Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi"

Transkript

1 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; yılları arasında UNDP nin şemsiyesi altında yürütülen ve T.C. Bakanlar Kurulu nun ilgili kararlarıyla desteklenen, birbiriyle bağlantılı ve karşılıklı olarak birbirini destekleyen bir dizi demokratik yönetişim projesini içeren Türkiye Yerel Gündem 21 (YG-21) Programı nın sağladığı ivmeden yararlanmaktadır. Türkiye YG-21 Programı kapsamındaki deneyimine dayalı olarak, bu Proje, yerel düzeyde BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ne (BKH) en yüksek önceliğin verilmesinin teşviki yoluyla merkezi yönetimin BKH konusundaki taahhütlerinin yerelleştirilmesini amaçlamaktadır. Proje stratejisi, sivil toplumun ve vatandaşların yerel düzeyde BKH nin gerçekleştirilmesine ve bu konudaki yetersizliklerin belirlenmesine yönelik harekete geçmesi, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yerel yönetimlerin oynadığı önemli rolün vurgulanması ve merkezi yönetimin BKH konusundaki taahhütlerinin yerelleştirilmesine, özel sektör dahil, toplumun daha geniş kesimlerinin dahil edilmesindeki temel araç olarak, katılımcı yerel yönetişime dayanmaktadır. Bu bağlamda, Proje nin öngörülen hedefleri şunlardır: (1) Ulusal ve yerel düzeylerde Binyıl Kalkınma Hedefleri nin (BKH) yerelleştirilmesi ve bu hedeflere ulaşılmasının temel ve vazgeçilmez yöntemi olarak yerel yönetişim in teşviki amacıyla, Kentimiz BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ni Destekliyor! başlıklı bir kampanya başlatılması; (2) Yerel yönetimlerin ve Kent Konseyleri nin, BKH nin gerçekleştirilmesini izleme ve destekleme konusundaki kapasitelerinin, yerel yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve içselleştirilmesi yoluyla güçlendirilmesi; (3) BKH nin yerelleştirilmesine yönelik destek, izleme ve değerlendirme mekanizmaları geliştirilmesi; ve (4) BKH nin yerelleştirilmesine yönelik en iyi uygulama örneklerinin desteklenmesi konusunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bünyesindeki yerel odalar ve borsalar ile bunların üyeleriyle kurumsal ortaklık ve işbirliği yoluyla, özel sektör kuruluşları ile ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki.

2 PROJE BELGESİ I.A. DURUM ANALİZİ I.A.1. Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH) Eylül 2000 de yapılan Binyıl Zirvesi nde dünya liderleri, yüksek beklentili bir gündem üzerinde uzlaşmışlardır. Liderler; özgürlük, demokrasi ve insan hakları konularındaki taahhütlerinin yanı sıra, 2015 yılına kadar gerçekleştirilmek üzere, kalkınmaya ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik sekiz hedef ( Binyıl Kalkınma Hedefleri ) belirlemişlerdir. Hedef 1: Aşırı yoksulluğun ve açlığın azaltılması Hedef 2: Evrensel temel eğitimin sağlanması Hedef 3: Cinsler arası eşitliğin sağlanması ve kadınların yapabilir kılınması Hedef 4: Çocuk ölümlerinin azaltılması Hedef 5: Ana-çocuk sağlığının iyileştirilmesi Hedef 6: HIV/AIDS, sıtma ve diğer hastalıklarla mücadele edilmesi Hedef 7: Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması Hedef 8: Kalkınma için küresel bir ortaklık geliştirilmesi Geçen onyıldaki birçok yerel sürdürülebilir kalkınma girişiminin başarısını dikkate alan küresel topluluk, Binyıl Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki gelişmelerin, en başta yerel düzeydeki gelişmelere bağlı olduğunu ve yerel aktörlerin, bu hedefleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kapasite geliştirilmesi konusunda ulusal ve küresel desteğe ihtiyaçları bulunduğunu kabul etmiştir. I.A.2. Türkiye Yerel Gündem Programı ve BKH 1992 yılında Rio de Janeiro da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı ( Yeryüzü Zirvesi ) tarafından ortaya getirilen Gündem 21 in 28 inci Bölümü nde dünyanın tüm ülkelerindeki yerel yönetimlere kendi toplulukları ile bir danışma sürecine girmek ve Yerel Gündem 21 üzerinde bir uzlaşmaya varmak konusunda çağrıda bulunulmaktadır. Küresel Gündem 21 doğrultusunda Yerel Gündem 21, yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya giden yolun yapı taşlarını döşemeyi amaçlar. Yerel Gündem 21 yerel yönetişimin tüm alanlarını kapsayan ve kucaklayan ana süreç niteliğindedir. Rio Zirvesi nden bu yana dünya ölçeğinde Yerel Gündem 21 uygulamalarının sonuçları, en iyi ifadesini, 2002 yılında Johannesburg da gerçekleşen Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (WSSD) öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan Gündem 21 in Uygulanması: Genel Sekreter in Raporu başlıklı raporda yer alan Yerel Gündem 21 girişimleri, yerel düzeyde katılımın en başarılı şemsiyesi olmuştur, değerlendirmesinde bulmaktadır. UNDP-Türkiye, 1997 den bu yana Yerel Gündem 21 (YG-21) Programı aracılığıyla yerel yönetişim alanında diğer ulusal mukabil kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Programın ana hedefi, sivil toplumun karar alma süreçlerine katılması ve yerel yatırımları etkilemesi yoluyla, yerel yönetişimin güçlenmesini sağlamaktır. Halen 60 ın üzerinde kenti kapsayan program, eşit ortaklar arasında geliştirilen iletişim ağına ve birlikte çalışmaya dayalı, yerinden yönetimci ve yapabilir kılan bir yaklaşım sergilemektedir. Başlıca karar alma

3 ve yapabilir kılma mekanizmaları, Kent Konseyleri şeklinde oluşturulan katılımcı platformlar ve bu yapıyı destekleyen ve tamamlayan çalışma grupları, kadın ve gençlik meclisleri, çocuklar, yaşlılar ve engelliler platformlarıdır. Gerçekten de, YG-21 Programı nın da katkısıyla, 5393 sayılı yeni Belediye Kanunu na, başka katılımcı mekanizmalar ve süreçlerle birlikte, Kent Konseyleri de Madde 76 ile dahil edilmiş bulunmaktadır. Bu program, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları üçgeninde yerel karar alma süreçlerini oluşturarak, Türkiye de yeni bir yerel yönetişim modelinin gelişmesini sağlamıştır. Programın beş yıllık uygulama süreci, yerel yönetim yapılanmasını geliştirme ve demokratikleşme sürecini hızlandırmanın yanısıra, ülkenin AB ye giriş sürecini de hızlandıran bir sosyal dönüşümü tetikleyecek güçte olduğunu ortaya koymuştur. YG-21 Programı kapsamında 2003 yılında başlatılan Türkiye Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planı nın Yerelleştirilmesi başlıklı üçüncü aşama projesinde, BKH ne özel bir önem verilmektedir. Bu proje kapsamında, BKH nin ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (WSSD) Uygulama Planı nın yerel düzeyde teşvik edilmesi ve somutlaştırılması amacıyla, bir YG-21 Küçük Ölçekli Hibeler Programı başlatılmıştır. YG-21 Programı, başlangıcından bu yana, IULA-EMME Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz Ortadoğu Bölge Teşkilatı tarafından koordine edilmektedir. Dünya ölçeğindeki birleşme süreci sonucunda, 2004 yılında yerel yönetimlerin yeni dünya teşkilatı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) adıyla resmen kurulmuştur. IULA-EMME de faaliyetlerini, UCLG-MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Orta Doğu ve Batı Asya adıyla sürdürmeye başlamıştır. Haziran 2005 te Pekin de yapılan UCLG Dünya Yönetim Kurulu toplantısı sırasında, tüm dünyadaki yerel yönetimlerin BKH nin yerelleştirilmesi konusunda taahhütte bulunmalarını teşvik amacıyla, küresel bir kampanya başlatılmıştır. Bu kapsamda, UCLG nin dünyadaki yedi bölge teşkilatından biri olarak, IULA-EMME (UCLG-MEWA), Türkiye deki ilgili etkinliklerin desteklenmesi ve koordinasyonu açısından daha güçlü bir konuma gelmiştir. I.A.3. Proje nin Gerekçesi 2005 yılı, BKH ne yönelik ilerlemelerin, özellikle de küresel yoksullukla mücadele alanındaki gelişmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi açısından bir dönüm noktası niteliğindedir. Eylül ayındaki Binyıl+5 Zirvesi, BKH ne ulaşılması için her düzeydeki etkinliklerin hızlandırılması konusundaki acil ihtiyacı ortaya koymuştur. Toplumdaki tüm sektörlerin bu yönde harekete geçirilmesi için yerel düzeydeki bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesinin zorunlu olduğu görüşü, giderek daha büyük bir kabul görmektedir. YG-21 Programı nın üçüncü aşamasına dayalı olarak, Türkiye de BKH ne en yüksek önceliğin verilmesinin teşviki, BKH ne ulaşılması için yerel düzeyde eyleme geçilmesinin sağlanması, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında yerel yönetimlerin yaşamsal rolünün altının çizilmesi ve BKH nin tüm toplumca sahiplenilmesi gerektiği konusundaki bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması konularındaki artan ve acilleşen ihtiyaca cevap verilmesi ve genel hedef olarak, Hükümet in BKH konusundaki açık taahhütlerinin yerelleştirilmesi amacıyla yeni bir proje geliştirilmiştir. Yukarıda belirtilenlerin ışığında, bu Proje, aşağıdaki hedeflere yönelecektir: 1. Ulusal ve yerel düzeylerde BKH nin yerelleştirilmesi ve BKH ne ulaşılmasının temel ve vazgeçilmez yöntemi olarak yerel yönetişim in teşviki amacıyla, Kentimiz BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ni Destekliyor! başlıklı bir kampanya başlatılması BKH konusundaki farkındalık düzeyinin yükseltilmesi ve bu hedeflerin ulusal ve yerel TV ve medyadaki görünürlüğünün ve haber değerinin arttırılmasını teşvik amacıyla, özel ve konuya odaklanmış bir kampanya başlatılması»» Yerel yönetimlerin BKH konusundaki bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması ve bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik taahhütlerinin (bütçelerinde uygun miktarda kaynak tahsis etmeleri ve

4 stratejik planlarında ve programlarında BKH ile bağlar kurulması dahil) sağlanması. Bu bağlamda, 2008 yılının sonuna kadar, asgari 200 yerel yönetim tarafından BKH nin, kendi karar organlarınca benimsenmesinin hedeflenmesi Türkiye YG-21 Programı kapsamında geniş bir çerçevede gelişen katılımcı yapıların ve süreçlerin, kendi bünyelerinde BKH ni bütünleştirmeleri ve içselleştirmeleri Kampanyanın, BKH nin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve merkezi yönetim kuruluşları tarafından daha çok sahiplenilmesini ve desteklenmesini teşvik edecek şekilde genişletilmesi BKH nin yerelleştirilmesi ile Türkiye nin Avrupa Birliği ne katılım süreci arasında somut ve karşılıklı birbirini destekleyici bağlar kurulması Kampanya sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, projenin ikinci uygulama yılında bir Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, üçüncü uygulama yılında da bir BKH Kongresi düzenlenmesi 2. Yerel yönetimlerin ve Kent Konseyleri nin, BKH nin gerçekleştirilmesini izleme ve destekleme konusundaki kapasitelerinin, yerel yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve içselleştirilmesi yoluyla güçlendirilmesi Yeni Belediye Kanunu nun Kent Konseyleri ile ilgili 76 ncı Maddesi ve buna ilişkin Yönetmelik kapsamında, 2008 yılının sonuna kadar, farklı büyüklüğe, özelliğe ve coğrafi konuma sahip asgari 150 yeni kentte (Kent Konseyi nin şemsiyesi altında yapılanması öngörülen diğer katılımcı mekanizmalar dahil) Kent Konseyleri kurulması yönünde teknik destek ve katkı sağlanması ve bu kentlerin BKH kampanyasına katılımlarının ve desteklerinin sağlanması YG-21 Programı kapsamında oluşturulan Kent Konseyleri nin kapasitelerinin, yerel düzeyde etkin olarak BKH ne odaklanacak şekilde geliştirilmesi YG-21 Kadın Meclisleri Ulusal İşbirliği Ağı nın, ulusal ve yerel düzeylerde BKH ne ve özellikle 3 üncü Hedefe etkin olarak odaklanılması konusunda bu kadın ağının potansiyelinden yararlanılmasına özel bir önem verilecek şekilde güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu nun, ulusal ve yerel düzeylerde BKH ne etkin olarak odaklanılması konusunda bu gençlik ağının potansiyelinden yararlanılmasına özel bir önem verilecek şekilde güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi BKH ile ilgili kampanyaya katılan kentlerde yürütülecek eğitim ve kapasite geliştirme programlarına katkıda bulunmak amacıyla, öncelik taşıyan alanlarda, bölgesel ölçekte Eğiticilerin Eğitimi programları yürütülmesi 3. BKH nin yerelleştirilmesine yönelik destek, izleme ve değerlendirme mekanizmaları geliştirilmesi Proje kapsamındaki etkinlikleri koordine edecek ve kapasite geliştirme programlarını yürütecek çekirdek kadronun görevlendirilmesi BKH ile ilgili bilgilerin, yerel yönetimler, yerel paydaşlar ve katılımcı yapılar için bir bilgi santrali işlevini görebilecek şekilde derlenmesi ve paylaşımı Yerel düzeyde BKH nin gerçekleştirilmesi yönündeki gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ve başarının ölçülmesine yönelik düzenlemeler yapılması 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bünyesindeki yerel odalar ve borsalar ile bunların üyeleriyle kurumsal ortaklık ve işbirliği içerisinde, Türkiye nin kalkınması ve BKH nin yerelleştirilmesi yoluyla bu hedeflere ulaşılması amacıyla, yerel yönetişimin aktörleri ve özel sektör kuruluşları arasında en iyi uygulama örneği oluşturacak ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki

5 BKH nin yerelleştirilmesine yönelik en iyi uygulamalar konusunda özel sektör ile ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki amacıyla, uluslararası ve yerel düzeylerde potansiyel ortaklar ile işbirliği yapılması TOBB bünyesindeki yerel odalar ve borsalar ile bunların üyeleri tarafından temsil edilen özel sektörle ortaklıklar yoluyla, belirli BKH ne ulaşılmasında tetikleyici bir etki yapması beklenen ve ilgili yerel yönetimler ve katılımcı mekanizmalarca bu hedeflerin teşviki ve içselleştirilmesine yönelik kararlılığı yansıtan küçük ölçekli uygulama projelerinin desteklenmesi amacıyla, TOBB ile ortaklaşa bir program uygulanması I.A.4. Ülke Programı ile Bağlantı Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi BMKYÇ ( ): BMKYÇ kapsamında, Türkiye deki bütün BM kuruluşlarının BKH nin sistematik olarak izlenmesi ve bu hedeflere ulaşılması için programlara bağlanmış müdahaleler üstlenmesi öngörmektedir. Bu amaçla, bir BKH Çalışma Grubu oluşturulmuş bulunmaktadır. UNDP Ülke Program Belgesi-ÜPB ( ): ÜPB de, UNDP nin, her düzeydeki yönetim birimlerine YG-21 deneyimini aktarmak için ortaklarıyla birlikte çalışacağı vurgulanmaktadır. Bu şekilde, ülkedeki bütün belediyelerin, sivil toplumun karar alma sürecine dahil edilmesini sağlayacak Kent Konseylerinin kuruluşunda ve kadın ve gençlik platformlarının oynadıkları rolün güçlendirilmesinde YG 21 deneyiminden yararlanmalarını sağlayacaktır. ÜPB de ayrıca, Türkiye de bütün vatandaşlar için BKH ye ulaşılabilmesi doğrultusunda UNDP nin, politika diyalogları platformlarına artan ölçüde destek sağlamaya öncelik vereceği de vurgulanmaktadır. UNDP Ülke Program Eylem Planı ÜPEP ( ): ÜPEP, programa bağlı önemli müdahale alanları olarak, BKH nin izlenmesi ve savunulması da dahil, yerel demokratik yönetişimi ve politika diyaloglarını vurgulayarak, ÜPB ile paralellik göstermektedir. BKH nin gerçekleştirilmesinde temel bir araç olarak, demokratik yerel yönetişimi ortaklık, karar alma sürecine katılım, cinsiyet eşitliği ve hesap verebilirlik açık bir şekilde program odağı olarak yerleştirmesi nedeniyle Proje, UNDP ÜPB ve ÜPEP altında hem Demokratik Yönetişim hem de Yoksulluğun Azaltılması başlıkları altında yer almaktadır. I.A.5. Kurumsal Çerçeve Türkiye YG-21 Programı ile bağlantılı olarak, Proje nin ulusal ve yerel düzeylerdeki kurumsal çerçevesi aşağıda belirtilmektedir: Merkezi Yönetim Düzeyi: Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), beş yıllık kalkınma planlarını ve yerel yönetimlere doğrudan etkisi olan yıllık yatırım programlarını hazırlar. Belediyelerin, her yıl, beş yıllık Ulusal Kalkınma Planı na ve Yıllık Programlara dayalı yıllık yatırım programlarını DPT ye sunmaları gerekmektedir. DPT ayrıca, diğer konuların yanı sıra, ulusal düzeyde BKH nin teşviki ve uygulamanın gözden geçirilmesi konusunda da kilit bir rol oynamaktadır. DPT, YG-21 Programı Ulusal Yönlendirme Kurulu üyesidir. İçişleri Bakanlığı nın yerel yönetimler üzerinde, gerek doğrudan gerekse illerde valiler veya kaymakamlar vasıtasıyla uygulamakta olduğu önemli bir vesayet rolü vardır. Bakanlık bünyesindeki Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü (MİGM), diğer konuların yanı sıra, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76 ncı Maddesinde yer

6 alan Kent Konseyleri ile ilgili bir Yönetmelik hazırlanmasından ve bunun uygulanmasının izlenmesinden de sorumludur. Ulusal Yönlendirme Kurulu üyesi olan MİGM, YG-21 Programı kapsamındaki Hükümet katkısının aktarılmasından da sorumludur. Çevre ve Orman Bakanlığı, ulusal çevre politikasının geliştirilmesi, çevresel standartların saptanması, çevre koruma ve kirliliğin önlenmesi konularının geliştirilmesi ile ilgili olarak gerekli her türlü önlemi alma yetkisine sahiptir. Bakanlık, YG-21 Programı Ulusal Yönlendirme Kurulu üyesidir. Başbakanlık bünyesindeki Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSDS), ağırlıklı olarak CEDAW ve Pekin Eylem Platformu temelinde, ülke genelinde cinsiyet politikalarının geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur. KSDS, YG-21 Programı Ulusal Yönlendirme Kurulu üyesidir. Başbakanlığı na bağlı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), Türkiye nin Avrupa Birliği ne katılım süreci çerçevesinde, ülkedeki kamu kurumlarınca ve birimlerince yürütülecek olan içsel uyum çabalarının koordinasyonundan ve bu konuda gerekli olan araştırma ve çalışmaların yürütülmesinden sorumludur. ABGS, YG-21 Programı Ulusal Yönlendirme Kurulu üyesidir. Yerel Yönetim Düzeyi: Temel yerel yönetim birimi olan Belediye, yeni düzenlemeyle, nüfusu ve üzerindeki yerleşim birimleri ile il ve ilçe merkezlerinde kurulmaktadır. 3 Temmuz 2005 te kabul edilen 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 76 ncı Maddesi, Türkiye YG-21 Programı nın da etkisiyle ve bu kapsamda oluşmuş bulunan genel modele dayalı olarak, Kent Konseyleri nin kuruluşunu düzenlemektedir. Büyükşehir Belediyesi, bir büyükşehir belediyesi ile ilçe veya ilk kademe belediyelerinden oluşan iki kademeli bir yapıdır. Türkiye de büyükşehir belediyesi statüsünde 16 belediye bulunmaktadır. Türkiye deki kamu yönetimi sisteminin yeniden yapılandırılması bağlamında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 23 Temmuz 2004 te yürürlüğe girmiştir. İl Özel İdaresi de bir yerel yönetim birimi olup, görev alanı il sınırları kapsamaktadır. İl Genel Meclisi üyeleri seçimi için her ilçe bir seçim çevresidir. Türkiye deki kamu yönetimi sisteminin yeniden yapılandırılması bağlamında, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 22 Şubat 2005 te kabul edilmiştir. Bunlara ek olarak, ulusal mevzuat, belediyelerin bazı hizmetleri ortaklaşa yürütmeleri ve işbirliği yapmalarını teşvik etmek amacıyla kendi aralarında birlikler kurmalarına imkân tanımıştır. Türkiye deki kamu yönetimi sisteminin yeniden yapılandırılması bağlamında, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 26 Mayıs 2005 te kabul edilmiştir. Yerel Yönetişim Düzeyi: Genelde, Yerel Gündem 21 Programı kapsamında oluşturulan başlıca yerel yönetişim mekanizmaları, aşağıda özetlendiği şekilde, Kent Konseyleri, çalışma grupları, kadın ve gençlik meclisleri ve özel ilgi gruplarına yönelik çocuklar, yaşlılar ve engelliler platformlarından oluşmaktadır: Kent Konseyleri, merkezi yönetimi, yerel yönetimi ve sivil toplumu bir işbirliği ortaklığı çerçevesinde biraraya getiren başlıca yönetişim mekanizmalarıdır. Kent Konseyleri, kendi tüzüklerini hazırlayıp onaylamakta ve bunlara göre faaliyet göstermektedir. Konseyler, kentin kalkınma önceliklerinin ve acil sorunlarının tanımlandığı ve tartışıldığı demokratik platformlar olarak işlev görmektedir. Çalışma Grupları, farklı kurumlardan ve sektörlerden gelen gönüllülerin katkılarını, ilgili kentin öncelikli konularında ve sorun alanlarında yoğunlaştıran bir başka önemli katılımcı mekanizma işlevini görmektedir. Çalışma Grupları nın ve her gruba katılan üyelerin sayıları, kentlerin büyüklüklerine ve öncelikli konularına bağlı olarak, değişmektedir.

7 Kadın Meclisleri, karar alma süreçlerine kadınların etkin katılımının teşviki ve cinsiyet bakış açısının tüm politika ve stratejilere yansıtılması gibi öncelikli konulardaki bilinç düzeyinin artmasını kolaylaştırmaktadır. Kadın Meclisleri, aralarındaki bilgi ve deneyim alışverişini güçlendirmek amacıyla, ulusal ölçekli bir koordinasyon ağı oluşturulmuş bulunmaktadır. Gençlik Meclisleri, gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve yapabilir kılınmaları, gençliğin her alanda karar alma mekanizmalarına katılımının sağlanması ve AB ye giriş sürecinde gençliğin rolünün güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürmektedir. Gençlik Meclisleri, ulusal ölçekli yapılanmanın önemli bir adımı olarak, YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu nu oluşturulmuş bulunmaktadır. Kentlerdeki katılımcı yapılar, genelde çocukları, yaşlıları ve engellileri kapsayan Özel İlgi Grupları na yönelik platformlarla güçlendirilmekte ve zenginleştirilmektedir. YG-21 süreçlerinin koordinasyonu ve kolaylaştırıcılığı, her kentte yerel ortaklar tarafından oluşturulan Yerel Gündem 21 Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilmektedir. YG-21 Genel Sekreterlikleri, ayrıca, YG- 21 Programı nın koordinatör kuruluşları ile ilgili kentler arasındaki bağlantı noktalarıdır. Özel Sektör ile Ortaklık: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), BKH nin Türkiye deki kilit özel sektör ortağıdır. Özel sektörü en üst düzeyde temsil eden şemsiye kuruluş olarak TOBB, Ulusal BKH Raporu nun (2005) hazırlık sürecine etkin olarak katılmış olup, BKH nin gerçekleştirilmesini desteklemektedir. Sonuç olarak ve bu proje aracılığıyla TOBB, projenin temel ortakları arasında yer almaktadır. TOBB nin temel amacı, odalar ve borsalar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, üyelerinin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, üyelerin birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakı korumak olarak özetlenebilir. TOBB, özel sektörün BKH ni ve YG-21 süreçlerini destekleme potansiyelinin geliştirilmesi konusunda, geniş ulusal temsil ağıyla ve yerel ve bölgesel düzeylerde, bünyesindeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Borsalar (Türkiye genelindeki toplam 364 oda ve borsa) kanalıyla, kilit bir konuma ve role sahiptir. Sosyal sorumluluk anlayışı ve sorumlu girişimcilik ruhuyla TOBB, Yerel Gündem 21 süreçleri bağlamında, yerel yönetimler ile özel sektör arasındaki işbirliğinin önemli bir yeri olduğuna inanmaktadır. BKH nin başarıya ulaşması için desteklenmesi gerektiğini savunan TOBB, Türkiye de ekonomik büyümeyi, refahı, yerel demokrasiyi arttıracak ve yoksulluğu azaltma, istihdam yaratma ve sürdürülebilir insani kalkınma gibi stratejik kalkınma konularını hayata geçirmeyi sağlayacak süreç ve mekanizmaları destekleyerek bir istikrar ve güven havası yaratmaya çalışmaktadır. BM Ülke Ekibiyle Ortaklık Türkiye Yerel Gündem 21 Programı, doğası gereği, ülkenin dört bir yanında uygulanmaktadır. Sayıları giderek artan kentlerdeki Kent Konseyleri ve diğer katılımcı platformlar, BKH nin gerçekleştirilmesinin temel araçlarından biri olarak, demokratik yerel yönetişimi ön plana çıkaracaktır. Bu nedenle Proje, bütün BM kuruluşlarını ve özellikle de Türkiye de belirli hedeflere ulaşılması için yapılan çalışmaların izlenmesini görev edinenleri ilgilendirmektedir. Bununla birlikte, özel olarak her kentte BKH ye ne şekilde odaklanılacağı veya hangi hedeflere ağırlık verileceğinin önceden belirlenmesi mümkün olmayıp, bu konudaki öncelikler, demokratik katılımcı mekanizmalar yoluyla geliştirilecektir. Örneğin bir kent Hedef 1 e öncelik verirken, bir başkası Hedef 3 üzerine odaklanabilecektir. Proje, BM Ülke Ekibi nin, özel uzmanlıkları veya görev alanları içinde bulunan konularda yerel düzeydeki BKH etkinlikleri ile ilgili görüş bildirebilmeleri ve gerektiğinde katılabilmeleri için, BM Ülke Ofisi kanalıyla yerel düzeydeki faaliyetlerden haberdar olmasını sağlayacaktır.

8 Ayrıca, Proje, UNOHCHR (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi) ile işbirliği geliştirerek, haklara ilişkin konuların BKH ile ilgili faaliyetlere iyi bir şekilde entegre olmasını sağlayacaktır. I.A.6. Yararlanıcılar Projenin doğrudan yararlanıcıları, BKH ni kendi karar organlarında onaylayarak Proje ye katılan yerel yönetimler ve bunların yanı sıra, yerel katılımcı mekanizmaları oluşturan ve sivil toplum kuruluşlarından özel sektöre uzanan geniş yelpazedeki yerel paydaşlar olacaktır. Projenin öncelikli özel sektör yararlanıcıları, kalkınma üzerinde etkili olması beklenen BKH odaklı stratejik eylem yoluyla kendi kentlerinde kalkınmaya elverişli bir ortam geliştirmeyi amaçlayan yerel odalar ve borsalar ile bunların üyeleri olacaktır. BKH nin yerelleştirilmesinin olumlu sonuçlarının ışığında, Proje uygulamasının hedef yararlanıcıları genel anlamda yerel topluluklar olup, özellikle kadınların ve gençlerin kapasite gelişimine katkı sağlanmış olacaktır. I.B. STRATEJİ I.B.1. Ulusal Strateji Türkiye Cumhuriyeti nin BKH ne verdiği önem giderek artmaktadır. Bu konudaki önemli göstergelerden biri, Eylül 2005 te New York ta düzenlenen BKH+5 başlıklı BM Dünya Zirvesi ne sunulan BKH konulu Türkiye Ulusal Raporu nun hazırlanması için, Dışişleri Bakanlığı nın koordinasyonunda özel bir Çalışma Grubu oluşturulmasıdır. Bu girişim ile eşzamanlı olarak, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı nın koordinasyonunda hazırlanan ve Türkiye de BKH ile ilgili mevcut durumu ve gelişmeleri özetleyen Rapor, Haziran 2005 de ilgili Devlet Bakanı ve BM Türkiye Koordinatörü ve UNDP Daimi Temsilcisi nin ortaklaşa düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuna sunulmuştur. Bu gelişmeler, BKH konusunda Hükümet in belirgin ilgi ve desteğini ortaya koymaktadır. I.B.2. UNDP nin Destek Stratejisi: BKH ne Yönelik Politika Etkileri UNDP, BKH ne ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ne BKH nin ulusal ölçekte teşviki ve bunlara odaklanılması konusunda artan ve çok-yönlü destek sağlamayı sürdürmektedir. UNDP ayrıca, yerel/belde halkı düzeyinde BKH nin olabildiğince gündelik yaşam ile bağlantılı ve görünür bir duruma getirilmesi açısından BKH nin yerelleştirilmesinin önemini, küresel ölçekte de kabul etmektedir. UNDP Ülke Ofisi, Türkiye deki ortaklarıyla birlikte, Türkiye de tüm vatandaşlar için BKH ne ulaşılmasında temel bir araç olarak demokratik yerel yönetişimi ve somut yerel yönetişim araçları olarak Yerel Gündem 21 destekli kent konseylerini önermektedir. Türkiye de BKH nin yerelleştirilmesi konusu, Hükümet in BKH ile ilgili raporlarında yer alan bölgesel farklılıklar ve cinsiyet ayrımcılığı bağlamında özel bir önem taşımaktadır. Sonuç olarak, UNDP nin Amiral Gemisi niteliğindeki demokratik yönetişim programı olan Yerel Gündem 21 uygulamalarına dayalı olarak, BKH ne ulaşılmasında, proje kapsamında desteklenen yerel düzeydeki tüm etkinliklerde, aşağıda belirtilen ilkeler dikkate alınacaktır: BKH nin gerçekleştirilmesinde vatandaş hakları ile doğrudan bağlantılar kurulması BKH ile bağlantılı görevleri olan kurum ve kuruluşların hesap verebilirliğinin teşviki Başta Kent Konseyleri olmak üzere, proje kapsamında desteklenen demokratik yönetişim platformlarına kadınların etkin olarak katılımına yönelik somut düzenlemeler yapılması Yerel karar alma süreçlerinde kadınların ve gençlerin yapabilir kılınmasının sürdürülmesi»» Kent Konseylerine (Belediye Kanunu nun 76 ncı Maddesi uyarınca) sivil toplumun ve vatandaşların katılımının teşviki ve özel ilgili gerektiren grupların ayrımcılık görmeden ve önemsenerek katılımlarının sağlanması

9 I.B.3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB) Destek ve Ortaklık Stratejisi Proje, Türkiye de BKH nin yerelleştirilmesi ve Hükümetin ekonomik, sosyal ve demokratik kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmesi için iş dünyasıyla kurulan ortaklığı güçlendirecektir. Bu ortaklık, BKH nin özel sektörle bağlantısını vurgulamayı ve somut ortaklık faaliyetlerini teşvik etmek ve güçlendirmek için kurulan diyalogu kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Projenin 4. çıktısı, YG-21 yönetişim ağı kanalıyla BKH nin yerelleştirilmesi yoluyla Türkiye nin kalkınması ve BKH ne ulaşması için YG-21 kentlerindeki yerel odalar ve borsalar ile bunların üyelerinin, yerel yönetişimin aktörleri ile en iyi uygulama örneği oluşturacak ortaklıklar kurmasının teşviki amacıyla hazırlanmıştır. Sonuç olarak, TOBB un projeye destek ve ortaklık stratejisi iki şekildedir. 1- Yerel odalar ve borsalar ile bunların üyelerinin BKH ni ve Yerel Gündem 21 Kent Konseyleri nin BKH kampanyalarını destekleyici mekanizma ve süreçlere dahil olmaları için tavsiye ve önerilerde bulunmak ve önderlik etmek. 2- Belirli BKH ne ulaşılmasında tetikleyici bir etki yapması beklenen ve ilgili yerel yönetimler ve katılımcı mekanizmalarca bu hedeflerin teşviki ve içselleştirilmesine yönelik kararlılığı yansıtan küçük ölçekli uygulama projelerinin seçimine yönelik değerlendirme kriterleri ve seçim süreçleri konusunda, yerel odalar ve borsalar ile bunların üyelerine destek vermek, yönlendirmek ve rehberlik etmek. Bu stratejinin ışığında, TOBB un maliyet-paylaşımı katkıları, projenin Çıktı Hedefi 4 altındaki faaliyetlerde kullanılacaktır. Bu katkılar, münhasıran yerel odalar ve borsalar tarafından seçilecek olan, yerel odalar ve borsalar ile ortaklık içinde geliştirilen küçük ölçekli uygulama projelerinin desteklenmesinde kullanılacak, çok daha sınırlı bir ölçüde de, idari ve teknik destek faaliyetlerinde, alan gezileri ve toplantıların düzenlenmesinde ve ilgili uygulama projelerinin desteklenmesine yönelik olarak TOBB ile birlikte düzenlenecek yuvarlakmasa toplantıları ve seminerler yoluyla yerel ve bölgesel düzeylerde iş dünyasında BKH nin teşvik edilmesi amacıyla ortak bir program geliştirilmesinde kullanılacaktır. Aşağıdaki Sonuçlar ve Kaynaklar Çerçevesi nde belirtildiği gibi, TOBB tarafından yapılacak katkılar, BKH ne doğrudan yönelen küçük ölçekli uygulama projelerine hibe kaynak sağlanmasında kullanılacaktır. Bu kapsamda, yalnızca özel sektörden (ya doğrudan odalar veya borsalardan) gelen ve Yerel Gündem 21 Kent Konseyleri, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri, Çalışma Grupları ve Özel İlgi Grupları içinde veya bunlarla birlikte, katılım ve ortaklık ilkelerine dayalı olduğunu gösteren projelere destek verilecektir. Yine aşağıdaki Sonuçlar ve Kaynaklar Çerçevesi nde belirtildiği gibi, bu projelere yönelik seçim kriterleri, TOBB, İçişleri Bakanlığı, UCLG-MEWA, yerel yönetim ortakları ve UNDP tarafından, çok daha ayrıntılı olarak geliştirilecektir. Ayrıca, TOBB un oy hakkına sahip bir üye olarak yer alacağı bir proje seçim kurulu oluşturulacaktır. Küçük ölçekli uygulama projeleri için sağlanacak TOBB Hibeleri, odalar veya borsaların birbiriyle veya kendi üyeleriyle yürüteceği projelerin desteklenmesi amacıyla, odalar veya borsalar tarafından sunulacak projelere verilecektir. Merkezi proje seçim kurulu tarafından nihai değerlendirme ve seçim yapılmadan önce, proje teklifleri, gözden geçirilmek üzere ilgili YG-21 Kent Konseyi ne sunulacaktır. Küçük ölçekli uygulama projelerinin desteklenmesinde kullanılacak TOBB katkısı, projelerin onaylanma takvimine uygun olarak, TOBB tarafından UNDP ye aktarılacaktır. Çıktı Hedefi 4, TOBB ile yakın işbirliği içinde, doğrudan UNDP tarafından yönetilecektir.

10 II. SONUÇLAR VE KAYNAKLAR ÇERÇEVESİ Öngörülen Çıktı: Yerel düzeyde, ekonomik ve sosyal programların oluşturulmasına ve yürütülmesine sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlamak amacıyla mevzuatın düzenlenmesi Çıktı Göstergesi: Gösterge: BKH ne ulaşılması konusunda ulusal ve yerel düzeylerdeki kararlılık ve taahhütler Dayanak: Eylül 2005 te New York ta düzenlenen BKH+5 başlıklı BM Dünya Zirvesi ne sunulan BKH konulu Türkiye Ulusal Raporu Hedef: Yerinden yönetime dayalı yeni Yerel Yönetimler Reformu nda ve Devlet Planlama Teşkilatı yasalarında, yerel yatırımlar başta olmak üzere, yerel karar alma süreçlerine halk katılımını sağlayan maddelerin yer alması Stratejik Destek Alanı: G1-SGN3-SASN1 Yerel Düzeyde Katılım Yerel düzeyde kalkınma planlaması ve diğer karar alma süreçleri aracılığıyla toplumsal bütünlük sağlanması Ortaklık Stratejisi: UNDP nin ortaklık stratejisi çok-taraflı olup, merkezi yönetim kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum ile özel sektörü en üst düzeyde temsil eden şemsiye kuruluş olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ni (TOBB) ve bünyesindeki yerel odalar ve borsaları kapsamaktadır. Proje nin Adı ve Numarası: Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi ( )

11 Öngörülen Çıktılar Çıktı Hedefleri Belirleyici Faaliyetler Girdiler 1. Ulusal ve yerel düzeylerde Binyıl Kalkınma Hedefleri nin (BKH) yerelleştirilmesi ve BKH ne ulaşılmasının temel ve vazgeçilmez yöntemi olarak yerel yönetişim in teşviki amacıyla, Kentimiz BM Binyıl Kalkınma Hedefleri ni Destekliyor! başlıklı bir kampanya başlatılması Girdi Birim-maliyet Maliyet ($) 1.1 BKH konusundaki Ulusal ve yerel medya Başlıca medya kuruluşlarına Medya kuruluşları bilgi ve bilinç düzeyinin kuruluşları ile işbirliği içerisinde, ziyaretler düzenlenmesi; uygun için özel materyal yükseltilmesi ve bu BKH konusundaki bilgi ve bilinç TV programlarında kullanılmak hazırlanması; özel hedeflerin ulusal ve düzeyinin yükseltilmesi ve bu üzere, BKH ile ilgili cazip günlerde gazete ilanları yerel TV ve medyadaki hedeflerin ulusal ve yerel TV ve materyal sağlanması; başlıca verilmesi = $ görünürlüğünün ve haber medyadaki görünürlüğünün ve TV lerde BKH ile ilgili açık (diğer ilgili giderler, değerinin arttırılmasını haber değerinin arttırılmasını oturumlar ve benzeri programlar ait oldukları başka teşvik amacıyla, özel ve teşvik amacıyla, özel ve konuya düzenlenmesinin teşviki; özel bütçe kalemlerinden konuya odaklanmış bir odaklanmış bir kampanya günlerde (8 Mart, vb.) gazete karşılanacaktır) kampanya başlatılması başlatılması ilanları yoluyla geniş kesimlere ulaşılmasının hedeflenmesi 1.2 Yerel yönetimlerin BKH konusundaki farkındalığının arttırılması ve bunlara yönelik taahhütlerinin (bütçelerinde uygun miktarda kaynak ayırmaları ve stratejik planlarında ve programlarında BKH ile bağlar kurulması dahil) sağlanması. Bu bağlamda, 2008 yılının sonuna kadar, asgari 200 yerel yönetim tarafından BKH nin, kendi karar organlarınca benimsenmesinin hedeflenmesi BKH ne duyarlı tanınmış gazetecilerin ve medyatik kişilerin belirlenmesi ve ilgili kampanyanın duyurulması ve desteklenmesi için kendileriyle temasa geçilmesi Belediye başkanlarının ve yerel meclis üyelerinin BKH konusunda bilgilendirilmesine yönelik olarak, yerel ve ulusal ölçeklerde bir dizi bilgilendirme programı başlatılması ve sürdürülmesi Ortak toplantılar ve alan gezileri düzenlenmesi; mekan ve gereçler, toplantılara ve alan gezilerine ilişkin ulaşım, konaklama ve ikram; promosyon materyali BKH ile ilgili tanıtım/ promosyon filmleri ve spotlar hazırlanması, filmlerin ve spotların hazırlanması için hizmet satın alımı; başlıca etkinliklerin görsel kayıtlarının alınması; yerel ölçekte bilgilendirme programları düzenlenmesi; mekan ve gereçlerin temini, tanıtım ve promosyon materyalinin hazırlanması, ikram ve lojistik giderler Toplantılara ve alan gezilerine ilişkin ulaşım, konaklama ve ikram giderleri = 3.000$ (promosyon materyali ve diğer ilgili giderler, ait oldukları başka bütçe kalemlerinden karşılanacaktır) Film ve spotların hazırlanması = $; basım ve diğer lojistik giderler (8.000$) = $ (yerel programların giderleri, ait oldukları diğer bütçe kalemlerinden karşılanacaktır)

12 Öngörülen Çıktılar Çıktı Hedefleri Belirleyici Faaliyetler Girdiler Girdi Birim-maliyet Maliyet ($) İçişleri Bakanlığı Mahalli İçişleri Bakanlığı Mahalli Genel giderler ve sınırlı İdareler Genel Müdürlüğü nün desteğiyle ve işbirliği içerisinde, yerel yönetimlerin, kendi Meclislerinin alacağı kararla BKH ni benimsemelerinin (bütçelerinde uygun miktarda kaynak ayırmaları ve stratejik İdareler Genel Müdürlüğü nün ilgili Genelgesi ile desteklenecek şekilde, yerel yönetimlerin YG-21 Programı ortaklığına ve bu kapsamda BKH ile ilgili kampanyaya katılıma davet edilmesi. ulaşım giderleri (diğer ilgili giderler, ait oldukları diğer bütçe kalemlerinden karşılanacaktır) planlarında ve programlarında Yerel yönetimlerle sürekli BKH ile bağlar kurulması iletişim içerisinde olunması; dahil) teşvik edilmesi; ilgili kampanya sürecindeki kampanyanın, 2008 yılının sonuna gelişmelerin ve alınan sonuçların kadar, ülkenin her yanından asgari izlenmesi, kentlerdeki ilgili 200 yerel yönetimin BKH ni etkinliklerin teşviki için yüz benimsemesi ve bu konudaki yüze görüşmeler amacıyla kararlılıklarını açıklaması hedefine ziyaretler yönelik olarak, yürütülmesi 1.3 Türkiye YG-21 Programı kapsamında geniş bir çerçevede gelişen katılımcı yapıların ve süreçlerin, kendi bünyelerinde BKH ni bütünleştirmeleri ve içselleştirmeleri 1.4 Kampanyanın, BKH nin Türkiye Büyük Millet Meclisi ve merkezi yönetim kuruluşları tarafından daha çok sahiplenilmesini ve desteklenmesini teşvik edecek şekilde genişletilmesi Ulusal ölçekli kampanyaya paralel olarak, katılımcı mekanizmaların işlemesinde BKH nin önceliklendirilmesi ve bu hedeflerin yerel eylem planlaması süreçleri ile bütünleştirilmesi amacıyla, ilgili kentlerdeki YG-21 ağları tarafından yerel kampanyalar ve bilgilendirme programları başlatılması BKH nin topluluk düzeyinde teşvikine yönelik olarak, YG-21 Evlerinden (ve ayrıca mahalle merkezleri ile kadınlar ve gençlere hizmet veren merkezlerden) etkin olarak yararlanılması BKH ne desteğin arttırılması ve sahiplenilmesi nin sağlanması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne ziyaretler yapılması ve Milletvekilleri ne yönelik özel programlar düzenlenmesi Ulusal ölçekli kampanyaya dayalı olarak, ilgili YG- 21 ağlarınca yerel düzeyde kampanyalar yürütülmesine ilişkin giderler; farklı kentlerde bilgilendirme ve hazırlık toplantıları ve diğer etkinlikler düzenlenmesi; yerel düzeyde promosyon ve tanıtım materyalinin hazırlanması Temel ekipman ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması; işletme ve bakım giderleri; bilgisayar gereçleri ve kırtasiye; ikram ve diğer lojistik giderler (tümü ilgili etkinliklerle sınırlı) Türkiye Büyük Millet Meclisi ne ziyaretler ve Milletvekilleri için farklı bağlamlarda ve yerlerde özel programlar düzenlenmesi; ilgili promosyon ve kampanya materyalinin hazırlanması Genel giderler ve sınırlı ulaşım giderleri = 2.000$; ikram ve lojistik giderler (tüm kentler için ayda yaklaşık 1.500$ x 24 ay) = $ (diğer ilgili giderler, ait oldukları başka bütçe kalemlerinden karşılanacaktır) Sınırlı ekipman ve donanım = $; bilgisayar gereçleri ve kırtasiye = $ = $ Özel programlar için ikram ve lojistik giderler 2.000$; promosyon materyali 3.000$ = 5.000$

13 Öngörülen Çıktılar Çıktı Hedefleri Belirleyici Faaliyetler Girdiler Girdi Birim-maliyet Maliyet ($) BKH nin ve yerel Başbakanlık Devlet Planlama Genel giderler ve sınırlı yönetişimle ilgili hususların, DPT tarafından hazırlanan Kalkınma Planı na ve yıllık programlara (ve ayrıca, ilgili Bakanlıkların ve diğer kamu kuruluşlarının planlarına ve bütçelerine) dahil edilmesinin teşviki Teşkilatı ve ilgili Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları ile sürekli iletişim içerisinde olunması; ilgili girişimlerde bulunulması ve gelişmelerin izlenmesi ulaşım giderleri (diğer ilgili giderler, ait oldukları diğer bütçe kalemlerinden karşılanacaktır) 1.5 BKH nin yerelleştirilmesi ile Türkiye nin Avrupa Birliği ne katılım süreci arasında somut ve karşılıklı birbirini destekleyici bağlar kurulması 1.6 Kampanya sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, bir Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı (2007) ve BKH Kongresi (2008) düzenlenmesi Avrupa Birliği Genel Sekreterliği nin desteğiyle ve işbirliği içerinde, AB ile müzakere sürecinde Türkiye nin resmi belgelerinde BKH ne somut atıflar yapılması ve bağlantılar kurulması yönünde girişimde bulunulması BKH ile ilgili kampanyaya katılan yerel yönetimlerde, AB ile ilgili olarak oluşturulan birim veya merkezler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun teşviki yılında, YG-21 ortakları ve kampanyaya katılan kentler ile diğer ilgili kuruluşları kapsayan YG-21 Yönetişim Ağı nın temsilcilerini bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmalarını, proje kapsamındaki gelişmeleri değerlendirmelerini ve bir sonraki yılın faaliyetlerini gözden geçirmelerini hedefleyen bir Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı düzenlenmesi Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile sürekli iletişim içerisinde olunması; kilit bağlantı noktalarının belirlenmesi; ilgili girişimlerde bulunulması ve gelişmelerin izlenmesi AB ile ilgili birim veya merkezlerin temsilcilerine yönelik olarak en az 4 toplantı düzenlenmesi; mekan ve gereçlerin temini, katılımcıların ulaşım, ikram ve konaklama giderleri, diğer lojistik giderler Mekan ve toplantı gereçlerinin temini, bilgilendirici ve promosyon materyalinin hazırlanması ve basımı; katılımcıların ulaşım, ikram ve konaklama giderleri; diğer lojistik giderler (İlgili giderler, ait oldukları başka bütçe kalemlerinden karşılanacaktır) Ulaşım, ikram ve konaklama ve eğitim materyali giderleri ile diğer lojistik giderler dahil, her toplantı 1.500$ x 4 toplantı = 6.000$ Konaklama ve ikram giderleri (asgari 100 katılımcı x ortalama 80$ kişi/gün x 3 gün = $); ulaşım ve diğer lojistik giderler (6.000$) = $ ,000

14 Öngörülen Çıktılar Çıktı Hedefleri Belirleyici Faaliyetler Girdiler 2. Yerel yönetimlerin ve Kent Konseyleri nin, BKH nin gerçekleştirilmesini izleme ve destekleme konusundaki kapasitelerinin, yerel yönetişim uygulamalarının geliştirilmesi ve içselleştirilmesi yoluyla güçlendirilmesi Girdi Birim-maliyet Maliyet ($) yılında, YG-21 Mekan ve toplantı gereçlerinin Konaklama (kısmi) ve Yönetişim Ağı nın temsilcilerinin yanı sıra, ilgili BM kuruluşları, merkezi yönetim kuruluşları, üniversiteler, STK lar, sendikalar, meslek odaları, özel sektör kuruluşları, vb. kuruluşların temsilcilerinin de katılımının hedeflendiği, geniş ölçekli bir BKH Kongresi düzenlenmesi temini, bilgilendirici ve promosyon materyalinin hazırlanması ve basımı; katılımcıların ulaşım, ikram ve konaklama giderleri (kısmi); diğer lojistik giderler ikram giderleri (asgari 300 katılımcı x ortalama 60$ kişi/gün x 2 gün = $); ulaşım (kısmi) ve diğer lojistik giderler (14.000$) = $ Çıktı 1 Alt-toplamı Yeni Belediye Kanunu nun Kent Konseyleri ile ilgili 76 ncı Maddesi ve buna ilişkin Yönetmelik kapsamında, 2008 yılının sonuna kadar, farklı büyüklüğe, özelliğe ve coğrafi konuma sahip asgari 150 yeni kentte (Kent Konseyi nin şemsiyesi altında yapılanması öngörülen diğer katılımcı mekanizmalar dahil) Kent Konseyleri kurulması yönünde teknik destek ve katkı sağlanması ve bu kentlerin BKH kampanyasına katılımlarının ve desteklerinin sağlanması İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü nün desteğiyle ve işbirliği içerinde, asgari 150 kentte Kent Konseyi kurulmasının teşviki ve desteklenmesi; bu kentlerdeki yerel yönetimlerin, ilgili kampanya kapsamında, BKH ni resmen benimsemelerinin teşviki Kent Konseyleri nin kurulması ile bağlantılı olarak, Kent Konseyleri nin şemsiyesi altında işlemesi öngörülen diğer katılımcı mekanizmaların (Kadın ve Gençlik Meclisleri, Çalışma Grupları, Özel İlgi Grupları, vd.) kurulmasının ve işlemesinin teşviki ve desteklenmesi Asgari 150 yerel eğitim ve bilgilendirme programı düzenlenmesi (hedeflenen 150 kentin her birinde asgari 1 program); mekan ve gereçlerin temini; eğitim materyalinin hazırlanması, katılımcıların ikram ve diğer lojistik giderleri Her kentteki katılımcı mekanizmaların her biri için, bir dizi toplantı düzenlenmesi; mekan ve gereçlerin temini; promosyon materyalinin hazırlanması ve çoğaltılması; diğer lojistik giderler; ilgili yerel paydaşlarla toplantılar; gelişmelerin her kentte izlenmesi Her yerel program (her kent için 200 ün üzerinde katılımcı öngörülmektedir) ilgili ikram ve lojistik giderler dahil, ortalama 300$ x 150 program = $ Her kentteki katılımcı mekanizmaların her biri için en az bir toplantı (150 kent x asgari 3 program) = $; genel giderler = 3.668$ (Toplantı giderlerinin gerçekte daha yüksek olması beklendiğinden, aradaki fark, yerel katkılarla karşılanacaktır)

15 Öngörülen Çıktılar Çıktı Hedefleri Belirleyici Faaliyetler Girdiler Girdi Birim-maliyet Maliyet ($) Yeni kentlerde Kent Mevcut Durum Raporları nın Eylem Planları nın ve Konseyleri nin ve diğer katılımcı mekanizmaların kurulması sonrasında, yerel paydaşların, kendi Yerel Eylem Planları nı, BKH ile somut bağlar kuracak şekilde hazırlamalarının teşviki ve desteklenmesi hazırlanmasını ve belediyelerin Stratejik Planları na girdiler sağlanmasını içerecek şekilde, YG-21 Eylem Planları nın hazırlanması konusunda teknik yardım ve destek sağlanması; ilgili raporların ve belgelerin BKH ile ilgili belgelerin ve raporların basımı (teknik yardım ve destek sağlanmasına ilişkin giderler, ait oldukları başka bütçe kalemlerinden karşılanacaktır) 2.2 YG-21 Programı kapsamında oluşturulan mevcut Kent Konseyleri nin kapasitelerinin, yerel düzeyde etkin olarak BKH ne odaklanacak şekilde geliştirilmesi 2.3 YG-21 Kadın Meclisleri Ulusal İşbirliği Ağı nın, ulusal ve yerel düzeylerde BKH ne ve özellikle 3 üncü Hedefe etkin olarak odaklanılması konusunda bu kadın ağının potansiyelinden yararlanılmasına özel bir önem verilecek şekilde güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi Mevcut Kent Konseyleri ne (ve Kadın ve Gençlik Meclisleri, Çalışma Grupları, Özel İlgi Grupları gibi diğer katılımcı mekanizmalara), yeni mevzuata uyum sağlanması ve BKH ne yerel düzeyde etkin olarak odaklanılmasına yönelik kapasitenin güçlendirilmesi konularında teknik yardım ve destek sağlanması Mevcut Kent Konseyleri ne (ve diğer katılımcı mekanizmalara), YG-21 Eylem Planları nda BKH ile somut bağlar kurulması ve bu planlara dayalı olarak, BKH ile ilgili pilot uygulama projeleri geliştirilmesi konularında teknik yardım ve destek sağlanması Ülkenin dört bir yanındaki YG-21 Kadın Meclisleri nin temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla, (her biri farklı bir coğrafi yörede olacak şekilde) ulusal ölçekli 6 toplantı düzenlenmesi; her toplantının, kadınların BKH nin ele alınması konusundaki kapasitelerinin geliştirmesi ve bu hedeflere yönelik rollerinin arttırılması üzerine odaklanması hazırlanması ve basımı Yerel düzeyde asgari 80 eğitim ve bilgilendirme programı düzenlenmesi (40 kentte asgari 2 program: 80 program); mekan ve gereçlerin temini; eğitim materyalinin hazırlanması, ikram ve diğer lojistik giderler; Belediye Başkanları, Valiler ve yerel paydaşların temsilcileriyle görüşmeler; gelişmelerin her kentte izlenmesi YG-21 Eylem Planları ile BKH nin bütünleştirilmesi ve ilgili eylem planlarına dayalı olarak, BKH ile ilgili pilot uygulama projeleri geliştirilmesi konularında teknik yardım ve destek sağlanması; ilgili belgelerin hazırlanması ve basımı Mekan ve gereçlerin temini, bilgilendirici ve promosyon materyalinin hazırlanması ve basımı; katılımcıların ulaşım, ikram ve konaklama giderleri; eğiticilerin ilgili giderleri; diğer lojistik giderler Her yerel program (her kentten asgari 200 katılımcı beklenmektedir) ikram ve lojistik giderler dahil, ortalama 300$ x 80 program = $ (teknik yardım ve destek sağlanmasına ilişkin giderler, ait oldukları başka bütçe kalemlerinden karşılanacaktır) YG-21 Eylem Planları nın ve BKH ile ilgili belgelerin ve raporların basımı (teknik yardım ve destek sağlanmasına ilişkin giderler, ait oldukları başka bütçe kalemlerinden karşılanacaktır) Her program için, konaklama ve ikram giderleri (asgari 80 katılımcı x her katılımcı için ortalama 30$ kişi/gün x 2 gün = 4.800$); ulaşım giderleri, basım ve diğer lojistik giderler (3.200$) = her program 8,000$ x 6 program = $

16 Öngörülen Çıktılar Çıktı Hedefleri Belirleyici Faaliyetler Girdiler Girdi Birim-maliyet Maliyet ($) YG-21 Kadın Paneller-seminerler ve grup Konaklama ve ikram Meclisleri nin oluşturduğu ağın güçlendirilmesi, ilgili deneyimin paylaşılması ve başta 3 üncü Hedef olmak üzere, BKH ne etkin olarak odaklanılmasına yönelik ortak eylemler geliştirilmesi amacıyla, ülkenin dört bir yanındaki Kadın Meclisleri nin temsilcilerini bir araya getirecek bir YG-21 Kadın Meclisleri Ulusal Dayanışma Festivali düzenlenmesi toplantıları ile sergiler için uygun mekan ve gereçlerin temini, standların kiralanması; filmler ve diğer görsel sunumlar için gereçlerin temini; posterafiş ve diğer basılı promosyon materyalinin hazırlanması; ikram ve diğer lojistik giderler; katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri; davetli konuşmacıların ve katkıda bulunanların ilgili giderleri giderleri (asgari 300 katılımcı x her katılımcı için ortalama 30$ kişi/gün x 3 gün = $); basılı/ görsel ve promosyon materyali, stand kiralama, ulaşım ve diğer lojistik giderler (3.000$) = $ x 2 yıl (Festival giderlerinin gerçekte daha yüksek olması beklendiğinden, aradaki fark, yerel katkılarla 2.4 YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu nun, ulusal ve yerel düzeylerde BKH ne etkin olarak odaklanılması konusunda bu gençlik ağının potansiyelinden yararlanılmasına özel bir önem verilecek şekilde güçlendirilmesi ve pekiştirilmesi YG-21 Ulusal Gençlik Parlamentosu nun şemsiyesi altında, ülkenin dört bir yanındaki YG-21 Gençlik Meclisleri nin temsilcilerini bir araya getirmek amacıyla, (her biri farklı bir coğrafi yörede olacak şekilde) ulusal ölçekli toplam 10 toplantı düzenlenmesi; her toplantının, gençliğin BKH nin ele alınması konusundaki kapasitelerinin geliştirmesi ve bu hedeflere yönelik rollerinin arttırılması üzerine odaklanması Mayıs Atatürk ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile eşzamanlı olarak, Mayıs 2006 da Ankara da, gençliğin BKH ne etkin olarak odaklanmasına yönelik bir eylem planı geliştirilmesinin hedeflendiği bir Gençlik Zirvesi düzenlenmesi Mekan ve gereçlerin temini, bilgilendirici ve promosyon materyalinin hazırlanması ve basımı, katılımcıların ulaşım, ikram ve konaklama giderleri, eğiticilerin ilgili giderleri ve diğer lojistik giderler Mekan ve gereçlerin temini, bilgilendirici ve promosyon materyalinin hazırlanması ve basımı, katılımcıların ulaşım, ikram ve konaklama giderleri ve diğer lojistik giderler karşılanacaktır) Her program için, konaklama ve ikram giderleri (4.000$); gençlerin ulaşım giderleri (kısmi); eğiticilerin ilgili giderleri; basım giderleri ve diğer lojistik giderler (2.000$) = her program 6.000$ x 10 program = $ + 7,000$ x 2 Yaz Okulu için ilave giderler Konaklama ve ikram giderleri (asgari 300 katılımcı x her katılımcı için ortalama 30$ kişi/ gün x 2 gün = $); ulaşım giderleri (kısmi); promosyon materyali ve diğer lojistik giderler (7.000$) = her toplantı için $ x 2 yıl

17 Öngörülen Çıktılar Çıktı Hedefleri Belirleyici Faaliyetler Girdiler 3. BKH nin yerelleştirilmesine yönelik destek, izleme ve değerlendirme mekanizmaları geliştirilmesi Girdi Birim-maliyet Maliyet ($) BKH nin yerelleştirilmesi konusunda, bölgesel ölçekte, Eğiticilerin Eğitimi programları yürütülmesi 2.5 BKH ile ilgili kampanyaya katılan kentlerdeki eğitim-kapasite geliştirme programlarına katkı amacıyla, öncelikli alanlarda, bölgesel ölçekte Eğiticilerin Eğitimi programları yürütülmesi 3.1 Proje kapsamındaki etkinlikleri koordine edecek ve kapasite geliştirme programlarını yürütecek çekirdek kadronun görevlendirilmesi 3.2 BKH ile ilgili bilgilerin, yerel yönetimler ile yerel paydaşlar ve katılımcı mekanizmalar için bir bilgi santrali işlevini görebilecek şekilde derlenmesi ve paylaşımı BKH üzerine odaklanan pilot uygulama projeleri geliştirilmesine yönelik, bölgesel ölçekte, Eğiticilerin Eğitimi programları yürütülmesi Proje kapsamındaki etkinlikleri koordine edecek ve kolaylaştıracak olan, kilit konumdaki uzmanların görevlendirilmesi Proje de belirtilen eğiticilerin eğitimi ve diğer kapasite geliştirme programlarını yürütecek olan uzman ekibin görevlendirilmesi İlgili bilgilerin derlenmesi ve dağıtımı; edinilen derslerin ve en iyi uygulama deneyimlerinin etkin bir şekilde aktarılması ve paylaşılmasını teşvik etmek amacıyla, BKH kampanyasına katılan kentlerdeki iyi ve en iyi uygulamaların belirlenmesi, belgelenmesi ve bunlarla ilgili örnek olayların hazırlanması Asgari 8 bölgesel Eğiticilerin Eğitimi programı düzenlenmesi; mekan ve gereçlerin temini, eğitim materyalinin hazırlanması, ikram ve diğer lojistik giderler; ulaşım ve konaklama giderleri Asgari 3 bölgesel Eğiticilerin Eğitimi programı düzenlenmesi; mekan ve gereçlerin temini, eğitim materyalinin hazırlanması, ikram ve diğer lojistik giderler; ulaşım ve konaklama giderleri Her bölgesel ölçekli program (ikram, konaklama, eğitim materyali ve lojistik giderler dahil) 6.000$ x 8 program = $ Her bölgesel ölçekli program (ikram, konaklama, eğitim materyali ve lojistik giderler dahil) 6.000$ x 3 program = $ Çıktı 2 Alt-toplamı Ulusal Program Koordinatörü UPK (ilgili görev, ücret (UPK), İdari Yardımcı, Mali karşılığı değildir), Yardımcı, Yerel Yönetişim Kolaylaştırıcılar (her kişi Ağı Kolaylaştırıcısı, Kadın aylık 1.250$ x 20 ay = Etkinlikleri Kolaylaştırıcısı, $ x 3 kişi (Yerel Gençlik Etkinlikleri Projeler Kolaylaştırıcısı Kolaylaştırıcısı ve BKH Yerel hariç) = $, İdari ve Projeler Kolaylaştırıcısı Mali Yardımcılar (2 kişi x aylık 1.000$ x 20 ay = Proje de belirtilen eğitim programlarının (bunların izlenme çalışmaları dahil) yürütülmesi için 2 Eğitici Bilgilerin derlenmesi ve dağıtımı; kampanyaya katılan kentlerdeki iyi ve en iyi uygulamalara yönelik örneklerin tanıtıldığı yayınların hazırlanması ve basımı; derleme, editörlük ve tasarım; ilgili uzmanlık giderleri $) Eğitici/uzmanlar (2 kişi x aylık 1.250$ x 20 ay) = $ Kitap türü çok renkli yayınlar; örnek uygulamalarla ilgili broşürler (derleme, gözden geçirme ve tasarım ile çeviri giderleri dahil)

18 Öngörülen Çıktılar Çıktı Hedefleri Belirleyici Faaliyetler Girdiler Girdi Birim-maliyet Maliyet ($) Proje web sitesinin, Web sitesinin yeniden tasarımı Web sitesi tasarımı ilgili bilgilerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde paylaşılmasına ve dağıtımına ve BKH konusundaki bilgi-bilinç düzeyinin arttırılmasına katkıda bulunabilecek şekilde, yeniden tasarlanması ve sürekli olarak güncelleştirilmesi ve işlemesinin sağlanması için uzman bir kuruluştan hizmet satın alınması; tam zamanlı olarak, Yönetişim Ağı Kolaylaştırıcısı nın hizmetlerinden yararlanılması ve işlemesine yönelik giderler (2 yıl için) = 6.650$; Yönetişim Ağı Kolaylaştırıcısı (ilgili giderler, aşağıda Bölüm altında yer almaktadır) 3.3 Yerel düzeyde BKH nin gerçekleştirilmesi yönündeki gelişmelerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ve başarının ölçülmesine yönelik düzenlemeler yapılması BKH ne ilişkin olarak, her kentteki gelişmelerin izlenmesini uygulamaların başarısını ölçmeye ve/ya kentler arasında kıyaslama yapılmasını sağlamaya yönelik kriterler ve performans göstergeleri geliştirilmesi İlgili kriterler ve performans göstergeleri temelinde, BKH ile ilgili kampanyaya katılan kentlerdeki gelişmelerin izlenmesi ve uygulamaların durumunu yansıtan (başarı öykülerinin yanı sıra, zayıf ve eksik yönleri de kapsayan) raporlar hazırlanması Gerekli uzmanlığın temini; raporlama, çoğaltma ve diğer ilgili giderler BKH kampanyasına katılan kentlerdeki gelişmelerin izlenmesi amacıyla, gerekli uzmanlık hizmetlerinin temini; ilgili veri ve bilgilerin derlenmesi; ilgili raporların hazırlanması; editörlük, basım ve diğer ilgili giderler Uzmanlık giderleri 2.000$ x 3 kişi/ay = 6.000$ (çeviri, çoğaltma ve diğer ilgili giderler, ait oldukları başka bütçe kalemlerinden karşılanacaktır) Uzmanlık giderleri 1.500$ x 6 kişi/ay = 9.000$; (diğer ilgili giderler, ait oldukları başka bütçe kalemlerinden karşılanacaktır) Çıktı 3 Alt-toplamı

19 Öngörülen Çıktılar Çıktı Hedefleri Belirleyici Faaliyetler Girdiler 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve bünyesindeki yerel odalar ve borsalar ile bunların üyeleriyle kurumsal ortaklık ve işbirliği içerisinde, Türkiye nin kalkınması ve BKH nin yerelleştirilmesi yoluyla bu hedeflere ulaşılması amacıyla, yerel yönetişimin aktörleri ve özel sektör kuruluşları arasında en iyi uygulama örneği oluşturacak ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki Girdi Birim-maliyet Maliyet ($) 4.1 BKH nin BKH nin Toplantıların ve alan gezilerinin Toplantılara ve alan yerelleştirilmesine yönelik yerelleştirilmesine yönelik en düzenlenmesi; ilgili uygulama gezilerine ilişkin ulaşım, en iyi uygulamalar iyi uygulamalar konusunda projelerinin desteklenmesine konaklama ve ikram konusunda özel sektör ile ortaklıklar geliştirilmesinin yönelik olarak, TOBB ile birlikte giderleri ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki amacıyla, merkezi düzeyde düzenlenecek yuvarlakmasa teşviki amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar toplantıları ve seminerler yoluyla uluslararası ve yerel Birliği (TOBB) ve yerel odaların yerel ve bölgesel düzeylerde düzeylerde potansiyel ve borsaların meclis üyeleri iş dünyasında BKH nin teşvik ortaklar ile işbirliği ile sürdürülebilir bir ortaklık edilmesi amacıyla ortak bir yapılması oluşturulması program geliştirilmesi BKH nin yerelleştirilmesine yönelik en iyi uygulamalar konusunda ortaklıklar geliştirilmesinin teşviki amacıyla, Türkiye deki diğer ilgili ve konuya duyarlı özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapılması Toplantıların ve alan gezilerinin düzenlenmesi; ilgili uygulama projelerinin desteklenmesine yönelik olarak, BKH nin teşviki amacıyla ortak bir program geliştirilmesi Toplantılara ve alan gezilerine ilişkin ulaşım, konaklama ve ikram giderleri (ilgili giderler, yukarıdaki Bölüm içerisinden karşılanacaktır.) 0

20 Öngörülen Çıktılar Çıktı Hedefleri Belirleyici Faaliyetler Girdiler Girdi Birim-maliyet Maliyet ($) Küçük ölçekli uygulama Ortaklık yapılan kuruluşlarla Lojistik giderler; kısa 0 projelerinin desteklenmesi için, istişare ve çalışma toplantıları; dönemli uzmanlık değerlendirme ve seçim sürecinin gerekli uzmanlığın temini; giderleri (ilgili giderler, farklı aşamalarını tanımlayan ve raporlama, çoğaltma ve diğer aşağıdaki Bölüm proje uygulamalarının izlenmesini ilgili giderler içerisinden sağlayacak bir çerçeveyi de içeren karşılanacaktır.) uygulama rehberi hazırlanması. TOBB un oy hakkına sahip bir üye olarak yer alacağı bir proje seçim kurulunun oluşturulması. 4.2 TOBB bünyesindeki yerel odalar ve borsalar ile bunların üyeleri tarafından temsil edilen özel sektörle ortaklıklar yoluyla, belirli BKH ne ulaşılmasında tetikleyici bir etki yapması beklenen ve ilgili yerel yönetimler ve katılımcı mekanizmalarca bu hedeflerin teşviki ve içselleştirilmesine yönelik kararlılığı yansıtan küçük ölçekli uygulama projelerinin desteklenmesi amacıyla, TOBB ile ortaklaşa bir program uygulanması Münhasıran özel sektörden (ya doğrudan odalar veya borsalardan veya bunların üyelerinden) gelen ve YG-21 Kent Konseyleri, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri, Çalışma Grupları ve Özel İlgi Grupları içinde veya bunlarla birlikte, katılım ve ortaklık ilkelerine dayalı olduğunu gösteren ve belirli BKH ne doğrudan yönelen küçük ölçekli uygulama projelerine uygun miktarlarda hibe kaynak sağlanması Küçük ölçekli uygulama projeleri için sağlanacak hibelerin, odalar veya borsaların birbiriyle veya kendi üyeleriyle yürüteceği projelerin desteklenmesi amacıyla, odalar veya borsalar tarafından sunulacak projelere verilmesi. Merkezi proje seçim kurulu tarafından nihai değerlendirme ve seçim yapılmadan önce, proje teklifleri, gözden geçirilmek üzere ilgili YG-21 Kent Konseyi ne sunulacaktır. Seçilen küçük ölçekli projelere, her proje için azami $ hibe kaynak sağlanması; asgari 22 projenin uygulamaya geçirilmesinin hedeflenmesi (desteklenen projelerin sayısının, ilave kaynaklar sağlanması yoluyla artması beklenmektedir)

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı

Mevcut Durum ve Beklentiler. Programı Kamu Yönetiminde Y Reform: Mevcut Durum ve Beklentiler bağlam lamında Türkiye Yerel Gündem G 21 Programı Anayasa daki yerinden y önetim netim ilkesi, yerel öz- y önetim netim ilkesini ya şama geçirmek

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ NİLÜFER KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; Bursa İli Nilüfer İlçesi kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç (13.04.2015 düzenlendi) KONAK KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 (1) Bu Çalışma Yönergesi nin amacı; İzmir İli Konak İlçesi kent yaşamında, kent

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları

2. BÖLÜM Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi Amacı, İlkeleri, Oluşumu ve Organları Sinop Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Çalışma Yönergesi 1. BÖLÜM Amaç Kapsam Amaç: Madde - 1: Sinop Kent Konseyi Gençlik Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma yöntemlerini

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YENİMAHALLE KENT KONSEYİ Sekretarya Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu İç Yönergenin amacı, Kent Konseyi Yürütme Kurulu nca alınan

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ

KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ KEŞAN AVRUPA BİRLİĞİ VE PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMA MERKEZİ (KAPUM) KURULUŞ GEREKÇESİ İlgi: a. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve görevleri hakkında kanun, b. 17 Aralık

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Teknik Destek Projesi

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Teknik Destek Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Teknik Destek Projesi Yerel Düzeyde AB İşleri ve AB Fonlarının Yönetimi için Kapasitenin Güçlendirilmesi Konulu Strateji Belgesi Stratejik Amaç 1: Avrupa

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Başbakanlık; Yurtdışı Türkler ve

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz...

Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Kadın Örgütlerinin Engelli Kadınlarla İlgili Farkındalıklarının Arttırılması Projesi Fark Ettikçe, Birlikte Güçleniyoruz... Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen Kadın Örgütlerinin

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL

Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL Türkiye de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamaya Yönelik Ortamın Desteklenmesi Projesi DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN, YANIMDA OL 1.Durum Analizi Günümüzde insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ülkelerin

Detaylı

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ

KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ KENT YÖNETİMİNE KATILIM DÜNYA ÖRNEKLERİ PROF. DR. HASAN ERTÜRK SKB DANIŞMA KURULU ÜYESİ herturkulu@hotmail.com YÖNETİMDEN YÖNETİŞİME 1970 LER KATILIMCI BELEDİYE HALKIN KATILIMI BİREYSEL ŞİKAYET VE TALEPLER

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı

Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı İÇİNDEKİLER Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Yerel Düzeyde AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Eylem Planı 1. Önsöz 2. Yönetici Özeti 3. Vizyon ve Misyon 4. Stratejik

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması

GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması GIZ UCLG- UCLG MEWA Katı Atık Yönetimi Eğitim Programı Bilgi Notu "Atıklardan Kaynağa - Belediyelerde Entegre Katı Atık Yönetim Çözümleri Planlanması Connective Cities Hakkında 4-6 Temmuz 2017, Kocaeli

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 24 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı 19 Mart 2013 İçişleri

Detaylı

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ

KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ 13.05.2015 KÜRESEL İŞ BAŞINDA EĞİTİM AĞI (GAN) TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VE UYGULAMA PROTOKOLÜ GAN TÜRKİYE Madde 1 Küresel İşbaşında

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri

Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Afetlerde Gönüllü Katılım ve Mahalle Afet Gönüllüleri Bahri SOYYİĞİT Kocaeli Mahalle Afet Gönüllüleri Dernek Başkanı Nisan 2014 İçerik Gönüllü katılım Yerel gönüllü yapılanmalar Mahalle Afet Gönüllüleri

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kırsal Kesimde Kadın Kooperatifleri Uzm.Nimet KALELİ Kırsalda Kadın Hizmetleri Koordinatörü 20 OCAK 2013 Tarımsal üretimi

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI

BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI BĠNYIL KALKINMA HEDEFLERĠ FONU UYGULAMA ESASLARI Eylül 2007 Bilgi ve iletiģim için: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Murat Yücer (Proje Sorumlusu) murat.yucer@undp.org Birlik Mah. 2. Cadde,

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009

2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. 08 Aralık 31 Aralık 2009 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 08 Aralık 31 Aralık 2009 TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi 2009 SUNUŞ TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.01.2006

Detaylı

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ KADININ EKONOMİK KALKINMADAKİ YERİ VE ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ Referans Numarası: TRH3.1.LLLII/P-03/5 PROJE TANITIM BROŞÜRÜ DEĞE RK A T ÖĞRENMEK İÇ GEÇ DEĞİL!!! ÇİN Proje Kısa Tanıtımı Proje Adı

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve ÖZEL SEKTÖR Atila Uras BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı 1 Sürdürülebilir Kalkınma Sürdürülebilir Kalkınma, günümüzün ihtiyaçlarının

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD)

20 AY (24 Mart 2006-30 Kasım 2007) 2.075.000 AVRO 925.000 AVRO Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (ECD) SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SEKTÖREL POLİTİKALARA ENTEGRASYONU PROJESİ KÜNYE İsim Süresi Bütçe Hibe Bütçesi Finansman Faydalanıcı Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu Projesi 20

Detaylı