Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri. Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP"

Transkript

1 Yazılım Geliştirme Projelerinde Kontrolörlük / Müşavirlik Hizmetleri Y.Müh. Kadriye ÖZBAŞ ÇAĞLAYAN, PMP Y.Müh. Ahmet DİKİCİ, PMP

2 Sunum Planı Organizasyon Yapısı Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Süreçleri Teknik Danışmanlık Örnek Projeler Sonuçlar

3 TÜBİTAK - BİLGEM Organizasyon Yapısı Stratejik Planlama ve Müşteri İlişkileri, İdari İşler, Mali İşler, Diğer Destek Birimleri, Kamu Sertifikasyon Merkezi ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (UEKAE) UEKAE Kuruluş Yılı : 1972 Enstitü Oluş Yılı : 1995 BİLGEM Kuruluş Yılı : 2010 Kapalı Alan : m² Personel Sayısı : Kripto Analiz Merkezi Ürün Gerçekleştirme Bölümü EMC/TEMPEST Test Merkezi (ETTM) Bilişim Sistemleri Güvenliği Bölümü (BSG) Tümdevre Tasarım ve Üretimi Bölümü İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü Bölümü (İLTAREN) Yazılım ve Veri Mühendisliği Bölümü (G222) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ (BTE)

4 TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE / G222 Stratejik Plan - 5 No.lu Hedef:. Kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi sistemlerine yönelik tedarik süreçlerinde ihtiyaç duydukları teknik danışmanlık, test / değerlendirme ve denetleme hizmetlerinde destek sağlamakta ve bu hizmetlere ilişkin kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmaktadır.

5 5 Yazılım Projelerinde Başarı Durumu % 10 Bütçe Takvim Kapsam

6 Yazılım Projelerinde Başarı Durumu Proje - Fil Benzetimi

7 7 Yazılım Projelerinde Başarı Durumu İşin kapsamının ve iş ürünlerinin tanımlı olmaması Başarısızlık Nedenleri (1) (2) Uygulanması gereken süreçlerin (Proje Yönetimi ve İzleme ile diğer süreçler) tanımlı olmaması Yazılım ortaya çıkmadan İdare nin değerlendirme yapamaması (4) (3) Yazılım organizasyonlarının personel ve tecrübe eksikliği

8 Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği disiplini kendine özgü bir takım somut çıktılar üretir. Somut (Teslim Edilebilir) Çıktılar = Ölçülebilir ve Objektif sonuçlar Somut çıktıların her adımda değerlendirilmesi ve geri bildirimler ile nihai ürün şekillenir.

9 Yazılım Mühendisliği Proje Gelişiminin İzlenebilmesi İşlerin görünürlüğü ve izlenebilirliğinin sağlanması için planlama yapılmalı ve plan izlenmelidir. Proje Planı = f (Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, Projeye Özgü Parametreler) Projeye özgü parametreler İşin Büyüklüğü (Adam Ay) Bütçe Zaman Kaynak Kapsam Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü İzlenecek süreçlerin sırası, etkileşimi ve çıktıları

10 Yazılım Mühendisliği I ll know it when I see it! (IKIWISI)

11 11 Yazılım Mühendisliği Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Artırımlı ve yinelemeli yazılım geliştirme yaşam döngüsü Artırımlı Yinelemeli

12 Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Standartları

13 Yazılım Mühendisliği Süreçleri Çevik Yazılım Geliştirme

14 Yazılım Mühendisliği Süreçleri İş Ürünleri - Proje Sonucu İlişkisi İhtiyaç Analizi Teknik Şartname / Müşteri Gereksinimleri Dokümanı Kabul Testleri Gereksinim Analizi Yazılım Gereksinimleri Dokümanı Sistem Testleri Tasarım Yazılım Tasarım Tanımı Entegrasyon Testleri Kodlama Birim Testleri 14

15 Yazılım Mühendisliği Süreçleri Kontrol Edilmeyen Proje Kullanıcının istediği : Analiz sonrasında : Tasarım sonrasında : Kodlama sonrasında :

16 Yazılım Mühendisliği Süreçleri Kontrollerin Gerçekleştirildiği Proje Kullanıcının istediği : Kullanıcının asıl ihtiyacı : Analiz sonrası : Tasarım sonrası : Kodlama sonrası : I ll know it when I see it!

17 Teknik Danışmanlık İhtiyacı İdare, Yazılım Mühendisliği konusunda uzman değildir, Yazılım Mühendisliği çıktılarını değerlendirme noktasında çalışacak uzman desteğine ihtiyaç duymaktadır. Yüklenici organizasyonlar çeşitli süreç iyileştirme modelleri çerçevesinde olgunluk sertifikalarına sahip olsalar bile, İdare nin de yazılım projeleri açısından belirli bir olgunluk seviyesine ulaştırılması gerekmektedir. İdare tarafında olarak sadece kalite kontrol değil, Yüklenici tarafında da kalite güvence faaliyetlerine destek verilmelidir.

18 TÜBİTAK ın Teknik Danışmanlık Yaklaşımı Tecrübeli, uzman ve başarı ile bitmiş projelerde görev almış personelin görevlendirilmesi Çalışmalara sözleşme hazırlık aşamalarından itibaren dahil olunması, (Gerekirse) Proje kapsamının tanımlanmasında görev alınması, Projenin izleyeceği yaşam döngüsünün, süreçlerin ve ara ürünlerin proje başlangıcında tanımlanması, Yüklenici ye süreç ve iş ürünü içeriği / standardı konusunda rehberlik sağlanması, Projenin durumunun objektif bir göz değerlendirilmesi; (öncelikle) İdare ve Yüklenici ye geri bildirim sağlanması.

19 Teknik Danışmanlık Kazanımları İdare nin projenin sağlığı hakkında zamanında ve nesnel temellere dayanan geri bildirim alması, Problemlerin kabulden çok önceki aşamalarda çözümlenmesinin sağlanması ve bu sayede Yüklenici nin yeniden çalışmalarının (rework) azaltılması, Projenin başarı ile bitme olasılığının yükselmesi, Yüklenici nin süreç temelli çalışma pratiğini kazanması ve olgunluk seviyesinin artırılması, Ülke genelinde sektörün olgunluk seviyesinin arttırılmasına katkı sağlanmasıdır.

20 İdare - Kontrolör - Yüklenici İş Birliği İdare Şeffaflık Kontrolör Objektif Değerlendirme Yüklenici Somut Çıktılar

21 Proje 1 - Gerçekleştirilen Faaliyetler G222 Bölümü tarafından Projesi kapsamında İdare adına Teknik Danışman sıfatı ile İdare ve Yüklenici ye Yazılım Mühendisliği süreçlerine ilişkin olarak Kalite Güvence ve Kalite Kontrol hizmetleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda; Yüklenici ve İdare ye eğitimler verilmekte, Yüklenici ye yazılım geliştirme sürecine ilişkin iyileştirme önerileri sunulmakta, Yüklenici nin ürettiği iş çıktıları incelenerek geri bildirimler sunulmakta, Projeye ilişkin riskler, problemler tespit edilmekte ve çözüm önerileri geliştirilerek tavsiyelerde bulunulmakta, İdare ye Proje Değerlendirme Raporları sunulmakta, Yazılım Mühendisliği süreç varlıkları hazırlanmaktadır.

22 Proje 1 - Proje Değerlendirme Raporu Riskler ve Kritik Bağımlılıklar Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yüklenici Süreç Yönetimi Değerlendirmesi Tahminlerden Sapmalar ve Kritik Noktalar Kilometre Taşlarının Durumu Proje Değerlendirme Toplantıları

23 Proje 1 - Yüklenici Süreç Yönetimi Değerlendirmesi Yüklenici aktiviteleri yazılım mühendisliği disiplininde uluslararası alanda kabul görmüş standartlar, modeller ve en iyi pratiklerden faydalanılarak izlenmektedir. Gerek duyulan noktalarda süreç varlıkları projenin ihtiyaçları ile Yüklenici kurumların olgunluk düzeyi ve Proje de izlenen metodoloji dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

24 Proje 1 - İş Ürünü Hazırlama ve Değerlendirme 1. Yüklenici nin ilgili aktivite/iş ürünü için olgunluk seviyesi ve yeteneklerinin belirlenmesi 2. İş ürünü için Yüklenici nin olgunluk seviyesine ve Proje de izlenen metodolojiye göre kılavuz/şablon/kontrol listesinin hazırlanması 3. G222 de uygulanan sürecin anlatılması, bir pratiğin işletildiğini ve fayda sağladığını göstererek Yüklenici nin ve İdare nin ikna edilmesi 4. Hazırlanan kılavuz dokümanın tanıtılması ve geri dönüşlerin alınması 5. Belirlenen şablona göre Yüklenici tarafından iş ürününün hazırlanması 6. İş ürününün gözden geçirme faaliyetlerinin yapılması 7. Gözden geçirme sonuçlarının Yüklenici ve İdare ile paylaşılması ve gerekli adımların tekrarlanması

25 Proje 2 - Projenin Görünür Çıktılarının Tanımlanması Fizibilite Raporu Ön Analiz Raporu CONOPS Dokümanı Şartname İş Tanımı İş Kırınım Ağacı Proje Planı Çalışma ve Teslimat Takvimi Eğitim ve Yaygınlaştırma Planı Değişiklik İsteği Formu Yazılım Tasarım Tanımı Veritabanı Tasarım Tanımı Arayüz Tasarım Tanımı Proje Planı Kod Paketleri Birim Test Planı Birim Test Paketleri Birim Test Sonuçları Kullanıcı Kılavuzları Kurulum Kılavuzları Proje Planı Proje Planı Konfigürasyon Yönetim Planı Kalite Güvence Planı Sürüm Planı Müşteri Gereksinimleri Yazılım Gereksinimleri Arayüz Gereksinimleri Kabul Test Planı Kabul Test Prosedürleri Kabul Test Sonuçları Proje Planı Entegrasyon Test Planı Entegrasyon Test Paketleri Entegrasyon Test Sonuçları Proje Planı Bakım Kılavuzu Sistem Yükleme Kılavuzu Kullanıcı Kılavuzu Sistem Test Planı Sistem Test Prosedürleri Sistem Test Sonuçları Proje Planı

26 Proje 2 - Sözleşme İçin Önerilerin Verilmesi Sözleşme ve ekleri net ve çıktıları tanımlı hale getirilmesinde Teknik Şartname İçeriğinin Netleşmesi Seçilen Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünün Belirlenmesi Onay Mekanizmalarının Tanımlanması Teslimat Takviminin Belirlenmesi Eğitim ve Yaygınlaştırma Planının Belirlenmesi İzlenecek süreçlerin (Proje Yönetimi, Gereksinim Mühendisliği, Tasarım, Kodlama, Test, Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi, Kalite Güvence / Kalite Kontrol) tanımlanmasında Kontrol Noktaları nın tanımlanmasında İş Kırınım Ağacı oluşturulmasında Çalışma Takvimi nin belirlenmesinde çalışılmaktadır.

27 Sonuçlar - Bir Fil Nasıl Yenir?

28 Sorular / Teşekkürler

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME İpek KOSTAK İLERİAK Çevre Mühendisi - Yönetim Danışmanı ÇEVRE Mühendisliği - Yönetim ve Proje Danışmanlığı IPC ÇEVRE MÜH. MÜŞ. ve DAN. HİZM. San. Ve Tic. Ltd. Şti 1570

Detaylı

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI

KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI KADRO - GÖREV ve ROL TANIMLARI 1. KADRO GÖREV TANIMLARI 2. ROL TANIMLARI 1. KADRO - GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI VE İŞ GEREKLERİ TANIMLAR Görevin Adı / Kodu Genel Müdür / GM-0-00 NİTELİK ve BECERİLER Eğitim

Detaylı

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI. Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI DİŞ DOSTU DERNEĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Yayın tarihi: 20.12.2009 YÖNETİM KURULU BAŞKANI Rev. Tarihi: - Rev. No:0 Sayfa No : 2 /16 Bölüm 1 Bölüm No: İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. İÇİNDEKİLER 2. DERNEK TANITIMI

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ SAYIŞTAYIN DENETİM KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ Necip POLAT 1. GİRİŞ Türkiye nin Avrupa Birliği ne (AB) üyelik sürecinde, mevcut durumunu, hedeflerini ve takvimini belirleyen Avrupa Birliği Müktesebatının

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan

ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ. Celal Dolkan ÖZET YAZILIM SÜREÇ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARINDA YETENEK OLGUNLUK MODELİ ENTEGRASYONU KULLANIMININ İNCELENMESİ Celal Dolkan Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgi Teknolojileri Programı Haziran 2009, 29 sayfa Bu

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KARADENĐZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KARADENĐZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI KARADENĐZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTĐTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ĐÇ KONTROL SĐSTEMĐ STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI RAPORU Tel: 0 362 256 05 14 256 05 15 Faks: 0 362 256 05 16

Detaylı

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar 1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar Öğrenme Hedefleri Bu bölümü okuduktan sonra, 1. Proje yönetiminin işlevini, önemini, kapsamını, ilişkilerini açıklayabilirsiniz, 2. Projeleri tanımlama,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ TÜBİTAK 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÖNERİ BAŞVURU FORMU (AGY111-02) HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK AGY111 2 Eylül 2013 İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

İş Tanımı Hazırlama Rehberi

İş Tanımı Hazırlama Rehberi AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri İş Tanımı Hazırlama Rehberi TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

HÜRKUŞ Uçağı Sertifikasyon Yolculuğunda Yazılım ve Alınan 20 Ders

HÜRKUŞ Uçağı Sertifikasyon Yolculuğunda Yazılım ve Alınan 20 Ders HÜRKUŞ Uçağı Sertifikasyon Yolculuğunda Yazılım ve Alınan 20 Ders Tuğba Saraç Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, A.Ş., Uçuşa Elverişlilik ve Sertifikasyon Müdürlüğü, Ankara, Türkiye tsarac@tai.com.tr Özet.

Detaylı

Şubat 2014, Ankara 64

Şubat 2014, Ankara 64 Şubat 2014, Ankara PROGRAM 09.00-09:30 Kayıt 09:30-09:45 2014 MDP Tanıtımı 09:45-10:45 Proje Döngüsü Yönetimi Temel Kavramlar (I) 10:45-11:00 Kahve Arası 11:00-12:00 Proje Döngüsü Yönetimi Temel Kavramlar

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9000 Mayıs 2007 ICS 01.040.03; 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - TEMEL ESASLAR, TERİMLER VE TARİFLER Quality management systems Fundamentals and vocabulary

Detaylı

TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ

TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM DERNEĞĐ TÜRKĐYE BĐLĐŞĐM ERNEĞĐ Kamu-BĐB E-EVLET : KAMU PROJELERĐNĐN VE BT PROJE STANARTLARININ ĐRELENMESĐ VE ĐLĐŞKĐLENĐRĐLMESĐ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 2002 TB Kamu-BĐB KAMU PROJELERĐNĐN VE BT PROJE STANARTLARININ

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1

Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Profesyonel Araştırma ve TÜAD Kuralları Eğitimi (GAB 2014, ISO 20252, ESOMAR) GAB 2014 & ISO 20252 05.06.2014 06.06.2014 1 Eğitim İçeriği GAB & ISO 20252 Nedir Denetim ve Belgelendirme Prosedürü Kapanış

Detaylı

www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net

www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net www.tekim.com.tr www.tekimakademi.net S ağlam yapıların ancak sağlam temeller üzerine inşa edileceğine inanıyoruz. Deneyimlerimizi paylaşmak için çıktığımız yolda, sizlere eğitim programlarımız ve eğitim

Detaylı

A project implemented by. This project is funded for Innovation and Change in Turkey. ITC-ILO and DeLeeuw International

A project implemented by. This project is funded for Innovation and Change in Turkey. ITC-ILO and DeLeeuw International TEBRİKLER!!! Hibe Faydalanıcıları a a için Hibe Projesi Uygulama, İzleme ve Satın Alma Eğitimi 04-08 08 Aralık 2006 11-1515 Aralık 2006 Tanışma Sizi tanıyalım Hoşgeldiniz!!! Proje / İş tecrübeniz / Varsa

Detaylı

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde

21.Yıl. Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde Yönetim Kurulu Raporu Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilkent Cyber Park E Blok 5. Cadde No 6/A 06800 Bilkent-Çankaya Ankara/Türkiye Tel: +90.312.266 35 50 Fax: +90.312.266 35 51 e-mail: info@stm.com.tr

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı