Relative - Adjective Clauses / Tanımlayan - Tanımlamayan Cümlecikler (who, which-where-when, that) Çarşamba, 27 Nisan :14

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Relative - Adjective Clauses / Tanımlayan - Tanımlamayan Cümlecikler (who, which-where-when, that) Çarşamba, 27 Nisan 2011 19:14"

Transkript

1 RELATIVE / ADJECTIVE CLAUSES İlgi cümlecikleri de denilen bu cümlecikler tanımlayan, tanımlamayan ve bağlayıcı olmak üzere üçe ayrılır. who, which-where-when, that niteledikleri isimleri takip ederler. who ki o, ki onu : insanlar için whom ki onu : insanlar için which ki o, ki onu : eşyalar ve hayvanlar where ki orada : yer için that ki o, ki onu : insan, eşya ve hayvanlarda whose ki onun : insanlar için TANIMLAYAN CÜMLECİKLER : Bunlar cümleden çıkarılırsa cümlede eksiklik olur. Who ve that birbirinin yerine kullanılabilir. The man who wrote this book is an English teacher. (Adam-ki o- bu kitabı yazdı, bir İngilizce öğretmenidir). Bu kitabı yazan kişi bir İngilizce öğretmenidir. The girl who is combing her hair is beautiful : bağımlı (yan cümle) ana cümle Saçını tarayan kız güzeldir. The girl is beautiful She is combing her hair. Örnek : The pen was expensive I bought it yesterday The pen which I bought yesterday was expensive. Dün satın aldığım kalem pahalıydı. The man who painted the wall went to London. Duvarı boyayan adam Londra ya gitti. Whom, who ilgi zamirlerini bir özne izlerse ki onu, ki onları, ki ona, ki onlara veya dığı, -diği şeklinde çevirisi yapılır. The man to whom- you spoke is my manager. Adam ki onunla konuştunuz, benim müdürümdür. Konuştuğunuz kişi benim şefimdir. The books which I read were interesting. Okuduğum kitaplar enteresandı. Which ilgi zamirinden sonra özne gelirse ki onu, ki onları, ki onlara, ki ona, veya dığı, -diği olarak çevrilir. (which ile that) birbirinin yerine kullanılabilir. The car which you bought yesterday was expensive. Dün satın aldığınız araba pahalıydı. 1 / 5

2 Whose ilgi zamirini isim takip eder, ancak isimde belirli belirsiz tanımlık a-an-the ile mülkiyet sıfatları my, his, your bulunmaz. TANIMLAMAYAN CÜMLECİKLER Bunlar, solundaki isim hakkında ayrıntılı bilgi verirler ve iki virgül arasında verilirler. Cümleden çıkarılırsa büyük eksiklik olmaz. That kullanılmıyor. The girl, who came early, is a dancer. Erken gelen kız bir dansçıdır. Judy, whom I met last year, is in hospital. Geçen yıl tanıştığım Judy hastanededir. Ankara, which is the capital, has 6 million population. Başkent olan Ankara 6 milyon nüfusa sahiptir. I will repair our television, whose antenna was broken. Anteni bozulan televizyonumuzu tamir edeceğim. Tanımlanmayan Cümleciklerde Bazı niceleyiciler ilgi zamirinden önce getirilebilir....a little / much / half...one / two / three...either / neither / both... each / some / a few / several...none/ all /every one / most of Whom... Which... Whose... a) I have got two brothers. Both of them are teachers a) I have got two brothers both of whom are teachers. b) There are ten books on the table. All of them are about biology. b) There are ten books on the table all of which are about biology c) Tom has three sisters. Two of them are married. c) Tom has three sisters two of whom are married. d) I bough six novels. Several of them are in English. d) I bough six novels several of which are in English. BAĞLAYICI İLGİ CÜMLECİKLERİ I have two books and they are boring. İki kitabım var ve onlar sıkıcıdırlar. I have two books, which are boring. İki kitabım var; onlar sıkıcı. Sıkıcı olan iki kitabım var. I have two sisters and they are married. İki kızkardeşim var ve onlar evlidirler. Edat who ilgi zamirinden önce gelebileceği gibi sona da konulabilir. 2 / 5

3 I have two sisters who are married. Evli iki kız kardeşim var. The book which I read was interesting. Okuduğum kitap ilginçti. The house where I live is very old. Oturduğum ev çok eskidir. Yan cümleciklerde bağlama kelimesi nesne durumunda ise kendisinden sonra bir özne geldiği için atılabilir. The book which I bought yesterday was expensive. The book I bought yesterday was expensive. Yan cümleciklerde bağlama sözcüğü özne konumunda ve kendinden sonra bir yardımcı to be fiili gelirse her ikisi de atılabilir. The cars which were made in Turkey are very durable. Türkiye de yapılan arabalar çok dayanıklıdır. The classical works which are read by many people are masterpieces. Pek çok kimse tarafından okunan klasik eserler şaheserdir. The guests who arrived early waited 2 hours. Erken gelen konuklar 2 saat bekledi. WORDLIST journalist : gazeteci artist : ressam florist : çiçekçi patient : hasta astronaut : astronot space : uzay butcher : kasap grocer : bakkal mechanic : tamirci polite : nazik, kibar friendly : candan, dostça murder : cinayet private (life) : özel (yaşam) dangerous : tehlikeli jealous : kıskanç romantic : duygusal, romantic get angry : kızmak, sinirlenmek active : faal, hareketli cruel : zalim made of (wool) : (yün)den yapılmış made of (cotton) : (pamuklu kumaş)tan yapılmış typist : daktilograf type : daktiloda yazmak greengrocer : manav tailor : terzi 3 / 5

4 barber : berber dentist : dişçi engineer : mühendis pull out (teeth) : (diş) çekmek medicine : tıp, ilaç primary school : ilköğretim factory : fabrika washing machine : çamaşır makinesi dishwasher : bulaşık makinesi ıron : ütü, ütülemek device : alet tool : alet machine : makine thermos : termos hair-drier : saç kurutma makinesi vacuum cleaner : elektrik süpürgesi saw : testere scissors : makas gossip : dedikodu yapmak brush : fırçalamak bite : ısırmak TEST VII 1) I haven t seen the film is on Odeon Cinema. A) it B) which C) who D) she 2) JILL: My mum likes jazz. BİLL:..my mum. A) So does B) So do C) Neither does D) Neither do 3) I like people... A) who is kind B) they are kind C) who are kind D) which are kind 4) TOM. My wife never gossips. PETER:., my wife. A) Neither do B) Neither does C) So do D) So does 5) Have you met the new students.brazil? 4 / 5

5 A) who are from B) which is from C) he is from D) who is from 6) A secretary is a girl.answers the telephones. A) he B) who C) which D) she 7) SETENAY: I don t like vegetables which are not fresh. AHMET :.. A) So do I. B) I don t to. C) Neither do I. D) I don t neither. 8) A teacher.. A) is a person teaches lesson. B) teaches lesson who is a person C) person who teaches lesson D) is a person who teaches lesson 9) She has been to some countries. A) which is in Africa B) they are in Africa C) who are in Africa D) which are in Africa 10) I bought the house three large bedrooms. A) which have B) who has C) who have D) which has TEST VII 1) B 2) A 3) C 4) B 5) D 6) B 7) C 8) D 9) D 10) D 5 / 5

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder.

RELATIVE CLAUSES. A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. RELATIVE CLAUSES A) DEFINING RELATIVE CLAUSES: Bir ismi tanımlayarak tam olarak kimden yada neden bahsedildiğini ifade eder. Politicians who tell lies are odious. I will lend you the book that changed

Detaylı

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti...

İÇİNDEKİLER Çeviri Üzerine Notlar... İngilizce Dilbilgisi Özeti... İNGİLİZCE ÇEVİRİ KILAVUZU A Guidebook for English Translation Yrd. Doç. Dr. İsmail Boztaş Prof. Dr. Ahmet Kocaman / Ziya Aksoy Çeviride temel sorunlar Tümce yapılarına göre düzenlenmiş çeviri örnekleri

Detaylı

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR

ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ACTIVE ENGLISH GRAMMAR Öğr. Gör. Mustafa BALTA SOKAK KİTAPLARI YAYINLARI ACTIVE ENGLISH GRAMMAR ÖĞR. GÖR. MUSTAFA BALTA Yayın Hakları: Sokak Kitapları Yayıncılık Yayıncı sertifikası:18268 1.Baskı Ocak

Detaylı

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS

CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS & TRANSITIONS CONJUNCTIONS (Bağlaçlar): Aynı gramer yapısına sahip (iki isim, iki sıfat, iki zarf) gibi sözcükleri ya da cümleleri bağlayan kelimelerdir. And / once gibi tek bir sözcükten

Detaylı

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack.

might Jack might call you tonight. You might be called by Jack. PASSIVE TENSE ACTIVE PASSIVE Present Progressive He is washing the car. The car is being washed by him. Simple Present He washes the car. The car is washed by him. Simple Past He washed the car. The car

Detaylı

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect

8. 2 ÜNİTE İNGİLİZCE - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER WHERE'S HE GONE? Dilbilgisi: Present Perfect WHERE'S HE GONE? İÇİNDEKİLER Dilbilgisi: Present Perfect Tense Dinleme & Konuşma: Bulunduğumuz Ortamdan Kısa Bir Zaman Önce Ayrılan Biri ve Yurtdışına Yapılan Bir Seyahat Hakkında Konuşma Okuma: Üniversitedeki

Detaylı

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re

TO BE. I amà I m You areà You re He isà he s She isà she s It isà it s We are-à we re You areà you re They areàthey re TO BE To be fiili her ne kadar sözlük anlamıyla olmak demekse de geniş zamanda kullanıldığı zaman tam karşılığı Türkçe de cins isimlerin sonuna gelen -ım-ın-um-sın-sin-dır-dir-dur-iz-ız-uz-siniz-sunuz

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr BASIC ENGLISH İngilizce öğrenebilmek her şeyden önce kendinize güven ve insan aklının başaramayacağı hiç bir şeyin olamayacağına kendinizi inandırmanızla başlar. Geçmişteki yersiz ve boş korkularınızdan

Detaylı

English Language Program STUDENT TEXTBOOK

English Language Program STUDENT TEXTBOOK Mr. Stan s Compact Disk English Language Program STUDENT TEXTBOOK The fastest and best way to learn Conversational English and to have a great American English Accent! Other Languages Available In Mr.

Detaylı

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com

DENEME SINAVLARI. www.dilkoyayincilik.com DENEME SINAVLARI Tüm hakkı saklıdır. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yayıncının yazılı izni olmaksızın bu kitabın tamamı veya bir kısmı elektronik ortam dahil kopya

Detaylı

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için.

Günlük alışkanlaıklarımızı ve günlük yaptığımız yani geçmişte yaptığımız, şu an devam eden ve ileride deyapacağımız alışkanlıklarımız için. THE ENGLISH VERB TENSES "Be" fiilini asıl fiil olarak kullanabileceğimiz başlıca üç kalıp vardır: a) be + noun b) be + adjective c) be + prepositional phrase I am a teacher. They are students. She is a

Detaylı

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ ADIM ADIM TÜRKÇE ÖÐRETÝM SETÝ Hazýrlayanlar Tuncay ÖZTÜRK Sezgin AKÇAY Levent ÖKSÜZ Danýþma Kurulu Doç. Dr. Ali Fuat BÝLKAN Orhan KESKÝN Ali ÇAVDAR Abdullah UYSAL Kapak ve Sayfa Tasarýmý Murat ALTINDAÐ

Detaylı

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours.

C- Bare Infinitive Vo walk (yalın mastar) They made me walk for hours. GERUNDS AND INFINITIVES Filleri isim haline getirip cümlede çekilmemiş halde bir isimmiş gibi özne, nesne ya da diğer pozisyonlarda kullanabiliriz. Bunu üç şekilde yaparız. A- Gerund - Ving ing (İsim Fiil)

Detaylı

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary /

Contents Secondary Courses / 2 Secondary Supplementary / Secondary Readers / Dictionaries / Deutsch Als Fremdsprachen / Picture Dictionary / Contents Secondary Courses / Ortaöğretim Ders Kitapları Secondary Supplementary / Ortaöğretim Yardımcı Kitaplar Secondary Readers / Ortaöğretim Hikâye Kitapları Dictionaries / Sözlükler Deutsch Als Fremdsprachen

Detaylı

Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus

Kural 2:,and,but,so.,yet,then,or /, nor,whereas Kural 4: Kural 6: A is B, thus Kural 1: Boşluktan sonra as well as varsa önceki boşluk NOUN olmalıdır. as well as yapısında araya hiçbirşey gelmez. Kural 3: noun as well as ALTHOUGH-Still ilişkisini unutma!!!! Zıtlık bağlaçlarının olduğu

Detaylı

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006

TURKISH BASIC COURSE. Volume III Lessons 17 24. Updated from DLI January 2006 TURKISH BASIC COURSE Volume III Lessons 17 24 Updated from DLI January 2006 PREFACE These drills are taken from the DLI basic course and revised for current word usage and context. The use of drills is

Detaylı

The Good News English Course

The Good News English Course The Good News English Course TURKISH Translation Level 1 Seviye 1 Introduction The Good News English Course is a teach-yourself English course for absolute beginners, both young and old. It is produced

Detaylı

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately

GCSE Turkish Vocabulary List. a lot, much, many. about, roughly, approximately Turkish Vocabulary List bir düzina yarım A level öğrencisi biraz çok bir çift bir çeyrek, dörtte bir yaklaşık yurt dışı yatacak yer karşıdan karşıya erkek / kadın oyuncu aktör/aktrist adres giriş ücreti

Detaylı

Turkish Vocabulary List

Turkish Vocabulary List Turkish Vocabulary List acaip acı açık açık açık hava açlık açmak adam adı adil adres affedersiniz afiş, poster afiyet olsun ağ ağaç ağır ağız ahududu aile akarsu, dere akraba, hısım akşamleyin alabalık

Detaylı

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH! ŞİMDİ İNGİLİZCE KONUŞMA ZAMANI! Dr. Talip KABADAYI Adnan Menderes Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Ocak 2009 AYDIN SUNUŞ VE TEŞEKKÜR NOW IT IS TIME TO SPEAK ENGLISH!

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAFTA SONU DERS DIŞI ÖĞRENME ETKİNLİĞİ Ders: Türkçe TÜRKÇE DENEME 13/ 05 / 2010 Sınıf: 6 1. 1. Her yıl bir fidan dikerim. 2.Yaprakları gürleşir, boyu uzar. 3. Kocaman birer ağaç

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS ve YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MUAFİYET SINAVI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS ve YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MUAFİYET SINAVI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ GÜZ DÖNEMİ LİSANS ve YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN MUAFİYET SINAVI İSİM & SOYİSİM : A 09.09.2014 SINIF & NUMARA : Süre: 70

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

GCSE. Turkish. Mark Scheme for June 2013. General Certificate of Secondary Education Unit A841: Listening. Oxford Cambridge and RSA Examinations

GCSE. Turkish. Mark Scheme for June 2013. General Certificate of Secondary Education Unit A841: Listening. Oxford Cambridge and RSA Examinations GCSE Turkish General Certificate of Secondary Education Unit A841: Listening Mark Scheme for June 2013 Oxford Cambridge and RSA Examinations OCR (Oxford Cambridge and RSA) is a leading UK awarding body,

Detaylı

6. You can never how the system works in the world of international business. a) knowing b) known c) knowledge d) know e) knowingly

6. You can never how the system works in the world of international business. a) knowing b) known c) knowledge d) know e) knowingly KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 3. YETERLİK SINAVI İSİM & SOYİSİM : A 01.07.2015 SINIF & NUMARA : Süre: 70 (50 * 2 = 100 PUAN) 1-8. sorularda, boşluğa uygun

Detaylı

Attribution in Turkish with Dependency Tree Analyses

Attribution in Turkish with Dependency Tree Analyses SUMMER 2013 / NUMBER 66 01-40 Attribution in Turkish with Dependency Tree Analyses İlker Aydın Abstract In the general system of the natural tongues, attribution, which undertakes the function of cluster

Detaylı

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras.

Mehmet Açıkalın. A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights. The lesson was videotaped in March 2013, using two cameras. Volume 13, Number 1, Spring 2014 DOI 10.2390/jsse-v13-i1-1315 ISS-- 1618 5293 Mehmet Açıkalın A Social Studies Education Lesson from Turkey: Human Rights The lesson was videotaped in March 2013, using

Detaylı

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR

YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR YÖNLENDİRME SINAVI ÖRNEK SORULAR Bölümlerde verilen sorular sınavda sorulacak soru türlerine örnek oluşturacak niteliktedir. Sorular örnek olduğundan sınavda bu tür soruların sayısı ve madde şıkları daha

Detaylı

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir?

MATEMATİK TESTİ. 2. Dört tabanında verilen 21 13 toplamının onluk sistemdeki eşiti nedir? MATEMATİK TESTİ 1. Rakamları birbirinden farklı, üç basamaklı en büyük pozitif tek sayı ile rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük pozitif çift sayının toplamı kaçtır? A) 997 B) 999 C) 1000

Detaylı

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS

COMENIUS. Since 1995, the EU has been supporting partnerships and projects between schools from. Lifelong learning programme COMENIUS COMENIUS Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS Comenius Projesi Genel Bilgi Comenius Project General Information 1995 ten bu yana Avrupa Birliği, adını pedagog Johann Amos Comenius

Detaylı