SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ ALANLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ ALANLARI"

Transkript

1 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ ALANLARI ÖMER ERTEKİN PSCONSULTECH H D M Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 1

2 DERS1.KONU1 PROJE KAPSAMI Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 2

3 GEREKSİNİMLERİN TEMELLERİ İhtiyaçların ve problemlerin doğru tanımlanması etkin ve gerçekçi gereksinim yönetimi ile mümkün olabilir. Gereksinim yönetimi de, sistem mühendisliğinin diğer bilgi alanları gibi, hem mühendislik hem de yönetim becerileri ve eforu gerektirir. Günümüzde uygulanan (uygulanmaya çalışılan) gereksinim yönetimi çalışmalarında ise çoğunlukla mühendislik becerileri üzerine yoğunlaşılmış ve ironik bir şekilde sistem mühendisliği usullerinden (bütüncül bakış, bağlam ve kavram dan yola çıkma) çok, bileşen mühendisliği usulleri (teknik olarak doğru yazılmış, izlenebilir gereksinimler) kullanılmıştır. Bütün bunlardan hareketle, etkin ve verimli sistem çözümlerine temel oluşturacak gereksinim yönetimi için, Projenin kapsamı (yetenekler) tanımlı olmalıdır Projenin bağlamı (harekât ihtiyacı, ortamı, personel, süreçler vb.) tanımlı olmalıdır Tüm paydaşlar (iyi ya da kötü yönde etkilenen) dikkate alınmalıdır Gereksinimlerin değişebileceği (ama kontrollü ve sonlara doğru azalarak) kabul edilmelidir. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 3

4 SİSTEM VİZYONU ve PROJE KAPSAMI Sistem Vizyonu Sistemin ulaşması beklenen en son şekil ile ile ilgili uzun vadeli stratejik görü. Proje Kapsamı Erişilmesi planlanan son şeklin, mevcut proje tarafından oluşturulacak kısmı. Kapsam mevcut projeye neyin dahil (neyin hariç) olduğunun belirtilmesidir. Sürüm_1 Proje Kapsamı Sürüm_2 Proje Kapsamı Sürüm_n Proje Kapsamı Sistem Vizyonu Müşteri hemen hemen her zaman vizyonu kapsam yerine koymaya çalışır Satıcı/geliştirici de her zaman elindeki ürünü / kolayca yapabileceğini kapsam olarak kabul ettirmeye çalışır Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 4

5 PROJE KAPSAM YÖNETİMİ Sistem Mühendisi de kendi kabulünü her iki tarafa kapsam olarak dayatır doğrusu Proje Kapsam Yönetimi, proje ekibi de dahil olmak üzere tüm proje paydaşlarının Proje tarafından hangi ürünlerin üretileceği ve Proje aşamalarında hangi süreçlerin kullanılacağı konularında hemfikir olmalarının sağlanmasıdır. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 5

6 DERS1.KONU2 SİSTEM BAĞLAMI Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 6

7 SİSTEM BAĞLAMI Bir sistemin ortamı, sistemin bir parçası olmayıp da, durumunda bir değişiklik olduğunda sistemi etkileyen, bileşenler ve bu bileşenlerin davranışlarının oluşturduğu bir kümedir. Sistemin özelliklerini ya da davranışlarını etkileyemeyen harici bileşenler sistemin ortamında kabul edilmezler. (Ackoff 1971) Bağlam (analitik): Sistemi ve sistem davranışını anlayabilmek için dikkate almamız gereken harici varlıklar ve durumlar. Simon (1996)a göre ortam, sistemin isterleri karşılamak üzere konumlandırıldığı yuva dır. Bağlam (mimari) : Mimari yapının uyum içinde olması gereken yuva sı. Tasarımcının sağlaması gereken hedefler ve sınırlamaların bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 7

8 KAPSAM ve BAĞLAMI Proje kapsamı, bir sistem uygulamasının bir işin ya da operasyonun hangi kısımlarını destekleyeceğini tanımlar. Proje kapsamı aynı zamanda, sistem uygulamasının, diğer sistemler ve iş/operasyon ile nasıl etkileşim içinde olacağını da tanımlar. Proje kapsamı ancak bir bağlam içinde tanımlanabilir. Bir bağlam diyagramı bir sistemin ya da projenin kapsamını ve sınırlarını tanımlar. Bir proje de kapsam değişebileceğine göre (kapsam değişmeden gereksinimler değişebilir mi?) bağlam da değişebilir. Bağlam diyagramı yerine ortam modeli terminolojisi de kullanılabilir. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 8

9 SİSTEM SINIRLARI KONSEPTİ Diğer Ortam Sistem Diğer Sistem Arayüzler İlgi Sistem Diğer Sistem Sadece sistem, Diğer Sistem Sisteme arayüzü olan harici varlıklar, Ve sistemin bu harici varlıklar ile olan arayüzleri Hedef Harici varlıkları ve arayüzleri içeren (bağlam bakışı) bir model oluşturun. Bu model mimari ekibi tarafından geliştirilen ilk model olacaktır. Farklı seviyeler (sistem, alt sistem, ) için oluşturulabilir Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 9

10 DERS1.KONU3 PAYDAŞ ANALİZİ Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 10

11 PAYDAŞ NEDİR Paydaşlar, projenin gerçekleştirilmesi ve proje ürünlerinin işletilmesinde doğrudan ya da dolaylı payı olan (etkileyen ya da etkilenen) gerçek ve tüzel kişilerdir. Sistem için kim ödeme yapıyor? Sistem kimin için geliştiriliyor? Sistemi kim idame edecek? Sistem parçalarını kim temin edecek? Sistem konusunda uzmanlık kimlerde mevcut? Sistemi kim tasarlıyor/geliştiriyor? Sistem prensiplerini kim belirliyor? Sistemi kim kullanacak? Bu analizi yaptığınıza göre siz de bir paydaşsınız! Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 11

12 PAYDAŞLAR Projeden etkilenen herkes: İşletmenler Sistem girdi ve çıktıları ile ilişkili personel Bağlanılacak diğer sistemlerin sahipleri İş yapış şekilleri etkilenecek bireyler Proje hakkında iletişim içinde olmanız gereken herkes Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 12

13 DERS1.KONU4 İŞLETİM KONSEPTİ Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 13

14 İŞLETİM KONSEPTİ Sistem işletiminde bir gün Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 14

15 Gereksinimler ve İşletim Konsepti The concept of operations (ConOps) document is a bridge between the operational requirements (events occurring over time) and the technical requirements (static, hierarchical description). It is written in narrative prose that is in the user's language. It states priorities, it uses visual images and leads to sofware requirements. IEEE Standard 1362, IEEE Guide for Concept of Operations Document, Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 15

16 TEMELLER NE? Mission Need Statement (MNS)-Görev İhtiyacı Dokümanı An MNS justifies why one system is needed. It doesn t express anything about the new system, except to define problems it should solve, constraints in which it must operate, and some high level objectives it should meet. Concept of Operations (CONOPS)-İşletim Konsepti A CONOPS describes how a proposed system will fit into the existing infrastructure of your organization how it will affect other systems, staffing, logistics, and other concerns at a high level. Operational Requirements Document (ORD)-Harekat İhtiyaçları Dokümanı An ORD describes the overall requirements for one system, how it interacts with other systems, why the existing system isn t good enough, and set performance goals for the new system. An ORD is generally more detailed than a CONOPS. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 16

17 KLAVUZLAR ANSI/AIAA G guide from American National Standards Institute IEEE IEEE guide for CONOPS document DI-IPSC DoD data item description for CONOPS document Title page Revision chart Preface Table of contents List of figures List of tables 1. Scope 1.1 Identification 1.2 Document overview 1.3 System overview 2. Referenced docum ents Current system or situation 3.1 Background, objectives, and scope 3.2 Operational policies and constraints 3.3 Description of the current system or situation 3.4 Modes of operation for the current system or situation 3.5 User classes and other involve d personnel 3.6 Support environment Justification for and nature of changes 4.1 Justication of changes 4.2 Description of desired changes 4.3 Priorities among changes 4.4 Changes considered but not included Concepts for the proposed system 5.1 Background, objectives, and scope 5.2 Operational policies and constraints 5.3 Description of the proposed system 5.4 Modes of operation 5.5 User classes and other involved personnel 5.6 Support environment 6. Operational scenarios 7. Summary of impacts 7.1 Operational impa cts 7.2 Organizational impacts Impacts during development Analysis of the proposed system 8.1 Summary of improvements 8.2 Disadvantages and limitations 8.3 Alternatives and - trade offs considered 9. Notes Appendices Glossary Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 17

18 DERS1.KONU5 PROBLEM VE İHTİYAÇ ANALİZİ Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 18

19 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Sistem Mühendisliği süreci, bir sosyoteknik problem çözme süreci olup, problem (Sorun ya da fırsat tan kaynaklanan Yetenek İhtiyacı) tanımlama ile başlar, daha sonra muhtemel çözümleri müzakere eder, son olarak da bu çözümlerden birini en uygun çözüm yaklaşımı (ihtiyaçları karşılamaya en uygun olan) olarak seçer. Gereksinim Mühendisliği problem ve çözüm ün beyan edilmesi ve söz konusu beyanın proje boyunca idame ettirilmesidir. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 19

20 PROBLEM TANIMLAMA ve ÇÖZÜMLEME PROBLEM UZAYI ÇÖZÜMUZAYI PROBLEMİ TANIMLA HEDEFLENEN PROBLEMİ VARSAYIMLAR VARSAYIMLARI FONKSİYONU ANALİZ ET ÖNER DEĞERLENDİR TANIMLA BİRİNİ SEÇ DIŞ ARAYÜZLERİ ANALİZ ET PROBLEMİ TANIMLA UYGUNLUK ÖLÇÜTÜNÜ TANIMLA TASARIM KONSEPTLERİ ÖNER TASARIM KONSEPTLERİNİ DEĞERLENDİR BİRİNİ SEÇ GÖREV FONKSİYONLARINI ANALİZ ET Mimari Geliştirme BAŞARIM ÖLÇÜTÜ Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 20

21 PROBLEMİ TANIMLAMAK Problem Beyanı Problem beyanı sistemin kazandırması beklenen üst seviye bir yeteneğin (problemi çözecek) tanımlanması ile başlar ve ne (yapılmasına)lere ihtiyaç duyulduğunu gösteren ihtiyaç cümleleri içerir. Doğal dille yazılmış cümleler ya da mühendislik modelleri ile dokümante edilebilir. Son kullanıcılar, işletmenler, faturayı ödeyenler, sahipler, sponsorlar, pazarlama, üretim vb paydaşların girdileriyle oluşturulur, bu nedenle paydaşların doğru belirlenmesi oldukça önemlidir. Modern dünyada problem beyanı, vizyon ve misyona uygun olarak bir değişiklik ihtiyacının ortaya konulması ile başlar. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 21

22 PROBLEM BEYANI Problem beyanı içinde en uygun kelimesi kullanılmamalıdır. Problem çözümü olarak ortaya konacak sistem çözümlerinde, maliyet ve etkinlik analizleri yapabileceğimiz, en uygun seçiminde kullanılacak farklı çözümler olacaktır. Ancak alternatiflerin hiç biri tüm parametrelerin en uygununu bulmamıza olanak vermeyecektir Sistem gereksinimleri en uygun (optimal) çözümü istese bile testler sırasında, seçilen çözümün optimal çözüm olduğu kanıtlanamayacaktır. Yanlış tanımlanmış bir probleme mükemmel bir çözüm geliştirmek değersizde bile daha kötüdür, bu nedenle problem beyanı sistem mühendisliğinin en önemli çıktılarından biridir Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 22

23 İHTİYAÇLAR Müşteri ihtiyaçlarını anlayın Ne istediğini bilen müşterilere sık rastlanmaz, bu nedenle sistem mühendisleri müşteri harekat ortamına girmeli ve muhtemel sistem çözümünü harekat ortamına ve görev ihtiyaçlarına nasıl entegre edebileceğini bulmalıdır. Çoğu zaman müşteri beklentilerini karşılamak (state of the art) yetmez, başarı için beklentileri aşmak (innovative) gerekir. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 23

24 DERS1.KONU6 GEREKSİNİM YÖNETİMİ Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 24

25 SÜREÇ İÇİNDE GEREKSİNİMLER Paydaş İhtiyaçları Paydaşlar için sonuçları tanımlamak Ürünü geçerli kılmak Kabul Testleri Sistem Gereksinimleri Sistemin yapması gerekenleri tanımlamak Sistemi doğrulamak Sistem Testleri Alt Sistem Gereksinimleri Maliyet fayda optimizasyonu Gereksinimlerin kalifikasyonu Entegrasyon Testleri Bileşen Gereksinimleri Gereksinimlerin tahsisi Bileşenlerin kalifikasyonu Bileşen Testleri Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 25

26 GEREKSİNİM NEDİR? Tanım (EIA 632 V ): Bir ürünün belirli bir amaca ulaşabilmesi için; neyi, ne kadar iyi ve ne şartlar altında yapması gerektiğini tanımlar Ne tanımlanır, nasıl tanımlanmaz İşletim konsepti (operasyonel konsept) temeline dayanmalıdır. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 26

27 GEREKSİNİM MÜHENDİSLİĞİ NEDİR Gereksinim mühendisliği, gereksinimleri ortaya çıkarma, tanımlama, dokümante etme, çözümleme (türetme), doğrulama, geçerli kılma ve yönetme sürecidir. Problem uzayını anlayıp, çözüm uzayına bağlantı kurmaktır. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 27

28 KAÇ GEREKSİNİMİZ VAR? Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 28

29 İHTİYAÇLAR Normal İhtiyaçlar: Her durumdan bağımsız olarak açık ve net olarak tanımlayabildiğimiz gereksinimlerdir.. Bu gereksinimler sistem kullanıcıları ile konuşulduğunda tanımlanabilirler. Umulan İhtiyaçlar: Öyle gereksinimlerdir ki işin doğası gereği zaten yapılmaları gerekir, çoğu zaman konuşulmasına gerek görülmediğinden gereksinim olarak kayıt altına alınmazlar. Bu gereksinimleri dikkate almayan sistem çözümleri başarılı olamazlar; dikkate alan çözümler (in dikkate aldığı) ise fark edilmezler Sevindiren ihtiyaçlar: Bu ihtiyaçlar gereksinim dokümanlarında bulunmazlar, çözüme dahil edilmediklerinde de sistem paydaşları rahatsız olmaz. Sistem mühendisi kullanıcı ortamında bulundukça, problemi ve fırsatları daha iyi anlayacak, kendi tecrübesi ışığında hedef görevin verim ve etkinliğini arttıracak öneriler getirebilecektir. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 29

30 GEREKSİNİMLERİN TAKİBİ İş Vizyonu yorumlanır İş Hedefleri Uygulamaya geçirilir Kurumsal organizasyon ve süreçler Paydaş İhtiyaçları Dönüştürülür/karşılanır Sistem Gereksinimleri Gruplanır/atanır Alt Sistemlere Gerçekleştirilir Bileşen Gereksinim mühendisliği bağlamında izlenebilirlik,üst seviye vizyonun amaçlar, hedefler, beklentiler, ihtiyaçlar alt seviye gereksinimlere nasıl dönüştürüldüğünün takip edilmesidir. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 30

31 DERS2.KONU1 İŞLEVSEL ANALİZ Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 31

32 FORM, FIT, FUNCTION Form: the shape, size, dimensions, mass and/or other visual parameters which uniquely characterize an item. This defines the "look" of the part or item. Sometimes weight, balance and center of mass are considerations in 'form'. Fit: the ability of an item to physically interface or interconnect with or become an integral part of another item or assembly. This relates to the associativity of the part in relation to the assembly, or to other parts, and includes tolerances. Function: the action[s] that an item is designed to perform. This is the reason for the item's existence, which also includes secondary applications. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 32

