İKİNCİ GÜN: 23 MAYIS CUMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKİNCİ GÜN: 23 MAYIS CUMA"

Transkript

1 Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Oturum Başkanı:Prof. Dr. Ayşe DEMİRBOLAT Saadettin AKSOY Oturum Başkanı: PROF. Dr. THE EFFECT OF SUMMARIZING DEIVE PASSAGES ON EFL LEARNERS WRITING ACCURACY, Bahman Gorjian Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri: Bir Meta Analizi, Necdet Konan, Ali Kış, Aslı Ağıroğlu Bakır, Esra Mutlu Ortaöğretim Öğretmenlerine Göre Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleriyle İle Öğretmenlerin Motivasyon Düzeyi Arasındakiilişki, Mustafa Erdem, Mehmet Konak Akademisyenlerin, Üniversite Çalışanlarının Ve Üniversite Öğrencilerinin Kurumlarına İlişkin İtibar Yönetimi Algıları: Harran Üniversitesi Örneği, Refik Balay, Ahmet Kaya, M. Nezir Çevik Türkiye De Elektrik Elektronik Mühendisliği Eğitimi Ve Sorunları, Ali Öztürk, Salih Tosun, Osman Kandara RTE Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Bilimsel Epistemolojik İnançları, Mehmet Küçük, İbrahim Hayri Kuğuoğlu, Arzu Küçük INNOVATİVE EDUCATİONAL PROCESS THROUGH MIT APP INVENTOR, Mohammad Salam, Ebrahim Khosravi, Dheeraj Jonnala İlkokul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları, Ali Taş, Abdullah Selvitopu, Bekir Güney Eğitim Örgütlerinde Stratejik Planlama Uygulamaları,Arzu Yıldırım, Oktay Yıldırım, Muhittin Koyun, Ali Onat Türk Ve Slovak Akademisyen, Yönetici Ve Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Eğitim Kurumlarının Kurumsal İtibar Yönetimi Düzeylerine İlişkin Algıları, Mustafa Özmusul, Ahmet Kaya, M. Nezir Çevik Türkiye De Çevre Mühendisliği Eğitimi Ve Yönelimler, Fatih Taşpınar, Merve Atasoy Kalifiye İnsan Kaynağı Ve İmkânı Olarak Üniversite- Medrese Eğitimi Karşılaştırması: Siirt Üniversitesi Ve Nizamiye Medresesi Örneği, Ayaz Akkoyun USING TEXT IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE, Bakayeva O. Okul Yöneticilerin Kriz Yönetimi Ve Dönüşümcü Liderlik Düzeylerine İlişkin Becerilerinin Değerlendirilmesi, Serdal Işıktaş Kriz Yönetme Becerileri Üzerine Bir Araştırma, Hasan Basri Memduhoğlu, Osman Ayyürek Bilgisayar Ve Teknoloji Kavramına İlişkin İlköğretim Fen Bilgisi Ve Sosyal Bilgiler Sahip Oldukları Metaforlar, Mustafa Kahyaoğlu, Şerafettin Daban, Serdar Abut Uygulama Becerisi Yüksek Mühendislik Eğitimi, Ali Öztürk, Salih Tosun, Osman Kandara Görüşlerine Göre Liderlik Özellikleri Açısından Akademisyen Kavramı: Metaforik Bir Çalışma, İsmet Kaya STUDENT ENGAGEMENT IN PUBLIC UNİVERSITIES "IN THE CONTEXT OF UNIVERSITY of RAPARİN" KURDİSTAN REGİON OF IRAQ, Paiman Ramazan Ahmad Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranış Düzeyleri, Mehmet Fatih Ayaz İlköğretim Okullarının Kurum Denetiminde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Denetmen Ve Okul Müdürü Görüşleri (Siirt İli Örneği),Hasan Basri Memduhoğlu, Mehmet Sabir Çevik, Mehmet Nezir Çevik İlkokul Öğrencileri Milli Eğitim Bakanı Olsalar: Öncelikli Problemler Ve Çözüm Önerileri, Serap Nur Canoğlu, Oktay Akbaş Sağlık Bilimleri Enstitülerinde Doktora Eğitimi, Yönetim Sorunları ve Yeniden Yapılandırma İhtiyacı, Mehmet BAŞALAN Kolaylaştırıcı Eğitim Liderliği, Emel Topçu ÇAY VE İKRAM

2 Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail ULUTAŞ Dr. Nejdet KONAN Dr. Beşir MUSTAFAYEV Dr. Cahit EPÇAÇAN Oturum Başkanı:Prof. Dr. Galip BAKIR Oturum Başkanı:Prof. Dr. Oturum Başkanı: DUAL ENROLLMENT: STRATEGY FOR RECRUİTİNG STUDENTS FOR COLLEGE LEVEL STEM, Dana CARPENTER Türkiye de Alternatif Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğretmenlerin Ve Öğretim Üyelerinin Görüşleri, Hasan Basri Memduhoğlu, Muhammed Mehmet Mazlum, Özlem Alav Türkiye İle Türk Cumhuriyetleri Arasında Ortak Tarih Eğitimi Anlayışı Üzerine, Beşir Mustafayev Türkiye de Öğrenme Stilleri Üzerine Yapılan Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması, Mustafa Kahyaoğlu, Hakan Çetin Basit Seraların Fen Ve Biyoloji Derslerinde Laboratuar Olarak Kullanılması İçin Tasarlanması, Mine Pakyürek, Ömer Pakyürek Biyoloji, Fen Bilimleri Ve Fen Ve Teknoloji Derslerinde Okul Seralarının Kullanımıyla Çevre Duyarlılığının Artırılması, Ömer Pakyürek, Mine Pakyürek Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri: Bir Meta Analizi, Necdet Konan, Duygu Çoban, Ali Kış, Zeynep Umur THE PATHOLOGY OF DISTANCE EDUCATION IN IRAN: CASE STUDY OF AZARBAIJAN QARBI PROVINCE, Hiwa ASADPOUR Öğretmenlerin Kaynaştırma Veya Özel Eğitim Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili Olarak Karşılaştıkları Sorunlar (Sivas İli Örneği), Türker Gündoğdu Türkiye Ve İranda Lisans Programlarında Okutulan Temel İktisat Öğretiminin Karşılaştırılması, Abdürrauf Aydın Türkçe Ortaokul Öğrenci Çalışma Kitaplarındaki Etkinliklerin Çoklu Zekâ Kuramına Göre Dağılımı, Cevdet Epçaçan, Ömer Faruk Sağlam, Hazni Acar, Selma Alptekin Sorgulamaya Dayalı Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları Ve Girişimcilik, Ömer Faruk Şen, Harun Çelik, Uğur Sarı, Talip Kırındı Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Uygulama Öğretmenlerinin Öğretmenlik Rollerinin Aday Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi, Mehmet Fatih Ayaz RELIABILITY AND VALIDITY OF A NEW TESTS ON AGILITY AND SKILL FOR DETERMINE THE FUTURE LEADERS OF SOCCER PLAYERS, Mehmet KUTLU, Hakan YAPICI, Erkan DEMİRKAN, Abdullah YILMAZ Anne Baba Tutumları Ve Bazı Değişkenlerin Akademik Başarıya Etkisi, Şeyma Erginbay Türkiye Ve İngiltere Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Arzu Yıldırım, Oktay Yıldırım, Muhittin Koyun, Ali Onat Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarısına, Ders Çalışma Alışkanlıklarına Ve Güdülenmenme Düzeylerine Etkisi, Ata Pesen, Behçet Oral Okul Müdürlerinin Fen Eğitimindeki Yeni Yönelimlere İlişkin Görüşleri, Şahin İdin Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüş Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Hasan Basri Memduhoğlu, Suriye Tan VALUES OF INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN PUBLIC UNIVERSITIES KURDİSTAN REGION OF IRAQ, Paiman Ramazan Ahmad Değerlendirme Tercihleri, Osman Tat 21. Yüzyılda Gelişmiş Ülke Olma Koşulu: Eğitimde Liderlik, Semih Serkant Aktuğ, İsmail Süleymanoğlu Sosyo-Kültürel Etkenler İle Türk Dili Ve Edebiyatı Dersine Yönelik Tutum Arasındaki İlişki, Cevdet Epçaçan, Onur Batğı, Zeynel Abidin Demir, Tacettin Eryeşil İşbirlikli Öğrenme Modeli Farklı Yöntemlerinin Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Kendilerine Olan Güvenlerine, Derse Devam Tutumlarına, Laboratuar Tutumlarına, Çevreye Karşı Tutumlarına, Bilime İlişki Adem Akkuş, Hatice Akkuş, Abdülkadir Yörük, M. Burak Türköz, Yasemin Koç, Kemal Doymuş Zorunlu Yer Değiştirme Uygulamasına (Rotasyon) İlişkin Okul Yöneticileri Ve Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi (Siirt İli Örneği) Mehmet Korkmaz, Ademuçar, İsmail Aslan, Leyla Uçar, İdil Dayanan ÇAY VE İKRAM YEMEK (SİİRT ÜNİVERSİTESİ MİSAFİRHANESİ)

3 Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail ULUTAŞ Oturum Başkanı : Doç. Dr. Cahit PESEN Dr. Refik BALAY Ayşe DEMİRBOLAT Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Oturum Başkanı: THE EFFECT OF ORAL SUMMARY OF SHORT STORIES ON EFL LEARNERS LISTENING SKILL, Bahman Gorjian Serbest Kıyafet Uygulamasına İlişkin Veli Görüşleri (Siirt İl Örneği), Cevdet Epçaçan, İbrahim Yüksel, Ekrem Epçaçan, Adnan İdris Ekin, Abdulaziz ÇELİK İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı Ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi, H. Coşkun Çelik, Samet Gündüz İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Proje Ve Performans Ödevlerinin Etkililiğine İlişkin Görüşleri Cevdet Epçaçan, Remziye Aydoğan, Şengül Atila, Elham Özdemir, Bahar Bakır, Ayşe Yılmaz Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışlarının Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi (Düzce İli Örneği), Esef Hakan Toytok, Şaduman Kapusuzoğlu, Veysel Okçu, Rıdvan Şahin Görüşlerine Göre Liderlik Özellikleri Açısından Akademisyen Kavramı: Metaforik Bir Çalışma, İsmet Kaya PERCEPTİONS OF SCHOOL ADMİNİSTRATİONS VİSİONARY LEADERSHİP AND İT S APPLİCATİON. Alpay ERSÖZLÜ, Osman DÜZGÜN Ortaöğretim Dil Ve Anlatım Ders Kitaplarının Öğrencilerin Üst Düzey Düşünme Becerilerini Geliştirme Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşleri, Cevdet Epçaçan, Esra İlbaş, Erhan Kılıçaslan Ahmet Asut Türk Öğrencilerin Akademik Yeterlilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Yordanması: Timss 2011 Matematik Verileri Bağlamında Bir Değerlendirme, Volkan Bayar Türkiye de Öğrenme Stilleri Üzerine Yapılan Araştırmalara Bir Bakış: Bir İçerik Analizi Çalışması, Mustafa Kahyaoğlu, Hakan Çetin Liderlik Stilleriile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Ve Yıldırma Yaşama Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Veysel Okçu Ders İşleyişinde Eğitimciler İçin Oyun Teorisi Stratejileri, Arzdar Kiracı NATIONAL VALUES IN THE SYSTEM OF FORMATION OF FUTURE TEACHERS GLOBAL COMPETENCE, Kuldarkhan ORAZBAYEVA Recep Tayyib Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Eğitimle İlgili Temel Kavramlar Hakkındaki Anlayışları, Mehmet Küçük, İbrahim Kuğuoğlu İstatistiğe Yönelik Tutum Ölçeği: Geliştirme, Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması, Halil Coşkun Çelik Taşımalı Eğitimin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi (Siirt İli Örneği), Mehmet Saraç Batur, Ahmet Kesici,Ata Pesen Öğretmenlerin Algılanan Etik Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Muharrem Gemcioğlu, Mustafa Taşlıyan, Malik Ejder Çiftaslan, Aziz İlhan Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri: Bir Meta-Analiz, Necdet Konan, Ali Kış, Aslı Ağıroğlu Bakır, Ayça Sucu The Investigations of The Relations Between Educational Beliefs and Learning Styles of Science and Instructional Technologies Teacher Candidates: The Case of Siirt Province, Ali ÇETİN, Mustafa KAHYAOĞLU Küreselleşme Sürecinde Türkiye De Eğitim Politikaları, Arzu Yıldırım, Oktay Yıldırım,Muhittin Koyun, Ali Onat Görsel Matematik Okuryazarlığının Matematik Başarısıyla İlişkisi, Tayfun Tutak, Aziz İlhan, Muharrem Gemcioğlu Mesleki Teknik Eğitimde Üniversite Ve Stk ların İşbirliğiile Yaptıkları Sertifika Programlarının Önemi, Gizem Gökmen, Doğan Aydın Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüş Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Hasan Basri Memduhoğlu, Suriye Tan Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda (Eğitim Fakültelerinde) Kalite Geliştirme Sürecinde Akreditasyon Ve Liderin Rolü, Hüseyin Fazlı ERGÜL, Mehmet Emin ERASLAN ÇAY VE İKRAM

4 Ayşe DEMORBOLAT Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU Dr. Refik BALAY Oturum Başkanı: Prof.Dr. Cemalettin ERDEMCİ Oturum Başkanı: Okul İkliminin Öğrenci Okul Bağlılığı İle İlişkisinin İncelenmesi, Ayşe Ottekin Demirbolat, Neslin İhtiyaroğlu Türk Eğitim Sisteminde Yerelleşme Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Arzu Yıldırım, Oktay Yıldırım, Muhittin Koyun, Ali Onat Kendi Kendine (Öz) Liderlik Ölçeğinin Eğitim Örgütleriiçin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Necdet Konan, Servet Atik Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İlkokul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranişlariile Çatişma Yönetme Stilleri Arasindakiilişki (Batman İli Örneği), Mustafa Erdem, Mehmet Konak Kalifiye İnsan Kaynağı Ve İmkânı Olarak Üniversite- Medrese Eğitimi Karşılaştırması: Siirt Üniversitesi Ve Nizamiye Medresesi Örneği, Ayaz Akkoyun İlkokullarda Görevli Öğretmenlerin, Maruz Kaldıkları Psikolojik Taciz (Mobbing) Uygulamaları, Necat Yılmaz, İsmail Arslantaş 6528 Sayılı Kanun Hakkında Okul Yönetici Ve Öğretmenlerin Görüşleri, Adem Çilek, Serdar Halis, İbrahim Yavuz, İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim Ve Eğitim Planlaması Üzerine Bir Değerlendirme, Arzu Yıldırım,Oktay Yıldırım, Muhittin Koyun, Ali Onat Eleştirel Liderlik Yeterlik Ölçeği, Hasan Basri Memduhoğlu, Numan Saylık Öğretmenlerin Sınıf İçi Demokratik Davranışları Üzerine Bir Araştırma, Ahmet Kesici, Ata Pesen, Behçet Oral İmam Hatip Liselerinde Okutulan "Temel Dini Bilgiler" Dersi İle İlgili Bazı Tespit Ve Değerlendirmeler, Adnan Memduğlu Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları, Tuba Yavaş, Murat Polat, Cemal Aküzüm, Çetin Tan, M. Berat Uçar Dönüşümcü Ve İşlemci Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki, Veysel Okçu, Fatime Kırs Ortaokulda Çalışan Yöneticilerin Öğretim Liderliği Rollerini Gerçekleştirme Düzeyleri, Mustafa DEMİR Eğitim Örgütleri İçin Stratejik Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Necdet Konan, Ali Korkut Okul Yöneticilerinde Tükenmişliğin Bir Yordayıcısı Olarak Örgütsel Sinizm, Muhammed Turhan, Çetin Tan, Yusuf Celal Erol İmam Hatip Liselerinde Okutulacak Olan "Fıkıh Okumaları" Dersi İle İlgili Bazı Tespit Ve Değerlendirmeler, Adnan Memduğlu Örgütsel Kültür Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Cemal Aküzüm, Çetin Tan, Tuba Yavaş, M. Berat Uçar Okul Müdürlerinin Kültürel Liderlik Sosyal Sermayenin Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin İşdoyumuna Etkisi, Veysel Okçu, Ali Evren Arslanoğlu Vizyoner Bir Lider Olarak Okul Müdürü, Sabri Çelik, Mehmet Mert Namalır Yönetsel İşlere İlişkin Zaman Uygulamaları, Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Emine DOĞAN Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri: Bir Meta- Analiz, Necdet Konan, Duygu Çoban, Ali Kış, Fulya Kaya Okullardaki Paylaşılan Liderliğe İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre Meta-Analizi, Necdet Konan, Duygu Çoban, Ali Kış, Aslı Ağıroğlu Bakır Okul Müdürlerinin Liderlik Stillerinin Okul İklimine Etkisi, Ahmet Cezmi Savaş, Hüseyin Demir, Bilal Sungur Tablet Bilgisayarların Okuma Performansına Etkisi, Hakan Dündar Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Seçmeli Din Eğitimi Derslerine İlişkin Görüşleri, Cevdet Epçaçan, Zahir Erzen, Ebu Müslim Aksoy Liderlik Stillerinin Öğretmen Performansına Etkisi, Ahmet Cezmi Savaş, Bestami Palta, Mesut Delioğlu, ÇAY VE İKRAM

5 ÜÇÜNCÜ GÜN: 24 MAYIS CUMARTESİ SOSYAL ETKİNLİK: HASANKEYF- MİDYAT-MARDİN ve BEYAZSU "NUSAYBİN" GEZİSİ Not: Geziye Katılım Payı 30 TL'dir. Hareket Saati:07 30 Siirt Varış Saati: Batman Havaalanı Siirt

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi.

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI Ersoy, Ayla İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. Tüzün, Keriman Türk devri Kırşehir yapıları. Dinçtürk, Sait Nectaroscordum siculum (ucria) lindley üzerinde

Detaylı

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler

I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Accepted Papers I st. Eurasian Educational Research Congress 2014 Kabul Edilen Bildiriler ID BİLDİRİ ADI -- PAPER NAME YAZAR/YAZARLAR AUTHOR/AUTHORS 1

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL EĞİTİM BİLİMLERİ SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 21-23 MAYIS 2015 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - BARTIN/ TÜRKİYE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL

Detaylı

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015

6 th International Congress on New Trends in Education ICONTE- 2015 www.iconte.org CONGRESS PROGRAM. 24-26 April 2015 CONGRESS PROGRAM 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April 2015 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey In honor of Prof. Dr. Ozcan Demirel

Detaylı

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS TH 4 INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 25-27 April 2013 Antalya -Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS İCONTE 2013 ISBN 978-605-364-482-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI

Turkish Studies. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic ACADEMIC JOURNAL SOSYAL BİLİMLER SAYISI Dergisi, üç ayda bir yayınlananuluslararasıhakemli bir dergidir. Dergisi

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3

ANA SALON SALON 1 SALON 2 SALON 3 8. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ - ÖĞRETİMİ KURULTAYI 01 Ekim 2015 PERŞEMBE 08.30-09.30 KAYIT 09.30-12.30 AÇILIŞ PROGRAMI: ÇAĞRILI KONUŞMACILAR: Prof. Dr. Cahit KAVCAR Prof. Dr. Hans-Heino EWERS ANA SALON

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org and Their Implications

Detaylı

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD

SYMPOSIUM CHAIR ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD ABSTRACTS etap SYMPOSIUM CHAIR Prof.Dr. H. Ferhan ODABAŞI ORGANIZING COMMITTEE CHAIRMAN Assoc.Prof.Dr. Abdullah KUZU ADVISORY BOARD / SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Ali Rıza AKDENİZ, Karadeniz Technical University,

Detaylı

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi

PROGRAM. Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu. 16-18 Nisan 2015 / BARTIN. Bartın Üniversitesi T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bartın Üniversitesi Dünden Bugüne Türkİye de Becerİ, AhlAk ve Değerler Eğİtİmİ Uluslararası Sempozyumu 16-18 Nisan

Detaylı

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS

CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS and Their Implications 24-26 April, 2014 Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey CONFERENCE PROGRAM AND PAPER ABSTRACTS www.iconte.org FOREWORD We would like

Detaylı

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü

EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU. ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü EYFOR-IV EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU DÜZENLEME KURULU ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Mahir ALKAN Balıkesir Üniversitesi Rektörü FORUM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Feyzi ULUĞ DÜZENLEME KURULU EŞ BAŞKANLARI Adem ÇİLEK Prof.

Detaylı

PROGRAM & ABSTRACTS. www.iconte.org. 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April, 2015

PROGRAM & ABSTRACTS. www.iconte.org. 6 th International Congress on New Trends in Education 24-26 April, 2015 24-26 April, 2015 In honor of Prof. Dr. Özcan Demirel in his 55 th year of service in education Porto Bello Hotel Resort & SPA Akdeniz Bulvarı 6. Sokak Konyaaltı -Antalya/ Turkey PROGRAM & ABSTRACTS www.iconte.org

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 1 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative

Detaylı

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME

KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 24-26 Nisan 2014 / İSTANBUL KONGRE PROGRAMI CONGRESS PROGRAMME DESTEKLEYENLER ANA SALON MAIN HALL AÇILIġ /OPENING PERġEMBE/

Detaylı

Mayıs 2015. Cilt 4 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2015. Cilt 4 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2015 Cilt 4 Sayı 2 http://www.jret.org Mayıs 2015 Cilt 4 Sayı 2 ISSN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 06500 Teknik Okullar -

Detaylı

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ 7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ Bildiri No Bildirinin Başlığı Yazarlar Üniversiteler 01 Beden Eğitimi Derslerinde Motivasyon: Tutum Ve Motivasyonel Eren

Detaylı

UKEK 2015 GENEL PROGRAM

UKEK 2015 GENEL PROGRAM 1 UKEK 2015 GENEL PROGRAM 7 Eylül 2015 08.00-10.00 Kayıt-Çay/Kahve ikramı 10.00-11.30 Açılış 11.30-12.30 Çağrılı Konuşma I (Prof. Dr. Georgios TSAPARLIS) 12.30-13.30- Yemek 13.30-14.30- Çağrılı Konuşma

Detaylı

Mayıs 2012. Cilt 1 Sayı 2. http://www.jret.org

Mayıs 2012. Cilt 1 Sayı 2. http://www.jret.org Mayıs 2012 Cilt 1 Sayı 2 http://www.jret.org Şubat, Mart, Nisan 2012 Cilt 1 Sayı 2 ISNN: 2146-9199 İletişim Prof. Dr. Zeki Kaya Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri

Detaylı

http://egitek.meb.gov.tr/earged/arasayfa.php?g=64

http://egitek.meb.gov.tr/earged/arasayfa.php?g=64 EARGED'de ara Ara Choose Your Language Anasayfa Birimler Kuruluş Yönerge Teşkilat Şeması 6.Akşam Sanat Okulu İletişim Projeler Eğitim Araştırmaları Çalışmaları Eğitim Araştırmaları Destek Programı Türkiye

Detaylı

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS. 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW TRENDS IN EDUCATION AND THEIR IMPLICATIONS 27-29 April 2011, Antalya-Turkey PROGRAM & PAPER ABSTRACTS 1 Tüm Hakları Saklıdır Siyasal Kitabevi, Nisan, 2011 Bu kitabın basım,

Detaylı