Su Ürünleri Fakültesi Lisans Programı (Çukurova Üniversitesi) (Fakülte İkincisi)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2002-2006 Su Ürünleri Fakültesi Lisans Programı (Çukurova Üniversitesi) (Fakülte İkincisi)"

Transkript

1 Öz Geçmiş SİNAN MAVRUK Arş. Gör. Eylül, 1983 İstanbul Doğumlu EĞİTİM Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, ADANA Su Ürünleri Temel Bilimleri A.B.D (Çukurova Üniversitesi) Doktora Tez: İskenderun Körfezi İhtiyoplanktonunun Zamansal Ve Alansal Değişimi (Devam Ediyor) Su Ürünleri A.B.D (Çukurova Üniversitesi) Yüksek Lisans Tez: Yumurtalık Kıyısal Zonu (İskenderun Körfezi) İhtiyoplanktonunda Mevsimsel Değişimler Su Ürünleri Fakültesi Lisans Programı (Çukurova Üniversitesi) (Fakülte İkincisi) STAJ ve KURSLAR 2013 Institute of Marine Research, University of Coimbra; Course Data Exploration, Regression, GLM and GAM with Introduction to R (COIMBRA,PORTUGAL) 2012 Helmholtz Centre for Ocean Research (GEOMAR)/KIEL/ALMANYA 2005 Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü/Yomra/Trabzon 1

2 KONFERANS VE SEMİNERLER Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu/ İstanbul Sözlü Sunum: İskenderun Körfezi Kolyozlarında (Scomber colias Gmelin, 1789) Yumurtlama ve Erken Evre Dinamikleri Annual Symposium of the Fisheries Society of the British Isles, Deep Sea Fish Biology / Glasgow, Scotland, UK Poster Sunum: Early Stage Assemblages Of Some Deep Sea Fishes From The Northeastern Mediterranean Neritic Zone (Iskenderun Bay) 37. Larval Fish Conference/Miami, Florida, USA Sözlü Sunum: Temperature Effect on the Early Stage Spatial Preferences of Antenna Codlet (Bregmaceros atlanticus Goode And Bean, 1886) in Northeastern Mediterranean The First International Symposium in Northern Cyprus Poster Sunum: The Species of Family Sparidae in Iskenderun Bay (Northeastern Mediterranean) Abundance of Dominant Species 2012 FABA 2012/Eskişehir Poster Sunum: İskenderun Körfezi Sardalye (Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) Yumurta ve Larvaları Üzerine Bir Araştırma Poster Sunum: İskenderun Körfezi nin Kıyısal ve Açık Kesimlerinde Cladocera Dağılımının Karşılaştırılması Poster Sunum: İskenderun Körfezi nde Dağılım Gösteren Iskarmoz (Saurida undosquamis Richardson, 1848) (Osteichthyes: Synodontidae) Stoklarının Beslenme Yoğunluğu ve Besin Tercihinin Zamansal Değişimleri Poster Sunum: İskenderun Körfezi ndeki Benekli Karides in (Metapenaeus monoceros Fabricius, 1798) Populasyon Parametreleri Ekoloji 2012/ Kilis Sözlü Sunum: Türkiye nin Akdeniz Kıyıları İçin Yeni Bir Tür Olan Nemipterus randalli (Osteichthyes, Perciformes) in Bazı Morfometrik Özelliklerinin Modellenmesi Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu/Antalya Sözlü Sunum: Yumurtalık (İskenderun Körfezi) Kıyılarındaki Tetraodontidlerin Zamansal Değişimleri Sözlü Sunum: Fanyalı Uzatma Ağları Avcılığı ile Dil Balığı Avcılığının (Solea solea) Üreme Dönemi ile İlişkisinin İncelenmesi Sözlü Sunum: Sudaklar (Sander lucioperca) ın Beslenme Yoğunluğu ve Besin Tercihinin Zamana Göre Değişimi ve Üreme Dönemi ile İlişkisi FABA 2011/Samsun Poster Sunum: İskenderun Körfezi ndeki Yumurtalık Kıyılarında Yayılış Gösteren Barbun (Perciformes, Mullidae) Stoklarının Zamansal Değişimi Poster Sunum: İskenderun Körfezi (Kuzey Doğu Akdeniz) Mesozooplankton Biyokütlesinin Zamansal Değişimi Ekoloji 2011/Düzce Poster Sunum: Kuzeydoğu Levant Kemikli Balıkları İçin Bir Checklist 2

3 2010 Ekoloji 2010/Aksaray Poster Sunum: Türkiye İhtiyoplanktonunda İlk Kez Rastlanan Bazı Balıklara Ait Planktonik Evrelerin Morfolojisi ve Mevsimsel Dağılımı 1.Ulusal Hamsi Çalıştayı/Trabzon Poster Sunum: İskenderun Körfezi İhtiyoplanktonundaki Küçük Pelajik Balıklarla Engraulis encrasicolus un Durumu Hakkında Bir Ön Çalışma New Approaches for Assessing the Impacts of Non-Native Freshwater Fishes in the Mediterranean Region/Muğla Poster Sunum: The Effects of Pike Perch (Sander lucioperca) Stocking in Seyhan Dam Lake 2009 XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu/Rize Sözlü Sunum: İskenderun Körfezi Yumurtalık Kesimi Iskarmozlarının (Saurida undosquamis RICHARDSON,1848) (OSTEICHTHYES: SYNODONTIDAE) Besin İçeriğindeki Mevsimsel Değişimler 2008 Ç.Ü. 35. Yıl Kutlama Etkinlikleri/Adana Sözlü Sunum: Sonbahar ve Kış Mevsimleri İtibariyle Yumurtalık Kıyısal Zonu (İskenderun Körfezi) İhtiyoplanktonu II. Ulusal Malakoloji Kongresi/Adana 2007 XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu/Muğla Sözlü Sunum: Yumurtalık (Adana) Kıyısal Zonunda Dağılış Gösteren Lesepsiyen Balık Türlerinin Birim Çabada Yakalanan Av Değerleri ve Avdaki Oransal Bulunurlukları Ulusal Su Günleri 2007/Antalya Poster Sunumu: İskenderun ve Mersin Körfezlerinde ki Centracentidae Familyasına Ait Bazı Türlerin Otolit Morfolojileri Poster Sunumu: Lesepsiyen Balıkların Akdeniz Ekosistemine Etkileri 2006 III. Ulusal Su Ürünleri Öğrenci Sempozyumu/Muğla Sözlü Sunum: Yabancı Türlerin Yeni Ekosistemlere Yayılmaları ve Etkileri I. Türkiye Su Ürünleri ve Kültür Balıkçılığı Seminerleri/Adana Sözlü Sunum: Su Ürünleri Fakültesi Öğrencilerinin Özel Sektörden Beklentileri 2005 Ziraat-Su Ürünleri-Tütün Teknolojisi-Balıkçılık Teknolojisi I. Öğrenci Kurultayı/Ankara Sözlü Sunum: Su Ürünleri Mühendislerinin İstihdamı ve Çalışma Koşulları 3

4 YAYINLAR YELDAN, H., AVSAR, D., MAVRUK, S., MANASIRLI, M., Temporal Changes in Some Rajiformes Species of Cartilaginous Fish (Chondrichthyes) from the West Coast of Iskenderun Bay (Northeastern Mediterranean). Tubitak Journal of Zoology. (SCI) OZYURT, C. E., MAVRUK, S., KIYAGA, V. B., The Rate and Causes of the Loss of Gill and Trammel Nets in Iskenderun Bay (North-Eastern Mediterranean). Journal of Applied Ichthyology. 28(2012): (SCI). OZYURT, C. E., MAVRUK, S., KIYAGA, V. B., Effects of Predator Size and Gonad Maturation on Food Preference and Feeding Intensity of Sander lucioperca (Linnaeus, 1758). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 12 (2012) : (SCI). CEVIK, C., CAVAS, L., MAVRUK, S., DERICI, O. B., CEVIK, F., Macrobentic Assemblages of Newly Introduced Caulerpa taxifolia from the Eastern Mediterranean Coast of Turkey. Biological Invasions. 14: (SCI) AVSAR, D., MAVRUK, S., Temporal Changes in Ichthyoplankton Abundance and Composition of Babadıllimanı Bight: Western Enterance of Mersin Bay (Northeastern Mediterranean). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 11: (SCI) AKAMCA, E., MAVRUK, S., ÖZYURT, C. E., KİYAĞA, V. B., First Record of the Indo-Pacific Burrowing Goby Trypauchen vagina in the North-Eastern Mediterranean Sea. Aquatic Invasions. 6(1): (SCI) OZYURT, C. E., KIYAGA, V. B., MAVRUK, S., AKAMCA, E., Spawning, Maturity Lenght and Size Selectivity for Pikeperch (Sander lucioperca) in Seyhan Dam Lake. Journal of Animal and Veterinary Advances. 10(4): (SCI) AKAMCA, E., MAVRUK, S., ÖZYURT, C. E., KİYAĞA, V. B., MANAŞIRLI, M., Two New Lessepsian Species Found in the North-Eastern Levantine Basin: Broadbanded Cardinalfish (Apogon fasciatus (White, 1790)) and Indian Scad (Decapterus russelli (Rüpell, 1830)) (Osteichthyes). Zoology in the Middle East. 51: (SCI) MAVRUK, S., AVSAR, D., İskenderun Körfezi İhtiyoplanktonundaki Küçük Pelajik Balıklarla Engraulis encrasicolus un Durumu Hakkında Bir Ön Çalışma. Ulusal Hamsi Çalıştayı Trabzon ss. AVSAR, D., MAVRUK, S., Süveyş Kanalı ve Türkiye nin Akdeniz İhtiyofaunasındaki Değişimler. Uluslararası Çevre Sempozyumu Bişkek Kırgızistan. MAVRUK, S., AVŞAR, D., Sonbahar ve Kış Mevsimleri İtibariyle Yumurtalık Kıyısal Zonundan (İskenderun Körfezi) Örneklenen İhtiyoplankterlerin Tanımsal Özellikleri. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 19-4: MAVRUK, S., AVŞAR, D., Non-Native Fishes in the Mediterranean from Red Sea, by way of the Suez Canal. Rev. Fish. Biol. Fisheries. 18: (SCI) MAVRUK, S., AVŞAR, D., Lesepsiyen Balıkların Akdeniz Ekosistemine Etkileri. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 5-8(3-5): ss. AVŞAR, D., ÇİÇEK, E., YELDAN, H., MANAŞIRLI, M., MAVRUK, S., İskenderun ve Mersin Körfez lerindeki Centracentidae Familyasına Ait Bazı Türlerin Otolit Morfolojileri. Türk Sucul Yaşam Dergisi. 5-8(3-5): ss. MAVRUK, S., KUMLU, M., Su Ürünleri Mühendislerinin İstihdamı ve Çalışma Koşulları. Ziraat Mühendisleri Odası I. Öğrenci Kurultayı Bülteni ss. 4

5 PROJELER AVŞAR, D., POLAT, S., ÇEVİK, C., TOKLU, B., YELDAN, H., PERÇİN-OLGUNOĞLU, M., MANAŞIRLI, M., DERİCİ, O. B., MAVRUK, S., İSKEN Sugözü Enerji Santralı Etki Alanı Deniz Ekolojisi İzleme Çalışması Projesi. Çukurova Üniversitesi. Su Ürünleri Fakültesi. Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü. Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı. 162s. (Araştırıcı) AVŞAR, D., POLAT, S., ÇEVİK, C., YELDAN, H., M., MANAŞIRLI, M., DERİCİ, O. B., MAVRUK, S., TERBIYIK, T., İSKEN Sugözü Enerji Santralı Etki Alanı 183s. (Araştırıcı) AVŞAR, D., POLAT, S., ÇEVİK, C., YELDAN, H., M., MANAŞIRLI, M., DERİCİ, O. B., MAVRUK, S., TERBIYIK, T., İSKEN Sugözü Enerji Santralı Etki Alanı 192s. (Araştırıcı) AVŞAR, D., MAVRUK, S., YELDAN, H., MANAŞIRLI, M., Yumurtalık Kıyısal Zonu Iskarmozlarında (Saurida undosquamis Richardson, 1848) Besin ve Beslenmenin Mevsimsel Değişimi. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 22s. (Araştırıcı) AVŞAR, D., POLAT, S., ÇEVİK, C., M., MANAŞIRLI, M., YELDAN, H., DERİCİ, O. B., MAVRUK, S., TERBIYIK, T., İSKEN Sugözü Enerji Santralı Etki Alanı 196s. (Araştırıcı) MANAŞIRLI, M., MAVRUK, S., İskenderun Körfezi ndeki Benekli Karides (Metapenaeus monoceros Fabricius, 1798) in Populasyon Dinamiği Parametrelerinin Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 38s. (Araştırıcı) OZYURT, C. E., AKAMCA, E., MANASIRLI, M., KIYAGA, V. B., MAVRUK, S., BUYUKDEVECI, F., PERKER M., Observation the Changing of Reproductive Seasons of Fishes Depend on Climatic Changes and Modifying to the Fishery Management. UNDP-MDGF Project. AVŞAR, D., POLAT, S., ÇEVİK, C., M., MANAŞIRLI, M., YELDAN, H., DERİCİ, O. B., MAVRUK, S., TERBIYIK, T., İSKEN Sugözü Enerji Santralı Etki Alanı 208s. (Araştırıcı) POLAT, S., TERBIYIK, T., MAVRUK, S., İskenderun Körfezi Fitoplankton ve Zooplankton Topluluklarının Zamansal Değişiminin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 19s. (Araştırıcı) AVŞAR, D., MAVRUK, S., İskenderun Körfezi ndeki Bazı Küçük Pelajik Balıkların Yumurtlama Alan Ve Zamanlarının Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. 45s. (Araştırıcı) ÇEVİK, C., CAVAŞ, L., ÇEVİK, F., ERGÜDEN, D., DERİCİ, O. B., MAVRUK, S., TERBIYIK, T., Doğu Akdeniz de Türkiye Kıyıları nda (İskenderun Körfezi) Rastlanan Caulerpa taxifolia nın Vahl C. Agardh (Chlorophyta) Dağılımının, Bazı Biyo Ekolojik Özelliklerinin, Toksisitesinin ve Ekosisteme Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK Proje No:109Y s. 5

6 AVŞAR, D., POLAT, S., ÇEVİK, C., M., MANAŞIRLI, M., YELDAN, H., DERİCİ, O. B., MAVRUK, S., TERBIYIK, T., İSKEN Sugözü Enerji Santralı Etki Alanı 212s. (Araştırıcı) AKADEMİK MESLEKİ DENEYİM Araştırma Görevlisi (Ç.Ü. Fen Bil. Ens.) Araştırma Görevlisi (ÖYP Ç.Ü. Su Ür. Fak.) BURSLAR, DESTEKLER Tübitak UBYT Programı kapsamında alınan destekler (Devam Ediyor) 2211-TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Burs Programı TÜBİTAK Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 6

Türkiye Denizleri ve İç Sularında Avlanan Türlerin Üreme Zamanları ve İlk Üreme Boyları İle İlgili Bilimsel Çalışmalar

Türkiye Denizleri ve İç Sularında Avlanan Türlerin Üreme Zamanları ve İlk Üreme Boyları İle İlgili Bilimsel Çalışmalar Türkiye Denizleri ve İç Sularında Avlanan Türlerin Üreme Zamanları ve İlk Üreme Boyları İle İlgili Bilimsel Çalışmalar Derleyen Gülnur METİN Katkıda Bulunanlar Ali İŞMEN Akın Türker İLKYAZ Dilek İLHAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Kişisel Bilgiler: Adı Soyadı: A. Yalçın TEPE Doğum Yeri, Tarihi: Ankara, 20 Temmuz 1972 Medeni Hali: Evli, İki Çocuklu Adres (iş): Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat

Detaylı

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği

: Ocak 2011, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ ADI :Tuncay SOYADI :KULELİ D. TARİHİ :09.11.1969 KONUMU :Öğretim Üyesi, Doç.Dr. ADRES :Çukurova Üniv., Su Ürünleri Fak., 01330, Balcalı, ADANA. TEL. :(322) 338 60 84/2065-132 GSM :0533 455...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Mustafa AKAR (Temmuz, 2015) A- KİŞİSEL BİLGİLER B- AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ C-ÇALIŞMA HAYATI

ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Mustafa AKAR (Temmuz, 2015) A- KİŞİSEL BİLGİLER B- AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ C-ÇALIŞMA HAYATI ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. Mustafa AKAR (Temmuz, 2015) A- KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Yılı : Aydın, 1947 Medeni Durumu : Evli Çocuk : Bir kız, bir erkek B- AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ a) Prof.(Biyometri), 1993. Ç.Ü.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Prof. Dr. Adı Soyadı : Erhan MUTLU Doğum Tarihi : 1965 Doğum Yeri : Silifke Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Denizel Bentos Denizel zooplankton Plankton ve

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: UĞUR UZER Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1981 / İstanbul Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Avlama teknolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul Telefon:

Detaylı

PRO DIVE. MarmarisKörfeziSuKalitesiveBiyolojikAraştırmaçalışmasıve

PRO DIVE. MarmarisKörfeziSuKalitesiveBiyolojikAraştırmaçalışmasıve MarmarisKörfeziSuKalitesiveBiyolojik Araştırmaçalışmasını Marmaris ÇevrecileriDerneğiileimzaladığısözleşmeile gerçekleşmesinisağlayanmuğla SıtkıKoçman ÜniversitesiRektörüSayınProf.Dr.MansurHARMANDAR a

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 27.01.2015. : Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Biilimler Bölümü 57000 Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 27.01.2015. : Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Biilimler Bölümü 57000 Sinop MURAT SEZGİN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 27.01.2015 Adres : Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Biilimler Bölümü 57000 Sinop Telefon : 2876254-3334 E-posta : biologistms@gmail.com

Detaylı

KARADENİZ STOK TESPİTİ PROJESİ

KARADENİZ STOK TESPİTİ PROJESİ DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ERDEMLİ, İÇEL VE SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YOMRA, TRABZON KARADENİZ STOK TESPİTİ PROJESİ BALIKÇILIK ARAŞTIRMALARI TÜBİTAK DEBÇAG 74/G DEBÇAG 139/G VE DEBAG 115/G FİNAL RAPORU

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesisinin Diyatom (Bacillariophyceae) Tür Komposizyonuna Etkileri

Atıksu Arıtma Tesisinin Diyatom (Bacillariophyceae) Tür Komposizyonuna Etkileri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (1-2): 11 18 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Atıksu Arıtma Tesisinin

Detaylı

Doç. Dr. Ersin Minareci Adres: Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölüü, Muradiye, 45047, Manisa, Türkiye. Telefon: 0.236.2013288 e-mail: ersin.minareci@cbu.edu.tr Öğrenim Durumu:

Detaylı

Aquaculture Engineering and Fisheries Research

Aquaculture Engineering and Fisheries Research Journal of E- ISSN 2149-0236 2014 ScientificWebJournals (SWJ) All rights reserved/bütün hakları saklıdır. is published in one volume of four issues per year by www.scientificwebjournals.com Contact e-mail:

Detaylı

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011

*e-mail: bbaki@sinop.edu.tr. Geliş Tarihi: 25.11.2010 Kabul Tarihi: 15.09.2011 Anadolu Tarım Bilim. Derg., 2011,26(3):258-264 Anadolu J Agr Sci, 2011,26(3): 258-264 Araştırma Research ĐKĐ FARKLI SU KAY AĞI DA GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI DA (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) ELDE EDĐLE YUMURTALARI

Detaylı

Uzatma Ağlarının Ağ Materyali ve Yapısal Özelliklerinin Türlerin Yakalanabilirliği ve Tür Seçiciliği Üzerindeki Etkisi

Uzatma Ağlarının Ağ Materyali ve Yapısal Özelliklerinin Türlerin Yakalanabilirliği ve Tür Seçiciliği Üzerindeki Etkisi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Sayı/Issue (3-4): 429 433 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Research

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU

Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Prof. Dr. Mehmet KOYUNCU Zootekni Bölüm Başkanı Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Telefon : 224 2941556 Faks : 224 4428152 E-posta : koyuncu@uludag.edu.tr Adres : Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Zootekni

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

EKZOTİK TÜRLERİN AKUATİK EKOSİSTEMLERE ETKİLERİ

EKZOTİK TÜRLERİN AKUATİK EKOSİSTEMLERE ETKİLERİ Öznur DİLER Behire Işıl DİDİNEN Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Eğirdir-ISPARTA ÖZET: Dünyadaki büyük göllerin pek çoğu, ekzotik türlerin aşılanmasına maruz kalmıştır. Aşılanan

Detaylı

HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) nın FARKLI KEMİKSİ YAPI YAŞLARINDA BENZERLİK ve FARKLILIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) nın FARKLI KEMİKSİ YAPI YAŞLARINDA BENZERLİK ve FARKLILIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Journal of FisheriesSciences.com DOI: 10.3153/jfscom.2007015 1 (3): 124-129 (2007) ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2007 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch,

Detaylı

Doktora Tezi: Marmara Bölgesi ndeki Deniz ve Hava Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Oluşturulması ve Hava Kirliliğinin Modellenmesi

Doktora Tezi: Marmara Bölgesi ndeki Deniz ve Hava Taşımacılığından Kaynaklanan Emisyon Envanterinin Oluşturulması ve Hava Kirliliğinin Modellenmesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. Alper KILIÇ Telefon : +90 266 738 09 45 / 445 e-posta : alperkilic@balikesir.edu.tr ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Deniz Ulaştırma ve İşletme

Detaylı

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl

Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ. Unvan Üniversite Yıl Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY un ÖZGEÇMİŞİ Adı-Soyadı H. Mustafa PAKSOY D. Yeri D. Tarihi Andırın/K.Maraş 10.04.1968 Telefon +90 348 813 9334-2064 Faks +90 348 813 9336 E-Posta hmpaksoy@yahoo.com Yabancı

Detaylı

TÜDAV 15. YIL ÖZET SUNUMU

TÜDAV 15. YIL ÖZET SUNUMU TÜDAV 15. YIL ÖZET SUNUMU 1997 yılında bir grup bilim adamı, denizci ve doğa sever tarafından Türkiye deniz ve iç sularında bilimsel araştırma yapmak amacıyla kuruldu. Türkiye deniz ve tatlı sularında

Detaylı

İzmir Körfezi nde Su Ürünleri Avcılığı Amaçlı Kullanılan Yapay Işık Şiddetinin Su Derinliğine Bağlı Değişimi

İzmir Körfezi nde Su Ürünleri Avcılığı Amaçlı Kullanılan Yapay Işık Şiddetinin Su Derinliğine Bağlı Değişimi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue (1): 01 07 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi nde Su Ürünleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984. Y. Lisans Hayvan Islahı Bangor University 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zafer ULUTAŞ Doğum Tarihi: 17 Eylül 1960 Doğum Yeri: Dörtkonak/Gümüşhane Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Zootekni Atatürk Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hayvan

Detaylı

Dr. Muharrem Keskin. Adres:

Dr. Muharrem Keskin. Adres: Güncelleme: 11 Nisan 2012 Dr. Muharrem Keskin Adres: Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Tayfur Sökmen Kampüsü 31040 Antakya, Hatay, Türkiye Tel: (326) 245 5845 (x1057)

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARADENİZ DE LEVREK YETİŞTİRİCİLİĞİ TAGEM/IY/96/12/1/003 Bilal AKBULUT Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Proje Lideri Diğer Araştırmacılar

Detaylı

Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN) NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. e-mail: savasyilmaz033@yahoo.com

Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN) NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. e-mail: savasyilmaz033@yahoo.com Cyprinus carpio L., 1758 (SAZAN) NUN YAŞ TAYİNİ İÇİN FARKLI KEMİKSİ YAPILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Savaş YILMAZ *, Nazmi POLAT ** * Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Tokat

Detaylı

Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması

Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması ISSN: 2148-0273 Cilt 2, Sayı 1, 2014 / Vol. 2, Issue 1, 2014 Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Avcılığında Kullanılan Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağlarının Seçiciliğinin Araştırılması

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 62-68

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 62-68 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 8/1 (2015) 62-68 Research article/araştırma makalesi Investigation of some morphometric and otolith features

Detaylı

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A.1. Kurt P. and Ozkoc Boke H. 2004, A Survey To Determine Levels Of Chlorinated Pesticides And PCB s In Mussels And Seawater From The Mid

Detaylı