HASILAT STANDARDINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASILAT STANDARDINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER;"

Transkript

1 HASILAT STANDARDINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER; UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat-Revenue from Contacts with Customers Standardı nın Getirdikleri 1. GİRİŞ UMS 18 Hasılat standardının değiştirilmesine dönük olarak Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu((Financial Accounting Standards Board FASB) ile, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu(International Accounting Standards Board IASB)'nun hasılat standartlarının yakınlaştırılmasına ilişkin birlikte yaptığı ve yaklaşık 5 yıldır devam eden çalışmalarda 2014 yılında netice alınmış ve Mayıs 2014 de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardı yayımlanmıştır. Bu standardın gelirin finansal raporlamasını iyileştirmesi global olarak finansal tabloların mukayese edilebilirliğini sağlaması beklenmektedir 1. UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardı, UMS 18 Hasılat ve UMS 11 İnşaat Sözleşmeleri Standardlarını ve ilgili yorumlarını 2 yürürlükten kaldıracak olup, UFRS 15, 1 Ocak 2017 tarihinde ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanacaktır. UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardı, UMS 18 Hasılat Standardının pek çok unsurunu içermekle birlikte, gelirin tanımını değiştiren, daha önce detaylı olarak değerlendirilmemiş((örneğin hizmet geliri ve sözleşme değişiklikleri) önemli yenilikler getirmektedir. Yeni standardın temel prensibi, şirketlerin geliri mal veya hizmetleri müşterilerine şirketin bu mal veya hizmetleri devretmesi karşılığında hak kazanmayı beklediği bedeli yansıtacak şekilde muhasebeleştirmeleridir. 3 Ayrıca yeni standardın, hasılatın istisnai türdeki uygulamalarının tanımlanmasına ve muhasebeleştirilmesine ve finansal tablo dipnotlarında yatırımcıların gelir hakkında daha iyi bir düzeyde bilgilendirilmesine ilişkin detaylı hükümler içerdiği görülmektedir. 1 UFRS 15 Basın Duyurusu, 2 UFRS 15 aşağıdaki standart ve yorumların yerini alacaktır: o TMS 18 Hasılat, o TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri, o TMS Yorum 31 Hasılat-Reklam Hizmetleri İçeren Takas(Barter) İşlemleri o TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları o TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları o TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri 3 UFRS 15 Basın Duyurusu(2014) 1

2 UFRS 15 ayrıca, mevcut UFRS 18 Hasılat standardının yeterli cevap veremediği çoklu unsurlu anlaşmalar, değişken fiyatlama, iade hakları, garantiler ve lisanslama gibi alanlarda da açıklamalar getirdiği görülmektedir. Standardın yürürlüğe girmesiyle birlikte, özellikle gayrimenkul, Telekom ve IT, performansa dayalı veya şarta bağlı ücretlerin yaygın olduğu varlık yönetimi, yasal ve profesyonel hizmetler, perakende gibi sektörleri etkilemesi beklemektedir. 2. MEVCUT UMS 18 HASILAT STANDARDININ EKSİK KALAN YÖNLERİ Hasılat konusunda neden yeni bir standarda ihtiyaç duyulduğuna ilişkin yapılan değerlendirmelerde, iki konu öne çıkmaktadır 4. Bunlardan birincisi, mevcut hasılat standardının gelirin tanımlanması konusunda ve kamuyu aydınlatma açısından dipnotlarda açıklanan bilgiler açısından yetersiz kalmasıdır. UMS 18 Hasılat Standardı gelirin yeterli bir tanımını yapmamakta; örneğin, Çok Unsurlu İşlemlerin muhasebeleştirilmesi, gibi pek çok önemli konuda yeterli açıklama getirmemekte ve karmaşık işlemlerde yetersiz kalmaktadır. Buna mukabil, Amerikan standartları gelirin tanımına ilişkin detaylı ve bazen tereddüt yaratabilecek açıklamalar getirmekte, bu nedenle bazı şirketler gelirin tanımında UMS 18 de yetersiz kalan konularda Amerikan muhasebe standartlarına başvurmaktadırlar. Bu şekildeki uygulama farklılıkları ekonomik olarak benzer olan bir çok işlemde hasılatın farklı esaslara göre muhasebeleştirilmesine yol açmakta ve her yeni tür işlemde öncekinden farklı muhasebeleştirme uygulamalarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. İkinci bir konu, mevcut UMS 18 Hasılat Standardı nın da kamuyu aydınlatma zorunluluklarının yetersiz kalınmasıdır. Yaygın kanaate göre, finansal tablo dipnotlarında gelir hakkındaki bilgiler yetersiz açıklanmakta olup, bu açıklamalar finansal tablolardaki diğer unsurlarla uyumlu olmayabilmektedir. 3. UFRS 15 STANDARDININ GETİRDİKLERİ UFRS 15 in mevcut hasılat standardındaki eksiklikleri gidererek özellikle aşağıdaki konularda gelirin muhasebeleştirilmesine katkıda bulunması ve dipnotlarda yeterli açıklamanın yapılmasını sağlaması beklenmektedir; Müşterilerle yapılan sözleşmelerden elde edilecek gelirlerin karşılaştırılabilirliğini sağlaması, Gelirin muhasebeleştirilmesi ile ilgili olarak her bir farklı olayda yorum yapılmasını gerektirmeyecek bir şekilde gelirin tanımlanmış olması, ve dipnotlarda yeterli ölçüde kamunun aydınlatılması 4 Project Summary UFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, Projects/IASB-Projects/Revenue-Recognition/Documents/UFRS-15/Revenue-from-Contracts-Project-summary- Feedback-Statement-May-2014.pdf, 2

3 UFRS 15 standardında gelirin tanımlanmasına ilişkin daha detaylı tanımlamalar yapılmakta, ayrıca dipnotlarda sözleşmelere ilişkin detaylı bilgiler verilerek yatırımcıların işletmenin gelirleri hakkında detaylı değerlendirmeler yapmasına imkan verilmekte; dipnotlarda şirketlerin yatırımcıların gelirin belirsizliği, zamanlaması ve doğasını anlayabilmelerini teminen, gelirleri ile ilgili yaptıkları sözleşmeler hakkında sayısal ve niteliksel bilgiler içeren detaylı bilgilerin açıklanması ve bu suretle yatırımcıların şirketin gelirlerinin doğasını, zamanlamasını ve olası belirsizlikleri daha iyi anlayabilmeleri mümkün olacaktır. UFRS 15 ayrıca, mevcut UFRS 18 Hasılat standardının yeterli cevap veremediği çoklu unsurlu anlaşmalar(multiple-element arrangements), değişken fiyatlama(variable pricing), iade hakları (rights of return), garantiler ve lisanslama(warranties and licensing) gibi alanlarda da açıklamalar getirdiği görülmektedir Standardın Kapsamı: Standardın kapsamında aşağıdakiler hariç olmak üzere, müşterilerle yapılan tüm sözleşmeler yer almaktadır; IAS 17 Kiralama İşlemleri kapsamında yer alan kiralama sözleşmeleri, UFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri kapsamında yer alan sigorta sözleşmeleri, Finansal araçlar ve diğer sözleşmesel hak ve yükümlülükler (UFRS 9,UFRS 10 UFRS 11 IAS 27 VE IAS 28) Aynı faaliyet dalındaki işletmelerin, müşterilerine veya potansiyel müşterilerine yapılan satışları kolaylaştırmak için yaptıkları parasal olmayan takaslar Buna göre Standardın kapsamına aşağıdaki konular girmektedir; Müşterilerle yapılan gelir sözleşmeleri içinde yer alan aşağıdaki konular; -Mal Satışları -İnşaat Sözleşmeleri de dahil olmak üzere hizmet verme -Fikri mülkiyet haklarının tescili Takas edilemeyecekler hariç olmak üzere, parasal olmayan varlıkların takası 3

4 IFRS 15 İN KAPSAMI IFRS 15 İN KAPSAMI NDA DEĞİL IAS 17 Kiralama İşlemleri kapsamında yer alan kiralama sözleşmeleri, IFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri kapsamında yer alan sigorta sözleşmeleri, Finansal araçlar ve diğer sözleşmesel hak ve yükümlülükler (IFRS 9,IFRS 10 IFRS 11 IAS 27 VE IAS 28) Aynı faaliyet dalındaki işletmelerin, müşterilerine veya potansiyel müşterilerine yapılan satışları kolaylaştırmak için yaptıkları parasal olmayan takaslar Müşterilerle yapılan gelir sözleşmeleri içinde yeralan aşağıdaki konular; -Mal Satışları -İnşaat Sözleşmeleri de dahil olmak üzere hizmet verme -Fikri mülkiyet haklarının tescili Takas edilemeyecekler hariç olmak üzere parasal olmayan varlıkların takası IFRS 15 İN KAPSAMIN DA 3.2. Gelirin Tanımlanması: Gelirin tanımlanması önemli bir konudur. Geliri ne zaman tanımlanacağına ilişkin soruya verilecek cevap tek bir malı sattığınız zaman basit gibi görülmekle birlikte, uzun vadeli sözleşmelere veya bazı hizmet türlerine girildiği zaman gelirin tanımlanması zorlaşmaktadır. Bu nedenle geliri tanımlamak için bazı kurallara ihtiyaç vardır. UFRS 15, gelirin tanımlanması kurallarını tamamen değiştirmiştir. UFRS 15 ne zaman ve ne kadar gelir tahakkuk ettirilmesi gerektiği konusunda detaylı bir çerçeve çizmektedir. Bu çerçevenin temel prensibi bir şirketin müşteriye mal veya hizmetlerin el değiştirmesinde satıcı şirketin hak kazanmayı beklediği miktarı yansıtan müşteriye taahhüt edilen malların veya hizmetlerin geliri bu tahakkuk ettirilmesi gerektiğidir. Yeni standart, gelirin tanımını diğer unsurların yanında belli bir nokta da mı belirli bir zaman dilimi içinde mi belirlenmesi gerektiği kriterini değiştirmektedir. UFRS 15 e uyum sağlamak için gelirin ne şekilde tahakkuk edileceğinin değerlendirilmesinde beş aşamalı bir süreç izlenmesi gerekmektedir. 4

