SAYI 55 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜLTEN AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EYLÜL Gönüllü Ol, Fark Yarat! BU SAYIDA:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI 55 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜLTEN AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EYLÜL 2011. Gönüllü Ol, Fark Yarat! BU SAYIDA:"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EYLÜL 2011 SAYI 55 Gönüllü Ol, Fark Yarat! BU SAYIDA: AVRUPA BİRLİĞİ MALİYESİNDE NELER OLUYOR? AVRUPA KOMİSYONU NDAN VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YENİ BİR TEKLİF: ORTAK KONSOLİDE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI 2 9 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2011 Avrupa Gönüllülük Yılı kapsamında Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) işe işbirliği içerisinde Gönüllü Ol, Fark Yarat! sloganı ile bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir. Yarışmanın amacı Türkiye de ve Avrupa Birliği nde anahtar önemdeki bir sivil toplum faaliyeti olarak gönüllülüğü ve farklı gönüllülük fırsatları hakkındaki farkındalığı artırmak olarak ifade edilmektedir.. Yarışma Türkiye de yaşayan tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açık olup başvuru tarihleri 10 Eylül 12 Kasım olarak belirtilmektedir. Kazanan ilk üç kişiye er avro nakit para ödülü verilecek, kazanan fotoğraflar ve seçilen diğer fotoğraflar farkındalık yaratma kampanyasının ve serginin parçası olacaktır. En iyi üç fotoğraf, artistik değerleri ve temalarının verilen konuya ilgisine göre seçilip ödüllendirilecektir. Yarışmanın ilk üç fotoğrafı ile birlikte sergilenmeye değer görülen diğer fotoğraflar, 3 Aralık 2011 tarihinde düzenlenecek olan sergi açılış töreni ile kamuoyunun beğenisine sunulacaktır. Yarışma ve başvuru kuralları hakkında daha fazla bilgiye adresli Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu web sitesinden ulaşılabilir. ORGANİZASYON YAPILARI VE PROJE YÖNETİMİ (II) 12 SOMALİ DE YAŞANAN KITLIK VE İNSANLIK DRAMI 18

2 Avrupa Birliği Maliyesinde Neler Oluyor? Müge HAYRİYE GÜVENÇ AB Uzmanı Avrupa Birliği nin (AB) mali yapısının en temel unsuru AB bütçesidir. Pazar bütünleşmesi için gerekli olan tüm harcamalar, Birliğin ortak politikalarının finansmanı ve Birlik kurumlarının yönetim giderleri, temelleri 1957 yılından itibaren atılmaya başlanan Birlik bütçesi tarafından finanse edilmektedir. İlk on yıllarda yalnızca Üye Devletlerin yapmış oldukları katkılarla finanse edilen Birlik bütçesi, 1971 yılında oluşturulan öz kaynaklar ile kendi mali kaynaklarına kavuşmuş ve Birlik mali özerklik kazanmıştır. Ortak gümrük politikası çerçevesinde toplanan gümrük vergileri ile Birliğe yapılan tarım ürünü ithalatından elde edilen tarım vergileri Birliğin geleneksel öz kaynaklarını oluşturmuş ve geleneksel öz kaynaklar Birliğin bütünleşme ve derinleşme faaliyetlerini 1970 li yıllarda finanse eden temel gelir kaynağı olmuştur. Ancak genişleme çabalarına paralel olarak artan kaynak ihtiyacını karşılamak amacıyla 1970 li yılların sonuna doğru KDV kaynağı ve GSMH kaynağı adı altında yeni öz kaynaklar oluşturulmuş ve ilerleyen yıllarda artan harcamalar ağırlıklı olarak bu gelir kalemleri ile finanse edilmeye başlanmıştır. Hâlihazırda yürürlükte olan 7 Haziran 2007 tarih ve 2007/436/EC, Euratom sayılı Avrupa Birliği nin Öz Kaynaklar Sistemi Hakkında Konsey Kararı uyarınca, AB nin tüm harcamalarının finansmanı, gümrük vergileri ile şeker vergilerini içeren geleneksel öz kaynaklardan, her Üye Devlet için Avrupa Komisyonu tarafından istatistiki bir yöntemle hesaplanmakta olan KDV kaynağından ve her Üye Devlete ilişkin olarak yine Komisyon tarafından yapılan ilgili yıla ait GSMH tahminine dayalı GSMH kaynağından oluşmaktadır. Bununla birlikte, bütçe dengesizliklerinin giderilmesi amacıyla 1984 yılında gerçekleştirilen Fontainebleau Avrupa Zirvesi nde yürürlüğe konarak günümüze kadar ufak değişikliklerle uygulanmaya devam edilen Birleşik Krallık İndirimi Mekanizması da Öz Kaynaklar Kararı nda düzenlenmiştir. Bu indirim mekanizması temel olarak Birleşik Krallık ın AB bütçesine yapması gereken öz kaynak ödemelerini azaltmakta ve bu miktarın diğer Üye Devletler tarafından finanse edilmesini düzenlemektedir. 1 Bununla birlikte, Aralık 2005 tarihinde gerçekleştirilen Hükümetlerarası Konferans ta alınan karara uygun olarak, Avrupa Komisyonu dönemi içerisinde Birliğin gelir ve gider kalemlerinin tümünü içeren kapsamlı bir bütçe incelemesi yapmıştır. Komisyon, Birlik bütçesinin işleyişine yönelik yapmış olduğu inceleme sonuçlarını 29 Haziran 2011 tarihinde yayımladığı bir dizi rapor ve mevzuat önerisi ile Konsey e ve kamuoyuna sunmuştur. 2 Komisyon tarafından sunulan söz konusu bütçe inceleme sonuçları AB nin mali yapısında köklü değişikliklere gidileceğinin en büyük habercisidir. Diğer bir deyişle, Komisyon un yayımlamış olduğu rapor ve buna bağlı mevzuat önerleri Birlik maliyesine pek çok yenilik getirecek geniş çaplı bir reform olma özelliği taşımaktadır. Komisyon önerilerinin temelde iki unsur üzerinde odaklandığı söylenebilir. İlk unsur, harcamalara ilişkin Mali Çerçevesi nin nitelik ve içeriği, ikinci unsur ise Birlik bütçesinin gelir kalemlerini düzenleyen 2

3 Öz Kaynaklar Sistemi kurallarında yapılması öngörülen köklü değişikliklerdir. Bu yazıda, temel olarak Komisyon tarafından 29 Haziran 2011 tarihinde Konsey in onayına sunulan mali reformun içeriği kısaca açıklanmaya çalışılacaktır. Birliğin Yeni Harcama Yapısı Nasıl Olacak? Yıllarına İlişkin Mali Çerçeve 29 Haziran 2011 tarihinde Komisyon un kapsamlı reform önerisi çerçevesinde Konsey in değerlendirmesine sunulan Mali Çerçevesi nde toplam beş Genel Harcama Kategorisi bulunmaktadır. Bunlar; - Başlık 1: Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme, - Başlık 2: Sürdürülebilir Büyüme: Doğal Kaynaklar - Başlık 3: Güvenlik ve Vatandaşlık, - Başlık 4: Küresel Avrupa - Başlık 5: Yönetim Giderleri dir. Başlık 1: Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme, rekabet edebilirlik, Ar&Ge, KOBİ desteği, eğitim, mesleki eğitim, gençlik ve spor programları, nükleer güvenlik, fiscalis ve sahtecilikle mücadele, enerji, ulaştırma ve Avrupa yı Bağlama Hizmeti (Connecting Europe Facility) ile ekonomik, sosyal ve bölgesel uyum programlarını kapsamaktadır. Başlık 2: Sürdürülebilir Büyüme: Doğal Kaynaklar, yine Ortak Tarım Politikası kapsamında yer alan pazara yönelik harcamaları ve doğrudan ödemeleri, kırsal kalkınma, çevre ve iklim değişikliği ile mücadele programlarını içermektedir. Başlık 3: Güvenlik ve Vatandaşlık, göç yönetimi fonu, iç güvenlik, bilgi iletişim sistemleri, adalet, vatandaşlık ve temel haklar, gıda güvenliği, kamu sağlığı, tüketiciyi koruma gibi programlara tahsis edilen kaynakları kapsamaktadır. Başlık 4: Küresel Avrupa, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), Avrupa Komşuluk Politikası, istikrar, güvenlik, nükleer güvenlik işbirliği aracı, garanti fonu ve dış eylemlere yönelik harcamaları içermektedir. Son olarak, Başlık 5: Yönetim Giderleri ise AB kurumlarına tahsis edilen kaynak miktarından oluşmaktadır. Komisyon tarafından önerilen Mali Çerçevesinde yer alan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. sosyal kalkınma gündemi, gümrük, Kaynak: Mali Çerçevesi, Derleme. Avrupa Komisyonu, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Budget for Europe Şekil Mali Çerçevesi Genel Harcama Kategorileri (taahhüt ödenekleri) 3

4 Mali Çerçevesi, toplam harcamalarda %5 artış öngörmektedir. Taahhüt ödenekleri 2011 fiyatlarıyla milyon Avro olup toplam AB GSMH sinin %1.05 ini oluşturmaktadır. Harcama ödenekleri ise 2011 fiyatlarıyla milyon Avro olup toplam AB GSMH sinin %1 ini oluşturmaktadır. Acil Durum Rezervi, Avrupa Küreselleşme Fonu, Dayanışma Fonu, Esneklik Enstrümanı, Tarım Sektöründeki Krizler için Rezerv ve Küresel İklim ve Biyoçeşitlilik Fonu ile çeşitli ajanslar için ayrılan fonlar ise önceki mali çerçeve uygulamalarına paralel olarak, Çok Yıllı Mali Çerçeve dışında bırakılmıştır. Bu harcamaların da döneminde toplam AB GSMH sinin %0,11 ni oluşturması öngörülmektedir yılında küresel çapta baş gösteren ekonomik ve finansal krizle mücadelede Birlik çapında hareket etme gereği ve 2020 Avrupa Stratejisi hedefleri, mevcut bütçe sisteminde yeni bir yaklaşım benimsenmesini yapısal bir zorunluluk olarak dayatmaktadır. 3 Komisyon tarafından hazırlanan Mali Çerçevesi nde genel harcama kategorileri ve harcamalarının tahsisinin, söz konusu bu zorluk ve hedefler karşısında Birliği mali açıdan yeterli bir kaynak miktarıyla desteklemeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. Nitekim, Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine paralel olarak araştırma ve yenilik, eğitim ve KOBİ lere tahsis edilen kaynak miktarında artış gözlemlenmektedir döneminde Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme Başlığı altında bu alanlara aktarılan kaynak miktarı %48 e çıkmıştır. Komisyon un önerisinde, Ortak Tarım Politikası harcamalarında daha fazla verimlilik sağlanmasına yönelik birtakım çabalar da dikkati çekmektedir. Bu kapsamda, tarım harcamalarının bir önceki dönemde %44 seviyesinden yeni mali çerçevede %37 civarına çekildiği gözlenmektedir. Dolayısıyla, Komisyon un Fransa ve İngiltere nin başlarını çektiği koalisyon grupları arasındaki Ortak Tarım Politikası nın reformuna yönelik çekişmeyi de göz önünde bulundurduğu anlaşılmaktadır. Yeni Mali Çerçeve hazırlanırken, Komisyon temel politika önceliklerinin karşılanmasına yönelik çalışmalara destek olan, parçalı ve eşgüdümsüz müdahalelerden kaçınan, iç işleri, eğitim ve kültür gibi politika alanlarında mümkün mertebe mevcut programların birleştirilmesini hedefleyen bir strateji izlemiştir. 4 Diğer bir deyişle, Komisyon, bütçe harcamaları ile AB öncelikleri arasındaki bağı kuvvetlendirmeye çalışmıştır. Komisyon, Birlik maliyesinde uygulanmakta olan genel mali hükümler ile sektör spesifik kuralların Komisyon ve Üye Devletlerin üzerinde idari bir yük oluşturmasını engelleyecek şekilde basitleştirilmesi ve uygulamada kolaylık sağlanması amacıyla birtakım önlemlerin alınmasını önermiştir. 5 Komisyon, mali kaynakların katma değeri yüksek yatırım ve programlara tahsis edilmesini temin etmek için sonuç ve performansa odaklanan bir yaklaşımı öne çıkarmaktadır. Komisyon, büyük miktarda kaynak aktarılan uyum ve tarım gibi politika başlıkları altında yer alan harcamalarda koşulluluk ilkesi getirilmesini önermiş, Üye Devletler ile yararlanıcıların almış oldukları fonların AB politika öncelikleri doğrultusunda kullanıldığı ve verimliliği artırdığını kanıtlama zorunluluğu getirmiştir. 6 Öte yandan, Komisyon önerisinde, AB bütçesinin katalizasyon etkisinin artırılması ve daha çok stratejik yatırım yapılması suretiyle AB büyüme 4

5 potansiyelinin gerçekleştirilmesi için yenilikçi finansal araçlar ile özel sektörle işbirliklerinin artırılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu çerçevede Komisyon, Avrupa Kalkınma Bankası ve ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar ile sürdürülen işbirliği çalışmalarının yeni mali çerçeve döneminde de sürdürülmesi gerektiğini ifade etmiştir. Birliğin Yeni Gelir Yapısı Nasıl Olacak? Yeni Öz Kaynaklar Kararı İçin Öneri Komisyon, 29 Haziran 2011 tarihinde Konsey e sunduğu reform önerisinde mevcut öz kaynaklar sisteminde köklü değişiklikler yapılmasını teklif etmiştir. Bu çerçevede, Üye Devletlerin bütçeye yapmış oldukları katkıların hesaplanma yöntemlerinin basitleştirilmesi, Birliğe mali özerklik kazandırmak amacıyla yeni öz kaynakların oluşturulması ve gittikçe adil olmaktan uzaklaşan düzeltme mekanizmalarının yeniden yapılandırılması temel değişim unsurları olarak öne çıkmaktadır. Komisyon, hâlihazırda uygulanmakta olan ve istatistiksel olarak hesaplanan KDV kaynağının 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle tamamen kaldırılmasını, Birliğin mali özerkliğini zayıflatan ve ulusal bütçeler üzerinde mali bir yük oluşturan GSMH kaynağının da bütçe içerisindeki payının düşürülmesini önermiştir. Komisyon, buna karşılık olarak Birliğin gelir ihtiyacını karşılamak amacıyla iki yeni öz kaynak oluşturulmasını teklif etmiştir. Bunlar finansal işlemler vergisi ile yeni bir KDV kaynağıdır. Komisyon önerisinde, eski KDV kaynağının yerini alacak olan yeni KDV kaynağının herhangi bir Üye Devlet lehine istisna içermeyeceğini ve hesaplamasının daha anlaşılır olacağını ifade etmiştir. Yeni KDV kaynağının iç pazarın geliştirilmesi için bir fırsat sunacağı ve ulusal KDV sistemlerinin uyumlaştırılmasını pekiştireceği öngörülmektedir. Dahası, yeni KDV kaynağının AB çapında KDV dolandırıcılığının azaltılması için bir önlem niteliğinde olacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan oluşturulacak olan yeni finansal işlemler vergisi için detaylı Komisyon önerisinin 2011 sonbaharında sunulacağı ifade edilmiştir. Komisyon önerisinde, AB çapında oluşturulacak bir finansal işlemler vergisinin AB nin kürsel rekabet edebilirliğine herhangi bir risk oluşturmadan önemli bir gelir kaynağı teşkil edeceğini ve finans piyasalarını daha istikrarlı hale getireceğini ifade etmiştir. Bu öneriler ışığında, Öz Kaynaklar Sisteminin yeniden yapılandırılmasının Üye Devletlerin konsolidasyon çabalarına dolaylı yoldan da etki edeceği düşünülmektedir. Yeni öz kaynakların oluşturulması ile KDV kaynağının tamamen ortadan kaldırılması ve GSMH kaynağı ödemelerinin azaltılması üye ülkelerin AB bütçesine yapmış oldukları doğrudan katkı miktarlarını düşürecek ve ulusal bütçeler üzerindeki yükü hafifletecektir. Komisyon önerisinde, öz kaynaklar tavanının değiştirilmesini de teklif etmiştir. Bu kapsamda, harcama ödenekleri için toplam öz kaynak miktarı toplam AB GSMH sinin %1,23 ü, taahhüt ödenekleri için ise toplam AB GSMH sinin %1,29 u olarak belirlenmiştir. Komisyon finansal işlemler vergisi ile yeni KDV kaynağının en geç 1 Ocak 2018 den itibaren uygulamaya konulmasını öngörmüş ve bu kapsamda döneminin ilk yıllarının bu kaynakların tam anlamıyla yürürlüğe girebilmesi için gerekli yasal ve teknik düzenlemelerle geçeceğini varsaymıştır. Yeni öz kaynakların AB 5

6 harcamalarının yaklaşık %40 ını finanse etmesi, geleneksel öz kaynakların önceki yıllara paralel olarak gelirlerin %20 sini oluşturması ve GSMH kaynak payının %70 lerden %40 civarına çekilmesi öngörülmektedir. Yeni öz kaynak dağılımını içeren tablo aşağıda yer almaktadır. Tablo 1. AB Finansmanının Tahmini Gelişim Yapısı ( ) Taslak Bütçe Milyar Avro Öz Kaynakların % si Milyar Avro Öz Kaynakların % si Geleneksel Öz Kaynaklar Mevcut Öz Kaynaklar: KDV Kaynağı GSMH Kaynağı Yeni Öz Kaynaklar: Yeni KDV Kaynağı AB Finansal İşlemler Vergisi Toplam Öz Kaynaklar Kaynak: Avrupa Komisyonu, Proposal for a Council Decision on the System of Own Resources of the European Union, Brüksel, , COM(2011), 510 Final, s.5. Öte yandan, Komisyon Avrupa Birliği nin İşleyişi Hakkında Antlaşma nın 311. Maddesinden doğan hakkı kullanarak Birliğin mali mevzuatının yapısında da birtakım değişikliklere gitmektedir. Bu çerçevede, genel öz kaynak düzenlemelerinin Öz Kaynaklar Kararı nda düzenlenmesi, yıllara göre değişiklik gösterecek daha spesifik uygulama tedbirlerinin ise bir Konsey Tüzüğü ile belirlenmesini öngörmüştür. Bu amaçla, 29 Haziran 2011 tarihli Öz Kaynaklar için Konsey Kararı önerisine ek olarak, Öz Kaynaklar Sistemine İlişkin Uygulama Tedbirleri Hakkında Konsey Tüzüğü için de bir öneri geliştirmiştir. 7 Bu öneride, öz kaynakların saptanması, kontrol ve incelemelere ilişkin hükümler ile raporlama gereklilikleri ve Öz Kaynaklar Danışma Komitesi nin çalışma usullerine ilişkin hükümler yer almaktadır. Komisyon un yeni öz kaynaklar önerisinde Birleşik Krallık indiriminde ve buna bağlı olarak Avusturya, Almanya, Hollanda ve İsveç lehine hesaplanan bütçe düzeltmelerinde yeni bir düzenlemeye gidilmesi de öngörülmektedir. Komisyon, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren söz konusu düzeltme mekanizmalarının yerini alacak yeni bir peşin ödeme sistemi geliştirilmesini önermiştir. 8 Bu kapsamda, Birleşik Krallık, İsveç, Almanya ve Hollanda nın GSMH katkılarında dönemi için tek bir seferde ve daha anlaşılır bir yöntemle peşin indirim yapılacaktır. Bu indirimler Almanya için 2500 milyon Avro, Hollanda için 1050 milyon Avro, İsveç için 350 milyon Avro ve Birleşik Krallık için 3600 milyon Avro olarak belirlenmiştir. Avusturya ise bu düzeltme mekanizmasının hesaplanmasına dahil edilmemiştir. Diğer taraftan, reform kapsamında mevcut sistemde yer alan birtakım düzenlemelerin de korunması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Birliğin ortak gümrük politikasından kaynaklanan gümrük vergileri ile şeker ürünleri üretimi üzerinden alınan şeker vergilerinden oluşan geleneksel öz kaynakların aynı şekilde tahsil edilmesine devam edilecektir. Ancak, Üye Devletlerin geleneksel öz 6

7 kaynakların tahsilât maliyetlerine karşılık olarak saklı tuttukları %25 lik masraf oranının %10 a indirilmesine karar verilmiştir. Sonuç Yerine yılları içerisinde Komisyon tarafından mevcut bütçe uygulamaları, tüm ilgili kurumlar ve Avrupa vatandaşlarının fikirleri ışığında yapılan geniş kapsamlı bütçe incelemeleri çok önemli sonuçlar doğurmuştur. Bu anlamda, AB maliyesinin yeni küresel gelişmeler ve Birlik içi bir takım ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırıldığını söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Komisyon tarafından 29 Haziran 2011 tarihinde ortaya konulan mali reform önerisi öncelikle 2013 sonrasındaki yedi yıl içerisinde hangi politika öncelikleri doğrultusunda harcama yapılacağını ortaya koymuştur. Harcama yapısı bu anlamda Birlik politikalarının nasıl evrileceğinin de bir göstergesi niteliğindedir yıllarına ilişkin Çok Yıllı Mali Çerçeve de Birliğin küresel çapta rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla Ar&Ge, inovasyon, eğitim ve sosyal politika gibi alanlara ayrılan kaynak miktarı bir önceki mali çerçeveye göre artış göstermiştir. Buna ek olarak, tartışmalı tarım harcamalarında da bir azalma gözlemlenmektedir. Bu durum Birlik politikaları ile harcamalar arasındaki bağın kuvvetlendirildiğinin bir göstergesidir. Öte yandan, yeni Mali Çerçevede, Üye Devletlerin bütçe konsolidasyonu çabalarını bütünleyici bir yaklaşım benimsendiği gözlemlenmektedir. Bu durum en fazla öz kaynaklar düzenlemelerinde getirilen değişiklik önerilerinde göze çarpmaktadır. Yeni öz kaynakların yaratılması ve KDV kaynağının ortadan kaldırılarak GSMH kaynağının bütçe gelirleri içerisindeki payının azaltılması suretiyle Birliğe yeniden mali özerklik kazandırma çabaları Birlik maliyesinde bir paradigma değişimine işaret etmektedir. Bu anlamda, şimdiye kadar durağan bir muhasebe sistemi olarak algılanan AB bütçesine küresel ekonomik ve finansal krizin bir sonucu olarak tarihinde ilk defa Üye Devletlerin ulusal ekonomi ve maliye politikalarını destekleyici ve bütünleyici bir görev yüklenmiş olduğu söylenebilir. Kaynakça: Avrupa Topluluklarının öz kaynaklar sistemi hakkında 7 Haziran 2007 tarih ve 2007/436/EC, Euratom sayılı Konsey Kararı. Avrupa Komisyonu, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Budget for Europe 2020, Brüksel, , COM(2011) 500 Final, Part I. < _Part_I_en.pdf> Avrupa Komisyonu, Proposal for a Council Decision on the System of Own Resources of the European Union, Brüksel, , COM(2011), 510 Final. <http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_counc il_own_resources_en.pdf> 7

8 Avrupa Komisyonu, Staff Working Paper Commission Report on the Operation of the Own Resources System, Brüksel, , SEC (2011) 876 final. <http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_counc il_own_resources annex_en.pdf> Avrupa Komisyonu, Proposal for a Council Regulation Laying Down Implementing Measures for the System of Own Resources of the European Union, Brüksel, , COM(2011) 511 Final. Avrupa Komisyonu, Draft Interinstitutional Agreement Between the European Parliament, the Council and the Commission on Cooperation in Budgetary Matters and on Sound Financial Management, Brüksel, , COM(2011) 403 Final. Müge H. Güvenç, Avrupa Birliği Bütçesi, Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi No 1, Ankara Ayrıntılı bilgi için Bkz. Müge H. Güvenç, Avrupa Birliği Bütçesi, Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi No 1, Ankara 2010, ss yıllarına ilişkin Çok Yıllı Mali Çerçeve, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon arasında sağlam mali yönetim ve bütçesel konularda işbirliği Hakkında Taslak Kurumlararası Anlaşma, Avrupa Birliği nin Öz Kaynaklar Sistemi Hakkında Konsey Kararı için Öneri ve Öz Kaynaklar Sistemine ilişkin uygulama tedbirlerini ortaya koyan Konsey Tüzüğü için Öneri, Komisyon tarafından hazırlanarak 29 Haziran 2011 tarihinde kamuoyuna sunulan belgeler arasında yer almaktadır. 3 Avrupa Birliği üyesi ülkelerin gelecek on yıla ilişkin olarak kabul etmiş oldukları kalkınma hedeflerini içeren Avrupa 2020 Stratejisi, Birliğin önünde aşılması gereken yeni zorluklar oluşturmaktadır. AB üyesi ülkelerin küresel çapta rekabet edebilirliğini artırmak ve uzun vadede büyüme potansiyelini tetiklemek amacıyla oluşturulan Strateji, Avrupa Birliği ni akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekonomi haline getirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede, Birlik 2020 yılına kadar istihdam, yenilik, eğitim, sosyal içerme ve iklim/enerji alanlarında Birlik çapında ve ulusal düzeyde oluşturulan çok sayıda eylemi içeren beş temel hedeften oluşan bir kalkınma stratejisi benimsemiştir Stratejisi nin istihdam hedefi doğrultusunda, 2020 yılına kadar yaş arası işgücünün %75 nin istihdam edilmesi; Araştırma ve Geliştirme/Yenilik hedefi doğrultusunda AB nin GSYİH nin %3 ünün Ar&Ge ve Yenilik çalışmalarına aktarılması hedeflenmektedir. İklim değişikliği/enerji hedefi, sera gazı emisyonlarını 1990 seviyesinin %20 altına düşürmeyi, enerji kaynaklarının %20 sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmasını ve enerji verimliliğinde %20 artış hedeflemektedir. Eğitim hedefi, okul bırakma oranını %10 un altına düşürmeyi, yaş arası nüfusun en az %40 ının üçüncü seviye eğitim almasını amaçlamaktadır. Son olarak yoksulluk/sosyal dışlanma hedefi ile yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki insanların en az 20 milyon azaltılması amaçlanmaktadır. <http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm> 4 Avrupa Komisyonu, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Budget for Europe 2020, Brüksel, , COM(2011) 500 Final, Part I, ss.7-8 < 5 Ibid., s.9. 6 Ibid., ss Avrupa Komisyonu, Proposal for a Council Regulation Laying Down Implementing Measures for the System of Own Resources of the European Union, Brüksel, , COM(2011) 511 Final. <http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/proposal_council_regulation_imple mentation_own_resources_en.pdf> 8 A system of lump sums, Avrupa Komisyonu, Proposal for a Council Decision on the System of Own Resources of the European Union, s.7. 8

9 Avrupa Komisyonu ndan Vergilendirmeye İlişkin Yeni Bir Teklif: Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı Ekin GÜNDAY ECER AB Uzmanı Avrupa Komisyonu tarafından önerilen ve 16 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurulan Matrahı (Common Consolidated Corporate Tax Base CCCTB) Avrupa Birliği (AB) çapında ortak bir kurumlar vergisi sistemi oluşturulmasını öngörmektedir. Bu yazıda, Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı kısaca açıklanacak ve bu sisteme neden ihtiyaç duyulduğu üzerinde durulacaktır. Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı nın hem Tek Pazar ve yatırım ortamına, hem de işletmelere sağlayacağı faydalar ele alınacaktır. Avrupa Komisyonu tarafından önerilen Matrahı (Common Consolidated Corporate Tax Base CCCTB) nın amacı Tek Pazar ın büyümesine engel teşkil eden mali problemlerin ortadan kaldırılmasıdır. AB genelinde kurumlar vergisine ilişkin ortak kurallar bulunmadığından, Üye Ülkelerin ulusal vergi sistemlerindeki farklılıklar şirketler açısından ağır bir idari yüke, yüksek uyum maliyetlerine ve bazı durumlarda çifte vergilendirmeye yol açmaktadır. Bu durum AB genelinde yatırımları olumsuz yönde etkilemekte ve Avrupa 2020: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Bir Strateji ile ortaya konan önceliklerle çelişmektedir. 1 Avrupa Komisyonu nun önerisindeki temel amaç AB genelinde 27 farklı ulusal sistemin gereklerine uymak zorunda olan şirketlerin idari sorumluluğunun, uyum maliyetlerinin ve hukuki belirsizliklerin azaltılmasıdır. Önerilen Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı ile şirketler vergi beyanı için tek bir sistem kullanabilecekler ve AB genelinde gerçekleştirdikleri tüm kar ve zararları konsolide edebileceklerdir. Ancak, Üye Devletler kendi ülkelerinde geçerli kurumlar vergisi oranını diledikleri şekilde belirleme yetkisine sahiptirler. 2 Matrahı Nedir? Matrahı AB de faaliyet gösteren şirketlerin vergilendirilebilir karlarını hesaplamada kullanabilecekleri bir kurallar bütünüdür. Diğer bir deyişle, AB de faaliyet gösteren şirketler vergilendirilebilir karlarını hesaplarken 27 farklı Üye Devletin sistemi yerine tek bir sisteme tabi olacaklardır. Ayrıca, birden fazla Üye Devlette faaliyette bulunan şirketler AB genelindeki tüm faaliyetleri için tek bir beyanname vereceklerdir. Matrahı ile şirketler sınır ötesi faaliyetlerini de göz önüne alarak, AB genelindeki tüm kar ve zararlarını konsolide edebileceklerdir. Şirket tarafından beyan edilen vergi matrahı şirketin faaliyette bulunduğu Üye Devletlere özel bir formül dahilinde bölüştürülecektir. Bu özel formülün oluşturulmasında şirketin aktifleri, işgücü ve satışları dikkate alınacaktır. Avrupa Komisyonu tarafından önerilen Matrahı Direktifi ile şirketlerin nasıl bu sisteme dahil olacakları, vergi beyannamelerini ne şekilde 9

10 verecekleri, söz konusu beyannamelerin nasıl uyumlaştırılacağı ve vergi denetimlerinin nasıl koordine edileceği detaylı ve net bir şekilde açıklanmıştır. 3 Matrahı Üye Devletlerdeki kurumlar vergisi oranlarını uyumlaştırmaya yönelik bir çalışma değildir. Üye Devletler kendi ülkelerinde geçerli kurumlar vergisi oranlarını belirlemeye devam edeceklerdir. Unutulmamalıdır ki, vergi oranlarındaki farklılık Tek Pazarda bir dereceye kadar vergi rekabetini de beraberinde getirmektedir. Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı ile daha şeffaf bir uygulama mümkün olacak, bu durumda daha adil bir rekabet ortamına yol açacaktır. 4 Matrahının uygulanması şirketlerin isteğine bağlı olacaktır. İsteyen şirketler uyumlaştırılmış sisteme dahil olacaklar, istemeyen şirketler ise tabi oldukları ulusal sistemleri uygulamaya devam edeceklerdir. Bu kapsamda, sadece yerel faaliyetlerde bulunan şirketler için sistem zorunlu olmayacak ve böylelikle şirketler AB kurallara tabi olmayacaklardır. 5 Matrahına Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Matrahı şirketlere hem maliyetlerde azalış, hem de işlem kolaylığı sağlayacaktır. Mevcut durumda, AB genelinde faaliyette bulunan şirketler 27 Üye Devletin farklı kurallarına tabidir. Bu durum yüksek uyum maliyetine, idari iş yüküne ve karmaşık yeniden düzenlemelere neden olmaktadır. Diğer taraftan, AB genelinde kar ve zararların konsolide edilmesi ile şirketlerin tüm sınır ötesi faaliyetleri dikkate alınacak ve çifte vergilendirmenin önüne geçilecektir. 6 Matrahı çerçevesinde yapılan düzenleyici etki analizi çalışmaları mevcut uyum maliyetlerinde %7 lik bir düşüş öngörmektedir. Mevcut durumda, büyük bir işletmenin diğer bir Üye Devlette şube açmasının maliyeti yaklaşık olarak iken yeni sistemle birlikte bu maliyetin ya düşmesi öngörülmektedir. Bu da %62 oranında bir azalış demektir. Orta ölçekli bir işletme içinse bu maliyetin dan ya düşeceği tahmin edilmektedir. Bir Üye Devletteki zararın bir başka Üye Devletteki kar ile karşılanması ise işletmelere toplamda 1.3 Milyar luk bir tasarruf sağlayacaktır. Kısacası, Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı işletmelere 0.7 Milyar uyum maliyetlerinden tasarruf, 1 Milyar sınır ötesi genişleme maliyetlerinde tasarruf ve 1.3 Milyar konsolidasyon sonucu tasarruf sağlayacaktır. 7 Diğer taraftan, Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı ile KOBİ lerin Tek Pazarda faaliyet göstermeleri de kolaylaşacaktır. KOBİ ler büyük işletmeler kadar çok kaynağa sahip olmadıklarından, 27 farklı Üye Devletin sistemine uymaları konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı ile KOBİ ler tek sistem ve tek vergi idaresi ile çalışmaya devam edecekler, böylelikle diğer Üye Devletlere daha kolay açılabileceklerdir. Matrahı, ayrıca, Ar&Ge faaliyetleri ve yenilikçi firmalar için de fırsatlar sunmaktadır. Örneğin, araştırmacıların 10

11 maaş ve ücretleri gerçekleştikleri yıl matrahtan düşürülebilecek ve araştırmaların gerçekleştirildiği binaya ilişkin maliyetlerin indirimine de izin verilecektir. Genel olarak, Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı araştırma ve yenilik faaliyetleri için mevcut sistemden daha iyi bir ortam sunmaktadır. 8 AB de yerleşik olmayan ancak herhangi bir Üye Devlette şubesi bulunan şirketler de AB genelindeki faaliyetleri için Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı uygulamasına tabi olmayı seçebileceklerdir. Bu uygulama ile AB yabancı şirketlerin yatırım yapmaları için daha uygun bir yer tercihi haline gelecektir. Bu doğrultuda, Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı yabancı yatırımların AB ye çekilmesine yardımcı bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Kaynakça: Avrupa Komsiyonu tarafından 3 Mart 2010 tarihinde kabul edilen Avrupa 2020: Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme için Bir Strateji ile ortaya konan Ar&Ge, istihdam, eğitim, yoksullukla ve iklim değişikliği ile mücadele hedefleri ile AB nin küresel rekabet gücünün artırılması öngörülmektedir. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yabancı doğrudan yatırımların artırılması yönünde yapacağı olumlu etkiler ile Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı çalışması Avrupa 2020 Stratejisi ni doğrudan destekler niteliktedir. Avrupa Komisyonu tarafından önerilen Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı nın hayata geçmesi ile AB genelinde faaliyette bulunan şirketler kurumlar vergisi açısından tek kurala tabi olacaklar, bu şekilde idari yükleri ve uyum maliyetleri azalacak, AB genelinde yatırım yapmaları teşvik edilmiş olacaktır. European Commission, A Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base(CCCTB), x/common_tax_base/com_2011_121_en.pdf. European Commission, European Corporate Tax Base: Making Business Easier and Cheaper, Press Release, Brussels, 16 March European Commission, Questions and Answers on the CCCTB, Brussels, 16 March European Commission, A Proposal for a Council Directive on a Common Consolidated Corporate Tax Base(CCCTB), se/com_2011_121_en.pdf. 2 European Commission, European Corporate Tax Base: Making Business Easier and Cheaper, Press Release, Brussels, 16 March European Commission, Questions and Answers on the CCCTB, Brussels, 16 March 2011, p.1. 4 Ibid., p Ibid., p Ibid., p European Commission, A Proposal For A Council Directive On A Common Consolidated Corporate Tax Base(CCCTB),p.6. se/com_2011_121_en.pdf. 8 European Commission, Questions and Answers on the CCCTB, Brussels, 16 March 2011, p.5. 11

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

ÖZEL GÜNDEM DÜZELTME MEKANİZMALARI ORHAN ELÇİ MART 2014. T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı

ÖZEL GÜNDEM DÜZELTME MEKANİZMALARI ORHAN ELÇİ MART 2014. T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı ÖZEL GÜNDEM AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ DÜZELTME MEKANİZMALARI ORHAN ELÇİ MART 2014 T.C. Maliye Bakanlığ ı Avrupa Birliğ i ve Dış İ lişkiler Dairesi Başkanlığ ı Giriş 1 Avrupa Birliğ i nin Uzun Vadeli Harcama

Detaylı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı

Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı Avrupa Birliği nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik Girişimler: Euro Rekabet Paktı (Mayıs 2011) Ankara İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Avrupa Birliği

Detaylı

Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi

Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi M.H. GÜVENÇ Avrupa Birliği Bütçesi nin Finansmanı: Öz Kaynaklar Sistemi Müge H. GÜVENÇ * Özet Avrupa Birliği (AB) bütçesi, Avrupa bütünleşme sürecinde Birlik politikalarının finansmanı ve kamu mallarının

Detaylı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı

Hakan KARABACAK AB Uzman Yardımcısı T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NİN MALİ YARDIM PROSEDÜR VE TEKNİKLERİ VE TÜRKİYE İLE MALİ İŞBİRLİĞİ Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi Hakan KARABACAK

Detaylı

SERİ NO: 14. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 270

SERİ NO: 14. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 270 SERİ NO: 14 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 270 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI Esentepe Mahallesi, Harman Sokak TOBB Plaza, No:10, Kat:7-8, Levent, 34394, İstanbul Tel: (212) 270 93 00,

Detaylı

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır.

Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını kutluyor. Avrupa ailesini kuran Roma Antlaşması 25 Mart 1957 de imzalanmıştır. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MART 2007 SAYI 2 BU SAYIDA: KOFI ANNAN SONRASI KÜRESEL SİSTEM KÜRESELLEŞMENİN BÖLGESELLEŞMESİ 2 4 Avrupa Birliği bu yıl birlikteliğin 50. yılını

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir.

Bu hedefler: Anlaşmaların Reformu Avrupa Ekonomilerinin ve toplumlarının modernleştirilmesi Avrupa nın dünyadaki rolünün güçlendirilmesidir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2007 SAYI 7 BU SAYIDA: AVRUPA TOPLULUKLARININ MALİ ÇIKARLARININ KORUNMASI VE OLAF AVRUPA BİRLİĞİ NİN ORTADOĞU POLİTİKASI-ıı AVRUPA KOMŞULUK

Detaylı

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi

Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 3 Avrupa Birliği nin Bilgi Toplumu Politikaları ve Avrupa için Sayısal Gündem Girişimi Aralık 2011 01 Eylül 2010 AVRUPA BİRLİĞİ NİN BİLGİ

Detaylı

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ

AVRUPA 2020 STRATEJİSİ Hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme süreci ile ortaya çıkan yeni dünya düzenine karşı, AB nin kendi ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirme ve rekabet gücünü artırma gereksinimi duymaya başlamasıyla,

Detaylı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association

Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association n n Eylül 2012 Bu yayının tüm hakları saklıdır. YASED'in izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, gösterimi

Detaylı

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği

Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği * GİRİŞ Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU

TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TOBB TÜRKİYE TELEKOMÜNİKASYON MECLİSİ GENİŞBANT- FİBER OPTİK ALTYAPI PRENSİPLER VE MODELLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 1. GİRİŞ... 1 2. MEVCUT DURUM... 2 2.1 Sabit Genişbant Hizmetlerinde Mevcut Durum... 2 2.2

Detaylı

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI

DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA SOSYAL POLİTİKA VE SOSYAL KONUT UYGULAMALARI Editörler: Doç. Dr. Selim COŞKUN - Dr. Nevzat Fırat KUNDURACI İçindekiler..

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI KONU SKKD Cilt 14 Sayı 1 sh. 1-10, 2004 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİNDE ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI Hasan Zuhuri SARIKAYA Çevre ve Orman Bakanlığı, Atatürk Bulvarı No: 153 Bakanlıklar, Ankara E-mail:

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış

3.1. Giriş 3.1.1. Türkiye de Ulaştırma Sektörüne Genel Bakış 3. Ulaştırma Sinan Ülgen, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Selen Sarısoy Guerin, Centre for European Policy Studies (CEPS) Mahmut Tekçe, Centre for European Policy Studies (CEPS) 3.1.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BÖLGESEL POLİTİKA'NIN GELİŞİMİ ve YAPISAL FONLAR Dr. Ergüder CAN Dilek Akdenizli KOCAGÜL Temmuz / 2008 Av r u p a B i r l i ğ i ' n d e B ö l g e s e l Po l i t i k a n ı n G e l i ş

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ NİSAN 2006 Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak zorunludur. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 İÇİNDEKİLER : GİRİŞ... 3 1. Türkiye

Detaylı

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU

BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU BÖLÜM I DÜNYA EKONOMİSİNİN BÜYÜYEMEME SORUNU, TÜRKİYE NİN ORTA GELİR TUZAĞINDAN ÇIKMA UMUDU 1. Dünya Ekonomisinde Oyunun Kuralları Yeniden Belirleniyor 2008 yılında dünya geneline yayılan küresel ekonomik

Detaylı

Ferdi ÇELİKAY. An Analysis of the Period of Change Experienced In European Union Budget Revenue Items

Ferdi ÇELİKAY. An Analysis of the Period of Change Experienced In European Union Budget Revenue Items Avrupa Birliği Bütçesi Gelir Kalemlerinde Yaşanan Değişim Sürecinin Analizi 1 Semih BİLGE Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

Detaylı