III ÖNSÖZ. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III ÖNSÖZ. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan;"

Transkript

1 ÖNSÖZ Yükseköğretim ve işgücü planlamasının yapılabilmesi için yükseköğretim kurumlarında görevli olan öğretim elemanları ile aynı kurumlarda okumakta olan öğrencilerin yıllara, kurumlara ve alanlara ilişkin sayısal bilgilerinin doğru olarak bilinmesi gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve diğer araştırmacı kurum, kuruluş ve kişiler bu bilgileri kullanarak bazı sonuçlara varmaktadır. Bu nedenle bilgilerin doğru ve gereksinime cevap verecek biçimde düzenlenmesi son derece önemlidir. Üniversitelerimizdeki öğretim elemanı ve öğrenci sayılarının toplanması görevi Yükseköğretim Kurulu tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine verilmiştir. Bunun üzerine Merkezimiz 1982 yılından bu yana söz konusu bilgileri toplamış ve daha sonra T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu ile bir protokol imzalayarak toplanan bilgilerin düzenlenmesi, baskı için hazırlanması ve yayınlanması görevlerini üstlenmiştir. Bu kitap Merkezimiz tarafından önceki yıllarda yayınlanan; ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖĞRETİM İSTATİSTİKLERİ isimli istatistik yıllıklarının bir devamıdır. Bu kitapta yer alan bilgilerin toplanması, doğrulanması, derlenip baskıya hazır hale getirilmesi Merkezimiz Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğünde Recep SADIK yönetiminde Müdürlüğümüz uzmanlarınca geliştirilen ve yürütülen Öğrenci Sayıları Bilgi Derleme Sistemi ve Öğretim Elemanları Bilgi Derleme Sistemi kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir. Kitapta yer alan sayısal bilgilerin derlenmesinde üniversitelerimizdeki görevlilerin önemli katkıları olmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Yayının bu konularda bilgi edinmek isteyen bütün kullanıcılara yardımcı olmasını dilerim. Prof. Dr. A. Ünal YARIMAĞAN Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı III

2 FOREWORD For purposes of higher education and personnel planning, it is necessary that statistical data concerning teaching staff and student enrolments in various universities, with distributions according to the institutions, years and fields are known as correctly. The Ministry of Education, the Higher Education Council, the State Planning Organization, the Scientific and Technological Research Council of Turkey and other institutions and organizations together with other persons make conclusions by using this information. For this reason, that the data is organized correctly to meet the requirements is extremely important. The collection of statistical data pertaining to teaching staff and student enrolment has been entrusted to our Centre (ÖSYM) by the Higher Education Council (YÖK). Thus, our Centre began collecting this data in 1982, and following an agreement with the Turkish Statistical Institute, also assumed the tasks of their processing, organization and publication. This book is a continuation of the following statistical yearbooks published by our Centre; THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS THE ACADEMIC YEAR HIGHER EDUCATION STATISTICS Collection, verification, compilation and making ready for printing of data in this book is realized electronically by using The Student Number Information and Compilation System and The Academic Personnel Information Compilation System, which are developed and implemented by specialists of the Library and Documentation Department under the management of Mr Recep Sadık. The various persons concerned at the universities have been very helpful in the collection of the statistics presented in this book. Within the Centre, the statistics are collected by the Library and Documentation Department. We thank all those involved for their contributions. The Centre hopes that all who use this publication will find it useful. Prof. Dr. A. Ünal YARIMAĞAN President Student Selection and Placement Centre IV

3 AÇIKLAMALAR Bu kitap, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından derlenen, yükseköğretimde öğrenci ve öğretim elemanları ile ilgili sayısal bilgileri içermektedir. Çalışma, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) na bağlı üniversiteler ile YÖK e bağlı olmayan diğer eğitim kurumlarını içermektedir. Üniversitelerin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler ÖSYM ce öğrenci yerleştirilen veya özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Yükseköğretim Programları (YÖP) düzeyinde, diğer yükseköğretim kurumlarındaki bilgiler de öğrenci aldığı eğitim birimleri düzeyinde, lisansüstü öğrenci sayıları ile ilgili bilgiler ilgili enstitülerin lisansüstü eğitim veren programları düzeyinde, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü (TUT) ne göre ihtisas yapanlar da ilgili fakülteler ile Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerindeki programlar düzeyinde, 1 Kasım 2009 tarihi itibari ile toplanmıştır. Daha önceki yıllarda açık olduğu halde bu öğretim yılı başında öğrenci kaydetmeyen YÖP lerin eski öğrencileri ile ilgili bilgiler, öğrencileri mezun olana kadar ayrıca toplanmıştır. Önlisans düzeyindeki bir eğitim kurumundan mezun olanların lisans öğrenimine devamları hakkında yönetmelikten yararlanan öğrenciler de bu çalışmaya dahil edilmişlerdir. Üniversitelerdeki öğretim elemanları ile ilgili bilgiler her öğretim elemanı için ayrı ayrı düzenlenen formlarla öğretim yılı başında toplanmaya başlanmıştır. 1 Mart 2007 tarihinden itibaren, üniversitelerin personel daire başkanlıklarına kurulan internet ortamındaki Öğretim Elemanları Bilgi Derleme Sistemi aracılığı ile bilgi toplama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Üniversitelerdeki öğretim elemanları ile ilgili bilgiler 27 Nisan 2010 a kadar güncelleştirilen bilgilerden, diğer yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları bilgileri ile öğrenci sayıları 11 Ocak 2010 tarihinden itibaren, üniversitelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarına açılan Öğrenci Sayıları Bilgi Derleme Sistemi aracılığı ile bilgi toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER: Üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarından gelen bilgilerin kontrolleri yapıldıktan sonra saptanan tutarsız bilgiler kurumların ilgili birimlerine iletilmiştir. Gelen değişiklik bilgileri işlenerek ve aynı işlemler tekrarlanarak bilgilerin tutarlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrenci ve öğretim elemanlarına ait genel bilgileri, ikinci bölümde öğrenci sayıları ile ilgili bilgileri, üçüncü bölümde ise öğretim elemanları ile ilgili bilgileri içeren tablolar bulunmaktadır. Tabloların sırası, kapsamı ve tablolar hakkındaki açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. I. ÖZET TABLOLAR Bu bölümde üç grup tablo bulunmaktadır: A. ÖĞRENCİ, ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖZET TABLOLARI: Bu grupta dört tablo bulunmaktadır. Bir ve ikinci tabloda üniversiteler ile YÖK e bağlı olmayan eğitim kurumlarına ait genel bilgiler verilmektedir. Üçüncü tablo fakülte, yüksekokul, enstitü ve araştırma merkezlerindeki öğrenci ve öğretim elemanlarının sayılarını eğitim birimlerine, dördüncü tablo ise illere göre vermektedir. B. ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ ÖZET TABLOLAR: Bu grupta beş tablo bulunmaktadır. Birinci tabloda her iki grubun önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim birimlerinin sayıları ile bu birimlerdeki öğrenci sayıları yer almaktadır. Konservatuarlar dört yıllık yüksekokullar grubunda gösterilmiştir. İki, üç ve dördüncü tablolarda önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrenciler ile TUT a göre ihtisas yapanların yaş gruplarına göre sayıları listelenmiştir. İkinci tablo; adı geçen kurumlara yeni kayıt olan öğrencileri, üçüncü tablo; eğitime devam eden öğrencileri, dördüncü tablo; 1 Kasım Ekim 2009 tarihleri arasında diploma alan öğrencilerle ilgili bilgileri içermektedir. Beşinci tabloda ise 1 Kasım Ekim 2009 tarihleri arasında lisans programlarından önlisans diploması alan öğrencilerin yaş gruplarına göre sayıları bulunmaktadır. V

4 C. ÖĞRETİM ELEMANLARI İLE İLGİLİ ÖZET TABLOLAR: Bu grupta iki tablo bulunmaktadır. Bir ve ikinci tablolarda her iki grupta görevli toplam öğretim elemanlarının sayıları yer almaktadır. Birinci tabloda öğretim elemanları akademik görevlerine ve cinsiyetlerine, ikinci tabloda ise statülerine ve cinsiyetlerine göre listelenmiştir. II. ÖĞRENCİ SAYILARI A. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI İLE İLGİLİ TABLOLAR: Önlisans ve lisans düzeyindeki öğrenci sayıları ile ilgili tablolarda üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ayrı ayrı ele alınmıştır. 18. ve 19. tabloların dışındaki bütün tablolar, Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin tümünü kapsamaktadır. Her tablo; kız, erkek ve toplam öğrenciler ayrı ayrı olmak üzere, YÖP lere yeni kayıt olan öğrenciler ile bilginin toplandığı tarihte kayıtlı bütün öğrencileri ve bir önceki öğretim yılında ilgili yükseköğretim programını tamamlayarak mezun olan öğrenci sayılarını içermektedir. Lisans programından önlisans diploması alan öğrencilerle ilgili bilgiler de ayrı bir tabloda gösterilmiştir. Bu kısımda beş grup tablo bulunmaktadır: 1. ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu tabloda üniversiteler alfabetik sırada yer almakta ve her üniversite; fakülte, yüksekokul veya konservatuar düzeyinde öğrenci sayılarını içeren alt birimlere ayrılmaktadır. Diğer Eğitim Kurumları bölümünde ise Genelkurmay Başkanlığına bağlı askeri okullar ile İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Akademisi yer almaktadır. Bu tablolarda her birim düzeyindeki toplamların gösterilebilmesi için bir üst birimin adı kendisine bağlı alt birimlerin adlarından daha solda yazılmıştır. Örneğin; A X X X X X X X X X X Üniversite B X X X X X X X X Fakülte C X X X X X X X X Kendisine bağlı yüksekokulu olan fakültenin Fakülte ve yüksekokul toplamı D X X X X X X Kendisine bağlı yüksekokul olan fakültenin Bölüm veya anabilim dalları toplamı E X X X X X X Fakülteye bağlı yüksekokul F X X X X X X X X Rektörlüğe bağlı yüksekokul B, C, F rektörlüğe bağlı birimler olarak üniversite adına göre daha sağda ve aynı hizada yazılmışlardır. Bu durumda A daki sayılar B, C ve F deki sayıların; C deki sayılar ise D ve E deki sayıların toplamıdır. Bu örnekte belirtildiği gibi tabloların hazırlanmasında şu kurala uyulmuştur. ADI KENDİSİNDEN SONRA GELENLERE GÖRE DAHA SOLA YANAŞIK OLARAK YAZILMIŞ BİR BİRİME AİT SAYILAR KENDİSİNDEN SONRA GELEN VE SAĞA YANAŞIK OLARAK YAZILMIŞ AYNI HİZADAKİ BİRİMLERİN TOPLAMIDIR. Kendisine bağlı yüksekokulları olan fakülteler için iki ayrı fakülte adı yazılmıştır. Bu durumdaki fakültelerde ilk yazılan fakülte adının karşısındaki sayılar kendisine bağlı yüksekokullar ile ilgili bilgileri de içermektedir. İlk isimden biraz daha sağa yanaşık olarak yazılan ikinci fakülte adının karşısındaki bilgiler ise yalnız o fakültenin bölüm veya anabilim dallarının toplamlarını içermektedir. 2. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu bölümde öğrenci sayıları, lisans ve önlisans düzeyindeki öğrenci sayıları olarak iki tabloda listelenmiştir. VI

5 Tüm yükseköğretim programları aşağıda belirtilen dokuz ana alana ayrılmıştır: 1. Dil ve Edebiyat 2. Matematik ve Fen Bilimleri 3. Sağlık Bilimleri 4. Sosyal Bilimler 5. Uygulamalı Sosyal Bilimler 6. Teknik Bilimler 7. Ziraat ve Ormancılık 8. Sanat 9. Diğer Ayrıca her ana alan kendisine bağlı ikinci düzeydeki alanlara, ikinci düzeydeki alanlar üçüncü düzeydeki alanlara ve gerekli olan durumlarda üçüncü düzeydeki alanlar da dördüncü düzeydeki alanlara ayrılmıştır. Ayrıntıları yukarıda açıklanan dört grubun her birinde bulunan yükseköğretim programları bu esasa göre sınıflandırılmıştır. Tablolarda üst düzeydeki öğretim alanları kendisine bağlı alt düzey alanlarından daha solda gösterilmiştir. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Birinci düzey öğretim alanı toplamları İkinci düzey öğretim alanı toplamları Üçüncü düzey öğretim alanı toplamları Dördüncü düzey öğretim alanı toplamları 3. LİSANS PROGRAMLARINDAN ÖNLİSANS DİPLOMASI ALAN ÖĞRENCİLERİN SAYILARI: Lisans programlarından önlisans diploması alan öğrencilerin sayıları ayrı bir tabloda, üniversite, fakülte ve yüksekokulları da belirtilerek listelenmiştir. Bu öğrenciler, öğrenci sayıları ile ilgili diğer tablolardaki Mezun Öğrenci Sayısı na dahil edilmemiştir. 4. ULUSLARARASI STANDART EĞİTİM SINIFLANDIRILMASINA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu bölümde üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarındaki öğrenciler bir grup olarak ele alınmıştır. Lisans ve önlisans düzeyindeki öğrenciler ayrı ayrı olmak üzere ayrıntıları UNESCO-UIS, OECD ve EUROSTAT ın ortaklaşa kullandıkları Yükseköğretim İstatistikleri Bilgi Toplama Formu UOE nde yer alan Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırılması na göre tablolaştırılmıştır. 5. LİSANS VE ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SAYILARINA İLİŞKİN TABLOLAR: Lisans ve önlisans düzeyinde eğitim gören yabancı uyruklu kız ve erkek öğrencilerle ilgili bilgiler iki ayrı tabloda listelenmiştir: a. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim gördükleri eğitim birimlerine göre listelenmiştir. Tabloların düzeni ile ilgili açıklamalar A/1 de verilmiştir. b. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN UYRUKLARINA GÖRE SAYILARI: Bu tabloda yabancı uyruklu öğrenciler, alfabetik sırada olmak üzere uyruklarına göre listelenmiştir. B. LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI İLE İLGİLİ TABLOLAR: Lisansüstü eğitim veren enstitülere kayıtlı tüm öğrenciler enstitülerin bağlı olduğu kurumlara göre üniversiteler ve diğer eğitim kurumları olarak iki gruba ayrılmıştır. Her iki grupta da Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler birlikte ele alınmış ve bu öğrencilerle ilgili bilgiler iki tabloda gösterilmiştir. Her iki tabloda da yüksek lisans ve doktora programlarına 1 Kasım Ekim 2009 tarihleri arasında yeni kayıt olanlar ile aynı tarihlerde derece alanların sayıları ve 1 Kasım 2009 tarihinde kayıtlı bulunan tüm öğrencilerin sayıları bulunmaktadır. VII

6 1. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu tabloda üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarının lisansüstü eğitim veren enstitülerindeki öğrencileri ayrı ayrı listelenmiştir. 2. ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI: Bu tabloda üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarının lisansüstü eğitim veren programları öğretim alanlarına göre listelenmiştir. Tabloların düzeni ile ilgili açıklamalar A/2 de ayrıntılı olarak verilmiştir. C. TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ (TUT) NE GÖRE İHTİSAS YAPANLARLA İLGİLİ TABLOLAR: Tıp fakülteleri ile Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde TUT a göre ihtisas yapan Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin tümü iki tabloda gösterilmiştir. Her iki tabloda da ihtisas yapmak üzere atananlar, ihtisasını yapanlar ve bir önceki yıl ihtisasını tamamlayanların cinsiyetlerine göre sayıları yer almaktadır. 1. TUT A GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN EĞİTİM BİRİMLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda üniversiteler ile diğer eğitim kurumlarında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre ihtisas yapanlar eğitim birimlerine göre listelenmiştir. 2. TUT A GÖRE İHTİSAS YAPANLARIN ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI: TUT a göre ihtisas yapanların öğretim alanlarına göre dağılımları iki grupta gösterilmiştir. Üniversitelerin ilgili fakültelerinde ihtisas yapanlarla ilgili bilgiler birinci grupta, diğer eğitim kurumlarında ihtisas yapanlarla ilgili bilgiler de ikinci grupta yer almıştır. Tabloların düzeni ile ilgili açıklamalar A/2 de ayrıntılı olarak verilmiştir. III. ÖĞRETİM ELEMANLARI Çalışma kapsamına giren yükseköğretim kurumlarında kadrolu, sözleşmeli veya ders saati ücretli olarak görev yapan Türk ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının tümü bu çalışmaya dahil edilmiştir. Her öğretim elemanı bir eğitim biriminde gösterilmiş, herhangi bir eğitim biriminde görevli olduğu halde ek görev ile ikinci veya üçüncü bir eğitim biriminde görev yapanların ek görevleri bu bölümdeki tablolarda yer almamıştır. Öğretim elemanları ile ilgili bilgiler, ayrıntıları aşağıda açıklanan dört bölümde listelenmiştir. Bütün tablolarda üniversiteler ile diğer eğitim kurumları ayrı ayrı ele alınmıştır. 1. ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda, yükseköğretim kurumlarında görevli Türk ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının tümü görevli bulundukları eğitim birimleri ile akademik görevlerine ve cinsiyetlerine göre listelenmiştir. Üniversitelerde rektörlüğe bağlı bölümlerde görev yapanlar ilgili bölümlerde, herhangi bir fakülte, yüksekokul, konservatuar, enstitü ve araştırma merkezlerinden birinde görevli olduğunu belirtmeyerek görev yeri olarak yalnız üniversite adını yazanlar Rektörlükte Görevli grubunda gösterilmiştir. Tablo düzeni ile ilgili açıklama A/1 de verilmiştir. 2. ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖĞRETİM ALANLARINA GÖRE SAYILARI: Bu bölümde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları görevli bulundukları yükseköğretim programlarına göre üç tabloda listelenmiştir. Lisans eğitimi veren yükseköğretim programlarında görevli öğretim elemanları birinci tabloda, önlisans eğitimi veren yükseköğretim programlarında görevli öğretim elemanları ikinci tabloda, enstitü ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları da üçüncü tabloda gösterilmiştir. Her üç tabloda da üniversiteler ile diğer eğitim kurumları ayrı ayrı ele alınmıştır. VIII

7 Tüm yükseköğretim programları aşağıda belirtilen dokuz ana alana ayrılmıştır. 1. Dil ve Edebiyat 2. Matematik ve Fen Bilimleri 3. Sağlık Bilimleri 4. Sosyal Bilimler 5. Uygulamalı Sosyal Bilimler 6. Teknik Bilimler 7. Ziraat ve Ormancılık 8. Sanat 9. Diğer Ayrıca her ana alan kendisine bağlı ikinci düzeydeki alanlara, ikinci düzeydeki alanlar üçüncü düzeydeki alanlara ve gerekli olan durumlarda üçüncü düzeydeki alanlar da dördüncü düzeydeki alanlara ayrılmıştır. Tablolarda üst düzeydeki öğretim alanları kendisine bağlı alt düzey alanlarından daha solda gösterilmiştir. Tablonun düzeni ile ilgili açıklama A/2 de verilmiştir. Üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının her birine ait bilgiler teker teker saptandığından, görev yeri olarak yalnızca üniversitenin adını yazanlar Alanı Belirlenemeyenler grubunda toplanmıştır. Eğitim çalışmaları yukarıda belirtilen ana alanların birden fazlasını içeren fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim elemanlarından görevli bulundukları bölüm, anabilim dalı veya programları belirtilmeyenler de aynı grupta gösterilmişlerdir (Fen edebiyat fakültesi, meslek yüksekokulu vb. gibi). Eğitim çalışmaları bir ana alana giren fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim elemanlarından görevli bulunduğu bölüm, anabilim dalı veya programları bilinmeyenler ise ilgili alanın altında, daha alt düzeydeki alanların başında ilgili alanın adı ile listelenmiştir (Tıp fakültesi, ziraat fakültesi, konservatuar vb. gibi). Bölümleri bilindiği halde fakültelerde anabilim dalları veya yüksekokullarda programları bilinmeyenler için de uygulama daha alt düzeydeki alanlarda aynı şekilde yapılmıştır. 3. YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARININ AKADEMİK GÖREVLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda, yükseköğretim kurumlarında görevli yabancı uyruklu öğretim elemanları, görevli bulundukları eğitim birimleri ile akademik görevlerine ve cinsiyetlerine göre listelenmiştir. Tablo düzeni ile ilgili açıklama A/1 de verilmiştir. 4. ÖĞRETİM ELEMANLARININ STATÜLERİNE GÖRE SAYILARI: Bu tabloda, yükseköğretim kurumlarında görevli Türk ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının tümü, görevli bulundukları eğitim birimi ile statülerine ve cinsiyetlerine göre listelenmiştir. Tablonun düzeni ile ilgili açıklama A/1 de verilmiştir. IX

8 EXPLANATORY NOTES This is a statistical yearbook about the students and teaching staff in higher education prepared by the Student Selection and Placement Centre (ÖSYM). The statistics in the book cover the universities under the Higher Education Council (YÖK) as well as those higher education institutions which are outside the Council s (YÖK) jurisdiction. Statistics concerning the students in the universities and the teaching staff of higher education institutions other than universities are collected by means of the The Student Number Information Compilation System. These statistics convey the numerical data as of NOVEMBER 1 st, Since October 31 st, 2009, statistical information about the teaching staff of universities have been collected over the internet using The Academic Personnel Information Compilation System established by the personnel directors of the universities. The yearbook is made up of three sections; the first is the summary tables, the second covers the statistical tables about students and the third, those concerning the teaching staff. In all tables, in order to give the totals at each level of the academic units, the names of those containing subunits are written further to the left than those of their attached subunits. See below for an example of this: A X X X X X X X X X X University B X X X X X X X X Faculty C X X X X X X X X Total of the faculty and the vocational training school for faculties having such affiliated schools D X X X X X X Total of the departments or basic branches of science for faculties having affiliated vocational training schools E X X X X X X Higher education school affiliated to a faculty F X X X X X X X X Higher education school affiliated to the rectorate As academic units affiliated to the rectorate, B, C and F are written directly beneath each other and to the right of the university; consequently, the figures for A are the totals of those for B, C and F; those for C are the totals of those for D and E. As illustrated in the above example, the following rule has been adopted in preparing the tables: Figures pertaining to an academic unit constitute the sum of the subunits which are written directly one below the other and one or two spaces to the right of the main unit. Further explanatory notes concerning the tables in the yearbook are as follows. I. SUMMARY TABLES There are three groups of tables in this section. A. Summary tables for teaching staff and students There are four tables in this group. In the first and second tables, summary statistics are given for universities and other higher education institutions outside of the Higher Education Council s authority. The third table gives the numbers of students and teaching staff in the faculties, higher education schools, institutes and research centres according to educational units, and the fourth table gives the same information according to province. B. Summary tables for students There are five tables in this group. In the first, the numbers of educational units at undergraduate and graduate levels in both groups, as well as student enrolments in these units, are presented. The conservatories are included in the four-year higher education school category. In Tables 2, 3 and 4 the numbers of students in the associate, undergraduate and graduate levels and those in medical specialization programmes, are given by age. Table 2 shows the newly registered students; Table 3, those who are currently studying in these programmes; Table 4 presents data concerning graduates obtaining diplomas between November 1 st, 2008 and October 31 st, In Table 5, the numbers of students who obtained associate diplomas from undergraduate programmes between November 1 st, 2008 and October 31 st, 2009 are given by age. X

9 C. Summary tables for teaching staff There are two tables in this group. In the first and second tables the numbers of teaching staff in both groups are presented. In the first, staff members are shown according to academic assignment and sex; and in the second, according to status and sex. II. STUDENT STATISTICS A. Tables showing the number of students in undergraduate programmes and vocational training schools This group comprises ten tables. Except for in Tables 18 and 19 no distinction is made between Turkish and foreign students in these tables. The tables in this group cover the newly registered students, the totals of all enrolled students including the newly registered ones, and the graduates of the academic year (i.e. November 1 st, 2008-October 31 st, 2009). Table 18 shows the numbers of foreign students enrolled in the various educational programmes; and Table 19 shows their distribution according to nationality. Table 13 gives the statistics concerning the students in vocational training schools and open education (OE) programmes and Table 14 gives statistics for students in the undergraduate programmes according to field of education. The distribution of the students in Table 15, together with those in the open education (OE) programmes, in terms of the INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION (ISCED) is shown in Table 16; and the distribution of those in Table 14, according to the same classification, is given in Table 17. B. Tables concerning graduate student statistics Numerical data about graduate students appears in Tables 20 and 21. In these tables, no distinction is drawn between Turkish and foreign graduate students. Table 20 shows the numbers of students according to the institutes (graduate schools) of the universities; and Table 21 shows the distribution of the same students according to field of education. These tables show the numbers of newly registered students during the period November 1 st, 2008-October 31 st, 2009, the numbers of students who graduated from these programmes during the same period, and the total numbers of students, including those registered as of November 1 st, Figures for the masters and doctoral programmes are given separately. C. Tables concerning studets doing specialist training in various branches of medicine or graduate education in health related sciences Statistical data concerning persons entering the training hospitals of the Ministry of Health and Social Assistance and the university medical faculties for the purpose of training in various specialist and health related programmes, those already in these programmes, and those who have completed them, are given in Tables 22 and 23. III. TEACHING STAFF Data concerning the teaching staff includes all Turkish and foreign academic personnel, irrespective of their working status. Each individual on the teaching staff is shown in one educational unit only; his or her position and duties in any other educational unit are not indicated. Statistics concerning the teaching staff are listed in nine tables. With the exception of Table 28, all Turkish and foreign staff members appear in these tables. Table 28 shows the number of foreign academic personnel. Since there are no foreign staff at the Police Academy, the figures in this table refer only to the universities. In Tables 11 and 29, data concerning the teaching staff is presented according to the type of appointment; all other tables are based on the academic duties of the teaching staff. XI

10 KISALTMALAR AL. ALTAY ANK. ANKARA ARŞ. ARAŞTIRMA ARŞ. GRV. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ARK. ARKEOLOJİ AÖ AÇIKÖĞRETİM BŞK. BAŞKANLIĞI BESL. BESLENME BİL. BİLİMLERİ B.SAYAR BİLGİSAYAR B.SAYISI BİRİM SAYISI B. BÖLÜM CER. CERRAHİ ÇEV. ÇEVRESİ COĞ. COĞRAFİ ÇOCUK. ÇOCUKLAR DEĞ. DEĞERLERİNİ, DEĞERLENDİRME DEK. DEKOR DEMOG. DEMOGRAFİ DENET. DENETİCİLİK DES. DESENLERİ DNŞ. DANIŞMANLIK DOÇ. DOÇENT D.EVİ DOĞUMEVİ DR. DOKTOR DOK. DOKÜMANTASYON E ERKEK EDEB. EDEBİYAT EĞT. EĞİTİM E.Ö.PL. EĞİTİM VE ÖĞRETİM PLANLAMACISI EKON. EKONOMİ E.MANYETİK ELEKTRO MANYETİK END. ENDÜSTRİ ENGEL. ENGELLİ ENS. ENSTİTÜ ESER. ESERLERİ EŞYA. EŞYALAR F. FAKÜLTE FİZ. FİZİK F.NIGHTINGALE FLORENCE NIGHTINGALE FONK. FONKSİYON GELİŞ. GELİŞİM GÖĞ. GÖĞÜS GÜLH. GÜLHANE HAK. HAKAS HAST. HASTANESİ HST. HASTALIKLARI H.PAŞA HAYDARPAŞA H.ADA HEYBELİ ADA HEK. HEKİMLİĞİ HİZ. HİZMETLER İDR. İDARE İKT. İKTİSAT İLİŞ. İLİŞKİLER İNF. İNFEKSİYON İNK. İNKILAP İST. İSTANBUL İŞL. İŞLETMECİLİK K KIZ / KADIN K. KUZEY KADS. KADASTRO KAYNAK. KAYNAKLARI K.RASATHANESİ KANDİLLİ RASATHANESİ KON. KONSERVATUVAR KONSTR. KONSTRÜKSİYON KOR. KORUMA KOS. KOSTÜM KKTC KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURIYETİ XII

11 KUV. KUVVETLERİ KÜLT. KÜLTÜRLERİ LEH. LEHÇELERİ MAT. MATEMATİK MRK. MERKEZ MES. MESLEK M.DALGA MİKRODALGA MİM. MİMARLIK MUS. MUSİKİ MÜH. MÜHENDİSLİK MYO. MESLEK YÜKSEKOKULU O.ÖNCESİ OKUL ÖNCESİ ONA. ONARIM OTEL. OTELCİLİK ÖĞR. ÖĞRETİM ÖĞR. GRV. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ÖĞRT. ÖĞRETMENLİK PLAN. PLANLAMASI PROF. PROFESÖR PROG. PROGRAM, PROGRAMLARI PR.HİS. PROTOHİSTORYA PSİK. PSİKOLOJİ R.BİYOLOJİ RADYOBİYOLOJİ R.SAYDAM REFİK SAYDAM REHABİL. REHABİLİTASYON SA. SAHA SAĞL. SAĞLIK SİS. SİSTEMLERİ SNT. SANATLAR SOS. SOSYAL SSK SOSYAL SİGORTALAR KURUMU S.PAŞA SÜREYYA PAŞA TAHRİB. TAHRİBATSIZ TAS. TASARIMI TUT TABABET UZMANLIK TÜZÜĞÜ TRH. TARİHİ TRAV. TRAVMATOLOJİ TİC. TİCARET TEKN. TEKNOLOJİ TV TELEVİZYON TOPLU. TOPLULUĞU TU. TUVA T TOPLAM TÜRK. TÜRKMENİSTAN T. TURİZM U.ARASI ULUSLARARASI UYG.VE ARŞ.MRK. UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Ü. ÜNİVERSİTE ÜRÜN. ÜRÜNLERDE V.GÖLÜ VAN GÖLÜ V. VAKFI VARLIK. VARLIKLARINI YA. YAKUT YAR. YARDIM YAP. YAPIMI Y.DOÇ. YARDIMCI DOÇENT YÖNET. YÖNETİMİ Y.LİS. YÜKSEK LİSANS YO. YÜKSEKOKUL XIII

12 ABBREVIATIONS ADM AGR ARCHEOL ARCH ASST ASSOC CR CR FOR APPL & RES COM COMM CONST CONTR CULT DEC DEPT DES DR DOC ECON ED ELEM EM ENG ENVI F FAC FAM FOUNDATION GEOG GRAD HIST HOSP INST INSTR INT L LANG LIB LIT M MGT MECH MK MOHSA NAT NON-DEST NUM NURS OE PER PD PT PHYS PREP PRIN PRIV PROB PROD PROF PROG RELIG RES REV SCH SCI SD ED SER SOC ADMINISTRATION, ADMINISTRATIVE AGRICULTURAL, AGRICULTURE ARCHEOLOGY ARCHITECTURAL, ARCHITECTURE ASSISTANT ASSOCIATE, ASSOCIATION CENTER CENTER FOR APPLICATION & RESEARCH COMPUTER COMMUCATION CONSTRUCTION CONTRACT, CONTRACTUAL CULTURE DECORATIVE DEPARTMENT DESING DOCTOR, DOCTORATE DOCUMENTATION ECONOMICS, ECONOMY EDUCATION ELEMENTARY ELECTRO-MAGNETIC ENGINEERING ENVIRONMENT FEMALE FACULTY FAMILIAR, FAMILY FOUNDA GEOGRAPHY, GEOGRAPHICAL GRADUATE, GRADUATED HISTORIAN, HISTORICAL, HISTORY HOSPITAL INSTITUTE, INSTITUTION INSTRUCTOR, INSTRUCTION INTERNATIONAL LAKE LANGUAGE, LANGUAGES LIBERAL LITERATURE MALE MANAGEMENT MECHANICS, MECHANICAL MARK, MARKS MINISTRY OF HEALTH & SOCIAL ASSISTANCE NATURE, NATURAL NON-DESTRUCTION NUMBER NURSING OPEN EDUCATION PERFORMING PAID PHYSICAL THERAPY PHYSICS PREPARATORY, PREPOSITION PRINCIPAL, PRINCIPLES PRIVATE PROBLEM, PROBLEMS PRODUCTION, PRODUCT PROFESSOR PROGRAM, PROGRAMS RELIGION RESEARCH REVOLUTION SCHOOL, SCHOOLS SCIENCE, SCIENCES SECOND EDUCATION SERVICE, SERVICES SOCIAL XIV

13 SPEC SYS T TCHR TNG TECH TEST TV TNG TURK UNDERGRAD UN U VAL VOC VOC TNG SCH SPECIALIST SYSTEMS TOTAL TEACHER TRAINING TECHNOLOGY, TECHNICAL, TECHNOLOGICAL TESTING TELEVISION TRAINING TURKISH UNDERGRADUATE UNION UNIVERSITY VALUE,VALUES VOCATIONAL VOCATIONAL TRAINING SCHOOL XV

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University

Sayılarla. Boğaziçi Üniversitesi. Facts and Figures: Boğaziçi University Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi Facts and Figures: Boğaziçi University Boğaziçi University İstanbul Copyright 2010 Boğaziçi Üniversity Cataloging - in - Publication Data Sayılarla Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector Bilginin en önemli güç haline geldiği bugünün dünyasında, ilerlemenin tek yolu bilginin üretilmesinden geçmektedir. İşte üniversiteler de bilimsel bilginin üretildiği ve öğrencilere aktarıldığı kurumlardır.

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2013 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2013-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa {Page} TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI

AFYON KOCATEPE UNIVERSITY AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE ÜNIVERSITESI AFYON KOCATEPE UNIVERSITY Bu katalog, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE

2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI MARMARA UNIVERSITY ENTRANCE EXAMINATION FOR STUDENTS FROM ABROAD 2015-MÜYÖS KILAVUZU/GUIDE İÇİNDEKİLER Sayfa (Page) TABLE OF CONTENTS BAŞVURU

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU KOŞULLARI 1. Başvurular 15/06/2015-26/06/2015 tarihleri arasında

Detaylı

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin,

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY TURKISH PRIME MINISTRY PRESIDENCY OF ADMINISTRATION ON DISABLE PEOPLE Bu yayının

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi

Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi 3 TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 1, Mart 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 1, March 2014 http://www.tused.org Web Tabanlı E-Öğrenme Sisteminin (MOODLE) Tasarlanması, Uygulanması

Detaylı

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU

YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TÜRK DİLİ BURSU YUNUS EMRE TURKISH LANGUAGE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS

RECEP TAYYİP ERDOĞAN UNIVERSITY 2015-2016 ACADEMIC YEAR ADMISSION REQUIREMENTS, DOCUMENTS AND QUOTAS FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI, KONTENJANLARI VE GEREKLİ BELGELER BAŞVURU ŞARTLARI 1. Üniversitemizin tüm Fakülte, Yüksekokul ve

Detaylı

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX

MANİSA Ü N İ V E R S İ T E S İ. yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 +90236 201 14 48 FAX MANİSA C E L A L B AYA R Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 CBÜ 01 5 YÖS +90236 201 11 17 +90236 201 11 23 FAX +90236 201 14 48 yos@cbu.edu.tr yos.cbu.edu.tr İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENT BAŞVURU TAKVİMİ BAŞVURU

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU KADIN Women in Statistics 2012 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE KADIN Women in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS

HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE SCHOLARSHIPS HARRAN LİSANS BURSU HARRAN UNDERGRADUATE SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures for this scholarship

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarının Değerlendirilmesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarının Değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Programlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Anadolu University Social Sciences Institution s Curriculum Ayhan HAKAN * Mustafa SAĞLAM ** Demet SEVER ***

Detaylı

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE

İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP BAŞVURU KILAVUZU APPLICATION GUIDE İBNİ SİNA SAĞLIK BİLİMLERİ BURSU IBNI SINA MEDICAL SCIENCES SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009

Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 22 2009 ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARINA KAZANDIRDIĞI MESLEKİ YETERLİKLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ (İZLEME ÇALIŞMASI) Yrd.

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI

ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ YURTDIġINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ SINAVI 2013 ISTANBUL UNIVERSITY EXAMINATION FOR FOREIGN OR OVERSEAS STUDENTS ĠÜYÖS KILAVUZU / EXAM GUIDE BAġVURU ĠġLEMĠ NASIL YAPILACAKTIR?

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı