ÖZGEÇMĐŞ. Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĐŞ. Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen"

Transkript

1 ÖZGEÇMĐŞ Doç. Dr. Fatih Erdoğan Sevilgen URL: PK: 141, Gebze-Kocaeli Tel: (262) FAX: (262) E-Posta: sevilgen (at ) gyte.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Müh. Boğaziçi Üniversitesi 1990 Bitirme Projesi: Design & Implementation of a Bar-code System Proje Danışmanı: Dr. Oğuz Tosun Sistem ve Kontrol Müh. Boğaziçi Üniversitesi 1993 Y. Lisans Tez Konusu: Open-Loop and Closed-Loop Observer Design for Generalized Linear Time-Invariant Systems Tez Danışmanı: Dr. Kadri Özçaldıran Y. Lisans Bilgisayar Bilimleri Syracuse Üniversitesi, NY, A.B.D Bilgisayar Bilimleri Syracuse Üniversitesi, NY, A.B.D Doktora Tez Konusu: Distribution Independent Data Structures and Algorithms With Applications Tez Danışmanı: Dr. Srinivas Aluru ve Dr. Kishan Mehrotra 1

2 Akademik Görevler: Kasım Ocak Ağustos 2000 Kasım 2012 Temmuz 2006 Haziran 2010 Haziran 1993 Ağustos 2000 Temmuz Ağustos 1999 Güz 1998 Mayıs Aralık 1997 Bahar 1996 Bahar 1995 Güz 1994 Şubat Şubat 1993 Doçent Danışman Araştırmacı Bilişim Teknolojileri Enstitüsü TÜBĐTAK - BĐLGEM Yardımcı Doçent Danışman Araştırmacı (DATAS Projesi) Bilişim Teknolojileri Enstitüsü TÜBĐTAK - MAM Araştırma Görevlisi Araştırma Görevlisi New Mexico State University NM, A.B.D. Araştırma Görevlisi (Intr. to Algorithms) Bilgisayar Bilimleri Bölümü Syracuse University NY, A.B.D. Araştırma Görevlisi New Mexico State University NM, A.B.D. Araştırma Görevlisi (P. of Databases Systems) Bilgisayar Bilimleri Bölümü Syracuse University NY, A.B.D. Notlandırıcı (Intr. to Algorithms) Bilgisayar Bilimleri Bölümü Syracuse University NY, A.B.D. Tutor (Computer Architecture) Bilgisayar Bilimleri Bölümü Syracuse University NY, A.B.D. Araştırma Görevlisi Bilgi Đşlem Merkezi Boğaziçi Üniversitesi 2

3 Đdari Görevler : Nisan Grup Yürütme Komitesi Üyesi TÜBĐTAK - SAVTAG Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyesi Bilgisayar Müh. Kuramsal Temelleri Anabilim Dalı Başkanı Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi Mühendislik Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı 3

4 Verdiği Dersler: Lisans Bilgisayar Programlama (C, Java) Veri Yapıları ve Algoritmalar Algoritma Tasarımına Giriş Bilgisayar Mimarisi Lisans Proje 1-2 Hesaplama Teorisi Sistem Benzetimi Paralel ve Dağıtık Sistemler Sezgisel Optimizasyon Lisansüstü Algoritma Analizi ve Tasarımı Paralel Hesaplama Sezgisel Optimizasyon Dağıtık Benzetim Algoritmalarda Đleri Konular - Çizge Algoritmaları 4

5 Çalışma Alanları: Paralel ve Dağıtık Hesaplama Yöntemleri ve Algoritmalar Bilimsel Problemler için Algoritma Tasarımı Paralel Hesaplama Modelleri Dağıtık Simülasyon Teknikleri HLA (High Level Architecture) Simulasyonların Performans Problemleri ve Birlikte Çalışabilirlik Veri Dağıtımı Zaman Yönetimi Sezgisel Optimizasyon Yöntemleri Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulama alanları Oryentiring Problem Sensor Yerleştirme Problemi Bilgisayarla Görme N-Cisim Metotları Paralel N-Cisim Algoritmaları N-Cisim Ağacı Oluşturma ve Güncelleme Algoritmaları Alternatif Kümeleme Metotları Moleküler Dinamik Simülasyonu Çok çekirdekli sistemler için algoritmalar Alternatif Hücreleme yöntemleri Dağılımdan Bağımsız Metotlar Uzaysal Veri Yapıları Bilimsel Hesaplama Uygulamaları Ödüller Syracuse University Graduate Fellowship, Scholarship for graduate study in USA from Gebze Institute for Advance Technologies, Gebze, Araştırma Projeleri: 1. Patojen-Đnsan Protein Etkileşimleri Web Platformu, KOSGEB ArGe Đnovasyon Destek Programı, Yardımcı Araştırmacı, (1/2014 6/2015) 2. Patojen-Đnsan Protein Etkileşimleri Web Platformu, TÜBĐTAK TEYDEB 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı, Yardımcı Araştırmacı, (1/2014 1/2014) 3. ĐHA Kullanarak Afet Ortamı Görüntüleme ve Analiz Sistemi, TÜBĐTAK BĐLGEM, Yardımcı Araştırmacı, (2013) 4. Bloom Taksonomileri Çerçevesinde Kişisel Zihin Haritaları Odaklı Ölçme Değerlendirme Sistem Yazılımlarının Geliştirilmesi, TÜBĐTAK TEYDEB 1507, Danışman, (2013) 5. Termik Santral Performans Đzleme ve Değerlendirme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması (PERĐDSĐS), TÜBĐTAK - KAMAG, Danışman, ( ) 5

6 6. Devlet Su Đşleri Su Veri Tabanı (DSĐ-SVT), DPT, Yardımcı Araştırmacı, ( ) 7. N-Cisim Ağaçlarının Hızlı Oluşturulması ve Güncellenmesi, GYTE-BAP, 2005-A-04, Proje Yöneticisi, (6/ /2006) 8. Dağıtık Savaş Simulasyon Sistemleri, DPT, Yardımcı Araştırmacı, ( ) 9. Hızlı Küresel Filtrenin Paralel Bilgisayar Ortamında Uygulanması, GYTE-BAP, 00-B , Yardımcı Araştırmacı ( ) 6

7 Yönetilen Doktora Tezleri: 1. Aişe Zülal Şevkli, En Fazla Kazanç Sağlayan Rota Bulma Probleminin Sezgisel Yöntemlerle Đncelenmesi, Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: 1. F.Koray Atsan, LDAP Erişiminde Kullanılan Güvenlik Protokolleri ve Özgün Bir Güvenlik Protokol (ELIAC) Tasarımı, Kemal Yılmaz, Dağıtık Web Önbellek Mimarileri, Burak Đnner, N-Cisim Algoritmalarının Performans Karşılaştırması ve Veri Yapılarının Đncelenmesi, Ersin Ünsal, Yüksek Seviyeli Mimari Uyumlu Benzetim Modelleme Ve Uygulama Geliştirme Aracı, Ramazan Cengiz, Dağıtık Benzetim Altyapıları Đçin Performans Analiz Sistemi, Bilge Soran, Hücre Yapısının Çok Hücreli Olay Temelli Molekül Dinamiği Simülasyonlarındaki Etkisi, Ali Tozan, Sensör Yerleştirme Probleminin Genetik Algorima Ve Parçacık Sürü Optimizasyonu Đle Çözümü, Münibe Şimşek, Abdominal MR Görüntülerinde Hareket Tahmini, Tolga Baştürk, Dağıtık Sistemlerde Nedensel Sıralı Mesaj Dağıtım Algoritmaları Ve Yeni Bir Yaklaşım, Onur Destanoğlu, Paralel Algoritmalar için Dinamik Yük Dengeleyici Tasarımı ve Uygulamaları, Ömer Eroğlu, Dağıtık Simülasyonlarda Veri Dağıtım Yönetimi ve Yeni Bir Yaklaşım, 2008, Đkinci danışman 12. Emrah Kaya, HLA Tabanlı Dağıtık Benzetimler Đçin Tam Dağıtık Kayıt ve Yeniden Oynatma Mimarisi, Umut Demirtaş, Çok çekirdekli işlemciler için moleküler dinamik simülasyonu, Salih Cebeci, Altküme bulma tabanlı ayrık optimizasyon problemleri için ayrık parçacık sürü optimizasyonu modelleri, Burak Işıklı, Sosyal Ağlarda Etkileşim Örüntüleri Kullanılarak Bağlantı Tahmini, Hakan Gümüş, K-means Algoritması için Yerel Đyileştirme Önerileri ve Meta-sezgisel Uyarlamaları, (devam ediyor). 17. Tolga Çubukcuoğlu, Bulut bilişim istemcilerinin toplu iş çizelgeleme problemine sezgisel yaklaşımlar, (devam ediyor). 7

8 Yönetilen Lisans Bitirme Çalışmaları: 1. Volkan Altuntaş, Lineer Diferansiyel Denklem Sistemlerinin Çözümü Đçin Tasarlanmış Paralel Algoritmaların Karşılaştırılması, Özgür Keleş, Parçacık Sürü Optimizasyon Kütüphanesi, Hakan Gedek, Olay Tabanlı Moleküler Dinamik Simülasyonlarında Kullanılan Olay Kuyruklarının Karşılaştırılması, Hamide Betül Hasgür, Çok Hücreli Olay Temelli Moleküler Dinamik Simülasyonlarında Farklı Hücre ve Duvar Yapıları, Derviş Kanbur, Ekran Görüntüsü Kayıt Ve Oynatılması, Rüya Genç, Gezgin Satıcı ve Oryantiring Problemleri Đçin Karınca Kolonisi Optimizasyonu, Şamil Karahan, Olay Temelli Molekül Dinamiği Simülasyonunda Görselleştirme, Yasin Geçer, Konuşma Engelliler Đçin Đletişim Sistemi, Yasin Yıldırım, Görüntülü Kampus Navigasyon Sistemi, Ömer Faruk Özdemir, Parçacıkların Sürü Optimizasyonu ve Paralelleştirilmesi, Osman Demir, Sonlu Otomatların Simülasyonu, Erdi Kanık, Bitki Tanıma Sistemi, Đrem Çevik, Đnsan Patojen Etkileşiminde Motif Analizi, Ebru Çelik, SVM Algoritması kullanılarak Biyoloji Literatüründen Đnsan-Patojen Etkileşimlerinin Çıkarılması, Seldağ Özcan, Đnsan Patojen Etkileşim Verilerinin Sorgulanması ve Görselleştirilmesi, Emine Çakmak, Meta-Sezgisel Yöntemler Kullanarak 2 Boyutlu Kutu Paketleme (2D Packing) Problemi için Çözüm Geliştirilmesi, Sevgi Öztürk, Randevu Alarm Uygulaması, Furkan Yavuz, 2D Convex Polygon Packing Problem Solving, Đlkay Yılmaz, Kullanılabilirlik Testi Ve Veri Yönetim Sistemi, Sevgi Öztürk, Genel Dikkat Yeteneğinin Tespiti, Azat Uğurlu, 3 Boyutlu Stok Kesme Problemi, Emre Ardıç, Biyobilişsel PHI Analiz Araçları, Gülcan Çiçek, Ödev Kontrol Sistemi, Nilüfer Ceylan, Davranış Tabanlı Kalabalık Simülasyonu,

9 ESERLER A. Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Makaleler A1. Saliha Durmuş Tekir, Tunahan Çakır, Emre Ardıç, Đlknur Karadeniz, Arzucan Özgür, F. Erdoğan Sevilgen, and Kutlu Ö. Ülgen, PHISTO: A New Web Platform for Pathogen- Human Interactions, Lecture Notes in Computer Science 8130 (2013) Presented at The 11th International Conference on Computational Methods in Systems Biology: CMSB, Klosterneuburg, Austria (2013). A2. Saliha Durmuş Tekir, Tunahan Çakır, Emre Ardıç, Ali Semih Sayılırbaş, Gökhan Konuk, Mithat Konuk, Hasret Sarıyer, Azat Uğurlu, Đlknur Karadeniz, Arzucan Özgür, F. Erdoğan Sevilgen, and Kutlu Ö. Ülgen, PHISTO: Pathogen-Host Interaction Search Tool, Bioinformatics, 29:10 (2013) DOI: /bioinformatics/btt137 A3. Zülal Sevkli and F. Erdoğan Sevilgen, Discrete Particle Swarm Optimization for the Team Orienteering Problem, Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences, 20:2, (2012) DOI: /elk Presented at International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications: INISTA, Kayseri, (2010). A4. Zülal Sevkli and F. Erdoğan Sevilgen, StPSO: Strengthened Particle Swarm Optimization, Turkish Journal Of Electrical Engineering & Computer Sciences, 18:6, (2010) DOI: /elk A5. Đlyas Kandemir and F. Erdoğan Sevilgen, Molecular Dynamics Simulation of Helium- Argon Gas Mixture under Various Wall Conditions, Molecular Simulation, 34:8, (2008) DOI: / A6. Zülal Sevkli and F. Erdoğan Sevilgen, A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm for Function Optimization, Lecture Notes in Computer Science, 4974 (2008) DOI: / _64. Presented at First European Workshop on Bioinspired algorithms for continuous parameter optimization (EvoNUM) in EvoWorkshops 2008, Napoli, Italy (2008). A7. Zülal Sevkli and F. Erdoğan Sevilgen, Variable Neighborhood Search for the Orienteering Problem, Lecture Notes in Computer Science, 4263 (2006) DOI: / _16. Presented at The 21st International Symposium on Computer and Information Sciences: ISCIS, Istanbul (2006). A8. Fatih E. Sevilgen, Srinivas Aluru and Natsuhiko Futamura, Parallel algorithms for tree accumulations, Journal of Parallel and Distributed Computing, 65:1 (2005) DOI: /j.jpdc A9. Fatih E. Sevilgen and Srinivas Aluru, Efficient Methods for Database Storage and Retrieval Using Space-filling Curves, Lecture Notes in Computer Science, 3280 (2004) DOI: / _51. Presented at The 19th International Symposium on Computer and Information Sciences: ISCIS, Kemer, Antalya (2004). A10. Srinivas Aluru and Fatih E. Sevilgen, Dynamic Compressed Hyperoctrees with Application to the N-body Problem, Lecture Notes in Computer Science, 1738 (1999) DOI: / _2. Presented at Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science (FSTTCS 99) Chennai, India (1999). 9

10 A11. S. Aluru, G.M. Prabhu, J. Gustafson, and F.E. Sevilgen, Distribution-Independent Hierarchical Algorithms for the N-body Problem, Journal of Supercomputing, 12:4 (1998) DOI: /A: B. Uluslararası Hakemli Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayımlanan Bildiriler B1. S. Durmuş Tekir, T. Çakır, A. S. Sayılırbaş, E. Ardıç, Đ. Karadeniz, A. Özgür, F.E. Sevilgen, K.Ö. Ülgen, PHISTO: A New Web Platform for Pathogen - Human Interactions, 2 nd International Workshop on Systems Biology of Microbial Infection (SBMI 2013), Jena, Germany (19-20 September, 2013), Poster Presentation. B2. Hakan Gümüş and F. Erdoğan Sevilgen, Refining K-means Algorithm by Detecting Superfluous and Oversized Clusters, International Conference on Machine Learning and Data Analysis ( ICMLDA 2012), San Francisco, USA, (2012). B3. S. Durmuş Tekir, T. Çakır, A.S. Sayılırbaş, E. Çelik, S. Özcan, Đ. Çevik, A.S. Özçelik, A. Özgür, F.E. Sevilgen, K.Ö. Ülgen, PHISTO: Pathogen-Host Interactions Search Tool, 15th European Conference on Biotechnology (ECB 12), Istanbul (23-26 September, 2012). B4. Umut Demirtaş and F. Erdoğan Sevilgen, Parallel EDMD Simulation for Multi-Core Architectures, Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS 2011) Dallas, USA, (2011). B5. Zülal Sevkli and F. Erdoğan Sevilgen, Discrete Particle Swarm Optimization for the Orienteering Problem, IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2010), Barcelona, (2010). B6. Emrah Kaya and F. Erdoğan Sevilgen, A Fully Distributed Data Collection Method for HLA based Distributed Simulations, Summer Computer Simulation Conference (SCSC'09) in International Simulation Multi-conference (ISMc'09), Đstanbul, (2009). B7. Onur Detanoğlu and F. Erdoğan Sevilgen, Hydrodynamic Based Hybrid Dynamic Load Balancing, 23rd International Symposium on Computer and Information Sciences, ISCIS '08, Đstanbul (2008). B8. Ömer Eroğlu, H.Ali Mantar and Fatih Erdoğan Sevilgen, Quadtree-Based Approach to Data Distribution Management for Distributed Simulations, Military Modeling & Simulation Symposium (MMS) in Spring Simulation Multiconference (SpringSim'08), Ottowa (2008). B9. Đnanç Tahralı, Tolga Baştürk, F. Erdoğan Sevilgen, Theoretical and Experimental Analysis of MSES and Kshemkalyani-Singhal Algorithms under Distributed Simulation Environment, Military Modeling & Simulation Symposium (MMS) in Spring Simulation Multiconference (SpringSim'08), Ottowa (2008). B10. Onur Detanoğlu and F. Erdoğan Sevilgen, Randomized Hydrodynamic Load Balancing Approach, First International Workshop on Simulation and Modelling in Emergent Computational Systems (SMECS-2008) in The 2008 International Conference On Parallel Processing (ICPP-08), Portland, Oregon, USA (2008). B11. Tolga Baştürk, F. Erdoğan Sevilgen, Đnanç Tahralı, A New Approach For Fast Causal Message Ordering With Central Control, 2008 Spring Simulation Interoperability Workshop (SIW), Providence, Rhode Island (2008). 10

11 B12. Zülal Sevkli and F. Erdoğan Sevilgen, Particle Swarm Optimization for the Orienteering Problem, International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications: INISTA, Đstanbul (2007). B13. Tolga Basturk, Yasir Kurtulus Avcibasi, Onur Destanoglu, Omer Eroglu, Hurcan Gokce Solter, F. Erdogan Sevilgen, Isa Tasdelen, Oguz Dikenelli, Federate Management Infrastructure In HLA Based Distributed Simulations, 2007 Fall Simulation Interoperability Workshop, 07F-SIW, Orlando, FL, (2007). B14. Ersin Ünsal ve F. Erdoğan Sevilgen, BEMGA: A HLA Based Simulation Modeling and Development Tool, International Conference on Systems, Computing Sciences and Software Engineering: SCSS (2006). B15. Đbrahim Soğukpınar, F. Erdoğan Sevilgen, Mehmet Göktürk, Đnanç Tahralı and Mustafa Coşkun, An Interface Architecture For Simulation Integration Using HLA, International Conference on Informatics: ICI, Çeşme, Đzmir (2004). B16. Fatih E. Sevilgen and Srinivas Aluru, A Provably Optimal, Distribution-Independent Parallel Fast Multipole Method, IEEE International Parallel & Distributed Processing Symposium (IPDPS 00), Cancun, Mexico (2000) 77. B17. Fatih E. Sevilgen and Srinivas Aluru, A Unifying Data Structure for Hierarchical Methods, ACM/IEEE Conference on Supercomputing (SC 99), Portland, Oregon (1999). B18. Fatih E. Sevilgen, Srinivas Aluru and Natsuhiko Futamura, Distributed Memory Tree Accumulations, International Conference on Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS 99), Fort Lauderdale, Florida (1999). B19. Srinivas Aluru and Fatih E. Sevilgen, Parallel Domain Decomposition and Load Balancing Using Space-Filling Curves, IEEE Conference on High Performance Computing (HiPC 97), Calcutta, India (1997). B20. Kıvanç Dinçer, Haluk R. Topçuoğlu, Fatih E. Sevilgen, Paul C. Coddington, and Sanjay Ranka, Parallel Simulation of Dynamically Triangulated Random Surfaces, IASTED Eighth International Conference on Parallel and Distributed Computing and Systems (PDCS 96), Chicago, Illinois, USA (1996). C. Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler C1. Fatih Sevilgen, Srinivas Aluru and Natsuhiko Futamura, A Provably Optimal Distribution Independent Parallel N-body Method, SIAM Annual Meeting (1999). D. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler D1. Fatih Erdoğan Sevilgen, Dağıtık Benzetim Sistemleri, Savunma Sanayi Gündemi Dergisi, 2010/1 Sayı 11, (2010), ISSN E. Ulusal Hakemli Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Yayımlanan Bildiriler E1. S. Durmuş Tekir, T. Çakır, A.S. Sayılırbaş, E. Çelik, S. Özcan, Đ. Çevik, A.S. Özçelik, A. Özgür, F.E. Sevilgen, K.Ö. Ülgen, PHISTO: Pathogen-Host Interactions Search Tool, 17. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Istanbul (23-26 Eylül, 2012) 11

12 E2. S. Durmuş, T. Çakır, A.S. Sayılırbaş, E. Çelik, S. Özcan, Đ. Çevik, A.S. Özçelik, A. Özgür, F.E. Sevilgen, K.Ö. Ülgen, PHISTO: Patojen-Đnsan Protein Etkileşimleri Veritabanı, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-10), Istanbul (3-6 Eylül, 2012) E3. Hayri Tolga Çubukçuoğlu ve Fatih Erdoğan Sevilgen, Eş Olmayan Paralel Makine Çizelgelemesi Problemine VNS ve RVNS Yaklaşımı, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU), Trabzon (2012). E4. Salih Cebeci ve Fatih Erdoğan Sevilgen, Maksimum Klik Problemi için Yeni Bir Hibrid Evrimsel Algoritma, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU), Trabzon (2012). E5. Hayri Tolga Çubukçuoğlu ve Fatih Erdoğan Sevilgen, Cilk++ Platformunda N-Cisim Benzetimi, II. Ulusal Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Konferansı (Başarım10), Đstanbul, (2010). E6. Burak Đnner ve F. Erdoğan Sevilgen, Sıkıştırılmış Sekizli Ağaç ve Sekizli Ağaç Veriyapı ile Hiyerarşik Ağaç Temelli Algoritmaların Gerçekleştirilmesi ve Karşılaştırılması, I. Ulusal Yüksek Başarım ve Grid Konferansı (Başarım09), Ankara, (2009). E7. Đnanç Tahralı ve F. Erdoğan Sevilgen, Dağıtık Benzetim Sistemlerinde TENA Mimarisinin Kullanımı, Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK 08) Ankara (2008). E8. Münibe Şimşek Yıldırım ve Fatih Erdoğan Sevilgen, 3DRS Blok Karşılaştırma Algoritmasında Farklı Tarama Teknikleri ile Performans Arttırımı, Elektrik-Elektronik- Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Eskişehir, (2007). E9. Bilge Esra Soran ve F. Erdoğan Sevilgen, Hücre Yapısının, Çok Hücreli, Olay Temelli, Molekül Dinamiği Simülasyonuna Etkisi, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Eskişehir, (2007). E10. Ali Tozan, F. Erdoğan Sevilgen ve Onur Đnce, Sensör Yerleştirme Probleminin Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Çözümü, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Eskişehir, (2007). E11. Tolga Baştürk, Yasir Kurtuluş Avcıbaşı, Onur Destanoğlu, Ömer Eroğlu, Hürcan Gökçe Solter, F. Erdoğan Sevilgen, Đsa Taşdelen ve Oğuz Dikenelli, HLA Tabanlı Dağıtık Simülasyonlarda Federe Yönetim Altyapısı, Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS 07), Ankara (2007). E12. Ramazan Cengiz ve F. Erdoğan Sevilgen, Dağıtık Benzetim Sistemleri Đçin Performans Analizi Yönteminin Geliştirilmesi, Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı (USMOS 07), Ankara (2007). E13. Ersin Ünsal ve F. Erdoğan Sevilgen, Yüksek Seviyeli Mimari Đçin Modelleme Ve Uygulama Geliştirme Aracı, Savunma Teknolojileri Kongresi (SAVTEK 06), Ankara (2006). E14. Burak Đnner ve F.Erdoğan Sevilgen, N-Cisim Algoritmalarının Performans Karşılaştırılması, Elektrik - Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2004), Bursa, (2004). E15. Đbrahim Soğukpınar, F. Erdoğan Sevilgen, Mehmet Göktürk, Đnanç Tahralı ve Mustafa Coşkun, Taktik Analiz Modelleme ve Benzetimi, Havacılıkta Đleri Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu (HITEK 2004), Hava Harp Okulu, Yeşilyurt, Đstanbul (2004). 12

13 E16. F.Koray Atsan ve F.Erdoğan Sevilgen, ELIAC Güvenli LDAP Erişimi için Özgün Bir Protokol Tasarımı, TBD 20. Bilişim Kurultayı, Taksim, Đstanbul (2003). E17. Kemal Yılmaz ve F.Erdoğan Sevilgen, Dağıtık Web Önbellek Sunucusu Tasarımı Ve Gerçeklenmesi, Elektrik, Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği 10. Ulusal Kongresi, Đstanbul (2003). E18. F.Koray Atsan ve F.Erdoğan Sevilgen, ELIAC - A Custom Protocol Design for Secure LDAP Access, 9. "Türkiye'de Đnternet" Konferansı, Đstanbul (2003). F. Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler F1. Onur Detanoğlu and F. Erdoğan Sevilgen, Normal Mod Yönteminin Dağıtık Ortamda Paralel Olarak Çalıştırılması, 8. Ulusal Akustik Kongresi, Antalya (2008). G. Kitaplar G1. F. Erdoğan Sevilgen ve Hasan Sadıkoğlu (Editörler), "Yüksek Performanslı Bilişim", 1. Ulusal YPBS 2002 Sempozyum Kitapcığı, GYTE Matbaası, Gebze, Türkiye, H. Teknik Raporlar H1. Fatih E. Sevilgen, Srinivas Aluru and Natsuhiko Futamura, A Provably Efficient, Distribution-Independent Parallel Fast Multipole Method, Technical Report, NMSU- CSTR-9901, Đ. Diğer Sunumlar Đ1. Introduction to Parallel and Distributed Simulations, Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza, Polonya, Erasmus Değişim Programı, Mayıs Đ2. Particle Swarm Optimization with Applications to TSP Variations, Anadolu Üniversitesi, Kasım Đ3. Introduction to Parallel Computing, EPITA : Ecole d'ingénieurs en Informatique, Fransa, Erasmus Değişim Programı, Haziran Đ4. A New Dynamic Hierarchical Data Structure: Distribution-Independent Adaptive Tree, Yeditepe Universitesi, Istanbul, 14 Haziran

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Bilgisayar Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Bilgisayar Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Bülent ÖRENCİK 2. Doğum Tarihi: 11 Ağustos 1950 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora 1. Adı Soyadı: Yıldıray YALMAN ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 1982 3. Unvanı: Doç. Dr. Tel: (312) 551 5437 yyalman@turgutozal.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Elektronik ve Bilgisayar

Detaylı

Özgeçmiş. Dağıtık Algoritmalar, Dağıtık Sistemler, Kablosuz Sensör Ağları, MAC Katmanı Protokolleri

Özgeçmiş. Dağıtık Algoritmalar, Dağıtık Sistemler, Kablosuz Sensör Ağları, MAC Katmanı Protokolleri Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu Görev Yaptığı Kurum: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Email: alaybeyoglu@gmail.com aysegul.alaybeyoglu@ikc.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Baha ŞEN 2. Doğum Tarihi : 20.05.1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist. Abd Gazi Üniversitesi 1996 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 29.10.2009 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halis ALTUN Doğum Tarihi : 04 Şubat 1968 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Haberleşme Yıldız Üniversitesi 1991

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist.Eğt. Gazi Üniversitesi 1996. Yüksek Lisans Bilgisayar Sistemleri Abd Gazi Üniversitesi FBE 1999

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist.Eğt. Gazi Üniversitesi 1996. Yüksek Lisans Bilgisayar Sistemleri Abd Gazi Üniversitesi FBE 1999 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Baha ŞEN 2. Doğum Tarihi : 20.05.1974 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik-Bilgisayar Sist.Eğt. Gazi Üniversitesi 1996 Yüksek

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. 1983 Computer Science

Derece Alan Üniversite Yıl. 1983 Computer Science 1. Adı Soyadı : Refik SAMET 2. Doğum Tarihi : 18 Nisan 1960 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans Y.Lisans birleşik CV Derece Alan Üniversite Yıl Informatics and 1983 Computer Science National

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Metin KESLER Unvanı: Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ Eposta: Telefon: 0 228 214 15 57 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Teknik Eğitim Fak. / Elektrik Kocaeli Üniversitesi 2000 Y.

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Ümit Güz Doğum Tarihi : 17 06 1971 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora/S.Yeterlik/ İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çetin KURNAZ Doğum Tarihi: 1 Ekim 1978 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1999

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. YAZIŞMA ADRESİ : Uludağ Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Görükle Kampusu 16059 BURSA

ÖZGEÇMİŞ. YAZIŞMA ADRESİ : Uludağ Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Görükle Kampusu 16059 BURSA ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL DÜZENLEME TARİHİ : 09.02.2012 SOYADI, ADI : Öztürk, Ferruh YAZIŞMA ADRESİ : Uludağ Üniversitesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Görükle Kampusu 16059 BURSA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981

ÖZGEÇMİŞ. 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri Belge Yılı. Lise Fen Trabzon - Fen- Lisesi Trabzon 1981 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Prof. Dr. Servet BAYRAM E-Mail: servet.bayram@yeditepe.edu.tr Kişisel Web: www.servetbayram.com 2. Akademik Eğitim-Öğretim Pozisyonu: Derece-Paye Alanı Kurumun Adı Kurumun Yeri

Detaylı

MÜKERREM BAHAR BAŞKIR

MÜKERREM BAHAR BAŞKIR MÜKERREM BAHAR BAŞKIR (ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ) KĐŞĐSEL BĐLGĐLER Ad-Soyad : Mükerrem Bahar BAŞKIR Doğum Tarihi : 23 Nisan, 1978 Doğum Yeri : Đzmir, Türkiye Görevi : Yrd. Doç. Dr. Adres : Bartın Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 5. Akademik Ünvanlar Yrd. Doçent İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 1995 Doçent 1/20 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Alemdar BAYRAKTAR 2. Doğum Tarihi : 20 Ağustos 1966 3. Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: OKAN ÖZGÖNENEL Doğum Tarihi: 28 KASIM 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Eğitimi Marmara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Özgeçmiş. Email: skasap@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİ EĞİTİM

Özgeçmiş. Email: skasap@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİ EĞİTİM Dr. SUAT KASAP Özgeçmiş Email: skasap@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİ Doğum Tarihi ve Yeri: 11 Nisan 1965, Erzurum, Türkiye Medeni Durumu: Evli ve üç çocuklu Yabancı Dil: İngilizce EĞİTİM Doktora: Yüksek Lisans:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu : 1. Adı Soyadı : Hasan DİNÇER 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı : Prof. Dr 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Hab Müh. İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 Y. Lisans Elektronik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Müh. ABD

ÖZGEÇMİŞ. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Müh. ABD ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sefer KURNAZ 2. Doğum Tarihi : 19 Nisan 1956 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektronik Mühendisliği Hava Harp Okulu 1978 Y. Lisans

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2008-30 Eylül 2009) İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 3 Genel Bilgi ve Bölümün Tarihçesi...3 Akademik ve Sosyal Haberler...3 KADRO.4

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAALİYET RAPORU (1 Ekim 2010-30 Eylül 2011) İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER KADRO. 1-2 Akademik Personel 1 Tam zamanlı... 1 Yarı zamanlı... 2 Araştırma görevlileri..

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir. 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969. 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Rıfat Gürcan Özdemir 2. Doğum Tarihi : 07.01.1969 3. Ünvanı : Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği İstanbul Teknik Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Mete Eminağaoğlu 2. Doğum Tarihi: Aralık 1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN

Doç. Dr. Sezai TAŞKIN Doç. Dr. Sezai TAŞKIN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans Marmara Üniversitesi Elektrik Eğitimi / Enerji Tesisleri Dalı 99-999 Y. Lisans Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Gökhan Apaydın 2. Doğum Tarihi: 31/10/1978 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Gökhan Apaydın 2. Doğum Tarihi: 31/10/1978 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Gökhan Apaydın 2. Doğum Tarihi: 31/10/1978 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi

ÖZGEÇMİŞ. Diller Okuma Konuşma Yazma İngilizce iyi iyi iyi 1/13 ÖZGEÇMİŞ 1. Soyadı : BÜLBÜL 2. Adı : Halil İbrahim 3. Milliyeti : T.C. 4. Eğitim : Tarih (Ay/Yıl) Kurum Alınan Derce Şubat 2014 -- Gazi Eğitim Fakültesi Profesörlük Ekim 2008 -- Üniversitelerarası

Detaylı

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Varol Akman Doktorasını 1985 te Rensselaer Polytechnic Institute dan alan Varol Akman, bilimsel araştırmalarını yapay zeka, internetin toplumsal etkileri

Detaylı

Curriculum Vitae. Distributed Algorithms, Distributed Systems, Wireless Sensor Networks, MAC Layer Protocols

Curriculum Vitae. Distributed Algorithms, Distributed Systems, Wireless Sensor Networks, MAC Layer Protocols Curriculum Vitae Assist. Prof. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu İzmir Kâtip Çelebi University Engineering Faculty, Computer Engineering Dept. Email: alaybeyoglu@gmail.com aysegul.alaybeyoglu@ikc.edu.tr Web Page:

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi 1 İçerik 1. Üniversitemiz 2. Bilgisayar Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler 2 Üniversitemiz 1. Teknik Üniversite 2. Yabancı

Detaylı