YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN"

Transkript

1 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

2 İçerik Yazılım süreç modelleri (yöntembilimleri) ile ilgili tanımlar Yazılım süreç modeli tanıtımı Çeşitli süreç modelleri Tanımları Kullanım alanları

3 Yüksek kalitede yazılım ürünleri geliştirme için yol haritası yazılım süreci Yazılım süreçleri yazılım mühendisleri ve yöneticilerinin yazılım ürünü geliştirirken ihtiyaçlarını karşılamak için adapte olurlar kolaylıkla kontrolden çıkabilecek aktivitelerin yönetilebilmesi ve gerçekleştirilebilmesi için çerçeve sağlar

4 Süreç (process) nedir? Süreç olguların ya da olayların, belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi, sıralanması. Bir şeyin yapılış, üretiliş biçimini oluşturan sürekli işlemler, eylemler dizisi. Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, proses

5 Yazılım süreci nedir? Bir yazılım ürününü üretmeyi sağlayan birbiriyle tutarlı aktivite grubudur Aktivite spektrumu (bandı) Yazılımı baştan geliştirme Piyasada satılan hazır yazılımları yapılandırma ya da tümleştirme

6 Yazılım süreci nedir? Ne yapılmak istendiğini tüm uygulama detaylarına girmeden tanımlar Yazılım süreci bizim yazılım üretme yolumuzdur. * *Kaynak: Object-Oriented and Classical SWE, 7thEdition, Stephen R. Schach, p71.

7 Temel aktiviteler (evreler\fazlar) Yazılım geliştirme süreci için pek çok aktivite vardır. Ama tüm süreçleri için ortak olanlar: Yazılım Belirtimi (Software specification \ Req. Engineering) Yazılım Tasarım ve Gerçekleştirimi (Software design and implementation) Yazılım geçerleme (onaylama) (Software validation) Yazılım gelişimi (Software evolution)

8 Yazılım Belirtimi (Software specification \ Req. Engineering) Ne gibi hizmetler gerekli? Sistemin çalışması ve geliştirilmesi için ne gibi kısıtlamalar var? Süreç fazları: Yapılabilirlik çalışması (Feasibility study) günümüz teknolojisi ile karşılanabilecek mi? Gereksinim ortaya çıkarma ve çözümleme (Requirements elicitation and analysis) var olan sistemden sistem gereksinimlerini çıkarma. Sistem modellerini geliştirme. Gereksinim belirtimi (Requirements specification) Sistem ve kullanıcı isterlerini belgeleme Gereksinim geçerleme (Requirements validation) tamlık (completeness) ve tutarlılığı (consistency) kontrol etme

9 Yazılım Tasarım ve Gerçekleştirimi (Software design and implementation) Sistem belirtimini çalıştırılabilir sisteme çevirme süreci Yazılım Tasarımı Belirtimi gerçekleştirecek yazılım yapısını tasarlama Gerçekleştirim Bu yapıyı çalıştırılabilir programa çevirme Tasarım ve gerçekleştirim aktiviteleri birbirleriyle yakın ilişkilidir ve sırayla da gerçekleştirilebilir.

10 Yazılım Geçerleme (Software validation) Gerçekleme (verification) ve geçerleme (validation), sistemin belirtimlerine uyduğunu ve sistem müşterisinin gereksinimlerini karşıladığını göstermek içindir. Kontrol etme (checking) süreci Gözden geçirme (review) süreci Sistemi test etme (system testing) Sistem testi; sistem tarafından işlenecek gerçek verinin belirtiminden çıkarılarak oluşturulmuş test durumları ile sistemin çalıştırılmasını içerir.

11 Yazılım gelişimi (Software evolution) Yazılım doğası gereği esnek ve değişebilirdir. İşle ilgili şartların değiştikçe gereksinimler de değiştiği için işi destekleyen yazılımın da gelişmesi ve değişmesi gerekmektedir.

12 Yazılım Süreç Modelleri Süreç belirli bir amaç için gerçekleştirilen bir grup aktivite (örn. Gereksinim, yönetim, teslimat) Aktivite belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir takıma ya da proje çalışanına atanan bir görev Örn. Gereksinim sürecinde 3 aktivite Yazılım gereksinimleri tanımla ve geliştir Arayüz gereksinimlerini tanımla Yazılım gereksinimlerini önceliklendir ve tümleştir.

13 Yazılım Süreç Modelleri Yazılım süreç modeli, sürecin soyut gösterimidir. Sürecin tanımını farklı bir bakış açısından sunar. Yazılım yaşam döngüsü modeli (Software lifecycle model) Yazılım süreç modeli için kullanılan başka bir isimlendirmedir.

14 Yazılım Süreç Modelleri neden önemlidir? Endüstri kaliteye önem vermektedir. (örn. performans, üretkenlik) Deneyimler göstermektedir ki süreçlerin ürünlerin kalitesine kayda değer etkisi vardır. Ürünlerin istenen kalitede olmasını süreçleri kontrol ederek daha iyi sağlayabiliriz. yönetici ve geliştiricilerin, yazılım geliştirme sürecinin karışıklığı ile baş etmelerini sağlarlar.

15 Yazılım Süreç Modelleri Ürün gereksinimleri SÜREÇ Ürün Kara kutu olarak süreç (hatalı bakış açısı)

16 Yazılım Süreç Modelleri Resmi olmayan (informal) gereksinimler SÜREÇ Ürün Resmi olmayan (informal) gereksinimler ve kara kutu süreci

17 Yazılım Süreç Modelleri Resmi olmayan (informal) gereksinimler SÜREÇ Ürün Geribildirim (feedback) Şeffaf Süreç

18 Özetle... Yazılım Süreç Modelleri Kontrol Tutarlılık Düzen sağlar Karmaşıklığı azaltıp kaosu önler

19 Yazılım yaşam döngüsü

20 Kullanıcı isterleri Her proje mutlaka kullanıcının ortaya koyduğu gereksinimleri karşılamak üzere gerçekleştirilir.

21 İnceleme ve Planlama Her projeye başlamadan önce, kullanıcı isteklerinin karşılanabilmesi için Yapılabilirlik (feasibility ) araştırması yapılır. Her problemin çözümü bilgisayar otomasyonu olmayabilir!

22 Sistem Çözümlemesi Çözümleme yapmak için çeşitli yöntemlerle kullanıcı ortamı modellenir, geliştirme ve davranış modelleri oluşturulur.

23 Sistem Tasarımı (Design) Çözümleme sonucu ortaya çıkan işlev ve isterlerin bir kısmının yazılım ve donanım öğelerine bir kısmının da kullanıcılara paylaştırılmasını içeren aşamadır.

24 Sistemin Gerçekleştirimi (Implementation) Genelde iki ayrı koldan yapılır. Yazılım Donanım

25 Sistem Tümleştirme (Integration) Geliştirilen yazılım öğeleri, geliştirilen veya hazır alınan donanım öğeleri ile tümleştirilir.

26 Sistem Testi Mutlaka sistemin asıl kullanılacağı ortamda yapılan geçerleme (validation) ve gerçekleme (verification) dir.

27 Teslim Bu süreç içerisinde İşletmen eğitimi Donanım bakım eğitimi Yazılım bakım eğitimi İlk kullanım sırasında ortaya çıkan hataların giderilmesi gerçekleştirilir.

28 Bakım (Maintenance) İyileştirici ve düzeltici etkinlikler yer alır. Sistem yaşam çevrimi boyunca devam eder

29 Genel Yazılım Süreç Modelleri (Sadece yazılım geliştirmek için) Kodla ve Düzelt (Code and Fix) Çağlayan Modeli (Waterfall Model) V Modeli (V-shaped Model) Evrimsel Geliştirme (Evolutionary Development) Prototipleme (Prototyping) Spiral Model Formal Sistem Geliştirme (Formal System Development) Matematiksel sistem modeli formal (kurallara uygun) olarak gerçekleştirilir. Yeniden kullanıma yönelik geliştirme (Re-use based development) Sistem var olan bileşenlerden toparlanır Artımlı Geliştirme (Incremental Development) Birleşik Süreç (Unified Process) Uç Programlama (Extreme Programming)

30 Kodla ve Düzelt (Code and Fix) Analiz (Çözümleme) Kod Kod Düzeltme

31 Kodla ve Düzelt - Avantajları Tüm gereken yeterli olacak kadar gayrettir. Tüm adımlardaki gayret direk olarak ürüne katkı sağladığından çoğu müşteri ödeme yapmaktan mutlu olur. Eğer ürün onu yapanlar tarafından kullanılacaksa avantajlıdır.

32 Kodla ve Düzelt - Dezavantajları Kodlamaya başlamadan önce değişiklik tahmin edilmediğinden, birbirini izleyen değişikliklerden sonra kod karmakarışık bir hale gelir ve daha sonraki düzeltmeleri yapmak daha da zorlaşır. Geliştirilen sistemin boyutunun artması, yapısal olmayan bir şekilde karmaşıklığının yönetilmesini zorlaştırır. Müşterinin sürece dahil edilmemesi kullanıcı ihtiyaçlarına uygun olmamasına yol açar. Bireysel geliştiriciler için uygundur, takımlar için değil.

33 Temel Çağlayan Modeli (Royce, 1970) Yazılım Gereksinimi Tasarım Gerçekleştirim Test İşlem ve Bakım

34 Temel Çağlayan Modeli Sonraki faz bir önceki faz tamamlanmadan başlayamaz. Her fazın sonucu bir ya da birden fazla onaylanan (imzalanan) belgedir. Gerektiğinde geliştirme aktivitelerinde iterasyonlar (tekrarlamalar) olabilir.

35 Çağlayan Modeli - Avantajları Müşteriler ve son kullanıcılar tarafından da iyi bilenen anlaşılabilen adımlardan oluşur. İterasyonlar (tekrarlamalar) bir sonraki ve bir önceki adımlarla gerçekleşir, daha uzak adımlarla olması nadirdir. Değişiklik süreci yönetilebilir birimlere bölünmüştür. Gereksinim adımı tamamlandıktan sonra sağlam bir temel oluşur Erken işin miktarını arttırır.

36 Çağlayan Modeli - Avantajları Proje yöneticileri için işin dağılımını yapma açısından kolaydır. Aşamaları iyi anlaşılabilir. Gereksinimleri iyi anlaşılabilen projelerde iyi çalışır. Kalite gereksinimlerinin bütçe ve zaman kısıtlamasında göre çok daha önemli olduğu projelerde iyi çalışır.

37 Çağlayan Modeli Problemleri Problem - 1 Test aşaması geliştirme sürecinin en sonunda yapılır. Hatalar önemli yeniden tasarım gerekliliğini oluşturur. Çözüm 1. Çözümleme aşamasının önüne bir ön-tasarım aşaması eklenir böylece programlama kısıtlamaları önceden anlaşılabilir. 2. Her aşamanın sonunda genişletilmiş belgelendirme yapılır Neden? Erken aşamalarda tasarım= belgelendirme Etkili yeniden tasarıma izin verir Proje ile ortak anlayış

38 Çağlayan Modeli Problemleri Problem 2 Eğer ürün tamamıyla orijinal ise, sistemi yapmadan önce biraz deneysel testlerin yapılması gereklidir Çözüm Bazı anahtar hipotezleri sınamak için prototip yap (Royce un da dediği gibi iki defa yap)

39 Prototip yaptıktan sonra Yazılım Gereksinimi Tasarım Tasarım Gerçekleştirim Gerçekleştirim Test Test İşlem ve Bakım İşlem

40 Çağlayan Modeli Problemleri Problem 3 Önceden anlaşma sağlansa bile yazılımın ne yapacağı konusu yoruma açıktır. Kullanıcılar kaliteyi en sondan önce anlayamazlar Çözüm: Teslim etmeden önce sürece müşteriyi de dahil et. - Gözden geçirmeler

41 Çağlayan Modeli - Diğer dezavantajları Bitirme kriteri olarak belgelendirmeye önem verilmektedir Bazı alanlar için mümkünken (derleyiciler, işletim sistemleri, vb.) etkileşimli son kullanıcı uygulamaları gibi alanlar için zordur. Sistem geliştirilmesi süresince de gereksinimler sıklıkla değişir. Çağlayan modeli gereksinimlerin çok iyi anlaşılabildiği durumlarda kullanılmalıdır. İki ya da daha önceki fazlara gitmek çok maliyetlidir bu durumda da gerektiğinde tüm fazı yeniden gerçekleştirmek çok büyük bir iştir. Bir faz tamamlanmadan diğerine geçilememesi riski arttırır.

42 V Modeli Proje ve gereksinim planlaması Ürün gereksinimleri ve belirtim çözümlemesi Mimari ve yüksek seviye tasarım Detaylı tasarım Kodlama Birim testi Tümleştirme ve test Sistem ve kabul edilme testleri Üretim, işletim ve sürdürülebilirlik

43 V Modeli

44 V Modeli - Avantajları Verification ve validation planları erken aşamalarda vurgulanır Verification ve validation sadece son üründe değil tüm teslim edilebilir ürünlerde uygulanır. Proje yönetimi tarafında takibi kolaydır Kullanımı kolaydır

45 V Modeli - Dezavanatjları Aynı zamanda gerçekleştirilebilecek olaylara kolay imkan tanımaz Fazlar arasında tekrarlamaları kullanmaz Risk çözümleme ile ilgili aktiviteleri içermez

46 Yazılım da diğer sistemler gibi zamanla evrimleşir Geliştirme devam ettikçe iş ve ürün gereksinimleri de değişkenlik gösterebilir Son ürüne ulaşma düz bir çizgi ile ifade edilemez

47 Evrimsel Geliştirme (Evolutionary Development) Anahat gereksinimleri ile başlangıç sistemi geliştirilir. Müşteri geribildirimi ile sitem pek çok versiyonla yavaş yavaş geliştirilir. Belirtim (specification), geliştirme ve geçerleme (validation) aktivitleri koşut zamanlı yürütülür.

48 Evrimsel Geliştirme Koşutzamanlı Aktiviteler Belirtim Başlangıç versiyonu Ana hat Tanımı Geliştirme Ara versiyonlar Geçerleme Son versiyon

49 Evrimsel Geliştirme (Modeli) İki çeşit evrimsel geliştirme vardır: Keşifçi geliştirme (exploratory development) Hedef: Müşterinin gereksinimlerini incelemek için müşteri ile çalışıp son sistemi teslim etmek İyi anlaşılan gereksinimlerle başlanmalıdır Ne istediğimi sana söyleyemem ama onu gördüğümde bilirim Atılacak prototipleme (throw-away prototyping) Hedef: Sistem gereksinimlerini anlamak Tam anlaşılmamış gereksinimlerle başlar

50 Karşılaştırma Çağlayan modeli Evrimsel geliştirme zaman

51 Evrimsel Geliştirme - Avantajları Kullanıcıların kendi gereksinimlerini daha iyi anlamalarını sağlar Sürekli değerlendirme erken aşamalardaki geliştirme risklerini azaltır Hatalar azalır

52 Evrimsel Geliştirme - Problemler Sürecin görünürlüğü azdır (düzenli teslim edilebilir ürün yoktur) Sistemler sıklıkla iyi yapılandırılmaz (sürekli değişiklik yazılımın yapısına zarar verir) Bakımı zordur Yazılım gereksinimini yenilemek gerekebilir

53 Evrimsel Geliştirme - Uygulanabilirliği Küçük ve orta boyutlu etkileşimli sistemler ( LOC dan daha az olan) Büyük bir sistemin parçaları (örn. Kullanıcı arayüzleri) Kısa süreli kullanılacak sistemler

54 Prototipleme Gereksinim tanımlama fazında hızlıca yapılan kısmi gerçekleştirme Gereksinimler netleştikçe prototipi düzelt Müşteri memnun olana kadar düzeltmelere devam et

55 Prototipleme Communicat ion İletişim Hızlı plan Qu ick p lan Mo d e lin g Modelleme Qu ick d e sig n Hızlı tasarım Deployment Kurulum, De live ry teslimat ve & Fe e dback geribildirim Const ruct ion Prototip of prot yapımı ot ype

56 Prototipleme - Avantajları Kullanıcı sistem gereksinimlerini görebilir Karmaşa ve yanlış anlaşılmaları engeller Yeni ve beklenmeyen gereksinimler netleştirilebilir Risk kontrolü sağlanır

57 Prototipleme - Dezavantajları Belgelendirmesi olmayan hızlı ve kirli (quick and dirty) prototipler Prototip hedefleri net değilse kod hackleme ya da jenga başlar Düzeltme aşaması atlanırsa, düşük performansa yol açar Müşteri prototipten de son ürün gibi görünüm ve etki bekler.

58 Yazılım sürecinde Spiral model Hedefler, alternatifler ve kısıtlamalar belirlenir Alternatifler değerlendirilir, riskler belirlenip çözülür Aşamanın ürünü geliştirilir Sonraki faz planlanır

59 Spiral geliştirme Süreç arka arkaya devam eden sıralı aktiviteler şeklinde gösterilmek yerine spiral şekilde gösterilir. Spiral üzerindeki her bir halka bir fazı gösterir Belirtim, tasarım gibi kesin fazlar yoktur spiral deki halkalar neye ihtiyaç varsa onu gerçekleştirmek için seçilir. Süreç boyunca risklerin değerlendirilmesi ve çözümü açık olarak yapılır

60 Spiral model Hedef belirleme Fazlar için özel hedefler belirlenir Risk değerlendirme ve azaltma Riskler değerlendirilir ve ana riskleri azaltmak için aktiviteler gerçekleştirilir. Geliştirme ve geçerleme Sistem için genel geliştirme modellerinden biri seçilir Planlama Proje gözden geçirilir ve sonraki faz için plan yapılır.

61 Spiral model - Avantajları Kullanıcılar sistemi erken görebilirler Geliştirmeyi küçük parçalara böler. En riskli kısımlar önce gerçekleştirilir. Pek çok yazılım modelini içinde bulundurur. Riske duyarlı yaklaşımı potansiyel zorlukları engeller Seçeneklere erken dikkate odaklanır Hataları erken gidermeye odaklanır Yazılım-donanım sistemi geliştirme için bir çerçeve sağlar

62 Spiral Model - Problemler Küçük ve düşük riskli projeler için pahalı bir yöntemdir Komplekstir (karmaşık) Spiral sonsuza gidebilir Ara adımların fazlalılığı nedeniyle çok fazla dokümantasyon gerektirir. Büyük ölçekte projeler Kontrat tabanlı yazılıma uymaz Yazılımın içten geliştirileceğini varsayar Kontrat tabanlı yazılımlar adım adım anlaşma esnekliğini sağlamaz Öznel risk değerlendirme deneyimine dayanır Yüksek riskli öğelere yoğunlaşmak, yüksek riskli öğelerin doğru belirlenmesini gerektirir.

63 Formal Sistem Geliştirme (Formal System Development) Cleanroom yazılım geliştirme Matematiksel belirtimin farklı gösterim şekilleri ile çalıştırılabilir programa dönüştürülmesine dayalıdır. Formal belirtim, tasarım ve geçerleme kullanarak yazılımda doğruluğun geliştirilmesini vurgular. Yazılım artımlarla geliştirilir. Sürekli tümleştirme vardır ve fonksiyonellik tümleştirilen yazılım artımları ile artar. Felsefesi pahalı hata ayıklama işlemini engellemek için kodu ilk yazarken doğru yazmak ve test aşamasından doğruluğunu sağlamak Formal yöntemler Z dili

64 Formal Sistem Geliştirme Problemleri Teknikleri uygulayabilmek için eğitim ve özel beceriler gerekmektedir Kullanıcı arayüzü gibi sistemin bazı kısımlarını formal olarak belirtmek zordur Uygulanabilirliği Sistem kullanıma konmadan emniyet ve güvenlik durumlarını sağlanması gereken kritik sistemler

65 Yeniden kullanıma yönelik geliştirme (Re-use based development) Bileşene dayalı yazılım mühendisliği Sistemlerin var olan bileşen ya da ticari sistemlerin tümleştirildiği sistematik yeniden kullanıma dayalıdır. Süreç adımları Bileşen analizi Gereksinim değişikliği Yeniden kullanım ile sistem tasarımı Geliştirme ve tümleştirme Bu yaklaşımın önemi artmaktadır ama halen kullanımı limitlidir.

66 Yeniden kullanıma yönelik geliştirme Gereksinim belirtimi Bileşen çözümleme Gereksinim düzeltimi Yeniden kullanımla sistem tasarımı Geliştirme ve tümleştirme Sistem geçerleme

67 Süreç tekrarı Tüm büyük sistemler için değişim kaçınılmazdır. Son artıma (increment) kadar tam sistem belirtimi yapmak mümkün değilse ne olacak? Süreç tekrarı için iki süreç modeli Spiral geliştirme Artımlı geliştirme (incremental development)

68 Artımlı Geliştirme (Incremental Development) Sistemi tek bir parça olarak en sonda teslim etmektense, sistem, her biri sistemin ayrı bir istenen işlevini yerine getirecek artımlara (increments) bölünür Kullanıcı gereksinimleri önceliklendirilir, ve yüksek öncelikli gereksinimler ilk artımlar arasında gerçekleştirilir. Bir artımın geliştirilmesine geçilince diğer artımlar için gereksinim gelişimi devam etse bile o artım için olan gereksinimler dondurulur.

69 Artımlı Geliştirme Ana hat gereksinimler tanımlama Gereksinimler artımlara atanma Sistem mimarisi tasarlama Sistem artımları geliştirme Artım geçerleme Artım tümleştirme Sistem geçerleme Son sistem Tamamlanmamış sistem

70 Artımlı Geliştirme Aslında çağlayan modelinin örtüşen şekilde uygulanmasıdır

71 Artımlı Geliştirme - Avantajları Sistem için gerekli olan gereksinimler müşterilerle belirlenir Gereksinimlerin önemine göre teslim edilecek artımlar belirlenir Öncelikle en önemli gereksinimleri karşılayan çekirdek bir sitem geliştirilir. Erken artımlar prototip gibi davranarak, gereksinimlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar Tüm projenin başarısız olma riskini azaltır En önemli sistem özellikleri daha fazla sınanma (test edilme) imkanı bulmuş olur. Divide and Conquer (Böl ve Yönet) yaklaşımıdır

72 Artımlı Geliştirme Çağlayan modeli ve evrimsel geliştirme arası bir model:

73 Artımlı Geliştirme - Dezavantajları Artımları tanımlamak için tüm sistemin tanımlanmasına ihtiyaç vardır Gereksinimleri doğru boyuttaki artımlara atamak bazen zor olabilir. Deneyimli personel gerektirir Artımların kendi içlerinde tekrarlamalara izin vermez

74 Alternatif Yaklaşımlar Ticari olarak etkinlikleri kanıtlanmış yazılım iyi pratiklerinde: Yazılımın tekrarlı geliştirilmesi Gereksinimlerin yönetimi Bileşene dayalı mimari kullanımı Yazılımı görsel olarak modelleme Yazılım kalitesini doğrulama Yazılıma yapılan değişiklerin kontrolü vurgulanmaktadır.

75 Birleşik Süreç (Unified Process) Nesneye dayalı yazılım geliştirmek için var olan yöntemlerin deneyimler sonucu kabul gören en iyi özellikleri bir araya getirilerek tümleştirilmiş yazılım geliştirme süreci (The Unified Process - UP) oluşturulmuştur. 75

76 UP: Yinelemeli ve evrimsel yazılım geliştirme Her yineleme (iterasyon) adımında bütün bir yazılım projesi varmış gibi davranılır. Gerekli tüm aşamalardan geçilerek sınanmış, çalışır bir ürün elde edilir. 76

77 Yinelemeli Sürecin Yararları 77

78 UP'nin Kullanılmasına Yönelik Öneriler 2-6 haftalık sabit süreli iterasyonlar uygulanmalı Deneyemlere göre bir iterasyonun süresinin 3 ya da 4 hafta olarak seçilmesi iyi sonuçlar vermektedir. İterasyon 2 haftadan kısa olursa bu sürede bir ürün çıkarmak mümkün olmaz. Altı haftadan daha uzun süreli iterasyonlarda ise erken geri besleme alma olanağı ortadan kalkar ve çok fazla sayıda istek ile uğraşmak gerekir. Yüksek risk taşıyan kısımlar ilk iterasyonlarda gerçeklenmeli Daha önce de açıklandığı gibi ortaya çıkabilecek problemleri mümkün olduğu kadar erken fark edip bunlara karşı önlem alabilmek için zorlu görünen istekler önce ele alınmalı. Temel oluşturan yapılar (çekirdek) önce gerçeklenmeli Yüksek riskli kısımlardan başka önce ele alınması gereken modüller sistemin temelini (iskeletini) oluşturan yapılardır. 78

79 UP'nin Kullanılmasına Yönelik Öneriler Sürekli kullanıcılardan geri besleme alınmalı, isteklere uyulmaya dikkat edilmeli Her iterasyondan sonra ürün tam olarak sınanmalı Her iterasyonda bir ürün oluşturulduğu unutulmamalı ve bu ürün tam olarak sınanmalıdır. Aksi durumda hatalar geç fark edilir ve bunları düzeltme maliyeti yüksek olur. Kullanım senaryoları yöntemi (use case) uygulanmalı Görsel modelleme (UML) kullanılmalı UML tasarımların ifade edilmesini ve takım elemanları arasında iletişimi kolaylaştırır. Bir iterasyonda elde edilen deneyim diğer iterasyonda kullanılmalı 79

80 Çevik Modeller Çevik yöntemler heavyweight olarak da adlandırılan yavaş ve bürokratik yöntemlere tepki olarak geliştirilmiştir. Agile Manifesto We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others do it. Through this work we have come to value: Individuals and interactions over processes and tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan That is, while there is value in the items on the right, we value the items on the left more. Kaynak: (Agile Alliance,

81 Çevik Manifesto - Prensipler En önemli önceliğimiz müşteriyi değerli yazılımı erken zamanda ve sürekli bir şekilde sunarak memnun etmektir. Geliştirme sürecinde son zamanlarda da gelse değişen gereksinimler hoş karşılanmalıdır. Çevik süreçler değişimi müşterinin rekabetçi avantajı için kullanırlar Çalışan yazılım bir iki haftadan bir iki aya kadar, mümkün olan en kısa sürelerde sunulmalıdır. Geliştiriciler ve iş insanları proje boyunca beraber çalışmalıdırlar.

82 Çevik Manifesto - Prensipler Projeleri motivasyonu yüksek bireylerin çevresinde geliştirilmelidir. Onlara ihtiyaçları olan destek ve ortamı sağlayın ve işi yapabileceklerine güvenin. Bilginin takımlar içerisinde ya da takımlar arasında en iyi paylaşılması ve anlaşılmasının yolu yüz yüze iletişimdir. İlerlemenin en iyi göstergesi çalışan yazılımdır Çevik süreçler sürüdürülebilir geliştrime sağlar.sponsorlar, geliştiriciler ve kullanıcılar sabit hızlarını sonsuz şekilde koruyabilirler

83 Çevik Manifesto - Prensipler Teknik mükemmellik ve iyi tasarıma verilen sürekli önem çevikliği arttırır. Basitlik önemlidir. (Yapılmaması gereken tüm işleri önlemek) En iyi mimari, gereksinimler, ve tasarımlar kendi kendilerine organize olabilen takımlardan çıkar Düzenli aralıklarla, takımlar nasıl daha etkili olacaklarına bakar, davranışlarını düzenler ve ona göre hareket eder.

84 Uç Programlama (Extreme Programming) Çevik yöntem Tüm gereksinimler senaryolar şeklinde oluşturulur. Daha sonra senaryolar işlere bölünür. Yazılımcılar çiftler halinde çalışır ve her iş için test de geliştirir. İşleri sonra tümleştirir Sistemin müşterisi de geliştirici takımın devamlı bir parçasıdır

85 Uç Programlama (XP)

86 Uç Programlama Bazı özellikleri Takımın bilgisayarları kübiklerle bölünmüş büyük bir odanın ortasında yer alır Bir müşteri temsilcisi geliştirici takımlarla devamlı beraber çalışır Hiç kimse aynı iş için peşpeşe iki haftadan fazla çalışamaz Takım içerisinde özelleşme yoktur. Herkes belirtim, tasarım, kodlama ve test aşamalarında görev yapar. Parçalar geliştirilmeden önce ayrı büyük bir tasarım aşaması yoktur. Onun yerine parçalar geliştirilirken tasarım da değiştirilir Küçük ve orta ölçekli projelerde kullanılırlar Kullanıcın gereksinimleri belirsiz ya da değişkense kullanışlıdırlar.

87 Diğer çevik modeller Adaptive Software Development (ASD) Dinamik Sistem Geliştirme Yöntemi SCRUM CRYSTAL Feature-driven development (Özelliğe yönelik geliştirme)

88 Yazılım Süreç Modeli Seçimi Yazılım süreç modelleri birbirinden tümüyle ayrı değildir ve çoğu zaman aslında beraber kullanılırlar Hangi modelin ve model içerisindeki hangi adımların gerçekleştirileceğini seçmekle görevli olan kişiye süreç mimarı denir. Her modelin güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirdikten sonra süreç mimarı proje için en iyi modeli seçmelidir.

89 Yazılım Süreç Modeli Seçimi Süreç modeli seçiminde yararlı olabilecek bazı kriterler Modelin oluşabilecek riskleri tolere edebilme kapasitesi Geliştirici kurumun son kullanıcılara erişim imkanı Bilinen gereksinimlerin ne kadar iyi tanımlanabildiği Erken işlevlerin önemi Problemin karmaşıklığı ve çözüm için olası adaylar Gereksinim değişikliğinin tahmin edilen sıklığı ve oranı Kurumun yönetimsel kapasitesi

90 Tartışma İdeal süreç modeli var mıdır?

91 Tartışma Kurumun yapısına Projenin büyüklüğüne Projenin karmaşıklığına Kontratın tipine. dayalıdır.

92 Yazılım Süreçleri IEEE/EIA nedir? Bilgi Teknolojileri-Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri için Standard Bir yazılım sisteminin tüm yaşam döngüsünü kapsayan süreçler kümesini tanımlar Kavramsal fikrin ortaya çıkışından Yazılımın emekli oluşuna kadar Yazılım süreç modelleri için ortak bir çerçeve sağlar

93 Yazılım Süreçleri IEEE/EIA nedir? Bir organizasyon kendi iç kullanımı için ya da birden çok organizasyon kontrata bağlı çalışmak için kendine adapte edebilir Projeye göre uydurulabilir Genel, büyük ve karmaşık projeler için yazılmıştır İhtiyaç, büyüklük, karmaşıklık, maliyet, zaman ve performansa uydurulabilecek şekilde tasarlanmıştır. Uygulamalar için bir kılavuzdur

94 12207 ne değildir? Yazılım geliştirme için bir reçete değildir Yönetim ya da mühendisliğin yerine geçmez Ürün ya da ölçme standardı da değildir

95 Kullanımı Birincil yaşam döngüsü süreçleri: Acquire, supply, develop, operate, and maintain software Yazılım kazanma, tedarik, geliştirme, işletim ve sürdürme Destekleyici yaşam döngüsü süreçleri: Yukarıdaki fonksiyonları, kalite güvencesi, konfigürasyon yönetimi, ortak gözden geçirme, denetleme, geçerleme, doğrulama, problem çözme ve belgelendirme ile destekler. Kurumsal yaşam döngüsü süreçleri: Organizasyonun süreçleri ve personelini yönetmesini ve geliştirmesini sağlar Yazılım ürün yaşam döngüsünde yer alan müşteri, sağlayıcı ve tüm iştirakçiler arasında anlaşmayı artırır

96 Yaşam döngüsünü bölümlendirme Modularity (modülerlik) Strongly cohesive (güçlü bağlı): süreç içindeki işler (task) fonksiyonel olarak birbirine bağlı olmalı Loosely coupled (zayıf birleşme) Süreçler arasındaki bağlar en az olmalı Association rules (İlişkilendirme kuralları) Bir fonksiyon birden fazla süreç tarafından kulanılıyorsa, o durumda fonksiyon kendi başına bir süreç haline gelir Eğer süreç A sadece ve sadece süreç B tarafından çağrılıyorsa, süreç A B ye aittir Sorumluluk Bir süreç yazılım yaşam döngüsündeki bir organizasyon ya da bir tarafın sorumluluğuna verilir Parçaları farklı organizasyonların sorumluluğunda olan fonksiyonlar süreç olamaz

97 IEEE/EIA Yaşam Döngüsü (Yazılım Süreçleri)

98 Uygulama Bir BS organizasyonunda proje yöneticisi olarak görevlendirildiniz. İşiniz daha önce geliştirdiklerinize benzer bir sistem geliştirmek olan sözleşmeli bir projeyi yönetmek. Yalnız bu defaki proje daha öncekilere göre daha büyük ve daha karmaşık. Gereksinimler müşteri tarafından baştan sona belgelendirilmiş. Hangi süreç modelini kullanırsınız? Neden?

99 Uygulama Bir BS organizasyonunda proje yöneticisi olarak görevlendirildiniz. İşiniz daha önce geliştirdiklerinize benzer bir sistem geliştirmek olan sözleşmeli bir projeyi yönetmek. Yalnız bu defaki proje daha öncekilere göre daha büyük ve daha karmaşık. Gereksinimler müşteri tarafından baştan sona belgelendirilmiş.

100 Referanslar Buzluca, F. (2010) Yazılım Modelleme ve Tasarımı ders notları (http://www.buzluca.info/dersler.html) Demirörs, O. (2003) IS 507 Lecture Notes Kalıpsiz, O., Buharalı, A., Biricik, G. (2005). Bilgisayar Bilimlerinde Sistem Analizi ve Tasarımı Nesneye Yönelik Modelleme. İstanbul: Papatya Yayıncılık Sarıdoğan, E. (2004) Yazılım Mühendisliği, İstanbul: Papatya Yayıncılık Sevgi, C. (2007). CTIS 359 Lecture Notes. Durdu, P. (2009). BIL 320 Lecture Notes.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.1 Klasik Çevrim(Waterfall) 1.2 V Modeli 1.3 Prototipleme/Örnekleme 1.4 Spiral Model 1.5 Evrimsel Geliştirme 1.6 Evrimsel Prototipleme 1.7 Artımlı Geliştirme 1.8 Araştırmaya

Detaylı

Bölüm 2 Yazılım Süreçleri. Ders 1

Bölüm 2 Yazılım Süreçleri. Ders 1 Bölüm 2 Yazılım Süreçleri Ders 1 1 Konular Yazılım Süreç Modelleri Süreç Aktiviteleri Değişikliklerle Baş Etmek The Rational Unified Process (RUP) 2 Yazılım Süreci Bir yazılım sistemini geliştirmek için

Detaylı

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler.

Bir yazılım geliştirme metodolojisi aşağıdaki adımlardan meydana gelir; Yazılım geliştirme sürecine destek verecek araçlar, modeller ve yöntemler. Yazılım Mühendisliği kapsamındaki Yazılım Geliştirme Metodolojileri, bir bilgi sistemini geliştirme sürecinin yapımını, planlamasını ve kontrolünü sağlayan bir framework tür. Her farklı framework güçlü

Detaylı

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BLG4146 - Sistem Analizi ve Tasarımı Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Tasarım Evresi Analiz evresinde sorulan NE sorusuyla elde edilen bilgilerin NASIL yapılacağı, NASIL gerçekleştirileceğinin ortaya konulduğu

Detaylı

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR YAZILIM: SOFTWARE Yazılım (Software): Yazılım sadece bir bilgisayar programı değildir. Basılı veya elektronik ortamdaki her tür dokümanı da içeren ürün. Dokümanlar yazılım mühendislerine ve son kullanıcıya

Detaylı

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2012 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK GENEL BİLGİLER

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2012 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK GENEL BİLGİLER YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2012 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK GENEL BİLGİLER BAŞARIM DEĞERLENDİRME Sınav tarihleri: Daha sonra duyurulacak 1. Ara sınav yazılı, 2. Ara sınav: test, Final sınavı: yazılı

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü. Cengiz GÖK

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü. Cengiz GÖK Yazılım Mühendisliği Bölüm - 2 Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Cengiz GÖK 1 Gerçek Hayatta Program Geliştirme Gereksinim Analizi Sistemin İdamesi Sistem Tasarımı Teslim Program Tasarımı Sistem Testi Program

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Temelleri

Yazılım Mühendisliği Temelleri Yazılım Mühendisliği Temelleri Dr. M. Erhan SARIDOĞAN Papatya Yayıncılık Eğitim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana PAPATYA YAYINCILIK EĞİTİM Nisan 2011 BİLGİSAYAR SİS. SAN. VE TİC. A.Ş. Ankara Cad. Prof. F.

Detaylı

Yazılım Nedir? Yazılım Mühendisi. Yazılım Mühendisliği. ACM/IEEE Etik Kodu. Etik Kural için Önsöz BIL 304 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 2012-2013.

Yazılım Nedir? Yazılım Mühendisi. Yazılım Mühendisliği. ACM/IEEE Etik Kodu. Etik Kural için Önsöz BIL 304 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 2012-2013. BIL 304 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 2012-2013 Yrd Doç. Dr. Turgay İBRİKÇİ Yazılım Nedir? Yazılım Tanımlanmış bir işlevi yerine getiren, Girdi ve Çıktıları olan, Herhangi bir donanım üzerinde çalışan, Bilgisayar

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği II (BIL 306)

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği II (BIL 306) Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği II (BIL 306) GENEL DERS BİLGİSİ Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Fuat İNCE Araştırma Görevlisi. Selim BAYRAKLI Ofis : 311 Ofis Saatleri

Detaylı

Akış. Atik Yazılım Geliştirme Tanımı ve Kavramlar Tarihi Metotları Dünyada Atik Yazılım Geliştirme Örnekleri Sonuç BİL 588 2

Akış. Atik Yazılım Geliştirme Tanımı ve Kavramlar Tarihi Metotları Dünyada Atik Yazılım Geliştirme Örnekleri Sonuç BİL 588 2 BİL 588 1 Akış Atik Yazılım Geliştirme Tanımı ve Kavramlar Tarihi Metotları Dünyada Atik Yazılım Geliştirme Örnekleri Sonuç BİL 588 2 BİL 588 3 Atik Yazılım Geliştirme Atik Yazılım Geliştirme, yazılım

Detaylı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 Yazılım Tasarımına Giriş Bu bölümde;

Detaylı

Varlık davranış modeli: Bu aşama her entity ye etki eden durumların tanımlandığı, modellendiği ve dokümante edildiği süreçtir.

Varlık davranış modeli: Bu aşama her entity ye etki eden durumların tanımlandığı, modellendiği ve dokümante edildiği süreçtir. Yapısal Sistem Analiz ve Tasarım Metodu SSADM waterfall model baz alınarak uygulanan bir metottur. İngiltere de kamusal projelerde 1980 lerin başında kullanılan sistem analizi ve tasarımı konularındaki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler

Detaylı

Aşırı Programlama İçin Üç Yeni Pratik

Aşırı Programlama İçin Üç Yeni Pratik Aşırı Programlama İçin Üç Yeni Pratik Mustafa Yıldız, Gürol Erdoğan, Selahattin Kuru Enformatik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Işık Üniversitesi, İstanbul {mustafa, gurol, kuru}@isikun.edu.tr Özet. Aşırı

Detaylı

Sistem ve Yazılım Nedir?

Sistem ve Yazılım Nedir? Sistem ve Yazılım Nedir? Bilgisayar Sistemleri; donanım, yazılım ve kullanıcılardan oluşur. Yazılım sadece belirli bir işlemi yapan bir program değildir. Yazılım belirli bir mantık dahilinde insanlar tarafından

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER EĞİTİM PROGRAMLARI MATLAB İLE MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ Amaç: Sistem tasarım ve analizinin MATLAB dilinde kolay programlama yoluyla tekrarlanabilir yapılara oturtulması

Detaylı

Bölüm 3 Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme. Ders 1

Bölüm 3 Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme. Ders 1 Bölüm 3 Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme Ders 1 1 Konular Çevik Yöntemler Plan Tabanlı ve Çevik Geliştirme Extreme Programlama Çevik Proje Yönetimi Çevik Yöntemleri Ölçeklendirme 2 Hızlı (Rapid) yazılım

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar

IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri. Canberk Akduygu & Koray Okşar IBM CLM Çözümleriyle Çevik Yazılım Süreçleri Canberk Akduygu & Koray Okşar Günümüzde Yazılım Geliştirme Proje takımları farklı bölgelerde çalışabilir ve iletişim eksikliği doğabilir Gebze Maltepe Odakule

Detaylı

CMMI. CMMI ve Çevik Yöntemler. Orhan KALAYCI Haziran 2007. Yazılım Süreç Kalitesi ve Yönetim Danışmanlığı. www.nitelik.

CMMI. CMMI ve Çevik Yöntemler. Orhan KALAYCI Haziran 2007. Yazılım Süreç Kalitesi ve Yönetim Danışmanlığı. www.nitelik. CMMI ve Çevik Yöntemler Orhan KALAYCI Haziran 2007 http:// CMMI 2 1 XP 3 CMMI nedir? 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye 4 2 XP Nedir? MSF XP Şelale RUP 5 CMM XP İlişkisi 6 3 PROJE YONETİMİNİ İMİNİN EVRİMSEL

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER

BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER BİLİŞİM SİSTEMLERİ GÜVENLİĞİNDE YENİ EĞİLİMLER Dr. Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 11 Mart 2010 Gündem Bulut Hesaplama Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Güvenli Yazılım Geliştirme Hayat Döngüsü

Detaylı

Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım

Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım Yazılım Mimari Tasarımından Yazılım Geliştirme Çatısının Üretilmesinde Model Güdümlü Bir Yaklaşım İbrahim Onuralp Yiğit 1, Nafiye Kübra Turhan 2, Ahmet Erdinç Yılmaz 3, Bülent Durak 4 1,2,3,4 ASELSAN A.Ş.

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Unified Modelling Language (UML) Bütünleşik Modelleme Dili

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Unified Modelling Language (UML) Bütünleşik Modelleme Dili Özlem AYDIN NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Unified Modelling Language (UML) Bütünleşik Modelleme Dili Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü MODEL NEDİR? Model, gerçek dünyadaki bir olayın veya

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama. Cengiz GÖK

Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama. Cengiz GÖK Yazılım Mühendisliği Bölüm - 3 Planlama Cengiz GÖK 1 Planlama Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması Başarılı bir proje geliştirebilmek için projenin tüm resminin çıkarılması işlemi Proje planlama aşamasında

Detaylı

Inovasyonu Hızlandırın

Inovasyonu Hızlandırın Inovasyonu Hızlandırın Kurumsal DevOps Murat Akbar HP Yazılım Çözüm Danışmanı 1 Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

Detaylı

UNICASE.... kapsamlı bir CASE* aracı. * http://en.wikipedia.org/wiki/computer-aided_software_engineering

UNICASE.... kapsamlı bir CASE* aracı. * http://en.wikipedia.org/wiki/computer-aided_software_engineering UNICASE... kapsamlı bir CASE* aracı * http://en.wikipedia.org/wiki/computer-aided_software_engineering Neden UNICASE? Yazılım geliştirme projelerinde yazılım mühendisliği modelleri merkezi bir yerde ve

Detaylı

ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME AGILE KEEP IT SIMPLE

ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME AGILE KEEP IT SIMPLE ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME AGILE KEEP IT SIMPLE İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 3 Giriş 4 Tekrarlanan Yazılım Geliştirme Metodu 6 Çevik Yazılım Geliştirme Metodu 10 Referanslar 15 2 ÖNSÖZ Araştırmalara göre ülkemizdeki

Detaylı

CMMI ve Çevik Yöntemler

CMMI ve Çevik Yöntemler CMMI ve Çevik Yöntemler Kasım 2006 http:// Büyük k Resim Sorunlar Çözümler Tıbbi Kontrol ISO EFQM CMMI 9001 Yaşam Tarzı RUP MSF XP 2 CMMI Anlaşı şılmamış 3 Proje YönetimininY Tarihi netiminin Tarihi http://home.gwu.edu/~kwak/pm_history.pdf

Detaylı

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI

TETKİK SÜRELERİ BELİRLEME TALİMATI Sayfa No 1/11 1. AMAÇ Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedürün uygulanmasından Planlama Sorumlusu,

Detaylı

Çimento Operatörleri ve Bakım Personeli için Simulatör sistemi: ECS/CEMulator

Çimento Operatörleri ve Bakım Personeli için Simulatör sistemi: ECS/CEMulator Çimento Operatörleri ve Bakım Personeli için Simulatör sistemi: ECS/CEMulator ECS/CEMulator, Çimento operatörlerini ve proses mühendislerini, simülatör ortamında eğitmeyi amaçlayan bir sistemdir. Çimento

Detaylı

2. Hafta Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon Yapıları

2. Hafta Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon Yapıları 2. Hafta Proje Yaşam Döngüsü ve Organizasyon Yapıları Proje Yaşam Döngüsü Projeler benzersiz işlemler olmalarından dolayı belli miktarda belirsizlik içerirler. Proje üreten kuruluşlar, genellikle projeler

Detaylı

Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SGYD) denir.

Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SGYD) denir. Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece, Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (SGYD) denir. SGYD, yeni bir bilişim sisteminin geliştirilmesi için gerekli yöntem ve işlemleri ifade eden genel

Detaylı

Yazılım Geliştirme Genel Tanımlar

Yazılım Geliştirme Genel Tanımlar Yazılım Geliştirme Genel Tanımlar Yazılım Projesi Genel Tanımlar: Yazılım: Bilgisayar programları ve gereksinimler, tasarım hedefleri, kullanıcı kılavuzları gibi tüm dokümanlar. Yazılım ürünleri başlıca

Detaylı

Document Title Issue Date R21.00 Form 01 24/07/2014

Document Title Issue Date R21.00 Form 01 24/07/2014 R21.00 Revizyon No : 00 Yürürlük Tarihi : 24.07. 2014 ISO 9001:2008 ULUSLARARASI ÇEVİK YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI INTERNATIONAL AGILE SOFTWARE ENGINEERING CERTIFICATION PROGRAM 1 EĞİTİM /

Detaylı

BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK

BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım. Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım Öğr. Grv. Aybike ŞİMŞEK Sistem Analizi ve Tasarımı Sistem analizi ve tasarımının aşağıdaki temel aşamalarla gerçekleştiği söylenebilir. Sistemin planlanması Sistemin

Detaylı

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5

PR362009 24 Kasım 2009 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 Yazılım, PC-tabanlı kontrol Sayfa 1 / 5 IT standartları otomasyonu geliştiriyor: Microsoft Visual Studio entegrasyonlu TwinCAT programlama ortamı TwinCAT 3 extended Automation Beckhoff, otomasyon dünyasını

Detaylı

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ

AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI AKIŞ ŞEMASI ŞEKİLLERİ GİRİŞ GİRİŞ AKIŞ ŞEMASI Bir önceki ünitede algoritma, bilgisayarda herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ya da program yazmaya başlamadan önce gerçekleştirilmesi düşünülen işlemlerin belirli bir mantık ve plan

Detaylı

qscale I2 Low-End SLI

qscale I2 Low-End SLI Mobile Machine Control Solutions qscale I2 Low-End SLI Sadece Konfigure et! Programlamaya gerek yok qscale I2 2 4 5 Geleceğin orta ve küçük sınıf vinçleri için Yeni bir Standart 6 Uzunluk Mobil teleskopik

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Giriş: Temel Adımlar YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ. Belirtim Yöntemleri. Belirtim Yöntemleri 09.07.2014

Giriş: Temel Adımlar YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ. Belirtim Yöntemleri. Belirtim Yöntemleri 09.07.2014 Giriş: Temel Adımlar YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ 1 2 Yukarıda belirtilen adımlar, yazılım yaşam döngüsünün çekirdek süreçleri olarak tanımlanır. Bu süreçlerin gerçekleştirilmesi amacıyla; -Belirtim

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi

BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi BÖLÜM-IV ÜRÜN GELİSTİRME İŞLEMİ Genel Problem Çözme İşlemi Problem çözme yönteminin en önemli özelliği, adım adım analiz ve sentez içermesidir. Burada her yeni adımda bir öncekinden daha somut olarak nitelden

Detaylı

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER

BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER BENZERSİZ SORUNLARA BENZERSİZ ÇÖZÜMLER HAKKIMIZDA Promod Ar-Ge Yazılım, dinamik sistem simülasyonu, prototiplemesi, kontrol tasarımı ve gerçeklenmesi alanlarında hizmet veren bir Ar-Ge ve Yazılım kuruluşudur.

Detaylı

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr

WINDESKCONCENTO. sıgnum. Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları. windesk.com.tr windesk.com.tr WINDESKCONCENTO Kurumsal İş Süreçleri Uygulamaları Kurumsal İş & Operasyonel süreçlerin performans tabanlı otomasyonu ile hizmet verimliliği ve kalitesinde artış sağlanır. sıgnum WINDESK

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BG-411 4/1 3+0+0 3+0 5 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

IDE4DB Veritabanı Geliştirme Platformu Bitirme Projesi Sunumu

IDE4DB Veritabanı Geliştirme Platformu Bitirme Projesi Sunumu IDE4DB Veritabanı Geliştirme Platformu Bitirme Projesi Sunumu Onur EKER 040970627 Danışman: Yrd. Doç Dr. Feza BUZLUCA Sunum İçeriği Projenin Tanımı Projenin Amacı Projenin Analizi Projenin Çözüm Sunduğu

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

X. Çözüm Ortaklığı Platformu

X. Çözüm Ortaklığı Platformu www.pwc.com/tr Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş İçerik 1. Yeni Türk Ticaret Kanunu na Genel Bakış 2. Türkiye Muhasebe Standartları na Geçiş Yol Haritası 3. Finansal Raporlama Süreci ve Teknik Altyapı

Detaylı

Tümleştirilmiş Süreçte (UP) Yazılım Projesi Aşamaları

Tümleştirilmiş Süreçte (UP) Yazılım Projesi Aşamaları 16 Tümleştirilmiş Süreçte (UP) Yazılım Projesi Aşamaları Başlangıç (Inception): Bu aşamada kabaca projenin vizyonu ortaya konur. İstekler ayrıntıya girilmeden genel olarak ele alınır ve fizibilite değerlendirmesi

Detaylı

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri

VERİ KAYNAKLARI. Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri VERİ KAYNAKLARI YÖNETİMİ İ İ 5. ÜNİTE GİRİŞ Bilgi sisteminin öğelerinden biride veri yönetimidir. Geleneksel yada çağdaş, birinci yada ikinci elden derlenen veriler amaca uygun veri formlarında tutulur.

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR

Sistem Analizi ve. Tasarımı. Mustafa COŞAR Sistem Analizi ve 1 Tasarımı 2013 Mustafa COŞAR Sunum Planı Genel Kavramlar 2 Sistem Genel Sistem Teorisi Sistemin Öğeleri Bilgi Sistemleri Sistem Analizi Sistem Geliştirme Hayat Döngüsü Sistem Analizi

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr

Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri. Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Mustafa YILMAZ mustafayilmaz@tse.org.tr Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Hizmetleri Yazılım

Detaylı

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Tasarımı ve Programlama Neleri Konuşacağız Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Nedir? Bilgisayar ve uygulamalarının

Detaylı

Yaz.Müh.Ders Notları #4 1

Yaz.Müh.Ders Notları #4 1 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2012 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK 1 NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEMENİN TEMELLERİ Çözümleme (Analiz): Bir şeyi anlayabilmek için parçalarına ayırmak. Sistemi anlamaya yönelik çalışmalardan

Detaylı

Büyük Ölçekli bir Gömülü Yazılımın Geliştirme ve Otomatik Test Deneyimi

Büyük Ölçekli bir Gömülü Yazılımın Geliştirme ve Otomatik Test Deneyimi Büyük Ölçekli bir Gömülü Yazılımın Geliştirme ve Otomatik Test Deneyimi Eda Gürler 1 Murat Yılmaz 2 1, 2 Radar Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri (REHİS) Grubu, ASELSAN A.Ş. Ankara 1 tverdi@aselsan.com.tr,

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME SÜRECİ

NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME SÜRECİ NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEMENİN TEMELLERİ Çözümleme: Bir şeyi anlayabilmek için parçalarına ayırmak. Sistemi anlamaya yönelik çalışmalardan ve üst düzey planlama eylemlerinden oluşur. Uygulama/problem alanının

Detaylı

VERİ TABANI SİSTEMLERİ

VERİ TABANI SİSTEMLERİ VERİ TABANI SİSTEMLERİ 1- Günümüzde bilgi sistemleri Teknoloji ve bilgi. 2- Bilgi sistemlerinin Geliştirilmesi İşlevsel Gereksinimleri 1.AŞAMA Gereksinim Belirleme ve Analiz Veri Gereksinimleri Gereksinimler

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS PROGRAMLAMA DİLLERİ BG-324 3/2 3+0+0 3+0 4 Dersin Dili : TÜRKÇE Dersin Seviyesi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Bilgisayar Mühendisliğine Giriş Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Yazılım Mühendisliği Temel Kavramlar Yazılım Özellikleri Genel Yazılım Süreci Çerçevesi Yazılımda pratik prensipler Temel Kavramlar Yazılım Yazılım

Detaylı

Yazılım Destek Hizmeti

Yazılım Destek Hizmeti Veri sayfası Yazılım Destek Hizmeti HP Care Hizmetleri kapsamında Care Pack ve Sözleşmeli Hizmetler Hizmetin sağladığı avantajlar Sorun çözme amacıyla HP teknik kaynaklarına Yazılım güncellemelerini ayrı

Detaylı

Yaz.Müh.Ders Notları #3 1

Yaz.Müh.Ders Notları #3 1 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2012 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK 1 NE GİRİŞ Üzerinde çalışılmaya başlanacak projenin amaçlarını, boyutlarını ve etkilerini belirlemeye yönelik çalışmalardır. Genel amaçlı proje

Detaylı

Sedona. Eğitim Kataloğu

Sedona. Eğitim Kataloğu Eğitim Kataloğu 1. Organizasyonel yapılanma Organizasyonel yapılanma kapsamında yer alan takım yapıları, yönetim anlayışı, yazılım süreçleri gibi kavramlar, yazılım projelerini başarıya taşıyan yapıtaşları

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı YÖNETİM SİSTEMLERİ Alev ACAR Çevre Mühendisi Yönetim Sistemleri Uzmanı Genel Bilgilendirme Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001) Sosyal Sorumluluk Standardı

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

Hızlı Uygulama Geliştirme (Rapid Application Development - Rad Model)

Hızlı Uygulama Geliştirme (Rapid Application Development - Rad Model) Yazilim Gelistirme Yöntemleri Farklı uygulama geliştirme görevleri genellikle farklı tasarım sorunları yaratır ve buda yaklaşımların ve modellerin birleşimin birlikte kullanılmasını gerektirir. Bu bölümde

Detaylı

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ

YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI YZM 403 Maltepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 5. BÖLÜM 2 RİSK YÖNETİMİ Genel Bakış 3 Giriş Risk ve Risk Yönetimi Nedir? Risk Kategorileri Risk

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Geleneksel Yazılım Mühendisliğinden Alana Özel Yazılım Mühendisliğine Doğru

Geleneksel Yazılım Mühendisliğinden Alana Özel Yazılım Mühendisliğine Doğru Geleneksel Yazılım Mühendisliğinden Alana Özel Yazılım Mühendisliğine Doğru DR. ÇAĞATAY ÇATAL TÜBİTAK-UEKAE Bilişim Teknolojileri Enstitüsü cagatay.catal@bte.mam.gov.tr www.cagataycatal.com İçerik 1. Giriş

Detaylı

YAZILIM KAVRAMINA BİR BAKIŞ. Gürcan Banger Elektrik Yük. Müh. ESOGÜ - 9 Nisan 2007

YAZILIM KAVRAMINA BİR BAKIŞ. Gürcan Banger Elektrik Yük. Müh. ESOGÜ - 9 Nisan 2007 YAZILIM KAVRAMINA BİR BAKIŞ Gürcan Banger Elektrik Yük. Müh. ESOGÜ - 9 Nisan 2007 YAZILIM ve DONANIM Bilgisayar kavramı, donanım ve yazılım olmak üzere iki ana bileşenden oluşuyor. Elektronik, mekanik

Detaylı

3 Mart 2007 Bilgi Üniversitesi Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Günleri. Başarılı Yazılım Projelerinin Sırrı: Değişimi Kucaklamak

3 Mart 2007 Bilgi Üniversitesi Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Günleri. Başarılı Yazılım Projelerinin Sırrı: Değişimi Kucaklamak 3 Mart 2007 Bilgi Üniversitesi Özgür Yazılım ve Açık Kaynak Günleri Başarılı Yazılım Projelerinin Sırrı: Değişimi Kucaklamak http://enveraltin.com/ - enver.altin@linux.org.tr Doğru yok! Bu sunumda mutlak

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Ağ tasarımı, tedarik zinciri açısından üç karar düzeyini de ilgilendiren ve bu düzeylerde etkisi olan bir konudur. Zincirin

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMA MODELİ Stratejik Yönetim Micro MBA Cenan Torunoğlu 10 Kasım 2012 Değişim ve Yapısal Gelişme 2 Değişim ve Yapısal Gelişme Değişimi farketmek Değişimin özüne inmek Değişim kararını

Detaylı

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz. 4. Ders Modelleme yaklaşımları Benzetim yazılımlarında aranan özellikler M/M/1 Kuyruk Sistemi benzetimi

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz. 4. Ders Modelleme yaklaşımları Benzetim yazılımlarında aranan özellikler M/M/1 Kuyruk Sistemi benzetimi Prof.Dr.Berna Dengiz 4. Ders Modelleme yaklaşımları Benzetim yazılımlarında aranan özellikler M/M/1 Kuyruk Sistemi benzetimi BENZETİM DİLLERİNDE MODELLEME YAKLAŞIMLARI Tüm benzetim dilleri; ya olay-çizelgeleme

Detaylı

Site Türleri ve Yapıları. Web Teknolojileri ve Programlama ODTÜ-SEM

Site Türleri ve Yapıları. Web Teknolojileri ve Programlama ODTÜ-SEM Site Türleri ve Yapıları Web Teknolojileri ve Programlama ODTÜ-SEM Site Türleri Halka açık Web Siteleri: Belirli bir sınıfın erişimine kapalı olmayan İnternet sayfalarıdır. İç İnternet, intranet. Bir kuruluşa

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104)

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) Yazar: Doç.Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu

Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu Toruk Grup Elektrikli Araba Projesi Proje Sunumu www.torukcars.com İçerik Giriş Problem Tanımı Ürün Mühendisliği (S.S.S.) 1 Ajanda Giriş Problem Tanımı Ürün Mühendisliği (S.S.S.) 2 Petrol ve otomotivdeki

Detaylı

SAMM ile Güvenli Yazılım Geliştirme

SAMM ile Güvenli Yazılım Geliştirme SAMM ile Güvenli Yazılım Geliştirme Emin İslam Tatlı, Aralık 2010, WGT E-Dergi 7. Sayı 1. SAMM Nedir? Yazılım geliştirme süreçleri (Waterfall, Spiral, Agile gibi) temelde planlama, tasarım, kodlama, test,

Detaylı

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları E1-yüksek seviye bilgi güvenliği risk değerlendirmesi Yüksek seviye değerlendirme,

Detaylı

Yaşanmış Tecrübe Paylaşımı Önce Test Et Sonra Kodla XP Pratiği

Yaşanmış Tecrübe Paylaşımı Önce Test Et Sonra Kodla XP Pratiği TBD 21. Ulusal Bilişim Kurultayı Sunumu Yaşanmış Tecrübe Paylaşımı Önce Test Et Sonra Kodla XP Pratiği Hasan ÖZKESER Bimar Bilgi İşlem Hizmetleri Aş. 5 Ekim 2004 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 2004

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

ISO 9001 Kalite Terimleri

ISO 9001 Kalite Terimleri Kalite: Mevcut ve var olan karakteristiklerin şartları karşılama derecesine verilen isimdir (ISO 9000) Kalite Politikası: Kalite ile ilişkili olarak üst yönetim tarafından resmi olarak formüle edilen kuruluşun

Detaylı

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ

TEMİZLEME PROSEDÜRLERİ VE ÇİZELGELERİ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın ECE BAĞUÇ tarafından

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ VE YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ VE YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YAZILIM YAŞAM DÖNGÜSÜ VE YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇLERİ SÜREÇ MODELLERİ: SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE SERTİFİKASYONU Amaç: Yazılım sürecini ve proje yönetimini iyileştirerek kaliteyi arttırmak. İçerik: Yazılım süreci

Detaylı

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon 3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon Ar-Ge Nedir? Araştırma, var olan bilgiye kullanılabilir ve kanıtlanabilir nitelikte yeni bilgiler eklemek amacını güden sistemli bir incelemedir. Araştırma

Detaylı

Etiketler ve oluklu kutularin ve kartonlarin doğrudan kodlanmasi

Etiketler ve oluklu kutularin ve kartonlarin doğrudan kodlanmasi Etiketler ve oluklu kutularin ve kartonlarin doğrudan kodlanmasi ETİKETLER VE OLUKLU KUTULARIN VE KARTONLARIN DOĞRUDAN KODLANMASI Günümüzün üretim tesislerinde çeşitli ürünlerin kutularını tanımlama ihtiyacını

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ. Hazırlayan: TALAT YAZICI

PROJE YÖNETİMİ. Hazırlayan: TALAT YAZICI PROJE YÖNETİMİ Hazırlayan: TALAT YAZICI PROJE KOORDİNASYONUNUN ORTAYA ÇIKIŞI Çeviri sektörünün küreselleşmeyle birlikte gelişmesi; Çevirinin artık birden fazla dile yapılması; Çeviri ekiplerinin sanal

Detaylı

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi

S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi S.O.S Günışığı Lojistik Saha Operasyon Sistemi 2013 Sayın Yetkili; Sunduğumuz danışmanlık hizmeti ve geliştirmiş olduğumuz yazılım çözümleriyle müşterilerimizin Bilgi Teknolojileri alanında sektörel rekabet

Detaylı

BM526 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

BM526 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN BM526 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN Temel Kavramlar Yazılım Yazılım mühendisleri tarafından tasarlanır ve geliştirilir Toplumdaki herkes tarafından kullanılabilir Ticaret, kültür ve günlük

Detaylı

Özgür Yazılımlarla İş Süreçleri Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜCE Marmara Üniversitesi

Özgür Yazılımlarla İş Süreçleri Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜCE Marmara Üniversitesi Özgür Yazılımlarla İş Süreçleri Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YÜCE Marmara Üniversitesi İçerik İş Süreç Yönetimi - BPM Özgür Yazılımlar Demo İş Süreci Süreç olguların ya da olayların, belli bir taslağa

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 1 Bilgisayar Mühendisliği Nedir? Bilgisayar mühendisliği; bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımlarını içeren bir mühendislik

Detaylı

Sensör Birleştirme Eğitimi. Hızlı jet uçağa monte görev sistemlerinin geliştirilmiş operasyonel performansı vasıtasıyla avantaj sağlayın

Sensör Birleştirme Eğitimi. Hızlı jet uçağa monte görev sistemlerinin geliştirilmiş operasyonel performansı vasıtasıyla avantaj sağlayın Sensör Birleştirme Eğitimi Hızlı jet uçağa monte görev sistemlerinin geliştirilmiş operasyonel performansı vasıtasıyla avantaj sağlayın Operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarma Hızlı jet platformlar,

Detaylı

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz

Tetkik Gün Sayısı Tespiti www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Tetkik Gün Sayısı Tespiti 1.Tetkik Gün Sayısı İle İlgili Tanımlar Tetkik Süresi: Bir tetkikte harcanan toplam zaman. Her tür tetkikte,

Detaylı