Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta."

Transkript

1

2 Bu kitap, Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemi Yapılandırma ve Performans Ölçmeye Yönelik Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi (Faborg-Sim) başlıklı 104M377 nolu araşrıma projesi kapsamında 26 Mayıs 2008 tarihinde düzenlenen Fabrika/Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğin Arttırılması Yoluyla Büyüme temalı I.Endüstri Mühendisliği Çalıştayı nda sunulan bildilere ait makaleleri kapsamaktadır. Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta. Copyright 2009, NODEL YAYIN DAĞITIM Bu kitabın bütün hakları Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltılması ve dağıtımı yapılamaz.

3 ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR Günümüzde insanın yaşam biçimini ve kalitesini teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı ürünler ve hizmetler şekillendirmektedir. Teknolojik ürünlerin üretimi, tüketimi ve endüstriyel faaliyetlere bağımlı olarak yapılan düzenlemeler, ekonominin motoru olmakla beraber, diğer yandan insanoğlunun yaşam biçimini belirleyici rol üstlenmektedir. Endüstriyel ürünlerin tüketicisi/ kullanıcısı olarak bizler, yüksek kaliteli ve güvenilir ürünleri düşük fiyatlara satın alabilmeyi beklemekteyiz. Teknolojik ürünler, sistematik geliştirme ve ekonomik fiyatlarla üretimi sayesinde ortaya çıkarılabilir, üretilebilir ve satılabilir hale dönüştürülür. Organizasyon ve teknolojik gelişmelerin ortak etkisi, geçen yüzyılın başlarında endüstriyel anlamda kitlesel üretimin başlamasına neden olmuştur. Fabrikalarının yönetimi ve organizasyon yapılarını, F. W. Taylor un 19. yüzyılda ortaya koyduğu ilkeler geçerliliğini korumaktadır. Bilimsel yönetim ve yöntemlerin uygulanması ile üretimin gerçekleştirilmesi ve üretim kaynaklarının verimli kullanılması sayesinde devlet ekonomisinin gelişmesi ve büyümesi mümkündür. Avrupa daki yüksek işçilik ücretlerine karşılık Çin de düşük işçilik ve enerji maliyetleri birçok sektörün Batı Avrupa dan Çin e ve Doğu Avrupa ülkelerine kaymasına neden olmuştur. Bunun sonucunda artan işsizlik ve sosyal sorunlar ile birlikte, Amerika da geri ödenemeyen ev kredileri dünya ekonomisini küresel ölçekte krize sokmuştur. Ülkemizde 2002 den beri devam eden ekonomik büyüme 2008 in son çeyreğinde durağanlaşmaya başlamış ve son aylarda ise kendisini gerilemeye bırakmış, yatırımlar durma noktasına gelmiştir. Zaten ithalata dayalı ihracat, bir anlamda katma değer üretemeyen, daha çok işgücü pazarlamaya dayalı ihracatta, Çin deki üretimin artmasıyla rekabet edemez duruma gelmektedir. Tüm bu şartlar altında, nasıl daha ucuz, daha kaliteli, daha fonksiyonel ürün geliştirilebilir, üretilebilir sorularıyla yüzleşmemiz gerekmektedir. Üretim kaynaklarının verimli kullanılması ve tüketilmesi için fabrika/ üretim organizasyon yapılarının ve iş akış proseslerinin iyileştirilmesinde ve tedarik zincirleri düzenlenmesinde yönetim veya karar verme enstrümanı olarak simülasyon araştırmaları ve sonuçları, işletmelerin verimliliğinin arttırılmasında önemli rol oynayabilir. Müşterinin istediği maliyet ve kalitedeki ürünler ancak teknik ve organizasyon bilgisi ile gerçekleştirilebileceği, bunun sonucunda şirketlerin büyümesinin ve dolayısıyla ekonomik büyümenin sağlanabileceği bilinen bir gerçektir. İşletmelerin başarısı için verimlilik anahtar kelimedir. Verimlilik yönetimi birçok stratejileri ve enstrümanları kapsar. Bu stratejiler ve enstrümanlar i

4 çeşitli biçimlerde işletmelerin verimliliğini etkiler. Verimliliğin artışına kısa ve uzun vadede nasıl ulaşılabilir ve işletmelerin rekabet edebilirliği nasıl güven altına alınabilir? Verimlilik yönetiminde hangi enstrümanlar ve metotlar pratik olarak işletmelerde uygulanabilir? Kobi lerin verimlilik ile ilgili sorunları ve çözüm yolları hakkında neler yapılabilir? Bu ve benzer soruların cevapları Fabrika/Üretim Organizasyonlarında Yeniden Yapılanma- Verimliliğin Arttırılması Yoluyla Büyüme konulu 1.Endüstri Mühendisliği Çalıştayı nda tartışılarak katılımcılarının dikkatine sunulmuştur. Farklı bakış açılarından daha verimli üretim için yöntem ve teknolojik gelişmeler ve çeşitli çalışmalar örnek olarak bu kitapta yer almaktadır. Bu bağlamda fabrika/ üretim organizasyon yapıları ve verimlilik ilişkileri, üretim sistemlerinde simülasyon uygulamaları ve simülasyon destekli performans ölçme, üretim maliyet hesaplama yöntemleri, üretim yöntemleri, değer akış haritalandırma ve israfların yok edilmesi, hücre imalat sistemleri, verimlilik ve optimizasyon yöntemleri konularını kapsayan çalışmalar yer almkatadır. Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen 1.Endüstri Mühendisliği Çalıştay ına katkıda bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar a, Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Vecihi Kırdemir e, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Nilay Keskin e, Isparta Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Kaçıkoç a ve ayrıca kitabın basımını destekleyen TÜBİTAK- BİDEB e, çalıştaya katılmak suretiyle destek veren ve kitabın oluşmasını sağlayan tüm yazarlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Isparta, Şubat 2009 Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim KORUCA ii

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... i İÇİNDEKİLER... iii Halil İbrahim KORUCA ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ORGANIZASYON YAPILANDIRMA, VERİMLİLİK İLİŞKİSİ VE PARAMETRELERİ GİRİŞ Türkiye de Ekonomik Büyüme ve Gelişim İşletmelerde Verimlilik ve Büyüme İlişkisi Verimliliği Etkileyen Faktörler ve Etkileşimi ÜRETİM ORGANİZASYON YAPILARININ DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ Üretim Organizasyon Yapılandırmayı Etkileyen Faktörler ve Verimlilik İlişkisi Organizasyon Değişiklikleri İmalat ve Montaj Organizasyon Yapıları Üretim Yönetimi Amaçları ve Verimlilik İlişkisi ÜRETİM ORGANİZASYONLARINDA PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Üretim Organizasyon Yapılarında Performans Ölçe ve Değerlendirme KAYNAKLAR Servet HASGÜL ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ VE UYGULAMALI ÖRNEKLER GİRİŞ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SİMÜLASYON Simülasyonun Tanımı ve Kullanımı Üretim Sistemlerinin Bileşenleri ve Simülasyonu Malzeme Aktarma Sistemlerinde Simülasyon SİMÜLASYON UYGULAMA ÖRNEKLERİ Buzdolabı İşletmesinde Vakum İsyasyonu Simülasyonu Kopresör Üretiminde Montaj Hattı Simülasyonu İş Süreçleri Yönetimi ve Simülasyonu SONUÇ KAYNAKLAR Halil İbrahim KORUCA FABRİKA ORGANİZASYONU, ÜRETİM SİSTEMİ YAPILANDIRMA VE PERFORMANS ÖLÇMEYE YÖNELİK SİMÜLASYON YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ (FABORG-SIM) GİRİŞ SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN ÜRETİM SİSTEMLERİNE UYGULANMASI FABORG-SİM YAZILIMI Faborg-Sim Modelleme Modülü Faborg-Sim Simülatör Modülü Faborg-Sim Değerlendirme Modülü SONUÇ SONRAKİ ARAŞTIRMA iii

6 6.TEŞEKKÜR KAYNAKLAR Durmuş ACAR DİREKT VE ENDİREKT ÜRETİM ALANLARINDA MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ YOLUYLA VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI:UYGULAMALI ÖRNEK GİRİŞ MALİYET BİLGİSİ VE YÖNETİMİ DİREKT VE ENDİREKT ÜRETİM ALANLARINDA OLUŞAN MALİYET UNSURLARI VE SINIFLANDIRILMASI Gider Yerleri Mamul üretiminde ortaya çıkan maliyet unsurları Gider Çeşitleri Direkt ve Endirekt Üretim Alanlarında Oluşan Maliyetler ve Mamulle İlişkisi DİREKT VE ENDİREKT ÜRETİM ALANLARINDA MALİYET DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ MALİYET GİDERLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ DİMM Giderlerinin Düşürülmesi İşçilik Maliyetlerinin Düşürülmesi Genel Üretim Giderlerinin Düşürülmesi SONUÇ KAYNAKLAR Osman KULAK, Olcay POLAT, Yusuf ŞAHİN BİR ÜRETİM SİSTEMİNİN SİMÜLASYON VE DEĞER AKIŞI HARİTALANDIRMA YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ GİRİŞ YÖNTEM Değer Akışı Haritalandırma Mevcut Durum Haritası Gelecek Durum Haritası SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Simülasyon verilerinin oluşturulması Modelin çıktısı Mevcut Durum Haritası ile Simülasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması SONUÇ KAYNAKLAR M. Bülent DURMUŞOĞLU GERÇEK ORTAMDA HÜCRESEL ÜRETİM UYGULAMALARI GİRİŞ HÜCRE YAPISI ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR Bir Kesici Takım Endüstrisinde Uygulama Bir Cam Kalıbı Üretim Sisteminde GT Hücrelerinin Tasarımı ve Uygulanması Ofis Hücrelerinin Planlanması ve Uygulanması KAYNAKLAR iv

7 Gültekin ÖZDEMİR İŞLETMELERDE VERİMLİLİK ARTTIRMADA OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI GİRİŞ VERİMLİLİK NEDİR? OPTİMİZASYON VE ÖZELLİKLERİ VERİMLİLİK VE OPTİMİZASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ SONUÇ KAYNAKLAR Adem GÖLEÇ, Ömer ÖZTÜRKOĞLU İMALAT STRATEJİLERİ, REKABET ÖNCELİKLERİ VE İŞLEM PLANLAMA ARASINDAKİ BAĞINTI VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ GİRİŞ LİTERATÜR TARAMASI STRATEJİK İMALAT: KAVRAMSAL MODEL İmalat Stratejileri Sipariş Kazanma Sipariş Niteliklendirme İmalat Yeteneğini Oluşturan Oyuncular Rekabet Öncelikleri Maliyet Esneklik Kalite Hız/Zaman Ölçüm Göstergeleri İşlem Planlama Yönetim Gayretleri Kapasite Kararları Tesis Kararları Süreç ve Teknoloji Kararları İmalat Altyapı Kararları İnsan Kaynakları Kararları Yeni Ürün Sunma Tedarik Zinciri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi TARTIŞMA VE SONUÇLAR TEŞEKKÜR KAYNAKLAR Remzi VAROL METAL İMALAT SANAYİSİNDE MODERN YÖNTEMLER ve MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULAMASI GİRİŞ MODERN İMALAT SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE POTANSİYEL ALANLAR YÜZEY İŞLEMLERİ Bilyalı Dövme Bilyalı Dövme İşlem Büyüklükleri Bilyalı Dövme İşleminin Kullanım Alanları Bilyalı dövme ile şekillendirme v

8 3.2. Lazerle Dövme Laserle Dövmenin Uygulama Alanları BİLYALI DÖVME İLE LAZERLE DÖVMENİN KARŞILAŞTIRILMASI SONUÇ KAYNAKLAR Erdal AYDEMİR BİR İMALAT ATÖLYESİNDE SİMÜLASYON DESTEKLİ ORGANİZASYON YAPILANDIRMA: UYGULAMALI ÖRNEK GİRİŞ SİSTEM ANALİZİ VE İŞ ETÜDÜ BAŞLANGIÇ DURUMU SİMÜLASYONU ALTERNATİF YAPI SİMÜLASYONLARI Alternatif-I Simülasyonu Alternatif- II Simülasyonu Alternatif-III Simülasyonu SONUÇ TEŞEKKÜR KAYNAKLAR YAZARLARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ vi

9 BİR ÜRETİM SİSTEMİNİN SİMÜLASYON VE DEĞER AKIŞI HARİTALANDIRMA YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Yerleşkesi, Denizli Özet Yalın üretim, katma değer oluşturan faaliyetlerin belirlenerek israfların elimine edildiği, sürekli iyileşmeye açık sistemlerin oluşturulması için kullanılan sistematik bir yaklaşımdır. Yalın düşünce israfların ortadan kaldırılarak üretim temin süresini düşürdüğü için günümüz rekabet şartlarında firmalara önemli bir ayrıcalık sağlamaktadır. Yalın dönüşümün sağlanmasına yardımcı olan ve işletmelerin faaliyetlerine bir bütün olarak bakmalarını sağlayan araçlardan birisi de değer akışı haritalandırma yöntemidir. Değer akışı haritalandırma, sistemin mevcut durumunu analiz eden ve hangi israf kaynaklarının ortadan kaldırılması gerektiğini görmemize fırsat sağlayan etkin bir yöntemdir. Bu çalışma ile, değer akışı haritalandırma yöntemi ile simülasyon yöntemi belirli kriterler dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Yöntemlerin karşılaştırılması için mermer üretimi gerçekleştiren bir üretim sistemi seçilmiştir. Anahtar Kelimeler: Değer akışı haritalandırma, Simülasyon 1. GİRİŞ Tam zamanında üretim felsefesinin başlangıç noktası olan değer; müşterinin zaman, fiyat ve kalite olarak ihtiyaçlarını karşılayan bir ürünün ve/veya hizmetin oluşturulmasıdır. Değer akışı; her ürün için esas olan ve tüm akışlar boyunca bir ürünü meydana getirmek için ihtiyaç duyulan faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetlerin katma değer sağlamayan bölümünün ortadan kaldırılması Değer akışı haritalandırma yöntemi ile daha sistematik gerçekleştirilmektedir. 78

10 Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin Değer akışı haritalandırma, tam zamanında üretim felsefesinin önemli konularından ve araçlarından biridir. Ohno (1998) ve Shingo (1985) tarafından temelleri atılmış, daha sonra Womack ve diğ. (2002) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışma ile Değer akışı haritalandırma yöntemi ile simülasyon yöntemi karşılaştırılmış ve sonuçlar mermer üretimi gerçekleştiren bir sistemin analizi ile değerlendirilmiştir. 2. YÖNTEM 2.1. Değer Akışı Haritalandırma Değer akışı haritalandırma yöntemi, çalışanların müşteri talebini daha kolay karşılamak için yapılacak iyileştirmeleri nasıl ve ne zaman gerçekleştireceklerini planlamaları için fırsat sunan sistematik bir yaklaşımdır. Bu yöntem müşteri talebini esas alarak malzemenin üretim sistemi boyunca akmasını sağlayan bir sistemi kurmak için mevcut sistemi kısa bir zamanda analiz etmek isteyen tasarımcılara önemli avantajlar sağlamaktadır. Değer Akışı Yönetimi, ilk olarak sistematik veri toplama ve sistematik veri analizi doğrultusunda yalınlık ile bağlantı kurmaktadır. Değer Akışı Yönetimi sekiz adımdan oluşmaktadır (Durmuşoğlu, 2003). Bu adımlar; 1. Yalın hale getirmek, 2. Değer akışını seçmek, 3. Yalını öğrenmek, 4. Mevcut durumu haritalandırmak, 5. Yalın metrikleri belirlemek, 6. Gelecek durumu haritalandırmak, 7. Kaizen planları yaratmak, 8. Kaizen planlarını uygulamak. Değer Akışı Haritalandırma, sadece yönetim aracı değil, işletmelerin yalın hale gelmesini sağlayan planlama ve uygulama sürecidir. Conner a (2001) göre ise; yalın üretimin önemli bir aracı olan değer akışı haritalama, ürün geliştirme, proses tasarımı, hazırlık ve planlama olmak üzere dört adımdan oluşmaktadır. Yalın, ürüne/hizmete değer eklemeyen israfların ortadan kaldırılmasıyla ilgilenmektedir. Günümüzde yalın üretim sistemi; isletmelerin rekabet gücünün korunmasında ve artırılmasında kullandıkları en temel dinamik araçlardan birisi haline gelmiştir (Zerenler ve İraz, 2002). Toyota ile ortaya çıkan yalın üretim sisteminde, hücresel 79

11 Bir Üretim Sisteminin Simülasyon Ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi üretim, hazırlık sürelerinin düşürülmesi, toplam üretken bakım ve çekme esaslı kontrol sistemi gibi pek çok yalın üretim araç ve yöntemi kullanılmaktadır. Yalın üretim uygulamaları, otomotiv, elektronik, beyaz esya gibi sektörlere yayılmıstır (Abdulmalek ve Rajgopal, 2006). Değer, müşterilerin para ödemeye istekli oldukları ürün dönüşümlerini içeren faaliyetlerdir. Tipik olarak müşteriler; fazla üretim, beklemeler, ıskarta, yeniden işleme, envanter, fazla işlem ya da kontrol için ödeme yapmak istemezler. Bunların hepsi israftır ve israfları yok etmeden önce bu israfları görmeyi öğrenmek gerekir. İsraf ancak tanımlanabildiği durumlar için ortadan kaldırılabilir. Müşteriler tarafından algılanan değer belirlendikten sonra mevcut durumun haritası hazırlanır. Değer akışı haritalandırıldıktan sonra iyileştirme fırsatları tespit edilerek gelecek durum haritası oluşturulur. Daha sonra müşteri çekmesine bağlı olarak üretim yapan bir sistem için iyileştirmeler yapılır. Döngünün tamamlanması için, tekrar yeni gelecek durum haritaları oluşturulmakta ve sürdürülebilir mükemmellik için sürekli bir gelişim sağlanmaktadır (Duggan, 2002). Yalın üretim uygulamalarında değer akışı haritalandırma yöntemini kullanan literatürdeki bazı çalışmalar şunlardır: Kulak ve diğerleri, 2000, Scullin, 2005, Donatelli ve Harris, 2001, Czarnecki ve Loyd, 2001, Venkat ve Wakeland, 2006, Lian ve Van Landeghem, 2002, Ahmetoğlu, 2007, Özgürler, Mevcut Durum Haritası Mermer sektöründe faaliyet gösteren bir işletme için Değer Akışı haritalandırma yöntemi kapsamında ilk olarak mevcut durum haritası hazırlanmıştır. Ürün grubu olarak 61x61x1,5 cm ebatlarındaki ürünleri içeren grup seçilmiştir. Seçilen ürün ailesi sırasıyla; ham kesim, yarma, kalibre ve dolgu bölümlerinden geçmektedir. Yarı mamul ünitesine geçmeden önce bütün ürünler bir gün boyunca kurutma bölümünde bekletilmektedir. Kurutma bölümünün ardından yarı mamul ünitesine alınan ürünlere silim, ebatlama ve seleksiyon işlemleri uygulandıktan sonra sevkiyat yapılmaktadır. Günlük çalışma süresi; 8 60 (2 10) 30 = 430 dak vardiya = sn./gün olarak hesaplanmıştır. Çeşitli faaliyetler için öngörülen süreler Tablo 1 de özetlenmektedir. Yarma, kalibre - honlama ve dolgu makineleri için güvenilirlik oranı %84, silim ebatlama makineleri için %81 ve seleksiyon için de %84 olarak hesaplanmıştır. 80

12 Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin Tablo 1. Yürütülen faaliyetler için Öngörülen süreler Faaliyet Süre (dakika) Takım değiştirme 15 Temizlik 10 Bakım 5 Proses parametrelerinin ölçümü ve ayarı 10 Kalıp ve aparat değişimi 5 Takım değiştirme ve dönüşüm 15 Operatör yokluğu 5 Taşıma 15 Her prosese göre çevrim zamanı, hazırlık süreleri, güvenilirlik oranları hesaplanmıştır. Makinelere ait hesaplamalar Tablo 2 de belirtilmektedir. Tablo 2. Süre tablosu Çevrim Süresi (sn) Hazırlık Süresi (dak) Güvenilirlik Oranı (%) Vardiya Çalışma Süresi Ham Kesim Yarma Kalibre Honlama Dolgu Kazıma Silim Ebatlama Seleksiyon Tamir Keçe , Mevcut durum haritası incelendiğinde temin süresinin 114,8 saat olarak belirlenmiştir. Ham kesim, yarma, kurutma, seleksiyon ve kasalama öncesinde fazla stok bulunduğu görülmektedir. Yine ham kesim basta olmak üzere bazı operasyonlar için hazırlık sürelerinin fazla olduğu görülmektedir. 81

13 Bir Üretim Sisteminin Simülasyon Ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi Aylık Tahminler Günlük/Haftalık Siparişler Üretim Müdürlüğü Yıllık/Aylık Tahminler 1 konteynır = 24 palet 1 palet = 66 taş 1 konteynır = 1584 taş Mermer Ocakları Günlük Siparişler STOK ALANI Günlük 10x Günlük Günlük Günlük ÜRETİM ŞEFİ Günlük Günlük 61x61x1,5 (310 adet) %87,41 Normal %12,58 Tamir 3 gün Ham Kesim-ST C/T:38,75 sn C/O: 30 dak Uptime:%84 63x63x4,1 (200 adet) Yarma C/T:13,25 sn C/O: 10~15 dak Uptime:%84 63x63x1,7 (396 adet) %1 Alt Ebat Kalibre- Honlama C/T:12,7 sn C/O: 3 dak Uptime:%84 63x63x1,5 (388 adet) %0,5 Tamir %1,51Alt Ebat Dolgu C/T:13,1 sn C/O: 15~20 dak Uptime:%84 Kurutma KURUTMA 63x63x1,5 (388 adet) Kazıma C/T:10 sn Uptime:%81 Silim C/T:10 sn C/O:5~10 dak Uptime:%81 63x63x1,5 (352 adet) %9,27 alt ebat Yan Kesma C/T: 10 sn C/O: 10~15 dak Uptime:%81 Kafa Kesme C/T: 10 sn C/O: 10~15 dak Uptime:%81 61x61x1,5 (299 adet) %9,09 Alt ebat %5,96 Tamir Seleksiyon C/T: 3 sn Uptime:%81 61x61x1,5 (271 adet) %1,33 Alt ebat %9,36 Tamir Kasalama C/T:5 sn Uptime:%84 3 gün 19,375 7,75 sa 13,25 sn 1 gün 10 sn 5,8 saat 3 sn 5,25 saat 5 sn Temin Süresi: 114,8 saat Katma Değer Süresi:50,625 sn Şekil 1. Mevcut durum haritası Aylık Tahminler Günlük/Haftalık Siparişler Üretim Müdürlüğü Yıllık/Aylık Tahminler 1 konteynır = 24 palet 1 palet = 66 taş 1 konteynır = 1584 taş Günlük Siparişler STOK ALANI Mermer Ocakları Kanban Projesi Günlük 3xGünlük Dolgu malzemesi 40 taşlık palet Blok Yarma- Kalibre- Dolgu 40 taşlık palet Silim Ebatlama Seleksiyon Kesimi FIFO FIFO FIFO Kasalama C/T:19,375 sn C/O: 30 dak Uptime:%84 Hazırlık süreleri C/T:13,25 sn C/O: 10~15 dak Uptime:%84 C/T:10 sn C/O:5~15dak Uptime:%81 Hazırlık süreleri C/T: 3 sn Uptime:%81 C/T:5 sn Uptime:%84 1 gün 0,78 saat 1 gün 0,78 saat 0,78 saat Temin Süresi: 50,34 saat 19,375 13,25 sn 10 sn 3 sn 5 sn Katma Değer Süresi : 50,625sn Şekil 2. Gelecek durum haritası 82

14 Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin Gelecek Durum Haritası Mevcut durum haritası ile değerin üretim süreci içerisinde nasıl aktığı, israf ve israf kaynaklarının neler olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra yalın akış prensipleri dikkate alınarak gelecek durum haritası oluşturulmuştur. Mevcut durum haritasına göre, malzemelerin makineler arasında çok bekledikleri görülmüştür. Takt süresine göre üretim ve çekme esaslı üretim kontrol sistemi nedeniyle mevcut durum haritasında temin süresini artıran operasyonların önündeki bekleme süreleri azaltılmıştır. Takt süresi, ürün grubuna yönelik günlük üretim talebi 1238 adet alınarak hesaplanmıştır. Bu durumda; Takt süresi= Net çalışma süresi/günlük Talep Net çalışma süresi= sn. Günlük Talep Hedefi = 1238 ürün/gün Takt süresi= 77400/1238= 62,5 sn Yine mevcut durum haritasında ham kesme öncesinde oluşan hazırlık süresinin düşürülmesi için hazırlık süresi içsel ve dışsal süreler olarak ayrıştırılmıştır. Süreler analiz edildiğinde hazırlık süresinin büyük bir kısmını dışsal hazırlık süreleri oluşturmaktadır. Kesim makinesi bir önceki işi tamamlayıp beklerken, bir sonraki iş için gerekli olan taş stok alanında araştırılmaktadır. Bu süre hazırlık süresini artırmaktadır. Gelecek durum haritasında önerilen iyileştirmelerin gerçekleşmesi durumunda sistemdeki gelişme durumu Tablo 3 de göstermektedir. Tablo 3. Operasyonlara yönelik gelişim düzeyleri Ham Kesim (gün) Yarma (saat) Kurutma (gün) Seleksiyon (saat) Kasalama (saat) Toplam Süre (saat) Toplam Çevrim Zamanı (sn Mevcut Durum 3 7, Gelecek Durum 1 0, Gelişim (%) 66,67 89,94-86, SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Simülasyon, gerçek hayatta mevcut olan veya yapılması tasarlanan sistemlerin modellerinin oluşturulması ve bu modeller yardımıyla sistemin olası davranışları hakkında bilgi sahibi olunmasıdır. Bu şekilde gerçek sistemin çalışması maliyetleri model maliyetlerine indirgenmiş olacaktır. İşletmenin üretim ortamındaki simülasyon çalışması için ARENA 10.0 simülasyon programından faydalanılmıştır. 83

15 Bir Üretim Sisteminin Simülasyon Ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi Değer akışı haritasında 400 taşlık bir değer akışı oluşturulmuştur. Normalde parçalar paletlerde belirli sayılara ulaştıktan sonra diğer proses, alt ebat ya da tamire gitmek üzere taşınırlar. Bu nedenle, simülasyon çalışmasında prosesler arası taşımalar paletlerle yapılmıştır. Yarma bölümünden önce 20 adet olan ürün palet kapasitesi, diğer bölümler arasında 40 adet/palet kapasite ile taşıma yapılmaktadır. Simülasyon çalışmasında mevcut durumda bulunan değerlerin karşılaştırılması için ortak bir noktanın bulunması gerekmektedir. Karşılaştırma için çıktı miktarı referans noktası olarak belirlenmiştir. 400 parçalık partilerin girişinden sonra, çıkan 310 parçalık taş baz alınarak simülasyonda 310 adet taşın çıktısı için model çalıştırılmıştır. Böylece aynı sayıda çıktı elde etmek için girmesi gereken taş adedinin kaç olduğu belirlenmiştir. Ancak her prosesten sonra oluşabilecek olan tamir ya da alt ebat hataları işletmenin bir aylık verileri incelenerek oluşturulmuştur. Elde edilen hata yüzdeleri Arena programının Input Analyzer kısmında formül edilerek sisteme yerleştirilmiştir. Hata yüzdelerinin incelenmesi sonucu Tablo 4 te elde edilmiştir. Mevcut durum haritasında proseslerden geçen taşların alt ebata, tamire ya da normal sürece gidiş yüzdeleri aşağıdaki Tablo 5 te gösterilmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi başlangıçta giren ürünün %57,48 i kasalara yerleştirilebilmekte. Bunun yanında ölçümü yapılan 400 parçalık partinin 39 adedi yani yaklaşık %10 u da tamir bölümünden kasaya yerleştirilmiştir. Bunun yanında, hurdaya ayrılacak olan malzemeler 400 parçalık bir grup içinde fazla bir yüzdeye de sahip olmadıkları için simülasyonda daha ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Tablo 4. Makinelerden hatalı çıkma yüzdeleri Ortalama % İşlem Alt ebat Tamir Hurda Yarma 1,17-0,09 Kalibre 0,29 0,23 - Silim 7,9-1 Ebatlama 19,6 9,2 - Seleksiyon 4,7 10,6 - Tablo 5. Temiz ürün çıkma yüzdesi Giren(%) Altebat(%) Tamir(%) Hurda(%) Çıkan(%) Yarma 100,00 1,00 99,00 Kalibre 99,00 1,51 5,00 92,49 Silim 92,9 9,27 83,22 Ebatlama 83,22 9,09 5,96 68,17 Seleksiyon 68,17 1,33 9,36 57,48 84

16 Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin 3.1 Simülasyon verilerinin oluşturulması Simülasyon için veri oluşturma aşamasında işletmenin bir aylık üretiminin günlük verileri incelenmiştir. 61x61 ölçülerindeki bütün proseslerdeki işlem süreleri, taşıma sürleri, alt ebata düşüm oranları, tamir bölümü için ayrılan ürünlerin oranları ve hurdaya ayrılan ürünlerin oranları detaylı olarak araştırılıp belirlenmiştir. 3.2 Modelin çıktısı Toplamda saatlik çalışmadan sonra 310 adet ürün çıktısı elde edilmiştir. 61x61 ve 63x63 ebatlarındaki taşlar için süreçler arasındaki mamul geçişlerine ait bilgiler Tablo 7 de özetlenmektedir. 61x61 ebatlarındaki ürünler için sistemde değer katılan ve katılmayan süreler Tablo 8 de sunulmuştur. Tablo 7. Süreçler arası mamul geçişleri Ürün Adı Giren Çıkan 61x x Kazıma_alt ebat Tamir_Seleksiyon Seleksiyon_Tamir Yarma_Alt ebat 2 0 Tablo 8. Değer katılan ve katılmayan süreler Simülasyon 310 Çıktı VA (sn) NVA (saat) Toplam Süre (saat) Ortalama 82,154 21,343 33,838 Minimum 41,04 21,29 23,858 Maksimum ,4 64,264 Değer katılmayan sürelerden bekleme ve taşıma süreleri ürünler bazında detaylı olarak Tablo 9 da gösterilmiştir. Tablo 9. Bekleme ve taşıma süreleri Ürün Adı Bekleme Süresi (saat) Taşıma Süresi (saat) 61x x Kazıma_alt ebat Tamir_Seleksiyon Tablo 10 da ise ortalama bekleme süreleri gösterilmiştir. Ayrıca 61x61 ölçülerindeki ürünlerin sistemde geçirdikleri ortalama süre hesaplanmıştır. Bu süre 21,7 saat ile 47,6 saat arasında değişmekte olup 29,375 saat ortalama olarak hesaplanmıştır. 61x61 ölçüsündeki ürünler 85

17 Bir Üretim Sisteminin Simülasyon Ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi için proses içi ürün sayısı 415 ile 519 arasında değişmekte olup ortalama 438 adet olarak gözlemlenmiştir. Tablo 10. Kuyrukta Bekleme Süreleri Ortalama Ham Kesim Yarma, K&H, Dolgu Kazıma, Silim Ebatlama Seleksiyon Kasalama Tamir Ortalama Minimum Maksimum Mevcut Durum Haritası ile Simülasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması Bu bölümde değer akışı haritalandırma yönteminin mevcut durum haritasında elde edilen sonuçlar ile simulasyon sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma için girdi ve çıktı olarak ürün sayısı, ve katma değer sağlamayan faaliyetlere ait veriler kullanılacaktır. Girdiler ve çıktılar açısından karşılaştırma Tablo 11 de gösterilmiştir. Bu veriler incelendiğinde iki sistem de hemen hemen aynı sayıda girdi ve çıktı ile değerlendirilmiştir. Tablo 11. Mevcut Durum ile Simülasyonun Girdi-Çıktı Tablosu Mevcut Durum Yarma, K&H, Dolgu Kazıma, Silim, Ebatlama Seleksiyon Tamir Toplam Giren Temiz Alt Ebat Tamir Hurda Simülasyon Yarma, K&H, Dolgu Kazıma, Silim, Ebatlama Seleksiyon Tamir Toplam Giren Temiz Alt Ebat Tamir Hurda

18 Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin Katma değer sağlayan ve sağlamayan sürelerle ilgili sonuçlar Tablo 12 de sunulmuştur. Tablo incelendiğinde simülasyon sonucunda elde edilen katma değer sağlamayan süre daha düşük gözlemlenmiştir. Bu durum simülasyonun daha dengeli sonuç vermesi ile yorumlanabilir. Değer akışı haritalandırmada 3 farklı ve anlık değerin ortalaması alındığı için daha yüksek değer edilmiş olabilir. Tablo 12. Değer katan ve katmayan sürelerin karşılaştırılması Mevcut Simülasyon Durum H. Ortalama Minimum Maksimum VA (sn) 50,625 82,15 41, NVA (saat) 42,78 21,34 21,29 21,4 Sonuç olarak değer akış haritalandırma çalışmasında oluşturulmuş olan mevcut durumun verileri, simülasyon modeli verileri ile karşılaştırılmıştır. Katma değer sağlamayan faaliyet süreleri ile ilgili veriler incelendiğinde Simülasyon sonucu elde edilen sonuçların Değr akışı haritanlandırma ile elde edilen sonuçlardan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu sürelerden en fazla etkiye sahip bekleme süreleri de karşılaştırıldığında simülasyonda değişkenliğin fazla olduğu ancak ortalamalara göre mevcut durum haritası yönteminden daha düşük bekleme sürelerinin oluştuğu gözlenmiştir. 4. SONUÇ Bu çalışma ile bir sistemdeki israfları analiz etmek için kullanılan değer akışı haritalandırma yöntemi ile simülasyon yöntemi mermer üreten bir sistemin analizinde karşılaştırılmıştır. Sonuçlar karşılaştırıldığında simülasyon sonuçlarının daha güvenilir sonuçlar sağladığı tespit edilmiştir. Değer akışı haritalandırma yönteminde değişik 3 farklı zamanda elde edilen sonuçların ortalaması alınarak harita hazırlandığı için sonuçlar olması gerekenden yüksek veya düşük olabilmektedir. Bunun yanında bu yöntemin uygulaması açısından simülasyon modelinin hazırlanması ile karşılaştırıldığında daha kısa sürede gerçekleştirilebilir. 5. KAYNAKLAR ABDULMALEK F.A., RAJGOPAL J., Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: A process sector case study, Int. J. Production Economics, Article in Press,

19 Bir Üretim Sisteminin Simülasyon Ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi AHMETOĞLU, F. Değer akış haritalandırma ve geleneksel kanban sisteminin kurulması, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, CONNER, G. Lean Manufacturing For The Small Shop, Society Of Manufacturing Engineers Press, Dearborn, Michigan,2001. CZARNECKİ, H., LOYD, N. Simulation of Lean Assembly Line for High Volume Manufacturing, Proceedings of the Huntsville Simulation Conference, 2001 DONATELLI, A., HARRİS, G. Combining Value Stream Mapping and Discrete Event Simulation, Proceedings of the Huntsville Simulation Conference, 2001 DURMUŞOĞLU, M. B. Just In Time Production, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, DURMUŞOĞLU B., KULAK O., VE ERDOĞAN N., Teknik Plastik Parça Üreten Bir Sistemde Değer Akışı Haritalandırma ve Kanban Sistemi Uygulaması, YA/EM Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 21. Ulusal Kongresi, , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Haziran DUGGAN, K. J. Creating Mixed Model İn Value Streams, Productivity Press, New York, LIAN, Y-H., VAN LANDEGHEM, H. An Application of Simulation and Value Stream Mapping in Lean Manufacturing, Proceedings of the 14th European Simulation Symposium, OHNO T., Toyota Production System: Beyond Large-Scale, Production Productivity Press Oregon, 1988 ÖZGÜRLER, Ş. Değer akış haritalandırma ve conwip sistemine yönelik bir tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, SCULLIN, M. E. Integrating value stream mapping and simulation, Brigham Young University, School of Technology, Master of Science,

20 Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin SHINGO, S., A Revolution in Manufacturing: The Smed System, Productivity Press, Cambridge, MA, 1985 VENKAT, K., WAKELAND, W.W. Using Simulation to Understand and Optimize a Lean Sevice Process, Business and Industry Symposium, 2006 WOMACK, P., J.JONES, T. D. ROOS, D., Dünyayı Değiştiren Makine, Otomotiv Sanayicileri Derneği Yayınları, İstanbul, ZERENLER M., İRAZ R., Japon Yönetim Anlayışı Ve Şirket Ağları (Keiretsu) Analizi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi,

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DEĞER AKIġLARININ BELĠRSĠZLĠK ALTINDA ANALĠZĠ VE HARĠTALANDIRILMASI: BÜYÜK ÖLÇEKLĠ BĠR GIDA ĠġLETMESĠNDE UYGULAMA Mehmet ÖZFINDIK YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Endüstri

Detaylı

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim.

TEŞEKKÜR. Bu çalışma esnasında benden yardımlarını ve görüşlerini eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. TEŞEKKÜR Akademisyen olma uğraşlarımda bana devamlı destek olan ve desteklerini hayatım boyunca unutmayacağım, bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emeği olan danışmanım, değerli hocam Nevin ALTUĞ a teşekkür

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN ROLÜ : GIDA SEKTÖRÜNDE UYGULAMA DOKTORA TEZİ Hazırlayan Vesile

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA

ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA Beykoz Akademi Dergisi, 1(2), s.47-75. doi: 10.14514/BYK.m.21478082.2013.1/2.47-75 MAKALE ÜRETİMDE ARA STOK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE BİR UYGULAMA UMUT RIFAT TUZKAYA (1), İREM AKSU (2) ÖZ

Detaylı

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI

BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI BİR ATÖLYEDE ORANLARLA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK (WPMR) MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI Doç.Dr. Emin KAHYA 1 Kadri KARABÖCEK 2 ÖZET Bu çalışmada, orta ölçekli bir işletmenin Mekanik İşler Atölyesi nde, işçi ve

Detaylı

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract

KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Özet. Abstract Düzakın ve Sevinç, Kurum Kaynak Planlaması (ERP) 189 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 189-218 KURUM KAYNAK PLANLAMASI (ERP) Erkut DÜZAKIN * Selma

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERDE

Detaylı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Makine, Metal ve Döküm Kümesi Yol Haritası İçerik Takdim ve Teşekkür... 1 1. Giriş... 3 2. Küme Analizi... 7 2.1. Sektörel Analiz... 7 2.2. Yerel Ekonomi...

Detaylı

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010

Sevil Imanova ENDÜSTRI. Bakü - 2010. Qafqaz Üniversitesi Yayınları. Bakü - 2010 Sevil Imanova ENDÜSTRI Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Qafqaz Üniversitesi Yayınları Bakü - 2010 Sevil İMANOVA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Bakü - 2010 QAFQAZ ÜNİ VERSİ TESİ YAYINLARI YAYIN

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME

İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR İNCELEME i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETMELERİN LOJİSTİK FAALİYETLERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: TRAKYA BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR

TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR TÜRKİYE DE DIŞ KAYNAK KULLANIMINDA TEDARİKÇİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SÖZLEŞME ŞARTLARINDA DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR İsmail BAKAN H.Seçil FETTAHLIOĞLU A.Melih EYİTMİŞ ÖZET Günümüzde dış kaynaklardan yararlanma,

Detaylı

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Nedir? Plantumweb Satınalma Sözleşmeleri fonksiyonalitesi, yapılan anlaşmaların tüm detay bilgilerini sisteme girilebilmesini, takibini, bu anlaşmalara ait satınalma süreçlerini

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR

BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR BİR REKABET ARACI OLARAK TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: STARTEJİ VE YAKLAŞIMLAR Öğr.Grv.Dr.Melih Başkol * ÖZET Yoğun rekabet ortamının yaşandığı iş dünyasında işletmeler kendi yerlerini sağlamlaştırmak ve devamlılıklarını

Detaylı

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012

İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU Haziran 2012 İTHAL ARA ÜRÜN ÜRETİLEBİLİRLİĞİ PROJESİ RAPORU HAZIRLAYANLAR Emel KÖŞKER Mukaddes EREL Ömer Faruk DAĞLIOĞLUGİL Haziran 2012 Not: Bu rapor T.C.

Detaylı

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA **

Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** FİRMALARDA ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEĞERLEME YAKLAŞIMLARI: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE Multi-Dimensional Performance Measurement Approaches in Firms: A Conceptual Framework Cemal ELİTAŞ * Veysel AĞCA ** ÖZET

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.133-144. ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİNİN TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE UYGULANMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN BİR ÖRNEK APPLICATION

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK VE ELEKTRONİK SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2012-2016 2012 1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ...

Detaylı

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) : KAHRAMANMARAŞ TAKİ HASTANELERDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS PROJESİ

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı