BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ EĞĠTĠM PLANINA ĠLAVE EDĠLEN TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN KARġILAġTIRMALI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ EĞĠTĠM PLANINA ĠLAVE EDĠLEN TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN KARġILAġTIRMALI TABLOSU"

Transkript

1 KARAR 2: Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve B.30.2.ĠYE /2255 sayılı oluru ile Enstitü Senatosuna sunulan Mühendislik Fakültesi nin tarih ve 5/5 sayılı Fakülte Kurulu Kararı görüģüldü. Değerlendirmeler sonucunda; Enstitümüz Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği lisans programında Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ndan itibaren uygulanmak üzere CENG 388 Web Programm (3-0)3, CENG 433 Scalable Software Development for Internet (3-0)3, CENG 434 Enterprise Application Integration (3-0)3 ve CENG 485 Information Technology Entrepreneurship (3-0)3 derslerinin teknik seçmeli dersler olarak eğitim planına eklenmesine karar verildi. BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ EĞĠTĠM PLANINA ĠLAVE EDĠLEN TEKNĠK SEÇMELĠ DERSLERĠN KARġILAġTIRMALI TABLOSU UYGULANAN (3+0)3 ÖNERİLEN (3+0)3 CENG381 Stokastik Süreçler CENG381 Stokastik Süreçler CENG382 Bilgi Teorisi CENG382 Bilgi Teorisi CENG383 Gerçek-Zamanlı Sistemler CENG383 Gerçek-Zamanlı Sistemler CENG384 MikroiĢlemciler CENG384 MikroiĢlemciler CENG385 Matematiksel Mantık CENG385 Matematiksel Mantık CENG386 Bulanık Mantık Sistemleri CENG386 Bulanık Mantık Sistemleri CENG388 Web Programlama CENG481 Bilgisayar Bilimlerinde Kuramsal YaklaĢımlar CENG481 Bilgisayar Bilimlerinde Kuramsal YaklaĢımlar CENG482 Evrimsel Hesaplama CENG482 Evrimsel Hesaplama CENG483 DavranıĢsal Robot Bilimi CENG483 DavranıĢsal Robot Bilimi CENG484 Veri Madenciliği CENG484 Veri Madenciliği CENG433 İnternet için Ölçeklenebilir Yazılım Geliştirme CENG434 Kurumsal Uygulama Entegrasyonları CENG485 Bilgi Teknolojilerinde Girişimcilik Not: Teknik seçmeli derslere dört yeni ders eklenmiģtir. Bu nedenle karģılaģtırmalı tabloda sadece teknik seçmeli dersler gösterilmiģtir. ÖNERİLEN PROGRAM (Türkçe) 1 st Year

2 Güz Bahar Ders Kod Ders Adı Teorik Uyg. Kredi Önkoşul(lar) MATH145 Bilim ve Müh. için Analiz I PHYS121 Genel Fizik I CENG111 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları CENG113 Programlamaya GiriĢ CENG115 Ayrık Yapılar ENG101 Ġngilizce Okuma ve Yazma Becerileri I Total: 19 Total: 6 Total: 22 MATH146 Bilim ve Müh. için Analiz II PHYS122 Genel Fizik II MATH144 Sonlu Matematik CENG112 Veri Yapıları CENG114 ENG102 Olasılık ve Ġstatistik Ġngilizce Okuma ve Yazma Becerileri II Total: 19 Total: 4 Total: 21 CENG113 Güz Bahar 2 nd Year Course Name Class Hrs Lab Hrs. Credits CENG211 Programlamanın Temelleri CENG113 CENG213 ĠĢlem Teorisi EE271 Devre Analizi MATH255 Diferansiyel Denklemler Teknik Olmayan Seçmeli HIST201 Atatürk Ġlkeleri I 2 0 Kredisiz TURK201 Türk Dili I 2 0 Kredisiz Total: 20 Total: 2 Total: 17 CENG212 Programlama Dilleri Kavramları CENG214 Mantık Tasarımı CENG216 Sayısal Hesaplama EE272 Elektronik Devreler Teknik Olmayan Seçmeli HIST202 Atatürk Ġlkeleri II 2 0 Kredisiz TURK202 Türk Dili II 2 0 Kredisiz Total: 19 Total: 4 Total: 17 Güz 3 rd Year Ders Kod Ders Adı Teorik Uyg. Kredi Önkoşul(lar)

3 CENG311 Bilgisayar Mimarisi CENG214 CENG313 ĠĢletim Sistemleri CENG315 Bilgi Yönetimi Teknik Seçmeli Teknik Olmayan Seçmeli CENG300 Yaz Stajı I Total: 15 Total: 4 Total: 17 Bahar CENG312 Bilgisayar Ağları CENG314 Gömülü Bilgisayar Sistemleri CENG316 Yazılım Mühendisliği Teknik Seçmeli Teknik Olmayan Seçmeli Total: 15 Total: 0 Total: 15 Güz Bahar 4 th Year Course Name Class Hrs Lab Hrs. Credits CENG411 Bilgisayar Mühendisliğinde Profesyonellik CENG415 Lisans Tezi ve Seminer I ECON205 Ekonominin Prensipleri Teknik Seçmeli Alan Dersi CENG400 Yaz Stajı II Total: 14 Total: 0 Total: 14 CENG412 Algoritmaların Analiz ve Tasarımı CENG414 Proje Yönetimi CENG416 Lisans Tezi ve Seminer II Teknik Seçmeli Alan Dersi Total: 12 Total: 4 Total: 14 Bilgisayar Ağları 1. CENG421 Bilgisayar Ağı Programlama 2. CENG422 Bilgisayar Ağı Tasarımı ve Yönetimi Alan Dersleri (3-0)3 Yazılım Mühendisliği 1. CENG431 Yazılım Sistemleri GeliĢtirilmesi 2. CENG432 Kurumsal Uygulama GeliĢtirmenin Temelleri Bilgi Yönetimi 3. CENG435 Ġleri Bilgi Yönetimi 4. CENG436 Dağıtık Bilgi Yönetimi

4 Çoklu-Çekirdek Mimariler ve Paralel Programlama 1. CENG441 Paralel Programlamaya GiriĢ 2. CENG442 Çok Çekirdekli Mimariler ve ĠĢletim Sistemleri Gömülü Sistemler 1. CENG451 Ġleri Sayısal Sistem Tasarımı 2. CENG452 Gömülü Sistemler için Yazılım GeliĢtirilmesi Yapay Zeka 1. CENG461 Yapay Us 2. CENG462 Esnek Hesaplama Güvenlik 1. CENG471 Kriptografi 2. CENG472 Bilgisayar Ağı Güvenliği * Track (Alan) dersleri, bu dersleri açacak Öğretim Üye ve Öğrentim Görevlisi bulunması durumunda açılacaktır. ** Öğrenciler bu listede yer alan ve seçtiği Track (Alan) dışındaki dersleri Technical Elective (Teknik Seçmeli) ders olarak alabilir. Teknik Seçmeli Dersler (3-0)3 CENG381 Stokastik Süreçler CENG382 Bilgi Teorisi CENG383 Gerçek-Zamanlı Sistemler CENG384 MikroiĢlemciler CENG385 Matematiksel Mantık CENG386 Bulanık Mantık Sistemleri CENG388 Web Programlama CENG481 Bilgisayar Bilimlerinde Kuramsal YaklaĢımlar CENG482 Evrimsel Hesaplama CENG483 DavranıĢsal Robot Bilimi CENG484 Veri Madenciliği CENG433 Ġnternet için Ölçeklenebilir Yazılım GeliĢtirme CENG434 Kurumsal Uygulama Entegrasyonları CENG485 Bilgi Teknolojilerinde GiriĢimcilik * Technical Elective (Teknik Seçmeli) dersler, bu dersleri açacak Öğretim Üye ve Öğretim Görevlisi bulunması durumunda açılacaktır. 1 Zorunlu Dersler ÖNERİLEN PROGRAMIN KISA DERS İÇERİKLERİ (Türkçe) 1 st Year Code Course Name Cls Lab Crd Fall CENG111 Bilgisayar Mühendisliği Kavramları Bölüm hakkında ve genel olarak Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili bilgi vermeyi ve tanıtmayı amaçlayan bir oryantasyon eğitimi. Fakültenin tanıtımı ve çeģitli aktiviteler hakkında bilgi verilmesi. Üniversite içindeki ve diğer çevre kuruluģ ve firmalardaki bilgisayar merkezlerinin gezilerek incelenmesi. Temel bilgisayar

5 CENG113 CENG115 terimleri: terminoloji, sistem bileģenleri and iģleyiģi.internet, Internet Servis Yazılımları, WWW, , Windows-Unix-Dos ĠĢletim Sistemleri, Java ile kodlama, Masaüstü Yazılımları. Programlamaya GiriĢ Bilgisayar programlamanın temelleri: sıra, seçim, tekrar, imla, derleme, test etme ve düzeltme, prosedürler, parametreler, dizinler, nesne, yukarıdan aģağı yapılanmıģ tasarım, açılım ve stil. Bilgisayarların kullanılmasıyla büyük çaplı problemlerin çözümüne ilk adım. Algoritmalar ve bunlarla ilgili çeģitli terminolojilerin temelleri. Ayrık Yapılar Kümeler ve Fonksiyonlar, Temeller: Algoritmalar, Tam Sayılar, Matrisler, Ġspat Metotları, Matematiksel Tümevarım, Rekursif Tanımlamalar, ve Algoritmalar, Program Doğruluğu, Saymanın Temelleri, Güvercin Yuvası Prensibi, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar, Rekürans Bağıntısı, Böl-Yönet / Ġçer-DıĢla Bağıntıları, n-li Bağıntılar, Bağıntı Gösterimleri ve Kapanımları, Denklik Bağıntısı, Kısmi Düzenleme, Çizge Terminolojisi, Çizge Gösterimi ve Çizgede EĢbiçim, Bağlantı, Euler ve Hamiltonian Yollar, En Kısa Yol Problemleri, Düzlem Çizge ve Çizge Boyama, Ağaç Gezme, Ağaç Yapıları ve Sıralama, Spann Ağaçlar, Minimum Spann Ağaçlar, Boolean Fonksiyonlar ve Gösterimleri, Minimizasyon, Hesaplama Elementleri, KarmaĢa Sınıfları, P-NP- NP Tam KarmaĢa Sınıfları, Uzay KarmaĢası, Sayı DönüĢümü, Hesapsal Mantık, Maksimum ve Minimum, Kodlama ve ĠnĢa i ng CENG112 Veri Yapıları Veri, veri yapıları ve veri tiplerinin temel kavramları: dizinler, katarlar, doğrusal yapılar, sıralı arama ve sıralama teknikleri, yığınlar, kuyruklar, imleçler, bağlaçlı listeler. M-way arama teknikleri and B-tree ler. CENG114 Prerequisites: CENG113 Olasılık ve Ġstatistik Elementer olasılık teorisi, koģullu olasılık ve bağımsız olaylar, rassal değiģkenler, dağılım fonksiyonları, bileģke ve koģullu dağılımlar, büyük sayılar kanunu, merkezi limit teoremi, parametre tahminlemesi, güven aralıkları, regresyon ve varyans analizini de içeren hipotez testleri, simulasyon.

6 2 nd Year Fall CENG211 Programlamanın Temelleri Nesne temelli programlama yaklaģımı, 3 rd Year metotlar, sınıflar, karmaģıklığı gizleme ve kalıtım; temel algoritmalar, sıralama ve arama, kullanıcı tanımlı sınıflar, kendini çağırma kavramı ile faydaları ve getirdiği problemler, istisna yönetimi, uygulama program arayüzleri kullanımı basit grafik programlama, yazılım tasarım kavramı. CENG213 Prerequisites: CENG113 ĠĢlem Teorisi Soyut automata, ağırlık olarak sonlu durum makineleri; push-down automata; ve Tur makineleri. Formal diller, özellikle içerik-bağımsız diller. Automata ve diller arasındaki iliģkiler. Hesaplanabilirlik ve çözülebilirlik. in g CENG212 CENG214 CENG216 Programlama Dilleri Kavramları Programlama dillerinde imla, mantıksal ve içeriksel yöntemler. Veri saklanması ve kontrolü. Tanımlayıcıların ilintilendirilmesi. Prosedürel tanımlama ve özetleme. Tanımlar, sıralamalar ve eģzamanlı süreçler. Tipler. Formal semantikler. Günümüzde kullanılan programlama dillerinin belli baģlı özellikleri. Mantık Tasarımı Bilgisayar mimarisine giriģ. Sayı sistemleri. Bool Cebiri. Mantık kapıları ve flipfloplar. Kombinasyonel ve sıralı devre tasarımı. Dizgeler, sayaçlar. Bus Transferi. RAM, ROM üniteleri. Komut iģletimi ve devresel kontrol. Sayısal Hesaplama Matris çevrimiyle ilgili sayısal teknikleri içeren uygulamalar ve araģtırmalar, lineer denklem sistemleri ve optimizasyon, sonlu fark ifadeleri, interpolasyon ve yaklaģık değer bulma, sayısal diferansiyel ve integrasyon. Bu yöntemlere iliģkin algoritmalar yardımıyla hız, verimlilik ve uygulanabilirliklerinin incelenmesi. ÇeĢitli nümerik metodların ve kuralların, bilgisayarlardaki programlama dillerinde ve etkin programlama tekniklerinden de yararlanılarak uygulamalarının yapılması

7 Fall CENG311 Bilgisayar Mimarisi Temel bilgisayar organizasyonu ve tasarımı. Komut arama, ayırma ve iģletme. CPU organizasyonu. Devresel ve mikroprogramlı kontrol mimarisi. Aritmetik algoritmalar ve aritmetik iģlemci tasarımı. Girdi-Çıktı düzenlemesi. Bellek düzenlemesi, sanal bellekler, ön bellekler ve bunların yönetimi. Makine dili ve assembly dili. Komut yapıları ve adresleme modları. ÇeĢitli bilgisayar mimarilerinin incelenmesi: Von Neumann, Paralel ve RISC. Performans arttırımı için kullanılan Pipelin ve diğer ileri düzey teknikler. Paralel hesaplamaya, ara bağlantı ağlarına ve çoklu iģlemcilere giriģ CENG313 CENG315 Prerequisites: CENG214 ĠĢletim Sistemleri ĠĢletim sistemlerinin sınıfları ve yapıları. Muhafaza ortamları, bellek yönetimi ve dinamik saklama stratejileri. Düzenleme algoritmaları. I/O ve interrupt yapıları. Koruma ve güvenlik. Kuyruk ve ağ kontrolü modelleri. Sistem yazılımı: Derleyiciler, yükleyiciler, assembler lar, çeviriciler ve programlama ortamları. Mevcut iģletim sistemlerinin incelenmesi ve belli baģlı iģletim sistemi modüllerinin benzerlerinin oluģturulması. Bilgi Yönetimi Bilgi yönetiminin bilgisayar mühendisliği ile ilgisi; veri tabanı yönetim sistemlerine giriģ ve iliģkisel model; normal formlar ve faydaları; veri tabanları yaratma, altında yatan yöntemler, veri tabanı dilleri; bilgi çekimine iliģkin problem; SQL, kullanımı ve gücü; ağlar üzerindeki bilgi sistemleri, özel sistemler ve uygulamalar; özel problemler, eriģim, güvenlik ve tutarlılık; ilgili kanuni ve ahlaki konular CENG312 CENG314 CENG316 Bilgisayar Ağları Bilgisayar ağlarına genel bakıģ: ağ mimarisi ve ISO-OSI modeli. Devre anahtarlama, paket anahtarlama. Ağ topoğrafyası: Bağlantı analizleri, erteleme analizi ve omurga analizi. Fiziksel katman: iletme ve çoklandırma, terminal idaresi, hatalar. Veri bağlantı katmanı ve bağlantı protokolleri. Ağ katmanı: yönlendirme ve tıkanıklık, uydu ve paket radyo ağları, yerel ağlar. Ġletim ve oturum katmanı. Sunum katmanı. Uygulama katmanı. Ethernet, token r ağları, protokoller, bazı ağların ve protokollerinin tanımlanması, ağ planlaması ve idaresi. Gömülü Bilgisayar Sistemleri Gömülü sistemler, gömülü sistemlere özel problemler ve çeģitli konular; bilgisayar mühendisliğindeki rolü; mikrodenetleyiciler, gömülü yazılım; gerçekzamanlı sistemler, planlama ve zamanlama problemleri; test ve performans; güvenilirlik; düģük güçte hesaplama, enerji kaynakları, kaçaklar; tasarım metodolojileri, yazılım geliģtirme ortamları; süreklilik ve güncelleme problemleri; ağa bağlı gömülü sistemler; FPGA tasarımı. Yazılım Mühendisliği Yazılım mühendisliği, yazılım mühendisinin rolü, yazılım ve ilkelerinin değerlendirilmesi, yazılım yaģam döngüsü modelleri, gereksinim analizi, spesisfikasyon, tasarım uygulaması; temel teknikler; bakımın önemi; geliģtirme sürecinin her aģamasında kalite; yeniden kullanılabilirliğin faydası; verifikasyon ve validasyon; ölçütlerin kullanımı, ekip oluģturma, insan-bilgisayar arayüzü.

8 4 th Year Fall CENG411 Bilgisayar Mühendisliğinde Profesyonellik Bilgisayar mühendisliği ile ilgili etik problemlerin incelenmesi ve etik teoriler ıģığında tartıģılması, kanun ve yönetmelik konuları, etik karar verme süreci, mahremiyet ve gizlilik, bilgisayar suçları, profesyonel yaklaģım ve sorumluluklar, sistem güvenliği, bilgisayarların toplum üzerindeki etkileri. CENG415 Lisans Tezi ve Seminer I i ng CENG412 Algoritmaların Analiz ve Tasarımı Yazılımda algoritmaların rolü, Fonksiyonların büyümesi, reküranslar, olasılık tabanlı analiz ve rastgeleleģtirilmiģ algoritmalar, dinamik programlama, aç gözlü algoritmalar, ileri veri yapıları, graf algoritmaları, NP-Bütünlük. CENG414 Proje Yönetimi Ekonomi ve yöneticilikle ilgili kavramları mühendislik öğrencilerine tanıtmak amacıyla düzenlenmiģ bir ders olup para akıģı, faiz oranları, geri ödemeler, arztalep iliģkileri, ürün bedellendirilmesi, vergiler, enflasyon gibi ekonomiyle ilgili; yönetim analizi, iģ yönetimi basamakları, iģ ağı analizi, CPM/PERT ağları aracılığıyla proje yöneticiliği, optimizasyon, doğrusal programlama ve karar analizi gibi iģ dünyası ve yöneticilikle ilgili konuları içerir. Ayrıca bu konulara iliģkin çeģitli yazılımlar kullanılarak uygulamalar gerçekleģtirilir. CENG416 Lisans Tezi ve Seminer II Track Dersleri Computer Networks Code Course Name Cls Lab Crd Fall CENG421 Bilgisayar Ağı Programlama UNIX sistemi: sinyaller, threadler, süreçler arası iletiģim, TCP-UDP/IP protocols, Unix üzerinde soket programlama; Windows soketleri, Java ile ağ programlaması; istemci/sunucu modeli, web tabanlı programlama; RPC; Ağ güvenliği konuları. CENG422 Bilgisayar Ağı Tasarımı ve Yönetimi LAN, WAN, analiz ve tasarımı. LAN standartları, ağların birbirine bağlanması, güncel teknolojiler, LAN tasarım kriterleri ve prosedürleri; WAN tasarımı, ağ servisleri, SNMP Ağ Yönetim Protokolü; tasarım için yardımcı yazılımlar, ağ simülatörleri; ağ güvenliği.

9 Software Engineer Fall CENG431 Yazılım Sistemleri GeliĢtirilmesi Açık kaynak kod ve paylaģılan yazılım kavramları, kalite ve kullanım Ģartları konuları, yazılım tekrar kullanımı, program kütüphaneleri, yazılım bileģenleri, diğer kütüphane ve bileģenlerin oluģturulması, uygulama program arayüzleri, ayrı derlemenin kullanımı, yazılım bileģenleri ve kütüphanelerin kullanımı, büyük yazılım sistemleri geliģtirmenin zorlukları, yazılımların metrikler ve ölçütler kullanılarak değerlendirilmesi, yazılım kriterleri, arayüz tasarım prensipleri, çoklu-ortam konuları, renk, ses, video ve çoklu-ortamlara iliģkin problemler, nesne temelli programlamının ileri konuları, moduler tasarım, saklama ortamları yönetim konuları, paralelleģtirme, istemci-sunucu yaklaģımı, sunucu çeģitleri, orta katmanın rolü, istemci ve sunucu servisleri için gerekli yazılım desteği, genel kullanım gören yazılım araçlarının geliģtirilmesinde kullanılan nesne temelli teknikler, applet ve servlet yapıları, basit tasarım örüntüleri, yazılım yaģam döngüsü ve aģamaları, süreç kavramı, yazılım geliģtirme yaklaģımlarının farkları ve bu farkların sebepleri. CENG432 Kurumsal Uygulama GeliĢtirmenin Temelleri Bu ders kurumsal uygulama geliģtirmeye iliģkin ileri düzey konuları irdelemektedir. Belli baģlı konular; çevik yazılım geliģtirme, çok katmanlı uygulamalar, sunucu programlama, veri iģleme, web programlama, uygulama kurma ve çalıģır hale getirme olarak ifade edilebilir. Information Management Fall CENG435 Ġleri Bilgi Yönetimi Bu ders veri tabanı yönetim sistemleri ve modern veri tabanı uygulamaları açısından ileri düzeyli konuları kapsayacaktır. Belli baģlı konular Ģunlardır; koģut zamanlılık denetim yöntemleri, ilģkisel veri tabanlarında sorgu iģleme ve eniyileme yaklaģımları, indeksleme yöntemleri, parallel ve dağıtık veri tabanları, yeni nesil veri modelleri, veri tabanlarında veri madenciliği, web üzerindeki veri, veri güvenliği. CENG436 Dağıtık Bilgi Yönetimi Bu ders, tasarım, mimari, güvenlik, tutarlılık, sorgu iģleme, sorgu eniyileme, iģlem yönetimi, eģ zamanlılık denetimi ve dayanıklılık gibi baģlıklar altında dağıtık veri tabanları ilkelerini inceler. Teori ve pratiği iç içe geçirmek için her öğrenci bir JDBC uygulaması geliģtirir ve web tabanlı dağıtık veritabanı üzerinde uygular.

10 Multicore Architectures & Parallel Programm Fall CENG441 Paralel Programlamaya GiriĢ Modern çok çekirdekli bilgisayarların daha etkin biçimde kullanılabilmesi için paralel programlama tekniklerine giriģ, Paralelizmin belirlenmesi, paylaģılan verinin adlandırılması, thread senkronizasyonu, iletiģime iliģkin gecikme ve bandwidth, paralel performansın analizi ve geliģtirilmesi, paralel programlama araçları, çeģitli örnekler ve egzersizler. CENG442 Çok Çekirdekli Mimariler ve ĠĢletim Sistemleri Çok çekirdekli mimarilere evrimsel bir yaklaģım, çok çekirdekli mimarilerin iģletim sistemleriyle entegrasyonu, çok çekirdek ve çoklu threadler için iģletim sistemi kernel tasarımı, çoklu thread için iģletim sistemi desteği, kullanıcı düzeyinde threadler, kernel seviyesinde threadler. Örnekler: Solaris threadleri, treadler ve kütüphaneler, tek iģlemcili ve çok iģlemcili platformlarda çoklu threadler için donanım desteği. Embedded Systems Fall CENG451 Ġleri Sayısal Sistem Tasarımı Sonlu durum makinalarının tasarım ve analizi; yüksek seviyeli donanım tanımlama dilleri, VHDL, tasarımda otomatik sentezleme; sayısal tümleģik devre tasarımı ve ileri düzey tasarım konuları; sayısal devrelerin elektriksel özellikleri, senkron ve askenron devreler, bilgisayar aritmetiği, harici devrelere bağlantı için ara yüz tasarımı, sayısal sistemlerin testi; gömülü hesaplama sistemlerinin ASIC ile tasarlanması; tekrar kullanım için tasarım. CENG452 Gömülü Sistemler için Yazılım GeliĢtirilmesi Programlanabilir gömülü sistemlerin tasarımı ve gerçeklenmesi; derleyiciler, planlayıcılar, kod üreteçleri, ve sistem seviyesi tasarım araçları; veri-akıģ ve kontrol modelleri, tekli ve çoklu mikroiģlemci mimarileri için yazılım sentezleme; Senkron/reaktif programlama dilleri ve matematiksel altyapıları; sinyal iģleme, iletiģim ve kontrol algoritmalarının sayısal sinyal iģleme, mikrodenetleyici, FPGA, ASIC ve gerçek-zamanlı iģletim sistemlerinde uygulanması; gerçek-zamanlı çekirdek tasarımı; donanım ve yazılım hatalarını tolere eden yazılım teknikleri. Artificial Intelligence Fall CENG461 Yapay Us Sonuca dayalı programlama; sorun çözme; bilgi gösterme; çıkarsama; mantıksal davranmak; belirsizlik; öğrenme; iletiģim. CENG462 Esnek Hesaplama Yapay sinir ağları; evrimsel algoritmalar; bulanık dizgeler; olasılık; karıģıklık kuramı.

11 Security Fall CENG471 Kriptografi Gizlilik, Doğruluk, Özgünlük denetimi, kriptografi tarihçesi, Bilgi Kuramının temel kavramları, gizlilik sistemleri, tekalfabeli yerine koyma, çok alfabeli yerine koyma, permütasyon, blok Ģifreler, DES-AES simetrik kriptosistemleri, simetrik kriptosistemlerde anahtar yönetimi, birleģtirilmiģ blok Ģifreler, simetrik kriptosistem güvenlik mimarileri, simetrik kriptosistem tasarımı ve doğrulaması. Faktörizasyon tabanlı (RSA), Eliptik Eğri (ECC) asimetrik kriptosistemler, Rastgele sayı ve Asal sayı üreten algoritmalar, asallık testleri, Öz çıkarımı algoritmaları (MD5-SHA0-SHA1-SHA2), PKI Açık anahtar alt yapısı ve iliģkin modeller, IEEE P1363, Fips , x9.62, x9.63, PKCS#6, x509v3 vb standartlar. CENG472 Ağ Güvenliği Hat Ģifreleme, Uçtan-uca Ģifreleme, bilgisayar ağı ve Internet tabanlı saldırılar. Güvenlik duvarları, E-posta güvenliği konuları, Web bağlantılı güvenlik konuları, Sistem çökmesinden geri kurtarım, Stand-alone ile Ağ ĠĢlemlerinin C2 iģlevselliğinin karģılaģtırılması, Hacker lar ve Cracker lar, Bilgisayar ağı saldırıları. 3 Teknik Seçmeli Dersler CENG 381 Stokastik Süreçler (3-0) 3 Olasılık uzayı, rasgele değişkenler, dağılım ve yoğunluk fonksiyonları, rasgele vektörler, rasgele değişkenler dizisi, yakınsama nosyonları, merkezi limit teoremi, büyük sayılar kanunu, stokastik süreçler, durağanlık nosyonları, Poisson süreçleri, Gaussian süreçleri, stokastik süreçlerde dönüşüm, ergodizite, ikinci derece rasgele süreçler, tasvirleme teoremleri, Markov süreçleri, homojen Markov modelleri ve uygulamaları. CENG 382 Bilgi Teorisi (3-0) 3 Bu ders, Shannon un bilgi teorisine ve temel gürültülü ve gürültüsüz ikili kodlama tasarılarına giriş niteliğindedir. Bilgi kavramı, entropi, basit kaynaklar, Markov kaynakları, devamlı kaynaklar, bilgi kanalları, ottalama hata, belirsizlik, dönüşüm, kapasite, bozunumsuz kodlama, Kraft-McMillan teoremi, Shannon-Fano ve Huffmann kodlama tasarıları, hata düzeltici kodlar, doğrusal kodlar, devinimsel kodlar, Veri Sıkıştırma. CENG 383 Gerçek-Zamanlı Sistemler (3-0) 3 Çeşitli etkileşen bileşenler yardımıyla gerçek-zamanlı sistemlerin belirleme ve doğrulama teknikleri. (a) zaman ilişkili davranışların belirli anlamsal programlama dilleriyle ve (b) planlama algoritmalarıyla gerçek zamanlı sistemlerin biçimsel tasarımı. Gerçek-zamanlı işletim sistemleri, gerçek-zamanlı sistemler için tasarlanmış programlama dilleri, reaktif sistemler için tasarlanmış senkron programlama dilleri ve matematiksel altyapısı. Gerçek-zamanlı sistemler için yazılım geliştirme. CENG 384 Mikroişlemciler (3-0) 3 Mikroişlemci ve mikrodenetleyicilerin komponentleri, mikroişlemcileri için donanım ve yazılım komponentleri; mikrodenetleyiciler ; mikrodenetleyiciler ile gömülü sistem tasarımı, bellek arayüzü, analog-sayısal giriş çıkış arayüzleri ve kesme arayüzleri ; assembly ve yüksek seviyeli diller ile programlama, gerçek-zamanlı hesaplama, gerçek-zamanlı işletim sistemleri ; FPGA için tasarlanmış mikrodenetleyicilerin kullanımı; sistem kontrol, geri beslemeli sistemlerin analizi, kontrol ünitesi tasarımı ; veri toplama, sayısal sinyal işlemenin temelleri. CENG 385 Matematiksel Mantık (3-0) 3 Önermeler mantığı: sözdizimi, anlamlar, karar verme yordamları; yüklem mantığı: sözdizimi, anlamlar, tanımlanabilirlik, biçimsel dizge, karmaşıklık, karar verememe; tamamlanmamışlık; ikinci derece mantık; ileri konular: çok-değerli mantık, kipsel mantık, zamansal mantık, bulanık mantık. CENG 386 Bulanık Mantık Sistemleri (3-0) 3 Bulanık küme kuramı, bulanık ilişkiler, bulanık kural tabanı, yaklaşık uslamlama, bulanık denetim, bulanık mantık sistemlerinin tasarımı.

12 CENG 388 Web Programlama (3-0) 3 Web and.net framework, software development with ASP.NET, web services programm, MVC programm. CENG 421 Bilgisayar Ağı Programlama (3-0) 3 UNIX sistemi: sinyaller, threadler, süreçler arası iletişim, TCP-UDP/IP protocols, Unix üzerinde soket programlama; Windows soketleri, Java ile ağ programlaması; istemci/sunucu modeli, web tabanlı programlama; RPC; Ağ güvenliği konuları. CENG 422 Bilgisayar Ağı Tasarımı ve Yönetimi (3-0) 3 LAN, WAN, analiz ve tasarımı. LAN standartları, ağların birbirine bağlanması, güncel teknolojiler, LAN tasarım kriterleri ve prosedürleri; WAN tasarımı, ağ servisleri, SNMP Ağ Yönetim Protokolü; tasarım için yardımcı yazılımlar, ağ simülatörleri; ağ güvenliği. CENG431 Yazılım Sistemleri Geliştirilmesi (3-0) 3 Açık kaynak kod ve paylaşılan yazılım kavramları, kalite ve kullanım şartları konuları, yazılım tekrar kullanımı, program kütüphaneleri, yazılım bileşenleri, diğer kütüphane ve bileşenlerin oluşturulması, uygulama program arayüzleri, ayrı derlemenin kullanımı, yazılım bileşenleri ve kütüphanelerin kullanımı, büyük yazılım sistemleri geliştirmenin zorlukları, yazılımların metrikler ve ölçütler kullanılarak değerlendirilmesi, yazılım kriterleri, arayüz tasarım prensipleri, çoklu-ortam konuları, renk, ses, video ve çoklu-ortamlara ilişkin problemler, nesne temelli programlamının ileri konuları, moduler tasarım, saklama ortamları yönetim konuları, paralelleştirme, istemci-sunucu yaklaşımı, sunucu çeşitleri, orta katmanın rolü, istemci ve sunucu servisleri için gerekli yazılım desteği, genel kullanım gören yazılım araçlarının geliştirilmesinde kullanılan nesne temelli teknikler, applet ve servlet yapıları, basit tasarım örüntüleri, yazılım yaşam döngüsü ve aşamaları, süreç kavramı, yazılım geliştirme yaklaşımlarının farkları ve bu farkların sebepleri. CENG 432 Kurumsal Uygulama Geliştirmenin Temelleri (3-0) 3 Bu ders kurumsal uygulama geliştirmeye ilişkin ileri düzey konuları irdelemektedir. Belli başlı konular; çevik yazılım geliştirme, çok katmanlı uygulamalar, sunucu programlama, veri işleme, web programlama, uygulama kurma ve çalışır hale getirme olarak ifade edilebilir. CENG 433 İnternet için Ölçeklenebilir Yazılım Geliştirme (3-0) 3 Mimari tasarım ve sunucu bileşenleri, performs ölçümleme, gelişmiş önbellek stratejileri, MySQL ile yatay ölçeklenebilirlik ve yoğun yük kaldırma. CENG 434 Kurumsal Uygulama Entegrasyonları (3-0) 3 Bu ders kapsamında kurumsal uygulama entegrasyonlarının çeşitleri, bunların tasarım ve gerçekleştirilme şekilleri ile bu entegrasyonlara ilişkin güvenlik, güvenilirlik ve hataya tolerans gibi kalite parametreleri işlenecektir. CENG435 İleri Bilgi Yönetimi (3-0) 3 Bu ders veri tabanı yönetim sistemleri ve modern veri tabanı uygulamaları açısından ileri düzeyli konuları kapsayacaktır. Belli başlı konular şunlardır; koşut zamanlılık denetim yöntemleri, ilşkisel veri tabanlarında sorgu işleme ve eniyileme yaklaşımları, indeksleme yöntemleri, parallel ve dağıtık veri tabanları, yeni nesil veri modelleri, veri tabanlarında veri madenciliği, web üzerindeki veri, veri güvenliği. CENG 436 Dağıtık Bilgi Yönetimi (3-0) 3 Bu ders, tasarım, mimari, güvenlik, tutarlılık, sorgu işleme, sorgu eniyileme, işlem yönetimi, eş zamanlılık denetimi ve dayanıklılık gibi başlıklar altında dağıtık veri tabanları ilkelerini inceler. Teori ve pratiği iç içe geçirmek için her öğrenci bir JDBC uygulaması geliştirir ve web tabanlı dağıtık veritabanı üzerinde uygular. CENG 441 Paralel Programlamaya Giriş (3-0) 3 Modern çok çekirdekli bilgisayarların daha etkin biçimde kullanılabilmesi için paralel programlama tekniklerine giriş, Paralelizmin belirlenmesi, paylaşılan verinin adlandırılması, thread senkronizasyonu, iletişime ilişkin gecikme ve bandwidth, paralel performansın analizi ve geliştirilmesi, paralel programlama araçları, çeşitli örnekler ve egzersizler.

13 CENG 442 Çok Çekirdekli Mimariler ve İşletim Sistemleri (3-0) 3 Çok çekirdekli mimarilere evrimsel bir yaklaşım, çok çekirdekli mimarilerin işletim sistemleriyle entegrasyonu, çok çekirdek ve çoklu threadler için işletim sistemi kernel tasarımı, çoklu thread için işletim sistemi desteği, kullanıcı düzeyinde threadler, kernel seviyesinde threadler. Örnekler: Solaris threadleri, treadler ve kütüphaneler, tek işlemcili ve çok işlemcili platformlarda çoklu threadler için donanım desteği. CENG 451 İleri Sayısal Sistem Tasarımı (3-0) 3 Sonlu durum makinalarının tasarım ve analizi; yüksek seviyeli donanım tanımlama dilleri, VHDL, tasarımda otomatik sentezleme; sayısal tümleşik devre tasarımı ve ileri düzey tasarım konuları; sayısal devrelerin elektriksel özellikleri, senkron ve askenron devreler, bilgisayar aritmetiği, harici devrelere bağlantı için ara yüz tasarımı, sayısal sistemlerin testi; gömülü hesaplama sistemlerinin ASIC ile tasarlanması; tekrar kullanım için tasarım. CENG 452 Gömülü Sistemler için Yazılım Geliştirilmesi (3-0) 3 Programlanabilir gömülü sistemlerin tasarımı ve gerçeklenmesi; derleyiciler, planlayıcılar, kod üreteçleri, ve sistem seviyesi tasarım araçları; veri-akış ve kontrol modelleri, tekli ve çoklu mikroişlemci mimarileri için yazılım sentezleme; Senkron/reaktif programlama dilleri ve matematiksel altyapıları; sinyal işleme, iletişim ve kontrol algoritmalarının sayısal sinyal işleme, mikrodenetleyici, FPGA, ASIC ve gerçek-zamanlı işletim sistemlerinde uygulanması; gerçek-zamanlı çekirdek tasarımı; donanım ve yazılım hatalarını tolere eden yazılım teknikleri. CENG 461 Yapay Us (3-0) 3 Sonuca dayalı programlama; sorun çözme; bilgi gösterme; çıkarsama; mantıksal davranmak; belirsizlik; öğrenme; iletişim. CENG 462 Esnek Hesaplama (3-0) 3 Yapay sinir ağları; evrimsel algoritmalar; bulanık dizgeler; olasılık; karışıklık kuramı. CENG471 Kriptografi (3-0) 3 Gizlilik, Doğruluk, Özgünlük denetimi, kriptografi tarihçesi, Bilgi Kuramının temel kavramları, gizlilik sistemleri, tekalfabeli yerine koyma, çok alfabeli yerine koyma, permütasyon, blok şifreler, DES-AES simetrik kriptosistemleri, simetrik kriptosistemlerde anahtar yönetimi, birleştirilmiş blok şifreler, simetrik kriptosistem güvenlik mimarileri, simetrik kriptosistem tasarımı ve doğrulaması. Faktörizasyon tabanlı (RSA), Eliptik Eğri (ECC) asimetrik kriptosistemler, Rastgele sayı ve Asal sayı üreten algoritmalar, asallık testleri, Öz çıkarımı algoritmaları (MD5-SHA0-SHA1-SHA2), PKI Açık anahtar alt yapısı ve ilişkin modeller, IEEE P1363, Fips , x9.62, x9.63, PKCS#6, x509v3 vb standartlar. CENG 472 Ağ Güvenliği (3-0) 3 Hat şifreleme, Uçtan-uca şifreleme, bilgisayar ağı ve Internet tabanlı saldırılar. Güvenlik duvarları, E-posta güvenliği konuları, Web bağlantılı güvenlik konuları, Sistem çökmesinden geri kurtarım, Stand-alone ile Ağ İşlemlerinin C2 işlevselliğinin karşılaştırılması, Hacker lar ve Cracker lar, Bilgisayar ağı saldırıları. CENG 481 Bilgisayar Bilimlerinde Kuramsal Yaklaşımlar (3-0) 3 Kuramsal fikirlerin çözüm setlerine dönüştürülmesi, problem çözme teknikleri ve bilgisayar bilimlerindeki uygulamaların matematiksel yaklaşımlarla entegrasyonu, Başlıca kuramlar: Algoritmalar, Karmaşa kuramı, Oyunlar Kuramı, Olasılık Kuramı, Graf Kuramı, Otomata Kuramı, Cebir ve Kriptografi. CENG 482 Evrimsel Hesaplama (3-0) 3 Evrim stratejileri, evrimsel programlama, genetik algoritmalar, genetik programlama, seçilen çeşitli evrimsel hesaplama tekniklerinin incelenmesi. CENG 483 Davranışsal Robot Bilimi (3-0) 3 Mekatronik; yapılar; denetim; yapay us birimleri; bilgisayar görüntü; eşleştirme; tasarlama; yönlendirme; iletişim; iş birlikçilik; robot etikleri; uygulamalar.

14 CENG 484 Veri Madenciliği (3-0) 3 Bilgi keşfi ve veri madenciliği, veri ambarcılığı, veri hazırlama ve veri madenciliği ilkelleri, kavram tanımlama, ilişki kuralları madenciliği, sınıflandırma ve tahminleme, küme analizi, web madenciliği, veri madenciliği uygulamaları. CENG 485 Bilgi Teknolojilerinde Girişimcilik (3-0) 3 Bilgi teknolojilerinde iş idaresinin temellerine ek olarak bu ders hedef belirleme, ekip kurma, bilgi sermayesi, müşteri projeleri ve iş yönetimi için paradigmalar, stratejiler ve yöntemler konularını kapsayacaktır.

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Listesi

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Listesi Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Lisansüstü Ders Listesi D.Kodu Dersin Adı Teori Uyg. Kredi YMT501 Yüksek Lisans Semineri - - - YMT502 Doktora Semineri - - - YMT503 Dağıtık Uygulama Geliştirme ve Tasarımı

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNGİLİZCE ZORUNLU HAZIRLIK SINIFLI DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ 1 HAZIRLIK SINIFI I. Kodu Dersin adı Teorik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri I. DÖNEM AITB1001 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ- I 2 0 0 Osmanlı İmparatorluğu'nun Dağılışı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR KONTROL EĞİTİMİ PROGRAMI 2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ 2007, istanbul BİLGİSAYAR-KONTROL

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

Kredi: (4 / 1 / 0) 4 Önkoşul: CMPE112 Yankoşul: Yok

Kredi: (4 / 1 / 0) 4 Önkoşul: CMPE112 Yankoşul: Yok Course Descriptions I - Turkish: All core courses offered by the department of the program Ders Tanımları I Türkçe: Programı sunan Bölüm tarafından verilen tüm temel dersler Ders Kodu: DERSXXX in ders

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

GENEL BİLGİLER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ MİSYONU

GENEL BİLGİLER BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ MİSYONU 2012-2013 GENEL BİLGİLER 1993 yılında kurulan Bilgisayar Mühendisliği İngilizce Bölümü 30 kişilik bir öğrenci grubundan oluşan ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. 1996 yılında master ve doktora programlarını

Detaylı

CTIS DERSLERİ (2012)

CTIS DERSLERİ (2012) CTIS DERSLERİ (2012) CTIS 151 Programlamaya Giriş Hem tasarım hem de programlama bakış açısıyla programlamaya giriş. Programlama dillerinin söz dizimi ve anlam bilgisi. Programlama stili. Programda çıkabilecek

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL ENF1 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 1.YIL I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİNE GİRİŞ Bilişim sistemlerine genel bakış, kişisel bilgisayar oluşturma, bilgisayar

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR 1. SINIF DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR Matematik-I (4+0) 4: Kümeler, sayılar, mutlak değer fonksiyonları, düzlemde ve uzayda vektörler, matrisler ve determinantlar, lineer denk sistemleri,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 (3-1-3,5) (AKTS: 7 ) Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Lineer Bağımsızlık, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

1. Yarıyıl Ders İçerikleri

1. Yarıyıl Ders İçerikleri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ %30 İNGİLİZCE MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Yrd. Doç. Dr. Boran Şekeroğlu Bölüm Başkanı + Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay Öğetim Üyesi M.Sc Kezban Alpan

Detaylı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL MAT 101-Matematik I 4 /

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik,

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM. 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM 17 Ağustos 2001 tarihinde kurulan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü (HUTEN), başlangıçta Havacılık, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dallarında yüksek

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

İ.T.Ü. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DAL SEÇİMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

İ.T.Ü. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DAL SEÇİMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İ.T.Ü. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DAL SEÇİMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER Bölüm Başkanı Mesajı... 2 Dal (Opsiyon) Seçim Süreci... 3 Dal Sisteminin Tanıtımı... 4 Dal (Opsiyon) Seçim

Detaylı

EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR 1. SINIF Temel Bilişim Teknolojileri (2+0) 2: Word for Windows; Word for Windows programını yüklemek. Şekillendirme, Dökümanın genel görünümü, Baskı, Döküman

Detaylı