Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi"

Transkript

1 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; yılları arasında UNDP nin şemsiyesi altında yürütülen ve T.C. Bakanlar Kurulu nun ilgili kararlarıyla desteklenen, birbiriyle bağlantılı ve karşılıklı olarak birbirini destekleyen bir dizi demokratik yönetişim projesini içeren Türkiye Yerel Gündem 21 (YG-21) Programı nın sağladığı ivmeden yararlanmaktadır. Türkiye YG-21 Programı kapsamındaki deneyimine dayalı olarak, bu Proje, yerel düzeyde BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ne (BKH) en yüksek önceliğin verilmesinin teşviki yoluyla merkezi yönetimin BKH konusundaki taahhütlerinin yerelleştirilmesini amaçlamaktadır. Proje stratejisi, sivil toplumun ve vatandaşların yerel düzeyde BKH nin gerçekleştirilmesine ve bu konudaki yetersizliklerin belirlenmesine yönelik harekete geçmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yerel yönetimlerin oynadığı önemli rolün vurgulanması ve merkezi yönetimin BKH konusundaki taahhütlerinin yerelleştirilmesine, özel sektör dahil, toplumun daha geniş kesimlerinin dahil edilmesindeki temel araç olarak, katılımcı yerel yönetişime dayanmaktadır. Bu bağlamda, Proje nin öngörülen hedefleri şunlardır: (1) Ulusal ve yerel düzeylerde Binyıl Kalkınma Hedefleri nin (BKH) yerelleştirilmesi ve bu hedeflere ulaşılmasının temel ve vazgeçilmez yöntemi olarak yerel yönetişim in teşviki amacıyla, Kentimiz BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ni Destekliyor! başlıklı bir kampanya başlatılması; (2) Yerel yönetimlerin ve Kent Konseyleri nin, BKH nin gerçekleştirilmesini izleme ve destekleme konusundaki kapasitelerinin, yerel yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve içselleştirilmesi yoluyla güçlendirilmesi; (3) BKH nin yerelleştirilmesine yönelik destek, izleme ve değerlendirme mekanizmaları geliştirilmesi; ve (4) BKH nin yerelleştirilmesine yönelik en iyi uygulama örneklerinin desteklenmesi konusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bünyesindeki yerel odalar ve borsalar ile bunların üyeleriyle kurumsal ortaklık ve işbirliği yoluyla, özel sektör kuruluşları ile ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki.

2 PROJE BELGESİ I.A. DURUM ANALİZİ I.A.1. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) Eylül 2000 de yapılan Binyıl Zirvesi nde dünya liderleri, yüksek beklentili bir gündem üzerinde uzlaşmışlardır. Liderler; özgürlük, demokrasi ve insan hakları konularındaki taahhütlerinin yanı sıra, 2015 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere, kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik sekiz hedef ( Binyıl Kalkınma Hedefleri ) belirlemişlerdir. Hedef 1: Aşırı yoksulluğun ve açlığın azaltılması Hedef 2: Evrensel temel eğitimin sağlanması Hedef 3: Cinsler arası eşitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması Hedef 4: Çocuk ölümlerinin azaltılması Hedef 5: Ana-çocuk sağlığının iyileştirilmesi Hedef 6: HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi Hedef 7: Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Hedef 8: Kalkınma için küresel bir ortaklık geliştirilmesi Geçen onyıldaki birçok yerel sürdürülebilir kalkınma girişiminin başarısını dikkate alan küresel topluluk, Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki gelişmelerin, en başta yerel düzeydeki gelişmelere bağlı olduğunu ve yerel aktörlerin, bu hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kapasite geliştirilmesi konusunda ulusal ve küresel desteğe ihtiyaçları bulunduğunu kabul etmiştir. I.A.2. Türkiye Yerel Gündem Programı ve BKH 1992 yılında Rio de Janeiro da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı ( Yeryüzü Zirvesi ) tarafından ortaya getirilen Gündem 21 in 28 inci Bölümü nde dünyanın tüm ülkelerindeki yerel yönetimlere kendi toplulukları ile bir danışma sürecine girmek ve Yerel Gündem 21 üzerinde bir uzlaşmaya varmak konusunda çağrıda bulunulmaktadır. Küresel Gündem 21 doğrultusunda Yerel Gündem 21, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya giden yolun yapı taşlarını döşemeyi amaçlar. Yerel Gündem 21 yerel yönetişimin tüm alanlarını kapsayan ve kucaklayan ana süreç niteliğindedir. Rio Zirvesi nden bu yana dünya ölçeğinde Yerel Gündem 21 uygulamalarının sonuçları, en iyi ifadesini, 2002 yılında Johannesburg da gerçekleşen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (WSSD) öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan Gündem 21 in Uygulanması: Genel Sekreter in Raporu başlıklı raporda yer alan Yerel Gündem 21 girişimleri, yerel düzeyde katılımın en başarılı şemsiyesi olmuştur, değerlendirmesinde bulmaktadır. UNDP-Türkiye, 1997 den bu yana Yerel Gündem 21 (YG-21) Programı aracılığıyla yerel yönetişim alanında diğer ulusal mukabil kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Programın ana hedefi, sivil toplumun karar alma süreçlerine katılması ve yerel yatırımları etkilemesi yoluyla, yerel yönetişimin güçlenmesini sağlamaktır. Halen 60 ın üzerinde kenti kapsayan program, eşit ortaklar arasında geliştirilen iletişim ağına ve birlikte çalışmaya dayalı, yerinden yönetimci ve yapabilir kılan bir yaklaşım sergilemektedir. Başlıca karar alma

3 ve yapabilir kılma mekanizmaları, Kent Konseyleri şeklinde oluşturulan katılımcı platformlar ve bu yapıyı destekleyen ve tamamlayan çalışma grupları, kadın ve gençlik meclisleri, çocuklar, yaşlılar ve engelliler platformlarıdır. Gerçekten de, YG-21 Programı nın da katkısıyla, 5393 sayılı yeni Belediye Kanunu na, başka katılımcı mekanizmalar ve süreçlerle birlikte, Kent Konseyleri de Madde 76 ile dahil edilmiş bulunmaktadır. Bu program, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları üçgeninde yerel karar alma süreçlerini oluşturarak, Türkiye de yeni bir yerel yönetişim modelinin gelişmesini sağlamıştır. Programın beş yıllık uygulama süreci, yerel yönetim yapılanmasını geliştirme ve demokratikleşme sürecini hızlandırmanın yanısıra, ülkenin AB ye giriş sürecini de hızlandıran bir sosyal dönüşümü tetikleyecek güçte olduğunu ortaya koymuştur. YG-21 Programı kapsamında 2003 yılında başlatılan Türkiye Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planı nın Yerelleştirilmesi başlıklı üçüncü aşama projesinde, BKH ne özel bir önem verilmektedir. Bu proje kapsamında, BKH nin ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (WSSD) Uygulama Planı nın yerel düzeyde teşvik edilmesi ve somutlaştırılması amacıyla, bir YG-21 Küçük Ölçekli Hibeler Programı başlatılmıştır. YG-21 Programı, başlangıcından bu yana, IULA-EMME Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz Ortadoğu Bölge Teşkilatı tarafından koordine edilmektedir. Dünya ölçeğindeki birleşme süreci sonucunda, 2004 yılında yerel yönetimlerin yeni dünya teşkilatı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) adıyla resmen kurulmuştur. IULA-EMME de faaliyetlerini, UCLG-MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya adıyla sürdürmeye başlamıştır. Haziran 2005 te Pekin de yapılan UCLG Dünya Yönetim Kurulu toplantısı sırasında, tüm dünyadaki yerel yönetimlerin BKH nin yerelleştirilmesi konusunda taahhütte bulunmalarını teşvik amacıyla, küresel bir kampanya başlatılmıştır. Bu kapsamda, UCLG nin dünyadaki yedi bölge teşkilatından biri olarak, IULA-EMME (UCLG-MEWA), Türkiye deki ilgili etkinliklerin desteklenmesi ve koordinasyonu açısından daha güçlü bir konuma gelmiştir. I.A.3. Proje nin Gerekçesi 2005 yılı, BKH ne yönelik ilerlemelerin, özellikle de küresel yoksullukla mücadele alanındaki gelişmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir dönüm noktası niteliğindedir. Eylül ayındaki Binyıl+5 Zirvesi, BKH ne ulaşılması için her düzeydeki etkinliklerin hızlandırılması konusundaki acil ihtiyacı ortaya koymuştur. Toplumdaki tüm sektörlerin bu yönde harekete geçirilmesi için yerel düzeydeki bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesinin zorunlu olduğu görüşü, giderek daha büyük bir kabul görmektedir. YG-21 Programı nın üçüncü aşamasına dayalı olarak, Türkiye de BKH ne en yüksek önceliğin verilmesinin teşviki, BKH ne ulaşılması için yerel düzeyde eyleme geçilmesinin sağlanması, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yerel yönetimlerin yaşamsal rolünün altının çizilmesi ve BKH nin tüm toplumca sahiplenilmesi gerektiği konusundaki bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması konularındaki artan ve acilleşen ihtiyaca cevap verilmesi ve genel hedef olarak, Hükümet in BKH konusundaki açık taahhütlerinin yerelleştirilmesi amacıyla yeni bir proje geliştirilmiştir. Yukarıda belirtilenlerin ışığında, bu Proje, aşağıdaki hedeflere yönelecektir: 1. Ulusal ve yerel düzeylerde BKH nin yerelleştirilmesi ve BKH ne ulaşılmasının temel ve vazgeçilmez yöntemi olarak yerel yönetişim in teşviki amacıyla, Kentimiz BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ni Destekliyor! başlıklı bir kampanya başlatılması BKH konusundaki farkındalık düzeyinin yükseltilmesi ve bu hedeflerin ulusal ve yerel TV ve medyadaki görünürlüğünün ve haber değerinin arttırılmasını teşvik amacıyla, özel ve konuya odaklanmış bir kampanya başlatılması»» Yerel yönetimlerin BKH konusundaki bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ve bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik taahhütlerinin (bütçelerinde uygun miktarda kaynak tahsis etmeleri ve

4 stratejik planlarında ve programlarında BKH ile bağlar kurulması dahil) sağlanması. Bu bağlamda, 2008 yılının sonuna kadar, asgari 200 yerel yönetim tarafından BKH nin, kendi karar organlarınca benimsenmesinin hedeflenmesi Türkiye YG-21 Programı kapsamında geniş bir çerçevede gelişen katılımcı yapıların ve süreçlerin, kendi bünyelerinde BKH ni bütünleştirmeleri ve içselleştirmeleri Kampanyanın, BKH nin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve merkezi yönetim kuruluşları tarafından daha çok sahiplenilmesini ve desteklenmesini teşvik edecek şekilde genişletilmesi BKH nin yerelleştirilmesi ile Türkiye nin Avrupa Birliği ne katılım süreci arasında somut ve karşılıklı birbirini destekleyici bağlar kurulması Kampanya sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, projenin ikinci uygulama yılında bir Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, üçüncü uygulama yılında da bir BKH Kongresi düzenlenmesi 2. Yerel yönetimlerin ve Kent Konseyleri nin, BKH nin gerçekleştirilmesini izleme ve destekleme konusundaki kapasitelerinin, yerel yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve içselleştirilmesi yoluyla güçlendirilmesi Yeni Belediye Kanunu nun Kent Konseyleri ile ilgili 76 ncı Maddesi ve buna ilişkin Yönetmelik kapsamında, 2008 yılının sonuna kadar, farklı büyüklüğe, özelliğe ve coğrafi konuma sahip asgari 150 yeni kentte (Kent Konseyi nin şemsiyesi altında yapılanması öngörülen diğer katılımcı mekanizmalar dahil) Kent Konseyleri kurulması yönünde teknik destek ve katkı sağlanması ve bu kentlerin BKH kampanyasına katılımlarının ve desteklerinin sağlanması YG-21 Programı kapsamında oluşturulan Kent Konseyleri nin kapasitelerinin, yerel düzeyde etkin olarak BKH ne odaklanacak şekilde geliştirilmesi YG-21 Kadın Meclisleri Ulusal İşbirliği Ağı nın, ulusal ve yerel düzeylerde BKH ne ve özellikle 3 üncü Hedefe etkin olarak odaklanılması konusunda bu kadın ağının potansiyelinden yararlanılmasına özel bir önem verilecek şekilde güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu nun, ulusal ve yerel düzeylerde BKH ne etkin olarak odaklanılması konusunda bu gençlik ağının potansiyelinden yararlanılmasına özel bir önem verilecek şekilde güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi BKH ile ilgili kampanyaya katılan kentlerde yürütülecek eğitim ve kapasite geliştirme programlarına katkıda bulunmak amacıyla, öncelik taşıyan alanlarda, bölgesel ölçekte Eğiticilerin Eğitimi programları yürütülmesi 3. BKH nin yerelleştirilmesine yönelik destek, izleme ve değerlendirme mekanizmaları geliştirilmesi Proje kapsamındaki etkinlikleri koordine edecek ve kapasite geliştirme programlarını yürütecek çekirdek kadronun görevlendirilmesi BKH ile ilgili bilgilerin, yerel yönetimler, yerel paydaşlar ve katılımcı yapılar için bir bilgi santrali işlevini görebilecek şekilde derlenmesi ve paylaşımı Yerel düzeyde BKH nin gerçekleştirilmesi yönündeki gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ve başarının ölçülmesine yönelik düzenlemeler yapılması 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bünyesindeki yerel odalar ve borsalar ile bunların üyeleriyle kurumsal ortaklık ve işbirliği içerisinde, Türkiye nin kalkınması ve BKH nin yerelleştirilmesi yoluyla bu hedeflere ulaşılması amacıyla, yerel yönetişimin aktörleri ve özel sektör kuruluşları arasında en iyi uygulama örneği oluşturacak ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki

5 BKH nin yerelleştirilmesine yönelik en iyi uygulamalar konusunda özel sektör ile ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki amacıyla, uluslararası ve yerel düzeylerde potansiyel ortaklar ile işbirliği yapılması TOBB bünyesindeki yerel odalar ve borsalar ile bunların üyeleri tarafından temsil edilen özel sektörle ortaklıklar yoluyla, belirli BKH ne ulaşılmasında tetikleyici bir etki yapması beklenen ve ilgili yerel yönetimler ve katılımcı mekanizmalarca bu hedeflerin teşviki ve içselleştirilmesine yönelik kararlılığı yansıtan küçük ölçekli uygulama projelerinin desteklenmesi amacıyla, TOBB ile ortaklaşa bir program uygulanması I.A.4. Ülke Programı ile Bağlantı Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi BMKYÇ ( ): BMKYÇ kapsamında, Türkiye deki bütün BM kuruluşlarının BKH nin sistematik olarak izlenmesi ve bu hedeflere ulaşılması için programlara bağlanmış müdahaleler üstlenmesi öngörmektedir. Bu amaçla, bir BKH Çalışma Grubu oluşturulmuş bulunmaktadır. UNDP Ülke Program Belgesi-ÜPB ( ): ÜPB de, UNDP nin, her düzeydeki yönetim birimlerine YG-21 deneyimini aktarmak için ortaklarıyla birlikte çalışacağı vurgulanmaktadır. Bu şekilde, ülkedeki bütün belediyelerin, sivil toplumun karar alma sürecine dahil edilmesini sağlayacak Kent Konseylerinin kuruluşunda ve kadın ve gençlik platformlarının oynadıkları rolün güçlendirilmesinde YG 21 deneyiminden yararlanmalarını sağlayacaktır. ÜPB de ayrıca, Türkiye de bütün vatandaşlar için BKH ye ulaşılabilmesi doğrultusunda UNDP nin, politika diyalogları platformlarına artan ölçüde destek sağlamaya öncelik vereceği de vurgulanmaktadır. UNDP Ülke Program Eylem Planı ÜPEP ( ): ÜPEP, programa bağlı önemli müdahale alanları olarak, BKH nin izlenmesi ve savunulması da dahil, yerel demokratik yönetişimi ve politika diyaloglarını vurgulayarak, ÜPB ile paralellik göstermektedir. BKH nin gerçekleştirilmesinde temel bir araç olarak, demokratik yerel yönetişimi ortaklık, karar alma sürecine katılım, cinsiyet eşitliği ve hesap verebilirlik açık bir şekilde program odağı olarak yerleştirmesi nedeniyle Proje, UNDP ÜPB ve ÜPEP altında hem Demokratik Yönetişim hem de Yoksulluğun Azaltılması başlıkları altında yer almaktadır. I.A.5. Kurumsal Çerçeve Türkiye YG-21 Programı ile bağlantılı olarak, Proje nin ulusal ve yerel düzeylerdeki kurumsal çerçevesi aşağıda belirtilmektedir: Merkezi Yönetim Düzeyi: Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), beş yıllık kalkınma planlarını ve yerel yönetimlere doğrudan etkisi olan yıllık yatırım programlarını hazırlar. Belediyelerin, her yıl, beş yıllık Ulusal Kalkınma Planı na ve Yıllık Programlara dayalı yıllık yatırım programlarını DPT ye sunmaları gerekmektedir. DPT ayrıca, diğer konuların yanı sıra, ulusal düzeyde BKH nin teşviki ve uygulamanın gözden geçirilmesi konusunda da kilit bir rol oynamaktadır. DPT, YG-21 Programı Ulusal Yönlendirme Kurulu üyesidir. İçişleri Bakanlığı nın yerel yönetimler üzerinde, gerek doğrudan gerekse illerde valiler veya kaymakamlar vasıtasıyla uygulamakta olduğu önemli bir vesayet rolü vardır. Bakanlık bünyesindeki Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (MİGM), diğer konuların yanı sıra, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76 ncı Maddesinde yer

6 alan Kent Konseyleri ile ilgili bir Yönetmelik hazırlanmasından ve bunun uygulanmasının izlenmesinden de sorumludur. Ulusal Yönlendirme Kurulu üyesi olan MİGM, YG-21 Programı kapsamındaki Hükümet katkısının aktarılmasından da sorumludur. Çevre ve Orman Bakanlığı, ulusal çevre politikasının geliştirilmesi, çevresel standartların saptanması, çevre koruma ve kirliliğin önlenmesi konularının geliştirilmesi ile ilgili olarak gerekli her türlü önlemi alma yetkisine sahiptir. Bakanlık, YG-21 Programı Ulusal Yönlendirme Kurulu üyesidir. Başbakanlık bünyesindeki Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSDS), ağırlıklı olarak CEDAW ve Pekin Eylem Platformu temelinde, ülke genelinde cinsiyet politikalarının geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur. KSDS, YG-21 Programı Ulusal Yönlendirme Kurulu üyesidir. Başbakanlığı na bağlı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), Türkiye nin Avrupa Birliği ne katılım süreci çerçevesinde, ülkedeki kamu kurumlarınca ve birimlerince yürütülecek olan içsel uyum çabalarının koordinasyonundan ve bu konuda gerekli olan araştırma ve çalışmaların yürütülmesinden sorumludur. ABGS, YG-21 Programı Ulusal Yönlendirme Kurulu üyesidir. Yerel Yönetim Düzeyi: Temel yerel yönetim birimi olan Belediye, yeni düzenlemeyle, nüfusu ve üzerindeki yerleşim birimleri ile il ve ilçe merkezlerinde kurulmaktadır. 3 Temmuz 2005 te kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76 ncı Maddesi, Türkiye YG-21 Programı nın da etkisiyle ve bu kapsamda oluşmuş bulunan genel modele dayalı olarak, Kent Konseyleri nin kuruluşunu düzenlemektedir. Büyükşehir Belediyesi, bir büyükşehir belediyesi ile ilçe veya ilk kademe belediyelerinden oluşan iki kademeli bir yapıdır. Türkiye de büyükşehir belediyesi statüsünde 16 belediye bulunmaktadır. Türkiye deki kamu yönetimi sisteminin yeniden yapılandırılması bağlamında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 23 Temmuz 2004 te yürürlüğe girmiştir. İl Özel İdaresi de bir yerel yönetim birimi olup, görev alanı il sınırları kapsamaktadır. İl Genel Meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir seçim çevresidir. Türkiye deki kamu yönetimi sisteminin yeniden yapılandırılması bağlamında, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 22 Şubat 2005 te kabul edilmiştir. Bunlara ek olarak, ulusal mevzuat, belediyelerin bazı hizmetleri ortaklaşa yürütmeleri ve işbirliği yapmalarını teşvik etmek amacıyla kendi aralarında birlikler kurmalarına imkân tanımıştır. Türkiye deki kamu yönetimi sisteminin yeniden yapılandırılması bağlamında, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 26 Mayıs 2005 te kabul edilmiştir. Yerel Yönetişim Düzeyi: Genelde, Yerel Gündem 21 Programı kapsamında oluşturulan başlıca yerel yönetişim mekanizmaları, aşağıda özetlendiği şekilde, Kent Konseyleri, çalışma grupları, kadın ve gençlik meclisleri ve özel ilgi gruplarına yönelik çocuklar, yaşlılar ve engelliler platformlarından oluşmaktadır: Kent Konseyleri, merkezi yönetimi, yerel yönetimi ve sivil toplumu bir işbirliği ortaklığı çerçevesinde biraraya getiren başlıca yönetişim mekanizmalarıdır. Kent Konseyleri, kendi tüzüklerini hazırlayıp onaylamakta ve bunlara göre faaliyet göstermektedir. Konseyler, kentin kalkınma önceliklerinin ve acil sorunlarının tanımlandığı ve tartışıldığı demokratik platformlar olarak işlev görmektedir. Çalışma Grupları, farklı kurumlardan ve sektörlerden gelen gönüllülerin katkılarını, ilgili kentin öncelikli konularında ve sorun alanlarında yoğunlaştıran bir başka önemli katılımcı mekanizma işlevini görmektedir. Çalışma Grupları nın ve her gruba katılan üyelerin sayıları, kentlerin büyüklüklerine ve öncelikli konularına bağlı olarak, değişmektedir.

7 Kadın Meclisleri, karar alma süreçlerine kadınların etkin katılımının teşviki ve cinsiyet bakış açısının tüm politika ve stratejilere yansıtılması gibi öncelikli konulardaki bilinç düzeyinin artmasını kolaylaştırmaktadır. Kadın Meclisleri, aralarındaki bilgi ve deneyim alışverişini güçlendirmek amacıyla, ulusal ölçekli bir koordinasyon ağı oluşturulmuş bulunmaktadır. Gençlik Meclisleri, gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve yapabilir kılınmaları, gençliğin her alanda karar alma mekanizmalarına katılımının sağlanması ve AB ye giriş sürecinde gençliğin rolünün güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir. Gençlik Meclisleri, ulusal ölçekli yapılanmanın önemli bir adımı olarak, YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu nu oluşturulmuş bulunmaktadır. Kentlerdeki katılımcı yapılar, genelde çocukları, yaşlıları ve engellileri kapsayan Özel İlgi Grupları na yönelik platformlarla güçlendirilmekte ve zenginleştirilmektedir. YG-21 süreçlerinin koordinasyonu ve kolaylaştırıcılığı, her kentte yerel ortaklar tarafından oluşturulan Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilmektedir. YG-21 Genel Sekreterlikleri, ayrıca, YG- 21 Programı nın koordinatör kuruluşları ile ilgili kentler arasındaki bağlantı noktalarıdır. Özel Sektör ile Ortaklık: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), BKH nin Türkiye deki kilit özel sektör ortağıdır. Özel sektörü en üst düzeyde temsil eden şemsiye kuruluş olarak TOBB, Ulusal BKH Raporu nun (2005) hazırlık sürecine etkin olarak katılmış olup, BKH nin gerçekleştirilmesini desteklemektedir. Sonuç olarak ve bu proje aracılığıyla TOBB, projenin temel ortakları arasında yer almaktadır. TOBB nin temel amacı, odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumak olarak özetlenebilir. TOBB, özel sektörün BKH ni ve YG-21 süreçlerini destekleme potansiyelinin geliştirilmesi konusunda, geniş ulusal temsil ağıyla ve yerel ve bölgesel düzeylerde, bünyesindeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Borsalar (Türkiye genelindeki toplam 364 oda ve borsa) kanalıyla, kilit bir konuma ve role sahiptir. Sosyal sorumluluk anlayışı ve sorumlu girişimcilik ruhuyla TOBB, Yerel Gündem 21 süreçleri bağlamında, yerel yönetimler ile özel sektör arasındaki işbirliğinin önemli bir yeri olduğuna inanmaktadır. BKH nin başarıya ulaşması için desteklenmesi gerektiğini savunan TOBB, Türkiye de ekonomik büyümeyi, refahı, yerel demokrasiyi arttıracak ve yoksulluğu azaltma, istihdam yaratma ve sürdürülebilir insani kalkınma gibi stratejik kalkınma konularını hayata geçirmeyi sağlayacak süreç ve mekanizmaları destekleyerek bir istikrar ve güven havası yaratmaya çalışmaktadır. BM Ülke Ekibiyle Ortaklık Türkiye Yerel Gündem 21 Programı, doğası gereği, ülkenin dört bir yanında uygulanmaktadır. Sayıları giderek artan kentlerdeki Kent Konseyleri ve diğer katılımcı platformlar, BKH nin gerçekleştirilmesinin temel araçlarından biri olarak, demokratik yerel yönetişimi ön plana çıkaracaktır. Bu nedenle Proje, bütün BM kuruluşlarını ve özellikle de Türkiye de belirli hedeflere ulaşılması için yapılan çalışmaların izlenmesini görev edinenleri ilgilendirmektedir. Bununla birlikte, özel olarak her kentte BKH ye ne şekilde odaklanılacağı veya hangi hedeflere ağırlık verileceğinin önceden belirlenmesi mümkün olmayıp, bu konudaki öncelikler, demokratik katılımcı mekanizmalar yoluyla geliştirilecektir. Örneğin bir kent Hedef 1 e öncelik verirken, bir başkası Hedef 3 üzerine odaklanabilecektir. Proje, BM Ülke Ekibi nin, özel uzmanlıkları veya görev alanları içinde bulunan konularda yerel düzeydeki BKH etkinlikleri ile ilgili görüş bildirebilmeleri ve gerektiğinde katılabilmeleri için, BM Ülke Ofisi kanalıyla yerel düzeydeki faaliyetlerden haberdar olmasını sağlayacaktır.

8 Ayrıca, Proje, UNOHCHR (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi) ile işbirliği geliştirerek, haklara ilişkin konuların BKH ile ilgili faaliyetlere iyi bir şekilde entegre olmasını sağlayacaktır. I.A.6. Yararlanıcılar Projenin doğrudan yararlanıcıları, BKH ni kendi karar organlarında onaylayarak Proje ye katılan yerel yönetimler ve bunların yanı sıra, yerel katılımcı mekanizmaları oluşturan ve sivil toplum kuruluşlarından özel sektöre uzanan geniş yelpazedeki yerel paydaşlar olacaktır. Projenin öncelikli özel sektör yararlanıcıları, kalkınma üzerinde etkili olması beklenen BKH odaklı stratejik eylem yoluyla kendi kentlerinde kalkınmaya elverişli bir ortam geliştirmeyi amaçlayan yerel odalar ve borsalar ile bunların üyeleri olacaktır. BKH nin yerelleştirilmesinin olumlu sonuçlarının ışığında, Proje uygulamasının hedef yararlanıcıları genel anlamda yerel topluluklar olup, özellikle kadınların ve gençlerin kapasite gelişimine katkı sağlanmış olacaktır. I.B. STRATEJİ I.B.1. Ulusal Strateji Türkiye Cumhuriyeti nin BKH ne verdiği önem giderek artmaktadır. Bu konudaki önemli göstergelerden biri, Eylül 2005 te New York ta düzenlenen BKH+5 başlıklı BM Dünya Zirvesi ne sunulan BKH konulu Türkiye Ulusal Raporu nun hazırlanması için, Dışişleri Bakanlığı nın koordinasyonunda özel bir Çalışma Grubu oluşturulmasıdır. Bu girişim ile eşzamanlı olarak, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı nın koordinasyonunda hazırlanan ve Türkiye de BKH ile ilgili mevcut durumu ve gelişmeleri özetleyen Rapor, Haziran 2005 de ilgili Devlet Bakanı ve BM Türkiye Koordinatörü ve UNDP Daimi Temsilcisi nin ortaklaşa düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuna sunulmuştur. Bu gelişmeler, BKH konusunda Hükümet in belirgin ilgi ve desteğini ortaya koymaktadır. I.B.2. UNDP nin Destek Stratejisi: BKH ne Yönelik Politika Etkileri UNDP, BKH ne ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ne BKH nin ulusal ölçekte teşviki ve bunlara odaklanılması konusunda artan ve çok-yönlü destek sağlamayı sürdürmektedir. UNDP ayrıca, yerel/belde halkı düzeyinde BKH nin olabildiğince gündelik yaşam ile bağlantılı ve görünür bir duruma getirilmesi açısından BKH nin yerelleştirilmesinin önemini, küresel ölçekte de kabul etmektedir. UNDP Ülke Ofisi, Türkiye deki ortaklarıyla birlikte, Türkiye de tüm vatandaşlar için BKH ne ulaşılmasında temel bir araç olarak demokratik yerel yönetişimi ve somut yerel yönetişim araçları olarak Yerel Gündem 21 destekli kent konseylerini önermektedir. Türkiye de BKH nin yerelleştirilmesi konusu, Hükümet in BKH ile ilgili raporlarında yer alan bölgesel farklılıklar ve cinsiyet ayrımcılığı bağlamında özel bir önem taşımaktadır. Sonuç olarak, UNDP nin Amiral Gemisi niteliğindeki demokratik yönetişim programı olan Yerel Gündem 21 uygulamalarına dayalı olarak, BKH ne ulaşılmasında, proje kapsamında desteklenen yerel düzeydeki tüm etkinliklerde, aşağıda belirtilen ilkeler dikkate alınacaktır: BKH nin gerçekleştirilmesinde vatandaş hakları ile doğrudan bağlantılar kurulması BKH ile bağlantılı görevleri olan kurum ve kuruluşların hesap verebilirliğinin teşviki Başta Kent Konseyleri olmak üzere, proje kapsamında desteklenen demokratik yönetişim platformlarına kadınların etkin olarak katılımına yönelik somut düzenlemeler yapılması Yerel karar alma süreçlerinde kadınların ve gençlerin yapabilir kılınmasının sürdürülmesi»» Kent Konseylerine (Belediye Kanunu nun 76 ncı Maddesi uyarınca) sivil toplumun ve vatandaşların katılımının teşviki ve özel ilgili gerektiren grupların ayrımcılık görmeden ve önemsenerek katılımlarının sağlanması

9 I.B.3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) Destek ve Ortaklık Stratejisi Proje, Türkiye de BKH nin yerelleştirilmesi ve Hükümetin ekonomik, sosyal ve demokratik kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmesi için iş dünyasıyla kurulan ortaklığı güçlendirecektir. Bu ortaklık, BKH nin özel sektörle bağlantısını vurgulamayı ve somut ortaklık faaliyetlerini teşvik etmek ve güçlendirmek için kurulan diyalogu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Projenin 4. çıktısı, YG-21 yönetişim ağı kanalıyla BKH nin yerelleştirilmesi yoluyla Türkiye nin kalkınması ve BKH ne ulaşması için YG-21 kentlerindeki yerel odalar ve borsalar ile bunların üyelerinin, yerel yönetişimin aktörleri ile en iyi uygulama örneği oluşturacak ortaklıklar kurmasının teşviki amacıyla hazırlanmıştır. Sonuç olarak, TOBB un projeye destek ve ortaklık stratejisi iki şekildedir. 1- Yerel odalar ve borsalar ile bunların üyelerinin BKH ni ve Yerel Gündem 21 Kent Konseyleri nin BKH kampanyalarını destekleyici mekanizma ve süreçlere dahil olmaları için tavsiye ve önerilerde bulunmak ve önderlik etmek. 2- Belirli BKH ne ulaşılmasında tetikleyici bir etki yapması beklenen ve ilgili yerel yönetimler ve katılımcı mekanizmalarca bu hedeflerin teşviki ve içselleştirilmesine yönelik kararlılığı yansıtan küçük ölçekli uygulama projelerinin seçimine yönelik değerlendirme kriterleri ve seçim süreçleri konusunda, yerel odalar ve borsalar ile bunların üyelerine destek vermek, yönlendirmek ve rehberlik etmek. Bu stratejinin ışığında, TOBB un maliyet-paylaşımı katkıları, projenin Çıktı Hedefi 4 altındaki faaliyetlerde kullanılacaktır. Bu katkılar, münhasıran yerel odalar ve borsalar tarafından seçilecek olan, yerel odalar ve borsalar ile ortaklık içinde geliştirilen küçük ölçekli uygulama projelerinin desteklenmesinde kullanılacak, çok daha sınırlı bir ölçüde de, idari ve teknik destek faaliyetlerinde, alan gezileri ve toplantıların düzenlenmesinde ve ilgili uygulama projelerinin desteklenmesine yönelik olarak TOBB ile birlikte düzenlenecek yuvarlakmasa toplantıları ve seminerler yoluyla yerel ve bölgesel düzeylerde iş dünyasında BKH nin teşvik edilmesi amacıyla ortak bir program geliştirilmesinde kullanılacaktır. Aşağıdaki Sonuçlar ve Kaynaklar Çerçevesi nde belirtildiği gibi, TOBB tarafından yapılacak katkılar, BKH ne doğrudan yönelen küçük ölçekli uygulama projelerine hibe kaynak sağlanmasında kullanılacaktır. Bu kapsamda, yalnızca özel sektörden (ya doğrudan odalar veya borsalardan) gelen ve Yerel Gündem 21 Kent Konseyleri, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri, Çalışma Grupları ve Özel İlgi Grupları içinde veya bunlarla birlikte, katılım ve ortaklık ilkelerine dayalı olduğunu gösteren projelere destek verilecektir. Yine aşağıdaki Sonuçlar ve Kaynaklar Çerçevesi nde belirtildiği gibi, bu projelere yönelik seçim kriterleri, TOBB, İçişleri Bakanlığı, UCLG-MEWA, yerel yönetim ortakları ve UNDP tarafından, çok daha ayrıntılı olarak geliştirilecektir. Ayrıca, TOBB un oy hakkına sahip bir üye olarak yer alacağı bir proje seçim kurulu oluşturulacaktır. Küçük ölçekli uygulama projeleri için sağlanacak TOBB Hibeleri, odalar veya borsaların birbiriyle veya kendi üyeleriyle yürüteceği projelerin desteklenmesi amacıyla, odalar veya borsalar tarafından sunulacak projelere verilecektir. Merkezi proje seçim kurulu tarafından nihai değerlendirme ve seçim yapılmadan önce, proje teklifleri, gözden geçirilmek üzere ilgili YG-21 Kent Konseyi ne sunulacaktır. Küçük ölçekli uygulama projelerinin desteklenmesinde kullanılacak TOBB katkısı, projelerin onaylanma takvimine uygun olarak, TOBB tarafından UNDP ye aktarılacaktır. Çıktı Hedefi 4, TOBB ile yakın işbirliği içinde, doğrudan UNDP tarafından yönetilecektir.

BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI

BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI Eylül 2007 Bilgi ve iletiģim için: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Murat Yücer (Proje Sorumlusu) murat.yucer@undp.org Birlik Mah. 2. Cadde,

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız

Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız Bizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün de ortaklarıyız 3 Sevgili Dostlar, Uzun bir aradan sonra yeni faaliyet raporu ile yapılan çalışmaların toplumla paylaşılması heyecanını yaşıyoruz. Gelinen

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı. Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı Kadın Dostu Kentler 2010 Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması

Detaylı

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001

Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 Başlangıç Raporu TÜRKİYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ TR2009/0136.05-01/001 İçindekiler 1 PROJE ÖZETİ... 4 2 PROJE ÇERÇEVESİ: UYGULAMA ORTAMI VE HAZIRLIK... 6 2.1 YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 2.2 ÜLKE

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017

DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 DAĞ ORTAKLIĞI YÖNETİMİ ve STRATEJİSİ 2014-2017 I. Arka plan ve Tarihçe 1992 de, dünya uluslarının devlet ya da hükümet başkanları BM nin Çevre ve Gelişme (UNCED ya da Rio Dünya Zirvesi ) Konferansında

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7

STRATEJİK PLAN T.C. BAŞBAKANLIK. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ISBN 978-975-19-4503-7 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığı Yayın ve Basım Şube Müdürlüğü ANKARA-2009 DPT YAYINLARI

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007-2008 Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Yayın Tarihi Mart 2009 İÇİNDEKİLER 1 RAPOR HAKKINDA 2 BELEDİYE BAŞKANI NIN MESAJI 3 KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011

Yıllık Faaliyet Raporu, 2011 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1. GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2012 YILI ARA FAALİYET RAPORU (1 Ocak 30 Haziran 2012) İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) MİSYON VE VİZYON... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları

Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK a Armağan Editörler: Dr. Buğra ÖZER Dr. Güven ŞEKER Manisa-2013

Detaylı

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar

Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar, Yöntemler, Mekanizmalar Yöne t i ş i mv eka t ı l ı m Et k i l ika t ı l ı mi ç i nar a ç l a r, Yö nt e ml e r, Me k a ni z ma l a r Ka t ı l ı mc ı l ı kre hbe r l e r i1/ 4 Yönetişim ve Katılım Etkili Katılım için Araçlar,

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI BİTLİS-HAKKÂRİ-MUŞ-VAN (TRB2) AĞUSTOS 2009 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 2. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER... 4 3. 2009 YILI FAALİYETLERİ... 5 3.1.

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ. Adres: Akıncılar Mah. Bayram Sok. NO:1 Ödemiş/İZMİR

ÖDEMİŞ BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ. Adres: Akıncılar Mah. Bayram Sok. NO:1 Ödemiş/İZMİR ÖDEMİŞ BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Akıncılar Mah. Bayram Sok. NO:1 Ödemiş/İZMİR Tel : 0(232) 544 90 97(pbx) Faks : 0(232) 232 545 12 69 Web : www.odemis.bel.tr e-mail : odemis@odemis-bld.gov.tr

Detaylı