5 Gelirin Tanımlanması İçin Gereken 5 Aşama Müşteri İle Yapılan Sözleşmenin(Sözleşmelerin) Tanımlanması Sözleşmedeki Ayrı Edim Yükümlülüklerinin Tanımlanması İşlem Fiyatının Belirlenmesi İşlem Fiyatının Ayrı Ayrı Edim Yükümlülüklerine Dağıtılması Her Bir Edim Yükümlülüğü Yerine Getirildiğinde Gelirin Muhasebeleştirilmesi Bir Müşteri İle İmzalanan Sözleşmenin Tanımlanması Satış işleminin dayandığı sözleşmenin analizi satış işleminin uygun bir şekilde muhasebeleştirilmesi açısından gereklidir. Satış sözleşmeleri satış işleminin tamamlanıp tamamlanmadığına dair en önemli kanıtı sağlarlar. UFRS 15, sözleşmeyi iki veya daha fazla taraf arasındaki denetlenebilir hak ve yükümlülükler yaratan bir antlaşma olarak tanımlar ve her sözleşmede bulunması gereken kriterleri belirler. Buna göre, sözleşmeler yazılı, sözlü veya alışılagelmiş pek çok ticari uygulamada görüldüğü gibi zımnen yapılmış olabilir. Bu başlık altında düşünülmesi gereken bir diğer konu, sözleşmelerin birleştirilmesine ve tek bir sözleşme olarak muhasebeleştirmesine izin verilmesi ve sözleşme değişikliklerinin nasıl muhasebeleştireceği konularına da açıklık getirilmesidir: a) Sözleşmelerin Birleştirilmesi; Standart, bir müşteri ile yapılan tek bir sözleşmeye uygulanır. Bununla birlikte bazı durumlarda hasılatın tutarı ve zamanlaması işletmenin sözleşmeleri birleştirip birleştirmediğine ya da ayrıştırıp ayrıştırmadığına bağlı olabilir. Bazı durumlarda da bir satış işlemi ile ilgili olarak birden fazla sözleşme söz konusu olduğu halde, özün önceliği kuralı gereği bu sözleşme tek bir sözleşme imiş gibi ele alınabilir. Bir işletme, yakın veya aynı zamanda yaptığı ve aşağıdaki kriterleri karşılayan iki veya daha fazla sözleşmeyi tek bir sözleşme olarak kabul etmek durumundadır Sözleşmelerin tek bir ticari amaç için bir bütün halinde müzakere edilmesi Bir sözleşmede ödenen fiyatın diğer sözleşmedeki yükümlülüğün yerine getirilmesine veya fiyatına bağlı olması, 5

6 Mal veya hizmetlerin sözleşmelere göre tek bir edim yükümlülüğüne bağlı olarak transfer edilmesi Sözleşme fiyatları karşılıklı olarak birbirine bağlı ise, iki veya daha fazla sözleşme birleştirilir ve tek bir sözleşme olarak dikkate alınır. b) Sözleşme Değişiklikleri; Sözleşme tarafları arasında sözleşmenin fiyatında ya da sözleşme konusunda bir değişiklik üzerinde anlaşmaya varılırsa sözleşme değişikliği yapılır. Sözleşme değişikliğinin muhasebeleştirilmesi değişikliğin ayrı bir sözleşme olarak muhasebeleştirilip muhasebeleştirilmediğine bağlı olarak değişir Sözleşmedeki Edim Yükümlülüklerinin Tanımlanması Gelirin tahakkukunda, birinci aşamadaki müşteri ile yapılan sözleşme tanımlandıktan sonra, ikinci aşamada o sözleşme ile ilgili ayrı edim yükümlülüklerinin(sözleşme gereği karşılanması gereken performans yükümlülükleri) tanımlanması gerekir. İşletmelerin bu aşamada sözleşmelere bakarak ayrı edim yükümlülüklerinin olup olmadığını incelemeleri gerekir. Edim yükümlülüğü UFRS 15 in önemli bir unsurudur. Edim yükümlülüğü (Performance Obligations) müşteri ile yapılan sözleşme gereğince müşteriye ayrı bir mal veya hizmet veya mal veya hizmetler demetini veya ayrı mal ve hizmetler serisini(temelde aynı olan ve belirlenmiş bir kriteri karşılayan) transfer etme vaadidir. Bir işletmenin ayrı edim yükümlülüklerini, bir mal veya hizmetin bağımsız olup olmadığını değerlendirmek suretiyle belirlemesi gerekmektedir. Bir mal veya hizmet bağımsız değilse, işletme, bağımsız bir mal veya hizmet paketini tanımlayana kadar, söz konusu mal veya hizmeti taahhüt edilen diğer mal veya hizmetler ile birleştirir. 6

7 Ayrılabilirliğin Tanımı Müşteri mal veya hizmetlerden yararlanmakt adır. Diğer sözleşme yükümlülükler inden ayrılabilir şekilde tanımlanmıştır Ayrılabilir Kaynak:Grant ThorntonSpecialEditionOn Revenue June 2014 Bir mal veya hizmetin ayrı olup olmadığının belirlenmesinde şirketin müşterinin bu mal ve hizmetten müşterinin kullanımına hazır tutulan başka bir kaynaktan yararlanmak suretiyle mi tek başına mı istifade ettiğine bakılmaktadır. Şirket ayrıca, şirketin mal ve hizmetleri diğer tarafa transfer etme vaadinin sözleşmedeki diğer unsurlardan ayrılıp ayrılmadığına da bakmak zorundadır. Örneğin bir inşaat işinde müşteri tuğla ya da briket satışından ve bu satışla ilgili verilecek işçilik hizmetinden ayrı ayrı yararlanabilir. Sözleşmede şirket müşteriye duvar inşa etme işi içinde tuğla satma ve işçilik hizmeti verme işini birlikte vermeye taahhüt etti ise, bu mal ve hizmet satışı ayrı ayrı sayılamayacaktır. Bu durumda şirketin duvar inşaatında tuğla örmek üzere tek bir edim yükümlülüğü olacaktır İşlem Fiyatının Belirlenmesi: İşlem fiyatı, bir sözleşmeye dayanarak işletmenin mal ve hizmetlerin transferi karşılığında işletmenin müşteriden almayı beklediği üçüncü taraflar adına toplanmış olan tutarlar(örneğin satış vergileri) hariç tutulmak üzere belirlenen bedel olarak tanımlanır. İşlem fiyatı belirlenirken aşağıdaki faktörlerin etkileri dikkate alınmalıdır: Değişken bedel Değişken bedel üzerindeki kısıtlamalar Paranın zaman değeri 5 Project Summary UFRS 15 Revenue from Contracts with Customers,s.4 Projects/IASB-Projects/Revenue-Recognition/Documents/UFRS-15/Revenue-from-Contracts-Project-summary- Feedback-Statement-May-2014.pdf, 7

8 Nakit olmayan bedel Müşteriye ödenebilecek bedel Birçok sözleşmede işlem fiyatı sabit bir tutar olarak belirlendiği ve ödemenin de sözleşme gereğince teslimi taahhüt edilen mal veya hizmetlerin transferi sırasında veya transferine yakın bir zamanda yapıldığı için kolaylıkla belirlenebilir. Ancak bazı durumlarda işlem fiyatı ile ilgili olarak yukarıda belirtilen değişken veya nakit dışında bir edimin teslimi gibi unsurları dikkate almak gerekmektedir. Bu tip durumlarda işlem fiyatının her bir raporlama döneminde tahmin edilmesi gerekir İşlem Fiyatının Ayrı Edim Yükümlülüklerine (Sözleşmedeki Performans Yükümlülüklerine) Dağıtılması: UFRS 15 e göre işletme, işlem fiyatını tüm ayrı edim yükümlülüklerine, sözleşmenin başlangıcında, her bir edim yükümlülüğü çerçevesindeki mal veya hizmetin bağımsız satış fiyatı oranında dağıtır. Tek başına satış fiyatı işletmenin söz verdiği mal veya hizmeti müşteriye satacağı fiyat olup, bu konudaki en iyi örnek, varsa işletmenin benzer koşullardaki benzer müşterilerine uyguladığı gözlemlenebilir satış fiyatıdır. Eğer tek başına satış fiyatı gözlemlenebilir değil ise, işletmenin tahmin yapması gerekmektedir. Bağımsız satış fiyatları tahmin edilirken, gözlemlenebilir girdilerin kullanımı maksimize edilir ve tahmin yöntemleri benzer özellikteki mal ve hizmetler ve müşteriler için tutarlı olarak uygulanır. UFRS 15 tarafından zorunlu tutulmamakla birlikte, tek başına satış fiyatının tahmininde uygun tahmin yöntemleri aşağıdakiler olabilecektir; Düzeltilmiş Piyasa Değerlendirmesi Yaklaşımı Beklenen Maliyet Artı Kar Yaklaşımı Artık Değer Yaklaşımı Her Bir Edim Yükümlülüğü Yerine Getirildiğinde Gelirin Muhasebeleştirilmesi UFRS 15 uyarınca, gelir müşteriye taahhüt edilen mal veya hizmet transfer edilerek edim yükümlülüğü yerine getirildiğinde, muhasebeleştirilir. Bir mal veya hizmet, müşteri, söz konusu mal veya hizmetin kontrolünü ele geçirdiği zaman transfer edilmiş olur. Müşterinin temelde söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili olarak tüm kalan faydaları elde etme imkanına sahip olduğunda o mal veya hizmetin kontrolünü ele geçirmektedir. Kontrol kavramı içerisinde varlığın sahibi tarafından başkalarının kullanımı ve fayda 8

9 sağlamasının engellenebilir olması söz konusudur. Varlığın faydaları varlıktan pek çok şekilde doğrudan veya dolaylı olarak elde edilebilecek olan potansiyel nakit akışlarıdır. Müşterinin, mal veya hizmetin kullanımını yönetme ve söz konusu mal veya hizmetten fayda sağlama imkânına sahip olması, yasal mülkiyete sahip olması, mal üzerindeki zilyetliğe sahip olması ve mal veya hizmetin tasarımı veya işlevinin müşteriye özel olması söz konusu mal veya hizmetin kontrolünü müşterinin ele geçirdiğine dair göstergelerdendir. Modelde önemli nokta bazı edim yükümlülüklerinde kontrolün zaman içinde devredilirken, bazılarında edim yükümlülüğünün zaman içinde bir noktada yerine getirilmesidir. Zaman içinde edim yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için şirketin ne kadar gelirin tahakkuk ettirilmesi gerektiğine ilişkin edim yükümlülüğünün yerine getirilmesini ölçen uygun bir ilerleme ölçüsü belirlemelidir. İşletmenin bir sözleşme başlangıcı belirlemesi ve her bir edim yükümlülüğünün zaman içinde mi belli bir anda mı yerine getirilmesi suretiyle karşılandığını belirlemesi gereklidir. Kontrolün zaman içinde transfer edildiğine dair aşağıdaki üç koşuldan biri mevcutsa karar verilir. Bunlar; Müşteri malı yaratıldığı gibi veya niteliğinin artırıldığı gibi kontrol etmekte midir? Müşteri varlık kullanılırken fayda elde etmekte ve tüketmekte midir? Varlığın işletmeye alternatif bir kullanım imkanı var mıdır? 9

10 Transfer Zamanının Belirlenmesi Müşteri mali yaratıldığı gibi veya niteliğinin artırıldığı gibi kontrol etmekte midir? H Müşteri varlık kullanılırken fayda elde etmekte ve tüketmekte midir? E E Kontrol Zaman İçinde Transfer Edilir H Varlığın işletmeye alternatif bir kullanım imkanı varmıdır? H H E Varlığın Kullanılacağı Güne Kadar Ödeme Almak için Denetlenebilir Hakları Varmıdır? H Kontrol zaman içinde bir noktada transfer edilir. Kaynak:Grant ThorntonSpecial EditionOn RevenueJune 2014 UFRS 15 edim yükümlülüğünün tamamlanmasına doğru bir varlığın ilerlemesinin ölçülmesinde iki yöntem kullanmaktadır. Bunlar, Çıktı yöntemleri: Gelir doğrudan doğruya o güne kadar müşteriye transfer edilmiş mal veya hizmetlerin transfer edilecek toplam mal veya hizmetlere oranı bazında muhasebeleştirilir. Girdi yöntemleri: Gelir o güne kadar harcanan kaynakların (örneğin, tüketilen kaynakların, harcanan işçilik saatinin ve kullanılan makine saatinin maliyetinin) harcanması beklenen toplam kaynaklara oranı bazında muhasebeleştirilir. 4. YENİ STANDART EN FAZLA HANGİ SEKTÖRLERİ ETKİLEMEKTEDİR? UFRS 15 standardında gelirin kaydedilmesi ile ilgili olarak yukarıda bahsedilen beş aşama aynen takip edilecektir. Bunun dışında yeni standarddan en fazla etkilenmesi beklenen inşaat, perakende, bilişim ve yazılım sektörleri açısından önem arz eden hususlar aşağıda özetlenmektedir. 4.1.İnşaat Sektörü ile İlgili Beklentiler: UFRS 15 in inşaat sektöründe aşağıdaki konularda rehberlik etmesi beklenmektedir: Gelir zaman içinde mi tahakkuk ettirilebilir, yoksa işin tamamlanmasına mı bağlıdır? Paket hizmetler ne zaman ayrı bir performans yükümlülüğü sağlayacaktır? Sözleşme değişiklikleri mevcut veya gelecekteki sözleşmeler üzerinde nasıl bir etki yaratacaktır? 10

11 Aynı müşteri ile ikinci bir sözleşmeye girildiğinde orijinal sözleşme üzerindeki gelir etkisi ne olacaktır? Gerçekleşen Maliyet Modeli (cost to cost method) kullanarak performans tahmin edileceği zaman hangi maliyetler dahil edilmelidir? Teşvik ödemeleri nasıl hesaplanmalıdır? Sözleşmelerle ilgili elde etme maliyetleri aktifleştirilmeli midir, gider olarak mı kaydedilmelidir? 4.2.Perakende Sektörü İle İlgili Beklentiler: Perakende sektörü açısından bakıldığında UFRS 15 gelirin tanımlanmasına ilişkin aşağıdaki konulara cevap vermesi beklenmektedir: Müşteri devamlılık programlarının mevcut satışlar ve hasılat üzerindeki etkisi ne olacaktır? Hediye kart satışlarından elde edilen gelirin erken ödeme etkisi nasıl olacaktır? Üstlenilen kurulum hizmetleri yükümlülükleri ayrı bir edim yükümlülüğü getirir mi ya da bu hizmetler ürün satışı ile birlikte mi değerlendirilmelidir? Standart ve uzatılmış garantiler nasıl uygulanmalıdır? Müşteri kazanç ve iade hakları geliri nasıl etkileyecektir? İade edilemez ön ödeme ücretleri alındığında hasılat olarak kaydedilebilir mi? 4.3.Yazılım Sektörü İle İlgili Beklentiler Yazılım sektörü açısından bakıldığında UFRS 15 gelirin tanımlanmasına ilişkin aşağıdaki konulara cevap vermesi beklenmektedir: Var olan yazılımın yüklenmesi ve satış sonrası destek hizmetleri ilgili yazılımın satışından ayrı olarak düşünülebilir mi? Zamana dayanan lisans (time-based license) geliri belirli bir zaman içinde mi yoksa zamana dayanarak mı gelir kaydedilmelidir? Aynı müşteri ile ikinci bir sözleşme yapıldığı zaman orjinal sözleşme üzerindeki geliri ne zaman etkileyecektir? Yazılım ve hizmetlerden oluşan bir pakette toplam fiyat bireysel edim yükümlülüklerine nasıl dağıtılacaktır? Lisans başlamadan önce gelir tanımlanabilir mi? Servis sağlayıcıların kaynak sunucu üzerinde kurulan yazılım(saas) sevkiyat modellerinde lisans ve altyapı kullanım hizmeti ayrılabilir mi? Kullanım hakkına dayalı fiyatlama içeren yazılım satışları nasıl gelir kaydedilmelidir? 5. DEĞERLENDİRME 11

12 Bir işletme için hasılatın doğru gösterimi işletmenin performansının doğru olarak anlaşılması açısından en önemli konulardan biridir. Halihazırda geçerli olan UFRS 18 Hasılat standardı, UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardının aksine, gelirin tahakkukuna ilişkin detaylı hükümler içermemekte ve farklı olaylarda yorum gerektiren hususlar nedeniyle benzer işlemlerde farklı muhasebeleştirme uygulamalarına yol açmaktadır. UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardının IASB nin düzenlemesi ile Amerikan finansal raporlama standartları arasında uzun yıllardır devam eden farklı uygulamaları çözmesi beklenmektedir. UFRS 15 mevcut hasılat standardına göre gelirini tanımlanmasına ve açıklanmasına ilişkin daha detaylı hükümler içermektedir. Bu standardın yürürlüğe girmesi ile birlikte örneğin basit perakende işlemlerde standardın pek bir etkisinin olması beklenmemekle birlikte, uzun dönemli hizmet sözleşmeleri ile, çok unsurlu anlaşmalarda şirketin gelirin tanımlanması ve zamanlaması konularını muhasebeleştirilmesinde önceki uygulamalara göre farklılıklarla karşılaşacağı tahmin edilmektedir. 12

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Hasılat ve Kiralama Standartları Değişiyor, UFRS 15 ve UFRS 16'ya Hazır mısınız?

Hasılat ve Kiralama Standartları Değişiyor, UFRS 15 ve UFRS 16'ya Hazır mısınız? Hasılat ve Kiralama Standartları Değişiyor, UFRS 15 ve UFRS 16'ya Hazır mısınız? www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu 15 Aralık 2016 Hasılat ve Kiralama Standartları değişiyor UFRS 15 ve UFRS 16

Detaylı

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 15 GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GAYRİMENKUL İNŞAAT ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları Yorumu 31/12/2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 08/01/2009

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

Proceedings July 25-27, 2017; Paris, France

Proceedings July 25-27, 2017; Paris, France Changes Of Revenue Standard And Sectoral Effects Within The Framework Accountıng And Reportıng Standards: A Research On Explanations Of Retail Sector Companies Selin Coşkun 1, Şule Kırkık 2 Abstract Revenue

Detaylı

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek

İçerik. Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek TMS 18 HASILAT İçerik Giriş Amaç Kapsam Hasılatın Ölçümü İşlemin Ayrıştırılması Mal Satışı Hizmet Sunumu Faiz, İsim Hakkı ve Temettüler Dipnot Açıklamaları Örnek 2 Giriş TMS 18, ilk defa 09/12/2005 tarihinde

Detaylı

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar 30 Haziran 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek

Detaylı

Sirküler Rapor /64-1

Sirküler Rapor /64-1 Sirküler Rapor 17.02.2014/64-1 VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14) YAYIMLANDI ÖZET : Vergi ve Vergi Benzeri

Detaylı

TFRS Bülten. 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

TFRS Bülten. 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr TFRS Bülten 30 Haziran 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Temmuz 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI

TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI TMS 18 HASILAT 1. KAPSAMI Bu standart aşağıdaki işlem ve olaylardan kaynaklanan hasılatın a) Mal satışları b) Hizmet sunumları ve c) İşletme varlıklarının başkaları tarafından kullanılmasından sağlanan

Detaylı

UFRS Bülten. 30 Haziran 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 30 Haziran 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 30 Haziran 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Temmuz 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Finansal Raporlamaya Bir Bakış

Finansal Raporlamaya Bir Bakış Finansal Raporlamaya Bir Bakış www.pwc.com.tr 15. Çözüm Ortaklığı Platformu UFRS Dünyasındaki değişiklikler Harekete geç Finansal raporlamaya bir bakış Regülasyondaki gelişmeler ve diğer sıcak konular

Detaylı

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 2005 e Doğru Uluslararası Finansal PwC Raporlama Standartları Program UFRS ilerleme projesi ( improvements project ) Yeni standartlar (UFRS 1,2,3,4,5) UMS 32, UMS 36, UMS 38 ve UMS 39 daki değişiklikler

Detaylı

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17

Tebliğ. İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) Hakkında Tebliğ Sıra No: 17 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; ilişkili taraf açıklamalarına

Detaylı

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Eylül 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar 30 Eylül 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek yeni

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2017 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Şubat 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Şubat 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Şubat 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yürürlük tarihi: Yeni standart 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayan

Detaylı

URFS Bülten. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Kasım Hasılat Standardı değişti ve uygulama için sadece 13 ay kaldı.

URFS Bülten. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Kasım Hasılat Standardı değişti ve uygulama için sadece 13 ay kaldı. www.pwc.com.tr URFS Bülten Yeni Hasılat Standardı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Kasım 2014 Hasılat Standardı değişti ve uygulama için sadece 13 ay kaldı. Belki içinizden «Ne olmuş

Detaylı

UFRS 16 Kiralama işlemleri

UFRS 16 Kiralama işlemleri Ocak 2017 UFRS 16 işlemleri Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından Ocak 2016 da UFRS 16 İşlemleri standardı yayınlanmıştır. UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili yorumların yerine geçecek olan

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI TMS-18 HASILAT İçindekiler O Standardın Amacı ve Kapsamı O Standartla İlgili Kavramlar O Standardın Getirdikleri O Hasılatın Ölçülmesinde Genel İlkeler O Mal Satışından Elde

Detaylı

İşletme Birleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

İşletme Birleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 3 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 3.47 UFRS 3.50 UFRS 3.50 UFRS 3.62 UFRS 3.62 UFRS 3.66 İşletme Birleşmeleri Sunum / Açıklama Gereklilikleri Kontrol listesinin

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

UFRS Bülten Sene sonu raporları ile ilgili hatırlatmalar - 2 Şubat 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Sene sonu raporları ile ilgili hatırlatmalar - 2 Şubat 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Sene sonu raporları ile ilgili hatırlatmalar - 2 Şubat 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Giriş Bu yayın, 31 Aralık 2016 tarihli raporlama gereklilikleriyle

Detaylı

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS - 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005 tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 12 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 12 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/157-1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 12 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Kiralama İşlemleri Standardının Muhtemel Etkileri Nisan 2015 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni Kiralama İşlemleri standardının muhtemel etkileri

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /86-1

Sirküler Rapor Mevzuat /86-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/86-1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 66) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 40 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ

TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ T.C OKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜ SERKAN IġIKÖNDER VEYSEL YEREBASMAZ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI MUHASEBE ve DENETĠM YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI ULUSLARASI FĠNANSAL

Detaylı

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama

Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama UMS 26 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama Kontrol listesinin bu kısmı emeklilik fayda planlarına ilişkin mali tabloların

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/11/2005

Detaylı

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu VI Çözüm Ortaklığı Platformu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme: Yeni TTK Tasarısı ve UFRS Uyumlu KOBĐ Muhasebe Standartları Aralık 2007 Burak Özpoyraz, Ortak, Denetim Hizmetleri PwC Slide 2 KAPSAMLI UFRS

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU-1 : TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardına göre; nakit akış tablosunun sunumu çerçevesinde,

Detaylı

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi.

Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Sigorta Sektöründe Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyum esası geldi. Hazine Müsteşarlığı'nca 14.7.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik

Detaylı

TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ

TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 6 MADEN KAYNAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARĐHLERĐ TFRS 6 Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

Raporlama Standardı (Tfrs 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54) bilgilerin finansal tablo kullanıcılarına raporlanmasında işletmenin

Raporlama Standardı (Tfrs 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54) bilgilerin finansal tablo kullanıcılarına raporlanmasında işletmenin SİRKÜLER TARİH : 20.09.2016 SAYI : 2016-09-6 KONU : Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54) ÖZETİ : Standartta

Detaylı

UFRS Bülten. 2015 Finansal Tabloları Hazırlarken Uygulanacak TMS Değişiklikleri. TMS Güncellendi

UFRS Bülten. 2015 Finansal Tabloları Hazırlarken Uygulanacak TMS Değişiklikleri. TMS Güncellendi www.pwc.com.tr UFRS Bülten TMS Güncellendi 2015 Finansal Tabloları Hazırlarken Uygulanacak TMS Değişiklikleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Aralık 2015 Uluslararası Muhasebe Standartları

Detaylı

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350

ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 ŞÜKRÜ DOKUR sukrudokur@hotmail.com 532-2544350 Hasılat Ortakların sermayeye katkıları dışında, özkaynakta artışla sonuçlanan ve işletmenin dönem içindeki olağan faaliyetlerinden elde edilen brüt ekonomik

Detaylı

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır

13 Ağustos 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır 13 Ağustos 2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: TMS 19-TANIMLANMIŞ FAYDA VARLIĞININ SINIRI, ASGARİ FONLAMA KOŞULLARI VE BU KOŞULLARIN BİRBİRİ

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI AMAÇ İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların mevcudiyetinden, söz konusu taraflarla gerçekleştirilen işlemlerden ve işletme ile ilişkili

Detaylı

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar

UFRS lerle İlgili Sıcak Konu Bülteni 2006-17 Tahvil ve Bono İhraç Edenin Karına Dayalı Ödemeler İçeren Finansal Araçlar Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının;

TEBLİĞ. MADDE 2 Aynı Tebliğin ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının; 9 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29321 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ

Detaylı

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 18 HASILAT. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 HASILAT GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 18 Hasılat Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 09/12/2005 tarih ve 26018 sayılı Resmi

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına

1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? 6. TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri standardına İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden sonra düzenlenen mizana ne ad verilir? A) Aylık mizan B) Genel geçici mizan C) Kesin mizan D) Üç aylık mizan E) Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

Not:Bu Sıcak Konu Bülteni nde söz konusu borçların türev olmadığı ve kar/zararda gerçeğe uygun değerleriyle gösterilmediği varsayılmıştır.

Not:Bu Sıcak Konu Bülteni nde söz konusu borçların türev olmadığı ve kar/zararda gerçeğe uygun değerleriyle gösterilmediği varsayılmıştır. Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

YENİ HASILAT STANDARDI VE GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER THE NEW REVENUE STANDARD AND AMENDMENTS IT PROVIDES

YENİ HASILAT STANDARDI VE GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER THE NEW REVENUE STANDARD AND AMENDMENTS IT PROVIDES YENİ HASILAT STANDARDI VE GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER THE NEW REVENUE STANDARD AND AMENDMENTS IT PROVIDES Doç. Dr. Tunç KÖSE* 1 Arş. Gör. Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY 2 ÖZ Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan UFRS 15 Müşterilerle

Detaylı

UFRS 16 Kiralama İşlemleri

UFRS 16 Kiralama İşlemleri UFRS 16 Kiralama İşlemleri Daha şeffaf bir finansal durum tablosu 2016 kpmg.com/ifrs Kiralamaların daha şeffaf muhasebeleşmesi 13 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan ve 2019 yılından itibaren yürürlükte olacak

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

TMS 27 (2011 Versiyonu)

TMS 27 (2011 Versiyonu) TMS 27 (2011 Versiyonu) BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere

Detaylı

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

Tebliğ. Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ Sıra No: 10

Tebliğ. Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ Sıra No: 10 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ Sıra No: 10 Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı; hasılata ilişkin 18 nolu Türkiye Muhasebe

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor

UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor Tüketici ürünleri ve perakende sektörü nasıl etkilenecek? KPMG Türkiye kpmg.com.tr Aşağıdaki konular üzerindeki etkilere hazırlıklı mısınız? Distribütörlere ve perakende

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 10 Nisan 2013-Çarşamba 18:00

2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 10 Nisan 2013-Çarşamba 18:00 2013/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 10 Nisan 2013-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU 1: TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına göre, aşağıdaki terimlerin anlamlarını

Detaylı

Tebliğ. Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No: 18

Tebliğ. Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No: 18 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) Hakkında Tebliğ Sıra No: 18 Amaç Madde 1-

Detaylı

UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor

UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor Sigorta sektörü nasıl etkilenecek? KPMG Türkiye kpmg.com.tr Aşağıdaki konular üzerindeki etkilere hazırlıklı mısınız? Tamamen veya kısmen UFRS 15 kapsamında olan

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir?

1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 1. Envanter işlemlerinden önce düzenlenen mizana ne ad verilir? a. Aylık mizan b. Genel geçici mizan c. Kesin mizan d. Üç aylık mizan e. Ara mizan 2. Bir işletme kendi

Detaylı

İşlem fiyatının tespit edilerek değişken hasılat bedellerinin tahmin edilmesi.

İşlem fiyatının tespit edilerek değişken hasılat bedellerinin tahmin edilmesi. 1 UFRS Gündeminden Seçmeler Jale Akkaş Grant Thornton Denetim Hizmetleri Ortağı Jale.akkaş@gtturkey.com Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Müşteri Sözleşmelerinden Kaynaklanan Hasılatın

Detaylı

2011 YILI Faaliyet Raporu

2011 YILI Faaliyet Raporu MUHASEBE STANDARTLARI KOMİTESİ Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Muhasebe Standartları Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır.

Detaylı

TFRS YORUM - 12 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI

TFRS YORUM - 12 İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI İMTİYAZLI HİZMET ANLAŞMALARI GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları Yorumu 31/12/2007 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak

Detaylı

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ

2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ 2002/2 SAYILI DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİ TEBLİĞİ Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, dikey anlaşmaların 7/12/1994 tarih ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun' un 4 ncü maddesi hükümlerinin

Detaylı

UFRS Bülten Yeni Çıkan UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı Mayıs 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

UFRS Bülten Yeni Çıkan UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı Mayıs 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Yeni Çıkan UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı Mayıs 2017 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Yeni standarda genel bir bakış: Sigorta ile ilgili gerçek anlamda

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 11 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 11 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/156-1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 11 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ

TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİ M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Standardın Amacı Standardın amacı, borçlanma maliyetlerinin unsurları olan faiz, komisyon, kur farkı gibi giderlerin

Detaylı

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 İçindekiler ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM: TFRS/UFRS VE FİNANSAL RAPORLAMA... 5 I. FİNANSAL RAPORLAMA İHTİYACI... 5 II. FİNANSAL RAPORLAMA ARACI OLARAK FİNANSAL TABLOLAR...10 III. TFRS/UFRS YE UYUMLU

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 11) MADDE

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO: 11) MADDE 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu ve LOGO Ürünleri Yeni Türk Ticaret Kanunu Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), bir çok alanda yeni düzenlemeler getirerek ticari yaşamı önemli ölçüde değiştirecek bir içeriğe

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /87-1

Sirküler Rapor Mevzuat /87-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/87-1 TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 42) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 41 SIRA NO LU TEBLİĞ

Detaylı

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE

FİNANSAL TABLOLARIN ÇEVRİLMESİNDE FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER 37 FİNANSAL TABLOLARIN YABANCI PARAYA ÇEVRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER GİRİŞ: Uluslararası faaliyette bulunan şirketlerin sahip olduğu

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Global Tower Fiyat Tespit Raporu Analizi

Global Tower Fiyat Tespit Raporu Analizi Global Tower Fiyat Tespit Raporu Analizi 19 Ekim 2016 Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği VII-128.1 Pay Tebliği nin 29.maddesine istinaden Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UMS 32 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UMS 32.15 AÖ 2-AÖ 31 UMS 32.15 UMS 32.13 UMS 32.16 UR 25- UR 29 AÖ 2- AÖ 31 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama Kontrol listesinin

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

SİRKÜLER. Finansal varlıkların ve finansal borçların netleştirilmesi

SİRKÜLER. Finansal varlıkların ve finansal borçların netleştirilmesi MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/02 Ankara,11/02/2013 KONU: TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI DEĞİŞİKLİĞİ hk. SİRKÜLER MADDE 1 30/1/2007 tarih ve 26419 sayılı

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 216) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 43 SIRA NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/103-1

Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/103-1 Sirküler Rapor Mevzuat 27.04.2015/103-1 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 9) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 48) YAYIMLANDI

Detaylı

UFRS 15 - Hasılat muhasebesi değişiyor

UFRS 15 - Hasılat muhasebesi değişiyor UFRS 15 - Hasılat muhasebesi değişiyor Konut inşaatı sektörü nasıl etkilenecek? KPMG Türkiye kpmg.com.tr Aşağıdaki konular üzerindeki etkilere hazır mısınız? tamamlanmış birimlerin satışı tamamlanmamış

Detaylı

UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor

UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor UFRS 15 - Hasılat Muhasebesi Değişiyor Enerji ve altyapı şirketleri nasıl etkilenecek? KPMG Türkiye kpmg.com.tr Aşağıdaki konular üzerindeki etkilere hazırlıklı mısınız? Müşterilerden varlık transferleri

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ I. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) ŞİRKETİ (VE BAĞLI ORTAKLIKLARI) BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ (GEÇMEMİŞ) TARİHLİ (KONSOLİDE) FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

Tebliğ. Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 29) Hakkında Tebliğ Sıra No: 16

Tebliğ. Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 29) Hakkında Tebliğ Sıra No: 16 Tebliğ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 29) Hakkında Tebliğ Sıra No: 16 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı;

Detaylı

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA

TMS - 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri

Detaylı

Sirküler Rapor /180-1

Sirküler Rapor /180-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/180-1 ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA 9 SIRA NO.LU TEBLİĞ DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 17 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanlara

Detaylı

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA. GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 YÜKSEK ENFLASYONLU EKONOMİLERDE FİNANSAL RAPORLAMA GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı 31/12/2005 tarihinden sonra başlayan hesap

Detaylı

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM 1 İçerik CAP-... 3 1. Müşteri tanımları... 3 2. Kullanıcı ve Rol Tanımları... 3 3. Müşteri Kabul Politikası... 4 4. Yıllık Denetim Planı... 4 5. Devamlı Denetim Dosyası... 4

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1

Sirküler Rapor Mevzuat /90-1 Sirküler Rapor Mevzuat 20.04.2015/90-1 ARA DÖNEM FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 34) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 19) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 42 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

[520000] Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 3.015.323 1.299.403 Dönem Karı (Zararı) 1.354.013 1.896.001 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) Durdurulan Faaliyetlerden

Detaylı