CO 2 LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CO 2 LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ"

Transkript

1 CO LAZER KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ Ti64 TİTANYUM ALAŞIMININ OPTİMUM KAYNAK ŞARTLARININ BELİRLENMESİ R. Onur Uzun, Arş. Gör. Hülya Durmuş, Doç. Dr. Cevdet Meriç ÖZET Lazer, birçok ticari ve bilimsel uygulamalarda etkin şekilde kullanılmaktadır. Otomotiv, beyaz eşya, havacılık ve uzay araçları gibi endüstriyel alanlarda gerçekleştirilen lazer kaynak uygulamaları sektörde büyük öneme sahip bir teknolojidir. Bu çalışmada titanyum alaşımı CO lazer kaynağı ile belirli şartlarda birleştirilmiştir. Kaynak bağlantısının mekanik ve kaynak bölgesinin mikro yapı özellikleri incelenmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda en iyi kaynak parametreleri belirlenmiştir. Anahtar kelimeler: Titanyum alaşımları, Lazer Kaynağı, Mikro yapı. ABSTRACT Laser is used in many active applications commercial and scientific. Laser welding applications at automotive, white goods, aeronautics, aerospace industries are more importants technologies. In this study titanium alloys are welded with CO laser welding. We investigated research properties of microstructure in weld pool. The most parameters for Ti alloys welding are determined. Keywords: Titanium alloys, laser welding, microstructure.. GİRİŞ Titanyum ilk olarak 887 de bulunmuştur. 90 da yüksek saflıktaki ilk titanyum elde edilmiştir. Bununla beraber titanyum cevheri 950 lerden itibaren endüstriyel bir malzeme olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişme ve ilerleme, ilk olarak havacılık endüstrisinde olmuştur. Titanyum, zaman içerisinde havacılık ve uzay sanayine hareket kazandırmış, gelişmelere öncülük etmiştir. Titanyum ve alaşımları birçok arzu edilen özellikleriyle diğer endüstri kollarında kullanılmaktadır []. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Celal Bayar Üniversitesi, Müh. Fak., Makine Mühendisliği Bölümü, Manisa.

2 Titanyum, dondurulmuş civaya benzemektedir[]. Yoğunluğunun düşük ve mekanik özellikler/yoğunluk oranlarının yüksek olmasından dolayı cazip bir malzeme haline gelmiştir[]. Titanyumun yoğunluğu 4,5 g / cm 3 tür [3]. Bu değer alüminyumun yoğunluk değeriyle demirin yoğunluk değeri arasında yer almaktadır []. Titanyum demir dışı metaller içerisinde en önemli olanlardan biridir. Mükemmel bir korozyon direncine sahiptir [3,4]. Sertlik değeri haddelenmiş ürünlerde 35,7 HRC dir [5]. Titanyum ve titantum alaşımları oksitleyici asit, kloritler ve bazı durumlarda 550ºC ye kadar yükselmiş sıcaklık koşulları gibi değişen çevre koşullarında tercih edilmektedir []. Tüm bunların yanı sıra titanyum, düşük elastisite modülü (4 MPa) ve yüksek mukavemet (Çekme Dayanımı 897 MPa) özellikleriyle de bilinmektedir. Titanyum aynı zamanda da yüksek erime sıcaklığına (678ºC) sahiptir [3]. Titanyum çeşitli bileşikler halinde yeryüzünde çok miktarlarda bulunur. Cevher olarak yeryüzünde rutile adıyla titanyum dioksit ve ilmenite adıyla demir titanyum oksit şeklinde yer alır. Titanyum, alfa ve beta olmak üzere iki allotropik formda bulunur: bu formların mikro yapıları istenilen özelliklerde değiştirilebilir ve böylelikle mekanik özellikleri ayarlanabilir. Alfa beta iki fazlı titanyum alaşımları Ti 6Al 4V (Ti64) ve Ti 6Al Sn 4Zr Mo (Ti64) gibi iki önemli ticari alaşım içermektedirler[3]. Titanyumun üretilebilirliği, kaynaklanabilirliği ve işlenebilirliği diğer metal alaşımlarına göre daha iyi olduğu için geniş kullanım alanına sahiptir [4]. Ti64 ve Ti64 levhaları özellikle uzay laboratuarlarında, hava girişleri ve yakıt tanklarının imalatında kullanılmaktadırlar. Bu tankların çapları 500 mm ye kadar ulaşmaktadır. Levhaların kalınlıkları ise,6 ile mm arasındadır [3]. Titanyumun birtakım ticari uygulamaları ise şu şekildedir[5]: a- Silahlar için roket motor kutusu, b- Nükleer atık taşıyıcıları (dikişsiz ve kaynaksız imalat), c- Fotokopi makinelerinin silindirleri, d- Beysbol sopası kolu, e- Bisiklet kadrosu, f- Savaş gemilerinde kullanılan fişekler.. LAZER KAYNAĞI Bundan 0 yıl kadar önce lazer kaynağı başka hiçbir uygulamanın mümkün olmadığı alanlarda kullanılıyordu. Yüksek yatırım maliyeti gerektirmekteydi. Bugün ise, metal endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir işlemdir. Saat yayları, piller ve kalp pillerinin üretiminde kullanılmaktadır (Miller). CO lazeri uygulamalarında yaşanan aksaklıklar gelişmeleri de beraberinde getirmiştir[7]. Lazer kaynağı, son zamanlarda sanayide hızla gelişen bir uygulama olarak görülmektedir. Genellikle endüstriyel gaz (karbondioksit) ve Nd:YAG (katı hal lazeri) şeklinde yer almaktadır [8].

3 Lazer kaynağı kaynak yapılan malzemeye enerji aktarım şekli ve bu enerji aktarımının hızına bağlı olarak özel uygulama alanlarına sahiptir. Lazer kaynağında malzemeye enerji aktarımı, yüksek enerji yoğunluklu (0 kw / cm ) lazer ışınının fiber optik kablolar ve aynalar kullanılarak iş parçasına odaklanması sureti ile gerçekleştirilir. İş parçasına odaklanan yüksek enerji yoğunluklu ışın demeti sıvı metal havuzu ile çevrelenmiş çok ince bir buhar kolonu üretir, lazer ışını ilerledikçe sıvı metal kanal içine akarak kaynak işlemi gerçekleşir. Lazer ışını, oldukça dar kaynak genişliğine karşılık oldukça yüksek kaynak derinliği elde edilmesini sağlar. Ayrıca, lazer ışınının odak çapı küçüktür. Bu nedenle, lazer kaynağının açıklığı doldurma özelliği kötüdür, ancak oldukça yüksek kaynak hızlarına ulaşılabilir. Lazer kaynağının avantajları olarak yüksek kaynak derinliği, yüksek kaynak hızı, düşük toplam ısı girdisi ve yüksek çekme dayanımından bahsedilebilir [9]. Lazer ışını yüksek enerji yoğunluğundan dolayı metal yüzeyine etki eder etmez temas ettiği metalin yüzeyini buharlaşma sıcaklığına ulaştırır. Ardından da buharlaşan metal nedeni ile metal yüzeyinde buharlaşma boşluğu (kanalı) oluşur. Lazer metal etkileşiminde yüksek enerji aktarımından dolayı lazer ışını büyük derinliklere nüfuz eder. Lazer ışınının metal yüzeyi tarafından emilmesi metal yüzeyinin sıcaklığından büyük ölçüde etkilenir. Buharlaşma sıcaklığına ulaşması ile buharlaşma kanalı oluşur, bu durumda lazer ışın enerjisinin tamamı iş parçası tarafından emilir. Bu iş için ihtiyaç duyulan enerji, sıcaklığa bağlı enerji emilmesi ve kaynak bölgesini gerekli sıcaklıkta tutmak için iletimle kaybedilen enerjinin aktarımı gibi esaslara bağlıdır. Tüm bunların yanı sıra lazerin kaynak işlemi için üretimi, kaynak bölgesine taşınması, kaynak işlemi için kaynak çizgisine ve odak mesafesine odaklanması gibi teknik sorunlar, robotik uygulamaları bakım onarım ve yapısal değişiklikler gibi uygulamalar ile sınırlamaktadır[9]. CO lazeri cihazının maliyeti çok yüksektir. Genellikle endüstriyel uygulamalarda kendini gösteren CO lazeri markalama, kesme ve kaynak işlemlerinde yoğun olarak kullanılmaktadır[0]. 3. TİTANYUM VE LAZER KAYNAĞI Ticari olarak saf titanyum ve birçok titanyum alaşımları, paslanmaz çelik ve alüminyum için kullanılan donanım ve yöntemlerle birleştirilebilirler. Titanyum ve titanyum alaşımlarının yaklaşık 550ºC de yüksek tepkimeye girmelerinden dolayı kaynak bölgesinin hava temasından korunması gerekmektedir. Ayrıca, titanyumun birleştirilmeden önce kaynak sırasında kirlenmemesi için itina ile temizlenmesi gerekmektedir. Alaşımsız titanyum ve tüm alfa titanyum alaşımları kaynak edilebilir. Ti 6Al 4V gibi titanyumun alfa beta alaşımları, zayıf ve stabilize olmuş beta alaşımları da kaynak edilebilmesine rağmen, kuvvetli alfa beta alaşımları da kaynak edilebilir ama kaynak bölgesi civarında gevrekliğin arttığı görülmektedir.

4 Birçok beta alaşımları da kaynak edilebilir. Ancak, kaynak bölgesi tam gevrek olabilir. Bu nedenden dolayı ısıl işlem uygulanmalıdır [0]. Titanyumun kaynak karakteristikleri, yüzey temizliği ve koruyucu gaz kullanımı ile paslanmaz çeliklere ve nikel alaşımlarına benzer. Üreticiler, üretim alanlarında genellikle sızdırmazlık kaynağı ve alın kaynağı yaparlar [4]. Alaşımsız titanyum alaşımları genellikle % 99,5 88,5 arasındaki saflıkta elde edilirler. Bu oran oksijen, azot, karbon ve demir oranlarının farklılıklarıyla değiştirilebilir. Alfa alaşımları, Ti 5Al,5Sn, Ti 6Al Sn 4Zr Mo, Ti 5Al 5Sn Zr 3Mo, Ti 6Al Nb Ta Mb ve Ti 8Al Mo V, ısıl işlem koşullarında kaynak edilebilirler[0]. Alfa beta alaşımları, Ti 6Al 4V, ısıl işlem koşullarında kaynak edilebilirler. Alfa beta alaşımları dolgu teli ile ya da doğrudan birleştirilirler. Lazer kaynağı titanyum ve alaşımlarının birleştirilmesinde giderek artan bir şekilde uygulanmaktadır [0]. Lazer kaynak teknolojisi uzay endüstrisinde yakıt tanklarının üretiminde kullanılan,6 ile,0 mm arasında kalınlıklardaki levhaların kaynaklanmasına oldukça uygundur. Isı girişi, diğer ergitme kaynaklarından daha yavaş gerçekleşmektedir. Çarpılmalar düşük seviyelerde gözlemlenmektedir. Ayrıca lazer kaynağıyla birleştirilmiş titanyum alaşımlarının mekanik özellikleri de iyidir [3]. Kaynak yönteminde vakum odaları gerekmemektedir. Yalnızca koruyucu gaza ihtiyaç duyulmaktadır[0]. Lazer kaynağında dik birleştirmelerde bazı zorluklarla karşılaşılır. Bunun için odak konumu, güç ve hız gibi etkenler dikkatle ele alınmalıdır[4]. Lazer kaynak yöntemiyle birleştirilen titanyum levhaların en yüksek kalınlık değeri 3 mm olarak belirlenmiştir. Daha kalın parçalarda titanyum ve alaşımlarında nüfuziyet eksikliği ve bununla beraber mekanik özelliklerde farklılaşma söz konusudur [0]. Örneğin, 6 kw gücünde bir CO lazer makinesiyle yapılan kaynaklarda en fazla,6 ile,0 mm arasında levhalar başarıyla birleştirilmişlerdir [4]. Yüksek güç gereksinimi ile ilgili olarak, günümüzde ticari olarak geliştirilmiş 0 kw lık bir CO gaz lazer sistemi ile tek pasoda 6 mm lik kalınlıklara kadar kaynak işleminin geçekleştirilebildiği söylenebilir. Lazer sisteminin gücü artırılarak tek pasoda kaynak yapılabilecek levha kalınlığını daha da arttırmak mümkündür. Fakat, özellikle kalın levhalarda kaynak hızı seri üretim uygulamalarında endüstrinin beklentilerinin hala çok altındadır [9]. Titanyum ve alaşımlarının kaynağında koruyucu gaz olarak yalnızca argon veya helyum kullanılmaktadır. Ayrıca bu iki gazın farklı oranlarda karıştırılarak kullanıldığı da görülmektedir. Böylelikle üretim maliyeti azalmakta, kaynak havuzunun korunmasında daha etkili sonuçlara ulaşılmaktadır [0]. Örneğin,6 ile,0 mm kalınlığındaki titanyum alaşımlarının kaynağında kullanılan argon ve helyum karışımıyla kaynak havuzu yüzeyinde oluşan plazma ve oksit oluşumu engellenmektedir. Elde edilen parlak gümüş rengi, kabul edilebilir şartları göstermektedir [4 ]. Lazer kaynağıyla birleştirilecek titanyum alaşımlarının parça kenarlarındaki boşlukları 0, mm olmalıdır. Bu, yüzey birleştirmedeki toleranstır. Bu değerle

5 gözeneklilik ve geometri açısından başarılı birleştirmeler elde edilmektedir. Kaynak profili alt kesme olmaksızın düzenli ve üniformdur. Gözenek boyutu ve gözenek kalitesi bu değerde genellikle kabul edilebilir sınırlar içerisindedir. Ancak yine de 0, mm ye kadar kabul edilebilir sonuçlar elde edilmektedir [3]. Bu tolerans değeri kaynak işlemi öncesi işlemleri artırmakta ve dolayısıyla üretim maliyetine olumsuz etki edebilmektedir. Daha geniş aralıklarda lazer kaynağı yapmak mümkündür ancak dolgu malzemesi kullanmak gerekmektedir. Lazer kaynağında tek pasoda büyük kaynak derinliği elde etmek için hem yüksek güç hem de kaliteli ışın gerekir. Lazer kaynağı uygulamalarında ya küçük odaklama alanı ya da uzun odaklama mesafesi elde etmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, birim uzunluğa lazer ışınları ile etki, küçük ısıl etkileşim bölgesinden dolayı düşük olduğundan, diğer bir deyişle malzemeye aktarılan toplam ısı girdisi düşük olduğundan, ısıl etkisi ile malzemedeki şekil değiştirme ve seviyeleme sorunları diğer alışılagelmiş kaynak yöntemlerindekilerden çok daha düşüktür. Buna ilaveten, çok dar bir kaynak dikişi elde edilebilmekte ve içyapıda, dolayısıyla mekanik özelliklerde, değişim dar bir alan ile sınırlı kalmaktadır[9]. 4. DENEYSEL ÇALIŞMA 4.. Malzeme ve Yöntem Bu deneysel çalışmada deney örneği olarak ticari uygulamalarda sıkça karşılaşılan ve içeriği Tablo de verilen Ti64 alaşımı kullanılmıştır. Φ0x50 mm ebatlarındaki silindirik Ti64 örnekleri Φ0x4 mm ebatlarında ince diskler şekline getirilmiştir. Elde edilen yeni örnekler çap doğrultularından ikiye bölünmüştür. Tablo. Ti64 ün kimyasal içeriği. C (%) Fe (%) N (%) Al (%) V(%) Ti (%) Geri Kalan Uygulama öncesinde örnekler aseton ile özenle temizlenerek yüzeylerinde bulunabilecek kirlerden arındırılmışlardır. Örnekler özel olarak hazırlanmış aparatla bakır bir levha üzerinde yerleştirilerek tezgaha bağlanmıştır (Şekil ). Hazırlanan Ti64 örneklerine uygulanacak lazer kaynağı Rofin Sinar SM000 marka, 500 W / cm gücüne sahip CO lazer kaynak cihazıyla gerçekleştirilmiştir (Şekil ). Rofin Sinar SM000 in güç ünitesi ve Siemens yapımı kontrol ünitesinden parametre değerleri seçilerek her örnek için bir simülasyon gerçekleştirilmiştir. Gerekli ayar ve komutlarla birlikte lazer kaynağı gerçekleştirilmiştir. Koruyucu gaz olarak argon kullanılmıştır.

6 Şekil. Örneğin bağlanması ve lazer başlığı Şekil. Kullanılan lazer kaynak ünitesi Örneklere uygulanan parametre değerleri ve elde edilen kaynak dikişi eni Tablo de gösterilmektedir. Kaynak hızı ve güç değiştirilerek kaynak işlemleri yapılmıştır. Tablo. Ti64 örneklerine uygulanan lazer kaynak parametreleri ve elde edilen kaynak dikişi eni Örnek Sıra No: Güç (%) Hız (m/dak) Odak Mesafesi (mm) 00 74,00 4,3 00 0,9 74,00 4, ,8 74,00 5, ,6 74,00 6, ,5 74,00 5, ,7 74,00 5, ,7 74,00 4, ,7 74,00 4, ,7 74,00 4, ,7 74,00,40 Kaynak Dikişi Eni (mm) Yukarıdaki parametre değerlerine göre gerçekleştirilen kaynak işlemlerinden sonra malzemelerde farklı kaynak dikişi enleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla lazer kaynak parametrelerinden bir veya birkaçının kaynak dikiş eniyle ilişkili olduğu açıkça görülmektedir.

7 Ti64 alaşımından örneğe %00 güç ve 0,3 m/dak hız kullanılarak lazer kaynağı ile birleştirilmiş ve fotoğrafı Şekil 3 te verilmiştir. Şekil 4 te %00 güç ve m/dak. hız kullanılarak elde edilen kaynak dikişi görüntüsü yer almaktadır. Yapılan çalışmalardan aynı güç oranı için düşük kaynak hızının malzemeyi erittiği, Şekil 3 ile Şekil 4 teki örnekler karşılaştırıldığında hızın düşük olmasından dolayı Şekil 3 teki örneğin çok eridiği görülmektedir. Şekil 3. %00 güç ve 0,3 m/dak hız ile kaynak Yapılmış Ti64 örneğinin görüntüsü. Şekil 4. %00 güç ve m/dak hız kullanılarak lazer kaynağıyla birleştirilmiş Ti64 alaşımının görüntüsü Sertlik Dağılımı Birleştirme işleminden sonra örneklerin kaynak bölgelerindeki, sertlik dağılımı ve iç yapılarının incelenmesi amacıyla, örnekler kaynak dikişine göre dik kesilmiş ve bakalite alınmışlardır. Parlatma ve dağlama işlemlerine tabi tutulan örneklerin HRC sertlik dağılımı çıkarılmıştır (Şekil 5 ve 6). Kaynak bölgesinde aşırı sertlik artışı veya düşüşü görülmemekle birlikte, eriyen bölgede sertlik değerlerinin ana malzemeye göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

8 50 45 Sertlik (HRC) Mesafe (µm) Şekil 5. Kaynaklı örneklerin kaynak bölgesindeki sertlik dağılımı. 60 Sertlik (HRC) Mesafe(µm) Şekil 6. Kaynaklı örneklerin kaynak bölgesindeki sertlik dağılımı.

9 4.3. Mikroyapı İncelemesi Şekil 7, 8, 9 da numaralı örneğe ait kaynak metali yapısı görülmektedir. Kaynak metali ve ITAB incelendiğinde iğne görünümlü yapılarla karşılaşılmaktadır. Şekil 7. numaralı örneğin ITAB mikro yapısı x00 Şekil 8. numaralı örneğin Kaynak metali x00 Şekil 9. numaralı örneğin Kaynak metali x SONUÇ Tablo ve Şekil 6 ya göre hız parametresinin kaynak dikişi enini etkilediği gözlenmiştir. Buna göre, kaynak hız azaldıkça malzemede erime olmakta ve kaynak dikişi kalınlığı artmaktadır. Ayrıca uygulanan gücün artmasıyla kaynak dikiş kalınlığı da artmaktadır. Kaynak dikiş kalitesi ve nüfuziyet açısından yapılan gözlemlemelerde Ti64 alaşımının lazer kaynağının en kabul edilebilir olarak numaralı örnekte gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Buna göre kaynak bölgesi sertlik değeri yaklaşık olarak 40 HRC, kaynak dikiş kalınlığı yaklaşık 4,0 mm ve nüfuziyet derinliği 3,00 mm olarak gözlemlenmiştir. Bu sonucu elde edebilmek için uygulanan güç değeri %00 ( ~ 00 W), hız değeri m/dak., odak mesafesi 74,00 mm dir. Sonuç olarak, yapılan deneysel çalışma sonucunda ticari uygulamalarda yaygın olarak kullanılan Ti64 alaşımının lazer kaynağı ile kaynaklanabileceği görülmüştür. 5. KAYNAKLAR []Wayman, M. L., 943, Non Ferrous Metallurgy Handbooks, manuels Non Ferrous Metallurgy Standarts, Handbooks, Manuels, CASTI Metals databooks series,

10 []Hass D., April 6, 004, Titanium you can weld it!, [3]Li Z., Gobbi S.L., Norris I., Zolotovsky S. Richter K.H., 997, Lazer welding techniques for titanium alloy sheet, Journal of Materials Processing Technology, Volume 65, Issues -3, [4]Porter R.L. and Clancy C.P., 00, A primer on titanium tube and pipe applications abound for this versatile metal, [5]Durfee G., 00, Using flowlormed titanium alloy seamless tubes in production, [6]Miller C.B., Laser Welding Article, U.S. laser corporation [7]Arteaga F.J., 00, Unattended Operation of CO laser process systems, [8]Uzun R.O., Durmuş H. K., Meriç C., Eylül 004, Lazer Kaynağı ve Gelişimi, MakinaTek. [9]Yavuz H., Çam G., 005, Lazer Ark Hibrit Kaynak Yöntemi, Mühendis ve Makine Dergisi. [0]Welding of Titanium Alloys,

11 BASİT MESNETLİ ÇOK KADEMELİ KİRİŞİN SERBEST TİTREŞİM ANALİZİ Ayla Tekin, Erdoğan Özkaya ÖZET Bu çalışmada dairesel kesitli bir kiriş ve bu kiriş üzerinde keyfi noktalarda n tane kademeye sahip bir kiriş sistemi ele alınmıştır. Her iki ucundan basit olarak mesnetlendiği kabul edilen kiriş için titreşim analizi yapılmıştır. Hamilton prensibi kullanılarak hareket denklemleri elde edilmiş ve denklemler boyutsuzlaştırılmıştır. Elde edilen kısmi diferansiyel denklemler çözülerek tabii frekans denklemi elde edilmiştir. Değişik kademe için tabii frekanslar hesaplanmıştır. Anahtar kelimeler: Çok kademeli kiriş, tabii frekans ABSTRACT In this study, a beam with circular cross-section and n variotions in cross sections (stepped beams) was investigated. Beam was assumed to be simply supported at both ends and free vibrations analysis was performed. The equations of motions were obtained using Hamilton s Principle and the equations are made nondimensional. Solving the differential equations, natural frequency equation was obtained. Natural frequencies for different stepped numbers were calculated. Key words: Multi-stepped beam, natural frequency.giriş Gerçekte birçok mühendislik problemi kademeli kiriş olarak modellenebilir. Bu nedenle çok kademeli kirişlerin titreşim analizi önemli mühendislik problemlerinden biridir. Titreşim analizinin en önemli kısmı sistemlerin tabii frekanslarının hesaplanmasıdır. Eğer sistemlere tabii frekansa yakın frekansta zorlama uygulanırsa sistem rezonansa gelir ve genlikler tehlikeli bir şekilde büyür. Öğr. Gör. Celal Bayar Üniversitesi, Soma Meslek Yüksekokulu Soma/MANİSA Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi, Müh. Fak., Mak. Müh. Böl. Muradiye/MANİSA

12 Kiriş titreşimleri ile ilgili birçok araştırma yapılmıştır. 979 a kadar yapılan çalışmalar Nayfeh ve Mook[] tarafından özetlenmiştir. Özkaya ve arkadaşları [] değişik sınır şartları için kütle kiriş sistemini incelemiştir. Uzamalardan kaynaklanan etkileri dikkate alarak elde ettikleri denklemi çok zaman ölçekli metod ile çözmüşlerdir. Özkaya[3] basit mesnetli kiriş üzerinde n tane kütle alarak genel bir formülasyon ve çözümlerini elde etmiştir. Değişik kütle konumu ve oranı için bu çözümleri kullanarak uygulamalar yapmıştır. Kademeli kirişlerle ilgili yapılan çalışmalardan biri Sato[4] ya aittir. Sato ankastre ve basit olarak mesnetlenmiş tek kademeli dikdörtgen kesitli kirişler için titreşim analizi yapmış çözüm için matris metodu kullanmıştır. Sonuçlar Galerkin metodu kullanılarak elde edilen kirişin lineer mod yapıları ile karşılaştırılmıştır. Sarıgül ve Aksu[5,6]iki ucuda ankastre kiriş ve millerin serbest titreşimlerini incelemek için sonlu farklar tekniği kullanmış ve geliştirilen teknik üniform ve üniform olmayan kademeli kalınlıktaki kiriş ve şaftların dinamik analizi için uygulanmıştır. Enerji fonksiyoneli, yer değiştirme elemanlarına göre minumum duruma getirilip tabii frekanslar ve mod şekilleri hesaplamıştır. Krishnan [7] yaptığı çalışmasında tek kademeli millerin serbest titreşimlerini sonlu farklar metodu kullanarak elde etmiştir. Naguleswaran[8] bir çalışmasında tüm durumlar için tek kademeli Euler-Bernoulli kirişinin doğal frekanslarını ve mod yapılarını, diğer çalışmasında ise [9] üç kademeli uçları elastik bir elemanla desteklenmiş Euler- Bernoulli kiriş titreşimlerini incelemiştir. Bu çalışmada her iki ucundan basit olarak mesnetlenmiş, uçları hareket edemeyen çok kademeli dairesel kesitli kiriş sistemi ele alınmıştır. Hamilton prensibi kullanılarak en genel hale ait hareket denklemleri elde edilmiştir. Bu denklemlerin çözümü ile tek kademeli kiriş için tam sonuç veren frekans denklemi elde edilmiştir. Bir, iki ve üç kademeli kiriş için elde edilen tabii frekans değerleri tablo halinde verilmiştir. Tek kademeli sistem için elde edilen sonuçlar grafikle gösterilmiştir.. HAREKET DENKLEMLERİ İncelediğimiz sistem n kademeli ve her iki ucundan basit olarak mesnetlenmiş kiriş sistemidir(şekil-). Sistemin Lagrangian ı şu şekilde yazılabilir: n = Am w& m dx m= 0 xm xm xm xm EI m w m dx ρ (.)

13 X X X n Şekil-: Çok kademeli basit mesnetli kiriş sistemi Burada x0 = 0 ve xn = L dir. Denklemde n kademe sayısı, ρ kirişin yoğunluğu, A m kademeli kirişin kesit alanı, w m kirişin kademelerle bölünmüş her bir parçasının deplasmanı, E Young modülü, I m kademeli kirişin nötr eksene göre kesit atalet momenti, (. )zamana göre türev, ( ) x e göre türevi gösterir. Hamilton prensibine göre t t δ dt=0 (.) Lagrangian ifadesi yerine denklem (.) deki eşitliği yazılıp gerekli matematiksel işlemler yapılırsa ve boyuna deplasmanlar elimine edilirse aşağıdaki integro-diferansiyel denklem elde edilir. ıv ρ A w& EI w 0 m = 0,,..., n (.3) m m m m = Denklem (.3) te n tane birbirine bağlı denklem grubu elde edilir. Bu denklemin çözümü için sınır şartları şu şekilde yazılabilir. w ( 0, t) = w (0, t) = 0, w (0, ) = n t wn (0, t) = 0 (.4) w, t) = w ( x, t), w ( x, t) = w ( x, ) (.5) ( x P P P P P P P P t

14 n p t x w EI t x w EI t x w EI t x w EI P P P P P P P P P P P P,,... 0 ), ( ), ( 0; ), ( ), ( = = = (.6) Aşağıdaki tanımlar yapılarak denklemler boyutsuzlaştırılabilir. t AL EI t L x R w w L x x p p p p p / 4 * * ) / (, /, / *, / ρ = = = = (.7) r r p p = α (.8) p α boyutsuz parametresi kademeli kesit yarıçapının birinci kesit yarıçapına oranını içermektedir. R m ise kademeli çubuğun atalet yarıçapıdır. Boyutsuzlaştırma sonucu aşağıdaki denklemler elde edilir. 0 * * = iv m m m w w α & & n m..., 0,, = (.9) Sınır şartları şu şekilde yazılabilir. 0 ) (, 0, ) (, 0, ) (0, 0, ) (0, * * * * * * * * = = = = t w t w t w t w n n (.0) ), ( ) ( ),, ( ), ( * * *, * * * * * t w t w t w t w p p p p p p p p p p p p α α α α = = (.) ), ( ) ( ),, ( ), ( * * 5 5 *, * * * 5 5 * * t w t w t w t w p p p p p p p p p p p p α α α α = = (.) p,...,n, =

15 Bundan sonra yapılan işlemlerde kolaylık olsun diye boyutsuz paremetrelerden (*) işareti kaldırılacaktır. 3. ANALİTİK ÇÖZÜM Bu bölümde denklem (.9) da elde edilen hareket denklemleri denklem (.0)-(.) de elde edilen sınır şartları için çözülecektir. Elde edilen genel form kullanılarak bir kademeli kiriş için tabii frekans denklemi ve α teriminin bazı değerleri için tabii frekanslar elde edilecektir. İki ve üç kademeli durum için ise α parametresinin bazı durumları için elde edilen tabii frekans değerleri tablo olarak verilmiştir. Ayrıca tek kademeli sistem için α parametresi ile tabii frekans arasındaki ilişkiyi görebilmek için grafik çizilmiştir. w = Asinω t B cosωt) Y ( ) (3.) ( m ) ( m x m = 0,,..., n Yukarıda ω sistemin tabii frekansını gösterir. Denklem (3.) denklem (.9) e yerleştirilirse aşağıdaki denklemler elde edilir. Y iv m ω Y m = αm m = 0,,..., n 0 (3.) Ortak sınır şartları aşağıdaki şekli alır. αp αp Yp ( p ) Yp ( p ), Y p ( p ) = Y p ( p ) α α = (3.3) p p 5 5 α p α p Y p ( p ) = Y ( ), ( ) ( ) 5 p p Y p p = Y 5 p p α p α p (3.4)

16 n p,...,, = Diğer sınır şartları ise aşağıdaki gibidir. 0 () () 0, (0) 0) ( = = = = n Y n Y Y Y (3.5) Denklem (3.) den n tane diferansiyel denklem elde edilir. Bu denklemler için şu şekilde bir çözüm önerilebilir. x Coshk C x Sinhk C x Cosk C x Sink C Y m m m m m m m m m β β β β 4 3 = (3.6) Denklem (3.6) da m=0,,,,n dir. Tek kademeli bir sistem için tabii frekans denklemi aşağıda verilecektir. )] ) ( )]sinh[ ) ( ( sin[ )] ( )]sinh[ ) ( ( sin[ )] ) ( ( )]sinh[ ( sin[ )] ) ( ( )]sinh[ ( sin[ )] ) ( ( )]sinh[ ) ( ( sin[ )] ) ( ( )]sinh[ ) ( ( sin[ )] ) ( ( )]sinh[ ) ( ( sin[ )] ) ( ( )]sinh[ ) ( ( sin[ )] ) ( ( )]sinh[ ) ( ( sin[ )] ( )]cosh[ ) ( ( cos[ ) ( )] ) ( ( )]cosh[ ( cos[ ) {( β β α β β α β β α β β α β β α β β α β β α β β α β β β β α β β α α k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k

17 sin[ β( k kα k k k k)]sinh[ β( k sin[ β( k α sin[ β( k α sin[ β( k k)]sinh[ β( k α sin[ β( k k)]sinh[ β( k k)]sinh[ β( k k)]sinh[ β( k ) k)] k)] k)] k)] k)]} = 0 (3.7) Denklem (3. 3.5) kullanılarak istenilen kademe sayısı için tabii frekans denklemi bulunabilir. Kademe sayısı arttıkça tabii frekans denklemini analitik olarak elde etmek zorlaşmaktadır. Tablo, Tablo ve Tablo-3 de α parametresinin bazı durumları için elde edilen ilk üç tabii frekans değeri verilmiştir. Şekil de tek kademeli sistem için çizilmiştir. α ile ω arasındaki ilişkiyi görebilmek için grafik olarak 4. SONUÇ Bu çalışmada basit mesnetli çok kademeli bir kiriş sistemi ele alınmıştır. Sistemin en genel hal hareket denklemleri çıkartılmış, denklemler boyutsuzlaştırılarak çözümün kullanılan malzemenin cinsine ve sistemin geometrik yapısına olan bağımlılığı ortadan kaldırılmıştır. Elde edilen kısmi diferansiyel denklemler çözülerek tek kademeli durum için tam sonuç veren tabii frekans denklemi analitik olarak elde edilmiştir. Tek, iki ve üç kademeli kirişin üzerindeki kademelerin yerleri ve oranları değiştirilerek ilk üç tabii frekans hesaplanmıştır. Kirişe uygulanan kademelerin konumları değiştirildiğinde lineer frekanslar farklı şekilde değişmektedir. Kademe sayısının artması ile bütün modlar için tabii frekansın azaldığı gözlenmiştir. Bu metot çok kademeli ve değişik kesitli kirişler için değişik sınır şartlarına kolaylıkla uygulanabilir. Bu çalışma 04M47 nolu proje kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. 5. KAYNAKLAR [] A.H.Nayfeh and D.T.Mook 979, Nonlineer Oscillations, New York:John Wiley - İnterscience

18 []E. Özkaya, M.Pakdemirli and H.R.Öz, 997, Journal of Sound and Vibration 99, , Nonlinear vibrations of a beam mass system under different boundary conditions. [3] E.Özkaya, 00,, Journal of Sound and Vibration, 57, 43-44,Non-linear transverse vibrations of a simply supported beam carrying concentrated masses. [4] H. Sato,980, Journal of Sound and Vibration 7, 45-4, Non-linear free vibrations of stepped thickness beams. [5] A.S. Sarıgül and G.Aksu, 986, Mechanism and Machine Theory,-, A finite difference method for the free vibration analysis of stepped Timoshenko beams and shafts. [6] A.S. Aydın and G.Aksu, 98, Metu Journal of Pure and Applied Sciences 4, 30-56, Free vibration analysis of nonuniform and stepped thickness beams and shafts. [7] A.Krishnan, G.George, P.Malathi, 998, Journal of Mechanical Engineering Education 6(), -4, Use of finite difference method in the study of stepped beams. [8] S. Naguleswaran,00, Journal of Sound and Vibration 5, , Natural frequencies, sensitivity and mode shape details of an Euler-Bernoulli beam with one-step change in cross-section and with ends on classical supports. [9] S. Naguleswaran, 00, International Journal of Mechanical Sciences 44, , Vibration of an Euler-Bernoulli beam on elastic end supports and with up to three step changes in cross section.

19 Tablo-: Tek kademeli kiriş için değişik üç tabii frekans α α ve değerlerine karşılık gelen ilk ω ω ω

20 Tablo-: İki kademeli kiriş için değişik üç tabii frekans α ve, değerlerine karşılık gelen ilk α α ω ω ω Tablo 3: Üç kademeli kiriş için değişik üç tabii frekans α ve, değerlerine karşılık gelen ilk α α α 3 3 ω ω ω

21 ω ω ω ω α Şekil- Tek kademeli kiriş için değişik kademe oranları ile tabii frekans arasındaki ilişki( ) = 0.

22 SİLİNDİR GÖMLEĞİ KESİTİNDEKİ ISIL GERİLMELERİN ANALİTİK HESABI İ.HakkıAkçay, Ayşe Öndürücü, Ümran Esendemir ÖZET Bu çalışmada, parabolik sıcaklık dağılımı ve farklı iç basınçlara maruz bir silindir ele alınmıştır. Silindir kesitinde meydana gelen σ r ve σ θ gerilmelerinin nasıl değiştiği incelenmiştir Elde edilen gerilme dağılımları grafikler halinde verilmiştir. σ gerilmesinin silindirin iç yüzeyinde maksimum iken dış yüzeyinde r sıfır olduğu gözlenmiştir. Buna karşılık, dış yüzeyine doğru arttığı görülmüştür. Basınç arttıkça; arttığı gözlenmiştir. σ θ gerilmesinin ise silindirin iç yüzeyinden σ r ve Anahtar Kelimeler: Silindir, Analitik Çözüm, Gerilme Analizi ABSTRACT σ θ gerilmelerinin In this study, it is dealt with a cylinder subjected to various internal pressure surface loading for parabolic temperature distribution. The stresses σ and σ θ along the section of the cylinder have been investigated for the different pressure values and obtained the stress distributions are shown in figures. The stress σ is maximum and zero at the inner surface and at the outer surface of the cylinder, r respectively. However, the stress σ θ increases from the inner surface to the outer surface of the cylinder. As the pressure increases, the stresses Key Words: Cylinder, Analytical Solution, Stress Analysis σ r and σ θ increases. r Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 360, Isparta

23 . GİRİŞ Gülgeç ve Çakır [], uçları serbest, içerisinde üniform iç ısı üretimi olan, rijit bir kılıf içerisine yerleştirilmiş bir silindir için elastik-plastik gerilme analizi yapmışlardır. Silindir malzemesi elastik-mükemmel plastik malzeme olarak kabul edilmiştir. Analiz sırasında Tresca akma kriteri ve Birleşik Akış Kuralı kullanılmıştır. Silindir içerisindeki iç ısı üretimi belli bir değere ulaştığında silindirin dış yüzeyinde plastik bölge oluştuğu, iç ısı üretiminin bu değerin üzerinde arttırılmasıyla silindirin tamamen plastik hale geçtiği gözlenmiştir. Ayrıca farklı uç şartları ve sıcaklık dağılımları etkisindeki silindirler için elastik-plastik ve ısıl gerilme analizi ile ilgili çalışmalar da mevcuttur[,3]. Ahmed ve Zeiden [3], belirli sınır şartlarına maruz homojen olmayan dairesel silindirlerde oluşan termal gerilmeleri incelemişlerdir. Temel denklemlerin çözümünde sonlu farklar yöntemi kullanılmıştır. Silindirin kalınlığı boyunca sıcaklık, τ gerilme bileşeni ve yerdeğiştirme bileşenleri için nümerik hesap yapmışlardır. Tütüncü [4], kalın cidarlı kompozit şaftlarda meydana gelen radyal gerilmeleri incelemiştir. Tütüncü [5], sabit sıcaklık değişimine maruz kutupsal anizotropik dairesel plaklardaki gerilme ve deplasmanların hesabı için çözüm yapmıştır. Plak rijit dairesel bir şaft üzerine monte edilmiştir. Plak düzlemindeki anizotropi radyal yönde keyfi açıda fiber takviyesi ile elde edilmiştir. Çözümler fiber oryantasyonunun fonksiyonu olarak sunulmuştur. Plak yarıçapı boyunca gerilme dağılımları fiber oryantasyonuna bağlı olarak bulunmuştur. Tütüncü ve Winckler [6], iç ve dış basınç, eksenel yük ve tork gibi kombine yüke maruz kompozit silindirik tüplerdeki gerilme ve deformasyonları ve cidar kalınlığı boyunca sıcaklık değişimini incelemişlerdir. Verijenko ve arkadaşları [7], silindirik anizotropiye sahip çok tabakalı basınç kaplarına değişik basınçlar uygulayarak gerilme analizi yapmışlardır. İzotropik ve ortotropik tabakalı kalın silindirler için nümerik sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca kalınlık boyunca gerilme dağılımları incelenmiştir. Jabbari ve arkadaşları [8], radyal olarak simetrik yüklere maruz içi boş silindirlerdeki mekanik ve termal gerilmeleri incelemişlerdir. Bu çalışmada, silindir kesiti parabolik sıcaklık dağılımı ve farklı iç basınçlara (P i =30,40,50,60,70,80 MPa) maruz bırakılarak; farklı kesit kalınlıkları için kesitte meydana gelen σ ve σ değerlerinin nasıl değiştiği incelenmiştir. r θ

24 . DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE SINIR ŞARTLARI Bu çalışmada, sıcaklık eksene göre simetrik ve z eksenel koordinattan bağımsız alınmıştır. Sadece σr, σθ, σz gerilme bileşenleri vardır. Kayma gerilmeleri ile şekil değiştirmelerin üçü de eksene göre simetrik ve eksenel doğrultudaki düzgünlük yüzünden sıfırdır. Gerilme-şekil değiştirme bağıntıları aşağıdaki gibidir [0, ]. r = [ σr υ( σ σz) ] αt E [ σ υ( σ σ )] αt ε θ εθ = θ r z () E εz = [ σz υ( σr σθ )] αt E Burada σ radyal gerilme, σ teğetsel gerilme, r θ σ z eksenel gerilme, ν poisson oranı ve α ise ısıl genleşme katsayısıdır. Düzlem şekil değiştirme durumu için ε z = 0 olduğundan () nolu denklemden σ z gerilmesi, σ z = υ ( σ σ ) αet r θ şeklinde elde edilir. Bu durumda υ υ υ εr = σr σθ α( υ)t E E υ υ υ εθ = σθ σr α( υ)t E E () ifadeleri elde edilir. İki boyutlu problemler kutupsal koordinatlarda çözüldüğünde; F σr = r r r F θ F σ θ = (3) r

25 F F = r θ r τr θ şeklinde olur. Burada F; r ve θ nın fonksiyonu olan bir gerilme fonksiyonudur [0]. Eğer gerilme yayılışı merkezden geçen x-y düzlemine dik olan bir eksene göre simetrikse gerilmeler θ dan bağımsızdır, yalnız r nin fonksiyonudur. Bu durumda (3) nolu denklem F σ r = (4) r r F σθ =, τ r = 0 θ (5) r şeklinde yazılabilir. () nolu denklemi aşağıdaki şekilde de ifade edebiliriz: u du εr = = β σr βσθ αrrt = r dr (6) v u u εθ = = βσr β σθ αrrt = r θ r r (7) β υ υ = = β, αrr = α( υ) β υ = E E, Denklem (7) den u= rβ θ α (8) σ r rβσ Tr rr şeklinde elde edilir. (4) ve (5) nolu denklemleri (6) ve (8) nolu denklemlerde yerine yazılırsa: du dr u ı F ıı β β F Tαrr (9) r = ı ıı = β F rβf Trαrr (0) elde edilir. (0) denkleminin r ye göre türevi alınırsa;

26 du dr ıı ıı ııı ı = β F βf rβf Tαrr rαrrt () olarak elde edilir. (9) ve () nolu denklemlerden r 3 F ııı ıı ı 3 dt r F rf =r α () dr şeklinde elde edilir. Burada αrr α = β αe = υ şeklindedir. Sıcaklık dağılımı parabolik olarak kabul edilmiştir. Parabolik sıcaklık dağılımı T λ( r d r ) ve r i için T λ( r r ) i = olarak yazılabilir. Parabolik ısı dağılımı için = T d i λ olmak üzere λr rd r dr i ve i dt = olup = ifadesi () nolu denklemde yerine yazılır t F = e dönüşümü yapılarak diferansiyel denklem çözülürse gerilme fonksiyonu: 4 0 C lnr Cr Ar F = C (3) olarak elde edilir. Bu denklemde λα A = 6 dir. Buradan df C σ r = = C 4Ar dr (4) r r d F C σ θ = = C Ar (5) dr r olarak elde edilir. En büyük ısıl gerilmeler başlangıç anında olmaktadır. Bu durumda sınır şartları: r= r σ = P (6) i r r= r σ 0 (7) d r = şeklinde olur.

27 Şekil. Parabolik Sıcaklık Dağılımı ve İç Basınca Maruz Silindir Kesiti Sınır şartları (4) ve (5) nolu denklemlerde yerine yazılırsa, 4 d i i d d i r Ar r r r Pr C = (8) ( ) ( ) i d i d i r r r Ar Pr C = (9) olarak elde edilir. Bu katsayılar (4) ve (5) nolu denklemlerde yerine yazılırsa: ( ) ( ) = r r r r r r r Pr r r r r r Pr r i d i d i d i d i i d d i r λα λα λα σ (0) ( ) ( ) = r r r r r r r Pr r r r r r Pr r i d i d i d i d i i d d i λα λα λα σ θ () olarak elde edilir. 3. ÖRNEK PROBLEM T i P i P i 0 P i Soğutma suyu r d r i t

28 Bu çalışmada, parabolik sıcaklık dağılımına (T i =00,50 ve 00 C) ve farklı iç basınçlara (P i =30,40,50,60,70,80 MPa) maruz Şekil de verilen silindir kesitinde meydana gelen σ ve σ değerlerinin nasıl değiştiği incelenmiştir. r θ Malzeme olarak çelik seçilmiştir ( α=.0 / C, E= 0 Pa). Silindir kesit kalınlığı t=4 mm (r i =35 mm, r d =39 mm) ve t=9 mm (r i =35 mm, r d =44 mm) olan silindir için elde edilen σ ve σ gerilme dağılımları grafikler halinde sunulmuştur. r θ σ r (MPa) P=30 P=40 P=50 P=60 P=70 P= r (mm) σ θ (MPa) P=30 P=40 P=50 P=60 P=70 P= r (mm) Şeki. r i =35 mm, r d =39 mm olan parabolik sıcaklık dağılımı (T i =00 C) ve farklı P i basınç değerlerine maruz silindir kesitinde meydana gelen σ r ve σ θ gerilmelerinin dağılımı.

29 σ r (MPa) P=30 P=40 P=50 P=60 P=70 P= r (mm) σ θ (MPa) P=30 P=40 P=50 P=60 P=70 P= r (mm) Şeki 3. r i =35 mm, r d =39 mm olan parabolik sıcaklık dağılımı (T i =50 C) ve farklı P i basınç değerlerine maruz silindir kesitinde meydana gelen σ r ve σ θ gerilmelerinin dağılımı.

30 σ r (MPa) P=30 P=40 P=50 P=60 P=70 P= r (mm) σ θ (MPa) P=30 P=40 P=50 P=60 P=70 P= r (mm) Şeki 4 r i =35 mm, r d =39 mm olan parabolik sıcaklık dağılımı (T i =00 C) ve farklı P i basınç değerlerine maruz silindir kesitinde meydana gelen σ r ve σ θ gerilmelerinin dağılımı.

31 σ r (MPa) P=30 P=40 P=50 P=60 P=70 P= r (mm) σ θ (MPa) P=30 P=40 P=50 P=60 P=70 P= r (mm) Şeki 5. r i =35 mm, r d =44 mm olan parabolik sıcaklık dağılımı (T i =00 C) ve farklı P i basınç değerlerine maruz silindir kesitinde meydana gelen σ r ve σ θ gerilmelerinin dağılımı.

32 σ r (MPa) P=30 P=40 P=50 P=60 P=70 P= r (mm) σ θ (MPa) P=30 P=40 P=50 P=60 P=70 P= r (mm) Şeki 6. r i =35 mm, r d =44 mm olan parabolik sıcaklık dağılımı (T i =50 C) ve farklı P i basınç değerlerine maruz silindir kesitinde meydana gelen σ r ve σ θ gerilmelerinin dağılımı.

33 σ r (MPa) P=30 P=40 P=50 P=60 P=70 P= r (mm) σ θ (MPa) P=30 P=40 P=50 P=60 P=70 P= r (mm) Şekil 7. r i =35 mm, r d =44 mm olan parabolik sıcaklık dağılımı (T i =00 C) ve farklı P i basınç değerlerine maruz silindir kesitinde meydana gelen σ r ve σ θ gerilmelerinin dağılımı. Et kalınlığı 4 mm olan silindirdeki σ r ve σ θ gerilmelerinin sıcaklık ve iç basıncın artımıyla nasıl değiştiği Şekil, 3 ve 4 te gösterilmiştir. Şekil 5, 6 ve 7 de ise et kalınlığı t=9 mm olan silindirdeki σ r ve σ θ gerilme dağılımları gösterilmiştir. Ayrıca et kalınlığının gerilmelere olan etkisini görebilmek için herhangi bir yarıçaptaki (r=38 mm) σ r ve σ θ gerilme değerleri karşılaştırılmıştır. Şekil den et kalınlığı t=4 mm olan silindir için r=38 mm, P=50 MPa ve T i =00 C için σ r =4. 58MPa ve σ θ = 54.8MPa iken Şekil 5 den et

34 kalınlığı t=9 mm olan silindir için r=38 mm, P=50 MPa ve T i =00 C için σ r =38. 80MPa σ θ = 4MPa olduğu görülmektedir. Şekil 3 den et kalınlığı t=4 mm olan silindir için r=38 mm, P=50 MPa ve T i =50 C için σ r =6. 36MPa ve σ θ = MPa iken Şekil 6 den et kalınlığı t=9 mm olan silindir için r=38 mm, P=50 MPa ve T i =50 C için σ r =43. 5MPa σ θ =.MPa olduğu görülmektedir. Şekil 4 den et kalınlığı 4 mm olan silindir için r=38 mm, P=50 MPa ve T i =00 C için σ r =8. 4MPa ve σ θ = 604.7MPa iken Şekil 7 den et kalınlığı t=9 mm olan silindir için r=38 mm, P=50 MPa ve T i =00 C için σ r =48. 4MPa σ θ = 8.3MPa olduğu görülmektedir. SONUÇLAR σ r gerilmesi silindirin iç yüzeyinde maksimum iken silindirin dış yüzeyinde sıfırdır. σ gerilmesi ise silindirin iç yüzeyinden dış yüzeyine doğru artmaktadır. θ Basınç arttıkça aynı r değerine karşılık gelen görülmektedir. Sıcaklık farkı arttıkça aynı r değerine karşılık gelen arttığı görülmektedir. Et kalınlığı arttıkça aynı r değerine karşılık gelen σ r ve σ r ve gerilmesinin ise azaldığı gözlenmiştir. σ gerilme değerleri σ gerilme değerlerinden daha büyüktür. θ r σ θ gerilmelerinin arttığı σ θ gerilme değerlerinin σ r gerilme değerinin arttığı, σ θ KAYNAKLAR [] Gülgeç, M., Çakır, B., 003. Üniform İç Isı Üretimi Etkisinde Rijid Bir Kılıf İçine Yerleştirilmiş Silindirde Elastik-Plastik Gerilme Analizi, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 8 (), [] Gülgeç, M., 003. Rijid Bir Kılıf İçine Yerleştirilmiş Akma Dayanımı Sıcaklığa Bağlı Bir Malzemeden Yapılmış Silindirde Elastik-Plastik Gerilme Analizi, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 8 (3), [3] Gülgeç, M., Türkbaş, S., 00. Radyal Sıcaklık Dağılımı Etkisinde İki Ucu Sabit Bir Silindirde Isıl Gerilme Analizi, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, 7 (), -9.

35 [4] Ahmed, S.M., Zeiden, N.A., 00. Thermal Stresses Problem in Non- Homogeneous Transversely Isotropic Infinite Circular Cylinder, Applied Mathematics and Computation, 33, [5] Tütüncü, N., 995. Radial Stresses in Composite Thick-Walled Shafts, Journal of Applied Mechanics, 6, [6] Tütüncü, N Thermoelastic Analysis of Polar_Anisotropic Circular Plates, Journal of Engineering Mechanics, 3(0), [7] Tütüncü, N., Winckler, S.J Stresses and Deformations in Thick-Walled Cylinders Subjected to Combined Loading and a Temperature Gradient, Journal of Reinforced Plastics and Composites,, [8] Verijenko, V.E., Adali, S., Tabakov, P.Y. 00. Stress Distribution in Continuously Heterogeneous Thick Laminated Pressure Vessels, Composite Structures, 54, [9] Jabbari, M., Sohrabpour, S., Eslami, M.R. 00. Mechanical and Thermal Stresses in a Functionally Graded Hollow Cylinder due to Radially Symmetric Loads, International Journal of Pressure Vessels and Piping, 79, [0] Timoshenko S., Goodier J.N., (Kayan İ., Şuhubi E.), 969. Elastisite Teorisi, 5s, İstanbul Teknik Üniverstesi, Arı Kitabevi Matbaası, İstanbul. [] Noda N., Hetnarksi R. B., Tanigawa Y Thermal Stresses, 455s, Lastran Corporation Rochester, NY, U.S.A.

36 GÜVENLİ BİLGİSAYAR LABORATUARI YÖNETİMİ İÇİN BİR MODEL Yrd. Doç. Dr. İlhan Tarımer, Öğr. Gör. Ayhan İstanbullu ÖZET Ağ üzerinden birbirine bağlı bilgisayarları sorunsuz ve güvenli bir şekilde yönetmek oldukça önemlidir. Bu çalışmada eğitim kurumlarındaki bilgisayar laboratuarlarının sağlam bir altyapı ile kurularak güvenli yönetimi için bir model önerilmiştir. Bu model sunucu-istemci mimarisine dayalı bir çift sunuculu sistem ile gerçekleştirilmiştir. Birinci sunucu DNS, Alan Kontrolcü olarak çalışmaktadır ve bütün etkin dizin rolleri üzerindedir. İkinci sunucu yine DNS ve Alan kontrolcü olarak kurulmuştur ve birinci sunucunun hata toleransını sağlamaktadır. Ayrıca ikinci sunucu üzerinde SUS ve antivirüs sunucu bulunmaktadır. Kullanıcıların profilleri ikinci sunucuda saklanmaktadır. Önerilen model, 004 yılından beri Muğla Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bilgisayar laboratuarlarında başarı ile kullanılmaktadır. Sistem özellikle öğrenci sayısının ve yararlanıcıların fazla olduğu öğretim kurumlarında faydalı olacaktır. Anahtar Kelimeler: Ağ güvenliği, Sunucu Yönetimi, Bilgisayar Laboratuar Yönetimi, Etki Alan Kontrolü. A MODEL FOR SECURITY COMPUTER LABORATORY MANAGEMENT ABSTRACT Management of Computer System network without trouble and in secure is very important. In this study, such a model has been proposed that a computer laboratory setup via robust sub construction for managing securely in an educational foundation. The system has been realized as a double server model. The first server called DNS has been worked as a domain controller and it has got all of the effective directory roles. The second server again has been setup as DNS and a domain controller; it supports the first server for its fault tolerance. Therefore the Muğla Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Muğla Muğla Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü, Muğla

37 second server has got SUS and anti virus services. The profiles of the users have been kept on the second server. The model proposed here has been used successfully in the computer laboratories of Technical Education Faculty of Mugla University since the year 004. The system could be especially benefited where in the foundations those have many students and users. Keywords: Network Security, Server Management, Computer Laboratory Management, Domain Controller. GİRİŞ Bilgisayar laboratuarları öğrencilerin araştırma yapmaları, ödevlerini hazırlamaları ve kullandıkları programlarda uygulamalar yapabilmeleri için yoğun olarak kullanılan mekânlardır. Yeni kurulan ve gelişmekte olan bir eğitim kurumunda, bilgisayar laboratuarından yararlanan birden fazla bölüm bulunabildiğinden, her bölümün yararlanabileceği ortak bilgisayar laboratuarını oluşturmak eğilimi vardır. Fakültenin bölümleri birbirinden içerik ve işlev itibarıyla ayrılık gösterdiğinden bazı teknoloji sınıflarının sunumları için yeterli donanımı sağlamada zorluklarla karşılaşabilinir. Özel yüksek teknoloji sınıflarındaki öğrencilerin renkli tarayıcılar, yazıcılar, çiziciler ve diğer multimedya araçlarına gereksinimleri olabilir. Bununla birlikte yeni kurulan ve gelişmekte olan bir fakültenin özel amaçlı araç ve gereçleri satın almaya gücü yetmeyebilir (DuBose, 000:74-78). Bazı öğrenci gruplarının da çalışmalarını yaparken birebir yardım almaları gerekebilir (Darrah, 995). Ağ üzerinden birbirine bağlı bilgisayarları sorunsuz ve güvenli bir şekilde yönetmek oldukça önemlidir. Ağ güvenliğini sağlamak sistemlerin ölçeğine, güvenlik seviyesine ve kullanıcıların profiline göre değişebilmektedir. Bilgisayar eğitimi verilen kurumlarda, sistemin her zaman çalışır durumda olması ve öğrencilerin birebir uygulama yapması öğretimin sürdürülebilmesi için önemlidir. Eğitim kurumlardaki laboratuar bilgisayarları, çoğunlukla yerel ağa ve internete bağlıdır. Bu nedenle internet üzerinden gelebilecek virüs ve saldırı gibi tehlikelere karşı açıktır. Bilgisayar laboratuarına kurulan işletim sistemi ve oluşturulan çalışma grupları güvenlikli olsa da geliştirilmiş birçok virüs, bilgisayarları ve yerel ağı tehdit etmektedir. Ayrıca kullanıcıların sürekli değişmesinden dolayı bilgisayarlarda farklı dosyalama yapılması, yüklü programların güncellenmesi, çıkan sorunların giderilmesi yoğun emek ve zaman kaybına neden olmaktadır. Eğitim kurumlarında bu sorunların çözümü için her zaman yeterli personel ve zaman olmayabilir. Her kullanıcının çalıştığı bilgisayarı sürekli olarak kullanması bilgi güvenliği açısından gereklidir. Yerel ağa ve internete bağlı fakülte bilgisayarlarının güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için önerilen bir çözümde Remote Administrator (Uzak Yönetici) programları ile ağ güvenliği sağlanmaya çalışılır. (Tarımer, 004). Bu sistemde bilgisayarların gereksiz amaçlarla kullanılması ve

38 çeşitli tehlikelerin olduğu güvenliksiz internet sitelerine girilmesi halinde sunucuyu denetleme yetkisindeki yönetici, ağı gözetlemek suretiyle gereken önlemleri alabilmektedir. Yükseköğretim Kurumları lisans ve önlisans birinci sınıf öğrencilerinin, müfredat programları itibarıyla, bir eğitim öğretim yılında biri zorunlu ve diğeri seçmeli olmak üzere en az iki bilgisayar dersi alması gerekmektedir (YÖK, 997). Genelde üniversitelerde her eğitim öğretim yılında, değişik disiplinlerde yüzlerce öğrenciye hizmet veren bilgisayar laboratuarları, öğrencilere, ofis yazılımlarını kullanmaları, müfredat gereği farklı yazılımlara ait dersleri almaları, uygulama yapmaları ve internet erişimi gibi amaçlar için destek vermektedir. Bu laboratuarlar, bilgisayar derslerinin haricinde öğrencilerin ofis ve çizim yapma gereksinimleri için kullanılmaktadır. Kullanıcılar, çalışmalarını yaptıkları bilgisayarlarda dosya ve klasörlerini bırakmakta, dersle ilgili materyalleri saklamaktadırlar (Hutchison and Engholm 000:5, Field, 995;09 3). Bu çalışmada yukarda değinilen sorunlara bir çözüm olarak bilgisayar laboratuarının sağlam bir altyapı ile kurulum ve güvenli yönetimi için bir model önerilmiştir. Bilgisayar laboratuarı, çeşitli amaçlar için yerinde çözümlere hizmet verir hale getirilmiş; uygulama sonunda, sunucu makinedeki işletim durumları belirlenmiştir. Böylece sağlanan çözümle mevcut bilgisayar laboratuarı ve sahip olduğu donanım/yazılım araçlarının tamamı, tüm bölümler tarafından kullanılabilir hale getirilmiştir. Yerel laboratuar bilgisayar ağı izlenerek performans incelemeleri yapılmıştır.. GELENEKSEL LABORATUVAR YÖNETİM MODELİ Yerel alan ağları (LAN) oluşturulurken bilgisayarların yapılandırılması genellikle çalışma grubu (Workgroup) mimarisine göre gerçekleştirilmektedir. Çalışma grubu mimarisinde tüm bilgisayarlarda aynı kullanıcı ismi ve şifresi ile sisteme giriş yapılmaktadır. Geleneksel laboratuar yönetim modeli olan bir sistemde öğrenci, sadece kullandığı bilgisayarda yönetim hakkına sahiptir. Genel bir kullanıcı adı ve şifresi ile bilgisayarda istediği işlemleri gerçekleştirir. Genel kullanıcı ad ve şifresi ile herhangi bir bilgisayarda oturum açan öğrenci, dosyalarını bu bilgisayarın masaüstüne ya da belgelerim klasörüne kayıt eder; bir başka derste herhangi bir öğrenci de genel kullanıcı ad ve şifresi ile bu bilgisayarda yeniden bir oturum açtığında kendinden önce oturum açanların belge ve dosyalarına erişebilir. Bu durumda laboratuar bilgisayarlarından değişik zamanlarda yararlanan kullanıcıların belge ve dizinleri silinme/bozulma riski altındadır. Çalışma grubu mimarisinde kullanıcılar, benzer haklara sahip olduklarından sistemde program kurulumu, yapılandırma ve güvenlik ayarlarını değiştirme işlemlerini rahatça gerçekleştirebilirler. Bu durumda kullanıcıların yaptığı işlemlerin izlenerek alınması gereken güvenlik önlemleri ve yeniden yapılandırmalar, her bilgisayarda tek tek gerçekleştirilmektedir. Günümüzde, bilgisayarlar üzerinde çalışan işletim sistemlerinin açıklarından (hatalarından) yararlanarak zarar veren ve

39 sistemin çalışmasını durduran virüsler de oldukça yaygındır. Açıklardan dolayı işletim sisteminin zarar görmemesi için üretici firmaların yayınladığı güvenlik yamalarının da tüm bilgisayarlara yüklenmesi gerekmektedir. Öğrenci profilleri kullanıcı (user) olarak tanımlandığında, program kurma hakları ve yetkileri olmadığından antivirus ve sistem güncellemelerini çalıştıramamaktadırlar. Dolayısıyla herhangi bir sistem güncellemesi gerektiğinde bilgisayarlar tek tek dolaşılıp el ile programları kurmak gerekmektedir. Doğal olarak her kişisel bilgisayarın tek tek kontrol edilmesi, çalışma zamanını ve yetkili personelin iş yükünü arttırmaktadır. Olası gecikmeler ya da zamanında yapılamayan işlemler, bilgisayarları sürekli virüs bulaşma riski ile karşı karşıya bırakırken, bilgisayarların çalışmalarını yavaşlatmaktadır (Ballard and Osborn 000: 4 7). 3. GÜVENLİ LAB İÇİN SUNUCUNUN KURULUMU Bu genel problemlerin giderilmesi amacıyla çok kullanıcılı laboratuar bilgisayarlarının bulunduğu ortamlarda Domain (Etki Alanı) ortamına geçilmesi öngörülmüştür. Öncelikle sunucu kurulumu yapılmış; ardından tüm kullanıcıların profilleri oluşturularak sunucu dizinlerinde kotalar ayrılmış ve antivirüs dahil ilgili tüm programların hem kurulumları ve hem de güncellemeleri otomatik olarak yaptırılmıştır Bu model sunucu-istemci mimarisine dayalı bir çift sunuculu sistem ile gerçekleştirilmiştir. İlk sunucu, DNS Domain Name System (Alan Adı Sistemi) ve alan kontrolcü olarak çalışmaktadır ve bütün etkin dizin rolleri üzerindedir. Böylece etki alanı ortamında çalışmaya geçilerek, ağdaki bilgisayarların güvenli ve kolay yönetimi sağlanmıştır. Kullanıcılar birinci sunucu üzerinden oturum açma işlemi yapmaktadır. İkinci sunucu yine DNS ve alan kontrolcü olarak kurulmuştur; fakat birinci sunucunun hata toleransını sağlamaktadır. Ayrıca; ikinci sunucu üzerinde SUS Server Update System (Sunucu Güncelleme Servisi) ve antivirüs sunucu bulunmaktadır (SUS, 004). Kullanıcıların profilleri ikinci sunucuda saklanmaktadır. Laboratuar ortamında yer alan kişisel bilgisayarlarda işletim sistemi olarak Windows ailesinden Windows XP Professional kullanılmaktadır. Bu nedenle Etki Alanı oluşturmak için, Windows ailesi sunucu gurubundan Windows Server 003 Enterprise yazılımı tercih edilmiştir (Windows, 003). Tüm yapının Windows ailesinden seçiminde kurulum ve yönetim kolaylığı sağlanması öngörülmüştür. Bu çalışmada uygulamanın gerçekleştirildiği Muğla Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi nde sunucu kurulumu yapılırken, öncelikle donanım özellikleri yüksek olan kişisel bilgisayarlar belirlenmiştir. Sunucu olarak kullanılacak bilgisayarlara ikişer adet 80 GB sabit disk (HDD) eklenmiştir. HDD ler tek kesimli olarak C: ve D: olarak hazırlanmıştır. C: sürücüsüne Windows Server 003 Enterprise Edition kurulumu yapılmıştır. Bu tip sunucu, kullanabildiği disk alanı, bellek miktarı ve sunduğu servisler açısından tercih edilmiştir. Şekil 3.. de etki alanı sunucusunun sistem özellikleri verilmiştir.

40 Şekil 3.. Etki Alanı sunucusunun sistem özellikleri İşletim sisteminin kurulmasının ardından sunucu, alan kontrolcü olarak düzenlenmiş ve üzerinde Active Directory (etkin dizin) çalışır hale getirilmiştir. Sunucu, Active Directory kurulumu sırasında DNS olarak düzenlenmiştir. DNS Server olarak çalışan TEFSRV isimli sunucunun IP adresi statik olarak ve DNS adresi de dir. Şekil 3.. de sunucunun statik IP için yapılandırılması gösterilmektedir.

41 Şekil 3.. Sunucunun statik IP için yapılandırılması Yapılan düzenlemelerle sunucu, hem alan kontrolcü hem de DNS ve WINS sunucu olarak düzenlenmiş ve üzerine ISS kurularak gerekli uygulamalara hazır hale getirilmiştir. Bu sunucu üzerinde aktif olarak çalışmayan, fakat servise hazır olarak bekletilen SUS bulunmaktadır. Şekil 3.3. de IP adres yönetimi gösterilmiştir. Sunucu kurulumu tamamlandıktan sonra birim akademik ve idari personel ile öğrencilerin kullanıcı hesapları Etkin Dizin e eklenmiştir. Etkin Dizin de Öğrenci ve Akademik İşletim Birimi (OU Operating Unit) dizinleri hazırlanmıştır. Şekil 3.4 de kullanılan yapısal birimler görülmektedir.

42 Şekil 3.3. IP Adres yönetimi ( DNS, DHCP, WINS) Şekil 3.4. Fakültede kullanılan yapısal birimler (Elektronik Bölümü ve Mobilya)

43 Şekil 3.5 de kullanılan yapısal birimlerden bir öğrenciye ait erişim özelliklerinin eklenmesi görülmektedir. Kullanıcı hesapları öğrenci numaraları olacak şekilde eklenmiştir. Böylece öğrencilerin erişim yapacakları yol belirlenmiştir. İlk girişte şifreleri boşluk olarak belirlenmiş olup ilk oturum açma sırasında öğrencilerden şifre değiştirmeleri istenmiştir. Akademik personelin kullanıcı bilgileri, Akademik İşletim Birimi adı altında ad soyad formatında hesaplara eklenmiştir. Şekil 3.5. Fakültedeki bir öğrencinin erişim özelliklerinin eklenmesi Kullanıcı hesapları girildikten sonra öğrencilerin bilgisayar kullanım haklarının sınırlanması, yapılan işlemlerin kaydının tutulması, profillerinin saklanması ve çeşitli günlük (log) lerin tutulması işlemlerinin ayarlanması gerçekleştirilmiştir. Kullanıcı hesaplarının profilleri düzenlenerek masaüstü ayarları, masaüstü simgeleri, belgelerim klasörü, başlat menüsü ayarları ve uygulama dosyaları, klasör yönlendirme politikası ile sunucunun D: sürücüsüne yönlendirilmiştir.

44 Sunucunun D: sürücüsünde oluşturulan PROFILES$ paylaşımı, profillerin saklanması için ayarlanmıştır. Bütün kullanıcıların profilleri, kayıtlı oldukları bölümlerine göre yönlendirilmiştir. Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünde öğrenim gören öğrenciler için \\TEFSRV\PROFILES\STUDENT\ELEKTRONIK\%USERNAME% yolu Group Policy ile belirlenip bütün Elektronik Bilgisayar Eğitimi Bölümü öğrencilerinin profillerine eklenmiştir. Bu işlem sonucu üstte belirtilen elektronik klasörün içinde her öğrencinin profil ve belgeleri güvenli bir şekilde saklanabilecektir. D: sürücüsü, NTFS olarak hazırlandığından kullanıcı hesapları dışında hiç bir hesap sahibi, diğer kullanıcıların belgelerini görme hakkına sahip değildir. Şekil 3.6 da kullanıcı profil yönlendirmesinin yapıldığı ekran görünümü verilmiştir. Şekil 3.6. Kullanıcı profil yönlendirilmesi D: sürücüsünde oluşturulan profillerde her öğrenci hesabı için 00 MB ve sunucuda yapılan kotasyon işlemi ile her kullanıcı için de 00 MB lık alan ayrılmıştır. Akademik personelin profilleri de aynı şekilde C: sürücüsündeki akademik

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999 tmmob makîna mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYIN NO: 221 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ

Detaylı

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş

BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI. 1.1. Giriş BÖLÜM 1. ÜRETİM KAVRAMI 1.1. Giriş Metaller insanlar tarafından binlerce yıldan beri kullanılmakla birlikte, ilk yararlı metalin nasıl üretildiği kesin olarak bilinmemektedir. Metallerin erken çağlardan

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜTÜ MASASI İMALATINDA KULLANILAN NOKTA DİRENÇ KAYNAK MANİPÜLATÖRÜN KONTROLÜ Yasin ALTUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım DOI 10.7603/s40690-014-0018-9 Sürtünme Karıştırma Kaynağıyla Birleştirilmiş Havacılık ve Uzay Yapılarında Kullanılan AL 6013T6 Alaşımın HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ PARTİKÜL TAKVİYELİ DEMİR ESASLI FeCu-C MALZEMENİN AŞINMA VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ Bekir Sadık ÜNLÜ 1 Enver ATİK 2 Cem ÇÖLLÜ 3 ÖZET Bu çalışmada, toz metalurjisi yöntemiyle üretilen demir esaslı malzemelerin

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Esin DEMİR Aralık, 2008 İZMİR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Dokuz Eylül

Detaylı

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI

SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SIVAMA YÖNTEMLERİ VE SIVAMA MAKİNESİ TASARIMI Barış GÜN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEBZE

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2 (85-101) SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ HAVACILIK ve UZAY YAPILARINDA KULLANILAN AL 6013-T6 ALAŞIMININ MİKROYAPI ve MEKANİK

Detaylı

HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sahar AMJADI

HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Sahar AMJADI HAVA DESTEKLİ FLAT FAN NOZULDA SPREY KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ Sahar AMJADI Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı Prof. Dr. Kenan YAKUT 2014 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI AĞIZLIK AÇMA MEKANİZMASI KAM HAREKET PROFİLİNİN DÜZENLENMESİ İLE ÇERÇEVE ARTIK TİTREŞİMİNİN AZALTILMASI

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EDM İLE KABA İŞLEMEDE KÜRESEL UÇLU ELEKTROTLARIN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI: DİKDÖRTGEN CEPLERİN BOŞALTILMASI Engin AVLAR YÜKSEK

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi

1.1. Stirling Motorlarının Tarihi Gelişimi 1 1.GİRİŞ Günümüzde, birincil enerji kaynaklarının biteceği düşüncesi, zaman zaman ortaya çıkan enerji krizleri ve dünya nüfusunun sürekli olarak artması ile ortaya çıkan enerji ihtiyacı, bilim adamlarını

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇLARDA YÖRÜNGE KONTROLÜ ÖZGÜR AYDIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Asaf

Detaylı

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ GEMİLERDE HİDROLİK TAHRİKLİ YALPA SÖNÜMLEYİCİ SİSTEMİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ VE DENETLEYİCİ TASARIMI I. OTURUM / 22 EKİM 2014 / 15.00-16.30

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı