayan (Unvan) Tarih İŞLETMELERİN FAALİYET KONULARI FARKLI OLSA

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yöneticisi :Talep ve sözleģmelerin standart bir formatta hazırlanmasından ve Kalite Yönetim Sistemine uygunluğunun sağlanmasından sorumludur. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı müģterilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karģılıklı olarak imzalanacak olan sözleģmelerin Ģartlarının belirlenmesi için takip edilecek yol

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi. Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Faaliyet Değerlendirilmesi Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ocak-Kasım 2015 O İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirilmesi Yönetmeliği

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR)

GEÇERLİ DOKÜMAN LİSTESİ (FORMLAR) Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Çizelgesi FR-01 01.02.2001 4 26.11.2011 Kaynak eklendi. Tedarikçi Değerlendirme FR-02 31.03.2005 2 23.12.2010 Onaylı Tedarikçi Performans Takip FR-03 31.01.2006 4 27.12.2011

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç EGE ÜNİVERSİTESİ TEHLİKELİ ATIK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Rektörlüğü sorumluluk alanı içinde bulunan eğitim, öğretim,

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI

ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ. YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI T.C. BURSA VALĠLĠĞĠ Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ĠLKÖĞRETĠM VE ORTA ÖĞRETĠM OKULLARI ĠÇĠN SĠVĠL SAVUNMA KULÜBÜ YILLIK ÇALIġMA PROGRAMI BURSA AYLAR 1. Okul Sivil Savunma Kulübü tanıģma toplantısı 2.

Detaylı

Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140 Nilüfer/BURSA. E-mail nakcakoca@riskmed.com.tr Web www.riskmed.com.tr

Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140 Nilüfer/BURSA. E-mail nakcakoca@riskmed.com.tr Web www.riskmed.com.tr KiĢisel Bilgiler : Adı Soyadı Mesleği NĠLÜFER AKÇAKOCA ÇEVRE MÜHENDĠSĠ-KALĠTE UZMANI VE EĞĠTMENĠ Doğum Tarihi 11.10.1979 Doğum Yeri BURSA YazıĢma Adresi Minareli ÇavuĢ Mahallesi Mete Sokak No:21/1 16140

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

10. Yıl EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

10. Yıl EĞİTİM VE DANIŞMANLIK 2012 YILI GENEL KATILIMA AÇIK EĞĠTĠM PROGRAMI OCAK 2012 ISO 50001 Enerji Yönetimi 20 Ocak 1000 TL+ KDV Etik Yönetimi Eğitimi 19 Ocak 1000 TL+ KDV Ürün- Pazar GeliĢtirme ve Konumlandırma Stratejileri Eğitimi

Detaylı