Arap Baharı nın Rüzgarında Osmanlı Arayışı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Arap Baharı nın Rüzgarında Osmanlı Arayışı"

Transkript

1 Arap Baharı nın Rüzgarında Osmanlı Arayışı Dr. B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI* Ortadoğu ve Kuzey Afrika daki ayaklanmalar, Arap Baharı olarak ifade edilmekte, tüm halk hareketleri Arap kimliği etrafında toplanarak yönetim değişikliklerinin baharla sonuçlanacağını varsayılmaktadır. Yeni yönetimlerin Batı nın bahar tanımına ne kadar uyacağı tartışmalıdır. Kimileri Arap gururu veya Arap Onuru nu uygun görmektedir. Gurur ve onur gerek iç gerekse dış politika açısından büyük öneme sahiptir. Çünkü bu gibi psikolojik etmenlerle bir toplum istenilen yöne çekilebilmekte, toplumsal algılar şekillenebilmektedir. Bu çalışma Arap Baharı olarak adlandırılan hareketlerin iki farklı psiko-politik yönünü ele almaktadır. Birincisi Arap Baharı hareketlerinin yansıtılmayan gerçeği, Türkiye nin çatışma içine çekilme ihtimali, ikincisi de Arap Baharı ülkelerinde Türkiye nin mevcut veya abartılmış etkisinin Türk halkındaki izdüşümüdür. Ulus Devletlerin Emperyal Hayalleri ve Arap Baharı Ulus devlet ile ilgili büyük güçlerden gelişmekte olan ülkelere iletilen tek yönlü mesajlarda bir algı yanılsaması mevcuttur. Ulus devlet bitti söyleminin gerçekçi olmadığı ve dış politikada sıfır sorun tarzı romantik yaklaşımların yarar getirmediği ABD, Çin, İran gibi bölgesel güçlerin stratejilerinde açıkça belli olmaktadır. Büyük ulus devletler eski emperyal güçlerine kavuşma hayali ile daha küçük ülkelerde nüfuzlarını arttırmak istemektedir. Hegemonyasını İngiltere Krallığı ndan devralan ABD, gücünü, savaşları psikolojik operasyonlar ile devam ettirerek sağlam bir ulus devlet olmasına borçludur. Zakaria, ABD nin Ortadoğu da başat güç olduğunu, bölgedeki tüm ülkelerin Washinton ile yakın ilişkileri önemsediğini, petrol, stratejik bağlar ve Amerika nın İsrail ile özel ilişkisinin bölgede Amerikan müdahalesini mutlak kıldığını ifade etmektedir Eylül sonrasında ABD, İngiltere ve Avrupa nın asırlık Ortadoğu projeleri yeniden canlanmıştır. ABD açısından radikal eğilimlerin törpülenebilmesi, ehlilleştirilmesi ve zamanla daha ılımlı anlayışların hakimiyeti gerekmekteydi. Tam da bu sırada radikal İslam ın bir alternatifi ortaya çıkmıştır. Yönetim ve rejim değişikliklerinin bahar adı altında anıldığı dikkate alındığında, bölgedeki ilk bahar ın Türkiye de 2002 de gerçekleşen yönetim değişikliği ile başladığını söylemek mümkündür. İslami öğeleri barındıran, laik-demokratik Türkiye Cumhuriyeti nde AKP, hem halkta büyüyen memnuniyetsizliğe hem de Batı da gelişen tedirginliğe bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. * Siyasal İletişim ve Politik Psikoloji Uzmanı ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Politik, Sosyal ve Kültürel araştırmalar Merkezi Bilimsel Danışmanı, 1 Fareed Zakaria, The Future of Freedom, New York, W.W. Norton &Co, 2004, s YÜZYIL [59]

2 Dr. B. Senem Çevik-Ersaydı Türkiye deki bu yeni yönetime mesafeli duran ABD deki muhafazakar çevreler dahi artık daha modern ve ılımlı duruşu ile Ortadoğu da yegane örneğin AKP modeli olabileceğine kanaat getirmiştir. Batı devletleri Ortadoğu da din olgusunu dışlayamayacaklarına, benzeri modellerle aşırı uçlardan ılımlıya geçişin gerektiğine ikna olmuşlardır. Bu bağlamda, Türkiye laiklik ve demokrasinin yanı sıra dinin sosyal-siyasal hayata uyum sağladığı en başarılı ülke olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika ya örnek teşkil etmektedir. Batı nın Türkiye desteği ile bölgede yeni bir siyasal yapı ve akabinde yeni bir ekonomik düzen inşa etme niyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim, Obama başkan seçildikten sonra ilk ziyaretlerinden birini Türkiye ye yapmış, kendisinden önce de Dışişleri Bakanı Clinton ı göndererek Türkiye nin Obama dönemi politikalarındaki stratejik konumunu netleştirmiştir. 2 Bu çerçevede Türkiye nin bir taşeron mu yoksa ekonomik pastadan pay kapmaya çalışan ortak mı olduğu tartışmaları, Arap Baharı olarak lanse edilen olayların bir başka yüzünü gölgelemektedir. 3 Afganistan ve Irak ın teröre karşı savaş propagandasıyla işgal edilmesi yeni emperyal düzenin önemli bir adımıdır. Ekonomik kriz, Avrupa nın içindeki düşmanlık duygularını ve güçlenen ulus devleti ortaya çıkarmıştır. Kendini Avrupa medeniyetinin beşiği olarak gören Fransa ve İngiltere, Ortadoğu ve Kuzey Afrika da sömürgelerini canlan- 2 Clinton In Turkey, Obama Next To Go, CBS News, 8 Mart 2009, (Erişim 14 Kasım 2011; Turkey Warms to Clinton s Candor, 9 Mart 2009, wogn.html, (Erişim 14 Kasım Sami Kohen, Turkey a Partner, Not a Subcontractor ; UK-Turkey Relations and Turkey s Regional Role, 14 Ekim 2011, (Erişim 14 Kasım [60] 21. YÜZYIL Aralık 11 Sayı: 36

3 Arap Baharı nın Rüzgarında Osmanlı Arayışı dırmak niyetini belli etmektedir. Bu bağlamda tarih tekerrür etmekte, eski güçler yeniden dünya siyasetinde yer bulmaktadır. 4 Arap Baharı mı, Yoksa Arap Aldatılışı Mı? Tek yönlü bilgi akışı ile zihinleri ve algıları isyanlar lehine yönlendiren propaganda mekanizması bölgedeki bu hareketleri bir uyanış, bahar olarak sunmaktadır. Yüzyıllarca Osmanlı topraklarının parçası olan Ortadoğu ve Kuzey Afrika gerileme ve yıkılış dönemlerinde İngiltere, Fransa ve İtalya tarafından işgal edilmiştir. Uzun yıllar bölgede sömürgeci varlıklarını sürdüren devletler şimdi Ortadoğu ya barış, demokrasi getiriyor algısı oluşturmaktadır. Oysa ki, Ortadoğu daki karmaşayı, çatışmayı, otoriter rejimleri yaratan, 1917 de bölgeyi şekillendiren bizzat 19. ve 20. yüzyılın bu emperyalist güçleridir. Ortadoğu da İngiltere nin, Batıcı liderlerin ve İsrail in kurulmasının Arap dünyasında bir ezilmişlik ve aşağılanmışlığa yol açarak Arap milli kimliğinde bir yaraya dönüştüğü söylenebilir. 5 Arap kimliğindeki Filistin travması da göz ardı edilmemelidir. Dolayısıyla Arap halkının hafızasında Batı ve Batı nın aleti olan liderleri tarafından Yönetim ve rejim değişikliklerinin bahar adıyla anıldığı dikkate alındığında bölgedeki ilk bahar ın Türkiye de 2002 de gerçekleşen yönetim değişikliği ile başladığı açıktır. aldatılmış duygusu hakimdir. Mısır da da kırılma noktalarından bir tanesi Süveyş Kanalı ndaki İngiliz hakimiyeti ve İsrail in bağımsızlığı olmuş, Arap milliyetçisi Nasır, Arapların kırılan onurunu tamir etmeye çalışmış vizyonu tüm bölgeyi etkisi altına almış ancak Enver Sedat Camp David görüşmeleri sebebiyle Amerika nın piyonu olarak görülmüştür. 6 Ekonomik ve sosyal adaletsizlik ile toplumsal baskı Mısır halkının Tahrir e giden yolunda tetikleyici unsurlar olmuştur. Bu unsurların yüz yıllık Arap psikolojisi ile birleşmesi meşru nedenleri bulunan halk isyanların katalizorü olmuştur. Arap Baharı tartışmalarında Mısır ve hatta Tunus u, Libya ve Suriye den ayırmak yerinde olacaktır. Çünkü Tunus ve Mısır daki yönetimler son ana kadar Batı nın dostu olmuştur. Zakaria, Ortadoğu yönetimlerinin otoktarik, baskıcı ve yolsuzluğa batmış olmasına rağmen yerlerine geçebilecek alternatiflerden çok daha liberal, anlayışlı ve çoğulcu olduğunu; bu liderler yerine daha İslami yönetimlerin gelebileceği tehlikesini savunmaktaydı. 7 Oysa ki Suriye de Esad yönetimi Bush döneminde şer ekseni nin bir parçası olarak tanımlanmıştır. 8 Kaddafi yönetimi sevilmemekle birlikte son dönemde Batı ile işbirliğine girmiş fakat bu bile onu hazin sondan kurtaramamıştır. Bu tutum farkı büyük ulus devletlerin emperyal güç olma hevesi ışığında daha net anlaşılacaktır. İran ın müttefik- 4 Robert Kagan, The Return of History and The End of Dreams, London: Atlantic Books. 5 Fareed Zakaria, s. 134; Lloyd C. Gardner, The Road to Tahrir Square, London, Saqi, 2011, s.9,10 6 Lloyd C. Gardner, a.g.e, s ; Fareed Zakaria, age, s Fareed Zakaria, The Future of Freedom, New York, W.W. Norton & Co, 2004, s Bush State of the Union Address, CNN.com, 29 Ocak 2002, TICS/01/29/bush.speech.txt/, US Expands Axis of Evil, BBC News, 6 Mayıs 2002, (Erişim 15 Kasım YÜZYIL [61]

4 Dr. B. Senem Çevik-Ersaydı leri konumundaki Libya ve Suriye deki yönetim değişikliği, İran ın köşeye sıkışması, Rusya nın bölgedeki etkisinin azalması ve ABD başta olmak üzere Batı nın bölgedeki artan nüfuzu ile sonuçlanmıştır. Kaddafi liderliğindeki Libya demokratik bir yönetim olmamakla birlikte diğer Arap ülkelerine göre refah içinde yaşamaktaydı. 9 Libya özellikle son yıllarda İngiltere ve İtalya başta olmak üzere Batı ülkeleri ile iyi ilişkiler içindeydi. 10 Libya nın 11 Eylül sonrası teröre karşı duruşu Batı nın takdirini görmüş, Kaddafi Libya nın kaynaklarını Batı ya açmaya başlamıştı. Bunlar hazin sonu engelleyememiştir. Kaddafi nin Libya yı özgürleştiren saldırılarda hunharca katledildiği görüntülerin bir amacı da Libya da Kaddafi yönetimine olan desteği söndürmek, bölgedeki liderlere psikolojik baskı kurmak olabilir. Verilen mesaj benzeri bir olayın bölgedeki bir başka liderin de başına gelebileceğini korku teması ile işlemektedir. Libya yı özgürleştirme ve insani yardımın ardında Libya yı sisteme dahil ederek 9 Michael Chossudovsky, Destroying a Country s Standard of Living: What Libya Had Achieved, What Has Been Destroyed, Global Research, 20 Eylül 2011, (Erişim 5 Kasım Tony Blair Libya ya askeri eğitim, daha az riskli savunma stratejileri ve ekonomik ilişkileri geliştirme önerisinde bulunmuştur. Blair and Qaddafi: Tony Blair s Big Tent, The Economist, 25 Mart 2004, (Erişim 5 Kasım 2011) ; İngiltere nin 2010 döneminde Libya ile 55 milyon dolarlık silah ve askeri anlaşması bulunmaktaydı. Reza Pankhurst, Gaddafi, Imperialism and Western Hypocrisy, 22 Ekim 2011, (Erişim 5 Kasım [62] 21. YÜZYIL Aralık 11 Sayı: 36

5 Arap Baharı nın Rüzgarında Osmanlı Arayışı enerji kaynaklarını kullanma, yeni bir saha açma yatmaktadır. 11 Nitekim isyancıların Kaddafi yi öldürmesinden sonra İtalya ve Fransa ganimet bulmuşcasına yıktıkları ülkeyi yeniden inşa etmek için yarışa girmiştir. İngiltere Savunma Bakanı Yardımcısı Philip Hammond Libya liderinin öldürülmesinden sonra İngiliz şirketlerine derhal Libya ya gidip ülkenin yeniden inşasında aktif yer almalarını önermiştir. 12 Suriye deki Esad yönetimi de baskıcı bir yönetimdir, fakat Bayreyn den, Suudi Arabistan dan daha baskıcı olduğu söylenemez. Bu durum Bush un şer ekseni tanımlaması bağlamında düşünülmelidir. Medyada Suriye protestolarında Esad yönetiminin 3000 e yakın sivili öldürdüğü iddia edilmektedir. 13 Bu protestolar dünya medyasını tekelinde bulunduran Batı medyası tarafından barışcıl hareketler olarak tanımlanmış; ABD muhaliflere destek verdiğini açıklamıştır. Suriye deki Londra merkezli Adalet ve Kalkınma Hareketi ne ve Barada TV adlı televizyon kanalına $6.3 milyon, fazladan bir 6 milyon dolar da muhalif gazetecilere arasında dağıtılmıştır. 14 Suriye deki gelişmelerin bir özelliği de muhalefetin kısmen dışarıdan destek görmesi ve karışıklıktan istifade yabancı güçleri ülkeye müdahale etmek için provoke etmeleridir. 15 İsrail in kurulması, Arap dünyasında bir ezilmişlik ve aşağılanmışlığa yol açarak Arap milli kimliğinde bir yaraya dönüşmüştür. Batı, Libya ve Suriye de değişim, demokrasi ve insan hakları arayışında iken Bahreyn de ve Yemen de Suudi Arabistan desteği ile ezilen muhalefeti görmezden gelmektedir. Aksine Suudi Arabistan ın baskıcı yönetimi ABD tarafından 60 milyar dolarlık bir silah satış anlaşması ile ödüllendirilmiştir. 16 Mübarek sonrası İngiltere Başbakanı yanına sekiz silah sanayi -savunma firmasını alarak Mısır da demokrasi turuna çıkmıştır. 17 Batı nın Libya ve Suriye de iki yüzlü davrandığı aşikarken Ortadoğu emellerinin rafa kaldırıldığını beklemek bir hayal olacaktır. Bölgedeki etkin güç ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye ve Libya yı kendi ekonomik ve siyasal sistemine katmak istemektedir. Türkiye de ya bu dönüşüm içinde Batı saflarında yer alarak ekonomik pastadan payını alacaktır ya da etik gerekçelerle Batı nın karşısında olacaktır. Türk dış politikasının karar yapıcıları neticede Türkiye nin reel, pragmatik bir anlayış benimsemesini uygun görerek 11 Iftekhar A. Khan, The Lynching of Libya, 3 Kasım 2011, (Erişim 16 Ekim Libya s Image stained by Gaddafi Death-Hammond, 23 Ekim 2011, (Erişim 16 Kasım The Syrian Opposition Before and After The Outbreak of the 2011 Uprisings, (Erişim 17 Kasım US Admits Fuhnding Syrian Opposition, (Erişim 17 Kasım Bayram Sinkaya, İran Suriye İlişkileri ve Suriye de Halk İsyanı, Ortadoğu Analiz, Cilt 3, Sayı 33, ss US Confirms $60 bn. Saudi Arms Deal, Al Jazeera, 20 Ekim $60 bn US-Saudi Arms Deal Sends Message to Iran, CBS News, 21 October 2010,http://www.cbsnews.com/stories/2010/10/21/world/main shtml, (Erişim 16 Kasım Prime Minister David Cameron Takes Arms Dealers to Egypt to Promote Democracy, 22 Şubat 2011) (Erişim 16 Kasım 2011) 21. YÜZYIL [63]

6 Dr. B. Senem Çevik-Ersaydı kazananı belli olan tarafta açıkca yer almasını sağlamıştır. Bu politikaların doğruluğu tartışılabilir olsa da, bunlara toplumun onay vermesi de önemlidir. Bu ikna sürecinde Türk halkı Osmanlı rüzgarında savrularak belki de farkında olmadan Türkiye nin etki alanını genişletme hayallerine onay vermiştir. Geçmişe Dönüş Yüzyılların verdiği hantallık ve büyük güçlerin Ortadoğu daki siyasi-ekonomik çıkarları nedeni ile Birinci Dünya Savaşı sonunda fiilen yıkılan Osmanlı İmparatorluğu görkemli tarihi ve hatırlattıkları ile Türk toplumunun tarihi belleğinde önemli bir yer tutmaktadır. İmparatorluğun hatırlanmak istenmeyen yönü Mazlumun hakkını kaybedilen topraklar, savaşlar, Balkanlar ve Kafkaslar dan savunan bir Erdoğan büyük göçler ve neticede çöken bir imparatorluk, yıkım imajı Arap belleğindeki içindeki halktır. Yine aynı dönemde, özellikle yüz yıllık makus talih Osmanlı nın gerileme döneminden itibaren Türkler ve algısı bağlamında Müslüman dünyası Batı tarafından hor görülmüş, panzehir etkisi küçümsenmiş ve aşağılanmıştır. Yüzyılların getirdiği bu hor görülme duygusundan ancak Türk ün Batı nın bölgesel emellerini kursağında bırakan bağımsızlık savaşı yani yaratmaktadır. Kurtuluş Savaşı sonunda kurtulabilmiştir. Son dönem gelişmeleri, çevresindeki ülkeleri etki altına alabilecek bölgede sosyoekonomik olarak en güçlü ülkenin Türkiye olduğunu göstermektedir. AKP nin iktidara gelmesi ile partinin dindar imajı gereği Türkiye nin Ortadoğu ülkeleri ile yakınlık kurması, bir etki alanı oluşturması daha kolay olmuştur. Bu durum bir açıdan Türkiye nin kendi emperyal geçmişini de hatırlaması, bu geçmişi kucaklaması açısından önemlidir. Son yıllarda Türkiye nin Balkanlar ve Ortadoğu daki artan etkisi başarılı bir kamu diplomasisi ve yumuşak güç stratejisinin ürünüdür. Ticaretin gelişmesi, Türk dizilerinin ihraç edilmesi gibi faktörler bu gücü oluşturmaktadır. Arap tarihi belleğinde 100 yıllık bir utanç, aşağılanma olan İsrail devletinin kurulması ve bunun son yıllarda Gazze ile sembolleşmesi de önemli diğer noktadır. AKP, Arap halkının bu hassasiyetini iyi kavramış ve tam da Türkiye nin yumuşak gücünün artmaya başladığı dönemde Ortadoğu ülkelerinin Filistin konusundaki başarısızlığını kendi başarısına dönüştürmüştür. İsrail e karşı kafa tutuyor imajı, Filistin davasını her kulvarda savunması ve dindar imajı Başbakan Erdoğan ı Arap halkları gözünde karizmatik bir lider yapmaktadır. Bunun yansıması Erdoğan ın Arap Baharı ülkelerini ziyaretinde açıkça görülmektedir. Erdoğan ın liderlik karizmasını olarak öne çıkması hem Filistin tutumu hem de mazlumun yanında olma imajı arttırmaktadır. Türkiye nin ekonomik ve sosyal anlamda Ortadoğu da giderek etkinleşmesi, bu paralelde Erdoğan ı ve Türkiye yi öne çıkarmakta; ülkenin gelişmişliği ve Erdoğan ın dindar imajı Türkiye nin etki alanını arttırmaktadır. Arap onurunu savunamamış Batıcı yönetimler yerine gerektiğinde Batı ya kafa tutuyor görüntüsü çizen, delikanlı imajı ile hem sert hem de şefkatli bir lider olarak algılanan Erdoğan, Türkiye ile özdeşleştirilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye nin artan etkisi, Alman Stern dergisinin Kasım sayısında Turbo Devlet olarak tanımlanmıştır. [64] 21. YÜZYIL Aralık 11 Sayı: 36

7 Arap Baharı nın Rüzgarında Osmanlı Arayışı Türkiye nin Ortadoğu daki etkisinin attığı şu son yıllarda yeni-osmanlıcılık sıklıkla gündeme getirilmiştir. Türkiye, Batı tarafından devamlı dışlanırken AKP iktidarının dindar imajı ile hizmetleri öne çıkarması, tek hedefin Batı olmadığını, eski topraklara el uzatmak gerektiğini belirtmesi yeni bir kapı açmıştır. 18 Erdoğan ın Arap ülkelerinde İslam ın kurtarıcısı, Mısır da Allah ın gön- Liderleri Batı önünde hor görülen, ekonomik krizlerden kurtulamayan bir Türkiye yerine lideri takdir gören bir Türkiye toplum psikolojisinde yaraları sarmakta, egoları şişirmektedir. derdiği melek olarak anılması, 19 Erdoğan nezdinde Türkiye yi yüceltmiş ve başarı ihtiyacı içinde olan Türk kimliğinde gurur kaynağı olmuştur. Liderleri Batı önünde hor görülen, ekonomik krizlerden kurtulamayan bir Türkiye yerine lideri takdir gören bir Türkiye toplum psikolojisinde yaraları sarmakta, egoları şişirmektedir. Ortadoğu daki etki iç siyasette etkin olarak sunularak toplumun kendine güvenmesi, eski emperyal geçmişi hatırlaması sağlanmaktadır. Elbette, Osmanlı geçmişi sürekliliğin idraki açısından önemlidir. Ancak Arap ve Türk belleğinde Osmanlı nın isyanlarla dolu son yılları hakim olduğundan karşılıklı güven sorunsalı bulunmaktadır. Türkiye nin yol göstericiliği beğenilse de, ağabeylik yapması, Müslüman aleminin liderliğini üstlenmesi Arap kimliği nezdinde kabul görmeyebilir. Türk kimliği Osmanlı gururunu yaşamak isterken Arap kimliğinin Osmanlı himayesini hissetmek istemesi şüphelidir. 21. YÜZ YIL 18 Bkz.Mehmet Şahin, Türkiye nin Ortadoğu Politikası: Süreklilik ve Değişim, Akademik Ortadoğu, Cilt 4, Sayı 2, 2010, ss YÜZYIL [65]

ORTADOĞU DA DEĞĠġĠM SÜRECĠ VE TÜRK DIġ POLĠTĠKASI 1 CHANGING PROCESS IN THE MIDDLE EAST AND TURKISH FOREIGN POLICY

ORTADOĞU DA DEĞĠġĠM SÜRECĠ VE TÜRK DIġ POLĠTĠKASI 1 CHANGING PROCESS IN THE MIDDLE EAST AND TURKISH FOREIGN POLICY ORTADOĞU DA DEĞĠġĠM SÜRECĠ VE TÜRK DIġ POLĠTĠKASI 1 Zafer AKBAġ 2 ÖZET Bu çalışmanın amacı, Ortadoğu da meydana gelen değişimin nedenlerini, sürecin işleyişini ve muhtemel sonuçlarını ortaya koymaktır.

Detaylı

Arap Baharı Karşısında ABD'nin Tutumu *

Arap Baharı Karşısında ABD'nin Tutumu * SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2014, Sayı: 33, ss.1-18 SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences December 2014, No: 33, pp..1-18 Arap Baharı Karşısında ABD'nin

Detaylı

Arap Baharı nda Yeni Sosyal Medyanın Etkisi*

Arap Baharı nda Yeni Sosyal Medyanın Etkisi* Arap Baharı nda Yeni Sosyal Medyanın Etkisi* Hans Köchler** 7 Haziran 2014 Arap Baharı sizce Ortadoğu için ne anlam ifade ediyor? Bu süreci başlatan temel saikler nelerdi? Gelinen noktada süreç hangi yöne

Detaylı

GÜÇ KAVRAMI VE ORTADOĞU DA DEĞİŞEN DENGELER ÜZERİNDEN GÜÇ OKUMASI

GÜÇ KAVRAMI VE ORTADOĞU DA DEĞİŞEN DENGELER ÜZERİNDEN GÜÇ OKUMASI GÜÇ KAVRAMI VE ORTADOĞU DA DEĞİŞEN DENGELER ÜZERİNDEN GÜÇ OKUMASI ZELİHA SAĞLAM Giriş Uluslararası ilişkilerde bütün politikalar aslında güç politikalarıdır ve gücü içerir. Bir devletin kendi çıkarlarını

Detaylı

ARAP BAHARI İLE ORTADOĞU DA YAŞANAN DEĞİŞİM

ARAP BAHARI İLE ORTADOĞU DA YAŞANAN DEĞİŞİM ARAP BAHARI İLE ORTADOĞU DA YAŞANAN DEĞİŞİM Ortadoğu ve Arap Yarımadası geçmişten günümüze dünya tarihinin seyrini değiştiren pek çok önemli olaya sahne olmuştur. Dinler tarihinde, sömürgecilik tarihinde

Detaylı

Türkiye Orta Doğu İlişkileri

Türkiye Orta Doğu İlişkileri Aralık 2014 Yıl: 1 Sayı: 2 Hem Seviyeli Hem Keyifli Türkiye Orta Doğu İlişkileri Orta Doğu'nun Bölgesel Gücü: Türkiye Suriyeli Mülteciler: Türkiye nin Müstakbel Vatandaşları Ortadoğu Şehrinin Altın Anahtarı:

Detaylı

Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği

Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 7, Sayı: 28 ss.57-88, 2011 Türkiye nin Filistin Politikasında ABD ya da AB Çizgisi: Güvenlik Etkeninin Belirleyiciliği Erkan ERTOSUN Özet Bu çalışma, ABD nin ve Avrupa

Detaylı

Libya Arap Baharı na NATO Katkısı 1

Libya Arap Baharı na NATO Katkısı 1 Libya Arap Baharı na NATO Katkısı 1 Baran Kuşoğlu * Özet Libya da Şubat 2011 tarihinde başlayan ayaklanmanın temel siyasî ve sosyo-ekonomik sebepleri bulunmaktadır. Siyasi partileri yasaklayan otoriter

Detaylı

Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri

Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri Adana Protokolü Sonrası Türkiye-Suriye İlişkileri Hasan Duran [Yrd. Doç. Dr., Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü] Özet 1946 yılında bağımsızlığını ilan eden Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler

Detaylı

GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES

GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES 1 GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES STRATEJĐK ARAŞTIRMALAR ENSTĐTÜSÜ / STRATEGIC RESEARCH INSTITUTE GÜVENLĐK STRATEJĐLERĐ DERGĐSĐ THE JOURNAL OF SECURITY STRATEGIES ULUSAL

Detaylı

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ

ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI. Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ ARAP MEDYASINDA TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN SİYASAL ALGISI Doç. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Elazığ Yüksek Lisans Öğrencisi Abdulsamet GÜNEK Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

Bingazi de Türkiye ve Batı Algısı: Saha Araştırmasına Dayalı Bir Çalışma *

Bingazi de Türkiye ve Batı Algısı: Saha Araştırmasına Dayalı Bir Çalışma * Libya halkının şimdi Türkiye gibi dost ülkelerin yardımına daha fazla ihtiyacı var. Bingazi de Türkiye ve Batı Algısı: Saha Araştırmasına Dayalı Bir Çalışma * Perception of Turkey and West in Benghazi

Detaylı

OBAMA DÖNEMİ TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ. seta. Analiz. SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı İLİŞKİLERİ

OBAMA DÖNEMİ TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ. seta. Analiz. SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı İLİŞKİLERİ seta. OBAMA DÖNEMİ Analiz S E TA S i y a s e t, E k o n o m i v e To p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı Va k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 0 9 OBAMA DÖNEMİ SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları

Detaylı

Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri

Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri 117-144 Rekabet ve İşbirliği İkileminde Yönünü Arayan Türk-Rus İlişkileri Mitat Çelikpala Öz Son dönem Türk-Rus ikili ilişkileri, işbirliği ve stratejik ortaklık söylemleri etrafında tanımlamaktadır. 1990

Detaylı

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında Renkli Devrimler ve Arap Baharı Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi Suat Tayfun Topak T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel

Detaylı

Obama yı dış politikada bekleyen riskler ve fırsatlar

Obama yı dış politikada bekleyen riskler ve fırsatlar 18.12.2012 Obama yı dış politikada bekleyen riskler ve fırsatlar 000 İdris Kardaş M.Cihat Küçük Zülküf Yılmaz Zeyneb Taşatmanlar Batuhan Kurtaran Anıl Gürbüztürk El-Kaide bağlantılı unsurların artan etkinliği

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

SDE Analiz Türkiye-İsrail İlişkileri

SDE Analiz Türkiye-İsrail İlişkileri Türkiye-İsrail Stratejik Düşünce Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü İçindekiler: Kısaltmalar...4 Geçmişten Geleceğe Türkiye - İsrail...5 Türkiye-İsrail nin Tarihsel Evrimi...5 AK Parti Dönemi

Detaylı

Ö z Tunus ta başlayarak Kuzey Afrika ve Ortadoğu

Ö z Tunus ta başlayarak Kuzey Afrika ve Ortadoğu ARAP BAHARI NIN NEDENLERİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BOYUTU VE TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET VE TURİZM GELİRLERİNE ETKİLERİ Makale Sunum Tarihi : 10.04.2014 Yayına Kabul Tarihi : 25.11.2014 Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler

Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler 145-170 Türk Dış Politikasında Karar Vericileri Yönlendiren Yapısal Faktörler Çağrı Erhan Ersin Embel Öz Bu makalede, Türkiye nin belli başlı dış politika kararlarını temsil eden örnek olaylar dört yapısal

Detaylı

RAPOR. seta İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.

RAPOR. seta İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI. SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav. İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI seta RAPOR SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Aralık 2011 İSYAN, MÜDAHALE VE SONRASI: LİBYA DA DÖNÜŞÜMÜN SANCILARI

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin Eylül 2014 Çalkantılı Bir Bölgede Rusya-Türkiye İşbirliği Fırsatlarının İncelenmesi GLOBAL

Detaylı

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Ocak 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Hem Seviyeli Hem Keyifli Çin Çin: Yükselen Global Güç Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Çin Ekonomisindeki Komünizm Rüzgârı Farklı Boyutlarıyla Oryantalizm ve Tarihe

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ANALİZ OCAK 2014 SAYI:76 SEMBOLİZM VE AKTİVİZM ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI MUHİTTİN ATAMAN AYŞE NUR GÖKŞEN ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 74 SEMBOLİZM VE AKTİVİZM ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI MUHİTTİN

Detaylı

Resmi Adı Kuveyt Devleti Başkent Kuveyt Yüzölçümü 17.820 km² Nüfus 2.737.000 GSYH 131,3 milyar dolar Hükümet Biçimi Anayasal Monarşi

Resmi Adı Kuveyt Devleti Başkent Kuveyt Yüzölçümü 17.820 km² Nüfus 2.737.000 GSYH 131,3 milyar dolar Hükümet Biçimi Anayasal Monarşi Kuveyt 2011 Resmi Adı Kuveyt Devleti Başkent Kuveyt Yüzölçümü 17.820 km² Nüfus 2.737.000 GSYH 131,3 milyar dolar Hükümet Biçimi Anayasal Monarşi Devlet Başkanı Emir Sabah El-Ahmed El-Sabah (29 Ocak 2006-)

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 M I S I R D A D Ö N Ü Ş Ü M Ü N A N AT O M İ S İ seta RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 25 OCAK TAN

Detaylı

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI

YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI YÜKSELEN GÜÇ ÇİN HALK CUMHURİYETİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI Halil Kürşad ASLAN Özet Günümüzde ABD halen dünyanın askeri güç merkezidir. Yine de not etmekte yarar var ki Çin in son 30 yıldaki nefes kesen

Detaylı

ORTA DOĞU DA TÜRKİYE ALGISI. MENSUR AKGÜN GÖKÇE PERÇİNOĞLU Sab ha Senyücel Gündoğar

ORTA DOĞU DA TÜRKİYE ALGISI. MENSUR AKGÜN GÖKÇE PERÇİNOĞLU Sab ha Senyücel Gündoğar ORTA DOĞU DA TÜRKİYE ALGISI MENSUR AKGÜN GÖKÇE PERÇİNOĞLU Sab ha Senyücel Gündoğar mart 2010 ORTADOĞU DA TÜRKİYE ALGISI ISBN 978-605-5832-29-2 TESEV YAYINLARI Birinci Basım: Aralık 2009 İkinci Basım: Mart

Detaylı