33 SİSTEM = Form + Fonksiyon İyi bir gözlemci, taş parçasının, kağıt tutucu fonksiyonunu fark edebilir PENCERE Hava Akımı Masa Yer Çekimi Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 33

34 REFERANS ÇERÇEVEYE BAĞIMLI OLMA Ya da başka bir gözlemci farklı sınırlar, farklı fonksiyonlar, görebilir aynı sistemi görmeyebilir. KIRIK PENCERE Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 34

35 FONKSİYONEL ANALİZ Bir sistemin nasıl kullanılacağını anlamak için uygulanan yapısal bir çözümleme Sistem ürün ve servislerinin yerine getireceği işlevsel mimariyi tanımlayan bir süreç Tasarımı girdi olacak seviyeye kadar detaylandırılmalıdır. Gereksinimler ile işlevler arasında ilişki kurar İzlenebilir ve mantıklı bir sıralama oluşturulur Her türlü kullanım modunu içerir (tüm modlar için bir tane temel analiz vardır) Ürün ya da servislerin çalışmak için ihtiyaç duyacağı işlevler de dahil edilmelidir. İşlevsel analizler esnasında ortaya çıkan performans gereksinimleri, sistem tasarım kriterleri olarak kullanılır. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 35

36 DERS2.KONU2 USE CASE ANALİZİ Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 36

37 USE CASE DIAGRAMS USE CASE, ACTOR A Use case yields an observable result to an Actor. Use Cases describe the functionality of a system in terms of how its users use that system to achieve their goals. An actor is used to represent the role of a human, an organization, or any external system that participates in the use of subject system. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 37

38 USE CASE DIAGRAMS RELATIONSHIP Inclusion: The inclusion relationship allows one use case referred to as base use case, to include the functionality of another use case, called the included use case as a part of its functionality when performed. Extension: A use case can extend a base use case using the extend relationship. The extending use case is a fragment of functionality that is not considered part of the normal base use case functionality. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 38

39 ACTOR CLASIFICATION Actors can be classified using standard generalization relationship. A specialized actor participates in all the use cases that the more general actor participates in. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 39

40 USE CASE CLASIFICATION uc [Package] UseCaseDiagramsPkg [Use Cases f or SpaPoolTempControl System] Set up system Adjust set point and set or unset low-temp alarm Tune control algorithm Scenarios for the general use case are also scenarios of the specialized use case Operator Calibrate sensor Operate system Activate or deactivate system «inc lude» Control temperature and alarm Enter or exit standby mode «extend» Handle alarm Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 40

41 USE CASE DIAGRAMS Actors associated with a general use case do not participate in any scenarios solely described by a specialized use case Elsevier, Inc.: A Practical Guide to SysML Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 41

42 USE CASE DIAGRAMS Driver Information System Use Cases Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 42

43 USE CASE DIAGRAMS GPS Start-up (extension or classification?) The hot start is when the GPS device remembers its last calculated position and the satellites in view, the almanac used (information about all the satellites in the constellation), the UTC Time and makes an attempt to lock onto the same satellites and calculate a new position based upon the previous information. This is the quickest GPS lock but it only works if you are generally in the same location as you were when the GPS was last turned off. The warm start is when the GPS device remembers its last calculated position, almanac used, and UTC Time, but not which satellites were in view. It then performs a reset and attempts to obtain the satellite signals and calculates a new position. The receiver has a general idea of which satellites to look for because it knows its last position and the almanac data helps identify which satellites are visible in the sky. This takes longer than a hot start but not as long as a cold start. And finally the cold start is when the GPS device dumps all the information, attempts to locate satellites and then calculates a GPS lock. This takes the longest because there is no known information Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 43

44 DERS2.KONU3 SİSTEM TASARIMI Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 44

45 FORM + FONKSİYON Aralarında etkileşimli bir birlik görülen elemanlar = Form Fonksiyonel olarak bakıldığında = Fonksiyon Bilinen tüm sistemlerin tüm durumlarına uygulanabilir. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 45

46 TASARIM Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 46

47 DOĞRU TASARIM KONSEPTI Fikirler Kaynaklar YÜZEYSEL/ÜST SEVİYE PROGRAM /PROJE SİSTEMİ* TESLİMAT /ÜRÜN SİSTEMİ* KESİN/DETAYLI Doğru tasarım konsepti, elenen alternatifler arasında en uygun olanıdır. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 47

48 FIT, FORM SEÇİMİ İÇİN TEMEL KOŞULDUR Darwin e göre evrim için de geçerlidir Uyum (Fit) gösteren hayatta kalır Mühendislik Fit = Maliyet Etkin Sistem Çözümü Etkinlik, estetik de dahil olmak üzere, seçim anında dikkate aldığımız her türlü değişkenin birleşimidir Etkinlik Operasyonel Etkinlik (Görev ne kadar iyi ifa edildi) Operasyonel Uygunluk ( estetik ve diğer görev ile direkt bağlantısı olmayan değişkenler) Maliyetler ve Riskler Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 48

49 SİSTEM ETKİNLİĞİ Sistem Etkinliği, bir sistemden, belirlenen görev hedefleri için, ulaşmasını beklediğimiz; olasılık cinsinden ve görevi tamamlama maliyeti olarak tanımlanabilecek sayılabilir bir ölçümdür FIT (B52) = Hedefe gönderilebilen faydalı yükün ton başına maliyeti FIT (747) = Koltuk+Mil başına düşen toplam uçuş maliyet Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 49

50 ÖRNEK ÜST SEVİYE MOE Sistem Etkinliğine krş. Ömür Devri Maliyeti Operasyonel Etkinlik Operasyonel Uygunluk Ömür Devri Maliyeti Risk İstenilen Sıcaklığı Sabit Tutabilme Olasılığı İstenilen Sıcak Suyu Sağlayabilme Olasılığı Güvenilirlik AR&GE Maliyeti Alt Sistem Perf. Riski Isı Kayıpları Su İhtiyacı Sürdürülebilirlik Ekipman Maliyeti Sistem Performans Riski Verilen Isı Verilen Isı Elverişlilik Bina Değişiklik Maliyeti Maliyet Riski Kontrol Duyarlılığı Kontrol Duyarlılığı Genişleyebilirlik Bakım Maliyetleri Takvim Riski Odalar arası farklılık Dağıtım Kayıpları Güvenlik İşletme Maliyetleri Yakıt Maliyeti Riski Elverişlilik Elverişlilik Gürültü Yatırımın Geri Dönüş Süresi Kullanım Ömrü Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 50

51 FONKSİYONEL TEMELÇİZGİ AWACS MALİYET ETKİNLİK AĞACI Sistem Maliyet Etkinliği (% yıpranma krş. USD) Sistem Etkinliği (% yıpranma krş. Kuvvet Büyüklüğü) Operasyon ve Bakım Maliyet Modeli Sistem Yetenekleri Elverişlilik Radar Mesafesi IFF Mesafesi Değerlendirme Verimi Atama Verimi Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 51

52 ÖRNEK ÜST SEVİYE MOE Sistem Etkinliğine krş. Ömür Devri Maliyeti (.153 / $) Operasyonel Etkinlik (.153) Operasyonel Uygunluk Ömür Devri Maliyeti ( $/ 20 yıl) Risk (n/a) İstenilen Sıcaklığı Sabit Tutabilme Olasılığı (.226) İstenilen Sıcak Suyu Sağlayabilme Olasılığı (.676) Güvenilirlik (3285 saat) AR&GE Maliyeti (0) Alt Sistem Perf. Riski Isı Kayıpları (.498) Su İhtiyacı (100 l/sa) Sürdürülebilirlik (12 sa) Ekipman Maliyeti (0) Sistem Performans Riski Verilen Isı (.665) Verilen Isı (80K btu/sa) Elverişlilik (.996) Bina Değişiklik Maliyeti (0) Maliyet Riski Kontrol Duyarlılığı (.943) Kontrol Duyarlılığı (.97) Genişleyebilirlik (n/a) Bakım Maliyetleri (150 $/yıl) Takvim Riski Odalar arası farklılık (.727) Dağıtım Kayıpları (36K btu) Güvenlik (n/a) İşletme Maliyetleri (3350 $ / yıl) Yakıt Maliyeti Riski Elverişlilik (.996) Elverişlilik (.999) Gürültü (Yüksek) Yatırımın Geri Dönüş Süresi (o) Kullanım Ömrü (Uzun) Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 52

53 TASARIM NEDİR? Tasarım, bir ürüne ait gereksinimlerin, o ürünün tarifine dönüştürülmesi sırasında ortaya çıkan teknik bilgilerin tamamıdır.* İki ana kategoriden söz edilebilir: Üst seviye Detaylı * EIA 649 National Consensus Standard for Configuration Management Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 53

54 ÜST SEVİYE TASARIM Gereksinimler ile detaylı tasarım arasındaki aşama. Ne den Nasıl a Mimari Alt Sistem Tanımları Alt Sistem Doğrulama Planları Arayüz Tanımları Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 54

55 DETAYLI TASARIM Ürünün bileşen seviyesinde tam tarifi Konfigürasyon Birimi Tanımları Bileşen Özellikleri Yazılım Özellikleri Donanım Özellikleri Doğrulama Prosedürleri Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 55

56 SİSTEM TASARIMI NEDİR? Sistem bileşenlerinin ve etkileşimlerinin, sistem gereksinimlerini karşılayacak şekilde seçilmesi ve bir araya getirilmesi ve Tasarımı anlatan spesifikasyon dokümanlarının hazırlanması Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 56

57 Ne (Gereksinimler) TASARIM Nasıl (Spesifikasyonlar) (Şartnameler) Alternatiflerin Analizi GEREKSİNİMLER VE SPEKLER ARASINDAKİ KÖPRÜ Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 57

58 TASARIM SPEK (ÖZELLİK)LERİ Tasarım özellikleri, sistem tasarımı ve gereksinimlerine dayanılarak geliştirilir Spesifikasyonlar Nasıl ı tanımlar Spesifikasyonlar da gereksinimler ile aynı yapıda yazılmalıdırlar. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 58

59 DERS3.KONU1 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİMİ Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 59

60 TİPİK BİR ORGANİZASYON Program Manager Program Controls Systems Engineering Engineering Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 60

61 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİYÖNETİMİ Systems Engineering Management Work Breakdown Structure Development Selection of Engineering Design Method Systems Engineering Program Planning Cost & Schedule Control Design Review and Evaluation Technical Control Managing the Organization Supplier Evaluation, Selection, & Control Systems Engineering Conceptual Design Preliminary System Design Detail System Design & Development Production and/or Construction Operational Use & System Support Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 61

62 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİYÖNETİMİ Systems Engineering Program Planning Cost & Schedule Control Technical Control Supplier Evaluation, Selection, & Control Managing the Organization Conceptual Design Preliminary System Design Detail System Design & Development Production and/or Construction Operational Use & System Support Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 62

63 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİYÖNETİMİ Systems Engineering Program Planning What is my management approach? Cost & Schedule Control Technical Control Supplier Evaluation, Selection, & Control Managing the Organization Conceptual Design Preliminary System Design Detail System Design & Development Production and/or Construction Operational Use & System Support What steps of the SE process will I execute? What resources do I require? Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 63

64 SEMP Kapsamı Proje Kapsamı Proje Mühendislik Yönetimi ve Program Yönetimi ile İlişkisi Sistem Mühendisliği Yönetimi Sistem Mühendisliği Analiz ve Tasarım Süreçleri Alan Uzmanlığı Entegrasyonu Özel Mühendislik Alanları Sistem Mühendisliği Riskleri Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 64

65 WBS Follows SOW generation Product-oriented family tree that leads to identification of activities, functions, tasks, subtasks, work packages, etc., that must be performed for the completion of a given program Is not an organization chart for personnel Project activities Functions Tasks Subtasks Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 65

66 WBS Is a representation of organization of work packages The purpose of the WBS is to be a framework for: Considering the products, services, and information need to fulfill objectives and scope of the project (MM) Project planning and control Program planning, budgeting, contracting, and reporting Project activities Functions Tasks Subtasks Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 66

67 IMP/IMS The Even Planning Process: A hierarchical planning framework Steps Level 1: Make a list of major activities in general order of occurrence (about 2 to 20 activities) Level 2: Breakdown each Level 1 activity into 2 to 20 tasks Level 3: Breakdown each Level 2 task into 2 to 20 subtasks Continue until tasks at each level are manageable Fundamental: Be sure all tasks at a specific level are at the same level of detail (or level of generality) Project manager usually performs Level 1 and delegates lower levels to those who will do work Objectives are from project master plan Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 67

68 DERS3.KONU2 RİSK YÖNETİMİ Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 68

69 GENEL PROJE RİSKLERİ Risk Proje Tehditleri Teknoloji Personel Yönetim Örnekler Yetersiz bütçe Uygun olmayan tesisler Performans problemleri Arayüz problemleri Yetersiz tecrübe/beceri Değişime direnç/korku İhtiyaçlar değişir Yetersiz kaynaklar Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm

70 RİSK KAYNAKLARI Teknoloji İnsan Fiziki ortam Politik ortam Sözleşmesel sorunlar Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 70

71 TEMEL PROBLEM Risk artarsa= Maliyetler artar! Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 71

72 RİSK YÖNETİMİNİN ÖGELERİ Risk Tanımlama Risk Değerlendirme Risk Çözümleme Risk Yönetimi Risk Önceliklendirme Risk Planlama Risk Kontrolü Risk İzleme Risk Azaltma Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 72

73 RİSK DEĞERLENDİRME Gerçekleşme İhtimali(Olasılık) Muhtemel Etkisi Hafifletme Maliyeti Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 73

74 RİSK YÖNETİMİ Risklerinizi bilin Etkilerini anlayın Hafifletmek için planlar yapın Takip edin Hafifletme planını uygulayın Paydaşların desteğini alın Gerçekten iyi sonuçlar alırsınız! Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 74

75 DERS3.KONU3 KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 75

76 KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ A management process for establishing and maintaining consistency of a product s performance, functional and physical attributes with its Requirements, design, and operational information throughout its life A process intended to ensure that the system performs as intended, and is documented to a level of detail sufficient to meet needs for operation, maintenance, repair and replacement ANSI/EIA National Consensus for Configuration Management Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 76

77 KONFİGÜRASYON the functional and physical characteristics of a product, both hardware and software, that are described or defined by associated documentation and actually incorporated into the product s delivered end item. Physical = size, weight, shape, material, structure Functional = performance, operation, use, abilities Form, Fit and Function Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 77

78 YANİ. Konfigürasyon Yönetiminin öncelikli hedefleri: 1) Sistem ve proje bütünlüğünü sağlamak 2) Ömür devri boyunca bu bütünlüğü sürdürmek Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 78

79 DERS3.KONU4 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇÜMLERİ (METRİKLER) Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 79

80 ETİMOLOJİ Metric : Greek metrike, from feminine of metrikos in meter, by measure, from metron measure (http://www.m-w.com/cgibin/dictionary) Ölçü : ölçmek/ölçemek tahmin etmek, değer takdir etmek (xiv) = *ülmek ölçmek (http://www.nisanyan.com/sozluk) Kader : qader [msd.] 1. ölçme, değer biçme, 2. ilahi kudret, kader < #qdr gücü yetme (http://www.nisanyan.com/sozluk) METRİK YÖNETİMİ : PROJENİN KADERİNİN YÖNETİMİDİR Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 80

81 SÜREÇ ÖLÇME A measurement taken over a period of time that communicates vital information about a process or activity. A metric should drive appropriate action. Timely and accurate information is needed to ensure progress and resolve problems/issues. Measurement is an alternative to schedule-based management. METRİK YÖNETİMİ : PROJENİN KADERİNİN YÖNETİMİDİR Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 81

82 MOE, MOP, TPM Measure of Effectiveness (MOE): The metrics by which an acquirer will measure satisfaction with products produced by a technical effort. Measure of Performance (MOP): An engineering performance measure that provides design requirements that are necessary to satisfy an MOE. There are typically several MOPs for each MOE. Technical Performance Measure (TPM): Key indicators of system performance, TPMs are critical MOPs which, if not met, put the project at cost, schedule, or performance risk. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 82

83 DETAYLI V DİYAGRAMI GÖREV İHTİYACI (MNS) GÖREVE HAZIR SİSTEM GELİŞTİRME TO BE AS IS DOĞRULAMA VE GEÇERLİLEME HAREKAT İHTİYAÇLARI ANALİZİ (HAREKAT İHTİYAÇLARI DOKÜMANI-ORD) ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ (MOE) PERFORMANS ÖLÇÜMLERİ VE DEĞERLENDİRMELER KABUL HAREKAT KONSEPTİ DOKÜMANI (OCD) İŞLEVSEL ANALİZ (İŞLEVSEL GEREKSİNİMLER DOKÜMANI-FRD) HAREKAT TESTLERİ SİSTEMLER SİSTEMİ (SoS) ŞARTNAMESİ (Spec) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ DOKÜMANI (SSS) SİSTEM TASARIMI (SSDD) MOP SİSTEM VASIFLANDIRMA TESTLERİ YAZILIM, DONANIM, ARAYÜZ GEREKSİNİMLERİ (SRS, HRS, IRS) VE TASARIMLARI (SDD, HDD, IDD) TPM BİLEŞEN VASIFLANDIRMA/ KABUL TESTLERİ BİLEŞEN TANIMLAMA DOKÜMANI (HWCI, CSCI) YAZILIM, DONANIM GERÇEKLEŞTİRME Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 83

84 TPM MOE Harekat Analizi Arama Kurtarma Görevi Başarım Olasılığı MOP Sistem Analizi İzleme Kapasitesi İntikal/Manevra Kaabiliyeti Muhabere Kaabiliyeti TPM Tasarım Seyir Sürati Yakıt Deposu Büyüklüğü Ağırlık Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 84

85 GEREKSİNİM MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇÜMLERİ OYNAKLIK Kick-Off SRR PDR CDR TRR Değişmeyen Değişen Eklenen Silinen Toplam Oynama 0,00% 53,40% 26,79% 9,73% 8,85% Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm

86 GEREKSİNİM MÜHENDİSLİĞİ ÖLÇÜMLERİ OYNAKLIK 60,00% Oynama 50,00% 40,00% 30,00% Oynama 20,00% 10,00% 0,00% Kick-Off SRR PDR CDR TRR Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm

87 İŞLEVSEL ANALİZ ÖLÇÜMLERİ GEREKSİNİM KARŞILAMA Kick-Off SRR PDR CDR TRR Mevcut Değişen Eklenen Silinen Toplam Toplam Gereksinim Karşılanan Gereksinimler Gereksinim Kapsama 0,00% 18,69% 84,75% 100,00% 100,00% Toplam Gereksinim Karşılanan Gereksinimler 20 0 Kick-Off SRR PDR CDR TRR Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm

88 DERS4.KONU1 SİSTEM TEST VE DEĞERLENDİRME Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 88

89 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SÜRECİ Customer Need Validation Operate System Req s Verification System Subsystem Req s Verification Subsystem Design Build V Model Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 89

90 VV ve WBS Program Level 1 System SE/PM Data Logistics Sys Test & Integ Level 2 Comp Comp Comp Test & Integ Level 3 Comp Comp Comp Test & Integ Level 4 Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 90

91 TANIMLAR Geçerli Kılma Sistem kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Örneğin, doğru gereksinimler yazılmış mı? Doğrulama Sistem gereksinimleri karşılıyor mu? Kalite Güvence Sistem geliştirme sırasında denenmiş doğru süreçler kullanıldı mı? Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 91

92 ANLAŞILMASI İÇİN Geçerli Kılma Doğru sistemi mi geliştirdik? Doğrulama Sistemi doğru geliştirdik mi? Kalite Güvence Sistemi doğru yollarla mı geliştirdik? Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 92

93 DERS5.KONU1 YENİ GELİŞMELER VE GİDİŞAT Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 93

94 KURUMSAL BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ ETKİLEŞİM ORTAMI Değişime ayak uydurabilme İçerde ve dışarıda işbirliği / Birlikte çalışabilme Teknolojiyi kullanabilme Göreve ulaşmada etkinlik ve verimlilik Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 94

95 Dönüşüm Planlama Kavram Geliştirme Deneme DÖNÜŞÜM NATO MC 324/1 [1] yayınında dönüşüm; NATO ve müttefik kuvvetlerin etkinliğini ve birlikte çalışabilirliğini iyileştirmek için yürütülen sürekli ve öngörülü geliştirmeler ve bu geliştirmelerin yenilikçi kavram, doktrin ve yetenekler ile bütünleştirilmesi süreci olarak tanımlanmaktadır. Kavram Geliştirme ve Deneme (CD& E) ve Moda Tasarımı Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 95

96 AĞ DESTEKLİ YETENEK A usually informally interconnected group or association of persons (as friends or professional colleagues) An interconnected or interrelated chain, group or system (e.g., a network of hotels); a system of computers, terminals and databases connected by communications lines Ağ Destekli Yetenek: kullanılabilir/uygulanabilir bilgilerin, bir araya getirilebilmesi; ortak ve anlaşılabilir bir yapıda müttefiklerle paylaşılabilmesi; değerlendirilerek ve iyileştirilerek yeni bilgilere dönüştürülebilmesi; ihtiyaç duyan taraflara düzeltilmiş ve odaklanmış bir halde aktarılabilmesi; ve bütün bunların ihtiyaç duyulan kararların en ekonomik ve verimli şekilde verilebilmesini sağlayacak bir zaman diliminde yapılabilmesi Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 96

97 ÇEVİK HAREKAT Neden Çok farklı görevler için hazır olmak Birbirinden çok farklı ortaklıklar içinde olabilmek Sürekli değişen ve belirsizliği çözülemeyen ortamlarda görev yapabilmek Nasıl Çevik Karar Mekanizmaları (Komuta Kontrol) Çevik Personel Çevik Organizasyonlar Çevik Sistemler Çevik... Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 97

98 ADY, SiS ve SYM Ağ Destekli Yetenek «uses» Sistemler Sistemi «uses» Servis Yönelimli Mimari Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 98

99 SİSTEMLER SİSTEMİ Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 99

100 SİSTEMLER SİSTEMİ (SiS) Sistemler Sistemi (SoS-System of Systems), farklı bağımsız ve kendi başına kullanılabilir sistemlerin, daha büyük bir sistem olarak bileşenlerinden farklı yetenekler sunmak üzere bir küme ya da farklı bir tertiplenme ile bir araya gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Sistemler Sistemi Entegratörü Sistemler Sistemi Kullanıcısı Sistemler Sistemi Üst Sistem Oluşturma Sistem-A Sistem-B Sistem-C Sistem-A Kullanıcısı Sistem-A Sahibi Sistem-B Kullanıcısı Sistem-B Sahibi Sistem-C Kullanıcısı Sistem-C Sahibi Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 100

101 SERVİS YÖNELİMLİ MİMARİ (SYM) Sistemler Sistemi çeşitli servislerin (yetenekler/işlevler) bir araya getirilerek belirli bir operasyonel bağlamda kullanılması olarak tanımlanabilir. Servis ise hem kullanıcılar hem de servis sağlayıcılar tarafından bakıldığında bir sonuca ulaştıran uyumlu faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Kullanıcı Servis Servis Sağlayıcı Servis Yönelimli Mimari (SOA-Service Oriented Architecture), etkileşim içindeki servislerin, birbirleri ile gevşek olarak bağlandığı mimari sitilidir. Gevşek bağlantı, servislerin gerçek bir bağlantı olmasa da birlikte çalışabilmeleri ve servislerden birinin işlevlerini yerine getirebilmesi için diğerine en az seviyede bağımlı olması olarak yorumlanabilir. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 101

102 SEMBOLİK MODELLEME Gereksinim Tanımlama & Yönetimi Yazılım Modelleme Sistem Modelleme SysML Donanım Modelleme UML VHDL, CAD, SysML, Sistem Mühendisliği (özellikle Sistem Analiz ve Tasarımı) süreçlerinde kullanılmak üzere UML den türetilmiştir. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 102

103 MİMARİ TASARIM SÜRECİ Input Needs/Req Document Based Systems Engineering Process (the old way) Requirements Analysis Analyze Missions and Environments Identify Functional Requirements Define Performance & Design Constraint Requirements Requirements Loop Output Documents (loosely connected) Requirements Document Concept of Operations Systems Analysis & Control Alternatives Analysis Tradeoff Studies Effectiveness Analysis Interface Management Data Management CM Functional Analysis/Allocation Decompose to Lower-Level Functions Allocate Perf. Requirements to all Functional Levels Define/Refine Functional Interfaces (Internal/External) Define/Refine/Integrate Functional Architecture Functional Decomposition FFBD/EFFBD, IDEF, DFD Diagrams Product Breakdown Structure Verification Loop Design Loop Design/Synthesis Transform Architectures (Functional to Physical) Define Alternative System Concepts & System Elements Select Preferred Product and Process Solutions Define/Refine Physical Interfaces (Internal/External) Verify Systems Decomp. Diagrams N2 Chart Test Plans Output Decision Database System/Config Item Architecture Specifications and Baselines Analysis framework is solid Artifacts routinely lack specificity and are sometimes ambiguous, which leads to various interpretations Visualizing designs with this approach is labor intensive, which makes it costly to update & synchronize artifacts Output Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 103

104 MBSE Uses the same architecting process Creates SysML models rather than developing documents Automation tools can be used to generate routine artifacts directly SysML provides 9 different types of diagrams to represent the architecture, which can be used to develop solutions 4 behavioral 4 Structural 1 Cross-Cutting Input Needs/Req Internal Block Diagram [IBD] Package Diagram [PKG] Systems Architecting and Engineering Process (model based) Requirements Analysis Analyze Missions and Environments Identify Functional Requirements Define Performance & Design Constraint Requirements Requirements Loop Functional Analysis/Allocation Decompose to Lower-Level Functions Allocate Perf. Requirements to all Functional Levels Define/Refine Functional Interfaces (Internal/External) Define/Refine/Integrate Functional Architecture Verification Loop Structural Diagrams Design Loop Design/Synthesis Transform Architectures (Functional to Physical) Define Alternative System Concepts & System Elements Select Preferred Product and Process Solutions Define/Refine Physical Interfaces (Internal/External) Verify Block Definition Diagram [BDD] Parametric Diagram [PD] SysML Diagrams Cross-Cutting Diagrams Requirements Diagram [REQ] Use Case Diagram [UC] State Machine Diagram [SMD] Requirements Diagrams [Req] Use Cases [UC] Package Diagram [PKG] Sequence Diagrams [SD] Activity Diagrams [AD] State Machine Diagrams [SMD] Block Definition Diagrams [BDD] Internal Block Diagrams [IBD] Parametric Diagrams [PD] Behavioral Diagrams Output Activity Diagram [AD] Sequence Diagram [SD] Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 104

105 Output Benefits of MBSE Systems Analysis & Control (automated) Integrated Systems Model Models use common data sets Provides a consistent view of the architecture Can lead directly to system specifications & test plans Reduces systems integration and testing risks Promotes traceability Makes it possible to identify gaps and overlaps Facilitates model reuse and integration Uses a standards based modeling language Defines architectures that can be simulated with standard tools Models can be used with many standards compliant automation tools Requirements Diagrams [Req] Use Cases [UC] Package Diagram [PKG] Sequence Diagrams [SD] Activity Diagrams [AD] State Machine Diagrams [SMD] Block Definition Diagrams [BDD] Internal Block Diagrams [IBD] Parametric Diagrams [PD] Allocate Value Build Satisfy Verify Integrated Architectural Model Requirements Structure Interface to M&S Analysis Tools (Opnet, XLS) Test Planning Automation tools are used to generate artifacts Less labor intensive to generate & update Behavior Parametric Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 105

106 SysML nedir OMG Systems Modeling Language (OMG SysML ) Sistem Mühendisliği uygulamaları için geliştirilmiş genel amaçlı bir modelleme dilidir. Donanım, yazılım, bilgi, süreç, personel ve süreçler içeren karmaşık sistemlerin, tanımlanması, analizi, tasarımı, doğrulanması ve geçerli kılınması faaliyetlerin de kullanılabilir. SysML karmaşık sistemlerin sistem mühendisliği seviyesinde analiz ve tasarımının yapılmasını sağlayan bir modelleme aracıdır. SysML nin sağladıkları Semantik : Anlam Notasyon : Anlamın gösterilişi OMG: Object Management Group Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 106

107 SysML ile NE MODELLENEBİLİR Sistem mühendisliği problemlerinin modellenmesinde basit ama kapsamlı yapılar sunar SysML dilindeki bütün kelimeleri kullanmak şart değildir. Sadece Blok kelimesi ve yapıları ile (Blok Tanımlama ve Dahili Blok Diyagramları) sistem mühendisliği faaliyetlerinin ihtiyaç duyduğu birçok model üretilebilir. Özellikle, gereksinim, yapı, davranış modellenmesinde etkin kullanılabilir. Yapısal analiz ya da Nesne Yönelimli analiz usullerinde kullanılabilir. SysML sistem mühendisliği çerçevesinde soyut tasarım araçlarını sunmakla beraber herhangi bir metodoloji dikte etmez. Çeşitli geliştirme süreçleri ve SysML araçları kullanılarak sistem modelleme yapılabilir. Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 107

108 SysML ile NE MODELLENEBİLİR SysML, herhangi bir sistem geliştirme sürecinde kullanılan yada oluşturulan bilgileri göstermek için kullanılan bir sembol dilidir. Analiz Donanım Spesifikasyon Tasarım Doğrulama Geçerli Kılma Yazılım Veri Personel Yönergeler Tesisler Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 108

109 SysML DİYAGRAM AİLESİ Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 109

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ I

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ I SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ I ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH 1 FORM + FONKSİYON Aralarında etkileşimli bir birlik görülen elemanlar = Form Fonksiyonel olarak bakıldığında = Fonksiyon Bilinen

Detaylı

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ OPERASYONEL KONSEPT

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ OPERASYONEL KONSEPT SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ OPERASYONEL KONSEPT ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH 1 SİSTEM DÜŞÜNCESİ 2006 Chicago Tribune 2 TEMELLER Müşteri ihtiyaçlarını anlayabilmek için aşağıdaki konuların çalışılması gerekir a)

Detaylı

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ II

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ II SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ TASARIMIN SENTEZLENMESİ II ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH 1 TASARIM NEDİR? Tasarım, bir ürüne ait gereksinimlerin, o ürünün tarifine dönüştürülmesi sırasında ortaya çıkan teknik bilgilerin

Detaylı

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ÖMÜR DEVRİ SÜREÇLERİ

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ÖMÜR DEVRİ SÜREÇLERİ SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ÖMÜR DEVRİ SÜREÇLERİ ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH 1 GÜNDEM SİSTEM ÖMÜR DEVRİ SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ SÜREÇLERİ 2 SİSTEMLERİN ÖMÜR DEVRİ bir fikir ile başlar, paydaş ihtiyaçlarının sistem

Detaylı

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ RİSK YÖNETİMİ

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ RİSK YÖNETİMİ SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ RİSK YÖNETİMİ ÖMER ERTEKİN, PSCONSULTECH 1 SİSTEMLERİN ÖMÜR DEVRİ Sistemin ömür devri, bir fikir ile başlar, paydaş ihtiyaçlarının sistem mühendisleri tarafından tanımlanması ile sürer,

Detaylı

AĞ DESTEKLĠ YETENEK DÖNÜġÜMÜ

AĞ DESTEKLĠ YETENEK DÖNÜġÜMÜ AĞ DESTEKLĠ YETENEK DÖNÜġÜMÜ Ömer ERTEKĠN (a) (a) Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 54580, Sakarya, oertekin@otokar.com.tr ÖZET Bu çalışmada, sistemler sistemi, servis yönelimli mimariler gibi yapılardan

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

YZM211 YAZILIM TASARIMI

YZM211 YAZILIM TASARIMI BÖLÜM 4 MÜHENDİSLİK TASARIMI ÇÖZÜMLEMESİ YZM211 YAZILIM TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi Amaçlar 2 Mimari tasarım ve ayrıntılı tasarım

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

YZM403 YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ BÖLÜM 7 KAYNAK TAHSİSİ. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi

YZM403 YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ BÖLÜM 7 KAYNAK TAHSİSİ. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi YZM403 YAZILIM PROJESİ YÖNETİMİ BÖLÜM 7 KAYNAK TAHSİSİ Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi İçerik 2 Programlar (Schedules) Kaynaklar (Resources) Kaynak

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI BİLGİ SİSTEMİ GELİŞTİRME SÜRECİ Sistem Geliştirme Süreci ve Modelleri Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü Bilgi sistemlerinin geliştirilmesi için izlenen sürece Sistem Geliştirme

Detaylı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı

YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı YZM 2108 Yazılım Mimarisi ve Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği 1 BÖLÜM - 1 Yazılım Tasarımına Giriş Bu bölümde;

Detaylı

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR

MESLEKİ TERMİNOLOJİ I 1. HAFTA YAZILIM MÜH. TEMEL KAVRAMLAR YAZILIM: SOFTWARE Yazılım (Software): Yazılım sadece bir bilgisayar programı değildir. Basılı veya elektronik ortamdaki her tür dokümanı da içeren ürün. Dokümanlar yazılım mühendislerine ve son kullanıcıya

Detaylı

Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları

Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları Bilgi Sistemleri Tasarımı (SE 503) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgi Sistemleri Tasarımı SE 503 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Val IT Murat Lostar BTYD 2010 Bilgi Paradoksu Bilgi Teknolojileri nin (BT) değeri (bütçesi) her gün sorgulanıyor yine de BT bütçeleri sürekli

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER

BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER BSM 532 KABLOSUZ AĞLARIN MODELLEMESİ VE ANALİZİ OPNET MODELER Yazılımı ve Genel Özellikleri Doç.Dr. Cüneyt BAYILMIŞ Kablosuz Ağların Modellemesi ve Analizi 1 OPNET OPNET Modeler, iletişim sistemleri ve

Detaylı

Chapter 5 Sistem Modelleme. Lecture 1. Chapter 5 System modeling

Chapter 5 Sistem Modelleme. Lecture 1. Chapter 5 System modeling Chapter 5 Sistem Modelleme Lecture 1 1 Başlıklar İçerik/Bağlam (Context) modelleri Etkileşim Modelleri Yapısal Modeller Davranışsal Modeller Model Tabanlı Mühendislik 2 Sistem Modelleme Sistem modelleme,

Detaylı

İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri. Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE. bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr

İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri. Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE. bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr İSYS Süreçleri ve Yönetim Sistemleri İçindeki Yeri Burak Bayoğlu (CISM, CISA, CISSP) TÜBİTAK UEKAE bayoglu@uekae.tubitak.gov.tr Sunu Planı İSYS Yaşam Döngüsü ve Motivasyon COBIT 4.1 (TS) ISO/IEC 27001

Detaylı

İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır.

İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır. İş Zekası çözümleri doğru zamanda, doğru kişiye doğru bilginin ulaşmasına olanak tanır. İş zekası karar verme, rapor alma ve analiz çözümlerinde firmalara destek olur. İş zekası çözümleri gerçeğe dayalı

Detaylı

Yazılım Süreçleri Software Processes

Yazılım Süreçleri Software Processes Yazılım Süreçleri Software Processes Yazılım geliştirme Süreç Modelleri Software Development Process Models Proje Yönetimi Süreçleri Project Management Process Yazılım Geliştirme Süreçleri Software Development

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNTERNET TABANLI YÖNETİM ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNTERNET TABANLI YÖNETİM ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖRNEK BİR ÇALIŞMA YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNTERNET TABANLI YÖNETİM ENFORMASYON SİSTEMLERİ ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET Bu çalışmada, Türk inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olan örnek bir yüklenici firmanın İnternet tabanlı

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document Version 2.0 Date: 25-12-2012 Project Team Table of Contents 1. Introduction 1.1. Purpose 1.2. Scope 1.3. Overview 1.4. References 2. System Overview 3. System Architecture 3.1.

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler

Detaylı

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi

BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI. Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi BÖLÜM 1 YAZILIM TASARIMINA GİRİŞ YZM211 YAZILIM TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Volkan TUNALI Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Maltepe Üniversitesi Amaçlar 2 Tasarımın ne olduğunu ve çeşitli tasarım türlerinin

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

UNICASE.... kapsamlı bir CASE* aracı. * http://en.wikipedia.org/wiki/computer-aided_software_engineering

UNICASE.... kapsamlı bir CASE* aracı. * http://en.wikipedia.org/wiki/computer-aided_software_engineering UNICASE... kapsamlı bir CASE* aracı * http://en.wikipedia.org/wiki/computer-aided_software_engineering Neden UNICASE? Yazılım geliştirme projelerinde yazılım mühendisliği modelleri merkezi bir yerde ve

Detaylı

Proje Yönetiminin İş Geliştirme Süreçlerindeki Yeri. Emre AKIN (PMP #307476) 17 Şubat 2015

Proje Yönetiminin İş Geliştirme Süreçlerindeki Yeri. Emre AKIN (PMP #307476) 17 Şubat 2015 Proje Yönetiminin İş Geliştirme Süreçlerindeki Yeri Emre AKIN (PMP #307476) 17 Şubat 2015 Sunumun Hedefi Proje Yönetimi & İş Geliştirme İlişkisi 2 Sunumun Kapsamı Tanımlar İş Geliştirme (İG) İG nin Satış

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Veritabanı Yönetim Sistemleri (Veritabanı Kavramı) Veri Modelleri Konular Veritabanı Tasarım Aşamaları Veri Modeli Nedir? Veri Modeli Temel Bileşenleri İş Kuralları (Business Rules) İş Kurallarını Veri

Detaylı

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi

Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Sağlık Bilgi Teknolojileri ve Yazılım Süreç Yönetimi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yazılım Mühendisliği Araştırma Grubu (HUSE) Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan atarhan@hacettepe.edu.tr 1. Uluslararası Sağlıkta

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/Meslek/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Hidrolik ve Pnömatik MM448 Türkçe Seçmeli +0 4 Ön Koşul

Detaylı

Yaz.Müh.Ders Notları #4 1

Yaz.Müh.Ders Notları #4 1 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Şubat 2012 Yrd.Doç.Dr. Yunus Emre SELÇUK 1 NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEMENİN TEMELLERİ Çözümleme (Analiz): Bir şeyi anlayabilmek için parçalarına ayırmak. Sistemi anlamaya yönelik çalışmalardan

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME SÜRECİ

NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEME SÜRECİ NESNEYE YÖNELİK ÇÖZÜMLEMENİN TEMELLERİ Çözümleme: Bir şeyi anlayabilmek için parçalarına ayırmak. Sistemi anlamaya yönelik çalışmalardan ve üst düzey planlama eylemlerinden oluşur. Uygulama/problem alanının

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ GENEL BĠLGĠLENDĠRME SUNUMU. Ömer Ertekin

SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ GENEL BĠLGĠLENDĠRME SUNUMU. Ömer Ertekin SĠSTEM MÜHENDĠSLĠĞĠ GENEL BĠLGĠLENDĠRME SUNUMU Ömer Ertekin 06.05.2011 1 MÜHENDĠS? Bir ihtiyaca ya da probleme yönelik olarak, belirlenmiş bir amaç doğrultusunda; sınırlamaları dikkate alarak teknik çözümler

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

> what is ansible*? "infrastructure as code"

> what is ansible*? infrastructure as code > what is ansible*? "infrastructure as code" synthesis of; - configuration management, automation tools (Puppet, Chef, cfengine) - deployment tools (Capistrano, Fabric) - ad-hoc task execution tools (Func,

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım. Sunum 7

BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım. Sunum 7 BM208- Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım Sunum 7 Component(Bileşen) Diyagramları Sistemin fiziksel yapısını modellemede kullanılır. Bu fiziksel yapıdan kasıt gömülü kontroller, portlar, arayüzlerin yanı

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Hakkımda Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği lisans Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans Deneyim

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Theory of Dimensioning

Theory of Dimensioning Theory of Dimensioning In general, the description of shape and size together gives complete information for producing the object represented. The dimensions put on the drawing are those required for the

Detaylı

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Unified Modelling Language (UML) Bütünleşik Modelleme Dili

NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Unified Modelling Language (UML) Bütünleşik Modelleme Dili Özlem AYDIN NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA Unified Modelling Language (UML) Bütünleşik Modelleme Dili Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü MODEL NEDİR? Model, gerçek dünyadaki bir olayın veya

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Değişen Pazara En Güzel Yanıt: Dinamik İş Süreçleri Yönetimi

Değişen Pazara En Güzel Yanıt: Dinamik İş Süreçleri Yönetimi Ulaş Çubuk / Yesim Mutlu Değişen Pazara En Güzel Yanıt: Dinamik İş Süreçleri Yönetimi 15/Ekim/2009 Değişen Pazara En Güzel Yanıt: Dinamik İş Süreçleri Yönetimi GÜNDEM Giriş WebSphere BPM Business Space

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ

ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ ISO 9001:2015 STANDARDINDA YAPILMASI BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLERE KISA BİR BAKIŞ Mustafa K.AYDIN 1. Giriş ISO, her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte ve bu gözden geçirme doğrultusunda standartlar gerektiğinde

Detaylı

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

LOGO. Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği. Ömer KILIÇ. Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü LOGO Kamuda e-devlet Uygulamaları ve Endüstri Mühendisliği Ömer KILIÇ Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü Geleceğin potansiyelini değerlendirebilmek için bugünden bilgiyi yönetmek... Vatandaş Odaklı Hizmet

Detaylı

This catalogue has been prepared to guide the exhibitors about some of the design alternatives, prices INHOUSE can offer for them.

This catalogue has been prepared to guide the exhibitors about some of the design alternatives, prices INHOUSE can offer for them. INHOUSE DESIGN departmanı, Hannover Messe International Istanbul tarafından standlarının kurumsal imajlarına uygun, efektif bir şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını isteyen firmaların taleplerine cevap

Detaylı

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project International Integrated Basin Management Workshop, February 2014, İstanbul Hande BİLİR TUBITAK-BILGEM-YTE Spatial Information Technologies

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı Etkin BT Yönetişimi ve Uyum Esra Gönenli Yalçın, CISA, CISM FİNANSBANK - IBTECH Gündem IBTECH Hakkında Finansbank IBTECH Uyum İhtiyaçları BT Yönetişimi

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS BİTİRME PROJESİ MM410 Türkçe Zorunlu 8 0+2 1 4 Ön Koşul Dersleri

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri-

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI. Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Sistem Analizi -Bilgi Sistemleri- Bilgi Sistemi Bilgi sistemi, karar vericiler için verileri işleyerek bilgi sağlayan çoğunlukla bilgisayara dayalı sistemlerdir. Bilgi sistemi

Detaylı

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları)

Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Kullanım Durumu Diyagramları (Use-case Diyagramları) Analiz aşaması projeler için hayati önem taşır. İyi bir analizden geçmemiş projelerin başarı şansı azdır. Analiz ile birlikte kendimize Ne? sorusunu

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN PRENSİPLERİ Derleyen: Prof. Dr. Güngör BAL Bölüm 09 Bilişim ve Karar Destek Sistemleri Prensipler ve Öğrenme Hedefleri İyi karar-verme ve problem çözme yetenekleri etkin bilişim ve

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur.

SİSTEM VE YAZILIM. o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. SİSTEM VE YAZILIM o Bilgisayar sistemleri donanım, yazılım ve bunları işletmek üzere gerekli işlemlerden oluşur. o Yazılım, bilgisayar sistemlerinin bir bileşeni olarak ele alınmalıdır. o Yazılım yalnızca

Detaylı

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ

OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ OSPF PROTOKOLÜNÜ KULLANAN ROUTER LARIN MALİYET BİLGİSİNİN BULANIK MANTIKLA BELİRLENMESİ Resul KARA Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü Teknik Eğitim Fakültesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 81100,

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI

LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI TÜRK AKREDİTASYON KURUMU LABORATUVAR AKREDİTASYON BAŞKANLIĞI Soner Karataş Standardı ve EA 2/17 Revizyon Değişiklikleri 08 Ekim 2015 İstanbul 1 Kapsam Akreditasyon ve Uluslararası Durum ISO 17025 Standardının

Detaylı

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü

Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Ardunio ve Bluetooth ile RC araba kontrolü Gerekli Malzemeler: 1) Arduino (herhangi bir model); bizim kullandığımız : Arduino/Geniuno uno 2) Bluetooth modül (herhangi biri); bizim kullandığımız: Hc-05

Detaylı

design)1980li ve 1990lıyıllar Birleştirilmiş Modelleme Dili (Unified Modeling Language-(UML) yazılım geliştirme araçlarının temelidir.

design)1980li ve 1990lıyıllar Birleştirilmiş Modelleme Dili (Unified Modeling Language-(UML) yazılım geliştirme araçlarının temelidir. Dört Temel Yazılım Geliştirme Metodolojisi I)Yapısal Analiz ve Tasarım 1960lıyılların sonu 1970liyıllar Fonksiyonel ayrıştırma (functional decomposition) ve veri akış analizi (dataflow analysis) yazılım

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı

MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI. Emin GÜLÖREN YÜKSEK LİSANS TEZİ. Resim Anasanat Dalı MÜZİĞİN RESİM SANATINDA TARİHSEL SÜRECİ 20.yy SANATINA ETKİSİ VE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Resim Anasanat Dalı Danışman: Doç. Rıdvan COŞKUN Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Haziran

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT Synergi Gas Gelişmiş Hidrolik Modelleme Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT 1 Giriş Doğalgaz dağıtım ve iletim şebekelerinde günlük ve uzun dönemli işletme ihtiyaçlarının

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat AKTS

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir.

Statik Kod Analizi. Proceedings/Bildiriler Kitabı. SSE-CMM[3], ISO/IEC 15408 [3] gibi standartlarla. gereklidir. Statik Kod Analizi, Özet, teknolojik cihazlardaki son zamanlarda g, tehdit kolay k -YGYD) ve Anahtar Kelimeler Abstract The use of technological devices in developed software has been increasing in recent

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk

Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk Özgür Tüfekçi, Ürün Yöneticisi IBM Software, Rational ANKARA ozgurt@tr.ibm.com IBM Rational Bakış Açısı, Kamu Bilişim Tedariğinde Standardlara ve İş Hedeflerine Uyumluluk İçerik Yazılım Tedariğinde Zorluklar

Detaylı

EĞİTİM KATALOĞU. SAĞLAM TEMELLER İÇİN MÜHENDİSLİK ve KURUMSALLAŞMA EĞİTİMLERİ. Ömer Ertekin HDM Mühendislik Danışmanlık Bilişim Ltd. 27.02.

EĞİTİM KATALOĞU. SAĞLAM TEMELLER İÇİN MÜHENDİSLİK ve KURUMSALLAŞMA EĞİTİMLERİ. Ömer Ertekin HDM Mühendislik Danışmanlık Bilişim Ltd. 27.02. EĞİTİM KATALOĞU 2014 SAĞLAM TEMELLER İÇİN MÜHENDİSLİK ve KURUMSALLAŞMA EĞİTİMLERİ Ömer Ertekin HDM Mühendislik Danışmanlık Bilişim Ltd. 27.02.2014 1 EĞİTİMLER 3 2 SİSTEM MÜHENDİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI TEMEL

Detaylı