DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000"

Transkript

1 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 tr en

2 TÜRKÇE İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 5-7 GÜVENLİK BİLGİLERİ 5 Uyarılar: 6 Ambalaj İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 7 Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına Uyum : 7 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler 8 GENEL BAKIŞ 8 Önemli Özellikler 8 Arama Özellikleri 9-10 KURULUM VE TEMEL FONKSIYONLAR 9 Ambalaj İçeriği 9 El Cihazı ve Baz Ünitesi Genel Bakış 10 Baz Ünitesi Kurulumu 10 El Cihazının Kurulumu SKYPE A BAŞLARKEN 11 Yeni Bir Skype Hesabı Oluşturma 12 Skype a Oturum Açma 13 Skype ta Oturum Kapatma 13 Ana Ekran 14 Ana Menü 14 Ana menü tablosu: 14 Kontak Ekleme 15 Bir SkypeOut Kontak Eklemek İçin 15 Bir Sabit Hat Numarasını Kontak Listesine Eklemek İçin 15 Bir Skype Kullanıcısını Aramak İçin 16 Arama Yapma ve Cevaplama 16 Bir Aramayı Cevaplamak İçin 16 Bir Görüşmeyi Reddetmek İçin 16 Bir Aramayı Sonlandırmak İçin 16 Bir Sabit Hat Araması Yapmak İçin 17 Bir SkypeOut Görüşmesi Yapmak İçin 18 Bir Skype Kullanıcısını Aramak İçin 18 Kontaklar dan Bir Arama Yapmak İçin 18 Arama Kayıtlarından Bir Arama Yapmak İçin 19 Ağdan Bir Arama Yapmak İçin 19 Kulaklık Ses Düzeyini Ayarlamak İçin 19 Mikrofonun Sesini Kapatmak İçin GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR

3 İÇİNDEKİLER SKYPE AYARLARI 22 Skype Ayarları Çevrimiçi Durumunuzu Değiştirmek İçin 22 Kişisel İletinizi Ayarlamak İçin 24 Parolanızı Değiştirmek İçin 24 Oto Giriş ya da Manuel Oturum Açmayı Seçmek İçin 25 Kişisel Sesli Mesaj Selamlama Mesajını Oluşturmak İçin 25 Sesli Mesaj Dinlemek İçin 25 Gizliliği Ayarlamak İçin 26 Bildirim 27 Telefon Ayarları 27 İnternet Ayarları 27 Tonlar 27 Gelen Çağrı Uyarısını Değiştirmek İçin 28 Harici Zil Sesini Değiştirmek İçin 28 Tuş Tonlarını Ayarlamak İçin 28 El Cihazının Dilini Değiştirmek İçin 28 Tercih Edilen Hattı Ayarlamak İçin 29 Zaman Ve Tarihi Ayarlamak İçin 29 Saat Dilimini Ayarlamak İçin 29 Yaz Saati Uygulamasını Ayarlamak İçin 30 Kayıt 30 Kayıt Moduna Girmek İçin 30 Bir El Cihazını Kaydetmek İçin 30 Bir Baz Cihaz Seçmek İçin 30 Bir El Cihazının Kaydını Silmek İçin 31 LCD Zaman Aşımını Ayarlamak İçin 31 Kontrastı Ayarlamak İçin 31 Otomatik Konuşma Fonksiyonu 32 Baz Ayarları 32 Bazın Zil Sesini Ayarlamak İçin 32 Çevirme Ayarları 32 Flash Süresini Ayarlamak İçin 32 Otomatik Duraklatmayı Ayarlamak İçin 33 Flash Modunu Ayarlamak İçin 33 Arama Engellemeyi Ayarlamak İçin 33 LCR yi (En Kısa Yol) Ayarlamak İçin 34 PIN i Değiştirmek İçin 34 Varsayılan Ayarlar 34 Sistemin Sıfırlanması 34 Sistemi PIN Olmadan Sıfırlamak İçin: KONTAK LİSTESİ 35 Kontak Listenize Erişmek İçin TÜRKÇE 3

4 İÇİNDEKİLER 35 Kişi Ayrıntılarını Değiştirme Talebi 36 Bir Kontağı Yeniden Adlandırmak İçin 36 Bir Kontağı Kaldırmak İçin 36 Bir Kontak Engellemek İçin 36 İrtibat Taleplerini Kontrol Etmek İçin ARAMALARI İŞLETME 37 Bir İntercom Araması Yapmak İçin 37 Arama Bekletme 37 Etkin Bir Aramayı Beklemeye Almak / Beklemeden Geri Almak 37 Skype Aramalarý Arasýnda Geçiþ Yapmak İçin 37 Sabit Hat Araması İle Skype Araması Arasında Geçiş Yapmak İçin 38 Tüm Aramaları Yönlendirmek İçin 38 Skype Konferans Görüşmesi 39 Bekleyen Mesaj Göstergesi Fonksiyonu SORUN GİDERME TEKNİK BİLGİLER 4

5 GÜVENLİK BİLGİLERİ Kalp pili olan kiþiler telefonu kullanmadan önce doktorlarýna danýþmalýdýr. Eðer bir iþitme cihazý takýyorsanýz, Dect telefonunuzun baz ile el cihazý arasýnda radyo dalgalarý göndererek çalýþtýðýný ve bunun iþitme cihazýnda parazite neden olabileceðini unutmayýn. 1. Telefonunuzun herhangi bir parçasýný benzin, tiner ya da diðer çözündürücü kimyasallarla TEMÝZLEMEYÝN; bunlar telefonunuzda kalýcý hasara neden olabilir. Bu hasar Garanti kapsamýnda deðildir. Gerektiðinde cihazý nemli bir bezle temizleyin. Islak bir bezle silmek elektrik çarpmasýna neden olabilir. 2. Bu cihazý uçucu ya da patlayýcý maddelerin bulunabileceði yerlerde KULLANMAYIN. 3. Ana cihazýn ýslanmasýna ÝZÝN VERMEYÝN. Islakken ya da su içindeyken kullandýðýnýzda elektrikli cihazlar ciddi yaralanmalara neden olabilir. Telefonunuzu fýrtýnalý bir havada asla kullanmayýn. Bölgenizde fýrtýna olduðunda ana cihazý telefon hattýndan ve þebeke prizinden çekin. Yýldýrýmdan kaynaklanan hasar Garanti kapsamýnda deðildir. 4. Dect telefonunuz kullaným sýrasýnda belli miktarda ýsý üretecektir. Bu nedenle bu cihazýn antika, kaplama ya da hassas mobilya yüzeyleri ile doðrudan temas edecek þekilde YERLEÞTÝRÝLMEMESÝ önerilir. 5. Pilleri normal ev çöpüne ATMAYIN, hiçbir zaman YAKMAYIN ya da delinebilecekleri bir yere KOYMAYIN. 6. Dect telefonunuz, diðer elektronik cihazlar, bilgisayarlar, radyo, TV, radyolu alarmý saatler vb. ile enterferans oluþturabilecek radyo sinyalleri yayar. Dect telefonunuz baz ile diðer cihazlar arasýnda en az bir metrelik bir mesafe saðlanmalýdýr. Bu, böyle bir giriþimin oluþma riskini en aza indirecektir. 7. Yanýnýzda bulundurmanýz gerekmediðinde, pillerin þarjýný korumak için el cihazlarýný baz ya da þarj ünitesinin üzerinde býrakýn. 8. Eðer bir görüþme sýrasýnda ayakta dolaþýrken bir uyarý sesi duyarsanýz ve/veya el cihazýnýn kulaklýðýndaki ses zayýf ya da bozuk gelmeye baþlarsa ana cihazýn kapsama alanýnýn dýþýna çýkýyor olabilirsiniz. 20 saniye içinde, uyarý sesi kesilene kadar ana cihazýn yakýnýna gelin. Aksi takdirde görüþme kesilebilir. 9. Baz aþaðýdaki konumlarda, yatay bir yüzeye yerleþtirilmelidir: Uyarılar: - Elektrik kesilmesi durumunda veya adaptör prize bağlanmadığı zaman ana ünite ve ahize çalışmayacaktır. Elektrik kesildiğinde veya adaptör prizden çıkarıldığında telefon listesi, çağrı listesi hafızası etkilenmez. - DECT standardına göre, her iki telefonda da GAP özelliği varsa TÜRKÇE 5

6 GÜVENLİK BİLGİLERİ telefonuzun ahizesi başka bir telefonun ana ünitesine bağlanabilir. Gene de ürünler arasında fonksiyon farklılıkları olabilir. - LCD ekranı net olarak görmek için ahizeye dik açıdan bakmak gerekir. - Ahizeniz ana ünite üzerindeyken biraz ısınabilir. Adaptörünüzün de ısınması normaldir. 1. Baz adaptörünün fiþi 230 V AC þebeke prizine ulaþabilmelidir; þebeke elektrik kablosunu asla uzatmaya çalýþmayýn. 2. Telefon kablosu telefon hattý prizine ya da uzatma prizine eriþmelidir. 3. Baþka bir telefona yakýn olmamalýdýr; bu, radyo giriþimine neden olabilir. 4. Bir lavabo, küvet ya da duþa veya ýslanabileceði herhangi bir yere yakýn olmamalýdýr. 5. Diðer elektrikli cihazlara, buzdolaplarýna, çamaþýr makinelerine, mikrodalga fýrýnlara, TV lere, flüoresan lambalara ve benzerlerine yakýn olmamalýdýr. Uyarý! Yanlýþ tipte pil takýldýðýnda patlama riski vardýr. Kullanýlmýþ pilleri talimatlara göre atýn. Ambalaj İçin Uyarı! Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği Ambalajlar, geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalajların normal ev çöpüne atılmaması, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atılması sağlanmalıdır. Pil İçin Uyarı! Ulusal Çevre Mevzuatımız gereği Üründe bulunan Pil uygun şekilde geri dönüştürülmeli veya yerel otoritenin belirttiği atık pil kutusuna atılmalıdır. Pili kullanma kılavuzunda belirtildiği şekilde şarj ediniz veya değiştiriniz. Pili geri dönüştürmek için lütfen yerel yetkili servise başvurun. 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve parçalardan üretilmiştir. Bu sebepten, artık kullanılamayacak duruma geldiğinde, normal ev çöpüne atılmamalı, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir. Bu durum, ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan yanda görünen sembol ile belirtilir.bu toplama yerlerini, lütfen bulunduğunuz yöredeki yerel yönetime sorunuz. Eski cihazları geri kazanıma vererek, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.

7 GÜVENLİK BİLGİLERİ Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına Uyum : EEE Yönetmeliğine Uygundur. Aldığınız ürün, T.C.Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. PCB Uygunluğu: PCB (Poliklorlubifenil ) içermez. Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler 1. Alt ünite güç adaptörünün fişten çekilmesi durumunda ahize alt ünite ile bağlantıyı kurmaya çalışacağından çok kısa sürede pilleri tüketecektir. Enerji tasarrufu amacıyla telefonunuzu kullanmayacağınız zamanlarda adaptörün fişini çekerken ahizenin pillerini de çıkarınız. 2. Pillerin ömrü dolduğunda orijinaliyle aynı değerli (550 mah) NiMH piller kullanınız. Aksi halde şarj işleminde enerji sarfiyatı artıp verim azalacaktır. TÜRKÇE 7

8 GENEL BAKIŞ Skype DECT ürününü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Dect telefonunuz ile, Skype, Skype-Out ve Skype Voic protokollerini kullanarak sabit hat ve Internet üzerinden görüþmeler yapabilirsiniz. - Bir hat aramasý iki telefon hattý abonesi arasýnda yapýlan görüþmedir. - Skype görüþmesi ise iki kayýtlý Skype kullanýcýsý arasýnda yapýlan görüþmedir. Bu görüþmeler ücretsizdir. - SkypeOut görüþmesi, Skype yazýlýmý kullanýlarak Internet aracýlýðý ile dünyanýn herhangi bir yerindeki normal bir telefon numarasýyla yapýlan görüþmedir. Bu görüþmeler ücretlidir. - Sesli mesaj iletileri almanýzý, göndermenizi ve bir selamlama mesajý saðlar. Bu kullaným kýlavuzu Skype model kablosuz telefonun nasýl kurulacaðýný, yapýlandýrýlacaðýný ve sorun giderme prosedürlerini anlatmaktadýr. Önemli Özellikler - Skype aðýna PC yi açmadan eriþim (İnternet baðlantýsý olan bir ADSL modeme ihtiyaç vardýr.) - Net dijital iletiþim için baþarýsý kanýtlanmýþ DECT teknolojisi - Sesli Mesaj), Çaðrý Yönlendirme, SkypeOut/In hizmetleri gibi pek çok Skype özelliklerini kullanma - Çift telefon: Skype ve sabit hattý ayný el cihazý ile arama - Eller Serbest Hoparlör /Renkli LCD Ekran, Mavi Iþýklý Tuþ Takýmý gibi geliþmiþ özellikler Arama Özellikleri - Skype GUI yi içeren 1,44 inç renkli LCD - Skype kontak listesi - SkypeOut/In desteði - Skype tan sabit hatta arama yönlendirme - Sesli Mesaj - Arama Bekletme - Skype Kullanýcý profili Sabit hat kullanýmýnda Telefon Rehberi (bkz. Kontak Listesi) özelliði için bir Skype oturumu açýlmasý gereklidir. Bunun için internet baðlantýsý olan bir ADSL modeme ihtiyaç vardýr. 8

9 KURULUM VE TEMEL FONKSIYONLAR Ambalaj İçeriği Ürününüz aþaðýdaki parçalarý içermelidir. Herhangi bir parçanýn eksik olmasý halinde lütfen hemen satýcýnýzla iletiþim kurun. - 1 kablosuz baz ünitesi - 1 ana ünite - 1 baz ünitesi için güç kaynaðý - 1 Ethernet kablosu - 1 telefon kablosu - 2 pil (AAA; þarj edilebilir) - 1 Kullaným Kýlavuzu El Cihazı ve Baz Ünitesi Genel Bakış Sol Tuþ Menü ve alt menü moduna girmek için Seçimi onaylamak için * tuþu ile birlikte tuþ takýmýný kilitlemek ya da açmak için; 2 Ara / Tekrar Ara Tuþu Bir telefon görüþmesini baþlatmak ve aramaya cevap vermek için Eðer telefonunuz bir Özel Telefon Santraline (PABX) baðlýysa Tekrar Arama fonksiyonunu etkinleþtirebilirsiniz. Harici bir görüþmeyi baþka bir telefona aktarmak için 3 Kaydýrma Tuþu Programlama sýrasýnda menü içinde ilerlemek için basýn Bir görüþme sýrasýnda kulaklýk ses seviyesini deðiþtirmek için 4 Hoparlör Tuþu Hoparlörü AÇMAK / KAPATMAK için 5 Sað Tuþ Telefon defteri menüsüne girmek için Programlama sýrasýnda önceki seçeneðe geri gitmek için Ekrandaki haneleri silmek için 6 Son /Açma-Kapama Tuþu Bir telefon görüþmesini sonlandýrmak için El cihazýný açmak/ kapamak için 2-3 saniye basýlý tutun. TÜRKÇE 9

10 KURULUM VE TEMEL FONKSIYONLAR 7 INT Tuþu Bir intercom görüþmesi yapmak için basýn (birden fazla el cihazýnýz varsa). 8 El Cihazý Bulma Düðmesi Nereye koyduðunuzu unuttuðunuzda el cihazýnýn çalmasý için bu düðmeye basýn, el cihazýnýn çalmasýný durdurmak için düðmeye tekrar 9 Að Iþýðý Að ýþýðý Ethernet e baðlantýnýz olduðunda yanar. 10 Kullanýmda ýþýðý Kullanýmda Iþýðý arama yaptýðýnýzda yanar. 11 Þarj Iþýðý Şarj ýþýðý el cihazýnýn pilleri þarj edilirken yanar. Not: El cihazýný arama yapmak için ilk kez kullanmadan önce, baz üzerine oturtup pillerin 15 saat boyunca þarj etmelisiniz. Baz Ünitesi Kurulumu 1 Baz ünitesi giriþini, ürünle birlikte gelen Ethernet kablosunu kullanarak geniþ bantlý baðlantýnýzdaki (modem, yönlendirici, hub, switch vb.) LAN (Yerel Alan Aðý) baðlantý noktasýna baðlayýn. 2 Güç adaptörünü çalýþan bir elektrik prizine takýn ve ana cihazdaki elektrik baðlantý noktasýný güç adaptörüne (9V, 500 ma) baðlayýn. 3 Baz ünitesi giriþini ürünle birlikte gelen telefon kablosunu kullanarak bir telefon prizine (varsa) baðlayýn. El Cihazının Kurulumu 1 El cihazýnýn arkasýndaki pil bölmesi kapaðýný üst kýsmýndan aþaðý doðru itin. 2 El cihazý ile gelen iki pili, artý ve eksi uçlarýnýn pil bölmesinin yan tarafýndaki çizimde gösterildiði gibi olduðundan emin olarak takýn. 3 Pil bölmesi kapaðýný kaydýrarak kapatýn. 10

11 SKYPE A BAŞLARKEN Kaydolmadan önce LCD ekranda aþaðýdaki iki cümle ardı ardına gösterecektir: 1. ATA ya baðlanýyor...: Bu, Dect telefonunuzun IP adresi alýyor olduðu anlamýna gelmektedir. Bu, birkaç dakika sürecektir. 2. Skype a baðlanýyor...: Bu, Dect telefonunuzun Skype sunucusuna baðlanýyor olduðu anlamýna gelmektedir. Bu iki cümle birbiri ardýndan kaybolduktan sonra IP adresi alýnmýþ ve Skype sunucusuna baþarýyla baðlanýlmýþ olunur. Artýk Skype hesabýna manuel olarak oturum açmanýza izin verilir ya da hesabýnýza otomatik olarak oturum açýlacaktýr. Bu sizin oturum açma tarzýnýza baðlýdýr, daha fazla bilgi için lütfen Otomatik ya da Manuel Oturum Açma Seçimi bölümüne bakýn. Dect telefonunuzu ilk kurulum sýrasýnda mevcut bir Skype hesabý ile yapýlandýrabilir ya da isteðe baðlý olarak yeni bir Skype hesabý oluþturabilirsiniz. Yeni bir hesap oluþturmak için yalnýzca tarafýnýzdan tanýmlanan bir Skype kullanýcý adýna ve parolasýna ihtiyacýnýz vardýr. Yeni Bir Skype Hesabı Oluşturma Bir Skype hesabýnýz yoksa aþaðýdaki talimatlarý izleyin: 1. Bekleme modunda Oturum Açma sayfasýna girmek için» «düðmesine 2.»Yeni bir hesap oluþtur«seçeneðini vurgulamak için» «yukarý / aþaðý düðmesini kullanýn ve bu öðeyi seçmek için» «düðmesine 3. Skype adýný girmek için tuþ takýmýný kullanýn, yanlýþ karakteri silmek için» «düðmesine basýn, giriþinizi onaylamak için» «düðmesine 4. Parolayý girmek için tuþ takýmýný kullanýn, yanlýþ karakteri silmek için» «düðmesine basýn, giriþinizi onaylamak için» «düðmesine basýn, bir kez daha girerek parolayý tekrarlamanýz istenecektir. 5. Ardýndan Skype Sözleþmesi ne yönlendirilirsiniz, tüm metni okumak için» «yukarý/aþaðý düðmesini kullanýn, ardýnda kabul etmek için» «düðmesine Notlar: 1. Giriþ yöntemleri olan abc (küçük harf), ABC (büyük harf), 123 (rakam), Abc (tümü) arasýnda geçiþ yapmak için» «düðmesine sürekli 2. Skype hesabýnýzý girerken noktalama iþaretlerini girmek için» «düðmesine 3. Skype adlarý 6 ila 32 karakterden oluþabilir. Herhangi bir büyük / TÜRKÇE 11

12 SKYPE A BAŞLARKEN küçük harf, sayý ya da noktalama iþareti kombinasyonu kullanabilirsiniz. Boþluk kullanamazsýnýz ve adýnýz bir sayý ya da noktalama iþareti ile baþlayamaz. Ad zaten kullanýlýyorsa baþka bir adý denemeniz istenir. Parola 4 ila 20 karakterden oluþabilir. Herhangi bir büyük / küçük harf, sayý ya da noktalama iþareti kombinasyonu kullanabilirsiniz. Parolanýz bir sayý ya da noktalama iþareti ile baþlayamaz ya da Skype adýnýz ile ayný olamaz. Lütfen sabýrlý olun; Skype hesabýnýzýn oluþturulmasý birkaç dakika sürebilir. 12 Skype a Oturum Açma Bir Skype hesabýnýz varsa Skype a doðrudan oturum açabilirsiniz. 1. Bekleme modunda, Oturum açma sayfasýna girmek için» «düðmesine 2.»Skype a Oturum Aç«seçeneðini vurgulamak için» «yukarý / aþaðý düðmesini kullanýn ve giriþ için» «düðmesine 3. Skype adýný girmek için tuþ takýmýný kullanýn, yanlýþ karakteri silmek için» «düðmesine basýn, giriþinizi onaylamak için» «düðmesine 4. Parolayý girmek için tuþ takýmýný kullanýn, yanlýþ karakteri silmek için» «düðmesine basýn, giriþi onaylamak için» «düðmesine 5. Þimdi size otomatik oturum açma için Skype adýnýzý ve parolanýzý kaydetmek isteyip istemediðiniz sorulur, kabul etmek için» «, reddetmek için» «düðmesine Notlar: 1. Skype acil durum aramalarýna izin vermez. Bu gibi aramalar daima sabit hat baðlantýsýna yönlendirilir. Bu nedenle doðru sabit hat ülkesini ayarlamanýz önemlidir. Dect telefonunuzun çalýþmasý için bir elektrik prizine baðlanmasý gerektiðini unutmayýn. Dect telefonunuz elektrik kesildiðinde çalýþmayacaktýr. 2. Giriþ yöntemleri için lütfen Yeni Bir Skype Hesabý Oluþturma bölümüne bakýn. 3. Lütfen sabýrlý olun, Skype irtibatlarýnýzýn senkronizasyonu birkaç dakika sürebilir. 4. Otomatik oturum açmayý kabul ettiyseniz, hesap her seferinde sormadan otomatik olarak oturum açacaktýr. Baþka bir hesaba oturum açmak için lütfen Otomatik ya da Manuel Oturum Açma Seçimi bölümüne bakýn.

13 SKYPE A BAŞLARKEN Skype ta Oturum Kapatma Skype fonksiyonlarýný kullanmak istemiyorsanýz ya da baþka bir Skype hesabýna oturum açmak istiyorsanýz, geçerli Skype hesabýnda oturumu kapatmanýz gerekmektedir. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Durum«seçeneðini seçmek için» «düðmelerine «yukarý / aþaðý ve» 3.»Çýkýþ«seçeneðini seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine 4. Seçiminizi onaylamak için» «düðmesine tekrar Ana Ekran Bildirimler Sinyal Seviyesi Skype Çevrimiçi Eylem Pil Durumu Eylem Geçerli Zaman Durumu Sinyal Seviyesi Sinyal mevcut Sinyal yok. Cevapsız çağrılar Yeni sesli mesaj Kişi ayrıntılarını değiştirme talebi. Sessiz modu etkin. Kulaklık bağlandı. Tuş takımı kilitli. Skype kredisi bitmek üzere. Hoparlör açık. Pil Durumu Düþük seviye. Kýsmen þarj edilmiþ. Tam þarj edilmiþ. Þarj oluyor. Baz ünitesi ve ahize arasýndaki sinyalin kuvvetini gösterir. Pilin durumunu gösterir. Skype Hata Durumu Hatta Skype Me Uzakta Yok Rahatsýz etmeyin Görünmez Hatta deðil TÜRKÇE 13

14 SKYPE A BAŞLARKEN Geçerli Zaman Skype Kredisi Eylem Eylem Ayarladýðýnýz geçerli zamaný gösterir. Geçerli Skype kredisi bakiyeniz. Sol yazýlým tuþu : Geçerli menü öðesini seçer ve geçerli ekrana göre bir ayarý onaylar Sað yazýlým tuþu :Son eylemi iptal eder ve geçerli ekrana göre önceki ekrana geri döner. Bazen Dect telefon LCD ekranýnda gösterilen diðer bildirim sembolleri: 14 Ana Menü Ana Menü tüm Skype ayarlarýnýzý ve Dect telefonunuzun ayarlarýný sunar. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2. Öðelerden birini vurgulamak için» «yukarý / aþaðý düðmesini kullanýn, seçmek için» «, bekleme moduna geri dönmek için ise» «düðmesine Ana menü tablosu:»kontaklar«kontak listeniz ve kontaklarýnýzýn geçerli Skype durumlarý.»geçmiþ«tüm gelen, cevapsýz, giden aramalar, sabit hat aramalarý, sesli postalar, irtibat talepleri.»durumdurum deðiþtir«,»benim Profilim«,»Çýkýþ«,»Durum MesajýKontak Ekle«Kontak listenize bir Skype kullanýcýsý ya da bir SkypeOut numarasý ekleyin.»arýyor«skype kullanýcýlarýný çevrimiçi arayýn.»servisler«skype kredisi, SkypeIn ve Skype sesli mesaj durumunu görüntülemenizi saðlar.»ayarlarað«,»genel«,»arama yönlendirme«,»gizlilik«,»tonlar«,»zaman ve Tarih Ayarlarý«, Kablosuz Ayarlarý, Telefon Ayarlarý ve Bilgi (İleri düzey). Kontak Ekleme Bir Skype Kontak Eklemek Ýçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine

15 SKYPE A BAŞLARKEN 2.»Kontak ekle«seçeneðini bulmak için» «yukarý / aþaðý düðmesini kullanýn, seçmek için» «düðmesine 3. Skype ý seçmek için» «düðmesine 4. Skype adýný girmek için tuþ takýmýný kullanýn,» «düðmesine basmadan önce yanlýþ karakteri silmek için» «düðmesine 5. Size eklediðiniz hesabýn oturum açtýðýnýzý görmesini isteyip istemediðiniz sorulur; kabul etmek için» «düðmesine «, reddetmek için» 6. Hesap, kontak listenize eklenmiþtir. Onaylamak için» «ya da bir izin talebi göndermeyi kabul etmek için» «düðmesine 7. Ýzin talebini göndermek için» «düðmesine Bir SkypeOut Kontak Eklemek İçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Kontak ekle«seçeneðini bulmak için» «yukarý / aþaðý düðmesini kullanýn, seçmek için» «düðmesine 3. SkypeOut seçeneðini seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine 4. SkypeOut ile kullanýlacak tam telefon numarasýný girmek için tuþ takýmýný kullanýn,» «düðmesine basmadan önce yanlýþ karakteri silmek için» «düðmesine SkypeOut numaralarý (yerel numaralar bile) aþaðýdaki biçimde girilmelidir: + ve sonrasýnda ülke kodu alan kodu numara Bir Sabit Hat Numarasını Kontak Listesine Eklemek İçin 1. Numarayý tuþlayýnýz. 2.» «tuþuna basýp» «ile Kontaklara ekle yi seçiniz. 3. Kontak ismini giriniz. Eðer kaydedilen hat kontak listesinden aranamýyorsa, ülke (90) ve alan kodunu tekrar giriniz. Bunun için Ayarlar- Genel- Sýfýrla- Hepsini Sýfýrla iþlemini uygulayýnýz. Bir Skype Kullanıcısını Aramak İçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Arýyor«seçeneðini bulmak için» «yukarý / aþaðý düðmesini kullanýn, seçmek için» «düðmesine 3. Skype adýný, tam adý ya da e-posta adresini girmek için tuþ takýmýný kullanýn,» «düðmesine basýn, durmak için» «düðmesine 15 TÜRKÇE

16 SKYPE A BAŞLARKEN 16 tekrar basýn ya da gerekiyorsa aramayý iptal etmek için» «düðmesine 4. Ekran da eþleþen tüm hesaplar gösterilecektir; tercih ettiðiniz birini seçmek için» «yukarý/aþaðý düðmesine basýn, seçmek için» 5. «düðmesine Add to contacts (Kontaklara ekle) seçeneðini seçmek için» «düðmesine 6. Size eklediðiniz hesabýn oturum açtýðýnýzý görmesini isteyip istemediðiniz sorulur, kabul etmek için» «düðmesine «, reddetmek için» 7. Hesap, kontak listenize eklenmiþtir. Onaylamak için» «ya da bir izin talebi göndermeyi kabul etmek için» «düðmesine 8. Ýzin talebini göndermek için» «düðmesine Arama Yapma ve Cevaplama Arama yapma ya da cevaplama prosedürleri her türlü arama (Skype dan Skype a aramalar, SkypeOut aramalarý ve SkypeIn aramalarý) için geçerlidir. Ayrýca telefonunuzu bir sabit hat telefonu olarak da kullanabilirsiniz. Bekleme modunda, herhangi bir fonksiyonu etkinleþtirmeden önce arka ýþýðý yakmak için tuþ takýmýndan Konuþ düðmesi dýþýnda herhangi bir düðmeye (Bu, ilk basýþýn arka ýþýðý yakacaðý, ikinci basýþýn ise fonksiyon düðmesini etkinleþtireceði anlamýna gelir. Bu durum Konuþ düðmesi dýþýndaki tüm düðmeler için geçerlidir.) Bir Aramayı Cevaplamak İçin - Aramayý cevaplamak için» «düðmesine basýn ya da - Aramayý cevaplamak için» «düðmesine basýn ya da -»Otomatik konuþma«fonksiyonu açýk olduðunda, yalnýzca el cihazýný ana cihazdan kaldýrarak aramaya cevap verebilirsiniz (bkz.»otomatik konuþma«bölümü). Etkin bir arama sýrasýnda hoparlörünüzü açmak için» «düðmesine basýn, hoparlörü kapatmak için düðmeye tekrar Bir Görüşmeyi Reddetmek İçin Bir sabit hat aramasýný reddetmenize izin verilmez. - Bir aramayý cevaplamadan önce reddetmek için» «düðmesine Bir Aramayı Sonlandırmak İçin - Kapatmak için» «ya da» «düðmesine

17 SKYPE A BAŞLARKEN Bir Sabit Hat Araması Yapmak İçin Numarayý doðrudan bekleme durumundaki ekrandan çevirin. Aramayý yapmak için» «düðmesine basýn: 1. Çevirmek istediðiniz telefon numarasýný girin,» «düðmesine 2.»Hat«seçeneðini seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine Aramayý yapmak için» «düðmesine basýn: 1. Çevirmek istediðiniz telefon numarasýný girin; 2. Tercih ettiðiniz hat»hat«olarak ayarlanmýþsa, doðrudan bir sabit hat aramasý yapmak için» «düðmesine Tercih ettiðiniz hat»her zaman sor«olarak ayarlanmýþsa,»hat«seçeneðini seçmek için» «yukarý /aþaðý ve» «düðmesine Tercih ettiðiniz hat SkypeOut olarak ayarlanmýþsa, bir sabit hat aramasý yapmak için» «düðmesini kullanamazsýnýz; (Daha fazla bilgi için Tercih edilen bir hat ayarlamak için bölümüne bakýn.) Not: Sabit hat aralamalarý için + ya da 00 gibi bir ön ek gerekmez, numarayý doðrudan çevirebilirsiniz. Bir SkypeOut Görüşmesi Yapmak İçin SkypeOut, Internet baðlantýnýzý kullanarak dünyanýn her yerindeki normal telefonlarý ve cep telefonlarýný aramanýza olanak tanýr. Sabit hat aramalarýný yapabilmek için önce Servis Saðlayýcýdan SkypeOut hizmeti almanýz gerekir. Numarayý doðrudan bekleme durumundaki ekrandan çevirin. Aramayý yapmak için» «düðmesine basýn: 1. Ekranda bir + görünene kadar» «düðmesini basýlý tutun, ülke kodunu, ardýndan telefon numarasýný girin,» «düðmesine 2. SkypeOut seçeneðini seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine Aramayý yapmak için» «düðmesine basýn: 1. Ekranda bir + görünene kadar» «düðmesini basýlý tutun, ülke kodunu, ardýndan telefon numarasýný girin,» «düðmesine 2. Tercih ettiðiniz hat SkypeOut olarak ayarlanmýþsa, doðrudan bir SkypeOut aramasý yapmak için» «düðmesine Tercih ettiðiniz hat»her zaman sor«olarak ayarlanmýþsa, SkypeOut seçeneðini seçmek için» «yukarý/aþaðý ve» «düðmesine Tercih ettiðiniz hat»hat«olarak ayarlanmýþsa, bir SkypeOut TÜRKÇE 17

18 SKYPE A BAŞLARKEN 18 aramasý yapmak için» «düðmesini kullanamazsýnýz; (Daha fazla bilgi için Tercih edilen bir hat ayarlamak için bölümüne bakýn.) Bir Skype Kullanıcısını Aramak İçin Skype kullanýcýsýnýn Skype Kontaklar listesinde ve çevrimiçi olduðundan emin olun. Aksi takdirde, önce aramak istediðiniz çevrimiçi Skype kullanýcý adýný Kontaklar listesine ekleyin. Eklenen kullanýcý otomatik olarak telefonunuzun Skype listesinde görünecektir. Bir Skype kullanýcýsýný aramak için: 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «tuþuna basýn,»kontaklar«menüsüne girmek için» «düðmesine basýn, kayýtlý adlar ekrana gelir. 2. Ya da bekleme modunda»kontaklar«menüsüne girmek için» 3. «düðmesine Tercih ettiðiniz irtibatý vurgulamak için» «yukarý / aþaðý düðmesine, seçmek için» «düðmesine 4.»Ara«seçeneðini seçmek için» «düðmesine tekrar 5. Tercih ettiðiniz numarayý (Skype, Cep, Ofis, Ev) seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine Kontaklar dan Bir Arama Yapmak İçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Kontaklar«menüsüne girmek için» «düðmesine basýn, kayýtlý adlar ekrana gelir. 3. Tercih ettiðiniz kontak vurgulamak için» «yukarý / aþaðý düðmesine, seçmek için» «düðmesine 4.»Ara«seçeneðini seçmek için» «düðmesine 5. Bir Skype hesabý seçtiyseniz, arama yapmak için» «düðmesine tekrar bir sabit hat numarasý seçtiyseniz,»hat«ya da SkypeOut seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine Arama Kayıtlarından Bir Arama Yapmak İçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.» Geçmiþ«menüsüne girmek için» «düðmesine basýn, ekranda»tüm aramalar«,»cevapsýz arama«,»gelen arama«, vb. gösterilir; 3. Tercih ettiðiniz arama kaydýný vurgulamak için» «yukarý / aþaðý düðmesine, seçmek için» «düðmesine

19 SKYPE A BAŞLARKEN 4. Aramak istediðiniz numarayý seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine 5.»Ara«seçeneðini seçmek için» «düðmesine 6. Seçtiðiniz arama kaydý bir Skype hesabýysa, tercih ettiðiniz numarayý (Skype Hat) seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine Not: Ayrýca»Geçmiþ«modunda»Hat«aramalarýný (Gelen aramalar, Giden aramalar, Cevapsýz aramalar) seçerek bir hat numarasýný da çevirebilirsiniz. Ağdan Bir Arama Yapmak İçin 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 2.»Arýyor«seçeneðini seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine 3. Aramak istediðiniz tam adý ya da Skype adýný veya e-posta adresini girmek için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine 4. Ekranda eþleþen tüm hesaplar gösterilecektir, birini vurgulamak için» «yukarý/aþaðý düðmesine basýn, seçmek için» «düðmesine 5.»Ara«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 6. Tercih ettiðiniz numarayý (Skype Hat) seçmek için» «yukarý / aþaðý ve» «düðmelerine Kulaklık Ses Düzeyini Ayarlamak İçin Etkin bir arama sýrasýnda kulaklýðýn ses düzeyini ayarlamak için yalnýzca» «yukarý/aþaðý düðmesine ve onaylamak için» «düðmesine Mikrofonun Sesini Kapatmak İçin 1. Etkin bir arama sýrasýnda» «düðmesine 2.»Mikrofonun sesini kapat«seçeneðini seçmek için» «düðmesine bu, etkin görüþme yaptýðýnýz kiþinin sizi ya da odada konuþan baþka birini duymasýný engelleyecektir; 3.»Ses Kapatma«fonksiyonunu iptal etmek için etkin arama sýrasýnda» «düðmesine basýn,»mikrofonun sesini aç«seçeneðini seçmek için» «yukarý/aþaðý ve düðmesini seçin. 19 TÜRKÇE

20 GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR 20 Kontaklar Geçmiş Durum Ara Ses mesaj gönder Profil Gör İleri Düzey Tüm Aramalar Cevapsız Arama Gelen Arama Dış Arama Normal Aramalar Sesli mesaj Kontaklar Durum Değiştir Durum Mesajı Benim Profilim Çıkış Yeni İsim Sil, Engelle Detay İste Kontak Ekle Ara Sesli Posta Gönder Ayrıntılar Sil Profili Görüntüle Kontak Ekle Listeyi temizle Alınan Aramalar Yapılan Aramalar Cevapsız Aramalar Yürüt Ayrıntılar Sil Ara Sesli Mesaj Gönder Profili Görüntüle Kontak Ekle Selamlama Kabul Et Profili Görüntüle Reddet Hatta Değil Hatta Skype Me Uzakta Yok Rahatsız Etmeyin Görünmez Detaylar Herkese Gösterilir Gizlilik Detayları

21 GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR Durum Ne tür bir kontak ekleyeceğinizi seçin Skype SkypeOut Servisler Hizmet Skype Kredisi SkypeIn Ses Mesajı Network Genel IP Ayarı IP Adresi Subnet Mask Seçili Giriş Öncelikli DNS İkinci DNS Şifre Değiştir Oto Giriş Dil Yazılım Güncellemeleri Sıfırla Ayarlar Arama Yönlendirme Gizlilik Çağrı Yönlendirme İlet Ses Mesajı Karşılama Mesajı Aramalar SkypeIn Aramaları Engellenen Kullanıcıları Yönetimi Tonlar Gelen Arama Dış Hat Zil Dış Hat Ses Dahili Zil Dahili Ses Bildirim Tonları Tuş Tonları TÜRKÇE 21

22 GELİŞMİŞ FONKSİYONLAR Ayarlar Zaman ve Tarih Kablosuz Ayarlar Telefon Ayarları Bilgi Zaman Zaman Bölgesi Gün Işığı Ayarı Zaman Formatı Zaman Ayıracı Tarih Tarih Formatı Gün Ayıracı Baz Seç Baz Sub. Kaydı Sil Baz Ayarlar Zaman Bitti Kontrast Tercih Edilen Hat Otomatik Konuşma 22 SKYPE AYARLARI Skype Ayarları Çevrimiçi Durumunuzu Değiştirmek İçin Çevrimiçi durumunuz izin verdiðiniz tüm Skype irtibatlarý tarafýndan görülebilir. Bu konu hakkýnda daha fazla bilgi için, lütfen Kurulum ve Temel Fonksiyonlar bölümündeki Ana Ekran baþlýðýna bakýn. Ýzinler hakkýnda daha fazla bilgi için lütfen kýlavuzun bu bölümündeki Kiþi Ayrýntýlarýný Deðiþtirme Talebi baþlýðýna bakýn. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine basýn,»durum«menüsünü seçmek için» «ve» «düðmesini kullanýn, ardýndan»durum Deðiþtir«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesini kullanýn. 2. Bekleme modunda»durum«menüsüne girmek için» «düðmesine 3. Tercih ettiðiniz durumu seçmek için» «ve» «düðmesine Kişisel İletinizi Ayarlamak İçin Kiþisel iletinizi ayarlamak için Skype a oturum açmanýz gerekir. 1. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine

23 SKYPE AYARLARI 2.»Durum«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 3.»Durum mesajý«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 4. Kiþisel ileti metnini girmek için tuþ takýmýný kullanýn, silmek istediðiniz karakterleri silmek için» «düðmesine 5. Onaylamak için» «düðmesine Skype Profilinizi Deðiþtirmek Ýçin Skype profilinizi deðiþtirmek için Skype a oturum açmanýz gerekir. 6. Bekleme modunda ana menüye girmek için» «düðmesine 7.»Durum«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 8.»Benim Profilim«seçeneðini seçmek için» «ve» «düðmesine 9. Tercih ettiðiniz profili (Detaylar herkese gösterilir, Özel ayrýntýlar) seçmek için» «ve» «düðmesine 10. Profilinizi düzenlemek için iki mod vardýr: -»Detaylar herkese gösterilir«modunda tercih ettiðiniz ayarý seçmek için» «ve» «düðmesine»skype ismi«,»tam isim«,»cinsiyet«,»doðum tarihi«,»ülke/bölge«,»eyalet«,»şehir«,»dil«,»ev telefonu«,»ofis telefonu«,»cep telefonu«,»ana sayfa«,»benim Hakkýmda«. a)»skype ismi«altýnda lütfen buradaki Skype adýný deðiþtiremeyeceðinizi unutmayýn. b)»tam isim«altýnda veriyi girmek için tuþ takýmýný kullanýn. c)»cinsiyet«altýnda seçim (»Tanýmlanmamýþ«,»erkek«,»kadýn«) yapmak için» «düðmesini kullanýn. d)»doðum tarihi«altýnda tuþ takýmýný kullanarak doðum tarihinizi girin, onaylamak için» «düðmesine e)»ülke/bölge«altýnda seçim (Türkiye/Ýngiltere) için» «ve» «düðmesini ya da yalnýzca» «düðmesini kullanýn. f)»eyalet«ve»şehir«altýnda veriyi girmek için tuþ takýmýný kullanýn, onaylamak için» «düðmesine g)»dil«altýnda seçim (Ýngilizce->Türkçe) için» «ve» «düðmesini ya da yalnýzca» «düðmesini kullanýn. h)»ev telefonu«,»ofis telefonu«,»cep telefonu«,»ana sayfa«ve»benim Hakkýmda«altýnda veriyi girmek için tuþ takýmýný kullanýn. -»Özel«altýnda e-posta adresinizi girebilirsiniz. Adres diðer Skype TÜRKÇE 23

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6124 classic Kullaným Kýlavuzu 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝNOKIA CORPORATION, bu RM-422 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu Nokia 5630 Kullaným Kýlavuzu 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-431 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur.

2006 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia 5070 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-166 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu Nokia 6131 NFC Kullaným Kýlavuzu 9254020 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-216 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı

Ek uygulamalar Nokia N95-1

Ek uygulamalar Nokia N95-1 Ek uygulamalar Nokia N95-1 NOKIA N95 CÝHAZINIZDAKÝ EKLENTÝ UYGULAMALAR HAKKINDA Cihazýnýzýn hafýzasýnda ve cihazla birlikte verilen DVD-ROM'da Nokia'ya ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulanmalar

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-57 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz.

Detaylı

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR

Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR Nokia N93 Kullaným kýlavuzu 9245313 2. BASKI TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-55 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1

Kullanım kılavuzu. Nokia N77-1 Kullanım kılavuzu Nokia N77-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, þirketi bu RM-194 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder. Uygunluk

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1

604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1 604_38_206 Alfa Giulietta Blue&Me Radio Nav TR 2ed 27.12.2010 11:49 Page 1 RADIONAV ÖZELLİĞİNE SAHİP ARACINIZ İÇİN WINDOWS MOBILE -SİSTEMİNE DAYANAN YENİLİKÇİ TELEMATİK ÇÖZÜM BLUETOOTH WIRELESS TEKNOLOJİSİNE

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TTEC PLUS TTC-TD100 Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi 1 Güvenlik Önlemleri KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice okuyunuz. Cihazınızı

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr.

Telif hakký 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn tescilli ticari markasýdýr. Nokia N72-5 NOKIA N72 CÝHAZINIZIN EKLENTÝ UYGULAMALARI HAKKINDA Satýþ paketinde, Nokia ve üçüncü taraf geliþtiricilere ait ek uygulamalar içeren bir Küçük Boyutlu Çift Voltajlý Multimedya Kartý (RS-MMC)

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 310 tr en İÇİNDEKİLER 3 GÜVENLİK TEDBİRLERİ 4 Ambalaj İçin Uyarı! 4 Pil İçin Uyarı! 4 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı 4 Yasaklı Madde Kullanımının Kısıtlanmasına

Detaylı

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR

Kullanýcý Kýlavuzu. 9357273 Issue 1 TR Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir. Kullanýcý Kýlavuzu 9357273 Issue 1 TR Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Tüm

Detaylı

TG7200-7220TR(tr-tr).book Page 1 Thursday, August 9, 2007 2:03 PM. Model No. KX-TG7200TR. Model No. KX-TG7220TR

TG7200-7220TR(tr-tr).book Page 1 Thursday, August 9, 2007 2:03 PM. Model No. KX-TG7200TR. Model No. KX-TG7220TR TG7200-7220TR(tr-tr).book Page 1 Thursday, August 9, 2007 2:03 PM İşletme Talimatları Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG7200TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG7220TR KX-TG7200 Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı