ÖZGEÇMĐŞ. Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ. Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen URL: PK: 141, Gebze-Kocaeli Tel: (262) FAX: (262) E-Posta: sevilgen (at ) gyte.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Müh. Boğaziçi Üniversitesi 1990 Bitirme Projesi: Design & Implementation of a Bar-code System Proje Danışmanı: Dr. Oğuz Tosun Sistem ve Kontrol Müh. Boğaziçi Üniversitesi 1993 Y. Lisans Tez Konusu: Open-Loop and Closed-Loop Observer Design for Generalized Linear Time-Invariant Systems Tez Danışmanı: Dr. Kadri Özçaldıran Y. Lisans Bilgisayar Bilimleri Syracuse Üniversitesi, NY, A.B.D Bilgisayar Bilimleri Syracuse Üniversitesi, NY, A.B.D Doktora Tez Konusu: Distribution Independent Data Structures and Algorithms With Applications Tez Danışmanı: Dr. Srinivas Aluru ve Dr. Kishan Mehrotra 1

2 Akademik Görevler: Kasım Ocak Ağustos 2000 Kasım 2012 Temmuz 2006 Haziran 2010 Haziran 1993 Ağustos 2000 Temmuz Ağustos 1999 Güz 1998 Mayıs Aralık 1997 Bahar 1996 Bahar 1995 Güz 1994 Şubat Şubat 1993 Doçent Danışman Araştırmacı Bilişim Teknolojileri Enstitüsü TÜBĐTAK - BĐLGEM Yardımcı Doçent Danışman Araştırmacı (DATAS Projesi) Bilişim Teknolojileri Enstitüsü TÜBĐTAK - MAM Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlisi New Mexico State University NM, A.B.D. Araştırma Görevlisi (Intr. to Algorithms) Bilgisayar Bilimleri Bölümü Syracuse University NY, A.B.D. Araştırma Görevlisi New Mexico State University NM, A.B.D. Araştırma Görevlisi (P. of Databases Systems) Bilgisayar Bilimleri Bölümü Syracuse University NY, A.B.D. Notlandırıcı (Intr. to Algorithms) Bilgisayar Bilimleri Bölümü Syracuse University NY, A.B.D. Tutor (Computer Architecture) Bilgisayar Bilimleri Bölümü Syracuse University NY, A.B.D. Araştırma Görevlisi Bilgi Đşlem Merkezi Boğaziçi Üniversitesi 2

3 Đdari Görevler : Nisan Grup Yürütme Komitesi Üyesi TÜBĐTAK - SAVTAG Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi Bilgisayar Müh. Kuramsal Temelleri Anabilim Dalı Başkanı Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı 3

4 Verdiği Dersler: Lisans Bilgisayar Programlama (C, Java) Veri Yapıları ve Algoritmalar Algoritma Tasarımına Giriş Bilgisayar Mimarisi Lisans Proje 1-2 Hesaplama Teorisi Sistem Benzetimi Paralel ve Dağıtık Sistemler Sezgisel Optimizasyon Lisansüstü Algoritma Analizi ve Tasarımı Paralel Hesaplama Sezgisel Optimizasyon Dağıtık Benzetim Algoritmalarda Đleri Konular - Çizge Algoritmaları 4

5 Çalışma Alanları: Paralel ve Dağıtık Hesaplama Yöntemleri ve Algoritmalar Bilimsel Problemler için Algoritma Tasarımı Paralel Hesaplama Modelleri Dağıtık Simülasyon Teknikleri HLA (High Level Architecture) Simulasyonların Performans Problemleri ve Birlikte Çalışabilirlik Veri Dağıtımı Zaman Yönetimi Sezgisel Optimizasyon Yöntemleri Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulama alanları Oryentiring Problem Sensor Yerleştirme Problemi Bilgisayarla Görme N-Cisim Metotları Paralel N-Cisim Algoritmaları N-Cisim Ağacı Oluşturma ve Güncelleme Algoritmaları Alternatif Kümeleme Metotları Moleküler Dinamik Simülasyonu Çok çekirdekli sistemler için algoritmalar Alternatif Hücreleme yöntemleri Dağılımdan Bağımsız Metotlar Uzaysal Veri Yapıları Bilimsel Hesaplama Uygulamaları Ödüller Syracuse University Graduate Fellowship, Scholarship for graduate study in USA from Gebze Institute for Advance Technologies, Gebze, Araştırma Projeleri: 1. Patojen-Đnsan Protein Etkileşimleri Web Platformu, KOSGEB ArGe Đnovasyon Destek Programı, Yardımcı Araştırmacı, (1/2014 6/2015) 2. Patojen-Đnsan Protein Etkileşimleri Web Platformu, TÜBĐTAK TEYDEB 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı, Yardımcı Araştırmacı, (1/2014 1/2014) 3. ĐHA Kullanarak Afet Ortamı Görüntüleme ve Analiz Sistemi, TÜBĐTAK BĐLGEM, Yardımcı Araştırmacı, (2013) 4. Bloom Taksonomileri Çerçevesinde Kişisel Zihin Haritaları Odaklı Ölçme Değerlendirme Sistem Yazılımlarının Geliştirilmesi, TÜBĐTAK TEYDEB 1507, Danışman, (2013) 5. Termik Santral Performans Đzleme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması (PERĐDSĐS), TÜBĐTAK - KAMAG, Danışman, ( ) 5

6 6. Devlet Su Đşleri Su Veri Tabanı (DSĐ-SVT), DPT, Yardımcı Araştırmacı, ( ) 7. N-Cisim Ağaçlarının Hızlı Oluşturulması ve Güncellenmesi, GYTE-BAP, 2005-A-04, Proje Yöneticisi, (6/ /2006) 8. Dağıtık Savaş Simulasyon Sistemleri, DPT, Yardımcı Araştırmacı, ( ) 9. Hızlı Küresel Filtrenin Paralel Bilgisayar Ortamında Uygulanması, GYTE-BAP, 00-B , Yardımcı Araştırmacı ( ) 6

7 Yönetilen Doktora Tezleri: 1. Aişe Zülal Şevkli, En Fazla Kazanç Sağlayan Rota Bulma Probleminin Sezgisel Yöntemlerle Đncelenmesi, Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 1. F.Koray Atsan, LDAP Erişiminde Kullanılan Güvenlik Protokolleri ve Özgün Bir Güvenlik Protokol (ELIAC) Tasarımı, Kemal Yılmaz, Dağıtık Web Önbellek Mimarileri, Burak Đnner, N-Cisim Algoritmalarının Performans Karşılaştırması ve Veri Yapılarının Đncelenmesi, Ersin Ünsal, Yüksek Seviyeli Mimari Uyumlu Benzetim Modelleme Ve Uygulama Geliştirme Aracı, Ramazan Cengiz, Dağıtık Benzetim Altyapıları Đçin Performans Analiz Sistemi, Bilge Soran, Hücre Yapısının Çok Hücreli Olay Temelli Molekül Dinamiği Simülasyonlarındaki Etkisi, Ali Tozan, Sensör Yerleştirme Probleminin Genetik Algorima Ve Parçacık Sürü Optimizasyonu Đle Çözümü, Münibe Şimşek, Abdominal MR Görüntülerinde Hareket Tahmini, Tolga Baştürk, Dağıtık Sistemlerde Nedensel Sıralı Mesaj Dağıtım Algoritmaları Ve Yeni Bir Yaklaşım, Onur Destanoğlu, Paralel Algoritmalar için Dinamik Yük Dengeleyici Tasarımı ve Uygulamaları, Ömer Eroğlu, Dağıtık Simülasyonlarda Veri Dağıtım Yönetimi ve Yeni Bir Yaklaşım, 2008, Đkinci danışman 12. Emrah Kaya, HLA Tabanlı Dağıtık Benzetimler Đçin Tam Dağıtık Kayıt ve Yeniden Oynatma Mimarisi, Umut Demirtaş, Çok çekirdekli işlemciler için moleküler dinamik simülasyonu, Salih Cebeci, Altküme bulma tabanlı ayrık optimizasyon problemleri için ayrık parçacık sürü optimizasyonu modelleri, Burak Işıklı, Sosyal Ağlarda Etkileşim Örüntüleri Kullanılarak Bağlantı Tahmini, Hakan Gümüş, K-means Algoritması için Yerel Đyileştirme Önerileri ve Meta-sezgisel Uyarlamaları, (devam ediyor). 17. Tolga Çubukcuoğlu, Bulut bilişim istemcilerinin toplu iş çizelgeleme problemine sezgisel yaklaşımlar, (devam ediyor). 7

8 Yönetilen Lisans Bitirme Çalışmaları: 1. Volkan Altuntaş, Lineer Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Çözümü Đçin Tasarlanmış Paralel Algoritmaların Karşılaştırılması, Özgür Keleş, Parçacık Sürü Optimizasyon Kütüphanesi, Hakan Gedek, Olay Tabanlı Moleküler Dinamik Simülasyonlarında Kullanılan Olay Kuyruklarının Karşılaştırılması, Hamide Betül Hasgür, Çok Hücreli Olay Temelli Moleküler Dinamik Simülasyonlarında Farklı Hücre ve Duvar Yapıları, Derviş Kanbur, Ekran Görüntüsü Kayıt Ve Oynatılması, Rüya Genç, Gezgin Satıcı ve Oryantiring Problemleri Đçin Karınca Kolonisi Optimizasyonu, Şamil Karahan, Olay Temelli Molekül Dinamiği Simülasyonunda Görselleştirme, Yasin Geçer, Konuşma Engelliler Đçin Đletişim Sistemi, Yasin Yıldırım, Görüntülü Kampus Navigasyon Sistemi, Ömer Faruk Özdemir, Parçacıkların Sürü Optimizasyonu ve Paralelleştirilmesi, Osman Demir, Sonlu Otomatların Simülasyonu, Erdi Kanık, Bitki Tanıma Sistemi, Đrem Çevik, Đnsan Patojen Etkileşiminde Motif Analizi, Ebru Çelik, SVM Algoritması kullanılarak Biyoloji Literatüründen Đnsan-Patojen Etkileşimlerinin Çıkarılması, Seldağ Özcan, Đnsan Patojen Etkileşim Verilerinin Sorgulanması ve Görselleştirilmesi, Emine Çakmak, Meta-Sezgisel Yöntemler Kullanarak 2 Boyutlu Kutu Paketleme (2D Packing) Problemi için Çözüm Geliştirilmesi, Sevgi Öztürk, Randevu Alarm Uygulaması, Furkan Yavuz, 2D Convex Polygon Packing Problem Solving, Đlkay Yılmaz, Kullanılabilirlik Testi Ve Veri Yönetim Sistemi, Sevgi Öztürk, Genel Dikkat Yeteneğinin Tespiti, Azat Uğurlu, 3 Boyutlu Stok Kesme Problemi, Emre Ardıç, Biyobilişsel PHI Analiz Araçları, Gülcan Çiçek, Ödev Kontrol Sistemi, Nilüfer Ceylan, Davranış Tabanlı Kalabalık Simülasyonu,

9 ESERLER A. Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler A1. Saliha Durmuş Tekir, Tunahan Çakır, Emre Ardıç, Đlknur Karadeniz, Arzucan Özgür, F. Erdoğan Sevilgen, and Kutlu Ö. Ülgen, PHISTO: A New Web Platform for Pathogen- Human Interactions, Lecture Notes in Computer Science 8130 (2013) Presented at The 11th International Conference on Computational Methods in Systems Biology: CMSB, Klosterneuburg, Austria (2013). A2. Saliha Durmuş Tekir, Tunahan Çakır, Emre Ardıç, Ali Semih Sayılırbaş, Gökhan Konuk, Mithat Konuk, Hasret Sarıyer, Azat Uğurlu, Đlknur Karadeniz, Arzucan Özgür, F. Erdoğan Sevilgen, and Kutlu Ö. Ülgen, PHISTO: Pathogen-Host Interaction Search Tool, Bioinformatics, 29:10 (2013) DOI: /bioinformatics/btt137 A3. Zülal Sevkli and F. Erdoğan Sevilgen, Discrete Particle Swarm Optimization for the Team Orienteering Problem, Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences, 20:2, (2012) DOI: /elk Presented at International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications: INISTA, Kayseri, (2010). A4. Zülal Sevkli and F. Erdoğan Sevilgen, StPSO: Strengthened Particle Swarm Optimization, Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences, 18:6, (2010) DOI: /elk A5. Đlyas Kandemir and F. Erdoğan Sevilgen, Molecular Dynamics Simulation of Helium- Argon Gas Mixture under Various Wall Conditions, Molecular Simulation, 34:8, (2008) DOI: / A6. Zülal Sevkli and F. Erdoğan Sevilgen, A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for Function Optimization, Lecture Notes in Computer Science, 4974 (2008) DOI: / _64. Presented at First European Workshop on Bioinspired algorithms for continuous parameter optimization (EvoNUM) in EvoWorkshops 2008, Napoli, Italy (2008). A7. Zülal Sevkli and F. Erdoğan Sevilgen, Variable Neighborhood Search for the Orienteering Problem, Lecture Notes in Computer Science, 4263 (2006) DOI: / _16. Presented at The 21st International Symposium on Computer and Information Sciences: ISCIS, Istanbul (2006). A8. Fatih E. Sevilgen, Srinivas Aluru and Natsuhiko Futamura, Parallel algorithms for tree accumulations, Journal of Parallel and Distributed Computing, 65:1 (2005) DOI: /j.jpdc A9. Fatih E. Sevilgen and Srinivas Aluru, Efficient Methods for Database Storage and Retrieval Using Space-filling Curves, Lecture Notes in Computer Science, 3280 (2004) DOI: / _51. Presented at The 19th International Symposium on Computer and Information Sciences: ISCIS, Kemer, Antalya (2004). A10. Srinivas Aluru and Fatih E. Sevilgen, Dynamic Compressed Hyperoctrees with Application to the N-body Problem, Lecture Notes in Computer Science, 1738 (1999) DOI: / _2. Presented at Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science (FSTTCS 99) Chennai, India (1999). 9

10 A11. S. Aluru, G.M. Prabhu, J. Gustafson, and F.E. Sevilgen, Distribution-Independent Hierarchical Algorithms for the N-body Problem, Journal of Supercomputing, 12:4 (1998) DOI: /A: B. Uluslararası Hakemli Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayımlanan Bildiriler B1. S. Durmuş Tekir, T. Çakır, A. S. Sayılırbaş, E. Ardıç, Đ. Karadeniz, A. Özgür, F.E. Sevilgen, K.Ö. Ülgen, PHISTO: A New Web Platform for Pathogen - Human Interactions, 2 nd International Workshop on Systems Biology of Microbial Infection (SBMI 2013), Jena, Germany (19-20 September, 2013), Poster Presentation. B2. Hakan Gümüş and F. Erdoğan Sevilgen, Refining K-means Algorithm by Detecting Superfluous and Oversized Clusters, International Conference on Machine Learning and Data Analysis ( ICMLDA 2012), San Francisco, USA, (2012). B3. S. Durmuş Tekir, T. Çakır, A.S. Sayılırbaş, E. Çelik, S. Özcan, Đ. Çevik, A.S. Özçelik, A. Özgür, F.E. Sevilgen, K.Ö. Ülgen, PHISTO: Pathogen-Host Interactions Search Tool, 15th European Conference on Biotechnology (ECB 12), Istanbul (23-26 September, 2012). B4. Umut Demirtaş and F. Erdoğan Sevilgen, Parallel EDMD Simulation for Multi-Core Architectures, Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS 2011) Dallas, USA, (2011). B5. Zülal Sevkli and F. Erdoğan Sevilgen, Discrete Particle Swarm Optimization for the Orienteering Problem, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2010), Barcelona, (2010). B6. Emrah Kaya and F. Erdoğan Sevilgen, A Fully Distributed Data Collection Method for HLA based Distributed Simulations, Summer Computer Simulation Conference (SCSC'09) in International Simulation Multi-conference (ISMc'09), Đstanbul, (2009). B7. Onur Detanoğlu and F. Erdoğan Sevilgen, Hydrodynamic Based Hybrid Dynamic Load Balancing, 23rd International Symposium on Computer and Information Sciences, ISCIS '08, Đstanbul (2008). B8. Ömer Eroğlu, H.Ali Mantar and Fatih Erdoğan Sevilgen, Quadtree-Based Approach to Data Distribution Management for Distributed Simulations, Military Modeling & Simulation Symposium (MMS) in Spring Simulation Multiconference (SpringSim'08), Ottowa (2008). B9. Đnanç Tahralı, Tolga Baştürk, F. Erdoğan Sevilgen, Theoretical and Experimental Analysis of MSES and Kshemkalyani-Singhal Algorithms under Distributed Simulation Environment, Military Modeling & Simulation Symposium (MMS) in Spring Simulation Multiconference (SpringSim'08), Ottowa (2008). B10. Onur Detanoğlu and F. Erdoğan Sevilgen, Randomized Hydrodynamic Load Balancing Approach, First International Workshop on Simulation and Modelling in Emergent Computational Systems (SMECS-2008) in The 2008 International Conference On Parallel Processing (ICPP-08), Portland, Oregon, USA (2008). B11. Tolga Baştürk, F. Erdoğan Sevilgen, Đnanç Tahralı, A New Approach For Fast Causal Message Ordering With Central Control, 2008 Spring Simulation Interoperability Workshop (SIW), Providence, Rhode Island (2008). 10

11 B12. Zülal Sevkli and F. Erdoğan Sevilgen, Particle Swarm Optimization for the Orienteering Problem, International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications: INISTA, Đstanbul (2007). B13. Tolga Basturk, Yasir Kurtulus Avcibasi, Onur Destanoglu, Omer Eroglu, Hurcan Gokce Solter, F. Erdogan Sevilgen, Isa Tasdelen, Oguz Dikenelli, Federate Management Infrastructure In HLA Based Distributed Simulations, 2007 Fall Simulation Interoperability Workshop, 07F-SIW, Orlando, FL, (2007). B14. Ersin Ünsal ve F. Erdoğan Sevilgen, BEMGA: A HLA Based Simulation Modeling and Development Tool, International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering: SCSS (2006). B15. Đbrahim Soğukpınar, F. Erdoğan Sevilgen, Mehmet Göktürk, Đnanç Tahralı and Mustafa Coşkun, An Interface Architecture For Simulation Integration Using HLA, International Conference on Informatics: ICI, Çeşme, Đzmir (2004). B16. Fatih E. Sevilgen and Srinivas Aluru, A Provably Optimal, Distribution-Independent Parallel Fast Multipole Method, IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (IPDPS 00), Cancun, Mexico (2000) 77. B17. Fatih E. Sevilgen and Srinivas Aluru, A Unifying Data Structure for Hierarchical Methods, ACM/IEEE Conference on Supercomputing (SC 99), Portland, Oregon (1999). B18. Fatih E. Sevilgen, Srinivas Aluru and Natsuhiko Futamura, Distributed Memory Tree Accumulations, International Conference on Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS 99), Fort Lauderdale, Florida (1999). B19. Srinivas Aluru and Fatih E. Sevilgen, Parallel Domain Decomposition and Load Balancing Using Space-Filling Curves, IEEE Conference on High Performance Computing (HiPC 97), Calcutta, India (1997). B20. Kıvanç Dinçer, Haluk R. Topçuoğlu, Fatih E. Sevilgen, Paul C. Coddington, and Sanjay Ranka, Parallel Simulation of Dynamically Triangulated Random Surfaces, IASTED Eighth International Conference on Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS 96), Chicago, Illinois, USA (1996). C. Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler C1. Fatih Sevilgen, Srinivas Aluru and Natsuhiko Futamura, A Provably Optimal Distribution Independent Parallel N-body Method, SIAM Annual Meeting (1999). D. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler D1. Fatih Erdoğan Sevilgen, Dağıtık Benzetim Sistemleri, Savunma Sanayi Gündemi Dergisi, 2010/1 Sayı 11, (2010), ISSN E. Ulusal Hakemli Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayımlanan Bildiriler E1. S. Durmuş Tekir, T. Çakır, A.S. Sayılırbaş, E. Çelik, S. Özcan, Đ. Çevik, A.S. Özçelik, A. Özgür, F.E. Sevilgen, K.Ö. Ülgen, PHISTO: Pathogen-Host Interactions Search Tool, 17. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Istanbul (23-26 Eylül, 2012) 11

12 E2. S. Durmuş, T. Çakır, A.S. Sayılırbaş, E. Çelik, S. Özcan, Đ. Çevik, A.S. Özçelik, A. Özgür, F.E. Sevilgen, K.Ö. Ülgen, PHISTO: Patojen-Đnsan Protein Etkileşimleri Veritabanı, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-10), Istanbul (3-6 Eylül, 2012) E3. Hayri Tolga Çubukçuoğlu ve Fatih Erdoğan Sevilgen, Eş Olmayan Paralel Makine Çizelgelemesi Problemine VNS ve RVNS Yaklaşımı, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU), Trabzon (2012). E4. Salih Cebeci ve Fatih Erdoğan Sevilgen, Maksimum Klik Problemi için Yeni Bir Hibrid Evrimsel Algoritma, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU), Trabzon (2012). E5. Hayri Tolga Çubukçuoğlu ve Fatih Erdoğan Sevilgen, Cilk++ Platformunda N-Cisim Benzetimi, II. Ulusal Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Konferansı (Başarım10), Đstanbul, (2010). E6. Burak Đnner ve F. Erdoğan Sevilgen, Sıkıştırılmış Sekizli Ağaç ve Sekizli Ağaç Veriyapı ile Hiyerarşik Ağaç Temelli Algoritmaların Gerçekleştirilmesi ve Karşılaştırılması, I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı (Başarım09), Ankara, (2009). E7. Đnanç Tahralı ve F. Erdoğan Sevilgen, Dağıtık Benzetim Sistemlerinde TENA Mimarisinin Kullanımı, Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK 08) Ankara (2008). E8. Münibe Şimşek Yıldırım ve Fatih Erdoğan Sevilgen, 3DRS Blok Karşılaştırma Algoritmasında Farklı Tarama Teknikleri ile Performans Arttırımı, Elektrik-Elektronik- Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Eskişehir, (2007). E9. Bilge Esra Soran ve F. Erdoğan Sevilgen, Hücre Yapısının, Çok Hücreli, Olay Temelli, Molekül Dinamiği Simülasyonuna Etkisi, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Eskişehir, (2007). E10. Ali Tozan, F. Erdoğan Sevilgen ve Onur Đnce, Sensör Yerleştirme Probleminin Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Çözümü, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Eskişehir, (2007). E11. Tolga Baştürk, Yasir Kurtuluş Avcıbaşı, Onur Destanoğlu, Ömer Eroğlu, Hürcan Gökçe Solter, F. Erdoğan Sevilgen, Đsa Taşdelen ve Oğuz Dikenelli, HLA Tabanlı Dağıtık Simülasyonlarda Federe Yönetim Altyapısı, Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS 07), Ankara (2007). E12. Ramazan Cengiz ve F. Erdoğan Sevilgen, Dağıtık Benzetim Sistemleri Đçin Performans Analizi Yönteminin Geliştirilmesi, Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS 07), Ankara (2007). E13. Ersin Ünsal ve F. Erdoğan Sevilgen, Yüksek Seviyeli Mimari Đçin Modelleme Ve Uygulama Geliştirme Aracı, Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK 06), Ankara (2006). E14. Burak Đnner ve F.Erdoğan Sevilgen, N-Cisim Algoritmalarının Performans Karşılaştırılması, Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2004), Bursa, (2004). E15. Đbrahim Soğukpınar, F. Erdoğan Sevilgen, Mehmet Göktürk, Đnanç Tahralı ve Mustafa Coşkun, Taktik Analiz Modelleme ve Benzetimi, Havacılıkta Đleri Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu (HITEK 2004), Hava Harp Okulu, Yeşilyurt, Đstanbul (2004). 12

13 E16. F.Koray Atsan ve F.Erdoğan Sevilgen, ELIAC Güvenli LDAP Erişimi için Özgün Bir Protokol Tasarımı, TBD 20. Bilişim Kurultayı, Taksim, Đstanbul (2003). E17. Kemal Yılmaz ve F.Erdoğan Sevilgen, Dağıtık Web Önbellek Sunucusu Tasarımı Ve Gerçeklenmesi, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, Đstanbul (2003). E18. F.Koray Atsan ve F.Erdoğan Sevilgen, ELIAC - A Custom Protocol Design for Secure LDAP Access, 9. "Türkiye'de Đnternet" Konferansı, Đstanbul (2003). F. Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler F1. Onur Detanoğlu and F. Erdoğan Sevilgen, Normal Mod Yönteminin Dağıtık Ortamda Paralel Olarak Çalıştırılması, 8. Ulusal Akustik Kongresi, Antalya (2008). G. Kitaplar G1. F. Erdoğan Sevilgen ve Hasan Sadıkoğlu (Editörler), "Yüksek Performanslı Bilişim", 1. Ulusal YPBS 2002 Sempozyum Kitapcığı, GYTE Matbaası, Gebze, Türkiye, H. Teknik Raporlar H1. Fatih E. Sevilgen, Srinivas Aluru and Natsuhiko Futamura, A Provably Efficient, Distribution-Independent Parallel Fast Multipole Method, Technical Report, NMSU- CSTR-9901, Đ. Diğer Sunumlar Đ1. Introduction to Parallel and Distributed Simulations, Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza, Polonya, Erasmus Değişim Programı, Mayıs Đ2. Particle Swarm Optimization with Applications to TSP Variations, Anadolu Üniversitesi, Kasım Đ3. Introduction to Parallel Computing, EPITA : Ecole d'ingénieurs en Informatique, Fransa, Erasmus Değişim Programı, Haziran Đ4. A New Dynamic Hierarchical Data Structure: Distribution-Independent Adaptive Tree, Yeditepe Universitesi, Istanbul, 14 Haziran

ÖZGEÇMĐŞ. Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen

ÖZGEÇMĐŞ. Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen ÖZGEÇMĐŞ Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen Đş Adresi PK: 141, 41400 Gebze-Kocaeli Tel: (262) 605 2210 FAX: (262) 605 2205 E-Posta: sevilgen@gyte.edu.tr URL: http://www.bilmuh.gyte.edu.tr/sevilgen/ Ev Adresi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen

ÖZGEÇMİŞ. Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen İş Adresi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Teknik Üniversitesi PK: 141, 41400 Gebze-Kocaeli Tel: (262) 605 2210 FAX: (262) 605 2205 E-Posta: sevilgen (at )

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Tolga YÜKSEL Ünvanı Birimi Doğum Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği 23.10.1980

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi 1 İçerik 1. Üniversitemiz 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler 2 Üniversitemiz 3 1. Teknoloji Enstitüsü

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAL ARTIRILMIŞ VE AKILLI TEKNOLOJİLER (SAAT) LABORATUVARI SAAT Laboratuvarı Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan BOSTANCI SAAT

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1 Tanıtım Gösterisi Hazırlayan: Arş. Gör. Ahmet Cengizhan Dirican İçerik 1. 1. Üniversitemiz 2. 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. 3. Bölümümüz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kürşat Mustafa KARAOĞLAN. İletişim Bilgileri :, PK:, / İş Adresi. Telefon. : Mail. 2.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kürşat Mustafa KARAOĞLAN. İletişim Bilgileri :, PK:, / İş Adresi. Telefon. : Mail. 2. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Kürşat Mustafa KARAOĞLAN İletişim Bilgileri İş Adresi, PK, / Telefon Mail.Doğum Tarihi kkaraoglan@karabuk.edu.tr Doğum Yeri GAZİANTEP 3. Ünvanı Öğr.Gör.. ÖĞRENİM DURUMU Derece Mezun

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013/2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Lisansüstü Bilgisayar Müh. Bölümü

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013/2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Lisansüstü Bilgisayar Müh. Bölümü BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013/2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Lisansüstü Bilgisayar Müh. Bölümü 09:00 10:00 11:00 16.06.2014 17.06.2014 18.06.2014 19.06.2014 20.06.2014 Pazartesi Salı Çarşamba

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013/2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Lisansüstü Bilgisayar Müh. Bölümü

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013/2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Lisansüstü Bilgisayar Müh. Bölümü BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013/2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ Lisansüstü Bilgisayar Müh. Bölümü 09:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 BIL 606 208 14:00 15:00 15:00

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Birim BALCI 2. Doğum Tarihi : 28.07.1975 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim, Elektronik- Bilgisayar Eğitimi Marmara Üniversitesi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ersin ASLAN

Yrd. Doç. Dr. Ersin ASLAN Yrd. Doç. Dr. Ersin ASLAN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans 000-005 Y. Lisans 005-007 Doktora 007-0 Adres İLETİŞİM BİLGİLERİ Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Y. Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kamile ŞANLI KULA İletişim Bilgileri : Ahi Evran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Adres Matematik Bölümü, KIRŞEHİR Telefon : 386 280 45 50 Mail : kskula@ahievran.edu.tr

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Mezun Olunan Alan Üniversite Yıl. Lisans Bilgisayar Mühendisliği SELÇUK ÜNİVERSİTESİ June 1905

ÖZGEÇMİŞ. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Mezun Olunan Alan Üniversite Yıl. Lisans Bilgisayar Mühendisliği SELÇUK ÜNİVERSİTESİ June 1905 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Kürşat Mustafa KARAOĞLAN İletişim Bilgileri İş Adresi : Eskipazar M.Y.O. Telefon : Mail : kursatkaraoglan@gmail.com.doğum Yeri : Gaziantep 3. Ünvanı : Öğr.Gör. 4. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Övünç ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Övünç ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Övünç ÖZTÜRK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 99-00 Y. Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Bölüm Üniversite Yıl Yrd. Doç. Dr. Yazılım Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Bölüm Üniversite Yıl Yrd. Doç. Dr. Yazılım Mühendisliği Bahçeşehir Üniversitesi 2007 1. Adı Soyadı: Mehmet Alper TUNGA 2. Doğum Tarihi: 11/06/1975 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Olcay Taner Yıldız. 2. Doğum Tarihi : 15.05.1976. 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Olcay Taner Yıldız. 2. Doğum Tarihi : 15.05.1976. 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Olcay Taner Yıldız 2. Doğum Tarihi : 15.05.1976 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 1994 Y. Lisans Elektronik

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 1994 Y. Lisans Elektronik ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ramazan ÇOBAN 2. Doğum Tarihi : 17 Mart 1973 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi 1994 Y.

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Ö Z G E Ç M İ Ş 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran 1976 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ

ÖZGEÇMİŞ 2003 MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: İPEK EKER 2. Doğum Tarihi: 31.01.1980 3. Ünvanı: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ENDÜSTRİ İSTANBUL KÜLTÜR 2003 MÜHENDİSLİĞİ ÜNİVERSİTESİ Y.Lisans

Detaylı

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI ÖZGEÇMİŞ YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI A. KİŞİSEL Doğum tarihi : 02 / 05 / 1977 Telefon : + 90 216 6261050 Dahili: 2521 Fax : + 90 216 6261131 E - mail Posta Adresi B. ÖĞRENİM : turkogullari@ttmail.com : Marmara

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuğba ÖZACAR ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Tuğba ÖZACAR ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr. Tuğba ÖZACAR ÖZTÜRK ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 99-00 Y. Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 (2016-17 yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi ÖZGEÇMİŞ 1 Adı Soyadı : Dr. Serdar BİROĞUL Doğum Yeri ve Tarihi : İzmit, 10/09/1980 Yabancı Dil : İngilizce İş adresi : Muğla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Cep

Detaylı

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr

Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü oner@isikun.edu.tr Doç.Dr. M. Mengüç Öner Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü oner@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Mustafa Mengüç ÖNER 2. Doğum Tarihi : 01.02.1977 3. Unvanı : Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : MUSTAFA GÖK 2. Doğum Tarihi: : 1972 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1995 Yüksek Lisans Electrical

Detaylı

91-03-01-517 YAPAY ZEKA (Artificial Intelligence)

91-03-01-517 YAPAY ZEKA (Artificial Intelligence) 91-03-01-517 YAPAY ZEKA (Artificial Intelligence) Dersi Veren Öğretim Üyesi Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR Ders Web Sayfası : http://yzgrafik.ege.edu.tr/~ugur 27.09.2009 Y. Doç. Dr. Aybars UĞUR (517 Yapay Zeka)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS

Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS Yrd. Doç. Dr. Emrah B. EDİS ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 997-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÖZEL SEBETCİ

Yrd.Doç.Dr. ÖZEL SEBETCİ Yrd.Doç.Dr. ÖZEL SEBETCİ Aydın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Pr. Eğitim Bilgileri 1991-1997 Lisans Gazi Üniversitesi 1999-2002 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tarihçe Bölüm 1992 yılında kurulmuştur. 1994 yılında Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 1999 yılından bu güne Lisans eğitimi gerçekleşmektedir. Bölümümüzün MÜDEK ve EUR-ACE

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Kerem OK 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008

Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme. Tahir Emre KALAYCI. 21 Mart 2008 Kablosuz Sensör Ağlar ve Eniyileme Tahir Emre KALAYCI 21 Mart 2008 Gündem Genel Bilgi Alınan Dersler Üretilen Yayınlar Yapılması Planlanan Doktora Çalışması Kablosuz Sensör Ağlar Yapay Zeka Teknikleri

Detaylı

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar

A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A. SCI ve SCIE Kapsamındaki Yayınlar A.1. Erilli N.A., Yolcu U., Egrioglu E., Aladag C.H., Öner Y., 2011 Determining the most proper number of cluster in fuzzy clustering by using artificial neural networks.

Detaylı

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler

- Yurtiçinde ULUSLARARASI Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bilimsel Toplantı Kitabında Yayınlanan Bildiriler 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3. Unvanı 4. Öğrenim Durumu : Ahmet Faik KAŞLI : 12/0711954 : ProfDr. ÖZGEÇMlş Derece Alan Universite Yıl Lisans Matematik Ege 1977 Y. Lisans Bilgisayar Bilimleri Ege 1979

Detaylı

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH

KİTAP ADI KONU YAYINEVİ SAYFA SAYI DİLİ BASIM TARİH KİTAP TÜR ISBN KONFERANS ADI KONFERANS KONUSU ÜLKE KONFERANS TÜRÜ TARİH ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: 17599029596 MEHMET ZİLE 10/1/70 12:00 AM A55893 TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce TOEFL IBT

Detaylı

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI

YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI ÖZGEÇMİŞ YAVUZ BOĞAÇ TÜRKOĞULLARI A. KİŞİSEL Doğum tarihi : 02 / 05 / 1977 Telefon : + 90 212 359 6407, + 90 212 359 7076 Fax : + 90 212 265 1800 Cep Telefonu : 05333574923 E - mail Posta Adresi : turkogullari@ttmail.com

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl DR. ALI S. NAZLIPINAR Dumlupınar Üniversitesi, Fen Ed. Fakültesi Matematik Bölümü, Kütahya, TÜRKİYE ali.nazlipinar@dpu.edu.tr Tel: +90 274 2652031 /3065 (Dahili) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü

DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü DOÇ. DR. BANU UZUN Işık Üniversitesi Matematik Bölümü buzun@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Banu UZUN 2. Doğum Tarihi : 22.09.1971 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU Yrd. Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 00-00 Y. Lisans Doktora Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 00-009

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

2014/2015 II. Yarıyıl Bahar Dönemi 1. Sınıf Ders Programı

2014/2015 II. Yarıyıl Bahar Dönemi 1. Sınıf Ders Programı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/2015 BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI PROGRAMI 2014/2015 II. Yarıyıl Bahar Dönemi 1. Sınıf Ders Programı SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA MAT 102-2

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar)

Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Prof. Dr. Can ÇOĞUN (13 Aralık 2015 tarihine kadar) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi, Çankaya Üniversitesi Akademik Dereceler 1981, Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 200-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

2014/2015 II. Yarıyıl Bahar Dönemi 1. Sınıf Ders Programı

2014/2015 II. Yarıyıl Bahar Dönemi 1. Sınıf Ders Programı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/2015 BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI PROGRAMI 2014/2015 II. Yarıyıl Bahar Dönemi 1. Sınıf Ders Programı SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA MAT 102-2

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Üniversite / Bölüm Yıl Yardımcı Doçent Trakya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği

ÖZGEÇMİŞ. Unvan Üniversite / Bölüm Yıl Yardımcı Doçent Trakya Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nurşen Suçsuz 2. Doğum Tarihi : 01.03.1965 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Trakya Üniversitesi 1987 Y. Lisans Matematik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi)

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi İşletme (MBA) (Pazarlama Yönetimi ve İşletme Yönetimi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Burak KÜÇÜK 2. Doğum Tarihi: 06.11.1981 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans İşletme Atatürk Üniversitesi 2003 Y. Lisans İşletme (MBA)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans. Görev Ünvanı Alan Görev Yeri Yıl Arş. Gör. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Asım Gökhan YETGİN 2. Doğum Tarihi : 1979-Kütahya 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. E-mail : gokhan.yetgin@dpu.edu.tr 5. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Göksel Günlü Doğum Tarihi: 04 12 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektr. Muh. Gazi Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Çiğdem Dinçkal

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Çiğdem Dinçkal ÖZGEÇMİŞ Dr. Çiğdem Dinçkal Akademik Ünvan: Yardımcı Doçent. (Çankaya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü) Adres: İnşaat Mühendisliği Bölümü, N-A Blok, N-A09, Eskişehir Yolu 29. km, 06810, Ankara,

Detaylı

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA

BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA XVI. Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 Mersin Akademik Bilişim Mersin Üniversitesi BENİM DÜNYAM ÇOCUK OYUNU: BİR MOBİL UYGULAMA Meliha ACAR N. Tuğbagül ALTAN AKIN Sümeyye Elif GÖKDAĞ Zeynep Gazal

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ BELGESİ KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Unvanı Adı Soyadı E posta Prof. Dr. Erhan ATA erhan.ata@dpu.edu.tr Telefon 507 7631676 Dumlupınar Ün. Evliya Çelebi Yerleşkesi

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2017 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Açılacak Dersler ve Sorumlu Öğretim Üyeleri

Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Açılacak Dersler ve Sorumlu Öğretim Üyeleri 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Açılacak Dersler ve Sorumlu Öğretim Üyeleri ve Bilgisayar Müh. Anabilim Dalında Açılacak Dersler Prof. Dr. Bülent YILMAZ Cardiovascular Engineering-Kalp- MSME

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Tanıtımı cse@akdeniz.edu.tr Antalya, 2015 2 Özet Akdeniz Üniversitesi tanıtım filmi Neden Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Nazım KUNDURACI Doğum Tarihi : 19 Ocak 1986 Cep Telefonu : 0 544 843 95 69 E-Posta : n.kunduraci@creavit.com.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Ortalama Yıl Lisans

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Y. Lisans - - -

ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Y. Lisans - - - Doç. Dr. Erkan DOĞAN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 998-00 Y. Lisans - - - Doktora Adres Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ 1. Adı Soyadı............. : Hatice ( KIRIMLI ) SEZGİN 2. Doğum Tarihi............ : 11 Haziran 1959 3. Ünvanı................. : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu :

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI. I. GENEL BİLGİLER Ders Adı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI. I. GENEL BİLGİLER Ders Adı BİM618 Evrimsel Algoritmalar Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa Görüşme Saatleri 8.00-17.00 E posta: karaboga@erciyes.edu.tr http://abis.erciyes.edu.tr/sorgu.aspx?sorgu=236 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Başkent Üniversitesi/GPA:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Başkent Üniversitesi/GPA: ÖĞR. GÖR. GİZEM ÖĞÜTÇÜ Eskişehir Yolu 20. km, Bağlıca Kampüsü, 06810, Ankara, Türkiye. Tel: +90 312 246 66 66 / 1725 ogutcu@baskent.edu.tr Doğum Tarihi: 1985 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrencisi Derece Bölüm/Program

Detaylı

İMRAN GÖKER YARDIMCI DOÇENT

İMRAN GÖKER YARDIMCI DOÇENT İMRAN GÖKER ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 05.03.2014 Adres Telefon E-posta İstanbul Arel Üniversitesi, Tepekent Yerleşkesi, Türkoba Mahallesi Erguvan Sokak No 26 / K 34537 Tepekent - Büyükçekmece 2128672500-1098

Detaylı

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde

Üniversitesi. {g.karatas, Library, Science Direct ve Wiley veri içerisinde :, Üniversitesi 34156, stanbul, {g.karatas, c.catal}@iku.edu.tr Özet. sistematik ebilmek üzere, yöntemlerini in n veri belirlemek, ortaya konulan. IEEE Explorer, ACM Digital Library, Science Direct ve

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL ERGÜN DEMİREL ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 12.03.2015 Adres : PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ POSTAHANE MAHALLESİ TUZLA İSTANBUL Telefon : 2165810021- E-posta Doğum Tarihi : 11.11.1951

Detaylı

Öğr. Gör. Demet SARIYER

Öğr. Gör. Demet SARIYER Öğr. Gör. Demet SARIYER ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Afyon Kocatepe Üniversitesi Fizik Bölümü 2004-2008 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Fizik / Nükleer Fizik 2008-200 Doktora

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989

ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü. Çayırova Kampüsü. Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER. Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 ÖZGEÇMİŞ ALİ ÇAKIR Gebze Teknik Üniversitesi e-mail: acakir@gyte.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Çayırova Kampüsü Gebze/KOCAELİ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi: 18 Mayıs 1989 Doğum Yeri: Şişli/İstanbul/Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta İletişim Adresileri : Özge CAĞCAĞ YOLCU : ozge.cagcag_yolcu@kcl.ac.uk ozgecagcag@yahoo.com : Giresun Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

İTÜ Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Toplantı No: 228, 09 Mayıs 2011, Bilişim Enstitüsü

İTÜ Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Toplantı No: 228, 09 Mayıs 2011, Bilişim Enstitüsü İTÜ Bilişim Enstitüsü Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı Toplantı No: 228, 09 Mayıs 2011, Bilişim Enstitüsü İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü nün Yönetim Kurulu 228 sıra sayılı toplantısı, 09

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı