Derleme / Review Endobronşiyal Tedavide Argon Plazma Koagülasyon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derleme / Review Endobronşiyal Tedavide Argon Plazma Koagülasyon"

Transkript

1 ISSN Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır Derleme / Review Endobronşiyal Tedavide Argon Plazma Koagülasyon Argon Plasma Coagulation in Endobronchial Management Nevin Taci Hoca, Ersin Günay, Zafer Aktaş Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Ankara Geliş Tarihi: 9 Ağustos 2009 Kabul Tarihi: 16 Kasım 2009 Özet Son 20 yıldır endoskopik tedavi yöntemlerindeki ilerlemeler, çok çeşitli bronkoskopik tedavi yönteminin gelişmesine yol açmıştır. Seçilmiş vakalarda, bronkoskopik girişimler ile ani ölümler engellenebilmekte ve semptomlarda palyasyon sağlanabilmektedir. Argon plazma koagülasyon (APC), benign veya malign hava yolu lezyonlarının sebep olduğu, santral hava yolu obstrüksiyonu veya hemoptizinin, bronkoskopik tedavisinde kullanılan bir araçtır. Bu yazıda, APC nin prensipleri, kullanım alanları ve komplikasyonları anlatılmıştır. Anahtar sözcükler: akciğer kanseri, argon plazma koagülasyon, girişimsel bronkoskopi Abstract Developments in endoscopic management procedure in the past 20 years have generated multiple types of bronchoscopic treatment modalities. In selected cases, bronchoscopic interventions can prevent sudden deaths and provide palliation of symptoms. Argon plasma coagulation (APC) is a tool for the bronchoscopic management of central airway obstruction or hemoptysis caused by benign or malignant airway lesions. In this paper, we discuss principles, indications and complications of APC. Keywords: argon plasma coagulation, Interventional bronchoscopy, lung cancer. İletişim adresi: Nevin Taci Hoca Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Tel.: ; Faks: ; Argon plazma koagülasyon (APC), uzun zamandır yüzeyel kanamalarda, gastrointestinal sistemin laparoskopik ve cerrahi operasyonlarında hemostaz sağlamak amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Gastrointestinal endoskopide kullanılmaya, 1990 lı yılların başlarında polipektomi sonrasında başarılı bir şekilde hemostaz sağlanması ile başlanmıştır. [1] Kulak-burun-boğaz kliniklerinde tonsillektomi operasyonlarında, tekrarlayan respiratuar papillomatozis tedavisinde ve dermatoloji kliniklerinde cilde uygulanan cerrahi girişimlerde APC kullanılmaktadır. [2-4] Endoskopik işlemlerde kullanılmaya başlanmasından sonraki beş yıl içerisinde, ilk kez endobronşiyal tedavide kullanıma girmiştir. [5,6] Benign veya malign hastalıklar, hava yolunda darlık yaparak; dispne, öksürük, pnömoni veya hemoptizi gelişmesine sebep olabilir. Bu lezyonların tedavisinde, rijit veya fleksibl bronkoskopi kullanılarak uygulanan çok sayıda endobronşiyal yöntem oluşturulmuştur. Mekanik debridman, neodymium:yttrium-aliminyumgarnet (Nd:YAG) lazer fotorezeksiyon, kriyoterapi, elektrokoter, APC, fotodinamik tedavi (PDT) ve brakiterapi hava yolu açıklığının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. [7-9] Bu yöntemlerin bazı konularda birbirine göre avantajları ve dezavantajları vardır (Tablo 1). Bu nedenle bronkoskopistin imkânlarına, tecrübelerine, hastanın kliniğine ve lezyonun durumuna göre endobronşiyal tedavi esnasında kombine edilerek kullanılabilirler. [9] Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 Tablo 1 Günümüzde kullanılan girişimsel bronkoskopik yöntemlerin karşılaştırması Yöntem Etki mekanizması Avantajları Dezavantajları Hava yolu açıklığının sağlanmasında başarı oranı Elektrokoter Elektriksel akım ile oluşturulan Ucuz Temas modunda sık sık prob %88-89 termal enerji ile dokunun yüzeyel Güvenilir, temizliği gerektirir olarak koagülasyonu ve yıkımı Genel anestezi ile uygulanabilir Zengin enstrüman çeşitliliği Argon Plazma Argon gazı ve elektriksel akım Derin doku hasarının olmaması Derinlemesine doku %91 Koagülasyonu arasındaki ilişkiden kaynaklanan nedeniyle güvenilir koagülasyonunda etkisiz termal enerji sayesinde dokunun yüzeyel olarak koagülasyonu ve yıkımı Nd-YAG lazer Lazer ışığı ile oluşturulan ısı enerjisi Akut hava yolu açıklığı sağlar Pahalı %83-93 yardımı ile doku koagülasyonu Kaliteli koagülasyon Hantal kurulum ve buharlaşması Derin penetrasyon nedeniyle artmış perforasyon riski Kriyoterapi Son derece düşük ısılarla (-89.5 C) Yabancı cisim çıkarılması Hava yolu tıkanıklığında akut %77-79 dondurma ve eritme siklusları ile Mukus tıkaçları ve pıhtı açıklık sağlamada yetersiz* dokunun harabiyeti (geç etki) temizlenmesinde etkili bir yöntem Ardışık bronkoskopi işlemleri gerektirmektedir. Fotodinamik tedavi Non-termal lazer ile iki aşamalı işlem; Rölatif uzun etki süresi sağlar Pahalı %46-67 (PDT) birincisi; foto-duyarlaştırıcı Ardışık bronkoskopi işlemleri enjeksiyonu (iv), ikincisi aydınlatma gerektirir yoluyla önceden duyarlılaştırılan 6 haftayı bulan fotosensitif cilt tümör hücrelerinin yıkımı (geç etki) reaksiyonu (güneş yanığı) Endobronşiyal Hava yoluna radyoterapinin direkt Uzun etki süresi Yüksek komplikasyon insidansı %78-85 Brakiterapi uygulanması sonucunda derin Eksternal radyasyon ile sinerjik (özellikle kanama) doku yıkımı (geç etki) etki oluşturur * Kriyo-rekanalizasyon probu kullanıldığında akut, hızlı hava yolu açılması sağlanabilmektedir [20] APC Cihazı ve Çalışma Prensipleri APC dokuya temas etmeden kullanılan bir elektrocerrahi yöntemidir. [8-11] Cihazın bölümleri; monopolar elektrokoter jeneratörü, APC ünitesi, argon gazı içeren tüp, topraklama plağı, tetiklemeyi sağlayan ayak pedalı ve bronkoskop çalışma kanalından girecek şekilde tasarlanmış kateterden (fleksibl/rijid) oluşur (Resim 1). Ayak pedalı ile tetikleme yapıldığında, argon gazı yüksek frekanslı elektrota sahip olan kateterin ucuna doğru gider. [7,10-12] Argon gazı, yüksek voltajlı elektriksel alan oluştuğunda iyonize hale dönüşür. Bir gaz iyonize olup, elektronlarını iletebilir hale geldiğinde, plazma adını alır. Böylece argon gazı, plazma halini alıp, kateterin içindeki elektrotta oluşan elektrik akımını, hedef dokuya iletir. Argon plazma, elektrot ile hedef doku arasında bir ark oluşturur ve doku ile kateter arasında temassız elektriksel akıma neden olur. Bu işlem ile ısı enerjisi oluşur. Isı, hücre içi ve hücre dışı sıvıyı buharlaştırır ve proteinleri denatüre eder. Bu sayede, koagülasyon yapıcı ve doku yıkımına neden olacak etki sağlanmış olur. [7,10,11] Akımın üretilmesi için kapalı devreye gereksinim duyulur. APC kateteri, dokudan 1 cm uzakta olsa bile, akım oluşturulabilir. Eğer bu uzaklık aşılırsa, kateter doku yüzeyinden çok uzakta demektir ve açık devre oluşmuştur, bu nedenle akım üretilemez. [11] APC kateteri uygun şekilde yönlendirilirse, üretilen akım iletken yüzeye geçer, daha az dirençli yüzeyden, geniş yüzey alanına dağılır (Şekil 1). [10,11] Etkilenen dokunun hacmi ve derinliği; uygulanan voltaja, uygulama süre- Resim 1 Argon plazma koagülasyon cihazı. Argon plasma coagulation in endobronchial management N. T. Hoca et al. 33

3 Şekil 1 Argon plazma koagülasyon uygulaması esnasında argon gazının dokularda meydana getirdiği etki (5 mm den daha az derinlikteki bir yüzey alanını kaplamaktadır). [A: Buharlaşma-kurumanın oluştuğu doku alanı, B: Koagülasyon, C: Canlılığını yitirmiş doku alanı]. sine, dokunun yoğunluğuna ve nemine bağlıdır. Güç 40 ile 120 watt ve uygulama süresi 2 saniye olduğunda, penetrasyon derinliği <5 mm kadardır. [11] Uygulama Tekniği APC fleksibl bronkoskop ile kullanılabilir. İşlem sırasında standart bronkoskopik teknik ve monitörizasyon ile derin sedasyon ve lokal anestezi prosedürü uygulanır. Fleksibl bronkoskop ile endobronşiyal lezyonun destrüksiyonu ve hemoptizi kontrolünde, daha iyi hava yolu açıklığı sağlamak için, endotrakeal tüp kullanılabilir. Rijid bronkoskopi kullanılacaksa, genel anestezi tercih edilmelidir. [7] İşleme başlamadan önce hastanın koluna veya bacağına topraklama plağı takılmalıdır. Bu yolla elektrik akımı vücudu terk ederek toprağa geçer. İşlem sırasında hastaya verilecek oksijenin minimum seviyede olması gerekmektedir. Hastanın inspire ettiği havadaki oksijen fraksiyonu (FiO 2 ) %40 ın altında tutulmalı ya da APC tetiklemeleri sırasında oksijen seviyesi düşürülmelidir. Güç ayarları W, argon akım hızı L/dk arasında ayarlanmalıdır. Fleksibl kateterler 1.5 veya 2.3 mm çapında ve 220 cm uzunluğundadır ve bronkoskopun işlem kanalından geçirilerek kullanılır. Genellikle güç ince kateterlerde 40 W, kalın kateterlerde W düzeyinde tutulmaktadır. Elektrik akımını karşıya, yana ya da çepeçevre verecek şekilde tasarlanmış farklı kateterler mevcuttur. Kateterin ucu bronkoskoptan çıktıktan sonra, yanık oluşumunu önlemek için bronkoskoptan cm uzakta tutulmalıdır. Ayrıca kateter ucu ile hedef doku arasındaki mesafe 1 cm den az olmalı, ancak temas ettirilmemelidir. [7,10,11] Argon plazma, hedef dokuya 1-3 saniye süreyle, kesik kesik ateşleme yapılacak şekilde uygulanmalıdır. İşlem sırasında ortaya çıkacak dumanı almak ve ortamı kuru tutmak için aspirasyon çalıştırılmalıdır. Doku debulkingi yapılırken, oluşan debris ve skar dokusu forseps, aspirasyon ve/veya kriyoprobunun kriyoadheziv etkisi yardımıyla uzaklaştırılmalı ve taze dokuya APC uygulanmalıdır. İşlem tümör dokusu başarılı bir şekilde çıkarılana kadar tekrarlanmalıdır. [10,11] APC de homojen bir akım üretilmesi nedeniyle, doku üzerindeki etkisi daha tekdüzedir ve etkinliği tahmin edilebilir düzeylerde kalır. Lazer ile elektrokoterden daha az doku karbonizasyonu ve dumanı oluşturması nedeniyle bronkoskopiste daha iyi bir görüş alanı sağlar. [11] Koagülatif etkinin dokuda homojen dağılması nedeniyle hemostaz sağlamada oldukça etkilidir ve hava yolu perforasyon riski minimaldir. [7,11] Gücün ve uygulama zamanının artırılması, daha derin akım penetrasyonuna ve doku hasarına yol açabilir. [11,13] Endikasyonlar ve Kontrendikasyonlar APC ve elektrokoter endikasyonları benzerdir (Tablo 2). [7] APC uygulamasının başarılı olabilmesi için hasta seçimi önemli bir faktördür. Hemoptizili hastalarda APC nin etkili olabilmesi için kanama yerinin görülmesi ve bronkoskopun bu alana ulaşabilmesi gerekmektedir. [8,11] Hava yolunu tıkayan, dispne, öksürük veya pnömoniye sebep olan endobronşiyal lezyonlar en sık endikasyondur. [7,14] En uygun lezyon; polipoid, endobronşiyal kısmı daha fazla olan ve distal lümenin görüldüğü veya açık olduğu bilinen lezyonlardır. [7,10,11] Bu lezyonlara uygulanan işlem, trakea ve ana bronşiyal sisteme lokalize, kısa uzunlukta lezyon varlığında ve akciğerin lezyon distalinde kalan kısmının hâlâ fonksiyonel olduğu durumlarda başarılı sonuçlar verir. [11] Hava yollarının altı haftadan uzun süren obstrüksiyonlarında, düzelmeyen bir atelektazi veya bronşektazi gelişebileceği, bu durumda uygulanan endobronşiyal tedavinin çok da başarılı olamayacağı dikkate alınmalıdır. [15] Nd-YAG lazer, APC ve elektrokoter endobronşiyal lezyon- Tablo 2 Endobronşiyal hava yolu hastalıklarında APC endikasyonları Malign tümörleri Benign tümörler Darlıklar Diğer Primer akciğer kanseri Endobronşiyal metastazlar Tipik karsinoid tümör Papillom, fibrom, lipom, hamartokondrom Anastozom (akciğer nakli, rezeksiyon cerrahisi) Postentübasyon Trakeotomi, trakeostomi Granülomatöz hastalıklar (Tüberküloz, sarkoidoz Wegener granülomatozis) İnhalasyon yaralanması Radyasyon tedavisi Granülasyon dokusu Kanama (endobronşiyal lezyona bağlı oluşan) Amiloidoz 34 Endobronşiyal tedavide argon plazma koagülasyon N. T. Hoca ve ark.

4 (A) (B) (C) (D) (E) (F) Resim 2 Argon plazma koagülasyonu (APC) uyguladığımız iki olgunun sırasıyla APC öncesi, işlem sırasındaki ve işlem sonundaki bronkoskopik görüntüleri. Ana karina üzerinde endobronşiyal lezyonu olan olgu (A, B, C), endotrakeal lezyonu olan olgu (D, E, F). Argon plasma coagulation in endobronchial management N. T. Hoca et al. 35

5 ların destrüksiyonunda birbirleriyle benzer etkinlik gösterirken, APC hemostaz sağlamada bu yöntemlere göre daha üstündür. [5,9,11,16] APC, lazer gibi yöntemler ile ulaşılamayan kıvrım ve köşelerde yer alan lezyonlarda ve havayollarından keskin açı ile ayrılan üst lobların apikal ve posterior segmentleri ile alt lobun apikal segmentlerinin tedavisi için uygun bir yöntemdir. [7,17] Bizim merkezimizde, malign endobronşiyal obstrüksiyon nedeniyle APC uyguladığımız iki olgunun tedavi öncesi, işlem esnasında ve sonrasındaki bronkoskopik görüntüleri Resim 2 de izlenmektedir. Genellikle malignitelerde, bu lokal palyatif tedavi işlemi, hayat kalitesini artırmak amacıyla uygulanır. [10,11] Reichle ve ark. 364 (284 erkek, 80 kadın) endobronşiyal lezyonu olan hastaya, toplam 482 seans APC uygulamışlar. Malign hava yolu obstrüksiyonu nedeniyle 186 hastada (%51) uygulanmış ve %67 oranında tam veya parsiyel rekanalizasyon sağlanmış. Santral hava yollarındaki kanama nedeniyle 119 hastada (%33) uygulanmış ve %99.1 oranında hemostaz sağlanmış. Granülasyon dokusu ile tıkanan stentlerin açılmasında 34 hastada başarıyla kullanılmış. Kalan 25 hastada ise benign endobronşiyal tümör, skar dokusuna bağlı stenoz gibi nedenlerle uygulanmış. Endobronşiyal tümör destrüksiyonunda ve hemostaz sağlanmasında etkili ve güvenli bir yöntem olduğu belirtilmiştir. [5] Morice ve ark. 60 hastaya; 31 ine hemoptizi, 14 üne semptomatik endobronşiyal hava yolu obstrüksiyonu ve kalan 25 hastaya hem obstrüksiyon hem de hemoptizi nedeniyle toplam 70 seans APC uygulamışlar. Dört işlem dışındaki tüm işlemlerde endotrakeal entübasyon yapılmadan bilinç sedasyonu ile işlem gerçekleştirilmiş. APC sonrası, tüm hastalarda kanamanın hızla kontrol altına alındığı ve ortalama 97 ± 92 günlük takip süresi boyunca tedavi edilen bölgeden bir daha kanamanın olmadığı vurgulanmış. Ancak üç olguda, farklı bir endobronşiyal alandan, yeniden kanama olduğu ve APC uygulandığı, fakat bunlardan birinin yine işlem sonrası bronşiyal arter embolizasyonuna ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Endoluminal hava yolu obstüksiyonu olan olgularda, işlem öncesi lümendeki darlık oranı %76 ± 24.9 iken, işlem sonrası darlığın %18.4 ± 22.1 düzeyine gerilediği ve bir hasta hariç tüm hastalarda semptomların hızla düzeldiği raporlanmıştır. Semptomları gerilemeyen hastaya mekanik ventilasyon uygulandığı, ancak nötropenik sepsis ve altta yatan pnömoni nedeniyle, 48 saat içinde kaybedildiği belirtilmiştir. [16] Benzer şekilde, Crosta ve ark. 47 malign hastaya, trakeobronşiyal sistemde obstrüksiyon ve/veya tekrarlayan kanamaya neden olan lezyonların palyasyonu amacıyla APC uygulamışlardır. Hastaların %91.5 inde (43/47) hızla hava yolu açıklığı ve hemostaz sağlandığı ve tedaviye bağlı önemli bir komplikasyon görülmediği bildirilmiştir. [18] Benign poliplerin endobronşiyal alandan temizlenmesi ve malign hastalıklarda palyatif tedavideki rolüne ek olarak, APC endobronşiyal stent etrafında oluşan granülasyon dokusunu debride etmek amacıyla da kullanılabilir ve lazer tedavisi ile benzer etkinlik gösterir ancak, lazer tedavisine göre daha ucuz ve öğrenilmesi daha kolay bir yöntemdir. [5,19,20] Kriyoterapi de benzer başarı hızına sahiptir ancak, erken doku temizlenmesi ve hemostaz etkisinin düşük olması ve daha sonra tekrar işleme ihtiyaç olması nedeniyle dezavantajlıdır. Bu nedenlerden dolayı acil durumlarda, kriyorekanalizasyon işlemi dışında, kriyoterapi sınırlı role sahiptir. [20] Keller ve ark. solid organ nakli yapılan, endobronşiyal lezyonları olan beş olguya APC uygulamışlar. Kalp nakli yapılan bir olguya, bronşiyal arter embolizasyonuna refrakter olan, tekrarlayan masif hemoptizi nedeniyle APC uygulanmış. İki olguya akciğer transplantasyonu sonrası gelişen anastomoz yerindeki striktür nedeniyle stent takılmış, daha sonra stentin granülasyon dokusu ile tıkanması üzerine, APC ile granülasyon dokusu temizlenmiş. Böbrek nakli yapılan bir olguda, pulmoner zigomikozise bağlı sol ana bronşta obstrüksiyon meydana gelmiş. Stent takılmış, ancak granülasyon dokusu oluşması üzerine APC ile darlık açılmış. Beşinci olguda ise böbrek nakli sonrası subglottik ve trakeal papillomatozis gelişmiş ve APC ile başarılı bir şekilde tedavi edildiği bildirilmiştir. [19] Postentübasyon trakeal stenozu olan ve cerrahiyi reddeden veya inoperabl olan hastalarda, APC ile stenozun başarıyla açılabildiğine dair olgu sunumları mevcuttur. [21] APC nin yabancı cisim, mukus plağı veya kan pıhtısının çıkarılmasında kullanımı yoktur. Bu durumlarda kryoterapi kullanımı tercih edilebilir. Ancak, Jabbardarjani ve ark. nın bildirdiği 7 yaşındaki olguda, çeşitli bronkoskopik forsepsler kullanılarak yabancı cisim yerinden çıkarılamamış. APC uygulaması ile yabancı cisim etrafında oluşan granülasyon dokusunun debride edilerek, kolaylıkla bulunduğu yerden çıkarıldığı bildirilmiştir. Böylece, APC nin, yabancı cismin bronkoskopik olarak çıkarılmasında, yardımcı bir araç olarak kullanılabileceği vurgulanmıştır. [22] Erken evre akciğer kanserinin küratif tedavisinde APC kullanımı ile ilgili deneyimler kısıtlıdır. Ancak radyolojik olarak okült akciğer kanseri olan (göğüs radyografisinde kanser izlenmeyen) hastalarda, APC ile intraluminal bronşiyal tedavi uygulamasının daha sınırlı rezeksiyon yapılmasına olanak sağladığı rapor edilmiştir. [23,24] Hava yollarının pür dıştan bası nedeniyle daraldığı durumlarda APC kontrendikedir. İntramural tümör büyümesine bağlı darlıkların tedavisinde brakiterapi, ekstrensek bası veya hava yolu duvarının destrüksiyonu durumunda hava yoluna stent yerleştirilmesi tercih edilebilir. [7] Aritmi nedeniyle pace-maker veya internal defibrilatör kullanan hastalarda, APC uygulaması, elektriksel engel oluşturacağı için kalp pillerinin ayarlarını bozabilir. Bu nedenle APC uygulaması bu hastalarda kontrendikedir. Ancak düşük frekansla çalışan pace-makerlarda risk daha azdır. Yine de APC uygulanması gereken, pace-maker kullanan hastalara, mutlaka kardiyoloji bölümüne danışılarak işlem planlanmalı ve işlem sırasında düşük voltaj kullanılması tercih edilmelidir. [11,25] Silikon veya kaplı metalik stentli hastalarda, stent içinde uygulanan 36 Endobronşiyal tedavide argon plazma koagülasyon N. T. Hoca ve ark.

6 APC, stentin yanmasına neden olabileceğinden kullanılmamalıdır. Kaplı olmayan metalik stentlerde ise elektrik akımı metalin ısınmasına ve dolayısıyla bronş duvarında hasara neden olacağından dikkatli olunmalıdır. [25] Komplikasyonlar Hava yolu perforasyonuna bağlı pnömomediastinum, cilt altı amfizem, pnömotoraks, hava yolunda oluşan yanma, stenoz ve bronkoskop yanmasını içeren komplikasyonlar rapor edilmiştir. Ancak bu komplikasyonların görülme oranının tecrübeli bronkoskopistler tarafından uygulandığında %1 in altında olduğu bildirilmiştir. [5,7] Tümör çıkarılması esnasında en sık görülen komplikasyon hafif düzeyde kanamadır. Masif kanama çok nadir görülür, literatürde rapor edilmiş masif kanamaya bağlı ölüm mevcut değildir. [7,16] Nonmetalik stentlerin alev alması, elektrik şoku ve gaz embolisi olabilecek diğer nadir komplikasyonlardır. İnspire edilen havadaki oksijenin sınırlanması, güç ayarının 80 W altına ayarlanması ve uygulama süresinin <5 saniye ile sınırlanması ile hava yolunda yanma ve perforasyon riskleri azaltılmış olmaktadır. Hastaya topraklama plağının takılması ve işlem sırasında kateter ucunun, bronkoskoptan en az cm uzak tutulması elektrik şok ve yangın ihtimalini azaltmaktadır. [11] APC sonrası sistemik gaz embolisi daha çok laparoskopik hepatik cerrahi işlemleri sırasında bildirilmiştir. APC ye bağlı gaz embolisi insidansı bilinmemektedir. Reddy ve ark. yılda kez APC uygulanan bir merkezde, üç yılda gördükleri, APC nin endobronşiyal uygulanmasına bağlı, yaşamı tehdit eden, sistemik gaz embolisi gelişen, üç olguluk bir seri yayınlamışlardır. Operasyon sırasında elektrokardiyografide özellikle inferior derivasyonlarda değişiklik ve hastanın hemodinamisinin bozulması ile gaz embolisinden kuşkulanmak ve transözofageal ekokardiyografi ile tanıyı doğrulamak önemlidir. Teorik olarak sistemik gaz embolisinin olası mekanizması; doku koagülasyonu sırasında oluşan bronkovasküler fistül nedeniyle, argon gazının basınç altında kateterin dışına ilerleyerek, harabiyete uğramış mukozal membrandan mikrovasküler dolaşıma girmesine bağlı olabilir. Hayvan deneylerinde, gaz embolisi gelişmesini önleyecek, güvenli gaz akım hızı gösterilememiş olsa da; argon gaz akım hızının mümkün olan en düşük düzeyde tutulması önerilmektedir. [26] Sonuç Daha çok gastrointestinal girişimlerde tercih edilen bir yöntem olan APC, girişimsel bronkoskopik işlemlere ilginin artmasıyla, son yıllarda göğüs hastalıkları pratiklerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. APC, santral hava yolu obstrüksiyonlarına yol açan endobronşiyal tümör ablasyonu ve hemostaz amacıyla kullanılan hızlı etkili ve güvenli bir yöntemdir. Kaynaklar 1. Ginsberg GG, Barkun AN, Bosco JJ, et al. The argon plasma coagulator. Gastrointestinal Endoscopy 2002;55: Skinner LJ, Colreavy MP, Timon CI. Argon plasma coagulation in the treatment of tonsil remnants. Rev Laryngol Otol Rhinol 2004;125: Bergler W, Honig M, Gotte K, et al. Treatment of recurrent respiratory papillomatosis with argon plasma coagulation. J Laryngol Otol 1997;111: Brand CU, Blum A, Schlegel A, et al. Application of argon plasma coagulation in skin surgery. Dermatology 1998;197: Reichle G, Freitag L, Kullmann HJ, et al. Argon plasma coagulation in bronchology: a new method--alternative or complementary? Pneumologie 2000;54: Grund KE, Storek D, Farin G. Endoscopic argon plasma coagulation (APC) first clinical experiences in flexible endoscopy. Endosc Surg Allied Technol 1994;2: Bolliger CT, Sutedja TG, Strausz J, Freitag L. Therapeutic bronchoscopy with immediate effect: laser, electrocautery, argon plasma coagulation and stents. Eur Respir J 2006;27: Ernst A, Silvestri GA, Johnstone D. Interventional pulmonary procedures: Guidelines from the American College of Chest Physicians. Chest 2003;123: Wahidi MM, Herth FJF, Ernst A. State of the art. Interventional pulmonology. Chest 2007;131: Sutedja G, Bolliger CT. Endobronchial electrocautery and argon plasma coagulation. In: Bolliger CT, Mathur PN, eds. Interventional Bronchoscopy. Prog Respir Res. Basel: Karger, 2000: Sheski FD, Mathur PN. Endobronchial elektrosurgery:argon plasma coagulation and electrocautery. Semin Respir Crit Care Med 2004;25: Platt RC. Argon plasma electrosurgical coagulation. Biomed Sci Instrum 1998;34: Zhang J, Wang T, Wang J, et al. Effect of three interventional bronchoscopic methods on tracheal stenosis and the formation of granulation tissues in dogs. Chin Med J 2010;123: Zaric B, Canak V, Milovancev A et al. Endoscopic argon plasma coagulation for the management ofsolid, centrally located lung cancer. Arch Oncol 2007;15: Seijo LM, Sterman H. Interventional pulmonology. N Eng J Med 2001;344: Morice RC, Ece T, Ece F, Keus L. Endobronchial argon plasma coagulation for treatment of hemoptysis and neoplastic airway obstruction. Chest 2001;119: Ernst A, Feller-Kopman D, Becker HD, Mehta A. Central airway obstruction. Am J Respir Crit Care Med 2004;169: Crosta C, Spaggiari L, De Stefano A, et al. Endoscopic argon plasma coagulation for palliative treatment of malignant airway obstruction: early results in 47 cases. Lung Cancer 2001;33: Keller CA, Hinerman R, Singh A. The use of endoscopic argon plasma coagulation in airway complications after solid organ transplantation. Chest 2001;119: Hetzel M, Hetzel J, Schumann C, Marx N, Babiak A. Cryorecanalization: a new approach for the immediate management of acute airway obstruction. J Thorac Cardiovasc Surg 2004;127: Yasuo M, Tanabe T, Tsushima K et al. Endobronchial argon plasma coagulation for the management of postintubation tracheal stenosis. Respirology 2006;11: Jabbardarjani H, Kiani A, Arab A, et al. Foreign body removal using bronchoscopy and argon plasma coagulation. Arch Iran Med 2010;13: Schuurman B, Postmus PE, Van Mourik JC. Et al. Combined use of autofluorescence brochoscopy and argon plasma coagulation enables less extensive resection of radiographically occult lung cancer. Respiration 2004;71: Argon plasma coagulation in endobronchial management N. T. Hoca et al. 37

7 24. Vonk-Noordegraff A, Postmus P, Sutedja TG. Bronchoscopic treatment of patients with intraluminal microinvasive radiographically occult lung cancer not eligible for surgical resection: a follow up study. Lung Cancer 2003;39: Göksel T. Argon plazma koagulasyon. In: Metintas M, ed. Bronkoskopi, Ankara: Poyraz yayıncılık, 2008: Reddy C, Majid A, Michaud G, et al. Gas embolism following bronchoscopic argon plasma coagulation: a case series. Chest 2008;134: Endobronşiyal tedavide argon plazma koagülasyon N. T. Hoca ve ark.

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

1 3Biyomedikal M 0 7 0 5hendisli 0 7 0 5i ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Sayfa 1/7 Bronkoskopi Nedir? yavuznuri, 11 Jun 06 saat: 12:30 Hastal 0 7 0 5 0 7 0 5 0 7 0 5n t 0 7 0 5r 0 7 0 5n 0 7 0 5n belirlene bilmesi yani tan 0 7 0 5 maksatl 0 7 0 5 olarak doktorunuzun bronkoskop

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onuncu kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onuncu kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onuncu kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Biçimli ve güzel bacaklara sahip olmak isteyen kadınlar, estetik cerrahların

Biçimli ve güzel bacaklara sahip olmak isteyen kadınlar, estetik cerrahların Plastik Cerrahlar Biçimli Bacaklar için Çalışıyor Biçimli ve güzel bacaklara sahip olmak isteyen kadınlar, estetik cerrahların kapısını çalıyor. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel,

Detaylı

Sıcak Yöntemler Dr. Levent Dalar Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sıcak Yöntemler Dr. Levent Dalar Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sıcak YöntemlerY Dr. Levent Dalar Yedikule Göğüs G s Hastalıklar kları ve Göğüs G Cerrahisi Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Sıcak YöntemlerY Sunum Planı Lazer Fotodinamik Tedavi Elektrokoter ve Argon

Detaylı

Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım

Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım Trakeobronşiyal Obstrüksiyonlarda Girişimsel Bronkoskopik Tedavi Yöntemleri Dizisi: 2 Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım Ahmet Selim YURDAKUL

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ

TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİ Doç Dr Zühal Karakurt, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trakeostomi kanülünün yapısı Trakeostomi kanülü distal ve proksimal bölüm ile beraber

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yazma Becerileri 2 YDA 106 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Yazma Becerileri 1 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu

Detaylı

Kursların Genel Görünümü

Kursların Genel Görünümü Yayınlanma tarihi: 15 Haziran 2013 YÖNETİCİ ÖZETİ İlki 15 Mart 2012 tarihinde yayınlanan UMEM Beceri 10 Meslek Kursları İzleme Bülteni, geçmiş dönemlere ait verilerin sistematik olarak takip edilmesi ihtiyacına

Detaylı

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. SAPLAMA KAYNAĞI Saplama ark kaynağı (Stud welding) yöntemi 1920'li yıllardan beri bilinmesine rağmen, özellikle son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Arkın metalleri ergitme özelliğinden yararlanarak

Detaylı

BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ

BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ BTT005 BLUETOOTH STEREO VERİCİ *Kullanmadan önce 1 1. BTT005 Hakkında..1 2. Sistem Gereksinimleri 1 3. Genel açıklama...1 *Kullanmaya başlarken.2 1. Şarj etme.2 2. Vericiyi açma-kapama..3 3. Bluetooth

Detaylı

SANAYİNİN KÂRLILIK ORANLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI

SANAYİNİN KÂRLILIK ORANLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI SANAYİNİN KÂRLILIK ORANLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALDI 23 Kasım 2013 Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), hazırladığı araştırmaya dayalı olarak aşağıdaki görüşleri bildirdi: 2001 Krizi sonrasında

Detaylı

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI

1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI 1.0. OTOMATİK KONTROL VANALARI UYGULAMALARI Otomatik kontrol sistemlerinin en önemli elemanları olan motorlu vanaların kendilerinden beklenen görevi tam olarak yerine getirebilmeleri için, hidronik devre

Detaylı

Topluma Hizmet Uygulamaları ve Altındağ Belediyesi İş Birliği Örneği

Topluma Hizmet Uygulamaları ve Altındağ Belediyesi İş Birliği Örneği Topluma Hizmet Uygulamaları ve Altındağ Belediyesi İş Birliği Örneği Yrd.Doç.Dr. İlknur M. GÖNENÇ Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü ANKARA ÜNİVERSİTESİ-ALTINDAĞ BELEDİYESi İŞ

Detaylı

İYON DEĞİŞİMİ AMAÇ : TEORİK BİLGİLER :

İYON DEĞİŞİMİ AMAÇ : TEORİK BİLGİLER : Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü KM 482 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III DENEY NO : 3b İYON DEĞİŞİMİ AMAÇ : İyon değişim kolonunun yükleme ve/veya geri kazanma işlemi sırasındaki davranışını

Detaylı

Kurulum talimatları hakkında genel bilgiler. Elektrik bağlantıları

Kurulum talimatları hakkında genel bilgiler. Elektrik bağlantıları Aracın elektrik sistemine yapılan bütün elektrik bağlantıları merkezi elektrik ünitesinde ve üst yapı konsolunun içine yapılmalıdır. Üstyapı konsolu kabinin içindeki yolcu tarafının üzerindeki panelin

Detaylı

Kompakt Floresan CFL NI

Kompakt Floresan CFL NI MASTER PL-L 4 Pinli B C D E F A Ampul: Enerji tasarruflu kompakt floresan ampuller Kompakt uzun ark düşük basınç cıva deşarjlı ampuller Sistem, 2 paralel floresan tüp içerir Özellikleri: Starter ve kapasitörsüz

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM

VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM VNTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ(VİP) TANISINA İNVAZİV YAKLAŞIM BRONKOSKOPİK TANI YÖNTMLRİ Dr Gül Gürsel Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs astalıkları Anabilim Dalı İlk bakışta VİP li hastalarda hastaların

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi

Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Görsel Tasarım İlkelerinin BÖTE Bölümü Öğrencileri Tarafından Değerlendirilmesi Cahit CENGİZHAN Duygu ATEŞ Öğretim Görevlisi Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

AFET YÖNETİMİ. Harita 13 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası. Kaynak: AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı. AFYONKARAHİSAR 2015

AFET YÖNETİMİ. Harita 13 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası. Kaynak: AFAD, Deprem Dairesi Başkanlığı. AFYONKARAHİSAR 2015 AFET YÖNETİMİ Afyonkarahisar il merkezi 2. derece deprem bölgesi olmakla birlikte ilin önemli bir kısmı 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Afyonkarahisar ve çevresini etkileyen tektonik sistemler;

Detaylı

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ

FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ FLEKSİBL FİBEROPTİK BRONKOSKOPİ DOÇ. DR. ARİF DURAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Bronkoskopi nedir? Solunum yollarının endoskopik olarak incelenmesi Bronkoskop çeşitleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

DENEY NO: 9 ÜÇ EKSENLİ BASMA DAYANIMI DENEYİ (TRIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST)

DENEY NO: 9 ÜÇ EKSENLİ BASMA DAYANIMI DENEYİ (TRIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) DENEY NO: 9 ÜÇ EKSENLİ BASMA DAYANIMI DENEYİ (TRIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. AMAÇ: Bu deney, üç eksenli sıkışmaya maruz kalan silindirik kayaç örneklerinin makaslama dayanımı parametrelerinin saptanması

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör;

Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; TALASEMİ Akdeniz Anemisi; Cooley s Anemisi; Talasemi Majör; Talasemi Minör; Talasemi kırmızı kan hücrelerinin üretimini bozan genetik hastalıklardır. Ülkemizde çok sık görülmektedir. Hastaların kırmızı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ

HASTA TRANSFER PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 08.11.2012 Acil Servis Hemşire İzlem Formu ifadesi kaldırıldı. 01 Yerine Acil Servis hasta Değerlendirme ve Gözlem Formu ndaki hemşire izlem notları

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

İKİ BOYUTLU GÖRSEL ARAÇLAR HARİTALAR

İKİ BOYUTLU GÖRSEL ARAÇLAR HARİTALAR İKİ BOYUTLU GÖRSEL ARAÇLAR HARİTALAR 1 Bir dersin sunumunda, sözel anlatımlar yanında çizimler, şemalar ve grafikler kullanılması; bilginin aktarılmasında, hem duyu organı olarak gözün, hem de düşünme-ilişkilendirme

Detaylı

Soma Belediye Başkanlığı. Birleşme Raporu

Soma Belediye Başkanlığı. Birleşme Raporu Soma Belediye Başkanlığı Birleşme Raporu 2012 i GİRİŞ 1 MEVZUAT 2 2 SOMA NIN NÜFUSU 3 SOMA-TURGUTALP ARASINDAKİ MESAFE 4 GENEL İMAR DURUMU 5 TEMEL ALT YAPI HİZMETLERİ 8 DİĞER HUSUSLAR 13 25. Coğrafi Durum;

Detaylı

ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi

ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi Kullanım kılavuzu ÖWS/ATM-M, Mercedes-Benz için otomatik şanzıman temizleme sistemi Renk: 7015 Copyright H:Heinzer GmbH 1 Yağın yenilenmesi sonucu sistem temizlenmez; sadece yağın kalitesi iyileşir. Bu

Detaylı

KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI

KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI KRANİOSEREBRAL TRAVMALI HASTALARDA NÖROGÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Prof. Dr. Mustafa UZAN İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD 27 Şubat 2015 KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

BISTEP nedir? BISTEP ne yapar?

BISTEP nedir? BISTEP ne yapar? BISTEP nedir? BISTEP, şirketlerin kurumsallaşma sürecine destek olmak amacıyla Borsa İstanbul ve Koç Üniversitesi tarafından tasarlanmış bir programdır. Program, şirketlerin kurumsallaşma basamaklarını

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

Akciğer Kanserinde Büyük Hava Yolu Obstrüksiyonu

Akciğer Kanserinde Büyük Hava Yolu Obstrüksiyonu 116 Akciğer Kanserinde Büyük Hava Yolu Obstrüksiyonu Ayperi ÖZTÜRK Zafer AKTAŞ Malign büyük hava yolu darlıkları (trakea ve her iki ana bronş), akciğer kanserinde ve endobronşiyal metastazı olan ekstratorasik

Detaylı

DENEY 14 Otomatik Lamba Parlaklığı Kontrol Devresi

DENEY 14 Otomatik Lamba Parlaklığı Kontrol Devresi DENEY 14 Otomatik Lamba Parlaklığı Kontrol Devresi DENEYİN AMACI 1. Triyak ve SCR faz kontrol devrelerinin çalışmasını öğrenmek. 2. Diyak-triyak faz kontrol devrelerinin çalışmasını öğrenmek. 3. Bir otomatik

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım

Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım Trakeobronşiyal Obstrüksiyonlarda Girişimsel Bronkoskopik Tedavi Yöntemleri Dizisi: 1 Trakeobronşiyal obstrüksiyonlarda uygulanan girişimsel bronkoskopik tedavi yöntemlerinde yaklaşım Ahmet Selim YURDAKUL

Detaylı

CSD-OS İşletim Sistemi Projesi - Fonksiyon Açıklama Standardı

CSD-OS İşletim Sistemi Projesi - Fonksiyon Açıklama Standardı CSD-OS İşletim Sistemi Projesi - Fonksiyon Açıklama Standardı C ve Sistem Programcıları Derneği Kasım 2002 İçindekiler: 1 -GIRIŞ 3 1.1.NEDEN STANDARTLARA IHTIYACIMIZ VAR? 3 2 -İMLA VE YAZIM 3 2.1.TÜRKÇE

Detaylı

MESS ALTIN ELDİVEN İSG YARIŞMASI BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

MESS ALTIN ELDİVEN İSG YARIŞMASI BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ MESS ALTIN ELDİVEN İSG YARIŞMASI BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ MESS üyelerinde iş kazaları genellikle organlara göre el parmakları, el bilekleri ve ellerde; iki nesne arasında sıkışma ve bir nesnenin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

Altın sandığım bileziğim neden karardı?

Altın sandığım bileziğim neden karardı? Altın sandığım bileziğim neden karardı? Kimya konusu: Karışımlar Konu başlığı ile kimya konusu arasındaki ilişki: Soy metal olan altının gümüş ile karıştırıldığında gümüşün havadaki SO2 ile etkileşimiyle

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB)

ÖĞRENME ALANI : FĐZĐKSEL OLAYLAR ÜNĐTE 3 : YAŞAMIMIZDAKĐ ELEKTRĐK (MEB) ÖĞENME LNI : FZKSEL OLYL ÜNTE 3 : YŞMIMIZDK ELEKTK (MEB) C SE E PLEL BĞLM (5 ST) 1 Dirençlerin Bağlanması 2 Özdeş mpullerin Bağlanması 3 (*) Özdeş Olmayan mpullerin Bağlanması : 4 Kısa Devre 5 Pillerin

Detaylı

Benign Endobronşiyal Tümörler

Benign Endobronşiyal Tümörler BÖLÜM 14 Benign Endobronşiyal Tümörler 159 Benign Endobronşiyal Tümörler Sevda Şener Cömert SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul Benign endobronşiyal

Detaylı

Tarifname KRONĠK FELÇ VE KOMA SONRASI KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ VE KAS KÜTLESĠ KAYBINI TEDAVĠ ETMEYE YÖNELĠK

Tarifname KRONĠK FELÇ VE KOMA SONRASI KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ VE KAS KÜTLESĠ KAYBINI TEDAVĠ ETMEYE YÖNELĠK 1 Tarifname KRONĠK FELÇ VE KOMA SONRASI KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ VE KAS KÜTLESĠ Teknik Alan KAYBINI TEDAVĠ ETMEYE YÖNELĠK Buluş, kronik felç ve koma sonrası kas güçsüzlüğü ve kas kütlesi kaybını tedavi etmeye yönelik

Detaylı

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM VE UYGULAMASI ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04.10.2012 ERZURUM

RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM VE UYGULAMASI ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04.10.2012 ERZURUM RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM VE UYGULAMASI ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 04.10.2012 ERZURUM Çalıştay, 04 Ekim 2012 tarihinde Erzurum da yapılan II.Uluslararası VI.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ. Atomlar Arası Bağlar

MALZEME BİLGİSİ. Atomlar Arası Bağlar MALZEME BİLGİSİ Dr.- Ing. Rahmi ÜNAL Konu: Atomlar Arası Bağlar 1 Giriş Atomları bir arada tutarak iç yapıyı oluştururlar Malzemelerin mukavemeti, elektriksel ve ısıl özellikleri büyük ölçüde iç yapıya

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Emeklilik Taahhütlerinin Aktüeryal Değerlemesi 31.12.2010 BP Petrolleri A.Ş.

Emeklilik Taahhütlerinin Aktüeryal Değerlemesi 31.12.2010 BP Petrolleri A.Ş. Emeklilik Taahhütlerinin Aktüeryal Değerlemesi 31.12.2010 BP Petrolleri A.Ş. 30 Eylül 2011 BP Petrolleri A.Ş. İçin hazırlanmıştır Aon Hewitt Tarafından hazırlanmıştır Bu rapor, içerdiği gizli ve kuruma

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler. Prof. Dr. Cansun Demir

Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler. Prof. Dr. Cansun Demir Gebelik ve Postpartum dönemde Demir Eksikliği Anemisi Yeni Tedaviler Prof. Dr. Cansun Demir Neden Önemli? Demir eksikliği Dünyada en sık rastlanan anemi Demir eksikliği 4-5 milyar (dünya nüfusunun %66

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

SINAV ŞARTNAMESİ ( TURİZM SEKTÖRÜ )

SINAV ŞARTNAMESİ ( TURİZM SEKTÖRÜ ) AMAÇ: Bu sınav şartnamesi, Turizm, Konaklama, Yiyecek ve İçecek Sektöründeki yetki kapsamımızdaki yeterliliklerin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlikleri ölçmek ve değerlendirmek için yapılan sınavların

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Şekil 1.2:Programa giriş penceresi

Şekil 1.2:Programa giriş penceresi 1. Firma Tanımlama ve Firma İşlemleri Firmanın açılması Program kurulumu bittikten sonra otomatik olarak masa üstüne SQL Standart Setup ve Standart Seri Versiyonları adında bir klasör atılır. Programda

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

uzman yaklaşımı Branş Analizi öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı Dr. Levent VEZNEDAROĞLU

uzman yaklaşımı Branş Analizi öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı Dr. Levent VEZNEDAROĞLU Branş Analizi öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı de yer alan öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı sorularının çoğunluğu kolay, bir kısmı da orta düzeydedir. Sınavda siz öğretmen adaylarını

Detaylı

Basit Bir Elektrik Süpürgesi

Basit Bir Elektrik Süpürgesi Basit Bir Elektrik Süpürgesi Amacı : Bu öğretim materyalinin amacı, öğrencilerin elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü kavramalarını ve elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu bir şekilde

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

YSÖP KULLANIM KILAVUZU

YSÖP KULLANIM KILAVUZU YSÖP KULLANIM KILAVUZU 1. Yetiştirici Sınıf Açılacak Okul İşlemleri (İlin Kullanacağı Ekran) İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yetiştirici Sınıf Öğretim Programını uygulayacak okul/okulları Yetiştirici Sınıf

Detaylı

KATEGORİSEL VERİ ANALİZİ (χ 2 testi)

KATEGORİSEL VERİ ANALİZİ (χ 2 testi) KATEGORİSEL VERİ ANALİZİ (χ 2 testi) 1 Giriş.. Değişkenleri nitel ve nicel değişkenler olarak iki kısımda inceleyebiliriz. Şimdiye kadar hep nicel değişkenler için hesaplamalar ve testler yaptık. Fakat

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme Kuramları

Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme Kuramları Davranışçı Yaklaşımda Öğrenme Kuramları K LASİK K O ŞULLA M A : I. PAVL O V E D İMSE L K O ŞULLAMA: B U R K HUS F R E D E R IC SKıNNER KLASİK KOŞULLAMA Pavlov un, köpeklerin mide ve tükürük salgılarını

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Araştırma tasarımı, araştırma konusunu belirleme sürecinden raporlama sürecine kadar araştırmayı tanımlayan bütün unsurları inceleme ve yürütülecek bütün adımları planlama

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ

ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ ÇÖKELME SERTLEŞTİRMESİ (YAŞLANDIRMA) DENEYİ 1. DENEYİN AMACI Çökelme sertleştirmesi işleminin, malzemenin mekanik özellikleri (sertlik, mukavemet vb) üzerindeki etkisinin incelenmesi ve çökelme sertleşmesinin

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 VS 1321-1. Maliyet gideri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? MLiYET MUHSEBESi 3. işletmede, (Y) Cinsi malzeme ile ilgili ayına ilişkin bilgiler şöyledir: ) işletmenin sahip olduğu

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

İhtiyacınız, tüm sisteminizin kurumsallaşmasını sağlayacak bir kalite modeli ise

İhtiyacınız, tüm sisteminizin kurumsallaşmasını sağlayacak bir kalite modeli ise EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ Ve ÖZDEĞERLENDİRME İhtiyacınız, tüm sisteminizin kurumsallaşmasını sağlayacak bir kalite modeli ise 1 EFQM Mükemmellik Modeli toplamı 100 puan eden 9 ana kriter üzerine kurulmuştur.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/065 Ref: 4/065

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/065 Ref: 4/065 SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/065 Ref: 4/065 Konu: BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ TBMM BAŞKANLIĞI NA SUNULMUŞTUR Bazı vergi kanunlarında

Detaylı

Başartrafik, Başarsoft un lisanslı bir ürünüdür. GÜVENLİ SÜRÜŞ REHBERİ

Başartrafik, Başarsoft un lisanslı bir ürünüdür. GÜVENLİ SÜRÜŞ REHBERİ Başartrafik, Başarsoft un lisanslı bir ürünüdür. GÜVENLİ SÜRÜŞ REHBERİ Başarsoft olarak Trafik sorunumuza çözüm üretiyoruz! Başartrafik Güvenli Sürüş Rehberi Başartrafik Güvenli Sürüş Rehberi Nedir? Başartrafik

Detaylı

UYGUNLUK ve YERİNDELİK TESTİ

UYGUNLUK ve YERİNDELİK TESTİ UYGUNLUK ve YERİNDELİK TESTİ Bu anketin amacı, Alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup

Detaylı

Daha Ne Kadar Sessiz Kalacaksınız?

Daha Ne Kadar Sessiz Kalacaksınız? Daha Ne Kadar Sessiz Kalacaksınız? 3 Eylül 2015 tarihinde Roman Hakları Derneği Başkanı Yücel TUTAL ve İzmir Çağdaş Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halit KESER ile birlikte Bayındır

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI MESLEKİ GELİŞİM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA SORULARI 1. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

Şeker Pancarı Hasadı. Hakan Yılmaz AYAN Mehmet BAKAY Emrah ASAR. Prof. Dr. Can ERTEKİN

Şeker Pancarı Hasadı. Hakan Yılmaz AYAN Mehmet BAKAY Emrah ASAR. Prof. Dr. Can ERTEKİN Şeker Pancarı Hasadı Hakan Yılmaz AYAN Mehmet BAKAY Emrah ASAR Prof. Dr. Can ERTEKİN 1 Şeker Pancarı Etli kökünden şeker elde edilen, ıspanakgillerden 2yıllık tarım bitkisidir. 1 yıl vejetatif organları,

Detaylı

1- Düz ( düzlem ) Ayna

1- Düz ( düzlem ) Ayna AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI Düz aynada ışık ışınları düzgün olarak yansımaya uğrar. Bunun sonucunda düz ayna çok parlak görünür ve düz aynada cisimlerin çok net görüntüsü oluşur. Düz ayna önünde duran

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

Me Too. tasarım Nurus D Lab. teknik doküman

Me Too. tasarım Nurus D Lab. teknik doküman Me Too tasarım Nurus D Lab teknik doküman Me Too, bedeni mükemmel şekilde tamamlar ve çalışma hayatındaki gereksinimlere akıllı yanıtlar verir. Her detayı teknoloji, deneyim ve özenle tasarlanan Me Too,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL BİRİMİ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ATIK PİLLERİN YÖNETİMİ Çevre Koruma ve Kontrol Birimi Çavuş Bey Mah. No: 1 EDİRNE Tel:

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -7 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ AMAÇ Bu faaliyet

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. 35, 50 ve 100 gramlık alüminyum tüplerde, uygulayıcısı ve kullanma talimatı ile birlikte karton kutuda kullanıma sunulmaktadır. ESTRIOL Vajinal Krem, 1 mg Vajinal yolla veya haricen uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1 gramında 1 mg östriol bulunur. Yardımcı maddeler: Dekalinyum klorür, Parfüm yağı, Dokusat sodyum, Propilen

Detaylı