Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta."

Transkript

1

2 Bu kitap, Fabrika Organizasyonu, Üretim Sistemi Yapılandırma ve Performans Ölçmeye Yönelik Simülasyon Yazılımı Geliştirilmesi (Faborg-Sim) başlıklı 104M377 nolu araşrıma projesi kapsamında 26 Mayıs 2008 tarihinde düzenlenen Fabrika/Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğin Arttırılması Yoluyla Büyüme temalı I.Endüstri Mühendisliği Çalıştayı nda sunulan bildilere ait makaleleri kapsamaktadır. Düzenleme ve Tasarım: Arş. Gör. Erdal AYDEMİR Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Isparta. Copyright 2009, NODEL YAYIN DAĞITIM Bu kitabın bütün hakları Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti ne aittir. Yayınevinin izni olmaksızın kitabın tümünün veya bir kısmının elektronik, mekanik ya da fotokopi yoluyla basımı, yayımı, çoğaltılması ve dağıtımı yapılamaz.

3 ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR Günümüzde insanın yaşam biçimini ve kalitesini teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı ürünler ve hizmetler şekillendirmektedir. Teknolojik ürünlerin üretimi, tüketimi ve endüstriyel faaliyetlere bağımlı olarak yapılan düzenlemeler, ekonominin motoru olmakla beraber, diğer yandan insanoğlunun yaşam biçimini belirleyici rol üstlenmektedir. Endüstriyel ürünlerin tüketicisi/ kullanıcısı olarak bizler, yüksek kaliteli ve güvenilir ürünleri düşük fiyatlara satın alabilmeyi beklemekteyiz. Teknolojik ürünler, sistematik geliştirme ve ekonomik fiyatlarla üretimi sayesinde ortaya çıkarılabilir, üretilebilir ve satılabilir hale dönüştürülür. Organizasyon ve teknolojik gelişmelerin ortak etkisi, geçen yüzyılın başlarında endüstriyel anlamda kitlesel üretimin başlamasına neden olmuştur. Fabrikalarının yönetimi ve organizasyon yapılarını, F. W. Taylor un 19. yüzyılda ortaya koyduğu ilkeler geçerliliğini korumaktadır. Bilimsel yönetim ve yöntemlerin uygulanması ile üretimin gerçekleştirilmesi ve üretim kaynaklarının verimli kullanılması sayesinde devlet ekonomisinin gelişmesi ve büyümesi mümkündür. Avrupa daki yüksek işçilik ücretlerine karşılık Çin de düşük işçilik ve enerji maliyetleri birçok sektörün Batı Avrupa dan Çin e ve Doğu Avrupa ülkelerine kaymasına neden olmuştur. Bunun sonucunda artan işsizlik ve sosyal sorunlar ile birlikte, Amerika da geri ödenemeyen ev kredileri dünya ekonomisini küresel ölçekte krize sokmuştur. Ülkemizde 2002 den beri devam eden ekonomik büyüme 2008 in son çeyreğinde durağanlaşmaya başlamış ve son aylarda ise kendisini gerilemeye bırakmış, yatırımlar durma noktasına gelmiştir. Zaten ithalata dayalı ihracat, bir anlamda katma değer üretemeyen, daha çok işgücü pazarlamaya dayalı ihracatta, Çin deki üretimin artmasıyla rekabet edemez duruma gelmektedir. Tüm bu şartlar altında, nasıl daha ucuz, daha kaliteli, daha fonksiyonel ürün geliştirilebilir, üretilebilir sorularıyla yüzleşmemiz gerekmektedir. Üretim kaynaklarının verimli kullanılması ve tüketilmesi için fabrika/ üretim organizasyon yapılarının ve iş akış proseslerinin iyileştirilmesinde ve tedarik zincirleri düzenlenmesinde yönetim veya karar verme enstrümanı olarak simülasyon araştırmaları ve sonuçları, işletmelerin verimliliğinin arttırılmasında önemli rol oynayabilir. Müşterinin istediği maliyet ve kalitedeki ürünler ancak teknik ve organizasyon bilgisi ile gerçekleştirilebileceği, bunun sonucunda şirketlerin büyümesinin ve dolayısıyla ekonomik büyümenin sağlanabileceği bilinen bir gerçektir. İşletmelerin başarısı için verimlilik anahtar kelimedir. Verimlilik yönetimi birçok stratejileri ve enstrümanları kapsar. Bu stratejiler ve enstrümanlar i

4 çeşitli biçimlerde işletmelerin verimliliğini etkiler. Verimliliğin artışına kısa ve uzun vadede nasıl ulaşılabilir ve işletmelerin rekabet edebilirliği nasıl güven altına alınabilir? Verimlilik yönetiminde hangi enstrümanlar ve metotlar pratik olarak işletmelerde uygulanabilir? Kobi lerin verimlilik ile ilgili sorunları ve çözüm yolları hakkında neler yapılabilir? Bu ve benzer soruların cevapları Fabrika/Üretim Organizasyonlarında Yeniden Yapılanma- Verimliliğin Arttırılması Yoluyla Büyüme konulu 1.Endüstri Mühendisliği Çalıştayı nda tartışılarak katılımcılarının dikkatine sunulmuştur. Farklı bakış açılarından daha verimli üretim için yöntem ve teknolojik gelişmeler ve çeşitli çalışmalar örnek olarak bu kitapta yer almaktadır. Bu bağlamda fabrika/ üretim organizasyon yapıları ve verimlilik ilişkileri, üretim sistemlerinde simülasyon uygulamaları ve simülasyon destekli performans ölçme, üretim maliyet hesaplama yöntemleri, üretim yöntemleri, değer akış haritalandırma ve israfların yok edilmesi, hücre imalat sistemleri, verimlilik ve optimizasyon yöntemleri konularını kapsayan çalışmalar yer almkatadır. Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen 1.Endüstri Mühendisliği Çalıştay ına katkıda bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar a, Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Vecihi Kırdemir e, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Nilay Keskin e, Isparta Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Kaçıkoç a ve ayrıca kitabın basımını destekleyen TÜBİTAK- BİDEB e, çalıştaya katılmak suretiyle destek veren ve kitabın oluşmasını sağlayan tüm yazarlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Isparta, Şubat 2009 Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim KORUCA ii

5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... i İÇİNDEKİLER... iii Halil İbrahim KORUCA ÜRETİM İŞLETMELERİNDE ORGANIZASYON YAPILANDIRMA, VERİMLİLİK İLİŞKİSİ VE PARAMETRELERİ GİRİŞ Türkiye de Ekonomik Büyüme ve Gelişim İşletmelerde Verimlilik ve Büyüme İlişkisi Verimliliği Etkileyen Faktörler ve Etkileşimi ÜRETİM ORGANİZASYON YAPILARININ DEĞİŞİMİ VE GELİŞİMİ Üretim Organizasyon Yapılandırmayı Etkileyen Faktörler ve Verimlilik İlişkisi Organizasyon Değişiklikleri İmalat ve Montaj Organizasyon Yapıları Üretim Yönetimi Amaçları ve Verimlilik İlişkisi ÜRETİM ORGANİZASYONLARINDA PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Üretim Organizasyon Yapılarında Performans Ölçe ve Değerlendirme KAYNAKLAR Servet HASGÜL ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ VE UYGULAMALI ÖRNEKLER GİRİŞ ÜRETİM İŞLETMELERİNDE SİMÜLASYON Simülasyonun Tanımı ve Kullanımı Üretim Sistemlerinin Bileşenleri ve Simülasyonu Malzeme Aktarma Sistemlerinde Simülasyon SİMÜLASYON UYGULAMA ÖRNEKLERİ Buzdolabı İşletmesinde Vakum İsyasyonu Simülasyonu Kopresör Üretiminde Montaj Hattı Simülasyonu İş Süreçleri Yönetimi ve Simülasyonu SONUÇ KAYNAKLAR Halil İbrahim KORUCA FABRİKA ORGANİZASYONU, ÜRETİM SİSTEMİ YAPILANDIRMA VE PERFORMANS ÖLÇMEYE YÖNELİK SİMÜLASYON YAZILIMI GELİŞTİRİLMESİ (FABORG-SIM) GİRİŞ SİMÜLASYON YÖNTEMİNİN ÜRETİM SİSTEMLERİNE UYGULANMASI FABORG-SİM YAZILIMI Faborg-Sim Modelleme Modülü Faborg-Sim Simülatör Modülü Faborg-Sim Değerlendirme Modülü SONUÇ SONRAKİ ARAŞTIRMA iii

6 6.TEŞEKKÜR KAYNAKLAR Durmuş ACAR DİREKT VE ENDİREKT ÜRETİM ALANLARINDA MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİ YOLUYLA VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI:UYGULAMALI ÖRNEK GİRİŞ MALİYET BİLGİSİ VE YÖNETİMİ DİREKT VE ENDİREKT ÜRETİM ALANLARINDA OLUŞAN MALİYET UNSURLARI VE SINIFLANDIRILMASI Gider Yerleri Mamul üretiminde ortaya çıkan maliyet unsurları Gider Çeşitleri Direkt ve Endirekt Üretim Alanlarında Oluşan Maliyetler ve Mamulle İlişkisi DİREKT VE ENDİREKT ÜRETİM ALANLARINDA MALİYET DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ MALİYET GİDERLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ DİMM Giderlerinin Düşürülmesi İşçilik Maliyetlerinin Düşürülmesi Genel Üretim Giderlerinin Düşürülmesi SONUÇ KAYNAKLAR Osman KULAK, Olcay POLAT, Yusuf ŞAHİN BİR ÜRETİM SİSTEMİNİN SİMÜLASYON VE DEĞER AKIŞI HARİTALANDIRMA YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ GİRİŞ YÖNTEM Değer Akışı Haritalandırma Mevcut Durum Haritası Gelecek Durum Haritası SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Simülasyon verilerinin oluşturulması Modelin çıktısı Mevcut Durum Haritası ile Simülasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması SONUÇ KAYNAKLAR M. Bülent DURMUŞOĞLU GERÇEK ORTAMDA HÜCRESEL ÜRETİM UYGULAMALARI GİRİŞ HÜCRE YAPISI ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR Bir Kesici Takım Endüstrisinde Uygulama Bir Cam Kalıbı Üretim Sisteminde GT Hücrelerinin Tasarımı ve Uygulanması Ofis Hücrelerinin Planlanması ve Uygulanması KAYNAKLAR iv

7 Gültekin ÖZDEMİR İŞLETMELERDE VERİMLİLİK ARTTIRMADA OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI GİRİŞ VERİMLİLİK NEDİR? OPTİMİZASYON VE ÖZELLİKLERİ VERİMLİLİK VE OPTİMİZASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ SONUÇ KAYNAKLAR Adem GÖLEÇ, Ömer ÖZTÜRKOĞLU İMALAT STRATEJİLERİ, REKABET ÖNCELİKLERİ VE İŞLEM PLANLAMA ARASINDAKİ BAĞINTI VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ GİRİŞ LİTERATÜR TARAMASI STRATEJİK İMALAT: KAVRAMSAL MODEL İmalat Stratejileri Sipariş Kazanma Sipariş Niteliklendirme İmalat Yeteneğini Oluşturan Oyuncular Rekabet Öncelikleri Maliyet Esneklik Kalite Hız/Zaman Ölçüm Göstergeleri İşlem Planlama Yönetim Gayretleri Kapasite Kararları Tesis Kararları Süreç ve Teknoloji Kararları İmalat Altyapı Kararları İnsan Kaynakları Kararları Yeni Ürün Sunma Tedarik Zinciri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi TARTIŞMA VE SONUÇLAR TEŞEKKÜR KAYNAKLAR Remzi VAROL METAL İMALAT SANAYİSİNDE MODERN YÖNTEMLER ve MEKANİK YÜZEY İŞLEMLERİ UYGULAMASI GİRİŞ MODERN İMALAT SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE POTANSİYEL ALANLAR YÜZEY İŞLEMLERİ Bilyalı Dövme Bilyalı Dövme İşlem Büyüklükleri Bilyalı Dövme İşleminin Kullanım Alanları Bilyalı dövme ile şekillendirme v

8 3.2. Lazerle Dövme Laserle Dövmenin Uygulama Alanları BİLYALI DÖVME İLE LAZERLE DÖVMENİN KARŞILAŞTIRILMASI SONUÇ KAYNAKLAR Erdal AYDEMİR BİR İMALAT ATÖLYESİNDE SİMÜLASYON DESTEKLİ ORGANİZASYON YAPILANDIRMA: UYGULAMALI ÖRNEK GİRİŞ SİSTEM ANALİZİ VE İŞ ETÜDÜ BAŞLANGIÇ DURUMU SİMÜLASYONU ALTERNATİF YAPI SİMÜLASYONLARI Alternatif-I Simülasyonu Alternatif- II Simülasyonu Alternatif-III Simülasyonu SONUÇ TEŞEKKÜR KAYNAKLAR YAZARLARIN KISA ÖZGEÇMİŞLERİ vi

9 BİR ÜRETİM SİSTEMİNİN SİMÜLASYON VE DEĞER AKIŞI HARİTALANDIRMA YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Yerleşkesi, Denizli Özet Yalın üretim, katma değer oluşturan faaliyetlerin belirlenerek israfların elimine edildiği, sürekli iyileşmeye açık sistemlerin oluşturulması için kullanılan sistematik bir yaklaşımdır. Yalın düşünce israfların ortadan kaldırılarak üretim temin süresini düşürdüğü için günümüz rekabet şartlarında firmalara önemli bir ayrıcalık sağlamaktadır. Yalın dönüşümün sağlanmasına yardımcı olan ve işletmelerin faaliyetlerine bir bütün olarak bakmalarını sağlayan araçlardan birisi de değer akışı haritalandırma yöntemidir. Değer akışı haritalandırma, sistemin mevcut durumunu analiz eden ve hangi israf kaynaklarının ortadan kaldırılması gerektiğini görmemize fırsat sağlayan etkin bir yöntemdir. Bu çalışma ile, değer akışı haritalandırma yöntemi ile simülasyon yöntemi belirli kriterler dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Yöntemlerin karşılaştırılması için mermer üretimi gerçekleştiren bir üretim sistemi seçilmiştir. Anahtar Kelimeler: Değer akışı haritalandırma, Simülasyon 1. GİRİŞ Tam zamanında üretim felsefesinin başlangıç noktası olan değer; müşterinin zaman, fiyat ve kalite olarak ihtiyaçlarını karşılayan bir ürünün ve/veya hizmetin oluşturulmasıdır. Değer akışı; her ürün için esas olan ve tüm akışlar boyunca bir ürünü meydana getirmek için ihtiyaç duyulan faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetlerin katma değer sağlamayan bölümünün ortadan kaldırılması Değer akışı haritalandırma yöntemi ile daha sistematik gerçekleştirilmektedir. 78

10 Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin Değer akışı haritalandırma, tam zamanında üretim felsefesinin önemli konularından ve araçlarından biridir. Ohno (1998) ve Shingo (1985) tarafından temelleri atılmış, daha sonra Womack ve diğ. (2002) tarafından geliştirilmiştir. Bu çalışma ile Değer akışı haritalandırma yöntemi ile simülasyon yöntemi karşılaştırılmış ve sonuçlar mermer üretimi gerçekleştiren bir sistemin analizi ile değerlendirilmiştir. 2. YÖNTEM 2.1. Değer Akışı Haritalandırma Değer akışı haritalandırma yöntemi, çalışanların müşteri talebini daha kolay karşılamak için yapılacak iyileştirmeleri nasıl ve ne zaman gerçekleştireceklerini planlamaları için fırsat sunan sistematik bir yaklaşımdır. Bu yöntem müşteri talebini esas alarak malzemenin üretim sistemi boyunca akmasını sağlayan bir sistemi kurmak için mevcut sistemi kısa bir zamanda analiz etmek isteyen tasarımcılara önemli avantajlar sağlamaktadır. Değer Akışı Yönetimi, ilk olarak sistematik veri toplama ve sistematik veri analizi doğrultusunda yalınlık ile bağlantı kurmaktadır. Değer Akışı Yönetimi sekiz adımdan oluşmaktadır (Durmuşoğlu, 2003). Bu adımlar; 1. Yalın hale getirmek, 2. Değer akışını seçmek, 3. Yalını öğrenmek, 4. Mevcut durumu haritalandırmak, 5. Yalın metrikleri belirlemek, 6. Gelecek durumu haritalandırmak, 7. Kaizen planları yaratmak, 8. Kaizen planlarını uygulamak. Değer Akışı Haritalandırma, sadece yönetim aracı değil, işletmelerin yalın hale gelmesini sağlayan planlama ve uygulama sürecidir. Conner a (2001) göre ise; yalın üretimin önemli bir aracı olan değer akışı haritalama, ürün geliştirme, proses tasarımı, hazırlık ve planlama olmak üzere dört adımdan oluşmaktadır. Yalın, ürüne/hizmete değer eklemeyen israfların ortadan kaldırılmasıyla ilgilenmektedir. Günümüzde yalın üretim sistemi; isletmelerin rekabet gücünün korunmasında ve artırılmasında kullandıkları en temel dinamik araçlardan birisi haline gelmiştir (Zerenler ve İraz, 2002). Toyota ile ortaya çıkan yalın üretim sisteminde, hücresel 79

11 Bir Üretim Sisteminin Simülasyon Ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi üretim, hazırlık sürelerinin düşürülmesi, toplam üretken bakım ve çekme esaslı kontrol sistemi gibi pek çok yalın üretim araç ve yöntemi kullanılmaktadır. Yalın üretim uygulamaları, otomotiv, elektronik, beyaz esya gibi sektörlere yayılmıstır (Abdulmalek ve Rajgopal, 2006). Değer, müşterilerin para ödemeye istekli oldukları ürün dönüşümlerini içeren faaliyetlerdir. Tipik olarak müşteriler; fazla üretim, beklemeler, ıskarta, yeniden işleme, envanter, fazla işlem ya da kontrol için ödeme yapmak istemezler. Bunların hepsi israftır ve israfları yok etmeden önce bu israfları görmeyi öğrenmek gerekir. İsraf ancak tanımlanabildiği durumlar için ortadan kaldırılabilir. Müşteriler tarafından algılanan değer belirlendikten sonra mevcut durumun haritası hazırlanır. Değer akışı haritalandırıldıktan sonra iyileştirme fırsatları tespit edilerek gelecek durum haritası oluşturulur. Daha sonra müşteri çekmesine bağlı olarak üretim yapan bir sistem için iyileştirmeler yapılır. Döngünün tamamlanması için, tekrar yeni gelecek durum haritaları oluşturulmakta ve sürdürülebilir mükemmellik için sürekli bir gelişim sağlanmaktadır (Duggan, 2002). Yalın üretim uygulamalarında değer akışı haritalandırma yöntemini kullanan literatürdeki bazı çalışmalar şunlardır: Kulak ve diğerleri, 2000, Scullin, 2005, Donatelli ve Harris, 2001, Czarnecki ve Loyd, 2001, Venkat ve Wakeland, 2006, Lian ve Van Landeghem, 2002, Ahmetoğlu, 2007, Özgürler, Mevcut Durum Haritası Mermer sektöründe faaliyet gösteren bir işletme için Değer Akışı haritalandırma yöntemi kapsamında ilk olarak mevcut durum haritası hazırlanmıştır. Ürün grubu olarak 61x61x1,5 cm ebatlarındaki ürünleri içeren grup seçilmiştir. Seçilen ürün ailesi sırasıyla; ham kesim, yarma, kalibre ve dolgu bölümlerinden geçmektedir. Yarı mamul ünitesine geçmeden önce bütün ürünler bir gün boyunca kurutma bölümünde bekletilmektedir. Kurutma bölümünün ardından yarı mamul ünitesine alınan ürünlere silim, ebatlama ve seleksiyon işlemleri uygulandıktan sonra sevkiyat yapılmaktadır. Günlük çalışma süresi; 8 60 (2 10) 30 = 430 dak vardiya = sn./gün olarak hesaplanmıştır. Çeşitli faaliyetler için öngörülen süreler Tablo 1 de özetlenmektedir. Yarma, kalibre - honlama ve dolgu makineleri için güvenilirlik oranı %84, silim ebatlama makineleri için %81 ve seleksiyon için de %84 olarak hesaplanmıştır. 80

12 Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin Tablo 1. Yürütülen faaliyetler için Öngörülen süreler Faaliyet Süre (dakika) Takım değiştirme 15 Temizlik 10 Bakım 5 Proses parametrelerinin ölçümü ve ayarı 10 Kalıp ve aparat değişimi 5 Takım değiştirme ve dönüşüm 15 Operatör yokluğu 5 Taşıma 15 Her prosese göre çevrim zamanı, hazırlık süreleri, güvenilirlik oranları hesaplanmıştır. Makinelere ait hesaplamalar Tablo 2 de belirtilmektedir. Tablo 2. Süre tablosu Çevrim Süresi (sn) Hazırlık Süresi (dak) Güvenilirlik Oranı (%) Vardiya Çalışma Süresi Ham Kesim Yarma Kalibre Honlama Dolgu Kazıma Silim Ebatlama Seleksiyon Tamir Keçe , Mevcut durum haritası incelendiğinde temin süresinin 114,8 saat olarak belirlenmiştir. Ham kesim, yarma, kurutma, seleksiyon ve kasalama öncesinde fazla stok bulunduğu görülmektedir. Yine ham kesim basta olmak üzere bazı operasyonlar için hazırlık sürelerinin fazla olduğu görülmektedir. 81

13 Bir Üretim Sisteminin Simülasyon Ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi Aylık Tahminler Günlük/Haftalık Siparişler Üretim Müdürlüğü Yıllık/Aylık Tahminler 1 konteynır = 24 palet 1 palet = 66 taş 1 konteynır = 1584 taş Mermer Ocakları Günlük Siparişler STOK ALANI Günlük 10x Günlük Günlük Günlük ÜRETİM ŞEFİ Günlük Günlük 61x61x1,5 (310 adet) %87,41 Normal %12,58 Tamir 3 gün Ham Kesim-ST C/T:38,75 sn C/O: 30 dak Uptime:%84 63x63x4,1 (200 adet) Yarma C/T:13,25 sn C/O: 10~15 dak Uptime:%84 63x63x1,7 (396 adet) %1 Alt Ebat Kalibre- Honlama C/T:12,7 sn C/O: 3 dak Uptime:%84 63x63x1,5 (388 adet) %0,5 Tamir %1,51Alt Ebat Dolgu C/T:13,1 sn C/O: 15~20 dak Uptime:%84 Kurutma KURUTMA 63x63x1,5 (388 adet) Kazıma C/T:10 sn Uptime:%81 Silim C/T:10 sn C/O:5~10 dak Uptime:%81 63x63x1,5 (352 adet) %9,27 alt ebat Yan Kesma C/T: 10 sn C/O: 10~15 dak Uptime:%81 Kafa Kesme C/T: 10 sn C/O: 10~15 dak Uptime:%81 61x61x1,5 (299 adet) %9,09 Alt ebat %5,96 Tamir Seleksiyon C/T: 3 sn Uptime:%81 61x61x1,5 (271 adet) %1,33 Alt ebat %9,36 Tamir Kasalama C/T:5 sn Uptime:%84 3 gün 19,375 7,75 sa 13,25 sn 1 gün 10 sn 5,8 saat 3 sn 5,25 saat 5 sn Temin Süresi: 114,8 saat Katma Değer Süresi:50,625 sn Şekil 1. Mevcut durum haritası Aylık Tahminler Günlük/Haftalık Siparişler Üretim Müdürlüğü Yıllık/Aylık Tahminler 1 konteynır = 24 palet 1 palet = 66 taş 1 konteynır = 1584 taş Günlük Siparişler STOK ALANI Mermer Ocakları Kanban Projesi Günlük 3xGünlük Dolgu malzemesi 40 taşlık palet Blok Yarma- Kalibre- Dolgu 40 taşlık palet Silim Ebatlama Seleksiyon Kesimi FIFO FIFO FIFO Kasalama C/T:19,375 sn C/O: 30 dak Uptime:%84 Hazırlık süreleri C/T:13,25 sn C/O: 10~15 dak Uptime:%84 C/T:10 sn C/O:5~15dak Uptime:%81 Hazırlık süreleri C/T: 3 sn Uptime:%81 C/T:5 sn Uptime:%84 1 gün 0,78 saat 1 gün 0,78 saat 0,78 saat Temin Süresi: 50,34 saat 19,375 13,25 sn 10 sn 3 sn 5 sn Katma Değer Süresi : 50,625sn Şekil 2. Gelecek durum haritası 82

14 Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin Gelecek Durum Haritası Mevcut durum haritası ile değerin üretim süreci içerisinde nasıl aktığı, israf ve israf kaynaklarının neler olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra yalın akış prensipleri dikkate alınarak gelecek durum haritası oluşturulmuştur. Mevcut durum haritasına göre, malzemelerin makineler arasında çok bekledikleri görülmüştür. Takt süresine göre üretim ve çekme esaslı üretim kontrol sistemi nedeniyle mevcut durum haritasında temin süresini artıran operasyonların önündeki bekleme süreleri azaltılmıştır. Takt süresi, ürün grubuna yönelik günlük üretim talebi 1238 adet alınarak hesaplanmıştır. Bu durumda; Takt süresi= Net çalışma süresi/günlük Talep Net çalışma süresi= sn. Günlük Talep Hedefi = 1238 ürün/gün Takt süresi= 77400/1238= 62,5 sn Yine mevcut durum haritasında ham kesme öncesinde oluşan hazırlık süresinin düşürülmesi için hazırlık süresi içsel ve dışsal süreler olarak ayrıştırılmıştır. Süreler analiz edildiğinde hazırlık süresinin büyük bir kısmını dışsal hazırlık süreleri oluşturmaktadır. Kesim makinesi bir önceki işi tamamlayıp beklerken, bir sonraki iş için gerekli olan taş stok alanında araştırılmaktadır. Bu süre hazırlık süresini artırmaktadır. Gelecek durum haritasında önerilen iyileştirmelerin gerçekleşmesi durumunda sistemdeki gelişme durumu Tablo 3 de göstermektedir. Tablo 3. Operasyonlara yönelik gelişim düzeyleri Ham Kesim (gün) Yarma (saat) Kurutma (gün) Seleksiyon (saat) Kasalama (saat) Toplam Süre (saat) Toplam Çevrim Zamanı (sn Mevcut Durum 3 7, Gelecek Durum 1 0, Gelişim (%) 66,67 89,94-86, SİMÜLASYON ÇALIŞMASI Simülasyon, gerçek hayatta mevcut olan veya yapılması tasarlanan sistemlerin modellerinin oluşturulması ve bu modeller yardımıyla sistemin olası davranışları hakkında bilgi sahibi olunmasıdır. Bu şekilde gerçek sistemin çalışması maliyetleri model maliyetlerine indirgenmiş olacaktır. İşletmenin üretim ortamındaki simülasyon çalışması için ARENA 10.0 simülasyon programından faydalanılmıştır. 83

15 Bir Üretim Sisteminin Simülasyon Ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi Değer akışı haritasında 400 taşlık bir değer akışı oluşturulmuştur. Normalde parçalar paletlerde belirli sayılara ulaştıktan sonra diğer proses, alt ebat ya da tamire gitmek üzere taşınırlar. Bu nedenle, simülasyon çalışmasında prosesler arası taşımalar paletlerle yapılmıştır. Yarma bölümünden önce 20 adet olan ürün palet kapasitesi, diğer bölümler arasında 40 adet/palet kapasite ile taşıma yapılmaktadır. Simülasyon çalışmasında mevcut durumda bulunan değerlerin karşılaştırılması için ortak bir noktanın bulunması gerekmektedir. Karşılaştırma için çıktı miktarı referans noktası olarak belirlenmiştir. 400 parçalık partilerin girişinden sonra, çıkan 310 parçalık taş baz alınarak simülasyonda 310 adet taşın çıktısı için model çalıştırılmıştır. Böylece aynı sayıda çıktı elde etmek için girmesi gereken taş adedinin kaç olduğu belirlenmiştir. Ancak her prosesten sonra oluşabilecek olan tamir ya da alt ebat hataları işletmenin bir aylık verileri incelenerek oluşturulmuştur. Elde edilen hata yüzdeleri Arena programının Input Analyzer kısmında formül edilerek sisteme yerleştirilmiştir. Hata yüzdelerinin incelenmesi sonucu Tablo 4 te elde edilmiştir. Mevcut durum haritasında proseslerden geçen taşların alt ebata, tamire ya da normal sürece gidiş yüzdeleri aşağıdaki Tablo 5 te gösterilmiştir. Tabloda da görüldüğü gibi başlangıçta giren ürünün %57,48 i kasalara yerleştirilebilmekte. Bunun yanında ölçümü yapılan 400 parçalık partinin 39 adedi yani yaklaşık %10 u da tamir bölümünden kasaya yerleştirilmiştir. Bunun yanında, hurdaya ayrılacak olan malzemeler 400 parçalık bir grup içinde fazla bir yüzdeye de sahip olmadıkları için simülasyonda daha ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Tablo 4. Makinelerden hatalı çıkma yüzdeleri Ortalama % İşlem Alt ebat Tamir Hurda Yarma 1,17-0,09 Kalibre 0,29 0,23 - Silim 7,9-1 Ebatlama 19,6 9,2 - Seleksiyon 4,7 10,6 - Tablo 5. Temiz ürün çıkma yüzdesi Giren(%) Altebat(%) Tamir(%) Hurda(%) Çıkan(%) Yarma 100,00 1,00 99,00 Kalibre 99,00 1,51 5,00 92,49 Silim 92,9 9,27 83,22 Ebatlama 83,22 9,09 5,96 68,17 Seleksiyon 68,17 1,33 9,36 57,48 84

16 Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin 3.1 Simülasyon verilerinin oluşturulması Simülasyon için veri oluşturma aşamasında işletmenin bir aylık üretiminin günlük verileri incelenmiştir. 61x61 ölçülerindeki bütün proseslerdeki işlem süreleri, taşıma sürleri, alt ebata düşüm oranları, tamir bölümü için ayrılan ürünlerin oranları ve hurdaya ayrılan ürünlerin oranları detaylı olarak araştırılıp belirlenmiştir. 3.2 Modelin çıktısı Toplamda saatlik çalışmadan sonra 310 adet ürün çıktısı elde edilmiştir. 61x61 ve 63x63 ebatlarındaki taşlar için süreçler arasındaki mamul geçişlerine ait bilgiler Tablo 7 de özetlenmektedir. 61x61 ebatlarındaki ürünler için sistemde değer katılan ve katılmayan süreler Tablo 8 de sunulmuştur. Tablo 7. Süreçler arası mamul geçişleri Ürün Adı Giren Çıkan 61x x Kazıma_alt ebat Tamir_Seleksiyon Seleksiyon_Tamir Yarma_Alt ebat 2 0 Tablo 8. Değer katılan ve katılmayan süreler Simülasyon 310 Çıktı VA (sn) NVA (saat) Toplam Süre (saat) Ortalama 82,154 21,343 33,838 Minimum 41,04 21,29 23,858 Maksimum ,4 64,264 Değer katılmayan sürelerden bekleme ve taşıma süreleri ürünler bazında detaylı olarak Tablo 9 da gösterilmiştir. Tablo 9. Bekleme ve taşıma süreleri Ürün Adı Bekleme Süresi (saat) Taşıma Süresi (saat) 61x x Kazıma_alt ebat Tamir_Seleksiyon Tablo 10 da ise ortalama bekleme süreleri gösterilmiştir. Ayrıca 61x61 ölçülerindeki ürünlerin sistemde geçirdikleri ortalama süre hesaplanmıştır. Bu süre 21,7 saat ile 47,6 saat arasında değişmekte olup 29,375 saat ortalama olarak hesaplanmıştır. 61x61 ölçüsündeki ürünler 85

17 Bir Üretim Sisteminin Simülasyon Ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi için proses içi ürün sayısı 415 ile 519 arasında değişmekte olup ortalama 438 adet olarak gözlemlenmiştir. Tablo 10. Kuyrukta Bekleme Süreleri Ortalama Ham Kesim Yarma, K&H, Dolgu Kazıma, Silim Ebatlama Seleksiyon Kasalama Tamir Ortalama Minimum Maksimum Mevcut Durum Haritası ile Simülasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması Bu bölümde değer akışı haritalandırma yönteminin mevcut durum haritasında elde edilen sonuçlar ile simulasyon sonuçları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma için girdi ve çıktı olarak ürün sayısı, ve katma değer sağlamayan faaliyetlere ait veriler kullanılacaktır. Girdiler ve çıktılar açısından karşılaştırma Tablo 11 de gösterilmiştir. Bu veriler incelendiğinde iki sistem de hemen hemen aynı sayıda girdi ve çıktı ile değerlendirilmiştir. Tablo 11. Mevcut Durum ile Simülasyonun Girdi-Çıktı Tablosu Mevcut Durum Yarma, K&H, Dolgu Kazıma, Silim, Ebatlama Seleksiyon Tamir Toplam Giren Temiz Alt Ebat Tamir Hurda Simülasyon Yarma, K&H, Dolgu Kazıma, Silim, Ebatlama Seleksiyon Tamir Toplam Giren Temiz Alt Ebat Tamir Hurda

18 Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin Katma değer sağlayan ve sağlamayan sürelerle ilgili sonuçlar Tablo 12 de sunulmuştur. Tablo incelendiğinde simülasyon sonucunda elde edilen katma değer sağlamayan süre daha düşük gözlemlenmiştir. Bu durum simülasyonun daha dengeli sonuç vermesi ile yorumlanabilir. Değer akışı haritalandırmada 3 farklı ve anlık değerin ortalaması alındığı için daha yüksek değer edilmiş olabilir. Tablo 12. Değer katan ve katmayan sürelerin karşılaştırılması Mevcut Simülasyon Durum H. Ortalama Minimum Maksimum VA (sn) 50,625 82,15 41, NVA (saat) 42,78 21,34 21,29 21,4 Sonuç olarak değer akış haritalandırma çalışmasında oluşturulmuş olan mevcut durumun verileri, simülasyon modeli verileri ile karşılaştırılmıştır. Katma değer sağlamayan faaliyet süreleri ile ilgili veriler incelendiğinde Simülasyon sonucu elde edilen sonuçların Değr akışı haritanlandırma ile elde edilen sonuçlardan daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu sürelerden en fazla etkiye sahip bekleme süreleri de karşılaştırıldığında simülasyonda değişkenliğin fazla olduğu ancak ortalamalara göre mevcut durum haritası yönteminden daha düşük bekleme sürelerinin oluştuğu gözlenmiştir. 4. SONUÇ Bu çalışma ile bir sistemdeki israfları analiz etmek için kullanılan değer akışı haritalandırma yöntemi ile simülasyon yöntemi mermer üreten bir sistemin analizinde karşılaştırılmıştır. Sonuçlar karşılaştırıldığında simülasyon sonuçlarının daha güvenilir sonuçlar sağladığı tespit edilmiştir. Değer akışı haritalandırma yönteminde değişik 3 farklı zamanda elde edilen sonuçların ortalaması alınarak harita hazırlandığı için sonuçlar olması gerekenden yüksek veya düşük olabilmektedir. Bunun yanında bu yöntemin uygulaması açısından simülasyon modelinin hazırlanması ile karşılaştırıldığında daha kısa sürede gerçekleştirilebilir. 5. KAYNAKLAR ABDULMALEK F.A., RAJGOPAL J., Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: A process sector case study, Int. J. Production Economics, Article in Press,

19 Bir Üretim Sisteminin Simülasyon Ve Değer Akışı Haritalandırma Yöntemleri İle Analizi AHMETOĞLU, F. Değer akış haritalandırma ve geleneksel kanban sisteminin kurulması, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, CONNER, G. Lean Manufacturing For The Small Shop, Society Of Manufacturing Engineers Press, Dearborn, Michigan,2001. CZARNECKİ, H., LOYD, N. Simulation of Lean Assembly Line for High Volume Manufacturing, Proceedings of the Huntsville Simulation Conference, 2001 DONATELLI, A., HARRİS, G. Combining Value Stream Mapping and Discrete Event Simulation, Proceedings of the Huntsville Simulation Conference, 2001 DURMUŞOĞLU, M. B. Just In Time Production, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, DURMUŞOĞLU B., KULAK O., VE ERDOĞAN N., Teknik Plastik Parça Üreten Bir Sistemde Değer Akışı Haritalandırma ve Kanban Sistemi Uygulaması, YA/EM Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 21. Ulusal Kongresi, , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Haziran DUGGAN, K. J. Creating Mixed Model İn Value Streams, Productivity Press, New York, LIAN, Y-H., VAN LANDEGHEM, H. An Application of Simulation and Value Stream Mapping in Lean Manufacturing, Proceedings of the 14th European Simulation Symposium, OHNO T., Toyota Production System: Beyond Large-Scale, Production Productivity Press Oregon, 1988 ÖZGÜRLER, Ş. Değer akış haritalandırma ve conwip sistemine yönelik bir tasarım, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, SCULLIN, M. E. Integrating value stream mapping and simulation, Brigham Young University, School of Technology, Master of Science,

20 Osman Kulak, Olcay Polat, Yusuf Şahin SHINGO, S., A Revolution in Manufacturing: The Smed System, Productivity Press, Cambridge, MA, 1985 VENKAT, K., WAKELAND, W.W. Using Simulation to Understand and Optimize a Lean Sevice Process, Business and Industry Symposium, 2006 WOMACK, P., J.JONES, T. D. ROOS, D., Dünyayı Değiştiren Makine, Otomotiv Sanayicileri Derneği Yayınları, İstanbul, ZERENLER M., İRAZ R., Japon Yönetim Anlayışı Ve Şirket Ağları (Keiretsu) Analizi, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi,

Fabrika / Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması. Verimliliğin Artırılması Yoluyla Büyüme SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Fabrika / Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması. Verimliliğin Artırılması Yoluyla Büyüme SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Fabrika / Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması Verimliliğin Artırılması Yoluyla Büyüme Fabrika / Üretim Organizasyonlarının Yeniden Yapılandırılması ve Verimliliğin Artırılması Yoluyla Büyüme

Detaylı

ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA: Geleceği Tasarlamak DENİZ SPORER SEKKİN

ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA: Geleceği Tasarlamak DENİZ SPORER SEKKİN ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA: Geleceği Tasarlamak DENİZ SPORER SEKKİN YAKIN GELECEK 2018 Sanayide kullanılacak robot sayısı yaklaşık 3 milyon olacak. Birbirine bağlı cihaz sayısı 13 milyardan 29 milyara çıkacak.

Detaylı

MÜŞTERİDEN TEDARİKÇİYE DEĞER YARATMA: OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE DEĞER AKIŞI HARİTALANDIRMA UYGULAMASI

MÜŞTERİDEN TEDARİKÇİYE DEĞER YARATMA: OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE DEĞER AKIŞI HARİTALANDIRMA UYGULAMASI V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005 MÜŞTERİDEN TEDARİKÇİYE DEĞER YARATMA: OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE DEĞER AKIŞI HARİTALANDIRMA UYGULAMASI Kadriye ÖZKAN

Detaylı

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI www.yalinenstitu.org.tr 1 YALIN ENSTİTÜ Yalın Düşünce AMAÇ Müşteriye mükemmel değer sunmak YÖNTEM İsraflardan arındırılmış mükemmel prosesler 2 YALIN ENSTİTÜ Değer Müşteriye

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14)

3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) ÜRETİM YÖNETİMİ: SİSTEMSEL BİR YAKLAŞIM İÇİNDEKİLER sayfa no 3SİSTEMLERİN YÖNETİMİ (1-14) 1. Sistem Teorisine Giriş 3 1.1 Sistemin Tanımı 4 1.2 Sistemlerin Temel Yapısı 6 1.3 Sistemlerin Önemli Özellikleri

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Lojistik Dersi Konuşmacı - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Nevin ALTUĞ İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEKNOLOJİLER PLASTİK ENJEKSİYON BOYAHANE MONTAJ VİBRASYON-ULTRASONİK KAYNAK KALIP İMALATI AR-GE

TEKNOLOJİLER PLASTİK ENJEKSİYON BOYAHANE MONTAJ VİBRASYON-ULTRASONİK KAYNAK KALIP İMALATI AR-GE TEKNOLOJİLER PLASTİK ENJEKSİYON BOYAHANE MONTAJ VİBRASYON-ULTRASONİK KAYNAK KALIP İMALATI AR-GE 1 Amaç [5] 2 Analiz [6,7,8,9] 3 Aksiyon ve İyileştirme Çalışmaları [10,11,12,13] 4 Sonuç [14,15,16,17] AMAÇ

Detaylı

ARALIK EĞİTİM PROGRAMI. Tel: Faks: Mail:

ARALIK EĞİTİM PROGRAMI. Tel: Faks: Mail: ARALIK- 2017 EĞİTİM PROGRAMI Tel: 0282 726 8888 Faks: 0282 726 8889 www.cerkezkoytso.org.tr Mail: info@cerkezkoytso.org.tr KAPSAM EĞİTİM BAŞVURULARI : Calibri(Gövde HAKKINDA 30 Punto)-Kalın Eğitim katılımcı

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 3922

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 3922 Dersi Veren Birim: Endüstri Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: YALIN ÜRETİM Dersin Orjinal Adı: YALIN ÜRETİM Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: END 9 Dersin Öğretim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ http://muhendislik.sdu.edu.tr/endustri Ekim, 2012 Isparta SDÜ MF Endüstri Mühendisliği Bölümü 2012 2 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

LeanACADEMY. www.leanacademy.com.tr. Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Cevdet Dal

LeanACADEMY. www.leanacademy.com.tr. Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Cevdet Dal LeanACADEMY www.leanacademy.com.tr Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Hakkımızda LeanACADEMY www.leanacademy.com.tr Yalın üretim sistemi eğitim ve danışmanlık 2009 yılında

Detaylı

Yalın Üretim Sisteminde Malzeme Taşıma Mesafelerinin Benzetim Yöntemiyle Optimizasyonu. Kocaeli Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Yalın Üretim Sisteminde Malzeme Taşıma Mesafelerinin Benzetim Yöntemiyle Optimizasyonu. Kocaeli Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Yalın Üretim Sisteminde Malzeme Taşıma Mesafelerinin Benzetim Yöntemiyle Optimizasyonu İlay GÜLER Celal ÖZKALE İpek AYRANCI Muhammet KAHRIMAN Kocaeli Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Yalın Üretim Malzeme

Detaylı

Ece Usluel Sezen. Endüstri Mühendisi. 02 Bilkent Üniversitesi İdeal Kurumsal Hizmetler Danışman, Eğitmen

Ece Usluel Sezen. Endüstri Mühendisi. 02 Bilkent Üniversitesi İdeal Kurumsal Hizmetler Danışman, Eğitmen Ece Usluel Sezen Endüstri Mühendisi 02 Bilkent Üniversitesi 2014 -. İdeal Kurumsal Hizmetler Danışman, Eğitmen 2012-2014 Arçelik A.Ş. Stratejik Planlama Kıdemli Uzman 2011-2012 ISG Sabiha Gökçen Havaalanı

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Şirketler artan maliyetlerini son tüketiciye yansıtmamayı da tercih edebilir. Bu durumda şirket fiyat baskısı altında ezilir.

Şirketler artan maliyetlerini son tüketiciye yansıtmamayı da tercih edebilir. Bu durumda şirket fiyat baskısı altında ezilir. 7 İsraf İsraf şirketlerde maliyetlerin yükselmesine neden olur. Bu maliyetler son tüketiciye fiyat etiketinde yansır. Tüketiciler pazardaki daha ucuz ürünleri tercih etmeye başlar. Şirket rakipleriyle

Detaylı

LeanACADEMY. Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Cevdet Dal

LeanACADEMY.  Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Cevdet Dal LeanACADEMY www.leanacademy.com.tr Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Hakkımızda LeanACADEMY www.leanacademy.com.tr Yalın üretim sistemi eğitim ve danışmanlık 2009 yılında

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

LeanACADEMY. Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Cevdet Dal

LeanACADEMY.  Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Cevdet Dal LeanACADEMY www.leanacademy.com.tr Doğru uygulanan yalın üretim sistemi firmanızı mükemmelleştirir. Hakkımızda LeanACADEMY www.leanacademy.com.tr Yalın üretim sistemi eğitim ve danışmanlık 2009 yılında

Detaylı

Metesan A.Ş. Yalın Üretim Uygulaması. İsmail GÖKCE ismail.gokce@metesan.com

Metesan A.Ş. Yalın Üretim Uygulaması. İsmail GÖKCE ismail.gokce@metesan.com Metesan A.Ş. Yalın Üretim Metesan A.Ş. 1981 de Aydınlatma 35 85 Enjeksiyon Beyaz Mete yaka ürünleri Ailesi makinası tarafından kuruldu 1998 de 2187 Melamin Mavi Lexel yaka Enjeksiyon Grup tarafından makinası

Detaylı

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI Ömer PEKDUR 1, Can CANDAN 2, Davut AKDAŞ 3, Yaşar AKMAN 4, Sabri BIÇAKÇI 5 1 opekdur@gmail.com 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı,

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

Altı Sigma Nedir? Uygulayan şirketlere çok belirgin finansal kazançlar sağlamıştır.

Altı Sigma Nedir? Uygulayan şirketlere çok belirgin finansal kazançlar sağlamıştır. ALTI SİGMA NEDİR? Altı Sigma Nedir? 1980 lerin ortasında Motorola tarafından, Japon kalite fikirleri ve kontrol sistemlerinin süreçlerde uygulanması için geliştirilmiştir. Mevcut problemleri çözmek, altı

Detaylı

KANBAN UYGULAMASI İLE ENERJİ MALİYETİNİN AZALTILMASI KAİZENİ

KANBAN UYGULAMASI İLE ENERJİ MALİYETİNİN AZALTILMASI KAİZENİ KANBAN UYGULAMASI İLE ENERJİ MALİYETİNİN AZALTILMASI KAİZENİ Eylül, 2015 www.sanemplastik.com 1 www.sanemplastik.com 2 İçindekiler 1. Firma Bilgileri ve Problemin Tanımı 2. Takım Üyeleri 3. Problemin Seçilme

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

Modelleme ve Simülasyon ile Karar Alma ve Doğrulama

Modelleme ve Simülasyon ile Karar Alma ve Doğrulama Modelleme ve Simülasyon ile Karar Alma ve Doğrulama Örnek Fiili Uygulamalar (Banka, Üretim, Müze) Copyright 2009, Results Kurumsal Verimlilik Çözümleri. All rights reserved. Bu dokümanın tüm hakları saklıdır.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ http://muhendislik.sdu.edu.tr/endustri Ocak, 2014 Isparta SDÜ MF Endüstri Mühendisliği Bölümü 2006-2014 2 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Endüstri 4.0 için Metroloji 4.0 Kalite Kontrol Vizyonu. Orkun Yalçın

Endüstri 4.0 için Metroloji 4.0 Kalite Kontrol Vizyonu. Orkun Yalçın Endüstri 4.0 için Metroloji 4.0 Kalite Kontrol Vizyonu Orkun Yalçın Karmaşıklık derecesi Endüstri 4.0 Gelişimi İlk programlanabilir kontrol, Modicon 084 1969 4. Sanayi Devrimi Cyber-Physical sistemlerin

Detaylı

Bir iş modeli olarak kitlesel üretimde, standartlaştırılmış ürünlerin çok yüksek adetlerde üretilmesi üretim maliyetlerini düşürmektedir ve bu da

Bir iş modeli olarak kitlesel üretimde, standartlaştırılmış ürünlerin çok yüksek adetlerde üretilmesi üretim maliyetlerini düşürmektedir ve bu da 1 2 3 Bir iş modeli olarak kitlesel üretimde, standartlaştırılmış ürünlerin çok yüksek adetlerde üretilmesi üretim maliyetlerini düşürmektedir ve bu da müşterilerinlehine olacak şekilde fiyatların azalmasına

Detaylı

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ

Üretim Yönetimi. Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ END 105 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİȘ Üretim Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr Üretim Yönetimi Fabrikaların Organizasyon Yapısı ve Șubeleri Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması

Detaylı

TOPLAM VERİMLİ BAKIM 1.GİRİŞ 2.YALIN ÜRETİM

TOPLAM VERİMLİ BAKIM 1.GİRİŞ 2.YALIN ÜRETİM TOPLAM VERİMLİ BAKIM TKY405 Toplam Kalite Yönetimi Doç.Dr. Nihal ERGİNEL 1.GİRİŞ Müşteri taleplerinin hızla değiştiği, Kuruluşlar arasındaki rekabetin giderek daha da arttığı günümüzde; Firmalar varlıklarını

Detaylı

İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak makinelerle yapılır.

İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak makinelerle yapılır. İmalatın amacı, ham madde halinde bulunan herhangi bir malzemeyi belirli bir şekle dönüştürmektir. İmalat işlemi; -İnsan veya hayvan gücü kullanarak ilkel yöntemlerle yada -Mekanik enerji kullanılarak

Detaylı

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Lisansüstü Eğitiminizi Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız? Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1990 yılında kurulmuş ve ilk mezunlarını 1994

Detaylı

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com

Gündem. Demo 3D ile Geleceği Görmek. Dijitalis Yazılım ve Danışmanlık Ltd.Şti. www.dijitalis.com Gündem Demo 3D ile Geleceği Görmek 1 Dijitalis Dijitalis, stratejik taktiksel ve operasyonel doğru kararlar verebilmek ve dinamik değişiklere çok hızlı adapte olabilmek için entegre çözümler sunar. Tedarik

Detaylı

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL

LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL LİMANLARININ İŞLEM HACMİ İLE EKİPMAN VE ALTYAPI İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Doç Dr. A. Zafer ACAR Arş. Gör. Pınar GÜROL II. Ulusal Liman Kongresi 5-6 Kasım 2015/ İzmir Global ticarette üretimden tüketime

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

SANAL ÖLÇME UYGULAMASI

SANAL ÖLÇME UYGULAMASI TMMOB Makina Mühendisleri Odası 11. Otomotiv Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009 SANAL ÖLÇME UYGULAMASI Özet Uygulamanın temel amacı Otomotiv sac kalıpçılığında, kalıptan elde edilen parçanın kalite seviyesinin

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

Üretim Yönetimi. 3.1. Ürün Tasarımı 19.02.2012. 3.1.1. Ürün Tasarımını Etkileyen Faktörler. Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Üretim Yönetimi Bölüm 3. Üretim Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ http://scebi.ktu.edu.tr 3.1. Ürün Tasarımı Ürün tasarımı, ürünün fiziksel özelliklerini ve fonksiyonlarını açıkça

Detaylı

KALİTE MALİYET -TESLİMAT

KALİTE MALİYET -TESLİMAT Müşteri Ne İster? HATASIZ ÜRÜN Yüksek Kalite UYGUN FİYAT Düşük Maliyet DERHAL TESLİMAT Teslimat Süresi KALİTE MALİYET -TESLİMAT Değişim Kültürel Değişim Yalın Üretim Sistemi İşletmelerde Kaizen Kültürü

Detaylı

OFİS SÜREÇLERİNDE YALINLAŞMA

OFİS SÜREÇLERİNDE YALINLAŞMA OFİS SÜREÇLERİNDE YALINLAŞMA 05.10.2013 Onur ARTIIŞIK Organizasyonel Gelişim Uzmanı İnsan Kaynakları Direktörlüğü 1 20 Novembre, 2010 Genel Ofis Süreçlerinde Yalınlaşma Yalınlık Ofis Süreçlerinde Yalınlaşma

Detaylı

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi Bakım nedir? İşletmede faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için her türlü makine, ekipman ve teçhizatın belirli kurallar çerçevesinde gözden geçirilmesi, kontrol edilmesi

Detaylı

Rekabetçi Üretim Yönetimi

Rekabetçi Üretim Yönetimi Rekabetçi Üretim Yönetimi Kayseri Nisan 09, 2009 Dr. Adem Göleç Katılımcılar: Sanayi Kuruluşları Öğretim Üyeleri Öğrenciler Önümüzdeki bir saat Bir Üretim Sistemi Kurum Stratejisi Rekabet Öncelikleri Đmalat

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

Verimlilik Kavramı Verimlilik Yönetimi Verimlilik Ölçme ve Verimlilik Oranları Verimlilik Arttırma Teknikleri

Verimlilik Kavramı Verimlilik Yönetimi Verimlilik Ölçme ve Verimlilik Oranları Verimlilik Arttırma Teknikleri Endüstri Mühendisliğine ine Giriș Verimlilik Analizi ve Verimlilik Arttırma Teknikleri Yrd. Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği

Detaylı

KIYASLAMA (Benchmarking)

KIYASLAMA (Benchmarking) KIYASLAMA (Benchmarking) Ortaya Çıkışı 1980 li yıllarda ABD li Xerox, satış fiyatları kendi maliyetlerinden daha düşük olan Japon firmalarıyla rekabet edebilmek için geliştirmiştir. Başarılı faaliyetleri

Detaylı

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim Üretimin yenileştirme çalışması İş gücü, zaman ve enerji kullanımları konusunda avantaj sağlayan bir yöntemdir. Üretimin modernizasyonu Firmaların rekabet avantajlarını kazanmaları ve sürdürebilmeleri

Detaylı

mesafe belirlenecektir.

mesafe belirlenecektir. Bu bülten, Dönüşüm Projesi süresince sizleri çalışmalarımız hakkında bilgilendirmek ve projede size ve kurumunuza faydalı olabileceğini düşündüğümüz tavsiyeleri sizinle paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Şubat 2012

Çalışan Devir Oranı Araştırması. İşgücü Analitikleri - Şubat 2012 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Şubat 2012 Araştırma Hakkında 2012 Şubat ayında Peryön ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan Devir Oranı Araştırması na çeşitli sektörlerden

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik

Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik AGORADA 2012 BÖLGESEL İNOVASYON STRATEJİSİNİN UYGULANMASI: BİR ADIM SONRASI 19.10.2012 / Samsun Küme Bazlı Yerel Ekonomik Kalkınma Girişimleri ve Yenilikçilik Bülent Açıkgöz BM Ortak Program Yöneticisi

Detaylı

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ Üretim sistemleri hammaddelerin bitmiş ürüne dönüştürüldükleri sistemlerdir. Bu sistemler için oluşturulacak simülasyon modelleri tamamen üretim sisteminin tipine ve verilecek

Detaylı

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TEMATİK COĞRAFİ HARİTALARIN VERİMLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cihan Yalçın 1, * Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Engin Bişar 1 Edirne Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Seda Yalçın

Detaylı

KYM363 Mühendislik Ekonomisi

KYM363 Mühendislik Ekonomisi KYM363 Mühendislik Ekonomisi DERSE GİRİŞ İÇERİK- TANIMLAR ve KAVRAMLAR Doç.Dr.Emir Hüseyin Şimşek Ar.Gör.Işıl İnal Prof.Dr.Hasip Yeniova E Blok 1.kat no.113 www.yeniova.info yeniova@ankara.edu.tr yeniova@gmail.com

Detaylı

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu

Click to edit Master title style. RFID Çözümleri. KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu RFID Çözümleri KoçSistem Çözüm ve İş Geliştirme Grubu Click to edit M.Engin Master Güney subtitle style RFID Hakkında Deloitte un, Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) alanlarındaki dört bölümlü

Detaylı

MALZEME TEST MAKİNASI KUVVET KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMA RAPORU

MALZEME TEST MAKİNASI KUVVET KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMA RAPORU MALZEME TEST MAKİNASI KUVVET KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMA RAPORU Dr. Bülent AYDEMİR Cemal VATAN Dr. Haldun DİZDAR 19.09.2014 TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ Kuvvet Laboratuarları İÇİNDEKİLER 1. Giriş...

Detaylı

Teknolojide Sürdürülebilir Rekabet için Sanayi 4.0. Ayşegül EROĞLU

Teknolojide Sürdürülebilir Rekabet için Sanayi 4.0. Ayşegül EROĞLU Teknolojide Sürdürülebilir Rekabet için Sanayi 4.0 Ayşegül EROĞLU 02 Sanayi 4.0 Nedir? Sanayi 4.0 Türkiye için neden önemli? Sanayi 4.0 ın İklimlendirme Sektörü üzerindeki potansiyeli nedir? Sanayi 4.0

Detaylı

FABRİKA ORGANİZASYONU. Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI

FABRİKA ORGANİZASYONU. Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI FABRİKA ORGANİZASYONU Yrd. Doç. Dr. Serpil SAVCI Rantabilite Raporu (Karlılık Raporu) Rantabilitenin tanımı: kar/yatırım şeklindedir. Masraflara karşılık elde edilen karın, belirli bir miktarı yoktur.

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI İstanbul, 2012 İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI 14 yıldır farklı ülkelerde ve farklı sektörlerde birçok firmada Yalın Üretim ve Kaizen Uygulamaları yapmış bir uzman olarak,

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri Haziran 2015 2015 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Çalışan Devir Oranı Araştırması - 2014 İçindekiler o Araştırma Hakkında 3 o Katılımcı

Detaylı

YALIN İLE GELECEĞE YOLCULUK

YALIN İLE GELECEĞE YOLCULUK YALIN İLE GELECEĞE YOLCULUK NESLİN ÖZKAYA Yalın Ofis Şefi 1 04 Ekim 2013 - İzmir NESLİN GAZİOĞLU ÖZKAYA Bursa Erkek Lisesi Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Method Geliştirme Uzmanı Proje Mühendisi

Detaylı

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon 2015-2016 Eğitim Programları Tanıtımı ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ & OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI SÜREÇ YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI. Süreç Yönetimi Uzmanlık Programı Amacı Bu eğitim, süreç yönetimi konularında çalışma yapacak kişilere uzmanlık seviyesinde süreç analiz ve iyileştirme tekniklerini aktarmak

Detaylı

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yönetim Sistemleri Eğitimleri ISO 9001-2008 /2015 EĞİTİMİ Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara kalitenin tanımlarını ve kalite yönetim prensiplerini

Detaylı

MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI

MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI MODÜLER ÜRETİM ve TEDARİKÇİ PARKLARI Timuçin in Bayraktar TEMSA TEMSA TEMSA NIN TARİHÇESİ ilk YILLARDA ÇELiK KONSTRÜKSÜYON VE TAAHHÜT işleri YAPAN TEMSA DA DÖNÜM NOKTASI KOMATSU İLE 1983 YILINDA, MITSUBISHI

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Homer ve OEE. Hazırlayan : Cengiz Pak www.cengizpak.com.tr. Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir. www.cengizpak.com.

Homer ve OEE. Hazırlayan : Cengiz Pak www.cengizpak.com.tr. Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir. www.cengizpak.com. Homer ve OEE Hazırlayan : Cengiz Pak www.cengizpak.com.tr Bu sunum sadece cengizpak.com.tr site üyeleri içindir cengizpak.com.tr Avcının Silahı Kullanılabilir Bilgi Homer İşe Giriyor Ve OEE nin Ne Olduğunu

Detaylı

Benzetim 13. Ders. Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş

Benzetim 13. Ders. Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş Benzetim 13. Ders Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş BENZETİM PAKETİNDEN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ Genel Özellikler: Modelleme esnekliği (bir modelin değişik parametrelerle yenilenebilmesi), Yeni model

Detaylı

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti 1 Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti Genel Her yıl olduğu gibi Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Üye firma ve kurum ve kuruluşlardan topladığı veriler ile

Detaylı

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN

Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN Dersle İlgili Konular Üretim Yönetimi Süreç Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Üretim Planlama ve Kontrolü Proje Yönetimi Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP Kalite Yönetimi Modern

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 GİTES NİÇİN GEREKLİ? Sorunlar; Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve artışlar, Dünya girdi kaynaklarının geleceğine yönelik belirsizlikler, Girdi tedarik

Detaylı

YÖNETİMİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİ. Neslihan ŞİMŞEK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİMİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİ. Neslihan ŞİMŞEK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YALIN YÖNETİMİN SAĞLIK SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİ Neslihan ŞİMŞEK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞ Sağlıkta artan maliyetleri ve israfı azaltmak, kaliteyi artırmak, hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak Yalın

Detaylı

% 70 DESTEKLİ YALIN DÖNÜŞÜM SERTİFİKA PROGRAMI İLE İŞLETMENİZİ YALINLAŞTIRIN

% 70 DESTEKLİ YALIN DÖNÜŞÜM SERTİFİKA PROGRAMI İLE İŞLETMENİZİ YALINLAŞTIRIN % 70 DESTEKLİ YALIN DÖNÜŞÜM SERTİFİKA PROGRAMI İLE İŞLETMENİZİ YALINLAŞTIRIN Eskişehir ABİGEM tarafından düzenlenen ve T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Yalın Dönüşüm Sertifika Programı aşağıda

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Çalışması Kapsam ve Süreç. Mahmut Kiper 30 Ekim 2013 Ankara

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Çalışması Kapsam ve Süreç. Mahmut Kiper 30 Ekim 2013 Ankara DÜNYADA VE TÜRKİYE DE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ VE STRATEJİ ÖNERİSİ Çalışması Kapsam ve Süreç Mahmut Kiper 30 Ekim 2013 Ankara Çalışma Grubu Mahmut KİPER Deniz BAYHAN İlke Eren KARACA Tülay AKARSOY ALTAY Prof.

Detaylı

TOYOTA YÖNETİM ve ÜRETİM ANLAYIŞI

TOYOTA YÖNETİM ve ÜRETİM ANLAYIŞI TOYOTA YÖNETİM ve ÜRETİM ANLAYIŞI YALIN DÖNÜŞÜM ZİRVESİ İzmir Makina Mühendisleri Odası 4 Ekim 2013 Orhan ÖZER Genel Müdür & CEO Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 1/48 1 İçerik TOYOTA TOYOTA YÖNETİM

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015

Geçmiş ve Gelecek. Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak. Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 Geçmiş ve Gelecek Türkiye Lojistiği Geleceğe Nasıl Ulaşacak Geleceğin Tedarik Zincirini Oluşturmak 13 Mayıs 2015 ATİLLA YILDIZTEKİN Lojistik YönetimDanışmanı atilla@yildiztekin.com Nasıl Bir Değişim Yaşıyoruz?

Detaylı

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SAP TARIHÇESI 1 Temel SAP ERP Yapısı 3 Lojistik Uygulamalar ve Tedarik Zinciri 6 SAP ERP Lojistik Modülleri 8 Malzeme Yönetimi (MM) 8 Satış ve Dağıtım (SD) 8 Üretim Planlama

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları

2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları 2013-2014 Bahar Y.Y. E-Mühendislik Yönetimi Proje Dersi Danışman Listesi ve İlgi Alanları Prof. Dr. Orhan TORKUL 1. Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı 2. İş Zekası Sistemleri 3. Ortak Çalışma Sistemleri

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme

SANAYİ SEKTÖRÜ. Mevcut Durum Değerlendirme SANAYİ SEKTÖRÜ Mevcut Durum Değerlendirme Sera Gazı Emisyonaları 1990 1995 2000 2005 2008 CO 2 141,36 173,90 225,43 259,61 297,12 CH 4 33,50 46,87 53,30 52,35 54,29 N 2 0 11,57 16,22 16,62 14,18 11,57

Detaylı

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!

Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla

Detaylı

ATÖLYE TİPİ ÜRETİMDEN HÜCRESEL ÜRETİME GEÇİŞ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE UYGULAMA

ATÖLYE TİPİ ÜRETİMDEN HÜCRESEL ÜRETİME GEÇİŞ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE UYGULAMA ATÖLYE TİPİ ÜRETİMDEN HÜCRESEL ÜRETİME GEÇİŞ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE UYGULAMA Hande Yerlikaya, Furkan Yener, Melike Girgin, Nesibe Kaya, Harun Reşit Yazgan Bu çalışmada, otomotiv sektöründe hizmet veren bir

Detaylı

INDEX - İÇİNDEKİLER 1 - HAKKIMIZDA REFERANSLAR A - ISITMA SOĞUTMA... B - ELEKTRİK ELEKTRONİK... C - BEYAZ EŞYA... D - OTOMOTİV...

INDEX - İÇİNDEKİLER 1 - HAKKIMIZDA REFERANSLAR A - ISITMA SOĞUTMA... B - ELEKTRİK ELEKTRONİK... C - BEYAZ EŞYA... D - OTOMOTİV... INDEX - İÇİNDEKİLER 1 - HAKKIMIZDA... 1 2 - REFERANSLAR A - ISITMA SOĞUTMA... B - ELEKTRİK ELEKTRONİK... C - BEYAZ EŞYA... D - OTOMOTİV... 2 3 4 5 3 - İZMİR KALIP FABRİKA A - KALIP İŞLETMESİ... B - PRES

Detaylı

BİR AKÜ FİRMASINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK ANALİZİ

BİR AKÜ FİRMASINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK ANALİZİ BİR AKÜ FİRMASINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİK ANALİZİ EMİNE UÇMUŞ - SİNEM KAÇAR BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü İÇERİK GİRİŞ MODELİN YAPISI İŞLETMEDEKİ KAYITLAR

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ KLAVUZU I. AMAÇ ve KAPSAM Anadolu Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin dört yıllık lisans eğitimleri sırasında yapmakla yükümlü

Detaylı

MMM ERBA MAKİNA A.Ş. TANITIM DOSYASI

MMM ERBA MAKİNA A.Ş. TANITIM DOSYASI TANITIM DOSYASI 1 HAKKIMIZDA Firmamız 2001 yılında ERBA MAKİNA LTD. ŞTİ olarak kurulmuş olup firma adı 2007 yılında MMMERBA MAKİNA A.Ş. olarak değişmiştir. Firmamız Yenikent Sanayi Sitesinde 60 m2 lik

Detaylı